Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Unie moslimgeestelijken kondigt in Turkije pan-islamitische confederatie aan


Het wapen van het Ottomaanse Rijk, met rechts de rode vlag van Turkije, links de groene vlag van het Kalifaat, met daarin de drie Ottomaanse halve manen. Boven in het midden de islamitische omgekeerde halve maan, met daarop de ‘tughra’, het teken van de Kalief (/ Sultan).

Het afgelopen jaar was het al vaak een onderwerp op deze site –ook nog vorige week-, en nu is het dan zo ver: de voorzitter van de gezaghebbende Internationale Unie van Moslimgeestelijken, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, heeft in Turkije de oprichting van een pan-islamitische, op de Sharia gebaseerde confederatie aangekondigd. Christenen hoeven er dan ook niet langer aan te twijfelen dat de laatste fase van de eindtijd voor de deur staat, want hiermee is het in de Bijbel voorzegde Rijk van het Beest definitief aangekondigd.

Het nieuws werd door de media in heel de moslimwereld verspreid, inclusief het Arabischtalige kanaal van CNN (2). ‘Het Kalifaat moet in het huidige tijdperk worden opgericht door een aantal verschillende landen die door de Sharia worden geregeerd, en die door zowel de heersers als het volk in de vorm van een federatie of confederatie worden gesteund, en niet zoals het ging in het verleden.’

De moslimgeestelijken maken met deze aankondiging in theologische opzicht de weg vrij om in de toekomst ook een politieke confederatie van moslimstaten te vormen, die zal worden opgericht en geleid door Turkije, het centrum van het komende Kalifaat.

10 landen laatste imperium in M.O. en Afrika

De Bijbelse profetieën over het laatste imperium in de eindtijd (zie Dan.2:31-35, 40-45; 7:7-8, 19-24; Opb.13:1-2; 17:3, 7, 12-16), dat zal bestaan uit 10 landen, is door Westerse Bijbeluitleggers in het verleden vaak toegepast op de Europese Unie (inmiddels 28 landen) of de Verenigde Naties. In de Bijbelpassages die handelen over dit rijk worden echter uitsluitend landen genoemd die nu in het islamitische Midden Oosten en Noord Afrika liggen.

‘IS(IS) geen echt Kalifaat’

Qaradawi wees op het probleem dat de moslims over zoveel verschillende staten zijn verspreid, dat het onmogelijk is om hier één grenzeloos Kalifaat van te maken. ‘Er zijn grote landen zoals China, dat een bevolking heeft van ongeveer 1,5 miljard, in een tijd dat het aantal moslims in de wereld ongeveer 1,7 miljard is, en die op deze manier tot elkaar kunnen komen in de vorm van een Unie.’

De Sheikh, berucht vanwege zijn ongetemperde Joden- en Israëlhaat, legde uit dat terreurgroepen zoals IS(IS) het gevolg zijn van de ‘corruptie van seculiere heersers’, waardoor jonge moslims gewelddadig worden en daarmee denken dat ze de zaak van Allah dienen. ‘Dit soort bewegingen vormen nog altijd een groot probleem, maar het nieuwe Kalifaat vanuit Turkije zal dat oplossen.’ Het door IS opgerichte Kalifaat in Syrië en Irak is in zijn ogen niet het echte Kalifaat (3).

Islamitisch einde van de wereld is nabij

Vorige week donderdag schreven we dat Qaradawi letterlijk verwees naar het islamitische einde van de wereld, toen hij over de Turkse premier/president Erdogan zei dat hij ‘zal slagen, omdat Allah, Gabriel, Salih Al-Muminin (de rechtvaardige der getrouwen) met hem zijn, waarna de engel zal verschijnen.’

Qaradawi noemde Sali Al-Mumin, de plaatsvervanger van Mohammed op aarde, en de aanstaande verschijning van de engel (lett. ‘Angelic Host’). In de islam is dit het signaal dat het einde der tijden nabij is. Vanuit christelijk standpunt is dit de uitwerping van de gevallen engelen uit de hemelen op aarde.

Herstelde Ottomaanse Rijk van het Beest

Op aarde vormen Satan en de uitgeworpen engelen vervolgens het Rijk van het Beest, dat zal bestaan uit landen die allemaal specifiek bij naam worden genoemd (Ez. 28 tm 31) en die uiteindelijk totaal zullen worden vernietigd. Dit zijn Cush (Soedan), Put (Libië, met mogelijk ook Tunesië,  Algerije en/of Marokko), heel Arabië en Egypte (Ez.30:5), Assur (Irak/Syrië, zie Ez.32:22-23), Elam (Iran, Ez:32:24-25), Mesech & Tubal (klein Azië, huidige moslimrepublieken die tot de Sovjet Unie behoorden / Ez.32:26) en de ‘hoer’ in ‘de woestijn’ (Saudi Arabië, zie Ez. 32:29 en Ez.25).

Qaradawi kondigde dan ook impliciet en onbewust de voorzegde Turkse invasie van Egypte zoals beschreven staat in Dan.11:42 aan. De in de maak zijnde islamitische confederatie rond de Middellandse Zee en Rode Zee zal grotendeels bestaan uit gebied dat zowel tot het Ottomaanse als tot het Oost-Romeinse, Griekse, Babylonische en Medo-Perzische Rijk behoorde. De herleving van dit Rijk, zoals openlijk door Erdogan wordt nagestreefd, is het Bijbelse ‘beest dat van zijn dodelijke wond genas’.

Bijbel: ‘Troon van Satan’ staat in Turkije, niet in Rome

Westerse christenen die al decennia verstokt vasthouden aan een Europese ‘Antichrist’ en een pauselijke ‘valse profeet’, zullen ongetwijfeld teksten zoals Openbaring 2:12-13 blijven negeren, waar Jezus Christus Zelf zegt dat de ‘troon van Satan’ niet in Rome, maar in Pergamum, in het huidige Turkije, staat.

Op even achteloze wijze ‘vergeten’ velen dat hèt Bijbelse kenmerk van ‘Antichrist’ de ontkenning van de Vader en de Zoon’ is – iets dat in geen enkel opzicht kan slaan op het Vaticaan, maar dat daarentegen in het centrum van de islamitische geloofsbelijdenis staat*. Bovendien is ‘666’, het teken (/de tekens) van de naam van het Beest, in de islam het meest heilige getal voor Allah.

* De christelijke belijdenis van de Vader en de Zoon –die ook centraal staat in de Rooms Katholieke Kerk- is in de islam zelfs ‘shirk’, de grootst mogelijke godslastering.

 

Xander

(1) Shoebat
(2) CNN
(3) AlManar.com

Zie ook o.a.:

21-08: Moslim Broederschap verklaart Turkije tot centrum Islamitische Kalifaat
21-08: Videobewijs van IS trainingskampen in Turkije
12-08: Winst Turkse premier Erdogan verzekert opkomst Rijk van het Beest
08-08: Succes ISIS dankzij Westerse ‘bondgenoten’ Turkije en Saudi Arabië
17-06: Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije
30-03: VS steunt Erdogans misbruik van NAVO voor herstel Ottomaans Rijk
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)
28-02: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (deel 1)

2013:
10-06: Erdogans megamoskee in VS wordt Ottomaanse 'ambassade'
05-06: Gatestone Instituut: VS helpt herstel Turks-Ottomaans Rijk
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon (1)
23-03: Turkse minister BuZa: Wij zullen weer heersen van Sarajevo tot Damascus
21-03: Jordaanse koning waarschuwt het Westen voor Turkse premier Erdogan
12-03: Duitse geheime dienst: Turkije werkt al jaren aan kernwapens

2012:
04-07: Turkse rechter: ' ... Erdogan en president Gül jagen het Ottomaanse Rijk na'
8-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)
07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd.
 14. Postings van, naar en over geblockten worden verwijderd.
 15. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.

Reacties

René van Zalk op 27-08-2014 14:49

Wilders had dus toch gelijk. De Judas van D66 begint nu plotseling ook te mauwen, bang voor stemmenverlies, maar wel eerst Wilders belachelijk maken.

René van Zalk op 27-08-2014 15:01

Alles waar Geert Wilders voor heeft gewaarschuwd de laatste jaren begint zich nu voor onze ogen af te tekenen.

Spyfromthesky op 27-08-2014 15:06

Het probleem van deze soort van zinswijze en uitleg is, dat je gelukkig Daniël en Openbaringen en de eindtijdrede van Jezus in de context, als geheel kunt zien. Ook het was en niet is en zal komen. De islam (ik schrijf bewust dit anto goddelijke me kleine letters) is een jongste religie en ja eigenlijk veruit de jongste van de zgn 3 wereld relegies. Dt betekent als je de eerste regel eens goed tot je laat inwerken en ook dat tijdsbesef neemt van wat beschreve is, dat er verre van iets al bestond als de islam.

De islam vertoon de meeste kenmerken van de moloch. Kinderen opofferen. Net zoals de illuminaten vooral via de rk kerk in de loop der eeuwen hebben gedaan.

Het is de IRIS-BAEl cultus. Niet isis is het, maar de IRIS-BABEl CULTUS. Het is een tak en soort verlengde van wat de Bijbel zegt: 'het gegheimenis der Wetteloze'.

In feit is de koran een wetteloos is. Allerlei vage en niet omstreden uitspraken en denkbeelden zijn mogelijk. Kan ook niet anders, want het de de Babel-Cultus Maangod waarvan allah is van afgeleid.

Tja, veel meer wil ik er niet over zeggen. De openbaringen van Jezus Christus aan is gericht aan de 7 gemeenten van waar ze voorstaat. Kortom, de kenmerken van de gemeenten. Dan zou je elke plaats moeten nemen en dit letterlijk blijven toepassen. Dat kan niet want ze zijn niet meer christelijk en ze bestaan niet meer. Johannes kreeg het te zien hoe de gemeente tegen de eindtijd er voor zou staan.

Eigenlijk geeft het aan dat er in de gemeente van Christus het crises is. Veel verwaring, onkunde, soms blijvend wettisch, de zeden worden steeds meer losgelaten enz.

Spyfromthesky

Tabris op 27-08-2014 16:00

Ik vraag me af wat de betekenis is van de twee pentagrammen die aan de onderkant van het wapen hangen.

Iemand enig idee?

mener op 27-08-2014 16:02

Hoewel ik in sommige gevallen deze site waardeer, kon ik het niet laten om toch te reageren op het stuk. Xander zegt dat de antichrist Rome niet kan zijn, en dat hij uit de islam zal voortkomen. Een ernstige misrekening naar mijn mening. Uit de bijbel is duidelijk op te maken dat de antichrist wel Rome is en dat de islam zijn valse profeet is. Xander zal wat meer historische kennis op moeten doen en dan tot de conclusie komen dat Rome de in de bijbel voorzegde antichrist is.

Yuru op 27-08-2014 16:10

Timmermans is blind voor alles, en denkt alleen aan geld en relatie.

Volgens mij kun niemand vertrouwen.

http://www.nu.nl/politiek/3861630/timmermans-inauguratie-erdogan.html

Berkeboom op 27-08-2014 16:29

De islam vormt inderdaad de antichrist maar hoe kan saudi - arabie nu de hoer zijn ervan als het zelf een moslimland is?Volgens mij is die hoer eerder bij ons in het westen te vinden aangezien we toch zo close met de islam(antichrist)zijn

corbison op 27-08-2014 17:16

Op YouTube zeer Interessant  Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner gaat over de Islam

Stopterror op 27-08-2014 17:30

Iraanse man ontsnapt aan de doodstraf en verteld over zijn leven: 

https://www.youtube.com/watch?v=gu8PRqdJJNY

Jan op 27-08-2014 17:47

Ja idd, en maar afgeven op Wilders en zilvermeeuw!!!!

NN op 27-08-2014 18:05

Deze youtube is van alle eindtijd studies wel heel erg dicht bij de in het artikel beschreven ontwikkelingen m.n. m.b.t.  Turkije!

Dit is een kopie van een eerdere bijdrage op het topic 'Moslimbroederschap verklaart Turkije tot centrum Islamitisch kalifaat':

Ook in dit verband ( Turkije als centrum van een kalifaat ) is de volgende YouTube sprekend:

https://www.youtube.com/watch?v=uY20IFaWlsQ

Wat in deze YT ook wordt benadrukt is de rol van Mecca ( bijv.ook de Kaaba) , Iran , Irak, Egypte Griekenland, vele verwijzingen naar OT en NT ( vooral Openb) en Turkije, waar ooit satan de eerste mens verleidde tot het eten van de appel in het Tweestromen Land wat de makers van de video in Turkije localiseren.

Helaas alleen Engels maar ondanks dat zeer indrukwekkend nauwkeurig en met veel historisch beeldmateriaal!

https://www.youtube.com/watch?v=uY20IFaWlsQ

Ron op 27-08-2014 18:26

Goed artikel, Xander! Hier mag ook nog verwezen worden naar de "psalm 83-coalitie" (vers 1-9). Hier mogen we m.i. de tien horens veronderstellen, die samen een verbond sluiten tegen Israël. Dan is Turkije mogelijk de "kleine horen" uit Daniel 7:8. Dat herstel van het Romeinse Rijk geloof ik ook al decennia lang niet meer. Denk maar aan het beeld van Nebukadnessar. Het hoofd van goud (Babylon); de borst van zilver (Perzie); de lendenen van koper (Griekenland) en de benen (lange ledematen; lange periode) van ijzer (Rome). En dat ijzer (van Rome) zet zich voort in de voeten, waar het vermengd is met het leem, dat zich niet hecht aan het ijzer. Als we dat vergelijken met Openbaring 17, zien we daar een beest dat was (Babylon), maar niet is (Rome), maar er toch zal zijn. Dus kan het Rome niet zijn, want dat is er (dan) nog! Wat waren en zijn de kenmerken van het Romeinse Rijk? Bruggen (ik denk aan oecumene; "bruggen slaan") en wegen (denk bijv. aan digitale snelwegen!) en: spelletjes voor het volk! Bij het leem denk ik persoonlijk (maar dat is speculatie) aan groepjes binnen de Islam, zoals Al Sjabab, Hamas, Al Quaeda, Isis, Boko Haram, en hoe ze allemaal mogen heten! Het klontert allemaal aan elkaar, zonder ooit een samenhangend geheel te (kunnen) vormen, maar het zal zich nooit echt kunnen hechten met het ijzer! Maar één ding is zeker: het Lam zal hen overwinnen! Ron Ezerman.

 

starpeople op 27-08-2014 19:17

vertegenwoordigd dit het 7 koppige beest uit de zee?

Wim op 27-08-2014 20:16
Johannes Openbaring 13:1! De opkomst van de vier grote wereldrijken en van de NWO!
En ik zag uit de (mensen) zee een Rijk, (NWO) opkomen met de tien horens( de 10 machtigste economieen) en zeven koppen (de verenigde religies zoals: Christendom, Joden, Islam, Bhoedisme, Hindoeisme, Sikhisme, Bahaisme).
En het Rijk (NWO) dat ik zag, was een luipaard (Arikaanse Unie) gelijk, en zijn poten als van een beer (de Europese unie, Rusland, de Beer komt er aan) en zijn muil als de muil van een leeuw de a.s. Amerikaanse unie, (de Unie van de Zuid-Amerikaanse Naties, (UZAN) bestaat al)  En de draak (de a.s. Aziatische unie, (het begin is er al) de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) is een organisatie van tien landen in Zuidoost-Azië. ) gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.
En (ik zag) een van de koppen (van een de verenigde religies wordt de geestelijke macht weer in ere hersteld) als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het Rijk, (NWO) met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak (de a.s. Aziatische unie) , omdat hij aan het Rijk, (NWO) de macht gegeven had, en zij aanbaden het Rijk, (NWO), zeggende: Wie is aan het Rijk, (NWO) gelijk
Spyfromthesky op 27-08-2014 20:20

Het oorspronkelijke Romeinse Rijk was inclusief de nu alle genoemde moslim landen. Ik sluit niet uit dat bepaalde genoemde landen niet goed zouden zijn. Maar het rijk dat was en niet is, en dat in de eindtijd er weer zal zijn dat is de samenhang van leem en ijzer van dat Romeinse rijk van destijds.

Het West Europees Romeinse rijk van ijzer, kan niet samengaan van het resterende rijk van leem. Dat zijn hoofszakelijk de moslimlanden ook waar de vandaag komen.

Maar dit alles is gearrengeerd door door Babel IRIS  Culuter, het geheimenis van de wetteloze. Het RK is min of meer een voortzetting van dit door Jezuïeten en daaruit voort de illuminaten kerk. Feiten uit de geschiedenis is dat mohammedje gek was op de verhalen van een 40 jaar oudere vrouw en er ook mee trouwde.

Het was het plan van de boze om de komst van Jezus tegen te houden. De kruisvaders en de beheersing van de ottomanen was uiteindelijk allemaal tegen Jeruzalem gericht. Wie deze rode lijn niet ziet, tja daar kan ik niets aan doen. Het is van wat ik denk dat de Bijbel zegt.

Waar Xander in dit onderwerp vooral op insteelt is de benoeming van het andere Roeminse Rijk dat voornamelijk dus de islamlnaden behelst. Maar de koker waaruit dit onderwerp op slaat is niet een hoofdstuk, maar behorende bij een hoofdstuk. Alleen, losmakend van het hofstuk (ijzer verbreekt met leem) kan dit een bloedig eigen gebeuren krijgen. Het gaat er mij om om te zien dat Rome uiteindelijk dit allemaal dicteert.

Er is toch al samenwerking vanaf de jaren 50 tussen ijze en leem. De Bijbel zegt ook dat dit niet samen kan gaan. Zijn de huiidige ontwikkelingen dan niet het proces dat het ijzer en lee zich gaat scheiden?! Denk aan de iris en de moslim doctrine. In weze is de koran niet gematigd. Dat er moslims zijn die nog gematigd zijn, is te denke aan de rede. De Griekse rede die vooral in het Christemdom terecht is gekomen.

Maar in de kern, in de pit in hun raken, dan wordt razernij vertoond. Toch is de Moloch (IRIS-BABEL-CULTUS) de voorzetting van Babel. Daniël schreef, werkte in een omgeving waar het geheimenis der wetteloze voro hem bijzonder werkzaam waren. Daniël kreeg vergezichten van God.

Maar er is natuurlijk al genoeg genoeg hierover beschreven.

Spyfromthesky

e=mc² op 27-08-2014 20:41

@ Tabris de pentagrammen, 5 puntige ster zo ook gebruikt in o.a. de turkse en marrokaanse vlag symboliseerd de 5 zuilen van de islam. 

@ xandernieuws. Turkije is momenteel een democratish republiek. Niet iedereen in Turkije zal er momenteel toe stemmen dat de sharia zal toegepast worden.

Nu je de ottomaanse embleem laat zijn bij je artikel. Niet vergeten dat de osmaanse rijk was geen democratie maar de sharia. En na alle reclame stunts van o.a. die we op nieuws horen tegenwoordig mbt islam en sharia word er een enorm verkeerd beeld gevormd rondom de sharia. 

Het is nu een feit dat joden het veiligst waren in de ottomaans grond gebiedt (sharia). Lees maar in de gesgiedenis boeken wat spanjaarden en duitsers deden in het verleden met de joden. en naar welk land ze vluchten om veilig te leven. 

Zo ook leuk om te lezen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liever_Turks_dan_paaps

En dit door de islamitishe sharia. En de khalifaat die je zwart zit te maken. Ik snap het wel, je moet kunnen accepteren dat ook andere mensen met andere geloofsovertuigingen het kunnen verpesten of zelfs beter kunnen doen dan jij!

Als mensen interresse hebben in de werkelijke geschiedenis moeten ze vooral van verschillende schrijvers boeken lezen. En niet het geen accepteren zoals je het zelf wilt begrijpen. Ja ook moslims hebben een hart!

Ron op 27-08-2014 21:02

@ Berkeboom op 27-08-2014 16:29. Misschien kan de volgende overweging jou van pas komen. Als we het Christendom nu eens als de hoer zouden beschouwen? Zie bijvoorbeeld Jeremia 5:9. ("In het hoerenhuis zijn zij thuis") Het gaat hier over de zonden van Jeruzalem, maar is dat niet juist kenmerkend voor de kerk in het algemeen? Uit de RK kerk kwam het Protestantisme voort, en van daaruit weer allerlei andere stromingen, tot op de huidige dag, terwijl de Ware Kerk (ecclesia) bestaat uit levende leden van het Lichaam van Christus! Maar eigenlijk zijn wij door die kerkgeschiedenis allemaal min of meer besmet! Zie ook Sefanja (over Jeruzalem) waar haar profeten "woordenkramers" worden genoemd. Zien we dat ook (of juist) niet in eigen kringetjes?). Denk ook aan Hosea, waar God Hosea opdracht geeft om met een hoer te trouwen, "want het land (Mijn volk) wendt zich in schandelijke ontucht van de Here af". Maar dan verder! Kennen we niet de uitdrukking: "de moeder van" als het gaat om een moskee in Bagdad? Of noemde Mohammed zijn vrouw Aїsha niet "de moeder van alle gelovigen"? Of Saddam Hoessein over zijn moeder: "de moeder van alle strijdbaren"? Lezen we soms niet in de krant over "de moeder van alle voetbalwedstrijden"? Om die reden beschouw ik de Chr. kerk -in het algemeen gesproken- als een hoer. Let eens op Haggai 2:15. "Zo staat het met dit volk en zo staat het met deze natie voor Mijn aangezicht, luidt het woord des Heren, en zo staat het met al het werk van hun handen, en wat zij daar offeren, is onrein". Ook onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed (Jesaja 64:6). Het is dat wij, in Christus, genade hebben gevonden, maar anders..... En zie dan in Openbaring 17 de moeder van de hoeren (en de gruwelen der aarde), en dáárbij denk ik dan aan de Islam! Tot slot nog een vergelijking, ter illustratie. Ezechiël 15 zegtt dat het hout van de wijnstok (Joh. 15!) aan het vuur wordt prijsgegeven. In hoofdstuk 22 over “de zonden van Jeruzalem”. En lees dan eens hoofdstuk 23 over Ohola (“haar eigen tent”; dus Israël) en Oholiba “mijn tent is in haar”. Zou Jafeth niet wonen in de tenten van Sem?  In de hoop dat je hier iets mee kunt! Ron Ezerman.

Vlokje op 27-08-2014 21:45

Oooké ik ben om.... maar......hoe zit het dan met de lucifer aanbidding in het vatikaan??

Spyfromthesky op 27-08-2014 21:46

Het programma nu op televisie van "Hollandse zaken" geeft precies aan dat de islam voor allerlei soort van linkse politieke uitleg vatbaar is.

De islam past goed in de Nederlandse (lees Westerse beschaving). Wie dat nu nog vindt die is naïef. Ze kunnen geen eenduidige leer naar buiten brengen. Dit is pleasen op het media televisie. Het echte medium, het internet, daar zie en ontdek je de echte moslims doctrine.

Dit programma maakt het hun niet moeilijk qua vragen. Je merkt ook een grote verwarring en een niet eensluitende mening van de gematigde moslims. Hoe erg is de koran. Dit boek kan niet de lezer zelf motiveren om goed te doen? Hoe anders is de Bijbel, daar wordt de lezer uitgedaagd om te onderzoeken.

Er werd weer voedingsbodem gegeven over het zgn boze Israël. Daarvan deed de presentator maar weinig aan.

De lobby van de politiek zal weer veel op pleasen zijn.

Spyfromthesky

Vlokje op 27-08-2014 22:03

@spyfromthesky wordt in die isis cultus niet de mannelijk god vereerd (allah) en de moedergod met godelijk kind ( marie met jezus)??

arjaneke op 27-08-2014 22:28

de turken kunnen dromen van het ottomaanse rijk, maar de arabieren, koerden, perzen druzen, berbers hebben helemaal geen zin in een turkse overheersing, de turken worden net zo hard bestreden als de westerlingen en de joden, droom maar lekker verder turkije, steek je neus maar in het wespennest van het midden oosten

PS op 27-08-2014 23:03

René, ja, dus ongelovigen van deze tijd kunnen ook voorspellingen doen?

Ron op 27-08-2014 23:08

@Vlokje op 27-08-2014 21:45.  Daar zien we dus duidelijk de bakermat van al die kwalijke praktijken! Want het vatikaan is (maar) een menselijk instituut, wat door de eeuwen heen behoorlijk verontreinigd is! Maar als wij burgers zijn van een rijk in de hemelen, dan hoeft ons dat niet te deren. Als de Heilige Geest de Leidsman van je leven is, dan weet je dat daar niet de paus mee wordt bedoeld! Daarnaast gebruik ik ook wel eens een lucifer, maar dan alleen om er een sigaar mee op te steken! Ron.

NN op 27-08-2014 23:17

@Tabris 16.00

Op Wikipedia staat een iets andere afbeelding en op een afgeleide link weer:

http://maviboncuk.blogspot.nl/2004/06/ottoman-coat-of-arms.html

Daar is van een pentagram m.i. geen sprake.

Kan je verder niet helpen helaas.

Met vr gr NN

Wim op 27-08-2014 23:38

Het werd ook wel tijd dat de Moslins zich vereenigden!

De zeven koppen komen er aan: Christendom, Joden, Islam, Bhoedisme, Hindoeisme, Sikhisme, Bahaisme)

Peka8 op 28-08-2014 01:01

Ach..het zal me worst wezen...satan heeft straks maar even, Jezus Christus blijft voor eeuwig! Ik blijf gewoon dicht bij Jezus!!

NN op 28-08-2014 01:06

Kijk jonge kinderen leren al te lopen met de hoofden van onthoofden... en iedereen staat het te filmen op het mobile:

https://twitter.com/KeepingtheLeith/status/504300993283375104/photo/1

En achterlijke Christenen in Nederland en de EU vallen massaal over Wilders minder minder minder...

Het enige wat nog hoopgevend is zijn de kommentaren op dit barbarisme maar hier in Nederland slaapt iedereen lijkt het wel. Het zal wel net zo gaan als bij de Titanic, muziek tot we verzuipen...

Brandende kaars op 28-08-2014 01:26

 

 

Belangrijk om te weten!

Vraag: Waarom is de maansikkel hét symbool van de Islam?

Waarom staan er maansikkels op moskeeën en minaretten?

Is Allah dezelfde als de God van de Bijbel?

Antwoord: Allah = maangod!

Feiten: Het wezen van ‘Allah’ in de koran, verschilt fundamenteel met het Wezen van de God van de Bijbel! Ook verschilt het gedrag en leer van Mohammed fundamenteel met het gedrag en leer van de Bijbelse Jezus Christus!

 

Beweringen van de islam:

 

Allah is dezelfde god is dan de God van de Bijbel. Islam is de voltooiing van de Joodse en Christelijke religies. Joden en christenen hebben de Bijbel gecorrumpeerd en koran is de enige juiste goddelijke openbaring.

 

Overtuigend archeologisch bewijs dat Allah de heidense maangod is uit de oudheid.

Zie http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

Archeologen hebben in heel het Midden-Oosten op zeer veel plaatsen tempels ontdekt die waren opgedragen aan de maangod. Ook vonden ze veel beelden, muurschilderingen en sieraden van de maangod met een maansikkel boven zijn hoofd of op zijn borst. Op duizenden gevonden kleitabletten is de aanbidding van de maangod en cultus uitvoerig beschreven. Van de bergen van Turkije, Palestina, Mesopotamië, heel Arabië, tot aan de oevers van de Nijl was de aanbidding van de maangod de meest dominante religie van de oude wereld. In oudtestamentische tijden bouwde Nabonidus (555-569 v.C.), de laatste koning van Babylon, ‘Tayma’ in Arabië als een centrum van de maangodaanbidding.

 

Over de maangod en zijn namen:

De maangod, was getrouwd met de zongodin en de sterren waren zijn dochters (=natuur religie).  De maangod was de Rechter van mensen en goden. (Dit gegeven komt oorspronkelijk uit het Egyptische dodenboek). De maangod werd aangeroepen met verschillende namen zoals: Nanna(r/n), Suen en Asimbabbar. Zijn symbool was de maansikkel. De Assyriërs, Babyloniërs en Akkadiërs veranderden het woord ‘Suen’ in ‘Sin’. (“Sinaï” =“wildernis van Sin”) Terwijl de naam van de maangod “Sin” was, was zijn titel overeenkomstig talloze inscripties “Al-Ilah”, d.w.z. “dé god”, en dat betekent dat de maangod de oppergod was onder de goden. “Al-Ilah”werd al in de pre-islamitische tijden ingekort tot ‘Allah’. (Later werd de maangod ‘Allah’ door Mohammed het ‘Opperste Wezen’)

 

Alhoewel de heidense Arabieren 360 goden aanbaden in de Kaäba in Mekka, was de maangod de hoofdgod. Mekka was in feite gebouwd als een schrijn voor de maangod.

Dat maakte Mekka tot de heiligste plaats van het Arabische heidendom.

Toen de populariteit van de maangod overal achteruitging, bleven de heidense Arabieren trouw aan hun overtuiging dat de maangod de grootste van alle goden was.

De bewijzen tonen aan dat de tempel van de maangod in Hureidha nog steeds in gebruik was in de christelijke tijd.

Bewijzen verzameld uit zowel Noord- als Zuid-Arabië tonen aan dat de maangodaanbidding zelfs duidelijk actief was in Mohammeds dagen en dat deze cultus ook toen nog dominant was. De heidense Arabieren gebruikten zelfs ‘Allah’ in de namen die ze aan hun kinderen gaven. Zo hadden zowel de vader als oom van Mohammed, “Allah” als deel van hun namen. Het feit dat zulke namen gegeven werden door hun heidense ouders bewijst dat zelfs in Mohammeds tijd ‘Allah’ de titel was voor de maangod.

Dit feit beantwoordt de vragen:“Waarom wordt Allah in de Koran nooit gedefinieerd?” “Waarom veronderstelde Mohammed dat de heidense Arabieren reeds wisten wie Allah was?” Mohammed werd grootgebracht in de religie van de maangod Allah. Terwijl de heidense Arabieren geloofden dat Allah, de maangod, de grootste van alle goden was en de oppergod in het pantheon van godheden, besloot Mohammed dat Allah niet louter de grootste god was, maar de énige god. In feite zei hij:

“Kijk, jullie geloven reeds dat de maangod Allah de grootste van alle goden is. Alles wat ik jullie vraag is het idee te aanvaarden dat hij de énige god is. Ik neem de Allah die jullie reeds aanbidden niet weg. Ik neem enkel zijn vrouw, zijn dochters en alle andere goden weg”.

Dit kan gezien worden in het feit dat het eerste gegeven in de moslim (strijd-)kreet niet is “Allah is groot” maar “Allah is de grootste”, d.w.z. dat hij de grootste is onder de goden. (In polytheïstisch context). Daarom hebben de heidense Arabieren Mohammed nooit er van beschuldigd dat hij een andere Allah te predikte dan degene die ze alreeds aanbaden.

Deze “Allah” was de maangod, overeenkomstig het archeologische bewijsmateriaal. Mohammed zei:

-       tegen de heidenen dat hij nog steeds geloofde in de maangod Allah.

-       tegen Joden en Christenen dat Allah ook hún God was. Zowel de Joden als Christenen wisten wel beter en daarom wezen zij zijn (maan)god ‘Allah’ af als een valse god.

 

Islam-teken:

Het Islam-teken, de wassende maan, van de heidense maangod Nanna(n,r),laterSin. is dus zeer oud (v.a. 2500 v.C). De ster stond oorspronkelijk voor de dochters van de maangod. Tegenwoordig staat de vijfpuntster voor ‘de vijf pijlers van de Islam’.

Op moskeeën en minaretten staat dus de maansikkel van hun maangod.

Conclusie

De heidense Arabieren aanbaden de maangod Allah door verscheidene malen per dag in de richting van Mekka te bidden, door het maken van pelgrimstochten naar Mekka, te lopen rond de tempel - de Kaäba - van de maangod, het kussen van de zwarte steen, het offeren van een dier aan de maangod, stenen te werpen naar de duivel, een maand te vasten van wassende maan tot wassende maan, enz.

De bewering van de moslims dat Allah de God van de Bijbel is en dat de Islam de voltooiing van de joodse en christelijke religie is, wordt weerlegd door solide, overstelpende archeologische bewijzen. De Islam is niets meer dan een opleving van de oude heidense maangodcultus. Het heeft zijn symbolen, riten, ceremonieën, en zelfs de naam van zijn god uit de oude heidense religie van de maangod!

De koran kan dus nooit een openbaring zijn van de Bijbelse God!

Mohammed kan dus nooit een profeet zijn van de Bijbelse God!

 

dolphin op 28-08-2014 02:13

Persoonlijk schrijf ik de katholieke kerk(en dan een bepaalde stroming binnen die kerk) nog niet af als de hoer van babylon , Je kan van radicale moslims zeggen en vinden wat je wilt , maar als ze iets niet doen is het zich aanpassen aan de rest om hun kerkje vol te krijgen , dat ligt en lag met de roomse kerk wel anders , alles paste ze aan voor de macht en aanbidding van het volk voor haar , ipv van God , en daarom is het katholicisme doordrenkt met occulte zaken uit de afgoderij.

Ook heb ik nog steeds zo mn vermoedens omtrent de club die zich voor is(is) uitgeeft en in hoeverre zij islam misbruiken om hun praktijken te "rechtvaardigen" , immers het is slechts een club randdebielen die enkel wraakzucht en moordzucht voor ogen hebben , komende uit alle delen van de wereld ipv een interne aangelegenheid , en ik blijf er op letten of ik iets kan ontwaren door wie zij werkelijk aangestuurd en/of bekostigd worden , en het zou mij niets verbazen of de militia van de rk kerk hier een hand in heeft (zoals ze ook al actief was in WOII) , ook zie ik daar te veel het logo I(H)S voorbij komen

ik blijf het verbluffend vinden dat sinds de jezuietenorde weer in het zadel zit moord en verderf op grond van fanatieke religie (lees : eigen ideologie) weer flink actief is , evenzo het antisemitisme.

och en straks horen we weer : schaapjens , kinderkens , komt binnen binnen de veilige poorten van de liefdevolle RK kerk als hoofd van alle wereldreligies.

ik weet het niet , maar heb toch zo mn vermoedens..........

maar de theorie van walid soebat is zeker ook niet oninteressant en dat is het met de bijbelse voorspellingen , je weet het pas zeker wanneer het gebeurt is , zelf zie ik het om te voorkomen dat de mens bewust de profetie gaan ontwikkelen.

dus er kan straks nog best een heel onverwachte konijn uit de hoge hoed komen ! maar dat de "zomer" in aantocht is , daar twijfel ik steeds minder aan

stil maar , wacht maar !

dolphin op 28-08-2014 04:02

oh ja ter aanvulling , kijk eens naar het embleem van IHS (vooral de laatste minuten op https://www.youtube.com/watch?v=WmllJEalols )  en naar het embleem van het ottomaanse rijk zoals xander deze hierboven laat zien !

zie ook : https://www.youtube.com/watch?v=tl2EZcyrmyk

och en zo kan je wel door gaan...........

Helder Op Herhaling op 28-08-2014 05:02

Zal dit opkomend onheil 'zelf' er al vanuit gaan dat ze de strijd hebben verloren...een laatste soort van 'bewijzen' dus? Ik zou dan zeggen: "Jongens en meisjes binnen deze geloofsstroom: bekeert u massaal tot het Christendom en u zult voor eeuwig beschermd worden". De werkelijkheid leert, dat voornoemde 'ook' gaande is...hetzij met heel veel horten en stoten...de meesten binnen de fanatieke geloofsstroom, willen rust, vrede en een gezonde samenleving.

Het gaat dus alleen maar om een 'mannelijk' machts -en steekspel, blijkbaar: beter zijn dan de 'gecreëerde' vijand en met een zeer gewelddadige, maar vooral 'tijdelijke' overwinning?

Bezint, eer Ge begint, zou ik zeggen...men kan nu nog terug en het geweld en het daarmee gepaard gaande 'afslachten van onschuldigen' stoppen en overgaan tot 'wat de mens feitelijk zou moeten zijn: een vredig Godswezen'.

Ongelooflijk verhaal weer, Xander...maar eng dicht bij de waarheid...ik voel het. Nou ja, dan is deze site toch niet voor niets opgericht en zal het binnen niet al te lange tijd, net als de laatste seconden van Veronica destijds, uitdoven en heeft het haar werk gedaan.................heeft het nut gehad? Ik neem aan dat deze site ooit is opgericht om de medemens te waarschuwen, te informeren...om heel misschien de laatste Bijbelse fase te voorkomen? Waarvoor anders?

Angst aanjagen bij diegenen die daar zeer gevoelig voor zijn (vooral de mensen die tot nu toe 'alles' ontkennen, inclusief veel regeringsleden...maar ook de buurman, die zegt atheïstisch te zijn en dus te bang is om te zeggen: "De Liefhebbende God is alles waar ik voor leef") en dat is wat er gebeurt dus: lees het als bevestiging of lees het als ultra-stichtelijke en veel te confronterende, hoogdravende Eindtijd-verhalen.

De meesten onder ons, 'ontkennen'.

De oprichting van het werkelijke kalifaat gaat gepaard met veelteveel en daarvoor benodigde energie (teveel breezers en zoete hapjes soms/Turks Fruit...☺???) en de Westerse wereld is massaal moe en kan er niet aan wennen, het idee, 'wederom' en 'beredeneerd vanuit een nog immer 'huidige' welvaarts-positie', een nieuwe wereldoorlog in te stappen... Westerse rijkdom is niet écht iets om jaloers op te zijn, hoor! Maar ut geeft een bitje rust in de gelederen...het is een mentaliteit, die ingeboren is. De import, de open grenzen, één munt...aardig bedacht...werkt tegen en schept alleen maar onrust. Gewoon een ieder lekker op zijn of haar eigen grondgebied is nog steeds ideaal...maar toch verbonden...in liefde.

Ach...is dit dromen...of is DIT de waarheid?

Daarvoor schreeuw ik: "stop uw ellendig streven, weer een Rijk proberen te stichten...het zal tijdelijk zijn...u zult snel vernietigd worden...maar blijkbaar wilt u dat".

Tabris op 28-08-2014 05:21

@NN

Goede video, dank je voor de link.

Ron op 28-08-2014 08:05

@Wim op 27-08-2014 23:38  Bij die zeven koppen denk ik aan de zeven achtereenvolgende wereldrijken, sedert de zondvloed (2348 v.Chr): Egypte-Assyrië-Babylon-Perzië-Griekenland-Rome-laatste rijk, dat komen zal. En dat laatste "dier" (politieke macht) zien we nu voor onze ogen opkomen; het Ottomaanse Rijk, zoals Xander mooi beschrijft. De profeet Daniël (7:7) had het al over "een schrikwekkend dier" met tien horens, en een mond vol grootspraak, dat verschilt van alle vorige. Het zal zelfs (Dan. 7:21) oorlog voeren tegen de heiligen (de dwaze maagden? zie ook Opb. 13:7/20:4), en hen overwinnen! Uiteindelijk zal dit dier aan het vuur worden prijsgegeven (7:11), waarna de Zoon des Mensen koninklijke macht wordt gegeven over alle volken, natiën en talen. Wat een geweldig vooruitzicht dat Jezus zal gaan regeren, en wij met Hem!

Stopterror op 28-08-2014 12:51

https://www.youtube.com/watch?v=sUN-XEU6HUc Het kwaad heeft vele vormen, katholicisme is de laatste jaren in het nieuws geweest voor kindermisbruik en nu waren er ook satanische(!) missen (zie video missen in latijn met vertaling 'luciferverering'). Ik heb latijn gestudeerd en de vertaling is echt. Dit kan verklaren hoe hitler en de katholieke paus van die tijd een verbond sloot om te moorden en het kruissymbool te misbruiken. Als je ooit hebt afgevraagd waarom de Protestanten en de Joden vroeger werden vervolgd, dan zou het pure vereren van satan door katholieke stromingen de verklaring kunnen zijn. Lucifer is de vijand van GOD. De geest van lucifer is satan. Deze kwade geest moord, bedriegt, verleid, steelt/neemt bezit, wil de ondergang van mensen. De kwade geest van satan is ook wel genoemd : de vernietiger. Deze kwade geest is fanatiek. Er zijn dus vele demonische verbonden actief. Let op, mensen verkleden zich als wolven in schaapsklederen. Onwetendheid is de helper van satan.

peter op 28-08-2014 14:14

De troon van de satan in Pergamum-Turkije

Mag ik jullie er op wijzen dat het vreselijke ding al bijna 100 jaar geleden naar Berlijn is versleept,...dat daarna de gevolgen niet uitbleven in Berlijn en met name in dit continent is een ieder bekend,..maar let op m n woorden,ze wisten niet wat ze toen in huis hebben gehaald,er komt nog veeeel meer onheil uit die stad binnenkort,...wel een fijne dag gewenst allemaal !

Kay op 28-08-2014 14:31

Door de jaren heen hebben we veel theorieën en gedachtes aangaande het rijk van het beest de revue zien passeren, zonder de zekerheid te hebben of we het aan het juiste eind hadden.

Nu echter, lijkt het zich voor onze ogen te ontvouwen. dit koninkrijk, kalifaat in vorming komt wel heel dicht bij de uitleggingen en profetieën uit de bijbel. Ik ben in ieder geval wel om, de Islam is het rijk van het beest.

Of Tayyip een wegbereider is of de leider, het beest zelf, valt nog te bezien. Wat de hoer uit openbaring 17 betreft, ik interpreteer het als volgt:

Rev 17:16    En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.

De hoer is m.i enerzijds de kerk, het religieuze systeem, die de Torah, de wetten van God opzij hebben gezet, onder een verkeerde uitleg van het woord genade.

Isa 24:5    Want het land (ook vertaald als aarde)is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond.

Anderzijds is het de wereld, de westerse niet islamitische wereld, die getracht hebben het beest te berijden, hun olie gebruikt hebben voor hun eigen doeleinden etc.

Indirect is de Islam dus een gesel in de hand van Yahweh.

Shalom Kayfas

Geert op 28-08-2014 15:20

Niet decennia maar eeuwen lang weten Christenen dat de antichrist de paus is... geen discussie over mogelijk. Beste Xander, als je denkt dat die Christenen voorbij gaan aan Pergamum, dan hebt u het behoorlijk mis. Lees a.u.b. de 7 gemeentetijdperken door W.M. Branham. Hier ziet u heel goed het pad van de slang hoe hij in het tijdperk na Pergamum zijn zetel verplaatste van Pergamum naar Rome... Niet verzonnen, maar vanuit degelijk onderzoek naar voren gekomen.

Het is juist de laatste decennia dat de Christenen loslaten dat de paus de anti-Christ is die over het vals Christelijk Rome en inmiddels via de oecumene en wereldraad van kerken ook heerst over de lauwe protestantse gemeenschappen.

Is Opb. 17 niet duidelijk genoeg over de hoer (kerk, Rome) op 7 heuvelen gezeten die dronken geworden is van het bloed der heiligen... En gij zult niemand uw vader noemen (op aarde, geestelijk vader)... en hoe wordt de paus genoemd: Vader.

En wat staat er boven het Vaticaan geschreven? Plaatsvervanger van de Zoon van God.... Hoe belachelijk, Christus heeft geen plaatsvervanger (Vicarius Filii Dei = opgetels in Latijnse letters 666)...

Enz.. enz.. nog tiental andere zaken wijzen naar Rome... Ongelooflijk hoe Satan de gedachten van vele Christenen verward heeft door de aandacht van Rome weg te houden en ze te laten denken dat de anti-christ iemand anders is. Natuurlijk is Islam anti-christ, maar dé anti-Christ zit op zijn troon in Rome.

Geert op 28-08-2014 15:35

Rome is geheimenis Babylon, niet Babylon in Irak.... de stad op 7 heuvelen die dronken is geworden van het bloed der heiligen, hoe kan dat een islamitisch land zijn.  Dat is Rome toch? Wie noemt zich plaatsvervanger van de Zoon van God? Dat is de Paus. Wie heeft de rijkdommen der aarde en het goud? Dat is Rome en de geallieerde protestantse kerken (de dochters van de hoer) via het bankwezen, toch? Waarom is Rome hoer genoemd? Een hoer is ontrouw geworden aan haar zuiverheid en huwelijk met Christus. Een hoer (vrouw, kerk symbolisch) hoereert met God's Woord, de Bijbel, en flirt en horeert met de wereld...., ja toch? Hoe kan Turkije hier in gezien worden?

In Rome is dezelfde godsdienst terug te vinden als in Babylon alleen onder andere godennamen, lees a.u.b. wo Babylons van Hislop. Dan begrijpt u wat er bedoelt wordt met Geheimenis Babylon...

 

Brandende kaars op 28-08-2014 16:35

 

 

Berkeboom op 27-08-2014 16:29

U stelde de vraag:

‘De islam vormt inderdaad de antichrist maar hoe kan Saudi Arabië nu de hoer zijn ervan als het zelf een moslimland is?’

De Ka'aba in Mekka waarnaar moslims 1 keer in hun leven een pelgrimsreis moeten maken, voldoet aan alle Bijbelse kenmerken van de 'hoer van Babylon'.

De tocht van Moslims rond de zwarte Ka'ba steen in Mecca is feitelijk het vereren van Ishtar, één van de dochters van maangod Allah!

 

Zie:

http://www.xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1

 

Weet dat ‘Allah’ (“Al-Ilah”/’Allah’ = “ god”) de titel is van de maangod ‘Sin’ uit de oudheid. Sin was getrouwd met de godin van de zon, de sterren waren hun dochters.

De maangodaanbidding was in heel het midden Oosten in de oudheid de meest dominante religie.  Ook in de pre-islamitische tijd aanbaden de heidense Arabieren al de maangod ‘Allah’. Het symbool van de maangod was de wassende maan (maan sikkel).

Het Oude Testament berispt voortdurend tegen de aanbidding van o.a. de maangod (zie: Deut 4:19;17:3; 2 Kon 21:3,5; 23:5; Jer 8:2; 19:13; Zef 1:5, enz.).

 

Het symbool van Allah

De wassende maan is ook hét symbool is van de islam en daarom staan er maansikkels op moskeeën en minaretten, op de vlaggen van islamitische landen. Tegenwoordig staat de vijfpuntster voor ‘de vijf pijlers van de Islam’.

 

Lees over de verering van de maangod Allah: de prima vertaling/samenvatting van Marc Verhoeven van de Engelstalige website:

http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

www.verhoevenmarc.be/_allah-maangod.doc

Er zijn meer keiharde bewijzen dat de God van de Bijbel het tegenovergestelde is van Allah van de islam. Zo verschilt het wezen van ‘Allah’ in de koran, fundamenteel met het wezen van de God van de Bijbel. Ook verschilt het gedrag en leer van Mohammed fundamenteel met het gedrag en leer van de Bijbelse Jezus Christus.

Wat in de Bijbel n.l. als heilig wordt geduid, is volgens de koran als grootste heiligschennis.

Wat in de Bijbel als heiligschennis wordt geduid, is volgens de koran als grootste heilig.

Over al het goede wat de Bijbel leert, leert de koran en de Hadith dus het tegenovergestelde.

Hier over later meer..

 

Zie:

http://www.xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-1

Aan te bevelen: Bible Prophecy and the Coming Muslim anti-Christ

https://www.youtube.com/watch?v=RQ8C-qe3qSM

Advies: Neem hiervoor rustig de tijd. Wat Walid Shoebat heeft te vertellen is beslist de moeite waard!

Tabris op 28-08-2014 16:44

@Brandende Kaars

Wat je daar schrijft klopt als een bus!

Hopelijk lezen en begrijpen een paar intelligente moslims wat je schrijft en komen tot inkeer.

Go zo door met het goede werk.

lente op 28-08-2014 17:29

@ Peter 14:14

Let op Berlijn met de Turkse puinhopen van Pergamon in een museum. Binnenkort een knalfuif t.g.v. 25 jaar val van de Berlijnse muur en de oostgrens verleggende aktiviteiten van de EU.

Modern landjepik en volkjepik met EU dictators aan het bewind in Brussel. 

Ron op 28-08-2014 18:33

@Geert op 28-08-2014 15:35  Beste Geert. In Openbaring 17 wordt weliswaar gesproken over zeven heuvelen, maar tevens: "Ook zijn het zeven koningen" en dan klopt de toepassing met Rome niet meer! Ik sluit me wat dat betreft liever bij Xander aan. Ook als je verder leest, hoe kun je dat dan interpreteren? "Vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven". Zie ook mijn reactie van 27-08-2014 18:26, en op 28-08-2014 08:05.  Egypte,Assur,  Babylon, Perzie, Griekenland (deze vijf) zijn gevallen; een is er nog (Rome) en eentje moet nog komen. Maar wie weet, zien we een paus verschijnen als de valse profeet, die bewerkt dat zij, die op aarde zijn, het eerste beest zullen aanbidden? (Opb. 13:11-18). Maar dan moet hij eerst maar eens laten zien of hij werkelijk vuur uit de hemel kan doen nederdalen op de aarde!

Noorderlicht op 28-08-2014 20:04

Het onstaan van de islam en de rol van het vaticaan.

http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=416

Noorderlicht op 28-08-2014 20:06

En zie ook; islam, het kind van Rome.

http://www.wat-is-waarheid.info/video/islam.htm

Tabris op 29-08-2014 05:06

@ Geert

Ik geef je een eenvoudig advies:

Bid voor de Heilige Geest dat hij de schelpen van je oogleden haalt.

Dat heb ik zelf ook gedaan en de wereld zag er daarna zoooo anders uit...

Hubo op 30-08-2014 17:53

Er is wat mij betreft maar één beest en dat is de satan van het kapitaal en om het even hindoes,joden,boedhisten,christenen en moslims,allen zijn ze in de ban van dit monster en de communisten hebben het er deels noodgedwongen niet veel beter van af gebracht.Wat kan dit beest nu nog stoppen?Een confrontatie tussen christenen en de Islam lijkt mij weinig heilzaam,maar wie weet zal een betere wereld verrijzen op de puinhopen die daarna resteren.Is(is) zou niet het echte kalifaat zijn,wordt nu betoogd.Ik zou sowieso liever geen actueel land of rijk in wording als het rijk van het beest willen betitelen.En IS is vooralsnog te onbeduidend om daarvoor in aanmerking te komen.Het lijkt eerder een aanleiding te meer om in de westerse wereld de normen voor binnenlandse veiligheid weer verder aan te scherpen.En IS is dan wel niet het beest,het is natuurlijk wel beestachtig.Het is in zekere zin een terugval tot de meest ptimitieve menselijke leefwijze,toen we ,nog meer dieren waren dan mensen,zou je kunnen zeggen.Dat is uiteindelijk de basis waaruit de heersende beschaving is voortgekomen en eigenlijk zie je in iedere oorlog weer zo'n primitieve terugval naar plundering,moord en intimidatie waarbij de overlevenden tot slaven worden gemaakt of verder moeten vluchten.En zo houdt IS ons in zekere zin een spiegel voor,waarin we de wortels van onze beschaving terugzien,zoals die zich tot op de dag van vandaag reproduceert.En zolang we dat niet kunnen en willen inzien,zal het niet beter worden.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl