Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Moslim Broederschap verklaart Turkije tot centrum Islamitisch Kalifaat


Het hologram waarmee Erdogan virtueel ‘aanwezig’ was op een conferentie in Izmir doet denken aan de letterlijke uitleg van de Bijbelse profetie van het ‘sprekende beeld’ van het Beest, waar alle inwoners van dit komende imperium zich in de eindtijd voor zullen moeten buigen (Opb.13:15).

We schrijven er de afgelopen tijd vaak over, en dat komt omdat het van zo’n enorm belang is voor de ontwikkelingen in de wereld nu en in de komende 10 jaar. Christenen kunnen er zelfs zo goed als zeker van zijn dat de laatste fase van de eindtijd is aangebroken, nu de Moslim Broederschap Turkije tot het centrum van het Islamitische Kalifaat heeft uitgeroepen.

Onder Erdogan ontwikkelt Turkije zich in snel tempo tot het nieuwe islamistische machtscentrum dat op termijn de grootste historische bedreiging voor het Westen ooit zal vormen. Uiteindelijk zal het door Turkije geleide Kalifaat de mensheid in een laatste verwoestende wereldoorlog storten.

‘Erdogan zal slagen dankzij Allah’

Sheikh Yusuf al-Qaradawi, de antisemitische spirituele leider van de Moslim Broederschap, bevestigde de centrale rol van Turkije onlangs in een interview met TV Turkia (2). ‘Wij kwamen naar Turkije voor de Vierde Vergadering van de Unie van Moslim Geestelijken in Istanbul, de hoofdstad van het Islamitische Kalifaat,’ zei hij. ‘Turkije is de Kalifaat-staat, en Istanbul is de hoofdstad... Turkije verenigt religie en de wereld, Arabieren (Soennieten en Wahhabisten) en Perzen (Shi’iten), Azië en Afrika, en het (Kalifaat) zou gebaseerd moeten zijn op dit land (Turkije).’

Over Erdogan zei Qaradawi: ‘Hij is staatsman, een leider die zijn heer (Allah) kent... Erdogan zal slagen, omdat Allah, Gabriel, Salih Al-Muminin (de rechtvaardige der getrouwen) met hem zijn, waarna de engel zal verschijnen.’

Einde der tijden

De ‘Gabriel’ waar de Sheikh naar verwees is niet dezelfde als de Bijbelse engel Gabriel. De islamitische Gabriel is de mooiste aller engelen, die ooit de profeet Mohammed in Ghar Hira, de vervloekte woestijn van Arabië, zou hebben opgezocht. Deze engel was niemand anders dan Lucifer, Satan zelf.

Qaradawi noemde ook Sali Al-Mumin, de plaatsvervanger van Mohammed op aarde, en de aanstaande verschijning van de engel (lett. ‘Angelic Host’). In de islam is dit het signaal dat het einde der tijden nabij is. Vanuit christelijk standpunt is dit de uitwerping van de gevallen engelen uit de hemelen op aarde.

In de Koran staat beschreven hoe ‘de engelen afdaalden in de geest, op bevel van hun heer. Het zal vrede zijn tot de opkomst van de dageraad (morgenster).’ (Q.97) Volgens de moslims is deze geest –de islamitische variant van de heilige Geest- een aartsengel, en zullen in de eindtijd engelen op onze planeet neerdalen.

Oorlog in de hemel

Walid Shoebat, vroeger zelf een fanatieke moslim(terrorist) en destijds uitziende naar de vervulling van deze islamitische profetie, schrijft dat deze gebeurtenis staat beschreven in het Bijbelboek Openbaring (12:7-10):

En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,  maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.  En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.  En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:

Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 


Oorlog op aarde

Zoals we al vaker lieten zien wordt de Moslim Broederschap gebruikt door Turkije, dat in de eindtijd Egypte zal aanvallen:

En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs* zullen in zijn gevolg zijn. (Dan.11:42)

(* lett. Cushieten, in de NBV ‘Nubiërs’ en de SV ‘Moren’. Het gaat hier dan ook waarschijnlijk niet (uitsluitend) om Ethiopië, maar om Soedan.)

In Ezechiël 30 wordt de ‘Dag des Heeren’ (vers 3) beschreven, en worden een aantal landen bij hun toenmalige (en soms nog altijd huidige) naam genoemd:

In Egypte zal een zwaard rondwaren, Nubië siddert van angst, wanneer in Egypte de doden vallen.

Het volk wordt weggesleept, de muren worden neergehaald. Nubiërs, Libiërs en Lydiërs, huurlingen en Kubieten*, mannen uit een land van bondgenoten**: zij allen worden door het zwaard geveld. (30:4-5)

* Waarschijnlijk afkomstig uit ‘zwart’ Afrika.
** In sommige vertalingen: Arabieren.

Lydië lag in het huidige Turkije. In andere Bijbelse profetieën staat dat er naast deze nog een aantal andere landen samen met satan in de hel zullen worden geworpen:

Assur, dat Irak en Syrië omvatte (Ez.32:22-23); Elam, het huidige Iran (Ez.32:24-25); Mesech en Tubal, in Klein Azië, in het moderne Turkije (Ez.32:26); Edom, waarmee Arabië werd aangeduid (Ez.32:29 & Ez.25).

Beest herstelt van dodelijk wond

De opkomst van Turkije en het hernieuwde Turks-Ottomaanse Rijk is het Bijbelse (rijk van) het Beest, dat in 1914 een dodelijk hoofdwond opliep, maar in de eindtijd voor zeer korte tijd zal herleven. Dit Turks-islamistische rijk zal een alliantie vormen met Iran, en daarom sprak Qaradawi over het verenigen van de Shi’iten (Iran, Hezbollah) met de Soennieten.

Het van zijn dodelijke wond herstelde (rijk van het) Beest –bedenk dat in de Bijbelse profetieën een ‘beest’ in alle gevallen een figuratieve omschrijving is van een imperium, een rijk, en nooit van één enkel persoon- zal er symbolisch uitzien als een lam met twee horens (de Turks-Syrische hoorn uit het noorden en de Iraanse hoorn uit het Oosten), maar als een draak spreken, en zal zijn pijlen op Israël richten.

Voor zowel het Westen als Israël is Turkije een nog grotere bedreiging dan het islamitische fundamentalisme en zelfs dan IS, omdat de Turken het op één na sterkste leger van de NAVO hebben en volgens de Duitse geheime dienst aan kernwapens werken.

Het sprekende ‘beeld’?

Tijdens een partijconferentie in Istanbul deed Erdogan iets wat rechtstreeks uit science fiction boeken afkomstig leek te zijn: hij was virtueel aanwezig door middel van een levensecht driedimensionaal hologram van zichzelf. Christenen zullen ongetwijfeld de overeenkomst zien met de Bijbelse profetie van het sprekende ‘beeld’ van het Beest, dat in de eindtijd al zijn onderdanen zal dwingen het eerste Beest (Allah/ de islam) te aanbidden.


Mogelijk eerst vredesverdrag, daarna wereldoorlog

Het is goed mogelijk –maar niet per se noodzakelijk- dat de islamitische wereld onder leiding van Erdogan eerst een vredesverdrag met Israël –mogelijk een hernieuwing van de Camp David akkoorden met Egypte- zal sluiten, en door deze ‘vrede’ velen zal misleiden. In de allerlaatste fase van de eindtijd zal het rijk van het Beest echter zijn ware gezicht laten zien, de Joodse staat proberen te vernietigen en zo de laatste Wereldoorlog ontketenen.

 

Xander

(1) Shoebat
(2) YouTube via Shoebat

Zie ook o.a.:

21-08: Videobewijs van IS trainingskampen in Turkije
12-08: Winst Turkse premier Erdogan verzekert opkomst Rijk van het Beest
17-06: Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije
30-03: VS steunt Erdogans misbruik van NAVO voor herstel Ottomaans Rijk
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)
28-02: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (deel 1)

2013:
10-06: Erdogans megamoskee in VS wordt Ottomaanse 'ambassade'
05-06: Gatestone Instituut: VS helpt herstel Turks-Ottomaans Rijk
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon (1)
23-03: Turkse minister BuZa: Wij zullen weer heersen van Sarajevo tot Damascus
21-03: Jordaanse koning waarschuwt het Westen voor Turkse premier Erdogan
12-03: Duitse geheime dienst: Turkije werkt al jaren aan kernwapens

2012:
04-07: Turkse rechter: ' ... Erdogan en president Gül jagen het Ottomaanse Rijk na'
8-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)
07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd.
 14. Geblockte posters: Rootman, hans1 ,Elia=Elijah=lldbhngr , Kwowtoomuch, DJX, Johannes- Cornelis ,Zionnoiz, Trol Koekwous, Zegveld, pheming lentsGT, Keessie, Johannes.
 15. Postings van, naar en over geblockten worden verwijderd.
 16. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.


Reacties

Pagina12
PS op 24-08-2014 15:45

Dit is een antwoord van een wetenschapper over teleportatie! Dat is allemaal maar SF! Ik vrees dat je te veel SF verhalen hebt gelezen "007"!

https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/5125

PS op 24-08-2014 16:05

007, je schrijft Maddie fout, zit je in een andere wereld of wat? Ik heb niets met haar verdwijning te maken, & teleportatie noch tijdreizen heeft iets met de verdwijning van Maddie te maken!!!

http://www.hln.be/hln/nl/1277/Verdwijning-Maddie/index.dhtml

PS op 24-08-2014 16:51

Mij was het er alléén maar om te doen dat voorspellingen op basis van de bijbel over de toekomst van deze planeet onmogelijk zijn! Als tijdreizen & teleportatie onmogelijk zijn kan dus niemand iets over een verre toekomst weten & ook niet over een ver verleden!

We kunnen dus alléén maar hier en nu vaststellen wat er nu aan het gebeuren is, maar door de verwarring die de officiele media creeert is dat ook niet altijd zo duidelijk!

Mij is wel al lang duidelijk dat islam geen godsdienst is maar een super verschrikkelijk systeem dat door de officiele globalistische schijndemocraten wordt gesteund! Islam had niet als officiele godsdienst erkend mogen worden, dat was al hun éérste grote blunder! De gevolgen zijn niet te overzien!

5318537 op 24-08-2014 20:33

PS op 24-08-2014 16:05.....Ja ik schreef Maddie fout,op de site stond ze als Madeleine.

Maar wat heeft dat met op een andere wereld zitten te maken.....Kan ik net zo goed aan jou vragen want op de site aangifte.net staat de aangifte monitor beschreven waarvan het revenu in goed gebruik Maddie doet vinden en uitsluitsel geven wat er is gebeurt.

En met de verdere beschrijving daar te lezen staat ook vermeld wat mogelijk zal zijn,waaronder teleportatie.

Heb je de aangifte monitor wel gelezen ?,want het lijkt dat dat niet geval is,en mijn opmerking slaat op de tekst bovenaan de index van deze site,die dus als een heet hangijzer wordt behandeld.......En ook door jou,tenminste zo lijkt het.

Over de islam zijn we het wel met elkaar eens.

P.s.Lees nou eens de aangifte monitor en kijk ook op de index page daarvan,dan begrijp je mijn opmerking.......Mijn ervaring daarmee,als je erover begint is de sfeer verpest.

5318537 op 24-08-2014 21:04

@ PS Ik heb nog een aanvulling op het item teleportatie.

Google maar:Teleportatie/quark..........fredtak.punt.nl

Hetzelfde wat deze Fred Tak beschrijft heb ik op National Geographic (of Discovery) gezien,waaronder geslaagd experiment op Canarisch eiland.

PS op 24-08-2014 21:17

Nah, toch niet mijn site hoor....ik heb er wel op geweest, anders zou ik toch niet weten dat het over je "Maddy" ging? Waar is ze dan volgens jou? Kan je dat zo niet even schrijven dan? Geteleporteerd of wat dan? Wat wil je nu aantonen, voor mij is dat geen bewijs voor tijdreizen & teleportatie. Maar ja, er zullen altijd wel mysteries blijven.

Ik hou me gewoon aan het bewijsbare, de veilige norm om niet bij de neus genomen te worden. Ik weet ook wel dat niet alles bewijsbaar is, so what, geen ramp toch. Wie in tijdreizen geloven & teleportatie doen dat toch, maar ik ben geen gelover.

PS op 24-08-2014 22:33

Ja ja, dat zou best kunnen dat atomen allemaal met elkaar verbonden zijn, maar ik geloof niets van die quantum dinges, heeft weinig met fysica te maken, het is ook een soort preudo-wetenschap in mijn ogen toch. Ik ken een wetenschapper op het net die zegt dat alle atomen met elkaar verbonden zijn door elektromagnetische koorden. Hij legt ook het slit experiment fantastisch goed uit, en verwerpt ook let goed op, de deeltjes theorie, het gaat over golven, niet over deeltjes!

http://fredtak.punt.nl/content/2012/02/teleportatie

PS op 24-08-2014 22:36

Pseudo-wetenschap bedoelde ik natuurlijk.....ik ga een Youtube filmpje zoeken over hem.

PS op 24-08-2014 22:43

Bill Gaede verklaart het slit experiment anders!

5318537 op 24-08-2014 23:34

PS op 24-08-2014 21:17...Wat je hieronder schrijft is ongelofelijke beledigende onzin waarbij je duidelijk maakt niets ervan gelezen te hebben...en schijnbaar bang voor de waarheid aan het licht,waar het om gaat.

,,Nah, toch niet mijn site hoor....ik heb er wel op geweest, anders zou ik toch niet weten dat het over je "Maddy" ging? Waar is ze dan volgens jou? Kan je dat zo niet even schrijven dan? Geteleporteerd of wat dan? Wat wil je nu aantonen, voor mij is dat geen bewijs voor tijdreizen & teleportatie. Maar ja, er zullen altijd wel mysteries blijven.,,

Dat je schrijft,,Je Maddy,,en alsof ik kan weten waar ze is,en dan nog even,,grappig,,over geteleporteerd misschien,,?

En wat ik wil aantonen ?..........Je hebt de site aangifte monitor dus niet gelezen en blaat er met een grote boog omheen,want er staat genoeg vermeld.

Maar,,grappig,,schrijven over Maddy (Maddie) als,,je Maddy,,is jouw verantwoording en geweten.(Het item is de waarheid aan het licht)

Satanskerk ?............

PS op 25-08-2014 11:19

Jij schrijft alléén maar onzin, er is niemand anders verantwoordelijk dan de daders zelf!

Niemand kan op die site iets normaal lezen want de tekst loopt ver voorbij je PC scherm, onleesbaar! Maar hier is al duidelijk dat je -- bent.

Je was zelfs te lui om de link te plaatsen! Mochten de andere lezers niet weten dat het een flutsite is misschien? http://www.aangifte.net/index.html

PS op 25-08-2014 13:42

Het is de politie die belast is met het onderzoek in de zaak Maddie, niet ik of andere gewone burgers, de ouders werden al eens vals beschuldigd & de politie doet geen enkele aanwijzing in de richting van de Satanskerk! En ik ben ook geen lid van wat voor kerk ook, ik ben gewoon ongelovig! Ik zie ook niet in waarom je dat in verband brengt met mijn betoog dat er geen bewijzen zijn voor tijdreizen & teleportatie, de andere dingen die je noemt hebben daar ook niets mee vandoen, tenzij misschien heel snel reizen door de ruimte. Dat alle atomen met elkaar verbonden zijn laat misschien een mogelijkheid open voor telepathie, maar ook daar zijn geen bewijzen voor te vinden.

De zaak Maddie is dus ook niet mijn geweten & verantwoordelijkheid zoals jij dat zo brutaal stelt! Ik ben ook niet verplicht van op een site iets te gaan lezen omdat jij dat zegt, toch heb ik dat gedaan maar stelde vast dat het allemaal wartaal is en onleesbaar omdat de tekst buiten het scherm verdwijnt. Ik zou zeggen, bemoei je maar beter met je eigen leven, daar zal je al meer dan werk genoeg mee hebben! Licht & waarheid???

5318537 op 25-08-2014 14:02

PS nooit van scrollen gehoord ? dat kan ook horizontaal.

En wat ik ben ?,in ieder geval geen dwarsligger.....Niets doen is handhaven massamoord.

Stel beste PS dat de monitor in goed gebruik komt,dus bewezen bestaat,met daarmee einde aan het vele geweld......Wat schrijf je dan ?

En wat jezelf bent is waarschijnlijk wat de moderator heeft vervangen door het rode lijntje.

PS op 25-08-2014 17:20

Hee raar nummertje hou nu maar al op hè? Laat je eens nakijken ofzo?

5318537 op 25-08-2014 22:26

@ PS       Tsss,heb ik de sfeer verpest,of zo ?

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl