Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Atina op 20-08-2017 19:58

@Anna: Je hebt veel geschreven. Ik kan je daarom maar 1 vraag stellen na aanleiding van je posts :  Welke hoop heb jij eigenlijk  als je sterft ?  

Esther op 20-08-2017 21:10

Hallo Anna... je schreef naar Pier... maar omdat door mij dit onderwerp ter sprake kwam, ben ik zo vrij om er op in te gaan.

Ooh, als eerste... noem mij gewoon maar jij hoor.

Dit onderwerp zit zo in je... en ik wil daar helemaal geen afbreuk aan doen. Dat is met mij net zo, ik zie het nu eenmaal anders... maar wil niet mijn overtuiging in dit soort, Bijbelse dingen opdringen.

Voor mij persoonlijk heb ik veel geleerd vanuit het O.T. en vond veel antwoorden in het N.T.

Veel wat je schrijft, vooral de geschiedenis, hoe veel ontstaan en gebeurd is.... zo geloof ik het meeste ook... en velen met mij.

Alleen... de Heere is géén volle Jood... dat zou ook niet mogelijk zijn... dan zou Hij zonden in Zichzelf hebben door Maria. In Hebr. lezen we... "Kijk, hier ben Ik, in de boekrol is over mij geschreven, U heeft voor Mij een lichaam gereed gemaakt... "En dát lichaam is door de Heilige Geest geplaatst in Maria. Zij mocht het dragen... tot Zijn geboorte... maar er zat niets geen genen van haar in. En zo kwam Hij en werd Hij als mens geboren.  

De Heere werd geboren onder de wet en onder het oude Verbond... en Hij heeft als enigste die wet volledig volbracht. Kunnen we ook lezen in Efeziërs 2.

Hij was het die het Nieuwe Verbond instelde, door Zijn eigen lichaam en Zijn bloed. Hij was het grootste offer wat God door de eeuwen heen had beloofd, en waar zoveel profetieën naar wezen. Net zo als de uitstorting van de Heilige Geest, waar veel profetieën over waren.

Wat het Joodse/Israëlische volk betreft... dat laat ik aan de Heere over. Ik heb daar nu eenmaal een hele andere kijk op. Er wordt veel voor het Joodse volk gebeden, net zo als onze vervolgde gelovigen in de Heere. Door vele broeders en zusters, wereldwijd.

En misschien zie je dat als een vervangingsleer, Anna... Ik weet heel goed dat God het oude Verbondsvolk niet vergeet... en nooit heeft vergeten. Maar net zo als zij zich aan het Oude verbond moesten houden... verlangt God óók dat zij zich houden aan het Nieuwe Verbond, geloof in de Messias/Christus.

Zolang die bedekking op hun hart ligt... zien zij Christus niet. Die bedekking is het Oude Verbond... wordt ook wel de boeken van Mozes genoemd... onder het Oude Verb. is geen plaats voor Christus... 2 Korinthiërs 3:14-18 Zodra men zich keert naar Christus, verwijnt die bedekking.

En daar hebben zij plm. 2000 jaar tijd voor gehad... net zo als alle andere volken. En gelukkig... de genadetijd is nog niet afgelopen... laten we bidden en het vertellen, of hoe we het ook doen... dat nog steeds mensen toegevoegd worden aan de kudde, waar Jezus de Ware Herder van is.... zowel Jood als Griek.

Vaders liefdevolle zegen Anna, en lieve groet van mij, ook voor alle anderen, Esther.

Wardje op 20-08-2017 22:16

@Esther. "Kijk, hier ben Ik, in de boekrol is over mij geschreven, U heeft voor Mij een lichaam gereed gemaakt... "En dát lichaam is door de Heilige Geest geplaatst in Maria ."  ---    Anderen zullen - beter dan ik -  uit de bijbel bewijzen dat dit niet kan kloppen.

De betekenis kan op meerdere manieren en lagen zijn. Betwist elkander niet zo en laat ruimte en acceptatie voor een andere mening, die Het Evangelie niet aantast. Mod.

goodmorning op 20-08-2017 22:31

Prachtig Michaėl@

Ook Esther@ bedankt voor jou manier en onze Christus blijft dezelfde, voor mij persoonlijk de enige waarheid.

Dat geld ook voor jou en vele anderen op deze site!

Wij zijn geborgen en het mooie is wij hebben hierzelf voor mogen kiezen. Een vrije keuze om te geloven.

Daarnaast lukt het mij niet anders te denken, dan dat het Joodse volk centraal staat in de bijbel van begin tot het het einde. Kan mij geen andere voorstelling maken en is de richtlijn naar nog openbaar wordende gebeurtenissen. Daar kan en mogen wij geen voorspelling in maken. Ik zie het als een schaakbord de stenen worden bewogen tot de uiteindelijke schaakmat van de gevalen engel lucifer. Zodra ik een andere kijk/richting in denken aanneem en moet veronderstellen dat het anders uit gaat pakken dan word  "mij" maar ook jou en waarschijnlijk vele anderen dit wel duidelijk gemaakt. God laat de zijne niet in het ongewisse. Dat zal Hij nooit doen, Hij heeft ons immers lief. Het is ook geen dwaling als wij het Woord niet kunnen zien in het juiste perspectief. Het Woord zit geweldig inelkaar en alles is verweven. Het Hebreeuws de numerieke aspecten. Om dol van te worden!!! Maar weet je wat het is, wij willen zo graag alles begrijpen. Onze kennis op het internet word vele mate groter, maar het gevaar diend zich direct aan. Om hier te veel tijd in te besteden en het belangrijkste te vergeten en dat is geloven als een kind. 

Blijf onder de indruk van wat Jezus wil, Hij laat niemand los die hem ooit heeft aangenomen als zijn persoonlijk verlosser.

Groet

Pier op 21-08-2017 10:33

Anna, dank voor je uitgebreide reactie. Je hebt de Here Jezus lief, net als ik en dat verbindt ons met elkaar. Met vele anderen ook op deze site. 

Ik heb een tekst ontvangen in verband met onze discussie inzake Israel, namelijk deze: "Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven." (Joh.10:29a)

Esther op 21-08-2017 11:14

Dank je wel Michaël... ook voor jou hoor, mijn liefs voor jou van mij, Esther.

Wardje, het geeft niet, ik begrijp je wel... Maar, één ding weten we allemaal... de Heere Jezus is geboren bij Maria... en de geboorte was een wonder op zich. En daar gaat het om... Wij hebben een geweldige God en Heiland Jezus.

Goodmorning, ja het gaat altijd om Jezus. Soms zijn er discussies... dit keer over het Joodse volk, de eindtijd, maar niet met mijn bedoeling om dat van jou, Anna, Dewevoga... en anderen... naar beneden te halen.

De liefde van God voor de mensheid, zowel Jood als de niet Jood, is weergaloos groot in Christus Jezus... en daar mogen we zo vol ontzag en verwondering, dankbaar voor zijn. Goodmorning, je schrijft het wel vaker... we mogen geloven als een kind, vol eenvoud en vertrouwen.

Heerlijke dag allen gewenst... en hartelijke groeten, Esther.

Hans op 21-08-2017 11:42

Mag ik iets zeggen over Kennis. Kennis blaast op  aar liefde bouwt op. Dat zijn toch ook woorden uit de Bijbel?

Kennis zonder liefde blaast op.Mod.

Qromwel op 21-08-2017 12:25

Esther op 20-08-2017 21:10: Het Inwijdingsfeest wordt één keer genoemd. Maar Hij vertrok daarvoor uit Jeruzalem.

Piet 1 op 21-08-2017 13:48

Esther op 20-08-2017 21:10,

Wat je zegt tot Anna over de Joden en over de beide Testamenten dat is juist en ook niet moeilijk te achterhalen want het wordt helder en eenvoudig begrijpelijk in de Schrift uitgelegd.

Maar voor de buitenstaander.. buitenwereld moet het helder en duidelijk zijn wat betreft de Menswording van de Mensenzoon en juist de buiten/staander heeft daar recht op, op de volle waarheid opdat hij niet de dupe wordt van 'inwendige' twist, halfslachtigheid is de dood in de pot.

Maar om niet in herhaling te vallen van wat ik al eerder heb betoogd, heb ik een redelijke vraag hoe Jezus dan uit het zaad van David kan en moet stammen, want iedereen kan snappen dat dat in jouw visie van denken niet mogelijk is en daarom ben ik benieuwd naar jouw exegese.. om het gewichtig te zeggen.

Qromwel op 21-08-2017 15:50

Piet 1 op 21-08-2017 13:48: Die buitenstaander moet dan wel bereid zijn te luisteren. Sommigen ( behoorlijk wat) reageren met: 'dus jij gelooft al die sprookjes?'

Esther op 21-08-2017 17:13

Hallo allen...

Qromwel, het inwijdingsfeest wordt inderdaad in Johannes 10 : 22 vermeld. Ben wel een beetje nieuwschierig, wat je bedoeld Qromwel.

Piet 1... je stelt een eerlijke vraag hoor. Moet eerlijk zeggen dat ik al een beetje spijt had om het neer te zetten... maar ik zal proberen om er een antwoord op te geven. Maar... zo zie ik het, dus hou je daar niet aan vast... maar toetst.

De Menswording van Jezus zal altijd een groot wonder blijven. Maria was een maagd maar ook zondig... ook zij had die zonden in haar. Dus hoe kon haar zondige genen een zondeloos Persoon/baby voortbrengen. Ja, door de Heilige Geest... tja, dat wist ik al wel... maar het voelde nooit goed.

In Psalm 51 : 7,  schrijft David, "Zie, in ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder heeft mij ontvangen".  Ik kon mij dat niet voorstellen bij de geboorte van Jezus.

Pas later was ik aan het lezen in Hebreeën en kwam dit tegen, Hebr. 10 : 4-7, "Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik; Zie, Ik kom - in de boekrol is over Mij geschreven - om Uw wil te doen, o God".

Het was voor mij als een licht, toen zag en geloofde ik dat de Heere een lichaam kreeg wat gereed gemaakt is. Toen besefte ik de tekst uit Lukas 1 : 35, wat de engel Maria vertelde. Zij was de gezegende onder de vrouwen, die de Heer mocht voortbrengen.

Lang heb ik dat voor mijzelf gehouden... tja, tot een poosje geleden, heb ik het ook als eens neergezet bij Xander.

Over het zaad uit David... is geestelijk. De Heere kwam ook uit die lijn, door de geboorte bij Maria. Zij en Jozef kwamen uit de lijn en stam van David en van Abraham. Maar er is zoveel wat geestelijk bezien moet worden.

Een voorbeeld... Galaten 3:29, daar lezen we dat ieder in Christus Jezus nageslacht van Abraham is... is dat geestelijk of letterlijk??  Veel van ons hebben geen druppel bloed of zitten in de letterlijke geslachtslijn van Abraham...

Toch... in Gods ogen is ieder nageslacht van Abraham... door geloof in Jezus. Dan is het dus geestelijk en niet letterlijk/vleselijk.

In Romeinen 2 : 25 -29, staat ook al zo'n bijzondere tekst. Over wie volgens de Bijbel een ware Jood is. Als je dat zo leest... is dat ook geestelijk. En niet letterlijk...

Zo kun je wel van alles vinden... wat in onze ogen onbegrijpelijk zijn... maar in Gods ogen, is het zoals Hij het ziet. Geestelijk.

Het gaat niet volgens onze denkwijze en menselijke gedachtengang... Het gaat erom hoe God en Christus al deze machtige wonderen zien en hoe volmaakt en groot onze God en Zijn Christus zijn.

Dus vanuit Gods ogen en vanuit Zijn belofte komt de Heere Jezus uit het zaad en de stam van David.

En zo zie ik het Piet 1,  Begrijpen wij daar nu iets van... nee, ik niet... maar ik geloof die machtige dingen wel.

En het spijt mij enorm, als daar verwarring van komt. Vergeet anders maar gauw zoals ik sommige dingen ziet.

Het belangrijkste is wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan, laten we daar in geloof aan vasthouden, want dat alleen is onze zaligheid en redding.  

Fijne dag nog allen... en de genade van de Heere om jullie heen, Esther. 

Piet 1 op 21-08-2017 19:18

Qromwel op 21-08-2017 15:50,

Als er geen eenheid is in uitleg, exegese dan zijn wij 'medeschuldig' aan hun veronderstelt sprookje dat hun gelovig sprookje nog eens extra versterkt, aandikt en hun overtuigd en excuseert om het een en ander niet te hoeven geloven en uiteindelijk alles niet meer hoeven te geloven.

Koren op de molen...zoals Lucas 1:34 dat na 15 eeuwen opeens geheel anders kan gelezen worden.. zo blijkt en bieden andere passages ook die mogelijkheden. Met een zwak geloof val je dan snel de verkeerde kant op, zoals we overal kunnen constateren, ook nogeens versterkt door wel-vaart, wetenschap en techniek en daarmee God niet meer nodig hebbende en dat gestalte heeft van de bijbelse grote afval in de eindtijd.

Alleen door tegen-slag komt de mens vaak tot bezinning en de kwaadwillenden wil graag die rol invullen en ook letterlijk verwoord door de illuminati, want zij wanen zich de verlichten om de mensheid te leiden en te doen lijden.

Qromwel op 21-08-2017 21:46

Amerika in duisternis.

Vandaag is er een volledige zonsverduistering  in de VS. Overdag zien miljoenen mensen de totale eclips, terwijl de rest van het land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien krijgt.

Wij geloven dat er niets bij toeval gebeurt, en dat vaak, zo niet altijd, er iets groters gaande is dan we beseffen.

Wij geloven dat de verduistering vandaag wijst op de geestelijke duisternis waarin we thans zijn ondergedompeld in de Verenigde Staten.

In onze samenleving is het zicht op De Zoon (onze Heer Jezus Christus) overschaduwd en Amerika is door duisternis overvallen  en desintegreert.

Onze redding kan alleen plaatsvinden als wij ons nederig bekeren tot de Zon der Gerechtigheid, die genezing onder Zijn vleugels heeft, en smeken om Zijn Vergeving en terugkeer van het Licht van Zijn liefdevolle Aanwezigheid in ons midden.

Alleen dan kan Amerika nog hoop hebben wederom groots te zijn.

Moge God ons bijstaan dat te doen.

Heden enigszins vrij naar:

Dr. Kenneth C. Kemble
PO Box 5204
Uvalde, Texas 78802-5204
Qromwel op 21-08-2017 22:39

Piet 1 op 21-08-2017 19:18: Het gaat wel om volwassen mensen, die niet eens bereid zijn te beginnen met bijbellezing. Alleen al praten over geloven vindt men vervelend. Zelfs de vraag: wat vind je van al die miljarden planten, waarvan er niet één precies gelijk is aan een andere, wereldwijd? wekt wrevel of stilte. Alleen dat laatste wekt bij mij dan hoop op een vervolg. N.B. ik heb al eens gezegd dat ik géén theologie bedrijf.

Qromwel op 21-08-2017 22:53

Esther op 21-08-2017 17:13: Het inwijdingsfeest is volgens mij geen oud-Israëlitisch, maar een specifiek Joods feest, pas ingesteld ten tijde van de Makkabeeën in de min tweede eeuw na hun zuivering van de tweede tempel, die door de Seleuciden ontwijd was. De Here Jezus ontweek de Joden en stak de Jordaan over. Wat feesten betreft, dit vierde Hij niet, Pesach wel! Daar bij Johannes verspreid drie keer daarvan sprake is denk ik dat zijn missie vanaf het begin der tekenen op de kop af(?) drie jaar duurde.

Piet 1 op 22-08-2017 13:41

Esther op 21-08-2017 17:13,

Luther en Calvijn veronderstelden dat Maria altijd maagd was gebleven, als zij Bijbelse redenen hadden gezien om te veronderstellen dat Maria en Jozef ook nog kinderen hadden gekregen, hadden ze niet nagelaten dat te vermelden en hadden ze de blijvende maagdelijkheid van de Moeder van de Heer logischerwijs verworpen.

Romeinen 1:3 en 9:5 ..oa. mag je niet geestelijk opvatten. Als Mensenzoon moest Jezus erven van Zijn moeder, maar de consequentie daarvan is dat Maria dan zonder zonde moet zijn ..op een andere manier vlees van David te zijn bestaat niet en die Bijbelse consequentie heeft de RKK gemaakt.   Men kan de RKk dan wel verketteren maar dat kan ook anders om.

Apocriefe geschriften maken dan ook melding van, dat de ouders van Maria een bijzondere zegen, genaden hebben ontvangen waardoor zij ontdaan werden van de erfzonde en zijn psychische gevolgen en waardoor María dan zonder erfzonde werd ontvangen.  Die apocriefen kunnen dan een hulp zijn om het mysterie van de Menswording enigszins te begrijpen, of te plaatsen. ...en zo heeft God voor Jezus dan een lichaam gereed gemaakt door de werking (dus niet als zoon van de H.Geest)  van de Heilige Geest opdat Jezus Mensenzoon kon worden genoemd.

Maar ga je de afstamming van David vergeestelijken, dan kan ik kwaadwillig heel veel vergeestelijking, de Bijbel tot een handvest van Mao en zijn rood boekje of hetgeen naar Lenin en Marx....

Esther op 22-08-2017 15:22

Hallo Piet 1, maak je maar niet zo druk... sommige dingen is zoals ik persoonlijk dat zie. De geboorte van Jezus blijft altijd iets bijzonders. Het blijft een wonder.

Alleen één schrijffout van mij.... het was het geslacht van David, waar de Heere uitkomt...niet de stam David...  David kwam uit de stam Juda, waar natuurlijk ook Jezus uitkomt.. Ik zag ineens mijn fout.

Met Luther en Calvijn... tja,... zij veronderstelde dat Maria maagd was gebleven...

Dus... het was maar een veronderstelling... zij wisten het dus niet zeker??? Men kan het niet in Bijbel vinden.  Dan is dat ook een menselijke gedachtengang...  Men kan het niet eens terugvinden in de Bijbel. En dát wordt wél als zoete koek aangenomen.

Zoals ik het ziet, men hoeft daar toch niet mee eens te zijn. Ik gaf al aan dat ik er al lichtelijk spijt van had om het zo te plaatsen. 

Misschien kan iemand mijn woorden weerleggen... maar dan wél alleen vanuit de Bijbel... niet vanuit de één of andere leer. Of omdat de dominee, pastoor of welke 'geestelijke', dan maar ook, het zegt en leert. Mijn vreemde antwoord... haalde ik uit de Bijbel... de Hebreeënbrief.

Want velen toetsen niet.... en daar ben ik zelf ook totaal schuldig aan, ik toetste ook nooit. Ik nam alles maar aan als zoete koek... Wat een verschrikking... om alles aan te nemen, en de grote waarheid werd niet geven. De rijkdom in Christus werd ontnomen. Wat een geestelijke armoe. Daarvoor in de plaats, krijg je allerlei regels en wetjes waar je aan moest voldoen... van mensen... maar niet zoals God de Vader het wil zien van Zijn kinderen.

Als we maar wél beseffen, dat Jezus als mensen baby kwam, om later te sterven aan het kruis... want dát alleen was de reden dat HIJ mens werd. Vandaar ook de teksten uit Hebr. 10:4-7. Een volledig, volmaakt offer moest gegeven worden om te sterven. Een offer, die God volledig zou aannemen, Zijn eigen geliefde Zoon, Jezus.  Voor de zonden van de hele mensheid. Dáár gaat het om. Dát is de hele kern van Gods Woord.

Om de Heere Jezus aan te nemen in geloof en Zijn sterven en opstanding. Wij hebben een verheerlijkte Heere Jezus Christus... het Ware Lam Gods... Dáár alleen ligt onze redding en genade en het eeuwige leven.

@ Qromwel, dat had ik ook al gelezen... Jezus liep wel in de zuilengang van Salomo... maar vierde het inwijdingsfeest niet mee.

Alleen over die Makkabeeën, is voor mij onbekend. De naam kom ik wel regelmatig tegen, maar ben daar niet in thuis.

Het wordt tijd om even de huiselijke dingen te doen... Piet 1, en Qromwel, dank voor jullie reactie.

Fijne dag voor allen, de zon schijnt heerlijk... Vaders zegen en sterkte en liefs van mij, Esther.

anora op 22-08-2017 16:21

 

Zo even kort door de bocht, en ook aan @Esther: Ik dacht dat God er altijd voor gezorgd had dat de geslachtslijn waaruit Jezus kwam zuiver bleef. Vandaar ook sommige uitroeiingen die nogal gruwelijk overkomen. Ik denk dan dat het niet puur geestelijk is en dat de onbevlekte ontvangenis echt onbevlekt was. Hoe vreemd dat ook op ons moge overkomen. Dit verklaart helemaal de Heere Jezus Christus, het Offer zonder enige smet. Anders stond het Offer niet. Dat maakt het Offer 100% goed. Daar heeft God voor gezorgd, door de eeuwen heen. Ik denk idd dat we dit dus niet kunnen vergeestelijken, want dat zou dat zo zijn....dan was alles anders, logischerwijze.

De tegenstander deed er alles aan natuurlijk om de geslachtslijn waaruit Jezus moest voortkomen te verpesten. Zoals hij dat doet met alle menselijke lijnen, het corrumperen.

Zo, mijn simpele uitleg, ik ben ook geen theoloog. Maar voor mij persoonlijk is dit heel logisch.

anora op 22-08-2017 16:22

Als dat zo is (wat ik geloof) dan is het wel zeker van belang.

Ben Kok (joods-chr .pastor op 22-08-2017 16:37

Hi Esther,Van harte eens, ik heb in het denken over de zgn "Drie-eenheid"  hetzelfde ontdekt, JHWH schiep een lichaam om zo "met ons, Immanuel" te kunnen zijn.Daar kwam Jozef niet aan te pas en ook Maria niet, mbt. zaadcel en eicel, Maria was m.i. draagmoeder, niet meer en niet minder.

Shalom,Ben Kok (joods-chr.pastor) 

 

Correct, Maria was enkel draagmoeder, met alle respect, maar niets van haar genen en de zonde besmetting, was aanwezig in de foetus. God zelf legde in haar de onbesmette vrucht en werd zij zwanger van een zondeloos kind, de zoon van God.

De drie-eenheid God de vader, Het woord was in den beginne bij hem en is vlees geworden ,Jezus de Christus en de heilige geest, die als plaatsvervanger kwam, allen zijn zij God , uit God, door God  en tot God.   Geen discussies over de drie- eenheid. Mod.

Rebellio op 22-08-2017 17:11

@moderator, u zegt "Geen discussies over de drie- eenheid". Toch bedankt voor de heldere uitleg! We, men. ik, zijn nog wel eens op zoek naar de juiste bewoording en dan is het handig als je eerder een duidelijk standpunt hebt gelezen.

 

Dank Rebellio.

Allen: er zijn in het verleden al zoveel verhitte discussies geweest over dit onderwerp met  ruzies als gevolg dat het beheer het raadzaam acht dit onderwerp van discussie uit te sluiten.

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Ben Kok: uw affiniteit met de Joodse leer hieromtrent is het niet verwonderlijk dat deze groep het (nog) niet kan verdragen dat God uit 3 bestaat inclusief Jezus de Christus. Mod.

Dewevoga op 22-08-2017 18:26

@Piet1

Zoals ik het begrijp was Maria een menselijke uitverkoren vrouw, die na de geboorte van de Here Jezus nog meer kinderen kreeg. Jozef was de stiefvader van de Here Jezus. Dat Hij zonder zonde was kwam omdat de Vader door Hem werkte zoals Hij zelf gezegd heeft. Anders had hij ook niet van David kunnen afstammen, dus dat ben ik helemaal met u eens. 

Qromwel op 22-08-2017 20:12

Esther op 22-08-2017 15:22: Als u 'Makkabeeën' googled staat u versteld van wat er allemaal komt.

Maitreya op 22-08-2017 22:29

De tragiek van links of rechts zijn, is blijkbaar dat je er nooit meer vanaf kan komen. Je moet je eigen ‘mening’ eindeloos verder uitwerken. Stel je toch voor dat je alleen langs die weg over de dagelijks gang van zaken na kan denken, dan kun je misschien logisch beredeneren wie de narcisten zijn die elkaar steeds naar de mond praten. Commentaar bij allemaal is alleen langs die lijnen mogelijk, anders wordt het niet geaccepteerd. Allemaal een persoonlijkheidscultus. Want denken is het absoluut niet. Waarom toch zouden mensen zichzelf willen begraven om authentiek te blijven?

Piet 1 op 23-08-2017 12:06

maitreya op 08-2017 22:29,

Is men algemeen is men niet authentiek, in de mens is het algemene (in de geestelijke vermogens) maar het bijzondere in het psychische de zielekrachten.. in het bewustzijn  manifesteert zich dan de strijd ..door de erfzonde.   ... men is optimaal persoon (ik).. door zijn identiteit in Christus Jezus, door zijn genaden, Jezus van de bijbel dewelke is de eniggeboren Zoon uit God de Vader.

..en niet de "Jezus" uit het oosten 👹 😤 

Qromwel op 23-08-2017 12:49

Nog steeds geen opmerkingen over de vier broers en minstens twee zussters, genoemd in twee Evangeliën!

Ben Kok (joods-chr .pastor op 23-08-2017 13:00

@Mod.: dank voor de toelichting.En "affiniteit" met de Joodse leer heb ik niet, als je bedoelt "orthodox Joods en Talmud", dat is allemaal tragisch mensenwerk zonder aanvaarding van Yeshua ha Mashiach, dus het vlees geworden Woord, de mensenlijke verschijning van JHWH, Zijn spiegelbeeld, oftewel "de afdruk van Zijn Wezen", Hebr. 1:3 Ik heb wel grote affiniteit met de Tora en de hele Tenach, door Yeshua volbracht en voorgeleefd en als navolgers van Hem dienen we te leven zoals Hij.Dus vieren we net als Yeshua de Feesttijden van JHWH, de moadiem genaamd, shabbath, Pesach, Sukkoth, Yom Kippur  en Shawoeoth, die de Persoon van de Mashiach (JHWH/Yeshua) verkondigen.Shalom,Ben Kok (joods-chr.  pastor) 

Beste Ben Kok, met respect voor uw visie, denkt niet elke christen er over zoals u. Het houden van de sabbath, de Torah en het vieren van de Joodse feesten is hier geen onderwerp van discussie, zie ook siteregels. Mvg. Mod.

Esther op 23-08-2017 13:01

Hallo allemaal, op deze zonnige dag.

@ Anora, vond het leuk dat je er op reageerde. Wat je schreef... zo zag ik dat ook altijd, en nog trouwens. Mijn probleem was alleen... het waren wél allemaal zondige mensen. En dat was ook wat ik nooit helemaal kon plaatsen met Jezus geboorte. Zijn geboorte was een wonder op zich.

@ Dank u wel Ben Kok.

En Xander/moderator... dank u wel... geweldig mooi neergezet... kort maar krachtig, ik had het niet beter kunnen verwoorden.

Wat hebben we toch een geweldige grote God en Jezus onze Heere.

Voor allen een fijne dag gewenst, en liefs van mij, Esther.

Esther op 23-08-2017 13:56

Vergeet ik Qromwel te bedanken... dank je wel hoor. Heb al iets gelezen over de Makkabeeën, veel oorlog lees ik.

Maar voor mij staat de Bijbel wel op de eerste plaats.

Groeten, Es.

Rebellio op 23-08-2017 13:59

Elsevier zegt in  navolging van de Telegraaf: "Jongerenwerker maakte reclame voor jihad": http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/08/jongerenwerker-amsterdam-maakte-reclame-voor-jihad-534515/?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=els_23aug17 Men schrijft: "Zelfs nadat zijn zus trouwde met een jihadstrijder in Syrië en zijn broer voor een islamstudie vertrok naar het streng-islamitische Saudi-Arabië, gingen er geen alarmbellen af." Blijkbaar is dit vreemd... zijn die dingen die hij zelf, zijn broer en zus doen dan verkeerd? Vinden we dan dat die dingen niet door de beugel kunnen? Wat is daar dan verkeerd aan dat je respectiefelijk mensenverteld over wat islam inhoud en betekend, dat je trouwd met iemand die vecht voor zijn principes en dat je je afvraagd wat het betekend om moslim te zijn en daarom naar een school gaat die daarin hoog is aangeschreven? Zijn dit geen tekenen dat er iets fundamenteels fout zit bij de islam zelf? Wat is dit voor achtelijke symptoom bestrijding?

En wat een arogantie eigenlijk, om te denken dat je deze man even op andere gedachten brengt met een paar knuffelcursussen terwijl in zijn heiligeboek hij opgeroepen wordt om lekker pricipieel je geloof te verbergen of te verloochenen als je je bedreigt voelt. Natuurlijk zou hij alles doen om de gevangenis z.s.m. uit te komen. En hij zal in voorgaande jaren genoeg ervaring hebben opgedaan in liegen en bedriegen, als lid van die 'hogstad-groep'. Wat een stomzinnigheid, wat een kortzichtigheid, verbied de islam, het is echt de enige oplossing!

Ik moest dit even kwijt, alleen in ruil voor geld mag je helaas in Elsevier je reacties kwijt...

Esther op 23-08-2017 16:37

Hallo Qromwel, over Jezus broers staat in Lukas 6 : 3, daar worden zij ook bij naam genoemd, Jacobus, Joses, Judas, en Simon. Zijn zusters worden niet bij naam genoemd...

Jezus broers geloofden niet in Hem, kun je ook lezen in Johannes 7 : 5.

En toch zijn zij volledig tot geloof gekomen... ik heb het nog nooit gelezen in de Evangelieën... Maar in Handelingen staat het wel. Hand. 1 : 14, 'Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers". 

Zo bijzonder... ook zij behoorden bij het kleine groepje van ongeveer 120 personen, vers 15, die met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest ook vervuld werden.

Dat zijn altijd weer van die kleine, verborgen dingen... die je dan ineens leest.

En ja, het waren Zijn broers... zij kwamen allen door geboorte uit Maria... en Jozef was hun echte vader, en de stiefvader van Jezus.

hartelijke groet, Esther.

Spyfromthesky op 23-08-2017 18:58

Deze dagen worden we in het nieuws herinnerd aan het feit dat Diana 20 jaar geleden door een ongeluk overleden was.

Ik wil dit nog wel eens hier nagaan en of er bijzonderheden kunnen zijn.

De datum was: 31-08-1997

3+8 = 11

1+1+7=9

Dan hebben we nog twee negens over.

Tel je alles bij elkaar op dan kom je aan 38 of te wel 3+8 = 11

 

De locatie van het ongeluk was:

Pont de l'Alma

Alma kan verwijzen naar een Frans automerk of motormerk.

In het latijn betekent Alma ziel, koesteren.

Inderdaad kreeg door de dood van Diana haar ziel zijn bestemming.

Maar de brug verwijst naar de slag van de Alma, uit de Krimoorlog.

De brug werd in 1856 in gebruik genomen. Hier zien we ook 9 en 11 af we dit eens zo bekijken.

De lengte is totaal 153 meter. We zien hier ook de 9.

Op internet is te vinden dat dit de brug van de zielen is en dat het een offerplaats was in het verleden gewijd aan de godin Diana.

Er zijn zo zegt men al honderden complot-theorieën te vinden. Niet alleen bij de symbolen bij de begrafenis, maar dus ook al bij de de Pont de Alma.

Waar ik nu achteraf mij vooral op focused is of dat de 9/11 ook zo voor de hand ligt op meerdere manieren. En ja, daar valt geen ontkomen aan.

 

Spyfromthesky

 

Beste Spy, dit hoort thuis op het praatcafé. Mod.

Qromwel op 23-08-2017 20:43

Esther op 23-08-2017 16:37: Heel goed. Maar ze staan in Mattheus 13:55 en Marcus 6:3. Maar wij het mij om gaat, is, dat Jozef en Maria na de Geboorte van de Here Jezus een normaal, gezond huwelijksleven geleid hebben. Dus geen sprake van altijd maagd! Er wordt ook gesproken over zusters, dus minstens twee. Wat verwondering zou kunnen wekken is hoe Jozef zo'n groot gezin (ten minste negen leden tellend) kon onderhouden in het aggenebbisje Nazareth. Er wordt ook wel gezegd, dat het kinderen waren uit een eerder huwelijk van Jozef. Maar die hadden dan ook naar Bethlehem moeten gaan, en daarvan is geen sprake. Het zou toch logisch geweest zijn gezamenlijk te reizen. Als zij nog klein geweest waren dan liet Jozef ze mooi jaren in de steek door zijn vlucht naar Egypte met Moeder & Kind.  

Fer op 23-08-2017 21:59

'Dat door broeders, volgens de gewoonte van de Hebreën, allerlei verwanten verstaan worden, hebben wij reeds elders gezegd. Het is daarom dwaasheid van Helvidius te menen dat Maria meer kinderen gehad heeft daar er enige malen sprake is van de broeders van Christus.'  Johannes Calvijn

Dewevoga op 23-08-2017 22:27

@cromwell

Zouden die wijzen uit het oosten er niet heel veel geweest kunnen zijn? En de nieuwe koning der Joden niet enorm veel rijkdom gegeven kunnen hebben? Hoe is het mogelijk dat een ster precies boven een huis kan blijven staan; zou het een engel geweest zijn, daar werd vaak aan gerefereerd als er in de Bijbel over sterren gesproken werd. En wat werd er bedoeld met Herodes en geheel Jeruzalem waren ontroerd. Van 3 wijzen? Zou het niet een enorme legermacht geweest kunnen zijn? Herpes was al een keer verjaagd door de Parthen. 

Esther op 23-08-2017 22:47

Qromwel op 20:43... ja, mooi het staat ook Matth. Wist het niet zeker meer... Ik heb Jozef en Maria ook altijd al een gewoon normaal gezin bekeken. Alleen Jezus kwam op een heel bijzondere manier. En Hij was de eerste. Dat geloof ik ook niet, dat Maria altijd maagd is geweest. Zij was een normale vrouw, die na de geboorte van Jezus gewoon nog meer kinderen kreeg van Jozef.

Ach, en die praatjes dat Jozef die kinderen uit een eerder huwelijk zou hebben.... trek je daar maar niets van aan. Ik geloof dat in ieder geval niet.

Groeten, Es.

Qromwel op 23-08-2017 22:53

De Joodse staat van de Makkabeeën zou ongeveer de omvang hebben gehad als Israël ten tijde van Koning David. Vier van de vijf sneuvelden in de strijd tegen het oprukkende Hellenisme. Uiteindelijk konden ze het niet bolwerken tegen de Romeinen. Wij zouden een voorbeeld aan hen kunnen nemen tegen de oprukkende Islam.

Piet 1 op 24-08-2017 08:02

 

Qromwel op 23-08-2017 20:43,

Wat Marcus15:40 betreft geeft Gladys Taylor ons extra informatie over de broers van Jezus via de PDF: Ons verwaarloosd erfdeel; op blz.35 staat het volgende....

Er heerst enige verwarring ten opzichte van de Maria's die in Jezus' omgeving waren tijdens Zijn leven op aarde. De verslagen uit Zuid-Frankrijk helpen ons het probleem van de identiteit te belichten en op te lossen. De kerk in de Camarque, bekend onder de naam "De heilige Maria's van de Zee" (71) geeft hun namen als Maria Salome, de vrouw van Zebedeus en moeder van Jacobus en Johannes, en Maria Kléopas (ook  bekend als Maria van Jacobus), die de vrouw was van Kléopas en moeder van Jacobus  de Jongere.

De auteur A.Snijders van het boek: 't Was anders.. maakt ondanks deze informatie 'wijselijk' geen melding dat Jezus toch géén broers want dan moest hij ook weer andere stellingnames bijstellen.

Ook op blz.42 zien we dat een ouderling, de broer van de Apostel Barnabas door de Heer zelf ingezegend en gewijd wordt, gewijd impliceert de priester en priesterschap en dat is feitelijk ook logisch daar de RKk, ondanks op grond van de Bijbel,  danwel het sacramentele van het laatste Avondmaal constateert maar de wijding zelf niet kan instellen en wat dan ook blijkt uit deze en trouwens ook andere informatie.. en ook aan deze informatie gaat A.Snijders aan voorbij, met alle gevolgen van dien voor zijn verdere uiteenzettingen in zijn stellingnames. 

Ook de reactie van Fer op 23-08-2017 21:59 is voor jou en Esther geen reden tot bezinning en krijg ik de indruk dat het hier niet gaat om de verdieping in het woord maar om het vasthouden van wat men meent dat het geen verdieping behoeft en zich vastgrijpt aan hetgeen men al bezit ...aan de oppervlakte.  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat met zo'n oppervlakkig-heid complottheorieën ontstaan zoals we zien bij Hyslop en zijn Babylon visie over de Roomse Petrus kerk dat je dan ook kunt kwalificeren wellicht als roddelen of erger.  De auteur A.Snijders geeft daar ook zo zijn wending aan.

Informatie tot verdieping lijkt hier overbodig want van verder (ver)kennen wordt men (hier) on-rustig. 🤔

 

 Beste Piet1, Uw buitenbijbelse informatie  draagt niet bij aan inhoudelijke geloofsdiscussies waarin de bijbel centraal staat. Mod.

Dewevoga op 24-08-2017 09:26

@Cromwell 23-08-2017 22:53

M.i. wordt de islam ge/misbruikt en door de geruchten over een wereld religie als chrislam waar sepsis paus aan mee zou werken. Ik denk dat het grote gevaar als wereld religie het humanisme is. Daar bereikt men veel mensen mee. Goed zijn voor iedereen, het beste uit je zelf halen, dus ikke ikke ik, dus je wordt zelf een beetje god. En zo wordt er een wig gedreven in de opvattingen van gelovigen. En het gaat millennia terug: de driehoek, oog en passer. 

Ps Herpes moet Herodes zijn, maar ik denk dat u dat wel wist. 

anora op 24-08-2017 17:10

Gespeculeer zelfs ad hand vd bijbel het is het toch steeds net niet. Geldt voor iedereen, geen uitzonderingen, incl mijzelf. Ik hoop echt van harte dat men zich hier ook van bewust is. Daar gaat het om denk ik, dat besef.

goodmorning op 25-08-2017 01:39

Rebellio@,

Sta ook met mijn oren te klapperen over het artikel wat jij aanhaalde. Wat is de Islam eigenlijk! Je hoort ook geen enkel geluid vanuit deze relreligieuze beweging. Want zo noem ik het dan maar. Kritiek had op zijn minst door ėėn of andere imam gegeven mogen worden. Al is het maar om de god van hun vrede tegemoet te komen. Daar wil ik mee zeggen, dat ze zelf niet begrijpen  en kunnen aannemen dat dit geloof totaal gebaseerd is op wraak. De god van de wraak, de god zoals de bijbel dit beschrijft met inhoudelijke naam lucifer. Deze grote groepering islamieten denkt goed te doen want allen die de god alla niet hebben aangenomen zijn en blijven zwijnen en mogen volgens hun geschriften worden uitgebannen. Wij zien in hoevere zij hier al mee bezig zijn. Dat een regering het verzuimd en hiermee zich eigenlijk al schuldig maakt aan het veilig stellen van de openbare orde, maakt het er niet beter op. Is het niet hun Agenda! Ons toekomstbeeld, want welke idioot in het parlement heeft niet dat graantje meer kennis of scholing genoten om conclusie te trekken. Schapen zijn het richting slachtbank en ze hebben het niet eens door. 

Van het Christendom valt een hoop te zeggen. Niet door mij persoonlijk, want ben van geen ėėn kerk lid. Maar kan mij voorstellen dat het roomse en protestantse in het verleden aardig bruut te keer is gegaan. Met andere woorden en dit komt keihard over waren of zijn deze instanties schadelijk voor de mensheid, net als de islam! Wat in het verleden is gepasseerd voltrekt zich opnieuw,  alleen probeer ik dit wel in een bijbelse tijdlijn te plaatsen. Wij hebben het namelijk over God en lucifer.

God heeft een plan en gebruikt iedereen inclu lucifer om zijn doel te bereiken. Dat weet lucifer ook vandaar de moord en doodslag die hij mag uitvoeren op onze aarde. God weet exact elke beweging die er gemaakt word door welk individu dan ook. Dus moslim, Christen of wat voor geloof een mens aanhangt zijn levendagen zijn geteld. Uiteindelijk bepaald God dus wie aangereden word door een voertuig bestuurd door personages. God laat dus toe en elk mens kan in een catastofe terecht komen. "Let wel" de gene die niet de juiste God dient loopt meer risico. Ook dat is niet helemaal waar, maar geborgen voelen of zijn heeft met de juiste God te maken. Wat is dan de juiste God zou je zeggen, want een persoon met een bomgordel voelt ook zijn ware god!

De stelling blijft en nog voor dat gechriften geschreven zijn zoals wij die kennen. Is er een wet ontvangen door Mozes. Met daarin " gij zult niet doden" begrijp dan ook welke god u diend als u hier over nadenkt. Wij hebben een wil en God wil maar ėėn ding en dat is dat zijn wil is en zal geschieden. Hij wil dat elk mens van Hem houd, om de dood eenvoudige reden "dat  wij Zijn Schepping zijn". Begrijp je de juiste God niet en volg je je eigen wil of die van een ander dan verval je in grotere zonde en hang je e.v.t de verkeerde relegie aan met gevolg moord en doodslag.

Wie is dan de juiste God, ...Wie diend de juiste God,....

Het dienen lukt mij persoonlijk" nog niet zoals ik wil", ook ik loop net als een Israëlisch mens om het gouden kalf heen.

Maar geloof in de  God van Abrahan Isaac en Jacob, Zijn Vleesgeworden  Woord Jezus. 

Alles wijst namelijk naar Israël, Alles en iedereen wil Jeruzalem bezitten. Dus de ware God komt uit Juda

Hij alleen zal de islam verbieden Rebellio,  heb nog geduld ook Hij begrijpt uw verontrusting.

Groet

Qromwel op 25-08-2017 11:04

Piet 1 op 24-08-2017 08:02: Ik beschik over behoorlijk wat buitenbijbelse informatie (de bibliotheek van de voormalige Bond Nederlands Israël) Veel daarvan geeft te denken, maar voor mij is de klare evangelische taal bepalend. Ik geloof niet dat de Heilige Geest ons opscheept met een verzameling raadsels. De Wonderbaarlijke Conceptie is voor mij genoeg wonder. N.B. De foetus wordt voorzien van zuurstofrijk bloed door de moeder, want de foetuslongen zijn nog ingeklapt. Zie 'foetale bloedcirculatie'.

Dewevoga op 24-08-2017 09:26: Misschien overleed hij er wel aan en de nodige bijwerkingen. Zijn einde schijnt verschrikkelijk geweest te zijn.

Qromwel op 25-08-2017 13:57

Dewevoga op 23-08-2017 22:27: Er komt een gezelschap uit het Oosten, met misschien wel een groot escorte. Ik kan me voorstellen dat dit beroering wekte in Jeruzalem, gezien de nederlaag van Marcus Antonius tegen de Parthen niet zo heel lang daarvoor. Alleen in het Mattheus Evangelie is van dit bezoek sprake. een aantal wordt niet genoemd, laat staan hun namen. Het aantal drie is denk ik afgeleid uit het aantal genoemde geschenken. Met het goud kon Jozef misschien in het levensonderhoud  van zijn gezin in Egypte voorzien. Van zowel priesters als dominees heb ik nooit een bevredigende verklaring vernomen voor het feit dat dit allemaal niet in het Lucas evangelie staat. Maar ik heb het hier al vaker over gehad. 

Rebellio op 25-08-2017 14:44

Rebellio Verwijderd,  dit stuk is niet van uw hand maar heeft u gekopieerd en geplakt van het internet. U bent heel goed op de hoogte van de consequenties inzake auteursrechten en schadeclaims. Wilt u de rekening betalen wat in de duizenden euro's oploopt. Wat vindt uzelf van uw gedrag hieromtrent ?

Waarschuwing Rebellio ! Mod.

Rebellio op 25-08-2017 16:31

@Moderator, ik heb het boek hier zelf liggen.... En zoals u zelf schrijft een deel gecopieerd van een andere site zodat ik een en ander niet hoef te scannen. Ik verwijs naar het boek en heb er mijn eigen mening bij geschreven. Ik zie in mijn 'gedrag' dus geen enkele reden om problemen te krijgen met auteursrechten. Zoals ik schreef zijn dit een aantal kleine citaten uit diverse hoofstukken (gescheiden door puntjes) uit een dik boek. Het einige is dat ik de citaten uit een andere tekst heb gehaald. Dus een antwoord op uw vraag: ik zie geen rede tot verwijten, juridische problemen of een waarschuwing. U blijkbaar wel, en u heeft alle recht om dit niet te plaatsen maar volgens mij niet om deze redenen. Ik zou het jammer vinden omdat het een antwoord is op de opgeworpen vragen.

 

Rebellio, u draait. Hele stukken heeft u op uw - inmiddels  verwijderde- posting van het internet geplakt. Dat u het boek zelf heeft en in eerste instantie voornemens was een deel te scannen en het op het forum te plaatsen, dacht u dat dit niet onder auteursrechten zou vallen ?

U blijft volharden dat u met uw gedrag  ook geen enkele juridische grond ziet voor het risico op een schadeclaim. Ga u eens verdiepen in het auteursrecht voordat u zulke uitspraken doet om uw eigen gelijk te willen krijgen

Gelieve hier niet meer te posten. Mod.

Qromwel op 25-08-2017 22:00

goodmorning op 25-08-2017 01:39: In welke bijbelvertaling komt de naam Lucifer voor?

wardje op 25-08-2017 22:24

Twee reacties in vervolg  op Bollie 25-08-2017 17:19 gepost onder XN's artikel "Duitse media" van 24-8-2017. Voor het gemak plaats ik eerst  Bollie's reactie in zijn geheel bovenaan:          

Reactie 1. W: Uitstekend idee, in ieder geval om zijn argumenten van buiten te leren en ze persoonlijk aan moslims voor te leggen.  De meesten zitten zo stevig in hun dwaalleer verankerd dat daarin alleen door persoonlijke invloed iets los te wrikken valt. Niet zonder hulp van boven natuurlijk. Redetwisten is meestal alleen zinnig met joden, bij wie dat een traditie is. Bij anderen: een dispuut gewonnen en de christen is uit de gratie. Dank voor de posting van de link, ik had al andere filmpjes van dezelfde Joseph gezien, maar deze is zeer indrukwekkend en overtuigend.  ---   nogmaals de link, dit betreft het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=WZZjtbHaAyc  dat Bollie aanraadt onder moslims te verspreiden. Reactie 2. W:    "Heel hoopgevend vind ik is dat er de laatste tijd aardig wat moslims tot geloof komen."  Het is erg moeilijk aantallen of percentages te vinden. Toen ik het weer eens googelde kwamen er onmiddelijk twee sites naar voren over christenen die moslims werden.  Bekeerlingen zoals Joseph, die echt de Koran en bijbel kennen en een bekering zó kunnen verantwoorden, zijn er maar een handjevol op you tube te vinden.  De volgende site geeft geen concrete aantalllen maar heeft wel een aantal interessante overwegingen en bovendien een verhaal over een moslim-schoonheidskoningin, omwie het in de media bijna geheel  stilviel toen zij zich bekeerde tot het christendom...  ---   http://www.christianpost.com/news/muslims-converting-christianity-faster-than-christians-converting-islam-163855

Wardje op 25-08-2017 23:44

@Qromwel Lucifer. O.a. in de Vulgaat (6x) en de King James-vertaling. UItstekend artikel in Wiki-nl https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(religie), met overzicht van plaatsen ni de bijbel en vertalingen in nederlands.

goodmorning op 26-08-2017 00:08

Qromwel@

Lucifer betekent lichtbrenger, van het Latijnse lux ‘licht’ en ferre ‘dragen’ of ‘brengen’. Het woord Lucifer vindt men in de bijbel maar op één plaats – Jesaja 14:12 – maar alleen in de Engelse King James’ vertaling en in de vertalingen die zich daarop baseren: ‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, O Lucifer, zoon van de dageraad! . . .’ In de New Revised Standard Version wordt dezelfde passage als volgt vertaald ‘Hoe bent u uit de hemel gevallen, O dagster, zoon van de dageraad!’ In andere vertalingen vinden we: ‘O schitterende ster van de dageraad!’ (Moffatt) of ‘O morgenster, zoon van de dageraad!’ (Hebreeuwse bijbel). De King James vertaling is gebaseerd op de Vulgata, de Latijnse vertaling van Hieronymus. Hieronymus vertaalde het Hebreeuwse helel (heldere of schitterende) met ‘lucifer’, wat een redelijk Latijns equivalent was. En toch werd deze lucifer, de heldere of de lichtbrenger, door velen gezien als de naam voor Satan, de Heer van de Duisternis.

Hoe ziet u de heer van de duisternis, of welke naam moet ik aan hem koppelen?

Groet

Wardje op 26-08-2017 10:30

Rebellio op 25-08-2017 16:31 en 14:44 @Mod. De kwestie over de posting van Rebellio gaat over het aantal en de grootte van citaten.  Ik kan die kwestie niet beoordelen omdat ik de posting niet heb gezien. Uiteraard lijkt me zo'n vraag arbitrair. Zoals Rebellio zelf  ding ik niet af op uw beslissingsrecht over plaatsing  - u draagt zelf het risico - maar ik wil pleiten voor wedertoelating . Niet allemaal vertegenwoordigen we rede en redelijkheid hier, maar Rebellio zeker .

 

Beste Wardje en Noorderlicht: Het XN beheer bepaalt maar om u beiden van dienst te zijn nogmaals een uitleg.

Wie draagt in eerste instantie de verantwoordelijkheid als er vanwege schending van auteursrechten schadeclaims van duizenden euro's betaald moeten worden ?

Gaat u dat doen, wilt u financieel borg staan voor Rebellio die op geen enkele wijze aangeeft dat hij die site in grote problemen kan brengen en enkel bezig is met zijn eigen gelijk en gedraai.

Bedoelt u dát met het vertegenwoordigen van Rebellio's rede en redelijkheid ? 

Neen u gaat beiden  niet borg staan voor de kosten ,u wilt beiden die verantwoordelijkheid Niet dragen, enkel de lusten en geen lasten spreekt uit uw verzoek.

Verder geen discussies hieromtrent. Mod.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl