Headlines
















































































Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Anna op 26-01-2018 09:29

Gisteren bedacht ik opeens “ wat een saaie boel” op het geloofs forum.

Vanmorgen dacht ik, dat komt omdat we Esther missen!..... U bent in staat om met warme Bijbel teksten mensen te bemoedigen. En dat missen we!! Ik wens u van Harte beterschap, neem de tijd voor herstel, want het is een hardnekkige griep, met voor u begreep ik nog meer gevolgen. Sterkte en Gods zegen. Anna 

Qromwel op 26-01-2018 10:09

Anna op 25-01-2018 09:33: Ik vind op dit forum geen Piet, wel een Piet 1, wiens posts mij doorwrocht voorkomen. Uiteraard presenteert hier iedere reaguurder zijn/haar zienswijze. Het is nu eenmaal zo dat elkeen in de Bijbel argumenten daarvoor kan vinden. En de opponent ook! vandaar een paarhonderd protestantse kerkgenootschappen en nog meer "stromingen".

Tineke op 26-01-2018 15:17

Lieve allemaal, hoe denken jullie dan bv over de nederlandse rechtstaat, ook mbt tot ons geloof in de Heer, misschien wil iemand daar ook eens iets over delen . Positief/Negatief.

Ter bemoediging psalm 118 en 119.

Het ""natuurlijke weer"" is hier mistig in het Hoge Noorden. Mensen kunnen door

omstandigheden (ook het weer) soms zo somber zijn!

Esther ook van mij Beterschap gewenst, en groetjes aan jullie allemaal!

...............Tineke

Tom Hendrix op 26-01-2018 18:29

Esther van harte beterschap, en Gods Rijkste Zegen.

Piet 1 op 26-01-2018 18:35

Anna op 25-01-2018 10:33 (aan Voorkoming 23-12..21:10)

Je blijft je vasthouden aan de lijfelijke Wederkomst terwijl 1Kor.15:35:55 ..de wijze van de verrijzenis verklaart.. iedereen kan zich daar zelf overtuigen.

De anderen willen misschien je niet tegen de haren in strijken of ze willen zelf ook een illusie instand houden..maar jij wilt mij eigenlijk leren dat 1+1=3 terwijl ik "koppig" bij 2 blijf ..ik kan je verder niet overtuigen en wat dan overblijft is dat ik je niet meer voor serieus kan houden.

Michaël ;-{> op 26-01-2018 18:36

@ Anna op 26-01-2018 09:29

Hear, Hear

Ja Anna, het is stil zonder Esther op het geloofs forum. ''U bent in staat om met warme Bijbel teksten mensen te bemoedigen. En dat missen we!!'' Inderdaad!!

Muggenzifter op 26-01-2018 18:43

Anna op 26-1-2018 15:17

Een bemoediging voor allen en een gezegend weekend gewenst.

Groet Muggenzifter

Psalm 1

Ik heb niet gezeten in een kring van lachers, om uitgelaten te zijn; door Uw hand was ik eenzaam neergezeten. Jer. 15:17

Is dat niet een fanatieke tegenstelling: gelovigen en goddelozen? Neen, het zijn echt twee groepen mensen; maar ik zou dan liever niet zeggen gelovigen en goddelozen. Want hoeveel mensen die zich gelovigen noemen, zijn in werkelijkheid goddeloos, omdat zij in de praktijk van hun leven echt geen ‘welgevallen hebben aan des Heeren Wet en diens wet overpeinzen bij dag en nacht!’

Wie van harte blij is, gelukkig is dat hij Gods Woord heeft, niet om in de kast te zetten, maar om er uit en door te leven, die is als een boom geplant aan waterstromen. Er zijn veel mensen die hier niets van beleven en daarom zeggen dat het niet klopt. Maar deze mensen kennen ook de vreugde van de wet niet.

De wet, het Woord van God, is hun tot een last in het leven. Er staat immers zoveel in, waardoor, als je je daar serieus aan zou houden, het eigenlijk onmogelijk zou worden om nog gelukkig te leven!!

Arme mens die met de wet van God tobt, zonder God Zelf te hebben leren kennen. Dat vraagt God ook van geen mens! God heeft Zich eerst wonderlijk aan Israël geopenbaard, voordat Hij Zijn wijze wetten aan hun gaf.

En ieder mens die probeert God te leren kennen door Zijn wetten te houden, heeft de zaken ondersteboven gekeerd. Hij zal er hoogstens in verstrikt raken. Maar wie God door Jezus Christus heeft leren kennen, hongert naar Zijn Woord en kan het daarom niet meer onder spotters uithouden.

Wie Gods Woord tot z’n hart laat doordringen, vervreemdt daardoor van de denkpatronen van deze wereld en wordt een vreemdeling op aarde, zoals alle getuigen van God waar de Bijbel van spreekt.

Beste Muggenzifter,

Niet de oude wet naar de letter conform het oude verbond maar naar de nieuwe wet geschreven met het bloed van het lam in uw wedergeboren geest, de wet des Levens. Mvg. Mod.

Piet 1 op 26-01-2018 18:50

Tineke op 26-01-2018 15:17,

Volgens David Wagner wordt niet alleen de Nederlandse overheid geschud maar ook het koningshuis en dat wil dan zeggen door onthullingen van de Heilige Geest.. en wie kan dan standhouden, want als ze leefden naar God's bedoelingen was dat niet nodig ..het zal Nederland ontstellen en men zal eisen dat ze moeten opstappen opdat God hier kan en zal regeren.

Michaël ;-{> op 26-01-2018 19:05

@ Tineke op 26-01-2018 15:17

Beste Tineke,

Ik kan uit eigen ervaring heel veel zeggen over onze rechtstaat, die geen rechtstaat bleek te zijn. Maar extreem onbeschoft eigenlijk. Ik heb daar dus niets positief over te zeggen. Ik weet ook niet of dit de juiste plek is om het daar over te hebben, hoewel het ook met het christelijke geloof te maken heeft. Het lijkt mij beter dat ik Xander eens schrijf, zodat hij daar een item over kan maken, waar ikzelf ten alle tijden, ook in de rechtbank, van zal getuigen!!!

De diefstal, de misleiding, het onrecht, de vrijheidsberoving, de onrechtmatige arrestaties, de valse aanklachten, de onrechtvaardige veroordelingen, de boetes, de corruptie, de terreur, etc. die ik (jarenlang) ervaren heb. Het is echt te erg voor woorden, maar ik vind wel dat u allen het recht heeft om te weten wat er precies is gebeurd in de afgelopen 7 á 8 jaar. Maar alles op Zijn tijd, ik ben bijna zover... Ik zal geen enkel goed woord voor hen (de wettelozen/machthebbers) overhebben, alléén de waarheid en die is keihard, wat zeg ik: ronduit ongelooflijk. Zodat de meesten zullen beweren, dat ik degene ben die liegt! Welkom in de eindtijd.

Mijn hartelijke dank Tineke, voor de mooie bemoedigingen via de Psalmen, doet me goed. Ik wens u Gods liefde en zegen toe.

Hartelijke groet, Michaël

Piet 1 op 26-01-2018 22:18

Michaël ;-{> op 26-01-2018 19:05,

Nou Michaël..ik ben benieuwd....je geeft een schot voor de boeg en wat je daar al opsomt is me al niet niks..

Michaël ;-{> op 27-01-2018 12:48

@ Piet 1 op 26-01-2018 22:18

Ja Piet, en het is nog veel erger. Wat het nog triester maakt is dat het allemaal met opgelegd pandoer, willens en wetens, doelbewust, systematisch en met voorbedachte rade gebeurde. Wil ik ervan verhalen, het is te veel om op te noemen.

Wat ik om 19:05 schreef, was alvast een antwoord op de vraag van Tineke, en is slechts het topje van de ijsberg...

Muggenzifter op 27-01-2018 17:00

Beste Mod.

Inderdaad ik heb dit ook benadrukt in het laatste gedeelte van mijn artikel. De wet is er door Mozes maar de genade is door de Here Jezus volkomen zichtbaar geworden. Zie het Lam Gods, zei Johannes de Doper, Die de zonde der wereld wegneemt. Onverdiende genade.

En ieder mens die probeert God te leren kennen door Zijn wetten te houden, heeft de zaken ondersteboven gekeerd. Hij zal er hoogstens in verstrikt raken. Maar wie God door Jezus Christus heeft leren kennen, hongert naar Zijn Woord en kan het daarom niet meer onder spotters uithouden.

Groet

Muggenzifter

Tineke op 27-01-2018 18:55

Misschien een goed idee van Michael om xander eens te schrijven om daar een item

over te maken over recht en rechtzaken. Om daar dingen te kunnen vertellen, en

ervaringen uit te wisselen!

Het is zoals ik hier op deze site lees soms moeilijk om het over bepaalde visies

eens te worden, wij zijn allemaal verschillende mensen met verschillende

achtergronden, ik denk hierbij zelf ook steeds weer, hoe je het nu werkelijk

moet zien de 'wederkomst van Jezus Christus naar de aarde (lichamelijk of

geestelijk). Anna en ikzelf zitten wat dit betreft op ongeveer dezelfde lijn.

Maar zoals we kunnen lezen denkt Piet1 hier a n d e r s.......... over!

We moeten het altijd blijven toetsen aan Het Woord van God (onze bijbel)

In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeheven.

Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven (2Cor.5:1,2,4,5)

Hoe moeilijk als het op deze aarde ook mag zijn:Maar wat voor lijden wij hier ook doormaken(een ieder in zijn of haar omstandigheden),het valt in het niet bii de schitterende heerlijkheid, die God ons straks zal laten zien. (Romeinen 8:18)

Gods zegen gewenst.

gr. Tineke

Muggenzifter op 27-01-2018 19:29

Tineke op 27-01-2018 18:55

Ben het helemaal met U en Anna eens en zit ook op dezelfde lijn.

Denk hierbij o.a. aan de geschiedenis van de verheerlijking op de berg waar Mozes en Elia verschenen.

Ze werden direct herkend door de apostel Petrus terwijl hij hen nog nooit had gezien.

(Wat betreft het item over recht en rechtzaken, wil ik daar niet aan meedoen omdat me dat emotioneel te veel zal aangrijpen. Word al 10 jaar bedreigt en heb alle vetrouwen in de politie en verdere rechtsgang volledig verloren).

Voor degenen die dit item verder willen uitdiepen, heel veel sterkte gewenst. 

Vriendelijke groet,

Muggenzifter

Anna op 27-01-2018 21:24

Aan.... .....;  Vanwege  mijn “ onbezoldigde baantje ” ben ik heel veel op reis met vaak grote groepen mensen van allerlei Christelijke  denominatie‘ s van uiterst links tot uiterst rechts........ Het is mij wel enigszins bekend wat er op het Nederlandse kerkelijk erf en alles wat daar ” tegenaan “  zit “ te koop “is. Tijdens zulke reizen respecteer ik ieders  mening en dat probeer ik ook hier te doen, behalve als het indruist tegen de waarheid....... en dan is mijn toets van “ waarheid” de Bijbel...... Tijdens deze reizen komen ook de meest diverse  vaak Bijbelse discussies tot stand.........Discussies zoals hier op de site van Xander.........( Ben ook heel vaak in het land van de Bijbel ) 

En daar gaat het hier om; ..... Vaak zijn er ook mensen bij die nog maar net Christen zijn of erg twijfelen aan hun geloof of mensen die ronduit “ zoekend” zijn..... net als op deze site...... of mensen die na lange tijd toch weer belangstelling krijgen voor hun “ ooit verworpen geloof ” maar er niet los van zijn...... En juist deze mensen zijn kwetsbaar.......... Uiterst kwetsbaar en vaak beschadigd.... door : ja u begrijpt het al soms zelfs religieuze leiders......Hiermee veroordeel ik ze niet........want God komt de wrake toe maar ik mag wel op de Bijbel wijzen..........  .( .Soms zijn er ook dominees en andere voorgangers in mijn groepen....en vaak geniet ik van de gesprekken...... . )Maar deze mensen die “opzoek zijn “  deze mensen zijn snel in de war of van hun stuk te brengen.Ook hier op deze site.......  Deze mensen willen graag weten wat er in de Bijbel staat .... en wat er staat, of ze dit zich dit zomaar om niet ( dus uit genade) mogen toe-eigenen deze mensen  hebben vragen over of het nu echt zo eenvoudig is dat Jezus hun zonden  heeft gedragen....... En dan is mijn mening dat je dan zeer voorzichtig moet zijn met allerlei Buiten Bijbelse dingen te noemen, dan is het gevaar aanwezig  dat je verwarring zaait, dat je jezelf schudig maakt aan misleiding.......... Dan is mijn advies ( ook aan mezelf) Blijf heel dicht bij het Woord......... Dat is de reden dat ik bij herhaling zeg onderzoek het zelf..... het gaat er niet om of u het wel of niet met mij of met wie dan ook eens bent maar, lees zelf uw Bijbel........... vorm uzelf een menig....... . en toets wat ik / en anderen zeggen........ ......

Vanmorgen vroeg heb ik psalm 1 gelezen en Jer 15:17 en de Studie Bijbel er naast gelegd......Dank !  Ik heb het begrepen! Geweldig..... ..... we hebben een grote God.... .....” Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen doorhet geloof tot deze genade waarin wij staan, en  wij roemen in de hoop  op de heerlijkheid van God.” Rom 5:1-2 .......  Maranatha.... voor allen ; een Goede zondag Anna 

Anna op 27-01-2018 22:08

27 Januari Internationale Holocaust herdenking.......

Zes miljoen joden zijn vermoord in het Chistelijke Europa. Het volgende verhaal wil ik met u delen.....

Opdat wij niet vergeten.

Het gebeurde in het begin van de oorlog in Polen op het moment dat Joden  nog voor een diepe put of greppel met kogels werden vermoord. 

Shlomo verteld: Toen  hij elf jaar oud was,  werden  hij en andere Joodse kinderen diep een Pools bos ingedreven, waar een diepe greppel gegraven was en soldaten met machine geweren klaar stonden. De jongen Shlomo ontworstelde zich ongezien uit  de groep kinderen en zocht zijn toevlucht in het dichte kreupelhout.... Van een veilige afstand en verscholen achter een boom keek hij wat er zou gaan gebeuren.....Toen de kinderen bij de rand van de greppel aankwamen, vroeg de rabbi die hen begeleide, aan de ss ers, of hij wat met de kinderen mocht zingen en bidden. Dit verzoek werd ingewilligd. ///////// Toen zongen de kinderen samen  met de rabbi;........//////////   De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken, .......... Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.............  Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. .........Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,............., Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij:  Uw stok en Uw staf vertroosten mij......... U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie mij beker vloeit over. ....... Ja goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.... Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte  van dagen.......

Toen ze klaar waren moesten zij zich omdraaien en deden de SS ers hun moordend werk...... Zij gingen de eeuwigheid in met de woorden van hun eigen Joodse psalm op hun lippen...., deze woorden die Eeuwige God zelf aan Israël geopenbaard had, ....... Joden weten wie God is.... En God weet wie zijn eerstgeboren Zoon is.... Ex 4:23 Gods plan voor Zijn Joodse volk is wonderlijk en blijft Zijn Zaak !!!!!!! Hier past het ons te zwijgen.......Opdat wij gedenken..... en nadenken............ Shalom Anna 

Qromwel op 28-01-2018 10:44

Anna op 27-01-2018 22:08: Sinds wanneer zijn Psalmen Joods? Voor mij zijn ze Israëlitisch, dat is iets anders dan Joods. Langs allerlei wegen dient Orwells "Newspeak" zich heden ten dage aan. Een goede bespreking over woordgebruik, ofschoon niet voor 100% hier toepasbaar,  in Nausica Marbe's column van afgelopen vrijdag.

Piet 1 op 28-01-2018 12:09

Tineke op 27-01-2018 18:55,

..Wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan.citaat uit jouw reactie.

De transfiguratie, gedaanteverandering van Jezus Christus op de berg Tabor, als heenwijzing naar zijn aanstaande opstandingslichaam in de verrijzenis, is dus géén nieuw lichaam zoals je dat in jouw reactie veronderstelt...of het is misschien een verkeerde verwoording van hoe je het eigenlijk begrijpt...dat neem ik ook in acht.

Maar met die eerste zin in het citaat: ..maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben.. lijkt !! het dat je daarmee reageert op mijn betoog over het verheerlijkte opstandingslichaam als geestelijk-lichaam in 1Kor.15:44-50.

Van de lijkwade in Turijn zegt men dat die een energetische afdruk is die uit-ging van Zijn opstanding.  In de wetenschap veronderstelt men dat: ..energie de zuiverste vorm van de materie is.. en ook net als vloeistoffen onderworpen is aan de  "wet van de vormen".

Ik heb dan ook niet beweerd dat het lichaam ophoudt te bestaan maar dat het transformeert ..beter transfigureert in een verheerlijkt lichaam dat volgens 1Kor.15:44-50 een geestelijk lichaam is in zijn opwekking en verwees ik ook oa. naar 1Kor.7:31.. het uiterlijk/gedaante van deze wereld dat zal verdwijnen.

In Romeinen 8:3:12 en verzen 17-23 staat ook weer een andere weergave tot het juiste verstaan inzake de opstanding bij het laatste Oordeel en hoe de dan levende gelovigen bij hun opname het verheerlijkte opstandingslichaam ontvangen.

Dat opstandingslichaam in zijn Lichtglorie is dus ook licht-lichaam dat spreekt voor zich en andere termen die ik gebruikte zoals doorstraalde glorie op pagina 192 zijn wijzen om het een en ander toe te lichten en zijn als uitleg, exegese niet in strijd met de heilige Schrift....

Michaël ;-{> op 28-01-2018 14:47

@ Anna op 27-01-2018 22:08

''Opdat wij niet vergeten.'' Inderdaad. (Psalm 23 blijft inspirerend) Shalom!

Tom Hendrix op 28-01-2018 15:55

Michaël: 19.05. uur, op 26/01. Heel veel sterkte, en Gods Zegen, voor U Michaël.

Esther op 28-01-2018 16:33

Hallo lieve allemaal... Michaël, Tom H, Anna, Tineke... hartelijk dank voor jullie liefdevolle beterschapswensen.

Het gaat de goede kant op. Zo blij, geen longontseking, het zat er wel heel dicht tegen aan. De kuur slaat goed aan, en langzaamaan voel ik mij steeds weer een stukje beter. Moet nog steeds rustig aan doen, en slaap wel ontzettend veel... zit vast slaapmiddel in de kuur, hihihi. De arts is ook tevreden over het herstel. Ik dank ook onze Heere, daar ligt mijn kracht en mijn sterkte.

Anna op 27-01-2018 22:08   heel bijzonder wat je schreef over Psalm 23... Getuigenissen.... zo schrijnend... maar aan de andere kant, zo kostbaar. Velen komen bij de Heere, zij zitten al in het hemels Jeruzalem... met een ieder die bij de Heere Jezus hoort. Moeilijk zulke verdrietige verhalen... en toch... mogen we zoveel verder kijken... verder als leed en pijn. Wij mogen een flits van de eeuwigheid in heerlijkheid zien... Daar waar onze hemelse Vader en Jezus onze Heere Zijn.

Net zo als veel broeders en zusters die lijden moeten en sterven door de zware vervolgingen.... die vele moeten ondergaan omdat zij bij de Heere Jezus horen. Door de eeuwen heen.

Wij mogen niet vergeten... maar we hoeven het niet als eindpunt zien... dat mogen we overlaten aan Hem, Die zowel de levende als de doden rechtvaardig oordeelt.

Fijne avond, en liefs van mij, Esther.

Michaël ;-{> op 28-01-2018 17:53

@ Tom Hendrix op 28-01-2018 15:55

Tom, Mijn hartelijke dank voor Uw oprechte bemoediging.

Hartelijke groet, Michaël

Michaël ;-{> op 28-01-2018 18:21

@ Esther op 28-01-2018 16:33

Fijn om te horen Esther. En heel plezierig ook, om te merken dat 'ons gebed' verhoord is.

''Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.''      (1 Johannes 5:14 NBV)

Liefs van mij, Michaël

Tineke op 28-01-2018 18:32

Michael ook van mij veel sterkte gewenst en ook voor Muggenzifter veel sterkte!

Hart. groet, Tineke.

Goodmorning op 28-01-2018 22:12

Piet 1@,.....allemaal

Opstandingslichaam...?

Wij kennen allen Jezus en hoe hij uit het dodenrijk herezen is, het weerzien aan de apostelen etc....hier zie ik toch een duidelijk herkenbare Messias terug die zich op wonderbaarlijke wijze kon verplaatsen. Hij at dronk en sprak voor Hij ten hemel rees naar de Vader om onze plek voor te bereiden. 

Een lichtlichaam ontvangen  is voor mij een hele nieuwe ervaring in taalgebruik. Het zal ongetwijfeld wel een woord zijn die vertaald is uit het Grieks of Hebreeuws,  maar vind hier persoonlijk de essentie  mee verdwijnen.

Elk gelovig mens die de Heer als persoonlijk verlosser heeft aangenomen, staat beschreven/genotuleerd in het Boek des Levens. Hij of zij ontvangt dus eeuwig leven. Dus wij ontvangen een verheerlijkt nieuw lichaam. Dat dit lichaam er beter uitziet is duidelijk, wij zijn immers dan volmaakt. Want iets wat niet "volmaakt" is krijgt deze titel niet opgespeld! Ik wil nog een stap verder gaan en ons aardse lichaam in het licht zetten....! U kent het verhaal van de Zaaier. Nu neem ik enkel het zaatje hieruit, dat is symbolische ons aardse lichaam. Dit lichaam/ zaatje word in de aarde gelegd en ontspruit zich. Het geen wat in het zaatje zit komt dus naar buiten en groeit uit tot volmaaktheid. Nu kom ik tot de essentie van dit verhaal en wil jullie allen meegeven dat het binnenste wat nu in jullie zit straks aan de buitenzijde zichtbaar is. Misschien heb jij het al eens mogen ervaren en een persoon zien stralen van pure godelijke liefde. Dit kan alleen als dit personage volledig vervuld is met de heilige geest en volste vertrouwen geniet in de Here. Weet zeker dat jullie allen wel eens zo,n ervaring hebben meegemaakt en gedachten moeten hebben gehad van wat straalt deze persoon, wat een warmte geeft hij of zij door. Je ziet als het ware de binnenzijde van een dierbaar schepsel van God. 

Met zulke mensen gaat Jezus de nieuwe aarde bewonen, want zij dragen licht uit omdat zij luisteren naar wat de Here hen verteld., omdat zij alleen maar willen luisteren van wat de Here zegt of te zeggen heeft. Wij zijn dus al overwinnaars al wandelen wij nog in een aards lichaam. Deze aarde gaat voorbij en word totaal vernieuwd door onze Here.

Wat wil je zijn, het zaatje,....of die prachtig mooie bloem die daar uit kan komen.

God is liefde, hij geeft ons een volmaakt lichaam...!

Groet

Piet 1 op 29-01-2018 00:50

Qromwel op 26-01-2018 10:09, 

Enkele dagen geleden kwam ik in gesprek met een werkneemster in een winkelcentrum..toen ik zag dat zij een driehoek op haar onderarm had met daarin een cirkel vroeg ik haar wat dat betekende en vol passie vertelde ze me dat dat uit de Harry Potter film was en dat de driehoek niets vandoen had met de illuminati-vrijmetselaars, want daar moest ze niks van hebben.

Toen ik haar probeerde attent te maken dat het zijdelings toch met elkaar verbonden was lukte dat niet.  Daar ze me zo rond de 14 jaar leek door haar fragiel uiterlijk, vroeg ik haar wat haar moeder er van vond ..ze antwoordde dat ze al 20 jaar was en haar moeder vond het prima ..ze had ook al tatoeages op haar rug en dat zouden niet de laatste zijn en de Harry Potter films had ze al tientallen keren gezien, want ze kreeg er niet genoeg van.. toen ik haar vroeg of ze zich realiseerde dat rond de 60 jaar de huid niet meer zo strak zal zijn met alle gevolgen voor het aangezicht van de tatoeages zei ze dat ze nu "mooi" moest zijn en dat het later niet meer hoeft....en toen ging ze weer verder met haar werk. ...ik zag daar ook nog een jonge mooie meid met een arm vol getatoeëerd met bonte kleuren, ik persoonlijk vind het afschuwelijk en afstootgevend en dat ook nogeens ergernis oproept over hun verdwazing en mis-leiding.

De huidige individuele mens wil zo graag zichzelf zijn en dat ook nog zonder God... vandaar dat God komt om dat gehalte van het zichzelf -zijn- te toetsen in het Vuur van de Heilige Geest.. om de mens een spiegel voor te houden in het Licht van God.. Maleachi 3:2-5- en Jesaja 66:14 o.a.

Net als de beschreven jongste dag ten tijde van het laatste Oordeel in Jesaja 25:7-8,  waar de dood te niet gedaan wordt en de sluier gescheurd, die alle volken bedenkt ...zo wordt ook in het 6e zegel in Openb.6:14 de sluier gescheurd als de hemel in vers 14 oprold als een boekrol en de geestelijke ogen van de ziel worden geopend en ontdaan van het floers dat alle volken omhult (Jesaja 25:7).

Dan wil ik die andere dimensie "van Anna" erbij halen want de menselijke geestvermogens van de ziel zullen dan geopend zijn cq. "opgenomen" worden in een andere bovenzinnelijke dimensie daar waar de aardse werkelijkheid de werkelijkheid raakt van de hemelse hiërarchieën in zijn dimensies.   ..En daar en dan gaat dan oa. Zacharia 12:10 en Jesaja 66:16 als naar vers 14 in vervulling ..ook Openb.19:11-16-....

Om dat te kunnen verstaan is het noodzakelijk duidelijk het onderscheid te (kunnen) zien tussen de hoe-danigheid van het oordeel in het 6e zegel en van de hoe-danigheid ten tijde van laatste Oordeel in Openb.20:11-15 en o.a. Matt.25:31-46.. 

Piet 1 op 29-01-2018 01:08

Goodmorning op 28-01-2018 22:12,

Je bedoelt natuurlijk óók oa.Handelingen 6:15 !! En natuurlijk óók Mozes!

Tom Hendrix op 29-01-2018 07:40

@Esther: 16.33. uur, op 28/1. Geweldig om te horen Esther.

Anna op 29-01-2018 09:47

Goodmornimg 22.20 uur 

Fijn om te lezen wat u schrijft. Ik ben het helemaal met u eens. In Rom 5: 12 staat: door één mens is de zonde in de wereld gekomen, nl door Adam Zie Gen 3: 17-19. En in 1 Kor 15 : 21-22 staat: “ Want omdat  de zonde is door een mens, is ook de opstanding der doden door één  Mens. ( hoofdletter) Want alzo allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus  allen leven gemaakt worden............. Paulus verbind vaak de lichamelijke en de geestelijke dood maar het wordt hier voor beide bedoeld.... We worden door ons geloof in Jezus wedergeboren en door ons geloof in Jezus zullen wij ook eenmaal opstaan met ons eigen lichaam, een opstandings lichaam, zonder zonde en zonder ziekte of gebrek....... en we zullen samen met Jezus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bevolken, waarop gerechtigheid  wonen zal,  samen met onze zaligmaker zullen we daar mogen wonen......... ..........tot in Eeuwigehid...... Dan heeft God Zijn schepping weer volmaakt terug.... Daar zie ik naar uit.... ! 

De Christelijke gedachte over de dood is tegengesteld aan de seculiere gedachten gang, van de wereld over de dood............ De wereld lochend  het opstaan uit de doden:....... onmogelijk dood is dood en er is niets na de dood, zo spreken  de mensen die God en de Bijbel niet  kennen......De dood is als een algemeen gegeven geaccepteerd.... ........ Maar een christen weet beter.........Ik wil me zelf als Christen niet verheffen boven anderen die deze verwachting niet hebben, maar ik verwacht een beter leven na dit leven, en dat is wat de Bijbel ook zegt en wat  goodmorning hierboven ook beschrijft, een nieuw leven samen met Jezus hier op aarde.....( de nieuwe aarde)  Want in Bijbelse zin is de dood nooit natuurlijk...... Adam heeft gezondigd en toen pas kwam de dood.... in de hele wereld.... Maar God gaat dit herstellen..... Hij wil zijn schepping terug zonder de dood. Volmaakt zo hij het lang geleden geschapen  heeft...............

Dat is  ook volmondig Bijbels want  de dood is de laatste vijand. Dat zegt de Bijbel duidelijk.... in 1 Kor ;15:54. Dat is een heel stuk maar de moeite  waard om te lezen.......In vers 54 staat; “ En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed  zal hebben, en dit sterfelijke  zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden wat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. “ ...................  De dood, de laatste vijand die uiteindelijk voor altijd overwonnen zal worden bij de wederkomst van Christus....Opb 21:4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen,en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw en geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn . Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan .......... Dat is onze toekomst. Ik hoop dat we daar allemaal met ons nieuwe lichaam zullen zijn..... Lof zij de God van Israël de Heer  die aan zijn erfvolk denkt......... Gods zegen voor deze dag Shalom Anna 

Anna op 29-01-2018 09:50

Fijn Esther dat je weer zover hersteld bent.... Het ga je goed pas goed op jezelf want na ziekte en met antibiotica  is je weertand vaak verdwenen... Gods zegen!  Anna

Tineke op 29-01-2018 11:49

Goodmorning, dit vind ik heel mooi verwoord door jou, dankjewel!

Groet,...........Tineke

Tom Hendrix op 29-01-2018 16:37

@Anna: 09.47. uur. Dank U wel Anna. Heel mooi en bemoedigend wat U beschrijft. Gods Zegen voor U, Xander en de reageerders op deze voortreffelijke site.

Tineke op 29-01-2018 19:00

Dankjewel Anna, voor degenen die graag een boek willen lezen

over de wederkomst, heb ik zelf ook gelezen is echt een fijn boek

van Lance Lambert ""Voorbereiding op de wederkomst.""

Misschien heeft iemand het ook gelezen! (ik had het boekje al enige tijd in huis liggen, ) voor onze tijd waarin wij nu leven is dit voor veel mensen een belangrijk deel van de bijbel

Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort"" (Matteus 24:21-22)

Bij de wederkomst op de olijfberg......zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg (Zacharia 14:4)

Heel bemoedigend Anna, het meest glorieuze wat ons nog te wachten staat,....

Hart. groet van mij aan allen.

Tineke

Michaël ;-{> op 29-01-2018 19:08

Ook hier wil ik mijn dank en waardering uiten voor Xander (en zijn team) en aan al de anderen op dit geloofsforum. Ik voel me hier thuis. Dank U.

Met vriendelijke groet, Michaël

Piet 1 op 29-01-2018 19:35

Qromwel,

Enkele dagen geleden las ik op een site over een oud joods geschrift dat beweerde dat het aardsparadijs bij de zondeval van de aarde was weggenomen.

Het hoge Noorden in Jesaja 14:13 krijgt dan een duidelijke betekenis daar het hoge en Noorden dan in die context impliceert dat het buiten de aarde is gesitueerd.

Zo is o.a. bv. in Psalm 48:3 dan ook niet de Sionsberg in Israël bedoeld maar die in het hemelse.  Ook bv. in Jesaja 24:23 en 25:6, heerst de Here als koning dan in het hemelse en schouwen we middels de ogen van de geest..(middels het 6e zegel) .. oa. Jesaja 66:18 Zijn Glorie en hebben communicatie met de  Heiligen. ..

En steeds moet je dus ook hier weer afwegen en onderscheiden of de tekst gaat over het hemelse of de aardse berg Sion in Jeruzalem.

In Psalm 48:6 zagen de legers van de vijand dan ook de boven-natuurlijke stad Gods en waren ontzet.

Ik heb nog naar die site in de zoekgeschiedenis gezocht en niet gevonden in al die artikelen.

Piet 1 op 29-01-2018 19:47

Qromwel,

Ik heb het toch nog gevonden het staat op de site studie Bijbel in het onderwerp ..paradijs https://www.studiebijbel.nl/artikel/paradijs-1-doden/

Waar zijn de doden nadat ze gestorven zijn? En hoe zijn ze daar? Leven ze bewust en met herinnering en herkenning? Op deze en andere vragen willen in vijf blogs een antwoord zoeken.

Vlak voor zijn sterven vroeg een van de misdadigers die met Jezus gekruisigd werd aan hem: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt’ (Luc.23:42). De man krijgt van Jezus een duidelijk antwoord: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs’ (vs.43). Nog op deze dag, de dag van hun kruisiging, zal het verzoek van de misdadiger ingewilligd worden.

De uitdrukking ‘het paradijs’ doet denken aan Gen.2:8vv., maar die aardse hof, die zich ergens in Mesopotamië bevond, is er niet meer. Nu leefde onder de joden de gedachte dat door de overtreding van Adam het paradijs verplaatst was naar een verborgen plek, ver buiten het bereik van mensen. Meestal dacht men dan aan de hemel, soms zelfs aan de derde hemel. We lezen in het joodse boek 2Baruch: ‘Ik (God) toonde haar (het hemels Jeruzalem) aan Adam, voordat hij zondigde, maar toen hij het gebod overtreden had, werd zij aan hem onttrokken, evenals het paradijs (…). En zie, nu blijft zij bij mij bewaard, evenals ook het paradijs’ (2Bar.4:3, 6; vgl. 4Ezra 4:7-8).

Ook Paulus spreekt over dit paradijs en ook hij lokaliseert het in de derde hemel. Dit blijkt uit de beschrijving van de bijzondere ervaring die hij meemaakte en waarvan hij in 2Kor.12:2-4 vertelt.

‘Ik weet van een mens in Christus … dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon … dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft’.

Het paradijs als plaats van harmonie en vrede was voor de joden een aanduiding voor de tijdelijke rustplaats, waar de zielen van de rechtvaardigen na hun dood verblijven tot de opstanding der doden.

Tegen deze achtergrond kunnen we stellen dat Jezus de moordenaar die naast hem aan het kruis hing, belooft dat hij direct na zijn dood met Hem naar deze paradijselijke rustplaats mag gaan. En in deze verblijfplaats heeft Paulus door Gods genade een blik mogen werpen.

Goodmorning op 30-01-2018 00:01

Prachtig mooie omschrijvingen,...bedank jullie hier voor!

Zo zie je maar dat het antwoord beschreven staat. De moordenaar aan het kruis heeft zijn plek in het paradijs. Zoals Piet1 het letterlijk verwoord hier op xandernieuws..." vandaag nog zul jij bij Mij zijn in het Paradijs"...het maakt niet uit wat je gedaan hebt, als je werkelijk berouw hebt van wat echt slecht is., dan ziet Jezus jou en mij en mogen wij deelnemen in zijn koninkrijk.

Nog even geduld, zeg ik met een smile op het gezicht....

Groet

Anna op 30-01-2018 15:11

Piet 1. Met uw bijdrage van 19.47 uur  ben ik het grotendeels eens.

En ook aan anderen Die meelezen...... 

De moordenaar aan het  kruis was terstond bij Jezus in de hemel. ( Daar heeft de kerk in de afgelopen eeuwen ook wel eens anders over gedacht,  maar dit ter zijde...... ) En Paulus en Johannes zij hebben beide een blik in de hemel mogen werpen en het was onbeschrijfelijk wat zij zagen.....

De vraag is echter waar waren wij voordat wij geboren waren, en waar zullen we zijn als we gestorven zijn......... Wij zijn nietige mensen met een beperkt verstandelijk vermogen zeker als je dit ziet in het licht van Gods Woord................ Paulus riep het al uit; /// O diepte van Rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn  wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?  Want uitHem en doorHemzijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid..Amen...../// ............Paulus wist het dus dat God ondoorgrondelijk in zijn werken is..... maar hij laat ons niet in het ongewisse.... Hij, de Here, de Almachtige, laat ons door Zijn Woord stukjes zien van wat Hij gaat doen.......Maar nogmaals onderzoek het zelf..... denk er over na.... 

Wij zijn door God, in zijn ondoorgrondelijke wijsheid gekend door God., van voor de grondlegging der wereld....... daar moet je eens over nadenken....... dat geeft aan hoe wondeleijk en groot God is........ voor dat wij   in de moederschoot zijn “ geweven”..........  .....God wist dus al van uw en  mijn bestaan voordat hij de wereld heeft geschapen.... En Jezus heeft in de volheid der tijd ( nu z’on 2000 jaar gelden) onze zonden op zich genomen, lang voordat wij ook nog maar geboren waren..... God en Zijn zoon onze Here Jezus Christus weten  en wisten dus al van mijn   bestaan af voordat ik in 19.. geboren ben.......... ... en nu mag ik ook weten, door zijn Geest die mij het geloof geschonken heeft,  wie hij is...... Zo groot is God............. Geweldig toch .........In Zijn ogen zijn we een stofje een een druppeltje maar toch laat Hij zien wie Hij is....... Hij weet van ons af hij kent ons door en door.....Daar kan ik mezelf zo over verwonderen....... alles klopt...... in ons mens zijn,  wat een geweldig lichaam hebben we van hem ontvangen!!!! ..... denk daar eens over na........ in de natuur, in de politiek, in onze ziel ( als het goed is want we willen hem toch niet met onze daden teleurstellen) .... Glorie aan God!!!!!! ( ik zeg hier ook politiek want Hij regeert ook de wereld...... dat vergeten  wij vaak maar Hij maakt de wereld klaar voor de wederkomst van Christus........ we zitten m.i. Midden in dit proces....) Bedenk;  dat God de haren van uw hoofd heeft geteld....... zo dichtbij is God,zo zorgt hij voor u en voor mij.... ...... Allesomvattend 

Dit is ook bij ons sterven zo: Ons lichaam bestaat uit ; een lichaam, geest, en ziel. Bij het sterven verlaat onze geest het lichaam.... ( En Jezus gaf de geest.) ....  dat betekent , het leven gaat eruit. De adem gaat weg en het hart houd op te kloppen... ......... De  ziel; dat is  onze persoonlijkheid,.... deze gaat terstond  naar de hemel......en is daar bij Jezus en al de miljoenen gezaligden die vanaf de schepping tot vandaag dedag overleden zijn,  en Jezus hebben leren kennen tijdens hun leven.... zijn daar........ En onze ziel die dan in de hemel is, dat zijn we wel zelf  maar niet helemaal.......... ons lichaam ontbreekt maar dat wordt straks verenigd....... de periode dat onze ziel in de hemel is en ons lichaam  in het graf ........ ... Dat noemen we de zogenaamde “ tussentijd” .......... de tijd tussen het overlijden en de opstanding der doden.............. Daar wordt heel verschillend over gedacht zelfs Calvijn wist er geen raad mee....... ik hou het er maar op bij wat  de kantekenaren  van de Staten vertaling zeggen...... onze ziel is terstond in de hemel en het lichaam  verteerd helemaal .... 

Ons lichaam gaat het graf in dat verteerd helemaal...... maar onze genen zijn en blijven bij God bekend tot op de jongste dag............. Net zo bekend bij God, als hij ons van voor de grondlegging  der wereld heeft gekend........... Als Hij de Here Jezus straks terug komt op de wolken des hemels ( en dat zijn geen regenwolken:........ dat is de Sechina de wolk van Gods almacht de wolk van Gods tegenwoordigheid daar kun je over lezen  in Ez en bij de inwijding van de tempel en de wolkkolom bij de uittocht uit Egypte)..................Als Jezus wederkomt met de Sechina, op de olijfberg, want daar zullen immers zijn voeten staan, dan zullen de bazuinen klinken en de graven opengaan....... dan worden onze eigen genen door God  zelf weer tot een lichaam gevormd............ .Dat is de opstanding der doden.............  ons eigen lichaam als waar we in geleefd hebben...... We zullen hem met onze eigen ogen aanschouwen......... We zullen zien Zijn grote almacht  en heerlijkheid.......want daar gaat het om Hij zal Zijn almacht tonen aan heel de wereld.......... We zullen Luther zien die in 1546 is gestorven en Bach die in 1750 is gestorven en Augustinus die in 430is gestorven....en Mozes en David  en ik zal mijn man zien die in 2003  is gestorven..En onze ouders en misschien kinderen.... Allen die in Christus ontslapen zijn zullen we zien..... En de Romeinse soldaten bij het graf..... ( een ervan getuigde immers “ waarlijk deze was Gods Zoon “ ) Want  er staat geschreven ; “ zij zullen zien wie zij doorstoken hebben “ Ook de Joden zullen Jezus zien..... die hem overgelerde hebben..... 

We zullen dan een verheerlijkt lichaam ontvangen wat gelijk is aan de Heere Jezus want dat zegt Johannes  in zijn brief. “ We zullen Hem gelijk wezen” 

Dit is de eerste opstanding..... ............. Dan zullen we met ons nieuwe lichaam samen met Christus mogen regeren...... in de Vrederijk...... Dit zal duren tot de tweede opstanding........ een bepaalde tijd..... 

Op het moment van Zijn terugkomst dan zal Christus  afrekenen met de volken...... want er zal een heveoge strijd zijn om Jeruzalem...... alle  volken zullen daar immers naar optrekken.....Zie Zach! . De schapen en de bokken volken zullen van elkaar gescheiden worden........Daar, op de olijfberg....... . dit zal gebeuren na de grote verdrukking als de antichrist op zijn felst  zal heersen...... ..... en de antichrist zal alles en iedereen proberen te vernietigen.......... en al de mest vreselijke plagen beschreven door Johannes im Opb zullen de wereld zullen hebben getroffen...... ....... .... Dan op dat moment als de nood werkelijk heel hoog is, dan zal Christus wederkomen, en  Glorieus geopenbaard worden..... en Hij zal met de antichrist  afrekenen. En dat zullen wij met onze eigen ogen mee mogen maken........... Vervolgens zal de satan gebonden worden voor een bepaalde tijd..........(1000 jarig vrede rijk ) ( bepaalde tijd ) en kan het Vrederijk  beginnen..... dat is de volgende fase van het Koninkrijk van God..... Jezus gaat regeren vanuit Jeruzalem............. Daar vroegen  de discipelen naar op de olijfberg” wanneer zult gij uw koningkriijk herstellen” .... Math 24!  en nadat het vrederijk is begonnen dan zal de hele wereld opkomen naar Jeruzalem en als ze dat niet doen zullen ze geen regen hebben dus droogte : honger....... Dat is wat Jesaja bedoelt. In hoofdstuk 24 t/ m 27 ! 

Dit laatste stukje ( vanaf eerste opstanding ) is van mijn kant “  kort door de bocht “ maar heel veel profetieën vertellen nog  veel meer over wat er dan komen gaat...... Daar  zijn de profetieën van Jesaja 24 t/ m 27 op van toepassing. Dat is de derde reeks van Profetieën van  de Godsspraak en het definitieve einde..... wat Jesaja kreeg.........Dat zijn visioenen die Jesaja kreeg over Gods heerschappij over Juda en de heidenvolken in oordeel en behoud.........  deze hoofdstukken worden ook wel de  Apocaliptische hoofdstukken genoemd omdat ze met levendige beelden de eindtijd strijd en de overwinning van God tekenen.......Maar het wordt te lang.......... sorry het is heel veel.... dit keer.....

Wij hebben een machtige God die naar ons kleine nietige mensjes omziet..... wij begrijpen het vaak niet maar als we hem biddend vragen en ons bidden in overeenstemming is met Zijn Woord, dan  laat hij het ons zien...... !!!!!! ...God is Groot looft hem tesaam.... Halleluja Shalom Anna 

Qromwel op 30-01-2018 17:08

Ontvangen antwoord van Johannes Augustus Dreijer op mijn vraag wat hij vond van de ICR-Dagopening, getiteld "Jesus and the Flood".

Hier is jou antwoord ! Aarde  of Wêreld .

 

Hebreeuse woorde wat gewoonlik vertaal word met ‘Wêreld ‘ of ‘Aarde’ .

 

1 . Adamah……..אָדַמַה     Letterlik vertaal as’ die streek/gebied ‘ waar die Adamiete woon .

 

a.Kan vertaal word met : aarde as spesifieke streek , bv . land Kanaan .

Vgl . Ex . 20:2  Ek Is Die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

 

b.  Omgeploegde land/veld/weiveld/landerye .

 Gen 4:2  Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het ‘n skaapherder geword, en Kain ‘n landbouer.

Gen 47:19  Waarom moet ons voor u oë te gronde gaan, ons sowel as ons landerye? Koop ons en ons grond vir brood, dan sal ons met ons grond aan Farao diensbaar wees; en gee saadkoring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie, en dat die grond nie woes word nie.

Gen 47:23  Toe sê Josef aan die volk: Kyk, ek het vandag julle en jul grond vir Farao gekoop: daar is saadkoring vir julle, dat julle die grond kan besaai.

Ps . 105:35  wat al die plante in hulle land opgeëet het, ja, opgeëet het die vrugte van hulle grond.

Jes .  28:24  Ploeg die ploeër die hele dag om te saai? Skeur hy sy akker oop, en eg hy die hele dag?

2Kron . 26:10  Hy het ook in die woestyn torings gebou en baie putte uitgekap; want hy het baie vee gehad, in die Laeveld sowel as in die Gelykveld, landbouers en wynboere op die berge en in die tuingronde, want hy was ‘n liefhebber van die landbou.

 

c.Land /streek/’country’ .

Gen 28:15  En kyk, Ek is met jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan, en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat Ek jou gesê het.

 

. êrês……אֶרֶץ     ‘Aarde’………Maar ….slegs…..

 

Ha[=die] êrês   Die Aarde    הָאָרֶץ          kan die letterlike ‘Aardbol’ beteken !

N.B. In Gen  Gen 1:1  In die begin het God die Hemele en die aarde geskape.

In Hebr .  וְהָאָרֶץ   הָֹשָמַיִם  [Hashamajim [meerv.] weha-arês ] .Dus Die Heelal /Hemele en die aarde .

Gen 2:1  So is dan voltooi Die Hemele  en die aarde met hulle ganse leërmag

Gen 2:4  Dit is die geskiedenis van Die Hemele en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe Die HERE God die aarde en Die Hemele gemaak het .  

Slegs Ha-arês , met die lidwoord ‘die’ beteken ‘die aardbol’ as geheel ! Ons kry dit verder ook in die Sanskrit = dhara ; Wallies = daear ; Pehlev = arta , vandaar terra ; Goties = airtha ; Grieks = era έρα  , dus aarde [ orbis terrarum] …teenoor Die Hemele !

 

Êrês sonder die lidwoord , ‘die’ , moet dus deurgaans  vertaal word met land/streek /Kontinent vgl .

Ex .  3:8  Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ‘n goeie en wye land, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete.

Ex .  13:5  En as Die HERE jou bring in die land van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Hewiete en Jebusiete, wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee, ‘n landwat oorloop van melk en heuning, dan moet jy hierdie diens in hierdie maand onderhou.

 

Gen 21:32  So het hulle dan ‘n verbond gesluit in Berséba. Daarna het Abiméleg en Pigol, sy leërowerste, klaargemaak en na die land van die Filistyne teruggegaan.

 

Gen 1:28  En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dus die Adamietiese gebied !

 

‘Die land van Die Here ‘  ……  armat JHWH = Kanaan .  

Jes . 14:2  En die volke sal hulle neem en op hul woonplek bring; en die huis van Israel sal hulle in die land van Die HERE as besitting verwerwe, as slawe en slavinne; en hulle sal dié gevange hou wat hulle as gevangenes weggevoer het, en oor hulle drywers heers.

Ps .  49:12 Hulle binneste gedagte is: hul huise sal vir ewig wees, hul wonings van geslag tot geslag; hulle noem die lande na hul name.

 

N.B. Hier vind ons ook oorweldigende getuienis dat Die Sondvloed beslis net ‘n ‘lokale gebied ‘ kon beslaan het…

Slegs die woorde ‘êrês’ [ sonder lidwoord] en ‘Adamah’ = Adamietiese grondgebied , word gebruik ! Lees Gen . 6 ,7 en 8 .

 

 

Soli Deo Gloria…..Alleen aan God Die Eer .

                                                            Sy slaaf ……..johannes .

Piet 1 op 30-01-2018 23:08

Anna op 30-01-2018 15:11,

Openb.20 vers geeft ('taalkundig') ..een antwoord op de hoe-danigheid in vers 4 ..die als -zielen- leefden..(zie ook Openb.6:9-11)..en heersten met Christus, duizend jaar lang.  ..en als zielen hadden ze de "voorlopige" zaligheid gekregen direct na de dood en vóór de verrijzenis van het vlees op de jongste dag bij het laatste Oordeel..20:12.

En dat is de eerste opstanding van die -zielen-  die na de dood in de hemel komen en daarom worden ze ..zielen..genoemd omdat ze nog niet de verrijzenis van het vlees hebben ontvangen.

Als in vers 4 het beest (de antichrist) ter sprake komt, lijkt het of die daarvoor zijn optreden had.   ..Maar de Wederkomst in 2Tess.2:8 betreft de jongste dag en daar heb ik al het een en ander over uiteengezet, dat ga ik niet herhalen, maar er zijn maar 2 Omvattende oordelen en dat zijn het laatste Oordeel en dat van het 6e zegel ..het oordeel in Openb.20:4 kan nooit dat van het laatste Oordeel.. maar wel dat van het 6e zegel.

In Openb.6: 16 en 17 zie je God de Vader die komt met de Zoon ..de grote dag van Hun toorn.. Maleachi 3:2:5-.

In het 6e zegel (betreft Openb.20:4)..is er nog géén definitieve scheiding tussen de schapen en bokken (Matt.25:32..in vers 31 is in dat oordeel ook geen toorn zoals in het 6e zegel) ..zoals in het laatste Oordeel, want in Openb.20:7-8- trekken de volkeren opnieuw ten strijde, opdat dan pas het kwaad tot zijn volle wasdom kan komen en ook persoonlijk wordt verwezenlijkt in een persoon en dat is de antichrist ..en in vers 10 wordt de duivel als laatste in de hel terug geworpen, en worden de laatsten van de uitverkorenen opgenomen, 1Tess.4:15-17.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de hel en de onderwereld cq. dodenrijk..Openb.20:14.

In Ef.6:12 zijn de boze geesten in de lucht nog niet in de hel maar behoren ze wel tot het dodenrijk en bij het laatste Oordeel zullen ze pas in de hel als Poel van vuur geworpen worden ...ook de gevallen engelen op de planeten in het heelal.. die zich nu presenteren als buitenaardsen..zijn in hun werking en bestaan behorende tot het dodenrijk, onderwereld ..in Jesaja 13:5 komen ze van het einde des hemels ...Henoch schrijft daar ook het een en ander over ..en zo is er meer informatie..in onze tijd...deze "goden" deze gevallen engelen vinden we ook terug in Jesaja 2:18-22..het 6e zegel, de dag des Heren..o.a. ...

Qromwel op 31-01-2018 14:53

De Hersteld Apostolische Zendingkerk organiseert een antal Open Bijbel Avonden met als thema: "De Tekenen der Tijden in het licht van het boek Daniël" op 27-2, 10-4 en 22-5 van 20.00 tot 22.00 uur. Lokatie: Vergaderruimte van Kerkgebouw Herenweg 7 3513CA Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich melden via gdvandekraats@live.nl o.v.v. naam, aantal personen, adres en ev. telnr en/of e-mail adres, of via telefoon 0317-420316. Ook voor nadere informatie.

Qromwel op 01-02-2018 07:49

Qromwel op 30-01-2018 17:08: ICR en Dreijer verschillen dus duidelijk van exegese!. Als ik met opmerkingen naar het  ICR reageer word ik er direct uitgegooid. Daarna meld ik me gewoon weer aan voor de dagelijkse nieuwsbrief. Zoals zovelen denkt men ook bij het ICR de wijsheid in pacht te hebben. Een fatsoenlijke gedachtenwisseling met respect voor elkaars zienswijze is dan niet (meer) mogelijk.

Piet 1 op 01-02-2018 18:54

Wardje op 23-01-2018 03:31 op --pagina 193--

Wat in Jesaja 13:5 staat komt in zekere mate overeen met wat hieronder door Nostradamus wordt gezegd: ..

Nostradamus zegt het volgende over een aantal van de gevallen engelen, de goden van de volkeren buiten Israël en die en die zich ook voordoen als buitenaardsen: ..

..De goden zullen zich aan de mensen vertonen.                     ..Als de. Bewerkers van het grote conflict                                 ..Tevoren worden aan de heldere hemel degen en lans ..gezien.                                                                                           ..Aan de linkerkant zal de grootse toestoot zijn.

De linkerkant.. dat weten we maar al te goed wat dat hedentendage inhoud.  .. Nostradamus heeft dat dus goed gezien..

De gevallen engelen zijn de Bijbelse goden die nu zullen komen als de buitenaardsen.. zij zullen volgens Jesaja een van de werktuigen zijn van God's toorn.. en het zijn misschien de 200 miljoen in Openb.9:14-17 ..want het is het getal van de 4 -gebonden- engelen-duivelen.

Er zijn wetenschappers die weten dat door bepaalde gebeurtenissen in het heelal er drie dagen van duisternis komen, zoals ook dat de aarde dan zal stilstaan en zich zal oprichting van zijn as Jesaja 24:19-20.  ..ook zullen alle planeten dan op éên lijn komen te staan ..9 planeten, dat als iedere planeet dan in die lijn komt dat een  enorme donderslag geeft, dus 9 donderslagen, maar er gaat een enorm kosmische lawaai aan vooraf ..ook de illuminati-vrijmetselaars weten dat, want in een van hun films hebben ze de sluier al een beetje opgetild.  

In De drie duistere dagen krijgen de duivelen dus in het bijzonder de gelegenheid om zich te manifesteren, die 3 dagen zijn ook de opening van het 6e zegel, zijnde de dag des Heren en op het einde van de 3e dag openbaart Jezus zich als de Ruiter in Openb.19:11 in het Vuur van de Heilige Geest en gaat ook oa. Jesaja 66:16 in vervulling met zijn uitkomst in vers 14 en Jeremias 31:30.

Het is in zekere mate bekend dat de meeste landen speciaal bunkers onder de grond hebben laten bouwen om drie komende rampspoed te kunnen overleven om de bovenlaag van landsbesturen te behouden.. .maar na het 6e zegel begint het  "1000"jarig Vrede-rijk en stelt God nieuwe leiders aan Jesaja 32.

In Jesaja 2:18-20 zie je dat er ook goden cq. gevallen engelen in de aarde verblijven en daar is redelijk wat informatie over. ..over die "buitenaardsen".

Het dodenrijk of onderwereld in Openb.20:14 betreft het gehele werk-"gebied"..sfeer tot aan grenzen des hemels/heelal zoals in Jesaja 13:5 aangeeft en ook naar Ef.6:12.

En als er in Openb.20:14 staat dat het dodenrijk/onderwereld in de vuurpoel (de hel) werd geworpen wil dat zeggen:  de gevallen engelen en hun werken binnen hun invloed sfeer hoe groot dan ook, al die van grenzen des hemels.   ..Als er in vers 13 staat dat dood en onderwereld de doden terug geven, dan is dat voor het laatste Oordeel en worden dan weer teruggeworpen in de hel.. het zijn de verdoemden die al in de hel waren en die moeten verrijzen tot smaad en eeuwige schande, Daniël 12:2-3.

De hel is dus niet leeg zoals op site: studiebijbel veronderstellen...het dodenrijk omvat alleen meer dan de hel, daar de gevallen engelen in principe al allemaal verdoemd zijn, maar er zijn nog velen die hun werksfeer tot aan de grenzen des hemels in de Kosmos hebben en naar Ef.6:12 ...als dat al niet het zelfde is .. betekend.

Piet 1 op 01-02-2018 20:35

Qromwel op 01-02-2018 07:49,

Dus is de paus in zijn pausschap niet meer uniek.. allemaal kleine pausjes.

Dan maar een directeur.

Maar laten wij ons niet beklagen maar overwegen wat een zekere Qromwel zei op -Qromwel op 26-01-2018 10:09-

Dan moeten wij ons opnieuw gaan bezinnen op 1Tim.3:15 want in welke gemeente is het fundament der Waarheid, ze zijn geen gemeente in het algemeen, want dan zijn ze één en nu zijn de denominaties met duizenden.. verweg van de eenheid.

Muggenzifter op 02-02-2018 13:43

Psalm 2

‘Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.’ (Ps. 2:6).

Waarom tegen God in gaan?

Wat kan het verleidelijk zijn om het beter te willen weten. Om recalcitrant te zijn. Meestal brengt je dat niet verder. Waarom gaan mensen tegen God in en zoeken zij hun eigen ijdelheid? In het groot levert het oorlog en veel ellende op.

Maar ook in het klein, in het eigen leven kom je voor onaangename verrassingen te staan. Wat geldt voor de koningen, geldt voor iedereen: dien de Heer. Je bent geluk-kig als je bij Hem kunt en wilt schuilen.

Psalm 2 wordt ook wel de messiaanse psalm genoemd: de koning wijst naar de Koning. In Handelingen 4:25-26 komen de woorden uit vers 1 en 2 terug en worden aan David toegeschreven. David heeft te maken met vijandige omliggende volken. Maar hij weet zich ook gezalfd door God.

Hij profeteert van de grootheid van de Heer. En kijkt over zijn eigen regeringsperio-de heen. Davids koninkrijk reikt niet verder dan de Eufraat. Maar hij wijst naar de grote Koning, zijn rijk zal de einden van de aarde omvatten.

Door alle tijden heen zijn er koningen en dictators geweest die meenden de spot te kunnen drijven met God en met zijn volk.

Maar ze zijn zo broos als aardewerk gebleken.

Vers 10-12 is een waarschuwing aan de regeerders van de aarde om openlijk de Heer te erkennen en te eren. Doe je dat niet dan loopt je weg dood. Het staat er glashard, zonder de erkenning van de Koning loopt je weg dood. Maar gelukkig wie schuilt bij Hem, want bij die Koning mag je vertrouwen op zijn bescherming.

Allen een fijn en gezegend weekend gewenst.

Groet

Muggenzifter

Qromwel op 03-02-2018 12:42

Piet 1 op 01-02-2018 18:54: Wijlen howard B. Rand sprak in dit verband van "Flying Saucers, Deceivers of the Dark"

Nieuw Begin op 03-02-2018 15:06
@ Anna op 30-01-2018 15:11
U schrijft onder meer over de tussentijd:

......' Dat noemen we de zogenaamde “ tussentijd” .......... de tijd tussen het overlijden en de opstanding der doden.............. Daar wordt heel verschillend over gedacht zelfs Calvijn wist er geen raad mee....... ik hou het er maar op bij wat  de kantekenaren  van de Staten vertaling zeggen...... onze ziel is terstond in de hemel en het lichaam  verteerd helemaal' .......

'Mag ik citeren uit het boek 'Mijn wraak is barmhartig' , uit een Woord dat de Here gaf in 1948 aan een Gereformeerd dominee in Enschede ( Ds.Dr.Abraham A. Leenhouts ) ?

dat woord sprak alzo t.a.v. het vraagstuk van de tussentijd:

Zeg niet er is geen tussentoestand, zeg ook niet er is wel een tussentoestand; gij zult het wonder verwachten.

Deze woorden vormen onderdeel van een groter geheel aan boodschappen voor de Kerken en het Joodse volk van die dagen. ( 1948)

Voor meer inhoudelijks:

www.getuigeniseneenheid.nl

( de datering van deze profetie is trouwens opmerkelijk want volgens de Rabbijnen riep de Eeuwige Abraham in 1948 voor Chr.! En midden in de NT-gemeente dus roept God in 1948 na Chr. de Gemeente op ernst te gaan maken met de eschatalogische opdract aan het Joodse volk ( namelijk hen barmhartigheid te bewijzen) zodat het Joodse volk ook kan komen tot zijn van eeuwigheid bestemde Messiaanse bestemming, het konnikrijk van priesters worden. (Exodus 19:6)

Ook door de tijd heen handhaaft God Zijn Agenda, ondanks de tegenstand van het rijk der duisternis, sterker nog, de antichrist en zijn trawanten moeten het grote Plan des Heere volvoeren en zo regeert de Christus de wereldgeschiedenis al lijkt het er aan deze kant van de leven en dood grens vaak helemaal niet op! Hallelujah!

( Vergelijk ook Hosea 6 vers 1-3)

Shalom Jezus is Overwinnaar! ook nu in 2018! Hallelujah!

Piet 1 op 03-02-2018 18:40

Muggenzifter op 02-02-2018 13:43,

Psalm 2 impliceert net als Psalm 48 niet !! de berg Sion in Israël maar in de hemel, lees maar Piet 1 op 29-01-2018 19:47..

Nieuw Begin op 03-02-2018 20:56

Nog meer goed nieuws:

Uit de Nieuwsbrief 3 Feburari 2018, nummer 5 van Dirk van Genderen:

* Egyptisch Koptische priesterbrengt al 50 jaar het Evangelie aan moslims Binnen de moslimwereld vindt absoluut een opwekking plaats. Dat is echt Goed Nieuws. Kennelijk wil God in deze eindtijd ook in de moslimwereld, of misschien wel juist in de moslimwereld, velen voor eeuwig redden van de ondergang. Hij wil immers niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.

Zakaria Botros

De Egyptische Koptische priester Zakaria Botros zet zich al tientallen jaren in om via de media moslims met het Evangelie te bereiken. Hij wordt door extremistische moslims ‘de plaag van de islam’ genoemd, omdat mede door hem duizenden – sommigen spreken over miljoenen – moslims tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. De Arabische krant ‘al-Insam al-Jadid’ noemt hem de ‘publieke vijand nr. 1’. 

Botros woont in Amerika, is nu 84 jaar en kan vanwege zijn leeftijd niet elke week meer een programma uitzenden. Zijn grote inzet om moslims te bereiken met het reddende Evangelie, roept heftige antireacties op in de moslimwereld. Daarom vraag ik u voor hem te bidden, dat de Heere hem spaart en genade geeft om nog een poosje door te gaan met zijn gezegende bediening.

Beloning van 60 miljoen dollar op het doden van BotrosBotros evangeliseert via satelliet TV, zodat de islamitische leiders hem niet het zwijgen op kunnen leggen. Hij ontmaskert in zijn uitzendingen de wandaden die in naam van de islam worden gepleegd en aarzelt niet om Mohammed een boodschapper van satan te noemen. Het is niet verwonderlijk dat er al tal van fatwa’s (vonnissen) over hem zijn uitgesproken en dat al-Qaida een beloning van 60 miljoen dollar heeft uitgeloofd voor degene die hem – dood of levend – aan hen uitlevert.

Zijn programma’s worden live uitgezonden. Wie wil, kan vaak direct in de uitzending reageren. Hij geeft tegenstanders de ruimte om via de telefoon in de uitzending te hun mening te verkondigen, maar de Heere geeft hem veel wijsheid om daarop te reageren.Hij sloot een keer een uitzending af door het leven van Mohammed te vergelijken met de bediening van de Heere Jezus hier op aarde. ‘Mohammeds voorbeeld leidde tot oorlog en terrorisme, terwijl het volgen van de Heere Jezus leidt tot vrede en genade. Jezus kwam om zielen te redden, Hij offerde Zijn eigen leven om anderen te redden. Mohammed wilde dat anderen zich voor hem opofferden, zodat hij zijn eigen rijk kon oprichten.’

Al 50 jaarAl zo’n 50 jaar brengt Botros het Goede Nieuws van het Evangelie. Sinds 2000 gebruikt hij het internet om nog meer mensen te kunnen bereiken met de blijde boodschap.Van 2003 tot 2010 zond hij zijn programma ‘Life TV’ uit via de Arabische zender van de BBC en bereikte elke week tientallen miljoenen moslims. Door die programma’s kwamen heel veel moslims tot geloof in de Heere Jezus, wat de Arabische zender al-Jazeera ertoe bracht de uitzendingen van Botros te vervloeken vanwege de ongekende evangelische aanval op de islam.

Omdat in 2010 een belangrijke financier van zijn programma’s afhaakte, startte Botros toen met zijn eigen satellietstation: ‘Redeemer TV’. Botros, die zowel het Egyptische als het Amerikaanse staatsburgerschap heeft, corrigeerde tijdens het presidentschap van Obama diens schokkende gebrek aan kennis toen de president tijdens het Nationale Gebedsontbijt het christelijk geloof bekritiseerde. Ook corrigeerde hij de uitspraak van Obama dat de islam een vreedzame religie zou zijn.

Islam bestrijden met het EvangelieTerwijl Amerika, Rusland en de EU de Islamitische Staat (IS) bestrijden met bommen en aanvallen met drones, doet Botros dit met het Evangelie. Hij spreekt moslims heel direct aan, zoals: ‘Zou God echt willen dat u uw buurman doodt, of hem tot uw slaaf maakt? Zou de Almachtige echt willen dat zijn volgelingen andere mensen kopen en verkopen alsof het dieren zijn? Denk na, mensen. Gebruik uw verstand. Luister naar uw hart – uw ziel staat op het spel.’

Seculiere mensen bestrijden de islam alsof het een politiek systeem is. Botros spreekt over de geopolitieke agenda van de islam: het geloof in een valse afgod. Hij zoekt naar mogelijkheden om de liefde van Jezus te laten zien tegenover de onderdrukking door Allah, om zo het onkruid met wortel en tak uit te roeien, in plaats van het afsnijden van de toppen van het onkruid.

Redding van zielenHet gaat Botros er niet om de wereldverovering door de islam te stoppen. Het gaat het om de redding van zielen van moslims. Hij valt daarbij de islam aan, niet de moslims. Omdat hij hen wil redden. Botros: ‘Ik hou net zoveel van de moslims als ik de islam haat.’Hij begint en eindigt elke tv-uitzending met de opmerking dat hij van zijn kijkers houdt en dat hij hun licht, hoop en liefde wil tonen. Hij wil moslims bevrijden van de sharia en hen tot Christus leiden, om zo de radicale islam verzwakken. 

Sneller in de hemelHet is het gedrag, het leven van oprechte christenen, waardoor moslims geraakt worden. Ze zien iets van Christus in hen, waardoor ze een verlangen krijgen om ook zo’n leven te ontvangen.Voormalige moslims die tot geloof zijn gekomen, noemen vaak de blijdschap in het leven van christenen en hun morele integriteit, waardoor ze als eerste geraakt werden. Anderen noemen de liefde in de huwelijken van christenen en hun inzet voor anderen, zonder uit te zijn om daar financieel beter van te worden. Sommigen ervaren wonderlijke genezingen door het gebed van christenen. 

Wat doet het met Zakaria Botros, dat hij wordt bedreigd en dat er een enorme geldprijs op zijn hoofd is gezet? ‘Als al-Qaida of radicale moslims mij doden, ben ik alleen maar eerder in de hemel, bij de Heere Jezus. Ik zou zeggen: Dank u, ik ben er, ik ben er.’ (Bron: Faith)

Muggenzifter op 03-02-2018 21:37

Piet 1 op 03-02-2018 18:40

Mattheus 5 vers 35 te beginnen bij vers 34 betreft in het geheel  niet te zweren. Maar Ik (Heere Jezus) zeg u: Zweert ganschelijk niet,noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; vers 35: Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem,omdat zij is de stad des grooten Konings

Jesaja 66 vers 20 ... naar Mijnen heiligen berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heere, gelijk als de kinderen Israels het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des Heeren. 

Hier gaat het over de aarde Piet1.

Tijdens het duizend jarig vrderijk zal de Heere Jezus regeren vanuit Jeruzalem.

Groet

Muggenzifter

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.



Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl