HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Piet op 16-02-2018 11:50

Dewevoga --->> op 11-02-2018 17:53,

In die reactie schreef je het volgende: ...{ Maar ik begrijp niet waarin ik dit in mijn tekst aanleiding toe heb gegeven. Het blijkt wel dat de verdeelde christelijke wereld in veel groter gevaar is dan we denken. Mijn bedoeling was met de tekst te laten zien hoe Satan al godsdiensten gecreëerd had ..enz.}.

Je verwees naar een site die gerelateerd was aan William Branham ...ik raad je aan eens het volgende te googlen: ..is William Branham een valse profeet.. (dan krijg je ook een link naar de site waar jij naar verwees)    ...Op zijn graf staat een piramide die de vrijmetselarij impliceert.  ..Ook op het graf van de grondlegger van het geloof van de Jehova's staat  een piramide.    Ook is het Alexander Hislop die hij aanhaalde in zijn visies.

Jij hebt het over de NWO van de illuminati/vrijmetselaars ...maar zo zijn ze ook in het vaticaan geïnfiltreerd met de huidige paus Franciscus die een rasechte vrijmetselaar is.    Vanaf de top kan de vrijmetselarij meer dan ooit met alle macht verder afbreken.      Die vorige paus is ook nog steeds in het wit gekleed, dus er zijn 2 pausen "2 petrussen".      En zo wil vrijmetselarij ook de RK afbreken ook oa. middels hun geloofsleer aangaande hun sacramenten ..vandaar dat deze vrijmetselaar paus totaal geen respect heeft voor hun veronderstelde offerdienst en Christus tegenwoordigheid in brood en wijn ..hij knielt nooit ofschoon hij kan knielen.

De laatste inzet van de illuminati/vrijmetselaars is de valse profeet vóór het 6e zegel en de antichrist vóór het laatste oordeel ten tijde van de wederkomst.    maitreya is dé valse profeet en is meer dan 2000 jaar oud en dus van vóór de geboorte van Jezus en daarom kan hij ook niet de antichrist zijn want die wordt in zijn tijdperk geboren.

Ook Alexander Hislop heeft veel christenen vergiftigd met zijn theorieën over het 2e Babylon van de Rk ...hij was ouderling én vrijmetselaar...google maar eens: --was Alexander Hislop vrijmetselaar-  ...hij heeft bij veel christenen in hun visies over de Rk een afkeer gewekt.. en dat is juist de bedoeling van die geschriften...chaos creëren ..verdeel en heers.

Qromwel op 16-02-2018 13:58

In Protestants Nederland van deze maand staat (o.a.) dit artikel: "Geweld in Bijbel en Koran"., door drs. Lucius W. de Graaff.

Heeft u een link naar dat artikel ? Mod.

Muggenzifter op 16-02-2018 14:04

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen,

als een arbeider die zich niet hoeft te schamen

en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

2 Timotheüs 2:15

Psalm 4

Weet dat de Heere Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd (vers 4).

Terwijl men rondom hem ‘de leugen najaagt’ en ‘de ijdelheid liefheeft’ keert de dichter zich allereerst in gebed tot de God van zijn gerechtigheid. Daarin ligt in een tijd van grote benauwdheid zijn kracht en zijn hulp.

Er zijn tijden en situaties waarin de gelovige goed doet het grote voorbeeld van de Heere Jezus te volgen – tijden waar men goed doet te zwijgen en slechts ‘in zijn hart’ te spreken.

Een beschuldiging kan echter zo absurd zijn, dat argumenten op voorhand vruchteloos zijn. Dan geldt het gezegde: ‘Wie hier zwijgt heeft nog het meeste gezegd!’ Zo zweeg de grote Gunstgenoot, de Heere Jezus, tegenover de Joodse Raad. ‘Maar Jezus bleef zwijgen,’ lezen we in Matt. 26:63.

Ook tegenover Pilatus ging de Heere niet in op de absurde beschuldigingen die zij tegen Hem inbrachten (Matt. 27:13-14). In zulke situaties komt het erop aan ‘op de Heere te vertrouwen’. Wie dat doet, ervaart in tijden van benauwdheid een diepe innerlijke vreugde, groter zelfs dan in tijden van overvloed.

God geeft dan een zo grote innerlijke rust, dat men zich – ondanks alles – ‘in vrede te ruste kan begeven en aanstonds inslapen’, omdat men zich in handen van de Heere weet.

Petrus kende die ervaring, toen Herodes hem had gevangengezet, vastgeklonken aan zijn bewakers. In zijn hart was de zekerheid: ‘Gij alleen, o Heere, doet mij veilig wonen.’ Wat een zekerheid.

Allen van dit forum een fijn weekend gewenst.

Qromwel op 16-02-2018 15:13

Qromwel op 16-02-2018 13:58: Mijn post is meer bedoeld als melding van het artikel, maar misschien helpt dit: 

http://www.protestantsnederland.nl/maandblad/deze-maand

Qromwel op 16-02-2018 15:17

Piet op 16-02-2018 11:50: Als het gaat om vermenging van leugen en waarheid zijn er veel die er weg mee weten. Het verkondigen van aantijgingen is voldoende iemand in diskrediet te brengen. Bewijzen hoeft, waar rook is is vuur (geweest)

Qromwel op 16-02-2018 20:18

Qromwel op 16-02-2018 15:17: Correctie; laatste zin moet zijn: Bewijzen hoeft niet, waar rook is is vuur (geweest)

Piet op 17-02-2018 17:43

Qromwel op 16-02-2018 15:17,

Kun je wat concreter zijn.. daar ik geen verband zie.

Qromwel op 18-02-2018 14:34

Piet op 17-02-2018 17:43: U stelt dat Hislop vrijmetselaar was, echter is in geen enkele levensbeschrijving van hem daar wat van te vinden, voor zover mij bekend. Wel dat zijn vader steenhouwer/metselaar was. Overigens sluit het vrijmetselaar zijn het spreken van waarheid niet uit. Veel vrijmetselaars behoren gewoon tot een kleinburgerlijke kliek en hebben niets van doen met complotten tot wereldoverheersing.

Tom Hendrix op 18-02-2018 16:41

@Muggenzifter: 14.04. uur, op 16/2. Ben het geheel eens met uw reactie.

Michaël ;-{> op 18-02-2018 17:24

@ Muggenzifter op 16-02-2018 14:04

Mooie bijdrage. Dank u.

Ik kan uit ervaring zeggen dat ikzelf (inmiddels) die innerlijke en geestelijke rust ook mag ervaren, uit en in vol vertrouwen op de Heer.

Wat een Heerlijkheid !

Ik wens u nog een fijne zondag.

Hartelijke groet, Michaël

Piet op 18-02-2018 18:41

Qromwel op 18-02-2018 14:34

Leven

Hij was de zoon van Stephen Hislop († 1837), een vrijmetselaar en ouderling in de presbyteriaanse Relief Church. Alexander werd geboren en opgegroeid in Duns, Berwickshire. Hij was voor een tijdje de parochie-schoolmeester van Wick, Caithness. In 1831 trouwde hij met Jane Pearson. Hij was voor een tijd redacteur van de Schotse krant Guardian. Als een reclasseringswerker sloot hij zich aan bij de Free Church of Scotland bij de kerkscheuring van 1843. Hij werd in 1844 gewijd in de East Free Church te Arbroath, waar hij in 1864 senior minister werd. Na een ziektebed van ongeveer twee jaar, als gevolg van een beroerte in Arbroath, stierf hij in 1865.

Tijdens zijn leven schreef hij diverse boeken en pamfletten, waarvan "De Twee Babylons" zijn meest bekende werd.

De Twee Babylons

"The Two Babylons: Papal worship Proved to be the worship of Nimrod and His wife" is een van de meest bekende van zijn boeken waarin hij uiteenzet dat de  Rooms Katholieke kerk een mysteriecultus is van heidense afkomst welke door keizer Constantijn zouden zijn ingevoerd. Het boek heeft vele verwijzingen naar andere bronnen, echter bij het nazoeken blijkt dat deze Hislop erg slordig omging met zijn bronnen en dat in een groot gedeelte zelfs niet correct is geciteerd of gewoon op fantasie is gebaseerd.

Omdat regelmatig dit boek wordt geciteerd hieronder een aantal van zijn grootste misvattingen. Enz...

Qromwel op 18-02-2018 22:09

Piet op 18-02-2018 18:41: Ik heb het boek gelezen, hoe hij over de RKK denkt is mij dus bekend. Ik heb er nooit uit geciteerd. Het Engelse "mason" kan zowel metselaar als vrijmetselaar betekenen. Probeer eens grahamhancock.com

Esther op 19-02-2018 18:04

Hallo Muggenzifter op 16-02-2018 14:04... ik sluit me volledig aan bij de reacties van Michaël en Tom Hendrix.

God geeft dan een zo grote innerlijke rust, dat men zich – ondanks alles – ‘in vrede te ruste kan begeven en aanstonds inslapen’, omdat men zich in handen van de Heere weet.

Machtige mooie voorbeelden haalt u aan. Dat zijn toch woorden en bemoedigingen waar we werkelijk iets aan hebben. Dit is wat we alle dagen nodig hebben. Dank u wel, Muggezifter.

Voor ieder, de liefde en diepe rust van onze Heere om jullie allen heen. Liefs, mij, Esther.

Tom Hendrix op 19-02-2018 18:28

@Esther: 18.04. uur. Beste Esther, die vrede en rust wens ik U ook van harte toe. Veilig in Jezus handen.

Michaël ;-{> op 19-02-2018 19:19

Ik sluit me bij Esther en Tom aan.

Voor jullie en voor allen: de vrede, de liefde en diepe rust van onze Heere om jullie allen heen, op iedere dag.

Ramshoorn op 20-02-2018 09:24

Beste Xander en mederespondenten, hoe denkt u over begraven of cremeren? Waarom is er rechtsongelijkheid in Nederland? Waarom hebben Joden en Moslims wel eeuwigdurende grafrechten en Christenen niet? Christenen worden na 10-30 jaar in het graf gerust te hebben door de Gemeenten geruimd, in een knekelput gedumpt, of alsnog in de vurige oven verbrand.

Begraven-Crematie?

Wat een troost en bemoediging is er toch altijd in de Woorden van Jeshua te vinden vooral als ik lees... Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Johannes 11:25,26.

Je kunt toch niet begrijpen dat er gelovigen zijn die twijfelen aan de opstanding en zich tot as laten verbranden in de hedendaagse crematieovens. Wie heeft gelovigen zover van de Bijbel kunnen vervreemden? Moderne wolven in schaapskleren leert Jeshua in Mattheus 7.

In de Bijbel en krantenberichten en in een oude Brochure en in de Bijbelse Encyclopedie vond ik veel gegevens. Begraven was eeuwenlang de norm, en nu kiezen RKK, PKN, Evangelischen en ook het Leger des Heils steeds meer voor Crematie?

Een stukje geschiedenis: Wanneer iemand zich laat cremeren wordt zijn lichaam onder zeer hoge temperatuur ( 800-1000 graden Celsius) verast. Tegenwoordig wordt het lichaam niet meer rechtstreeks aan vuur blootgesteld maar aan gloeiende lucht, zonder dat kwalijke gassen vrijkomen.

Motieven voor crematie: Deze komt beslist uit Antichristelijke en A-religieuze hoek. Men gelooft niet aan een leven na dit leven. Men acht crematie hygiënischer dan begraving. Kortom: Humanistische motieven zijn hier doorslaggevend.

HET MILIEU ASPECT: Crematies zouden verboden moeten worden vanwege de klimaatverandering, vindt de Australische wetenschapper Roger Short. Hij noemt de milieukosten ervan enorm.

Volgens Short levert verbranding van een lichaam bij 850 graden Celsius levert vijftig kilo kooldioxide op: Waarom zou je zoveel CO2 verspillen na je dood ? Begrafenismaatschappij Palacom begint met ecologische begrafenissen op terreinen die worden omgezet in grasland. 21-04-2007 Rotterdams Dagblad.

Wordt het niet eens goed tijd om aan de bel te trekken bij alle politieke partijen in Den Haag en alle Gemeenten over deze grafschending? Ik wil ongestoord begraven blijven. Alleen de Here Jezus mag mijn graf openen als Hij wederkomt. Ik geloof in de opstanding uit de doden. Vandaar mijn persoonlijke Bijbelse voorkeur: begraven ipv de alles vernietigende vurige oven.

Graag ook uw mening.

Piet 1 op 20-02-2018 12:35

Qromwel op 18-02-2018 22:09,

Inderdaad in de Wikipedia is het vertaald met metselaar en betrof het zijn vader.

Maar zijn zienswijze is achterhaald en op punten weerlegd, maar de evangelische christenen borduren maar al te graag op zijn verhaal door en hebben hele complottheorieën ontwikkeld op de grondslag die Hislop heeft gelegd.

Dus wat jij schreef in de reactie ...Qromwel op 16-02-2018 15:17

Piet op 16-02-2018 11:50: Als het gaat om vermenging van leugen en waarheid zijn er veel die er weg mee weten. Het verkondigen van aantijgingen is voldoende iemand in diskrediet te brengen. Bewijzen hoeft, waar rook is is vuur (geweest)

...kun je omkeren en Hislop beschuldigingen van het in diskrediet brengen van de katholieke kerk ..en dit met alle gevolgen van dien tot op de dag van vandaag aan toe.

Hislop bracht nog meer vergif in..nog meer tweedracht naar de geest van de valse profeet.

..Het: Dit is Mijn lichaam..heeft de Rk letterlijk opgevat en de reformatie: geestelijk.. het is dus een welles, nietes.    Daarbij komt ook nog eens dat, ondanks als de Rk de juiste exegese op dat punt zou hebben, zij --het dagelijks offer [Daniël 12:11]-- niet zelf konden instellen .."distillerend" of abstraherende..als afleidende uit de H.Schrift.

Dus het priesterschap met zijn offerdienst zou dan door Christus zelf moeten zijn ingesteld tijdens  het  laatst avondmaal, ook zou dan het priesterschap van de Apostelen vanaf het begin moeten zijn doorgegeven in hun "nakomelingen" in het priesterschap en zijn dagelijks offer en nuttiging om Zijn lichaam in het brood te eten en dit als onderpand van het toekomende verheerlijkte lichaam.

Het oudtestamentische offer kan zo bij zo nooit meer gevierd worden, zo wel.. dan is het van de antichrist zoals ik eerder betoogde en zoals de verklaring van de Statenvertaling is. ..vanaf het eerste begin moeten dus in de overlevering van geschriften aanwijzingen zijn van een bestaand priesterschap en geloof in een offerande en ook al is de transsubstantiatie een verwoording van dit mysterie pas van eeuwen later ...moet het geloof erin in zijn overlevering er al zijn vanaf het begin.    Word in de naaste toekomst het dagelijks offer in de Sint Pieter in Rome gestaakt dan komen wij er niet omheen om daarin Daniël 12:11 te erkennen en dit als aanvulling in de ware volheid van de evangelische verkondiging...

Qromwel op 20-02-2018 15:54

Piet 1 op 20-02-2018 12:35: Meningen verschillen. Ik heb Hislop niet nodig om bezwaar te hebben tegen sommige delen van de RKK-verkondiging., m.n. de Marialogie als een soort parallelcultus. 

Ramshoorn op 20-02-2018 16:06

Beste Piet, ik lees al een poosje mee in de discussie over Hislop en zijn boek de Twee Babylons. Zijn boek heeft mij jaren geleden al de ogen geopend over het herkennen van de valse en ware kerk. U moet wel een fervente liefhebber van de paus en de kerk in Rome zijn als u onzin schrijft zoals:

"Word in de naaste toekomst het dagelijks offer in de Sint Pieter in Rome gestaakt dan komen wij er niet omheen om daarin Daniël 12:11 te erkennen en dit als aanvulling in de ware volheid van de evangelische verkondiging…”

Als u Daniel 12 leest ziet u dat het over Israël gaat en niet over Rome en zijn fabels. Het is niet moeilijk om het pausdom en de rkk in diskrediet te brengen als je het Deetman Report gelezen hebt. Dus u misleid uw respondenten.

Trouwens op pausen werd al flink gescholden in de Middeleeuwen. Dante Alighieri (1256-1321) uit Florence stelt in zijn dichtwerk Divina Commedia het ontaarde pausdom zelfs voor als een hoer. Zie Openbaring 18:4. Dante beschrijft in zijn gedicht een fictieve tocht door hel, vagevuur en hemel. Uitgerekend in de hel komt hij de hebzuchtige paus Nicolaas III en nog een paar van zijn companen tegen.

Lees ook de pageturner van Cees Zoon: Onder de rokken van het Vaticaan.

Misdadige Pausen en hun handlangers, van Aat van Gilst.

Het Seksleven Van De Pausen een schaamteloos overzicht van de roomse bisschoppen van Petrus tot heden, Nigel Cawthorne.

Een eye-opener voor u kan worden: De kerk en haar kruis: Karlheinz Descher…Geschiedenis van de seksualiteit in het christendom.

Het is onbegrijpelijk dat er in 2018 nog steeds roomse en protestantse gelovigen bestaan die naar de paus en zijn roomse kerk met al hun poppenkast gaan, hoewel er bibliotheken vol geschreven zijn over de ontelbare misdaden, ondeugden van pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters en nonnen. 

Muggenzifter op 20-02-2018 16:40

Ramshoorn op 20-02-2018 09:24

Onderstaand artikel heb ik overgenomen van de site van wijlen Jaap Fijnvandraat

Ik vind het ook ongehoord dat zogenaamd christelijke begrafenisverenigingen een aparte plek hebben ingericht op de begraafplaats om in een muur urnen te plaatsen. Uit de Schrift weet ik dat verbranden altijd geldt als een oordeel van de Heere God.

 

Begraven of cremerenBetreft : Begraven of cremerenVraag : Is er een bijbelse onderbouwing te geven voor begraven of cremeren?Antwoord :Er zijn geen teksten die het begraven van een dode voorschrijven of het cremeren verbieden. Dat laatste mag niet leiden tot de conclusie: ‘Het is niet verboden, dus mag het.’. We hebben namelijk te vragen naar de strekking van de Schrift en dan kunnen we dit opmerken:Pro begravena. begraven is een oud Joods en Christelijk gebruik.. In de Bijbel lezen we dat door hen die God dienden de doden begraven werden. Zie Gen 23:19; 49: 29-33; 50::24-26Bijkomende zaak: ons lichaam is niet van onszelf (1 Ko 6:19-20)onze lichamen zijn leden van Christus (1 Ko 6:15)onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest (1 Ko 6:19)wat we met ons lichaam doen bij de dood is dus niet onbelangrijk. b. begraven wordt in de bijbel vergeleken met planten, of zaaien - dat ziet vooruit naar de opstanding (zie 1 Ko 15: 35-50) - christenen verwachten niet de verlossing uit het lichaam, maar van het lichaam (Rom 8: 23)De aartsvaders wilden begraven worden in het beloofde land. Zij wilden daar de opstanding meemaken.. c. een belangrijk voorbeeld vinden we in de geschiedenis van Mozes. God heeft deze , godsman niet door vuur tot zich genomen en a.h.w. gecremeerd, en op die manier voorkomen dat men Mozes zou gaan aanbidden (denk aan de koperen slang (2 Kon 18:4) zoals hij deed met de tweemaal vijftig soldaten die Elia wilden gevangen nemen, maar God heeft Mozes op een onvindbare plaats begraven!d het grote voorbeeld is Jezus Christus. Hij werd begraven en stond daarna op .(vgl 1 Ko 15::3, 4 en merk op dat Paulus niet sterven en begraven combineert, maar begraven en opstanding. Contra crematiea. cremeren is een heidens gebruikb. daar staat achter de onderwaardering van het lichaam- de gedachte van incarnatie bij oosterse godsdiensten houdt in dat :de mens tenslotte het bestaan in het lichaam zal ‘overstijgen’- de opvatting o..a. van Plato betekent dat het lichaam gezien wordt als een kerker waaruit de mens bevrijd moet worden. c in het Oude Testament werden lijken verbrand als een ‘oordeel’ van God, zie Lev 20:14 en 21::9Het bovenstaande mag duidelijk maken dat begraven bijbels is en cremeren niet

Ramshoorn op 20-02-2018 17:40

Bedankt Muggenzifter voor uw ingezonden over Begraven of cremeren. Heel duidelijk verwoord. Hoop dat vooral politici en media meelezen. Zij kunnen die bestaande rechtsongelijkheid over grafrechten nu in betere wetgeving rechtzetten.

Want nogmaals, ik vind het ongehoord en schrok me een hoedje toen ik op TV een programma zag over het ruimen van graven..

Waarom is er nog steeds rechtsongelijkheid in Nederland? Waarom hebben Joden en Moslims wel eeuwigdurende grafrechten en Christenen niet? Christenen worden na 10-30 jaar in het graf gerust te hebben door de Gemeenten geruimd, in een knekelput gedumpt, of alsnog in de vurige oven verbrand. Daar krijg je toch de rillingen van? Respectloos!!!

Tom Hendrix op 20-02-2018 17:50

@Ramshoorn: 09.24. uur. Ook ik worstelde met de optie cremeren of begraven. Nu ik uw deskundig en uitgebreid relaas heb gelezen, ben ik voor mezelf voor begraven.

Dewevoga op 20-02-2018 17:52

@Ramshoorn op 20-02-2018 09:24

Cremeren of begraven? Persoonlijk denk ik dat het niet veel uitmaakt. De geest en ziel hebben het lichaam al verlaten. We krijgen er een nieuw en volmaakt lichaam voor terug.

Wat de rechtsongelijkheid betreft: sinds de scheiding van kerk en staat nemen veel partijen het standpunt in gebruik uit de Bijbel wat in je voordeel is en maak de rest belachelijk door het af te doen als sprookjesboek. Romeinen 13:1-7 is een goed voorbeeld die de overheden gebruiken. Daarentegen moet men wel zijn organen doneren uit een levend lichaam, terwijl God nog in je hart woont, maar dat wordt dus belachelijk gemaakt.

Wat milieukosten betreft, weer die humanistische kerk. Hoe ik daarover denk heb ik eerder beschreven. Als ik naar de tekenen van de tijd kijk, zonder op openbaring te letten, dan denk ik dat we in een tijd leven van net  zoals voor de zondvloed. Gelukkig zijn en worden er nu meer dan acht mensen wakker.

Piet 1 op 20-02-2018 19:09

Ramshoorn op 20-02-2018 16:06,

In 1Samuel 2:6 zie je dat God sommige mensen wel eens visionair doet afdalen in de hel, voor een "idee" te krijgen hoef je maar: visioenen over de hel te googlen, maar dat kun je beter 's morgens doen.

Wat Dante betreft die is ook visionair in de hel afgedaald, en was van een geheel ander karakter nl. meer theologische, hij voorzegt dan ook een omkeer van de RK in de eindtijd.  Daar gaat een dieptepunt aan vooraf en zeker met de huidige vrijmetselaar en illuminati usurpator paus ...maar daar heb ik het al over gehad.

En wat die zaken betreffen die jij allemáal opschrijft wil ik maar een ding zeggen ..het zijn zondaars zoals jij en ik en alle mensen, vandaar het aanstaande oordeel van het 6e zegel als de Dag des Heren.

Israël zijn de 10 verbannen stammen Israëls van over de gehele aarde.

Seksuele ontsporingen komen overal voor in de maatschappij ook bij ons... maar wacht maar gewoon het staken van hun dagelijks offer af en dan worden wij allemaal katholiek.

Piet 1 op 20-02-2018 19:39

Ramshoorn op 20-02-2018 16:06,

Dat je naar Aat van Gilst wijst zegt genoeg waar jij voor staat anders verwees je niet naar hem ..zijn Bijbel kennis krijgt een dikke onvoldoende.

Zijn respondenten heeft hij in ieder geval hun geld uit hun tassen geklopt zodat hij niet werkloos hoefde te worden ..

Qromwel op 20-02-2018 20:44

Dewevoga op 20-02-2018 17:52: De geest en de ziel?

Qromwel op 20-02-2018 20:57

Piet 1 op 20-02-2018 12:35:  Dus wat jij schreef in de reactie ...Qromwel op 16-02-2018 15:17 ; dit heb ik later gecorrigeerd, het woord niet was weggevallen of ontbrak. N.B. Ik verdedig Hislop niet, maar laat men zijn ongelijk aantonen. Er zijn er wel meer die de RKK aanvallen, ds. Hegger bijv. om wat meer bij deze tijd te blijven.  Verder mag iedereen van mij vinden of geloven wat ie wil. Ik ben een jaar geabonneerd geweest op het Katholiek Nieuwsblad om meer hedendaagse info over de RKK van binnenuit te vernemen, maar kreeg schoon genoeg van het Maria-gedoe.

Ramshoorn op 20-02-2018 21:21

Beste Piet, bedankt voor uw reactie. U blijft wel in raadselen spreken als u schrijft...

"Seksuele ontsporingen komen overal voor in de maatschappij ook bij ons... maar wacht maar gewoon het staken van hun dagelijks offer af en dan worden wij allemaal katholiek."

Is dat wel zo? Volgens mij gaat het in de Bijbel om Jeruzalem en niet om Rome? Weet u hoe vaak Jeruzalem genoemd wordt in de Bijbel? En hoe vaak wordt Rome genoemd?

@Tom Hendrix. Dank voor uw reactie. Ik laat me ook begraven omdat ik in de Bijbel lees dat Abraham -Mozes - David- Jezus ook begraven werden. Zij gaven het goede voorbeeld. Het graf is een tijdelijke rustplaats.

In Ezechiël 37 lees ik dat alle dode Israelieten weer tot leven gewekt worden door JHWH. Straks is het weer Pasen, dan vieren we de Opstanding van Jeshua de komende Messias. Ik was in Jeruzalem en stond in zijn lege graf. Weet u wat er boven zijn rotsgraf geschreven staat? Hij is hier niet, Hij is opgestaan.

Dat kan Mohammed Hem niet nazeggen. Zijn graf in Medina is niet open.

Vindt u het ook geen wonder dat na de massamoord van Hitler op de Joden van 1933-1945 de Shoah, drie jaar later op 14 mei 1948 de Joodse Staat Israël een feit werd?

Hitler en zijn benden hebben voor eeuwig het nakijken, want die vertoeven op/in een andere plaats. Lees Openbaring 20 maar.

Ramshoorn op 21-02-2018 09:18
Ik ben het met Qromwel eens op 20-02-2018 15:54 toen hij schreef aan

Piet 1 op 20-02-2018 12:35: Meningen verschillen. Ik heb Hislop niet nodig om bezwaar te hebben tegen sommige delen van de RKK-verkondiging., m.n. de Marialogie als een soort parallelcultus."

Jezuïeten worden altijd onrustig als je over hun Maria gaat discussiëren. Ik las het boek van Aat van Gilst: De gemanapileeerde Maria, de Mariadogma's en wat eraan voorafging.Uitg. Aspekt. Voor mij een eye-opener. 

@Dewevoga op schreef aan Ramshoorn...20-02-2018 17:52

Cremeren of begraven? Persoonlijk denk ik dat het niet veel uitmaakt. De geest en ziel hebben het lichaam al verlaten. We krijgen er een nieuw en volmaakt lichaam voor terug."

Dewevoga in de Bijbel leest u dat Abraham -Mozes - David- Jezus ook begraven werden. Zij lieten zich niet cremeren zoals de volken rondom hen en ook de Romeinen deden. Het graf is een tijdelijke rustplaats?

Na drie dagen in het graf stond Jezus op uit de dood en toonde zich levend aan meer dan 500 personen volgens Paulus in 1 Corinthe 15. Hoezo het maakt niet uit: Begraven of cremeren?

Voor mij geen vraag meer...Ik kies voor begraven en wil met rust gelaten worden en niet respectloos opgegraven worden door een shovel na 30 jaar. Respect voor de dierbaren dus!!!


Beste Ramshoorn, Qromwel post niet meer op XN. Mod.

Esther op 21-02-2018 09:21

Goedemorgen allemaal...

Ramshoorn, begraven of crematie... er zijn al een aantal antwoorden naar aanleiding van uw vraag.

Over het ontruimen van graven is al oud nieuws... dat doen vele gemeenten al vele jaren. Meestal graven die nog steeds door familie e.d. onderhouden worden, blijven langer. Er zijn ook genoeg graven die er al honderden jaren zijn, en nog steeds niet geruimd worden.

Vanuit Bijbels oogpunt... ik persoonlijk denk ik dat ieder naar eigen eer en geweten de keus moet maken. Hebben sommige daar moeite mee, dan zou ik zeggen... breng zoiets bij de Heere Jezus... wij mogen alles aan Hem vragen, dus ook met dit onderwerp.

Het probleem is zoals zo vaak... dat zulke onderwerpen een héél eigen leven gaan leiden. Het is moeilijk... het gebeurd vaak dat door zulke onderwerpen, altijd weer een welles en nietes spelletje gespeeld wordt. En het gevaar is altijd weer aanwezig... dat door zulke onderwerpen er vaak tweestrijd komt.

Wat is voor ons nu het belangrijkste.... dat iemand begraven of gecremeerd wordt...of dat je bij de Heere Jezus hoort.

Ik las ook al over die beenderen uit Ezechiël.... daar heb je al zo'n punt, daar zijn al vele verschillende meningen over... Dus voor u belangrijk Ramshoorn... u bent een Israël aanhanger... en voor mij en velen met mij zijn die beenderen symbolisch. Dus gaat zo'n vergelijking niet meer op. Voor de één wel... voor een ander niet.

Zoals ik het persoonlijk zie... iedere gelovige in Christus Jezus... is al bij de Heere, zowel in leven als in sterven.

Ons grote gevaar in dit soort onderwerpen is... altijd weer.... dat we met elkaar met de vinger gaan nakijken... ik zie het zo... en mijn manier is de beste manier... Dan is er weer over en weer het welles en nietes... over een onderwerp zoals begraven of cremeren.

Zou de Heere ieder die bij Hem hoort... en gecremeerd is... een andere behandeling geven??? Hangt ons eeuwige leven daar van af??? Wij mogen persoonlijk vragen aan de Heere... en elkaar in waarde laten over onderwerpen als begraven of cremeren. Het gaat over de dood.... wat door de Heere is overwonnen. Daar mogen we naar kijken.

Is dit niet véél belangrijker, wat de Heere Jezus zegt in Lukas 10 : 20, "Verblijd u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen? ".

Hartelijke groet aan allen, Esther.

Piet 1 op 21-02-2018 12:41

Qromwel op 20-02-2018 20:57,

Het dagelijks offer was er al bij de Apostelen..al een tijd geleden heb ik dat hier met gegevens uit geschriften van de Apostelen zelf aangetoond, maar dat ga ik niet herhalen.

En hierboven had ik al geschreven dat zelfs op grond van de H.Schrift alleen, de Rk nooit zelf het offer en priesterschap had kunnen instellen en hadden zij het zelf ingesteld dan was het niets meer dan een koekje eten en kon het ook nooit een mysteriecultus zijn.

Door net als Boeddha af te dalen in je ziel om daar verlossing te vinden en te creëren kom je uit bij de gevallen engelen en hun dimensies van vals licht ..ook de mysteriescholen hadden daar hun grond vandaar dat maitreya met zijn meesters deze scholen weer wilt invoeren.   De Rk offerande is objectief in het zichtbare terwijl de reformatie het weer subjectief geestelijk maakt. 

"The Two Babylons: Papal worship Proved to be the worship of Nimrod and His wife" is een van de meest bekende van zijn boeken waarin hij uiteenzet dat de  Rooms Katholieke kerk een mysteriecultus is van heidense afkomst welke door keizer Constantijn zouden zijn ingevoerd. Het boek heeft vele verwijzingen naar andere bronnen, echter bij het nazoeken blijkt dat deze Hislop erg slordig omging met zijn bronnen en dat in een groot gedeelte zelfs niet correct is geciteerd of gewoon op fantasie is gebaseerd.

Omdat regelmatig dit boek wordt geciteerd hieronder een aantal van zijn grootste misvattingen.

Easter - Ishtar - Pasen

In zijn hoofdstuk over Pasen "Easter" stelt hij dat "Easter is nothing else than Astarte, one of the titles of Beltis, the queen of heaven, whose name, as pronounced by the people Nineveh, was evidently identical with that now in common use in this country. That name, as found by Layard on the Assyrian monuments, is Ishtar" (p. 147) met daarbij een voetnoot naar Layard's Nineveh and Babylon (p. 629), echter daar wordt helemaal niets gezegd over een godin "Easter". In latere edities van zijn boek wordt dan ook een link gelegd naar de Germaanse Ostara. In werkelijkheid komt deze naam alleen voor in de Engelstalige wereld en is afgeleid van de oude naam Eostre voor de maand April.

→ Ishtar

Nimrod

Een groot deel van zijn werk betreft Nimrod die naar zijn zeggen door Semiramis (als Maria, p. 30-31) werd gebaard en later zelfs met haar trouwde. Volgens Hislop identificeert Gesenius Nimrod met de Babylonische Nebo (p. 37), echter Gesenius stelt alleen dat hij de oprichter van Babylon is, wat iets heel anders is. Iets verderop maakt hij de vergelijking dat Kronos (=Nimrod) volgens Eusebius de eerste koning van Babylon was (p. 46-47), terwijl in werkelijkheid deze schrijft over Xisuthrus en dat, een pagina verder, die doorAlexander Polyhistor Kronos wordt genoemd (Eusebius, Chronicon, 6-7).

→ Nimrod

Semiramis

Semiramis leefde ten tijde van Abraham in 1800 v.C. (p. 7-8; met een foutieve verwijzing naar Eusebius). De historische Semiramis leefde echter ruim duizend jaar later in 811-806 v.C. ("Sammu-ramat (queen of Assyria)"Britannica Online EncyclopediaJoshua J. Mark, Sammu-Ramat and Semiramis: The Inspiration and the Myth, Ancient History Encyclopedia, 16 Sept. 2014M. Van De Mieroop, p. 244-245), dus is het zeer onwaarschijnlijk dat die ooit met Nimrod was getrouwd. Semiramis zou dezelfde zijn als Diana (p. 44, met als foutieve verwijzing naar Ovidius, Fasti, lib. iv. 340).

→ Nimrod (alinea Folklore en pseudowetenschap)

Dagon

De Filistijnse god Dagon was volgens hem de god van de vissen (p. 314), in werkelijkheid is het een graangod. Waarbij hij direct aanhaalt dat de kroon van deze god de mijter is van de pausen (die op basis van een tekening van Layard Babylon and Nineveh, p. 343 waarop Uanna, één van de Apkallū, is afgebeeld). Zonder onderbouwing meldt hij dat het symbool van Dagon ook in China is gevonden (p. 316), terwijl zover bekend nergens een afbeelding of standbeeld van Dagon in China ooit is gevonden.

Tammuz

Volgens Hislop (The Two Babylons, 1853) was Tammuz de zoon van Semiramis, die volgens hem de vrouw van Nimrod was. Hierbij niet stilstaand dat Tammuz al eerder bekend was in Assyrië.

Piet 1 op 21-02-2018 13:05

Ramshoorn op 20-02-2018 21:21,

Door het 6e zegel zullen de Joden zich bekeren, alleen de RK heeft een offerdienst ..van sacramentele aard...de oudtestamentische offerdienst is voorgoed "dood".. of ze is van de antichrist en die is nu niet openbaar.

Daniël 12:11 heeft het dus niet over een dode offerdienst maar over de dienst in Maleach 1:11 ..en kom dan niet met Rom.12:1 aan want dat is een subjectieve (uw) eredienst...want het dagelijks offer in Daniël is objectief.

Ramshoorn op 21-02-2018 18:05

@Piet 1...Ik begrijp u niet wanneer u aan mij schrijft: "Dat je naar Aat van Gilst wijst zegt genoeg waar jij voor staat anders verwees je niet naar hem ..zijn Bijbelkennis krijgt een dikke onvoldoende."

Hoezo…Wat is er mis met zijn Bijbelkennis? Kunt u een paar voorbeelden geven, anders zijn uw opmerkingen ongeloofwaardig. U roept maar wat.

En wat betreft het citeren uit Hislop...Ik heb het boek van Hislop de twee Babylons in het Nederlands. Uitgegeven door Interpublishing Winterswijk 1998. Voor mij uniek stuk geschiedenis. Wie bekend is met de [roomse] Kerkgeschiedenis ziet dat hij het bij het juiste end heeft.

@ Esther. U weet toch ook wel dat gedurende Tweeduizend jaar begraven in kerken altijd de norm was? Er kwam pas een omkeer in het denken over toestaan van crematie in de zestiger jaren van de vorige eeuw.

Ik vond de volgende gegevens:

Vrijmetselaars en Humanisten promoten Crematie: Wat zegt de Nederlandse Wet? Tot 1869 was lijkverbranding in ons land nog onwettig, en was in strijd met de geest der Natie. In 1915 werd een regeling getroffen voor crematie door een gebrek in de wetgeving. In 1955 is vastgesteld bij de Wet, dat Crematie is toegestaan, je moest wel 18 jaar of ouder zijn. Pas in 1968 kwam er gelijkstelling van begraven of cremeren. 

Wat was/werd het beleid van de Kerken? Door kerstening van Europa gold vanouds Begraven i.p.v. cremeren. Al vanaf Constantijn A.D.325 was Crematie verboden. Opnieuw bekrachtigd door Karel de Grote A.D.785 deze stelde doodstraf bij overtreding hiervan. Crematie werd fel bestreden door R.K.Kerk.

Ommezwaai in 1963, uitspraak van het Heilig-Office: Voorkeur van begraven gehandhaafd, crematie werd toegestaan.

De Reformatorische kerken hebben nooit een uitspraak in dezen behoeven te doen, vanwege vanzelfsprekendheid begraven. In vrijzinnig Protestantse kringen is crematie volledig geaccepteerd. 

In 1961 uitspraak van Gereformeerde-Algemene- Synode: Begraving moet de wijze zijn, maar kerkenraad mag wel tegenwoordig zijn bij crematie plechtigheden. Zou de Here Jezus het hier mee eens zijn ? Ik denk van niet. Hij werd begraven niet gecremeerd.

Esther u schreef verder: “Ik las ook al over die beenderen uit Ezechiël.... daar heb je al zo'n punt, daar zijn al vele verschillende meningen over... Dus voor u belangrijk Ramshoorn... u bent een Israël aanhanger... en voor mij en velen met mij zijn die beenderen symbolisch. Dus gaat zo'n vergelijking niet meer op. Voor de één wel... voor een ander niet.”

Esther, wat is er mis met verschillende meningen? Door een veelheid van raadgevers komt een plan tot stand volgens de Spreukendichter. Straks mogen we weer stemmen voor de Gemeenteraad. Hoeveel partijen zijn er wel niet? Toch maar stemmen.

En wat is er mis dat ik een vriend van Israël ben? Jezus was/is een Jood. Hij heeft de geschiedenis veranderd en daarom spreken we vandaag over voor en na Christus. Jezus zegt tot zijn discipelen: Gij zijt mijn vrienden als u doet wat ik zeg. Johannes 15. Mooi toch?

In Israël heb ik de Bijbel door Joodse ogen leren lezen. De schellen vielen mij van de ogen. Shalom. Ramshoorn.

Muggenzifter op 21-02-2018 20:06

Ramshoorn op 21-02-2018 18:05

Ik ben het met U eens Ramshoorn en wil graag toevoegen wat er staat over de beloften aangaande Israel in Ezechiel 37.

Vanaf vers 3 lezen we over de dorre doodsbeenderen en verder dat er vlees en huid opkomt maar er was nog geen geest in hen (vers 8) 

Maar dan vers 11: Toen zeide Hij tot mij: Menschenkind ! deze beenderen zijn het gansche huis Israels; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.

vers 12 Daarom, profiteer en zeg tot hen: Zoo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik zal uwe graven openen, en zal ulieden uit uwe graven doen opkomen, o mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israels.

Dit is wat er gebeurde in 1948 met de stichting van de staat Israel. Uit alle uithoeken kwamen ze (en komen ze nog steeds) terug naar Israel.

De natuurlijke mens is terug maar Gods Geest nog niet ( uitgezonderd de Messias Belijdende Joden die de Heere Jezus hebben aangenomen). Het geestelijk herstel komt nog wanneer de Heere Jezus terugkomt op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt.

Opmerking van mij: De dogmatiek in de protestante kerken verwoord Ezechiel 37 als volgt:

De dorre doodsbeenderen zijn de randkerkelijken die afgedwaald zijn en teruggebracht moeten worden. Deze uitlegging is volledig te wijten aan het feit doordat de kerken de vervangingsleer ( de Kerk is in de plaats van Israel gekomen) nog grotendeels aanhangen. Vandaar dat de profetieen niet door hen begrepen worden en er geen zicht is op de beloften aangaande Israel.

Als U Israel leest in de Bijbel, is het ook Israel en niet de Kerk. De Kerk (gemeente) ontstond op de Pinksterdag in Handelingen 2

Esther op 21-02-2018 20:51

Hallo Ramshoorn... ja, ik weet wel wat u bedoeld. Het begraven is al door de eeuwen heen, en zelfs Bijbels... daar zal ik ook verder niets van zeggen. Ik liet alleen zien in mijn reactie... dat iedere gelovige in de Heere naar eigen eer en geweten zich laat begraven of cremeren. Dat we het elkaar niet kunnen opleggen. En zo gaat het nu eenmaal vaak wel. Vaak dat eeuwige vingertje wijzen. De Heere Jezus weet veels te goed wat er in al onze harten leeft. We mogen dank baar zijn... dat de Heere een ieder daar wilt helpen.

En over die doodsbeenderen uit Ezechiël... Ik heb ook niet gezegd dat wij geen verschillende meningen mogen hebben. Die meningen zijn er al... En ik heb ook nergens geschreven dat het verkeerd is een vriend van Israël te zijn. Soms halen we de dingen een beetje door elkaar...

Ja, dat is mooi, altijd weer bemoedigend, de woorden van de Heere Jezus.

Ik heb de Bijbel steeds meer leren lezen door de Heilige Geest. 1 Korinthiërs 2 : 10-16.

Nog een fijne avond Ramshoorn.... ook voor ieder. Hartelijke groet, Esther.

Ramshoorn op 21-02-2018 22:43

@Muggenzifter. Dank voor uw duidelijke bijdrage in deze discussie. Ik spreek met u de hoop uit dat de paus en predikanten van elke pluimage Ezechiel 34 en 37 eindelijk eens goed zullen gaan lezen en verstaan zoals ook u die duidt. 

Ik begrijp ook maar niet waarom de meeste predikanten en kerkenraden nooit eens een goed onderbouwd onderwijs geven over wat Paulus leert over de verhouding van Israël en de Gemeente uit de volken. Romeinen 9-11. 

Als ze dat eindelijk eens gaan snappen zullen ze ook zelf naar Israël willen reizen om te zien dat Israël Gods wonder is. Een parel in heel het M-O. Ezechiël 5:5.

Hoe is het mogelijk dat dit kleine volkje Israël [Deuteronomium 7] al 70 jaar stand kan houden tegenover 200 miljoen Arabieren en Palestijnen die hen liever vandaag nog de Middellandse zee in drijven dan morgen. Zie de Handvesten van Fatah en Hamas. 

De rollen worden spoedig omgedraaid volgens Jesaja 60. Zie ook Jezus eigen gedicteerde Boek Openbaring. Ik heb het al tig keer gelezen een Boek met een happy end!

Ramshoorn op 22-02-2018 09:36

Bedankt Esther voor uw toelichting op mijn ingezonden. Nog een vraag...

U schreef: "En ik heb ook nergens geschreven dat het verkeerd is een vriend van Israël te zijn. "

Dat klopt, maar ik had het nog fijner gevonden wanneer u geschreven had: ik ben ook een vriend van Israël en ik bid iedere dag voor de vrede van Jeruzalem want daaraan is een grote belofte verbonden voor ieder die dat doet...

Psalm 122:6...

Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis van de Here, onze God, wil ik het goede voor u zoeken.

Zie ook Genesis 12:1-3 en Psalm 48 en Mattheus 5:35. Jeruzalem, de stad van de grote Koning!!!

Anna op 22-02-2018 09:52

Ramshoorn , Muggezifter en alle anderen.

Met belangstelling heb ik uw discussie over Ezechiël gevolgd,   en als u meer op dit geloofs forum leest dan kunt u terug lezen en zien dat ik het helemaal met u eens ben. 

Deze keer wil ik er iets heel persoonlijks aan toe voegen. Aanstaande zaterdag hoop ik weer naar Israël te gaan met een groep Christenen. We bezoeken op dinsdag Yad Vashem de Holocaust  memoriaal plaats.  Op de Herzel berg in Jeruzalem. In het museum zijn vele interactieve beelden te zien want de geallieerden hadden opdracht gegeven om zoveel mogelijk te documenteren van dit grote kwaad. Zo is daar ook een ( korte) film met een grote shovel te zien die met een overvolle laadbak tot op het bot uitgemergelde dode  joodse mensen vervoerd, om ze naar hun laatste rustplaats te brengen. Het zijn vreselijke beelden om te zien en  bij mij roepen ze altijd de beelden uit Ezechiel op..........  Het is iedere keer weer zeer aangrijpend om te zien wat hier in “Christelijk” West-Europa is gebeurt.....Ook anderhalf miljoen kinderen, zomaar gedood omdat ze Jood zijn...... in totaal zes miljoen mensen, burgers net   als u en ik die hun idealen  hadden, die hun kinderen en klein kinderen wilden  zien opgroeien...., die hun werk hadden, die..... ....... vult u zelf maar in wat u en ik willen..... zulke mensen... werden vermoord : omdat: Ja...omdat ze Joods waren/ zijn........ 

Op zulke momenten word ik steeds weer emotioneel ook al ben ik er al tientallen keren geweest.... Maar tegelijkertijd zie ik ook de grootsheid en de almacht van God..... En dit wil ik met u delen.........

Want als je de Bijbel leest, en kent dan zie je dat God dit al eeuwen voordat deze moordpartij dit grote kwaad geschiedde, aan Ezechiël heeft geopenbaard............. .Bedenk:  Ezechiël was een  Joodse profeet, hij was te midden van zijn volk, balling In Babel, hij profiteerde,  voor,  tegen, en over zijn eigen volk.... en God liet hem zien wat er  in de verre toekomst zou gaan gebeuren.......... .De Heere bracht hem in de geest naar buiten en zette hem neer midden in  een vallei vol met dorre doodsbeenderen ( dat is een landschap waar een hevige strijd heeft plaats gevonden)  en hij moest aan alle kanten om de beenderen in de vallei heen  lopen............ En dan vraagt God: “  zullen deze weer levend worden”  : en dan geeft Ezechiel God de eer en zegt; “  Heere Heere u weet het” .... En dan moet hij profiteren van God en God zegt : “  zeg tegen hen : “ Dorre beenderen hoort het woord van de Heere”. ( God beveelt Ezechiel te doen wat zinloos lijkt te zijn maar tegelijkertijd brengt dat de  belofte met zich mee dat Hij het onmogelijke zal  verrichten.... ze weer tot leven brengen de geest de ruach weer terug brengen)  Zo zegt de Heere Heere tegen deze beenderen: Zie ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.” ....... ( De eerste fase van het profiteren resulteerde in de herstelde lichamen, die geest nog missen.... ( persoonlijk denk ik dat we nu met het Joodse volk in deze fase zijn..... Het joodse volk is hersteld als uit de as herrezen.... ze groeien weer als bevolking........ maar de meesten missen de geest nog........ er zijn wel al Joden die de messias kennen maar nog niet als geheel volk dat zal later komen ( zie Rom 11) en vers 11 zegt : Toen zeide Hij tegen mij : “ mensenkind deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie , ze zeggen : onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profiteer daarom ,en zeg tegen hen: zo zegt de Heere Heere : Zie ik zal uw graven openen ( niet de urn! ) en ik zal u uit uw graven doen oprijzen,Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land Israël.... Dan zult u weten dat Ik de Heere ben , als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen Mijn volk..... Ik zal Mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik , de Heere , dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere...... 

Dit geeft hoop en blijdschap zelfs als je uit het Holocaust museum naar buiten loopt.... dan kom je buiten en zie je de bedrijvigheid van mensen dan zie je het herstelde land wat God hier ook zo benadrukt......dan zie je Gods Trouw....... aan zichzelf  want Hij doet het...... zijn . Trouw aan dit volk.. watHij onder Ede gezworen heeft aan Abraham......... .. dan zijn wij in 2018 bevoorrechte mensen dat we dit met onze eigen mogen zien,  hoe God handeld en hoe Hij doorgaat met zijn werk.....niet om ons maar om Zijns Naams Wil..... !!!!!!!!

Ik heb het niet meer opgezocht maar  schrift met schrift vergelijken is belangrijk. Ergens in de profeten staat dat slechts 2/3 van het volk zal overblijven en dan beloofd God dat Hij het volk en het land weer gaat herstellen..... 

En hierna komt Ezechiël 38! En Ezechiel is een profeet die vrij chronolosch beschrijft..... En de actualiteit wijst  op grote onrust in de wereld en de gevaarlijke confrontatie met de Iraanse drone vorige week.... het geeft allemaal stof tot nadenken en Bijbel lezen.....

De tijd komt dat ik alle heiden volken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga make, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan , spreekt de Heere , zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.... Js 66: 14 en 23 ! Tot ziens in Jeruzalem !!! Shalom  Anna 

Muggenzifter op 22-02-2018 14:00

Anna op 22-02-2018 09:52

Hallo Anna,

Bij deze wens ik U veel sterkte wanneer U dinsdag Yad Vashem de Holocaust memoriaal plaats gaat bezoeken.

Ik heb de beelden op TV gezien van deze gedenkplaats. Zoo indrukwekkend. Ik kan geheel instemmen met datgene dat U schrijft. De beloften van de Heere God aangaande Israel zullen allemaal waargemaakt worden.

Wanneer we deze beloften al zien gebeuren, wat eeuwen geleden al geprofiteerd is, hoe vast kunnen we dan wel niet vertrouwen op de beloften die gelden voor de  gemeente. Wat wij moeten doen is slechts dicht bij de Heer Jezus blijven en ons aan Hem toevertrouwen. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven Die altijd bij ons blijft. 

Ben blij dat we deze dingen met elkaar kunnen delen. We zijn bevoorrechte mensen en dit allemaal puur uit genade.

Groet

Muggenzifter

Piet 1 op 22-02-2018 14:35

Ramshoorn op 21-02-2018 22:43,

Zacharia 6:12 doet ons begrijpen dat de tempel niet her-bouwd wordt maar gebouwd.. dit onderscheid is wezenlijk want in Jesaja 44:28 zien we een tweeledige profetie die zijn volledige vervulling in de eindtijd krijgt en waar de tempel wordt gegrond-vest, dat wil  zeggen en wat wij nu pas in onze tijd begrijpen nl. ..dat er van allerlei leringen in de kerk zijn binnen geslopen (bestaande misbruiken) waardoor de kerk als tempel Gods opnieuw gegrond ..hervormd moet worden en dat is de taak van de eindtijd Elia in Maleachi 3:23 (4:5) de 3:1 gezant/bode.. en komt met de belofte van herstel, heiliging en geluk en dat als zijnde de vreugdebode in Jesaja 52:7.. maar niet zonder middel van reiniging en loutering doorheen het Vuur van de Heilige Geest ...een boodschap en aanzegging niet allen voor het Joodse volk maar het betreft ook de gehele mensheid, Jesaja 66:16...de dag des Heren betreffende het 6e zegel.

Terwijl in Jesaja 60:1-2 de duisternis de aarde bedekt en het donker de volken, wordt de Maleachi bode verlicht en straalt als Mozes (en Stefanus Hand.6:15) ..tot getuigenis van wat komen gaat...het "1000" jarig Rijk wat de Nw. hemel en Nw. Aarde betreft in zijn grondlegging en eerste fase, Jesaja 65:20 ..want de dood is nog aanwezig..(Jesaja 24:22-23)....😇 🤗 😂

Ramshoorn op 22-02-2018 17:00

@Piet 1...heeft u mijn ingezonden gemist? Ramshoorn op 21-02-2018 18:05

@Piet 1...Ik begrijp u niet wanneer u aan mij schrijft: "Dat je naar Aat van Gilst wijst zegt genoeg waar jij voor staat anders verwees je niet naar hem ..zijn Bijbelkennis krijgt een dikke onvoldoende."

Hoezo…Wat is er mis met zijn Bijbelkennis? Kunt u een paar voorbeelden geven, anders zijn uw opmerkingen ongeloofwaardig. U roept maar wat.

Graag eerst uw antwoord anders heeft verder schrijven met u geen zin.

Aat van Gilst is een erudiet schrijver en historicus die al heel wat boeken op zijn naam heeft staan. Ik heb ze stuk gelezen... o.a.

1...De gemanipuleerde Maria...de Mariadogma's en wat er aan voorafging.

2...Misdadige pausen en hun handlangers. 

Beide boeken zijn uitgegeven door Aspekt.

Piet 1 maakt hier op deze site publiekelijk de naam van schrijver Aat van Gilst te schande ["zijn Bijbelkennis krijgt een dikke onvoldoende."] zonder ook maar een argument aan te dragen. Dat mag toch niet?

Ramshoorn op 22-02-2018 19:34

@Anna op 22-02-2018 09:52. Ja ik heb veel ingezondens van u gelezen op deze site. Tof dat u weer naar Israël afreist. Voor mij is het tien jaar geleden dat ik daar was.

Ben er niet zo vaak als u geweest hoor, maar genoeg om een voorstelling te krijgen hoe Mozes, de Profeten en Jeshua en de Apostelen de boodschap van Gods Koninkrijk op aarde hebben verkondigd.

Het Joodse volk gaat een grootse tijd tegemoet wanneer zij straks oog in oog komen te staan met de Joodse Masjiach Jeshua. Zacharia 12.

Ben benieuwd of Netanyahu alle aanklachten tegen hem zal overleven. JHWH zal vast een opvolger klaar hebben staan. Na Mozes kwam er immers weer een Jozua? Lees het lied van Mozes en wat er na komt in Deuteronomium 32 t/m 34 en vertel uw groep hierover. 

Hoop dat Israël voldoende regen heeft gekregen in de tussentijd. Hoop dat u weer veel te vertellen hebt als u weer in Nederland arriveert. Am Israël Chai!!! Shalom Ramshoorn.

Piet 1 op 23-02-2018 00:27

Ramshoorn op 22-02-2018 17:00,

@ Ramshoorn .."maak je niet dik, dun is de mode" ..ren eens een paar rondjes om de kerk dat lucht op.. de geestelijke vermogens van de ziel.. juist omdat je ze stuk hebt gelezen zou je beter moeten weten ..je hoeft mij niet te antwoorden, daar sta je vrij in.

Ik heb jouw inzending niet gemist ..de Heilige Schrift is het geweten-e  waaraan men zich conformeert en ijkt.   De Rk beroept zich in haar leringen ook op de heilige Schrift net zoals de reformatie dat doet, daarbij heeft zij ook nog eens andere geschriften die haar leringen bevestigen en dat als erfgenaam vanaf het eerste begin.

Hoe durft deze schrijver zich te beroepen op de heilige Schrift als hij in zijn hoge-moed deze Schrift tegelijkertijd weerspreekt in zijn woord en Maria als de Moeder van de Heer (Lucas 1:43) bij (het) Haar leven niet wil zalig prijzen en zich buiten sluiten van alle geslachten die dat wel (zullen) doen ...en al protesterende als protestant rebelleren tegen Gods woord.

Als zalig (vers 48), is begrepen .. het eeuwig heil deelachtig verklaard bij Haar leven.. is dat alleen  mogelijk als ze geen deel had aan de erfzonde en Zij na Haar dood is verrezen als Haar Zoon en Heer,  ten hemel is opgenomen en in de hemel terecht is gekroond en toch de dood heeft geproefd in nederigheid, om het zicht op Haar Zoon en Heer niet te vertroebelen, ondanks dat zij van de erfzonde gevrijwaardigd was middels de speciale zegen die haar ouders hadden ontvangen opdat Zij zonder erfzonde kon zijn en volgens de Schrift dan ook niet hoefde te sterven.

De vroegste geschriften tonen aan dat de ouders dus een speciale zegen hebben ontvangen waarin zij ontdaan werden van de gevolgen van de erf-zonde en van de erfzonde als zo-danig.. vandaar ook dat zij in ieder geval de Messias niet zelf konden ontvangen..te weten Anna... de Heilige Schrift en andere geschriften getuigen dus van de juistheid van de Rk leer in deze.

Nu heb ik maar één punt van kritiek opgepakt en dat moet genoeg zijn om zijn onkunde als beneden peil aan te tonen met als cijfer een dikke onvoldoende.  


Piet 1: u bent al vaker aangesproken op uw aanmatigende toon en uw katholieke interpretatie van de bijbel. Dit forum is daar niet voor bedoeld. Gelieve uw gedrag aan te passen.Mod.

Muggenzifter op 23-02-2018 09:38

Psalm 5

Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God, tot u richt ik mijn bede.’ (Ps. 5:3)

Niet klagen, maar dragen?

Net als Psalm 3 is ook Psalm 5 een ochtendpsalm. Hoe kun je je dag immers beter beginnen dan door God te loven en met Hem te praten over wat je bezighoudt? David doet het allebei in deze psalm.

Hij prijst de Heer, omdat hij bij Hem mag schuilen en hij in Hem zijn vreugde vindt. En hij legt zijn zorgen bij de Heer neer: vijanden bedreigen hem en proberen hem van zijn leven en zijn geloof in God te beroven. David vraagt God of Hij hem wil verlossen van hun greep op zijn leven en op zijn geloof.

Als David de angst, de pijn en de zorgen die dit alles met zich meebrengt, bij God neerlegt, noemt hij dat ‘klagen’. Er wordt wel eens gezegd: ‘Niet klagen, maar dragen.’

Maar David weet dat dat bij God niet geldt. Als je ergens mee zit, als iets je kwelt, mag je je klacht bij God bekendmaken.

God vindt niet dat je zeurt, dat je te veel aandacht van Hem vraagt, dat je je problemen zelf maar moet oplossen, of dat je jezelf moet vermannen. Als je iets op je hart hebt, mag je dat bij God brengen.

Je mag bij Hem schuilen, bij Hem is alles veilig. ‘Zijn genade beschermt je als een schild,’ zegt David in vers 13. Laat dat je houvast zijn aan het begin van elke dag, juist op de momenten dat je er zelf geen gat meer in ziet en je je erg kwetsbaar en alleen voelt.

Allen een gezegend weekend

Groet

Muggenzifter

Michaël ;-{> op 23-02-2018 14:20

@ Anna op 22-02-2018 09:52

Ik wens u een goede en behouden reis en Gods zegen om u heen.

Shalom !

Dewevoga op 23-02-2018 15:55

Muggenzifter bedank en van hetzelfde. Shalom

Tom Hendrix op 23-02-2018 16:20

@Muggenzifter: 09.38. uur. Bedankt voor uw reactie, met de verwijzing naar psalm 5.

Harold op 25-02-2018 07:26

Altijd weer een interessante discussie tussen Christenen, over het begraven of cremeren. Vaak op een wijze met opgeheven vinger, onder 'pas op want...'. Het is verbazingwekkend dat deze mensen dan nog niet begrepen hebben, dat behoudenis van de mens een geen geval afhangt met wat er na je dood met je lichaam gebeurd. De behoudenis van de mens wordt bepaald bij leven, of de mens de keuze voor Jezus Christus heeft gemaakt. Daarmee kan eigenlijk al de discussie gesloten worden.

Men kan er dan nog alle cliches bijhalen, die allemaal waar zullen zijn, dat de Bijbel het voor rechtvaardigen alleen maar over begraven heeft en dat vuur met dood en duivel gelinkt wordt, maar feit is dat dood is dood, je hebt geen enkel zeggenschap meer over je lichaam na je dood en daar kan je onmogelijk op aangesproken worden. Je kan bij leven nog zo goed alles tot in detail geregelt hebben voor je begrafenis en vol overgave tegen iedereen zeggen dat je het op de 'juiste' manier gaat doen, in theorie, als nabestaanden anders beslissen, of de omstandigheden zijn erna, kan je alsnog in de crematieoven terechtkomen. En dan hebben we het nog niet eens over de onverwachtse omstandigheden, waarbij je door een ongeluk door vuur om het leven kan komen. Hoeveel miljoenen Joden zijn in concentratiekampen niet massaal na hun vergassing in de verbrandingsoven terechtgekomen, terwijl de Joodse traditie toch heel duidelijk is over begraven. Wij hebben alleen het geluk dat wij in vrije omstandigheden leven, waarin wij de luxe hebben onze uitvaart bij leven reeds te regelen. Dit is lang niet voor iedereen wegggelegd en op basis van deze keuze een oordeel vellen is m.i. onjuist. begraven of cremeren blijft een zaak van na de dood, waar je in principe geen enkele invloed op hebt.

Praktisch gezien wordt begraven in Nederland ook voor veel mensen onmogelijk gemaakt. Het is veel duurder dan cremeren en sommige gemeentes vragen torenhoge grafrechten, die niet voor iedereen op te brengen zijn, helemaal als men het niet zo breed heeft dat men ook een verzekering kan afsluiten. De keuze cremeren of begraven is dan meestal ook afhankelijk van dit soort praktische zaken. Veel belangrijker is de keus die je tijdens je leven maakt voor Jezus Christus. Dat maakt namelijk de hele discussie hierover zinloos en heb je sowieso, ook al ben je gecremeerd, het eeuwige leven ontvangen.

Ramshoorn op 25-02-2018 15:52

@Harold. Ben met u eens dat JHWH geen enkele moeite heeft om mensen die verbrand werden b.v. op de brandstapels van de roomse Inquisitie om die weer tot leven te wekken. Ook die miljoenen Joden die in Auschwitz e.a. dodenkampen in de vele crematoria tot as verbrand werden. Ezezchiël 37 en Openbaring 20 bewijst dat. Doden STAAN voor de oordeelstroon. Een mirakel.

Maar waarom gaat u niet in op het tweede gedeelte van mijn prangende vraag:

Het Milieu Aspect :

Crematies zouden verboden moeten worden vanwege de klimaatverandering, vindt de Australische wetenschapper Roger Short. Hij noemt de milieukosten ervan enorm.

Volgens Short levert verbranding van een lichaam bij 850 graden Celsius levert vijftig kilo kooldioxide op: Waarom zou je zoveel CO2 verspillen na je dood ? Begrafenismaatschappij Palacom begint met ecologische begrafenissen op terreinen die worden omgezet in grasland. 21-04-2007 Rotterdams Dagblad.

Wordt het niet eens goed tijd om aan de bel te trekken bij alle politieke partijen in Den Haag en alle Gemeenten over deze grafschending door de onverbiddelijke  shovel die mijn beenderen straks na 30 jaar opgraaft en op een hoop gooit? Ik wil ongestoord begraven blijven. Alleen de Here Jezus mag mijn graf openen als Hij wederkomt. Ik geloof in de opstanding uit de doden. Vandaar mijn persoonlijke Bijbelse voorkeur: begraven ipv de alles vernietigende vurige oven.

Ik ben al een tekst aan het verzinnen die op mijn graf komt te staan om deze mensonterende praktijken van Gemeenten voorgoed te kunnen stoppen. Hoe denkt u daarover???

vlokje op 25-02-2018 15:59

Henoch 15

ik las net henoch hoofdstuk 15,  daar pleit henoch voor de zonden van de gevallende engelen, hij krijgt als antwoord dat niet hij maar de gevallende voor de zonden van de mens moet pleiten.

Deden ze niet vandaar dat jezus het doet het vrij pleiten van mensen

De tempel was om ons zelf vrij te pleiten, maar dat hoeft nu niet meer, doordat jezus voor ons pleit

Ik vertrouw het alleen als jezus zelf gaat bouwen, eerst zien dan geloven in dit geval

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl