Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Qromwel op 12-01-2018 15:46

Tineke op 12-01-2018 15:28: En niet alleen De Aarde!

Anna op 12-01-2018 16:07

Piet in uw antwoord op Tineke zegt u dat Jezus nooit meer in het vlees terug zal komen.

Dat ben ik niet met u eens........... De Bijbel is geschreven voor eenvoudigen...... en dan mag, moet je het zelfs letterlijk lezen...... Je hoeft er niet aan toe te voegen..... of te veronderstellen lees wat er staat.........dat is voldoende.....Anders had God het wel anders laten beschrijven......

Gabriel zei tegen Maria bij de aankondiging van Jezus zijn geboorte, dat hij de troon van zijn vader David zal bezitten en die troon staat niet in de hemel die stond hier op aarde. in Jeruzalem.......nEn voor Maria was dit heel normaal want zij was immers een prinses...... . En Maria had geen nieuw testament zij moest het op dat moment doen met wat Gabriel zei en wat de profeten haar vertelden en die hebben het ook op diverse plaatsen over de regering van de Messias vanui Jeruzalem.... Dat is nog toekomst dat is een mooie toekomst........Maria moest het doen met wat de engel haar vertelde. Daarom was Maria ook zo bedroefd aan het kruis...... ze begreep het niet, haar Zoon, die de verlosser van  de Romeinse overheersing  zou gaan worden, nu aan het kruis........ Toen begreep Maria er nog niets van later wel zo lezen we...... maar ook de apostelen hadden die gedachte.... lees Mat.24 maar eens. ..... Maar dit is nog toekomst de Messias regeren vanuit Jeruzalem.....En die tijd gaat  zeker komen gezien de tijden misschien wel spoedig ; Jezus regeren vanuit Jeruzalem .....

De Bijbel is heel daar duidelijk over dat Jezus eenmaal vanuit Jeruzalem op de troon van zijn “ voor” vader David zal regeren. ( als je een joods kind en een christelijk kind vraagt om de Messias te tekenen dan zal het joodse kind een man met een kroon tekenen en het chr. Kind een man met een  kruis) Ze hebben beide gelijk... .........Johannes spreekt ook over “ het duizend jarig vrederijk”  Dat zal een interim periode zijn van De Messias op aarde....... voordat de “ eind afrekening “plaats zal vinden..... de satan zal dan gebonden zijn en de vrede zal van Jeruzalem uitgaan..... en Jezus zelf zal de volken de Thora leren.... Jezus zal met een ijzeren staf regeren ( opb. )Alle volken moeten dan opgaan naar Jeruzalem om het loofhutten feest te vieren, doen ze dit niet dan zal er geen regen zijn ( staat  in Jesaja) en op het laatste van die vastgestelde tijd  zal de satan nog eenmaal losgelaten worden en vreselijk  te keer gaan.... en nog velen meesleuren in het verderf..... maar dan zal Jezus hem in de poel des vuurs gooien... en dan zal het “ Volmaakte “ Jeruzalem vanuit de hemel neer dalen......

Een tweede reden is : als Jezus met zijn verheerlijkte lichaam ten hemel vaart vanaf de olijfberg: , naar de hemel gaat ,  dan zeggen de engelen tegen de apostelen “ gelijk gij hem hebt zien opvaren zo zal hij ook terug  terug “ komen op dezelde manier als zoals hij hij is heen gegaan..... dus zichtbaar en tastbaar zal hij terug komen, zelfs op dezelfde plaats dat kun je lezen in Zacharia.  “ Zijn voeten zullen staan op de olijfberg” Maar dan komt Jezus terug om te oordelen de levenden en de doden. Dat zal  er de eerste opstanding zijn.....Niet meer als het lam uit de stam van Juda...... dat is en blijft Jezus  zijn verlossings werk dat heeft hij volbracht  dat werk,  dat  verlossings werk : sterven voor onze zonden en opstaan uit de doden, is helemaal klaar, zijn Geest  gaat nu over de hele aarde om mensen tot hem te trekken en in, die fase van het koninkrijk verkeren we nu.......al 2000 jaar.............Maar Jezus zijn werk is nog niet af.............. Hij komt terug om zijn werk af te maken, hij komt terug om met de satan af te rekenen............ Hij zal zelfs eerst, persoonlijk en lichamelijk hier op aarde voor iedereen zichtbaar  een gevecht leveren met de antichrist en hem  doden met de adem van zijn mond......Daar is niets geestelijks aan dat doet hij zichtbaar en tastbaar voor de hele wereld.... en waarom......doet hij dat......... om Zijn naam groot te maken ..........Daar draait het allemaal om God wil erkent worden........ het gaan om zijn grote naam...... om zijn eer ...... als dit geestelijk zou zijn, dan zouden velen dit niet opmerken en zien, maar iedereen zal het zien en meemaken...... God werkt niet in het verborgene als het om zichzelf gaat.... Hij laat de wereld zien wie hij is........ en dan staat er geschreven ” en zij bekeerden zich niet “ dus iedereen ziet het maar ze geven er geen acht op.......ze leven hun leventje gewoon door.....

God laat nooit los wat zijn hand ooit begon ...... Hij heeft de aarde en al wat daarin is volmaakt geschapen zo zal hij het ook weer volmaakt terug krijgen........ Compleet met al die miljoenen mensen die tijdens hun leven zijn Zoon onze Here Jezus Christus hebben lief gekregen....... Die mensen zullen op Gods teken als de bazuinen klinken opstaan ook al zijn ze verast of verpulverd ( holocaust Ez 37 ) of ook als er niets meer van over is..... God kent onze genen..... Hij bewaart ze allemaal.........Ons   wacht  een nieuw en verheerlijkt lichaam ons eigen lichaam ( net als Jezus  hij ha ook de genezen wonden in zijn handen) En uiteindelijk komt er dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal en dan zal Jezus in ons midden wonen........  en dat wonen zal met ons eigen verheerlijkte lichaam zijn wat meedere dimensies kent als ons huidige lichaam...... hoe weten we dat....... u geloofd  toch ook in de opstanding van de doden..... ( net als Jezus wij zullen Hem gelijk wezen zegt Johannes......) opstaan uit de doden......alle doden zullen levend worden en geoordeeld worden..... dat is puur lichamelijk...... en werkelijk.........Dat oordeel komt Jezus toe..... als de machthebber , de heerser,  de Leeuw uit Juda’s stam.......Daar zal iedereen getuige van zijn.....

Uiteindelijk zal het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen en daar zal God de Vader dan Wonen in de nieuwe stad..... want dat zegt God zelf meerdere maken dat hij Jeruzalem tot woonplaats heeft verkozen..... dan zal de zee niet meer zijn en de zon zal niet meer bestaan maar er zal licht en vrede zijn..... Dat is het uiteindelijke doel maar voor het zover is komt er nog een tussen fase “ het zogenaamde duizend jarig rijk “ het vrede rijk ..... dat het kind met het lam zal verkeren... en dat is werkelijkheid........ de leeuwen het schaap samen zullen weiden........dat zal in het “ vrederijk “ zijn ( van 1000jaar volgens Johannes)........  dus een vastgestelde tijd....... maar dan nog niet de nieuwe hemel. De nieuwe hemel en aarde komen pas nadat de satan weer is losgelaten na dit vrederijk,en in de poel des vuurs is geworpen.....Dan komt  het absolute einde maar voor die tijd gaat er nog heel veel gebeuren........... en dat staat allemaal in de profeten vermeld....De profeten staan bol van de vermeldingen die zien op de wederkomst van Christus...... dus op Christus......... Dan zal ook de Tempel die Ezechiel ( 40 ) beschrijft weer bestaan.......Maar als de leeuw uit Juda’ s stam zal Hij , de Messias de grote overwinnaar terug komen..... Maranatha.......... 

De fasen van Het koninkrijk van God zijn verwarrend.... we leven nu ook in de fase van het koninkrijk, want de Geest van God heerst over de aarde......en Hij Jezus heerst  nu als koning uit de hemel maar daar komt en einde aan........ Hij komt terug...... naar de aarde..... en alle oog zal hem zien...... Daar wachten we nu op......Shalom Anna 

Tineke op 12-01-2018 17:35

Dank Anna voor je mooie en goede uitleg, de fases van het Koninkrijk van God, wat komende is, vind ik ook best wel wat moeilijk!

Maar ik sta wel achter deze visie, hoe zie jij de Opname in welke fase!

Ik hoop dat er hier meerdere mensen op zullen reageren.

En wat Qromwel betreft wat bedoel je daarmee wat je schreef!

Voor iedereen een fijne avond en een goed weekend!

Shalom voor een ieder van jullie.

evangelie van de toekomst op 12-01-2018 18:51

Ik was laatst in  Afrika alwaar ik een  christelijk gemeenschap terecht kwam die zich afgezonderd hebben van de buitenwereld. Ze wonen in de rimboe met eigen elektriciteit, beveiliging,  en eigen watervoorziening , tuinen etc.,

Er zit van alles van over de hele wereld daar bij elkaar (ik ga natuurlijk  de plaatsnaam niet noemen). De voorwaarden die gesteld worden zijn dat men allemaal de zelfde spirituele visie moet delen en financieel on afhankelijk is. dit om te voorkomen dat er allemaal avonturiers terecht komen.

Als dit met een dorp kan dachten wij toen dan moet dit ook met een stad of met een land kunnen. Geen moslims, geen links denkende mensen. Eigenlijk een soort Israël maar dan anders. 

Tom Hendrix op 12-01-2018 18:55

@Anna: 16.07. uur. Wat heeft U dat weer mooi verwoord, Anna. En wat een bemoediging, de terugkomst van de Here Jezus, naar de aarde. Dat is een terugkomst, om naar uit te zien!

Muggenzifter op 12-01-2018 19:20

Muggenzifter,

Ik kan me volledig vinden in je antwoord Anna.

Toen de Here Jezus Zich na de opstanding vertoonde aan Zijn discipelen, vroeg Hij hen of ze iets te eten voor Hem hadden want ze dachten dat ze een geest zagen. Hij toonde hen zijn doorboorde handen en voeten. 

IK geloof zeker in een letterlijk duizendjarig rijk dat nog gaat komen wanneer de Here Jezus terugkomt op de Olijfberg bij Jeruzalem.

Zoals we kunnen lezen in het boek Openbaringen zullen ondanks de oordelen van God, de mensen zich niet bekeren, maar zo staat er; Ze lasterden God. (Openbaring 16:9). De Heere God heeft zoveel geduld met ons mensen dat Hij ons de kans geeft dat wij ons bekeren. Daarom is Hij ook Rechtvaardig om te oordelen.

We mogen naar de Here Jezus uitzien, iedere dag, om ons thuis te brengen in het Vaderhuis (Johannes 14:3).

Ik wens een ieder een fijne avond en een gezegende zondag.

Groet,

Muggenzifter

  

Michaël ;-{> op 12-01-2018 21:47

@ Anna op 12-01-2018 16:07

Ik mis iets in uw uitleg.

Want wat is dan de taak van aartsengel Michaël in deze? Hij komt in uw uitleg helemaal niet ter sprake. En dat vind ik uiterst curieus. Het is net alsof er een scéne wordt overgeslagen... Correctie, u slaat daadwerkelijk een belangrijke scéne over, want waar zou u Daniel 12:1-4 dan in uw uitleg plaatsen?

Verder heb ik veel respect voor uw visie en uitleg. Ik ben dan ook benieuwd naar uw antwoord.

Hartelijke groet !

Piet 1 op 12-01-2018 21:58

Anna op 12-01-2018 16:07,

Geachte Anna, graag pak ik enkele woorden van jouw op om me beter te verduidelijken.  Om te beginnen is het verheerlijkte lichaam als opstandingslichaam een Lichtlichaam, dat wil zeggen dat alles van het vleselijk-lichaam doorstraalde glorie wordt, waardoor wij dan ook niet meer kunnen lijden en doodgaan.

Het is juist de dichtheid (verdichting door de zondeval) van het materiële vleselijk-lichaam dat doet lijden en sterven. Dat impliceert dat Adam vóór de zondeval in een hogere staat (van glorie) is geschapen dan het lichamelijk vlees bestaan, vandaar dat in Ezechiël 28:13:16 niet de glorie wordt beschreven van lucifer maar van Adam in een voorstelling van 9 edelstenen en die pas tot zijn volheid komen in de 12 van de verrijzenis... de wetenschap van de onsterfelijkheid ..weer-spiegeld en weer-spiegelende de 12 in Openb.21:18-21...en zie ook Jesaja 54:11-13.

Misschien zul je dan zeggen: "en Genesis 2:7 dan"?? ..en ik zal dan zeggen: ..ook dat is waar opdat ieder mens begrip krijgt en er staat ook geschreven: het zichtbare ontstaat uit het on-zichtbare.

Hoe jij komt aan het idee van meerdere dimensies mag jij mij uitleggen maar volgens mij is dat geen Bijbelse informatie... wel lees ik in Hebt.4:12 dat het Woord (Licht) doordringend tussen ziel en geest (de geestelijke vermogens van de ziel, zieleaspect) en zodoende het lichaam en ziel al transformerende herstelt in de eerste staat van voor de zondeval als fundament voor de latere verrijzenis.

Dus in het 6e zegel gaat God eerst het beeld van de mens herstellen van voor de zondeval in de duur van het "1000"jarig Vrede-rijk, dus eerst naar het beeld van de 9 edelstenen en daarna pas de 12 bij het laatste Oordeel, Openb.20:11-15.

Je noemt zelf het "1000"jarig rijk een interim periode en een tussen fase, dat dan de grondlegging is, fundament ..dat Jesaja laat zien in 65:(17)-20.. implicerend de Nw.Hemel en Nw. Aarde, tot verhouding in tweeledigheid..dat ik in mijn vorige reactie op een andere wijze omschreef.

Als ik het goed heb situeren de meeste orthodoxe kerken 1Tess.4:15-18 als behorende tot de Wederkomst ten tijde van het laatste Oordeel en dat hebben de evangelische bewegingen verschoven naar een vroeger tijdstip en een opname ..en dat is het probleem, een "nieuwe Babylonische spraakverwarring in schriftuitleg".

Anna op 12-01-2018 22:19

Eindtijd/ het Koninkrijk van God.

Hierover bestaat veel verwarring. De laatste jaren heb ik mezelf met Gods hulp hierin uitgebreid verdiept. Met een flinke terughoudendheid wil ik hier iets over schrijven. Het is een uiterst moeilijk onderwerp met nog veel onduidelijkheden en nogmaals,  het gaat niet om mij maar om de Heere en de eer van Hem. Als ik dan op dit forum onjuistheden lees kan ik niet zwijgen..... Dan wordt de Naam van God en zijn grote heils werk verkeerd geïnterpreteerd. 

Eindtijd: je hoort er vaak over: de dag des Heren, de laatste dag, het laatste uur....  Er is dus ook een laatste dag en zelfs een laatste uur....... Maar hoe weten we dat en wanneer is doe eindtijd dan begonnen.... De Bijbel leert ons dat de eindtijd is begonnen toen Jezus op aarde kwam. Toen het Woord van God vlees is geworden, toen de Thora vlees werd. Johannes zegt in zijn evangelie “ in den beginnen was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door het woord gewordenen zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. ........Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoonten wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de ebpniggeborene des Vders, vol van genade en waarheid. Joh 1:1-,14.

De schrijver van de Hebreeën brief begint zijn eerste hoofdstuk met te zeggen dat de Allerhoogste inderdaad de wereld geschapen heeft door het Woord.... En dat vlees geworden woord heeft onderons mensen gewoont: de Zoon . Jezus, geboren in Bethlehem,  “ en gij  Bethlehem Efrata al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is vanouds , van de dagen der eeuwigheid...... Daaromzal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaart heeft ( dat is de intertestimentaire periode, van 400 voor Christus tot aan de geboorte van Christus) . Dan zal het overblijfsel zijner broederen terug keren met de Israëlieten ( dat zien we vandaag de terugkeer van de 2 stammen Judade stam van waaruit Christus geboren werd en de 10 stammen van Israël )... en dan : “ Dan zal hij staan en hen weiden in de kracht des Heren, ( Heren allemaal grote letters dus zijn verbonds naam wordt hier gebruikt. ) (  Dit is ook de periode van de Wederkomst en aansluitend de komst van het koninkrijk)..... .., in de Majesteit  Van de Naam des Heren , Zijns Gods ; en zij zullen rustig wonen want nu Al Hij groot zijn tot aan de einden der aarde,En Hij zal Vrede zijn “ ( Micha5:1-4) Jezus Gods eniggeboren Zoon. Het diepste woord dat de Allerhoogste kon spreken, heeft Hij gesproken in zijn Zoon , in Jezus.in Hebr 1:2 staat het zelfs zonder lidwoord : dus:  in Zoon. Zo spreekt ook Paulus over het Scheppings middelaarschap van Jezus. Zijn oorsprong is vanouds, van de dagen der eeuwigheid. De boeken van het oude testament bevatten dat spreken van God.... tot de vaderen als Abraham Izak en Jacob en Adam en Noach, en tot en met de laatste profeten..... Dus vanaf de schepping tot 400 voor Christus sprak God....Daarna brak de zogenaamde intertestamentaire  periode aan. Waar geen spreken van God in Israël was....

En toen..... sprak God zijn laatste en diepste woord: Jezus werd geboren.... “ Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen trotse vaderen gesproken haf in de profeten, heeft Hij nu in het laatste der dagen  tot ons gesproken in de Zoon , die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.Deze afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen , die alle dingen draagt door het woord zijner kracht , heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht hebben, Zich gezet aan de rechterhand ban de majesteit in den hoge” Hebr 1:1-3 

Dat “ spreken van God” in de vlees geworden Thora vond plaats “ in de volheid des tijds” Dit zegt Paulus.... in Galaten 4; 4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft Gid zijn Zoon geboren uit een vrouw, geboren onder de wet..... Gboren uit de maagd Maria geboren onder de wet de Thorning het verbond van de wet dat door de Heere door Mozes met Israël gesloten had..... Dat wil zeggen ophet juiste moment en vanaf die tijd breekt de eindtijd aan...... Dan beginnen de laatste dagen: Hebt 1:2 Heeft hij in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. 

We leven dus al 2000 jaar in het laatste der dagen., in de eindtijd Maar die laatste dagen zullen ook een laatste dag hebben.... en die laatste dag zal ook een laatste uur hebben.... De klok staat op vijf voor twaalf.... Johannes zegt Kinderen het is de laatste ure en gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt zijn er nu ook vele anti christen opgestaan.... en daaraan zult gij onderkennen dat het De laatste ure is.... 1Joh 2:18 

Dit wist de vroege gemeente van Jezus Christus dus al..... Eenmaal komt de antichrist.... en die ene laatste antichrist zou vooraf gegaan worden door vele kleinere en grote antichristen........ de strijd tussen Goed en kwaad ontbrandde al meteen toen ” het Woord vlees gekregen was “ Paulus spreekt daar hetzelfde over Hij noemt de antichrist “ de wetteloze” , de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs... De tegenstander die ooit eenmaal zal komen.... ( misschien  later over de antichrist het wordt anders te lang en te veel) 

Kenmerken van de eindtijd: Wetteloosheid, dit dringt steeds verder op....wetteloosheid zijn de vruchten van de “ natuurlijke mens” de mensen die God en Jezus niet kennen en niet willen kennen.... Er zijn talloze teksten die hierop ingaan. math 7;23, Math 13:41, Rom 6;19 en 7: 23, 2 Kor6:14, 2 Tes2:7, Titus2:14, Hebr1;,9,8:12,10:17.1Joh 3:4.... lees ze maar.... allemaal vruchten van het Vlees...... De wereld is er vol van... integensteling tot de vruchten van de Geest... Gal 5: 13-23 die de geestelijke mense voortbrengt.... Want wie  ritus Jezus toebehore, hebben het vlees met zijn harts tochten en begeerten gekruisigd. 

En vandaag de dag zien we en verschuiving van b.v. De overheid dat ze van een dienaresse Gods Rom 13 overgaan naar een dienaresse van de satan en de machten der duisternis..... Het hele gebeuren van de zogenaamde nieuwe wereld orde is een systeem dat op overheersende macht wijst...... de profeten hebben dit voorzegt. De tijd van de totale wereld wijde duisternis en de antichrist is nog niet aangebroken maar het zal ooit eenmaal gaan gebeuren....Het is God die nog de weerhoudende macht in toom houdt. Pas als Hij daarmee stopt kan het kwaad totaal doorbreken en ” de men der wetteloosheid “ zich openbaren.......Zo er is het gelukkig nog niet.... Nog mag het evangelie wereld wijd verkondigd worden..... we zijn in  een overgangsfase..... wat je wel ziet in filmbeelden die elkaar overvloeien..... maar als dezefase voltooid is dan komt er een vreselijk harde overgang.....Plotseling  komt er dan een steen  van de berg Daniël 2:34-35  en 44:-45 en plotseling zeer onverwachts zal Christus komen in heerlijkheid.... en de wetteloze doden.... De hemel zal opengaan en dan verschijnt Het Woord van God om als koning der koningen en Heer der Heren het kwaad te vernietingen..... Ob19:11-21.

 Eel eindtijd schema’s zijn in omloop..... en velen lijken logisch in elkaar te zitten..... Het enige tijd schema dat we hebben komt van Jezus zelf..... als hij gezeten op de olijfberg zij  dicipelen leert  ta.v. De laatste dingen.....Pas als we met Gods ogen proberen te  kijken , kunnen   we de dingen zien en begrijpen.... als we leren kijken door de bril van zijn Woord, de Bijbel.... Daarin heeft hij zichzelf en de toekomst geopenbaard.....Hij zegt bij momde van Jesaja “ Denk aan hetgeen vroeger, vanouds gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander God, en niemand is Mij gelijk: Ik die van de beginnende afloop verkondig en vanouds wat og niet geschied is: die zeg: Mijn raadsbesluitzal volbracht wordenen Ik zal al mijn welbehagendoen... ( Jes 46:9-10 ) Hij overziet de geschiedeniscanon het begin tot het eindeen omgekeerd van het einde naar het beginHet grote einddoel is de magneet die dwars door alles heen de geschiedenis trekt... Het einddoel is de komst van het Koninkrijk.... en de komst van de Koning van dat koninkrijk...... Een trekkende en stuwende kracht naar het einde, naar twaalf uur....... En daar door heen naar het nieuwe begin: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal......

De ” rol of taak “. van de profeten en de profetieën hierin is: Profetien  zijn allemaal kleine “ afzonderlijke “ plaatjes vergezichten van hoe dit grote doel van God bereikt gaat worden.......Profetien kondigen nog grote oorlogen aan ( bekend en berucht is de oorlog uit Ez. 38 en 39, Damascus wat nog verwoest zal worden, Jes 19 spreekt over een oorlog met Egypte waar door de Egyptenaren De Heere zullen dienen, Psalm 83 lijkt momenteel volop in gang..... En na oorlog van Gog en Magog zal de hele wereld zich met Israël gaan bemoeien en dan zal de oorlog uit Zacharia losbarsten.... dit zal ook de laatste zijn..... Want dan komt de Koning op de olijfberg....) Nogmaals dit is een menselijk scenario ..... dus onzorgvuldig En per saldo onjuist....... ... maar het is wel een feit dat deze dingen nog moeten gebeuren maar hoe en wanneer  dat is bij de Almachtige bekend..... 

Nog iets over het koninkrijk: Jezus leerde zijn discipelen bidden uw koninkrijk kome.....Met hem was het koninkrijk er al.... maar Hij leerde hen dat het koninkrijk van vrede nog komen zal en daarom moesten zij dit bidden..... De tekenen die Jezus deed waren allemaal tekenen van het koninkrijk wat in hem is.... zie,en genezen blinden de ogen openen scheppend bezig zijn met de broodvermenigvuldiging. Doden opwekken Lazarus.... duivelen uitwerpen.enz enz en toen na de opwekking van Lazarus de menigte op Palm zondag hem alskoning binnen haalde in Jeruzalem liet hij het toe op dat de profeet Joel vervuit zou worden.........: tot op bepaalde hoogte.... want hij moest nog lijden en sterven de rest van de profetie van Jo

Anna op 12-01-2018 22:22

Sorry mijn IPad liep vast....vandaar  het abdrupte einde........ maar het is ook een heel lang verhaal geworden dus tijd om te stoppen........ ik heb het ook niet meer kunnen verbeteren sorry voor de vele fouten. Gods zegen bij het onderzoeken van de Bijbel het is zo wonderlijk mooi als je daarmee bezig bent.....groet Anna 

Tineke op 13-01-2018 08:37

Tom Hendrix

Daar kan ik alleen maar Amen op zeggen!

 

Groet.......Tineke

Piet 1 op 13-01-2018 09:45

Michaël ;-{> op 12-01-2018 21:47,

Sta me toe zo vrij te zijn jouw verwijzing naar Daniël 12:1-4 te relateren, in de context te plaatsen van Johannes 11:24.

De opstanding wordt daar dus gesitueerd op de jongste dag, hetgeen het laatste Oordeel betreft.   De veronderstelling dat bij de opname men ook zal verrijzen is dus een dwaling cq. mis-leiding.   ..Zo ook betreft 1Tess.4:15-18 dus de verrijzenis op de jongste dag bij het laatste Oordeel.

De eerste opstanding in Openb.20:6 is dan simpel te verklaren als dat die rechtvaardige zielen die na de dood in de hemel komen.. reeds voor het laatste Oordeel bij Jezus leven in de hemel .. en dát leven dan tegenover de verrijzenis van het lichaam  als het ware dan een eerste opstanding ten leven is...terwijl de zondaars reeds in de eeuwige dood der verdoemenis blijven, waaruit ze niet worden opgewekt dan om nogmaals voor de verschrikkelijke rechter te verschijnen bij het laatste Oordeel.

Wat ik al eerder betoogde over het 6e zegel zien wij dus in Openb.20:4...dat het reinigingsoordeel van het 6e zegel het begin is van  "1000"jarig rijk, ook betreft Openb.19:11 het 6e zegel.

Dan wat betreft de Nw. Hemel en Nw. Aarde in Jesaja 65:17 in de context van vers 20  en 66:22 ..herhaal ik dat de mens daar nog steeds onderhevig is aan de dood en we dus kunnen spreken en zelfs moeten spreken over 2 fases en niveaus.

Alle hoofdstukken ná het 6e zegel in Openb.6 tot Openb.20 beschrijven de toestand, situatie juist vóór het 6e zegel behalve de passages over de antichrist want die verschijnt kort voor het laatste Oordeel.

Het Vrede-rijk betreft dus het "1000"jarig rijk in de éérste fase van de Nw.hemel en Nw. Aarde en op het einde daarvan komt dus antichrist en in hem wordt het kwaad afgesloten en komt de 2e fase van de Nw.Hemel en Nw.Aarde met de Wederkomst op de jongste dag ..2Tess.2:8.

Anna op 13-01-2018 10:50

Tineke 17.35 uur Wat een vraag van u al niet kan losmaken. Deze discussie over z’on moeilijk onderwerp. We moeten oppassen om niet teveel tegelijk te willen behandelen. 

Hoe ik de zogenaamde “ opname ” zie hoop ik mettertijd nog eens op terug te komen, nogmaals  dit is mijN Visie, bestudeer zelf de Bijbel en hou vast aan de Bijbel niet aan wat mensen zeggen.... Bestudeer zelf de Bijbel en vorm u een mening, daar word je geestelijk sterker van en standvastiger. Shalom 

Anna op 13-01-2018 10:54

Tom Hendrix 18.55 uur Fijn dat u steeds reageert. Blijf vertrouwen op God en blijf dicht bij Zijn Zoon onze Here Jezus Christus. Wat u dan ook ziet gebeuren in de boze en slechte wereld, en waar u steeds over schrijft de Kouwenhoven kliek, de NWO en anderen,  dit hebt u juist gezien!!! De profeten spreken er ook over. Er komt nog heel veel onheil. Maar ons einde zal een eeuwig leven met Hem zijn op een geheel vernieuwde en volmaakte aarde.... Hou Moed!!! Tom Shalom! 

Anna op 13-01-2018 11:04

Muggenzifter 19.20 uur. Wat u aanhaalt Dat Jezus zich vertoond aan de discipelen klopt! Ik zal het Piet antwoorden. Ook uw visie ( kort) over het duizendjarig rijk vanuit De openbaring die Johannes kreeg van God ben ik het mee eens... Het is moeilijk maar Johannes beschrijft het helder. Door tijd gebrek wil ik er nu niet op ingaan want als je erover schrijft moet het wel compleet en duidelijk zijn. 

Ook ik zie uit naar de komst van Jezus, dan zal alle ellende op deze wereld verdwenen zijn, maar “ we zijn er nog niet” daar zal nog heel veel aan vooraf gaan, en dan word ik gedreven door een soort nieuwsgierigheid naar Zijn grote daden........  ... Shalom Anna 

Anna op 13-01-2018 11:16

Miechiël 16.07 uur  Dank voor uw waardering. Niet alles kan gelijk, het is een complexe materie. Michael heeft wel degelijk een taak en dat beschrijft Daniël 12. Een taak bij de bescherming van het volk...... w.s. In de grote verdrukking de laatste jaren daarvan..... ...... “  Het volk “ en dan gaat het hier  hier in de eerste plaats over Israël.....  maar ook de gelovigen in Jezus ( omdat wij nu mede burgers zijn geworden) zullen niet alleen gelaten worden in die zware tijd.....Het zal een wanhopige tijd zijn en enige tijd daarna zal de opstanding van de doden  plaatsvinden .. Zij die tijdens hun leven gelovig waren ( want de afval zal groot zijn zegt de Bijbel en daar beschermd Michael tegen)  Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het Boek zal opstaan tot eeuwig leven.... Dit is  de eerste opstanding!

Dit beschrijft Opb duidelijk.......Maar  het is waar dat Daniel Ezechiel Zacharia en nog een aantal kleine profeten en de Rede van de Here Jezus over de laatste dingen  bij elkaar horen.....Shalom 

Anna op 13-01-2018 12:20

Piet 21.58 uur.

Beste Piet, in mijn Bijbel  staat niets over het verdichten of de dichtheid bij de zonde val. Adam is geschapen naar Gods beeld geformeerd uit het stof van de aarde en door Gods almacht tot leven gewekt............Zo mooi zo volmaakt dat psalm 8 zegt dat de mens bijna Goddelijk is gemaakt. De mens was en is Gods kind de kroon op zijN schepping, en God zal dat het goed was.........  Maar Adam is, als kiind van God,  tegen zij vader gaan ” puberen”............  zo van dat maak ik zelf wel uit of ik van die boom eet of  niet................. En toen ging het fout............: vreselijk fout: .............. Met God is niet te spotten Hij vraagt gehoorzaamheid van ons..........Door deze fout van Adam ( niet willen gehoorzamen maar zelf willen beschikken over zijn leven ) kwamde hele wereld onder het oordeel van. God......Adam stortte alle mensen en niet allen de mensen, maar ook de dieren en de gewassen en het hele uitspansel kortom de hele schepping ,in het verderf.... Maar God had meteen een antwoord: hij zei dat hij iemand zou sturen die de kop vande slang ( de satan ) zou vermorzelen... dat is gebeurt 2000 jaar geleden......... In dit verhaal uit de Bijbel is niets te lezen van wat u beschrijft.......

Dan haalt u Ezechiel  28 aan Ik zie hierin geen enkel verband met de zondeval en de wat u noemt verdichtte machten...Wat dat ook zijn mogen ...... ...In Ezechiel gaat de Godsspraak van de profeet over de koning van Tyrus..... en de profeet beschrijft dit met voorbeelden uit het Scheppings verhaal........ Hij plaatst Tyrus  in de hof van Eden,  de hof van God,en op de berg van God, maar de profeet verbind het heidense Tyrus niet met de Hof van de Heere zoals in Gen 13:10..... Profeten gebruiken vaak voorbeelden om hun Gods spraken duidelijk te maken en dit is hier het geval. Tyrus was een slechte koning en zijn  slechtheid heeft evenals onze slechtheid  te maken met de zondeval.....In vers 17 zegt Ezechiel namens Gid tegen Tyrus: u richtte uw wijsheid ten gronde ik wierp u ter aarde, ik stelde u voor koningen zodat zij op u neer zouden zien..... verder wordt hij veroordeeld vanwege de overvloed van ongerechtigheden.... nou nou, Tyrus is geen beste..... het slot is “ u zult niet mer bestaan tot in eeuwigheid”  

Hoe ik aan meerder dimensies kom, wel uit de Bijbel..... Nadat Jezus was opgestaan uit de doden stond Maria van Magdala huilend bij het graf. Joh 20:11 en ze zag  twee engelen in witte kelderen.... en ze vroeg hen “ ze hebben mijn Heere weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben” ...........  en toen ze zich omkeerde zag ze Jezus staan en ze wist niet dan het Jezus was...... Hier is dus iets bijzonders aan de hand..... ze had drie jaar met Jezus omgegaan en nu Jezus stond daar en ze kende hem niet...... Ze weet niet dat Hij het is...... Hij verschijnt dus in een andere dimensie ........ In vers 17 zegt Jezus “ houdt mij niet vast want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader,“................dit betekend dus dat Jezus eerst naar de Vader moest gaan om een andere verschijnings vorm te kunnen aannemen........ In de  Veertig dagen tussen zijn opstanding  en zijn hemel vaart is Jezus steeds heen en weer kunnen gaan tussen zijn Vader en de aarde...... Hij heeft dus na zijn opstanding een andere dimensie ( lichamelijke / tegenwoordigheid aangenomen ).......

Over ditzelfde fenomeen lezen we  in in Lucas 24 vanaf vaers 36 .... De dicipelen waren biJ elkaar en ze spraken over de dingen die gebeurden.... en opeens stond Jezus in hun midden....niet via de deur hoor..... hij was daar opeens........  Paniek ! Wat schrokken ze.... ze waren angstig en bevreesd staat er en ze dachten dat het een geest was.....  ze konden het niet geloven..... Jezus zei wat zijn jullie in verwarring...? en waarom denken jullie zo.... . ? Zie mijn handen en mijn voeten want ik ben het zelf.... Raak mij aan want een geest heeft geen vlees en brenderen zoals ik..... Jezus was daar dus zomaar door een gesloten deur..... een andere dimensie !  Toen vroeg Jezus om eten en zij gaven hem een stuk van een vis en een honingraat En toen geloofden ze het niet van blijdschap ........ ja van........blijdschap......het staat er echt........ nog niet......Toen zei Jezus dit heb ik toch tegen jullie gezegd dat  alles war er geschreven staat  over mij in de wet ban Mozes en de profeten en de psalmen dat dit vervuld moest worden..... 

En dan staat er iets wat voor ons ook onmisbaar is..... : “ Toen opende Hij  hun verstand , zodat zij de schriften verstonden..” ..............  Dit is heel belangrijk..ook voor ons........ .!!!!!! ..... wij moeten biddend aan de Here vragen om de opening van ons verstand........ Zodat wij de Bijbel gaan onderzoeken  met ons verstand en gelovig amen kunnen  zeggen.......... geloven zonder ons verstand kunnen wij niet....... want daar zal het omgaan...... zeker in de tijden die we nog tegemoed gaan........ een Werkelijk en juist inzicht in de Schriften, begrip van de samenhang en  heel de verlossings geschiedenis is een gave een zegen van God...... 

Waarom nu dat andere dimensionele  lichaam ook voor ons zo zal zijn, ......... beschrijft Johannes in zijn brief aan de gemeente..... 1 Joh 2: 2 “Geliefden nu zijn wij kinderen Gods , en het is nog niet geopenbaard wat we zijn  zullen : maar we weten , dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen” ... ........... .een prachtige tekst....Johannes noemt zijn lezers kinderen Gods..... dat ben je  als je Jezus kent ..... en we weten nog niet hoe ons leven en sterven zal zijn.... hoe we zullen sterven Wanneer  we zullen sterven wat het is om te. sterven.... , maar we weten wel dat als Hij dat is de Here Jezus geopenbaart zal zijn, dit is  als hij terug komt op de wolken van de hemel, dat we hem dan gelijk zullen wezen...... Dus ook wij zullen ons eigen lichaam ( want alle oog zal hem zien!)  een onsterfelijk lichaam terug ontvangen een lichaam zonder dood en verderf geen veroudering geen ziekten meer geen handicaps meer zij  zijn verdwenen enz......... Jezus kreeg  zijn opstanding dat meer dimensionale lichaam dus wij ook want we zullen  Hem gelijk wezen...we zullen Hem zien gelijk Hij is met onze eigen  ogen....Geweldig toch............ wat een vooruitzicht!!!!!!..want ....... ’tblij Vooruitzicht dat mij streelt ,......Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen ,........U in gerechtigheid aanschouwen, ........ Verzadigd met uw Goddelijk beeld.!!!!! ... dat is onze toekomst......

Het duizend jarig rijk vraagt mij nu teveel tijd om dit nu te beschrijven...... Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Zijn Woord.... Shalom en een gezegende zondag Anna 

Esther op 13-01-2018 14:44

Lieve mensen allemaal... ik moet heel eerlijk zeggen... ik begrijp het niet echt. Eindtijd/koninkrijk van God. Ik kreeg de laatste weken ineens allerlei verschillende uitleggingen... en niets loopt gelijk. Ik was ziek, nog niet helemaal beter... ik voel me nu als een uitgewrongen vaatdoek. Dus ik had wat meer tijd... maar, och, och... wat veel denkbeelden/visies.

Heel verwarrend... ook allerlei visie's  over Openbaring, dan weer over de eindtijd... dan weer over de één of andere anti-christ... Het is allemaal een ontzettend verwarrend geheel. En ieder heeft zijn/haar eigen visie op al deze dingen.

Welke visie klopt?? Of géén van allen. Is het antwoord zo veel makkelijker als dat we denken... en maken het met elkaar zo veel moeilijker... Of moet het steeds weer passen in één of andere theorie. En dan hebben we nog een keuze menu.... Het klinkt niet leuk... ook niet zo bedoeld... maar... laten we gewoon eerlijk zijn... we verdwalen in al die verschillende meningen.

Ik vraag mij wel steeds meer af... wat voor meer waarde geeft het ons, om het allemaal te weten... met ook nog het gevaar, welke uitleg klopt. Komt de Heere één keer terug... of twee keer terug... komt de Heere misschien 10 keer terug... wat een verwarring allemaal. Komt Hij in het aards Jeruzalem... of gelijk het hemelse Jeruzalem.

Ik verwacht de Heere Jezus... en dat is mij genoeg... Wat mij meer bezighoud is... hoeveel mensen heb ik al kunnen bereiken, of hoeveel heb ik kunnen zaaien. Dan schaam ik mij... veel met mijn hoofd in de boeken... ik wil het persé weten... en al die andere mensen dan?? Het evangelie is toch niet zo moeilijk....Jezus sterven voor een zondige wereld, en Zijn opstanding... wij hebben een verheerlijkte Heere Jezus Christus. En dat moeten mensen weten... dat de Heere er ook voor zonden gestorven is.

Het gaat om vergeving... Johannes 3 : 16... is waar het om gaat.  

En dit is geenzins om wie dan ook, belachelijk te maken... tenslotte was ik ook vaak aan het graven en uitdiepen. Ook ik had mijn eigen visie of mening over alles. Maar... met zoveel verschillende meningen... is gewoon een bewijs dat er ook veel visie's  gewoon niet kloppen.

Laten we dicht bij onze Heere Jezus Christus blijven... "Volg Mij..." zegt de Heere Jezus. Dan komen we ook het minste in het struikgewas van allerlei leren en meningen. Hij is belangrijk... van Hem moeten we het hebben, in onze gewone dagelijkse leven. De Heere is ons Anker en onze Toevlucht... als we het niet meer zien zitten, als we eenzaam zijn, of ziek, of moeilijkheden hebben... dan is Hij alleen belangrijk voor ons. En helpen al die visies ons niet.

Maar... toch sterkte met dit onderwerp... en we mogen ook vragen aan onze Heere Jezus Christus. Dat Hij ons er in leid.

Nog een fijn weekend voor allen... Vaders zegen en vele hartelijke groeten, Esther.

Tom Hendrix op 13-01-2018 15:36

@Esther: 14.44. uur. Inderdaad beste Esther, Jezus volgen, dat is het belangrijkste. En terecht verwijs je naar Johannes 3: 16. Dat geeft moed, als we aan de Here Jezus ons vastklampen. Hij en alleen Hij is: " De Weg, de Waarheid en het Leven".  Gods rijkste Zegen voor U Esther, en de overige reageerders.

Tom Hendrix op 13-01-2018 15:45

@Tineke: 08.37. uur. Bedankt Tineke!

Groet: Tom.

Esther op 13-01-2018 16:11

Hallo Anna... ons schrijven ging bij elkaar langs. Ook wat je schreef op 12:20... daar zitten hele mooie punten in die je aanhaalt. ik kan het niet laten om het even te zeggen... het komt soms zo over dat ik alles afbreekt, en dat is niet mijn bedoeling.

De meningen kunnen soms verschillend zijn... maar gelukkig  is nog genoeg waar we veel van elkaar kunnen leren. Vond het ook mooi hoe je het aanhaalde over de vorst van Tyrus... uit Ezechiël... En zo zie ik het ook vaak, veel in symbolische vorm om iets duidelijk te maken.

lieve groet, van mij, Esther.

Tineke op 13-01-2018 19:41

Wil even delen met jullie, ik voelde me erg bemoedigd door de

fijne liederen die werden gezongen vanavond via Nederland Zingt

waar ik meestal naar luister.

Alllen een fijne avond en een goede zondag.

Tineke

Michaël ;-{> op 13-01-2018 20:51

@ Anna op 13-01-2018 11:16

Dank u Anna.

U haalde zelf de opstanding van de doden al aan, dat is namelijk ook hetgeen waaraan ik zelf meteen moet denken bij Michaël, terwijl ik vergeten was om dat toe te voegen.

Zoals er geschreven staat in o.a.:

Daniël 12

2 Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.

1 Korintiërs 15

51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven - toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblijk, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’

1 Tessalonicenzen 4

16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aarstengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden

Ik wens u een heel fijn weekend. Maranatha

Michaël ;-{> op 13-01-2018 21:00

@ Esther op 13-01-2018 14:44

Lieve Esther: ''Ik verwacht de Heere Jezus... en dat is mij genoeg...''

Dat ben ik helemaal met je eens. Ikzelf vind het ook niet nodig om alles te moeten doorgronden, ik zie daar het nut niet van in. Maar het is wel leuk om de visies van anderen daarover te lezen. Terwijl mijn vertrouwen in de Heer onveranderd blijft. Want alles gebeurt op Zijn tijd.

Ik wens jou natuurlijk ook een fijn weekend toe en hoop dat je snel weer beter bent. Beterschap!

Michaël ;-{> op 13-01-2018 21:12

@ Piet 1 op 13-01-2018 09:45

Ik zag nu net pas uw reactie. Dank u.

Echter, of het de antichrist persoonlijk is of zijn volgelingen, op dit moment tiert zijn gedachtengoed al aardig rond in deze wereld.

Hartelijke groet, Michaël

Qromwel op 14-01-2018 14:04

Tineke op 12-01-2018 17:35: Hij maakt alle dingen nieuw!

Anna op 14-01-2018 19:22

 Beste Esther 14.44 uur en 16.11 uur.

Uw reacties lezende schrok ik een beetje..... uit Uw vele vragen merk ik dat u het allemaal wel wilt weten. Maar in de war lijkt te zijn.........u noemt een aantel dingen op die vragen bij u oproepen....... over de wederkomst van Christus .... nou, Esther dat is echt maar een keer hoor.............Laat u niet in de war brengen......

Mijn eerste reaktie is dan ook ; laat u niet in de war brengen.!!!!!!!!!!!!!      Ook niet door mij.......  Dat is niet nodig....... Je hoeft ook niet alles te weten.... U met uw oprechte en eenvoudige geloof en uw warme liefde en groot hart voor Jezus.... U verteld over hem waar u maar kunt. U bemoedigd mensen, ga daar vooral mee door. Dat is uw taak in het Koninkrijk van God.......... We hebben als mensen allemaal verschillende talenten van God gekregen en daar ligt uw kracht, het eenvoudig vertellen wie Christus is.... Mijn talenten liggen ergens anders, dan uw talenten,.......... hiermee wil ik niet zeggen dat het een beter is dan het andere maar ze vullen elkaar aan. Dat geeft niets dat is niet erg dat maakt ons Christen zijn alleen maar boeiender.....        “ Wij zijn immers een lichaam met vele leden....... “ Hiervoor mogen we God danken en  loven want het zou een saaie boel worden als we allemaal hetzelfde dachten deden  en waren......... Daarin zien we ook Gods grootheid..... God houd van diversiteit....... ! Maar God houd wel van de waarheid....... en als ik dan iets lees wat onBijbels is dan probeer ik dit met de Bijbel uit te leggen........ Maar We hoeven niet alles te doorgronden.... zeker als je er nog niet “ aan toe bent”.........laat u dan niet verwarren...... en als je het echt wilt weten toets dan wat gezegd wordt aan de Bijbel..... en stel  een vraag aan iemand die u kan helpen...... maar blijf het altijd toetsen..aan Gods woord...... .......Maar uw kracht ligt in het warme bemoedig van mensen..... ga daar mee door......

Wat ik nu weet,  wist ik 25 jaar geleden ook niet.... Wat dat betreft verkeer ik in een bijzonder positie waar ik dankbaar voor ben...... Ik ben gezond en mag over de hele wereld reizen ( spreek veel met Joden, religieus en liberaal spreek met moslims in hun eigen  landen. Spreek met christen Chinezen over hun geloof in Jezus, met zuid Afrikanen ( pas nog)over diversiteit gesproken )!,en hiervoor ben ik de Here dankbaar dat ik dit mag doen....... Maar daardoor leer je wel verbanden zien zowel in de politiek als in de Bijbelse dingen...... Want wat vele Christenen  vergeten het gaat in de Bijbel niet alleen over het behoud van mensen, Ja dat is het hoofddoel van God,( want de mens was de kroon op zijn schepping) maar ook om zijn schepping zelf de natuur de dieren zodat  dat ze elkaar niet meer  opeten.... ( staat in de profeten kind bij het hol van de adder) God wil de schepping ook weer helemaal volmaakt terug te krijgen.......Dus de politiek is ook onderworpen aan Gods besluit.....!!!!!! Dit is iets om over na te denken..... ! 

Ik begrijp best wel dat er mensen zijn ( en misschien u ook.  ) die deze mogelijkheid van Bijbel studie niet hebben.... want het kost heel veel tijd en energie en vooral voorzichtigheid.......Met  een baan en vooral een gezin met kinderen vraagt veel aandacht en tijd .van mensen...... ...... en ik zei al schrijven op z’on site als deze vraagt het veel voorzichtigheid........ want het is niet mijn bedoeling om u en anderen in verwarring te brengen.... en helaas merk ik  bij u verwarring en  dat u alles wilt weten, maar Esther heb geduld het kan niet allemaal tegelijk...... Zo ook met vragen hier op deze site...... dan zie ik iets over de “ opname” en daar is zeer veel over te doen ( vaak ook veel onBijbelse dingen ) op dit moment..... maar dat zeg ik altijd toets het zelf  aan de Bijbel. Zoek in de Bijbel waar de verbanden liggen lees uitleg van de Bijbel erbij...... 

Maar ik u een tip geven vraag voor uw verjaardag de studie Bijbel van de Herziene  Staten  Vertaling eens als cadeau..... zeer waardevol.....zult u geen spijt van hebben......( Wel duur hoor maar de moeite waard.....)

Beste zuster in onze Here Jezus Christus.. Wees sterk houd moed ga door waar u mee bezig bent, en goed in bent : en heb wat geduld met moeilijke dingen als eindtijd,  het koninkrijk van God, de opname,  en het laatste oordeel...... Op Gods tijd zult u ook dat herkennen...... Gods zegen voor u Shalom Anna 

Anna op 14-01-2018 19:47

Michaël 21.12 uur.

Beste Michael... U leest dus u puur nieuwsgierigheid zo u aan Esthee schrijft.... U vind het wel leuk al die visie’s. Mag ik u dan vertellen wat Jezus zegt: Lucas 12:  54 “ Wanneer u een wolk op ziet komen vanuit het westen , zegt meteen er komt regen. En zo gebeurt het. En als de zuiden wind waait, zegt u er komt  hitte en het gebeurt. Huichelaars , de aanblik,van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden.......” ........ Het is niet voor de lol dat de Bijbel ons dit zegt..... u mag het niet ontkrachten..... 

En waarom moeten we de tijden kunnen duiden.....Nou ....  daarom....... :::::Jezus zegt Waakzaam te zijn....... omdat we raar op zullen kijken als de zon opeens verduisterd zal worden, en de maan haar schijnsel niet meer zal geven,  en de sterren des hemels daaruit zullen vallen als meteorieten en ruimte schroot.....en een derde van de aarde weg ( opgerold) zal zijn...... dat de krachten in de hemelen heftig heen en weer bewogen zullen worden...... zelf zo dat mensen zullen roepen bergen valt  ons en heuvelen bedek ons...... .....Lopen we dan ook hard weg.......net als iedereen.....? Wees waakzaam,   Dat we als Christenen weten wat er gebeuren  zal.... en dat dit niet voor ons volgelingen van Jezus  als een verrassing zal komen..... en dat we niet iedereen  de schuld gaan geven, van de atoom bom die zeker vallen zal.... ( zie Zacharia ) maar dat we weten dat God regeert....en dat dit de tekenen van zijn wederkomst zullen zijn..... Dus Michaël ( ik zeg het min of meer met een knipoog ik bedoel u niet de les te lezen ik vond het alleen grappig dat u het meteen weer ontkrachtte...... .. ) het is geen “ nutteloze leuke  visie” ..... het is werkelijkheid die ons misschien snel zal berijken.....En mogelijk ...... ..dat we onze medebroeders en zusters die nog niet zover zijn die deze kennis nog niet hebben, dan terzijde kunnen staan..... dit laatste geld  vooral als we niet meer kunnen kopen en verkopen ten tijde van de antichrist.......Dan zullen we elkaar als Christenen moeten bijstaan..... zelfs met iets banaals als eten en drinken...... Of wilt u het teken aan uw voorhoofd.... ? nee toch..... Grapje hoor want ik weet dat u zo niet denkt..... Groeten van Anna....

Tineke op 14-01-2018 19:59

Ja Qromwel, dat is een geweldig ""Vooruitzicht""

Nog even ter bemoediging!

De toekomst van een christen is niet hier op aarde. onze toekomst is in de hemel.

Het moment de de Here Jezus ons komt halen en we Hem zullen zien van aangezicht

tot aangezicht. Daar mogen wij naar uitkijken en daar moeten we ons ook voor

inspannen (in geloof)zodat we waardig geacht worden om Hem te mogen ontmoeten

en het toekomstige oordeel te ontvluchten.De komende opname v/d gemeente is een

troost voor de gelovigen.Wij vallen niet onder het oordeel omdat wij zijn vrijgekocht

door de Here Jezus.Onze hoop en verwachting is op Hem.

En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten,Die Hij uit de doden opgewekt heeft,

namelijk Jezus,Die ons verlost van de toekomende toorn. 1Thess. 1:10

Wat een Dag, Oh wat een Dag zal dat..........zijn.

hart. groet...........Tineke

Anna op 14-01-2018 20:07

Michaël 20.15 uur met wat u daar schrijft ben ik het helemaal eens hoor. Prachtige teksten !!!!Dat stukje van 1 Tes 4 :16 daar zijn ook zoveel onBijbelse dingen over. Deze  tekst wordt helemaal opgeblazen....en de meet volslagen onzin  wordt ( in mijn ogen) daarover verteld. terwijl het als troost voor de Tessalonisensen  door Paulus geschreven is..... vera 18 !!!!! 

Groet. en een goede week Anna 

Anna op 14-01-2018 20:07

Michaël 20.15 uur met wat u daar schrijft ben ik het helemaal eens hoor. Prachtige teksten !!!!Dat stukje van 1 Tes 4 :16 daar zijn ook zoveel onBijbelse dingen over. Deze  tekst wordt helemaal opgeblazen....en de meet volslagen onzin  wordt ( in mijn ogen) daarover verteld. terwijl het als troost voor de Tessalonisensen  door Paulus geschreven is..... vera 18 !!!!! 

Groet. en een goede week Anna 

Piet 1 op 14-01-2018 22:12

Anna op 13-01-2018 12:20,

"Hoe ik aan meerdere dimensies kom, komt wel uit de Bijbel", aldus jouw reactie op Ezechiël 28:13-16.

Je kwalificeert jouw exegese, uitleg dus als gefundeerd op de H.Schrift, terwijl ik inzake Ezechiël 28:13-16 op de samenhang wees in Jesaja 54:11-13 ..(wat heenwijst naar het tijdperk van de grote vrede in de eindtijd) ..en de afrondende betekenis in zijn volheid in Openb.21:18-21.

Alsof ik niet weet dat de heerlijkheid van de koning van Tyrus door Ezechiël wordt vergeleken met de bevoorrechte toestand van de eerste mens in het aards paradijs.

In de passage zit meer inhoud dan jij er in uitdiept en de passage ons biedt... ook zij opgemerkt dat hier de vertalingen van vers 14 op punten verschillen.  De tekst onthult de glorievolle lichamelijk constitutie van Adam van voor de zondeval uitgedrukt in edelstenen zoals in Openb.21 ...met de gestelde 9 'edelstenen' werd in Adam de grondslag gelegd van zijn schepping maar dat volheid van de 12 wordt pas op de jongste dag verkregen, je zou ook kunnen zeggen de: ..de weten-schap van de onsterfelijkheid.

Het verheerlijkte lichaam is doorstraalde Licht glorie, de organen beenderen en noem verder op, zijn verheven door de kracht en macht van het openbarende licht van God, het materiële van ons lichaam is dan getransformeerd in het boven-natuurlijke in zijn doorstraalde glorie zoals in Daniël 12:3 beschreven.   ..Zo wordt dan ook in Hebr.4: 12 de grondslag gelegd als herstelde vrijheid naar Jesaja 54:13-14, die gerelateerd is aan de oorspronkelijke vrijheid.  In de periode van het "1000"jarig Vrede-rijk gaan de heiligen op naar het overlappende opstandingslichaam in zijn glorievolle heerlijkheid van de onsterfelijkheid.   

De opname in het paradijs ten tijde van de verdrukking is zeker mogelijk zoals ook Elia en Henoch in het paradijs zijn opgenomen maar ook deze moeten van daaruit terug keren om hun leven af te sluiten en te voltooien.  Zo God dan mensen tijdens de verdrukking wilt beschermen door ze in het paradijs te plaatsen zullen ze terugkomen als daarop het Vrede Rijk aanvangt en dit om dus hun leven te voltooien...bij deze opname zullen ze dus Niet !! de onsterfelijkheid ontvangen want je kunt niet de fundamentele grondslag overslaan die wat ik hierboven beschreef...de verdere heiliging tot aan wederkomst op de jongste dag.

Ook hedentendage verschijnt de Heer aan mensen in zijn gewone gestalte of Hij openbaart zich in zijn verheerlijkte lichaam, Paulus werd blind door de verschijning van de verheerlijkte Jezus...

Cees op 15-01-2018 02:09

@Piet 1 op 11-01-2018 14:28

Het doet me goed te constateren dat u vanuit het forum (Anna) kritisch commentaar krijgt op uw wel heel bijzondere ‘uitleg’ van Gods Woord.

Want wat u verkondigt klinkt de ervaren Bijbellezer heel vreemd in de oren!U bedient uzelf daarbij ook nog es van een niet te doorgronden terminologie:

een Lichtlichaam ?? doorstraalde ?? glorie  dichtheid ?? (verdichting ?? door de zondeval) van het materiële vleselijk-lichaam  Adam in een ..... voorstelling van 9 edelstenen ???

En dat, alsof het een en ander een logische gevolgtrekking is die opdoemt tijdens het bestuderen van Gods Woord.

U schreeft aan Anna: ‘Hoe jij komt aan het idee van meerdere dimensies mag jij mij uitleggen maar volgens mij is dat geen Bijbelse informatie...’

Het vermoeden van Anna dat er meerdere dimensies zouden kunnen bestaan is in het geheel niet vreemd ook al geeft de Bijbel daar geen informatie over.

Maar denkt u dan wat u allemaal te berde brengt, wèl Bijbels kan worden gestaafd?Ik weet zeker dat dat niet het geval is!

En Tineke …… ik wil (moet!) inderdaad iets toevoegen ..... ik bedoel: iets (lees: veel) proberen te corrigeren!

Piet 1, de antichrist zou dus komen, kort voor het laatste Oordeel ???

Beste Piet 1, dat kan niet !!!

- het laatste oordeel vindt plaats na het einde van het 1000-jarig Koninkrijk en dan zelfs na de korte periode erna waarin Satan weer even wordt losgelaten

- de antichrist kan zich dan niet eens openbaren omdat ie aan het begin van het 1000-jarig Koninkrijk, aan het einde van Daniels 70e jaarweek, aan het einde van de 7-jarige periode van verdrukking, samen met de valse profeet, reeds in de poel des vuurs is geworpen.

Openbaring 19:20 En het beest (de antichrist) werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.

------------------------------------------------------------------

Ook heeft u het over de komst van de Mensenzoon bij het laatste Oordeel (Huh ???).

Zo lees ik dat niet in mijn Bijbeltje !!!

Mattheüs 24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

- na de verdrukking dier dagen -----> na de nog toekomstige en zeer aanstaande 7-jarige periode van verdrukking, de 70e jaarweek van Daniël

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

De Zoon des mensen komt (daalt neer op de Olijfberg) na de 7-jarige periode van verdrukking en blijft dan op aarde om als Koning te heersen over de ganse aarde in Zijn Koninkrijk. Deze zichtbare gebeurtenis staat bekend als de wederkomst van Christus waarbij Christus op aarde (op de Olijfberg) neerdaalt, door het Joodse volk wordt aanvaard als hun Messias en vervolgens Zijn Koningsschap op Zich neemt.Deze komst moeten we vooral niet verwarren met de, voor de ongelovigen onzichtbare, komst van Christus (in de lucht) om Zijn gemeente tot Zich te nemen (de opname van de gelovigen) waarbij de gelovigen van de aarde worden weggevoerd in de lucht naar Hem, om dan voor altijd met Hem te zijn.

Het laatste oordeel vindt plaats ná het 1000-jarig Koninkrijk en zelfs ná de korte tijd erna waarin Satan weer zal zijn losgelaten.Daarná vindt het laatste oordeel plaats over de verlorenen, de ongelovigen.

Openbaring 20:1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;

Dit, (vers 1 en 2) gebeurt dus aan het begin van het 1000-jarig Koninkrijk.

3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.

10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

De antichrist en de valse profeet vertoeven :-) dan reeds 1000+ jaren in de poel des vuurs!

11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

Hierboven lezen we over het laatste oordeel dat plaatsgrijpt nadat de korte tijd na het 1000-jarig Koninkrijk voorbij zal zijn in welke de Satan nog even werd losgelaten.Voorafgaand aan die korte tijd zijn er 1000 jaren voorbijgegaan waar aan het begin daarvan de antichrist (samen met het 2e beest, de valse profeet) in de poel des vuurs is geworpen.

Hoezo komst de antichrist kort voor het laatste oordeel ???Nonsens !!

Eenmaal in de poel des vuurs geworpen komt hij daar, zoals we in de Bijbel kunnen lezen, echt niet meer uit hoor !!

En het is allemaal zo eenvoudig!

Lezen wat er staat (zonodig ook de grondtekst raadplegen), geloven wat er staat, en dan heb je wat er staat! (een veel gebezigde uitspraak destijds van Joh. de Heer).

Oh ja, 2 Thess. 2, daar geeft u ook een bijzondere 'uitleg' aan en dat noopt mij tot corrigeren:

2 Thessalonicensen 2:1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,

- de toekomst van onzen Heere Jezus Christus ---> de komst van onze Heere Jezus- en onze toevergadering tot Hem -----------------> en de opname van de gemeente

2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de [b]dag van Christus[/b] aanstaande ware.

Hier heeft Paulus het over 'de dag van Christus' en zo staat het ook in de grondtekst !!

Eerst even een verduidelijking over ‘de dag van Christus’:

De ‘dag van Christus’ vangt aan met de opname van de gemeente waarvan alle leden, direct na de opname, voor de Rechterstoel van Christus zullen moeten verschijnen om weg te dragen hetgeen we, zijnde in ons lichaam, hebben gedaan. Goed of slecht.Het gaat dan niet om ons behoud (we zijn gered) maar om het ontvangen van een beloning of …. dat we schade lijden (wanneer al onze werken verbranden als hout, hooi of stoppelen).

1 Korinthiërs 3:11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

2 Korinthiërs 5:10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.De ‘dag van Christus’ vangt aan met de opname van de reeds gestorven wederom geboren en dus behouden gelovigen die direct daarna dan allemaal zullen worden be-oordeeld. Het betreft dus niet een ver-oordeling want dat treft enkel de ongelovigen tijdens het laatste oordeel.

Tekstplaatsen welke te maken hebben met ‘de dag van Christus’:

1 Korinthe 1:8 Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus.

1 Korinthiërs 5:5 Denzulken over te geven aan den satan, tot verderf des vleses, opdat de geest behouden moge worden in den dag van den Heere Jezus.

1 Korinthiërs 15:22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

2 Korinthe 1:14 Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in den dag van den Heere Jezus.

Filippensen 1:6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

10 Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus;

Filippensen 2:16 Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.

1 Thessalonicensen 2:19 Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onzen Heere Jezus Christus in Zijn toekomst?

1 Thessalonicensen 3:13 Opdat Hij uw harten versterke, om onberispelijk te zijn in heiligmaking, voor onzen God en Vader, in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

En de zgn. ‘dag van Christus’ behoeft niet persé 1 dag te betreffen maar omvat, naar het zich laat aanzien, een zekere periode (een periode welke begint met de opname en zich mogelijk uitstrekt tot aan Zijn wederkomst met al Zijn heiligen aan het einde van de laatste jaarweek, of misschien nog verder reikt.

Maar zodra we begrijpen dat ‘de dag van Christus’ aanvangt met de opname van de gemeente, zien we ook dat de Bijbel leert dat éérst de antichrist zich zal openbaren en dat daarna de gemeente zal worden opgenomen.En we verstaan dan ook dat de antichrist niet door de gemeente wordt tegengehouden.Dit geloofde ik vroeger wel omdat ik niet anders las en hoorde en dit ook uitdroeg.Maar toen ik zelf de Bijbel ging bestuderen ontdekte ik dat dit Bijbelgedeelte onjuist wordt uitgelegd door voorgangers, Bijbelleraren enz. die in hoofdzaak elkaar op dit punt napraten.Ik ruilde daarop mijn eerdere mening in voor wat de Bijbel op dit punt echt leert.Geen probleem, ik preek niet en heb geen boeken geschreven 

1 Thessalonicensen 4:15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

De uitdrukking 'toekomst des Heeren' heeft duidelijk te maken met het moment van de opname.Dus wordt hiermee hetzelfde bedoeld als met 'de dag van Christus’.

1 Thessalonicensen 5:23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

Jakobus 5:7 Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen.8 Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.

2 Petrus 1:16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.

2 Petrus 3:4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

Maar hier, in 2 Petrus 3 gaat het echter over de ‘dag des Heeren’ en deze verschilt totaal van ‘de dag van Christus’ !!!

2 Thess. 2 vers 2 heeft in de grondtekst niet staan 'de dag van de Heer' maar ‘de dag van Christus’!!!Het moge inmiddels duidelijk zijn dat deze twee begrippen totaal ten opzichte van elkaar verschillen.

Veel vertalingen gaan hier mank, houden die verkeerde lezing overeind en zijn er de oorzaak van dat de onjuiste vertaling van het woord ‘katechoo’ in vers 7 niet opvalt hetgeen dan weer de on-Bijbelse doctrine van ‘een opname op elk enig moment’ hardnekkig doet standhouden.

2 Thess. 2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want [b]die[/b] komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

- want [b]die[/b] komt niet, ……-----> want die 'dag van Christus', welke aanvangt met de opname van de gemeente, komt niet …..

- tenzij dat eerst …..-----> voordat de opname van de gemeente plaatvindt, zal éérst de antichrist zich openbaren

Vers 3 vertaal ik hierbij concordant vanuit de grondtekst:

"Niet iemand die je op een of andere manier zou misleiden, omdat [het niet] zal zijn, tenzij de afval eerst zal zijn gekomen en de man van de zonde zal zijn geopenbaard, de zoon des verderfs, .....".

- omdat [het niet] zal zijn-----> omdat die 'dag van Christus', het moment van de opname van de gemeente, niet aan zal breken …..

- tenzij de afval eerst zal zijn gekomen en de man van de zonde zal zijn geopenbaard, de zoon des verderfs,-----> enkel en alleen wanneer éérst de afval ......... en de zoon des verderfs, de antichrist, zal zijn geopenbaard ....

Zo af en toe bezoek ik www.thecloudchurch.org en beluister dan graag de 'sermons' van Robert Breaker.Recent trok een van zijn preken mijn speciale aandacht.Zijn preek ging over 'de dag van Christus' versus 'de dag van de Heer'.En Robert blijkt tot dezelde bevinding te zijn gekomen als ik indertijd.Zijn uitleg daarover te bekijk-luisteren was voor mij een aangename verrassing:

https://www.youtube.com/watch?v=AhlkUxAVaSk&feature=youtu.be

Paulus stelt de Thessalonicenzen gerust met de woorden: Laat je 't hoofd niet op hol brengen als zou 'de dag van Christus' (die aanvangt met de opname) al aangebroken zijn. Die dag (van Christus), de opname, komt niet tenzij dat eerst geopenbaard zij de mens der zonde (de antichrist).

Paulus geeft hun iets om op te letten wanneer lieden zich aan zouden dienen welke zouden beweren dat de 'dag van Christus' reeds aangebroken zou zijn en dat de opname van de gelovigen dus reeds zou hebben plaatsgevonden.

Om de gemoederen te bedaren houdt Paulus hen voor dat voorafgaand aan de opname, éérst de antichrist zich zal openbaren.

Overigens, dat zich openbaren van de antichrist moet dus voor de gemeente waarneembaar zijn en niet plaatsgrijpen bijvb. 0,1 seconde voordat de gemeente wordt weggenomen maar een tijdje daarvoor.Anders heeft deze belangrijke aanwijzing voor de gemeente geen enkele zin.

(volgens mijn inzichten, waar ik dan ook niet verder over uit zal weiden: de Opname vd Gemeente verwacht ik rond het Joodse Pentecost (eind mei/begin juni) en de openbaring vd antichrist op de helft van het Joodse jaar (eind maart/begin april), dus 2 maanden voorafgaand aan de opname vd gemeente, en alweer naar mijn inzichten verwacht ik deze gebeurtenissen te zullen plaatsgrijpen in het jaar 2020)

Het is de foute vertaling in vers 7 van het woord 'katechoo' met 'wederhouder' die het aanvaarden van wat Paulus hier leert (éérst de antichrist en daarna de opname van de gemeente), in de weg staat.

Unaniem wordt geleerd dat de gemeente de openbaring van de antichrist weerhoudt, oftewel tegenhoudt.En dat enkel en alleen vanwege de onjuiste vertaling van het woord ‘katechoo’.Op alle andere voorkomende Schriftplaatsen met het woord ‘katechoo’, wordt dit woord unaniem vertaald met het begrip ‘vasthouden’.En zo dient het in vers 7 ook te geschieden.De gemeente houdt niets tegen, maar iets of iemand houdt zich vast, totdat ….

Deze onjuist, verkeerd geïnterpreteerde, vertaling van vers 7 belemmert de acceptatie van wat Gods Woord in vers 1-3 laat zien.

Vers 7 van 2 Thess. 2 luidt eigenlijk als volgt:

“Want het geheimenis der wetteloosheid is al in werking, slechts totdat de nu vasthoudende uit het midden komt”.

Satan wil zijn positie (toegang tot de troon van God, om de gelovigen aan te klagen) te midden (!) van de zonen Gods (Job 1) vasthouden.

Dat lukt hem slechts totdat hij 'uit het midden' zal worden verwijderd, zal worden weggedaan.

Daarna breekt de periode aan die we kennen als 'de ure der verzoeking'.

En uit die 'ure der verzoeking' zal de gemeente worden weggenomen.

Precies zoals de Bijbel ons dat leert.

Het is dus niet de opname van de gemeente wat de antichrist zich doet openbaren.

En ook van een zogenaamd 'tegenhouden' van de antichrist is totaal geen sprake !!

Het is juist de openbaring van de antichrist (op Gods tijd) welke ervoor zorgt (veroorzaakt) dat de gemeente kort daarna wordt weggenomen.

Dit blijkt dus volledig in overeenstemming te zijn met een correcte lezing van vers 3.

Alom wordt geleerd dat de antichrist zich pas zal kunnen openbaren nadat de gemeente is opgenomen hetgeen echter tegen Paulus' onderwijs ingaat.Deze onjuiste lering vindt z'n oorsprong in de ongefundeerde doctrine dat de opname op elk enig moment in de tijd, zonder een voorafgaande gebeurtenis, kan plaatsvinden (de zogenaamde doctrine: 'The Imminent return of Christ').Het precieze moment van de opname van de gemeente weten we natuurlijk niet, dat is waar, maar we weten wel, dat wanneer we willen accepteren wat de Bijbel ons hierover leert, dat het zal gebeuren nadat de antichrist zich heeft geopenbaard.En juist het gegeven dat, voorafgaand aan de opname van de gemeente, éérst de antichrist zich zal openbaren, maakt de bewering als zou de opname van de gemeente op elk enig moment kunnen geschieden, tot een farce !!

Ik hoop dus dat de gemeente, nadat de antichrist zich eenmaal heeft geopenbaard, en de gemeente na bekomen te zijn van de schrik, echt wakker zal worden en gedurende die korte periode van (naar mijn inzicht, 2 maanden) nog voor een soort van opwekking mag zorgen.

Zoals 't nu nog gesteld is zal de gemeente, ook al geloven we in de opname en zijn we wederom geboren, in tegenspraak met wat Paulus schrijft, toch nog onverwacht door de opname worden overvallen.

Dat onverwachte geldt namelijk enkel de ongelovigen. Niet de gemeente.

Wat moet het voor de Heere Jezus zijn wanneer Hij de gemeente komt halen en de gemeente, zo te spreken, dan niet vol verwachting omhoog kijkt en uitziet naar Zijn verschijnen in de wolken?Het zich openbaren van de antichrist moet er juist voor zorgen dat de gemeente haar Heer echt naar de wijze van een verwelkoming zal verwachten !!Maar dan moet de gemeente eerst nog wat gaan ontdekken en wakker worden.Laten we hopen en bidden dat dit zal gebeuren.

Spreken over een zeer aanstaande opname van de gemeente wordt steeds minder op prijs gesteld.Opname? Ok, maar nu even niet. Eérst wil ik nog …..

Beste Piet 1, hier laat ik het dan even bij hoewel er mijns inziens nog zoveel meer loos is met uw visie.U bent voor wat betreft het verstaan van de Schrift, naar mijn mening, danig in de war.Het ware beter wanneer u in deze dingen een Pietje-Precies zou zijn :-)

met een hartelijke groet van Cees.

Piet 1 op 15-01-2018 11:02

Tineke op 14-01-2018 19:59,

In de NBG vertaling wordt over het oordeel in Openb.20:4 verwezen naar Daniël 7:9-14 ...dit oordeel luidt dus het "1000"jarig rijk in en van dit oordeel betoogde ik dat het het oordeel van het 6e zegel betreft, dit oordeel en het laatste Oordeel betreffen dus 2 oordelen en dus niet meer.

In Jesaja 66:16 en Maleachi 3:2-3 zien we dat ieder mens zonder uitzondering bezocht wordt door het Vuur van de Heilige Geest wat noodzakelijk is voor de gronding van de Nw. Hemel en Nw. Aarde in zijn eerste fase.. Jesaja 65:20-.   Het spreekt voor zich dat wie zich verzoend hebben met de Heer en niet meer zondigen het Vuur van de Heilige Geest tot extra voordeel strekt en te verdragen.

Om terug te komen op Daniël 7:9-14 zien we in vers 11 en 12 iets zeer opmerkelijks nl. dat in vers 11 het beest wordt gedood en zijn lijk wordt weggesmeten en in het vuur gegooid..(te verstaan als de hel, althans mijn opvatting). In vers 12 zien we het merkwaardige dat de overige dieren de heerschappij wordt ontnomen en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle.

Mijn conclusie hierover is dan, dat die andere beesten na het duizendjarig Rijk weer tot wasdom komen om dan met de antichrist uiteindelijk verslagen te worden bij de wederkomst op de jongste dag.   Dit impliceert...bekeken vanuit die conclusie dat het beest in vers 11 de valse profeet is en die zal optreden voor het 1000jarig rijk, dus vóór het 6e zegel wat dus het oordeel is in Openb.20:4. Dit is wat ik eerder betoogde voordat ik Daniël 7 aandachtig las ...Openb.20:7:9-.

Iedereen moet maar zelf weten wat hij met deze informatie doet, maar ik ben er zeker van dat het onderscheid tussen het oordeel van het 6e zegel en het laatste oordeel onvoldoende wordt belicht en daardoor allerhande verkeerde visies ontstaan die onnodig veel verwarring scheppen. Ook als men voorbij gaat aan Johannes 11:24 inzake de eventuele opname, komt men tot de meest verwarrende theorieën.

Ik ben niet in algemeenheden vervallen maar kwam met details, stap voor stap en ook heb ik geprobeerd mij beter verstaanbaar te maken...al schrijvende werd het ook voor mij zelf leerstof tot bezinning en verdieping...want de Bijbel is voor de gelovige wat het onderzoek is voor de wetenschapper-s.

Anna op 15-01-2018 12:05

Tineke 19.59 uur.

Wij leven hier op aarde.... en in deze periode van genade,  hebben we als Christen Jezus leren kennen als middelaar voor onze zonden bij de Vader. Hij vergeeft onze schuld en werpt ze weg, en  wij mogen weten dat we verlost zijn en we hebben iedere dag omgang door gebed en andere dingen ( Bijbel,lezen ) met God nodig ( de dagelijkse bekering) vernieuwing van denken..... Als wij sterven dan gaat onze ziel ( dat is onze persoonlijkheid ) terstond naar de Heere..... in de hemel....( .Ons lichaam verteerd...Maar op Zijn tijd geeft God ons dit weer terug......)  Dit is nu al 2000 jaar met alle christenen, volgelingen van Jezus mensen die in Jezus geloven zo.......  en dit zal zo doorgaan, hoelang  weten we niet, want dat is ons nog niet geopenbaart, maar wat we wel weten is : dat dit zo door zal gaan totdat Jezus terug komt........ ...... 

De eerste gemeenten waaraan de brieven geschreven zijn hadden een sterke verwachting van Jezus zijn terugkomst..... dit was ook en Tessalonica zo....., dat was ook geen wonder want toen Jezus naar de hemel ging zeiden de engelen “ gelijk gij hem hebt zien opvaren zal hij ook wederkomen” en de mensen van toen (  +- 50 na Christus ) wisten heel goed, dat tussen het sterven en de opstanding van Christus ook maar drie dagen zaten dus de eerste gemeenten waren volop in de verwachting van de wederkomst van Christus dat dit zeer spoedig zou gaan gebeuren.....

Paulus schrijft de brief aan de Tessalonisensen ( gedateerd in 49/51 na Christus.).........dus nog maar 16 jaar na Jezus zijn kruisiging.... Paulus maakte zich zorgen over de gemeente want ze waren er ruw door de stads bestuurders weggestuurt, ( ze werden beschuldigd van oproerkraaiers en staatsondermijnende activiteiten) en daarom sruurde Paulus een paar maanden later  Timotius naar de stad......om te gaan kijken hoe het met de gemeente  ging...... Timotius vertelde hem dat het over het algemeen goed ging met de gemeente, maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er waren enkele gemeente leden overleden 4:13 Omdat men nog niet alles wist over wat er bij de wederkomst van Christus zou gebeuren met ontslapen christenen 3:10 en 4: 13 dachten sommigen blijkbaar dat de overledenen de wederkomst zouden mislopen. Zij waren daardoor in wanhoop en rouw gedompeld 4:13 . Bovendien deelde Timotius aan Paulus mee dat de mensen in Thessaloniki een vraag  hadden over het tijdstip van de Here 5:1:12 Dit gaf de gemeente leden een onrustig en ongeduldig gevoel .....Paulus stelt in zijn brief de tessalonisenen gerust: zij zijn niet voor beschikt voor toorn, maar voor de zaligheid op de dag van de Heere ( net als christenen van vandaag)....  sommige pas bekeerden twijfelden ook gezien  de recente onverwachte sterf gevallen, ze waren verward en dachten dat het afkeuring van God was...... Hoe het ook zij, de Tessalonisensen hadden het duidelijk nodig om gerust gesteld te worden over hen die ontslapen waren.... 4:13:18 en over hun eigen bestemming bij de wederkomst. 5: 1:11 .... Ze waren ook kwetsbaar ze hadden niet gedacht dat de vervolgingen zo lang en zo hevig zouden duren....3: 3-4 en 2 T 1:5-7 En er was nog veel meer aan de hand in die gemeente..... sommigen maakten zich afhankelijk van de rijkere gelovigen enz.....Mogelijk werden al deze problemen veroorzaakt door  het feit dat de Tessalonisensen verkeerde ideeën hadden over de toekomst. ...... Toen Paulus dit overwegend positieve bericht  van Timotius hoorde was hij  blij en opgelucht....en begon hij met schrijven..... Zijn voornaamste doel daarbij was de hoop van de Christenen te Thessalonika opnieuw aan te wakkeren na de onverwachte sterfgevallen in de gemeente. Ook wilde hij, hen ervan verzekeren dat zowel de  gestorvenen, als de levenden voorbestemd waren tot zaligheid bij de wederkomst 4: 13 en 5:11 Tevens verlangde hij ernaar de Tessalonisensen te verzekeren dat zij behoorden tot hen die God had uitverkoren tot zaligheid 1: 3 en 5:24  verder sprak Paulus over de authenticiteit van hun eigen ( in de stad)  predikers van het evangelie 1:5 -2:–12, 2:17, 3:10 gezien. De langdurige afwezigheid ( van Paulus zelf ) of mogelijke vragen over de onverminderde verdrukking.en onverwachte sterfgevallen... Paulus probeerde de Tessalonisensen ook te bemoedigen door hun uit te leggen dat de vervolgingen voor een christen normaal is....  en hij riep de pas bekeerden op en dan met name de heidenen onder hen tot sexuele reinheid 4:3-8 en de inactieve gemeente leden tot betaald werk4:9-12....Paulus geeft hun dit tot troost en  onderwijzing en om hen minder afhankelijk te maken van hem en Timotius..... en hun Eigen voorgangers te respekteren.....  

Bovenstaande haal ik uit mijn studie Bijbel. Ik schrijf dit om te laten zien dat wat men tegenwoordig zoveel hoort en bekent staat als de zogenaamde “ opname van de gemeente” dat dit  op grond van de tekst uit Tessalonisensen 4 :14 -17 onjuist is...........  De gemeente zal niet worden opgenomen voor de grote verdrukking..... Dan zouden andere teksten uit de Bijbel geheel ontkracht worden..... dan heeft het ook geen zin dat Michaël in de laatste jaren van de regering van de antichrist de gemeente zal bijstaan.... Dan heeft het ook geen zin dat  de tijden ingekort  zullen worden..... .......................

Wat Paulus hier bedoeld is: Zoals Jezus gestorven is, en is opgestaan zo zal God de overleden Christenen,  dus degenen die in Christus ontslapen zijn met Hem ( bij Zijn glorieuze wederkomst ) terug brengen..... dat wil zeggen de zielen van hen die tot op dat moment met Christus in de hemel zijn geweest die zal Christus met zijn terugkomst naar de aarde,  levend maken en met zich mee brengen. En het volgende......  degenen die  Christus kenen en op dat moment ( van de wederkomst ) nog in leven zijn...... “ Wij die levend zullen overblijven “ zegt de Bijbel “ , Paulus zegt hier dat alle christenen rekening behoren te houden dat de mogelijkheid dat Christus  tijdens hun leven terug komt....de Bijbel zegt” de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan “ .... Dit klopt met wat 1 kor 15 -51 t/ m 53 zegt!  De Bijbel zegt “ geroep ... stem van een aartsengel... bazuin van God ....” De drie geluiden roepen de doden op om uit hun slaap te ontwaken Michaël  heeft daar een functie in dit is de enige aartsengel. Eerst staan de overledene Christenen op uit hun graf en komen in het rijk der levenden....( Daarna worden de levenden in een punt des tijds veranderd en ontvangen ook zij een onsterfelijk lichaam )  en degenen die uit de dood zijn opgewekt gezamenlijk van de aarde opgenomen in de lucht  ( niet in de hemel) in de lucht! Om Christus te ontmoeten.... dit zal plotseling gaan.... ( in het Grieks kun je dat vinden) Dit zullen geen aardse regenwolken zijn maar de wolken die de heerlijkheid des Heeren omringen.... dezelfde wolken waarin Jezus ten hemel voer.....Er staat dus duidelijk “ in de lucht” dus hoe kan dan de gemeente worden opgenomen in de hemel????........... volgens mijn Bijbel gaan we Christus tegemoed in de lucht bij zijn glorieuze wederkomst..... zoals een koning verwelkomd behoort te worden..... met miljoenen gezaligden......Pualus schrijft dit als Bemoediging aan de Tessalonisensen zegt vers 18 ! 

Inderdaad Tineke : net zoals Paulus aan de Tessalonisensen schreef ; “ Wij vallen niet onder het oordeel” in leven niet en in sterven niet.........maar we zullen wel de grote verdrukkingen moeten  mee maken als we op die tijd dat het echt losbarst nog in leven zijn..... In Het midden Oosten maken de mensen die verdrukkingen al mee.... ze worden gekruisigd om Jezus wil. In Pakistan zit Asia Bibi al jaren in de gevangenis omdat ze in Jezus geloofd, leest u wel eens iets van. Open Doors ? Zij vragen ons gebed wij leven nog “ redelijk rustig” hier in Nederland..... alhoelwel we de gesel van de “ andere  god Allah “ al beginnen  te voelen......Er is zoveel aan de hand op dit moment in de wereld...... In het Midden Oosten, Amerika ( bol van corruptie en schandalen en de bakermat van de NWO) , in Azië waar Christenen  worden......Rusland wat zich samen met Turkije en Iran opmaakt om Israel aan te vallen.........de zogenaamde “ Eindtijd oorlogen “ .......

Maar Tineke u eindigde  met  1Tes 1: 9-10 ”Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen,en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de dodenheeft opgewekt, namelijk Jezus , die ons verlost van de komende toorn .” ik wens u Gods zegen.  Bestudeer  het zelf a.u.b... maar zo zie ik de opname Shalom  Anna 

Piet 1 op 15-01-2018 17:20

Cees op 15-01-2018 02:09,

Dat is een hele hap te lezen, verwijzen naar de bijbeltekst is al voldoende.. of nog een eventuele korte opmerking erbij, zo nodig, zo bespaar je jezelf je tijd en moeite... en wordt de reactie veel overzichtelijker voor de lezer.. lijkt mij zo, als lezer verlies je anders overzicht, maar dat is allemaal aan jezelf, als lezer doe ik dan zelf de moeite om hetgeen op te zoeken ..maar dit terzijde.

Als je wat meer terug gelezen had had je misschien een beter beeld gekregen van het een en ander van mijn reacties, maar laat ik het in het kort opnieuw proberen, wat voor mij dan ook een uitdaging kan zijn, want hoe eenvoudiger hoe beter.

Leg het oordeel (openb.6) van het 6e zegel naast dat van het laatste Oordeel (Openb.20:11-) dan zie je direct verschillen, doe je dat niet dan ont-wikkelen zich een warboel van theorieën.    Bij het laatste Oordeel gebeurt wat oa. in Daniël 12:3-4 en in Joh.11:24 staat beschreven ...1Tess.4:14-18 behoort dus bij Joh 11:24.

Daar kun je bij mij dus niet over discussiëren het is duidelijk en onherroepelijk al was je welke paus of dominee dan ook. 

Heb je dit begrepen en onverbiddelijk aanvaard dan wordt de scheidslijn al snel duidelijk.. nu ga ik dan alle oordelen opnoemen wat allemaal onder de noemer van het 6e zegel behoren.

Om te beginnen met Openb.20:4 ..19:11-20 ..de dag van de Heer bij Jesaja en andere profeten... de dag des Heren (2Tes2:2).. Zacharia 14..

Feitelijk laat Openb.20:11- ons zien dat alle andere oordelen een andere kijkhoek geven op het 6e zegel en daarom moeten alle bestaande visies in meerdere of mindere mate bijgesteld worden...en dat roept weerstand op, maar dat is begrijpelijk.

En nogmaals ter aanvulling alle kwaad wordt met de antichrist uitgeroeid...de rest zal verrijzen waarop het laatste Oordeel volgt ..dat is de leer van meeste kerken maat de evangelische bewegingen meenden iets anders te moeten veronderstellen, wij moeten ons dus opnieuw op de hoe-danigheid van het laatste Oordeel oriënteren en ijken.  

En wat Openb.19:20 betreft..dat staat in een van mijn reacties.

Michaël ;-{> op 15-01-2018 17:57

@ Anna op 14-01-2018 19:47

Beste Anna,

Ik sta met mijn oren te klapperen van hetgeen u uit die ene regel, die voor Esther bedoeld was, weet te halen. Ik herken mijzelf totaal niet in het geen u schreef. Hartelijk dank voor de sneer met een knipoog en de aanmaning.

U beweert gewoon dat ik de Bijbel ontkracht!

Dat is geenszins het geval, absoluut niet. Het is niet uit nieuwsgierigheid dat ik het leuk vind om de ‘visies’ - lees kennis -  en de manier waarop het geschreven is - te lezen. Het is omdat u en anderen zich zo in de geschriften verdiepen, en dat met anderen delen. Dat is wat ik fijn vind om te lezen, plus de info.

Mijn reactie van 13-01-2018 21:00 aan Esther was puur voor Esther bedoeld, want zij schreef op 13-01-2018 14:44

''Heel verwarrend... ook allerlei visie's  over Openbaring, dan weer over de eindtijd... dan weer over de één of andere anti-christ... Het is allemaal een ontzettend verwarrend geheel. En ieder heeft zijn/haar eigen visie op al deze dingen.''

Vandaar mijn reactie aan haar met het woord visie erin.

Ik ontkracht de Bijbel op geen enkele manier. Dat maakt u ervan! Ik vind een excuus van uw kant hier wel op zijn plaats. Want ik vind dit echt een hele grove belediging, spottend zelfs. Waarom zou ik mijzelf eigenlijk moeten verdedigen tegen uw hersenspinsel? En dan ook nog vanwege een reactie die per sé niet aan u gericht was.

Maar ik kan me ‘op zich’ wel voorstellen dat u zich aangesproken of zelfs aangevallen voelde, u schrijft hier tamelijk veel. Gelukkig eindigde u met de woorden, dat u weet, dat ik beter weet. (niet zo denk) Dank u.

Zijn genade is mij genoeg - Daar ging het mij om tegen Esther. Net als dat mijn geloof, ja zelfs mijn overtuiging en vertrouwen in God, de Heere Jezus en in de Heilige Geest mij ook genoeg is, onveranderd blijft en zo vast als een rots staat. Maar alles op Zijn tijd. En die is inderdaad dichtbij.

Vanwege mijn geloof, ben ik al mijn vrienden kwijtgeraakt, omdat ze niet niets van God, noch van Jezus, noch van iets uit de Bijbel willen weten. En er zelfs niet eens voor open kunnen staan. Hoe triest is dat. En ja, ik weet het, dan waren het niet de juiste vrienden die ik had. Ze waren/zijn allemaal ongelovig. Eigenlijk is het nu een voordeel. Wel jammer dat er zo velen als hen zijn, die er allemaal niets van willen weten. Maar ook dat is één van de tekenen van de eindtijd.

Zodoende doet het mij een groot plezier om hier op dit forum de reacties, aanvullingen, kennis en visies te lezen van mensen die net als ik, wel geloven. Zolang het aan de Bijbel te toetsen is, en er niemand gekwetst wordt, heb ik er vrede mee.

Ik wens u ook een fijne week en de liefde van God om u heen.

Michaël

Michaël ;-{> op 15-01-2018 18:35

@ Anna op 14-01-2018 20:07

Ja Anna, dat zijn hele mooie teksten. We hebben iets moois om naar uit te kijken!

Ter bemoediging:

‘Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel’

(1 Petrus 1: 15 Statenvertaling)

Muggenzifter op 15-01-2018 19:02

Maar zodra we begrijpen dat ‘de dag van Christus’ aanvangt met de opname van de gemeente, zien we ook dat de Bijbel leert dat éérst de antichrist zich zal openbaren en dat daarna de gemeente zal worden opgenomen.En we verstaan dan ook dat de antichrist niet door de gemeente wordt tegengehouden.Dit geloofde ik vroeger wel omdat ik niet anders las en hoorde en dit ook uitdroeg.Maar toen ik zelf de Bijbel ging bestuderen ontdekte ik dat dit Bijbelgedeelte onjuist wordt uitgelegd door voorgangers, Bijbelleraren enz. die in hoofdzaak elkaar op dit punt napraten.Ik ruilde daarop mijn eerdere mening in voor wat de Bijbel op dit punt echt leert.Geen probleem, ik preek niet en heb geen boeken geschreven 

Geacht Cees,

Dit gedeelte heb ik even gekopieerd om niet alles weer te herhalen.

Toen ik tot geloof kwam, wat inmiddels al 34 jaar geleden is, wist ik al dat eerst de antichrist moet komen.

Helaas ben ik in de kringen waarin ik verkeer misschien de enige die dit gelooft.

Heb naast de NBG en Herziene Statenvertaling ook nog een Bijbel uitgegeven door het Britsche en Buitenlandse Bijbelgenootschap uitgegeven in 1886. (Dit terzijde)

In de öudere"vertalingen" staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 2 " alsof de dag van Christus" aanstaande ware. NBG vertaling heeft hier inderdaad staan "de dag des Heren".

Wat vaak gebruikt wordt om de opname " voor de grote verdrukking " aannemelijk te maken is de gedachte dat de apostel Paulus zelf ook bij zijn leven nog de opname zou meemaken. Men baseert zich dan onder andere op de tekst in 1 Thessalonicenzen 4 vers 15 waar staat:  wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan enz. 

NBG vertaling zegt "achterblijven"terwijl de oudere vertalingen spreken van "overblijven".

Wanneer ik de huidige kerkelijke kaart overzie en constateer dat er hard gewerkt wordt aan die ene wereldkerk, ik mij ernstig afvraag of de gelovigen nog wakker worden. Hierbij komt mij de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden in gedachten. Komt ga uit de Bruidegom tegemoet. Moge een ieder van ons op deze site wakker zijn en vertrouwen op de belofte van de Here Jezus dat Hij met ons is heel ons leven

Cees op 15-01-2018 20:01

@Piet 1

Nu dan een korte reactie:

In 2 Thess 2 dicteerde de Heilige Geest ‘de dag van Christus’ !!

En zo staat het dus in de grondtekst.

En niet zoals jij beweert ‘de dag des Heeren’.

Akkoord?

Tineke op 15-01-2018 20:25

Bedankt lieve mensen voor jullie oprechte uitleg en gedachten aangaande

alles wat wij in deze ""eindtijd"" kunnen verwachten.

Voor de ongelovigen komt De here Jezus inderdaad ""Als een dief in de Nacht""

Maar wij mogen in deze tijd de Heer elke dag verwachten!

In grote lijnen is het zeker belangrijk om te weten hoe de verschillende fases

verlopen, maar te diep graven kan onderling soms ook wel verwarring geven!

Zelf denk ik ook dat de Antichrist eerst nog komt voordat de Gemeente kan worden

opgenomen. anders hoefden wij dit ook niet te weten dat hij nog komt, Cees

verwoorde dit ook zo meende ik!

Over verwarring gesproken kan iemand mij misschien ook iets vertellen over

David Sorensen (ik krijg mailtjes van hem binnen Ontdek God, mooie posters enz.)

Ik heb een preek van hem beluisterd vond hem erg mooi, maar toen ik zijn visie

las over o.a. de wederkomst, vlgns.hem niet lichamelijk etc. was ik behoorlijk door in

de war. Ook ik kijk verlangende uit naar de 2e komst van de Heer (Jezus Christus)

Ik hoop op jullie als reageerders!

Fijne avond allemaal,

Groet.....................Tineke.

Anna op 15-01-2018 20:40

Beste Michaël 17.57 uur 

U bent boos op mij : dit is geenszins mijn bedoeling  geweest hoor, ik heb het twee keer gezegd in het stukje..... Als  u eruit leest dat ik zou zeggen dat u de Bijbel ontkracht dan is dit van mijn kant een grote fout want wie ben ik dat ik daarover zou oordelen : dat wilde ik niet zeggen, maar ik las dat u al die visie‘ s wel leuk vond maar het nut er niet zo van inzag. ... .....Ik schreef dat ik het zei met een knipoog omdat ik al veel van u gelezen heb, en weet dat u zo niet denkt...... Ik dacht dat ik deze woordspeling wel kon maken,nee dus...! Als u zich gekwetst voelt is dit beslist niet mijn bedoeling geweest..... Ik schreef ook dat ik u de les niet wilde lezen.......Nu begrijp ik dat dit  u zo hoog zit dan bied ik hiervoor  mijn oprechte excuses aan...... Shalom Anna 

Anna op 15-01-2018 22:44

Cees 02.09 uur

Een goed stuk ik heb het een paar keer gelezen..... m.i. Goed onderbouwd.

Heb nog wel een paar kleine puntjes / vragen / vergelijkingen..... maar nu geen gelegenheid tot schrijven. 

Dank voor dit schrijven ik weet uit ervaring hoeveel tijd dit kost. 

Ik hoop in de toekomst meer van u te horen. 

Groet Anna 

Piet 1 op 15-01-2018 23:09

Cees op 15-01-2018 20:01,

Als je naar Maleachi 3 (betreft ook 6e zegel) zie je daar meerdere personen, dus dag des Heren, ook in het 6e zegel zie je de Vader ...en Jezus houdt gericht in het Vuur van Heilige Geest.

De dag van Christus is dus ook de dag van Vader en de dag van de Heilige Geest.

Het is jammer dat je niet verder ingaat op de argumenten die ik te berde breng over het fundamenteel verschil van het 6e zegel als zuiverend oordeel en het laatste Oordeel, want dat is van wezenlijke waarde.

Piet 1 op 16-01-2018 00:56

Tineke op 15-01-2018 20:25,

Waarom wil je je toch zo aan de lichamelijke Wederkomst vasthouden ...er staat geschreven!!! ..een natuurlijk cq. ziele-lichaam wordt gezaaid een geestelijk lichaam verrijst 1Kor15:44 en ...Want de gedaante dezer wereld gaat voorbij, 7:31... en het zichtbare ontstaat uit het on-zichtbare en ook denken wij aan de gedaante verandering van onze Heer.

Wat moet ik dan toch ..nóg meer zeggen.

Het verbaast mij dat jullie eigenlijk geen eigenlijk weerwoord hebben en dat heb ik vaker geconstateerd en dat vind ik treurig, terwijl jullie wel bijna "verontwaardigd" zijn als ik mijn stem "verhef" en afwijk van de gangbare wegen en waarop jullie dan onderling elkaar snel bijvallen, bemoedigen en bevestigen in de Heer.. en zijn wegen...dat is dus jammer te moeten constateren..Helaas.

Cees op 16-01-2018 01:47

@Tineke op 15-01-2018 20:25

Beste Tineke, je schreef:

Zelf denk ik ook dat de Antichrist eerst nog komt voordat de Gemeente kan wordenopgenomen. anders hoefden wij dit ook niet te weten dat hij nog komt, Ceesverwoorde dit ook zo meende ik!

Ja, dat is wat ik middels die lap tekst duidelijk trachte te maken.Omdat alom geleerd wordt dat zolang de gemeente nog op aarde is, de antichrist zich niet kan openbaren, wilde ik uitvoerig aantonen dat deze visie niet klopt en de opname van de gemeente dus ook niet op elk moment kan plaatsvinden.De gangbare (verkeerde) uitleg van 2 Thess. 2 is zo diepgeworteld dat je niet zomaar met een paar regels tekst, zij die een andere mening hierover toegedaan zijn, ervan kan overtuigen dat de Bijbel het op dit punt het toch echt anders leert.In 't kort komt het erop neer dat Paulus' brieven laten zien dat de zgn. 'dag van Christus' aanvangt met de opname/wegname van de gemeente.In 2 Thess. 2 vers 2 maakt Paulus de gemeente duidelijk dat de 'dag van Christus' (die aanvangt met de opname) niet zal aanbreken tenzij dat eerst de antichrist zich heeft geopenbaard.Vers 7 blijkt echter in alle vertalingen de indruk te wekken dat iets of iemand (men zegt: de gemeente) de antichrist weerhoudt zich te openbaren en dat er voorafgaand aan het moment van de opname geen teken of speciale gebeurtenis plaats zal vinden en dat de gemeente op ieder moment opgenomen kan worden ('het kan zomaar over 5 minuten plaatsvinden' wordt niet zelden door een prediker de gemeente voorgehouden).De strekking van Vers 7 is daardoor in tegenspraak met de juiste lezing van vers 2. De oorzaak ligt in de verkeerde vertaling van het woord 'katechoo' dat met 'vasthouden' had moeten worden vertaald en niet met 'weerhouden'.Vertalen we 'katechoo' correct, dus met het begrip 'vasthouden', dan krijgen we, wanneer we het Grieks concordant overzetten, een logisch lopende tekst.Nu heeft men, om een goed lopende tekst te verkrijgen, woorden moeten toevoegen. Woorden die niet in de Griekse tekst voorkomen.Ik verwacht éérst de antichrist ten tonele te verschijnen en dat een tijdje daarna de gemeente zal worden opgenomen. Dat is mijn mening en daar zult u het mee moeten doen :-))Verder schreef je:Ook ik kijk verlangende uit naar de 2e komst van de Heer (Jezus Christus).Tineke, je bedoeld uit te kijken naar het moment dat de Heere Jezus ons op komt halen. Je noemt dat Zijn 2e komst.Sta me toe je te verbeteren. Dat wat algemeen wordt genoemd de 2e komst van de Heere Jezus, betreft het moment van Zijn wederkomst op de Olijfberg aan het einde van de nog toekomstige 7-jarige periode van verdrukking (de zgn. nog resterende 70e jaarweek).Wanneer jij de Heere Jezus hebt aanvaard als jouw Redder en Verlosser van een eeuwige verlorenheid die je eerder wachtte, zul je erbij zijn wanneer de Heere Jezus aan het eind van die 7 jaar weder zal komen op de Olijfberg om Zich (naar we nu weten) voor de 2e maal aan het Joodse volk te openbaren als de Messias en dan zal het Joodse volk Hem onder geween aanvaarden als hun Messias. Voorafgaand heeft het Joodse volk een hele zware periode moeten doormaken. Een periode die geprofeteerd is als een tijd van benauwdheid voor Jacob (Israel).Jeremia 30:7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.Voor de wereld ziet het er in die 7 jaar ook slecht uit. De antichrist regeert en oordelen komen neer op de volkeren. Geen totaal-oordeel want dat komt pas aan het eind van de korte periode na het 1000-jarig Koninkrijk. Halverwege die 7 jaar eist de antichrist van iedereen, absolute onderwerping aan hem door middel van een merkteken dat men zal moeten accepteren omdat men zonder dat merkteken niet kan kopen of verkopen. Door aanvaarding van dat merkteken lever je je dan geheel over aan de antichrist.Openbaring 13:16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

In Openbaring lezen we dat de Heere God zegt dat een ieder die dit merkteken aanvaart, op dat moment direct en voor eeuwig verloren is.

Openbaring 14:9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Ons behoud in Christus is absoluut. Niemand kan ons uit Zijn hand rukken zoals Hij ons heeft beloofd. Dit is dan ook de reden dat de Heere Jezus Zijn gemeente weg zal nemen voordat de laatste 70e jaarweek, een periode van verdrukking, zal aanvangen.Immers, wanneer ook maar 1 argeloze gelovige (en velen zijn dat helaas) het merkteken zou aanvaarden, zou deze gelovige, na eerst voor eeuwig behouden te zijn vervolgens toch nog voor eeuwig verloren gaan en zou Jezus zich tot een leugenaar maken.De opname van de gemeente is dus volstrekt logisch en moet plaatsvinden !! Als dit gebeuren niet in de Bijbel stond zou de serieuze Bijbellezer zich afvragen: hoe moet dat nu met de gemeente? De gemeente moet bewaard worden uit deze periode!Is het nuttig om dit allemaal te willen weten? Ja! zeg ik dan. Hoe meer we weten van de eindtijd waarin we ons nu bevinden en beseffen wat er nog staat te gebeuren, hoe groter onze bewogenheid met hen die verloren dreigen te gaan !!De Heere Jezus heeft ons gered van de toekomende toorn en dat willen we ook voor de ander die de veiligheid in Jezus' armen niet kent.Moge mijn schrijfsels een ieder aansporen om, nu het nog kan, om te zien naar familie, vrienden en kennissen die zonder het eigendom te zijn van de Heere Jezus, verloren dreigen te gaan.De tijd die we nog hier zijn is kort !!

De redding die er is in Jezus Christus aanbevelend,Cees.

Cees op 16-01-2018 02:23

@Piet 1 op 15-01-2018 23:09Beste Piet, Ik verdiep me in wat je schreef en ben doende een goede reactie in elkaar te fabrieken :-)grt. van Cees. 

Piet 1 op 16-01-2018 12:03

Cees op 15-01-2018 02:09,

Je zei:  ..het ware beter wanneer u in deze dingen een Pietje-Precies zou zijn.. preciezer..meer onderbouwend kan ik zijn als ik 1Kor.15:44 ..het geestelijk lichaam, als het verheerlijkte opstandingslichaam, kwalificeer naar de 12 edelstenen in Openb.21:17-21.. hier is het 'objectief', mensenmaat, die engelenmaat is.

In Jesaja 54:11-13 zie je het (begin) bouwen van de mensenmaat, aan engelenmaat gelijk ...in Openb.21:17-21 zullen wij ons zelf ons-zelf, ons gereinigd -zijn- spiegelen. Vandaar dat Adam in Ezechiël 28:13-16 tussen vurige stenen kon wandelen ..een beeld van gelijk-waardigheid en wederkerigheid of het wederzijdse. ..vandaar dat ik ook dan sprak van ..de wetenschap van de onsterfelijkheid. 

Het is beter elkaar te bevragen opdat de ander zich aanvullend Bijbels kan onderbouwen.. dan elkaar met de Bijbel om de oren slaan ..en dat zijn mijn voornemens om nog meer mijn onderscheidingsvermogens aan te scherpen om in kalmte te (kunnen) reageren.

Muggenzifter op 16-01-2018 18:08

Hallo Piet,

In Ezechiel 28 gaa

t het niet alleen over de koning van Tyrus maar over de satan als lichtdrager  (Lucifer) een beschuttende cherub, voordat hij in opstand kwam tegen de Heere God (vers 15). Lees even door naar vers 17 (Trots was uw hart op uw schoonheid met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doeng gaan.

Gaat helemaal niet over Adam.

Groet

Muggenzifter

Muggenzifter op 16-01-2018 18:22

Cees op 16-01-2018 01:47

Hartverwarmend Cees, dacht dat ik de enige ben die dit zo leest en begrijpt uit Gods Woord.

Alleen is het zo ontzettend moeilijk om je broeders en zusters duidelijk te maken dat we nog de antichrist zullen meemaken. Merkteken van het beest invoeren zal ook geleidelijk gaan want er staat in Openbaring 13 vers 16 : en het maakt... een merkteken gegeven wordt. Een proces dus dat iedereen zal accepteren behalve degene die de Schriften kennen! ( Nu al onderhuidse chips in sommige uitgaanlokaties b.v.)

Groet en een fijne avond allen.

Muggenzifter 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl