Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Michaël ;-{> op 12-11-2017 15:07

@ Esther op 10-11-2017 14:53

''Gelukkig weten wij al wie de grootste overwinnaar is.'' Gelukkig wel. ''Laten we stevig vasthouden aan Hem.'' Jammer dat velen niets van Hem willen weten...

Nog een fijne dag verder. Hartelijke groet, Michaël

Tom Hendrix op 12-11-2017 18:26

@Esther: 14.31. uur, op 2/11. Dank voor de link naar de 2 filmpjes. Geweldig wordt hierin Gods Woord bewezen.

Esther op 16-11-2017 00:32

Hallo Michaël en Tom Henddrix... en allen.

Ik vond nog een mooi kort filmpje van een Joodse broeder over religie. Het verschil tussen religie en geloof en relatie.

Ook bij ons in het westen maken we het veel mee, religie... in een andere vorm als dat de Joden hun religie beleven. Het gaat om de Heere Jezus... religie houd juist de Heere Jezus buiten... Hij telt niet mee.

We weten het ergens wel... maar toch bijzonder zo'n filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=3QRaycqPgz8 

Slaag goed vannacht... en hartelijke groeten van Mij, Esther.

Tom Hendrix op 16-11-2017 08:43

Esther: 00.32. uur. Beste Esther, bedankt voor het filmpje. En inderdaad, religie doodt, de Geest maakt levend.

Michaël ;-{> op 16-11-2017 14:01

Hoi Esther. Ik las net je bericht en ja, ik heb vannacht goed geslapen, komt vast door jouw woorden :) bedankt.

Inderdaad het verschil tussen geloof - religie - evangelie - traditie en de rituelen (die niet eens in de geschriften staan.) Zoals jij zelf ook al eerder schreef: ''God kijkt naar wat er in ieders hart leeft''. Niet naar het masker wat iemand heeft opgezet, zoals in het filmpje gezegd werd.

Via je vorige links kwam ik dit tegen - Europa klaar voor de komst van de Antichrist! - best wel interessant. Over de elite, Cern etc. Hij haalt ook de uitspraak van de Paus aan die overal verkondigd dat: ‘’ Je niet in de Here Jezus Christus hoeft te geloven om in de hemel te komen.’’ Wat een misleiding!

Hier is de link https://www.youtube.com/watch?v=Ru6oeRLG6RY

Ik wens je prettige een dag verder. Hartelijke groeten, Michaël

Anna op 18-11-2017 10:04

Michaël 16-11 1401 uur.

Ik was blij verrast toen ik uw link  zag naar de lezing van Amir Sarfati Over Europa.

ik volg Amir al geruime tijd en hij is een goede Bijbelgetrouwe  Bijbelleraar.

Je zou hem het beste kunnen omschrijven met wat Paulus zegt tegen de Romeinen: 

Een natuurlijke afgehouwen tak van de edele olijfboom die door Gods genade niet bij zijn ongeloof gebleven is ,  maar maar weder is ingeënt als een natuurlijke tak in zijn eigen edele olijfboom. Van waaruit hij nu de “ niet natuurlijke takken” van dezelfde olijfboom op een juiste , goede en Profetisch Bijbel getrouwe  manier onderwijst over de actualiteiten in de wereld......... Hij weet Bijbelse profetiën op een unieke wijze te koppelen aan het gebeuren in de huidige wereld zoals in de link over Europa die u gaf.

Gisteren 17-11 Koppelde hij op onnavolgbare wijze de resoluties van O.a. Unesco ( dit orgaan is overwegend Arabische/ islamitisch) aan de profetiën van Nehemia. Zeer de moeite waard om dit ook te beluisteren;        

       ( Amir Sarfati Latest ( 16 november 2017 UNESCO desision on Jerusalem light in the Bible  Profecy)  36 min Engels (sorry, ik ben wat ouder,  en niet handig met computers kan niet linken , maar op you tube is dit zo te vinden) 

Zo heeft Amir vrijwel dagelijkse een actueel onderwerp wat hij Bijbels belicht:  zeer leerzaam..... 

Amir Sarfati is een man om anno 2017/2018 te blijven volgen....Mede door zijn woorden zien we Gods Grootheid en AlmachtIg handelen met deze wereld. 

In de wereld draait het niet primair om ons, nietige mensjes...... Maar om God zelf, om Zijn Eer !! Zijn Almacht, Zijn Roem , Zijn grootheid, en vooral Zijn Naam! Hij bestuurd de volkeren tot Zijn uiteindelijke doel.

Lof zij de God van Abraham Izak en Jacob, de God van Israël, de Heer die aan Zijn ( eigen geschapen ) erfvolk dacht..... om wille van Zijn Naam...... Ik wens u een goed weekend Shalom.

Anna op 18-11-2017 10:40

Een korte aanvulling op mijn vorig stukje:

Er staat “het gaat niet primair om ons nietige mensjes“::::dit moet zijn het gaat ::::: In  het wereld gebeuren gaat het  niet primair om ons nietige mensjes.....

Uiteraard heeft God de kroon van Zijn schepping op het oog...... en door het zenden van,en het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus mogen wij zeker weten dat wij straks bij de “ wereld wijde oogst” behoren, en de nieuwe aarde vol van gerechtigheid zullen gaan bevolken.......Ps 115! maar daar moeten wij niet in blijven hangen.... dat is christelijk navelstaren.........

We worden opgeroepen om onze kennis te vermeerderen............. er is meer.... en dat zijn zaken die ons direkt raken en gaan raken...en dat zijn zeer actuele zaken.... we leven immers In de wereld maar zijn niet van de wereld....... wat onderscheid ons dan........en hierover geeft Amir een uitstekende profetische Bijbelse uitleg......... nogmaals een gezegend weekend en Shalom.... 

Esther op 18-11-2017 13:25

Tom Hendrix, hele ware woorden wat je schrijft, 'religie doodt, de Geest maakt levend'. Het gaat om de relatie, die echte levende relatie met de Heere Jezus. Dat is ons ware Anker, onze Rots... als alles om ons heel valt, is Hij alleen wat overblijft. Religie kan ons niet zalig maken of redden... dat kan maar één, Christus Jezus. In Zijn kostbare bloed.

Michaël, heb het filmpje twee maar gezien... Ik had al eens eerder iets van deze broeder gelezen... maar heftig hoor, waar hij mee begint. En toch gebeurd het allemaal om ons heen.

Onderwijl dat ik zo zat te kijken... kwam één van de teksten uit Openbaring in mijn gedachten. Openb. 17 : 16-17. Waarom dat gebeurde weet ik niet... maar daar lees je ook over die tien horens... en zij gaan de hoer haten en haar vernietigen... en dan lees je dat het van God afkomt... Hij legde het in hun hart om haar te verwoesten. Om Zijn plan uit te voeren...

Omdat die broeder zo'n uitleg had over Europa... en het Roomse rijk weer massaal terugkeerde... Overal hebben zij wel de hand in, veel meer nog als dat wij beseffen. Ook in al die migranten... die massaal Europa binnen stromen....

Soms denk ik wel eens, dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Zij hebben allen de vorst van de duisternis als heer en koning. Maar... hun feestje houd ooit op... dan zal het tandengeknars zijn, in die diepe duisternis... waar ze zelf voor gekozen hebben. En de paus, die zulke uitspraken doet... gewoon woorden vanuit de duisternis.... Jezus is de grootste, alleen door Hem... Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven... niemand komt tot de Vader als alleen door Jezus Christus. 

Wat een enorme troost, dat God en de Heere Jezus zo veel meer leidt als dat we soms kunnen bedenken. Wat deze broeder ook zei, gericht blijven op de dingen die boven zijn, daar waar de Heere is.

Ik zeg altijd, laten we dicht bij de Heere Jezus blijven, en wordt het soms allemaal te veel... Hij houd vast, ieder die bij Hem hoort... wat een grote troost en bemoediging. Misschien heb ik een klein geloof... maar geloof in een grote en machtige Heer der heren en Koning der koningen... Hij heeft alles in Zijn hand... daar mogen we volledig op vertrouwen.

Michaël, een fijn en gezegend weekend en ook voor jullie allen, en vele hartelijke groeten van mij, Esther.

Tom Hendrix op 18-11-2017 16:03

@Esther: 13.25. uur. Hele wijze woorden die je schrijft. En ja, steeds weer ervaar ik zelf ook, dat ik zonder Jezus niets kan. Ik besef terdege mijn eigen zonden en tekorten, maar dankzij Jezus, heb ik geen schuld bij de hemelse Vader, maar mag me zelfs kind van God weten! Hallelujah! En dat bemoedigd mij enorm, de zekerheid van het geloof, die ik vind in Romeinen: 8. Gods zegen voor je Esther, en voor alle reageerders.

Esther op 19-11-2017 18:25

Hallo Tom Hendrix, 18-11-2017 16:03... Mooi, dat je Rom. 8 aanhaalt... De laatste verzen 38-39, waren voor mij, al weer vele jaren terug, mijn houvast.

Is dat juist ook niet het belangrijkste... het besef van zonden? Zo kostbaar, dat de Heere Jezus juist voor dát enorme probleem, het Zonde probleem... kwam, stierf en weer opstond. Het was juist de zonde die de breuk was en is tussen God en mens. 'Jezus is de Weg, de Brug naar de Vader.

Nog een bijzonder stukje, iemand gaf het mij of het geschikt was voor ons gemeente boekje... Ja, graag, toen ik het las, erg mooi. Gaat over de woorden van de Heere Jezus . 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven..." Ik zal het even kopieëren. Ook voor jou Gods liefde en zegen om je heen Tom H. En voor allemaal. Vele groeten, Esther.

Hier is het stukje.... hoop dat het er een beetje fatsoenlijk op staat...

 

 ‘IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven’.  Johannes 14 : 6

 

Hoe ver we ook soms afdwalen, we mogen altijd op deze woorden van onze Heere terugvallen.                    ‘IK bén de weg’ – niet de weg zélf, Jezus Christus ís de weg die God Zelf is, niet een weg die tot God leidt.                 Daarom zegt Hij: ‘Kom tot Mij’… en ‘Blijf in Mij’.                     ‘Ik bén de waarheid’… niet de waarheid over God, niet een aantal principes, maar de Waarheid zélf… Jezus Christus is de waarheid die God Zelf is.                                                     ‘

Niemand komt tot de Vader dan door Mij…’ We kunnen God als Schepper ook langs andere wegen bereiken… maar niemand kan langs een andere weg tot God als Vader komen dan alleen door Jezus Christus. ( Mattheüs 11 : 27).

IK ben het Leven’. Jezus Christus is het leven dat God Zelf is, zoals Hij de Weg en de Waarheid van God is. Eeuwig leven is géén gave van God, het is God Zelf als gave.                          

Het leven dat de Heere Jezus mij geven heeft, is Gods leven. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven”.  ‘Ik ben gekomen opdat zij leven mogen hebben…”.                                                  “

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God”.

 

Wij moeten op de Weg blijven, in de Waarheid ingelijfd worden en van het Leven worden vervuld.

 

Tom Hendrix op 19-11-2017 19:37

@Esther: 18.25. uur. Dank zuster Esther. Dit is zo bemoedigend. Juist nu ik het hard nodig heb, omdat ik me wat gedeprimeerd en vermoeid voel. Ja, Jezus, is onze ware Verlosser en Heiland. Op Hem kunnen we bouwen, altijd, en in elke omstandigheid. Hallelujah!

goodmorning op 19-11-2017 22:43

Wie is Jezus eigenlijk?

Wie is God?

Dat God de vader is, dat staat duidelijk omschreven in het Woord. Want al zo lief heeft en had Hij de wereld. Zo staat het immers geschreven. 

Wie mij gezien heeft heeft de Vader gezien. Een vergelijk met zijn Vader. Met andere woorden Jezus is de weg en de waarheid. Ruim 2000 jaren terug geboren uit de maagd Maria. Toen nog een kleine jongen met Jozef als vader gevlucht naar Egypte onder de beschermende hand van de Hemelse God.

Zonder zonden en als koning gezien door de wijzen uit het Oosten.

Eens verzocht in de woestijn doordat satan hier toesteming in werd verleend dan door de Schepper alleen.

Jezus het vlees geworden Woord, zwete bloed tijdens zijn gebed met de Vader.

De Vader gaf zijn Zoon en wij mochten hem geselen, wij mochten hem zo hard slaan dat Hij viel. Uiteindelijk kwamen de lange ijzeren nagels en ik sloeg hem aan het kruis. Zonder pardon heb ik dit gedaan en doe dit eigenlijk steeds opnieuw omdat ik een zondig mens ben. Ziet u de Vader nu,.....Op het moment dat Jezus gemarteld werd 

en stierf aan het kruis is Hij zelf als het ware gestorven omdat Hij de wereld zo lief heeft. Want welke vader sterft niet van verdriet als zijn zoon voor de ogen op brute wijze vermoord ziet. God zelf kan niet sterven, maar heeft ons geschapen naar zijn beeld wilde al ver voor de zondvloed een goede band met ons, want Hij heeft ons lief. Wij mochten kiezen en tot op de dag van vandaag, maken wij de verkeerde keuzes. Wat ben ik gelukkig met Jezus, wat ben ik gelukkig dat Jezus voor mij pleit. Wat ben ik eigenlijk toch een gelukkig mens......groet

Rode Wouw op 20-11-2017 11:25

@Michaël ;-{> op 16-11-2017 14:01

Bedankt voor die link. De spreker gaat hink-stap-sprong langs allerlei zaken, die overigens ook wel naar voren zijn gekomen in XN artikelen en anders via links bij XN en verder. Ook bemoedigende reacties in posts na deze post van jou.

 

Zo belangrijk om bij het Woord te blijven die ons waarschuwt in Matt. 24, Psalm 2 en dergelijke. Belangrijk is ook Efeze 6, waaruit ik een klein stukje weergeef. Efeze 6 : 11-13 (SV 1977)

 

11Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.12Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.13Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

vijgeboom op 20-11-2017 11:33

Heeft de mens er voor gekozen geboren te worden ?Ik geloof in de Here Jezus Christus maar ik heb er niet voor gekozen geboren te worden. 

Esther op 20-11-2017 15:31

Hallo Tom H. 19-11-2017 19:37.... dank je Tom, maar we doen het samen met elkaar. Ik besef het ook steeds meer, hoe belangrijk het is om elkaar te aan moedigen of aansporen. Zo kostbaar om altijd te wijzen op Hem, die ons eerst liefgehad heeft en ons uit de duisternis gehaald en geplaatst heeft in het Koninkrijk zijner Liefde, bij de Heere Jezus.

Wat zijn wij zonder Hem?? Als je het soms moeilijk hebt... de Heere weet wat het is, Hij weet zó goed de eenzaamheid, de pijn... als wij ons wel eens niet goed voelen of het even helemaal niet meer zien zitten. Zo geweldig, wij mogen altijd bij Hem komen, een liefdevollere Persoon en trouwer Persoon als onze Vader en Jezus onze Heere is er niet.

Nog een bemoedigend lied, alwel bekend, maar het gaat om te tekst, wij mogen rusten in HEM, alleen in Hem.

https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY  

@ Goodmorning 19-11-2017 22:43... heel mooi en dank je wel, voor jou woorden. Dat kwam helemaal uit je hart.

Vaders zegen om jullie allemaal heen... en ook onze Heere Jezus, ons Anker onze Rots, niet nooit valt... en liefdevolle groeten aan allen, Esther.

Tom Hendrix op 20-11-2017 19:13

@Esther: 15.31. uur. Dank voor het filmpje, en je reactie, Esther.

goodmorning op 21-11-2017 00:58

Vijgeboom@

Een hele mooie vraag!

Het antwoord is hierop "nee" wij mensen hebben die keuze niet, De Vader/Schepper alleen heeft hier de volmacht in. Daardoor heb jij en ik het mooiste ontvangen en dat is het leven. Daar kan je natuurlijk allerlei kantekeningen tegenover plaatsen. Want wat is een leven als je graag dood zou willen. Dit kan komen door verlies van een dierbaar gezins of familielid.

Er zijn genoeg aardse redenen om het leven te willen beeindigen. Maar als iemand waarlijk Jezus als zijn persoonlijk verlosser ziet en daar bedoel ik dan ook echt waarlijk mee., dan komt nooit die gedachte in hen op. Want hij of zij weet dat de Here op wat voor een manier dan ook er zal zijn. Met de kennis en het vertrouwen dat God liefde is en er zorg voor zal dragen.

Een voorbeeld is deze,....mijn jongste zoon geloofd in de wetenschap, hij is 17 jaren jong en opgevoed door zijn moeder. Ik vertel hem dat Jezus mijn wetenschap is en zonder enige aarzeling weet ik dat de Here mijn gebed verhoord. Dat gebed is er elke dag en niet alleen voor hem. Het is geen smeekbede omdat ik het zo graag wil, maar een bewust vertrouwen dat dit werkelijkheid gaat worden. Ik hou van mijn zoon en hij ziet dat. Ik hou niet van mezelf omdat ik weet hoe zondig ik ben. Jezus Christus houd van mij en ik probeer die liefde te voelen. Ons aardse bestaan en de manier waarmee een ieder zich voortsleept noemde God " als ijdelheid onder de zon" met andere woorden waar zijn wij mee bezig. Waar ben ik mee bezig kan ik beter zeggen. Elke dag opnieuw de zondeval,.....waarom ben jij of ik geboren, in de moederschoot geweven., al onze haren zijn geteld. Wie kent ons beter dan de Schepper alleen.

Wat is het dan mooi als je mag leven in vertrouwen en weet dat Jezus Christus je beste vriend is. Wat is het dan mooi, dat onze toekomst het leven zal zijn.

Marieke op 21-11-2017 06:32

@ Vijgeboom : Nee, we kiezen onze geboorte niet, maar God heeft je in het leven geroepen om je Zijn liefde te kunnen geven. Gods liefde is eindeloos en persoonlijk. Vanuit de eeuwigheid heeft God aan jou gedacht om je te scheppen met een hart dat Zijn liefde kan ontvangen, in een bepaalde tijd en plaats. God maakt geen fouten. Jij bent hier en nu van levensbelang om Zijn plan uit te voeren. Een plaats in de geschiedenis,een rol speciaal voor jou die niemand anders kan vervullen want iedereen is uniek. En zo heeft Hij gedacht aan ieder van ons. We zijn geschapen uit liefde, als dat geen goede reden is!!!

Marieke op 21-11-2017 14:19

@ vijgeboom : we worden geboren om Gods liefde te kunnen/mogen ontvangen. Van voor de schepping heeft God aan ieder van ons gedacht om zijn liefde te kunnen geven, persoonlijk. Hij weet dat we zwak zijn maar dat is geen hindernis voor Hem. Hij kan ons genezen. Als God van je houd en je zijn liefde geeft, wie zijn wij dan om onzelf niet te aanvaarden? Zijn wij mer, weten we soms meer dan God?

Qromwel op 21-11-2017 15:37

vijgeboom op 20-11-2017 11:33: Bij mij verkozen mijn ouders een kind te verwekken.

Esther op 21-11-2017 16:05

Mooie en bemoedigende antwoorden, Goodmorning en Marieke. Het antwoord was aan Vijgeboom... maar was ook voor mij een bemoediging.

Vijgeboom... het is al fijn om te lezen dat je gelooft in de Heere Jezus Christus... En vragen hebben we allemaal wel eens op zijn tijd. Blijf maar dicht bij de Heere Jezus... bij Hem en onze hemelse Vader zijn toch alle antwoorden.  Lees maar de kostbare reacties van Goodmorning en Marieke.

Fijne dag/avond allemaal... en hartelijke groet, Esther.

Tom Hendrix op 21-11-2017 16:24

@goodmorning: 00.58. uur. Heel mooi de laatste zin van U. Ja, beste goodmorning, slechts in Jezus is onze redding. Door zijn volbrachte werk aann het kruis, mag ik nu leven uit genade en geloof.  Romeinen: 8 vers 1.

Michaël ;-{> op 21-11-2017 16:30

@ Anna op 18-11-2017 10:04

Ja, Amir Sarfati ik was vergeten om zijn naam erbij te zetten. Bedankt voor uw mooie uitleg, omschrijving en toevoeging. Ik vind hem ook een aanrader om in de toekomst te blijven volgen. Dank u.

 

@ Esther op 18-11-2017 13:25

Jij had al eerder van hem gehoord voor mij was het de eerste keer. En idd het gebeurt allemaal om ons heen. God lacht niet alleen om Zijn vijanden, Hij gebruikt ook zijn vijanden om Zijn doel te bereiken. Zijn wil zal geschieden!

 

@ Rode Wouw op 20-11-2017 11:25

Graag gedaan. Het is zeker belangrijk om bij het Woord te blijven zoals u aangaf.

Efeziërs 6:10-17 is ook één van mijn favoriete passages. Ik ben heel blij dat u een oudere vertaling weergaf. Want ik vind het zeer schandelijk dat in de NBV het woord ‘overheden’ is vervangen door ‘hemelse vorsten’. Om de ‘gelovige’ mens nog meer te misleiden zodat ze geen vragen gaan stellen als de overheden hen weer eens ‘nog minder vrijheden’ etc. oplegt. Geeft wel aan hoe zwak satan (de vader van de leugen) staat. Gelukkig is satan al lang verslagen, het hoeft hier alleen nog maar af te spelen. En gelukkig weten wij hier op deze chat, zoals Esther al eerder schreef, Wie de overwinnaar is.

 

Daar mogen en kunnen wij altijd op vertrouwen, hoe mooi is dat!

 

Mijn hartelijke groeten ook @ Tom, goodmorning , vijgenboom & Xander

Ik wens jullie Gods zegen, liefde, genade en gerechtigheid toe.

Michaël

Michaël ;-{> op 21-11-2017 17:21

@ Anna - ''sorry, ik ben wat ouder,  en niet handig met computers kan niet linken'' - We zijn nooit te oud om (bij) te leren :)

Een link kopiëren en toevoegen is vrij eenvoudig met deze sneltoetsen:

1.       U klikt met de linkermuis bovenin in de adresbalk (bijvoorbeeld) https:/www./youtube.com/watch?v= etc.) van het artikel/pagina/video die u wilt delen. De link wordt dan blauw omrand en de letters wit.

2.       Dat drukt u de toetsen CTRL + (de letter) C tegelijk in (CTRL+C  is het kopiëren)

3.       Dan gaat u naar de plek/document/site waar u de link wilt toevoegen, daar klikt u eerst 1x met de linkermuis. De aanwijzer knippert dan op die plek.

4.       Op die plek drukt u de toetsen CTRL + (de letter) V tegelijk in (CTRL+V  is het plakken)

5.       De link staat dan daar waar u het hebben wilt.

Zoals bijvoorbeeld de link voor - Amir Tsarfati Latest (November 16, 2017) - UNESCO Decision on Jerusalem in Light of Bible Prophecy - wat u aangaf is dan https://www.youtube.com/watch?v=-BoHQsffHhM

 

Ik wens u succes, gaat vast lukken!

Met vriendelijke groet, Michaël

Michaël ;-{> op 21-11-2017 17:26

@ Marieke op 21-11-2017 06:32

''We zijn geschapen uit liefde, als dat geen goede reden is!!!'' Brava! Mijn complimenten. Wat een mooie reactie en bemoediging in zijn geheel. Dank u.

Michaël ;-{> op 21-11-2017 18:31

@ vijgeboom op 20-11-2017 11:33

God kende ons al voordat we in de moederschoot kwamen. Het feit dat jij bestaat, is reden genoeg. Daar hoef jij tegen geen enkel ander mens verantwoording voor af te leggen. We zijn allemaal kinderen van God. Sommigen willen Hem graag leren kennen en bij Hem horen/zijn, en anderen willen niets van Hem weten, en ook dat had God al voorzien. Onze vrije wil is ook een uiting van Gods liefde voor zijn kinderen.

Ter bemoediging:

Psalmen 127:3

Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is een beloning van God.

 

Psalmen 139:1-2

Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.

 

Psalmen 139:15-16

Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

 

Jesaja 44:24

Dit zegt de Heer, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de Heer ben het die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heet uitgehamerd.

 

Jeremia 1:5

Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.

 

Jeasaja 43:4-5

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang want ik ben bij je.

 

Matteüs 19:14

Jezus zei: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’

 

Jesaja 43:1

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

 

Heb vertrouwen Vijgeboom. Ik wens je het allerbeste plus Gods liefde, wijsheid en inzicht.

Nog een hele fijne avond! Met hartelijke groet, Michaël

mientjei op 21-11-2017 18:54

@Marieke o6.23 Hoe zit dat dan met bijv.  straatkinderen in Colombia, die lijm snuiven om even aan de ellende te ontsnappen

of bijv. hele jonge meisjes in Thailand die gedwongen worden tot prostitutie ?

.

Tom Hendrix op 21-11-2017 19:59

@Michaël: 16.30. uur. Dank Michaël. Moge de Heer U, Esther, Vijgeboom, Xander, en de overige reageerders rijkelijk Zegenen. Hallelujah!  

Michaël ;-{> op 21-11-2017 22:56

@ Tom Hendrix op 21-11-2017 19:59

Dank U. Is wederzijds!

Michaël ;-{> op 21-11-2017 23:00

Michaël ;-{> op 21-11-2017 18:31

''die zelf de aarde heet uitgehamerd.'' Correctie, dit moet zijn: 'die zelf de aarde heeft uitgehamerd.' (Jesaja 44:24) NBV Excuus.

Marieke op 21-11-2017 23:16

@ mientjei : ook zij zijn geschapen om Gods liefde te ontvangen. Misschien hebben die niet de kans om in een liefdevol gezin op te groeien en snuiven ze om die leege niet te voelen. God is Vader van ieder mens. Elke dag kan een nieuw begin betekenen, die keuze ligt bij ieder van ons. Maria Magdalena was een prostituee, tot ze Jezus ontmoette, en haar leven veranderde op slag! Voor die kinderen bestaat diezelfde kans. Een rijke toerist, een vrijwilliger, iemand met een medelijdend hart die ze weghaalt uit die omgeving en ze een nieuw leven aanbiedt... De goede herder blijft zijn schaapjes zoeken. Er is altijd reden tot hoop. Blijven vertrouwen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

Johannes op 23-11-2017 06:05
@mientjei op 21-11-2017 18:54 Een heleboel van die hele jonge meisjes zijn onderdruk van armoede(en wie weet wat nog meer) overgestapt van jongetje naar meisje. Ik vraag mij wel eens af, zou Thailand het model kunnen zijn voor die hele gendertoestand hier zoals bijvoorbeeld Turkije de proeftuin was voor islam i.c.m. kapitalisme?
Michaël ;-{> op 24-11-2017 22:07

@ Esther op 18-11-2017 13:25

''Ik zeg altijd, laten we dicht bij de Heere Jezus blijven, en wordt het soms allemaal te veel... Hij houd vast, ieder die bij Hem hoort... wat een grote troost en bemoediging. Misschien heb ik een klein geloof... maar geloof in een grote en machtige Heer der heren en Koning der koningen... Hij heeft alles in Zijn hand... daar mogen we volledig op vertrouwen.''

Klein geloof? Esther zoals ik het zie, doe je jezelf tekort. Jouw geloof is groot en rotsvast. Bedankt dat Wij er ook van mogen mee-genieten & bij-leren.

Een prettig en liefdevol weekend, mijn zuster Esther.

ps Weet je nog toen ik voor het eerst op deze site en geloofsforum kwam? Toen schreef je al dat mijn eigen zus ook Esther heet. Echt zo vertrouwd! Net als bij de Heere, zo lekker, oprecht, eerlijk, wijs en veilig... Ga zo door! powerhug

Michaël ;-{> op 24-11-2017 22:22

@ goodmorning op 19-11-2017 22:43

@ goodmorning op 21-11-2017 00:58

Dank U, voor uw oprechte woorden. Misschien ben ik op dit moment een beetje te vroeg, het is slechts 22:22 uur in de avond maar toch wil ik goodmorning tegen u zeggen en natuurlijk ook een powerhug!

En een heel fijn weekend, u weet hoe het in elkaar zit. Dus... geen zorgen voor morgen, de dag van vandaag...

Met hartelijke groet, Michaël

Vrede op 25-11-2017 01:56

Iemand noemde eerder al de videos van Amir.

Daar wil ik nog een naam aan toevoegen voor de geinteresseerden.

Erez Soref.

Ook een hele goeie Messiaans Joodse preacher.

Ook het youtube kanaal 'one for Israel ministry' is een absolute aanrader.

Wees wel gewaarschuwd.Soms gaat het er wel eens hard aan toe in enkele videos.

Pas geleden een filmpje gezien van hun over een Joodse rabbi die niet bepaald zachtzinnig reageerde op Messiaanse Joden.

anora op 25-11-2017 11:54

mientjei op 21-11-2017 18:54

Hele reële vraag. En goed dat je hem stelt

We kunnen wel jubelen en jubelen, en jubelen, en hoe geweldig alles is, maar op een of andere manier wordt er dan toch een plank misgeslagen. Deze reële onderwerpen worden opzijgeschoven

Zolang er maar gejubeld kan worden Hier is veel onechtheid in. Er zijn maar 2 personen op je vraag ingegaan. 

Ik geef jóu een *powerhug* , Mientjei Juist aan jou

Esther op 26-11-2017 14:28

Dank je wel Tom H. 21-11-2017 19:59... ook voor jou Gods rijke zegen om je heen. En blijf vasthouden aan Hem, de Heere Jezus. Zoals je wel eens zegt... Leve Christus Koning... zo'n kort zinnetje... maar wat een kracht en waarheid.

Michaël, op 24-11-2017 22:07... Ja dat weet ik nog dat je dat eens schreef... dat je zus ook Esther heet. En over mijn geloof... het is bij mij ook met vallen en opstaan, hoor. Ik heb mijn strijd en aanvallen, net zo als wij allemaal. Ik weet waar ik mijn kracht en moed vandaan mag halen. En zelfs dan... heb ik anderen gelovigen ook weer nodig die mij wijzen op Hem, als ik het wel eens niet ziet zitten. En altijd weer zo dankbaar... dat de Heer ons inzet voor elkaar... maar ook voor de mensen om ons heen.

@ Anora, mooi dat je Mientjei een extra 'powerhug', geeft. En wij mogen jubelen. Maar we mogen niet blind zijn voor de harde realiteit van het leven. Ook om ons heen is genoeg verdiet en ellende... Gewoon al in ons eigen land, in je eigen omgeving, zoveel leed op allerlei gebied. Misbruik... of enorme armoede...en vul zelf het rijtje maar aan.  Nu gaat het er om, hoe gaan wij daar mee om. Vanmijzelf lukt dat meestal niet... maar wel met de kracht van de Heere Jezus.

Daarom hebben wij HEM zo hard nodig... voor onszelf, maar ook voor de mensen om je heen. Waar wij geen invloed op kunnen hebben... bvb. ellende in andere landen... kunnen we bidden... of de Heere mensen inzet die dáár weer iets kunnen betekenen. En natuurlijk... als belangrijkste, voor de vele slachtoffers bidden.

Wat klinkt dat toch gemakkelijk... maar daarom hebben wij de Heere Jezus zo enorm nodig... wij kunnen nooit het zout en het licht zijn in deze wereld... als we ons niet eerst laten vullen door Hem. Als een lamp niet gevuld wordt met olie... geeft het ook geen licht.

Voor ieder mens wil onze hemelse Vader... een echte Vader zijn, door middel van Jezus. En Hij alleen is bij machte om gebroken leven weer te vernieuwen. Tot het moment dat de Heere terugkomt... dan zal het altijd zonder pijn en verdriet zijn.

Vaders zegen en liefde om jullie allen heen, en liefdevolle groet van mij, Esther.

Anora op 26-11-2017 21:44

Exact Esther. " het gaat zoals God wil" hoera, is te makkelijk en goedkoop. Er zit nog iers tussen. Ik mis dat vaak. Jezus ging daar ook niet aan voorbij zal ook niet altijd gejubeld hebben maar had meerdere facetten natuurlijk. Goedkoop waren Zijn uitspraken geenszins. En dingen bedroeven, dat mag ook, is geen taboe oid of maakt je minder geestelijk. Juist niet.

Dank je wel Esther voor je woorden. Wens je nog een fijne avond❤

Michaël ;-{> op 27-11-2017 03:27

@ anora op 25-11-2017 11:54

mientjei op 21-11-2017 18:54 ''@Marieke 06.23 Hoe zit dat dan met bijv.  straatkinderen in Colombia, die lijm snuiven om even aan de ellende te ontsnappen of bijv. hele jonge meisjes in Thailand die gedwongen worden tot prostitutie ?

Mientjei stelde de vraag specifiek aan Marieke. Ik vond dat Marieke al een mooi antwoord had gegeven.

Wat ellende betreft, dat zal altijd blijven bestaan totdat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, helaas. We leven nu eenmaal in het duivelsparadijs, nog wel. Dus daarom 'Maranatha'. Ik kan niet wachten tot de Koning der Koningen gaat regeren. Een powerhug voor jullie beiden.

Met hartelijke groet, Michaël

Michaël ;-{> op 27-11-2017 03:30

@ Vrede op 25-11-2017 01:56

Bedankt voor de aanvulling. Al een tijdje niets gehoord van je op de chat, hoe gaat het? Ook voor jou een powerhug!

Hartelijke groet, Michaël

Tom Hendrix op 27-11-2017 13:52

@Esther: 14.28. uur, op 26/11. Wat een mooie reactie, Esther. Ja, hallelujah, in de Heer Jezus zijn we meer dan overwinnaars. Hij komt ons te hulp, in mijn en onze zwakheden.

Ramshoorn op 29-11-2017 22:21

Ik heb het gevonden Xander. Dank voor uw assistentie.

Ramshoorn op 29-11-2017 16:30

Beste Xander, ik hoop dat ik nu op het geloofsforum beland ben om de discussie voort te zetten. Dank voor uw meelezen! Tof.

Beste Drossaard, dank voor uw reactie. Tof dat u ook in Israël/Jeruzalem geweest bent en daar ook Els van Diggele ontmoet hebt een zeer begaafd schrijfster/onderzoeksjournalist. Ze schreef drie boeken over het M-O die u beslist moet lezen.

 

Het verschil tussen u en mij is dat u de roomse kerk veel goeds toeschrijft. Wie eens goed rondneust in de kerk/joodse geschiedenis die komt tot andere conclusies. U bevestigt het een en ander van de roomse/protestantse misdaden maar het heeft niet tot schrikken/schikken gebracht.

 

U schrijft: “In de Christelijke Nederlanden zijn veel gevluchte Sefardische Joden liefdevol opgenomen. Joden waren niet altijd poeslieve superheiligen.” Antwoord: Weet u dat Joden pas in 1796 in Nederland dezelfde burgerrechten kregen als wij? Niet dankzij de kerken maar dankzij de Franse Revolutie van 1789-1814.

 

U schrijft: De eerste Christenen werden niet vermoord door Romeinen maar door Joden.” Antw: Dat klopt, Stefanus was de eerste martelaar. Maar de Apostel Paulus heeft ook veel Joden mishandeld en gevangen genomen voordat hij zich bekeerde tot de Joodse Messias Jeshua en zijn leer.“ Vast staat: Joden hebben nooit op grote schaal christenen vermoord zoals de roomse kerk dat 17 eeuwen met zijn inquisitie deed en de islam met hun sharia.

 

U schrijft: De kerk heeft zich altijd verweerd tegen judaïstische invloeden en terecht.

Het Nieuwe Testament overtreft het Oude (Heb.7:22 & 8:6). 

Antwoord: Hoe leest u dan Handelingen 15?

 

U Schrijft: De vervangingsleer is onhoudbaar gebleken. Maar tot dat inzicht is het Christendom pas laat gekomen.”  Pausen, Augustinus en ook Luther en Calvijn hebben niets van Paulus’ Brief aan de Romeinen begrepen. Vooral hoofdstuk 9-11. Jammer dat zij 14 mei 1948 niet hebben kunnen zien toen de Staat Israël werd geproclameerd door Ben Goerion. God had zijn Volk Israël helemaal niet vergeten maar verhoogd tot op deze dag.

U schrijft: De kruistochten waren niet antisemitisch maar anti-islam en ik ben die heldhaftige strijders van toen (riddertijd met riddermoraal) dankbaar dat zij de weg voor Christelijke pelgrims naar Jeruzalem weer begaanbaar hebben gemaakt. “

 

Antwoord: waarom werden er dan op weg naar het Heilige Land vele Tienduizenden Joden door die ridders vermoord i. En ook in Jeruzalem lieten de Kruisridders geen Jood in leven, allen werden gruwelijk vermoord. Lees het boek van Werner Keller: Zij [de joden] werden verstrooid onder alle volken.

 

U schrijft: Je kunt toch ook wat gemoedelijker naar de kerkgeschiedenis kijken en niet alleen de vuile was blijven buitenhangen?”

Antwoord: De kerkgeschiedenis laat alleen maar het falen van roomse en protestantse kerken zien: Gedwongen doop of de dood! Rome verdreef/beroofde Joden uit Spanje en Portugal en van hun geld werd de St. Peter en Vaticaanstad gebouwd. Joden werden eeuwen in stinkende Getto’ s gedreven en mochten alleen lompen verkopen. Lees alle details in het boek van Michael Goldfarb: De weg uit het Getto. Drie eeuwen emancipatie van de Joden in Europa.

De inquisitie heeft in heel Europa maar ook in Nederland veel protestanten vermoord/gemarteld door hun inquisitie. Goddank hadden wij een Prins van Oranje die met zijn broers en legendarische zoon Maurits de Spanjaarden met Alva en zijn inquisitie verjoeg!!!

Denk aan de roomse bloedbaden in Z-Amerika, Mexico, Midden Amerika en N-Amerika vele miljoenen indianen, protestanten en andersdenkenden vermoord. 

De Reformatie van Luther bracht alle burgers van Europa in contact met de Bijbel in de landstaal. Rome had die op de index van verboden boeken geplaatst die pas in 1967 door paus Paulus VI werd opgeheven na het Tweede Vaticaans Concilie. Jammer en onvergeeflijk dat Luther net zo’ n antisemiet werd als de roomsen. 

Anna op 30-11-2017 08:25

Beste Drossard en Ramshoorn .

Met Belangstelling heb ik uw discussie gevolgd.

En onder het stuk van 23 november  met de titel ; “ Paus voorspelde in 1992 dat de islam als dodelijke gesel Europa zou binnen vallen”,  heb ik als de 74 e bijdrage mijn visie gegeven op uw beider discussie.

Naar mijn mening heeft uw discussie te maken met het “ gebrek aan eenheid”  en dit is al een eeuwen oud probleem binnen de kerk.......... ( vanaf het begin van de vroege kerk) wat doorloopt tot vandaag de dag..... ook al zegt de kerk dat de vervangingsleer is afgedaan: de realiteit leert ons anders..... daarom mijn bijdrage. 

Ik werk met een ipad en weet dit niet goed dit stuk over te plaatsen naar dit geloofsforum. 

( met dank aan Michaël die mij dit  “ ergens hierboven “ probeerde te leren voor een “ gewone“ computer helaas met mijn I pad lukt het me niet) 

Drossaard op 30-11-2017 13:05

Ramshoorn, heb jij thuis een aparte koelkast voor zuivel en één voor vlees?

Esther op 30-11-2017 17:35

Dank je wel Tom H. op 27-11-2017 13:52 Wij zijn mede overwinnaars... in Hem vinden we kracht, zo groot en bijzonder. Hij komt ons te hulp in onze zwakheden... daar zeg ik Amen op.

Ik volgde ook al, tussen de bedrijven door...de reacties van Drossaard en Ramshoorn.

Moeilijk soms hoor... zoveel meningen. Ik herken het wel wat Anna schreef... "gebrek aan éénheid"... misschien is dat ook wel het probleem, zo door de eeuwen heen.

Alleen over die 'vervangingsleer'... ik geloof daar helemaal niet in...maar begrijp soms de drukte niet die erom heen hangt. En dan doe ik zelf er ook vaak nog aan mee.

Eigenlijk maar een raar woord...'vergangingsleer'... Ergens in het verleden heeft iemand dat woord uit gevonden, en nu hoor je niets anders als over de vervangingsleer...

Het brengt enorm schade en verdeeldheid onder elkaar. Zolang de Heere niet de eerste plaats heeft... komt er wanorde. Het is dan overal hetzelfde gerommel.... als ook maar iets of een bepaalde leer de eerste plaats heeft, buiten Christus om... tja, dan heb je wéééér twee kampen, tegen over elkaar.

We weten dat God en Christus... Israël niet aan de kant heeft gezet... En het is toch niet zo moeilijk om dat aan God en de Heere Jezus over te laten. En ja... God de Vader had Zijn eigen geheimen... die pas openbaar werd, op Zijn tijd. Wat kunnen wij er nu aan doen dat God de wereld zo lief had, niet alleen één volk, maar de hele mensheid. Wat willen wij er nu aan veranderen dat Jezus als eerste zei tegen Nicodemus... 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader als alleen door MIJ".  De Heere liet duidelijk een hele nieuwe WEG zien, dat alles via Hem zou gaan.

HIJ is de vervulling van het oude testament. Het volk Israël, kregen het mooie, nieuwe, van Christus... waar het nieuwe verbond uit kwam... als eerste te horen. En dat lezen we toch steeds weer, "eerst de Jood dan de Griek...".

Maar men kan het ergens niet verdragen als we in Gods Woord lezen... dat de heidenen, door geloof in Christus Jezus... er bij gekomen zijn. En dan ineens vliegen die woorden... vervangingsleer  om de oren. Het hele woord is niet eens Bijbels, alleen maar uitgevonden door mensen. Anders past het niet in die desbetreffende leer of theorie.

God heeft Israël niet aan de kant gezet en ook nog nooit gedaan... de mens heeft God en Christus ZELF aan de kant gezet... Dat lijkt er meer op. En dat telt voor het hele mensdom.

Voor Jezus... tegen Jezus.... Daar draait het om.

Ik had al eens eerder gezegd, ik laat het los... en nu begin ik er ook weer mee, Het veiligste is om alles over te laten aan de Heere... Laten we zelf stevig vasthouden aan Hem, als alles om ons heen wegvalt, hebben we de Kracht en Sterkte van onze Heere Jezus Christus, enorm hard nodig.

Hartelijke groeten aan allen... Esther.

Ramshoorn op 30-11-2017 17:53

Anna het is u ook gelukt om op het geloofsforum te komen. Xander hielp ook mij. Kerken praten al tijden over eenheid. Die is er uitsluitend voor gelovigen die samen de Bijbel openen/lezen en proberen te begrijpen wat de tekst/pericoop bedoeld. Ik lees al jaren dagelijks de Bijbel 4 hoofdstukken per dag hardop. Dus van Genesis-Openbaring + Apocriefen van het oude Testament. 

Een boek dat mij enorm geholpen heeft om de uitleg van de Bijbel goed te duiden is: Belofte en Catastrofe - De code van het Oude Testament gebroeken. Geschreven door tw Hebraisten: Maarten van Tijn en Dick Nicolai. Kun je huren.

Beste Drossaard, waarom afgehaakt in deze discussie? Ik ben een gelovige die de al jaren geleden kerk zonder spijt de rug toegedraaid heeft vanwege vele misstanden. Maar mijn geloof in JHWH en Jeshua zijn Zoon is sterker geworden sinds ik in Israël gestudeerd heb en de Bijbel door Joodse ogen heb leren lezen. U zou er goed aan doen om meer kerkgeschiedenis te lezen zowel van rooms als protestantse benadering. De boeken die in mijn reacties terug te vinden zijn zouden u een bredere kijk op de Joodse/Christelijke Geschiedenis kunnen geven. Ik hoor bij de kleinste gemeente op aarde: Waar Twee of Drie tezamen zijn in mijn Naam leert Jeshua dat ben ik in het midden. Mijn lievelingsteks voor onderwijs kunt u vinden in Psalm 32:8-11. Shalom. 

Michaël ;-{> op 30-11-2017 20:00

@ Ramshoorn op 29-11-2017 22:21

U heeft een mooie manier & style van beantwoorden. Ik hoorde de bazuin van de 'Shofar'.

https://www.youtube.com/watch?v=DJwfsYxDgJ4  The Powerful Sound of the Shofar 'Heavenly call' - (Het krachtige geluid van de Ramshoorn 'Hemelse roep')

Met vriendelijke groet, Michaël

@ Anna - Ja, die wijze van kopiëren & plakken is prima voor pc & laptop, met een Ipad ben ik helaas niet bekend...

Michaël ;-{> op 30-11-2017 23:06

@ Esther op 30-11-2017 17:35

Mooie wijze woorden weer Esther, daar kan ik alleen maar Amen op zeggen. Met als toevoeging:

1 Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen? 2 En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen;3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. (Matteüs 18)

Ik wens de liefde van onze Hemelse Papa om je heen ;-{>

Drossaard op 01-12-2017 03:14

Beste Ramshoorn, ik ben niet afgehaakt in deze discussie, dat is een voorbarige conclusie. Soms kun je met een eenvoudige zijvraag iemands gedachtengang sneller leren begrijpen. Ik had u ingeschat als iemand die wel zou begrijpen waar ik met die vraag heen wilde. Mijn vraag was toch heel wat makkelijker te beantwoorden dan uw 'wat doet u dan met handelingen 15?-vraag.

Anders dan Michaël vind ik dat u niet zo'n mooie manier en style van beantwoorden hebt. Het is nogal aanmatigend om iemand op basis van 1 of 2 postings te betichten van gebrek aan kennis van de kerkgeschiedenis en vervolgens nog extreem veel huiswerk mee te geven om op hetzelfde hoge kennisniveau als u te kunnen komen.

Helaas heb ik pas zaterdag meer tijd om erop door te gaan. 

Ramshoorn op 01-12-2017 09:58

Bedankt voor uw reactie Miachël. Die Shofar zal zeker weer klinken volgens het Boek Openbaring. Dan worden alle dingen nieuw, de hemel en de aarde! Moge Zijn Koninkrijk spoedig kome op planeet aarde. Shalom.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl