HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Paus Franciscus erkent dat de eindtijd is aangebroken

Toenemende vervolging van christenen en gelegaliseerde abortus volgens Franciscus duidelijke tekenen van de eindtijd


Volgens de paus leven we nu in de geprofeteerde tijd van de 'grote afval' van het geloof, en vaak bloederige vervolgingen van het christendom.

Mede vanwege de sterk toenemende vervolging van christenen wereldwijd, erkende paus Franciscus tijdens een preek in Rome dat de Bijbelse eindtijd is aangebroken. Hoewel hij geen voorspellingen deed hoe lang die tijd nog zal duren, zei hij in de huidige wereldgebeurtenissen duidelijk de hand van de duivel te zien.


‘De duivel zet ons onder druk om de Heer ontrouw te zijn. Soms zet hij ons zwaar onder druk.’ Dat is niet enkel individueel. De Bijbel spreekt volgens de paus ‘over een universele verleiding, een universele beproeving, over een tijd waarin... heel Gods schepping geconfronteerd wordt met de keuze tussen God en het kwaad, God en de prins van deze wereld.’

‘Grote afval’ van het geloof; vervolgingen

Die tijd is nu, maakte hij duidelijk, ook al zei hij niet dat het ‘einde van de wereld’ heel dichtbij is. Integendeel, uit zijn woorden viel op te maken dat hij denkt dat de Kerk en de wereld nog een lange tijd zullen bestaan. Tegelijkertijd zei Franciscus dat dit de tijd is van de in de Bijbel voorzegde ‘grote afval’ (van het geloof), waarin sterke krachten aan het werk zijn om christenen te verleiden de ‘redelijke en vreedzame’ weg te kiezen, en zich te onderwerpen aan ‘de wereldlijke machten’.’

De toenemende vervolging van christenen –die met name in de islamitische wereld plaatsvindt- heeft volgens de paus ‘rampspoed’ over de Kerk gebracht. ‘Het zal erop lijken dat de prins van deze wereld heeft gewonnen, en God heeft verslagen. Het zal erop lijken alsof hij de hele wereld heeft overgenomen en de heerser van de wereld is geworden.’ De vervolgde christenheid is een ‘profetisch teken van wat iedereen zal overkomen.’

‘In onze tijd vele mensenoffers’

Daar zal ook het nodige (christelijke) bloed bij vergoten worden. De paus verwees naar het apocriefe boek der Makkabeeën, waarin het martelaarschap van getrouwe Joden wordt beschreven. Hij waarschuwde dat de gelovigen in onze tijd niet moeten toegeven aan het ‘groeiende progressivisme’, dat mensen aanmoedigt hun geloof los te laten.

‘Denkt u dat er vandaag geen mensenoffers bestaan? Er zijn er vele, zeer vele. En er zijn wetten die deze offers beschermen.’ De paus wees hiermee op wat in de ogen van het Vaticaan een ander duidelijk teken van de eindtijd is: gelegaliseerde abortus.

‘Feel-good’ maatschappij en de Antichrist

In deze context noemde hij het een eeuw oude boek ‘Heer van deze Wereld’, geschreven door Robert Hugh Benson, ‘bijna profetisch’. Benson, de zoon van de aartsbisschop van Canterbury die zich tot het katholicisme bekeerde, werd priester en schreef in zijn boek over een toekomstige eindtijd, waarin de samenleving radicaal is geseculariseerd, en de mensen door autoritaire regimes zoet worden gehouden in een ‘feel-good’ maatschappij, die vrijwel geheel is losgemaakt van religie en traditionele morele waarden.

In deze toen als tamelijk nabij omschreven toekomst is de ’Heer van deze Wereld’ een mysterieuze persoon die langzaam maar zeker door steeds meer mensen als de Bijbelse ‘Antichrist’ wordt gezien, de grote vervolger van het christendom in de eindtijd. Het boek eindigt vlak bij Nazareth, waar de Antichrist en zijn volgelingen zich voorbereiden op het uitroeien van de laatste paus en het kleine groepje overgebleven gelovigen.

‘Geest van de wereld haat ons’

Paus Franciscus, door onder andere de bekende Amerikaanse christenauteur Tom Horn aangeduid als ‘Petrus Romanus’, de laatste paus die de terugkeer van Jezus Christus zal meemaken, wees er in dit verband op dat ‘veel christelijke gemeenschappen over de hele wereld worden vervolgd, meer dan in vroeger tijden... Waarom? Omdat de geest van deze wereld ons haat.’

De duivel is terug

Hij liet er geen misverstand over bestaan dat deze vervolging het werk van de duivel is. ‘De demon is gewiekst. Hij wordt nooit permanent uitgeworpen, dat gebeurt pas op de laatste dag,’ zei hij in een eerdere preek in oktober vorig jaar. De strategie van de duivel, beschreven vanuit diens standpunt: ‘Je wordt christen, groeit in je geloof, en dan laat ik je met rust... Maar dan, zodra je daaraan gewend bent, niet langer waakzaam bent en je veilig voelt, kom ik terug.’

Gezien alle gebeurtenissen in de wereld en ook in de Kerk, gebeurt dat in zijn ogen nu ook op wereldschaal. De duivel is terug.

 

Xander

(1) OSV Weekly

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.
 6. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 7. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje die vrij is van auteursrechten.
 8. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 9. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 10. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 11. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd.
 12. Geblockte posters: Rootman, hans1 ,Elia=Elijah=lldbhngr , Kwowtoomuch, DJX, Johannes Cornelis ,Zionnoiz, Moi, Trol Koekwous.
 13. Postings van, naar en over geblockten worden verwijderd.
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.

 

Reacties

george don op 28-06-2014 09:27

Ik wil er op in gaan, inzaken dat er gezegd werd in de reacties dat God niet zelf een boek kan schrijven.

Ik zou tegen die mensen willen zeggen, leest dan eens "Genesis onsluiert" Ik hoop hiemee iemand geholpen te hebben. groette van GD

H op 10-09-2014 01:33

Dit is niet juist wat hier staat.

Dit is verdraaid

Meestal is wat ik lees een kern van waarheid van complotdenkers.

Behalve als het om artikelen gaat over bloedlijn jezus,  bijbel

Of wat hier staat wat deze paus bedoeld

Dit is duidelijk de visie van deze schrijver.

Lees goed denk juist schrijf vanuit dat oogpunt.

Wardje op 26-03-2016 00:26

Het lijkt mij juist een verrassend objectieve weergave van wat de paus twee jaar geleden heeft gezegd . De titel geeft in die korte vorm een persoonlijke indruk weer , maar dat wordt in de tekst zelf toegelicht . De gecursiveerde ondertitel is volkomen nauwkeurig.

Hugh Benson Lord of the World lijkt een belangrijk boek. Het was onvindbaar . Als ik me niet vergis heeft het KatholiekNieuwsblad.nl het in feuilleton gepubliceerd.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl