Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

2/3 Joden Europa ervaart groeiend antisemitisme als groot probleem

Frankrijk, België en Hongarije koplopers antisemitisme - 1/3 Joden overweegt te emigreren - 82% geeft antisemitisme niet aan, omdat de autoriteiten er toch niets tegen doen


De Kristallnacht, op 9 en 10 november 1938, vormde de opmaat naar de Holocaust. Maakt Europa 75 jaar later dezelfde fatale fouten?

Volgens 76% van de in Europa woonachtige Joden is het antisemitisme in Europa de laatste vijf jaar opnieuw toegenomen, vooral op het internet. 66% ervaart dit groeiende antisemitisme inmiddels als een 'behoorlijk groot of zeer groot' probleem. Dit zijn de conclusies van een onderzoek, dat vlak voor de 75e verjaardag van de beruchte 'Kristallnacht' door het European Fundamental Rights Agency (FRA) werd verricht.

'Sinds dat ik op Facebook ben gegaan, heb ik in een paar jaar naar mijn gevoel meer antisemitische commentaren gehad, als tijdens mijn hele leven,' aldus een Britse Jood. 'Dit maakt me erg moedeloos.'

Veel antisemitisme op het internet

Het online FRA-onderzoek, waar 5850 Joden aan meewerkten, werd verricht België, Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland en Zweden. In deze acht EU landen woont 90% van de Joodse populatie in Europa. In Frankrijk, België en Hongarije is het antisemitisme het sterkst, zowel in de media als in de politiek, als ook het vandalisme tegen Joodse doelen en de openlijke vijandigheid op straat.

Hongarije kwam het afgelopen jaar onder vuur te liggen vanwege diverse antisemitische incidenten, waar premier Viktor Orban volgens critici nauwelijks iets aan doet.

'Antisemitisme is een verontrustend voorbeeld hoe vooroordelen eeuwenlang kunnen worden volgehouden. Het heeft geen plaats in onze samenleving van vandaag,' schrijft FRA-directeur Morten Kjaerum in het rapport. 'Het is vooral angstwekkend te zien dat het internet, wat een middel voor communicatie en dialoog zou moeten zijn, wordt gebruikt als een instrument voor antisemitische lasteringen.'

Kwart mijdt Joodse feesten en locaties

21% van de ondervraagde Joden in Europa zei het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geworden van verbaal of fysiek geweld, enkel omdat ze Jood zijn. Bijna de helft is bang dit het komende jaar eveneens of vaker te moeten meemaken. Maar liefst 23% mijdt nu al Joodse feesten en locaties, uit vrees dat ze daar niet langer veilig zijn.

'We worden verzocht om, als we de synagoge of het wijkcentrum uitgaan, ons zo snel mogelijk te verspreiden... Een speciale veiligheidsdienst is verplicht, wat bij mijn weten niet nodig is bij kerken of kapellen, noch bij tempels of moskeeën,' was de reactie van een Franse vrouw. Het gevoel van onveiligheid neemt dermate toe, dat bijna 1/3 van de Joden in Europa overweegt om te emigreren.

Geen vertrouwen in autoriteiten

'Het feit dat een kwart van de Joden uit angst niet in staat zijn hun Joodsheid te uiten, zou een beslissend moment moeten zijn voor het continent Europa en de Europese Unie,' gaf president Moshe Kantor van het European Jewish Congress als commentaar. Vooral het feit dat 82% van de Joden misbruik en discriminatie niet aangeeft bij de autoriteiten, is volgens hem 'de meest heftige beschuldiging van het rapport.'

'Op grote delen van het continent hebben de Europese Joden simpelweg weinig geloof of vertrouwen in de wetshandhaving en het wetgevende of juridische proces,' concludeerde Kantor. Hij roept de overheden in Europa dan ook op om de wetten op dit punt te verbeteren. (1)

Islam en de Protocollen

Op de oorzaken van het toenemende antisemitisme werd vooralsnog niet ingegaan. Over het algemeen wordt aangenomen dat de snel groeiende islamitische religie in Europa, die inherent zeer antisemitisch is, één van de grote boosdoeners is. Ook de automatische, openlijke haat tegen de Joodse staat Israël is hier een kwalijk gevolg van.

Hieraan verbonden is de verspreiding van antisemitische propagandawerkjes zoals 'De Protocollen van de Oudsten van Zion', die mede de basis vormden van het ontstaan van de 'Kristallnacht' in 1938, en de 'Endlösung' van Nazi-Duitsland, dat uiteindelijk leidde tot de Holocaust, waarbij minstens 6 miljoen Joden werden vermoord.

Joden weer de zondebok

Nu ons continent opnieuw in een diepe economische, financiële, politieke en maatschappelijk crisis is beland, wijzen steeds meer mensen, ook velen van hen die zich 'christen' durven noemen, opnieuw naar de aloude zondebok: de Joden, of via een omweg hun eigen kleine landje. Het irrationele spookbeeld waarin de Joden opnieuw de schuld krijgen van alle ellende, is terug van nooit weggeweest. Het is te zeer hopen dat deze haat niet opnieuw in een Holocaust en een Wereldoorlog ontaardt.

Laatste conflict tegen Joden in Bijbel voorzegd

Wel is er één belangrijk verschil met de afgelopen eeuwen: deze keer kunnen de Joden zich verdedigen, deze keer hebben ze een sterk leger dat, als het inderdaad op een nieuwe poging hen uit te roeien dreigt uit te lopen, niet zal aarzelen om keihard om zich heen te slaan. Het zou iedere Joden- en Israëlhater behoorlijk moeten verontrusten dat dit alles nauwkeurig in de Bijbel voorzegd wordt:

'Dit zegt God, de HEER: Toen jullie verwoest waren, aasden de volken om je heen op jullie. Jullie gingen over de tong en er werd over jullie gekletst... Er wordt van jullie gezegd dat je mensen verslindt, dat je de volken die op je leven van hun kinderen berooft.'

'Dit zegt God, de HEER: Ik spreek met harstocht en woede! Jullie zijn vernederd door andere volken, en daarom -zegt God, de HEER, zweer ik dat de volken om je heen zelf vernederd zullen worden... Ik zal zorgen dat je de vernederingen van de andere volken niet meer hoeft te verduren en hun spot niet meer hoeft te horen.' (Ezechiël 36: 3, 6-7, 13+15, NBV)

'Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here HERE: niet om uwentwil doe Ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt.... Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land;' (vs 22+24, NBG).

'Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden... Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda (de Joden) maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren, en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem... Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.' (Zach.12: 3+6+9)

 

Xander

(1) Arutz 7

Zie ook o.a.:

02-11: Rutte weigert stappen tegen gesubsidieerde antisemitische adviesraad
17-09: Nederlandse belastingbetaler financiert anti-Israëllobby
28-05: Netanyahu: Het nieuwe antisemitisme is wereldwijd in de mode (/ Het moderne antisemitisme: 'Ik haat de Joden niet, ze zouden alleen geen eigen staat moeten hebben')
20-05: Palestijnen hijsen Nazivlag bij moskee
27-04: VN scholen blijven Palestijnen Joden- en Israëlhaat onderwijzen
22-03: Reactie EU op Toulouse teken van duister en moreel diep gevallen continent
06-03: Boosheid in Israël om antisemitische Turken op Nederlandse TV ('Dag dat alle Joden worden vermoord gaat komen' - 'Antisemitisme in Nederland nu op niveau van voor de Holocaust')
04-01: President Morsi: Nooit vrede met nakomelingen van apen en zwijnen (/ Moslim Broederschap president noemde vrede met Israël een illusie en wil Joodse staat volledig wegvagen)

2012:
21-12: Jodenhaat en vernietiging Israël nu officieel onderwezen op Turkse scholen
06-12: 'Joden Europa moeten binnenkort opnieuw vluchten voor hun leven'
29-10: Protocollen van Zion hardop geciteerd in Grieks parlement
23-10: President Morsi zegt letterlijk amen op gebed alle joden te vernietigen
09-08: Egyptische imam op TV: Wereld dorst naar het bloed van de Joden
03-08: Hitlers Jungvolk model voor Palestijnse kinderkampen (/ Palestijnse verheerlijking van zelfmoordterroristen puur kindermisbruik)
29-07: Actuele wereldsituatie ondergraaft christelijke vervangingstheologie over Israël
20-07: Noorwegen over paar weken eerste Judenfreie land in Europa (/ Openlijke oproepen aan alle Joden in Frankrijk om het land te verlaten)
11-07: Sheik Hamas: Joden werden gestraft door de Nazi's, nu gaat de islam het doen
05-06: 2012 = 1938: De ellende begint pas
25-01: Israël verbolgen om zwijgen Westen na genocide oproep Palestijnse mufti

2011:
22-12: Universitaire studie: Westers nieuws over Midden Oosten bomvol anti-Israël propaganda
21-12: VN en EU blijven Palestijnse schoolboeken vol antisemitisme en Hitler verheerlijking financieren
01-12: Overlevende Holocaust ziet geschiedenis zich herhalen
16-11: Opmars antisemitisme: EU verwelkomt Jodenhaters in nieuwe Griekse regeringReacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl