Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Zenith 2016 (7): Tekenen aan zon, maan en sterren


In zowel Bijbels-profetisch als astronomisch opzicht gaan we zeer bijzondere jaren tegemoet. Deze periode begint op 3 november 2013 met een zeldzame hybride zonsverduistering. (2)

Uit de Bijbel blijkt dat God de zon, maan en sterren niet enkel gaf om licht te geven en onderscheid te maken tussen dag en nacht, maar ook om speciale tijden of 'seizoenen' aan te geven. In het Westen denken we dan al gauw aan de vier jaargetijden, maar het Hebreeuwse woord mow'ed betekent iets heel anders, namelijk een 'vastgestelde tijd' of 'goddelijke vaststelling' die betrekking heeft op 'heilige seizoenen' of feestdagen. De op deze site al jaren geleden besproken bloedrode maansverduisteringen, die deze eeuw alleen nog in 2014-2015 precies op Joodse feestdagen vallen, lijken dan ook een sterke aanwijzing te zijn dat we op de drempel van de vervulling van een groot aantal Bijbelse eindtijdprofetieën staan, en misschien zelfs wel allemaal.

Gods kalender

Het woord mow'ed impliceert dat God er bij wijze van spreken een 'kalender' op nahoudt met vaste 'afspraken' waarop Hij in de menselijke geschiedenis gaat ingrijpen. Deze 'afspraken' zijn verbonden met aan de Joden gegeven speciale feestdagen. In het boek Openbaring (13:8) staat bijvoorbeeld dat de Messias ('het Lam') 'sedert de grondlegging der wereld' geslacht is. God wist dus al vanaf de Schepping het jaar en de exacte dag waarop Zijn Zoon zou sterven voor de zonden van de mensheid, en dat dit plaatsvervangende sterven de vervulling van de Levitische Feesten zou zijn.

God heeft bepaald dat de zon en maan niet alleen onze kalender bepalen, maar ook de 'dagen en jaren' die verbonden zijn aan speciale feesten en daarmee profetische gebeurtenissen. Ook gaf Hij aan het volk Israël het Shemittah (Shmita) jaar: ieder zevende jaar moest het land rust worden gegeven (van de teelt van gewassen). Het Jubeljaar moest ieder 50e jaar worden gevierd. Slaven moesten dan worden vrijgelaten en hun land worden teruggegeven.

Tekenen van de eindtijd in het heelal

In Bijbelboeken zoals Joël, Jesaja en Openbaring, alsmede ook door Jezus Zelf, wordt bevestigd dat de mensen aan tekenen aan zon, maan en sterren zullen kunnen onderscheiden wanneer de laatste fase van de eindtijd is aangebroken. Zons- en maansverduisteringen zijn niet ongewoon, maar zodra ze op Bijbelse feestdagen vallen en ook nog eens gepaard gaan met bijzondere gebeurtenissen, dan mag dat in het licht van Jezus' waarschuwingen en alle daarop betrekking hebbende profetieën beslist niet worden genegeerd.

In Openbaring 6:12 staat bijvoorbeeld dat de zon zwart zal worden 'als een haren zak' en de maan 'geheel als bloed'. De meeste Bijbelwetenschappers gaan uit van letterlijke zons- en maansverduisteringen, al kunnen deze ook gepaard gaan met spirituele gebeurtenissen. Het Hebreeuwse jaar 2014 - 2015 wordt in dit opzicht extreem bijzonder, omdat er in totaal vier 'bloedmanen' (een 'tetrade') op Joodse feestdagen zullen plaatsvinden. In dezelfde periode zijn er ook nog eens twee zonsverduisteringen.

Zeldzame tetrades geen toeval

Dat van toeval onmogelijk sprake kan zijn blijkt uit de volgende feiten die op de website van de NASA kunnen worden geverifieerd. Ten eerste is een tetrade zeer zeldzaam. In de 17e, 18e en 19e eeuw kwam het geen enkele keer voor. In de 16e eeuw waren er maar liefst zeven tetrades, echter niet één op een Joodse feestdag. De enige twee keren dat dit recent wel gebeurde vielen samen met voor het Joodse volk extreem belangrijke data: 1949-1950, het jaar na de door bijna alle Oud Testamentische profeten voorzegde wederoprichting van hun eigen staat Israël en de daarop volgende onafhankelijkheidsoorlog, en 1967-1968, het jaar waarin het Oostelijke deel van Jeruzalem werd bevrijd en weer in Joodse handen kwam.

'Grote, geduchte dag des Heren' aanstaande?

De vier bloedrode maansverduisteringen, twee keer op Pesach (Pasen) en twee keer op Sukkot (het Loofhuttenfeest) worden in 2014 en 2015 opnieuw herhaald. De in deze serie besproken (eind)tijdlijn 2012-2016 lijkt dus buitengewoon belangrijk te zijn. Uit de boeken Openbaring en Joël (2:31) weten we dat de zon verduisterd zal worden en de maan in bloed zal veranderen, voordat de 'grote en geduchte dag des Heren komt'. Bovendien vindt er op Rosh Ha'shana (13 september 2015), het feest dat door velen direct in verband wordt gebracht met de opstanding der doden en de Opname, ook nog eens een gedeeltelijke zonsverduistering plaats.

Het profetische belang van de komende tetrade wordt onderstreept door het feit dat er in de rest van de 21e eeuw geen tetrade meer zal samenvallen met Joodse feestdagen. Indien hetzelfde patroon wordt gevolgd als in 1949 en 1967 -dus bloedmanen direct volgen op cruciale gebeurtenissen rond Israël- dan lijkt het Hebreeuwse jaar 2013-2014 buitengewoon spannend te worden en zou mogelijk zelfs de voorzegde laatste massale oorlog tegen de Joodse staat gevoerd kunnen worden, die volgens talloze profetieën direct vooraf zal gaan aan de terugkeer van de Messias, Jezus Christus.*

'Vervangingstheologie' christenen wacht onaangename verrassing

Natuurlijk is het nooit met 100% zekerheid te zeggen, maar de feiten zijn te opmerkelijk -en de waarschuwingen in de Bijbel om juist op deze tekenen te letten, omdat we anders 'als een dief' overvallen dreigen te worden, te ernstig- om er geen aandacht aan te besteden. Triest genoeg zijn veel kerken en christenen in de val van de door het Vaticaan bedachte misleidende 'vervangingstheologie' getrapt en hebben -geheel in strijd met de Bijbel, Gods eeuwige beloften en met alle historische feiten en gebeurtenissen- bijna alle eindtijdprofetieën vergeestelijkt en voornamelijk op zichzelf toegepast. Zij zouden de komende jaren dus wel eens voor grote, voor sommigen zeer onaangename verrassingen kunnen komen te staan. (1)

 

Xander

* Voor sommige slechte of selectieve lezers herhaal ik maar weer eens dat ik hier GEEN VOORSPELLING doe. Zie ook de links onderaan naar andere artikelen met andere mogelijke jaartallen en periodes.

(1) Raiders News Update
(2) Luis B. Vega

Eerdere delen:

31-05: Zenith 2016 (6): Eindtijd 2012-2016 eeuwenlang geprofeteerd
29-05: Zenith 2016 (5): De Grote Piramide en het jaar 2016
23-05: Zenith 2016 (4): Amerika en het Derde Rijk
16-05: Zenith 2016 (3): Obama als messias
12-05: Zenith 2016 (2): Op de rand van de Nieuwe Wereld Orde
02-05: Zenith 2016: Eindigt historische cyclus met een nieuwe Wereldoorlog?

Zie ook o.a.:

29-03: 'Door profeet Daniël voorzegd vredesverdrag Turkije met Israël nabij' (/ Terugblik op diverse berekeningen, tijdlijnen en profetieën die allen uitkomen op de periode 2013-2020)

2012:

02-12: Brengt VN erkenning Palestina vervulling eindtijdprofetie Joël nabij?
15-11: Eindtijd redux: Barnabas geloofde in wederkomst Messias na 2000 jaar
16-09: Rosh Ha Shannah: Christenen kijken weer uit naar de Opname
12-08: Prominente Amerikaanse rabbi: Wereldoorlog en verlossing nabij (/ Herinnering: 700 jaar oude exegese voorzegde oorlog met Iran en pal daarna komst Messias - 800 jaar oude Joodse profetie wijst naar komst Messias in 2017)
29-07: Actuele wereldsituatie ondergraaft christelijk vervangingstheologie over Israël
13-04: Isaac Newton, David Flynn en de komst van Petrus Romanus (deel 16)

2011:

21-11: 700 jaar oude Joodse profetie voorspelt oorlog met Iran, daarna komst Messias
10-10: Jerry Goldens Yom Kippur visioen over de nabije toekomst
21-09: De Abraham-Israël chronologie wijst op eindtijd tussen 2017 en 2024

2010:

26-12: Nieuwe eindtijd theorie: Lengte Bijbelse generatie wijst op 2011-2020
22-08: Perry Stone: Begin van het einde mogelijk pas in 2032
27-07: Profetie Rabbi Kaduri (REDUX): 'Messias verschijnt na dood Ariel Sharon'
Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl