Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije

‘Finale militaire confrontatie Westen – islam over 10 tot 20 jaar onvermijdelijk’


Het Rijk van het Beest, zoals dat er volgens de Bijbel -mogelijk al over een jaar of 10- uit zal zien. Het ‘Vierde Beest’ in Daniël zal een combinatie zijn van de Luipaard (geografisch nu Turkije), de Leeuw en de Beer, en kan mede daarom nooit het herstelde West-Romeinse Rijk (de EU) zijn. Saudi Arabië (/ Mekka, de ‘hoer’ in Openbaring) zal worden vernietigd.

Bijbelse eindtijdprofetieën beginnen voor onze eigen ogen in vervulling te gaan nu Irak stukje bij beetje wordt overgenomen door het Shi’itische Iran, dat weigert toe te kijken hoe Irak ten prooi valt aan de aan Al-Qaeda verbonden Soenitische terreurbeweging ISIS. Ondanks het feit dat beide regeringsleiders in Syrië elkaars vijanden steunen, bracht de Iraanse president Rouhani recent opnieuw een bezoek aan de Turkse premier Erdogan. Zij besloten niet alleen tot nauwere economische banden, maar ook op politiek vlak meer te gaan samenwerken. Dit is niets anders dan het in Bijbel voorzegde ‘rijk van het Beest’ (Antichrist) in wording.

 

Rouhani stuurde de Al-Quds strijdkrachten van de Revolutionaire Garde Irak in om daar ‘te vechten tegen het geweld, extremisme en terreur’ van ISIS / Al-Qaeda, dat inmiddels grote delen van het noorden van Irak beheerst, waaronder Saddam Husseins geboortestad Tikrit. Vorige week donderdag slaagden het Iraakse leger en de Iraanse Revolutionaire Garde er op hun beurt in om 85% van de hoofdstad Baghdad onder controle te krijgen.

De Amerikaanse regering wordt hierdoor geconfronteerd met een groot dilemma: militaire hulp geven aan de Iraakse regering speelt aartsvijand Iran rechtstreeks in de kaart. De andere optie is minstens zo onaantrekkelijk, namelijk Irak ten prooi laten vallen aan Al-Qaeda en ISIS, dat streeft naar de oprichting van het pan-islamitische Kalifaat.

Iran de Beer, Turkije de Luipaard

Vertaald naar Bijbelse symboliek zien we dat de Beer (Iran / Perzië) steeds sterker kon worden nadat de Verenigde Staten afrekenden met de Leeuw, het eens machtige Irak van Saddam Hussein (waar het oude Babylonische Rijk zich bevond). In de hoofdstukken 7 en 8 van het profetische Bijbelboek Daniël wordt voorzegd dat in de eindtijd eerst de Beer zal opkomen, en daarna de Luipaard. Deze profetieën werden historisch nog niet vervuld en moeten daarom over de –zeer waarschijnlijk nabije- toekomst gaan.

Zo wordt voorzegd dat de Beer ‘aan een kant’ zal herleven, wat in onze tijd inderdaad gebeurt. In de oudheid was de Beer het Medo-Perzische Rijk; het Perzische gedeelte (Iran) wordt almaar sterker, maar het Medische gedeelte (de Koerden) niet.

Veel Westerse uitleggers maken de fout de vele eindtijdprofetieën in het Oude Testament enkel in het verleden, of juist geheel in de nog komende allerlaatste jaren van de eindtijd te plaatsen. Daardoor missen zij het feit dat deze profetieën nu al in vervulling aan het gaan zijn.

De komende circa 10 jaar zal de Beer Iran de in de maak zijnde ‘Shia-Crescent’ (islamitische Halve Maan) verder versterken door zijn grip op landen als Irak, Syrië, Libanon en mogelijk ook Azerbeidzjan te verstevigen.

Geen hersteld Romeins, maar hersteld Ottomaans Rijk

De Luipaard, in de oudheid Alexander de Grote, is zowel het vierde Beest als het vierde koninkrijk in het beeld dat Nebukanezar in zijn droom zag en zoals dat wordt beschreven in het Bijbelboek Openbaring. Het centrum van Alexanders rijk was de landmassa waar nu Turkije ligt, het moslimland dat bij uitstek het Ottomaanse Rijk wil doen herleven.

Decennialang leerden Westerse christenen dat dit vierde koninkrijk het herleefde Romeinse Rijk is, maar met een EU van inmiddels 28 landen, dat intern verdeeld en verscheurd is en zowel economisch als financieel in een diepe crisis terecht is gekomen, kan die uitleg definitief de prullenbak in, zeker als bedacht wordt dat Nebukadnezar in zijn droom de toekomstige imperiums zag die over het Babylonische Rijk zouden heersen. Dat heeft het Romeinse Rijk nooit gedaan, maar wel het islamitische Turks-Ottomaanse.

Het genadeloze Vierde Beest

Het is niet dat deze uitleg ‘nieuw’ is. Integendeel, een groot aantal gezaghebbende protestantse en katholieke Bijbelgeleerden zoals John Wesley, Hilaire Belloc en bisschop Fulton Sheen identificeerden de islam als het Vierde Beest met de ‘ijzeren tanden’, die slaan op de genadeloze gruwelijkheden van moslimstrijders waar wij dagelijks in de media mee worden geconfronteerd.

‘Sinds het verschijnen van de islamitische religie gedragen zijn gelovigen zich tegen alle volken als wolven en tijgers, scheuren ze iedereen die in hun meedogenloze klauwen valt aan stukken, en vermalen ze hen met hun ijzeren tanden,’ legde Wesley uit. Let wel: Wesley leefde in de 18e eeuw, twee eeuwen voordat er sprake was van een herstelde Joodse staat Israël, iets dat door moslims en hun goedpraters in het Westen vaak wordt aangehaald als ‘de’ reden van hun gewelddadige haat.

‘Islam grootste vijand van beschaving’

Ook Belloc voorzag op grond van de Bijbel dat de islam opnieuw ‘de grootste vijand van onze beschaving’ zou worden. Bisschop Sheen stelde dat de islam zich als een ‘grote anti-christelijke wereldmacht’ zou ontwikkelen. De Anglo-Italiaanse auteur en antifascist Vernon Richards (1915-2001) schreef hierover:

‘Het echte islamitische concept van vrede ziet er ongeveer zo uit: Vrede komt door onderwerping aan Mohammed en zijn concept van Allah (de islam). Het islamitische idee van vrede, waarin de hele wereld moslim moet worden, is feitelijk een bevel om oorlog te voeren. Daarom was het onvermijdelijk dat het conflict uiteindelijk onze grenzen zou bereiken.’

‘Waarom denkt u dat de moslims na het beleg van Wenen drie eeuwen hebben gewacht voor een nieuwe poging? Kwam dat omdat ze voor het eerst sinds 1683 weer een mogelijkheid zagen, omdat politieke correctheid en hun goedpraters ons hebben verzwakt, waardoor we ons totaal niet bewust zijn hoe kwaadaardig en intolerant de islam in werkelijkheid is, en we hen zo opnieuw de gelegenheid hebben gegeven om wederom onze beschaving met de ondergang te bedreigen?’

‘Mohammed de ketter, de engel van Satan’

Josiah Litch (1840) zei dat de figuurlijk bedoelde gevallen ster in Openbaring ‘zonder twijfel de Arabische bedrieger Mohammed is. Onder christenen, vooral protestanten, is er algemene overeenstemming dat het onderwerp van deze voorspelling het Mohammedanisme (de islam) is.’

De briljante Bijbelgeleerde sir Robert Anderson, tevens hoofd van Scotland Yard, legde uit dat het Vierde en laatste Rijk volgens Daniël een combinatie van de eerste drie verdwenen imperiums zou zijn: het Babylonische, het Perzische en het Griekse (georgrafisch grotendeels in het huidige Turkije). Met andere woorden: het 10 landen tellende Rijk van het Beest ontstaat niet in Europa, maar in het Midden Oosten. Als lidstaten noemde Anderson met name Egypte en Turkije.

Lang voordat de protestantse kerken ontstonden, wezen grote katholieke en orthodoxe denkers eveneens op de islam. Gregory Palamus (1354) omschreef moslims al als ‘profane mensen, gehaat door God, berucht, die... leven bij het zwaard, de boog en in losbandigheid, die graag slaven maken, en zich toewijden aan moord, roof en plundering. En –wat een afwijking!- ze geloven ook nog eens dat God achter hen staat.’

Johannes van Damascus (676-749) sprak van de ‘Ismaëlieten, de voorlopers van Antichrist’, net als de christelijke martelaar Eulogius, die Mohammed ‘de ketter’ en een ‘engel van Satan’ noemde. De martelaren van Cordova en Paul Alvarus wijdden zelfs een compleet boek (‘Luminosus’) aan het feit dat Mohammed ‘de voorloper van de Antichrist’ was.

Turken zullen coalitie tegen Israël vormen

Nu Turkije op exact dezelfde plek als het voormalige Griekse Rijk opkomt, is het wachten op het moment dat de Turken Egypte, Libië, Soedan en Somalië controleren, waarna het land een coalitie van islamitische landen zal aanvoeren in een totale oorlog tegen Israël. Al deze landen staan met hun (oude) namen opgenoemd in de Bijbel (o.a. Ez.28 tm 39). Al deze landen zijn tegenwoordig Arabisch en/of islamitisch.

Waarom negeren Westerse uitleggers zo vaak Zacharia 9, waarin Christus Zelf terugkeert om oorlog te voeren tegen Ionië (het huidige westen van Turkije), wat één van de vier ‘vleugelen’ van de Griekse Luipaard was?

Valse vredesbelofte uit jaren ’30 op herhaling

Turkije zal uiteindelijk het Suezkanaal controleren, zoals Iran de Straat van Hormuz zal beheersen. Zo kunnen ze het Westen chanteren met het dreigement de olietransporten te blokkeren. De komende jaren zullen Europa en de VS dan ook dezelfde fout gaan maken als Neville Chamberlain in de jaren ’30, namelijk door ‘voor altijd’ vrede met deze landen te sluiten.

Daarom proberen de 5+1 machten bijna wanhopig een definitief akkoord met Iran over het omstreden nucleaire programma te sluiten, waardoor de sancties tegen het land kunnen worden opgeheven. Turkije noemde deze sancties al ‘oneerlijk’, en staat achter de Iraanse uraniumverrijking. Tijdens Rouhani’s recente bezoek aan Erdogan (foto) spraken beide leiders af meer te gaan samenwerken, ondanks hun verschillen van inzicht over de burgeroorlog in Syrië.


Rouhani houdt echter zijn mond over de Turkse steun voor Al-Qaeda in Syrië, en Erdogan zwijgt op zijn beurt over de Iraanse steun voor de Shi’itische Iraakse premier Al Maliki. Waarom? Omdat Turkije in Irans ogen een essentieel land is voor de in de maak zijnde islamitische (eindtijd-)coalitie. Vergeet daarbij niet dat 35 miljoen Iraniërs oorspronkelijk van (Azeri-)Turkse etnische afkomst zijn, bijna de helft van de bevolking. Opperleider Ayatollah Khamenei is van zijn vaders kant zelf een Azeri-Turk.

Klei en ijzer: de Soenitische en Shi’itische islam

Iran zal een kernmacht worden, en Turkije zal zich bij Iran aansluiten en met andere moslimlanden een Soenitische-Shi’itische coalitie vormen. Dat zal het klei zijn tussen het ijzer, zoals de voeten van het beeld van Nebukadnezar: het islamitische Rijk van het Beest, de Antichrist, zal bestaan uit diverse volken en landen die zullen weigeren zich totaal met elkaar te vermengen (Dan.2:41-43), maar toch eensgezind ‘hun macht aan het Beest’ zullen geven.

De woorden ‘niet vermengd’ en ‘geen samenhangend geheel’ in deze verzen werden vertaald van dezelfde Aramese term ‘la Muta’arreb’, wat letterlijk ‘niet Arabiseren’ betekent. Ook Ibin Ezra, één van de meest gerespecteerde Joodse schrijvers ooit, was van mening dat in het beeld van Daniël het Romeinse Rijk bij het Griekse Rijk was inbesloten, omdat beide volken etnisch aan elkaar verwant zijn. ‘Het Vierde Beest vertegenwoordigt daarom de heerschappij van de Arabieren,’ was zijn conclusie.

Niet Rome, maar Byzantium (Turkije)

Het eindtijd ‘Rijk van het Beest’ zal dan ook ontstaan in het voormalige Oost Romeinse Rijk, in Byzantium (Turkije), en niet in Rome, wat de hoofdstad was van het Westelijke deel. Het is ‘Yavan’ (Ionië = West Turkije) waar Christus Zelf volgens Zacharia 9 tegen zal vechten.

Turkije is weliswaar Soenitisch, maar in tegenstelling tot de Arabische variant houden de Turken de Shi’itische historie wel in ere. Niet voor niets zijn de religieuze symbolen van Ali, Hassan en Hussein in de Hagia Sophia in Istanbul geëtst.

Oorlog tussen het Westen en de islam

Over een of twee decennia, maar mogelijk al eerder, zal het Westen aan den lijve moeten ondervinden dat de ‘gematigde’ islam en de ‘fundamentalistische’ islam twee kanten van één en dezelfde munt zijn:

‘Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.’ (1 Tess.5:3).

En dan zal het Westen alsnog de strijd aan moeten gaan, waarna volgens de Bijbel (zie o.a. Daniël 11:39, Ezechiël 28:7-8) de islamitische coalitie zal worden vernietigd. In Ezechiël 30 staat hoe Lydië (Turkije = Magog, Meschech, Gomer en Tubal) samen met onder andere Libië zal worden verwoest.

De huidige pogingen van de VS om de Soennieten tegen de Shi’iten op te zetten zullen daarom spoedig falen. Hun onderlinge haat zal pas weer oplaaien tijdens de allerlaatste veldslag, het beruchte ‘Armageddon’. Volgens de Bijbelse profetieën zal God dan Zelf de moslims die zullen proberen Israël te vernietigen tegen elkaar opzetten, zodat ze elkaar massaal zullen afslachten.

 

Xander

(1) Shoebat
(2) Shoebat

Zie ook o.a.:

22-04: Moslims noemen complex in Mekka herbouwde Toren van Babel
18-04: Turkije, Iran en Al-Qaeda vormen Free Egyptian Army voor nieuwe burgeroorlog
30-03: VS steunt Erdogans misbruik van NAVO voor herstel Ottomaans Rijk (/ Vanuit Turkije zal het nieuwe islamitische Kalifaat worden opgericht)
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)
28-02: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (deel 1)

2013:
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)

03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon (1)

2012:
28-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)
07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

2011:
20-12: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (10)
24-09: Deel 9
16-08: Deel 8
14-07: Deel 7
08-07: Deel 6
05-07: Deel 5
03-07: Deel 4
30-06: Deel 3
27-06: Deel 2
26-06: Deel 1

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd.
 14. Geblockte posters: Rootman, hans1 ,Elia=Elijah=lldbhngr , Kwowtoomuch, DJX, Johannes- Cornelis ,Zionnoiz, Trol Koekwous, Zegveld, pheming lentsGT, Keessie, Johannes.
 15. Postings van, naar en over geblockten worden verwijderd.
 16. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.Reacties

Pagina12
Philippe op 21-07-2014 19:43

Abd Ru Shin . In Het Licht Der Waarheid. Is toch de moeite dit werk even te lezen.

Ludwig op 07-12-2014 14:50

wat een profetische foto

Copywriter op 19-01-2015 18:37

En de bron??? 

Arno op 19-01-2015 19:28

@Copywriter, de bron staat aangegeven onder het artikel (2x Shoebat)

isa op 20-08-2016 12:08

Abd ru shin is meer dan de moeite waard.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl