HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Rode Wouw op 17-08-2018 20:13

@Harold op 15-08-2018 15:38 ;

Mij heeft het met betrekking tot dat vraagstuk geholpen te beseffen dat je als man ook zoon, kleinzoon, vader, broer, neef en oom in één persoon bent.

De rol, verhouding of positie verschilt, maar het blijft één persoon.

Rode Wouw op 17-08-2018 20:17

Harold, ik meen mij wel te herinneren dat lange discussies over dit onderwerp op XN niet zo gewenst zijn. Dat is uiteraard aan de Moderator. Het kan dus zijn dat ik het er verder niet over zal hebben.

Efezier op 17-08-2018 20:32

Pier,

Ja, Gods liefde is onbegrensd en voor iedereen! Hij heeft alles voor iedereen over! Hem zij geprezen. Joden zijn niet beter dan bijv Nederlanders en andersom. God maakt geen onderscheid, op geen enkel terrein als het gaat om Zijn liefde. 

Toch is het waar, dat Hij Abraham gekozen heeft om een begin te maken met Zijn geliefde volk Israël. (Alleen) Israël heeft de bestemming een koninklijk priestervolk te zijn. Daarom gaat een heel groot deel van Gods Woord over de geschiedenis en toekomst van Israël. Nu naar Openbaringen. Het is gericht aan Israël:

1) Het woord ‘aarde’ is in onze Bijbel vertaald uit het Griekse woord ‘ge’. Maar ‘ge’ is ook ons woord ‘land’. Zie Openb 1:7, 5:10, 6:4, 6:14, 8:13, 11:10 en bijv 13:8. 

2) Het woord ‘wereld’ is in onze Bijbel vaak vertaald uit ‘oikumene’ . ‘oikumene’ heeft betrekking op Israël en de omliggende landen, zeg maar het Midden-Oosten. 

Openbaring 5:10 bijv gaat over koningen, priesters en regeren in de oikumene. En dan de ZEVEN gemeenten, sterren, zegels, bazuinen, de 12000 en de 144000, enz

Openbaring 11:17 gaat over Gods Koningschap dat Hij ter hand neemt. Ja, Christus is de Koning van Israël, in de toekomst. Lees Mattheus maar eens in zn geheel; dan lees je dat het Koninkrijk voor Israël aanstaande was! Dit terwijl voor alle gelovigen geldt: Hij is het hoofd en wij Zijn leden van Zijn lichaam. 

En dan een vergelijking tussen Mattheus 24:13 en Efeze 2:4-9. Volharden gold toen voor Israël, terwijl Efeze spreekt over genade. Voor ons! 

Elk Woord van God is goed tot opbouw voor iedereen, maar daarmee is niet alles gericht aan iedereen!        Als ik jouw, Pier, een brief schrijf, dan ben alleen jij de geadresseerde. Wel kunnen anderen deze brief die ik aan jou geschreven heb, er kennis van nemen en ervan leren. Dit ter illustratie.

Jezus is voor ons gestorven, Pier, en opgestaan en verheerlijkt. En ooit zullen wij Hem zien van aangezicht tot aangezicht. God volvoert Zijn plan, daar kunnen we zeker van zijn. Halleluja.

Harold op 17-08-2018 21:08

@Belofte zo ziet u maar, dat de Bijbel weer op vele manieren te interpreteren is. U stelt uitdrukkelijk voor dat de 5 dwaze maagden de Joodse kerk is en de 5 wijze maagden de Christelijke kerk. Dit is niet wat Jezus expliciet zegt, maar is uw interpretatie. De gelijkenis begint nl. Met de zin 'Dan zal het Koninkrijk der Hemelen vergeleken worden met 10 maagden' 

Met andere woorden: deze tien maagden behoren allen toe aan het Koninkrijk der Hemelen. Wie behoren toe tot het Koninkrijk der Hemelen? Juist de gelovigen. De gelijkenis maakt duidelijk dat er tussen gelovigen dus gradaties zijn. De vijf dwaze maagden kunnen net zo goed de zwakke Christelijke kerk zijn met hun onbelangrijke rituelen en gebruiken die belangrijker gevonden worden dan het offer van Jezus Christus. Hoeveel mensen noemen zich gelovig, maar zijn dat enkel omdat ze bij een kerk aangesloten zijn? De zgn. Naamchristenen. 

De christelijke kerk heeft ten opzichte van de joden de kostbare schat geschonken gekregen om de waarheid van Jezus Christus te leren kennen. Helaas wordt er door vele Christenen slecht met deze kostbare schat omgegaan. Dus laten wij nederig blijven en ons als mens of organisatie niet hoger achten dan de Joden, ondanks dat wij Christus hebben. De direct daarop volgende gelijkenis over de talenten maakt al veel duidelijk over hoe veel gelovigen omgaan met de ontvangen kostbare schat 

Harold op 17-08-2018 21:18

@Rode wouw. Dat is idd een mooi voorbeeld. Zo moest ik ook denken dat de mens gemaakt is naar God beeld en wel met ziel, lichaam en geest, wat je kunt vergelijken met vader, zoon en Heilige Geest.

Ik meen mij ook te herinneren dat er ooit al eens heftige discussies hierover plaatsgevonden hebben en dat de moderator dit onderwerp hier niet wil laten behandelen. En daar heeft hij wel een punt, want uit ervaring weet ik dat dit in discussies onoverbrugbare verschillen naar boven brengt.

Belofte op 17-08-2018 21:21

Dag, Nieuw Begin. Wanneer men de Bijbelse profetieën leest, moet de bijbelse- en gelovige bril opgezet worden. Moet gebeden worden om hulp van de Heilige Geest, dat die voor ons de weg in de bijbel mag wijzen om het gelezene of gepreekte gedeelte te verstaan. Je kan jezelf indenken dat de profeten en de Grote Profeet, heel veel van gelijkenissen, simbolen, of simbolieken gebruikt gemaakt hebben. Deze simbolen dan zijn waar en zeker. Een boom in de bijbel kan bv een persoon zijn, en een berg kan een volk zijn. Een waterstroom kan de verspreiding van het evangelie voorstellen.De zee, het woeste heidendom, of het Joodse volk wat God niet meer diende en niks van de Christus wilden weten. En het licht of de son kan het evangelie zijn. Het brood, of het manna kan Christus voorstellen. Met deze inlichting, zijn de meisjes de kerk in de dagen van Jezus tot bij de verwoesting van Jeruzalem in 70 NC. Het oude testament en het nieuwe testament was tezamen de Godsdienst , tot en met de verwoesting van de tempel en Jeruzalem. Het werk van God. Nu hebben we in Lucas 16 het verhaal van een rijk man en van de arme Lazarus staan. Dit is ook een simbool van de gelovige, zijn naam word genoemd, en van de ongelovige, zijn naam is onbelangrijk, en word niet genoemd. Lazarus gaat naar de hemel, en komt in de schoot van Abraham, want daar hoorde hij, een kind van Abraham. Abraham was toch de vader van al de gelovigen? Hij komt nu in zijn schoot, dit betekend, ze zijn bezig om te eten, het avondmaal. Het was vroeger in die tijd gewoon om half liggend te eten en te drinken. Johannes valt met de maaltijd, de instelling van het avondmaal, op de Here Jezus se borst en vraagt: " Wie is het Here, wie gaat u verraden"? Dus lag Johannes ook bij de borst van de Here. Dit tussendoor. Wanneer de rijk man nu in de hel komt,kan hij in de hemel kijken. Daar en dan komt hij tot andere inzichten. Maar het is te laat voor hem, geen genade meer, wanneer  een maal in de hel, is daar geen uitkoms meer.  Zo was dit ook met de dwaze meisjes ze kwamen tot andere inzichten, ze kochten de olie bij de handelaars. De olie, het geloof, hebben ze daar gekregen in de hel, maar te laat. Kijk maar mooi waar dit in de bijbel staat. Ja dit staat in de profetiese rede. De profetiese rede gaat over het ongelovige volk van de Joden en de verwoesting van Jeruzalem en tempel.Wanneer Zagaria 14, gelezen word gaat het ook over de verwoesting van Jeruzalem en het vervolg daarvan. Lees maar mooi! Groete van mij uit het zuidelijke halfrond.

Gerard op 17-08-2018 23:08

@ Muggenzifter. Bedankt weer voor de overdenking. Kort geleden ontdekt, nu lees ik het iedere Vrijdag. Geweldig.

Pier op 17-08-2018 23:30

Efezier, ik ben het niet met je eens. Neem Op.5: 9 en 10 bijvoorbeeld, waar jij naar verwijst. Het is een fantastisch stuk tekst. Er staat:

"Gij zijt waardig de boekrol te openen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde."

'uit elke stam en taal en volk en natie' staat er zo: ek pasès fulès kai glossès kai laou kai etnous.

En dat betekent niks anders dan..... uit elke stam, en taal, en volk, en natie.

Als er in de bijbel staat: 'Gij hebt hen voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie', vind je dan zelf niet dat je de waarheid geweld aandoet als je daar 'uit Israël' van maakt? Er staat dat Jezus Zijn volk heeft gekocht met Zijn bloed, uit elk volk, elke stam, elke taal en elke natie van de aarde. Dat staat er. Niks anders. Dat is het evangelie. Daarover zingen de vier dieren en de vierentwintig oudsten dit nieuwe lied. 

Het wordt niet voor niets 'een nieuw lied' genoemd. Het is het lied van het nieuwe verbond. Een heilig lied is het. Gezongen door hemelbewoners.

En zij zingen dat degenen die met het kostbaar bloed van Jezus zijn gekocht uit alle volken, alle talen, alle stammen en alle natieën, door Jezus voor God tot een koninkrijk en tot priesters zijn gemaakt en dat zij zullen heersen als koningen op aarde.

Dat staat er. Dat is bijbelse waarheid. Hemelse waarheid.

Het spijt me, maar jouw mening is niet in overeenstemming met die hemelse waarheid. 

Tom Hendrix op 18-08-2018 07:31

@Pier: 23.30. uur, op 17/8. Helemaal met U eens, Pier. Want er staat ook geschreven, "eerst de Jood en dan de Griek". Jezus heeft de apostelen woordelijk gezegd, bij zijn Hemelvaart: "Gaat en onderwijs alle volkeren, en doopt hen, in de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. En leer hen alles te onderhouden wat ik jullie geleerd heb". Gods Zegen voor U allen.

Efezier op 18-08-2018 09:17

Pier. Of het ‘hemelse waarheid’ is, dat zal de tijd ons leren. Tot het zover is deel ik jouw mening niet. Ik laat het erbij. Dank voor jouw reacties. 

Wat ik heb geschreven deed ik uit liefde tot Gods Woord, Mijn Verlosser en tot iedereen die Hem kent, ook jou Pier.

Efezier: Wat wilt u zeggen met "ook  jou Pier" bedoelt u daarmee dat wanneer Pier het niet met u eens is, zijn/haar behoudenis twijfelachtig is ? Mod.

 

Muggenzifter op 18-08-2018 10:12

Gerard op 17-08-2018 23:08

Graag gedaan Gerard, het is ter bemoediging en opbouw van allen die de Heer Jezus liefhebben. Laten we dicht bij Hem blijven en het Woord dagelijks overdenken.

groet

Muggenzifter

Sceavean op 18-08-2018 11:34

Hartelijk dank allemaal voor het vriendelijke welkom wat ik heb gekregen op het geloofsforum.

Daarom wil ik mijn favorite verhaal uit de bijbel wel met jullie delen.

Het gaat over David , die de strijd aangaat met Goliath.

ik weet zeker dat jullie het kennen. David de schaapshedder, klein van stuk ,jong, pienter en vol van vertrouwen in God. In het verhaal is ij de enige die de moed heeft om de strijd aan te gaan met Goliath een Reus. Maar Goliath heeft 3 of 4 broers die net zo groot zijn. Dus David loopt naar de rivierbedding om daar een aantal kiezelstenen uit te zoeken. Want een slinger is het enige wapen wat hij heeft. Waarom een aantal? Hij vertrouwd eenmaal op God. Is hij bang dat hij zal missen of is het voor de andere broers van Goliath.

Hij blijkt dan ook maar 1 kiezelsteentje nodig te hebben om de reus te vellen. 1 kiezelsteentje is genoeg.  Het geeft het leger van israel genoeg moet om de vijand uit te schakelen. ook staan er aan de andere kant nog 3 of 4 reuzen.

Waarom is dit mijn favorite verhaal:

Je kan dit ook op je persoonlijke leven betrekken.   Iedereen heeft zijn reuzen in zijn leven.  het kan een verslaving zijn ,geld problemen,enz enz. vul het voor jezelf maar in.

Dan mogen julliie nu raden wat dat 1e kiezelsteentje in mijn leven is.

Vriendelijke groet Scevean.

Pier op 18-08-2018 13:07

Efezier, ik kom toch nog even terug op wat jij schrijft 17.08 20.32. Want het is werkelijk te bont wat jij maakt van de tekst uit Openbaringen 11, waaruit jij aan mij wilt laten zien dat Jezus Christus koning wordt over Israël.

Wat staat er nou precies (en dan bedoel ik in de grondtekst). Ik zal je niet lastig vallen met de Griekse tekst in Romeinse letters, maar neem van mij aan dat er in de grondtekst staat dat Jezus niet, zoals jij beweert, slecht koning wordt over Israël, nee, er staat in Openbaringen 11 vanaf vers 15 dat luide stemmen in de hemel (!) verkondigen dat het koningschap over de KOSMOS is gekomen aan onze Heer en aan Zijn gezalfde!

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God, onze God, heeft Zijn grote macht opgenomen en het koningschap aanvaard. Het koningschap over de ganse Kosmos. Dat staat er. Niets anders. Je kunt er niets anders van maken zonder de tekst moedwillig te verwringen en verkeerd te lezen of gewoon niet te willen aanvaarden.

Jezus Christus aanvaardt het koningschap en wordt koning over de ganse Kosmos tot in alle eeuwigheid! 

Laat nou toch dat oudtestamentische, kleinschalige, vooringenomen standpunt over het aardse Israël nou toch eens los Efezier! Door het offer van Jezus, door het feit dat Hij de Zijnen heeft gekocht met Zijn bloed uit alle volken, alle talen en stammen en natieën is de geweldige toekomst die hier beschreven wordt niet alleen voor Israël, maar voor de hele Kosmos! 

Dat is de toekomst, bewerkt door God in de volvoering van Zijn Goddelijk plan, om via Abraham en Israël waaruit Zijn Zoon geboren werd, die door Zijn dood de mensheid met God verzoende, de ganse kosmos te verlossen en het Koningschap over de kosmos te aanvaarden, tot in alle eeuwigheid.

En de Zijnen, gekocht met Zijn bloed uit alle volken en talen en stammen en natieën, zullen met Hem als koningen heersen. Hallelujah! 

Efezier op 18-08-2018 16:58

Pier.

Gelukkig verschillen onze inzichten weinig van elkaar. Inderdaad zal Hij Koning van de kosmos zijn; Amen! Maar ik meen, dat Gods volk Israël daarin een specifieke plaats inneemt. (Dat wil niet zeggen dat Israël beter is).

Nogmaals dank! Hem zij alle eer.

Belofte op 18-08-2018 18:11

Dag Harold. Ik probeer altijd te wijzen op het idee om de bijbel goed te lezen. Om dit te overdenken en te bestuderen. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met een ieder en elk, maar probeer in te zien wat er geschreven en gezegd word. Wanneer jij noemt,dat de gelijkenis begint met; Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met met tien maagden...Harold hier begint het verhaal van de Here Jezus, maar waar eindigt het? Ja het eindigt met vijf wijze meisjes die door God uitverkozen zijn, en dat is de kerk van het nuwe verbond. Dit kan voor jou tog niet zo moeilijk zijn? Maar wanneer men eenmaal in een bepaalde dogma gevangen zit, is het moeilijk om het anders te zien. Denk je niet dat ik alles wat ik vijftig jaar geleden dacht, dat dit nog hetzelfde patroon is? Petrus zegt tog dat we moeten toenemen in kennis en genade van onze Here Jezus Christus. Komt dit dan vanzelf? Hoe denken we vandaag over de eerste navolgers van Christus en zijn apostels. Willen we niet zien dat de strijd groot was tussen de Joden en de Christenen? Dat ze makaar om het geloof vermoorden. Christus heeft zelf gezegt ; Hij brengt het zwaard. Daar zal altijd onenigheid zijn tussen de gelovigen, kijk maar hoeveel kerken er in de wereld zijn. Wij voelen ons echt niet hoger dan de Joden, maar je moet wel met beide voeten op de grond blijven staan. God heeft de Joden verworpen. God is doorgegaan met het Israel van het nieuwe verbond. Ik zeg niet dat een Jood niet zalig kan worden, maar er staat wel dat ze als volk niets meer betekenen, dan de Heidenen die God niet kennen. En dat is ook hetzelfde met de Moslims, zij aanbidden ook een god, maar niet de God van de bijbel, dus kunnen zij ook niet zalig worden. Met de Joden wat de God van het oude testament hebben, maar niet in de drie-een-heid  van God geloven, niet Christus en de Heilige Geest hebben, hebben niet het eeuwige leven. Maar dan word er gezegd: " Dat kan tog niet, God is een God van liefde, en niet van haat". Maar is dat zo? De brief aan de Hebreërs geeft ook een ander beeld van God, Hebr. 12 : 29 ; Want onze God is een verterende vuur. Willen wij zoals God zijn? Kan het maaksel voor zijn Maker zeggen:"Waarom hebt U mij zo gemaakt? Kan het geboetseerde voor de boetseerder zeggen: Waarom ben ik zo? God is groot, Hy heeft zijn bedoeling met alles wat er in de wereld gebeurd. Hij maakt de geschiedenis, maar geen mens is daartoe in staat. Daarom bidden we ook; U wil geschiede in de hemel en op de aarde. Het weekeinde is al haast voorbij en dan begint de nieuwe week weer met de rustdag. Kun je die in overeenstemming brengen met de hemel? Allemaal gegroet en een mooie zondag toegewenst in dienst van God.

Pier op 18-08-2018 22:01

Efezier, ik ben blij met jouw 'amen' op wat ik schreef over Jezus als Koning over alles. Dat delen we en dat is het belangrijkste.

Wat de plaats van Israël betreft: ik zou het eerlijk gezegd niet kunnen zeggen. In wat nu de staat Israël wordt genoemd, wonen eigenlijk alleen maar leden van de stam van Juda en de stam van Benjamin. Dan is er nog dat geschiedkundige gegeven wat ook in de Encyclopedia Judaica wordt genoemd, dat rond het jaar 900 de Khazaren zich tot het Jodendom bekeerden. De Ashkenazim bestaan voor een groot deel uit deze Khazaren, die dus genetisch gezien niet van Abraham afstammen, maar wel Joden zijn. Dan is er het feit (wat ook in genoemde encyclopedie wordt genoemd) dat Edom, de Edomieten, dus de afstammelingen van Ezau, rond het jaar 160 voor Christus na veroverd te zijn door de toenmalige Israëlieten, door hen gedwongen werden zich tot het Jodendom te bekeren, dat ook deden, en vervolgens opgingen in het Israëlische volk.

Dit zijn geschiedkundige feiten. Wat nu Israël heet, zou bijbels gezien feitelijk Juda moeten heten. Israël, het noordrijk, is in de geschiedenis verdwenen. Waar zijn de tien stammen? Wat betekent het als Paulus zegt: "aldus zal gans Israël behouden worden?" Paulus heeft het dan beslist niet over het Israël wat wij kennen in onze tijd.

De zaak ligt dus zeer gecompliceerd. Wat wij kennen als het huidige Jodendom, is een mengeling van leden van de stam van Juda en Benjamin, de tot het Jodendom bekeerde Khazaren, en tot het Jodendom bekeerde Edomieten.

Wat heeft God bedoeld met de wederoprichting van de staat Israël? Er zijn stemmen die beweren, uitgaande van profetieën in het OT dat Edom, dus Ezau, die nu alleen nog bestaat als deel van het Joodse volk, van God de kans heeft gekregen te bewijzen het eerstgeboorterecht, wat Ezau ontstolen is door Jakob, wèl waard te zijn en dat dat de reden is van de wederoprichting van de huidige staat Israël.

Begrijp je dat ik niet precies weet waar ik aan toe ben inzake het huidige Israël? Ik wil niet blind zijn voor de feiten die ik hierboven noem (en die gewoon na te trekken geschiedkundige feiten zijn) en in een soort idealistische roes het huidige Israël als de vervulling van de profetieën zien. Dat klopt gewoon niet.

Ik kan dus niet anders dan afwachten. 

Esther op 18-08-2018 23:24

Hallo allemaal,

@ Hallo Dewevoga, voor dat we het weten zijn we weer drie dagen verder. Eerst dank je wel voor de uitleg. Ik denk ook wel dat wij beide een verschillende kijk daar op hebben.  Ik heb Ezechiël 36 nog eens gelezen, maar kan daar niet uithalen dat de stad Jeruzalem hersteld wordt in deze tijd.

Over die omliggende heidenvolken, vers 7, waar we over lezen, zijn juist die volken die we juist een paar hoofdstukken eerder in Ezechiël tegenkomen. De hoofdstukken 26 tot 32. Dan waren Amon, Edom, Tyrus, Sidon en Egypte. In hoofdstuk 31 wordt Assyrië zelfs nog als voorbeeld gesteld voor Egypte.

In Ezechiël 36, vanaf vers 25-27, komt weer die belofde van God over de Geest. De Heilige Geest uitstorting, steeds beloofd, gebeurde pas in Handelingen 2.

God gebruikte de H. Geest ook om b.v.b. een profetie door te geven e.d.  Maar niet zoals in Handelingen dat ieder mens de H.Geest ontvangt door geloof.

Er moest nog zo veel andere beloften van God éérst vervuld worden, dat ik het niet ziet dat ineens er een enorme sprong gemaakt wordt naar de verre toekomst, het nu, onze tijd, of zelfs nog verder, over die herbouwde tempel. Ik zie het niet alleen, ik geloof het ook niet.

Ezechiël was één van de ballingen, daar begint meteen het Bijbelboek Ezechiël ook mee. Daar zit zo'n enorme geschiedenis achter... maar om veel wat we lezen in het oude Testament, steeds te transporteren naar deze tijd, wat velen gelovigen wel doen, nee, dat zie ik niet echt. 

Als we het belangrijkste maar niet uit het oog verliezen, de Heere Jezus Die kwam, stierf en onze zonden droeg en mee nam naar het graf, weer opstand uit de dood en Zijn hemelvaart...

@ Dank je wel Pier, je brengt het zo mooi en fijn en zo waar. En Belofte, ook dank je wel. Ooh, wij hebben in onze streek geen ooievaars, hihi. Het kleine springende spul hebben het verkeer als vijand.

En over Israël/Joden... God heeft óók dat volk lief, net zo als alle mensen. Israël is nooit aan de kant gezet, de eerste gemeente waren toch de gelovigen uit Israël. Werden er op de Pinksterdag, na de uitstorting van de H. Geest niet 3000 toegevoegd, en dagelijks voegde God mensen toe aan de gemeente, die zalig werden.

Hoe rijk en geweldig... hoe kan men nog beweren dat God en Christus dat volk verstoten heeft. De woorden van de oude Simeon kwamen wel uit, Lukas 2: 34-35. Daar werd het volk gescheiden, de gelovigen en de ongelovigen. Wat staat in Hebreeën 3, waarschuwingen, en voorbeelden, het laatste vers... "Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof".  Daar draaide alles om, Geloof. En dat is nu juist wat telt bij God en Christus, geloof. En dat is voor ieder mens. Johannes 3 : 16, geloof in Mijn Zoon.

Voor jullie allemaal, Gods zegen, kracht en inzicht, en hartelijke groeten, Esther

 

ab op 19-08-2018 03:55

Iraanse generaal dreigende artikel´mag blijven, want dit is fake propaganda nieuws door US instansie geplaatst, om de publieke steun te verkrijgen voor een geplande oorlog met Iran, in November. De Saddam Hoesein propaganda ciclus is weer  begonnen. Zie ook www.trunews.com

Harold op 19-08-2018 16:44

@Belofte Ik kan niet met al uw standpunten meegaan. Als ik met uw standpunt meega dat God Israel heeft verworpen, dan zou ik ook Gods eeuwigdurende landsbelofte met Abraham verwerpen en stel ik dus Gods betrouwbaarheid in twijfel. Dit is overigens enkel een belofte met Israel en niet met de gelovigen, dus dit heeft niets van doen met een speciale status van Israel of dat zij op een andere wijze gered worden. We zijn het in ieder geval over eens dat redding enkel kan door aanname van Jezus Christus, dus laten we het daarbij houden om onnodige discussies te voorkomen.

U stelt overigens wel een interessante vraag: 'Kan het maaksel voor zijn Maker zeggen:"Waarom hebt U mij zo gemaakt? Kan het geboetseerde voor de boetseerder zeggen: Waarom ben ik zo?' U schrijft of het maaksel voor zijn Maker... Voor kan natuurlijk niet, maar wel aan. Er zijn genoeg mensen die met zichzelf in de knoop zitten en daarom deze vraag aan God stellen. Daar is ook niets mis mee, vooral als wij het grotere plan met ons leven niet kunnen overzien.

Belofte op 20-08-2018 21:32

 Dag Harold. Ik heb al eerder geschreven, dat ik reeds meer dan vijftig jaar uit Nederland ben, en het taalgebruik niet meer zonder fouten is. Natuurlik moet het " aan " zijn in de zin; Aan zijn Maker. Weet je Harold, dat God onze gedachten kent, maar weet jij ook dat God ons gedachten ingeeft. Dat wij besluiten moeten maken, maar dat ze verkeerd kunnen zijn, wat God ons ingegeven heeft. We kijken maar naar de geschiedenis van David. David zegt op een gegeven tijdstip, dat hij het volk gaat tellen. Dit was tegen het gebod van God, maar God heeft David aangehitst om het volk te tellen. Hoe verklaar jij dit? Verder moet je met de landsbelofte van Abraham, meer geestelijk denken. Wat is het geestelijke Kanaan? Ja dat is de hemel. De Hebreën brief heeft het over de " rust " De Israelieten zijn de rust niet ingegaan, het kanaan. Maar de rust is ook het hemelse kanaan. De Here Jezus zegt tegen de Sadduzeërs: " God is niet een God van doden, maar van levenden. Abraham, Isak en Jakob leven in de hemel. Gegroet aan almal.

Esther op 21-08-2018 00:58

Hallo Harold en Belofte... 

Harold, ergens begrijp ik wat je bedoeld, God heeft dat inderdaad belooft aan Abraham, kunnen we allen wel lezen in Genesis. Alleen, en dat kunnen we allen wel lezen... stond daar ook wat tegenover. Het mooiste is dat die belofte ook uitkwam, kunnen we lezen in Jozua, eindelijk kwamen ze in het beloofde land. Dan wordt het verdeeld tussen de stammen van Israël. Maar... daar komt weer die vervelende maar weer om het hoekje kijken, het volk werd wel gewaarschuwd.

Het begint al meteen in Genesis 17, eerst komt de belofte, dan vanaf vers 7 de instelling van de besnijdenis. De besnijdenis was het teken van het verbond, kan ieder lezen. Maar dan komt in vers 14 de eerste waarschuwing. De man die zich niet liet besnijden, zo iemand moest van zijn volksgenoten worden afgesneden, 'Hij heeft Mijn verbond verbroken'. vers 14 laatste regel... En zo was dat steeds weer, waarschuwingen.

In Jozua 21: 43-45, lezen we dat al die goede woorden van de Heere alles is uitgekomen. In Jozua 23 : 14-16, staat nog maals dat alles vervuld was, maar daar kwamen ook meteen waarschuwingen. Hielden zij, Israël zich niet aan het verbond, dan zouden ze gauw verdwenen zijn uit het goede land, wat de Heere hun gegeven had.

Laten we niet vergeten dat een deel van het volk nooit het land zag, door ongeloof stierven al 3000 duizend door het zwaard, bij het gouden kalf... anderen zijn er nooit binnen geweest, zij zijn geveld in de woestijn. Daar kun je al aan zien dat Gods beloften altijd gepaard gaan met waarschuwingen. Steeds kom je het tegen in het oude Testament.

1Korinthiërs 10 : 1-13, kunnen we dat allemaal lezen. Israël is als een waarschuwend voorbeeld voor ons. Niet alleen zij, ook wij worden op zo'n manier enorm gewaarschuwd.

Dan komen we bij de woorden van Belofte, dat wij het meer geestelijk moeten zien. Hebreeën 11 : 13-16, daar lezen we dat zij verlangden naar een hemels vaderland, want God had voor hen een stad gereedgemaakt.

Ik ken drie teksten in Hebreeën, dat Paulus het over een hemelse roeping hebben. We moeten wel beseffen dat die brief was naar de gelovigen uit Israël, zij waren als aards volk een Hebreeuws volk. De naam Israël kwam van God af, met Jacob. Ieder kent die geschiedenis.

Hebr. 3 : 1,  schrijft Paulus aan de gelovigen onder het nieuwe verbond, onder Christus. Hebr. 10 : 34, net zo.

En de teksten Hebr. 11 : 13-16... schrijft Paulus over de gelovigen vanuit het het oude verbond.

Dit is nog maar een heel klein voorbeeld. Het is teveel om dat even makkelijk uit te leggen. Begrijpelijk dat er verwarring ontstaat onder elkaar. Aards/hemels... het staat beide in de Bijbel.

Gods eeuwige verbond is in Christus Jezus. Wie was het ware Zaad het Nageslacht van Abraham, dat is Christus. Galaten 3 : 16. Het gaat om geloof, Romeinen 4 : 16-17, zo is Abraham de vader van ons allen door geloof. Zo zal uw nageslacht zijn. Als Jezus het Zaad en Nageslacht van Abraham is, dan is ieder mens in Christus ook nageslacht van Abraham. Zij die onder de wet stonden, verlangden en geloofden de vervulling van die belofte, Christus... en zij die onder het nieuwe verbond staat. Even beknopt neer gezet.

Voor jullie allemaal wens ik de liefde en sterkte van onze Heere en Heiland Jezus jullie toe, en van mij, hartelijke groeten.  Esther.

Nieuw Begin op 21-08-2018 22:49

Lukas 21:11. 

en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten  en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel:

https://www.telegraaf.nl/video/2464705/gigantische-vuurbal-raast-over-amerika

Belofte op 22-08-2018 15:54

Dankjewel Esther. Jij weet heel goed waar het om gaat in de bijbel,in het Woord van God. Ik zal terzijnertijd DV iets over het verbond zeggen. Daar zal ik de twee hoofstukken 2en3 van Openbaring voor nemen, om te laten zien wat de beloften en de bedreigings van God zijn. En Nieuw Begin, wat jij aanhaalt uit Lukas 21 : 11, zijn allemaal " bangmaak stories " De Here Jezus verteld dit aan de mensen van zijn tijd. Dit gaat over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 NC. Lees Openbaring van Johannes maar daarop na. In het engels noemen ze dit; "The Global Terror". Waarom worden, het kerkvolk, de gelovigen, altijd bang gemaakt voor de toekomst? Dit is in de handen van God, daar hoeven wij niet voor wakker te liggen. En waar krijgen ze het uit? Ja uit de profesiën, en speciaal uit Openbaring. En dan zeggen ze:" Openbaring is zo'n moeilijke boek en dat gaat over de verre toekomst". Tog heb ik eerder aangewezen, dat de profesie daarvan gou in vervulling zal gaan. Net de wederkomst van Jezus Christus en het nieuwe Jeruzalem, het gelovige kerkvolk, zal dan neerdalen op de vernieuwde aarde, en dan zullen we altijd bij Hem zijn. Groeten aan allemaal en tot een volgende keer.

maria op 24-08-2018 08:15

Pier op 13.07

Israël zal wel gedurende het 1000 duizend jarig vrederijk regeren over de aarde

Muggenzifter op 24-08-2018 11:44

Psalm 28

Tot U roep ik, Heere, mijn rots. Houd U niet doof voor mij!

God is betrouwbaar.

Deze psalm is een smeekgebed van David. Het is een dringend verzoek om Gods hulp. Op basis van eerdere ervaringen weet David dat hij in zijn nood bij God terecht kan. Hij noemt God zijn ‘rots’. ‘

Een rots is standvastig en onwankelbaar. Rotsen bieden bescherming in tijden van gevaar, want je kunt je erin verschuilen.

Zo is God een rots op Wie we kunnen bouwen. Hij is betrouwbaar en Hij biedt ons bescherming. Bij Hem kunnen we schuilen. Ook al noemt David God ‘mijn rots’, hij heeft de redding niet voor het grijpen.

Zijn grootste angst is dat hij voor een gesloten hemel staat, een hemel waaruit geen reactie komt. Dit lijkt misschien een vreemde gedachte, maar hij past wel binnen het beeld dat het Oude Testament van God schetst:

God laat merken dat Hij er is, maar Hij laat zich niet zien. Hij is aanwezig en verborgen tegelijkertijd. Wanneer ons leven in heftig vaarwater is, kunnen wij dezelfde angst hebben als David: zal God wel reageren op ons bidden? Zal Hij wel laten merken dat Hij er is en dat Hij de macht heeft om onze situatie weer positief te maken?

Wat mooi om dan Jezus’ woorden bij zijn afscheid in herinnering te brengen: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. ( ... ) En houd dit voor ogen:

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Allen een gezegend weekend gewenst

Groet Muggenzifter

Gerard op 24-08-2018 14:45

@ Muggenzifter op 24-08-2018 11:44. Eveneens een gezegend weekeinde toegewenst. Gerard.

Tom Hendrix op 24-08-2018 17:58

@Muggenzifter: 11.44. uur. Dat ervaar ik nu net als David. Het is een grote ellende in de wereld, en ik kan enkel vertrouwen op de God van Abraham, Isaäc en Jacob. Gezegend weekeinde voor U allen.

Goodmorning op 25-08-2018 02:07

Iderdaad.... één van de beste preken

One of the best preachings I have ever heard("Believers in hell") - David Pawson

Ben niet goed in het plakken van een link richting internet, Hoop dat de Engelse tekst werkt met intikken op youtube.

We hebben het allemaal wel eens, het gevoel van ben ik een echt Christen, beleef ik de Here wel zoals Hij het wil dat ik Hem beleef, vertrouw ik genoeg of kom ik hierin te kort. De Liefde van God de Vader voor de mens, door zijn enig geboren zoon te laten sterven aan het kruis voor onze zonden. 

Maar dan., Zijn geschreven woorden zijn een licht op ons pad, kan ik mijn schreden zetten en verlangen dat Hij Mij kent.....

Groet

Goodmorning

Belofte op 25-08-2018 08:37

Dag Maria. Waar lees jij in de bijbel dat Israel, het volk van de Joden duisend jaar gaat regeren in het vrederijk over de aarde? Geef maar een paar teksten als je hebt. Groeten

Esther op 25-08-2018 16:19

Hallo allemaal...

Goodmorning, misschien deze link???         https://www.youtube.com/watch?v=gqXLfN29QM0   One of the best preachings I have ever heard("Believers in hell") - David Pawson 

Goodmorning, bij mij ook hoor. Soms die ellendige twijfel, ben ik wel echt, meen ik het allemaal wel mijn geloof in de Heere Jezus.

Ondanks dat we die gevoelens wel eens hebben... laten we ook beseffen dat er nog iemand is, die ons kan de Heere af wil halen. Hoe mooier vind Gods vijand, ook onze vijand...om ons het gevoel te geven dat het niet echt is, dat we twijfelen aan ons zelf.

Heel bemoedigend wat je schreef, 'Hij kent mij... '. Niet ik, maar de Heere. De vijand is volledig overwonnen door het kostbare bloed van onze Heere Jezus onze Heiland.

Liefs, Esther.

Bundy op 26-08-2018 01:50

@Pieter A Meijer. op 25-08-2018 20:18

Heel erg bedankt voor uw reactie , u heeft gelijk .   De Joden leven in het jaar 5777 maar hebben daar de helft van de periode van het verblijf in Egypte afgetrokken , de door u genoemde 215 jaar .  

Dan zijn op zeven jaar na de 6000 jaar vol , maar het wachten valt mij zwaar omdat er niets meer normaal is .   Nogmaals dank ! 

maria op 26-08-2018 18:45

Belofte op 8.37

Israël zal een voorbeeld zijn voor de volken, Zacharia  14: 16-17

Het beloofde Koningschap voor Israël zal hersteld worden, Handelingen  1:6 Koningen regeren toch ?

Pier op 27-08-2018 19:25

Maria, ik lees in Zacharia 14:16 en 17 niet wat jij zegt, dat Israël een voorbeeld zal zijn voor de volken. Ik lees dat zij die overgebleven zijn van degenen die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, ieder jaar naar Jeruzalem zullen komen om zich voor de Heer neer te buigen. Onder degenen die tegen Jeruzalem hadden gestreden was ook Juda (!) volgens vers 14.

En uit Handelingen 1:6 kun je niet concluderen dat Israël koning zal zijn. Dat staat er niet. Er staat dat de discipelen aan Jezus vragen: "Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?" Dat is heel wat anders. Ze bedoelen: komt er weer iemand op de troon, een koning? Het koningschap was immers opgehouden bij de  babylonische ballingschap. Jezus antwoordt dan dat het hun zaak niet is om de tijden en gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar dat ze kracht zullen ontvangen als de Heilige Geest over hen komt.

We weten het niet Maria. Over deze tijden en gelegenheden heeft de Vader de beschikking aan Zich gehouden. Gelukkig maar. Hoe het ook zal zijn, als de wereld wordt ingericht volgens Gods plan en voorbeeld en volgens Zijn wil, dan zal het eerlijk zijn en volkomen rechtvaardig en goed. Ik verlang daarnaar!

Ramshoorn op 28-08-2018 08:32

@Maria. Ik geloof ook dat het Koningschap in Israël herstelt zal worden als Jeshua als Masjiach terugkeert in Jeruzalem. Handelingen 1 en Openbaring 19 zijn daar het allerduidelijkst bewijs van.

Jeshua zal straks in het duizendjarig vrederijk [Jesaja 2 en 11 en Openbaring 20 vele kronen dragen. Hij zal dan de Koning der koningen worden. Daarvan spreken en zingen we toch ook in de Psalmen 48, 72, 96, 97, 98, 132 en 135?

Esther op 28-08-2018 17:29

Hallo Pier, zo lees ik het ook.

Hallo Maria en Ramshoorn... wat toch mooi dat ieder in Christus Jezus, het Israël Gods is. Doe jullie zelf toch niet zo te kort, jullie horen bij het volk Israël. Daar waar jullie hart zo vol van is, Israël, in Christus Jezus zijn jullie een deel van hen. Alleen wel door geloof. Voor ieder mens telt dat.

Ik vind het zo geweldig dat ik óók nageslacht van Abraham ben... niet genetisch... maar door Jezus. Het schijnt dat God daar héél wat minder problemen mee hebt. Mooier nog, het was Zijn eigen manier om zulke kostbare dingen op te laten schrijven.

De Heere had ook bepaald geen problemen om een Moabitische vrouw de verre oma van de Heere Jezus te laten worden. Ook een Hethitische vrouw óók al de voor-moeder van Jezus, en dan ook nog eens een vrouw uit Jericho die de verre voorouder van de Heere is. Al deze vrouwen werden ingelijfd in de stam Juda, en zo waren ook bij Israël. Van Ruth, de Moabitische is zelfs een Bijbelboek...

Tja, misschien wist God niet helemaal wat Hij deed. De leer van tegenwoordig staat méér bovenaan als Gods plannen om ieder mens in Zijn Zoon, om samen één te maken door geloof in de Heere Jezus.

Lukas de evangelist, was een Griek, géén Israëliet. Titus net zo, Timotheüs ook zo. Zou dat nu ineens in Gods ogen anders zijn???

Het is wat Pier al schreef, ... tijden en gelegenheden heeft de Vader de beschikking aan Zich gehouden. Alles loopt volgens Gods plan, en naar Zijn wil. En daar mogen wij volledig op vertrouwen.

Maar... niet naar onze Wil... onze wil is grillig, en kan zomaar veranderen, bepaald niet betrouwbaar en dan ook nog zondig ook.

Wel of niet Israël... het belangrijkste is Christus Jezus. Het volk Israël, de stam Juda... Gods belofte aan Abraham, is zo geweldig vervuld in Zijn geliefde Zoon Jezus. Dát was het Heil wat uit de Joden kwam. Christus... onze God en Heiland.

Johannes 3:16-18. God had en hebt de wereld lief. Die wereld vol met zonden, vol met dwaalleren en duistere praktijken ... om Zijn Zoon te laten sterven.

Vaders sterkte om jullie allen heen. Hartelijke groeten, Esther.

maria op 29-08-2018 10:37

Ramshoorn op 8.32

Ja deze teksten wijzen dar ook op, ik kijk uit naar die tijd !

Pieternella op 29-08-2018 23:00

Gerard, ik zou het fijn vinden als je mij wilt helpen dit te begrijpen. Alhoewel ik weet dat het allemaal moet gebeuren wat in de Bijbel staat, snap ik niet dat mensen hieraan gewoon meewerken zonder enig gevoel van schuld tegenover je medemensen:

"Het is 1 grote bak ellende op deze wereld. Oh, wat mis ik mijn onbevangen kijk op alles. Ik kan het bijna niet bevatten dat er mensen zijn die voor geld, macht, status bereid zijn zoveel ellende te veroorzaken. Geld, macht, status: het is allemaal lucht. Als je dood gaat heb je niks meer. Daarom snap ik het niet."

Nieuw Begin op 30-08-2018 00:02

Black Crows...de gruwelijke wreedheden van Islamitische Staat zijn al geruime tijd verfilmd en te zien op Netflix. Verplichte kost voor allen die denken dat de islam nog iets met godsdienst ter maken zou hebben want weare godsdienst is volgens de H.Schrift ...omzien naar weduwen en wezen in hun druk...Onbegrijpelijk dat in het vorige milennium de definitie van godsdienst zou werd veranderd dat ook artikel 1 van de Nederlandse Grondwet zogenaamde discriminatie verbood op onder andere godsdienstige grond. De ganse wereld ligt straks plat op de buik voor de antichrist, ja voor het beest want satan zet alles op alles om de komst van het Koninkrijk aan Israel en daarmee de komst van Gods Vrederijk op  aarde te dwarsbomen. Gelukkig biedt de H.Schrift de verzekering dat de satan tegen zichzelf verdeeld is en dus zijn rijk geen stand zal houden. Dat hebben we gelukkig al gezien door de vete Iran versus Saoudi Arabie!

Gelukkig staat in Daniel 12:1:

...Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen

      van uw volk terzijde staat;...Wat een belofte!!! 

Cees op 30-08-2018 02:44

Handelingen 161 En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheüs, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Grieksen vader;

Timotheüs was dus een Jood!

Er zijn er die beweren dat Lukas een Griek was maar daar is geen enkel bewijs voor. Dat Lukas het Grieks goed beheerste betekent nog niet dat hij een Griek (een heiden) was. 

Lukas moet een Jood zijn geweest. De apostelen waren allen Joden. Jezus kwam voor het Joodse volk opdat zij Hem zouden accepteren als de Messias. Toen Jezus, ten tijde van Zijn doop in de Jordaan, Zich openbaarde als de Messias, herkenden de Joden Hem niet ondanks dat de Schriften, welke zij hadden moeten kennen, van Hem getuigden.

Daarop, dus na zijn verwerping als de aan het Joodse volk beloofde Messias, begon Jezus Zijn bediening met het kiezen van Zijn discipelen (de 12 Apostelen) en het prediken van het Evangelie van het Koninkrijk met daarbij het verrichten van de tekenen, de wonderen, die bij het Koninkrijk behoren.

Een Griek (een heiden) onder Zijn discipelen zou door de Joden nooit begrepen of geaccepteerd kunnen worden. Jezus kwam voor het Joodse volk. Een Griek (een heiden), door Jezus gekozen tot volgeling, zou heel vreemd zijn en geheel indruisen tegen de prediking van het Koninkrijk tot het Joodse volk. Heidenen kenden immers in het geheel geen Messias-verwachting.

Jezus was een Jood en Hij koos als discipelen 12 Joden. Ook de apostel der heidenen, Paulus (zijn Romeinse naam), was een Jood. Zijn Hebreeuwse naam was Sja'oel (Saul). De veronderstelde naamsverandering van Saulus naar Paulus, na zijn bekering, is onzin. 

De 4 evangelieen én het boek Handelingen zijn duidelijk geschreven voor een Joods lezerspubliek. Het boek Lukas en het boek Handelingen zijn beide door Lukas geschreven. Het is dan ook ondenkbaar dat Lukas een Griek (een heiden) was.

Gerard op 30-08-2018 11:44

Pieternella op 29-08-2018 23:00. Pieternella, ik zal een poging doen om in dat terechte onbegrip van jou over alle ellende in de wereld en zelfzucht van de meeste mensen iets inzicht te verschaffen. Het is beslist niet zo dat ik er van uit ga dat datgene wat mij geholpen heeft en nog steeds helpt, want diezelfde moeite heb ik nog steeds, jou ook zal helpen; immers: wij kennen elkaar niet. Maar jouw woorden herkende ik bij mijzelf en raakten mij en ik zag daarin een mogelijk jong medemens dat menselijkerwijs gesproken nog een aantal te gaan heeft en alles om zich heen alleen maar duisterder ziet worden.

Als ik jouw woorden lees krijg ik de indruk van iemand die bijna moedeloos bij de pakken neerzit, omdat die is aangesloten op een andere bron dan die van puur eigenbelang, geldzucht, heersen over anderen en machtsdrang. Houd goed in gedachten dat jouw levenshouding een zeer lofwaardige is, waaraan velen niet kunnen tippen. Natuurlijk zul je als 'vreemde vogel' weerstand hebben gehad uit jouw omgeving.

Als je jong bent, beïnvloed dit je zeer en denk je van jezelf wel eens dat je niet goed bij je hoofd bent en voor meisjes: ze roddelen over mij, ik val er buiten. En dat kan heel veel pijn doen. Als je ouder wordt, groei je daar langzamerhand overheen en 'overzie' je dat meer. Wat ik zo iemand zou zeggen is: ga rustig je eigen gang, je hebt recht op jouw eigen mening en levenshouding, val niet teveel op maar, als het mogelijk is, ontloop die andere meningen. Bovendien geef je blijk van nadenken, goed nadenken! Je schrijft immers: "Als je dood gaat heb je niets meer. Daarom snap ik het niet." Pieternella, van mij krijg je tien punten! Vroeger zei men: "Een lijkwade heeft geen zakken."

Het is wel puur aards gedacht van jou, uitgaande van dit leven alhier en dan is er niets meer. En toch, Pieternella, is er méér dan alleen dit leven hier op Aarde. Ik mocht ik toen ik jong was zelf eens kortstondig 'aan de andere kant' zijn. Dit is beslist niet iets waarop ik mezelf voor sta, want er zijn meer mensen die een 'bijna dood-ervaring' hebben gehad. Juist door het tijdstip waarop en de omstandigheden waaronder, was dit een bevestiging dat niets anders dan alleen de Bijbel als Gods Woord de enige waarheid is. De meeste mensen duwen deze waarheid van zich af en komen dan terecht bij hun Aards-gerichtheid om alles uit dit leven te halen, zoals je schrijft: "Geld, macht status."

En door vrijwillige keuze móéten zij dat ook, want volgens hen is het na het sterven afgelopen. Daarom willen ze àlles uit dit kortstondige leven halen: ze zijn van de Aarde, aards en gáán in de Aarde. (zie de link die ik zal plaatsen). Klaarblijkelijk is er ìn jou een andere roepstem, die je tot nadenken aanzet anders schrijf je dunkelijk zoiets niet. Zoals ik reeds aangaf: ik mocht een bevestiging krijgen dat de Bijbel als Gods Woord de enige waarheid is. Die beschreven Waarheid is een dik boek vòl waarschuwingen: Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Die in Hem gelooft zal leven, ook al is die gestorven. M.a.w.: geloof in Hem en leef eeuwig of sterf en je bent dood voor eeuwig.

En dan is het precies (!!!) zoals je schrijft: "... Als je dood gaat heb je niets meer! ..." Nogmaals: van mij krijg je tien punten voor dit inzicht! Nu de vraag: hoe kom je tot geloof en daardoor redding, eeuwig heil in Jezus Christus? Antwoord: lees Gods Woord, bij voorkeur de Statenvertaling 1637 (dat is al een vele male herziene vertaling v.w.b. woordkeuze en spelllingswijze!! te verkrijgen bij de Gereformeerde Bijbelstichting, zie www.gbs.nl. Voor verduidelijkende uitleg kun je bijzonder goed gebruiken het boek: 'Het Leven, Praktische lessen uit Het Boek'. Zie https://www.bol.com/nl/p/het-leven-praktische-lessen-uit-het-boek/666779423/ 

Ook dit is zéér waardevol! Maar vooral: zoek omgang met Jezus Christus door gebed iedere ochtend en iedere avond en wordt rijk, zéér rijk!! In geestelijk opzicht dus dat je niet denkt dat je veel geld of goed krijgt, dit beslist níet. En ook niet dat al je problemen onmiddellijk als bij toverwoord opgelost zijn, maar wel dat je weet dat je een hemels Vaderland wacht, waar je Hem zult ontmoeten in een eeuwig huis. En hoe spoedig? Wordt jij 40, 50 of 60 jaar???  Pieternella, er is nog héél veel over te schrijven; ik hoop dat ik je geraakt heb met voor goede woorden door te blijken dat ik je waardeer, vanwege herkenning en geestelijke zoektocht.

Ik heb pas de laatste weken ontdekt dat iemand alhier met de naam 'Muggezifter' ieder Vrijdag een korte overdenking plaatst. Ik hoop dat hij\zij dat blijft doen zodat je a.s. Vrijdag dat ook even kunt lezen. Vanaf a.s. Zaterdagavond ben ik niet in de mogelijkheid om je gedurende bijna twee weken te antwoorden, maar zodra ik kan zal ik na die tijd kijken; ik zal zeker aan deze vragen van je denken. Wellicht zijn er ook anderen die jou willen antwoorden. Tot slot de beloofde link over een film 'Naar de hel en weer terug' over mensen met verregaande 'Bijna dood-ervaringen', Nederlands onderschrift. Kijk het af in alle rust, je kunt het vanzelfsprekend onderbreken en later veder gaan. Ik hoop nog van je te lezen.

Hartelijke groet van Gerard. Link: https://www.youtube.com/watch?v=dU3tLzIbBFQ 

Janus op 30-08-2018 13:43

@Nieuw Begin op 30-08-2018 00:02

Wat een waarheid waar u over spreekt, maar ook een bemoediging, prachtig!

Pieternella op 30-08-2018 17:14

@Gerard op 30-08-2018 11:44

Ten eerste wil ik je bedanken voor je tijd en aandacht om mij helpen te begrijpen waarom mensen zo omgaan met de wereld. Ik heb lang geaarzeld om mee te doen met de gesprekken hier, maar het besef dat hier allemaal gelijkgestemden zitten, heeft mij over de drempel geholpen. 

Ik ben eerlijk gezegd niet zo heel jong meer hoor. Ik heb juist de tijd meegemaakt dat alles nog zorgeloos was. Ik kon bijv. als jong meisje nog gewoon 's avonds over straat zonder bang te zijn. Een touwtje uit de brievenbus was ook heel gewoon. Juist omdat ik die tijd heb meegemaakt, zie ik hoe dingen veranderd zijn. Dat geeft mij soms een machteloos gevoel. Ook omdat het lijkt alsof de meeste mensen daar zo gemakkelijk in meegroeien. Ik ben gelovig, altijd al geweest. Ik kan mij iig niet herinneren dat ik op een bepaald moment tot geloof ben gekomen. Ik ga niet naar een bepaalde kerk. Ik heb daar niet zo veel mee. Al ben ik van huis uit Ned. Hervormd. Geloven doe je van binnenuit. Al vind ik het fijn om hier over het geloof te kunnen meepraten nu. De laatste jaren lees ik wel bijna iedere dag een stukje uit de Bijbel via internet: De Basisbijbel. Ook heb ik al veel gehad aan de berichtjes hier op het Geloofsforum. Sommige zetten je aan tot nadenken, andere zijn weer heel bemoedigend. Heel fijn.

Ik denk inderdaad over dingen vaak na. Zo ook over de dingen die staan te gebeuren, zoals beschreven in het boek Openbaringen. Misschien gek, maar dit boek heeft mij altijd het meest gefascineerd. Hoe kan het, dat alles wat erin staat, ook gebeurt? Alles was al bekend vanaf het begin. En waarom weten de overheden dat niet? 

Zo zijn er nog veel dingen meer die mij bezighouden. Maar dat komt van lieverlee wel. Fijn dat ik die chaos in mijn hoofd hier kwijt kan :)

Gerard op 30-08-2018 17:40

@ Pieternella op 30-08-2018 17:14. Fijn dat je iets, ook al is het maar nog zo weinig, aan mijn berichtje hebt gehad. Daarvoor deed ik het. Wie weet, schrijven we nog eens heen en weer om over een aantal zaken na te denken! Hartelijke groet van Gerard.

Ramshoorn op 30-08-2018 17:41

@Cees. Dat Lucas een niet-Jood is kunt u duidelijk lezen in Kolossencen 4. Daar vertelt Paulus glashelder wie zijn Joodse medewerkers uit de besnedenen zijn.

Lucas en Demas horen daar niet bij die worden apart gegroet. Lees zelf maar.

Esther op 30-08-2018 17:49

Hallo Cees... dat is waar, de 12 discipelen van de Heere Jezus, waren allemaal Joods. Alleen was Lukas niet één van Jezus discipelen. Dan wordt het meteen anders.

Het staat misschien niet helemaal duidelijk beschreven, maar Lukas was één zonder de besnijdenis. Dat betekende dat zo'n persoon een heiden was. Joodse mannen waren te alle tijden besneden. Nou ja, de meesten wel neem ik aan. Pas na Jezus hemelvaart en uitstorting van de H.Geest werd als het ware, een heel nieuw tijdperk ingeluid. Het oude verbond telde niet meer... Het Nieuwe Verbond in Christus Jezus, dat draait het allemaal om.

Ook konden de heidenen, meedelen in die belofte en waren mede erfgenamen, door geloof in Jezus Christus. Dat was ook totaal iets nieuws. We kunnen het allen lezen in Handelingen, hoe verbaasd de Joodse broeders waren dat de Heilige Geest ook werd uitgestort op de heidenen. Het is niet meer belangrijk of iemand nu Jood of Griek was, dat telde niet meer. Het was door de eeuwen heen een geheimenis, Gods geheimenis... Efeziërs 3 : 1-13. Staat allemaal in Gods Woord. En dat geloof ik met mijn hele hart.

Het ging en gaat te alle tijden alleen om de Heere Jezus Christus. Hij is er voor de Jood en Griek.

Ik kan hier zelf niet iets anders van maken... men moet mij niet geloven of aannemen wat ik schrijf... maar men gelooft de woorden van God niet, alles wat HIJ op hebt laten schrijven. Men ziet niet dat Joodse broeders /zusters en heidense broeders en zusters één zijn in Jezus. Wij vormen met elkaar de Gemeente waar Jezus het hoofd van is. Dat wij samen het Lichaam van Christus zijn, en dat wij samen één kudde vormen en Jezus onze Herder. Zowel de Jood als de Griek. 

Het oude verbond is levensgroot aanwezig, en men ziet niet de enorme rijkdom onder het nieuwe verbond in Christus Jezus.  En dat benauwd mij... Het staat als een wig tussen de gelovigen, Israël/Jodendom.

Ik wil niemand bezeren of kwetsen, en wil jullie allen zien in de Heere Jezus als mijn broeder en zuster. 

Gods liefde en zegen om jullie allemaal heen, en hartelijke groeten Esther. 

Esther op 30-08-2018 18:34

Dank je wel Ramshoorn, ja hoor, daar staat het over Lukas. Ik wist niet meer precies waar, maar dat het wel in de Bijbel stond.

Hartelijke groeten, Esther.

Tom Hendrix op 30-08-2018 19:39

@Pieternella: 17.14. uur. Beste Pieternella ik begrijp U volkomen. ook ik voel me vaak een vreemdeling in de tijd en in ons Nederland. Wat mij bemoedigd, is het gegeven, dat Christus mijn Herder en behoudenis is. ook juist, als het me zwaar valt, de vreselijke dingen te zien en te horen in de huidige wereld. Gods Zegen voor jou, en allen op deze site. 

Tom Hendrix op 30-08-2018 19:44

@Gerard: 11.44. uur. Wat heeft U dat mooi verwoord Gerard. 

Gerard op 30-08-2018 22:48

@ Tom Hendrix op 30-08-2018 19:44. Hoe wist ik al dat jij dit wel goed zou vinden??? :-)  Hartelijke groet van mij!!

Cees op 31-08-2018 02:10

@Ramshoorn op 30-08-2018 17:41

Kolossenzen 4 vers 10 en 11:

10 U groet Aristarchus, mijn medegevangene; en Markus, de neef van Barnabas, aangaande welken gij bevelen ontvangen hebt; zo hij tot u komt, ontvangt hem;

11 En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn; deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn.

Paulus zegt hier terloops dat Markus en Justus uit de besnijdenis zijn en dat enkel zij hem tijdens zijn gevangenschap tot troost zijn geworden.

Paulus zegt hier niet dat Markus en Justus de enigen onder zijn medewerkers zijn die uit de besnijdenis zijn !!

Dus kunnen vers 10 en vers 11 niet worden aangehaald om te bewijzen dat Lukas geen Jood was.

@Esther op 30-08-2018 17:49

Lukas behoorde inderdaad niet tot de Apostelen.

We lezen Romeinen 3 vers 1 en 2:

1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis?

2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.

Zou Lukas dan onder alle Joodse Bijbelschrijvers de enige niet-Jood zijn?

Wanneer we nader bestuderen op welke wijze Lukas in het Grieks schreef, ontdekken we dat hij, hoewel in het Grieks geschreven, oer-Hebreeuwse uitdrukingen gebruikte.

Bijvoorbeeld zo'n veertig keer komt de term 'én het geschiedde' voor. Letterlijk staat er: 'er geschiedde'. En dat is puur Hebreeuws.Zowel in het Lukas evangelie als in het boek Handelingen gebruikt Lukas veel hebraismen.Je ziet in de Griekse tekst als het ware het Hebreeuws er doorheen.Lange tijd werd alom door kerkvaders en theologen, Lukas gezien als een niet-jood.En dat werd, zoals dat met veel beweringen gaat, door iedereen kritiekloos aanvaard.Maar de laatste tijd komt men daar steeds meer van terug.

Ik hou het er dus op dat Lukas een Jood was en heb er geen probleem mee dat iemand een andere mening is toegedaan.

Ik ging juist op dit punt in discussie omdat ik de laatste tijd een tendens bespeur tot het ont-Joodsen van de Bijbel.

Het is niet dat ik zulk een streven bij jou bespeur maar het leek me nuttig om middels mijn reactie dit verschijnsel onder de aandacht te brengen.Je ziet deze tendens, dit ont-Joodsen van de Bijbel, ook terug in het steeds meer loskoppelen van het Nieuwe Testament van het Oude Testament. Terwijl we het Nieuwe Testament juist ten volle kunnen begrijpen door kennis van het Oude Testament.

Wij, christenen, komen in het oude Testament nog niet voor. En wanneer ik via het internet preken beluister dan heb ik de indruk dat men wil dat het altijd om ons christenen moet gaan en dat daarom de interesse in het Oude Testament wegebt terwijl we juist door het lezen van het Oude Testament meer leren over het karakter van de Heere God. Het behoeft niet altijd om ons te draaien.

Shalom!Cees.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl