HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld


Het Vaticaan werkt volop mee aan de vorming van een VN-wereldregering en de gelijkstelling en uiteindelijk vereniging van alle wereldreligies.

De secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, noemde afgelopen dinsdag de nieuwe paus Franciscus een 'spirituele leider van de wereld' met wie de VN nauw zal samenwerken bij het bereiken van de Millennium doelstellingen (1). Deze doelen zullen op het eerste gezicht de situatie voor de hele mensheid fors verbeteren, maar gaan in het licht van het beruchte 'Agenda-21' programma van de VN tegelijkertijd uit van een reductie van het aantal mensen met maar liefst 85%, wat betekent dat er van de huidige 7 miljard aardbewoners uiteindelijk slechts 1 miljard zullen mogen overblijven.

'VN en Vaticaan streven dezelfde doelen na'

'Het is erg belangrijk een spirituele wereldleider te ontmoeten,' zei Ban Ki-moon. 'De Heilige Stoel en de VN delen gemeenschappelijke doelstellingen en ideeën. We praatten over de noodzaak om sociale rechtvaardigheid te bevorderen en het verwezenlijken van de Millennium doelstellingen te versnellen.'

De belangrijkste Millennium doelstelling is het opheffen van extreme honger en armoede in 2015 en het reduceren van kindersterfte. 'Paus Franciscus is een man van vrede en vastberadenheid. Hij is een stem voor de stemlozen.' De secretaris-generaal zei tevens dat hij de paus heeft uitgenodigd om zo snel mogelijk de VN te komen bezoeken.

Ban Ki-moon gaf ook commentaar op het feit dat de nieuwe paus zich naar Franciscus van Assisi heeft vernoemd. 'Dat is een krachtige boodschap voor de vele doelen die door de VN worden gedeeld. Het spreekt duidelijk van zijn toewijding aan de armen, zijn bewuste besef van nederigheid, zijn passie en medeleven om de menselijke omstandigheden te verbeteren.'

Handvest Wereldwijde Democratie

De Millennium Doelen, die inzetten op 'duurzame ontwikkeling' en het vergroten van de ontwikkelingshulp, zijn gebaseerd op het Handvest voor Wereldwijde Democratie dat in 1999 en 2000 onder VN toezicht door grote maatschappelijke organisaties werd samengesteld. Volgens dit Handvest wil de VN:

* zeggenschap krijgen over alle internationale instellingen;
* alle multinationals en financiële instituten reguleren;
* wereldwijde belastingen op financiële transacties, vliegreizen en brandstof invoeren;
* vergunningen afgeven voor het gebruik van lucht, water en natuurlijke hulpbronnen;
* het vetorecht in de VN Veiligheidsraad afschaffen;
* macht geven aan een -in de praktijk extreem linkse/socialistische- 'VN Volksvergadering';
* een eigen leger oprichten;
* de legers van alle landen verkleinen;
* iedere aardbewoner verplichten zich te onderwerpen aan alle VN verdragen en regels;
* het VN gerechtshof in Den Haag zeggenschap over alle landen geven;
* 'duurzame' ontwikkeling afdwingen door middel van o.a. een VN milieu-rechtbank en hoge energiebelastingen;
* iedere aardbewoner een 'maximale Co2' uitstoot opleggen;
* de schulden van de armste landen kwijtschelden;
* de natuurlijk hulpbronnen en rijkdom van de wereld gelijkmatig (her)verdelen.

Forse verarming Westen

De VN wil zichzelf dus alle macht geven over de hele aarde, de lucht en de zeeën en wil tevens de totale controle over alle natuurlijke hulp- en energiebronnen, de dierenwereld en ook alle radio- en tv uitzendingen. Daarnaast wordt alles wat onderdeel is van de moderne wereld onderworpen aan hoge (milieu)belastingen.

Het onvermijdelijke gevolg van dit Handvest, waar het ook door Nederland ondertekende 'Agenda-21' een onlosmakelijk onderdeel van is, zal een forse en permanente verarming van de Westerse bevolking zijn, die het leeuwendeel van de kosten van het realiseren van al deze doelstellingen zal moeten betalen.

Verenigen wereldreligies

Daarnaast is ook gelijkstellen en uiteindelijk verenigen van alle wereldreligies één van de belangrijkste middelen om deze VN-wereldregering te realiseren. Speciaal voor dit doel werd er in oktober 2012 in Rome de 'Awakened World Conferentie' gehouden, waar behalve hoge officials van het Vaticaan ook invloedrijke New Agers, diverse christelijke voorgangers, een islamitische imam en een joodse rabbijn aan deelnamen.

Enkele maanden voor zijn aftreden pleitte paus Benedictus XVI opnieuw voor de oprichting van een wereldregering. Al in 2010 kwam het Vaticaan met het plan om een Centrale Wereld Bank te creëren die de supervisie over de wereldwijde financiën en economie zou moeten krijgen.

Mensheid geschapen door buitenaardsen?

Ook de wetenschap lijkt aan het verwezenlijken van het Handvest en het verenigen van de mensheid mee te werken door mogelijk al op korte termijn 'bewijs' te leveren voor de theorie dat het leven op Aarde elders in het heelal is ontstaan (2) en de verschillende religies daarom feitelijk dezelfde buitenaardse 'goden' aanbidden die de ware scheppers van de mensheid zouden zijn.

Dit zou de reden zijn dat het Vaticaan al geruime tijd de officiële onthulling van het bestaan van buitenaardse wezens en hun jarenlange contact met de mensheid voorbereidt. Zoals we in de recente 'Exo-Vaticana' serie uitgebreid lieten zien is de Rooms Katholieke Kerk volledig voorbereid op het aanpassen van het Bijbelse evangelie aan de nieuwe 'realiteit' dat onze 'verlossers' wel eens afkomstig kunnen zijn van andere planeten.

Letterlijke terugkeer Jezus geschrapt

In dit scenario past geen letterlijke terugkeer van de Messias Jezus Christus, zoals in de Bijbel wordt voorzegd. Daarom onderstreepte paus Benedictus op 18 november in een preek in de St.Pietersbasiliek nog maar eens dat er geen 'eindtijd' bestaat en dat de terugkeer van Jezus daarom enkel geestelijk moet worden opgevat. Twee jaar eerder had Benedictus ook al gepreekt dat we, in tegenstelling tot wat veel christenen denken, niet in de eindtijd leven en dat de belofte van Jezus' Wederkomst niet letterlijk moet worden genomen, maar er één van 'liefde' is, als een puur geestelijke terugkeer van Jezus' gesproken woorden op Aarde.

 

Xander

(1) GMA News
(2) Logos Apologia

Zie ook o.a.:

11-03: Exo-Vaticana (13): Het Vaticaan en de komende Verlosser uit de ruimte
05-03: Exo-Vaticana (12): De komst van het nieuwe, buitenaardse evangelie
02-01: Exo-Vaticana (1): Vaticaans plan voor komst buitenaardse redder

2012:
11-12: Paus ontkent letterlijke eindtijd en roept opnieuw op tot vorming wereldregering
05-10: Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering
19-01: Awakened World conferentie in Rome wil religies verenigen
08-01: Bill Gates werkt achter de schermen aan vorming autoritaire VN-wereldregering

2011:
24-10: Vaticaan pleit voor oprichting Wereld Autoriteit en Wereld Bank
09-04: Internationale conferentie voor oprichting VN-wereldregering en invoering wereldmunt 

2010:
07-08: Agenda 21: 178 landen tekenden VN-plan voor 85% bevolkingsreductie
01-07: Marxistische New Age Nieuwe Wereld Orde gepland in 2012

2009:
04-03: 'VN en Vaticaan werken samen bij vorming één-wereld-religie'

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl