Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Profetie Rabbi Kaduri 2006: Messias verschijnt kort na dood Ariel Sharon


Wijlen Rabbi Kaduri, met rechtsboven zijn briefje met daarin de voor de Joden volstrekt onaanvaardbare onthulling van de identiteit van de Messias. Rechtsonder Ariel Sharon.

In verband met het overlijden van Ariel Sharon, de oud premier van Israël die 8 jaar en 1 week lang in coma lag, herplaatsen we bij hoge uitzondering het onderstaande artikel uit 2009 (en juli 2010).

Op 30 april 2007 plaatste Israël Today het verbazingwekkende artikel 'Rabbi onthult de naam van de Messias.' Rabbi Yitzhak Kaduri, een charismatische leraar die in zeer hoog aanzien stond vanwege zijn kennis van de Bijbel en andere Joodse geschriften, verraste enkele maanden voor zijn overlijden op 108 jarige leeftijd zijn vele volgelingen met de mededeling dat de Messias aan hem verschenen was, en dat hij diens Naam op een briefje geschreven had dat pas één jaar na zijn dood geopend mocht worden. Toen dat moment in 2007 was aangebroken liet deze onthulling de hele orthodoxe Joodse gemeenschap in pure verbijstering achter.

 

Rabbi Kaduri werd algemeen beschouwd als één van de grootste Joodse leiders van zijn tijd. Hoofdrabbi's keken naar hem op en beschouwden hem als een wijze man die ze regelmatig om raad vroegen. Volgens zijn volgelingen deed Kaduri vele wonderen en genezingen en zou hij een groot aantal rampen op Aarde van tevoren hebben voorzegd.

'Messias komt snel na dood Sharon'

Het bestaan van Kaduri's mysterieuze briefje werd bevestigd op zijn officiële website. Tevens bevestigde Kaduri's zoon David dat zijn vader in het laatste jaar van zijn leven vrijwel exclusief over de Messias had gedroomd en gepraat. 'Mijn vader heeft de Messias in een visioen ontmoet,' aldus David. 'Hij heeft ons gezegd dat Hij heel snel zal komen.'

Tijdens een preek op Yom Kippur (de Grote Verzoendag, de belangrijkste Joodse feestdag) legde Kaduri uit waar de komende Messias aan te herkennen zou zijn, en dat Hij aan Israël zou verschijnen na de dood van oud-premier Ariel Sharon.

Yitzhak Kaduri stierf op 21 januari 2006, drie weken nadat premier Sharon met een hersenbloeding in het ziekenhuis was opgenomen en in een coma was beland. Meer dan 200.000 mensen namen deel aan Kaduri's begrafenisoptocht door de straten van Jeruzalem.

Joden verbijsterd over identiteit Messias

Een jaar na Kaduri's overlijden werd zijn briefje met daarop de Naam van de Messias geopend en was deze tekst te lezen: 'Wat betreft de letter-afkorting van de naam van de Messias, Hij zal het volk verheffen en bewijzen dat zijn woord en wet geldig zijn.' In deze Hebreeuwse zin Yarim Ha'Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim is de Naam van de Messias verborgen. Het acroniem (letterwoord) van deze zin, de letter-afkorting waar Kaduri over schreef -oftewel de eerste initialen van ieder woord- spelt de naam Yehoshua / Yeshua, oftewel: Jezus, afgeleid van het Hebreeuwse stamwoord voor 'redding'.

Toen de naam Yehoshua in Kaduri's briefje bleek te staan, konden ultra-orthodoxe Joodse leiders niet geloven dat hij werkelijk deze Naam bedoelde. Ook de Israëlische media namen het niet serieus en berichtten nauwelijks over deze voor de Joden verbijsterende en buitengewoon beledigende onthulling. Slechts twee websites meldden dat Kaduri's briefje -waar de authenticiteit van niet betwijfeld werd- was geopend. Ondanks de grote verwarring die het veroorzaakte bevestigden ook Kaduri's volgelingen dat het briefje echt van Kaduri was. 'We hebben geen flauw idee hoe de Rabbi op deze Naam voor de Messias is gekomen,' verklaarde een van hen.

Komt Kaduri's voorspelling binnenkort uit?

Christenen zien in deze nauwelijks onder de aandacht gekomen gebeurtenis een bevestiging dat Rabbi Kaduri in zijn visioen inderdaad de enige ware Messias moet hebben ontmoet: Jezus Christus, en dat dit mogelijk op vergelijkbare manier is gebeurd als bij de apostel Paulus, die, toen hij nog een Joodse farizeeër was, eveneens een verschijning van Jezus meemaakte (Handelingen 9).

Het feit dat de door velen als belangrijkste Joodse leraar van zijn tijd beschouwde Rabbi Kaduri op zijn sterfbed uitgerekend de in zijn religie meest verachte Persoon als de Messias aanwees, namelijk Jezus Christus, is feitelijk ondenkbaar en ongehoord, zeker als bedacht wordt dat Jezus volgens Kaduri kort na de dood van Ariel Sharon op Aarde zal terugkeren.

Nu Sharon op 85 jarige leeftijd is overleden, zullen we mogelijk al op korte termijn te weten komen of Rabbi Kaduri inderdaad een openbaring van Jezus Christus heeft gekregen. In de VS kreeg zijn voorspelling recent plotseling veel aandacht. Zo werd er een compleet boek met DVD over uitgebracht  met de titel 'De Rabbi die de Messias vond' (2).


Xander

(1)  YouTube
(2) World Net Daily

Reacties

John op 16-07-2014 23:28

REnato zei "In Hoofdstuk Solomon hoofdstuk 5 vers 16 kondigt Jezus iemand aan bij zijn naam genoemd en dat  Mohammed ( Mohammed ) VZMH. "Als dit zo zou zijn, dan heb ik een vraag. Als moslim geloof je de tora. In deut. staat waar een profeet aan moet voldoen. Dit is een hele belangrijke tekst die je als moslim goed moet inprenten : " Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. "(Deut.18:18).De kern van een profeet is dat God zelf, de woorden in de mond legt. Dit is heel belangrijk. Waarom? Omdat als God dit niet zelf doet, het mogelijk zou kunnen zijn dat een profeet of uit zichzelf spreek, of woorden krijgt van een engel of woorden krijgt van een demon. Vraag: van wie kreeg mohammed alles doorgekregen? Niet van God zelf maar van een "engel" eerder mag je het ook wel noemen een demon. Stel het was wel een engel, dan nog, is dit niet wat God al eerder zei, " ik zal hem de woorden in de MOND leggen". Als je alle profeten in de bijbel zal nalopen, dan kom je tot de conclusie dat alle profeten, de woorden van God zelf, in de mond hebben gekregen. er is geen enkel uitzondering. Van Abraham, tot Mozes, tot aan Jezus! Jezus sprak nooit met tussenkomst van een Engel maar altijd rechtstreeks met God. Dit is 1 sleutel die God verwerkt heeft in de bijbel om op die manier te toetsen wat van God komt of van een engel of van een demon. Een 2de is, het is NOOIT de bedoeling van God geweest is om uit het niets, een Arabier de leiding te geven over zijn volk. Zoals Deut.18:18 al zegt " Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij." Beste moslims, een neger en een blanke zijn het zelfde als persoon, maar nooit als ras! Met andere woorden, in hun midden, betekent iemand uit hetzelfde ras! Dus geen arabier maar dan zou God tenminste gaan voor een Jood. Een 2de bevestiging dat wat Mohammed gekregen heeft, een leugen is geweest van een demon. 3 punt. de bijbel zegt, ieder die de Heilige Geest niet in zich heeft, kan de bijbelse boodschap niet snappen. Er ligt namelijk een sluier over zijn gedachte waardoor die de boodschap van Jezus niet kan begrijpen en het als onzin gaat vinden. Dus zonder de heilige geest, ga je alleen maar van die domme vragen stellen als : Is God nou wel of niet moe op de 7de dag, waarom is er zo veel ellende, enz. Dat God "ruste"op de de 7de dag, heeft niets te maken met dat God moe was, maar het heeft een heenwijzing naar christen, die uitgewerkt word in de tora, tijdens de wet, maar een geestelijke rust betekent en in het boek Hebreeen verder uitgediept wordt. Voor nu vind ik het niet nodig om daar iets over te vertellen, want zolang je niet vervult bent van de Heilige Geest, zal het toch binnen komen als materie. Nog meer ontdekkingen over hoe vals de koran is en de boodschap van mohammed en waarom hij door satan gebruikt wordt, is op mijn website te lezen op mijn studie :http://johnedensbijbelstudie.wordpress.com/2014/01/06/de-koran-een-boek-vol-geheimen/

 

  

Josefientje op 17-07-2014 10:44

@Moderator, staat u toe, dat ik deze link ook hier nog even plaats? Het gaat over de islamitische anti-christ

http://appie.abspoel.nl/?p=10784

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl