Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (1)

'Iran zal Saudi Arabië vernietigen'


'De Ka'aba in Mecca voldoet aan alle Bijbelse kenmerken van de 'hoer van Babylon''

In tegenstelling tot wat veel Protestantse en Evangelische theologen beweren verkondigt de tot het christendom bekeerde voormalige Palestijnse Moslim Broederschap terrorist Walid Shoebat, die we op deze site al vaak besproken hebben, al jaren dat het in Openbaring genoemde 'geheimenis (mysterie) van Babylon' niet het Vaticaan is, maar Mecca. Hoe politiek incorrect zijn visie in de meeste Westerse kerken ook moge zijn, Shoebat voert er een aantal ijzersterke Bijbelse argumenten voor op.


Al eeuwen is de stelling dat Rome de in de Bijbel genoemde 'stad op zeven heuvelen' is en de Rooms Katholieke Kerk dus 'Babylon' moet zijn, vrij algemeen aanvaard in de Protestantse wereld. Enige jaren geleden was er gedurende korte tijd ook nog een alternatieve variant in zwang, namelijk dat Babylon letterlijk zou worden herbouwd in het huidige Irak. Later werd duidelijk dat de afgezette Irakese dictator Saddam Hussein bij het voormalige Nineve enkel een toeristenattractie bouwde dat nooit werd afgemaakt en werd verlaten. Anno 2013 bestaan er geen serieuze plannen om de stad, die enkel uit een archeologische opgraving bestaat, te herbouwen.

Iran zal Saudi Arabië vernietigen

Afgelopen week verscheen er een nieuwe aanwijzing voor de identiteit van het échte Bijbelse Babylon. Volgens Arabische en Westerse inlichtingendiensten stelt Iran een groot aantal raketten op die niet op Israël, maar op Saudi Arabië en Qatar zijn gericht. In Jesaja 21:9 voorzegt de profeet met dezelfde woorden de ondergang van Babylon als in Openbaring 18:1-2 en 14:8 worden gebruikt: 'Babylon is gevallen, gevallen':

'De last (SV, NBG: Godsspraak) over Duma' (Jes. 21:11);

'De last (/ Godsspraak) tegen Arabië;' (21:13)

'... de heerlijkheid van Kedar (zal) ten ondergaan.' (21:16)

Deze plaatsen liggen allemaal in Arabië, dat volgens de Bijbel in de eindtijd zal worden vernietigd door 'Elam', het huidige Iran. Alle letterlijke referenties in de Bijbel wijzen op steden in (Saudi) Arabië. Andere Babylonische steden zoals Nineve, Ur, Babel en Sumer worden nergens genoemd.

Alle kenmerken hoer van Babylon

De in Openbaring genoemde 'moeder van alle hoeren' wordt in Westerse kerken breed uitgelegd als de afgodische verering van Maria door de Katholieke Kerk en vaak in verband gebracht met de aanbidding van Ishtar. Historisch gezien stamt de aanbidding van Ishtar 'Kilili', de 'koningin der hoeren', echter niet uit Rome, maar uit Arabië. De tocht van Moslims rond de zwarte Ka'ba steen in Mecca is feitelijk het vereren van Ishtar, die door hen Athtar en Allat wordt genoemd.

De Ka'aba voldoet aan alle Bijbelse kenmerken van de 'hoer van Babylon'. Het zwarte doek wordt door moslims als de jurk van een vrouw (Kiswa) gezien: '... de kuswa van de geweldige Ka'aba is wat wordt gebruikt voor een (deugdzame) bedekking, meer nog... (als) een kleed, wat betekent dat 'wij haar hebben gekleed met haar jurk'.'

Het kleed, de parels, de juwelen, het goud, het zilver en zelfs de zilveren godslasteringen, die in gouden mozaïeken in haar gewaad zijn geborduurd - alle Bijbelse kenmerken van de 'hoer' zijn aanwezig. Alleen al bij de deuren van de Ka'aba is 280 kilo puur goud gebruikt. De verwijzing naar een hoer in Openbaring 17 is dan ook geen toeval:

'En de vrouw was gehuld (SV: bekleed) in purper en scharlaken...' (vs. 4)

Arabieren vergelijken Kaaba met maagd met burka

De zwarte Ka'aba steen was historisch gezien opgedragen aan Aphrodite, de hoer-godin die 'Aphrodite Porne' (Aphrodite de hoer) werd genoemd en 'de godin gekleed in purper', zoals beschreven in Openbaring 17:4. De Ka'aba heeft een scharlaken gekleurd binnenkleed. Johannes van Damascus schreef:

'Nadat Mohammed de Hajj (de verplichte pelgrimstocht van moslims naar de Ka'aba) had volbracht, was het 'wrijven over en kussen (van de zwarte steen)... extreem hartstochtelijk'.' De moslimtraditie heeft deze godslastering vereeuwigd doordat wordt beweerd dat 'Abraham seksuele gemeenschap met Hagar (de moeder van Ismaël)' op de zwarte steen had. Ook anno 2013 kussen, wrijven en omhelzen moslims tijdens hun Hajj deze zwarte steen.

'Het deel van het kleed (Kiswa) dat de deur bedekt wordt een Burka genoemd, net zoals de sluier die Arabische vrouwen voor hun gezicht dragen... Arabische mystici vergelijken de Ka'aba zelfs met een maagd die versierd is met haar mooiste trouwjurk,' schrijft Francis Burton.

Jesaja 21 profeteerde vlucht Mohammed

Alhoewel in Jesaja 21:16 de term 'binnen een jaar'* wordt genoemd, is het onmogelijk dat dit verwijst naar de historische slag tussen Perzië en het oude Babylon. De vele verwijzingen in de tekst zijn namelijk niet verbonden aan het oude Irak maar aan Kedar, Tema, Dedan en Dumah, die allen bij Yathrib (Medina) in Saudi Arabië liggen, dat vandaag bekend staat als Dumat el-Jandal. Dumah, één van Ismaëls zonen, wordt in Jesaja 21:11 in verband gebracht met Edom en Seir. Velen zijn van mening dat Kedar, een andere zoon van Ismaël, een directe voorvader van Mohammed is.

* Bijbelkenners weten dat 'dagen' en 'jaren' in de Bijbel in een groot aantal gevallen staan voor langere periodes. Bekendste tekst: 'Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.' (2 Petr.3:8)

Zelfs moslims erkennen dat Jesaja 21:14-15 handelt over Mohammed toen de moslims van Mecca naar Medina (Tema) vluchtten, waar zij werden gevoed en gered van het zwaard: 'Brengt de dorstige water tegemoet, inwoners van het land Tema; gaat de vluchteling tegen met brood. Want voor de zwaarden zijn zij gevlucht, voor het getrokken zwaard, en voor de gespannen boog en voor de druk van de oorlog.'

'Arabieren slaan tent niet op in Rome'

De Bijbel beschrijft dat in onze tijd het anders zal gaan: heel Arabië, inclusief de 'glorie van Kedar' (Mecca), zal worden vernietigd. Dit blijkt uit deze profetie: '... het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan...' (Jes.13:20)

Arabieren slaan hun tenten op in Arabië, niet Rome. De ultieme vervulling van deze profetie is de verwoesting van het eindtijd-Babylon. Dit valt op te maken uit vers 9, waarin over 'de dag des HEEREN' wordt gesproken waarop 'de sterren... hun licht niet doen stralen,' en de zon 'bij haar opgang verduisterd is', net als de maan. Deze teksten kunnen dus onmogelijk over gebeurtenissen in het verleden gaan.

Bijbel: Eindtijd-Babylon ligt aan Rode Zee

De Bijbel noemt expliciet de Rode Zee als een geografische indicatie waar dit eindtijd-Babylon zich zal bevinden: 'De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de Schelfzee (SV, KJV: Rode Zee).' (Jer.49:21). Eén blik op de kaart leert dat Mecca zich vlakbij de Rode Zee bevindt.

Sommigen zullen wellicht beweren dat deze tekst spreekt over Edom, dat zich hoofdzakelijk in het huidige Jordanië bevond. In Ezechiël 25 staat echter dat 'Edom' zich uitstrekte van Teman (Jemen) tot Dedan (Saudi Arabië)(vs.13). Groter-Edom omvatte dus de hele westkust van het Arabische schiereiland. Haar vernietiging wordt als volgt voorzegt: 'Zoals Sodom en Gomorra met hun naburen ondersteboven gekeerd werden, zegt de Here, zal daar niemand wonen en geen mensenkind daar verblijf houden' (Jer.49:18).

Het is geen verrassing dat Iran zich tegen Saudi Arabië zal keren, want de Bijbel voorzegt dat de hoer zal worden vernietigd door het beest waar zij op rijdt, dat zijn de volken die ze misleid heeft met haar geestelijke hoererij: de islam. (1)

Wordt Vervolgd*

 

Xander

* Om wille van de lengte en leesbaarheid in twee delen geknipt

(1) Walid Shoebat

Zie ook:

2012:

28-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)
07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)
|03-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 11)
21-04: Wat de Bijbel zegt over Amerika in de eindtijd

2011:

20-12: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (10)
24-09: Deel 9
16-08: Deel 8
14-07: Deel 7
08-07: Deel 6
05-07: Deel 5
03-07: Deel 4
30-06: Deel 3
27-06: Deel 2
26-06: Deel 1

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl