Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Harold op 29-04-2018 12:01

@grote Henk 

“Ik hoor sommigen zeggen niets met welke religie dan ook te maken te willen hebben maar ondertussen wel geloven wat de RK kerk vond wat goed was voor ons m.b.t. wat wij allemaal mogen lezen in de Bijbel en dan uiteraard het nieuwe testament en dit in blind vertrouwen''

In blind vertrouwen het nieuwe Testament aanvaarden, daar zeg ik zelf volmondig ja op. Waarom? Omdat het uitgangspunt niet is, wat de Katholieke kerk ons voorgeschoteld heeft, maar wat de schrijvers van deze boeken ons voorschotelen. Ook al is de canon door de Katholieke kerk bepaald, dan nog zijn alle boeken geschreven door mensen onder invloed van de Heilige Geest. Het is Gods woord en daarom mogen wij dit in geloof aannemen.

Natuurlijk heeft de Katholieke kerk in het verleden geen goed imago, maar de Bijbel is wel samengesteld en waarom zou de Katholieke kerk daarbij geen hulpmiddel voor God zijn geweest? De Bijbel bewijst dat God altijd mensen gebruikt. Dat hoeft niet te betekenen dat het enkel trouwe of goede mensen hoeven te zijn, ook minder rechtvaardige mensen kunnen gebruikt worden. Ik ben ook kritisch naar de RK kerk, maar we mogen ook erkennen dat God bepaalde zaken, zoals het samenstellen van het canon aan hen heeft overgelaten.

En nog steeds zie ik uw belang van het Thomas evangelie ten opzichte van de Bijbel niet. Hebben wiij het al niet lastig genoeg om de woorden uit de Bijbel te begrijpen en aan te voldoen? De hoofdzaak waar alles om draait, het leven dat Jezus voor ons zondaars heeft gegeven staat in de Bijbel centraal en dat is meer dan voldoende. Wilt u meerdere boeken bestuderen, zoals het Thomas evenangelie dat is dat uw goed recht, maar met dit soort uitspraken, maakt u de Bijbel ongeloofwaardig, omdat de samenstelling misschien via een partij verliep die u niet gezint bent. Als God zegt dat Zijn woord betrouwbaar is, dan aanvaard ik dat, ongeacht wie zijn woord ook heeft samengesteld.

Harold op 29-04-2018 12:12

@Dokter dus mensen die interesse in de Bijbel hebben, vragen hebben, meer info willen opdoen of gewoon over enkele onderwerpen willen discussieren zijn ineens farizeers? Farizeers waren mensen die zich strikt aan de wet hielden, al dan niet opzichtig. De meesten die hier komen zijn gelovigen in Christus. Mensen die Jezus erkennen als degene die voor hun zonden gestorven is en waardoor zij gered zijn. Dit geloven houdt ook in dat mensen interesse en vragen over bepaalde vraagstukken hebben. Klakkeloos wegzetten als fariezeer slaat dan ook nergens op. Meningsverschillen zijn volstrekt normaal onder mensen ook al is men door middel van het kruis verbonden. En daarom is dit hier ook een geloofsforum om met elkaar van gedachten te wisselen. Uw commentaar draagt daar maar weinig aan bij. Ik zou haast denken dat u een farizeer bent, omdat uw zienswijze blijkbaar alleen de juiste is.

Dirk op 29-04-2018 12:17

Esther,

Dag Esther ,De koninklijke wet houd de vruchten van de geest in en is iets heel anders dan Gods koninkrijk..

Er zijn zelfs mensen die deze vruchten toepassen in hun leven zonder te geloven.

Doen zij dan goed in jezus ogen ? Worden zij dan goedgekeurd ? Want de meeete geloovigen hier op deze forum brengen niet meer voort dan deze vruchten.

Wat is het eerste Gebod ?

Pier op 29-04-2018 18:38

Dokter op 29-4 10.06: lees ik dat nou goed? Schrijf je werkelijk "weg met het kruis, dat hebben wij niet nodig?" 

Weet je Dokter, ik neem de bijbel serieus. Het zijn Gods woorden, gegeven aan de mensen, Zijn schepselen, om ze de goede weg te leren.

Jij schrijft ook nog: "waarvan moeten we dan worden gered?"

In de bijbel in Filippenzen hoofdstuk 3, het 18e vers, staat: "velen leven als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf."

Dat is het antwoord op je vraag. Je moet gered worden van het verderf. God is liefde, Hij houdt van je en Hij wil niet dat je verloren gaat en is daarom eerlijk. Hij zegt het zoals het is. Als je het kruis verwerpt, is je einde het verderf. 

Alle theorieën die dit tegenspreken, geloof ze niet. Geloof God. 

Esther op 29-04-2018 18:39

Hallo lieve allemaal...

@Michaël en Ramshoorn, ja bijzonder hé, zo'n mooie vergelijking, over die schapen. Toen ik het de eerste keer las, raakte het mij ook, nog steeds trouwens als ik zoiets leest.... Altijd weer zo mooi, dat de Heere zo goed weet om al die vergelijkingen te geven.

Michaël, ja een bemoediging van je, alles wat we horen en lezen, om toch het goede te behouden. Schiet er bij mij soms ook wel eens bij in... Dan besef ik steeds meer hoe belangrijk het is om zo héél dicht bij de Heere Jezus te blijven. Steeds meer leren om Zijn stem te horen. En ja... ook het honderste schaap, dat het weer bij de kudde van de Heere Jezus komt. Vaders liefde ook om jou heen, broeder.

Maar soms, kan ik het ook niet altijd verdragen, hoe mensen ons iets willen wijsmaken, buiten de Heere om. Of heel bewust ZIJN offer en liefde afwijzen. Dus, ik moet nog genoeg leren, bvb. verdraagzaamheid.

En dát begrijp ik wel weer heel goed van Pier. We mogen leren, steeds weer... van de Heere maar ook van elkaar.

@ Dirk... het eerste en grootste gebod is... God liefhebben met je hele hart, ziel en verstand. Daarna je naaste liefhebben als je zelf.

De vruchten van de geest... daar zit ook de vrucht geloof bij in... U zegt; Er zijn zelfs mensen die deze vruchten toepassen in hun leven zonder te geloven.  Dat is vaak ook zo verwarrend... en heel gevaarlijk... wij kunnen beter voor zulke mensen bidden, dat zij in geloof de Heere Jezus aannemen in hun leven.

Bij God gaat het om geloof in Zijn Zoon... dan denk ik altijd weer aan de teksten uit Johannes 3 : 16, ook de verzen 17 en 18 horen erbij.

Een mens wordt niet gered door onze eigen goede daden of goede werken, maar alleen door geloof in Christus Jezus. En dan pas, krijgt het glans als we iets voor een ander doen, we doen het dan met Christus Jezus. Dan gaat de geestelijke vrucht groeien... gelijk zoals de Heere dat wil dat het gebeurd.

Voor jullie allen, Vaders liefde en zegen om jullie heen, en de genade van onze Heere Jezus. Dat sommige van jullie Jezus en Zijn liefde ook leren kennen.

Van mij liefdevolle groeten, Esther.

Goodmorning op 29-04-2018 21:31

Wat is het eerste gebod?!

In mijn hart hou ik van God, in mijn doen en laten heb ik alle geboden overtreden. 

Mag ik daarom steeds opnieuw naar Jezus kijken en hem vragen om vergeving. Mag ik Hem vragen om mij te leiden want wil graag bij Hem zijn. Mag ik Hem vragen voor de behoudenis van mijn geliefden en eigenlijk ieder mens, want wij zijn allen uniek geschapen uit de palm van zijn hand. Vraag Hem elk moment om mij vast te houden, want ben net dat ene schaap dat te veel iets uit zichzelf wil ondernemen. Mag ik Hem daarom danken, dat ik nog niet verslonden ben in deze wereld want Hij houd ziels veel van mij.

Jezus houd van u allen en komt spoedig weder.

Groet

Dirk op 30-04-2018 07:57

Wie dienen we nu dankbaar te zijn Esther in johan. 3 vers 16  de zoon  of de Vader die het mogelijk heeft gemaakt.?

Esther op 30-04-2018 15:16

Hallo Dirk, de Vader maar ook de Zoon. Beiden.

Vr. groet, Esther.

grote Henk op 03-05-2018 13:41

Mijn punt is dat we God en jezus overal door tegen komen. in de bijbel. In allerlei geschriften. Het alledaagse leven en in jezelf. Je moet de bijbel gebruiken waar die voor is en dat is om ons inzichten te geven hoe het zou moeten gebeuren. Gebruik de bijbel  niet om 8 cijfers achter komma te gaan lopen mierenneuken wie er gelijk heeft. iedereen heeft gelijk zolang die maar de intentie heeft zich te willen ontwikkelen en als zodanig dichter bij God te komen. dit is een oneindig proces. Als je denkt dat je er bent ben je er precies niet.

We zijn het meer met elkaar eens als dat men ogenschijnlijk constateren wil. we hebben in grote lijnen gezien  twee gemeenschappelijke vijanden

a.      De links denkende zelf hatende mensen die niet meer te redden zijn

b.      De moslims die door hun tradities en hun aangeleerde manier van denken niet meer te redden zijn.

Deze combinatie loopt uit in een catastrofe.

Pier op 03-05-2018 19:56

Zucht.... wat je ook schrijft en hoe vaak je het ook herhaalt, het lijkt wel alsof het geen enkele zin heeft.

Grote Henk, nou schrijf je weer: "iedereen heeft gelijk zolang die maar de intentie heeft zich te ontwikkelen en als zodanig dichter bij God te komen." Bullshit! Jezus heeft gezegd: "Ik dank U Vader in de hemel dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar aan kindertjes geopenbaard."

Niks 'ontwikkeling om zodanig dichter bij God te komen'! Dat is buddhisme, of hindoeisme, of noem alle andere godsdiensten maar op; allemaal zeggen ze: "ontwikkel je, klim hoger, doe meer je best, word heiliger, ontzeg je allerlei dingen, vast en bid en kruip op je knieën naar de verschillende bedevaartsoorden." Om maar dichter bij God te komen. Om het maar zelf te verdienen, het zelf waard te zijn.

Jezus heeft het voor ons verdiend! Hij heeft het bereikt. Hij is en was en zal altijd zijn 'de Enige'. De enige die goed genoeg was. Die zonder zonden was en daardoor de duivel en de dood en de hel en het graf heeft overwonnen! Hij heeft er de vloer mee aangeveegd! Ze openlijk tentoongesteld!

Hij is de weg! De enige weg! Mij is het geopenbaard, hallelujah! Waarschijnlijk omdat ik nou niet bepaald in aanmerking kwam voor het predikaat 'heilig, ontwikkeld, wijs en verstandig'. Integendeel.

Wij mensen zijn zondaars en we kunnen maar op één manier vrede sluiten met God: namelijk door in geloof te aanvaarden dat Jezus Christus, Gods enige Zoon, aan het kruis van Golgotha Zijn leven heeft afgelegd, als het éénmalige, afdoende en eeuwige offer voor de zonden van de mensheid. Hij heeft het voor ons volbracht.

Dat brengt ons dichter bij God. Niks, niets, nada en niente en nothing anders! Hoe vaak moet ik het nog zeggen!? Het is genade, een gift van God. Aan verloren zondaars, zoals ik. Zoals jij. Zet je trots en je belachelijke pogingen iets van God te willen begrijpen door je te ontwikkelen of hoe dan ook opzij, ga op je knieën en aanvaard de gave van God, je redding door het bloed van Zijn Zoon, nederig en in geloof en je zult behouden worden en bij God mogen zijn tot in eeuwigheid.

Dat is het evangelie! Daarvoor hebben vele, vele heiligen, beter dan jij of ik, hun leven gegeven, zichzelf opzij gezet, ze zijn vervolgd en belachelijk gemaakt, in de gevangenis gesloten en vermoord, tot op de huidige dag, omdat ze die boodschap hadden begrepen en door wilde geven. Omdat dat mensen redt. 

Esther op 03-05-2018 22:04

Dank je Pier, daar kan ik alleen maar Amen op zeggen.

Een zusterlijke groet, Esther.

Muggenzifter op 04-05-2018 09:07

Psalm 15

Heere, wie mag verkeren in Uw tent?

Wie mag wonen op uw heilige berg? (vers 1).

Deze vraag wordt door David opgeworpen, en door hemzelf in deze Psalm beantwoord: iemand die onberispelijk wandelt en doet wat recht is, mag daar verkeren.

Nog veel meer praktische opmerkingen worden gemaakt er hoe iemand moet leven die omgang met de Heere God wil hebben en die wil verkeren in Gods tent. En nu maar kijken in ons eigen leven of we een beetje aan deze normen voldoen? Moeten we onszelf een rapportcijfer geven? Mogen we voor onszelf een toegangsbewijs uitschrijven voor Gods tent? Stel dat u een voldoende zou halen, blijft dat dan zo, morgen en overmorgen?

Iedereen die zichzelf een beetje kent, weet dat op grond van onze goede daden nooit de toegang verkregen kan worden tot Gods huis. Die toegang is verkrijgbaar door het geloof in de Heere Jezus. In Hebr. 10:19 staat dat wij naderbij mogen komen, omdat er een nieuwe en levende weg is.

Die nieuwe weg is door de Heere Jezus gebaand. Hij heeft echt onberispelijk gewandeld en van Hem kan, in de volle zin van het woord, worden gezegd dat Hij voldeed aan de normen van Psalm 15.

Het wonen bij de Heere is dus niet afhankelijk van onze goede daden, maar berust op Gods eigen werk in de Heere Jezus.

Als wij straks in de hemel zullen zijn, zal niemand van ons kunnen zeggen: ik heb dat verdiend. Nee, allen zullen zeggen: we hebben dit te danken aan het werk op het kruis van Golgotha. Het is al genade wat wij hebben ontvangen.

Daarom zullen we de Heere gaan danken in de toekomst. En vandaag ook al!

Allen een gezegend weekend gewenst

Muggenzifter

grote Henk op 04-05-2018 18:25

Aan Pier,

Dus je kan maar aan kloten maakt allemaal niets uit want Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons zondaars en dat maakt ons vrij???!!. Nou dan ga ik dan ook maar lekker de boel besodemieteren en wiet telen en stelen en de buurvrouw versieren ook al heeft ze een leuk gezin etc., etc., want jezus maakt onze zonden vrij.

p.s. als je gewoon je verstand zou gebruiken gaat het als vanzelf allemaal om de  smalle weg te nemen i.p.v. de brede.

Ik zal wel gek zijn maar volgens mij probeer je er wel heel makkelijk vanaf te komen. je geeft je zelf nu gewoon een vrijbrief of zoals je wilt een excuus om de brede weg te nemen.

Zeggen dat je in jezus gelooft is iets anders als proberen te leven zoals jezus het bedoelde.

grote Henk op 04-05-2018 18:51

Aan muggezifter 9.07;

 

In antwoord op “Als wij straks in de hemel zullen zijn, zal niemand van ons kunnen zeggen: ik heb dat verdiend. Nee, allen zullen zeggen: we hebben dit te danken aan het werk op het kruis van Golgotha. Het is al genade wat wij hebben ontvangen”;

 

Goedkoop ,. Goedkoop en nog eens goedkoop. Gooi de bijbel maar weg want u zegt eigenlijk. Wat we ook doen of gedaan hebben  want Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons.  Ik zeg het even heel duidelijk . Jezus heeft ons een keuze gegeven om  de smalle weg te nemen of de brede. Aan u de keus welke weg u gaat nemen in het vervolg. Gaat u met de stroom mee en u neemt de brede weg (Bijbelse uitspraak)of probeert u echt uw leven in te richten naar voorbeeld zoals jezus het bedoeld heeft en neemt u in het vervolg de smalle weg (die is knap moeilijk soms). Als u dan toch blijft volhouden en de brede weg blijft nemen dan is het einde discussie want dan bent u verloren. Neemt niet weg dat ik me daarbij niet beter of meer voel als u. In tegendeel. Ik heb ook gezondigd vroeger maar ik heb Jezus gevonden en ik probeer oprecht de smalle weg te nemen in het vervolg. let op! soms lijkt het dat de bijbel vol staat met tegenstrijdigheden maar als je goed leest dan zie je tussen de regels door de smalle weg die jezus bedoelt uit te leggen.

Pier op 04-05-2018 21:20

Beste Grote Henk, geef je leven aan Jezus. Vraag Hem om in je hart te komen. Vraag Hem om jou Zijn Heilige Geest te schenken. Belijd je zonden en vraag er vergeving voor. Dank Hem dat Hij Zijn leven voor jou heeft gegeven aan het kruis van Golgotha.

Dan zul je gaan begrijpen dat je niet meer wat jij noemt 'maar aan kunt kloten'. Dat wil je dan helemaal niet meer. Je bent een kind van God geworden. Je wilt Hem geen verdriet doen. Je wilt dicht bij Hem leven. 

Het is een kwestie van liefde. Je wordt wedergeboren als een kind van God, een huisgenoot van God zoals de bijbel het noemt, een burger van het Koninkrijk der hemelen. Een koningskind! Je leert je daarnaar te gaan gedragen. Je krijgt een hekel aan alles wat je bezoedelt, alles wat zondig is, duister, slecht. Je leert liefhebben, geduldig zijn, verdraagzaam. Je leert zelfbeheersing.

Dat gaat niet vanzelf. Door lijden heen word je geheiligd. God voedt je op. 

En dat is het verschil. Het is goed als je, zoals jij schrijft, het voorbeeld van Jezus wilt volgen en het is goed als je de smalle weg wilt gaan. Maar dat kun je niet uit jezelf. Je weet als mens bij wijze van spreken niet eens waar de smalle weg loopt! Jezus moet je leidsman zijn, je herder inderdaad. Als je je leven aan Hem geeft, is je leven dáár waar het hoort, in handen en onder de hoede van je Schepper, die precies weet wat goed voor je is. Hij is daar uiterst zorgvuldig en liefdevol in. Bij Hem ben je veilig. Hij heeft een plan voor je leven en vanaf het moment dat je jezelf aan Hem overgeeft, val je in dat plan en ben je op de goede weg en kom je tot het doel dat God voor je heeft vastgesteld al vóór je werd geboren! Wonderlijk, wonderlijk is God!

Dat alles is mogelijk geworden door het offer van onze Heer, die de weg naar God heeft vrijgemaakt.

Voor een ieder die dat wil.

Muggenzifter op 04-05-2018 21:36
grote Henk op 04-05-2018 18:51
In antwoord op datgene dat U zegt even het volgende:, ik citeer: Goedkoop ,. Goedkoop en nog eens goedkoop. Gooi de bijbel maar weg want u zegt eigenlijk. Wat we ook doen of gedaan hebben  want Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons.

Wanneer iemand op de smalle weg wandelt dan is dat uit pure genade want uit ons zelf zoeken wij de Heere niet.In Romeinen 3 vers 11 staat er van de mens dit: Niemand is rechtvaardig, ook niet 1, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tesamen zijn ze onnut geworden;er is niemand , die doet wat goed is, zelfs niet 1. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet.De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Dit is de situatie van ieder mens, grote Henk, totdat hij tot de erkentenis komt dat hij een Redder en Zaligmaker nodig heeft om hem met God te verzoenen.
Deze  Redder is de Heere Jezus Die ik door genade heb leren kennen vanuit het Woord de Bijbel. Ik ga even verder in de Romeinenbrief naar hoofdstuk 6 vanaf vers 8.
Dit om U een antwoord te geven op Uw opmerking dat we nu maar door kunnen gaan met zondigen. De Apostel Paulus had U dit antwoord ook al gegeven mits U dit even had gelezen. 
 
Zoals gezegd, Romeinen 6 vanaf vers 8 Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. Want wat Zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor U (U Henk en ik) vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

(Opmerking van mij: God ziet U aan in Christus Jezus). (en nu komt het) Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in Uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt U ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt Uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over U geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet , maar onder de genade.

Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij U stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? (Aan ons de keus grote Henk; of men de brede of de smalle weg volgt) Maar vervolgt Paulus: Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die U overgeleverd is; en vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. (vers 13) Want het loon , dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus  Jezus, onze Here.
Gelukzalig ( gelukkig) hij die op die Weg loopt.
Groet
Muggenzifter
Esther op 04-05-2018 22:46

Hallo Henk... wat heeft u een commentaar op Pier en Muggenzifter?? Gewoon een vraag hoor.

U haalt steeds de brede en smalle weg aan... oké is Bijbels... Maar ieder ervaart en loopt die smalle weg met de Heere Jezus persoonlijk af. Ik bedoel hiermee... de Heere gaat met ieder van ons anders om, omdat elke situatie en ieder mens verschillend is. Maar wél met hetzelfde doel.

Het is niet goedkoop, ook de reacties van de anderen is niet goedkoop. Uw reactie is toch óók niet goedkoop, breek dat van de andere niet af... ik ben altijd blij als ik de woorden lees van Pier, Muggenzifter, Michaël, Goodmorning en zoveel anderen.

De broeders hebben nooit geschreven dat het kostbare offer van Jezus een vrijbrief is om te zondigen... wél dat de Heere alles heeft volbracht voor ons. Gods genade in Christus Jezus is een gratis geschenk. Wat wij en ieder mens mogen aan pakken in geloof.

De smalle weg is niet makkelijk... daar ben ik zo helemaal mee eens. Wij kunnen het alleen volbrengen samen met de Heere Jezus. Wij moeten Hem volgen... Het is Gods Heilige Geest die ons steeds meer van alles leert. Zodat we steeds meer gaan groeien. En, ieder op zijn/haar eigen manier, zoals de Heere ziet wat nodig is, wat veranderd moet worden, wat méér moet worden en wat minder moet worden... en ook wat verdwijnen moet.

Alleen in de Heere Jezus Christus is iemand een nieuwe schepping... en dat gaat met vallen en opstaan... maar een nieuwe schepping is iemand die bij de Heere hoort.

Grote Henk, we kunnen van elkaar leren, of anders elkaar bemoedigen... Niemand van ons doet het volmaakt... u ook niet, maar wij hebben een grote God de Vader en Jezus Christus onze Heere... En met HEM mogen we die wedloop lopen... en ook samen met elkaar.

Vaders sterkte om u heen, ook voor alle anderen en de genade van onze Heere Jezus. Van mij, hartelijke groeten, Esther.

Piet 1 op 05-05-2018 13:55

Piet 1

Laffe christelijke gepensioneerden waren niet in staat moslim vrouwen te weerstaan...

Een groep christelijke gepensioneerden was niet welkom voor hun wekelijkse kaartspellen in hun eigen kerk in Bremen, zo meldt de Duitse Junge Freiheit .

Gedurende zeven jaar hield de groep van tien gepensioneerden hun wekelijkse kaartspellen in de parochiezaal van de Matthias-Claudius parochie in Bremen Neustadt. Echter, vorige week stond in plaats van het spelen van kaarten in de kerk, een dag van welzijn, gehost voor alleenstaande moeders, op het programma.

Het evenement werd 'problematisch' omdat het ook werd bijgewoond door moslimvrouwen. Omdat de moslimvrouwen tijdens het evenement hun hoofddoek wilden verwijderen, wat samenviel met de wekelijkse kaartspellen voor mannen, werd de merkwaardige maatregel genomen om ervoor te zorgen dat de hele kerk 'mannenvrij' was.

De oudere leden van de kaarten speelgroep zijn nu bezorgd en bang. Vanwege de moslimvrouwen mochten ze zelfs geen kaarten spelen in de kelder van de kerk.

Een lid van de groep, 76-jarige Karl-Heinz Weber, kan zijn teleurstelling niet verbergen: "Wij christenen zijn verbannen uit onze christelijke gemeenschap omdat het een moslimgebeurtenis is."

Zijn partner Meinhard Ahting voegt eraan toe: "Onze uitzetting heeft niets te maken met tolerantie. We moeten ons houden aan de moslimregels in een kerkinstelling. Dat maakt me bang. '

Volgens de ouderen was de redenering van een van de medewerkers van de kerk duidelijk: het gebouw moet volledig manvrij zijn vanwege de moslimvrouwen op deze dag.

Harold op 05-05-2018 16:30

@grote Henk U maakt zich druk over het thomas evangelie, maar u begrijpt nog niet eens de Bijbel? Het is namelijk de enige echte basis van de Bijbel: Jezus Christus is gestorven voor de gehele mensheid en heeft de zonden van de gehele mensheid gedragen. Dat is een gift van God aan ons mensen en is de enige manier om behouden te worden, hoe hard u ook werkt. Juist daarom is deze Bijbelse boodschap zo fantastisch, maar u noemt dat 'goedkoop'. Ik sta daar echt versteld van.

Juist dit offer aannemen zijn de eerste stappen op die zogenaamde smalle weg. Het feit dat u Pier beschuldigd van een 'vrijbrief tot zondigen' af tegeven zegt meer iets over u dan over de mensen die werkelijk geloven dat Jezus offer ons gered heeft. Deze mensen denken daar niet zo gemakkelijk als u over. Bij het aannemen van Jezus als je redder, begint het proces pas. Dan worden namelijk je eigen zonden zichtbaar en ga je je schuldig voelen als je een zonde begaat. Daar moet je daar weer vergeving voor vragen en dat dag na dag na dag. Dit is juist het bewandelen van de smalle weg. Alles start bij het accepteren van Gods gift aan ons: zijn Zoon Jezus Christus. 

De Bijbel is volstrekt duidelijk: Enkel door geloof in Jezus Christus zijn offer kun je gered worden, niets heb je zelf verdiend, want anders zou je jezelf eer kunnen geven en de eer behoort enkel en alleen God toe.

U zegt zelf Jezus gevonden te hebben, maar dan accepteert u toch de gift van Jezus? En dan weet u toch dat u enkel daarom al gered bent??? Ja het bewandelen van de smalle weg moeten we ook doen, maar onze eigen werken zijn niet een garantie op behoudenis. Ik begrijp daarom uw redenering niet als u zelf wel Jezus heeft aangenomen om vervolgens zijn boodschap als 'goedkoop' weg te zetten.

Goodmorning op 06-05-2018 23:41

Goedkoop,...

Vind dit een misplaatste uitdrukking als het om geloven in Jezus Christus gaat. Voor dertig zilverlingen werd Hij veraden en gevangen genomen. Judas smeet deze zilverstukken in volle overtuiging retour aan de voeten van de opdrachtgever en heeft zich van het leven beroofd. Waarom heeft hij zich van het leven beroofd, omdat hij toen inzag wie Jezus Christus was. Waar Judas is op dit moment, mag ik niet over oordelen., ook hij liep een brede weg., verkocht eigenlijk zichzelf voor dertig zilverlingen.

Als ik zelf de schoenen van Judas aantrek en.." mijn God mijn Jezus verraad"..dan weet ik dat mijn leven in gevaar is en wel spoedig tot een einde zal komen.

Dus waarom zou ik moedwillig een brede weg bewandelen, dan heb ik Jezus niet begrepen., dan heb ik Hem niet lief., dan is mijn gebed een onzinnig verhaal., huigelachtig en onverstaanbaar voor de Here!

Heb een onbetaalbare goede relatie met Jezus en ik weet dat vele anderen op deze site dit ook hebben. 

Laten wij elkaar dan door de ogen van Jezus zien, dan begrijp je wat liefde is.

Groet

Fran op 07-05-2018 11:23

Laat je hart niet verontrusten en diep niet uit waar je niet moet zoeken .

-------------------------------------------------------

Wie is van Paulus ?, wie is van Thomas ? , wie is van Johannes ? ......

Er is er maar Een naar wie  elke gelovige moet opzien !

Hij is de Weg , de Waarheid en het Leven !

Jezus-Christus

Ramshoorn op 07-05-2018 12:36

Beste Good Morning...U schreef: 

"Judas smeet deze zilverstukken in volle overtuiging retour aan de voeten van de opdrachtgever [De Priesters] en heeft zich van het leven beroofd. [Handelingen 1] Waarom heeft hij zich van het leven beroofd, omdat hij toen inzag wie Jezus Christus was. Waar Judas is op dit moment, mag ik niet over oordelen., ook hij liep een brede weg, verkocht eigenlijk zichzelf voor dertig zilverlingen."

Waar Judas is? Antwoord: Jeshua verschaft ons duidelijkheid in zijn hogepriesterlijk Gebed over het verraad van Judas en zijn uiteindelijke bestemming…Zie details in Johannes 17 ...Judas is verloren!

Lees maar mee: 17:11 Jeshua sprak tot God zijn Vader: En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij. 

12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd. 

13 Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. 

14 Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. 

Zie meer details over de zoon van het verderf in 2 Thessalonicenzen 2:3...zoon van het verderf...de antichrist!!!

Nieuw Begin op 08-05-2018 07:09

Duitsland's worsteling in een notedop in Beieren:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2009262/christelijk-kruis-in-beieren-onder-vuur

Merkel ( DDR domineesdochter en een locale bisschop verzetten zich tegen de plaatsing van kruisen omdat er immers ook al 4 miljoen islamieten in DLD wonen en die kruisen dus zorgen voor ongeregeldheden en wanorde. Ze willen dat de conservatieve CSU zich neutrall opstelt ( lees pro islam , ha ha wat een doorzichtige politiek van merkel met haar: die islam gehort zu Deutschland! )

Goodmorning op 09-05-2018 01:25

Ramshoorn@

Klopt, ...Judas heeft dit gedaan opdat de schrift vervuld werd. 

Zo vervuld God dus Zijn geschreven woorden en zo moet het geschieden. Kan er ook geen ander verhaal van maken, maar het ging mij even om de persoon Judas. 

Je hebt inderdaad mensen die nooit kunnen geloven, of waarschijnlijk niet uitverkoren zijn om deel te nemen in Gods koningrijk. Het moeilijke materie om dit te begrijpen, maar volgens mij is dit wel het geval. Job daarintegen werd ook verzocht, maar hij had vertrouwen in de Here.

Het enige zielige van dit verhaal., zeg het verkeerd....van deze waarheid is. Dat Judas zich beroofde van het leven en dat doe je als je ten einde raad bent. De zoon de verderfs zie ik dan liever als het personage satan. 

Ook satan word gestuurd door de Here,....de schrift moet immers in vervulling gaan.

Is het niet dat het antwoord zo kan zijn., wij zijn allen schepselen van de Here en wij. Geschapen naar zijn beeld. Lijken wij bijna net zoveel gelijk aan God in doen en laten, in keuze en denken, alleen dan wel sterfelijk., want God is leven!

Zelf de wijste man ter wereld de zoon van Koning David,....boog zijn hooft voor afgoden. 

Wat zijn wij eigenlijk toch domme mensen, dat wij niet kunnen begrijpen dat God ons zo verstandig heeft gemaakt. 

Denk dat een relatie met de Heer echt 1 op 1 moet zijn, een beste vriend., Hij die ons laat leven en leid op het smalle pad, Hij die ons ziet wandelen en als wij even niet meer kunnen ons dan gedragen heeft., waar wij Hem dan voor mogen danken.

Dat is de enige wijsheid die ik heb. Dat ik dank dat Hij zich heeft geopenbaard in Jezus Christus en dat Hij zielsveel van ons mensen houd.

Emanuel op 09-05-2018 17:27

Een religie verlost niemand, evenmin iemand naar de hemel brengt. Geeft slechts informatie omtrent de weg die men moet volgen.

Ramshoorn op 09-05-2018 17:45

Dank voor uw indrukwekkende antwoord Goodmorning. U bent goed bekend met Gods Woorden in de Bijbel!!!

Ik studeer ook dagelijks in de Bijbel en tracht Gods Wil voor mijn verder leven te ontdekken. Mijn vader zaliger citeerde vaak op zijn verjaardag die mooie tekst uit de Klaagliederen uit Jeremia 3:22-27…

22 Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want Zijn barmhartigheden houden niet op,

23 elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw!

24 Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.

25 Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt;

26 goed is het, in stilheid te wachten op het Heil des Heren;

27 goed is het voor de man, dat hij een juk in zijn jeugd draagt.

Toen ik lang geleden tot geloof kwam in Jeshua de Zoon van God werd ik in die week tot drie keer tijdens mijn stille tijd met Psalm 32:8 - 11 geconfronteerd, het is mijn levenstekst geworden tot op deze dag. Sinds die dag weet ik dat mijn leven voor altijd in Gods hand is...Lees maar mee...

8 IK [JHWH] leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; IK raad u; Mijn oog is op u.

9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome.

10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.

11 Verheugt u in de Here en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. Shalom Ramshoorn.

Goodmorning op 10-05-2018 01:45

IK [JHWH] leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; IK raad u; Mijn oog is op u.

Hele mooie tekst Ramshoorn@, wij ontvangen Zijn leer, of je het nu leest uit de bijbel of dat je dit ontvangt uit de Heilige Geest., Hij leert ons omdat wij allen oprecht van hart zijn. Daar komt dan ook nog iets bijzonder moois bij en dat is zijn raad, waardoor wij dus altijd het juiste antwoord als geschonken krijgen. Het laatste is wel heel erg mooi.

Zijn oog is op u!!! Kan jij je hier een voorstelling van maken, dat de Heer dus hierin wil zeggen dat elk oprechtig gelovige in de Here totaal geen angst hoeft te hebben voor het kwade, want zoals Hij zegt..."Mijn oog is op u". ...

Deze tekst maakt mij persoonlijk gelukkig. Het zijn 4 woorden, maar wat een bescherming en Goddelijke kracht word hierin beschreven.,  Wens  iedereen die liefde van de Here toe

Groet aan allen

Emanuel op 10-05-2018 02:20

Er is verschil tussen de wetten van Mozes en het nieuwe verbond door Christus Jezus. En de profeten hebben Gods woord verkondigd. Elk woord heeft zijn doel en betekenis en gesproken in bepaalde tijd. Ons leven is in Gods handen. We kunnen alleen door hem leven.

Maar om te leven moet de ongerechtigheid verzoend zijn Naar Gods Wil Gods . In de wet van Mozes geschiedde dat door bloedoffer in heilige der heiligen. In het verbond in Christus vindt verzoening plaats door bekering en waterdoop in de naam van Jezus, onder de belofte afkeren van alle zondige werken, zoals door God bepaald en de werken te doen die Jezus heeft bevolen.

De wet openbaart dat de mens een zondaar is. De profeten vermaande de Joden in het leven gehoorzaamheid te betrachten, want ze hebben God nodig om te leven. Tevens werd geprofeteerd dat God de Verlosser gaat zenden.

De belofte die God Abraham deed,nl.dat hij vader gaat worden van vele volken en zijn nageslacht zal zijn als de sterren(in aantal) kon niet waar worden gemaakt door de wet. Er moest een ander verbond komen. Mozes heeft dat ook medegedeeld bij zijn afscheid, maar dat was niet makkelijk te te begrijpen. Maar de profetie van Jesaja wel goed te begrijpen.

Esther op 10-05-2018 13:36

Fran op 07-05-2018 11:23

Mooi en bemoedigend wat u schrijft... er is maar één Persoon, de Heere Jezus. Er is er maar Een naar wie  elke gelovige moet opzien !  Hele ware woorden.... Hem alleen volgen, zodat we niet steeds in het struikgewas terechtkomen, dáár waar we niet moeten zoeken.

@ Harold, Goodmorning en Ramshoorn... fijne bijdragen van jullie. Dank jullie wel...

Prachtige teksten Ramshoorn, uit Jeremia 3

Hallo Piet 1  05-05-2018 13:55... wat een rare wereld als je dat zo leest. Steeds meer de voorrang naar het moslim gebeuren. Soms vraag je je wel eens af, waar gaat het heen. Gelukkig mogen we weten, maar we moeten het ook volledig beseffen dat God de Vader en Jezus onze Heere het hele wereldgebeuren, alles in hun handen heeft.

Heerlijk weer nu buiten, na die warme dagen, regen, koelte... wat knapt een mens daar weer van op. En natuurlijk ook de natuur.

Nog een mooi lied, gewoon een klein stukje bemoediging. Dan voor ieder nog een fijne dag, en vaders liefde om jullie allen heen. En hartelijke groeten, Esther.

Hier is het lied:  https://www.youtube.com/watch?v=GiuQimsES2s 

Emanuel op 10-05-2018 14:29

Wie op de Heere God hoopt, zal zijn raad opvolgen. Hij zal de wegen bewandelen om genade te vinden. 

Emanuel op 10-05-2018 15:02

Mijn excuse voor de schrijffouten. 

Esther op 10-05-2018 16:00

Hallo Emanuel, geeft niet hoor, ik heb zovaak schrijffouten.

Dank u ook voor uw mooie, kostbare schrijven.

Goodmorning, ik sta helemaal achter uw woorden. Prachtig heeft u het zo helemaal neergezet. Wat een liefdevolle warmte en trouw aan ons betoond.

Lieve mensen, Vaders zegen, en groeten van mij, Esther.

 

Goodmorning op 10-05-2018 22:44

Esther@,

Zoals jij de liefde van de Here wil delen op xandernieuws doet elk gelovig en ongelovig mens goed! 

Dat zegt genoeg over deze vrouw uit het hoge noorden,...☺...zoals Ramshoorn@ ons herinnerde aan deze wondermooie tekst

Zo zijn "de ogen van de Here" ook op u Esther

Wens ieder Gods zegen toe.

Groet

Muggenzifter op 11-05-2018 09:33

Psalm 16

Gij zijt mijn Heere (vers 2).

Wie de Heere heeft, bezit alles. De waarde van dat bezit stijgt boven alles uit. David kan er niet over zwijgen. Hij moet zich voor zijn Heere uitspreken: ‘Ik heb geen goed buiten U.’

Dat betekent niet dat hij geen verdere bezittingen had, want hij was rijk gezegend met aardse goederen. Hij wil alleen maar zeggen dat al zijn andere goederen waardeloos waren in vergelijking met de Heere, die zijn Bewaarder en Schuilplaats is.

Waarschijnlijk heeft David (zo rijk was hij wel) zelf niet eens de waarde van zijn bezittingen gekend.

Maar al deze schatten vallen in het niet waar de Heere Zelf ons erfdeel en onze beker is. Wanneer de Heere ons erfdeel en onze beker is, ontbreekt ons niets meer. Van de Levieten lezen we dat ze geen erfdeel kregen, toen het land Kanaän werd verdeeld onder de stammen van Israël.

Zij hadden de Heere Zelf als hun erfdeel ontvangen. Daarnaast ontvingen zij de tienden en een aandeel in de offers die gebracht werden. Daarmee kwam hun ‘inkomen’ al meer dan twintig procent boven dat van de andere stammen.

Zij waren beter af. Zo is het nog altijd. Wie kan zeggen ‘Gij zijt mijn Heere’, is pas écht goed af, want die bezit Hem. Het geheim om deze rijkdom te kennen en te genieten vertelt David ons vanaf vers 8. Hij richt zijn oog voortdurend op de Heere. Dat heeft vele gevolgen: hij wankelt niet, zijn hart verheugt zich, en zijn ziel juicht bij het denken aan alle zegeningen.

Alles moet wel uitmonden in de blijde lofprijzing: ‘Overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.’ Met zo’n erfdeel is het mogelijk niets te bezitten en toch velen rijk te maken.

Allen een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Ramshoorn op 11-05-2018 17:33

Beste Goodmorning u schreef: 

"Zijn oog is op u!!! Kan jij je hier een voorstelling van maken, dat de Heer dus hierin wil zeggen dat elk oprechtig gelovige in de Here totaal geen angst hoeft te hebben voor het kwade, want zoals Hij zegt..."Mijn oog is op u". ..."

Er is natuurlijk wel een voorwaarde gekoppeld aan deze belofte van Psalm 32:8...Mijn oog is op u...

Zie vers 9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome.

10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.

Allen die meelazen en reageerden, een hartelijk Shalom van Ramshoorn.

Esther op 12-05-2018 11:34

Goodmorning, dank je wel hoor, voor je bemoedigende woorden. Zo ook voor jezelf. Geweldig hé, zo'n machtige Bijbeltekst door Ramshoorn neergezet. Misschien kwam het van de Heere, om elkaar daar mee te bemoedigen. Hoe belangrijk het is voor een gelovige om volledig te vertrouwen om de Heere... zoals we ook lezen.

Dank je wel Muggenzifter, om ook deze Psalm neer te schrijven. Hele diepe boodschap zit er in. De woorden van David... mogen ook onze woorden zijn, onze persoonlijke woorden. En juist dát maakt het zo bijzonder om de Psalmen te lezen. Zo gaat de Bijbel leven, geschreven voor ieder persoonlijk, maar ook voor elkaar en mét elkaar.

Geniet van de dag allemaal. Hebben sommige het moeilijk, de Heere ziet en weet het... we mogen met onze moeilijkheden en strijd en zorgen altijd bij de Heere komen. Om met Hem te wandelen, ook al lijkt het soms zo donker in onze levens. HIJ alleen is ons Licht, zowel in onze harten, als ook om ons heen.

Niet ik of wij, maar de Heere Jezus Christus de gestorven en opgestane Heere. Onze Heer en Heiland.

Vaders liefde en kracht om jullie heen, en hartelijke groeten, Esther.

Spyfromthesky op 13-05-2018 00:17

Ik wilde het eigenlik Off Topic plaatsen bij het laatste artikel. Het praatcafé zag ik ook al even niet zitten omdat daar al een tijdje geleden gepost was.

https://nos.nl/artikel/2231245-trump-en-kim-jong-un-ontmoeten-elkaar-op-12-juni-in-singapore.html

Trump en Kim Jong-un ontmoeten elkaar 12-06-2018.

Heel gemakkelijk kunnen we dit verdelen als 9 om 11 of te wel 9/11.

De lezer moet er zelf maar over nadenken.

Spyfromthesky

Tom Hendrix op 13-05-2018 16:37

Esther: 10/5: 13.36. uur. Dank voor het mooie lied. Ja, onze Hulp is in de Naam van de Heere!

Ramshoorn op 14-05-2018 07:40

Beste mensen, vandaag vieren Israëlisch de verjaardag van hun 70-jarige Staat. [14 mei 1948-2018]  Is dat geen wonder? Hoe denkt u daarover?

Wat mij betreft is Israël Gods wonder! Ik feliciteer ze met de woorden van Psalm 121 en 122.

Vele ongelovigen vragen zich verwonderd af: Hoe bestaat het dat Arabieren/Palestijnen al 70 jaar dood aan Israël roepen, Israël alleen maar groter en sterker wordt!

Israël gaat gewoon door met de oplossing: Het land dat de God van Israël hen gaf, bewonen en bewerken...zij laten zich nooit meer verdrijven volgens Zacharia 8-14 en Openbaring 7, 14 en 19. De Joodse Messias gaat straks vrede brengen vanuit Jeruzalem in heel de wereld.

Dan zullen Jeshua's Woorden vervuld worden: Het heil is uit de Joden. Johannes 4:22.

Harold op 14-05-2018 15:18

@Ramshoorn

Menselijk gezien is Israel een wonder, maar eigenlijk is het ook een vanzelfsprekendheid. Talloze keren wijst God Israel aan als Mijn land en is het ten erfdeel gegeven aan het volk Israel. Wie zijn wij (Arabieren en westerse landen) om te beslissen dat uitgerekend Gods land verdeeld moet worden? Nog niet eens het volk Israel erbij betrekkende, zijn alle plannen die de mens heeft met Israel een rechtstreekse aanval op God zelf. En daar ligt ook de bron van alle ellende met betrekking tot Israel. Het is geen palestijnse claim, het is geen islamitische claim, het is haat en verzet tegen God die zegt: 'Dit is Mijn land'. Het wordt aan de rest van de wereld wel gebracht als een islamitsch of palestijns conflict en de westerse wereld trapt er gewillig in. Wanneer je de werkelijke bron aanhaalt wordt je uitgelachen, want ach, God bestaat niet en de Bijbel is een sprookjesboek. Daarom is er geen enkel oog meer voor de onlosmakelijke verbinding tussen God en Israel, maar blijft het een oppervlakkig probleempje tussen palestijnen en israel.

Ook nu weer hoor ik op het nieuws over hevige rellen met tientallen palestijnse doden ivm de verhuizing van de Amerkaanse ambassade en de 70e verjaardag van Israel. Als vanzelfsprekend wordt er door de nieuwslezeres bij verteld dat Joden 70 jaar geleden naar Israel kwamen en daar honderdduizenden palestijnen verdreven en nu de boel daar bezet houdt. Het is inderdaad weer Israel die het allemaal gedaan heeft. Oog voor geschiedenis is er niet meer bij, zelfs niet door gerenommeerde nieuwsmedia en al helemaal heeft men het niet over de werkelijke betekenis van Israel en de werkelijke eigenaar van het land.

Israel zal het nog heel zwaar krijgen en de verdelers van Gods land zullen genadeloos afgestraft worden. Dan blijkt ook God wel bestaat en dat de Bijbel het boek der waarheid is, want zegt God: 'Dan zult u weten dat ik de Heer uw God ben'. Dat zullen machtige tijden worden, als God publiekelijk optreedt en zelfs de grootste atheist niet meer om God heen kan. Tot die tijd is het aan ons om de waarheid omtrent Israel te blijven vertellen, hoeveel verzet er ook tegen is.

Pier op 14-05-2018 18:00

Beste Ramshoorn, de woorden van onze Heer zijn al vervuld. Hijzelf is het heil. Hij wordt niet voor niets de Heiland genoemd. Jezus kwam voort uit het Joodse volk. Hij is het heil uit de Joden. Het heil voor de hele wereld. "Het zal worden één herder, één kudde", heeft onze Heer gezegd. Er is maar één volk van God betekent dat. Hèt volk van God. Bestaande uit mensen van alle nationaliteiten, kleuren en zo je wilt 'rassen'.

Dat is wat het heil dat voortkwam uit het Joodse volk, namelijk de Heiland Jezus Christus, heeft bewerkt en mogelijk gemaakt en volbracht door te sterven aan het kruis als offer voor de zonden van de hele mensheid.

Het is nu voor iedereen Ramshoorn. Er is geen verschil meer tussen rassen, volken, kleuren, in Christus. Één volk van God, bestaande uit allen die het offer van Jezus in geloof hebben aangenomen. Één herder, één kudde. Dat is wat onze Heer Zelf heeft gezegd. 

Spyfromthesky op 14-05-2018 19:58

Na 7 jaar regeerde David ook over Jeruzalem. Mogelijk 1018 voor Christus. Dan is het mogelijk opvallend dat de Ambasade van Amerika naar Jeruzalem is verhuisd.

En die 70 jaar voldoet aan één van de vele mogelijkheden van een generatie. Maar tegelijker tijd wordt steeds meer duidelijk dat de stad van David een onthulling geeft van de opgravingen die alleen met de Bijbel verklaard kunnen worden. Alsof de profetische woorden van Daniël echt bewaarheid gaan worden in de genatie die nu nog leeft dat bepaalde geheimenissen bewaard zijn tot de bestemde (=lees einde van de tijd) pas bekend zullen worden. Zo is de tempel dus altijd gesitueerd geweest in de stad van David.

Interesante ontwikkelingen voor degene die het profetische woord ook in deze dagen willen gade slagen. Dit laatste staat naar mijn mening 100% haaks op de zgn. wonderen, tekenen dat de christenen moeten zorgen voor het Koninrijk van God op aarde.

Spyfromthesky

Esther op 14-05-2018 20:08

Hallo Tom H. Hele ware woorden, Ja, onze Hulp is in de Naam van de Heere! Niet onze kracht maar de kracht en sterkte van de Heere.

Tom, Vaders liefde en zegen om u heen. Vriendelijke groeten, Esther.

Ramshoorn op 14-05-2018 20:31

Beste Harold, ik kan alleen nog maar mijn Amen aan uw antwoord toevoegen. Helemaal mee eens! Shalom Ramshoorn.

Piet 1 op 14-05-2018 20:50

Harold op 14-05-2018 15:18,

Israël bestaat toch uit 12 stammen, het 10 stammen Noordrijk Israël en het koninkrijk Juda en die later weer één Koninklijk worden, het hele huis Israëls, Jeremia 36:10.              Wat vers 26 en 27 betreft moeten wij het 6e zegel begrijpen en Jesaja 66:16, deze zuivering en loutering betreft niet alleen Israël maar de gehele mensheid.  

De 10 Stammen moeten Israël dan ook nog claimen en als Nederland de stam Zebulon zou zijn of is, dan hebben wij ook recht van spreken en claimen en kan Juda niet geheel Israël zijn en claimen.

Ben Jozef, Jezus Christus hebben ze afgewezen en Juda claimt nog altijd Ben David een andere Spruit ..en inderdaad..want in Jeremia  (23:1-8) 5-6 staat dat er aan David een rechtvaardige spruit wordt verwekt en in zijn dagen zal Israël behouden worden en veilig wonen.

Dit is hun Ben David, want die verwekt wordt en in vers 6 ..in zijn dagen behoren bij elkaar en is -die tijd- wanneer Israël weer veilig zal wonen... dus Ben Josef en ben David zijn 2 personen.

In Jeremia 33:15-16 staat het nog begrijpelijker nl. ..in die dagen en in die tijd zal Ik David een rechtvaardige spruit doen ontkiemen ...en zal Jeruzalem veilig wonen en men zal hem noemen: de Here onze gerechtigheid, of met andere woorden..de gerechtigheid van onze Here...rechtvaardig door genade.     In Jesaja 28:6 zit hij op de rechterstoel..in zijn gerechtigheid, en in vers 3 vertrapt hij de trotse kroon van Efraïms, de huidige westerse leiders uit de 10 stammen Efraïms..de samenzweerders tegen God en zijn Gezalfde.

Ben David wordt dan voor de Joden de eerste getuige van Ben Josef, Jezus de enige Messias.

Ramshoorn op 14-05-2018 21:19

Beste Pier, u schrijft...Er is maar één volk van God betekent dat. Hèt volk van God. Bestaande uit mensen van alle nationaliteiten, kleuren en zo je wilt 'rassen'.

Maar hoe leest u dan Handelingen 15 en Romeinen 11 waar toch duidelijk over 2 entiteiten wordt gesproken door Paulus?

Atina op 14-05-2018 22:20

Jacob kreeg 12 zonen en dat werden de 12 stammen van Israël. Veel mensen denken dat de Joden heel Israël zijn maar de Joden komen van de stam Juda. Maar hoe zit het dan met de andere stammen en waar zijn die gebleven? JHWH zelf heeft beschikt dat de familie Jacob voor een hele periode in tweeën is verdeeld. Dat noemt men wel: de 2 huizen van IsraëlDie staan dus voor de 12 stammen, genoemd naar de zonen van aartsvader Jacob, die geestelijk en letterlijk verdeeld zijn in het huis van Juda, nu bekend als de Joden, en het huis van Israël. Begrip hiervan is ontzettend belangrijk om tot een juiste interpretatie te komen van heel veel Bijbelteksten die over Juda en/of Israël spreken. ............Lees nu eesn het hele boek Hosea . Lees het als de stam Judah de Joden en als het huis Israel= de 10 verloren stammen welke zich hioer in het Westane bevinden en leg dan nu de huidige situatie ernaast . https://www.basisbijbel.nl/boek/hosea/1

Pier op 14-05-2018 23:37

Ramshoorn, God gaat Zijn eigen weg met het Joodse volk. Zo lees ik dat. Zoals God in alles en met alle volkeren Zijn eigen weg gaat. God is goed en rechtvaardig. Zijn heilsplan voert Hij uit.

Maar een kind van God worden, een huisgenoot van God, zoals de bijbel het ook wel noemt, of een burger van het Koninkrijk der hemelen, wedergeboren worden, een plaats verkrijgen in de hemelse gewesten, een nieuwe schepping worden, vervuld worden met de Heilige Geest, dat kan alleen door te geloven in Jezus, Hem te belijden als Heer, en gereinigd te worden van je zonden door het bloed van het Lam, ons Paaslam, Jezus Christus. Degenen die dat in geloof aanvaarden, dat is die ene kudde waar Jezus over spreekt en daarvan is Hij de herder. Er is geen andere manier om met God verzoend te worden dan door Jezus Christus. Dit geldt voor alle mensen, Joden en heidenen. Dat is het heilsplan van God. Vrede met Hem door Jezus Christus. En in Christus is er geen verschil meer tussen Jood of Griek, zelfs niet tussen man en vrouw. Want allen die in Hem geloven zijn zonen van God. Een hoog verheven heilsplan, waarvan de uitwerking in ons met verbazing aanschouwd zal worden bij het openbaar worden van Zijn heerlijkheid, als Jezus terugkomt. Er is aan hen en in hen die Christus hebben aangenomen een wonderbaar werk gedaan. De ganse schepping ziet uit naar dat moment, het openbaar worden van de zonen van God. Nogmaals, die zonen, dat zijn mannen en vrouwen (!) uit alle stammen en natieën. De bruid van Christus, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt op aarde van God. Groots, verheven en moeilijk te vatten. Genade van God voor de ganse schepping.

Piet 1 op 15-05-2018 11:20

Atina op 14-05-2018 22:20,

Wat de 12 stammen betreft kijk ik naar Zacharia 2:6  ..want naar de 4 windstreken des hemels heb Ik u uiteengedreven.  Zo las ik onlangs dat bv. Indonesië een bepaalde stam vertegenwoordigde.. 

In Jesaja 32 wordt er gesproken over een koning en vorsten en ieder van hen zal zijn als een beschutting enz.

Volgens Wikipedia is de keizer de  hoogste vorstelijke titel en staat voor de heerser waaraan alle andere vorsten ondergeschikt zijn.

In Ezechiël 37:22 staat: en één koning zal over hen allen koning zijn..niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee Koninkrijken.  Dat wil zeggen in onze begrippen dat die éne koning keizer over 12 vorsten/koningen zal zijn omdat er 12 stammen zijn...en omdat ieder van hen zal zijn als een beschutting, betekent dat ieder stamgebied als Natie zijn eigen koning zal hebben maar de keizer het fundament cq. rots van éénheid zal zijn.

De demo(n)cratie is corpocratie geworden, zoals anderen opmerken en met die hulp wil de Eu de soevereiniteit van de landen opheffen...om de antichrist tot koning te maken (in Israël)...als tegenhanger van het koningschap van God.

https://www.groene.nl/artikel/welkom-in-corpocratie

Piet 1 op 15-05-2018 15:12

Pier op 14-05-2018 23:37,

Zijn eigen weg met het Joodse volk, zoals jij zegt, die weg staat in Maleachi 3:1-5- ...maar die zal samen vallen met alle vlees, de rest van de mensheid zoals we kunnen begrijpen in Jesaja 66:16.

Je hebt het over de Wederkomst, als Jezus terugkomt...maar bedoel je die Wederkomst in Maleachi 3:2-5- of die bij het laatste oordeel in Openb.20:11-15 en evenzo in 1Tess.4:15-18 ?!  ..want in die in Mal.3 openbaart Hij zich in vuur, in het Vuur van de Heilige Geest om te reinigen en te louteren...en in het zelfde Vuur komt Hij ook voor de rest van de mensheid zoals Jes.66:16 aangeeft, want in het laatste oordeel wordt er niet meer gereinigd en gelouterd.

In Jeremia 33:8 (Messiaanse tijdperk) zien we dat we gereinigd worden en daarna en daarmee vergeven en daardoor ontstaat ook de Nw. Hemel en Nw.Aarde want ook het dierenrijk en lager wordt betrokken bij deze reiniging, zodat zoals Jes.66:14 aangeeft het gebeente bloeit als het jonge groen ...en naar 65:20 ouder worden dan 100 jaar.

Het is dus simpel te constateren dat het bovenstaande oordeel in Vuur het 6e zegel vers 16-17 betreft.....en ook al ben je al bekeerd en een zoon van God en leef je als een heilige naar Zijn Genaden ..dan ga je toch door het omvattende Vuur waarin Hij zich openbaart.. in de mate waarin je natuur geen weerstand biedt door zonden.. des te voorspoediger het zal zijn en hoe meer zonde hoe moeilijker.

En als we dan het 6e zegel het 1e oordeel noemen dan betreft Zijn feitelijke Wederkomst het laatste oordeel.     Ezechiël 39:29 zegt dan ook: ..nooit meer zal Ik mijn gelaat voor hen verbergen...want door het Vuur van de Heilige Geest wordt de menselijke geest geopend om Hem te aanschouwen in het reinigend oordeel als loutering (Mal.3) ..en dat begint in het 6e zegel in vers 14 ..en de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold.

En als de menselijke geest wordt geopend kun je dat beschouwen als opname in het Boven-natuurlijke en o.a. daarom verwerp ik de lijfelijke opname.  Op de gereinigde aarde in een gereinigd heelal gaat de mens dan een laatste fase in waarna de komst van de antichrist zal volgen en de Wederkomst bij het laatste oordeel zal volgen.  En daarom komt vóór het komende 6e zegel een "andere" antichrist namelijk de valse profeet te weten maitreya, zichzelf de Christus noemende.   ..  Als de antichrist bij zijn komst 30 jaar zou of zal zijn dan weten we nu al dat hij nog niet geboren is want hij verschijnt op het einde van het "1000"jarig Vrede Rijk dat ook het Messiaans tijdperk is.

In Zacharia 12:10 zien we dan ook hoe ieder mens persoonlijk in zijn zonden Jezus kruisigd, men zal jammeren over zijn zonden ...in zoverre ze vooraf nog niet vergeven zijn en beleden met berouw ..de doorgang is gemakkelijker in zoverre er midder weerstand is door zonde.    Het oordeel in Zacharia 14 betreft dus ook hier het 6e zegel...

Doordat de natuurlijke geest van de mens geopend is door de reiniging zal de mens met de ogen van de geest de Engelen zien en de hemel bewoners en zoals de Apostelen voor de hemelvaart Jezus Christus konden zien in zijn aanwezig zo zal het ook na de reiniging zijn, maar Hij zal niet lijfelijk op de troon van David zitten, want anders waren de koning en vorsten in Jesaja 32 overbodig.. maar die zullen wel lijfelijk regeren.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl