Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

grote Henk op 20-04-2018 15:51

Muggenzifter op 20-04-2018 14:06

grote Henk op 20-04-2018 12:40

Nee ik neem niet een stelling van de kerk over wat U daar ook onder moge verstaan.

(u schrijft het zelf op 22.37) Maar ik lees gewoon mijn Bijbel en daardoor ben ik overtuigd geworden. Dat doe ik ook en dat heeft dan niets met welk geloof dan ook te maken

Wat de paus betreft kan ik U een hele lijst met namen van personen geven, die door de loop der eeuwen heen, altijd het pausdom danwel de roomse kerk,  aangemerkt  hebben dat van daaruit de antichrist zal komen. dan zijn we het hier over eens

Wanneer de Here Jezus op een gegeven moment tegen het joodse volk zegt: Wanneer hij komt onder zijn eigen naam, die zult gij aannemen, bedoelt Hij de valse Messias die aan het begin van de grote verdrukking door het volk Israel als de Messias zal worden aangenomen en een verbond met hem aangaan. Halverwege ( na 3,5 jaar) zal hij dit verbond opheffen en breekt er een verschrikkelijke tijd aan.

Er gaat inderdaad iets gebeuren wat erg is voor de harteloze. (mensen die hun kop in het zand steken)

Ik weet wel dat het nog een zeer verwarrende tijd zal worden op aarde. Ook voor gelovigen die op allerlei manieren verleid zullen worden.

helemaal mee eens

Daarom is mijn bede dat we dagelijks ons voeden met het Woord zodat we onderscheidingsvermogen hebben.

inderdaad belangrijk dat we ons met Gods woord blijven voeden alhoewel ik daar dan nog wel wat andere evangeliën bij haal die niet in de bijbel zijn opgenomen. Ook begrijpelijk vanuit de kerk gezien dat ze die niet opgenomen hebben.

De Bijbel is betrouwbaar beste Henk. Lees alstublieft het Johannesevangelie en ontdek voor Uzelf Wie de Here Jezus ook voor U wil zijn.

Ik zeg niet dat de bijbel niet betrouwbaar is. ik zeg dat er meer geschriften zijn die de kerk bewust niet heeft opgenomen vanwege eigenbelang.

Harold op 20-04-2018 16:06

@Grote Henk

Ik heb uw bijdrages gelezen en zou toch op enkele van uw uitspraken willen terugkomen. U verwijst al naar het feit dat er soms gedaan wordt alsof het een wedstrijdje is wie het meest gelijk heeft, dit is niet mijn intentie. Wel om eventueel correcties aan te brengen en net zoals u probeert lezers hier te bewegen eens anders tegen zaken aan te kijken, zal ik dat met enkele van uw uitspraken doen. Ik ben wars van religies, welke dan ook, mijn zienswijze is enkel en alleen op de Bijbel gebaseerd.

'God wil alleen maar dat wij hier op aarde als mens zoveel mogelijk liefdevolle ervaringen opdoen, zodat wij hier ook op aarde naar een bepaald niveau kunnen groeien' Gaat het God werkelijk om de ervaringen die wij opdoen? De Bijbel leert uitdrukkelijk dat Gods enige wens is dat ieder mens behouden wordt. Dit kan enkel en alleen door zijn zoon Jezus Christus. Elke andere manier is uitgesloten. Liefdevolle ervaringen zijn leuk, maar ook satan kent liefdevolle ervaringen met zijn aanhangers, dat zegt niets. Alles begint bij de aanname van Jezus Christus als je redder, vandaar uit kun je de belangrijkste geboden van Jezus volbrengen: Heb God lief en je naaste als jezelf.

'...weet ik ook zeker dat God een voorkeur heeft voor mensen die het hier op aarde verdient hebben. Je zal ervoor moeten werken!!' Hoe weet u dit zo zeker? Uit Gods woord, de Bijbel kunt u dit niet hebben, want deze uitspraak staat haaks op de Bijbel. Uw uitspraak komt juist volledig overeen met wat vrijwel elke religie (incl Christendom) praktiseert, maar het is niet Bijbels. Bijna elke religie leert, dat de mens zijn behoudenis moet verdienen, door regeltje te volgen, dingen te laten of juist dingen te doen. In de Bijbel daarentegen kunt u lezen dat behoudenis enkel en alleen verkregen wordt door geloof in de enige weg tot God, namelijk door zijn Zoon Jezus Christus.

En hier schuilt een groot geheim dat door velen niet begrepen wordt, want de Bijbel wordt vrijwel altijd over een kam geschoren met alle ander heilige boeken. De Bijbel is op dit punt een absolute uitzondering. In elk heilig boek moet het van de mensen zelf komen om tot God te komen. In de Bijbel werkt het geheel andersom. God zelf doet een handreiking naar de mensheid, door zijn Zoon aan de mensheid over te leveren.

De mens hoeft het enkel maar te geloven en aan te nemen. Hieruit blijkt ten eerste de oneindige liefde van God voor de mens, maar ook dat Hij de mens door en door kent. Alle overige goden verwachten juist iets van de mens. Maar als deze goden de mens geschapen zou hebben, dan zou men toch weten dat dit onmogelijk is voor een mens om te bereiken? Juist dat zegt de God van de Bijbel: Ik weet hoe de mens is, de mens wil mij niet volgen, de mens wil het allemaal zelf doen. Vandaar dus dat onze behoudenis niet door onze werken komt, maar van God zelf.

'Het is echt niet zo dat God de mensen selecteert die wel van jezus gehoort hebben en een groep die niet van jezus gehoord hebben.' Ik verbaas mij over het woordje 'echt', alsof u het heel zeker weet. Wederom, dit kunt u niet uit de Bijbel hebben. Laten we eens naar het uiteindelijk einddoel van ons mensen gaan, de dood. Wanneer u de Bijbel erbij pakt kunt u diverse malen lezen, dat er een uitdrukkelijk onderscheidt gemaakt wordt in mensen die in Christus ontslapen zijn en mensen die niet in Christus zijn ontslapen. God maakt absoluut wel een onderscheid en zoals ik bovenstaand al had aangegeven, enkel en alleen op basis van de keuze van de mens voor of tegen Jezus Christus.

'omdat u toevallig van jezus gehoord heeft en miljarden mensen niet kan je de ongelovigen niet veroordelen' Inderdaad het is niet aan ons mensen om te oordelen, maar doen we dat? Daarnaast zit er een fout in uw stelling. U linkt miljarden mensen die niet van Jezus gehoord zouden hebben aan ongelovigen. Wanneer iemand ongelovig is, heeft hij in eerste instantie het verhaal wel gehoord. Pas wanneer diegene zegt: pff dat is onzin, dan is het een ongelovige.

Iemand die nog nooit van Jezus gehoord heeft, kan geen ongelovige zijn. Dit zijn onwetenden. Als u de Bijbel kent, dan weet u dat er staat 'niemand is te verontschuldigen' maw, niemand kan zich verschuilen achter het feit dat men de waarheid niet kent. Ook al heeft iemand nooit van Jezus gehoord, ieder mens heeft van baby af aan reeds een Godsbesef en een besef van goed en kwaad.

Ook mensen die nog nooit van Jezus gehoort hebben, zullen rechtvaardig geoordeeld worden. Ben het met u eens, niet door de mens, maar door Jezus zelf. Het is een ander verhaal van mensen die Jezus daadwerkelijk verwerpen. Maar ook deze mensen worden rechtvaardig geoordeeld, maar ook nu weer niet door de mens zelf.

'Het kan zelfs zo zijn dat menig ongelovige een veel christelijke leven doormaakt dan een gelovige' Zou zomaar kunnen, maar wat is uw conclusie daaraan? De Bijbel stelt: Behoudenis enkel en alleen door geloof, niet door werken. Werken komen voor een Christen juist voort uit het geloof.

Geloof garandeert onze behoudenis, werken (vanuit geloof) garanderen onze beloning in de Hemel. Hoe triest ook, iemand zou zomaar door een goed leven te leiden, maar Jezus te verwerpen, niet behouden zijn. Maar gelukkig ook dat is niet aan ons om over te oordelen, iemand kan zelfs op zijn sterfbed nog tot geloof komen, dus hoop moeten we altijd hebben.

'Ik zou het op prijs stellen als ik uw mening zou krijgen over www.bishoppearson.com'  Het eerste wat mij opvalt aan deze site is dat betreffende meneer zichzelf een 'heilig activist en humanist' noemt. Daarmee is eigenlijk alles al gezegt. Een humanist stelt zichzelf centraal en juist niet God. Deze meneer is 12 in een dozijn, een van de vele valse profeten. Ik garandeer u dat u keihard voorgelogen wordt door deze man, u bent dus bij deze gewaarschuwd. 

U ziet dat ik telkens weer terugkom op de basis, Jezus Christus. Ook deze meneer Pearson zal vast mooie woorden over Jezus spreken, maar waarschijnlijk plaatst hij hem in hetzelfde rijtje als mohammed en boeda enz. Daarmee weet u dat hij liegt. Mohammed heeft nog nooit iemand beter gemaakt, heeft nog nooit mensen tot leven gebracht en heeft de dood nooit overwonnen. Sterker nog hij is nog steeds morsdood, terwijl Jezus leeft!!

Wanneer wij geloven in Jezus Christus, dan weten wij dat wij met Hem uit de dood zijn opgestaan. Dat is de grote belofte voor de gehele mensheid en ook de enige boodschap. Niets geen vaag gebrabbel over religies die samengebonden moeten worden voor een beetje zogenaamde nepvrede. Er is enkel en alleen maar een weg: Jezus Christus.

Muggenzifter op 20-04-2018 18:36

Harold op 20-04-2018 16:06

grote Henk op 20-04-2018 15:51

Harold, ik wil U

bedanken voor Uw heldere uiteenzetting en ben blij dat ik dit van U lees. Kan dit volledig beamen.

Misschien ben ik te terughoudend geweest in mijn antwoord naar Grote Henk.

Voor grote Henk, als U het antwoord van Harold leest,hoop ik dat U begrijpt dat hij dit met de beste intenties heeft gezegd.

Zoals ik U reeds eerder vertelde wordt er veel verwarring onder gelovigen rondgezaaid.

Hieraan onderkennen we in zwaar geestelijk weer terecht zijn gekomen.

Voor U allen een fijne avond gewenst.

Groet

Muggenzifter

grote Henk op 20-04-2018 19:10

aan harold en Muggenzifter; bedamnkt voor deze terugkoppeling.

grote Henk op 21-04-2018 21:56

ik heb het al eerder geschreven maar misschien is de tijd er nu beter rijp voor en daarom wil ik nog eenmaal een voorbeeld erbij halen om sommigen van u (we hebben een vrije keus) te laten begrijpen dat er nog een andere manier is om tegen bepaalde zaken aan te kijken.

Enige tijd na de 2e wereldoorlog is er op de TV een interview gehouden met de secretaresse van Hitler waarin gevraagd werd wat zei er van vond om onder Hitler mee te werken aan het martelen en vermoorden van 6 miljoen Joden. Net zo als heel veel andere (ook christelijke) Duitsers antwoorden zei toen dat zei het verschrikkelijk vond en er wel om kon huilen maar toch deze emoties wegstopte omdat zei het nationaal  socialisme van een hoger belang achtte. Mijn stelling is dat als een mens dus met zijn verstand dit soort zaken probeert te beredeneren en niet meer zijn gevoel gebruikt (hart) dan is die mens verloren ook al gaat die elke dag de bijbel zitten lezen en ook al verteld die aan de hele wereld dat jezus de redder is (tenzij hij of zei oprecht spijt heeft) dan nog zullen die mensen ooit moeten uitleggen waarom ze de andere kant opgekeken hebben.

Ook nu zie je anno 2018 dat er heel veel mensen gehersenspoeld als ze zijn altijd een excuus hebben als er iets gebeurd in hun omgeving waarbij ze eigenlijk moeten handelen maar het niet doen heel simpel omdat ze er niets van begrijpen. Het zijn die mensen die bv als excuus  zeggen dat ze het van hoger hand moesten doen terwijl ze best wel weten dat die zaken die ze moeten doen fout zijn. Sterker nog die zelfde mensen gaan hun hakken in het zand zetten als je ze erop aanspreekt en het wordt alleen maar erger, veel erger voor ze en zelfs zo erg dat ze zich zelf en alles om hun heen meeslepen in hun val naar de hel.

Ramshoorn op 22-04-2018 07:52

Beste mensen, als u het boek van Bert Schwitters nog eens tegen komt: Oorlog tegen de ziel - historie en achtergrond van Operatie Psychiatrie, dan zal veel van bovengenoemde besproken zaken u duidelijk worden.

Psychiatrie als middel ter gedragscontrole maakt dat deze wetenschap zich bij uitstek leent voor politieke en sociale manipulatie. Oorlog tegen de ziel laat zien dat de nieuwe priesters van de menselijke geest meer willen dan geestelijke gezondheid. Ze bedien[den] zich van methoden, die voor die van de Inquisitie niet onderdoen!

Harold op 22-04-2018 08:11

@grote Henk

Uw vraagstelling is een begrijpelijke vraag, waar veel mensen mee zitten. Als we kijken naar het verleden van vele religies dan zien we tegelijkertijd heel veel ellende, die juist ontstaat zijn door religies. Daarom pleit ik er altijd voor om religie los te zien van geloven. Het gaat er nooit om, welke religie een persoon heeft aangehangen, maar wat zijn persoonlijke keuze is geweest. De Bijbel wijst enkel en alleen Jezus Christus aan om te volgen er wordt ons niet opgedragen om een religie te volgen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Koran, daarin wordt constant de Islam aangeprezen als de enige ware religie, wordt er in de Bijbel geen aanwijzing gegeven om een bepaalde religie te volgen. Ja na Jezus Hemelvaart, zijn er gemeentes ontstaan om elkaar gezamelijk op te bouwen, maar nog steeds staat de persoonlijk aanvaarding van Jezus Christus voor ieder mens persoonlijk centraal. Wanneer mensen religie belangrijker gaan vinden dan de persoonlijke band die men met Jezus Christus heeft, dan onstaan er juist excessen, zoals wij die in het verleden zien.

U komt met de woorden hart en verstand. Laat dit nu net ook de woorden zijn die we tegenkomen in het hoogste en eerste gebod voor ons Christenen. In Mattheus 22:36 geeft Jezus dit gebod: 'Gij zult liefhebben den Heere, uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.' Hart, ziel en verstand dienen allen geheel vervuld te zijn met de liefde voor God en is de enige garantie om de juiste keuzes te kunnen maken. Is er een garantie dat wij mensen dan alleen juiste keuzes maken? Nee, wij blijven mensen, met menselijke eigenschappen, waaronder het maken van verkeerde keuzes.

Maar er zit wel een verschil in, wanneer iemand die oprecht geloofd een foute keuze maakt en iemand die ongelovig is een dergelijke keuze maakt. De ongelove zal geen verantwoording van boven voelen en zich daarom vrij voelen in de keuze die hij maakt. De ware gelovige wordt na zijn aanname van Jezus verzegeld met de Heilige Geest. Deze Heilige Geest zorgt ervoor dat wanneer een gelovige bewust een foute keuze maakt, hij dit niet kan zonder gewetensnood te krijgen.

Wanneer een gelovige dit gevoel niet heeft, dan moet hij zich ernstig afvragen hoe serieus hij gekozen heeft voor Jezus Christus. Vaak zie je ook dat 'gelovigen' foute keuzes maken, omdat men geleid wordt door de religie en niet door Jezus Christus, zoals in bijvoorbeeld uw voorbeeld, dat men 'opdrachten van hoger hand' zou krijgen. Niet voor niets wijst de Bijbel er vaak op dat alles draait om God te verheerlijken, maar dat de mens heel gevoelig is om zelf de eer te krijgen voor zijn daden.

In mijn vorige commentaar had ik al geschreven, dat behoudenis voor de gelovige bereikt kan worden door geloof in Jezus Christus. Dit klink heel simpel en ik heb ook vele malen te horen gekregen 'ja maar, dat is juist een vrijbrief om ongebreiteld te zondigen, want je bent toch al gered' Na aanname van Jezus Christus, begint het echte werk en voor de echte strijd voor een gelovige pas. Je mag weten gered te zijn, maar bij elke (bewuste) keuze die je maakt, zul je worstelen, met de leiding van de Heilige Geest.

Het 'ongebreidelde zondigen' is in theorie mogelijk, maar voor de gelovige in de praktijk ook onmogelijk om te dragen. En nogmaals, wanneer een gelovige dit wel heel gemakkelijk kan, dan moet er ernstig getwijfeld worden of hij wel een echte gelovige is of een schijngelovige. Wij kunnen dit als mens zijnde aflezen aan de vruchten van de Heilige Geest die een gelovige voortbrengt. Draagte de gelovige geen enkele vrucht, dan is de conclusie snel gemaakt en mag je deze gelovige daadwerkelijk de vraag stellen of hij echt wel Jezus aanvaard heeft.

Vraag een dergelijk iemand maar eens recht op de man af 'ben jij behouden?' Dit is namelijk een zekerheid die de Heilige Geest bij gelovigen als eerste bevestigd. Wanneer er omheen gedraaid wordt en men komt met ja maar verhalen of weet het niet zeker, dan is zijn keuze voor Jezus waarschijnlijk niet heel serieus geweest.

Maar dan nog, aan ons is het nog steeds niet om te oordelen. Wel kunnen we beoordelen, maar als mens hebben wij Goddank niet de mogelijkheden om te kunnen oordelen over iemand. Wij zien immers enkel de buitenkant en niet het hart. En ook voor foute keuzes zullen wij ons moeten verantwoorden, maar als gelovige kun je nog steeds behouden zijn, maar bij het oordeel over de gelovigen gaat het niet om de vraag of die persoon wel of niet behouden is, maar juist hoe hij of zij zijn gelovige leven heeft ingericht, de keuze  die gemaakt zijn.

In de Bijbel wordt dit oordeel heel mooi omschreven. Je leven zal verbrand gaan worden. Als het zo is dat je leven overeenkomt met hoe het als gelovige hoort, dan zal er niets door het vuur verteert worden en op basis daarvan worden beloont. Sommige gelovigen  zullen hun hele leven zien verbranden en als het vuur gedoofd is, zal er niets overblijven. Je bent wel behouden, maar wel beschaamd, zoals de Bijbel aangeeft en wordt je niet beloont.

grote Henk op 22-04-2018 17:29

 

aan Harold,

om nog even terug te komen op mijn verhaal op 21.56 en een  reactie op uw schrijven het volgende;

Of we nu spreken over ongelovigen, moslims, niet gelovigen, kerkgangers, Bijbelkenners etc. etc.,

Elk mens weet wanneer die fout bezig is. daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. elk mens weet dat als er iemand ligt te verdrinken wat de gevolgen zijn als je doorloopt terwijl je het ziet gebeuren. Het heeft inderdaad niets met geloof te maken of je een ander wel of geen liefde kan geven of om je medemens te helpen. Ik zie het heel simpel zo dat de bijbel een handvest is waarbij het zo nodig makkelijker te begrijpen valt allemaal omdat je nu eenmaal in je leven voor raadsels kom te staan die vaak niet te bevatten zijn en de bijbel je daarbij troost kan geven of juist een helder inzicht.

Een mens kan niet oordelen over hoe God ons gaat beoordelen. God is voor mij alles, de eeuwigheid, de kosmos , de aarde, de mens, de flora en fauna, alles.

God is vergelijkbaar met een groot energieveld wat onzichtbaar zijn werk doet. Wij geven trillingen af met ons hart die als ware opgeslagen worden in een soort computer. Elke handeling, elke gedachte, elke liefdevolle daad of het tegenover gestelde wordt allemaal geregistreerd en we krijgen allemaal straks een plekje om te aanschouwen waar we zijn blijven steken of juist bij de uitverkorenen zijn gaan horen. Ik ben nog niet aan de andere kant geweest maar als ik er boeken over lees en goed naar de geschriften luister of naar mensen die even dood zijn geweest kan je ongeveer  er een voorstelling van maken hoe het gaat zijn.

Je kunt geen positief leven leiden met negatieve gedachten en dus probeer ik alles en iedereen het voordeel van de twijfel te geven totdat die laat zien dat er andere bedoelingen zijn bij hem/haar of heel simpel omdat diegene nog niet zo ver is met het groeiproces wat hem de nodige wijsheid zou moeten geven. Ik ben het met Harold eens dat de bijbel en religie niets met elkaar te maken hebben  en daarom  hebben wij gelukkig als individu de kans om ons niveau via de bijbel te laten groeien met al de inzichten die er beschreven worden.  nu komt het; als je je eigen verdiept in de ontwikkeling van de kerken en de bijbel  en andere geschriften  dan kom je erachter dat de kerk bewust een aantal geschriften zoals het thomas evangelie niet heeft opgenomen in de bijbel. 

Ik wordt dan altijd nieuwsgierig en wil dan onderzoeken waarom ze dat niet gedaan hebben. want het zoeken naar de waarheid houdt nooit op.  ik wil harde bewijzen zien.  het gaat mij vooral over de verlichting die een mens kan krijgen door bepaalde (nieuwe) inzichten tot zich te nemen.  Een wijs mens kan alleen maar wijs worden door zoveel mogelijk levenservaringen te hebben opgedaan in combinatie met de inzichten die hij kan verkrijgen door zijn best te doen de waarheid te blijven zoeken wat overigens een constant proces is.

als je denkt dat je er bent ben je er precies niet en ook nu leer ik van de verkregen inzichten die ik via dit medium verkrijg. In het Thomas evangelie staan hele mooie duidelijke en inspirerende teksten die jezus gezegd zou hebben. Ik ben bezig dat uit te zoeken en moet voorlopig het thomas evangelie het voordeel van de twijfel geven omdat elk mens toch zeker zelf wel kan uitmaken wat goed of niet goed is voor hem en zijn medemens.

Nou hoor ik al verschillende mensen zeggen dat de geschriften door God aangestuurd zijn en wie ben ik om dat tegen te spreken maar ik  lees  tussen de regels door in woorden van jezus uitgelegd door het Thomas evangelie iets wat te mooi is om te negeren. Het gaat namelijk om de mens zelf en niet de kudde die alsmaar zo naar oorlogen gebracht kan worden of bij wijze van spreken naar een slachthuis . De kudde is voor de middelmatigden, oorlogsvoer.  

Ramshoorn op 23-04-2018 09:47

Ben het met Harold eens wanneer hij Paulus' woorden citeert van gelovigen die nauwelijks, als door vuur heen, behouden worden: 

1 Korintiërs 3:13...ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

Jeshua sprak eerder al in gelijke bewoordingen Mattheus13:47…Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. 48Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. 

49 Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen,50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

51Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 52 Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt.

@Grote Henk. Het Thomas evangelie 114 hoofdstukken is altijd omstreden geweest omdat daar veel verhaaltjes, legendes over Jezus’ kindertijd en vermeende wonderen vertelt worden waarover het Nw. Testament zwijgt. Het enige wat we weten over Jeshua’ s jeugd is zijn Bar-Mitswa in Lukas 2:41-52. De 12-jarige Jeshua in de Tempel. Daarom kwam het Thomas evangelie niet in de Canon. 

De Koran telt ook 114 hoofdstukken. Diezelfde omstreden wonderverhalen over Jezus’ kindertijd en wonderen kun je dan ook in de Koran terug lezen. 

Ook de paus dweept nu met Maria van Magdala, die hij de eerste Apostel noemt, wordt hogelijk geprezen in het Thomas evangelie. Er draait zelfs een film over haar. Geen wonder dat ook Gnostici en Feministen dwepen met dit Thomas evangelie dat geen Evangelie is volgens Paulus. Galaten 1.

Tom Hendrix op 23-04-2018 17:08

@Harold: 08.11. uur, op 22/4. Kan mij zeer goed vinden in uw reactie, Harold. ook ik ben van mening, dat de relatie met Jezus Christus evident is. Hij is onze Redder en Zaligmaker. Religie doodt, maar de Geest maakt levend. Ook ik worstel dagelijks met mijn menselijke natuur, maar breng het steeds weer bij Christus, in het besef, dat ik geen perfect mens ben, maar ook iemand die dagelijks de mist ingaat. En dan is er onze Verlosser, die ons door zijn bloed heeft vrijgekocht. Hallelujah!

Harold op 23-04-2018 18:12

@Grote Henk en @Ramshoorn

Ik ben zelf niet bekend met het Thomas evangelie. Een snelle blik op wikipedia leert mij dat dit evangelie in de de jaren 40 van de vorige eeuw is gevonden en onderdeel van de dode zeerollen is. Dit zou natuurlijk de reden kunnen zijn dat dit sowieso niet in het Bijbelse canon is opgenomen, want er was toendertijd niets over bekend. Maar nog afgezien van het feit of dergelijke boeken wel of niet in de Bijbel opgenomen zouden moeten worden, wat zou het toevoegen? Hetzelfde geldt namelijk met de apocriefe boeken, het veranderd niets aan de allerbelangrijkste boodschap uit de Bijbel: Jezus Christus als redder van de mensheid, door sterven en opstanding. Het kan interessant zijn om extra kennis op te doen over dergelijke boeken, maar het mag niet de Bijbelse basis vertroebelen. Ook al voeg je alle boeken toe aan de Bijbel, de uiteindelijke Bijbelse boodschap blijft hetzelfde.

Harold op 23-04-2018 18:19

@Tom Hendrix En maar goed ook dat wij geen perfecte mensen zijn, anders was Jezus offer helemaal voor niets geweest. Zijn offer doet ons juist inzien dat wij verre van perfect zijn en volledig afhankelijk zijn van Jezus. Dit moet ons gelovigen nederig en dankbaar maken en vooral niet hoogmoedig. Onze menselijke natuur verschilt in geen geval van een ongelovige en ook de ongelovige kan altijd nog tot de waarheid komen.

Piet 1 op 23-04-2018 18:52

@ Ramshoorn op 23-04-2018 09:47,

Je wijst in je reactie naar 1Kor.3:13, wat de Statenvertaling met kanttekening over 1Kor.3:13- zegt,  is mij bekend;  (vers 13 impliceert het laatste Oordeel) .. wat opvalt in vers 14 is dat het over het gehalte van het werk gaat dat door het vuur gaat;  ..houdt dit werk stand dan krijgt hij (de ziel) loon...alsof het werk  hier dus onderscheiden is van de persoon.

In vers 15 zien we dat als het werk door het vuur verbrandt, dan zal hij schade lijden, hij zal dan wel behouden worden,  maar hij moet dan opeens zelf door het Vuur..

De exegese, uitleg hierover is, dat op het ene fundament bouwen met ondegelijk materiaal van wereldse wijsheid, de ijdelheid hunner prediking dan de oorzaak is dat ze zelf door het Vuur moeten en verklaren erbij dat dat Vuur niet het katholiek vagevuur is.

..vers 16 en 17 tonen weer aan dat het de gehele hoedanigheid van de ziel aangaande zijn behoudenis betreft.

De vraag moet dan zijn hoe geestelijke werken dan kunnen verbranden of niet verbranden, daar het gewoon het oordeel over ieders ziel is in het openbaar dus in het Laatste Oordeel, zie vers 13...dat de -werken- kunnen verbranden lijkt mij dan ook overdrachtelijk.

Daarbij komt ook nog eens dat de bijbel leert dat bij ieders dood direct het persoonlijk oordeel volgt, dus vóór het laatste oordeel.    Bij het laatste oordeel moet het veronderstelde vagevuur in de RK dan ook ophouden te bestaan..als logisch conclusie.

Bij het laatste oordeel kan iemands werk dat dan "verbrand" zou zijn,  dan ook niet alsnog door het Vuur kunnen gaan, want alles wordt dan in zijn algemeenheid definitief. Bij dat laatste oordeel zullen dan ook alle zielen uit de hel tegenwoordig moeten zijn, opdat ze daarna met alle duivelen worden teruggeworpen, ook de gevallen engelen die werken in het heelal en waarvan wij nu kunnen weten dat ze zich als de buitenaardsen in de vliegende schotels presenteren komende van de planeten...maar dat ook die behoren tot één van de manifestaties (tezamen het werkterrein van de hel)..van de onderwereld Openb.20:14-15.

grote Henk op 23-04-2018 22:44

@Harold

 

De dode zee rollen is een heel ander verhaal die werden gevonden in 1947 in verschillende grotten te Israël en zijn kopieën van geschriften uit het 1e testament waaronder  psalmen. Ik heb ze gedeeltelijk mogen aanschouwen toen ze een paar jaar geleden in het Drents museum  in Assen tentoongesteld. Het Thomas evangelie en diverse andere evangeliën zijn gevonden in Nag Hammadi in Egypte in 1945 en zijn gedeeltelijk vertaald (en gevonden) door onze eigen Gilles Quispel die er ook een boek over geschreven heeft “Gnosis als wereldreligie”

Ramshoorn op 23-04-2018 22:57

@Harold. Ik weet dat de Statenvertaling van 1637 uit 77 boeken bestond. Ik lees die 77 boeken als aanvulling op het Oude Testament dan ieder jaar helemaal hardop lezend door met een blocnoot en een pen om aantekeningen te maken. Die elf apocriefe boeken werden door een bladzijde gescheiden van de 66 boeken die wel als canoniek door alle synodes zijn goedgekeurd.

De oud testamentische apocriefe boeken overspannen de tijd tussen het laatste Bijbelboek Maleachi en Matteus in het Nw. Testament. Razend interessant. 1 Maccabeeën 8-14 vertelt namelijk hoe de Maccabeeën een verbond sluiten met de Natie van de Romeinen die toen in opkomst was. Nu begrijp ik ook door dit boek waarom Rome en de Paus nog steeds aanspraak op de stad Jeruzalem. Lees zelf maar verder alle details.

Het Thomas evangelie is een verhaal apart en wordt door Gnostici en Feministen als aanvulling op het Nieuwe Testament gezien. Is een prul vergeleken met de 66 boeken van de Canon.

@Piet 1. De Statenvertaling van 1977 is goed leesbaar en betrouwbaar, de Kanttekeningen zijn veelal achterhaald en fout omdat die uitgaan dat de Kerk het Nw. Israel is. Paulus leert wel beter in Romeinen 11.

Gelovigen die hun vertrouwen op Jeshua de Zoon van God stellen zijn niet bang voor de hel want ze weten dat ze met Jeshua in het Paradijs mogen vertoeven. De hel is voor de duivel en zijn handlangers bedoeld.

Zelfs de moordenaar aan het kruis kreeg Genade toen die berouw kreeg van zijn misdaden en zijn vertrouwen op Jeshua stelde in zijn doodsnood.

Lucas 23:43. Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

wardje op 24-04-2018 01:38

Thomasevangie @Ramshoorn op 23-04-2018 09:47 Ook de paus dweept nu met Maria van Magdala, die hij de eerste Apostel noemt, wordt hogelijk geprezen in het Thomas evangelie. Er draait zelfs een film over haar. Geen wonder dat ook Gnostici en Feministen dwepen met dit Thomas evangelie dat geen Evangelie is volgens Paulus. Galaten 1.   Niemand kan op grond van het evangelie ontkennen dat Maria Magdalena de eerste verkondiger is geweest van Onzes Herens verrijzenis. Met 'een film over haar'  heeft de genoemde paus niets van doen. Dat het Thomasevengelie geen evangelie is volgens Paulus - :    de paus zal de eerste zijn  om Ramshoorn daarin bij te vallen.

wardje op 24-04-2018 01:46

Harold op 23-04-2018 18:12 Een snelle blik op wikipedia leert mij dat dit evangelie in de de jaren 40 van de vorige eeuw is gevonden en onderdeel van de dode zeerollen is. Die snelle blik heef tU bedrogen.  Kijk a.u.b. nog een keer op wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_van_Thomas_(Nag_Hammadi)

wardje op 24-04-2018 02:29
Ramshoorn op 22-04-2018 07:52 Beste mensen, als u het boek van Bert Schwitters nog eens tegen komt: Oorlog tegen de ziel - historie en achtergrond van Operatie Psychiatrie  Ik heb het boek niet gelezen , heb het gekocht en moet het ergens hebben, maar kan het helaas niet vinden.
wardje op 24-04-2018 02:45

Cursiveringen zijn weggevallen in de laatste twee berichten . Ze staan hier tussen aanhalingstekens: Harold op 23-04-2018 18:12 "Een snelle blik op wikipedia leert mij dat dit evangelie in de de jaren 40 van de vorige eeuw is gevonden en onderdeel van de dode zeerollen is." Die snelle blik heeft U bedrogen.  Kijk a.u.b. nog een keer op wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_van_Thomas_(Nag_Hammadi)  -- 

Harold op 22-04-2018 08:11"Vraag een dergelijk iemand maar eens recht op de man af 'ben jij behouden?' Dit is namelijk een zekerheid die de Heilige Geest bij gelovigen als eerste bevestigt. Wanneer er omheen gedraaid wordt en men komt met ja maar verhalen of weet het niet zeker, dan is zijn keuze voor Jezus waarschijnlijk niet heel serieus geweest." .  

wardje op 24-04-2018 02:52

Ramshoorn op 23-04-2018 22:57 "Het Thomas evangelie is een verhaal apart en wordt door Gnostici en Feministen als aanvulling op het Nieuwe Testament gezien. Is een prul vergeleken met de 66 boeken van de Canon."Van harte met U eens!  Maar "prul' geldt evenzeer ten opzichte van  de overige 11 van de 77 boeken van de bijbel die algemeen geldig was in de diaspora. En die door Jezus zelf werd geciteerd volgens Mattheus.  U zult het met me eens zijn.

grote Henk op 24-04-2018 18:57

 

Nu we met zijn allen toch zo lekker bezig m.b.t. het thomas evangelie ben ik hier zo vrij om  logion 107 als voorbeeld aan te halen zodat een ieder kan zien dat sommige zaken ook anders bekeken kunnen worden.

 

Het schaap op zoek naar zijn bestemming

107

Jezus zei:

Het koninkrijk is als een herder die honderd schapen had.

Een van hen, de grootste, ging ervandoor.

De herder verliet de negenennegentig

en zocht naar die éne, tot hij hem vond.

En nadat hij zich al die moeite had getroost

zei hij tegen het schaap:

Jij telt voor mij meer dan die negenennegentig.

 

 

In de bijbel wordt regelmatig bovengenoemd verhaal beschreven wat gaat over een kudde van 100 schapen waarvan er een de kudde verlaat. Welnu je kan dat schaap wat van de kudde uit loopt als een afvallige zien maar je kan het ook zien als een zoekende,  intelligent en eigenwijs schaap wat juist probeert hoger gras op te zoeken. de kudde is voor de middelmatigen die zo naar een slachthuis geleid kunnen worden. dat ene schaap staat juist voor een mens wat zich zelf ontwikkeld. Je bent een bruikbaar mens geworden met een eigen identiteit.

Als wij allen slaafs doen wat men in de links politiek correcte elite verwacht wat we doen of juist verwacht dat we niet doen horen we eigenlijk bij die kudde die zo naar een slachthuis geleid kunnen worden. een mens die zich ontwikkelt ziet de wereld heel anders  als een mens die blind overal achterna loopt. Hij denkt met zijn hart  i.p.v. zijn verstand.

 

Als U hier het fijne van wil lezen kijk dan op de site van Bram Moerland. Ik zeg niet dat dit de almachtige waarheid is maar ik zeg wel dat het uitspraken zijn die hoopvol (kunnen) zijn.

Ramshoorn op 25-04-2018 08:25

@Grote Henk, waarom zouden we de gelijkenis van het verloren schaap in het apocriefe Thomas-evangelie meer waarde moeten toekennen als de drie evangelisten in het Nw. Testament daar al duidelijk over schreven? Wat is de meerwaarde van Thomas evangelie? De samenstellers van de Canon verwierpen het!

Lees de goede voorbeelden in..,Matteüs 18:12...Het verloren schaap...Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken?

Lucas 15:1...De gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning 15:1 Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot Hem te komen om naar Hem te horen.

Lucas 15:66 en thuisgekomen, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.

Bron Wikipedia: De Apostolische vaders verwierpen het omstreden Thomas evangelie...De eerste vermelding van het Thomas-evangelie, vergezeld van een citaat eruit, werd door Hippolytus van Rome (170-235) geschreven.

Ook Origenes 180 maakt gewag van een evangelietekst van Thomas, maar het is onduidelijk of het hier om hetzelfde geschrift gaat. In de 4e eeuw schrijft kerkhistoricus 

Eusebius van Caesarea 325 schreef over het Thomas-evangelie dat het niet authentiek is.

Het Thomas-evangelie heeft nooit ingang gevonden in de canon van het christendom, waarschijnlijk omdat het geschrift niet bekend was tijdens het samenstellingproces ervan.  Afwijzing van het Thomas-evangelie kwam eerst later tot stand, nadat het in verband was gebracht met o.a. het manicheïsme, waar ook kerkvader Augustinus jaren in gedwaald heeft.

We lezen in de  Receptione Haereticarum [ketters] van Timotheus van Constantinopel dat het Thomas-evangelie in gebruik was bij Manicheïsten.”  Duidelijk toch?

Pier op 25-04-2018 09:29

Grote Henk op 18.57: ik ben bang dat je denken al teveel beïnvloed is door dit giftig gnostisch geschrift dat je hier aanhaalt. Een geschrift dat als doel heeft mensen weg te trekken van de Goede Herder.

Dit geschrift maakt van de Goede Herder een slechte herder. Één die zegt tegen z'n schapen: "jullie negenennegentig zijn me toch nèt iets minder waard dan die ene."

Denk je dat God Zijn kinderen zó weg zou duwen? Denk je dat God zó'n Vader is? 

Pleur die rotzooi zo snel mogelijk zo ver mogelijk weg, het voert je naar de hel.

grote Henk op 25-04-2018 19:11

beste Pier, ik hou ervan als men gewoon zegt wat men denkt dan weten we waar we staan. ik geloof niet dat er bedoeld is dat de andere 99 schapen slecht zijn. wel is er bedoeld dat de 99 schapen meelopers zijn die de ene keer onder hitler meelopen en hun gevoel uitgeschakeld hebben en de andere keer onder een of andere linkse gek hun gevoel uitschakelen en ons naar de vernieting (hel) brengt door hier een moslim land van te maken. De andere kant opkijken,  niet de waarheid onder ogen zien omdat dat pijn doet. daar gaat het om. Maar net door welke bril je wilt kijken. Als de waarheid uit de bijbel volgens u niet getoetst kan worden dan is die waarheid niets waard. 

aan Ramshoorn; ik zeg alleen maar dat het het uitzoeken waard is als de kerk vroeger bewust het een en ander weggehaald heeft (verbrand) dan wil ik weten waarom.

iedereen zoekt zijn eigen weg naar de eeuwigheid. die we allemaal eens gaan intreden. 

Pier op 25-04-2018 22:31

Beste Grote Henk,

God houdt ervan als je naar waarheid zoekt. Dit is wat ik geloof: God heeft ons de bijbel gegeven zoals wij die kennen en daar staat Hijzelf achter. Die toont ons de weg. De weg naar dat gedeelte van de eeuwigheid waar Hij is en waar het goed is. 

Er zijn een heleboel geschriften die pretenderen waarheid te verkondigen. Als wat daarin staat niet in tegenspraak is met wat er in de bijbel staat, dan kun je ze lezen als je dat wilt. Als wat erin staat wèl in tegenspraak is met de bijbel, dan begeef je je op gevaarlijk terrein als je ze leest. 

In de gelijkenis zoals jij die doorgaf uit het Thomas evangelie, is de tegenspraak met de bijbel nauwelijks te herkennen. Hij lijkt veel op de gelijkenis van het verloren schaap zoals Jezus die vertelde, maar is nèt een beetje anders. Dan zou je al achterdochtig moeten worden, want als er één is die liegen kan, dan is het wel de vader der leugen, zoals Jezus de duivel noemt. En die liegt meestal op die manier: veel waarheid, met een kleine switch erin, een klein beetje leugen, nauwelijks te herkennen, maar uiterst gevaarlijk.

Want wat gebeurt er in dat voorbeeld uit het Thomas evangelie? Daar wordt het schaap dat wegloopt 'het grootste' genoemd en daarvan zegt Jezus dan dat juist dàt schaap voor Hem het meeste telt, dus dat Hij dat schaap liever heeft. Weglopen bij Jezus wordt hier positief gewaardeerd. Ik herken hierin de stem van de diabolos, dat is degene die uiteen werpt, scheiding brengt tussen God en mens. Die waardeert weglopen bij Jezus positief.

Dan laat Jezus merken dat de andere schapen voor Hem minder tellen. Want als je zegt: "jij telt voor mij meer", dan kan het niet anders dan dat de anderen minder tellen. Dat gaat tegen de bijbel in want Jezus heeft gezegd: "Ik ben de goede herder, ik zet Mijn leven in voor mijn schapen." Dat heeft Hij ook gedaan. Zijn schapen zijn Hem dus alles waard. 

Die herder uit dat Thomas evangelie is dus voor mij absoluut niet de herder naar wiens stem ik als schaap wil luisteren. Want ik ben er één van die negenennegentig. Ik ga niet achter een herder aan die mij net iets minder vindt tellen. Die herder bekijkt het maar! Die houdt niet van mij!

Ik volg de Herder die Zijn leven voor mij heeft ingezet. Hallelujah! De Herder die mij zó liefheeft dat Hij Zijn leven voor mij gegeven heeft, opdat ik niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben! 

Nogmaals Grote Henk: pleur weg die rotzooi! Het geeft een vals beeld van Jezus. De geest die daarachter schuilt is de geest van de leugen. Duivels.

Groet, 

Pier.

Michaël ;-{> op 26-04-2018 13:41

@ Pier - Henk - Ramshoorn

Het verloren schaap & De goede herder

Als kind dacht ik altijd al heel simpel dat de herder naar het verloren schaap ging zoeken, omdat de andere negenennegentig schapen al veilig (thuis) waren en de herder wilde dat het ene verloren schaap ook weer veilig (thuis) zou komen. Zoals het ook God's wil is dat wij allemaal weer veilig thuiskomen bij Hem en niet verloren gaan...

Ik las hier een soortgelijk verhaal uit het Thomas evangelie waarin het verloren schaap ‘de grootse’ genoemd wordt, en dat dát schaap meer telt dan de anderen. (grote Henk op 24-04-2018 18:57)

En het commentaar wat daar op volgde:

Dit geschrift maakt van de Goede Herder een slechte herder. Één die zegt tegen z'n schapen: "jullie negenennegentig zijn me toch nèt iets minder waard dan die ene.") Denk je dat God Zijn kinderen zó weg zou duwen? Denk je dat God zó'n Vader is? Pleur die rotzooi zo snel mogelijk zo ver mogelijk weg, het voert je naar de hel.  (Pier op 25-04-2018 09:29)

Wat een ophef om andere bewoordingen terwijl de intentie ervan het zelfde is. De grootste, lees: belangrijkste, omdat het nog gered moest worden terwijl de anderen al gered waren. Jij telt voor mij meer 99 + 1 = 100.

Zo moeilijk is deze parabel toch niet. Kwestie van perceptie. De Here Jezus zei toch ook dat als je niet ziek bent, je dan ook geen dokter nodig hebt…

Ik ben het volledig met Ramshoorn eens dat we al genoeg mooiere voorbeelden hebben in de Bijbel. Ik heb verder ook niks met andere teksten, maar ik vond deze reactie van Pier naar Henk toe nogal overdreven.

13 Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren 14 Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat. (Matteüs 18)

''Ik ben de goede herder'', noemt de Here Jezus zichzelf in Johannes 10:11 Dit vind ik een prachtig vervolg op het verloren schaap, met een schitterende uitleg.

Ik wens u allen God’s liefde en zegen. Onderzoek alles en behoud het goede.

Hartelijke groet, Michaël

Muggenzifter op 26-04-2018 15:36

Psalm 14

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God Psalm 14:1.

Veel mensen beweren vandaag de dag dat er geen God is en men kan niemand ervan weerhouden om zoiets te beweren. De vraag is alleen: klopt alles wat mensen beweren? Vrijheid van meningsuiting betekent dat men zijn mening vrij mag verkondigen, maar dit betekent niet dat alles wat gezegd wordt, waar is en aangenomen moet worden.

Bijna tweeduizend jaar geleden schreef één van de grootste verkondigers van het Evangelie van Gods genade, de apostel Paulus: ‘Wij bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen!’ (2 Kor. 5:20).

Meer dan bidden kon ook hij niet. Niemand kan een ander dwingen om de verlossing en het heil in Jezus Christus aan te nemen. En God Zelf - Die een mens kan dwingen om te gehoorzamen - doet het niet!

Iemand heeft het eens als volgt uitgedrukt: ‘In de hemel zijn alleen maar vrijwilligers - en in de hel ook!’ Dat is een rake, maar ook een zeer ernstige gedachte! God wil mensen die Hem in geloof vrijwillig aannemen. Hij wil mensen die Hem uit vrije wil liefhebben en die hebben gezien en erkend dat ze verloren zijn en die Zijn Zoon, de Heere Jezus, en het verlossingswerk dat Hij volbracht heeft op het kruis van Golgotha, hebben aangenomen.

Maar nu even terug. Wat denkt u van God? U beweert misschien luidkeels dat Hij niet bestaat, maar er is niemand die dat met absolute zekerheid bevestigen kan. De Bijbel, Gods Woord aan u en mij, zegt dat het dwaas is om te beweren dat er geen God bestaat!

Wanneer u God nog niet kent, lees dan toch de Bijbel! De Bijbel is het enige Boek dat u met absolute zekerheid kan vertellen Wie God is en hoe u door de Heere Jezus Christus behouden kunt worden.

Allen een gezegend weekend gewenst en blijf bij de Goede Herder.

Groet

Muggenzifter

Pier op 26-04-2018 16:59

Michaël op 13.41: lees eens het commentaar van Grote Henk zelf op het stukje uit het Thomas evangelie. Dan zie je het effect ervan op het denken van de mens. Of het is andersom: Grote Henk dacht al zo en heeft daar literatuur bij gezocht die zijn denken bevestigt.

Hij heeft het over 'hoger gras'. Hoger dan wat? Is het gras dat de Herder ons biedt niet 'hoog' genoeg?

Hij spreekt over 'eigenwijze en intelligente schapen' in tegenstelling tot 'de middelmatigen die zo naar het slachthuis geleid kunnen worden'. Zo? Is dat de manier waarop kinderen van God beoordeeld moeten worden? Ben je middelmatig als je bij de Herder blijft en het gras eet dat Hij aanbiedt?

En de schapen die dat niet doen, dat laatste, bij de Herder blijven en eten wat Hij ons geeft, die zouden dan intelligenter zijn? Dat zijn dan 'bruikbare mensen met een eigen identiteit'?

Hoor je dan niet de stem van de slang in het Paradijs? "God (de Herder) heeft dan wel gezegd: 'niet van eten, want dan ga je dood', maar dat is helemaal niet waar hoor. Hoger gras eten maakt je intelligent, een bruikbaar mens met een eigen identiteit."

Maak ik er teveel ophef over Michaël? Terwijl Jezus in het verhaal in de bijbel zegt: "zo bestaat bij uw Vader in de hemel de wil niet dat één dezer kleinen verloren gaat", spreekt het Thomas "evangelie" niet over deze kleine (want dat was het) maar over de grootste.

Grote Henk zegt ook nog dit over dit schaap dat op zoek gaat naar hoger gras: "een mens die zich ontwikkelt, ziet de wereld heel anders dan een mens die blind overal achterna loopt." De slang in het Paradijs zegt hetzelfde, namelijk: "god weet, dat, als je daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden en dan zult u als God wezen, kennende goed en kwaad."

Altijd exact hetzelfde verhaal van de boze. Ik zal het hierbij laten en er verder geen ophef over maken. Maar gnostiek (en het Thomas evangelie valt onder de gnostische literatuur) wil ons door sluwe leugens weg trekken van de Goede Herder. In deze tijd is het belangrijk dat de kinderen van God bij het Woord blijven en zich door niemand laten verleiden op zoek te gaan naar 'hoger gras om een meer ontwikkeld en intelligent mens te worden die de wereld heel anders ziet'.

Pleit ik nu voor domheid? Integendeel. In Christus, de Goede Herder, zijn alle schatten van kennis en wijsheid verborgen. De Heilige Geest is in staat Zijn kinderen woorden en wijsheid te geven waar niemand iets tegenin zal kunnen brengen. Als je onder de hoede van de Goede Herder blijft en vervuld bent met Zijn Geest kun je misschien wel kennis nemen van de inhoud van een geschrift als het Thomas evangelie, maar daar vervolgens over spreken als een gewenste en positieve verdere geestelijke ontwikkeling van kinderen van God, dat is een geheel andere zaak. Dat is kinderen van God weg trekken van de goede weg. Onder de hoede van de Goede Herder kun je misschien kennis nemen van de koran, of van de geschriften van bijvoorbeeld madame Blavatski, maar vervolgens kinderen van God aan te raden moslim te worden of aan occultisme te gaan doen om 'meer ontwikkeld te worden', dat is fout. Heel erg fout. Daarmee speel je de duivel in de kaart. 

Ik behoor tot de negenennegentig andere schapen. Ik laat me door iemand die dit laatste in feite bedrijft, niet uitmaken voor middelmatig, slaafs of blind.

Vriendelijke groet,

Pier.

Muggenzifter op 26-04-2018 18:47

Pier op 26-04-2018 16:59 Ook ik ben zo'n schaap dat behoort tot het aantal van negenennegentig. Door genade mag ik dit weten en verheugde me in Uw antwoord naar Michael.

Romeinen 8 vers 35 tot 37 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood. wij zijn gerekend als slachtschapen.(zie Psalm 44:23).

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.

Johannes 10 vers 4 Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen ; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat ze de stem van de vreemden niet kennen.

vers 11 Ik ben de goede herder (zie psalm 23:1) De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

vers 14 Ik ben de goede herder, en Ik ken de mijne en de Mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken

(zie Mattheus 11 vers 27)

Groet

Muggenzifter

Pier op 26-04-2018 20:27

Ik wil wat ik hierboven schrijf toch nog even aanvullen. Grote Henk verwijst ons in zijn schrijven van 24.04, 18.57 naar de Website van Bram Moerland, want, zo zegt Grote Henk, de teksten daar kunnen hoopvol zijn.

Ik heb eens gekeken naar die site van Bram Moerland en met name naar een interview met hem, dat ook op z'n site staat. Daarin zegt Bram Moerland: "Nee, zo'n Jezus aan het kruis, die dan sterft voor mijn zonden, nee dat hoeft niet voor mij. Ik bedoel: het zijn míjn zonden."

Goh, hoopvol zeg, die tekst!

Daarmee biedt je de mensenkinderen echt hoop, vinden jullie niet!? Dat als je gezondigd hebt, en dat hebben we allemaal, dat je dan voor God komt te staan, want dat komen we allemaal, en dat je dan tegen God kunt zeggen: "nee, die Jezus aan het kruis, die stierf voor mijn zonden, nee, dat hoefde voor mij niet. Het zijn tenslotte mijn eigen zonden. Ik ben een heel ontwikkeld mens. Heel intelligent enzo. Ik zie de wereld heel anders dan die blinde schapen die gewoon in Jezus geloven en geloofd hebben. Die middelmatige sufferds die vergeving nodig hebben. Die iedere dag danken voor het offer dat Jezus bracht. Ik heb er niet voor gedankt, nee, ik heb ervoor bedankt!

Wat een verrijking t.o.v. de stoffige teksten uit de bijbel! Dat je door het lezen van gnostische wijsheid je zo kunt ontwikkelen! Dat je de kern van het christendom, het offer van Jezus Christus, kunt wegvegen als overbodige, saaie, slaafse en middelmatige flauwekul! Geweldig toch? Nee, dan zijn je ogen echt open gegaan hoor, echt! Dan zie je het echt heel scherp! 

grote Henk op 26-04-2018 21:45

Ik hoor sommigen zeggen niets met welke religie dan ook te maken te willen hebben maar ondertussen wel geloven wat de RK kerk vond wat goed was voor ons m.b.t. wat wij allemaal mogen lezen in de bijbel en dan uiteraard het nieuwe testament en dit in blind vertrouwen . Ik heb het dan over het begin van het christendom. Nou vond ik zelf ook altijd dat het brood bij Albert Hein lekker was maar toen ik het voor het eerst  bij de echte bakker kocht ging er echt wel een nieuwe wereld voor me open. Ik hou niet van mensen die zich gelovigen noemen en  die bij voorbaat iedereen uitsluiten die niet precies doen wat zei geleerd hebben wat goed is. Het gaat om liefde, niet om wie het meeste weet.

Mijn mening is (en dan hou ik er over op) dat we voor ons zelf op zijn minst altijd weer moeten nagaan of alles wel klopt wat er gezegd of geschreven is ( dat doe je toch zeker ook met andere zaken?) pas dan nadat je alles bestudeerd heb kan je de goede conclusies trekken. je mag nooit blind alles geloven wat er door iemand gezegd wordt wat je moet doen, ook al is het je vader of moeder. De bijbel is in principe helemaal compleet en perfect en alles sluit 100 %  in elkaar over  en we weten niet beter totdat we de echte bakker (bijvoorbeeld het Thomas evangelie) een kans geven en er wel eens een wereld open zou kunnen gaan aan nieuwe inzichten. Zijn jullie hier nou echt zo bang voor? Als dat zo is dan is er meer aan de hand!

grote Henk op 26-04-2018 21:58

Overigens vind ik ook dat eigenlijk alle Moslims eens de Koran moeten gaan bestuderen en dan zich moeten afvragen of het allemaal wel waar is wat er staat en waar die waarheid  dan op gefundeerd is?  en wie was Mohamed eigenlijk wel?

Ik ben er van overtuigd dat er dan heel veel de Koran weg gooien. Ze zullen hieraan  niet beginnen  omdat ze helemaal vast geworteld zitten aan eeuwenlange tradities en bang als ze zijn verstoten te worden.

Pier op 27-04-2018 00:20

Het gaat niet over brood van Albert Hein of brood van de warme bakker, Grote Henk. Het gaat over het Brood des Levens, Jezus Christus. 

Jezus zei van Zichzelf: "Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven, en het brood dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven van de wereld."

Jezus zei ook: "Tenzij u het vlees van de Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem opwekken op de jongste dag."

Grote Henk, je wilt weten of deze woorden kloppen? Dat zùl je weten, hoe dan ook. Ik hoop (en dat meen ik) dat je het zult ontdekken voor het te laat is, maar ontdekken dat deze woorden kloppen, dat zul je. Dat zal ieder mens.

Ook Bram Moerland.

Esther op 27-04-2018 11:26

Hallo broeders, en allemaal... het  'Thomas evangelie ken ik niet, had er ook nog nooit over gehoord. De Bijbel is mij genoeg... Dat is het Woord wat levendig en krachtig is. Het enigste Boek wat we alleen kunnen lezen met Gods Heilige Geest.

Alle anderen geschriften, evangelieën...enz. Allerlei andere nieuwe inzichten zijn er niet... het nieuws vanuit Gods Woord is oud en toch dagelijks nieuw. Gods Woord wijst naar de zonden van de mens... zowel als de mensheid in geheel, als ook voor ieder persoonlijk. God wijst naar Christus Jezus, het enigste redmiddel voor de mens die allen onder het oordeel staan. God wijst naar het volmaakte Lam, wat Zichzelf gaf als offer, voor een zondige wereld.

En de prachtige vergelijking over de schapen en de Heere Jezus als Herder... ik voel mij ook als bij die 99 schapen. En wat heeft de Heere Zijn schapen lief... gaf zelfs Zijn leven voor hen.

Hier nog een mooi stukje, dan zien we waarom de Heere Jezus deze prachtige vergelijking gaf.

Dit mag vrij gebruikt worden. hoop dat het er een beetje goed opstaat. Misschhien dat sommigen het al kennen, maar leuk voor de anderen.

'Men-ah', dit betekent 'Volg mij'. In Syrië zag een reiziger eens hoe drie herders hun kudden schapen lieten drinken aan dezelfde waterbron. Het leek wel één hele grote kudde...alles friemelde en liep door elkaar en de reiziger vroeg zich toch wel heel verbaast af hoe na het drinken elk schaap weer bij de juiste eigenaar/herder zou komen.

Hij dacht dat dit wel op een hele grote verwarring zou uitlopen. Maar... dat viel enorm mee. Toen alle schapen gedronken hadden, hoorde hij één van de herders roepen: 'Men-ah', dit is het Arabisch voor; 'Volg mij'. Direct na deze roep zonderen zich een dertigtal schapen af en volgden de herder die geroepen had.

De tweede herder deed precies zo, 'Men-ah', ook hij kreeg zijn schapen weer achter zich. De schapen die over waren hoorden bij de derde herder. Maar nu wilde de reiziger een proef nemen, hij was er van onder de indruk, wat hij had gezien. Hij vroeg het aan de eerste herder, en kreeg zijn mantel om, zijn hoed en zijn staf. Toen riep de reiziger ook 'Men-ah, Men-ah'. Er waren wel enkele schapen die hem nieuwsgierig aan- keken...maar géén enkel schaap dacht er over om die vreemde herder te volgen.

'Volgen zij nooit een ander dan u?' vroeg de reiziger. 'Jawel' zei de herder, 'maar dat doen ze alleen als ze ziek zijn. Gezonde schapen volgen onder geen beding een vreemde, omdat zij de stem van die vreemde niet kennen'. Jezus heeft gezegd: Hij roept Zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze uit. En de schapen volgen Hem omdat zij Zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen voor hem vluchten omdat zij de stem van de vreemde niet kennen'. Johannes 10 : 4-5.

Wat toch een prachtige vergelijking lezen we hier. Wij mogen bij de Grote Herder Jezus… horen. Dat wij alleen maar Hem volgen en horen naar Zijn stem. Net zo als dat de Heere Jezus Zijn eigen schapen bij name kent…

Het mooiste is nog, dat als één schaap ziek of verdwaalt is, de Heere Jezus Zelf Zich om het schaap bekommerd of zoekt. Wat een liefde en trouw. Veiliger als bij de Heere Jezus is er niet… zowel nu als ook in de toekomst.

ik hoop dat het er een beetje goed opstaat.

Vaders zegen en liefde, doormiddel van Zijn Zoon Jezus, aan jullie allen, en hartelijke groeten, Esther

Ramshoorn op 27-04-2018 12:54

Beste grote Henk. Niemand hier op het forum is bang voor de inhoud van het Thomas evangelie. Dat is door verschillende uitnemende deelnemers aan dit forum met heel wat steekhouden argumenten ter tafel gebracht vanuit de Bijbel [Galaten 1] en de kerkgeschiedenis. Kenners weten moeiteloos het verschil tussen Kunst en Kitsch vast te stellen! Zo gaat het ook met de letteren! Erasmus!

Voorts schrijft u:

“Ik hoor sommigen zeggen niets met welke religie dan ook te maken te willen hebben maar ondertussen wel geloven wat de RK kerk vond wat goed was voor ons m.b.t. wat wij allemaal mogen lezen in de Bijbel en dan uiteraard het nieuwe testament en dit in blind vertrouwen . Ik heb het dan over het begin van het christendom."

Beste Henk, is het u ontgaan dat de Canon van de Bijbel al in het jaar 100 bekend was, toen er nog lang geen sprake was van een Rooms Katholieke Kerk?  

Johannes was de laatst overlevende Apostel die met het Boek Openbaring de Canon van de Bijbel afsloot. Toen waren alle boeken van het NT zoals wij die nu kennen al bekend. De RKK die kwam pas in de Picture vanaf het jaar 313 met Keizer Constantijn de zonaanbidder [Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon] die Christenen vrijheid van Godsdienst gaf en ook gelijke burgerrechten!!!:

Het is wel zo dat er tijdens en na zijn bewind flink geknoeid is aan de inhoud van het Nw. Testament. Er is niets nieuws onder de zon. Paulus en Petrus  Apostelen van de Here beklaagden zich er al over dat anderen brieven schreven onder hun naam.

2 Thessalonicensen2:1...Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.

2 Petrus 3:16...evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

Ds. W.J.J. Glashouwer en Dr. W.J. Ouweneel schreven al in 1998 een verhelderend boek over het ontstaan van de Bijbel. Misschien dat dit boek ook voor u een eye-opener wordt. Alle feiten op een rij.

Ik las ook de biografie van Erasmus geschreven door Leon Halkin hoe hij de roomse Latijnse Vulgata sterk verbeterd door ontdekking van nieuwe Griekse manuscripten en heeft in zijn tijd 1510 al vele fouten daaruit verwijderd. Luther een tijdgenoot van Erasmus heeft daar veel baat bij gehad bij zijn Lutervertaling!

Honderd jaar later werd er weer flink gesleuteld aan de Hebreeuwse en Griekse teksten van de Bijbel. Weer waren er kostbare documenten ontdekt die de Statenvertalers invoerden in een Bijbel die tot op deze dag nog als zeer betrouwbaar geacht wordt door geleerden. Een monument. Waarom? Omdat ook Joodse geleerden geraadpleegd werden over de grondtekst van het Oude Testament en Oude Griekse documenten nog tot betere inzichten leidden.

De huidige Bijbelvertalingen wijken daar sterk vanaf, die vindt u dan ook niet in mijn Bijbelverzameling en Vertalingen. Ik hoop dat ik met mijn bijdrage u terug mag voeren tot de betrouwbare bronteksten van de Bijbel.

Jehova's en Mormonen beweren ook dat hun vertaling de beste is. Maar is dat zo? Goede wijn behoeft geen krans. Wie eenmaal van de oude wijn gedronken heeft die schuift de nieuwe zonder aarzeling ter zijde volgens Jeshua.

Lucas 5:39...Jeshua: En niemand, die oude gedronken heeft, wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk. vertaling: NBG51.

Dokter op 28-04-2018 15:37

Man,man man.

Jullie zijn net allemaal als de farizereers

Grote woorden en muggen ziften maar de essentie van het koninkrijk snappen jullie niet.

Jezus zei tegen "ga weg hij werkers der wetteloosheid.Ik heb jullie nooit gekend".

Esther op 28-04-2018 16:51

Hallo Dokter... weet u het dan wel?? de essentie van het koninkrijk. Er is óók nog een koninklijke wet, die bij Gods Koninkrijk hoort... staat in Jacobus 2 : 8. Mooi voor ieder die bij de Heere hoort.

Erg makkelijk om meteen te betitelen als farizeërs... help ons en leg uit. Laten we maar voorzichtig zijn, dat bepaalde uitspraken niet op ons eigen hoofd neer komen.

Hartelijke groeten, Esther.

Ramshoorn op 28-04-2018 21:47

Een mooie vertelling @Esther, goed om te bewaren en te gebruiken in evangelisatie.

Vooral dit stukje sprak mij aan:

Volgen de schapen dan nooit een ander dan u?' vroeg de reiziger aan de schaapherder. 'Jawel' zei de herder, 'maar dat doen ze alleen als ze ziek zijn. Gezonde schapen volgen onder geen beding een vreemde, omdat zij de stem van die vreemde niet kennen'.

Jezus heeft gezegd: Hij roept Zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze uit. En de schapen volgen Hem omdat zij Zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen voor hem vluchten omdat zij de stem van de vreemde niet kennen'. Johannes 10 : 4-5.

Shalom Ramshoorn.

Michaël ;-{> op 28-04-2018 22:29

Ik ben blij dat de Bijbel in mijn hart zit, ipv in mijn hoofd...

Michaël ;-{> op 28-04-2018 22:33

@ Esther op 27-04-2018 11:26

Ik kende het Thomas evangelie ook niet, maar ik blijf het geweldig vinden om het goede te behouden. Zo zie ik dát.

Prettig weekend en Gods liefde om je heen.

Michaël

Michaël ;-{> op 28-04-2018 23:02

@ Ramshoorn op 28-04-2018 21:47

Dank U voor deze vertelling @ Esther. Echt, ik kan de Shofar al horen... Shalom @ Ramshoorn !

Michaël ;-{> op 28-04-2018 23:21

@ Dokter op 28-04-2018 15:37

U heeft een punt gemaakt. Wat is volgens U, dan De essentie van het Koninkrijk? Vertel me...

Michaël ;-{> op 28-04-2018 23:52

@ Esther op 27-04-2018 11:26

'Men-ah', dit betekend 'Volg mij'

Wat een mooie bijdrage, Dank U. Las het nu pas.

Pier op 28-04-2018 23:57

Dokter, je kunt nou wel zo makkelijk oordelen, maar begrijp je eigenlijk wel waarover het hier ging? Jij spreekt over de essentie van het Koninkrijk. Er komt hier iemand op deze site en die verwijst vervolgens vrolijk naar een site waarop juist die essentie wordt geloochend. 

Wat is die essentie? Jezus Christus en die gekruisigd! Gekruisigd voor de zonden van de wereld. Gestraft in onze plaats. Opdat wij het Koninkrijk zouden beërven heeft Hij zijn leven gegeven.

Dat is de essentie van het Koninkrijk Dokter en die snap ik maar al te goed. En als ik een wolf in schaapskleren tegenkom, zoals nu het geval was, dan sla ik alarm! Want wolven in schaapskleren komen om schapen te roven. En dan praten ze over liefde. Want ze weten het oh zo leuk te verpakken. Maar het zijn leugens en bedoeld om schapen te misleiden. Want juist die essentie, Jezus en die gekruisigd, die wordt geloochend.

Jezus Christus, de Goede Herder, heeft Zichzelf opgeofferd opdat ik het Koninkrijk binnen zou mogen gaan. Binnen zou kùnnen gaan. Want zonder Zijn offer was dat onmogelijk geweest. Voor iedereen. Over de essentie van het Koninkrijk gesproken!

Je kunt nou wel denken zelf de essentie van het Koninkrijk te begrijpen, maar als je niet bereid bent het offer van Jezus voor je eigen zonden te aanvaarden in geloof, dan blijft de deur van het Koninkrijk voor je gesloten.

Jezus zei van Zichzelf: "Ik ben de deur van de schapen. Wanneer iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid."

De Gnosis, of Gnostiek, met al z'n aanhangers, dat is zo'n dief, zo'n bende dieven. Daar moet ernstig tegen gewaarschuwd worden. Daartegen waarschuwen, daar is niks farizeeïgs aan Dokter!

Michaël ;-{> op 29-04-2018 01:03

@ Pier op 28-04-2018 23:57

De essentie blijft de essentie, en die... ontgaat U. Ik voel geen enkele liefdevolle waarschuwing van uw kant. Ik voel alleen maar woede... Waarom?

Michaël ;-{> op 29-04-2018 01:45

@ Dokter op 28-04-2018 15:37

"ga weg hij werkers der wetteloosheid.Ik heb jullie nooit gekend" Schreef u.

Dokter. Heeft U een EP-Isch antwoord...

Uit u(w)zelf. Dat doen de anderen ook en ik ook, per slotte.

Michaël ;-{> op 29-04-2018 02:08

Want als ik op afstand mee-aah zou horen. Volg mij vs. Zoek mij. Zou ik wel weten, wat te doen. Zoek en gij zult vinden. ThanxXx @ Esther. Amen.

Michaël ;-{> op 29-04-2018 02:33

ps

Ik zie mijzelf ook als 1 van de 99 schapen. God beslist. Maar ik wens dat mijn broeder nummer 100, ook gevonden wordt. En weer veilig thuiskomt.

Wat is daar mis mee?

Amen.

Dirk op 29-04-2018 08:27

Aan de vruchten zou de ware religie te herkennen zijn . Buiten geloven, welke vruchten breng u naar voren  Pier ?j

Het is niet enkel geloven dat je moet doen. Een huigelaar vroeg eens tegen mij ,geloof je ? Ik zij nee.

Hij vroeg mij geloof je in je vrouw ? Ik zij ja ,wel dan geloof je ,zij hij.

Daarvoor voor moet je theologie hebben gestudeerd om zulk antwoord te geven.

Gaat die persoon dan ook zijn goedkeuring krijgen ?

dokter op 29-04-2018 10:06

https://www.nu.nl/wetenschap/2278189/jezus-werd-niet-gekruisigd--.html

Weg met het kruis  Pier .dat hebben wij niet nodig .

Veel mensen worden hierin misleid. En die redding ,welke redding en wat na die redding en van wat worden gered? Naar de hemel ? Om wat te doen ?

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl