Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Michaël ;-{> op 16-12-2017 16:11

Ter bemoediging:

 Only God can turn

a Mess into a Message

a Test into a Testimony

a Trial into a Triumph

a Victim into a Victory

(Unkown)

 

Alleen God kan - een Rotzooi in een Boodschap - een Test in een Getuigenis -

een Beproeving in een Triomf - een Slachtoffer in een Overwinning - veranderen.

(Onbekend)

Tineke op 16-12-2017 18:22

*** Ja Michael, zo zie ik het ook, gerechtigheid zeer belangrijk deze is in ""de wereld""

       ver te zoeken, bij God de Vader kunnen wij mensen deze echter alleen vinden!

       net als de woorden vriendschap en liefde, vanuit ons vlees kunnen wij dit zelf

       niet, daarvoor hebben we jezus christus nodig en de heilige geest.

       Het leven kan ind soms zwaar zijn voor ieder mens kan het weer iets anders

       zijn, ziekte, eenzaamheid, ruzie enz.

       Onder het luisteren door naar Christmas Carols for children plaats ik dit

       berichtje.***

       Michael en Esther een fijne avond en weekend gewenst!

       groetjes Tineke

Michaël ;-{> op 17-12-2017 00:44

@ Tineke op 16-12-2017 18:22

Tineke dank je, ik ben het helemaal met je eens. Jij ook nog een fijn weekend en geniet van de Christmas Carols for childeren. Is het een sing-a-long?

Hartelijke groet, Michaël

Tom Hendrix op 18-12-2017 09:31

@Michaël: 15.04. uur, op 16/12. Uw reactie, Michaël is ook voor mij zo herkenbaar. Hoe eigenwijs ben ik wel niet geweest, hoe zelfgericht, en menende, dat ik het zelf wel kon. Maar God zij dank, heeft de Heer mij wakker geschud de laatste jaren. Uit mezelf kan ik helemaal niets, slechts in de vreugde van de Here is mijn kracht. Hoe rustgevend Michaël, dat ik mag "loslaten", en de Heer Laat doen. Hij zal mij leiden, door de Heilige Geest. Een zalig kerstfeest wens ik jullie, alle reageerders op de site, en uiteraard ook Xander zelf.

Michaël ;-{> op 18-12-2017 16:12

@ Tom Hendrix op 18-12-2017 09:31

Bedankt voor uw mooie getuigenis Tom, ''slechts in de vreugde van de Here is mijn kracht'' mooi omschreven ook. Fijn om te lezen dat u die rust ook ervaart bij het 'loslaten'. Ja, Hij zal ons leiden en de Heilige Geest is inderdaad ook heel belangrijk in deze, wat een machtig 'wapen'' en hoe bevoorrecht is het om dat te mogen ontvangen en ervaren. Nogmaals bedankt, want het is echt lekker om te horen dat ik niet alleen ben in deze. Ik hoop dat er nog velen zullen volgen om Zijn heerlijkheid persoonlijk te kunnen (onder)vinden.

Ik wens u God's zegen en liefde toe en uiteraard ook alvast een gezegend Kerstfeest.

Hartelijke groet, Michaël

Tom Hendrix op 18-12-2017 16:42

@Michaël: 16.12. uur. Michaël bedankt voor de mooie, bemoedigende reactie. 

Michaël ;-{> op 18-12-2017 18:52

@ Tom Hendrix op 18-12-2017 16:42

Idem dito. Graag gedaan Tom.

Tineke op 18-12-2017 20:21

Ik vroeg mij af hoe denkt men hier op deze site van xander

over het stuk eindtijd van ontdek God.

Zelf denk ik dat wij nu in de eindtijd leven!

Ik hoop op een reactie.

Vriendelijke groet,

Tineke.

Anna op 19-12-2017 12:41

Tineke: Het stuk waat  u naar vraagt, heb ik gedeeltelijk gelezen. Ik kende het al en zie het als een dwaling.......Dit stuk brengt grote verwarring met zich mee en het is verdrietig te lezen dat mensen de Bijbel zo laten buikspreken. Dit stuk staat vol met onwaarheden die anno 2017 duidelijk  door de Bijbel weerlegd worden. Hou vast aan de Bijble dat alleen is Gods woord....!!!!!

Israel heeft niet afgedaan.Jezus is niet gekomen om de wet te ontbinden maar om de wet te vervullen..... dit stuk wat u noemt zegt het tegenovergestelde.......de wet zal straks bij Jezus zijn wederkomst zelfs vanuit Jeruzalem uitgaan over de hele wereld......dit stuk wat u noemt zegt iets anders  en dat staat niet in mijn Bijbel......Dit stuk kaapt Jezus voor de gelovigen en dit is pertinent onjuist. Wij gelovigen uit de volken mogen  erbij horen: het nieuwe verbond wat Jezus met zijn dicipelen ( joden ) sloot , vlak voor zijn lijden en sterven, verbreedde het heil naar de totale mensheid...... Hier werd de belofte aan Abraham vervuld: in u ( nakomelingen van Abraham) zullen alle volken der aarde gezegend worden...... 

Als God een verbond sluit dan doet hij dat voor eeuwig........hou dat goed in de gaten God is niet veranderlijk...... anders zouden wij niet zeker kunnen Zijn van ons behoud........mensen zouden  wel willen dat God veranderlijk is, en in dit stuk veranderen ze dat ook maar daarom is het juist zo Verwerpelijk.........Israël ( met de God van Israël ) staat volop in het brandpunt van de hele wereld Israël is en blijft het. Entrum van Gods Heil............. dat zien we nu weer met de erkenning van Jeruzalem door Trump. De hele wereld bemoeid zich ermee............ Dat geeft aan dat het oude nog niet is afgedaan, dat Israël belangrijk is dat God zich ermee bemoeid, want als dat niet zo was.....dan ... zou de satan  zijn mond wel houden...........en het lekker zo laten.... maar nee, Jeruzalem is essentieel voor het wereld gebeuren voor de eindtijd.......

Er is een grote macht strijd gaande  tussen de de God van de Bijbel met zijn verbonds volk Israel : en de rest van de wereld die deze verbonds God  niet kent. Dit is een politieke en religieuze oorlog we zien het dagelijks rondom ons..... Want God gaat niet alleen over religie, nee hij regeert ook over zijn schepping, en wat de mensen doen en zeggen ( de politiek) .....en dat alles wordt in de eindtijd ook vernieuwd.......Wij in West Europa leven nog behoorlijk in de luwte van alle verdrukkingen .....maar hoe lang nog......? Aanslagen rondom ons,  de regeringen in W.E. geven uit angst toe aan de islam zo lijkt het wel........Hoe lang nog dat wij in rust kunnen leven............. .Met eerbied hier uitgesproken “ gesproken God weet het”!!!!!!!!!! ..........De Satan heeft al vanaf het begin geprobeerd om Gods Plannen te vernietigen dat is hem niet gelukt en zal hem ook nooit lukken..... Hij heeft geprobeerd om Jezus de grote Zoon van Israël te vernietigen, door hem te vermoorden ( vlucht naar Egypte) toen na Jezus zijn doop ( verzoeking in de woestijn) tijdens Jezus zijn leven ( vele verzoekingen van Farizeersenz) dit is niet gelukt..... Jezus heeft zijn middelaars werk geheel volbracht...

Hij heeft de satan de kop vermorzeld maar de satan is nog wel onder ons.......... zoekende wie hij kan verslinden....... Maar Jezus, Hij is nu in de Hemel en de Heilige Geest  gaat nu rond over de aarde om mensen tot hem te trekken...... Maar straks komt Jezus terug en dat weet de satan ook....... Hij heeft maar een kleine tijd meer..... JeUs komt straks......In Jeruzalem daar zal hij komen dat staat duidelijk in de Bijbel....Op de Olijvenberg......  Vandaar de onrust als Trump gewoon zegt wat de realiteit is........ en nu keren ook zijn ( Jezus ) broeders terug want hij zal temidden van zijn  broeders komen,  daarom heeft de satan geprobeert om in 1940-1945 zijn broeders uit te  roeien ( dan zou Jezus immers niet te doden van zij. Broeder terug kunnen komen) dat is niet gelukt, en daarom probeert satan nu het land Israël te  vernietigen en Israël te delegitimeren.... ( gaat ook niet lukken zegt de profeet Amos) .....en heel de wereld schijNT het daarmee eens te zijn...dat Jeruzalem wordt verguist en “afgepakt “ van de Joden denk aan UNESCO. Maar dat zal satan niet gaan lukken..... Alhoewel hij , de satan wel ver zal komen maar in de uiterste nood zal Israël zich tot de Heere wenden  en dan zal Jezus triomfantelijk als de grote koning terug komen......In die tijd zullen velen tot geloof in de Messias komen vanuit alle volken.ook islamieten....juist dan islamieten..... ..... dan dan zal er een vrede rijk zijn op aarde..... maar Jezus zal dan wel met een ijzeren roede regeren... als de Leeuw uit juda’s stam....( .Lees openbaringen ! Is moeilijk hoor het boek “Zie hij komt “heeft tekst voor tekst  uitleg! En dan zie je hoe het hele oude testament weergalmt in het boek openbaringen:  schitterend) 

Dit is wat we nu zien in de wereld, de wereld zit inderdaad volop in de eindtijd maar niet zoals het artikel zegt.... lees uw Bijbel daar staat het presies  in... ik ben altijd wat huiverig voor data’ s en tijden maar alleen al het feit dat Israël terug komt naar het land wat van God zelf is ( staat in de Bijbel) wat hij aan het volk waarmee hij de verbonden sloot voor eeuwig beloofd heeft, ( staat in de Bijbel ) Dit alleen al is is een verzekering dat we volop in de eindtijd leven. Hou de ogen open God heeft nog mooie dingen voor ons in petto.....Lees het boek Waarom Israël,  en zoek eens op de site van Christenen voor Israël naar lezingen van Ds Willem JJ Glashouwer.... Ook op You tube heeft Glashouwer via family7  een prachtige serie over waarom Israël en waarom Jeruzalem...... Deze zijn Bijbel getrouw...... ! Blijf dichtbij de Bijbel en lees  letterlijk wat er staat......Onderzoek het maar ik wens u daarbij Gods zegen...... Het is niet moeilijk want Jezus zei immers” Zalig zijn de armen van Geest  want hunner  is het koninkrijk der hemelen...... Shalom......Anna.

 

Beste Anna: geen discusies over de wet, zie siteregels onder disclaimer. Mod.

Esther op 19-12-2017 13:34

Hallo, Michaël, Tineke en Tom Hendrix....

Dank jullie wel voor jullie mooie reacties, en bemoedigingen. Ook naar elkaar toe.

Even tussen de bezigheden reageren. Twee gemeenteboekjes weer klaar, 2 liturgieén ben ik nu mee bezig, en 300 uitnodigingen zijn al weer klaar. Dec. maand is altijd druk bij ons.

Ik zet nog een link neer van 'de Stem in de woestijn..." , http://www.herold-schriftenmission.de/nl/cms/index.php?id=18  

Er zijn ook mensen die het financieel niet makkelijk hebben... vaak geen geld voor bemoedigende lectuur. Bij 'de  Stem...',...kan men gratis brochures/traktaten en stickers bestellen. Altijd héél gericht op de Heere Jezus... Kleine boekjes... maar juweeltjes. De echte dikkere boeken kosten wel een klein beetje... Maar al het andere is gratis.

Misschien dat sommige het al kennen... Ook mooi om maandelijks  'de Stem' binnen te krijgen... ook gratis. Zij leveren veel op vrijwillige basis.

Bij een bestelling krijg je in het Duits dat je bestelling binnen is... maar de lectuur is gewoon Nederlands. Het duurt een paar dagen... dan vind je het pakketje in de brievenbus.

Ik kon het niet laten om het even door te geven. Zo jammer, dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om af en toe eens iets bemoedigends te lezen. Ook onder onze broeders en zusters zijn er best nog wel veel, die het financieel moeilijk hebben.

Lieve allen, volgende keer weer iets langer, nu even mijn koffie opdrinken... en weer verder.

Vaders liefde en zegen doormiddel van Jezus onze Heer... om jullie allen heen. En veel liefs uit deze hoek, Esther.

Ooohh... voor ieder Gezegende dagen en Gods zegen in het nieuwe jaar....

Tom Hendrix op 19-12-2017 15:41

@Tineke: 20.21. uur, op 18/12. Inderdaad Tineke, alle gebeurtenissen in de wereld van vandaag wijzen daarop. Zie ook de " Openbaring van Johannes", en de voorspellingen in Zacharia 12, en Ezechiël 38. Hou goede moed Tineke, de Here Jezus komt.

Tom Hendrix op 19-12-2017 18:11

@Esther: 13.34. uur. Bedankt voor je liefdevolle reactie, Esther. En voor jou ook de Rijkste Zegen van de God van: Abraham, Isaäk en Jacob. Uiteraard wens ik ook de andere reageerders; Michaël, Tineke,Anna en de anderen Gods Zegen toe.

Tineke op 19-12-2017 18:40

Bedankt Tom voor je bemoedigende woorden!

Anna en ook Esther bedankt voor jullie reactie en inzet

bij deze site.

Enige tijd geleden ben ik nog bij ds. Willem Glashouwer geweest

bij Christenen voor Israel . Hij heeft ook het boek uitgebracht

"" De geschiedenis herhaalt zich totdat................!

Ik heb het boek echter tot nu toe zelf nog niet gelezen.

Die heel andere visie over de eindtijd waar Anna ook over schrijft wil

je afbrengen zo lijkt het wel van je vreugde die je hebt en waar iedere gelovige

zich naar wil uitstrekken het aan ons door God beloofde Nieuwe Hemel, en

Nieuwe Aarde.

Het blad de Stem heb ik vroeger weleens gelezen, wat Esther benoemde.

Ik wil jullie alle drie bedanken voor jullie reacties.

Hartelijke groet en Gods zegen!

Tineke.

Anna op 20-12-2017 12:19

Moderator : Geachte  Xander.

Jammer dat er over ” de wet” niet gediscussieerd mag worden, want de wet weerhoudt ons ervan dat we elkaar vernietigen.( Gij zult niet doodslaan)......  

Maar ik begrijp u volkomen en ik zal me er in de toekomst aanhouden.

 

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om U en uw familie en alle mensen die om u heen zijn, en mogelijk ook aan deze website werken , een Gezegend Kerstfeest  toe wensen.🎄🎄🎄✨✨

Voor het komende nieuwe jaar wens ik u gezondheid, kracht en wijsheid van onze God toe, en ik spreek de wens uit dat u nog vele goede en mooie actuele artikelen voor ons zult publiceren. 🥂🥂⏳ Hartelijk dank hiervoor.❗️❗️Anna. 

 

Dank Anna voor uw mooie wensen en uw medewerking ten aanzien van de siteregels. Mvg. Mod.

Michaël ;-{> op 20-12-2017 14:09

@ Tineke op 18-12-2017 20:21

Ikzelf heb het stuk over de eindtijd van ‘ontdek God’ niet gelezen. Maar ik herken wel de Bijbelse tekenen om ons heen die aangeven en bewijzen dat we in de eindtijd zijn.

''Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan.''

Maar geen nood.

''In die tijd zal Zijn volk worden gered, allen die in het boek zijn opgetekend.''

Ik wens u Gods zegen, liefde en bescherming.

Hartelijke groet, Michaël

Tineke op 20-12-2017 18:50

Dankjewel Michael, een fijne avond gewenst, ook voor Tom, Esther en Anna

vr. groet,

Tineke

Qromwel op 21-12-2017 11:30

In verband met de waarneembare veranderingen ook in ons land komt lezing van Deuteronomium 28 mij zeer aanbevelenswaardig voor!

Tineke op 21-12-2017 20:07

Hallo Qromwel, ik heb het stuk van Deuteronomium 28 gelezen,

kunt u mij wat belangrijke punten in aangeven i.v.m die waarneembare

veranderingen ook in ons land.

In het nieuws zag ik dat er mensen als slaaf werden verkocht in het buitenland!

Misschien word het voor mij allemaal wat duidelijker als u het een en ander

voor mij wat nader kunt uitleggen.

Alvast bedankt,

Hart. groet

Tineke.

koloth op 21-12-2017 22:19

Ik heb een vraag:  Hoe moeten we ons opstellen tegenover de oprukkende Islamisering en de vele Islamitische terreuraanslagen ?   (christen vervolging enz.)  Moeten we ons verzetten of het laten gebeuren ?   Wat zegt de bijbel hier over ?     groet koloth.

Qromwel op 22-12-2017 09:44

koloth op 21-12-2017 22:19: Kijk wat "onze overheden" doen en lees Romeinen 13!

Ayla op 22-12-2017 12:57

koloth, daar is niks tegen te doen zolang ze hier in de watten worden gelegd door de regering.. De islam trekt steeds mee op in Europa en zal op den duur helemaal islamitische zijn.. en ik weet niet of ik daar mee kan leven

Ayla op 22-12-2017 13:01

nu is het christenvervolging.. lang geleden was het vervolgen van moslims, deze twee geloven komen van Adam en Eva  maar bevechten elkaar met leven en dood ....waarom niet vredig naast elkaar leven?

Michaël ;-{> op 22-12-2017 14:10

@ koloth op 21-12-2017 22:19

In mijn vorige reactie - aan u - was ik vergeten om @ koloth erboven te schrijven. Excuus.

Dit is mijn aanvulling op Qromwel:

‘Hij verandert tijden en uren, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de verstandigen hun kennis.’ (Daniël 2:21)

koloth op 22-12-2017 17:36

Qromwel/Ayla/Michaël    bedankt voor jullie wijze antwoorden.  Als ik naar m'n hart luister pak ik het zwaard, maar idd.als je Romeinen 13 lees dan is dat niet de bedoeling. God zal hier wel een bedoeling mee hebben, onze regering luistert naar een ander geloof en vul de rest zelf maar in.

Anna op 22-12-2017 19:17

Koloth : 22.19.

U snijd hier nogal een onderwerp aan. Dit is een heel ingewikkelde materie, en dit vraagt inderdaad om bezinning “ Hoe gaan wij als Christenen om met de oprukkende islam en de bijbehorende terreur.....”

En wat zegt de Bijbel hierover. ....... Voor deze laatste vraag kan ik u verwijzen naar een speech van Amir Tsarfati....... te vinden op de website van:

 Behold Israël en dan onder de Blog van vandaag, 22 dec. Daar geeft hij een perfecte uiteenzetting met de titel “ Europa ready for the antichrist.“

Hij belicht het ontstaan van de totale ontwrichting van de wereld zo wij dit op dit moment rondom ons zien gebeuren, en waar we als Christenen mee zullen moeten dealen en een antwoord op moeten hebben....... want als het er echt op aan gaat komen “ Waar staan we dan “ Amir geeft ook aan hoe oorlogen bewust ontketend worden door oa Obama, en Clinton( die is helaas mislukt) om chaos te creeeren en dan springt de islam in het “ gat ” van de chaos...... Hij geeft ook aan hoe op de achtergrond de elite d.w.z. De geldschieters van b.v. Wallstreet en de industrieëlen en andere zogenaamde leiders ( het zijn boeven ) de wereld proberen te sturen naar een grote wereld orde......met als doel de totale wereld bevolking re decimeren..... Hij geeft pijnlijk nauwkeurig weer hoe Europa naar de liberale,communistische , poppen van Obama / Amerika heeft gedanst onder Obama en welke gevolgen dit heeft en kan gaan hebben......

Zeer de moeite waard om deze video ( Duurt +- 1 uur in  het Engels dus u moet er even voor gaan zitten maar zeer de moeite waard ...... .....met Engelse ondertiteling te beluisteren) Naar mijn mening ( maar die hoeft u niet over te nemen ) zeer goed Christelijk zicht op  de Wereld van  vandaag........ 

Uw vraag bevat eigenlijk vier onderdelen: De islam als religie...... de moslim, die de islam praktiseert, hoe sta je in deze door islam bedreigde situatie  als Christen, en hoe stelt onze overheid zich op ten aanzien van deze bedreigingen wat doet onze overheid. 

De islam dat moge inmiddels duidelijk zijn is zowel een religie als een politiek systeem een dictatuur....... De islam is  gesticht door Mohammed die vond de monotheïstische religies  van de Joden en de Christenen wel aardig, dus is hij als het ware “ voor zichzelf begonnen” begonnen met de zogenaamde openbaringen ( zijn vrouw dacht dat hij gek geworden was!) in een grot, en dat wat hij doorkreeg heeft hij op laten schrijven door anderen want hij was analfabeet w.s. Een jood een een christelijke priester toen ze klaar met de Koran waren na de korte periode van 28 jaar !!!!! heeft hij ze vermoord. Deze religie is niet te veranderen niet te bediscussieren en heeft ( en dit is heel belangrijk) als enige religie ter wereld de opdracht aan zijn onderdanen,  om anders denkenden......... of te bekeren, en lukt dit niet....... te vermoorden !!!!!!!!!!! moord en doodslag is dus een wezenlijk onderdeel,van deze religie. En dit is niet discutabel! Dit maakt dze religie uiterst gevaarlijk........ gevaarlijker dan meningen denkt.......  

Er valt nog veel  meer over te zeggen  maar lees of koop het boekje ; “ Twee gezichten een islam “ van Koen Raadt maar eens. ( niet duur voor beter begrip van de islam onmisbaar) Dit heeft duidelijkheid over de islam en hoe de islam nooit in een westers land is te integreren.....Dit is onmogelijk!!!!!!

De moslim hoe gaan we daar mee om. Geen enkele moslim zelfs Mohammed niet heeft zekerheid dat hij na dit leven in het paradijs zal belanden...... Imans geven wel aan dat de martelaren ( die andere mensen doden uit naam van de islam) wel sneller  in het paradijs komen en dat daar ook nog 72 maagden op hem wachten.... Maar De zekerheid van het paradijs zou afbreuk doen aan de verhevenheid  van Allah, die zich nimmer bindt. Volgens de Koran gaan  eerst alle Mensen  naar de hel en daarna zal Allah er sommigen uithalen om te wonen in het paradijs........ Allah leid dus sommigen naar het paradijs anderen niet dit maakt deze religie wreed...... ..... voor zijn aanhangers....... Voor ons is het zaak dat we weten hoe moslims denken momenteel zien we wereldwijd( helaas nog niet in Europa) dat moslims moe worden van het geweld....... en dat ze gaan zoeken en belangstelling krijgen voor andere religies en dan met name het evangelie. ........maar als dit ontdekt wordt is het dodelijk voor  hen..... Dus heb clementie met moslims, !!!!!!!!!! zijn zijn immers van dezelfde lap gescheurt alswij zegt de Bijbel........!!!!!!!!! Zij kunnen het niet helpen dat ze onder de gesel vande islam geboren zijn....... Als mijn wiegje in Saudie Arabië had gestaan had ik ook niet beter geweten..... Maar vertel hun de waarheid draai er niet omheen zeg dat wij wel een barmhartige God hebben die genade kent en die zelfs zijn eigen Zoon gegeven heeft om voor mensen,zondaren te  betalen.... moslims zullen dit heel moeilijk vinden, en voor z’ on gesprek zou je het bestehulp kunnenvragen van instanties die met moslims werken.... Ga het gesprek niet uit de weg maar laat zien dat jij iets hebt wat zij niet hebben, dat kunnen ze niet uitstaan is mijn ervaring....... ( In Caïro heb  ik met Ahmed heel goede gesprekken gehad over Jezus!!!!!!... helaas door de onrust daar is hij zijn telefoon kwijt geraakt en  is ons contact verbroken ik Kan hier in Holland alleen  nog voor hem bidden:  God zal de rest doen daar ben ik van overtuigd) 

Hoe ga je als christen om met deze situatie..... lees studeer kijk om je heen en vermeerder jekennis zodat je kunt onderscheiden wat er gebeurt....... een gewaarschuwd mens is niet zo snel bevreesd......En  wat het allerbelangrijkste is ; Dat je weet wie  de Heere Jezus voor jou persoonlijk is.......dat je Jezus kent..... Dat je weet dat Hij je zonden en schuld gedragen heeft.........  Want zegt de Bijbel we gaan hele moeilijke tijden tegemoet, en dan is het zeer belangrijk dat je kunt zeggen dat je in leven en in sterven van de Here bent..... Want sterven zullen we allemaal en we weten alleen niet hoe en wanneer maar we weten wel, dat we zodra wij het tijdelijke met het eeuwige verwisselen geborgen zijn in Jezus Christus de Messias...... We mogen in tegenstelling tot de moslim weten dat we bij Jezus zullen zijn na ons sterven....... en daarna als Christus wederkomt dan zullen we met hem terug keren naar de aarde, en zullen we  ons eigen lichaam terug ontvangen........ . want u geloofd toch ook in de opstanding der doden..........wat een heerlijke toekomst wacht ons....... dit kun je een moslim uitleggen hoor...... Maar Ons wordt geboden dat we God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als ons zelf............dus hoe moeilijk ook de moslim !!!!!!!.. dus eigen rechter spelen in ons land tegen een andere religie.... is m.i. Niet Bijbels........ 

Het laatste... onze overheid. Qromwel wees er terecht op... Romeinen 13! onze overheid dient om ons te beschermen.... Zij draagt het zwaard niet tevergeefs...... .....zodat we een gerust en geordend leven kunnen leiden in ons land..... Helaas lijkt onze overheid zich hier niet meer zo bewust van te zijn....... Ik wil het niet in het negatieve trekken maar bidden voor onze overheid helpt. God laat geen bidder staan... God hoort misschien anders dan dat wij willen maar het is onze plicht om de overheid ook in dit moeilijke islam probleem op te dragen bij God. Zeker nu er ook christenen in de regering zitten..... En Gert Jan Segers weet heel goed wat de islam is hij heeft lange tijd in Caïro gewerkt! Dus heul niet mee met mensen die de overheid verachten... dat is niet Bijbels.... alles goed keuren hoeft ook niet.... De overheid heeft te maken met democratische wetten en. deze huidige wetten  zijn onvoldoende afgestemd op z’ on rigide religie..... als de islam........ Als we in Nerderland “ vrijheid van Godsdient “ hebben dan is dit een groot goed,maar als de godsdienst dan doctrines in zich herbergt die rechtsreeks ingaan tegen onze burgerlijke wetten dan moet de overheid ingrijpen........ En dat doet ze niet helaas..... Een voorbeeld; volgens de vrijheid van de islam religie mag een man 4 vrouwen hebben.... hier moet de overheid direkt paal en perk aan stellen door wetten te maken dat de religieuze wetten altijd getoetst moeten worden aan onze burgerlijke wetten......( zolang dit nog kan als de islam de overhand krijgt is het afgelopen) ander voorbeeld dat de sharia wetgeving niet geldig is in Nederland ook niet klandestien.....Dat alleen  een burgerlijk huwelijk geldig is en niet het islamitische religieuze huwelijk( bescherming van vrouwen zij kunnen niet scheiden in de islam) Dat eerwraak uitgesloten is......enz enz 

De overheid is wel druk bezig met het volgen van islamisten en het proberen te voorkomen van aanslagen maar de preventie voor de toekomst ontbreekt. ( ?) Hierin vind ik partijen als de PVV ook ernstig te kort schieten..... Wel hard roepen maar geen initiatief wetsontwerp maken om de politieke islam aan banden te leggen......... Jammer......... 

Niemand weet hoe het in  de toekomst zal gaan.......want wij kijken tegen de buitenkant van de dingen aan...De buitenkant van de geschiedenis, wat de T V en andere media zeggen.... en wat er gezegd en besproken wordt op het werk en dit soort fora’s en wat zgnd. “Deskundigen “er van vinden...... dat is allemaal buitenkant.... .............Maar er is ook een “ binnenkant” van de geschiedenis............En er is er maar Een die deze binnenkant  kent...........Dat is Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft..... En hij doet geen ding of Hij openbaart het Zijn knechten “ de profeten ” Door israels profeten heeft Hij gesproken. .......Zijn woord is vast en zeker......Hemel en Aarde zullen voorbij gaan zegt de Here Jezus , maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan......................Gods Woord houd stand in Eeuwigheid..... In Gods woord treffen wij de “ binnenkant “ van de geschiedenis aan. Hoe Hij tegen dingen aan kijkt, en hoe Hij de geschiedenis voortstuwt naar het door hem vastgestelde doel. Ik zie er naar uit met een heilige nieuwsgierigheid..... Shalom  

koloth op 22-12-2017 22:40

Anna  dat was een zeer bevredigende uitleg/verhaal.  Op een gegeven moment kwam bij mij de herinnering boven van bewapen uw zelf en ga de strijd aan, niet met het zwaard maar de strijd van het gesprek en de discussie met de kennis uit de bijbel.   Achteraf weten we het allemaal al lang maar je vergeet het gewoon weer en net wat je zegt je laat je meesleuren door verkeerde types die het geweld verheerlijken.  Anna bedankt  groet koloth.

Michaël ;-{> op 23-12-2017 01:13

koloth op 22-12-2017 17:36
Ik merkte net dat ik niet op verzend deze reactie had gedrukt na mijn eerste reactie aan u. Kan niet anders. Is niet aangekomen. Jammer & Sorry.
Maar ik lees nu in uw reactie, dat u het zwaard wilde heffen, en dat begrijp ik heel goed. Maar waar en wanneer u dan ook uw zwaard heft, (als het zo uitkomt) laat het dan een zwaard zijn die niet door mensenhanden gemaakt is, een zwaard die niet van deze wereld is. Zodat u geen bloed aan uw handen heeft.
Uw intentie is 'op zich' juist, en uw wil is goed, twijfel daar nooit aan, u voelde zich nu misschien een beeetje teleurgesteld maar... er zijn wetten!
En die heeft u begrepen en zelfs geaccepteerd, merkte ik uit uw laatste reactie. U luistert nu echt naar uw hart, en ik zeg:
Bravo  @ koloth
Dank U !
koloth op 24-12-2017 09:27

Als ik wakker wordt heb ik meestal goede ideeën en plannen, deze gaan dan in de loop van de dag vanzelf weer weg. Zo had ik deze ochtend ook weer een helder moment:  Moeten we de Satan volgen ?   

Onze regering neemt tegenwoordig hele vreemde beslissingen: het Christelijk geloof wordt almeer weggeschoven en daarvoor in de plaats wordt de Islam binnen gehaald. We lezen ook hier bij Xandernieuws welke vreemde/verradelijke dingen onze regering (NL. EU/VS) doet: wereldwijd de Islam bewapenen en steunen in hun strijd tegen o.a. de Christenen, nou ja de lijst is eigenlijk nog veel langer (dit is allemaal op het internet te vinden)  en dan onze MP Rutte die trots vertelde dat (het hooft/beeld van baphomet(satan/de duivel) http://assayya.com/images/Baphomet.png   dat aan de muur hangt in het torentje van het binnenhof) hij deze van MP Balkenende heeft gekregen.   Volgens mij is Rutte en de meelopers regering een volger van de satan, tot hoe ver moeten we naar de regering luisteren ?   Als de hele EU  straks verandert is in een Islamitisch afrikaans continent en de oorspronkelijke blanke europeaan bijna verdreven is gaat Romeinen 13 dan nog steeds op ?

Michaël ;-{> op 24-12-2017 21:12

@ koloth op 24-12-2017 09:27

Waarom zouden we Satan (moeten) volgen?

In het oude testament lezen we dat er maar één God is, en dat de rest afgoden zijn. In het nieuwe testament lezen we dat niemand tot de vader komt dan door de zoon. In de koran kunnen we lezen dat allah géén zoon heeft.

'Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is ? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.' (1 Johannes 2:22-23)

Dus laat u niet in met het kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Satan ‘de vader van de leugen’ was van het begin af aan al een moordenaar.

Over (oorlog)dreiging, zegt de Here Jezus dat ook dát moet gebeuren voordat het einde komt.

Kort gezegd: Volg uw goddelijke instinct, blijf trouw aan u zelf, (aan uw christelijke geloof) aan de liefde, aan Zijn wet, zet uw voeten vast in de grond en vertrouw op de Heer.

'Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.' (2 Timotheüs 4:5)

'Laat andere volken hun eigen goden volgen - wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd.' (Micha 4:5 NBV)

 

- Ik heb het idee (ik ben geen kenner) dat wat er in het torentje hangt een Ramsschedel is, gezien de vorm van de hoorns; en dat het geen geitenschedel met hoorns betreft, zoals de kop van babhomet. Dit is echter het enige positieve dat ík over Rutte en onze overheid kan zeggen.

Een teken aan de wand is dat het woord overheden in de NBV vervangen is door hemelse vorsten.

- U schreef:

''Als de hele EU  straks verandert is in een Islamitisch afrikaans continent en de oorspronkelijke blanke europeaan bijna verdreven is gaat Romeinen 13 dan nog steeds op ?''

Goede vraag. Ikzelf denk dat Daniël 12 dan al in werking is gegaan…

Nogmaals, Blijf trouw aan uzelf en aan de Heer. Zijn wil zal geschieden (en geschiedenis schrijven) zowel in de hemel als op de aarde. Alles verloopt precies volgens Zijn plan.

 

Ik wens u en alle lezers, o.a. Esther, Tom, Qromwel, Goodmorning, Anna, Tineke, AngelB, Rode Wouw, Mientje, Anora, Ayla, Vrede etc.

Hele fijne Kerstdagen met de zegen, liefde, bescherming  en vrede van God 'onze' Vader om u heen.

Gevolgd door een heel voorspoedig en rechtvaardig Nieuw Jaar.

Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.

Ook voor het Xander-team natuurlijk!

10 Ten slotte,

zoek uw kracht in de Heer,

in de kracht van zijn macht.

11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden

tegen de listen van de duivel.

12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen overheden,

de heersers en de machthebbers van de duisternis,

tegen de kwade geesten in deze wereld.

13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden

op de dag van het kwaad,

om goed voorbereid stand te kunnen houden.

14 Houd stand,

met de waarheid als gordel om uw heupen,

de gerechtigheid als harnas om uw borst,

15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,

16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen

van hem die het kwaad zelf is kunt doven.

17 Draag als helm de verlossing

en als zwaard de Geest,

dat wil zeggen Gods woorden.

 (Efeziërs 6)

 

Hartelijke groeten, Michaël

Esther op 24-12-2017 22:29

Dank je wel lieve Michaël... voor je wensen en geweldige tekst... wat hebben wij dat toch nodig in deze boze wereld.

De Heere Jezus en Zijn wapenrusting... eigenlijk toch geweldig... dat wij mede overwinnaars zijn, door ons geloof in Hem.

Zij die bij ons zijn... zijn zoveel sterker en talrijker als zij die buiten zijn... de Heere Jezus, onze Vader en ontelbaar veel engelen die ons ten dienste staan... als wij het moeilijk gaan krijgen.

Wat toch een enorm hemels leger hebben wij tot onze beschikking.

Voor jullie allen, Vaders kracht, sterkte en liefde om jullie heen, in Zijn Zoon Jezus Christus, fijne dagen en lieve groet van mij, Esther.

Ook voor Xander en de mensen die bij hem horen.

Michaël ;-{> op 25-12-2017 00:00

Dank je wel lieve Esther :) Ja !

Tineke op 25-12-2017 08:57

Fijne krachtige tekst,

Voor iedereen een Zalig kerstfeest!

L. groetjes Tineke

Steady op 25-12-2017 14:00

mamout abas

Kan er mij aub iemand uitleggen waarom de palestijnen

die in gaza en of de westbank wonen (wonen = vaste verblijfsplaats)

na 70 jaar nog altijd vluchtelingen zijn ?????????

En waarom de egyptische en kroatische en syrische e.a.

Ook bijgeteld worden als "palestijnse vluchtelingen

aub graag een antwoord

Shalom

 

Gelieve naar een forum te gaan die relatie heeft met uw vraag. Mvg. Mod.

Steady op 25-12-2017 16:54

Steady mamoet kabas

Sorry, ik bedoel de egyptische kroatische syrische "gastarbeiders"

Mijn excuses

Shalom

Esther op 25-12-2017 20:21

Hallo lieve allemaal... bij kerst hoort toch minstens een mooi kerstverhaal. Het gaat over Misha.

Ik hoop dat het er een beetje goed opkomt.

Geen plaats voor Misha?

In 1994 gaven twee Amerikaanse vrijwilligers gehoor aan een oproep van het Russische Ministerie van Onderwijs om op een aantal scholen en instituten te praten over de Bijbelse moraal en ethiek. Eén van de instellingen die ze bezochten, was een weeshuis met zo'n honderd verwaarloosde en mishandelde straatkinderen. Aangezien het bijna kerstmis was, vertelden de vrijwilligers Het Kerstverhaal.                                                     

Daar hadden de meeste kinderen nog nooit eerder van gehoord. Iedereen zat dan ook aandachtig te luisteren naar het verhaal van Maria en Jozef, die geen plaatsje in de herberg konden vinden en uiteindelijk onderdak vonden in de stal, waar het kindje Jezus geboren werd en door Maria in de kribbe werd gelegd. Na afloop van het verhaal besloten de vrijwilligers dat dit voor de kinderen een mooie gelegenheid was om wat te gaan knutselen en Het Kerstverhaal uit te beelden.                                                                      

Ze gaven alle kinderen wat gekleurd karton om een kribbe te maken en een geel papieren servetje voor het stro. Het kindje Jezus werd uit vilt geknipt en voor het dekentje kregen ze nog wat lapjes. De kinderen gingen enthousiast aan de slag en de vrijwilligers gaven hier en daar wat aanwijzingen en kwamen tenslotte bij de zes jaar oude Misha.     

Hij was al klaar met het kunstwerk.  Maar wat was dat???.... In de kribbe lag niet één kindje... nee, er lagen twee kindjes in de kribbe. De vrijwilliger vroeg verwonderd: "Waarom heb je dat zo gedaan?"        

Misha deed zijn armen over elkaar, trok een gewichtig gezicht en gaf heel serieus zijn versie van Het kerstverhaal. Hij herhaalde het hele Kerstverhaal. Ofschoon hij pas zes was en het verhaal vóór die bewuste dag nooit eerder gehoord had, kon hij alle details nog heel goed navertellen, precies zoals het hem verteld was. Tenminste, tot op het moment dat Maria het kindje in het kribbetje legde. Toen begon het verhaal van Misha, een eigen leven te leiden.                                                     

"Het kindje Jezus keek mij aan", zei Misha heel ernstig. Hij zei, "Misha, heb jij wel een plaatsje om te slapen ?"  Ik vertelde Hem, dat ik geen papa en mama had en dat ik nergens een huisje had. Jezus zei toen dat ik maar bij Hem in de kribbe moest kruipen. Maar ik vertelde Hem, dat dat niet ging, want ik had helemaal geen cadeautje voor Hem meegebracht zoals iedereen had gedaan. Maar ik wilde eigenlijk zo heel graag bij Jezus blijven, dus ik dacht heel hard na of er misschien toch niet iets was wat ik Hem kon geven.                                                                              

Toen vroeg ik aan Jezus : "Als ik Je warm houd... is dat misschien een mooi geschenk ?" Jezus zei toen tegen me : "Dat is één van de mooiste geschenken die Ik gekregen heb." Toen klom ik dus ook in de kribbe en hield ik Jezus warm. Hij keek me aan en zei dat ik voor altijd bij Hem mocht blijven.                                                       

Toen kleine Misha zijn verhaal beëindigd had, stonden er traantjes in zijn ogen, die langzaam over zijn wangetjes biggelden. Toen sloeg hij zijn handjes voor zijn ogen en liet zijn hoofdje huilend op tafel zakken. Soms moet het voelende leed eruit gespoeld worden.                          

Maar van binnen was het bij Misha warm, want hij had Iemand gevonden, die hem nooit zou verwaarlozen en hem intens liefhad, en voor altijd bij hem zou blijven, zo wel nu als ook in de eeuwigheid.

Mooi Esther, de hele essentie van het geloven is verweven in uw -kerst- verhaal. Mvg. Mod.

Anna op 26-12-2017 09:35

Esther, 20.21 uur Dank voor uw mooie kerstverhaal...... “ Laat de kinderen tot mij komen “ U verteld hierover met een verhaal uit de praktijk.... Zo werkt Jezus!........Hartverwarmend!.........Nog een goede  2 e kerstdag, Anna 

Michaël ;-{> op 26-12-2017 15:27

Esther op 25-12-2017 20:21
Mooi Esther, Ik hoop dat Misha met zijn 29 jaar een eigen gezin heeft en 'zijn' verhaal doorverteld aan zijn kinderen...
Esther op 26-12-2017 16:56

Dank jullie wel, Mod. en Anna.  Het is best wel heel bijzonder, er zijn veel waargebeurde verhalen/getuigenissen, die zich afspelen tijdens kerstperiode. Hoe velen mensen/kinderen geraakt worden... of werkelijk kiezen voor de Heere Jezus.

Daar wordt je zo door bemoedigd... Het raakte mij ook heel erg over Misha... en lieve zuster stuurde deze door, zo mooi.

Ook voor jullie nog een fijne 2de kerstdag. En Vaders zegen om jullie allen heen, en liefs, Esther,

Esther op 26-12-2017 17:16

Ja, dat heb je mooi gezegd Michaël... zulke verhalen gaan verder. En, ja dan moet hij, Misha plm. 29 jaar zijn. Mooi altijd om verder te denken.

Ook nog een fijne 2de kerstdag Michaël, en liefs Esther.

Michaël ;-{> op 26-12-2017 21:44

Idem dito @ Esther

koloth op 27-12-2017 19:06

Vanavond een mooie geloofsfilm over Mozes die uit Egypte trekt met z'n vrienden naar het beloofde land. Veronica 20.30 uur.

Michaël ;-{> op 28-12-2017 00:33

@ koloth op 27-12-2017 19:06

Hoi koloth, Ik heb vandaag Veronica gemist om 20:30 uur. Las nu net pas je bijdrage. Thanx m8 ;-{>

Qromwel op 28-12-2017 01:26

Tineke op 21-12-2017 20:07: Onze natie houdt zich niet nauwgezet aan Zijn Geboden, met alle gevolgen van dien. Aan het Sinaïtisch Verbond zijn overduidelijk voorwaarden verbonden. Het oude Israël heeft zich niet aan de overeenkomst gehouden. Uit de Bijbelse geschiedenis kan men leren hoe het hen uiteindelijk verging. Wat onze samenleving aangaat, kijk naar de verbroken gezinnen, naar de uitwerking er van op de jeugd. Het is te veel om op te noemen, maar google bijv. dit: Sociale vraagstukken. 

Qromwel op 28-12-2017 12:33

koloth op 22-12-2017 17:36: Op grond van Romeinen 13 zouden ook figuren als Stalin, Hitler, Chiang Kai-shek, Mao enz. geaccepteerd enz. moeten worden. En dat wil er bij mij niet in. Maar ieder z'n meug.

Tineke op 28-12-2017 15:40

Qromwel, bedankt voor uw reactie.

vr. groet,

Tineke

koloth op 28-12-2017 15:51

Qromwel op 28-12-2017 12:33     Ik zag gisteravond die film over Mozes van egypte naar het beloofde land, maar dat ging er niet bepaald zachtzinnig toe.  Alles moord en doodslag, dus als Christen hoeven we niet altijd maar die andere wang te laten zien, gelukkig.  Nog ff over die film: Mozes is geboren in egypte, net als die horde die hem volgde. Het waren egyptische slaven, i.v.m. dat gedoe over de palestijnen  dan hebben ze misschien toch weer wel recht op dat land want de Israëli's zijn eigenlijk egyptenaren.

koloth op 28-12-2017 15:54

Michaël ;-{> op 28-12-2017 00:33    Ja ik zag het al, de updates waren weer veel te laat :-(

Tineke op 28-12-2017 17:53

Misschien even iets om door te geven en om te lezen

een artikel van Christenen voor Israel ""Het eindspel is begonnen!

(ds. Alfons van Vliet van PKN)

Voor iedereen een gezegende avond!

Hart. groeten van Tineke

Qromwel op 29-12-2017 08:03

koloth op 28-12-2017 15:51: Ik heb de film ook gezien. Mozes sprak over oversteken bij eb, er is echter nauwelijks getijdenwerking in de Rode Zee. Bij Eilath (Eloth?) even veel als bij TelAviv aan de Middellandse. Volgens mij zijn de enige Istaëlieten van Egyptische afkomst de zonen Manasse en Ephraïm van Jozef. N.B. Israëlieten zijn geen Israelis. 

Anna op 29-12-2017 10:18

Tineke 17.53 uur.

Dank voor de tip.

Zelf heb ik de App van Christenen voor Israël gedownload.

Deze ap / website geeft heel veel en goed informatie... met lezingen artikelen en actualiteiten en activiteiten. Zowel op Bijbels gebied, als wel op politiek, sociaal, religieus, terrein........ Het is een kerkelijk ongebonden organisatie met een zeer warm hart voor Israël. En wat heel belangrijk is het is eerlijk nieuws......

Ik kan iedereen die geïnteresseerd is in Israël en het wereld gebeuren van vandaag de dag deze website van harte aanbevelen.... 

Nogmaals dank  voor de tip Tineke,  ik sluit me van harte  bij jou aanbeveling aan. Shalom Anna 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl