Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Qromwel op 04-09-2017 18:36

anora op 04-09-2017 16:18: Iets dergelijks zien we ook bij de Patriarchen. En waar kwamen de vrouwen van de zonen van Jacob vandaan? Misschien de vrouwen uit Sichem nadat Simeon & Levi de mannen aldaar uitgeroeid hadden. Alleen van Juda weten we iets meer. En Jacobs bijvrouw Bilha dacht carrière te kunnen maken via de oudste zoon.

Esther op 05-09-2017 15:44

Hallo Piet 1, ja, zo zie ik het ook, als er weer geofferd zou worden, is het de grootste belediging naar God en Christus.

Ik heb nog even Jesaja 66: 20-24 even gelezen... Een beetje vreemde zinssnede, je leest inderdad iets over een graanoffer...

vers 20, "En zij zullen al uw broeders uit die heidenvolken brengen als graanoffer aan de Heere...". het komt een beetje over of mensen het graanoffer zijn voor de Heere... Een beetje vreemde zin. Dat zal wel symbolisch zijn, denk ik.

Over offeren... er waren ook andere vormen van offers... niet alleen bloedoffers. Alleen de bloedoffers wezen naar het grootste offer van Christus. Ook in Hebr. 13 : 15-16, wordt over offers geschreven... maar weer van een hele andere kant belicht.

Alleen Piet 1, over de antichrist... daar ben ik zelf nog niet helemaal uit, hoe ik dat allemaal moet plaatsen. Alleen in de kleine brieven van Johannes, lezen we 5 maal iets over een/de antichrist. Er zijn meerdere antichristussen... en velen komen zelfs uit ons midden. 1 Johannes 2 : 18-23... is één van de duidelijkste teksten. Wat een antichrist precies is lezen we in de  verzen 22-23. Zulke zullen zowel de Zoon als de Vader volledig verloochenen.

Over Daniël 9 : 24-27... gaat in hoofdzaak over de Messias/Christus, Zijn sterven... en later over de verwoesting van Jeruzalem. Daar staan de teksten van Matth. 24:15, Markus 13-14, Lukas 21:20 als aanwijzing.

Daar wijst de Heere Jezus naar de val van Jeruzalem, en over die gruwel in de tempel, voorzegd door Daniël... Wat was nu eigenlijk die gruwel??? Daar heb ik wel eens over nagedacht. Is dat het doorgaan, door de ongelovige Joden, met al die offers, wat een gruwel is in Gods ogen, omdat velen het Offer van Zijn Zoon niet aannemen... of is het de gruwel wat de Romeinen betreft... zij hebben de tempel verwoest.

Piet 1, ik kan daar mijn eigen gedachten wel over hebben... maar dat is niet zo betrouwbaar, omdat ik ook niet alles weet. Ik weet wel dat er bepaalde profetieën zijn... vanuit het Oude Testm. die men graag in deze tijd wil plaatsen... die eigenlijk al vervuld zijn. Niet allemaal... maar wel een aantal.

Zacharia 6 : 11-15... ook weer zo'n tekst. Daar gaat het over de Spruit, dat is Christus. Hij was Zelf die tempel. De Spruit bouwt een tempel voor de Heere... Jezus heeft nooit een tempel gebouwd. Hij zei wel in Johannes 2 : 19-21. daar sprak Hij over de tempel van Zijn Lichaam... En na Zijn sterven, en opstanding... is ieder die in Hem gelooft, ook een tempel, en Jezus de Hoeksteen.

Snap je Piet 1, dat het soms best wel moeilijk is, om dat soort dingen te proberen uit te leggen.

Eén ding weten we zeker... het grootste offer van Jezus... zal en kan nooit weer vervangen worden door dierenoffers.

Ooit zij een Joodse broeder eens... als die 3de tempel er zou zijn... en als zij in de tempel weer dieren gaan offeren ... dát is de antichrist... die zowel de Zoon als de Vader volledig verloochenen.

Maar goed...daar moet ieder bij zichzelf te rade gaan.

Piet 1, fijne dag nog gewenst, en hartelijke groeten, Esther.

anora op 05-09-2017 17:39

@Qromwel, ja dat is wel apart. Zo zijn er best wel dingen waarbij vragen komen. Ook waar Kaïn en Abel hun vrouwen vandaan haalden? Er zijn best nog wel mysteries, het is niet klip en klaar allemaal. 

Die Bilha maakte het dan wel bont. Moet je vandaag de dag eens doen, zoiets.

Ik ga dat toch eens even opzoeken. 

Michaël ;-{> op 05-09-2017 17:43

Reactie op: '' Nieuwste leugen Europese elite: AZC's vergelijken met Nazi concentratiekampen ''

Jesaja 5 NBV

20 Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet. 21 Wee degenen die wijs zijn in eigen ogen, die naar eigen oordeel verstandig zijn. 22 Wee degenen die helden zijn in het drinken, die dapper zijn als er wijn wordt geschonken, 23die voor een geschenk de schuldige gelijk geven en de rechtvaardige beroven van zijn recht.

Atina op 05-09-2017 17:55

Op Fb in Christelijke groepen zeggen veel Christenen dat ze moeten bidden dat Irma afgewend moet worden. Maar ik zag deze bijbeltekst :

De relatie Irma ( betekend alles omvattend ) en Net als in de dagen van Noach : Jeremia 51:6-7-8 Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de Here, het verdiende loon betaalde Hij hen. Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd. Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om hem

Maar wat zie ik dan ?   Ik denk dat het een Godsspraak is en dat het alles te maken heeft met belastingparadijzen. Google maar eens. Maagden eilanden belastingparadijzen. Ze hebben zoveel constructies bedacht om van alles wit te wassen. Crimineel geld om oorlogen te financieren , drugs , wapens etc,... En dat zit allemaal in trustfondsen die hele wazige constructies hebben. Allemaal geparkeerd op die eilanden waar Irma op af koerst.

Waarom weet ik dat ?  Omdat ik een jaar geleden eens een Toutube heb gemaakt over wazige fondsen die het wachttorengenootschap heeft. 

Die zijn ook ondergebracht in die belasting paradijzen.

Zie ":  https://www.youtube.com/watch?v=0xh7XlBH7CI

Viel ze niet in een dag  volgens Gods woord en zeggen de handelaren niet ach en wee over die mooie stad?  

Qromwel op 05-09-2017 19:52

Atina op 05-09-2017 17:55: Ik denk dat vlucht moet plaatsvinden in geeselijk opzicht, want fysiek is er eigenlijk geen plaats meer waarheen te vluchten. Meer in de zin van: je distanciëren, er niet (meer) bij betrokken raken. Zal nog moeilijk genoeg zijn.

Piet 1 op 06-09-2017 10:51

anora op 05-09-2017 17:39,

Het hoeft geen mysterie te zijn,  Adam en Eva hadden ook dochters, dat mogen wij veronderstellen.

Het is dan ook kortstondig geweest dat broer en zus dus tijdelijk voor nageslacht zorgde, de zonde van begeerte was toen nog niet ontwikkeld en de eerste mensen waren toen nog van hoge geestelijke adel.

Moeder en zoon is uitgesloten, broer en zus is de enigste optie.. daar de bijbel in terughoudendheid daarover zwijgt mogen wij zelf die redelijke conclusie trekken.

Wardje op 06-09-2017 11:44

Michaël ;-{> op 05-09-2017 17:43. De hoeveelheid mensen deed hem denken aan een concentratiekamp.  Op Lesbos 14.000.

https://www.nd.nl/nieuws/geloof/paus-het-zijn-net-concentratiekampen.2660603.lynkx

 

Beste Wardje en Michaël, onderschat niet de dubbele betekenis die juist verborgen ligt in het gebruik van het woord concentratiekamp.
Als er duizenden katholieken opeengepakt op het Sint Pietersplein staan - omdat het vaticaan te weinig zitplaatsen heeft geregeld- om  de nieuwjaarstoespraak van de paus te beluisteren zal de paus deze grote hoeveelheid mensen niet vergelijken met een concentratiekamp. Mod. 

Piet 1 op 06-09-2017 14:36

Esther >op> 05-09-2017 15:44,

Ook in Hebr.13:10-13 zie je de oproep om niet terug te keren naar de oude Joodse eredienst.

Wat Zacharia 6:11-15 betreft: het is waarschijnlijk een van die passages waar die joden naar verwijzen wanneer de 3e tempel pas te bouwen is ..als dus hun Messias komt... vanuit dit perspectief bekeken dus vóór de komst van de antichrist.

Maar de tempel en het handhaven van de Joodse eredienst kan niet tezamen gaan met het volbrachte verlossingswerk door de Heer.

In Haggai 2:7- kunnen wij een heenwijzing zien naar het 6e zegel.. de geboorte van het messiaanse tijdperk van vrede en de eenheid van de gemeente/kerk.

Ook in Zacharia 3:8 zie je de vermelding van de Hogepriester en de Spruit en in vers 9 wordt de schuld op een dag weggenomen.

Het land betreft de gehele aarde, cq de volkeren en dat middels het oordeel van het 6e zegel, een oordeel tot reiniging en loutering en waarvan de kruisiging als verlossingswerk het fundament is.

De tempelbouw staat waarschijnlijk voor het herstel van de eenheid van de christenen en de bekering van de Joden want wat hebben wij aan een glorieus gebouw... voor de bekeerde Joden vervalt dan toch ook die "noodzaak" ...maar het is ook maar een overweging.

Esther op 06-09-2017 15:08

Hallo allen...

Qromwel, Anora en Piet 1, best wel appart, wij noemen het tegenwoordeig inteeld...

Toch zijn er al drie volken ontstaan door, eerst lees je over Lot en zijn dochters. Zijn dochters wilden ook een nageslacht, maar zij hadden geen man... tja, toen voerden zij om de beurt hun vader dronken. Daar kwam het Moabitische volk en de Ammonieten uit. Genesis 19 : 30-38.

Israël ontstond uit Abraham en Sara, zij waren én man en vrouw maar ook halfbroer en zus. Wel dezelfde vader... maar niet dezelfde moeder. Genesis 20 : 11-12, mooi om het hele hoofdstuk te lezen.

Jacob, huwt met zijn nichten. Hij wil Rachel maar kreeg eerst Lea, en weer 7 jaar verder krijgt hij Rachel. Deze vrouwen waren de dochters van Laban, de broer van Rebekka, moeder van Ezau en Jacob. Dus waren ze neef en nicht.

Er zit nog veel meer van die familie bloedbanden... maar hoe verder het in de geschiedenis gaat... worden die bloedbanden langzaam steeds meer verder uit elkaar.

En Abel en Kain huwden met hun zusters. Piet 1, schreef al... er waren géén andere vrouwen als hun eigen zusters. En hun lichamen waren zoveel gezonder en sterker. Vanuit dat gezin ontstond de hele wereldbevolking.

Best wel interesant... die geschiedenissen.

Groeten aan allen, Esther.

Piet 1 op 06-09-2017 15:16

Qromwel op 05-09-2017 19:52,

Anderen zien in Zacharia 2:10-17 ..in vers 11 de EU Brussel als de dochter van Babel ..gij die daar woont is Nederland en dat is zeer zeer waarschijnlijk, zie hoofdstuk 6:8 en wat zegt RogerTeale over Nederland..

Want zelfs de kroon van autoriteit zal 

geschud worden in dit land, zelfs de voornaamste personen, zelfs van de regering. Ik zal hen 

verwijderen die invloed hebben, die het verknoeid hebben in dit land, Mijn rustplaats..> en zie dan vers 8.

Babel als het kwaad wordt door Gods genade overwonnen en als eerste in Nederland.

Michaël ;-{> op 06-09-2017 15:51

 

@ Wardje op 06-09-2017 11:44

 

''De hoeveelheid mensen deed hem denken aan een concentratiekamp'' Geeft er een andere betekenis aan. Dank je.

Beste Wardje en Michaël, onderschat niet de dubbele betekenis die juist verborgen ligt in het gebruik van het woord concentratiekamp.
Als er duizenden katholieken opeengepakt op het Sint Pietersplein staan - omdat het vaticaan te weinig zitplaatsen heeft geregeld- om  de nieuwjaarstoespraak van de paus te beluisteren zal de paus deze grote hoeveelheid mensen niet vergelijken met een concentratiekamp. Mod. 

De 'Godwin' die de Europese elite maken is echter wel absurd. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin

 

Met vriendelijke groet, Michaël

anora op 06-09-2017 17:16

@Piet1

Ja, dat zal dan idd wel zo geweest zijn. Maar het kan zijn dat er ook meer is dan wij weten. Ik wil niet godlasterlijk bezig zijn, maar wat was er nog meer? Er was meer want we lezen ook dat 'God's zonen' zich vermengden met de dochters der aarde. Wat betreft de zonde van de begeerte, die kan er heel goed vanaf de zondeval wel geweest zijn, -dat denk ik zelf-  zondeval is zondeval: met alles erop en eraan.

@Esther dat de dochters hem dronken moesten voeren, zegt al wat: het lijkt dus niet de normale norm te zijn geweest om nageslacht via de vader te verkrijgen. Stiekem en onbehoorlijk gedrag was het.

Kijk we weten dus niet of Abel en Kaïn hun zusters huwden: dat staat er namelijk niet. Kaïn vestigde zich in Nod, en had daar gemeenschap met zijn vrouw, dat is het enige dat er staat. Er staat ook niet: Kaín en zijn vrouw vestigden zich in Nod.

Esther op 06-09-2017 19:24

hallo Anora, ja daar heb je een punt. Over Kain lezen we het inderdaad niet. Je hebt gelijk. We gaan er gauw vanuit dat de vrouw van Kain ook zijn zuster is. Maar het staat er niet.

Met de zondeval, is er onvoorstelbaar veel gebeurd. En het stukje over 'Gods zonen", die zich vermengden met de dochters der aarde... en de kinderen die daar uitkwamen waren reuzen. Vreemd eigenlijk... en toch staat het er. En de aarde was vol met geweld... Dan daarna begint de geschiedenis van Noach en de zondvloed.

Misschien dat daarom deze tijd vergeleken wordt met de tijd van Noach. De wereld is vol met dingen van satan. En het wordt steeds erger.

Piet 1, ik reageer nog, maar ik moet vanavond weg.

Fijne avond allen, vriendelijke groeten, Esther.

Michaël ;-{> op 06-09-2017 20:44

@ Moderator 06-09-2017 15:51

Het gebruik van het woord 'concentratiekamp' door de Paus en de associatie daarmee, is zo wie zo volledig misplaats in 'zijn' context. En ik ben het eveneens helemaal met uw stelling eens. Mooi voorbeeld.

Met vriendelijke groet, Michaël

Dank dat u het begrijpt. Mvg. Mod.

Piet 1 op 06-09-2017 21:38

anora op 06-09-2017 17:16,

Dat met die God's zonen, gevallen engelen, in de gestalten van buitenaardsen, dat was niet direct vanaf het begin.    Ook werden die mensen toen ouder dan nu.    

Ook gaat het verhaal dat Kaïn niet van Adam was maar van de slang en dat er nog een tweede vrouw was.

Het feit blijft dat het ergens bij broer en zus moet beginnen, dus in hun gezin, het kan niet anders.

In Genesis 4:1 staat duidelijk dat Kaïn door Adam bij Eva is verwekt, dus niet door de buitenaardsen of de slang.

Er zijn mensen die uitzien naar de buitenaardsen..waar ze heil van verwachten, dus van gevallen engelen cq. duivels...

anora op 06-09-2017 22:31

@Piet1, Ja daar is natuurlijk geen heil van te verwachten. Idd de zgn godenzonen, dat komt later, maar is wel /ook weer iets wat apart is. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ja dat zou wel waarschijnlijk zijn wat je zegt, Maar toch.. mss had kain zn vrouw wel pas in Nod gevonden...

@ Ester ja daarom, er gebeurden wel meer vreemde dingen

Piet 1 op 06-09-2017 22:44

Esther op 06-09-2017 19:24,

Er staat ook niet op welke leeftijd Kaïn Abel doodsloeg, Abel kon toen ook al zo'n honderd jaar zijn geweest en al veel kinderen bij zijn vrouw/zus hebben.

anora brengt je in de war, anora wil andere verbanden leggen die er niet zijn.  Wij weten namelijk wel dat Kaïn en Abel hun zusters tot vrouw hadden omdat er geen andere mogelijkheid was buiten hun gezin.

En dat is 1 reden waarom het niet in de Bijbel hoeft te staan dat de vrouw van Kaïn en Abel hun zusters waren.

Misschien heeft anora iets gelezen over het DNA en de buitenaardsen op de site Niburu.co, of over die buiten Bijbelse tweede vrouw van Adam lilith. ...maar dan heb je het scheppingsverhaal niet begrepen.

Piet: uw toonzetting is kleinerend, pas uw gedrag aan. Mod.

goodmorning op 06-09-2017 22:52

Het word steeds erger, las ik in een bericht van Esther. De dagen van Noach!?

Maar nu de  vraag hoe stellen wij het einde der tijden voor, heeft iemand daar een gedachte over? Zelf denk ik dat de tekenen die God ons gegeven heeft in zijn scheppingsverhaal een voorbode is op wat komen gaat. Zon maan en sterren worden duidelijk vermeld in Genesis om als teken te zien. Niet dat ik een datum stel, maar als waarschuwing opneem en bedachtzaam afwacht.

Maar stel.,...hoe zal een einde der tijden zich aandienen, hoe ver moet het gaan. De enige gedachte die in mij opkomt is vervolging van de Zijnen., een ieder die in Jezus gelooft. Totdat het getal bijna vol is en wij of "diegene" die overblijven worden weggenomen., in een oogwenk van deze aarde af. Daarna is het een Sodom en Gomorra gelijk. Het verval begint dan echt, diegene die dan in die tijd toch nog kiest voor Jezus, zal zeker moeten sterven. zodra het getal echt vol is zal de Here wederkomen.

Ik let graag op tekenen en wij leven in een wilde tijd, maar Sodom en Gomorra is het nog net niet. Het "Nu" waarin wij nog in vrijheid kunnen leven kan  snel veranderen. De vraag blijft alleen "hoelang nog".

Groet

anora op 06-09-2017 23:21

@piet1,  

Ik bréng Esther niet in de war.a) Esther is ook niet in de war te brengen.Heb het volste vertrouwen in haar standvastigheid  b) ik zou niemand in de war willen brengen.

Maar Piet1, wat je verder zegt dat moet je maar niet nog een keer doen. Ik lees zulke dingen niet, en heb mn eigen hersens. Jij toch ook? Is niet zo vreemd dat die dingen id bijbel tot verder denken en het hebben van vragen leiden. De Bijbel doet dat Piet 1, en verder helemaal niemand. En jij hebt ook niet alle antwoorden want die heeft niemand.

Dus schuif mij niet zomaar dingen in mijn schoenen en doe dit zeker niet tussen mij en een zuster, wat je nu doet. 

anora op 06-09-2017 23:23

Oja: we weten niét of de vrouwen van de twee broers hun zusters waren. Niet dus. Het is oppassen met je commentaren  Piet1. 

anora op 06-09-2017 23:28

@Esther het is niet erg om vragen of vraagtekens te hebben. Ik vind het behoorlijk normaal omdat we mensen zijn. En verder: je kent me langer dan vandaag.

( vind het wel erg als er iets stellig gesteld wordt terwijl het er niet staat, beetje arrogant> Piet1)

Qromwel op 07-09-2017 05:40

goodmorning op 06-09-2017 22:52: Ik denk dat men voorzichtig moet zijn met het maken van voorstellingen. De kans is groot dat door het met grote stelligheid poneren ernstige verschillen van 'mening' blijken, met ruzie tot gevolg. En dan druk ik me nogal zachtjes uit! Het enige wat ik meen zeker te weten is, dat het de stoutste verwachtingen zal overtreffen.

Qromwel op 07-09-2017 08:09

anora op 06-09-2017 23:23: Ik denk dat de conclusie dat zij hun zusters waren de meest plausibele is. Genesis 5 begint met (©HSV2010):

51Dit is het boek van de afstammelingen van Adam.

Vraagje: Hoe kunnen de vier hofdrassen allen nazaten zijn van de drie zoons van Noach? Voor velen een pijnlijke vraag, men begint meteen te praten over, dat is racisme. En daarmee is de kous dan af. Voor mij niet.

Wardje op 07-09-2017 11:17

Erfelijk @Esther, Anora, Piet1.  Ik weet niet meer waar en wanneer, maar ik heb gehoord dat ook vanuit de wetenschap de aanwijzingen groot zjn dat we van één mensenpaar afstammen. Of dat dit zelfs is bewezen. Weet iemand hier meer van?

Wardje op 07-09-2017 11:31

Alle mensen stammen af van Adam. Vóór de Schepping van Adam wordt verhaald, staat in de H.Schrift: « ... er was nog geen mens om de grond te bewerken. » (Gen.2,5). Vóór Adam was er niemand, dus moet Adam wel de eerste zijn. Een ander argument is het volgende : nà de Schepping van Adam te hebben verhaald, staat er: « ... maar hij [Adam] vond geen hulp hem gelijk [die bij hem paste]. » (Gen.2,20).   Dan nog het volgende argument: « Zoals dan door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, zo ook is de dood over alle mensen gekomen, ... » Rom.5,12. Dit slaat op de eerste zonde van de éne eerste mens Adam (de erfzonde), en als alle mensen deze erfzonde hebben, moeten zij van één en hetzelfde ouderpaar afstammen.         https://www.holyhome.nl/leven-a.html

Wardje op 07-09-2017 12:39

Kain. Calvijn stelt dat Kain al was getrouwd toen hij Abel doodsloeg . Anders zou Mozes niet naar iets verwezen hebben wat Kaïns huwelijk betreft. Hij was al getrouwd voordat hij naar het land Nod ging. Hij zocht geen vrouw daar, maar hij bekende (had seksueel contact met haar) haar.   ---  https://christiananswers.net/dutch/q-aig/aig-c004-nl.html

Esther op 07-09-2017 12:49

Hallo allemaal...

Anora en Piet 1, ... ik begrijp jullie beiden zo goed, over de vrouwen van Abel en Kain. Ik ging er ook altijd vanuit dat hun vrouwen ook hun zusters waren. Nou ja... over Abel lezen we daar eigenlijk helemaal niets over, of hij wel of niet een vrouw heeft/had.... We lezen het wel over Kain.

Piet, je bent niet de enigste hoor, het leek mij gewoon logisch... de aller eerste mensen, krijgen de eerste kinderen... dan zou je denken dat de eerste huwelijken tussen broer en zus zijn.

Maar Anora, heeft daar ook gelijk in... er staat nergens bewust geschreven dat de vrouw van Kain, zijn zus was. Ik herkende het wel van haar... want zo reageer ik ook vaak... als iets niet bewust beschreven staat in de Bijbel, neem ik het meestal ook niet aan. Ik ken haar daar al lang genoeg voor... zij neemt niet meteen alles aan, helemaal niet als een bepaald iets niet vermeld staat. Dat is ook Anora's sterke punt. Zij zet mij ook wel eens vreselijk aan het denken... waar ik altijd dankbaar voor ben.

Tenslotte komt ook het stuk over 'Gods zonen", er in naar voren... dat is óók zoiets aparts, het voelt heel vreemd. En toch, is het een waargebeuren... Zij vermengden zich met aardse vrouwen, daar komen reuzen uit, en de slechtheid van de mens was groot. Even snel neer gezet... Genesis 6

Het is inderdaad niet erg, meidje, dat wij mensen vragen te hebben. Wij onvolmaakte mensen lezen een Boek, zo heilig, zo Goddelijk, zo vol met hele bijzondere dingen, situaties...door God geinspireerd... dan is het logisch dat wij vragen hebben over wat wij lezen.

Er zullen ook wel punten zijn in de Bijbel, waar we misschien geen antwoord op hebben... Misschien dat we later veel antwoorden krijgen. We weten dat God wel alle antwoorden heeft.

En soms is het ook wel goed om te delen met elkaar... en het van een andere kant te bezien. Tenslotte delen we het met elkaar.

En Piet 1, wij hadden het eerder ook even over alles wat met die 3de tempel, e.d. te maken heeft... daar reageer ik later nog even op. Vind dat ook wel interessant. Moet eerst even andere dingen doen.

Geniet van het mooie weer allemaal... en groeten van mij, Esther.

 

Pier op 07-09-2017 17:21

Qromwel op 8.09: er bestaan geen mensenrassen. De mens is mens. Genetisch niet verschillend, uiterlijk zijn er wat oppervlakkige variaties.

anora op 07-09-2017 18:11

@Qromwel, ja het zal inderdaad het meest waarschijnlijke zijn

Piet 1 op 07-09-2017 18:35

anora,

Esther vatte mijn stelling goed samen met de woorden ..er waren géén andere vrouwen dan zijn zusters. Die stelling kan ik wel aanvullen en toelichten maar dat zou eigenlijk niet nodig hoeven te zijn daar de bijbel duidelijk is over het eerste mensen paar, behalve de reuzen, want die zijn niet uit het nageslacht van Adam, maar dat was later.

In een andere reactie zegt Esther dan weer ..Anora, ja daar heb je een punt. Over Kain lezen we het inderdaad niet. Je hebt gelijk. We gaan er gauw vanuit dat de vrouw van Kain ook zijn zuster is. Maar het staat er niet.   Het scheppingsverhaal is duidelijk, buiten Adam en Eva waren er geen andere mensenparen dus ook geen vrouwen buiten het gezin van Adam en Eva ..dat is simpel te concluderen en moet de bijbel dat dan uitdrukkelijk vermelden dat de vrouw van Kaïn zijn zuster is of een van zijn zusters?? ..niet dus voor de Bijbel geleerde of de theoloog, de aanname dat Kaïn zijn eigen zuster tot vrouw had is door de eeuwen heen dan ook geen punt van discussie geweest.  Dus ik leg uit wat feitelijk niets nieuws is en hoef ik niet te vrezen dat mijn commentaar (uitleg) een dwaling is.

Waar Kaïn en Abel hun vrouwen vandaan haalden stelde jij als mysterie en dat het niet klip en klaar was, daarop heb ik geantwoord, becommentarieerd dat het geen mysterie was. In afgeleide zin (omliggende informatie)  is het (impliciet) wel helder en dat is het verband in de context;  het beroep op, dat het niet expliciet, uitdrukkelijk vermeld wordt is dan niet relevant, want als je dat verband even uit het oog verliest kan er verwarring ontstaan en dat gebeurde bij Esther.

Esther begreep eerst dat er inderdaad buiten hun eigen zusters er geen andere vrouwen op aarde bestonden die ze tot hun vrouw konden nemen.  Ze keerde terug naar jouw stelling dat het in de Bijbel niet expliciet vermeld stond.    

Het verband en de context ligt in het feit dat buiten het gezin van Adam en Eva geen andere mensen op aarde bestonden, geschapen waren.   Ik heb het extra opgezocht .. de vrouw in vers 17 werd verondersteld de zuster van Kaïn te zijn, dus ik vertelde niets nieuws. Dat het niet uitdrukkelijk in de Bijbel staat dat de vrouw van Kaïn zijn zuster is, is dus (nogmaals) niet relevant daar de context ons dat doet begrijpen. 

Dat van die passage over Niburu enz. begon ik met ... misschien.. heeft ze dat gelezen en dat was omdat je iets zei over de reuzen...

"Anora brengt je in de war" betrof jouw stelling dat -het er niet staat-   ..dat was dus niet op je persoon als zodanig gericht, want het blijkt dat ook mijn stelling aanvulling behoeft om verwarring te voorkomen...

Rode Wouw op 07-09-2017 20:02

@Pier op 07-09-2017 17:21 ;

Mee eens. Ik heb redelijk wat gereisd en ben geen vier hoofdrassen tegen gekomen. Wel mensen met verschillende huidskleuren, haartypen en posturen. Die onderling kunnen trouwen en een bonte verzameling kinderen kunnen krijgen.

Qromwel op 08-09-2017 08:24

Pier op 07-09-2017 17:21&Rode Wouw op 07-09-2017 20:02 : Nog in de ontkenningsfase?

Qromwel op 08-09-2017 08:39

anora op 05-09-2017 17:39: Genesis 35:22. Vandaag de dag speelt seks net zo'n grote rol als toen. Bilha was eerst een slavin van Laban. Haar zonen met Jacob waren Dan en Naftali.

Qromwel op 08-09-2017 11:04

Pier op 07-09-2017 17:21: Het enige wat ik wil zeggen is dat die anders gekleurden geen Adamieten zijn. Natuurlijk zijn het mensen. Zij zijn volledig compatibel met de Adamieten. Uit het genoom van 2 zwarten zal geen blanke of anderszins voorkomen, enzovoorts. God zal Zijn eigen in de schepping vastgelegde regels, zowel voor de levende schepselen als voor de materie,  geen geweld aandoen.


Qromwel: Dit forum is niet compatibel met uw onsmakelijke visie. Mod.

Rode Wouw op 08-09-2017 13:52

@ Qromwel : leest u nogal eens geschriften van Mormonen?

Qromwel op 08-09-2017 15:56

Rode Wouw op 08-09-2017 13:52: het enige wat ik ooit van hen gelezen heb is het Boek van Mormon, lang geleden. Gevonden op straat in Rotterdam op de Essenburgsingel. Later is mij gebleken dat een stel jonge Amerikanen daar woonden. Misschien hadden zij het wel daar neergelegd. 

Pier op 08-09-2017 16:58

Qromwel op 15.56: (en op 8.24) waar heb je het over? Ontkenningsfase? Wat zou ik moeten ontkennen dan? Geen Adamieten? "die andersgekleurden geen Adamieten" ?? Anders gekleurd dan wat? Blank? Qromwel, ik ben tot nu toe nog niets tegengekomen in je commentaren dat bij mij de nekharen deed rijzen, maar nu is het zover. De grijsbruine haren in mijn vrij blanke nek staan overeind. Ik eis uitleg.

Er zijn geen andere mensen dan Adamieten. Alle mensen zijn kinderen van Adam. Dat zegt de bijbel. Welke kleur Adam had is niet bekend. Ik denk niet dat hij blank was, maar dat is een persoonlijke gedachte. Beetje bruinig lijkt me meer voor de hand liggen. De meeste mensen zijn min of meer bruin. Geel of rood bestaat niet. Ook zwart is donkerbruin. En wit lichtbruin. Variaties van tinten bruin. Huidtinten. Zit blauw in, en rood. En wit, en omber, en zwart, en geel, enz. Ik als schilder weet dat. God weet het nog beter. Hij heeft het ontworpen en ermee gewerkt. Huidkleuren aangepast aan de omgeving.

Dit laatste terzijde. Maar, Qromwel, vertel me alsjeblieft wat je bedoelt en vertel me alsjeblieft niet dat je met 'andersgekleurden' niet-blanken bedoelt en dat je gelooft dat die niet van Adam af zouden stammen. Noem me een sufferd dat ik ook maar zoiets durf te suggereren, oke, noem me stom omdat ik niet begrijp wat je bedoelt, oke, maar ga niet zeggen dat je werkelijk onderscheid maakt tussen mensen op grond van hun kleur en dat je ze in rassen verdeelt op grond van kleur. In dat laatste geval daal je in mijn achting tot op een laag niveau, terwijl het tot nu toe hoog was, dat niveau. Moge dat zo blijven. Leg uit!

anora op 08-09-2017 19:10

@Piet1,

Oke duidelijk, bedankt voor de toelichting. 

De kern was wat mij betreft: "het staat er niet" en "er staan wel meer rare dingen (de godenzonen bijv)"  Die site daar lees ik nooit, en van eva zwanger van een slang heb ik nog nooit gehoord. 

Verder noemde Qromwel uit genesis 5: Dit is het boek van de afstammelingen van Adam.  Is voor mij genoeg, dank je wel Qromwel. (zo eenvoudig kan het zijn)

En genesis 35:22 ga ik lezen.

anora op 08-09-2017 19:17

(Ik schrok enorm van 'anora dit' anora dat', Piet1, nu ik het terug lees komt het iets minder hard over/bij me binnen, dan toen ik het net las).

Rode Wouw op 08-09-2017 20:23

@Pier op 08-09-2017 16:58 :

Een begrijpelijke en inhoudelijke reactie. Wel vraag ik me toch een beetje af of Qromwel zich nu achter de pc aan het verkneukelen is.

"hap" zeiden we in de familie dan nog wel eens.

Pier op 08-09-2017 21:47

Rode Wouw, ik hoop dat dat zo is. Dat ik me veel te druk jeb gemaakt om niks. Maar... Ik betwijfel het... 

Esther op 09-09-2017 11:18

Hallo Piet 1, 07-09-2017 18:35... ik loop weer achter. Drukke bezigheden.

Over het onderwerp Kain en zijn vrouw... dat is gewoon zijn eigen zuster. Het is meer een logische gevolgtrekking.

Maar daarom begreep ik Anora wel wat zij bedoelde.

Er was wel een andere zin van jou Piet 1, heel sterk neergezet. Over "Gods zonen", die bij aardse vrouwen zich vermengen, en daar komen reuzen uit. En inderdaad, die reuzen zitten niet in de geslachtslijn van Adam. Daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stil gestaan. Toen ik dat zinnetje zo las... viel het kwartje.

Sommige denken/zeggen dat "Gods zonen", de manlijke zijn van de mensen. Daar heb ik altijd moeite mee gehad. De mensen werden ook gewoon als mensen, mannelijk of vrouwelijk benoemd. Nergens lees ik dat de mens, de man... "Gods zonen",  werden genoemd. In Job 1 : 6 staat het ook. Dan lees je het ook over "... de zonen van God"... Een heel bijzonder stuk om te lezen.

Piet 1, en allen fijne dag nog en hartelijke groeten, Esther.

Piet 1 op 10-09-2017 08:28

anora op 08-09-2017 19:10,

Er zijn gevallen engelen die (vermomd) als buitenaardsen contact leggen met mensen, ook met wetenschappers.  Ook ontvoeren ze mensen en kwellen deze onder de mom van onderzoek. Vroeger geloofde ik dat ook niet, maar er is informatie van alle kanten die elkaar aanvult en waarvan de conclusie is dat het waarschijnlijk is, aannemelijk, of niet uitgesloten.

Wat algemene informatie kan noodzakelijk zijn om die mensen te waarschuwen die redding van de buitenaardsen verwachten.  Fragmenten uit die informatie zijn genoeg om te weten wat deze krachten uit de onderwereld van plan zijn met de zondige mensheid ten tijde van de valse profeet en ten tijde van de antichrist...dit wilde ik even in het kort opmerken in verband met de reuzen.

Dus als de buitenaardsen zich massaal gaan manifesteerde is dat een zichtbaar manifesteren van de gevallen engelen op onze aarde..  in de naam van Jezus Christus zijn ze te onderwerpen, zo men belaagd wordt.

Piet en allen:

Deze discussie wordt gesloten,buitenbijbelse bronnen zijn niet relevant. Mod.

Esther op 11-09-2017 20:12

Goedenavond allemaal... rustigjes hier.

Soms, zijn er wel eens van die korte filmpjes, die ik met regelmaat steeds weer ga kijken. Dit is er één van, https://www.youtube.com/watch?v=7caf_HSpdWk   Even weer het besef... even weer bemoedigd maar ook om van te leren.

Volgens mij heb ik deze al eens neergezet... maar het blijft bijzonder, een stukje geestelijke diepgang. Hoop dat jullie er ook door bemoedigd door worden.

Dank u wel Xander, het geeft toch wel een bepaalde rust, dat er toezicht op de artikelen is. Sterkte en succes met de hele organisatie van de Xandersite.

Fijne avond allen. Hartelijke groeten, Esther

Vrede op 12-09-2017 00:14

Hoi,ben lang niet op deze website geweest.

Maar ik verveel me,en ik zit ziek met een brandende keelpijn thuis en kan toch niet slapen.

Ik weet niet of ik iemand hier een plezier mee doe,

maar ik wil graag een filmpje delen van wat Israelishe volksmuziek.

Ik ben begonnen met Hebreeuws te leren,

en in dat proces ben ik ook op zoek gegaan naar Hebreeuwse muziek en zelfs films of tv-shows.

Hier een van de filmpjes die ik ben tegengekomen en waar ik toch graag naar kan luisteren.

anora op 12-09-2017 09:49

Hoi Esther, 

Ik had hem al eens gezien, vond het niet erg om het nog eens te beluisteren. Ja, mooi, klopt. Ik ga nog wel meer opzoeken van deze man. 

Het was apart, gisteren kreeg ik zo maar iets in mijn mailbox, een boodschap, van iets waar ik me echt niet voor heb opgegeven. Het was zomaar heel toepasselijk. Elke zin klopte en hakte erin. Gek...

Michaël ;-{> op 12-09-2017 13:20

@ Esther op 11-09-2017 20:12

Ik heb net je link/video bekeken. Ja, vragen, vragen, vragen...?

Ik schreef het ook al eens aan Vrede: ''Ons verstand kan Hem onmogelijk begrijpen, ons hart kent Hem al.''

En ja, God kneed ons (vanuit klei) zoals Hij ons het liefst wil hebben, Hij is de pottenbakker, zoals in de video gezegd wordt.

Ik moest meteen aan Jesaja 43:7 denken:

''Allen over wie Mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van Mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.''

Bedankt voor je bijdrage. Nog een fijne dag!

Hartelijke groeten, Michaël

Piet 1 op 12-09-2017 22:02

Piet 1 op 10-09-2017 08:28,

'Sola Scriptura' dus..

anora op 13-09-2017 10:30

Beterschap Vrede!

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl