Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Esther op 13-09-2017 22:32

Hallo allemaal... nog niet weggewaaid... gelukkig, de storm wordt minder.

Vrede, ook van mij beterschap. Heel vervelend, je kan er echt wel ellendigst onder voelen... Geniet maar van de Israëlische muziek.

Anora, en Michaël... ja, ik vind het zelf ook steeds weer boeiend om te horen, dat filmpje/link. Het voelt alsof je bij jezelf naar binnen gaat kijken. Wij de klei, en onze hemelse Vader de pottebakker... Soms voel ik mij ook wel eens een tegenstribbelend  stukje klei... maar de Heere weet het toch het allerbeste hoe Hij ons moet vormen.

Mooie, bijpassende tekst Jesaja 43:7. Altijd weer zo bijzonder, dat je elkaar zo mooi kunt aanvullen.

Piet 1, alles vanuit de Bijbelse geschriften. Als we dat maar vasthouden, en vandaar elkaar aansporen en bemoedigen... samen met de Heere. 

Nog ééntje van Francis Chan, bij dit korte filmpje voel ik mijn eigen tekortkoming, maar ook weer herkenbaar. Kort, maar hoop dat jullie er ook door aangemoedigd worden.   https://www.youtube.com/watch?v=UdFoyud4I5Y 

Vaders zegen om jullie allen heen, en hartelijke groeten, Esther.

goodmorning op 14-09-2017 00:45

Hoi Esther@,

Geweldige man die Francis Chan. Wat een mooie geest heeft hij. Wat hij ook verteld het komt uit zijn hart en dat is duidelijk te zien. Via YouTube  heb ik er al een aantal gezien en daar ga ik mee door. Kan er geen genoeg van krijgen....smile...

Het lijkt mij ook de juiste persoon die niet alleen gelovige raakt, maar ook de niet gelovige en vooral de jeugd aan het denken kan zetten. Hij brengt alles op een ongedwongen, uitgesproken, beleving dat mensen moet raken en dat is zuiver.

Zelf al aardig wat van hem gegoogled, zoals ...het leven is een zucht.en ....the real Jesus...etc..

Mocht jij nog mooier vinden die vooral de jeugd kan raken, dan zie ik dit graag tegemoet. Probeer mijn kinderen, Zoon van 17 en Dochter van 19 iets mee te geven en wat is dan niet mooier dan een boodschap via Youtube met inhoud. 

Heb mijn Zoon en Dochter een lange tijd moeten missen  en  nu een aantal maanden zie ik ze weer. Dat is mooi en ben de Here hier dankbaar voor. Merk dat ze dit erg leuk vinden en het gaat relaxed. Als ik dan Francis hoor spreken, dan voel je ėėnwording in woorden. Gewoon fantastisch, kan niet anders zeggen. Een feest om aan te horen. Dus niet alleen mijn kids, maar elk persoon die mij vraagt, van waarom geloof jij. Die krijgt een ...link..via YouTube  van Francis, want hij verteld exact hoe het leven in elkaar zit.

Dus hierbij voor iedereen.....google ...het leven is een zucht...van Francis Chan.

Groet

Michaël ;-{> op 14-09-2017 12:05

@ Vrede op 12-09-2017 00:14

Hoi Vrede,

Ik heb ondertussen je muziek opgezet, heeft wel wat, klinkt vrolijk. Leuk om te lezen dat je Hebreeuws aan het leren bent, lijkt mij een moeilijke taal en een hele uitdaging. En ja, dan is het leuk om daar ook de muziek bij te beluisteren en films te bekijken in dezelfde taal als ondersteuning. Succes ermee!

Leuk om weer eens van je gehoord te hebben, en ik wens je natuurlijk ook beterschap!

Hartelijke groeten, Michaël

Piet 1 op 15-09-2017 09:45

Esther >> op 13-09-2017 22:32,

Wat opvalt aan Jesaja 43:7 is, dat het in het geheel (context) een passende betekenis heeft, zoals bv. vers 6-9-18-19-20-25.

Daarbij betreft vers 14 niet alleen het toenmalige Babel want dat wordt in 52:10-11 duidelijk, het Babel in de eindtijd. Ook hoofdstuk 44 geeft zo zijn aanvulling en  dan heb ik het over het messiaanse tijdperk van vrede.. bv. vers 3 en 5 dewelke ook in andere eindtijd profetieën zijn te vinden.

En natuurlijk staat het er niet letterlijk bij dat deze passages de eindtijd betreffen of impliceren maar dan kunnen we de Bijbel leraren en theologen, exegeten beter naar huis sturen, daar die dan ook overbodig zijn, daar onze eigen studie dan al voldoende zou wezen.   ..Ook al is hun studie niet volmaakt, hun geleerdheid en onderzoek zijn niet te missen voor onze eigen afwegingen.

Wardje op 15-09-2017 22:48

Verwijderd

Wardje: wat wilt u nu zeggen, gelieve helder te formuleren wat u bedoelt.Mod.

Esther op 16-09-2017 18:13

Hallo Goodmorning 14-09-2017 00:45  Ja, geweldig hé, die filmpjes van Francis Chan. Ik geniet er ook altijd weer van. Het raakt je, zo verneem ik dat zelf ook altijd. Maar het zet je ook aan het denken, en kijkt meer bij jezelf naar binnen. Zo ervaar ik dat altijd wel.

"Het leven is een zucht...", heb ik ook even opgezocht, wat een diepe boodschap zit erin. Ik zet het even hier neer... dan kan ieder het aanklikken. https://www.youtube.com/watch?v=DkOwgDdCgoE 

"Jou leven als een touw...", ook zo indrukwekkend, https://www.youtube.com/watch?v=VtwIMIoXpmo   Deze broeder heeft een boodschap die zo sterk en kostbaar is.

En heerlijk hoor Goodmorning, dat je je kinderen weer ziet... Koester dat maar, zo kostbaar en dankbaar. Onze kinderen, van ons allemaal, zijn ook zo kostbaar in de ogen van onze Heere Jezus. En hebben wij eens niet de goede woorden, laten we het brengen bij de Heere. De Heere weet en ziet het allemaal wel. Hij doorgrond harten, zowel de onze als van onze kinderen... en Hij helpt en leid ons erin, daar mogen we op vertrouwen. En zulke korte filmpjes zijn geweldig om te laten zien.

Hallo Piet 1, ik heb eerst nog even die teksten gelezen. Al die teksten hebben een hele diepe betekenis. Een aantal gaan over de eerste komst van de Christus... andere teksten zijn weer als een bemoediging, maar ook over het 'water', meestal wijst dat op de Heilige Geest. De genade van Christus... even zo neer gezet.

Jesaja 52 : 10-11,... ja, dat geloof ik ook wel. We lezen over het oude Babel, ( Babylon) ... maar in Openb. lezen ook over het grote Babylon. Daar lezen we de zelfde woorden... 'Gaat uit van haar Mijn volk...".

Veel woorden, uitspraken wat we lezen in Openb. is veel symboliek, vanuit het oude Testament. Daar lezen we over Izébel, de Eufraat, het grote Babylon... e.d. Alles is alleen groter, wereldwijd. Veel symbolische taal... maar wel herkenbaar, als we de oude geschiedenissen kennen.  

Maar... wij kunnen ook lezen over de grootste Overwinnaar. Onze Heere Jezus Christus... laten we daar steeds meer gericht op blijven... Wij zijn zo kwetsbaar, alles wat we zien en horen... Grote delen van Openb. en de profetieën, komen steeds meer tot vervulling.

Het is beter om heel dicht bij de Heere te blijven, er gebeurd zo veel in de wereld... Hij alleen is onze Schuilplaats. En alleen met Hem kunnen we staande blijven... met en door Hem alleen, krijgen we de goede woorden om te spreken.

Voor allemaal, een fijne avond en Vaders zegen om jullie heen... en hartelijke groeten, Esther. 

Michaël ;-{> op 17-09-2017 12:34

@ goodmorning

Het leven is een zucht (Francis Chan)

@ Esther

De hel verwijderen - Ware gemeenschap - Jouw leven als een touw (Francis Chan)

De korte boodschappen van Francis Chan zijn een plezier om te horen, bedankt voor de attentie en links.

@ Piet 1

In zijn gehele context of op zichzelf staand blijft Jesaja 43:7 een hele mooie zin. Ik voel me in ieder geval aangesproken door de tekst, die zeer toepasselijk is in mijn leven.

Ik wens jullie allen een hele fijne zondag en Gods liefde toe.

Hartelijke groeten, Michaël

Piet 1 op 17-09-2017 13:53

Esther op 16-09-2017 18:13,

Zelf is het je dus ook duidelijk dat het eindtijd Babel wereldwijd is.    Het oudtestamentische Babel was niet wereldwijd, zoals je kunt weten en weet.   Over Jesaja 52, vanaf vers 7 tot en met vers 12, is te weten dat daar gesproken wordt over het eindtijd Babel door simpele constateringen in vers 9 en 10 >voor het oog van alle volkeren< ..het een en ander betreft het 6e zegel dat de mensheid zal reinigen en louteren dat leidt tot het wegnemen van de zonden, Jesaja 43:25. (Door de verdiensten op het kruis)

Op die 2 Babels volgt dan ook vanaf vers 13 de vermelding van de lijdende diensknecht als de Verlosser, komende in de tijd tussen de beide Babels in.

En wat zien we in 52:8-9.. de wachters zien met hun ogen (van de geest) de terugkeer van de Here om Jerusalem te verlossen en hoe Hij verlost zien we in vers 10..de Here ontbloot zijn Heilige arm ...hetgeen we ook in 66:14, zien, daar is het de hand van de Here die geopenbaard wordt aan zijn dienaars, maar zijn toorn aan zijn vijanden.  De wachters in 52:8 en hun stem zien we nu al in de berichten van over de gehele aarde over de wederkomst..ook al kan dat nog vele jaren duren.

Omdat ik onderscheid opmerk kan ik ook verbanden leggen, wat ik hier aantoon en daarom sta ik dan ook tenvolle achter de eenvoud van mijn conclusies, die niet ingewikkeld zijn.

Vele onderzoekers dragen informatie aan waaruit wij weten dat de EU (en Amerika)  'dochter' van Babel is, hun occulte inslag is duidelijk en wordt openlijk ten toon gesteld.   Als Nederland dus massaal zich zou ..zal bekeren zal vers 12 van toepassing worden.

Jerommeke op 19-09-2017 13:29

 

Hallo Esther,

 

Ik vind uw commentaar altijd bijzonder interessant en u schrijft ook erg duidelijk en helder.

 

Mijn dank daarvoor.

Esther op 19-09-2017 21:44

Hallo Jerommeke op 19-09-2017 13:29... dank u wel hoor. En zegt u maar gewoon jij tegen mij hoor.

En hoe gaat het met jullie allen... hier bij ons een beetje rommelig, even weer een beetje met alles in het ritme komen.

@ Hallo Michaël, Jesaja 43 : 7, is een hele mooie tekst. Zo bijzonder, woorden die al zo oud zijn, en toch ook weer zo nieuw. Tijdloos... net zo als onze Heere tijdloos is. Ook wij mogen er intens door bemoedigd worden... het is óók voor ons. Elke keer lees je weer iets bijzonders. Ik las vandaag Psalm 31 : 2, "Tot U Heere, heb ik mijn toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid". Het hele stuk is mooi. Toen dacht ik, dank U Heere... David schreef dit, maar het is ook voor ons. Wij mogen al die kostbare teksten ook op ons zelf van toepassing brengen. Wat een rijkdom hebben wij toch... de liefde en genade van onze hemelse Vader doormiddel van Jezus Christus onze Heere en Verlosser.

@ Piet 1, ja, Jesaja 43 : 25, héél duidelijk... en ook heel mooi. Daar wordt gewezen naar de Heere Jezus, die de zonden droeg. Heel bijzonder zoals het er staat, "IK, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgd omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet". Hele bijzondere tekst. 

Ook over die twee Babylons... veel in Openbaring, vind je symbolisch, vaak terug in het O.T. maar dan in het klein.

Maar, Piet 1, er zijn nog genoeg punten die ik nog niet allemaal kan plaatsen, vanuit het O.Testam. naar het N. Testam. Zoveel kennis heb ik daar niet over. Er zijn ook wel profetieën uit het O.T. dat ik niet helemaal weet hoe ik het zien moet.

Ik heb ook mijn vraag over Openbaring 7, een totaal ander onderwerp... over de verzegelden uit de stammen Israël. De 144.000. Als ik het lees... zit de stam Dan er niet tussen... daarvoor in de plaats Manasse. Dat zijn dingen die ik niet weet... waarom de stam Dan er niet tussen staat... zij waren toch óók één van de stammen van Israël... en toch staat de stam Dan er niet tussen. God zal er wel een bedoeling mee hebben gehad... Hij weet precies wat Hij doet, en waarom één stam er niet tussen staat.

Ik heb wel bepaalde gedachten erover... maar zolang ik het niet kan vinden waarom dat zo is, vertrouw ik mijn eigen gedachten erover ook niet.

Misschien dat iemand dat weet, of eens ergens gelezen heeft in de Bijbel, waarom dat zo is. Ik denk dat we allen wel eens vragen hebben... hoe zit dit of dat.

Ik ga eerst even stoppen, ik ben moe, en typ steeds de verkeerde letters in. Gelukkig is de computer een mooi hulpmiddel.

Een fijne avond allemaal... Vaders liefde en zegen om jullie allen heen, en liefdevolle groet van mij, Esther.

Piet 1 op 20-09-2017 10:17

Esther op 19-09-2017 21:44,

Esther wat openb.7 betreft..die vraag kun je toch gewoon googlen, bv. ..studie openb.7 en dan kom je op google pagina's met vele opties.. dus als je een of andere vraag over de Bijbel hebt of over wat dan ook ..het is te googlen.

Esther op 21-09-2017 09:22

Hallo Piet 1, dank je wel. Heb gister nog even op google gekeken... en inderdaad, en staat van alles. Dat ik daar niet zelf op kwam, hihi.

Maar ook wel weer veel visies. Men denkt inderdaad, dat de stam Dan er niet tussen staat om de afgodendiensten die zij deden... maar aan de andere kant, hebben zij allen van Israël afgoden gediend. Al de twaalf stammen vervuilden zij zich er mee. vandaar ook de ballingschap. Misschien lees ik het nog een keer... en anders laat ik het gewoon los.

God weet het, waarom... en dat is het belangrijkste.

Ik kan het niet laten... nog twee fimpjes van Fracis Chan.

https://www.youtube.com/watch?v=2rh0Y5xigDE   'Zet mij maar met Jezus buiten de poort...

https://www.youtube.com/watch?v=xQaPJqJzeCE   'Ik ben een lauw Christen en ik vind het prima'.

Nadenken... soms zegt het au, ook voor mijzelf, als ik dit soort filmpjes kijk... maar het gaat om onze heil en leven in de toekomst met Jezus Christus.

Hele goede dag gewenst aan allemaal... en Vaders liefde en kracht om jullie allen heen. Liefs, Esther.

anora op 22-09-2017 17:25

Hallo, op deze mooie herfstdag🍁🌞

Heb heel veel uitgezocht via google ih verleden en daar is niks mis mee!! Maar ik snap Esther wel. Het blijft hetzelfde. Hier lees je dit en daar lees je dat. Maargoed: soms steek je er echt iets van op.En ja mijn gespreksstof wordt steeds korter: uiteindelijk is het Het Offer van Jezus waar het om gaat, vooral ' when the going gets tough'. Dat is de conclusie die ik altijd weer trek. En ik denk dat ik het kan weten; door het leven getekend. (Hoewel: hertekend inmiddels)

Wardje op 24-09-2017 04:33

"You can be best friends with a muslim" Je kan beste vrienden zijn met een moslim.", 11:00 in een video waarin David Wood spreekt over zijn beste vriend de moslim Nabeel Qureshi, later actief evangelizerend christen en onlangs op jonge leeftijd aan maagkanker overleden.  Vanaf 1:30 op https://www.youtube.com/watch?v=IRK2NXFXEtY

Qromwel op 24-09-2017 07:52

Het is nu 24 september. Op 22 september was dit de tekst bij de dagopening van ICR: (©HSV2010) mATT 7:15: 

15Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

Wie de schoen past trekke hem aan.

Esther op 25-09-2017 12:07

Goedemorgen allemaal...

Anora 22-09-2017 17:25, hele ware woorden die je schrijft. Het gaat om Hem, de Heere Jezus. Hier en daar zoek ik ook wel eens iets op via Google... vooral Bijbelse dingen... maar, altijd weer... veel verschil van uitleg. Echt duidelijker wordt het niet. Ach, Openb. 7, heb het los gelaten... of ik dat nu wel weet of niet weet... mijn redding en Heil in de Heere Jezus, dáár gaat het tenslotte om. Om dat te laten zien of horen... dat is belangrijk. Het gaat wel met vallen en opstaan, als ons hart maar steeds meer gericht is op Hem.

Geweldige mooie zonnige herfstdagen gehad, heb er echt van genoten.

@ Qromwel 24-09-2017 07:52...tja, het is alweer 25 sept. en die hele hyve, over 23 sept. ligt al weer 2 dagen achter ons. Matth. 7 : 15, valse profeten. Lange tijd trok ik mij er nooit iets van aan... al die vele datums.... die in de jaren al voorbij gegaan zijn.

Maar ik schrok wel van de liefdeloosheid en kilheid... afschuwelijk, sommige broeders en zusters zijn zo afgebrand... omdat zij meer geloof hechten aan de woorden van de Heere Jezus, dan aan de zoveelste zogenaamde profetie. Men vergeet, dat niet alleen zij aangevallen worden... maar de woorden en profetie van de Heere wordt met voeten vertrapt. Dus Hijzelf wordt als leugenaar neergezet.

Het is niet alleen de zoveelste valse profetie... maar we kunnen echt wel zien in welke tijd we leven. Ik begin steeds meer te begrijpen de waarschuwing, die de Heere gaf.

En reken maar... dat er nog wel meer datums komen om velen wéér te laten twijfelen of angst aan jagen... Laten wij maar vasthouden aan Zijn woorden, en Zijn profetie. Een betrouwbaarder woord als van onze Heere Jezus Christus is er niet.

Ooit las ik deze spreuk van een broeder in een lezing. "Wat populair is, is vaak niet altijd juist. En wat juist is, is vaak niet altijd populair".

Deze tekst, mogen wij toepassen. Deze boodschap... zo kostbaar, dat mogen we vertellen.  Openb. 22 : 17, "En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets".

Fijne dag allemaal, Vaders zegen om jullie heen, en hartelijke groeten, Esther.

Gerrit007 op 25-09-2017 22:16

Hallo Allemaal,

Ik kijk af en toe op xandernieuws omdat het topic eindtijd mij heel erg interesseerd.

Ik reageer even op de laatste post en over de profetieën in het algemeen. Er zijn al heel veel voorspellingen gedaan over Jezus terugkomst inderdaad. Ik geloof dat we ons niet moeten vastpinnen op een datum. Het punt wat ik alleen wil maken is Jezus heeft ons de profetiën niet voor niks gegeven. We moeten ze wel bestuderen: Openbaring 1:3 zegt:

Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Jezus wil duidelijk wel dat we op de tekenen letten:

Mattheüs 24:32-34

32Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. 34Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 

2 Petrus 1:19

19En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Net als dat er 33.000 verschillende denominaties zijn in het Christendom (waarom kun je je afvragen waarom niet 33.000 denominaties in boedhisme?) zo zijn er ook zoveel theoriën over de eindtijd (door wie geïnspireerd?) en ik geloof niet dat ze allemaal waar zijn. Waarom zou satan dat doen? 

Ik geloof omdat hij niet wil dat je de waarheid ontdekt (hij wil dat je ontmoedigd raakt door alle valse theoriën). Nou geloof ik absoluut niet dat ik de waarheid in pacht heb ofzo maar ik heb voor mezelf wel iets gevonden waardoor de puzzelstukjes beter in elkaar passen dan dat ik waar dan ook gevonden heb. Ik gun dat iedereen daarom schrijf ik hier. 

Een goede start over de profetiën naar mijn mening kun je hier maken erg duidelijk en een fijne spreker en een mooie serie:

http://www.landmarksofprophecy.com/watch-now/program-archives

Ik wens jullie allen Gods zegen!

 

anora op 26-09-2017 11:11

Esther je noemt die spreuk: Ooit las ik deze spreuk van een broeder in een lezing. "Wat populair is, is vaak niet altijd juist. En wat juist is, is vaak niet altijd populair".

 

Dat is heel toevallig. Dat is ook exact de mijne, serieus. Vond het dus wel erg grappig om dit te lezen! Interessant niet, wat door velen wordt omarmd/aangenomen/verspreid/geliefd/achterna gelopen etc, dat kan als een (waarschuwings-) teken gezien worden. Ik neem dit (onder andere) vaak juist als een leidraad. (voor de tegenovergestelde houding/gedachte). Boeit enorm, dat soort dingen

@Gerrit007

2 Petrus 1:19

19En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Ja, duidelijk. Zo is het óók maar net. Het komt op onderscheiden aan en zorgvuldig selecteren hierin, en ook bescheiden zijn waarschijnlijk. Profetiën uit heilige bron daar kunnen we zo goed mogelijk heilig mee omgaan.

Esther op 26-09-2017 14:20

Hallo Gerrit007 25-09-2017 22:16   Van harte welkom.

Dank u voor uw reactie. De profetieën van de Heere Jezus, is inderdaad niet voor niets gegeven. Dat is een waar woord.

Het probleem is vaak... dat profetieën een eigen leven gaan leiden. Wij mogen ze onderzoeken, bestuderen... maar al die profetieën moeten wel in het licht en waarheid van Gods Woord onderzocht worden.

Ik bedoel hier mee... dat veel profetieën verdraaid worden. Het moet passen in het denkbeeld, leer of dogma van mensen/kerken... en zo worden profetieën naar eigen hand weergegeven. En komen er verdraaien in. Wat weer leid tot dwaalleren.

Oók ik geloofde vele jaren terug in datums e.d. En er kwam nooit iets van uit.

Ik geloof dat ook... wat u al aanhaalde... al die valse profetieën, dat het uit de koker van de vijand, satan komt.

Wij mogen het vragen aan de Heere Jezus Zelf... 'Heere, leid u mij erin".  Profetieën onderzoeken is een Bijbels gegeven... maar het moet niet op de plaats komen van de Heere Jezus Zelf. Hij heeft de eerste plaats. Het diep belangrijkste is onze persoonlijke relatie met de Heere Jezus.

Dank u voor de link, maar mijn Engels is niet zo sterk, dan wordt het voor mij onbegrijpelijk. Misschien dat anderen er iets aan hebben.

Fijne dag gewenst, voor u en allemaal. Vaders zegen en inzicht aan allen. Hartelijke groet, Esther.

Hans op 26-09-2017 15:37

Dag waar gaat hier allemaal om. We lezen de bijbel en toch gaat het mis. De tekenen tonen duidelijk aan dat we in de laatste fase van de eindtijd leven. De politiek zal de valse religie een slag toebrengen. Dat betekent dat religie in het algemeen Geen bestaansrecht  meer heeft. Omdat de geschiedenis duidelijk laat zien dat er bloed aan haar handen kleeft. Openbaring heeft het over Babylon de Grote het wereldrijk van valse religie. God zal het in hart van de politieke leiders leggen om zijn gedachten uittevoeren. Dus concreet Jezus heeft gewaarschuwd voor dit soort religeuze leiders.

Qromwel op 26-09-2017 20:58

Hans op 26-09-2017 15:37: Voor mij is Godsdienst iets anders dan religie.

Gerrit007 op 26-09-2017 21:04

Bedankt voor de fijne reacties en het verwelkomen,

@Esther

Wat ik vaak in mijn omgeving merk en met andere Christenen dat ze eigenlijk niet aan de profetiën willen en het er eigenlijk helemaal niet over willen hebben. Alsof het een verboden onderwerp is. Dat breekt echt mijn hart en mooi dat we het hier er open over kunnen hebben. Het is mijn passie, maar mijn passie is ook Jezus in de eerste plaats. Alleen geloof ik dat die twee hand in hand gaan dat wil ik laten zien aan de volgende bijbelteksten:

Openbaring 12:17

17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;

Wat is het getuigenis van Jezus dan (heel vaak legt de bijbel zichzelf uit)?:

Openbaring 19:10

10 En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

Ik ben het absoluut eens dat profetiën in veel gevallen een eigen leven zijn gaan lijden en verkeerd zijn gebruikt door een hele waslijst met valse profeten. Helaas. Dus moeten we geloof ik onderscheiden zoals Anora aangeeft. En ik denk blijven graven en onderzoeken want God wil graag dat we weten hoe het met ons afloopt:

Jeremia 29:11

11 Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. 

(hierboven is de statenvertaling maar de King James is hierin wat duidelijker daar staat 'to give you an expected end' om jullie een verwacht einde te geven.)

Ik geloof echt dat God het ons wil geven en duidelijkheid hierin wil verschaffen maar we moeten er zelf echt naar verlangen om het ook te willen weten. Dat is wat ik bij mezelf gemerkt heb. Mooi dat je zegt ik heb in vele datums geloofd. Ik heb ook vele dingen over Openbaring en Daniël gelezen en ik dacht ja dat zou goed kunnen en nam het aan dat het zo was. Toen ik later hele andere uitleggingen over profetiën zag van o.a. de bovenstaande link toen viel het voor mij echt op z'n plaats dus vandaar.

Ik geloof ook wat je zegt dat we constant om Gods leiding moeten vragen als we de profetieen/zijn woord bestuderen. Door alle hervormers die trouw waren aan het woord heeft Jezus een groot werk gedaan. Ik geloof ook dat Jezus het woord is.

Johannes 1:1

1In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 

Johannes 1:14

14Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

In ieder geval hoop ik dat ik niet te opdringerig klink want ik mag het graag over de profetiën hebben en over zijn woord en besef me terdege dat ik zeker niet alles weet. Het is in ieder geval fijn om te merken dat dit topic meer mensen bezighoudt.

Slaap lekker allemaal (niet in geestelijke zin) en veel leiding van de Heilige Geest toegewenst aan allen & Gods zegen!

Hans op 27-09-2017 13:51

I@Esther ik wil best met je over profetieën praten kom maar met enkele

anora op 28-09-2017 11:21

Hallo mensen

Het valt me op dat mensen ook zo krampachtig zijn in wat een ander moet geloven. En dat daar best wel veel kortzichtigheid is, omdat men het maar vanuit 1 oogpunt bekijkt (het eigen oogpunt natuurlijk). Zo ook met de profetie over 23 september. 

Er wordt een soort van 'lijden' van gemaakt dat er broeders en zusters zijn die daarin geloofden. Het lijden zou dan aan de kant zijn van degenen die erin geloofden, en zij worden als een soort van slachtoffers afgeschilderd. 

Ik refereer nu ook even aan wat jij zei @Esther: dat br's en zr's werden afgebrand omdat ze niet in 23 sept geloofden (of welke profetie dan ook). Nou lieverd, bekijk het ook maar even vanuit een ander oogpunt: de br's en zr's die veel belang hechtten aan zoiets als 23 sept worden doorgaans juist behoorlijk door het slijk gehaald en afgebrand. Ik denk dat dit veel vaker voorkomt. En erg kwetsend is voor deze groep. 

Het is toch nog vaak: jij moet geloven zoals ik geloof.

En grappig: óóit komt het toch een keer uit, nietwaar?

Ik denk niet dat 'valse profetiën' allemaal uit de koker van satan komen. En wat is een valse profetie. Vals is als het niet uitgekomen is. Maar komt het uit de koker van satan, allemaal? Ik denk dat er ook veel komt uit enthousiasme en reikhalzend uitzien, omdat er in de bijbel staat dat we moeten letten op de tekenen. Doen mensen dat: dan is het weer niet goed. 

Persoonlijk stoor ik me er dus helemaal niet aan, dat er gelet wordt op de tekenen en mensen hier soms een datum bij stellen ('zou het?') Want wie er niet in mee wil gaan, heeft hersenen genoeg om dat dan ook niet te doen. De 'datumstellers' blijven uitzien, en daar is ook wat voor te zeggen.

Wie teleurgesteld is omdat iets niet is uitgekomen, en de verwachting voortaan laat varen, stond mss ook niet zo vast in geloof. Kan de zgn 'valse profeet' daar wat aan doen?

Laten we ook voorzichtig zijn met mensen etiketteren als vals. Vind het zeer vervelend.

Klopt het, dat broers en zussen die 23/9 voorgespiegeld kregen en iets verwachtten, een soort 'slachtoffers', arme zielen zijn? Kan dat de 'valse profeten' worden aangerekend? 

Dat lijkt me niet. Degenen die verwachten verwachten toch echt zelf. Ik zeg het wel vaker: iedereen draagt zijn verantwoordelijkheid om zorgvuldig met het Woord en geloof om te gaan. En niemand -op mensen met een verstandelijke beperking na-  zou die verantwoordelijkheid in de schoenen van een ander horen te schuiven.

"Ik heb dat geloofd, en dat is niet mijn schuld, maar de schuld van die en die..." Dat kan natuurlijk niet. 

Esther op 28-09-2017 14:23

Hallo allemaal...

@ Gerrit007, 26-09-2017 21:04... je dringt niet op hoor... Over de profetieën, zo geweldig, zo'n rijkdom... zelfs als we sommige profetieën niet altijd begrijpen. Zoals ik... Het is mooi om te delen, met elkaar. Ik wil wel iets langer er over schrijven... maar eerst even de andere dingen hier. Maar ik kom er zeker op terug.

@ Hans, 27-09-2017 13:51... fijn, dat je met mij over profetieën wil praten... maar we kunnen het ook met elkaar, met anderen erbij. Zo kun je leren en elkaar er in bemoedigen.

Ik kom er zeker op terug.

Fijne dag allemaal. Heerlijk, zacht herfstweer... genieten jullie er ook zo van??  liefs aan jullie allen, Esther.

Michaël ;-{> op 28-09-2017 16:09

@ Esther op 19-09-2017 21:44

Psalm 31 : 2, "Tot U Heere, heb ik mijn toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid"

Da’s ook een mooie zin.

Ik zal straks op mijn gemak eens lezen wat de ‘nieuwkomers’ geschreven hebben. Het mooie van een ware profetie is, dat het precies zo uitkomt. Mooi onderwerp.

ps Ik heb de laatste dagen inderdaad genoten van de zonnestralen!

Hartelijke groet, Michaël

Anora op 28-09-2017 18:33

 @Michael, Het mooie is ook dat er ruimte is voor evt fouten. En dat men daar genadig in is. Dat zou nog het mooiste zijn

Hoe ongenadig zijn wij...

Hoe genadig is de Heere.

Ja inderdaad, een interessant onderwerp, die hopelijk nog vervolgd wordt! Het is hard nodig.

Anora op 28-09-2017 18:58

Bewust negeren wat iemand zegt en bewust hieraan voorbij gaan, en iemand bewust negeren is ook zó vroom en christelijk. Maar mijn hartelijke dank hiervoor, het sterkt me enorm en leidt tot meer doorzettingvermogen. Dat we de conversatie mogen doorzetten!

 

Ik ken mensen die vol waren van een bep datum. Ze zijn lief, en zeer oprecht in het geloof. Meer als de gemiddelde kerkganger. Ze hebben heel wat beledigingen moeten slikken. Ik gun het ze niet. Waar is de genade? 

En Wie zijn ondertussen de valse profeten? Degenen die profetiën wegwuiven? Wie zal het zeggen. 

Pers ga ik niet mensen als onrein bestempelen, terwijl ze dat niet zijn.

 

Die maat waarmee we meten he, is ten nadele van onszelf.

Qromwel op 28-09-2017 23:57

Anora op 28-09-2017 18:58: Me dunkt dat Jezus duidelijk is als het gaat om het berekenen van de Dag des Heeren. De Bijbel is ook duidelijk in het aanwijzen van valse profeten. En waar worden mensen als onrein bestempeld?

Esther op 29-09-2017 00:02

Hallo Anora, op 11:21... nu even reageren, druk, visite, dit dan weer dat, pfft. Nu even tijd.

tja, misschien soms best wel moeilijk... Ook wat je aanhaalde over die reactie van mij over 23 sept. En dat klopt... ik heb zoiets geschreven...

Maar ik schrok wel van de liefdeloosheid en kilheid... afschuwelijk, sommige broeders en zusters zijn zo afgebrand... omdat zij meer geloof hechten aan de woorden van de Heere Jezus, dan aan de zoveelste zogenaamde profetie...

Vele br. en zrs. halen een Bijbels gegeven aan, Jezus eigen woorden... waar zij op aangevallen werden... tegenover één of andere datum, die niet Bijbels is. Kijk... dat is dan iets wat ik niet begrijp... Het is net zo min goed dat het omgedraaid wordt... dat nú zij, die wél in die datum geloofden afgebrand worden. Velen geloofden oprecht en verlangden ook naar de Heere. Waar is dan de liefde van Jezus naar elkaar toe.

Worden wij niet vreselijk gewaarschuwd voor valse profeten.... mensen die is voorzeggen/profeteren, ook nog iets wat heel kostbaars is... en het komt niet uit!!! De woorden van Jezus worden ... voor de zoveelste keer, simpelweg niet geloofd... Wie zit dáár dan toch achter... Wie is al eeuwen bezig om mensen op een dwaalspoor te brengen... op allerlei manieren. Niet sinterklaas. En dan ook nog vandaar uit zoveel strijd. Wie lacht zich weer rot?? Weer een mooie zet van hem.

Daar ben ik inderdaad heel strak in...  misschien ook helemaal niet goed... dat zou kunnen. We mogen elkaar er wél voor waarschuwen, dan moet ieder zelf zijn/haar conclusie trekken... Het is geen zoete koekje evangelie. Dit is bittere ernst... 

Valse profeten werden in het O.Test. gedood of verbannen... zou het nu dan ineens heel anders zijn... Nu mogen we het woord 'valse profeet', haast niet meer benoemen. Zo werkt dat niet. Vooral iets, zoals de komst van de Heere of de opname van de gemeente...en dat soort belangrijke Bijbelse dingen... wat veel gelovigen bezighoud... daar wordt enorm veel onrust in gezaaid. En veel valse profetieën op los gelaten. Om oprechte gelovige broeders en zusters het moeilijk maken. Dan durf ik het woord, 'valse profeet', wel te noemen. 

We mogen geen etiketten plakken... dat ben ik het met je eens Anora... Maar we hoeven ook niet te zachtzinnig reageren. We mogen elkaar waarschuwen, om samen de wedloop af te lopen. En waakzaam zijn, verlangen en verwachten op de komst van de Heere Jezus. Zoals Paulus zo mooi schrijft... troost elkaar.

@ Michaël, ja, de Bijbel staat vol met kostbaarheden. Ooit, alweer jaren geleden, toen ik een moeilijke periode meemaakte, was de tekst Romeinen 8 : 38-39, waar ik mij toen enorm aan vasthield, lang was het mijn houvast. Geweldig hé. Ja ik geniet ook van het mooie herfstweer... 

Weltrusten allen, en hartelijke groeten, Esther.

Qromwel op 29-09-2017 06:12

Esther op 29-09-2017 00:02: Ik geloof niet dat ik zelf iemand afgebrand heb. Baseer mijn bezwaren tegen die rekenarij op strikt Bijbels-Evangelische gronden. Er zijn namelijk geen andere.

anora op 29-09-2017 09:15

Hallo Esther en ook Qromwell

Ik wist wel dat er reacties zouden komen op mijn schrijven, en er zullen er wel meer volgen. Dat is goed. Dat moet ook. 

Ik heb vandaag niet veel tijd, daarom reageer ik er nu even op en hoop dat ik de helft niet vergeet (haastig).

Nee ik ben het niet met je eens. Heb je echt gelezen wat ik probeer te zeggen ? Waar hebben we het over: mensen die iets verwacht hebben op een bepaalde datum en dit ook geroepen hebben. Nou nou. Zoals je weet ben ik ook niet van de data, maar daar gaat het toch niet om. Het gaat om de ongenade tegenover deze mensen. De ongenade tegenover hen, Esther, en zijn het gelijk 'valse' profeten, dat gaat mij te ver. Zoals ik al zei: ik ken er een paar, en dat zijn hele lieve, oprechte mensen. Ik neem het eigenlijk voor hen op, want ze zijn zeer gekwetst geraakt. Niet omdat het niet plaatsvond, maar door hun mede-christenen. God kwetst niet, mede-christenen lijken er patent op te hebben.

Ja waar is dan de liefde van Jezus naar elkaar toe? Dat vraag ik me dus ook af.

Mensen gebruiken dan wederom de bijbel: we moeten wijzen op valse profeten. Ja, dat vind ik ook. Maar laten we dit ook niet als excuus gebruiken om op onze beurt, br's en zr's af te branden die iets verwacht hebben op een datum. Want dat gebeurde veel meer namelijk, dan het tegenovergestelde.

Ontkennen zij dat Jezus de Waarheid, het leven en de Weg is? Nee. Bieden zij een andere weg aan dan Jezus? Zeggen zij dat het ook wel via een andere weg kan? Nee. Dus waarom 'valse profeten'? Het zijn gewoon mensen die van Jezus houden. En hier misschien niet zo verstandig in handelen. Net als de rest, maar dan weer op een andere manier. Dus volgens mij valt dat niet onder valse profetie of valse profeten, dat geloven van hen in een datum weegt daar toch niet tegen op? Dekt toch niet die lading?  

We mogen de bijbel niet als excuus gebruiken om in ongenade te handelen: 'we horen valse profeten te ontmaskeren'en ondertussen pakken we de verkeerden? Scheren we iedereen over een kam en moeten er een lading stenen bijgehaald worden? 

Maar ik schrok wel van de liefdeloosheid en kilheid... afschuwelijk, sommige broeders en zusters zijn zo afgebrand... omdat zij meer geloof hechten aan de woorden van de Heere Jezus, dan aan de zoveelste zogenaamde profetie...  

Dat heb ik dus precies andersom meegekregen en het ging me aan het hart. Wetende hoe ik weleens wat geroepen heb, of misgekleund heb, en wat een genade ik heb mogen ervaren. Hoe vaak heb ik niet een profetie over me uitgesproken gekregen waar geen bal van klopte, maar ik kijk die mensen niet anders aan hoor. Ze hebben zich uitgestrekt en hadden het fout. Al doende leert men.

Ik zeg niet dat je het woord valse profeet niet mag noemen, ik denk gewoon dat er zorgvuldig mee omgegaan moet worden, net als met de rest van het Woord/geloof. We hoeven ook niet kwetsen.

En Esther, hoop dat je het stukje toch  nog even leest. Mensen in verwarring door valse profeten, ja dragen deze mensen die in verwarring komen zelf geen enkele verantwoordelijkheid? Zijn het willoze slachtoffers? 

Maargoed, ik begrijp dus dat je mensen die iets over 23/9 hebben gezegd, valse profeten noemt. Ja toch?

Ik zeg nooit dat ik gelijk heb. Ik zie het zo. Lijkt me interessant om het thema 'valse profeet' is nader te bekijken. Wat valt daar onder, wat niet.

Hans op 29-09-2017 12:10

Het is allemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Als je Daniel leest en die als een blauwdruk op het boek Openbaring legt dan begrijp je de profetieën.  De wereldmacht. In de droom van Nebudkadnezar. De boom die 7 tijden afbeelden. Daniel 11 en 12 zijn zo makelij re lezen en te begrijpen. Echt profetieën zijn zo makelijk 

Anora op 29-09-2017 14:28

Hallo daar  Qromwel

Nee heb je ook niet! Maar dat zei ik ook niet hoor! Volgens mij heb ik dat ook niet naar Esther toe gezegd. Ik zal het later nog even terugkijken. Heb ik het persoonlijk gemaakt? Mijn intentie was juist van niet. 

Zou ik echt wel jammer vinden. 

Anora op 29-09-2017 14:33

Mijn intentie was te zeggen dat volgens mij 1 groep mensen juist meer is afgebrand ( de 23.9-groep) dan de andere groep. En precies andersom.

Niet perse door iemand van hier. Dat zei ik niet. Zou het jammer vinden als dat zo opgevat zou worden😢

Anna op 29-09-2017 15:53

Anora als ik uw schrijven zo lees zit het u erg hoog. En begrijpelijk. Het is ook verdrietig als mensen van “ hetzelfde huisgezin “ elkaar zo veroordelen. Maar dit zijn, als je het strikt Bijbels ziet,  de gevolgen van de zonde. Mensen proberen ook op het terrein van “ het kerkelijk erf, de gemeente “ hun inzichten tot de ware te promoten......  David wist dit ook toen hij de zonde had begaan van de volkstelling.... toen kwam de profeet Gad bij hem en mocht David uit 3 ” straffen “ kiezen. En wat deed David; hij beleed zijn zonde en zei ; Het benauwd mij zeer. Laten wij toch in de hand van de Here vallen, want Zijn barmhartigheid is groot..... Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen.” (. 2 Samuel 24-14) 

En bij z’on belangrijk gebeuren als het bijzondere teken aan de hemel wat we pas hebben mee gemaakt komen er veel fantasieën en vele niet op Bijbelse gronden gestoelde menselijke redeneringen te pas. 

Hou vast aan de Bijbel  wat de Bijbel zegt En probeer wat mensen zeggen los te laten..... .... ook over dit teken aan de Hemel  het is een teken dat zegt de Bijbel zelf en niet meer dan dat...... en  daar is ook veel over te zeggen want het wordt ons vandaag de dag getoond terwijl God de aarde en de hemel dus ook de hemellichamen ( en ook deze planeten stand) 6000 jaar geleden  geschapen heeft. En God heeft Johannes dit 2000 jaar geleden  op laten schrijven.... en nu mogen wij daar getuigen van zijn..... Dat alleen al is bijzonder.....Met de meeste voorzichtigheid........kun je hier denken aan “het binnen treden “ van een nieuwe fase in de heilsgeschiedenis een  “ Messiaans  tijdperk” want Jezus komt terug !

Anora ; en dit zeg ik ook tegen mezelf heb uw naaste lief als u zelf en oordeelt niet want God zegt. “Mij komt de wrake toe” ik wens u veel sterkte in uw situatie. Shalom 

Esther op 29-09-2017 16:14

Hallo Qromwel... ik bedoelde ook niet jou, niemand hier. Ik kwam dat afbranden tegen op een andere site. Zo kil,  met van de lelijke woorden erbij. daar schrok ik van. Bah... En andersom net zo...

@ Anora... ik denk dat wij een communicatie fout hebben samen. Al die mensen, broeders en zusters die verwachtingen hadden over 23 sept. zijn geen valse profeten. Zij zijn juist bedrogen. Ik heb het steeds over diegene die zulke dingen de wereld ingooit. Dát zijn de "valse profeten". En die benoem ik ook zo. Maanden lang velen gelovigen gek maken, met hun zogenaamde profetieën... en hun "Bijbelse berekeningen"...en er gebeurd niets van dat alles. Dát zijn de valse profeten. 

Ik geloofde er ooit ook in... verwachtingen, op bepaalde datums. Ik schreef het nog tegen Gerrit007. Ik weet uit eigen ervaring hoe mensen manipuleerd kunnen worden. En dat is verdrietig. Een aantal 'gelovigen', vallen af... anderen leren steeds meer om op de woorden van Jezus te vertrouwen.

En ja... ik schrok ook... van die strijd die sommige hebben onder elkaar, wél datum, géén datum.... Daar zat echt geen stukje fatsoen in.

De meute komt zo weer binnen... eet smakelijk allen... en liefs van mij, Esther.

Qromwel op 29-09-2017 16:46

anora op 29-09-2017 09:15: Ik heb niemand met name aangeduid als valse profeet. Verwijs alleen maar naar de Bijbel. Verder is het wat mij betreft een kwestie van schoenen passen en die eventueel aantrekken. Op een van de andere fora erken ik iemands recht er een andere mening op na te houden dan de mijne. En nog het een en ander!! Maar als ik vraag: Hoe kom je aan die datum? Wat verwacht je dat er zal gebeuren? mag ik toch antwoord verwachten? Of een url waar nadere info gevonden kan worden. Mij dunkt dat Mattheus 24, Marcus 13 en Lucas 21 duidelijk zijn!!  Daar is geen woord Spaans bij.

Qromwel op 29-09-2017 21:33

Anora op 29-09-2017 14:28: Geeft niks. Ik kan wel wat verdragen. 

Esther op 29-09-2017 23:12

Hallo lieve allemaal... volgens mij was er hier en daar een niet begrijpen van elkaar. Misschien bracht ik het ook wel een beetje onduidelijk weer. Mocht ik iemand bezeerd hebben... op wat voor manier, mijn oprechte spijt.

Het is wat Anna al schreef naar Anora... wat ook voor mij een bemoediging is... "Heb uw naaste lief". Dank je wel hoor Anna. Soms moeten we even weer aangespoord worden.

Dit kreeg ik pas geleden binnen via de mail, van een lieve zuster. Toen ik het zo weer las... wou ik dat met jullie delen. Ik zal het kopieéren. Ik hoop dat het er een beetje fatsoenlijk op staat. Vaders zegen, liefde doormiddel van onze heere Jezus, om jullie allemaal heen. En lieve groet van mij, Esther.

Een gebed voor elke dag.

O, dat mijn ogen worden gesloten voor dingen, die ik niet hoeft te zien; dat doofheid over mijn oren mag komen voor zaken, die ik niet hoef te horen; dat mijn tong bewaard blijve voor het spreken van dwaze dingen; dat geen enkele ijdele gedachte opkomt of postvat in mijn binnenste; dat bij iedere daad, woord en gedachte verheerlijking aan mijn God worde gebracht.                                                      

Maar wat zijn wensen? Heere, mijn oog is op U gevestigd, naar U schreeuw ik. Heere, was en reinig mijn hart en zuiver het in alle hoeken. En als het schoon is Heere; houdt U het zo, want dat is meer dan ik kan doen.

Thomas Ellwood (1639)                              

Esther op 30-09-2017 14:19

Heel mooi, Xander/moderator, u heeft het heel mooi neergezet "Een gebed voor elke dag". Toen ik het kopieeerde, kwamen er grote koeienletters. Prachtige lettertyp heeft u gebruikt... dank u wel.

Liefdevolle groet, Esther.

?? Mod.

Tom Hendrix op 30-09-2017 14:37

@Esther: 23.12. uur, op 29/9. Wat een mooi gebed, Esther. En zo relevant, zeker ook voor mezelf. Gods Zegen!

Anora op 30-09-2017 18:06

Ben jij niet Esther,toch? 30.09- 14.09. Jij praat anders

Qromwel op 30-09-2017 23:20

En bedenk dat er in Ellwood's tijd geen televisie was.

Wardje op 30-09-2017 23:47

@Esther 23:12. Erg mooi gebed. Ik zou het wel ter harte kunnen nemen. 6 jaar geleden van de 'nieuws'verslaving per TV af, nu nog van de nieuwtjes per internet. Er zijn wel belangrijker dingen dan de 10.000 richtingen die je gedachten uitschieten, zoals ook in de twee bedes uitgedrukt. 

Esther op 01-10-2017 03:26

Hallo Xander/moderator... ik dacht werkelijk dat u het gedicht netter had neergezet, toen ik het kopieerde en plakte zag het er nogal vreemd uit, en ook nog van die grote letters. Ik herkende het niet eens terug, misschien krijg ik last van de eerste ouderdomskwaaltjes, hihi. Neen het beheer heeft er niets aan veranderd. Mvg. Mod.

Anora... je maakt mij nieuwschierig, ik ben nog steeds dezelfde hoor. Heb nog even jou stukje gelezen, erg mooi wat je ook nog schreef over genade. En het is waar, wij mensen, vooral gelovigen kunnen het elkaar soms knap moeilijk maken... wat kunnen we nog veel leren over de liefde en genade van de Heere Jezus. Dat schreef je heel bemoedigend.

Tom Hendrix, Qromwel en Wardje... ja, vond het ook erg mooi. En inderdaad Tom, ook juist voor mij/ons persoonlijk. Ook mijn hart moet steeds weer schoon gemaakt worden. Enorm, wat hebben wij de Heere toch nodig.

Weet precies wat je bedoeld Wardje... zo ging het ook door mij heen, toen ik het gebed zo las. Onze gedachten kunnen soms alle kanten opschieten... maar de dingen van de Heere zijn pas echt belangrijk. Het raakte mij wel diep van binnen.

Qromwel, nee inderdaad... in 1639 was er nog geen televisie. Toch was in die tijd ook genoeg te zien en horen wat niet gepast is. Het zal wel door de hele menselijke geschiedenis zo blijven... aanvallen, verleidingen... totdat de Heere komt, en alles nieuw maakt.

Laten we steeds onze ogen en hart gericht houden op Hem. En als we vallen... lieve mensen, mogen we steeds weer Zijn hand pakken, en met Hem verder gaan. Dat ons hart steeds weer gereinigd wordt door Hem.

Vaders zegen en liefde om jullie allen heen, en van mij, lieve groeten, Esther.

 

 

Tom Hendrix, Qromwel en Wardje...

 

Anora op 01-10-2017 18:30

@esther, nee het kwam me helemaal niet als jij over. Maf he.  😁

goodmorning op 02-10-2017 19:36

Hallo alemaal,

Lees zo een beetje de berichten door en dacht van waarom hebben wij het eigenlijk over valse leraren of data setters. Ben op het internet eens wat gaan struinen over kritieken die gegeven worden op bepaalde onderzoekers. Er zijn er bij die tot op elk frame geschoten beeld terug willen lezen van wat zij werkelijk verteld hebben. Om zich daarna vrij te pleiten in hun eigen gesproken woord. De  datum 23 september is reeds gepasseerd  en niets is er gebeurd. Toch wil ik daar een kantekening bijzetten, er is ook niets gebeurd., dan alleen het teken aan de hemel. Moet er dan wat gebeuren op dit soort tijdstippen, dat lijkt mij bij voorbaad al onlogische gedachte. Een dief komt niet op een  afgesproken tijd de boel bij u thuis weghalen. 

De bijbel geeft aan, ....."als een dief in de nacht".,... en dit geld alleen voor de ongelovige.  U en ik weten beter en onze lamp is gevuld.

Tekenen zijn er dus om ons te waarschuwen voor de toekomst, alleen gelovigen zullen dit begrijpen en naar de Here uitzien. Want die toekomst kan snel veranderen, zeker Nu

Het geen wat nu afspeeld is niet in vergelijk met jaren terug. Nu al zijn er meer vluchtelingen dan in de 2de wereldoorlog, heb ik het nog niet over de dreigende nieuwe oorlog. Wij zien toch allen dat de wereld losgeslagen is, het bewind is in handen van totaal krankzinnige idioten die zelf voor god willen spelen. Wij zien toch wel hopelijk allemaal dat we met drastische schreden naar een einde lopen. Of denken jullie dat het mee zal vallen en wel over zal waaien.

Daar zijn die tekenen nu voor, jezelf hierin bewaken en je geroepen voelen om naar boven te kijken. God laat zien dat Hij er is en alles staat in verband met het zichtbaar worden van Hem. 

Paniek heerst er in onze wereld, satan voelt dat ook en gaat voort als een briezende leeuw.

Totdat het getal vol is, dan komt Jezus terug....

anora op 03-10-2017 17:23

Hallo Anna!

Nee op zich zat het me niet hoog hoor, probeerde het alleen van ook de andere kant te belichten.

Denk dat er een verschil is tussen iemand die speculaties maakt over wat er te zien valt aan de hemel, en dit deelt op een blog, youtube kanaal of iets anders, hier openlijk over speculeert en bevindingen deelt,  of iemand die verantwoording over een huisgezin of andersoortige 'kudde' heeft? (dan: valse profeet) Wilde daarom zeggen: wees voorzichtig met het benoemen van wie een valse profeet is. Zowat iedereen was (is) ook al de antichrist. En dat daarom misschien enige nuance op zijn plaats is.

Ach dat was het eigenlijk. Ik snap  Qromwel en Esther natuurlijk heus wel, maar wilde dat wel aankaarten.

En met je laatste zin ben ik het natuurlijk eens, hoe kan het ook anders.

Hartelijke groet van mij en bedankt voor je reactie...

En Qromwel, ben ik blij om, ik wil niet mensen aanvallen ofzo. Leer ook van jou! Pik er toch regelmatig even wat van op.

Qromwel op 04-10-2017 10:57

anora op 03-10-2017 17:23: Ik ook niet, ben het alleen vaak oneens met wat hier gepost wordt. Ben me wel bewust me bij tijd en wijle tamelijk confronterend uit te laten. En dat valt uiteraard zelden in goede aarde.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl