Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Qromwel op 26-08-2017 17:06

goodmorning op 26-08-2017 00:08: Bedankt voor uw uitleg, maar ik dacht bij mijn vraag meer aan de nederlandstalige Bijbels.

Esther op 26-08-2017 18:24

Hallo allemaal...

Goodmorning en Qromwel... ik heb ook even de tekst van Jesaja 14;12, gelezen... ik vind het soms best wel moeilijk om het zo te lezen... juist omdat men er al vanuit gaat dat het over de duivel gaat.  In de HSV, staat inderdaad geen lucifer... maar als ik het hele stuk leest... kom ik tegen dat er over een mens gesproken wordt, vers 16-17. Het hele hoofdstuk gaat over de 'Verlossing uit Babel". Ik haal daar niet uit dat het over de duivel gaat.

Ik heb het net zo als Ezechiël 28, over de vorst van Tyrus, denkt men óók al dat het de duivel is... terwijl ook daar staat dat het een mens is.

Vind ik soms wel moeilijk... net of je het al moet gaan bezien zoals men het leert... Maar lees je zelf, zonder vooroordeel of de mening van een ander, kom je soms tot hele andere conclusies... en kan je het met velen, niet eens echt delen. Dat vind ik soms heel jammer.

En ik weet en besef ook wel dat er veel symbolisch taal gebruikt wordt.

Maar... misschien ben ik daar ook een beetje moeilijk in...

Fijne avond allen, en Gruningse groet van mij, Esther.

Wardje op 26-08-2017 19:39

NTiIvriet. RD over vernieuwing of nieuwe vertaling van klassieke hebreeuwse  NT-editie .  3 nederlandse organisaties schieten Finse instelling te hulp die dit initiatief had genomen. Jarenlang project. Interessant gesprek met vertalers.  ---  https://www.rd.nl/kerk-religie/de-handen-ineen-voor-een-betrouwbaar-nieuw-testament-in-het-hebreeuws-1.1424533 

goodmorning op 27-08-2017 01:15

Esther@

Tyrus en Sidon.

google eens ....www.bijbelse plaatsen.nl

Zelf lees ik zoals het letterlijk in de bijbel staat., het vergelijk met satan is dan Baal verering.

Jesaja is en blijft een profetisch boek waarvan ik denk dat profetsie nog in "volle" vervulling moet komen. Ook een typologisch boek met beelden die geestelijke lessen bevatten.

Dus kom ik met mijn antwoord en dat is wachten op aantoonbare feiten. Misschien maken wij nog iets mee. Of misschien ook niets.

Maar dat van Tyrus, moet een geweldige stad zijn geweest. Pracht en Praal., met een verschrikkelijk persoon als machthebber een Satan gelijk.

Groet.

Qromwel op 27-08-2017 15:32

goodmorning op 27-08-2017 01:15: Zij hebben 'hoogmoed' gemeen. Het zou fijn zijn als machthebbers, ook die in onze tijd, wat zouden leren van de Bijbelse Geschiedenis. Ik ben zo vrij te veronderstellen dat dat één van de doelen van de Bijbel is, leren.

anora op 27-08-2017 16:38

Ik las tyrus altijd als een geestelijke macht.

anora op 27-08-2017 16:40

Je kunt letterlijk lezen, maar de Bijbel is geen boek van puur letterlijkheid. Ja, cliché: de letter alleen doodt en de Geest maakt levend.

Daarom ben ik er voor mezelf van overtuigd, dat de bijbel niet voor puur letterlijkheid is. En daarmee komen we ook op de verschillende uitleggingen en visies, omdat de mens dus niet onfeilbaar is. Onfeilbaarheid valt gewoon niet te bereiken.

Esther op 27-08-2017 17:46

Hallo Goodmorning... de link die je neerzette, heb ik al wat van gelezen, best wel interesant. Als ik de Bijbel lees, moet ik soms echt opletten wat letterlijk is... en wat symbolisch is. Het wisselt elkaar af. Maar veel van de oude geschiedenissen... die we veel lezen in het O.T. is soms echt wel goed lezen, wat is letterlijk, wat is symbolisch, dat merk ik ook wel bij mijzelf.

bvb. Jesaja... veel toekomst... maar ook geschiedenis... alles zit erin. Ook de eerste komst van de Heere wordt veel aangehaald. En Zijn sterven, en waarom het moest gebeuren. Bekende tekst, Jesaja 53.

Er zitten veel geestelijke lessen in... dat schrijf je mooi. En zo is het ook... voor ons allen.

@ Anora... Over Tyrus, dat kun je in Ezechiël hoofdstuk 26, 27, 28... over lezen. Hfst. 26, gaat vooral dat Tyrus Israël bespotte omdat zij in ballingschap gingen. Daar werd Good toornig om. 

En in hfd. 28, lees je ook duidelijk dat het om een menselijke vorst gaat. Twee maal wordt het vermeld. Onvoorstelbaar veel handel werdt er bedreven, Zoals Qromwel al schreef... de vorst van Tyrus werd hoogmoedig, hij bemoemde zichzelf als 'God'... Het was Nebukadnezar en zijn leger, die door God gebruikt werd... om daar verwoesting te brengen. Dan zie ik die hele geschiedenis persoonlijk letterlijk.

Maar... het is ook waar, we zijn niet feilbaar... maar soms is het wel leuk om het te delen met elkaar. Of hoe iemand anders het ziet. Zolang we de visies nog niet bij elkaar opdringen... kun je ook nog veel van elkaar leren. En als belangrijkste, we leren van de Heere door Zijn Heilige Geest. Dat is toch wél het aller belangrijkste.

Voor allemaal, nog een fijne avond, en vriendelijke groet, Esther.

anora op 27-08-2017 18:48

Ik zie het anders @ Esther. Zoals het tot mij persoonlijk spreekt. En lees het dus zoals ik het lees. Is dat okee. Ook ik wil het niet bezien zoals men het leert, net als jij. Ook niet als jij die persoon bent. ;-)

Zoals veel dingen letterlijk plaatsvonden hebben ze nog altijd een geestelijke betekenis. Daar zijn natuurlijk talloze voorbeelden van, die we niet voor niets tot op de dag van vandaag nog gebruiken.

Het delen met elkaar, visies lezen, dat schreef ik ook al. Dat daar niks mis mee is. Daar hoeven we niet altijd hetzelfde over te denken en dus zou  23 sept daar ook onder vallen Esther. Ik zie het zelf anders, maar zo'n visie kan dan ook, vind je niet? Niet die vd een wel, en vd ander niet. 

Dezelfde maat hanteren dus, niet 2 ongelijke

anora op 27-08-2017 18:50

En we zijn wél feilbaar; dat we dus fouten maken.

Esther op 27-08-2017 21:44

Hay Anora... schrijffout van mij, ik las het ineens... we zijn wel feilbaar. Ook ik maak fouten. Meer als genoeg. Zelfs schrijffouten

Veel wat we lezen heeft een geestelijke betekenis... dat is inderdaad waar. En dat er hier en daar verschillende visies zijn... dat zal ook altijd wel zo blijven, zolang we nog hier op deze aarde zijn. Je haalde laatst al eens aan... we kijken als in raadselen.  

Ach als het grootste gedeeld kan worden, onze redding in de Heere Jezus... zijn eigenlijk al die andere dingen, óók wel belangrijk, maar niet zó belangrijk als ons leven met de Heere. En dat vind ik soms veel moeilijker, mijn eigen ik aan de kant, en Jezus wil steeds meer leren en toepassen. Met veel vallen en opstaan.

Je haalde nog 23 sept. aan... ieder heeft daar zijn/haar visie op... ik wil daar ook niet aankomen.... Ik persoonlijk heb er niets mee. En dat schrijf en zeg ik ook... Ik vind het erg voor al die mensen die daar zo aan vast houden... en als blijkt dat er niets gebeurd...

Maar aan de andere kant, is het net of je elkaar er ook niet voor kan of mag waarschuwen.

Laat ik het gewoon duidelijk zeggen... ik veeg liever weer de zoveelste menselijke 'profetie', aan de kant... als dat ik Jezus woorden aan de kant schuift. Jezus zegt; 'Volg Mij...',  dan hoef ik niet de zoveelste profetie te volgen.

Ik hoop van harte voor ieder... dat ze niet bedrogen worden op 23 sept. Want dat gun ik niemand. Ik zit er dan liever 100 keer naast. We zien vanzelf wel wat er allemaal gaat gebeuren.

Welterusten, en hartelijke groet, Esther.

anora op 27-08-2017 21:53

Ik ook Esther, maar ondanks jij en ik, denk ik dat dat ook gedeeld mag worden. Het gaat mij niet om 23 sept an sich, maar om het hanteren van dezelfde maat. 

Qromwel op 28-08-2017 11:51

Merkwaardig. Mirjam is zowel kleindochter als achterkleindochter van Levi. En Aäron en Mozes zijn zowel kleinzonen als achterkleinzonen van Levi.

Qromwel op 28-08-2017 14:20

Esther op 27-08-2017 21:44: Ik kan voor die datum nog net een etentje met m'n familie organiseren tgv. m'n zoveelste verjaardag.

anora op 28-08-2017 14:56

Voor de duidelijkheid: ik haalde 23/9 niet aan om 23/9 aan te halen. Want ik heb zelf ook niks met 23/9.

Zeg je 23/9 gaat men gelijk helemaal op die 23/9 -een onbelangrijk zijstraatje- in. Bijna alsof ík .... achter die (23/9) profetieën sta. Niet dus.

("Ik zie het zelf anders, maar zo'n visie kan dan ook, vind je niet? ")

Wat ik verder bedoelde: Dingen die in de Bijbel staan beschreven staan er niet voor niks beschreven. Geschiedkundig gebeurd, ja, maar daarmee is de kous niet af. Niet zo van, het is nu afgedaan. We zien dat dit niet zo is.

Qromwel op 28-08-2017 16:52

anora op 28-08-2017 14:56: Welk jaar?

Wat de bijbel betreft, ik geloof dat er in de geschiedenis van Israël grote symboliek en profetie gelegen is. Het is met recht het Voorbeeldvolk genoemd, maar bepaald niet vanwege hun geweldige gedrag.

Dewevoga op 28-08-2017 17:29

 

@Esther op 20-08-2017 21:10

Beste Esther ik kom nogmaals op uw antwoord en de vervangingsleer terug. Het is niet alleen wat er in tijd van de opkomst van de kerk plaats vond maar wat er nu heden ten dage nog steeds plaats vindt. Iemand vroeg laatst nog is de reformatie af? Nee, zo lang men de vervangingsleer niet kan zien en de nieuwe wereld religie niet herkent en de bron niet kan zien.

U stelt:

Veel wat je schrijft, vooral de geschiedenis, hoe veel ontstaan en gebeurd is.... zo geloof ik het meeste ook... en velen met mij.Ik persoonlijk geloof wel wat er in de Bijbel staat, want het is het door God geïnspireerde woord. Dus als u en velen met u een gedeelte in twijfel trekken, twijfelt u ook aan Gods woord.

Daarnaast heeft de “kerk en bijbelinstituten” er in de loop der tijd 60.000 woorden uit de bijbel weten te halen en iets aan de tekst veranderd. (Ik heb een aantal steekproeven genomen op de NBV uit 1951) en in die van 2004 zij verzen verdwenen. Onderaan voeg ik links toe die zéér de moeite van het lezen/bestuderen waard zijn.

U stelt:

De Heere werd geboren onder de wet en onder het oude Verbond... en onder alle beloften tot in eeuwigheid gedaan aan Abraham, Isaak en Jacob/Israël. De Heere zal dus al die beloften aan hen houden. De wet werd zo'n 430 jaar na de beloften in de woestijn ingesteld

U stelt:

Net zo als de uitstorting van de Heilige Geest, waar veel profetieën over waren. De Heilige Geest van God was niet pas werkzaam na het Offer van de Heere, maar altijd, dit kunt u lezen in Psalm 51:11 Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij. En de Heilige Geest werkte dus ook door alle profeten en “gehoorzamen” van Gods geboden.

U stelt:

Wat het Joodse/Israëlische volk betreft... dat laat ik aan de Heere over. Ik heb daar nu eenmaal een hele andere kijk op. De Heere heeft het volk Israël apart gezet als voorbeeld en als priesters. Toen zij Hem niet gehoorzaamden werden zij er zeer zwaar voor gestraft. Door de Joodse apostelen werd het evangelie over de wereld gebracht.

En nu de vervangingsleer: Tijdens het concilie van Nicea besloot het instituut kerk dat de taak van de Joden er op zat en dat de kerk de Joden verving en door missie en zending het evangelie gingen brengen. In de ogen van de kerk waren de Joden, die niet tot geloof gekomen waren de moordenaars van de Heere Jezus. En dat hebben de Joden geweten.

Vanaf die tijd zijn er miljoenen Joden vermoord en verraden. En dat terwijl de kerkleiders wisten dat Christus Zijn Offer moest brengen en de Joden niet de “moordenaars” waren, maar de Romeinen. Veel van de Joden die de beschuldigingen in brachten dachten dat Hij letterlijk de Koning der Joden was en dit wel zou openbaren door hen te verlossen van de Romeinen, want zij waren de oorlogen van de Mariabeelden niet vergeten.

En hoeveel Joden waren het? De grote massa wist van niets, want de gevangenneming gebeurde 's nachts pal voor de Sabbat en alle Joden moesten boeten en nog.

Maar net zo als zij zich aan het Oude verbond moesten houden... verlangt God óók dat zij zich houden aan het Nieuwe Verbond, geloof in de Messias/Christus. Velt de mens nu geen oordeel?

Zolang die bedekking op hun hart ligt... zien zij Christus niet. Die bedekking is het Oude Verbond... M.i. bestaat het Oude Verbond uit meer dan “bedekking”. Zoals ik het begrijp heeft deze bedekking nog steeds een doel en wordt deze bedekking over een gering overblijfsel t.z.t. door God zelf opgeheven. Zou dit doel niet de bouw van de derde tempel kunnen zijn?

En dan stelt u:

En daar hebben zij plm. 2000 jaar tijd voor gehad... Ik vind dit gevoelloos over komen zoals eigen schuld dikke bult. Deze “ongelovige” Joden aanbidden dezelfde God en verwachten dezelfde Messias. Dezelfde God die de belofte aan de Joden deed, toen hij deze plaats uitkoos om op aarde te wonen, die zou Zijn belofte om deze “bedekking” op te heffen breken?

Nee, want ook dit staat in de profeten geschreven. Juda en Efraim dienen zich te verzoenen zij zijn beiden afstammelingen van het verbondsvolk. Omdat “niemand weet” wie tot Efraim behoort, zou men als Christen zich kunnen afvragen behoor ik tot dit huis? iedereen zou Israël openlijk moeten steunen, het is Gods land, waar Zijn volk tezamen met alle andere volken mogen wonen.

Alle stammen worden vertegenwoordigd in de poorten van het Nieuwe Jeruzalem. Een van Gods beloften aan Abraham in Gen. 12?: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Als men het woord vloek eens zou lezen als ontkennen, wat dan?

Voelt u zich niet aangevallen, want we trappen er misschien allemaal in. Ook ik haal mijn harnas uit de Bijbel en mijn bewapening tegen het gevaar probeer ik met onderzoek te doen. Ik schreef hier boven dat de Bijbel continue aangepast en vereenvoudigd wordt. Een voorbeeld dat al eens tot de vraag leidde wat is hier belangrijk aan: Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.. Kort geschreven 930 jaren.

En deze korte schrijfwijze werd bij de andere aartsvaders wel gehanteerd. Het scheelt 3 woorden, het valt niet op, zou er ook een betekenis mee weg vallen? Dit wordt door de kerkleiders doorgevoerd. Als we er van uitgaan dat de “kerk” vanaf het begin Anno 59 geïnfiltreerd is met het doel één wereldreligie te vormen, dan moet de leider voor alle religieuze/ideologische stromingen aanvaardbaar zijn.

Dat is dus niet de chrislam, of het communisme/socialisme etc. die krijgt men nooit op 1 lijn. Momenteel is men bezig met de Nieuwe Wereld Orde (NWO) en globalisatie. Wat past daar het beste in?

  • Democratie (opdringen Irak, Arabische lente)

  • zelfontplooiing (het beste uit jezelf halen, je een beetje god voelen want je hebt het zelf bereikt)

  • zelfbeschikking (voltooid leven; abortus maar dat is niet je eigen leven)

  • humaan met dieren om gaan

  • Milieu en klimaat (met akkoorden en afspraken kan de mens denatuur maken en breken)

In mijn optiek zou deze wereld religie wel eens het humanisme kunnen zijn onder leiding van een Al Gore-achtig type kunnen zijn. De onderbouwing van deze hypothese vind u in de onderstaande links.

Bijbelvervalsing Na de introductie en onderbouwing vindt men voorbeelden van de verschillen:

https://www.wat-is-waarheid.info/bijbel-vervalsing.htm

Naast de tekst spreken de plaatjes boekdelen

St. John de Tempel van Overeenstemming:http://hetuurvandewaarheid.info/2011/02/17/sinistere-plaatsen-st-john-de-tempel-van-overeenstemming/

Het Amerikaanse Capitool: http://hetuurvandewaarheid.info/2010/11/04/sinistere-plaatsen-het-amerikaanse-capitool/

Het rockefeller center:http://hetuurvandewaarheid.info/2011/02/17/sinistere-plaatsen-het-rockefeller-center/

Internationaal Vliegveld Denver: http://hetuurvandewaarheid.info/2010/11/15/sinistere-plaatsen-internationaal-vliegveld-denver/

Het Europese Parlement: http://hetuurvandewaarheid.info/2010/11/15/sinistere-plaatsen-het-europese-parlement/

video over het klimaat van een Nobelprijswinnaar: http://www.brasschecktv.com/videos/science-and-technology/nobel-prize-winner-speaks-out.html

Esther op 28-08-2017 20:14

Hallo allemaal...

@ Anora, dat weet ik wel, dat jij niet in zo'n datum gelooft... wij hadden het meer over 23/9, in geheel. Het was niet eens speciaal aan jou persoonlijk gericht. En natuurlijk zijn alle visies mogelijk... Ik weet toch dat mijn visie op bepaalde zaken vanuit de Bijbel, niet door ieder gedeeld wordt... en daar is toch niets mis mee. We zijn allen onderweg, we leren allemaal... en kunnen ook van elkaar leren, zelfs als sommige Bijbelse dingen verschillend wordt gezien.

We delen, maar ook de verschillende visies horen we van elkaar, en van de anderen. Ik weet van mijzelf dat ik met sommige dingen een uitgesproken mening hebt... maar... wie heeft dát niet. Meningen en allerlei visies op de dingen moet ons dan ook niet binden... dan krijg je alleen maar groepjesvorming door. De Heere Jezus moet ons binden... het is Zijn kostbare bloed, waar de redding in ligt... en niet in al die verschillende meningen, die wij er allemaal op na houden.

Het gaat om Hem, en Jezus alleen... Hij is de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader als alleen door Hem. En al die verschillende meningen... brengen ons niet tot God de Vader.

@ Qromwel, hihi, ik moest wel lachen, dan kun je nog gauw even de buik vol eten, met je familie, vlak voor je verjaardag... Onze dochter is op 23 sept. jarig...  Ach, zei ze... misschien vier ik mijn verjaardag wel in de hemel. Dan wordt het wél een hele bijzondere verjaardag. We zien wel hoe het gaat lopen. Als we maar blijven verwachten, op onze Heere.

@ Dewevoga... nou als eerste, ik voel mij niet aangevallen hoor... Dit zijn nu eenmaal verschillende gedachtengangen.

U hebt zo'n lange tekst, heb het eerst even goed moeten lezen... Ja, over die Bijbelvertalingen, dat klopt, er zit degelijk verschillen in. Het belangrijkste is Jezus offer, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart... en wij mogen Hem verwachten dat Hij terugkomt.

Maar nu... het onderwerp Israël. U hebt bepaalde antwoorden of mijn visie, van mij neergezet... met het gesprek wat tussen Anna en mij was. Dan is het logisch dat sommige antwoorden van mij, of mijn kijk op die dingen... gericht was naar Anna. En zijn sommige antwoorden meer zoals ik het persoonlijk zie. Niet van mijzelf... maar óók vanuit de Bijbel. En Anna heeft het ook vanuit de Bijbel háár visie laten zien. Die net zo kostbaar is.

En om alles weer terug te vinden is ook een werk.

Ik wil wel één voorbeeld neer zetten...Veel wat je schrijft, vooral de geschiedenis, hoe veel ontstaan en gebeurd is.... zo geloof ik het meeste ook... en velen met mij.Ik persoonlijk geloof wel wat er in de Bijbel staat, want het is het door God geïnspireerde woord. Dus als u en velen met u een gedeelte in twijfel trekken, twijfelt u ook aan Gods woord...

Nee hoor, ik trek de Bijbel nooit in twijfel... mijn antwoord was op een geschreven iets van Anna... en dáár was ik het voor het grootste deel mee eens, maar niet met alles. En dat is iets heel anders. Ik twijfel nooit Gods Woord.

En zo komt verwarring... en worden bepaalde zinnen in een heel ander licht gezien.

De meeste van mijn antwoorden of wat ik geschreven hebt, komt ook uit de Bijbel. Ik ga niet op alles in... het wordt zo'n ja/nee spelletje.

Over Israël, dat laat ik aan God en Christus over. Dat geeft mij veel meer rust... De Heere weet wat Hij doet en wat Hij gaat doen... dan weet ik zeker dat alles goed komt, als steeds weer mijn visie laten horen. Ik hoop en bid dat velen hun Messias/Christus Jezus leren kennen.

En dat wij, Dewevoga en anderen onder elkaar daar een verschillende visie op hebben... Israël moet ons niet binden... Christus Jezus moet ons binden.  

Hele fijne avond toegewenst... en hartelijke groeten, Esther.

Qromwel op 28-08-2017 21:20

goodmorning op 27-08-2017 01:15: Wat Jesaja betreft, Damascus houdt op een stad te zijn (Jes. 17:1)  Nu bestaat het nog. Hebben we het hier al niet eens eerder over gehad?

anora op 28-08-2017 22:11

@Qromwel,

Wie gered is, is dat ook niet vanwege geweldig gedrag. We hoeven ons niet beter te voelen (niet dat ik zeg dat iemand dat zegt)  Vooral ook als het goed gaat, wegtrekken van God en er andere 'goden' op na houden, en als het minder goed gaat, God weer zoeken. Denk dat dat herkenbaar is voor velen, dit niet-luisteren naar Zijn stem. En ondankbaarheid, kijken naar wat er niet is, ipv zien wat er wel is. Die 40 jaren in de woestijn, zo zijn wij ook wel (heel algemeen gesproken).

W.b. mensen die uitzien naar een datum, ik wilde daar toch nog iets over kwijt. Ja, het is niet leuk als mensen teleurgesteld raken. Maar mensen hebben ook hersens gekregen, dus laten we ook niet doen alsof ze ze niet hebben en wij de reddende engelen moeten zijn die waarschuwen. Is dat niet een tikkeltje hoogmoedig? Dat heeft een klein beetje een enge kant: namelijk dat de mensen die reikhalzend uitzien, zich hier schuldig over gaan voelen, niet serieus genomen worden of bespot worden en het gevoel hebben dat ze hun mond moeten houden. Dus tja, de visie van de een is mss niet die van de ander, maar zo is het nu eenmaal en gelukkig leven we in een vrij land waar (nog steeds) elk persoontje zijn ding mag/kan zeggen.

 Mensen die teleurgesteld raken omdat een bepaalde datum niet uitkomt, zouden misschien ook makkelijk in iets anders (of, andere 'profetieën) kunnen geloven, en daar eveneens teleurgesteld over kunnen raken. (muv van mensen met een verstandelijke beperking, die zouden inderdaad beschermd moeten worden)  Er zijn genoeg (nieuwe) leringen en dingen waar je teleurgesteld over kan raken als je ze gelooft, dus is het het een niet, dan kan het wel weer het ander zijn. Het niet-uitkomen van een verwachte datum is vervelend maar kan dus heel goed passen in hun leerproces, en uiteindelijk een zegen zijn en plus een stap naar geestelijke volwassenheid. Door ervaring leren dat je de volgende keer niet zomaar ergens intrapt is best een zegen.

Daarom hoeven we er ook niet badinerend of geschokt over te doen denk ik.

Ayla op 28-08-2017 22:45

Ik vind de abortus wet terecht voor mensen die een gehandicapt kind verwachten Ik heb er twee zware gehandicapte kinderen voor hun geen leven en voor de ouders ook niet...als je twee volwassen kinderen hebt van dik in de dertig en ze zijn onzindelijk  kunnen niet alleen zijn moeten verzorgd worden is heel erg zwaar

Dewevoga op 29-08-2017 00:05

@Esther

Dank u voor de excommunicatie. Ik begrijp dat ik niet meer welkom ben. Ik zal niet meer reageren. Het gaat u goed en Gods zegen en dat is wel gemeend. 

Ps Mariabeelden moet Maccabeeen zijn. 

goodmorning op 29-08-2017 00:43

Qromwel@,

Klopt Damascus zal eens ophouden te bestaan. Maar wanneer blijft de vraag.  

Kan er geen uitspraak over doen. Het beweegt en alles is rumoerig om Israël heen. Dat zet de meeste wel aan het denken, tenminste  die gene die in de bijbel Gods woord vertrouwen. De ongelovigen en dat zijn er heel veel hebben niet eens door hoe gevaarlijk onze wereld is geworden.  Vooral de jeugd leeft in een roes. 

Ik vind het heel moeilijk voor de mensen om mij heen, wij schrijven hier over een Stad dat eens een grootste puinhoop gaat worden en zodra dit dan gebeurt zijn wij verder in Gods tijdlijn.  Het kan zo gebeuren, maar ook nog jaren duren Qromwel.

Het ligt al aardig te roken in de straten van Damascus, maar niet alleen daar., overal stijgt rook op. Totdat het lijntje breekt!

Het enige wat wij kunnen doen is de ogen openhouden en kijken wat Gods volgende set is. 

Rumoerig en steeds erger. Dat zien wij toch allemaal!

Groet

Qromwel op 29-08-2017 07:51

Esther op 28-08-2017 20:14: Buik voleten doe ik niet, ik volsta met een zeetong en groenten. Van data die genoemd worden trek ik me niets aan. We moeten gewoon geduldig afwachten wat God (de Eeuwige, de Tijdloze) beschikt.

anora op 28-08-2017 22:11: Ik wil er slechts op wijzen hoe het mensen uiteindelijk vergaat als men meent los van God te kunnen opereren. Als je ziet hoe lang het allemaal geduurd heeft vóór de ondergang kwam mag je wel stellen dat God een waar Goddelijk Geduld met het Volk gehad heeft. Maar Hij biedt ook uitzicht door Zijn Zoon!

Dewevoga op 29-08-2017 00:05: Dat dacht ik al. Leuke verschrijving. Waar waren uw gedachten toen bij?

goodmorning op 29-08-2017 00:43: Inderdaad, wij kennen dag noch uur. Maar door de stichting van de staat Israel kwam zicht op de uiteindelijke vervulling m.b.t. Jeruzalem ineens veel nader. Zoals de vervulling m.b.t. Bethlehem ook ineens nader kwam na het decreet van kores (Ezra1:1) Over Gods Hand in de geschiedenis gesproken!

Esther op 29-08-2017 14:05

Hallo Dewevoga op 29-08-2017 00:05

U bent altijd van harte welkom hoor... soms ligt het ook wel eens aan mijzelf. Ik ben soms best wel moeilijk als het over bepaalde Bijbelse onderwerpen gaat. Ook over Israël... ik heb zulke absurde dingen meegemaakt over dat onderwerp, die helemaal niet meer Bijbels zijn, net een cult,  dat ik mij er door de jaren heen, totaal helemaal voor afsloot, en dat is ook niet goed.

Veel Bijbel kennis heb ik van Joodse broeders opgedaan, waar ik altijd dankbaar voor bent. En natuurlijk ook zelf veel gelezen.

Ook voor u, Dewevoga, Gods rijke zegen om u heen en hartelijke groet van mij, Esther

anora op 29-08-2017 17:08

@Dewevoga U bent toch niet geëxcommuniceerd? Ik begrijp het even niet.

Qromwel op 29-08-2017 19:59

anora op 28-08-2017 22:11: Ik had het slechts over het oude Israël, wat de gevolgen van hun gedrag waren en waarvan hedendaagse, zich christen-democraten noemende, politici kennelijk niets van leren. En hun aanhang ook niet. Ik wijs er op dat de Heere toestond dat voldaan werd aan de wil van het volk, toen dit een koning wenste zoals bij de omringende volken. De aanleiding daartoe was overigens de corruptie van de zonen van de superstrenge Samuël.

De verhalenverteller op 29-08-2017 21:50

 

De man die mijn 2 koffers droeg

Hij kreeg een woordenwisseling met zijn beste vriend. Voor het eerst in de jarenlange vriendschap gaf hij een weerwoord en flink ook.

Hij voelde zich door zijn vriend verraden.

Dat had hij toch nooit gedacht dat zijn beste vriend hem dit zou aandoen.

De beste vriend ging hem wat ontwijken en als hij hem tegenkwam op de voetbalclub en met de ‘groep’ aan de bar een biertje dronken deed de ‘vriend’ quasi vriendelijk, zodat niemand van de ‘groep’ iets zou merken.

Geen gebaar, geen beweging om het nog eens opnieuw uit te praten.

Het bleef stil en de vriend verdween langzaam uit zijn leven.


Hij zag de ‘vriend’  nog wel af en toe maar de vriend was weg. Alsof hij een vreemde was geworden, kil, koud en afstandelijk.

Hij zat ermee en flink ook.

In de nacht in zijn bed voerde hij hele gesprekken met de vriend, wat hij allemaal zou zeggen, hoe teleurgesteld hij was in de beste vriend van zijn leven.

Gesprekken die nooit plaats zouden vinden, de deur was dicht, potdicht.

Hij verhardde zijn hart en dacht na over de vele jaren van die vriendschap en als hij eerlijk was, zag hij dat er altijd wel wat was met de vriend en dat hij de minste was en zweeg of het maar liet gaan.

Steeds meer dingen kwamen boven drijven en hij nam in zijn hart afscheid van de beste vriend. Het was klaar. Over en uit.


Hij was boos en gekwetst.

Het was toch wel een zware last in zijn gevoel.

Vergeven, dat had hij al gedaan maar de last bleef hem zwaar vallen.

Hij kon alles uit het verleden wel in 2 grote koffers inpakken, zoveel was het. Pijn, teleurstelling en frustratie.

Hij tilde de zware koffers op en liep gebogen verder stap voor stap…

Ineens  stond daar een vreemde man, zomaar, vriendelijk en zonder woorden keek de man hem aan.

De man nam zwijgend de koffers van hem over, en bleef naast hem lopen.

Dag in dag uit bleef de man met de twee zware koffers naast hem lopen.

Hij vond het wel prettig, nu hoefde hij niet meer zo te zeulen met die koffers.


En De man naast hem vertoonde geen spoor van vermoeidheid.

Af en toe dacht hij nog weleens aan de ‘vriend’ die zijn vriend niet meer was en keek dan stil naar de vreemde vriendelijke man naast hem met zijn twee koffers. De last was weg, de herinnering was geen last meer.

Na dagen, maanden en jaren dacht hij, wie is die man toch. Hij had nog nooit een woord met hem gesproken en toch (her)kende hij de man. De man was zo vertrouwd geworden in zijn leven. Zonder woorden zo’n aangenaam vertroostend gezelschap.

En eindelijk begon hij dan voorzichtig met de man een gesprek en zei, u komt me bekend voor maar ik weet niet waar ik u van ken.

De man glimlachte en zweeg.


Hij vroeg, waarom draagt u mijn 2 zware koffers.

De man gaf niet direct antwoord en hij wachtte…… totdat de man zou spreken.

Na een uur …. Plotseling… zei de man.

Dit is waarvoor ik gekomen ben en altijd zal zijn. Ik weet wat pijn,eenzaamheid, verlatenheid, verdriet en frustratie is, ik heb het zelf ook meegemaakt.

Even was het stil…

Was het heel erg en zwaar wat u heeft meegemaakt vroeg hij.

Weer zweeg de man…… en na een lange tijd zuchtte de man heel diep.

Ja het was heel erg en heel zwaar.


Hij werd stil , stil van ontroering.

De man had iets, iets over zich waar hij geen woorden voor had.

Hij vroeg, en hoe is het nu met u

Goed en niet goed zei de man.

Ik heb nog veel te doen , ik draag veel koffers met lasten voor mensen, jong en oud, groot en klein.

Mare is dat niet wat te veel voor u, zei hij.

De man glimlachte en gaf hem een knipoog, ik kan het dragen, voor de hele wereld.

Eh.. de hele wereld zegt u ? Hoe doet u dat dan als u voortdurend naast mij loopt.

De man legde met een zwaai de 2 koffers op zijn schouders en lachte uitbundig.

Eh, heb ik iets verkeerds gezegd misschien ?


De man, keek hem met lachende ogen aan en zei, ik kan overal tegelijk zijn.

Whattt zegt u ….overal tegelijk, nou dat kunstje moet u mij dan eens leren !

De man schaterde van de lach.

Ik doe dit al ruim 2000 jaar en ik word nooit moe.

Toen stopte de man abrupt en zijn gezicht betrok.


Wel raakt het me diep als ik al dat verdriet zie wat mensen in hun koffers dragen.

Daarom draag ik zoveel koffers met lasten.

Ik haat al dat verdriet van het geknakte riet.

Eh… geknakte riet, waar dan, hoe bedoelt u ?

De man plukte een bloem langs de kant van de weg en rukte boos en heftig de bloemblaadjes eraf en knakte de stengel.


Hier, dit is het geknakte riet zei de man vol met emotie en boosheid.

Met de geknakte bloem stond hij wat onwennig in zijn hand, niet goed wetend wat hij moest doen.

Het bleef stil. beiden spraken geen woord verzonken in hun eigen gedachten.

Toen zei hij, wie heeft u zo gekwetst ?

De man keek hem met een getergde blik aan, ik word elke dag gekwetst tot in het diepste van mijn ziel en het gaat maar door, dag in dag uit.


Zacht zei hij, maar wie doet u dat dan aan.

Heftig zei de man, door mensen die elkaar kwaad en ondraaglijk lijden aandoen.

Ik lijd met elk beschadigd hart mee. Ik voel elke traan, elke teleurstelling.

Als ik de kans krijg van een mensenhart om dat lijden te helpen dragen , dan is mijn dag goed.

Dan springt mijn hart op van vreugde en dans ik op het water.

Hij keek de man aan en dacht wat een vreemde  sympathieke kerel is dat.

Op het water zei u ? En dan zeker, plons, plons, koppie onder in de zee ?

De man lachte luid en streek over zijn haren, niks koppie onder, nooit natte haren als ik op het water dans. Zelfs mijn voeten worden niet nat.


Ineens waren ze op het strand hij en de man.

De man lachte en liep het water op, 500 meter de zee op.

Met zijn hand boven zijn ogen volgde hij de man.

De man wuifde naar hem en riep kom, dan leer ik je dansen op het water.

Kijk naar mij en kom riep de man.


Het was zo aanstekelijk dat hij geen seconde nadacht en keek naar de lachende man en liep naar hem toe.

De man danste en greep hem bij de arm en samen dansten ze op het water en sprongen over de golven en holden als jonge hinden over het water.

Toen..Opeens.. keek hij naar het water, waar ben ik mee bezig ging het door zijn hoofd, en plop daar zakte hij door de golven.

De man, trok hem weer omhoog, je moet ook naar mij kijken en niet naar de golven.

En ineens stonden ze weer op het strand en de avondzon scheen als een vriendelijke toeschouwer op hun gezicht.


Hij… werd wakker, nog met een lach op zijn gezicht. Zijn vrouw keek hem wat verbaasd aan hem, waar heb jij zo’n lol over ?

Ik heb op het water gedanst.

Michaël ;-{> op 29-08-2017 23:19

@ De verhalenverteller op 29-08-2017 21:50

Leuke metafoor. Bedankt voor de bijdrage.

Groet, Michaël

Anna op 30-08-2017 11:59

Aan  Dewevoga 

Nog steeds tussen de verhuisdozen wil ik reageren op uw schrijven.......

Gisteren las ik Jesaja 43 uit mijn studie Bijbel. En dat trof mij toen ik uw schrijven las.....Er is zoveel troost in de Bijbel. Maar je moet wel zoeken en zeker niet oppervlakkig lezen.......( aan het eind,  mijn reactie op uw links) . Jesaja 43 Vers 1 maar zo zegt de Here ( met hoofdletters dus de Verbonds God) uw schepper ; Jacob, uw formeerder; Israël; ( dus hele overblijfsel van Israël alle nazaten van Jacob omdat Jacob en Israël apart genoemd worden.) Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 2: Wanneer  u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn. ------ weest niet bevreesd---- Wetende wat het verdiend , zou het volk bevreesd moeten zijn , maar nu het de belofte  van zijn verlosser hoort, hoeft het niet bang te zijn want u bent van Mij....------ en bij vers 2 u betreft het gehele volk Ook in de nood van de gevangenschap en deportatie is God nog steeds bij  zijn volk.....

3 en 4 : Want Ik ben de Heere uw God de Heilige van Israel, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven.... Cusj en Seba in  uw plaats.... Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen bent u verheerlijkt en heb ik u liefgehad. Daarom heb ik u liefgehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel........  -------  wat we hier zien is heel bijzonder..... -------Gods volk ( Israël ) is veilig doordat Hij besloten heeft zich door Israëls verlossing te verheerlijken....(God  heeft Egypte Cusj en Seba als losgeld voor hen gegeven. Jesaja zinspeelt hier op de " losprijs " die soms bij een verlossing hoort. God wil ten behoeve van Zijn volk  een keer brengen in de geschiedenis. Egypte is een toespeling op de uittocht... Het verder af gelegen Cusj en Seba kan betekenen dat God de geschiedenis van elk volk wel wil wijzigen als dat nodig is voor  de verlossing van Zijn  volk. 

5 t/m 7 Wees niet bevreesd want ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt , zal Ik uw nageslachtt halen en vanwaar zij ondergaat zal ik u bijeen brengen. Ik zal zeggen tegen het noorden Geef! En tegen het zuiden Weerhoud niet! Breng mijn zonen van ver, en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb ik tot mijn eer geschapen, die die heb ik geformeerd , ja die heb ik gemaakt. .....---------Waar Gods volk ookvertrooid mag zijn Hij zal ze allen thuis brengen.... want hij heeft ze immers tot zijn eer geschapen... Deut 30:1-4 Gods volk Israel wordt een toonbeeld van Zijn heerlijkheid.... ( wat ook het hoofddoel is van Zijn verlossing) lees Ef 1:3/6! Deze fase in de heilsgeschiedenis zien we rondom ons gebeuren.... En hieruit weten we dat onze verlossing nabij is.....Math 24! ( het lijkt op Gods klok vijf voor twaalf te zijn maar ik ga niet rekenen want die tijd is alleen bij de Vader bekend ) 

8t/15.   Laat het volk, dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken. Laten de heidenvolken samenkomen en de volkeren zich verzamelen. Wie onder hen kan dit verkondigen? Of laten zij ons de dingen van vroeger doen  horen.... Laten zij hun getuigen naar voren brengen, opdat zij in het gelijk  gesteld worden, en men zal horen en zeggen ; Het is de waarheid!  Uw bent  mijn getuigen, spreekt de Heere, en Mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór mij is geen God geformeerd en na Mij  zal en geen zijn..... Ik, Ik ben de Heere, buiten Mij is er geen Heiland. Ik heb hen verkondigd en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde God onder u. U bent  Mijn getuigen, spreekt de Heere dat Ik God ben. Ook voor de dag er was er ben , ben Ik, en er is niemand die uit mijn hand kan redden.. Ik zal werken , en wie zal het keren? Zo zegt de Heere , uw Verlosser, de Heilige van Israël: terwille van u heb  Ik iemand naar Babel gezonden en  Ik heb hen allen vluchtend doen afdalen, namelijk de Chaldeen, en de schepen waarover zij voorheen juichten... Ik ben de Heere uw Heilige.... de Schepper van Israël. uw Koning..........--------------Ook hier wordt het weer duidelijk dat Israël  bestaat om te getuigen dat de Heere de Enige  God is..... en Jesaja stelt zich hier een vergadering  van Israël en de heiden volken  voor, (9) waarin God ieder uitdaagt Zijn vermogen om Zijn plannen uit te volvoeren, te overtreffen...... ( dingen van vroeger w.s Kores.... eerdere profetieën zie Jes 41: 2 , ......... en Heden; laten zij getuigen naar voren brengen.....) God vreest geen openbaar feitenonderzoek Hij Beveelt het zelfs.... Laten zij getuigen naar voren brengen, opdat zij in het gelijk gesteld worden.....!!!! ongelooflijk, mooi hoe God ons aanspoort om biddend te zoeken naar zijn wegen.....Zeker ook voor het herstel van zijn volk Israël wat momenteel gaande is..... Van  vers 10/13  zullen tijdens de grote rechtszitting de Israëlieten Gods getuigen zijn dat Hij de enige God is..... ( Hand 1:8  waar Jezus Zijn discipelen Zijn getuigen noemt. ) God verklaard herhaaldelijk dat  Hij alleen God is.... in deze verzen staat 18 keer een woord in de eerste persoon enkelvoud( Ik, Mij , Mijn .) Exclusieve toewijding aan de Heere en hun getuigenis voor de heidenvolken, dat is het bestaans recht en  de essentie van Israël...-------

Vanaf vers 16 in dit hoofdstuk beloofd God Zijn volk door een nieuwe uittocht uit de ballingschap te verlossen...... Hier herinnerd Jesaja aan de doortocht door de Schelfzee.... en het verwijst naar de geboorte van de staat Israël....  en de terug keer van het volk in ver 5 en 6 .....( Ex14: 21/30) Wat God vroeger heeft gedaan staat nu  model voor Zijn handelen als zodanig , en is dus voor herhaling vatbaar....God is onveranderbaar..... want Jesaja gaat van verleden tijd over in tegenwoordige tijd.....( uitgeblust als een vlaspit!!!! Gods vijanden worden vernietigd!) De uittocht uit Egypte was geen eenmalig machtsvertoon maar het " model" van Gods reddingen....  vers 20  en 21 spreken van een grotere en een definitieve Exodus in de toekomst en stelt Gods uiteindelijke doel met zijn volk voor ogen en dat is; Zijn  lof vertellen. ( Rom 8: 20-21)  vanaf vers 22 klaagt God dat zijn volk Zijn lof niet vertelt maar dat ze hem verlaten hebben.... Maar Hij zal ze verlossen omwille van Mijzelf God doet Zijn Volk Israël  herleven tot zijn eer.... .......En vers 26  is ook zo mooi ; Breng Mij in herinnering, laten we  samen een rechtszaak voeren; verteld u maar, (herinner mij als een secretaresse doet......) ..opdat u in het gelijk gesteld  wordt ... uw eerste vader heeft gezondigd heeft gezondigd en uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen..... Maar vers 25 geeft duidelijk aan dat God zelf hen vasthoudt omwille van Mijzelf....zo zegt Hij zelf........Zijn Eeuwige Naam, Zijn Eer staat op het spel.....Daarom Israël.!!!!!! 

Ons past hier bescheidenheid: Wij zijn slechts;......mede broeders  en mede erfgenamen 

Wat uw linken betreft: velen van deze wijzen heen naar de dingen die " haastiglijk zullen geschieden" de Openbaringen aan Johannes zijn daar duidelijk over.... Mijn predikant houd hier momenteel een preken serie over.....Vorige week las ik in een krant een artikel over de VN hoe die nu ook al in verband met de klimaat  verandering en dergelijke zaken aanstuurt op een grote wereld orde... .....en dat is verontrustend, maar tegelijk ook weer niet omdat dit een geprofiteerd, vol verwachtend, uitzien  naar het einde is, en  de komst van Israëls gote Koning, Jezus de Messias...... ook van Israël!!!............Die dan in Jeruzalem op de troon van Zijn vader  David zal zitten..... .En van daaruit de hele wereld zal regeren........... ( Johannes zegt 1000 jaar )  

Wat ook een verontrustend en belangrijk actueel teken is, dat er nu vanuit " de kerk " één  grote wereld religie gepropageerd wordt... de chrislam ( hoe verzin je het ) en iedereen mag aansluiten........want God is immers liefde..... zo wordt zelfs God; en ik zeg dit met grote eerbied " gebruikt om mensen te misleiden..." Want uit Zijn Woord kennen  we God ook als een oordelend God en een rechtvaardig God .......zonde kan niet voor hem bestaan....er is een persoonlijke middelaar nodig en dat wordt er dan niet bij verteld.......... Edom  roert zich!!! Zeer Verontrustend......... en misleidend,......... want leiders van deze kerk zeggen zelfs dat het Oude Testament gevaarlijk is................ hoeveel zal Satan er onder het mom van religie nog verslinden???? Jammer dat u niet meer reageert maar ik begrijp het wel... ik wens u Gods zegen met uw Bijbel studie.. het is zeer de moeite waard....Shalom, tot ziens in Jeruzalem Anna.......

Pier op 30-08-2017 17:40

Anna: "wij zijn slechts.... enz' schrijf je. Gelden de beloftes niet meer dan? Koninklijk priesterschap.... Heilige natie..... zonen Gods door het geloof in Jezus Christus.... Nieuwe schepping.... Uitverkoren geslacht..... Gekocht en betaald.....

Slechts, Anna? Het Joodse volk is uitverkoren en jij bent 'slechts'... tweede keus? Een bijprodukt van de ware oogst? Een bijvrouw inplaats van de bruid? 

Jezus vooral en in de eerste plaats gestorven voor de Joden? En als side-effect mogen er ook nog wat heidenen meedoen? Is dat het evangelie? Het volle evangelie? Jij gered en de Joden ietsje geredder? Omdat ze Joden zijn? Dus jouw geloof in het volbrachte werk van onze Heer en jouw overgave aan Hem en jouw keuze voor Hem te leven zijn toch net niet helemaal voldoende om bij je Hemelse Vader als eerste keus te gelden? Hij houdt ietsje meer van je Joodse zusje?

De bescheidenheid die je noemt is valse bescheidenheid en genoegen nemen met een tweede plaats, terwijl de Heer jou op grond van Zijn volbrachte werk een eerste plaats heeft toebedacht. Niet op grond van jouw gerechtigheid of geloof, maar op grond van Zijn gerechtigheid. Door Zijn gerechtigheid, die jouw gerechtigheid is geworden, ben je Gods geliefde kind en kom je voor Hem op de eerste plaats. Met je bewering dat de Joden op grond van hun genetische afkomst recht hebben op een eerste plaats, doe je af aan  wat Jezus voor je heeft bewerkt en maak je Zijn werk wat jezelf betreft minder waard.

Onze gerechtigheid, jouw gerechtigheid, gerechtigheid voor de Jood, gerechtigheid voor de heiden is op geen enkele andere grond dan op grond van het offer van Jezus Christus. Dat heeft ons een plaats bereid in de hemelse gewesten. Dat maakt ons tot Gods kinderen. Het offer van Jezus. Beslist niet een genetische gesteldheid. Niet op grond van genetisch Jood-zijn ben je geliefd en aanvaard door de Vader. Alleen en uitsluitend door het offer van Zijn Zoon.

Alle andere aannames van uitverkoren zijn, zijn vals. In Jezus ben je uitverkoren. Dat betekent de eerste plaats. Dat heeft Hij voor je gedaan. Je eert Hem als je die eerste plaats aanvaardt. Je eert Hem niet als je het werk dat Hij heeft volbracht minacht door te stellen dat genetische afkomst voorrang geeft. Zijn bloed geeft voorrang. Niks anders. Voorrang geven op andere gronden dan op grond van het bloed van Jezus, is niets minder dan afgoderij.

anora op 30-08-2017 17:51

Hallo @anna, ik ga je stuk nog s goed doorlezen. Je zegt, Ons past hier bescheidenheid: Wij zijn slechts;......mede broeders  en mede erfgenamen  Dat is ook zo

@Qromwel Oja zo ja inderdaad. We hebben mazzel met die genade (wij ook). Ik moet altijd denken aan die misdadiger aan het Kruis. Het kan allemaal nog in de laatste momenten op de wereldse tijdschaal. Is prachtig!!

@Dewevoga, je bent toch gewoon welkom! Niemand wiebert je eruit oid.

anora op 30-08-2017 18:08

@Esther we reageren ook wel weer vanuit een bepaald rugzakje. Herken dat zeer zeker! Ik ga me er s even over bezinnen de komende tijd.

Maar je hoeft je kritisch-heid ook niet te verliezen. Maar prikkelbaarheid is dan weer niet goed (in mijn geval soms).

Blijft lastig soms he.

anora op 30-08-2017 18:42

Rare dingen die we meegemaakt hebben in de christelijke kringen, iedereen wel weer zijn eigen ding denk ik.

Ik moet zeggen, ik schrijf ik 'ongelovigen' niet af. Integendeel. Ik heb ze soms liever, en er meer geduld (en oh erg om te zeggen) misschien wel meer liefde voor. Want zij weten (nog) niet beter, terwijl anderen beter hadden kunnen weten. Misschien is dat weer het voordeel van de rare dingen die men meekrijgt in gelovige kringen (want je kunt het soms zo gek niet bedenken). Dat je er juist voor de 'zondaar' bent!

Esther op 30-08-2017 19:00

Hallo Anna... ik besef dat je schreef naar Dewevoga... ik zal daar niet aankomen

Ik vond het tussen regeltje wel een beetje vreemd. Ons past hier bescheidenheid: Wij zijn slechts;......mede broeders  en mede erfgenamen... Als ik de hele geschiedenis lees... blijkt dat er zelfs 4 heidense vrouwen volledig werden opgenomen in het volk Israël. Dus, zoals ik het dan lees... zit er al gemengd bloed in. En die 4 vrouwen, zaten ook nog eens in de geschlachtslijn van Jezus. Werd daar ook tegen gezegd... ons past bescheidenheid... néé, zij werden volledig gezien als deel van Israël.

Werd dat ook tegen Lukas gezegd, een Griek die zelfs één van de evangelieën heeft geschreven. Of Titus, of Timotheüs... nee natuurlijk niet. En nu... sinds die Scofeld en Darby.. is het een complete rage geworden. Misschien schrijf ik de namen verkeerd.

Waarom toch... wordt het nu ineens steeds zo onder de neus gewreven, Ons past hier bescheidenheid: Wij zijn slechts;......mede broeders  en mede erfgenamen 

Lieve Anna... ik weet niet alles, zal er hier en daar ook nog wel eens goed naast zitten... maar, moeten wij ons dan steeds minder voelen als het volk Israël?? En niet wij... maar ook jijzelf. Je bent geen verlengstuk van Israël, God heeft je persoonlijk lief, door Zijn Zoon Jezus. Joh. 3 : 16 

We mogen het volk liefhebben... net zo als alle mensen, zodat er nog steeds mensen toegevoegd worden in het Heil en Genade van Jezus.

Het wordt zó onder onze neus gewreven... elke keer weer, ook in mijn eigen omgeving... wij zijn schijnbaar maar een minderwaardig stelletje mensen, als we niet Joods zijn.

Johannes 3: 16, 'Zo lief had God de wereld... dat is de hele mensenmassa, zowel de Jood als de niet Jood. Hij gaf Zijn Zoon voor die hele wereld... en alleen door geloof in Hem, worden we behouden.

Ik begrijp het hele denkbeeld eigenlijk niet. Als de heidenen, door God persoonlijk toegevoegd worden, omdat het Zijn grote geheimenis was... door ons geloof in Jezus Christus... zijn wij mede erfgenamen... in Christus. Dus delen wij ook in die belofte....  dan kunnen wij het toch niet gescheiden zien van elkaar, gelovige Jood en Griek. Jezus heeft die scheidsmuur toch zelf weggehaald... tussen Jood en Griek.

Ik ben een zeurkous, ik weet het... We kunnen misschien het Nieuwe Test. beter weggooien, daar staat teveel in, wat tegen die leer ingaat. 

Ik had al tegen Dewevoga geschreven, dat ik absurde dingen heb meegemaakt... wat die leer Israël betreft. Dan heb ik het niet over hier... ik kwam toen nog niet bij Xander op de site. Dat was eng... net of je hele leven moest draaien om Israël... God houd ons in de gaten hoe wij met Israël omgaan... je moest maar vergeven vragen wat je het volk had aangedaan... dan hing die vlag er ineens.... en veel meer van occulte toestanden... verschrikkelijke valse leer. Verdriet van mensen gezien... Waar was Christus Jezus in die hele toestand. Ik heb mij er toen volledig voor afgesloten, misschien dat ik daarom er zo vaak bovenop zit. Hoe gevaarlijk bepaalde leren zijn.

God kijkt alleen of iemand Zijn Zoon in geloof heeft aangenomen... dáár gaat het om. En dat is voor Jood en niet Jood. Voor ieder mens telt dat... geen onderscheid. Bij God de Vader bestaat geen groepvorming... jij bent voor Israël, en jij niet... Het gaat maar om één belangrijke Persoon, alles één in Christus Jezus.

En luister niet naar mij, ik heb hier nu eenmaal een totale andere visie op. Net zo als die 3de tempel... als dat doorgaat en er worden weer offers gebracht... dát is de grootste belediging naar God en Christus toe.

We mogen genieten en leren van het Oude Test. maar we leven door Christus Jezus onder het Nieuwe Verbond... waar betere beloften inzitten. Hebr. 8

Sterkte met verhuizen Anna... of was je al verhuist. Vaders zegen om je heen... en hartelijke groeten, Esther.

goodmorning op 30-08-2017 23:29

Dewevoga@,

Jammer dat u niet meer wil reageren op Xandernieuws. Lees graag alle berichten  en doe dit vooral op het geloofsforum. Alle andere rubrieken krijgen mijn aandacht wel maar hebben niet mijn echte interesse., waarschijnlijk omdat ik vind dat oplossingen komen vanuit  Gods Woord. Het nieuws is een verzameling van gebeurtenissen die op hele goede wijze door Xandernieuws openbaar gemaakt word, maar de meeste antwoorden die gegeven zijn door bezoekers spreken van verontrusting. Er zijn er genoeg die ook van het nieuws schrikken en angstig reageren. Dat is ook een vrij normale reactie, maar weet dat er menselijkerwijs geen oplossing mogelijk is voor de problemen in deze wereld. 

De wereld is in beroering en daar speelt de huidige media vet zijn rol in. Ondanks dat er een knop op ons toestel zit willen wij allemaal maar wat graag weten  " wat " het nieuws te vertellen heeft. Als wij dit in de tijdslijn van de Bijbel kunnen plaatsen en er een profetsie voor de volle  100 procent is uit gekomen dan hebben wij echt nieuws. Alleen het wachten is daarop! Daarbij komt komt ook nog de e.v.t opnamme van Gods kinderen voor of tijdens de grote verdrukking, want wie zal zeggen wanneer die begint. Begint deze voor, dan zult u een aantal profetieën niet op aarde meemaken.

Wij kunnen blijven worstelen om het feit dat andere anders denken, maar elk gelovig mens die Jezus Christus  heeft aangenomen  als zijn persoonlijk verlosser is en blijft eeuwig leven. Wat is dit een mooi gegeven, wij zijn allen ėėn en mogen in de nabije toekomst voor altijd geborgen zijn op een nieuwe aarde. Voor altijd!

Dat beweegt mij om niet naar beneden te kijken, maar omhoog! Elke dag kan de laatste zijn en dat dit zo is, is duidelijk waarneembaar. Door op deze manier in het leven te staan, kom ik dichter bij Hem.

Rationeel denken is in deze tijd aanbevolen., verstandelijk, weloverwogen en meetbaar. Alle nieuws dat op deze manier word onderzocht krijgt het stempel van wel of geen inhoud. Mocht 2 dagen terug een stukje youtube kijken van Scott Clarke....Conference Presentation Revelation 12...wat mij opviel is dat deze man, met het geen wat hij onderzocht heeft en hierin alle kritiek over zich kreeg,...wel naar waarheid overkomt. Hij is geen datum zetter, spreekt niet over van wanneer er iets gaat gebeuren. Maar gebruikt inderdaad Gods woord om te onderzoeken en dit oprecht met mensen te delen. Moest wel even   het enthousiasme van publiek zien als " van oké  we love Scotty " maar zie zijn eerlijk zijn wel over van wat hij onderzocht heeft.

Het is mijn mening,  van onderzoek alle dingen en behoud het goede. Wat een ander denkt mag hij of zij overbrengen en word getoetst. God/Jezus maakt zelf kenbaar door zijn Geest of dit op waarheid berust is. Excommunicatie is daarmee uitgesloten.

Groet 

Qromwel op 31-08-2017 09:58

Dewevoga op 31-08-2017 00:18 van het Praatcafé: Meestal citeer ik uit de Herziene Staten Vertaling. Ik heb die vergeleken met eerdere Staten Vertalingen en die van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, althans steeds als ik wilde citeren. Daarmee ontwijk ik de Latijnse tussenstap.en de daarop gebaseerde Nederlandse vertalingen zoals bijv. de Wilibrord Vertaling. Verder log ik in op debijbel.nl. Kies de bijbelvertaling, selecteer de tekst en plak die in mijn post.

Esther op 31-08-2017 12:39

Anna en Dewevoga en allemaal... soms best wel heftig onder elkaar. We zijn allemaal broeders en zusters van elkaar, omdat we allen onder het kostbare bloed van de Heere Jezus staan.

Mijn oprechte spijt naar Anna en Dewevoga... Mocht ik jullie bezeren of anders iets... hoe ik soms zo schrijf, of het anders ziet aangaande Israël, het moet niet ten koste gaan van de vrede en de liefde onder elkaar. Ook al zijn er hier en daar verschillende zienswijzen. En wat het volk Israël betreft, we weten dat God dat volk liefheeft, net zo als dat HIJ ons allen liefheeft. En Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat.

En Dewevoga, wij vinden het allen jammer dat u niet meer wil reageren. U bent onze broeder... in Christus Jezus.

Anora, ik zat daar wel aan te denken, over dat rugzakje... dat zeg je ook precies goed. Soms hebben we een lading in onze rugzak, en dingen en situaties meegemaakt in ons leven, die ons toch ergens bezeerd of geraakt hebben... dat we soms vandaar uit heftig reageren naar elkaar. Ja, het blijft soms lastig... 

Maar we mogen ook leren om die inhoud van onze rugzak te brengen naar het kruis. En ja... dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Wat moet ik dan nog veel leren.

De Verhalenverteller... dank u wel, voor het bijzonder verhaal... over die koffers, is gelijk onze rugzak. Ik zag het ineens. Ja, wij hebben een Heere en Heiland, zo machtig en sterk, dat wij het niet allemaal alleen hoeven te doen. Wij mogen ook dansen op het water... onze ogen gericht op Jezus.

Lieve mensen, geniet allen van de dag, Gods liefde en nabijheid om jullie allen heen, en hartelijke groeten van mij, Esther.

Michaël ;-{> op 31-08-2017 16:17

@ Dewevoga

Ook van mij de allerbeste wensen.

Ik wens u Gods liefde, bescherming en vrede op uw verdere levenspad.

Met hartelijke groet, Michaël

Nieuw Begin op 31-08-2017 17:32

N.a.v.  Honderden migranten verstoren Duits volksfeest met aanrandingen en geweld - media zwijgen

Wat verwacht je anders van FB ha ha:

https://www.metronieuws.nl/xl/raar/2017/01/facebook-censureert-naakt-italiaans-standbeeld

Het is om moedeloos te worden als je beseft dat een derde van de mensheid zich inlaat met die fascisten-praatjesmakers organisatie van Markje Suikerberg ( die notabene tot het koninklijke volk behoort!) . Angst, dat speelt overal de hoofdrol, juist bij de ‘a-sociale media’. Angst waarvan er 1 zeker terecht is want Duitsland fungeerde als een knots in de Hand van de Eeuwige om daarmee Zijn volk te slaan ( Hosea 6:1-3)  en we weten allemaal hoe het afliep met Nebukadnezar toen deze potentaat begon te brallen dat hij hele volkeren als vogelnestjes uitruimde. Toen stelde God de vraag bij monde van jesaja: 'zal een bijl roemen tegen degene die er mee hakt'? en de totale ondergang van het Assyrische Rijk aankondigen. Zal Duitsland een uitzondering vormen op de wet in het ganse heelal die vaster is dan de zwaartekracht-wet: " IK zal zegenen die u zegent ( Abraham en nageslacht!) en IK zal vervloeken di u vervloekt'? En alleen sinds Yewshua de Messias Zijn werk op aarde volbracht is er uitsluitend vergeving door Hem, door Jezus Christus,  en zeker niet via een beruchte vervloekte valse profeet ‘Mozaghetnetniet’ die overduidelijk een type is van de antichrist.

Waar zijn we eigenlijk bang voor? Ik vermoed dat de elite bang is hun macht te verliezen over de volkeren van Europa en daarom worden de nazaten van (blijkbaar ) Amalek (de moezelfiguren ) ingezet tegen de eigen bevolking o.l.v. Soros en geesttrawanten. Tegelijkertijd speelt de vervulling van Jesaja 19 waarbij deze profeet van adel aankondigt dat God in de verre toekomst Egyptenaar zal ophitsen tegen Egyptenaar en zo Egypte op de knieen gaat brengen. Leest u het maar na. En zie dan de onoverbrugbare tegenstelling Soenieten versus Sjiieten en u ziet hoe huiveringwekkend precies de raderen God's in onze tijd in elkaar grijpen...en de uitkomst voor de (verre ) toekomst? Lees het bij Zacharia 14-16! En voor wie niet willen? Kijk naar de totaal geschifte Kim Jung Un en lees Zach 14:12. Vreselijk wat die volkeren te wachten staat die niet willen buigen voor de Koning, de Here der heerscharen! 

Esther op 31-08-2017 21:32

Hallo allemaal...

Een enorme bemoediging voor ons allemaal, "De superioriteit van Christus".

https://www.youtube.com/watch?v=w87WguieuK8  

Liefs, Esther.

Lodewijk op 01-09-2017 11:08

"Dank U Vader God,

dat U uit pure moedige Naastenliefde mij zijn lijdt."

anora op 01-09-2017 12:50

Het enthousiasme spat er wel af bij de man, @Esther, mooi om te zien.

Michaël ;-{> op 01-09-2017 15:53

@ Esther op 31-08-2017 21:32

Wow, dit doet me echt goed. Ik ben het zo eens met die man! Bedankt voor de link.

En een prettig weekend gewenst. Hartelijke groet, Michaël

Qromwel op 01-09-2017 16:32

Esther op 31-08-2017 12:39: Bij Vader Jacob zal de tent (ook) wel eens te klein geweest zijn. 

Esther op 01-09-2017 18:36

Lodewijk, daar kan ik alleen maar Amen op zeggen.

Anora, ja meidje, geweldig hé. Zo vol overgave, om dat zó brengen... En... ook nog een grote waarheid. Hoe groot is onze Heere Jezus.

Michaël, zo voelde ik dat ook, zo intens en zo machtig. Wat zijn we veilig bij Hem... Was er ook heel stil van, wij zullen het nooit kunnen doorgronden, de macht en kracht van onze Heere Jezus. Ook voor jou een fijn en gezegend weekend.

Qromwel... dat is een hele mooie vergelijking die je doet. En het zal overal wel eens zo gaan, denk ik. Achter elke donkere wolk, schijnt de zon. Als we maar wel weer het Licht opzoeken, met elkaar.

Voor allen, fijn weekend, Vaders liefde om jullie heen, en lieve groet van mij, Esther.

Qromwel op 03-09-2017 11:32

Als kinderen van hun moeder Jochebed zijn Mirjam, Aäron en Mozes nicht en neven van hun vader.

En als kinderen van hun vader Amram achternicht en -neven van hun moeder.

anora op 04-09-2017 16:18

Toch een soort inteelt @Qromwel, raar hoor. 

Visserman op 04-09-2017 17:21
Wat zou het mooi zijn als hier iets goefscuit voortkomt deze situatie in Noord Korea stel je voor dat dit regiem opgeruimd wordt,en dit arme volk de vrijheid krijgt om het evangelie te omarmen als dat eens zou kunnen de strafkampen weer open zou dit volk niet net als bijvoorbeeld Roemenië ook tegen chouchescou op durven staan als de vrijheid nabij is? Ik zal wel te naïef zijn met dit soort gedachtes maar hopen mag iedereen heeft recht op het goede nieuws ook de noord Koreanen laten we bidden voor dit volk om deze kans nog te krijgen mvg
Piet 1 op 04-09-2017 17:27

Esther,

Esther ..in je reactie op 30-08-2017 19:00 zeg je het volgende: "Net zo als die 3de tempel... als dat doorgaat en er worden weer offers gebracht... dát is de grootste belediging naar God en Christus toe"...

Ik sluit mij dan ook graag aan bij die logica;  een (religieus) tegemoet komen aan het oudtestamentische joodse offeren zou in de eindtijd geen volledige Joodse bekering inhouden en zou het kruisoffer niet begrepen zijn en juist dat is de bedoeling en nood-zaak.

En toch staat o.a. in Jesaja 66:20-24 duidelijk dat in de eindtijd door -priesters- weer geofferd wordt.  Daar wij beiden erover eens zijn dat in de eindtijd de Joden het offer van Jezus moeten erkennen en aannemen om bekeerd te kunnen  zijn, gebiedt de 'christelijke' logica ons het oudtestamentische offer van generlei nut meer te verklaren, dat voorafbeeldend was en dat verwees naar het volmaakte en verlossend offer in Christus.

De meeste kerken leren dat de antichrist een korte tijd voor het laatste oordeel zal optreden en dat dus tijdens de 2e helft van de jaarweek.

Pas op het einde van de 1e helft van de jaarweek (3½ jaar) zal het slachtoffer en spijsoffer ophouden (Daniël 9:27) dus vóór de komst van de antichrist daar die dus pas komt in de 2e helft... de vernieler die dan aan zijn einde komt (vers 27) is dus de valse profeet want die gaat volgens Openb.13:11-12 de antichrist vooraf.

Het is het oordeel van het 6e zegel dat dus de valse profeet scheidt van het optreden van de antichrist.   

Zacharia 6:11-15 markeert het 6e zegel en de tempel bouw.. maar de 1e helft van de week loopt ten einde in het oordeel van het 6e zegel.   Dus het slachtoffer en spijsoffer bestaat al voor het 6e zegel en het is dat wat de katholieken van zeggen dat zij dit bezitten.  Er zijn katholieke sites die beweren dat de huidige paus Franciscus de afschaffing van hun offerdienst voorbereid, ook zou hij blijven zitten en niet knielen voor de uitstalling en niet meer deelnemen aan de gebruikelijke processies, waar zijn voorgangers wel aan deelnamen... dus als de St.Pieter wordt ontwijd, waarschijnlijk door de islam dan is dat het teken...

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl