Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Zenith 2016: Eindigt historische cyclus met een nieuwe Wereldoorlog?

'Nog voor 2025 crises zoals Grote Depressie, Revolutie en Wereldoorlog'


Natuurlijk wil niemand er van horen, maar de aan de gang zijnde instorting van onze beschaving verloopt volgens historische wetmatigheden die niet te vermijden zijn.

In het in 1997 gepubliceerde boek The Fourth Turning (Het Vierde Keerpunt) toonden auteurs William Strauss en Neil Howe aan de hand van 500 jaar Westerse geschiedenis aan dat de opkomst en ondergang van een beschaving volgens bepaalde wetten en patronen verloopt die niet vermeden blijken te kunnen worden. Deze historische wetmatigheden zullen ertoe leiden dat de Westerse beschaving, met name de Amerikaanse, nog voor het jaar 2025 totaal zal instorten, wat vrijwel zeker zal uitmonden in de Derde Wereldoorlog. Anno 2013 gaat het economische en morele verval van onze beschaving echter al zo hard, dat dit fatale 'Zenith' moment mogelijk al in 2016 wordt bereikt.

Strauss en Howe voorzagen in 1997 vijf scenario's die de ondergang van Amerika in gang zouden kunnen zetten:

1. Financieel-economische crises. De staat int steeds hogere belastingen, legt beslag op het geld van de burgers en installeert een totalitaire controlemaatschappij. Burgers verzetten zich, de regering zet veiligheidstroepen in, er ontstaat een Grondwetscrisis en mogelijk wordt de staat-van-beleg afgekondigd.

2. Een terreuraanslag waarbij een vliegtuig is betrokken (4 jaar vóór 9/11 voorzien), waar de VS met militaire macht op reageert. Politie en veiligheidsdiensten krijgen steeds meer macht, mogen burgers en huizen zonder aanleiding controleren. Meer aanslagen lokken false-flag beschuldigingen tegen de regering uit (denk aan Boston).

3. Beurscrash op Wall Street, banken storten in (2008), en een crisis rond de federale begroting, wat dit jaar realiteit is geworden.

4. Virusuitbraak. Een nieuwe en zeer besmettelijke ziekte verspreid zich razendsnel over het land, wat grootschalige quarantaine en evacuaties noodzakelijk maakt.

5. Oorlog. Rusland herneemt de controle over tot anarchie vervallende voormalige Sovjet republieken, stuurt daar troepen heen en vormt een alliantie met Iran. Zilver- en goudprijzen stijgen fors. Militaire confrontaties over de hele wereld monden uit in felle oorlogen.

Gedoemd fouten uit het verleden te herhalen

Volgens de auteurs zijn generaties gedoemd de lessen van het verleden te vergeten en zullen daarom dezelfde fatale fouten maken. De opkomst en ondergang van iedere beschavingscyclus is daarom onder te verdelen in keerpunten, die ruwweg iedere 20 jaar optreden. Als de vorige generatie ouder geworden is en een nieuwe generatie het overneemt vindt er een grote wending plaats. Een volledige cyclus bevat in totaal vier van dergelijke keerpunten:

1. Het hoogtepunt. (1945-1965) Iedereen werkt hard en enthousiast aan het opbouwen van de samenleving, waardoor er op alle terreinen een stormachtige ontwikkeling plaatsvindt.  

2. Bewustwording. (1965-1985) Bouwend op de energie en de prestaties van de eerste fase vindt er in de samenleving steeds meer zelfonderzoek plaats en komt er meer ruimte voor spirituele zaken die buiten de algemeen geaccepteerde standaarden liggen.

3. Verval. (1985-2005) Het 'Vrijheid blijheid' concept breekt door in de samenleving en cultuur, wat het begin van wanorde en verval inluidt. Mensen raken steeds meer op zichzelf gericht, het publieke vertrouwen neemt af en het toenemende pessimisme gaat langzaam maar zeker naar een nieuwe crisis toe.

4. Crisis. (2005-2025) Dit is de met afstand de meest gevaarlijke fase voor alle beschavingen. In deze fase bevinden wij ons nu. Politici grijpen steeds vaker naar wanhopige middelen om de almaar groter wordende dreigingen en crises het hoofd te kunnen bieden (bankenbailouts met belastinggeld, EFSF/ESM noodfonds, gedwongen afdracht rekeninghouders, etc.).

Decennia in stand gehouden wetten, regels en normen worden razendsnel aan de kant geschoven (bijv. de talloze gebroken verkiezingsbeloften en EU verdragen). De jongeren, verstikt door teveel bescherming en structuur, breken met de waarden van de ouderen en richten zich vooral op persoonlijk succes. De interesse voor spiritualiteit neemt af, mensen nemen steeds meer risico's, de greep van overheid, politie en veiligheidsdiensten op de samenleving wordt verstevigd. Uiteindelijk ontstaan er nieuwe, hevige oorlogen.

Kwestie van overleven

In 1997 voorspelden Strauss en Howe dat 'Amerika net na het millennium een nieuw tijdperk zal ingaan dat zal uitmonden in een crisis die te vergelijken is met de Amerikaanse revolutie, de Burgeroorlog, de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog. Het overleven van de natie zal vrijwel zeker op het spel komen te staan.'

16 jaar geleden, toen de VS in grote welvaart en relatieve kalmte en vrede leefde, zagen de auteurs duidelijk het verval van de samenleving en de opkomst van het pessimisme over de toekomst, de kenmerken van het Derde Keerpunt. Op de één of andere manier kregen steeds meer mensen het gevoel dat het land van binnenuit aan het wegrotten was. 'Vervolgens zullen er echte ontberingen komen, met ernstig leed dat zowel rassen, klassen, de natie als het imperium zal raken.'

'Totale oorlog voor 2025'

'Ergens vóór 2025 zal Amerika vervolgens door een grote historische poort gaan die vergelijkbaar zal zijn met de Amerikaanse Revolutie, de Burgeroorlog en de gelijktijdige noodsituaties van de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog. Het gevaar van een catastrofe zal zeer hoog zijn. Het land kan uitbarsten in een gewelddadige burgeropstand, geografisch uit elkaar vallen, of bezwijken onder een autoritaire regering. Als er oorlog komt zal die waarschijnlijk met maximale inspanningen en risico's gevoerd worden - met andere woorden: een TOTALE OORLOG.'

Alhoewel de auteurs stelden dat niet perse alle omschreven calamiteiten tijdens het Vierde Keerpunt hoeven op te treden, waren ze er wel van overtuigd dat de historische cyclus en deze keerpunten niet onderbroken kunnen worden, net zoals de vier seizoenen elkaar onverbiddelijk opvolgen.

Faustische gok met onze kinderen

'Daarom moeten we onze gevierde Amerikaanse Droom op een nieuwe, seizoenachtige wijze interpreteren. Ook zullen we moeten toegeven dat ons geloof in voortdurende vooruitgang vaak neerkomt op een Faustische gok met onze kinderen. Faust schroeft altijd zijn eisen op, en aan iedere gok kleven steeds grotere risico's. Het grootste deel van het Derde Keerpunt hebben we de afrekening kunnen uitstellen, maar de geschiedenis waarschuwt dat we dit niet tot na de volgende bocht in de tijd kunnen blijven doen.'

Zenith in 2016

In 2013 kan de conclusie worden getrokken dat arrogantie en roekeloosheid inderdaad zowel samenleving als overheid in hun greep hebben gekregen. In Amerika is de in 1961 geboren Obama de eerste president van de 'X-Generatie', de Dertiende Generatie die volgens Strauss en Howe de wereld opnieuw in totale chaos zal storten. Het 'Zenith' moment van dit proces lijkt al in 2016 bereikt te worden.

(Wordt wellicht vervolgd)

 

Xander

(1) Raiders News Update

Reacties

De Ley op 15-03-2016 18:14

Ik beaam dit maar heb bewust géén facebook ,géén windows 10 

De Ley op 15-03-2016 18:16

het is ook straf dat bij het willen kijken naar jullie site er dikwijls wordt gewaarschuwd...pas op wil je hier naartoe ?Why in the name of God ?

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl