Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Bisschop Fellay, hoofd Orde van Pius, suggereert dat de Antichrist nabij is

'Materiële kastijding van de wereld voor de deur - God heeft genoeg van de zonden van de mens' - 'We zijn nu al doodsbang voor paus Franciscus'


De nederige, anti-dogmatische houding van de nieuwe paus valt niet bij alle katholieke leiders in de smaak.

De katholieke bisschop Bernard Fellay, overste van de conservatieve Orde van Pius X, heeft op 12 oktober gewaarschuwd dat de 'toestand van de Kerk een echte ramp' is, en dat de nieuwe paus het nog eens '10.000 keer erger maakt'. Tijdens een persconferentie in Kansas City (VS) en zijn preek op zondag ging Fellay uitgebreid in op het 'Derde Geheim van Fatima', en suggereerde hij dat de komst van de Antichrist en de daarop volgende Apocalyps nabij zijn.

Fellay citeerde tot in details de woorden van zuster Lucia, degenen die haar Derde Geheim hebben gelezen, en degenen die kennis van dit geheim hebben. Hij wees erop dat zuster Lucia heeft gezegd dat de mensen die de inhoud van het Derde Geheim willen weten, de hoofdstukken 8 tot en met 13 van het Bijbelboek Openbaring (over de Apocalyps) moeten lezen.

In hoofdstuk 13 wordt gesproken over de komst van de Antichrist (lett. 'het beest'). De bisschop haalde Paus Pius X (1903-1914) aan, die ooit zei dat deze 'zoon des verderfs' mogelijk al op Aarde was. Zijn voorganger, Leo XIII, sprak in zijn gebed uit dat Satan zou proberen om zijn zetel in (de Kerk van) Rome te vestigen.

'Grote afval begint aan de top'

Tevens citeerde hij kardinaal Luigi Ciapi, de pauselijke theoloog van alle pausen van Pius XII tot en met Johannes Paulus II: 'In het Derde Geheim lezen we onder andere dat de grote afval begint aan de top van de Kerk.'

Het hoofd van de Orde van Pius X ging uitgebreid in op het beroemde en dramatische interview dat vader Fuentes in 1957 had met zuster Lucia. Daarin benadrukte ze opnieuw dat 'diverse landen van de aardbodem zullen verdwijnen', en dat 'de duivel alles in het werk zal stellen om de aan God gewijde zielen te overwinnen'.

'Kerk laat trouwe gelovigen aan hun lot over'

Fellay uitte stevige kritiek op de Kerk. In zijn ogen zitten de geestelijken vol verwarring en wanorde, waardoor de trouwe gelovigen aan hun lot worden overgelaten en zelf hun redding moeten veiligstellen. De hulp die ze daarbij van de kerkleiders zouden moeten ontvangen, ontbreekt in zijn ogen. 'Dit is de grootst denkbare tragedie voor de Kerk.'

De bisschop dankte God dat de Orde van Pius X het vorig jaar niet eens is geworden met het Vaticaan. Hij onthulde dat 'Rome' wilde dat hij een document ondertekende, dat aan alle dialoog een einde zou hebben gemaakt. De vorige paus, Benedictus XVI, eiste dat de Orde van Pius het Tweede Vaticaanse Concilie zou erkennen als een integraal onderdeel van de katholieke traditie. 'Sorry, dat is niet de realiteit, dus dat gaan we niet tekenen. We gaan dat niet erkennen.'

De Orde van Pius baseert zich op het Eerste Vaticaanse Concilie, waarin de onfeilbaarheid van de paus voorop stond, iets waar in het Tweede Vaticaanse Concilie aan getornd werd. Fellay is wars van de 'dubbelzinnigheid' van 'Vaticaan II', die het ten onrechte mogelijk zou maken dat de paus 'nieuwe openbaringen' krijgt en nieuwe dingen leert die in strijd zijn met de katholieke traditie en de leringen van vorige pausen.

'God heeft genoeg van de zonden van de mens'

Terugkomend op het 'Derde Geheim' over de eindtijd, dat zuster Lucia van Maria zou hebben doorgekregen, zei Fellay dat er 'absoluut een 'materiële' kastijding van de wereld in zicht is. Er staat ons iets groots voor de deur. Hoe, wanneer, dat weet ik niet. Maar als je alles bij elkaar optelt, is het duidelijk dat God genoeg heeft van de zonden van de mens.'

De zonden die inmiddels tot in de hemel rijken zijn volgens hem abortus en de zonden tegen de natuur ('herdefiniëring van het huwelijk', het homohuwelijk). Ook stelde hij de trouwe christenen vervolging in het vooruitzicht. 'Raak niet in paniek, want dat heeft geen enkele zin. U moet gewoon uw werk doen, uw dagelijkse taak. Dat is de beste manier om u daarop voor te bereiden.'

'Toestand van de Kerk een ramp'

De bisschop zei dat we in 'zeer angstwekkende tijden' leven. 'De toestand van de Kerk is een echte ramp. En de huidige paus maakt het 10.000 keer erger. Van paus Benedictus zei ik in het begin dat de crisis in de Kerk zou voortduren, maar dat hij deze zou proberen deze af te remmen - alsof de Kerk zou blijven vallen, maar aan een parachute. Van paus Franciscus zeg ik: hij heeft de touwen doorgeknipt, en er een (naar beneden gerichte) raket aan vastgemaakt.'

'Als de huidige paus op deze manier doorgaat, dan zal hij de Kerk verdelen,' vervolgde hij. 'Hij laat alles uit elkaar knallen, zodat de mensen zullen zeggen dat het onmogelijk is dat hij de paus is, en hem zullen weigeren. Anderen zullen zeggen (waaronder Fellay zelf): beschouw hem als paus, maar volg hem niet. Hij lokt woede uit. Velen zullen ontmoedigd raken door wat mensen in de Kerk doen, en verleid worden om alles weg te gooien.'

Fellay vertelde dat de orde van meet af aan de indruk had dat er iets mis is met de huidige paus. 'Zo wilde hij anders zijn, zichzelf van alle anderen onderscheiden.' Een klein voorbeeld: Franciscus draagt in plaats van de gebruikelijke pauselijke rode schoenen, zwarte exemplaren. In vergelijking met andere zaken is dit echter maar een klein probleem, aldus de bisschop.

'Doodsbang voor nieuwe paus'

'We hebben op dit moment misschien nog niet het complete plaatje, maar we weten genoeg om doodsbang te zijn,' waarschuwde Fellay. Zo haalde hij het ook op deze site besproken interview van Franciscus met de atheïstische journalist Eugenio Scalfari aan (La Repubblica), waarin de nieuwe paus verklaarde dat 'iedereen zijn eigen idee van goed en kwaad heeft, en zijn eigen voorstelling van wat kwaad is moet bestrijden.'

'Dat is echt niet katholiek!' aldus de bisschop. 'Want alles wat ik denk heeft absoluut geen waarde als het niet met de realiteit overeenkomt. We hebben een geweten, maar dat zal ons enkel naar de Hemel brengen als ons geweten een spiegel van God is.' Dit geweten moet worden gevormd volgens Gods wet. 'Dus doen alsof iedereen zijn eigen idee (van goed en kwaad) kan invullen, is gewoon onzin. Dit heeft niets te maken met de katholieke leer, maar is absoluut relativisme.'

Een week later gaf Franciscus een tweede interview, waarin hij precies het tegenovergestelde beweerde, en zei dat zowel de duivel als het relativisme moeten worden bestreden. Dat toonde volgens Fellay aan hoe dubbelzinnig en tegenstrijdig de nieuwe paus is.

'Geloof is duidelijk omdat God duidelijk is'

De Orde van Pius X weigert het Tweede Vaticaanse Concilie te accepteren, omdat deze 'het evangelie herdefinieert binnen de moderne cultuur.' Hij bekritiseerde paus Franciscus vanwege zijn uitspraken dat 'christenen die legalisten (wetticisten) zijn, alles helder en veilig willen, niets zullen vinden. Traditie en herinnering aan het verleden moeten ons helpen de moed te hebben om nieuwe gebieden naar God te openen.'

Degenen die 'koppig proberen een verleden te doen herleven dat niet langer bestaat', zouden statisch zijn en van het geloof de zoveelste ideologie maken, aldus Franciscus: 'Ik heb één dogmatische zekerheid: God is in het leven van iedereen.' Volgens Fellay is het geloof nu juist wél helder, duidelijk en zeker, omdat dit de aard van God is. 'Maar dat is dus niet wat de paus denkt.'

'Paus is pure modernist'

De bisschop had ook grote moeite met de uitspraak van de paus, dat iedereen die beweert God te kennen en hier zelfs niet een beetje aan twijfelt, maar één ding bewijst, en dat is dat God juist niet met zo'n persoon is. Franciscus: 'Het betekent dat hij een valse profeet is, die religie voor zichzelf gebruikt. De grote leiders van het volk van God, zoals Mozes, lieten altijd ruimte over voor twijfel.'

'Wat heeft dit te maken met het katholieke geloof?' fulmineerde Fellay. 'Dit is puur modernisme, mijn beste broeders. We hebben te maken met een rasechte modernist. Hoe lang hebben de mensen in de Kerk nodig om te zeggen: 'in geen geval!'? Ik hoop en bid dat dit zal gebeuren, maar dat betekent wel een enorme verdeling in de Kerk.

'Franciscus wil dat jongeren er een zootje van maken'

Paus Franciscus maakt er in zijn ogen niet alleen zelf een 'zootje' van, maar zei op de recente Wereld Jongerendag dat de jongeren op de wereld er ook 'een zootje' van moeten maken. Fellay: 'Ongelooflijk. Dit is ongehoord, maar dit is wat hij wil.'

Franciscus heeft erkend dat hij een grote bewonderaar van de (overleden) ultraliberale Jezuïet kardinaal Martini is, die in een boek opriep tot een totale revolutie in de Kerk. 'En dat is wat Franciscus wil,' zei Fellay. 'En hij zei ons dat de acht kardinalen die hij uitkoos om te helpen de Kerk te hervormen, er net als hij over denken.'

'Er komen zeer moeilijke tijden aan'

'Er komen zeer moeilijke tijden aan, maakt u zich daar geen illusies over. Het is duidelijk dat de enige oplossing het vasthouden aan wat we hebben is, om dat te behouden, en dit onder geen beding los te laten. Paus Pius X zei dat de essentie van iedere katholiek het vasthouden aan het verleden is. De huidige paus zegt precies het tegendeel: vergeet het verleden, en geef jezelf over aan de onzekerheid van de toekomst.'

'Wat we nu meemaken is het Geheim van Fatima (de eindtijd). We weten wat we moeten doen: bidden, bidden, en boete doen.' Hoewel we volgens hem niet kunnen weten wanneer het precies gebeurt, waarschuwde hij dat de tijd van de Antichrist mogelijk al is aangebroken. (1)

 

Xander

(1) Catholic Family News (via Raiders News Update)

Zie ook o.a.:

05-10: Paus: Mensen proberen te bekeren is zinloos, alleen liefde telt
15-09: Paus Franciscus: Geloof in God geen vereiste om naar de hemel te gaan
10-06: Paus Franciscus wil vredesconferentie drie grote religies in Rome
27-05: Paus Franciscus: Jezus heeft iedereen verlost, ook atheïsten
17-05: Kardinaal: Paus Franciscus gekozen na bovennatuurlijke tekenen
27-04: President Peres naar paus Franciscus voor vrede Midden Oosten
11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld
08-04: Kardinaal St. Pietersbasiliek: Petrus geïncarneerd in paus Franciscus
22-03: Paus Franciscus: Moslims aanbidden de ware god
15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen
13-03: Kardinaal Bergoglio gekozen tot laatste paus, Petrus Romanus
25-02: Exo-Vaticana (10): Paus impliceert dat Grote Verdrukking gaat beginnen
19-02: Exo-Vaticana (9): De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington
18-02: Exo-Vaticana (8): Petrus Romanus, het zaad van de slang en de valse messias

2012:
27-04: De komst van de laatste paus Petrus Romanus (deel 16)
03-01: '2012 wordt het jaar van de komst van de laatste paus, Petrus Romanus'


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl