HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Islamisering: Complete meisjesklassen in Zweden genitaal verminkt

Wereldwijd 125 miljoen slachtoffers - Vrouwenhaat één van de kenmerken van de Bijbelse Antichrist


Door de besnijdenis worden jaarlijks miljoenen vrouwen en meisjes veroordeeld tot een leven vol pijn, infecties en ernstige psychische problemen.

Zweedse schoolartsen hebben in de stad Norrköping een klas ontdekt waarin alle meisjes genitaal zijn verminkt (besneden), en 28 van de 30 zelfs op de meest ingrijpende wijze. In Europa zijn volgens officiële cijfers al zo’n 500.000 vrouwen –vrijwel zonder uitzondering moslima’s- slachtoffer van deze barbaarse praktijk.

Precieze cijfers over hoeveel vrouwen in Zweden voor het leven zijn verminkt zijn er niet, mede omdat het land al jaren wedijvert met landen zoals Groot Brittannië om de ‘dhimmi’ kampioen van Europa te zijn – landen die hun wetten, regels en samenleving langzaam maar zeker onderdanig maken aan de islamitische Sharia en de almaar hoger wordende eisen van het nog altijd toenemende aantal moslimimmigranten.

Alleen al in Norrköping zouden inmiddels 60 slachtoffers zijn ontdekt. De Zweedse gezondheidsinstanties willen nu een grote campagne starten om migranten erop te wijzen dat er tot 10 jaar gevangenisstraf staat op het genitaal laten verminken van hun dochters in hun thuislanden.

125 miljoen slachtoffers

De meisjesbesnijdenis wordt in zo’n 30 voornamelijk in Afrika gelegen islamitische landen gepraktiseerd, ondanks het feit dat de Koran dit niet gebied. In Somalië is naar schatting 98% van de vrouwen besneden. Volgens UNICEF gaat het wereldwijd om meer dan 125 miljoen slachtoffers, waar er jaarlijks enkele miljoenen bijkomen. Desondanks weigert de politiek correcte gevestigde orde in Europa nog altijd het verband met de islam te erkennen.

Volgens de UNFPA, het Bevolkingsfonds van de VN, ontneemt de besnijdenis vrouwen en kinderen het recht op een gezond, waardig en respectvol leven met gelijkwaardige kansen (2).

De Europese Commissie erkende in november 2013 dat het gruwelijke gebruik ook in Europa een groeiend probleem is, en beloofde in te zetten op een ‘nul tolerantie’ beleid. Genitale verminking zorgt bij veel vrouwen voor langdurige complicaties en ernstige psychische problemen. Velen hebben chronisch pijn en regelmatig infecties, met soms dodelijke gevolgen bij zwangerschap en geboorte. (1)

Vrouwenhaat kenmerk van Antichrist

Vrouwenhaat –want wat kan er anders zitten achter dit vreselijke gebruik- is één van de kernmerken van de Bijbelse Antichrist:

...hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.  Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen ** vereren:.. (Dan. 11:36-38)

Wat in de NBG vertaald is met ‘lieveling der vrouwen’, staat correcter in de toonaangevende King James en Statenvertaling: ‘the desire of women’, ‘de begeerte der vrouwen’ *. (De) Antichrist zal dus geen acht zal slaan op de wensen en begeerten van vrouwen, met hen totaal geen rekening houden. Bij de meisjesbesnijdenis wordt zelfs de lichamelijke ‘begeerte der vrouwen’ vernietigd.

* Van een ‘bij vrouwen geliefde god’, zoals de NBV foutief weergeeft, is in de grondtekst totaal geen sprake.

** De god der vestigingen: de oorlogsgod. Merk op dat moskeeën oorspronkelijk ook als vestingen werden gebruikt, en volgens de hoogste islamitische autoriteiten in ideologisch opzicht nog steeds die functie vervullen.

Satan zelf de oorsprong

Het ontstaan van deze vrouwenhaat is helemaal terug te voeren op het Scheppingsverhaal in Genesis 1. Na de eerste zonde door Adam en Eva vervloekt God de slang (Satan), en zegt hij: ‘Ik zal vijandschap zetten tussen u (de slang, Satan) en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad;’ (vs. 15).

In geen enkel ander politiek-ideologisch-religieus systeem komt die haat zo duidelijk tot uiting als in de islam, waarin vrouwen veelal ernstig gediscrimineerd en misbruikt worden. Naast de meisjesbesnijdenis zijn verkrachtingen één van de schrijnendste voorbeelden, aangezien vaak niet de daders, maar juist de slachtoffers daar de schuld van krijgen (denk ook aan o.a. eerwraak).


Xander

(1) Krone Zeitung
(2) Spy Ghana

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd.
 14. Geblockte posters: Rootman, hans1 ,Elia=Elijah=lldbhngr , Kwowtoomuch, DJX, Johannes- Cornelis ,Zionnoiz, Trol Koekwous, Zegveld, pheming lentsGT, Keessie, Johannes.
 15. Postings van, naar en over geblockten worden verwijderd.
 16. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.


Reacties

René van Zalk op 23-06-2014 15:37

En alweer de "OO zo fijne" aanhangers van de Islam die overal op deze planeet ernstig lijden veroorzaken.

Femke op 23-06-2014 15:52

Deze lui sporen echt niet en het wordt eens tijd dat deze lui de gevangenis in draaien en geen halve maatregelingen moeten worden genomen. Allemaal vast zetten en eenzame opsluiting, alleen keiharde maatregels ---

Lucie op 23-06-2014 15:53

Walgelijke sekte...

visje op 23-06-2014 16:24
Het is een van de vreselijkste wandaden die gebeuren in naam van   de god Allah.
vrouwen verminking/besnijdenis van de (islam). .cultuurgebonden/gebruik.
 
Hoe vreselijk ook!
 
Maar!! of dit typisch een kenmerk is van de antiechrist dat betwijfel ik, zeker de argumenten die in het artikel worden gebruikt,zoals de zondeval van de vrouw, met name in dit artikel geinterpreteerd.
zijn m.i niet correct.
 
citaat artikel:Satan zelf de oorsprong

Het ontstaan van deze vrouwenhaat is helemaal terug te voeren op het Scheppingsverhaal in Genesis 1. Na de eerste zonde door Adam en Eva vervloekt God de slang (Satan), en zegt hij: ‘Ik zal vijandschap zetten tussen u (de slang, Satan) en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad;’ (vs. 15).

 

Ik citeer 

 
 
Genesis 3:
 
14 God, de Heer, zei tegen de slang:
‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,
het vee zal je voortaan mijden,
wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen
en stof zul je eten,
je hele leven lang.
=================================
15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop,
jij bijt hen in de hiel.’
==================================
16 Tegen de vrouw zei hij:
‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last,
zwoegen zul je als je baart.
Je zult je man begeren,
en hij zal over je heersen.’
17 Tegen de mens zei hij:
‘Je hebt geluisterd naar je vrouw,
gegeten van de boom die ik je had verboden.
Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan,
zwoegen zul je om ervan te eten,
je hele leven lang.
---------------------
 
Bovenstaande bijbeltekst (15) is de allereerste profetische bewoording, en strijd  tussen Jezus christus en satan de Duivel Him- Self, de oorspronkelijke slang openbaring 12:9.
 
Jezus werd in de hiel vermorzeld, toen hij een marteldood stierf maar hij werd op gewekt op de derde dag, de Satan zal in de kop worden vermorzeld, wat wil zeggen : totale vernietiging Openbaring 20:10
 
visje.
p.a.meijer op 23-06-2014 16:44

Daarom is ook duidelijk, dat de tijd dringt-aanstaande is, dat de Verlosser(JaHoShuaH) komt.

En dat juist, nu de massa's zeggen: "..........er is niets aan de hand, want oorlogen zijn er in alle tijden geweest".

En: "waar blijft de belofte van Zijn Komst.......?

GoldMorgs op 23-06-2014 17:44

Valt te benadrukken dat de vrouwenbesnijdenis ook een verminking van de Islam is. In de Koran staat dat de hoofdverminkers van de Islam onthoofd moeten worden. Dat zijn de familie Saoud en de hooggeplaatsten die hen "pijpen".

Het christendom(jesus) heeft alle onmenselijke bepalingen in het oude testament overruled, dus ook de oude barbaarse tradities zoals besnijdenis en niet alleen Genesis 3, dat een oplettende lezer aanhaalt, maar ook bijvoorbeeld Exodus 21. De Islam volgt dat.

Overigens was Jesus belangrijkste en laatste verkondiging dat we de Wallstreetbanksterfamilies er uit moet trappen, zie www.GoldMorgs.com/Jesus.

Vuurvliegje op 23-06-2014 18:04

Genitale verminking bij jonge meisjes wordt vooral gedaan door vrouwen. Zij zijn in hun jeugd ook verminkt en schromen niet hun vrouwelijke stamgenoten ook onderdeel van dit dramatisch ritueel te slachtofferen. Het gebeurt vaak onder uiterst onhygiënische omstandigheden zonder verdoving. Kortom een drama voor deze jonge meisjes. Ali Hirshi Ali was ook zo'n slachtoffer. Wreed en totaal onnodig. Verboden in het Westen, dus gaan ze op vakantie naar hun geboorteland. In en intriest.

Comsol op 23-06-2014 20:41

In de film "world war z" zien we een ziekte die sterk doet denken aan de aanhangers van "de profeet"

Mohamed 

maranatha op 23-06-2014 21:44

De protestanten in de middeleeuwen schaamden zich er niet voor het beest bij de naam te noemen en dus moeten christenen in deze tijd er zich ook niet voor schamen om de Islam, net als het Rooms-katholicisme, een vervloekte afgoderij te noemen. Het misselijkmakende tolerantie-gedrag bedriegt de wereld en maakt dat de Heer de lauwe Laodicea-christenen uit Zijn mond zal spugen. En ja, dat zijn niet mijn woorden maar die van de Heer Zelf. 

Tabris op 23-06-2014 22:07

Demonen met Allah (Satan) aan het hoofd, voeding zich van leed, fysiek als wel mentaal leed. Hoe meer leed er op de wereld is des te sterker zijn de demonen en hun leider. De islam is met genitale verminkingen, moorden, verkrachten, stelen, terrorizeren, oorlog, pedofilie, martelingen etcetera ruimschoots het systeem dat het meeste leed op deze aarde voortbrengt en daardoor voeding aan deze demonen geeft.

Islam is de religie van Satan en zijn demonen!

Meer hoef je toch niet te weten om deze cult af te zweren?

Brandende kaars op 23-06-2014 22:14

@ Vuurvliegje op 23-06-2014 18:04

Goed dat je de atheïstische Ali Hirshi Ali hebt aanhaalt als slchtoffer van de islam! Vraag: Kun jij je dan voorstellen dat ze tot de volgende uitspraak komt:

'Christenen, alsjeblieft vertel de moslims over jullie goede en vriendelijke God! Moslims kennen alleen maar de God van haat!’

Haar woorden kloppen geheel met het beeld van Allah uit de Koran.

-Allah is een kille rechter, (geen God met een liefdevol vaderhart zoals de christelijke God)

- De hoogste relatie die je als mens met Allah kunt hebben is een Meester -slaaf relatie. (Bijbelse God/mens relatie is dat een Vader-kind relatie).

 

-Allah haat de niet-moslims en de zondaars die zich niet aan de islamitische voorschriften houden. (De Bijbelse God heeft de zondaar lief, maar niet de zonde!)

-Allah wil door moslims gepaaid worden om hem goedgezind te maken.

(De Bijbelse God heeft de mens onvoorwaardelijk lief en is uiterst genadevol! )

De hemel en een goede positie in het aards bestaan moet door moslims worden verdiend. Als je leeft in armoede heb je dat aan je zelf te danken, dan ziet ook jou toekomst na de dood er slecht uit.  

-Allah is fatalistisch: Wie in de islamitische hemel komt en wie in de vreselijke hel, heeft hij al van te voren bepaald. Geen mens/moslim kan daar wat aan veranderen.

(Voor een moslim is de hel veel dichterbij dan de hemel. Ze moeten maar hopen dat zij minimaal 51% goede daden in de ogen van Allah hebben gedaan.

Heb je als moslim 49% goede daden dan wacht jou de hel. De angst voor de genadeloze ’Weegschaal der Gerechtigheid’ en de steile wanden naar de hel is voor een moslim dan ook zeer groot!

Wie tijdens zijn/haar sterven de urine laat lopen wordt daar voor door Allah gestraft. Wanneer mensen kwaad speken over een overledene, wordt dat de overledene door Allah aangerekend. En gaan zo maar door….

Nogmaals: In het islamitisch geloof speelt angst en onzekerheid een enorme grote rol.

-Allah openbaart zich niet aan mensen. Hij blijft alsmaar achter zijn gordijntje zitten.

-Allah neemt ook de zonden van de mens niet weg. Hij herstelt ook niet de gebrokenheid van de mens en schepping.

(Door geloof in Jezus christus mag de mens zich in het heden en in de toekomst door de Bijbelse God geborgen en gedragen weten. De hemel kan niet verdient worden met goede werken. Alles is louter genade mogelijk gemaakt door het lijden en sterven van Christus voor onze zonden.)

Vraag:

‘Wie ontmoette Mohammed in de Grot een engel of een demon?’

Mohammed was overtuigd na de eerste openbaring van Allah in de grot dat hij bezeten werd door een demon. Tot 3x toe werd zijn strot dicht geknepen. Hij typeerde de verschijning als het meest angstwekkend wezen.  Ook zijn naaste familie was die mening toegedaan. Mohammed was daarna ook suïcidaal. Hij wilde  herhaaldelijk van een berg springen. Pas in de latere koran versies werd de engel Gabriël er bij gehaald. In de Bijbel is het eerste wat een engel zegt tegen een mens: 'Vrees niet!'. Deze woorden heeft Mohammed nooit te horen gekregen

 

René van Zalk op 23-06-2014 23:04

@Abdel, Respect moet je verdienen. Neem een voorbeeld aan bijvoorbeeld de Aziaten in Nederland, zij verdienen Respect.

getuige op 23-06-2014 23:20

Brandende kaars,

geweldige analyse.

De Ware God zij met uw..

dolphin op 23-06-2014 23:39

jongejonge , een beetje kalm met het gebruik van het woord antichrist wat mij betreft , dit zal een personage zijn en niet een geheel volk of een stroming, kortom zo'n beetje wat Yahsua was voor de christenen , de zoon van God , zo zal de antichrist de menselijke gedaante van de satan zijn.

Dan de complete misinterpretatie van de vijandschap tussen satan en de vrouw , dit gaat allesbehalve over vrouwen , maar over Israel waaruit de zoon Yahsua later zou komen.

dat de islam allesbehalve een liefdadige cultuur/religie is dat weten we nu wel , zeker binnen de islam zal een groot deel daar wel van doordrongen zijn, zeker de besneden meisjes die dit alles te danken hebben aan de vele idiote regeltjes die de mens na het verkrijgen van Gods tien geboden er nog even bij gekregen heeft van hun medemens in hun machtszucht.

helaas zie je dit binnen het christendom ook met de levitische wetten , alsof God die nog vergeten was , en vooral de maffe regels omtrent sexuele zaken zorgen er voor dat Gods prachtige cadeau wat sex is , om het leven door te geven en er samen van te genieten , tot iets verschrikkelijks werd/wordt gemaakt en wie zou daar toch baat bij hebben............ ?

dolphin

U.G. Kempenaer op 23-06-2014 23:48

Socialisme is goed te vergelijken met AIDS, het legt het afweersysteem plat en maakt het organisme vatbaar voor allerlei ellende waaronder kanker (islam).

Zweden is een volstrekt verziekt socialistisch land. Geregeerd door cultuurrelativisten en zelfhaters.

Kinderen genitaal mutileren is een teken van een psychopatische sadistische doctrine. Uitroeien met wortel en tak. De goedpraters en afzwakkers zijn net zo'n groot deel van het probleem.

Emanuel op 24-06-2014 00:05

De antichrist zal iedereen en alles haten. Geen enkel bestaand religie zal hij accepteren. Hij voert eigen religie en god in. Iedereen wordt gedwongen dat te accepteren en aanbidden. Bij weigering wordt hij/zij gedood.

ster op 24-06-2014 00:40

Laat me raden, met deze ouders worden geknuffelt en wat thee met hen gedroneken en zeggen dat niet meer doen he!

ster op 24-06-2014 00:53

Dat een moslim in Mohammed geloofd zeg!

Iemand hoort stemmen en die zegt dat was de engel Gabriel en er word gezegt dat als iemand mij niet geloofd of belasting moet betalen aan me of ik moet die persoon doden met mijn zwaard.

Daarop trok hij ten strijden en dode 6000 mensen met zijn zwaard.

Ook trouwde hij ene vijf jarig kind en nam haar toen ze negen was.

Als jij en ik stemmen horen en ana het moorde gaan en een kind te grazen nemen dan verdwijn je in de piterbaancentrum.

Nee sommige niet,,, moslims noemen zulke gasten profeten

FinalCountDown op 24-06-2014 07:37

Dat ze met hun eigen soort doen wat ze willen. Maar dat ze anderen met rust laten.

PS op 24-06-2014 10:12

Inderdaaad, moslims zijn heel ---, maar denken alles te weten en iedereen te moeten domineren! Het is niet echt van hun geloof, maar doen er ook niets tegen, ze houden er inderdaaad van om sadistische praktijken bij anderen uit te voeren, daarom is islam en nazisme is één pot nat eigenlijk, schande dat humanisten hen als een zogenaamde erkende religie of godsdienst hebben helpen erkennen en politiiekers steken ook wereldwijd hun kop in het zand!

Maar dat van die stemmen horen, dat is met alle godsdiensten zo geweest, men nam ook veel drugs vroeger, die mohammed zal wel te veel aan de opiumpijp gehangen hebben? Barbaars volkje, ze hadden ze hier nooit mogen hun gang laten gaan, maar nu kunnen ze niets meer oplossen, politiekers zullen nooit wat oplossen! Alléén in stemmenjacht & zakken vullen zijn ze goed in!

NWO EWO op 24-06-2014 10:18

Ster wat weet jij van de Islam,jodendom en christendom

Rebecca op 24-06-2014 10:28

@ ster

Je moet alles niet zo letterlijk nemen.

Wiz op 24-06-2014 11:13

@René respect moet je niet verdienen  maar geven door te geven wordt het verdienr en die Aziatische mensen geven respect zo dat ze respect krijgt

lovefather op 24-06-2014 12:11

Brandende kaars:

Amen!!

En we zullen bidden dat al de moslims dit in gaan mogen inzien.

Zilvermeeuw op 24-06-2014 12:18

"De Zweedse gezondheidsinstanties willen nu een grote campagne starten om migranten erop te wijzen dat er tot 10 jaar gevangenisstraf staat op het genitaal laten verminken van hun dochters in hun thuislanden".

Te laat! Véél te laat!! Dus gewoon doorgaan met pamperen i.p.v. de ouders van die 60 verminkte meisjes op te pakken. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat de "aielzoekers" al bij hun aanvraag tot verblijf te horen krijgen dat genitaal laten verminken een strafbaar feit is waarop een hoge gevangenisstraf staat. Kunnen ze later nooit zeggen "ikke niet begrijp". Verder géén paspoorten  meer verstrekken aan mensen uit "die" landen maar alleen een vergunning tot verbljf. Die eventueel 1x per zoveel jaar verlengd kan worden. Zodra ze een paspoort hebben kunnen ze naar het land van herkomst gaan maar met een vergunning tot verblijf is dat niet mogelijk.

** De god der vestigingen: de oorlogsgod. Merk op dat moskeeën oorspronkelijk ook als vestingen werden gebruikt, en volgens de hoogste islamitische autoriteiten in ideologisch opzicht nog steeds die functie vervullen."

De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten zijn onze bajonetten en de gelovigen zijn onze soldaten" zei Erdogan. Ze vervullen die functie niet alleen volgens de hoogste islamitische autoriteiten maar èlke moslim ziet dat zo.! De fundamentalisten evenals de - nu nog - zwijgende massa moslims. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: deze zwijgenden zullen de funamentalisten zéker volgen zodra ze daartoe worden opgeroepen!! Ze zijn het helemaal eens met de fundamentalisten: er is maar één islam, er is maar één koran. Een enkele moslim zal het er wellicht niet mee eens zijn maar als hij niet mee gaat met de rest dan gaat ook zijn hoofd er af.

Binnen niet al te lange tijd zal die gruwel werkelijkheid worden. Met dank aan alle regeringen die hebben toegestaan dat er ongehinderd nu al 50 miljoen paarden van Troje in Europa zijn. En niet te vergeten dank aan de miljoenen vooral linkse meeheulers, appeasers van deze tot in de grond verrotte ideologie! Ik hoop van harte dat jullie als eerste aan de beurt zijn zodra de rebellie van de islamieten begint en het bloed door onze straten gaat stromen!

Wiz op 24-06-2014 13:23

door Besnijdenissen wort j niet  gered door Jezus te accepteren en aan ziun  geboden houden laat je zien dat je van hem houd dan heb je een kans om gered teworden. Als je denk dat door besnijdenis gered kan worden moet je de oudetestament volledig naleven en zondeloos levenen dat kan je niet. Alleen  Jezus heeft dat gedaan en doot Hem kan je gered worden

White Lion op 24-06-2014 13:33

Er wordt hier heel veel afgekletst, maar praatjes vullen geen gaatjes. Deze (islam en eurabie)trein is niet meer te stoppen en afstappen is lastig. Het enige dat men kan doen is voorbereiden op wat komen gaat. Dit staat geschreven, de gruwel der verwoesting komt. Wie kun je nog vertrouwen, op wie kun je nog bouwen? Kun je jezelf verdedigen tegen gasten die zo vreselijk gecommitteerd zijn? Alles doen ze......... niks is te gek. Ze hebben zelf geen idee wat ze doen of waarom, ze doen het omdat een of andere gek uit het verleden hiertoe de opdracht heeft gegeven................Wat staat ons te wachten........... en wat gaan alle keyboardwarriors van dit forum straks doen? ---

 

Wel terusten en slaap lekker!

 

 

Top. I.Q op 24-06-2014 13:35

Het rare dat moslim vrouwen die zijn verminkt hun dochters voordragen aan deze bizare besnijdenis. Hoe is dat nu mogelijk?

Kay op 24-06-2014 14:24

Zo te horen heeft Zilvermeeuw mijn woorden gestolen. Deel deze mening zó dat ik bijna van plagiaat durf te spreken.

Goed gesproken Zilver, maar.....het is idd op véle gebieden al veel te laat.

Ik kom op een site van iemand die de Joden helpt Aaliya te maken per schip vanuit Turkije ( Jerry Golden).

hij plaatste een serie foto's van een stad met massa's biddende moslims op straten en in steegjes, en talloze wijken met schotels, en Arabische winkels, en zei:

Eerst foto's kijken en dan raden welke stad. Nee, hij lag niet in het M.O. Het was de stad Marseille, waar een grote Arabische meerderheid leeft. In oorlogstijd worden dit soort steden één grote moskee, vestingen dus.

Yahweh is niet meer welkom in de politiek correcte kliek in Brussel, Allah, uit vrees, des te meer. Europa gaat vallen.....

Kay

Ahava op 24-06-2014 16:03

Brandende kaars en Zilvermeeuw: mooie woorden, helemaal waar.

Kay idem, maar 'gestolen' is wel wat misplaatst. Hij/zij denkt er net zo over als jij (en als ik) maar dan is 'gestolen' wel wat hard.

het einde der tijden nadert, we moesten toch letten op de tekenen? Bij mijn oergereformeerde zwager praat ik evenwel tegen dovemansoren, hij ziet niets kwaads in de 'godsdienst' islam...

5318537 op 24-06-2014 16:59

@ Zilvermeeuw en Kay...Moslims zijn een kliek en wij zijn (gekweekt) ieder voor zich (los zand) en dat wordt politiek correct individualisties genoemd.(Verdeel en heers)

Ik had daarnet een kort gesprek met mijn buurman en die had een televisie aangeleerde reactie..,,Je zet een hele bevolkingsgroep weg,,......Als een die niet wil zien dat elke niet moslim wordt weggezet met hun (islam-moslims) parallel maatschappij vertoning.

Het verklaard wel waarom demense nog stemmen op landverraders en hun partijen...Die alle strafbare feiten op hun beloop laten,waaronder op YouTube,,Wilders mollen,,(Uitspraak van ex hoofdcommissaris Riessen bij Pauw en Witteman)

En schilderen ze Wilders af als Mussert.......

Rebecca op 24-06-2014 18:24

@ Ahava

Als je nick name ïk houd van jou" (iwrit) betekent moet je toch ook aanvoelen wat Kay bedoelde met het woord "gestolen"aan Z.M. Jammer dat je de pointe mist.

Kay op 24-06-2014 18:25

Sorry ahava, geenszins slecht bedoeld, maar het was echt alsof ik mijn eigen woorden las, ik bedoelde het echt alleen maar positief. 

Hier laat ik het bij, ga niet achter ZM om gesprek voeren verder. Ik zegen jou!

Ander dingetje, heb op een you-tube filmpje gereageerd van Haagse jihadstrijders die in Syrië geweest zijn, stond link op nos daarnaartoe.

Ik heb daar openlijk op gereageerd, er waren zo'n veertig reacties op, allen verborgen, dus niet leesbaar.

Kunnen dus zowel positief als negatief zijn geweest. Toets maar op you-tube 'fighting journalists/ oh oh aleppo (referentie naar oh oh den haag) in, dan vind je de film, uit aleppo, gemaakt door Haagse moslimjongens.

Wat ik voelde, in eerste instantie was wel vrees, want, openlijk plaatsen, straks vinden ze je, maar het bouwde mijn geest enorm op, YHWH is mijn heer, hij is heer over Allah, ja toch?

Mijn boodschap was waarschuwend en evangelisch tegelijk, wil je het weten, zoek het maar op.

Shalom Kayfas

Kay op 24-06-2014 19:05

Jij pakt 'm Rebecca, thanks! 

Ware gelovigen hier allemaal, bid voor elkaar, de strijd in de hemelse gewesten is ongekend op dit moment.

Ontving vandaag een update van een messiaanse jood, dat alles gereed is voor de oprichting van het altaar, op de tempelberg, en dat er sterk binnen de Knesset wordt gelobbyd voor een plek voor de joden om te offeren op de tempelberg.

Ook 20 priesters worden momenteel klaargestoomd Voor deze taak. In de VS groeit op dit moment een koshere rode vaars op, het is ongelooflijk.

Isis rukt op, Obama is throwing multiple jokers on the table...

Mensen, als dat altaar eenmaal opgericht is, en functioneert, gaat het loos, en zullen we de ware betekenis van de 'grote verdrukking' leren kennen. (Daniël)

Bid daarom dat we daar echt bewaard voor mogen worden, het wordt verschrikkelijk...

Kayfas

lente op 24-06-2014 21:32

De succesvolle invaller Memphis en zijn ontblote bovenlijf viel na de heisa rond het Eurovisie songfestval succes van de vrouw met de baard en het Oostenrijske winnende lliedje "Rise like a Phoenix" wel op: http://www.ad.nl/ad/nl/5624/sportwereld/photoalbum/detail/3614960/507078/3/Eredivisie-gaat-uit-de-kleren.dhtml

Ook zo'n gevleugelde feniks tussen de schouderbladen? 

Wonderlijke toevallige symboliek als je iets inleest over de Egyptische mythologie en Memphis en rugnummer 21...:

http://www.texemarrs.com/mysterious_monuments_illuminati_pyramids_promo.htm

5318537 op 25-06-2014 01:38

@ lente op 24-06-2014 21:32   De symboliek uit Farao Egypte is allemaal gericht op de hemel-hiernamaals.

De doden zouden wederop staan,maar in die symboliek is ook aangegeven dat de hemel is als een gevallen en gebarsten vaas die na reparatie nog steeds de oude barsten laat zien.

Men is dus in de hemel maar men weet het verleden wat nu min of meer de hel is.....Je lijdt pijn,kan ziek worden,je wordt oud en gaat dood.(De gebarsten vaas met daarin de wetenschap (geheugen) van al het lijden,verdriet en pijn)

Ons leven wordt gezien door god (Re) ,zijnde het oog van Re (Het alziend oog)

Dit oog heeft verschillende delen die een waarde hebben (Google afbeelding),1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2

Intact is dit oog 64,maar als je de breuken bij elkaar optelt is het totaal 63  Met het terughalen van hen die zijn heengegaan is er dus de wetenschap van ons dagelijkse leven met al het slechte nieuws voor onszelf en dat voor anderen die het nieuws gehaald hebben,bijvoorbeeld als slachtoffer van een misdrijf.

De tijd in de hemel heelt de wonden,maar dat heeft tijd nodig.

Tabris op 25-06-2014 06:49

@Kay

Het volgende is nog barbaarser dan wat de islamieten doen:

"alles gereed is voor de oprichting van het altaar, op de tempelberg, en dat er sterk binnen de Knesset wordt gelobbyd voor een plek voor de joden om te offeren op de tempelberg."

Denk je nu echt dat de almachtige God de offeringen en leed van dieren nodig heeft om zich gunstig gestemd te voelen?

Demonen worden gevoedt door het leed (offeringen) van zowel mensen als dieren. God is liefde, een liefde dat het leven op deze wereld heeft geschapen en koestert.

Alleen primitieve barbaren denken nog dat God offeringen nodig heeft en zijn moraal geen haar beter dan de islamieten waar je op af zit te geven.

Dit noem ik hypocriet.

Voorts neem ik waar dat je zit je de "grote verdrukking" zit te verheerlijken, net alsof dat iets plezierig gaat zijn. Als ik er Revelations op na lees dan is dat een tijd waar veel in geleden gaat worden en als het enigzinds kan moeten we proberen om dit te vermijden door globaal onze negatieve, hebberige mentaliteit te veranderen in een positieve, filantropische mentaliteit.

Op dat moment hoeft de "grote verdrukking" niet ontketent te worden.

Geloof maar niet dat er ook maar iemand ten tijde van de grote verdrukking de dans ontspringt. We zullen allemaal lijden. Ook jij Kay...

PS

De Rapture kan je op je buik schrijven, dat is een fabeltje.

Kay op 25-06-2014 13:07

Tabris, alles valt of staat met een juiste interpretatie van iemands woorden. Ik verheerlijk geenszins de grote verdrukking, lijden doe ik al, maar dat is iets persoonlijks.

Ik geloof in die zin niet in de 'rapture', wel in een 'bewaren' voor.

En wat YHWH betreft, het volmaakte offer is al gebracht, maar dat staat los van het feit dat het Joodse volk weer wil gaan offeren. Het is nog niet als natie in zijn geheel tot inzicht gekomen dat Mashiach (Yeshua, Jezus) al is gekomen.

in ieder geval, de voornemens zijn daar, en de bijbel profeteert daar ook over, o.a. in het boek Daniël, en Mattëus 24.

thats it for now, 

groet Kayfas

Ahava op 25-06-2014 13:34

@Rebecca en Kay: Ahava ('liefde' in het Ivriet, geen werkwoordsvorm, want dan zou het 'ani ohev' zijn - maar dat terzijde), we zijn het helemaal eens. Mijn reactie over dat 'gestolen' was iets te heftig, excuus. Ik 'pakte' de boodschap dus wel degelijk op en wens jullie eveneens de zegen van onze Schepper toe. 

Naar dat 06-nummer die hier nogal eens anti-judaistisch reageert, had ik ook een reactie gestuurd maar die is niet geplaatst. Het zij zo. Ik geniet van jullie en elk ander opbouwend commentaar, zoals dat van Zilvemeeuw. 

O ja, Kay, dat filmpje over jihadstrijders: merci maar ik ga dat niet bekijken. Het zijn allemaal tekenen des tijds, ste herkennen door degenen die open staan voor de ons aangezegde waarheid.

Wel heb ik een petitie ondertekend, die door Likoed op het web is gezet, tegen subsidiëring van (Palestijnse) moordenaars. Niet anoniem, maar openlijk met adres en al. Dus kan de antichrist mij tegen die tijd makkelijker vinden...

samengevat: Adonai is ook mijn Heer en Verlosser, en de verzonnen woestijngod allah bestaat niet, zijn 'profeet' heeft helaas wel bestaan....

Stan op 25-06-2014 14:46

Waarde Xander,

Ik volg uw commentaren regelmatig en vind dat u meestal gelijk heeft.

Ik lees in uw toelichting dat God zegt dat hij vijandschap zal zaaien tussen de man en de vrouw.

Houdt dit niet in dat God verantwoordelijk zou zijn voor de genoemde misstanden?

Stan

Rebecca op 25-06-2014 15:04

Oké Ahava, ani oheved otach,of otcha,wat maakt het uit,het ging om iets anders,maar goed,dit terzijde.  

                                                                             sjalom van Rebecca

Rebecca op 25-06-2014 15:15

@ Kay

Maar die Arabieren wonen al van ver voor de 2e wereldoorlog in Marseille,ik heb daar zelf nog nooit iets onvertogens meegemaakt,het was er zelfs gezellig te noemen.Maar hoe dat Nu zit weet ik niet het kan zijn dat de moslims daar ook op drift zijn geraakt en hun godsdienst daar openlijk en opdringerig aan het beleiden zijn...ik weet het niet.

Je wordt als meisje/vrouw uitgestoten als je je niet laat besnijden,daarom doen die vrouwen,die zelf besneden zijn, dat gewoon omdat ze niet beter weten het is een onderdeel van hun(barbaarse)cultuur.Met joodse jongetjes dito met een rietje,maar dat dient weer een ander doel dan dat van de meisjes.

Kay op 25-06-2014 18:19

Haha, goeie laatste noot, Ahava!

Kay

Kay op 25-06-2014 19:13

Hey Rebecca! Het zijn, op dit moment, voornamelijk joden die die dreiging ervaren, en in tijden van oorlog, in het bijzonder die tussen islam en het westen, of niet-islamieten komen dingen heel anders te liggen.

Moslims zijn gewoon mensen als jij en ik, met een ander besturings en overtuigingssysteem. 

Desalniettemin is islam een concrete dreiging. Ik heb geen mensenhaat in mij, maar had graag een hoop dingen anders gezien, maar goed.

Ik zie de opkomst van islam eerder als een falen van de westerse landen en het zich afkeren van YHWH, Yeshua de here Jezus, en een, helaas tekortschietende kerk als grootste redenen van de huidige ontwikkelingen.

Groetjes,  Kayfas

5318537 op 25-06-2014 19:22

@ Rebecca Marseille is ook de uitvoerhaven van blanke slavinnen....richting...

Ik heb gehoord van een collega die zijn buurmeisje daar danseres in een nachtclub was,dat zij moest worden opgehaald van en naar huis vanwege het genoemde risico.

Ik had al als kind gehoord van blanke slavinnen handel,maar zoiets is schijnbaar niet de moeite waard om te onderzoeken...en het is maar raden wat ze wordt aangedaan en hoe het afloopt met ze.

Bill op 27-06-2014 11:04

de slang heeft natuurlijk niets met Satan te maken..

Het zijn de "kwade gedachten" van de man die daarmee uitgebeeld worden, waardoor er dus haat tussen het geilige van de man is, en het heilige van de vrouw...

Satan is daarmee dus geen entiteit, maar iets wat in de mens zelf zit.

dimitri op 08-07-2014 15:52

De moslims in nederland moeten maar eens naar een goeie evangelische kerk gaan en een paar keer een preek horen van een goede dominee of pastor!Wat een geloof is dat zeg,en wat mij ook zo verbaast is dat ik hier in Nederland nog nooit in de afgelopen 50 jaar dat ik naar de kerk ga dominees heb horen preken over de islam en dat wij islam moeten haten ,dat wij de moslims moeten haten,dat wij tegen moslims moeten liegen enz,nog nooit!!En ik ben van 1940,en onze dominees hebben ons altijd geleerd heb je naaste lief!!!!Wat voor afkomst hij ook is,heb je naaste lief!!!Al is het een moslim,katholiek,protestants,een niet gelovige,heb je naaste lief!!Nog nooit een kwaad woord over islam of moslims in de kerk gehoord!Maar wat die moslism over ons christenen of niet gelovigen zeggen is niet normaal!!Wij in Nederland hebben deze mensen die meestal gevlucht zijn uit een oorlogs gebied altijd goed ontvangen?triest heel triest!

Qvic op 11-07-2014 20:14

Besnijdenissen bij vrouwen komt nog uit de tijd, dat de arabieren massaal slaven uit Afrika haalden. De mannelijke slaven werden gecastreerd. De vrouwelijke slaven mochten geen plezier beleven van de verplichte seks, die afgedwongen werd door hun meester. De vrouwen werden namelijk verhandeld als seks slavinnen. De tijd waar dit over gaat is de tijd van het Ottomaanse rijk van rond het jaar 700 t/m het jaar 1300 à 1400. Dat de islam deze besnijdenissen ook op hun eigen vrouwen uitvoeren en deze vrouwen inwezen ook behandelen als hun persoonlijke slaaf. Zie je dat de islam (koran) nooit is geëvolueerd met de tijd. Kunnen we nu deze afschuwelijke verminking van vrouwen wel onder de noemer van een geloofsovertuiging plaatsen? Kijken we ook naar hun opvattingen over de sharia die ze ons westerlingen willen opleggen, dan zie ik grote gelijkenissen aan de heimwee naar de regels en wetten van het toenmalige Ottomaanse rijk. Dan is de koran geen geloofsovertuigingboek, maar een handvest voor een slavenhandelaar. De westelijke overheden met name de Europese Unie is inwezen op de zelfde wijze geschoeid, als de koran. Totalitaire onderdanigheid van het volk t.o.z.v. de machthebbers in het Europese commissie. Deze opbouw is bijna voltooit en een feit. Ik verwacht de grote ommekeer in 2015 komt en dat het in 2016 Europa zover is geislamiseerd, dat er het Ottomaanse rijk 2.0 een feit is geworden. Alle autochtonen zullen dan onder de sharia wetten gaan vallen en zich als slaven behandeld worden.

zebbie op 06-08-2014 14:37

er staat nergens in de koran dat een vrouw besneden dient te worden!!!! het is cultuurgeboden een affrikaanse cultuur niks met islam te maken maar wat weet weten wij nou.

Fenna de Vree op 18-09-2014 17:47

@Qvic en @zebbie  Vrouwenbesnijdenis werd al toegepast duizenden jaren voor Christus, en is faraönisch van oorsprong. Verder zijn er in de koran meerdere soera's die door moslims worden uitgelegd als een gebod van allah tot besnijdenis (o.a. Soera 2:124 en Soera 124. Er zijn diverse hadith's waarin mohammed zich uitspreekt voor vrouwenbesnijdenis, mits niet te rigoreus toegepast. En verder zijn de 4 belangrijkste rechtsscholen binnen de soennistische islam het ook wel eens over het feit dat besnijdenis verplicht is.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl