Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Anna op 14-08-2017 19:32

Witte Veder 15.04 uur.

Wat mij steeds opvalt dat RK mensen heel weinig Bijbel kennis hebben..... Het is nog steeds te merken dat in de RK kerk de Bijbel lange tijd niet door leken werd gebruikt. En de mis  latijn was....

Dat is heel erg jammer want het is een hiaat in kennis... want nu de kerk ( wat ik hier regelmatig  lees ) niet meer de " veilige " haven voor een aantal mensen is die hij altijd geweest is, komen deze mensen op het gebied van Bijbel kennis te kort..... staan ze in de kou.....Juist nu we het als Christenen steeds meer en meer " op eigen kracht " zullen moeten gaan doen.... Omdat religie naar de rand van de samenleving wordt gedrongen.... En zelfs voorgangers soms onzin verkopen...... ...... Religie in Nederland is verworden tot horizontalisme ( lief zijn voor elkaar ) maar het behoort verticaal te zijn...... Wij hebben een grote en machtige God die gediend wil worden....... en dat wordt in vele kerken/ gemeenten evangelische groepen enz... enz.... vergeten....Let op gelukkig niet in alle kerken...... maar wel veel..... 

Geloven mag nog, maar anderen moeten  er geen last van hebben, en als gelovigen tegengas geven bij een maatschappelijk probleem als " voltooid leven " het woord alleen al  dan moet je je mond houden " want dat moet toch kunnen " alles mag en kan en Gods regels en waarden en normen  worden met voeten getreden.....Dat kan niet ongestraft blijven......

Straks wordt moorden ook nog legitiem, want de islam religie propageert eerwraak..... op grond van deze religie mag je / moet je je vrouw of dochter doden als zij jou eer als man krengt..... Nou dwaal ik af ; maar Witte Veder lees mijn stukje aan Dewevoga maar..... groeten Anna 

Witte Veder op 14-08-2017 21:53

@Anna op 14-08-2017 19:32

Dat klopt Anna, dat katholieken weinig kennis hebben van de Bijbel. Zo maakte ik iemand er een keer attent op, die toch met het probleem zat dat haar kinderen niet meer naar de kerk gingen. Toen ik haar aanraadde om de Bijbel te gaan lezen, omdat er veel in stond en waar zo veel uit te halen valt, zei ze helaas meteen: "Maar dat doen ik niet." Het argument is dan ook, dat men katholiek is en het niet hoeft. Maar juist een avond bij Youth for Christ zag ik hoe waardevol het eigenlijk is om dat wel te doen. Ik had nog nooit zulke enthousiaste jongeren met Bijbel en al gezien. En van die mooie zakbijbeltjes ook. En zodra er een Bijbeltekst langs kwam, zochten ze het ijverig op allemaal. En het thema was juist voor katholieken eigenlijk frappant: "Want ik schaam mij het Evangelie niet." En dat is nou juist iets wat ons katholeken ontbrak. Ik ben er te weinig heen geweest om dat te leren. Wat een gemiste kansen bij ons.

Ik bedoelde o.a. deze Bijbeltekst Matt.9:36-38 in mijn eerdere reactie:  36 "Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. 37 Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. 38 Bidt daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst."

Ik weet niet of ik de bron van de Bijbelvertaling mag melden met jaartal. Ik heb verschillende Bijbelvertalingen, zo ook de nieuwste Bijbelvertalingen. Ik citeerde nu uit een protestantse Bijbelvertaling. Ik heb het vermoeden dat als hier christenen reageren, dat meestal protestant-christenen zijn,

Ja, zo ervaar ik het ook wat je schrijft. Voorgangers die niet de ware Leer verkondigen en dat het verworden is tot horizontalisme. Horizontaal en verticaal maakt het tot een Kruis. "Voltooid Leven" erg is dat. Mensen zijn eenzaam. Dat kan je soms zien aan mensen die euthanasie willen, want er komt bijna niemand meer (van de familie) op bezoek. Moorden wordt dan legitiem. Met abortus is dat in feite al zo. Moeder Teresa+ (R.I.P.) heeft toen al gezegd, abortus maakt de weg vrij om later elkaar te 'mogen' doden. We zien nu het wetsvoorstel 'Euthanasie bij Voltooid Leven'. Kardinaal Eijk heeft gezegd dat als het wetsvoorstel wordt aangenomen dat het dan fataal zal zijn voor ons land. Ik geloof dat helemaal, wat kardinaal Eijk zegt. Hij is arts geweest, dus hij weet én als gelovige én als arts waar hij het over heeft.

Verder is er zoveel aan berichtgeving in allerlei media, kranten, televisie, radio, Internet en op You Tube. Men ziet door de bomen het bos niet meer. Het maakt mij soms ook behoorljk onrustig. Dus even rust op de plaats. Eigenlijk wel fijn dat ik hier kan uitwijken. Tot eventueel later en anders een goede nachrust en Shalom Aleichem.

Esther op 14-08-2017 22:44

Goedenavond allemaal...

Ja, Anna op 19:32.. dat zeg je duidelijk. Wij hadden pas nog thuis een leuke discussie over de kerk. Mijn man zegt ook altijd... in de kerk moeten we niet geloven, we moeten geloven in God en Christus.

Soms denk ik wel een aan de woorden van Jezus, "Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, zal Ik in hun midden zijn". Matth. 18 : 20.

Het is bijzonder... want dat zegt de Heere niet voor niets. Ergens laat Hij al zien, dat het vooral gaat wat in ons hart leeft. Of je nu met velen bent, of met weinig... Als men echt bij elkaar komt in Zijn Naam, is Hij volledig aanwezig. Mooier nog, dan heeft ieder Christus ook in zich.

In veel kerken/gemeenten is het doods... als God en Christus daar niet zijn. We mogen dankbaar zijn, dat het nog niet overal zo is...  Die veilige haven is maar bij één... bij Jezus Christus. En ben je dan bij elkaar... dan is er leven. En waar leven is... daar kan men groeien, in de kennis van de Heere. Zowel héél persoonlijk als ook met elkaar.

De wereld woedt als een bezetene... er zullen nog donkere tijden aanbreken... maar alleen met de kracht van God en Christus kan men standhouden.

"En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen". Matth. 28 : 20.

Hartelijke groeten aan allen, Esther.

Lodewijk op 14-08-2017 22:47

Voor wie Engels begrijpt, er is net een video op YouTube gezet waar het heel leuk is te horen hoe een rabbijn zo dicht bij het bewustzijn is dat het God is Die via hem spreekt, maar het nog net niet door heeft:

"When Will the Messiah Believe in Himself? (NY)" https://www.youtube.com/watch?v=gXnx5VRGvDo

(Ik heb er wat onder gepost.)

Witte Veder op 14-08-2017 23:06

Is mijn reactie nog niet doorgekomen op Anna?

Henk op 14-08-2017 23:30

Esther op 14-08-2017 22:44 In alles mee eens.

Witte Veder op 15-08-2017 00:05

Re. op mijn eigen reactie 14-08-2017 23:06. Toch wel; niet goed gekeken. Excuus aan moderator.

Beste Witte Veder, u bent nogal ongeduldig. Op een forum leren de gasten elkaar eerst kennen, geef uzelf en de andere gasten de tijd. Mvg. Mod.

Andrzejalem op 15-08-2017 00:22
[url=http://www.kamienwroclaw.pl/forum/member.php?action=profile&uid=34159]Good question[/url]
Cees op 15-08-2017 02:15

@Witte Veder op 14-08-2017 15:04 .'Onderzoekt alles, behoudt het goede." zegt Paulus ergens.

Hoewel het mij duidelijk is dat jij de strekking van hetgeen Paulus ons hier voorhoudt goed verstaat, toch voor wellicht enkele meelezers even het volgende:

Paulus zegt niet dat we Alles maar moeten onderzoeken!

Er staat: beproeven, beoordelen. toetsen. En dat als een gevolg van iets en niet als een zomaar te starten activiteit.

Paulus zegt en bedoelt dat wanneer we met iets te maken krijgen dat ons vreemd voor komt (uitingen gedaan in de gemeente of bijvb. insluipers in de gemeente die een bepaalde leer verkondigen), dat we dan moeten beproeven of dat in overeenstemming is met wat de Bijbel ons leert.

Deze tekst wordt vaak aangehaald als excuus om zo'n beetje Alles wat zich maar op het religieuze vlak bevindt, te gaan onderzoeken.

1 Thessalonicensen 5:21 "Beproeft alle dingen; behoudt het goede".

Over de gelovigen te Berea zegt Paulus het volgende:

Handelingen 17:11 'En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren'.

grt. Cees.

Esther op 15-08-2017 02:21

Dank u wel Henk.

Vriendelijke groet, Esther.

Witte Veder op 15-08-2017 05:26

@Mientje,

[(vanaf ander artikel, zoals beloofd): @Mienjte 15-08-2017 01:07 : Beste Mientje. Ik plaats mijn reactie op het geloofsforum. Daar zul je mijn reactie zien, tenminste als deze en de volgende reactie zal worden geplaatst. Vrede voor jou!]

vervolg:

Beste Mientje,

Er zijn altijd nog mensen die er wel vertrouwen in hebben om te huwen en kinderen te krijgen. Elly en Rikkert zongen dit al in de jaren zeventig van de vorige eeuw: "En ze aten en ze dronken en alles ging zijn gang, behalve Noach die Gods Woord ter harte nam.".

Maar een moeder, met inmiddels volwassen kinderen zei mij eens: "Deze tijd is de moeilijkste tijd om je kinderen in groot te brengen." Zelf ben ik nooit gehuwd geweest en ik heb geen kinderen.

Zie verder ook wat Jezus zei tijdens zijn Kruisweg over een tijd die zou komen met betrekking tot vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden: Lucas 23:27-29 voor het plaatsen in de context Lucas 23:26-32 en de verzen 33-43. Het is het hoofdstuk over de Kruisweg en en kruisiging van de Heer Jezus Christus. Opvallend is vooral vers 29. In vers 40 wordt de vraag gesteld van de ene misdadiger naar de andere: "Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat?" We zien vaak in ons land dat de vrees voor God er haast niet meer is. Er wordt gespot en gevloekt op de radio en televisie en je mag er niets van zeggen, immers: "Vrijheid van meningsuiting." Zij zullen, als zij zo doorgaan, ook niet onder Gods vonnis onderuit kunnen komen. En God alleen weet hoe dat uit zal pakken.

Voor ons geldt met betrekking tot (andere) zondaars: "Wie zonder zonde is werpe de eerste steen."

Hoeveel mensen verlangen niet naar een wereld vol van vrede en meer geluk. Hoevelen nemen Gods Woord niet ter harte en gaan liever hun eigen gang. Maar deze wereld moet kennelijk eerst voorbij gaan, voordat Christus opniuew Zijn Koninkrijk kan vestigen hier. Maar alles gaat op God's YHWH tijd. Niet op onze tijd.

We kunnen allemaal zien, dat het op deze manier zoals het nu gaat in de wereld, niet lang goed meer kan gaan? Het gaat eigenlijk al heel lang niet goed meer, kunnen we wel stellen. Tien jaar terug dacht ik al van: "Wat is de wereld toch onrustig." Het is nu nog erger dan weer tien jaar terug. Al met al toch heus beangstigend, zeker ook voor gezinnen met (jonge) kinderen. Zonder God lijkt het me op en in deze wereld geen doorkomen aan.

Qromwel op 15-08-2017 06:46

Witte Veder op 14-08-2017 21:53: Als ik een bijbelcitaat wil plaatsen log ik in op debijbel.nl, kies voor 'begin te lezen', kies een of meer bijbelvertalingen, kies het betreffende bijbelboek, selecteer tekst, kies voor kopiëren en plak hier. De Gereformeerde Bijbel Stichting is 's zondags niet bereikbaar!! Figuurlijk gesproken roomser dan de paus.

Witte Veder op 15-08-2017 09:36

reactie op 15-08-2017 00:22

Voor insiders zeker? Strange, very strange!

Dewevoga op 15-08-2017 12:43

 

@Anna op 14-08-2017 19:13

Dank u. Ik heb de oorlogen van Israël als voorbeeld gegeven, omdat dit in de huidige tijd speelt evenals uw voorbeeld met de afgeschoten raket. Dit heb ik gedaan omdat iemand die niet bekend is met de gebeurtenissen uit de Bijbel erover na kan denken dat dit buiten gewoon is. Door de link over “Has Science discovered God” erbij te plaatsen zou het misschien nog meer inspiratie geven om meer over het geloof te weten te komen.

Er staat een stukje in over de kansberekening over het ontstaan van het universum, die vergelijkbaar zijn met kansberekeningen over de profetieën in de Bijbel, die exact uitgekomen zijn honderden jaren nadat ze gedaan zijn. Dat is onvoorstelbaar. God voerde en voert zijn plan tot op de komma uit. Door de verspreiding van Israël tot uitersten van de aarde en daardoor het evangelie in de volksmond Joods-christelijke samenleving, eerst de Mozaïsche wetten, en daarna de apostelen met het nieuwe verbond.

Ik kwam hier achter doordat u een paar jaar geleden schreef dat u met vakantie naar Israel ging. Daar ik dat ook van plan was, kocht ik een boek over Israel voor inspiratie van wat ik wilde bezoeken. Dat boek was niet wat ik bedoelde, maar het was een tocht die het volk Israel maakte tot de uitersten der aarde. De referenties aan de Bijbel controlerend en bronnen op het internet gevonden te hebben, maakten mij duidelijk dat Gods plan diep verborgen werd. Handelingen 2, waarin de Meden, Babyloniërs en Parthen worden genoemd, dat zijn Joden en leden van de overige stammen die Joodse feesten vierden in Jeruzalem naar de Joodse wet.

In onze geschiedenis leren wij niet dat de Romeinse wereldmacht een misschien wel sterkere tegenhanger had nl. de Parthen. Er staat ook een hoofdstuk in over de ontbrekende jaren van Jezus leven die hout snijden. Op twaalfjarige leeftijd verbaasde hij de Schriftgeleerden al, zou Hij die inspiratie achttien jaar kwijt zijn voor Hij op zijn dertigste in Israel begon te prediken? Nee, Johannes schreef hierover Deze is de discipel, die van deze dingen getuigt, en deze dingen geschreven heeft; en wij weten, dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven wierden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen.

Het spoor dat het Israëlische volk naliet is te volgen en men ziet in de huidige tijd hoe men tegen de blanken is. Dit past volgens mij wel in Gen. 9:27 Moge God Jafeth uitbreiden, en hij zal wonen in de tenten van Sem. Ik vond ook ergens op het net dat er Assyriërs (Semieten) al 300 tot 500 jaar na de zondvloed naar Ierland vertrokken en dit past wel in de geschiedenis, maar niet zoals wij dit uit de boekjes leerden.

Rebellio op 15-08-2017 14:45

@Cees & Witte veder, ik schreef er een paar dagen geleden nog over: 1 Thessalonizenzen zegt helemaal niet dat we alles of maar een onderdeel van iets in het algemeens moeten bestuderen. In de twee genummerde verzen ervoor staat namelijk: "...Dooft de Geest niet uit, kleineert profetieën niet, maar toetst alles, behoudt het goede;" Het wordt gescheiden door komma's, het is één zin, het gaat over profetieen die in de Bijbel worden verteld. Die moet je bestuderen en het goede ervan bewaren....

Dewevoga op 15-08-2017 16:54

Onderstaande site wil ik ook graag delen. Het gaat over Israel en wat wij er voor kunnen doen. Bart Repko houdt God aan zijn beloften. Luister maar eens naar zijn youtube opnames. Het maakt ook deel uit van Rm 25:32.

http://neverbesilent.org/nl/2017/08/jesaja-62/

Qromwel op 15-08-2017 16:56

Dewevoga op 15-08-2017 12:43: In het jaar -36 werd Marcus Antonius door de Parthen verslagen. Daarmee werd tevens de oostgrens van het Romeinse Rijk bepaald! 

Witte Veder op 15-08-2017 17:33

Cees op 15-08-2017 02:15  | Rebellio op 15-08-2017 14:45,

Bedankt voor de verduideliijking over het onderzoeken / toetsen in 1 Thessalonicensen 5: 19-20

1Tess.5: vers 19-20 Dooft de Geest niet uit, kleineert profetieën niet, 21 maar toetst alles, behoudt het goede.

In een andere vertaling (een katholieke Bijbelvertaling) staat in 1 Tess. 5 de verzen 19-22:

 • 19 Blust de Geest niet uit,
 • 20 kleineert de profetische gaven niet,
 • 21 keurt alles, behoudt het goede.
 • 22 Houdt u verre van alle soort van kwaad.
Esther op 15-08-2017 17:39

Hallo allemaal...

Rebellio, die mooie tekst uit 1 Thess. had je aangehaald toen tegen Goodmorning en mij.

Het is waar... we mogen de profetieën niet kleineren... en de H. Geest niet uitdoven. De profetieën die in de Bijbel staan... zijn niet allemaal even duidelijk. Het probleem is dat velen er een eigen draai aan geven.

En juist dát maakt het zo moeilijk. Veel profetieën moeten bij veel mensen passen in hun denkbeeld... en dan ontstaat er verdeeldheid.

Eén grote groep is zó gericht op alles wat met Israël te maken heeft, dat alle profetieën moeten passen in hun eigen Israëlbeeld. Alles moet passen in het beeld van eigen denkwijze. 

Andere denkbeelden is op de één of andere manier niet mogelijk. Kom je met tegengas... ook vanuit de Bijbel... of met bepaalde teksten die het tegendeel geven... is er meteen verdeeldheid.

Anderen zijn weer héél gericht op Openb. daar ontstaan ook allerlei verschillende denkbeelden en visies... en wéér  verdeeldheid. En zo kun je met elkaar nog wel een aantal voorbeelden verzinnen.

Gods profetieën zijn er niet om ons zo te bevredigen... ze zijn er om te laten zien Gods plannen met de wereld. Niet onze plannen en onze denkbeelden. Waar Zijn Zoon Jezus Christus het middelpunt van is. Alles draait om God en Zijn Christus...

Dooft de Geest niet uit... dat is zo waar... máár toch zijn er onder ons en ook gewoon in onze eigen omgeving/gemeente/kerk, dat er ontzettend veel verdeeldheid is, juist ook over Bijbelse profetieën. Dat bedroefd toch de H.Geest.

En ja we moeten onderzoeken... maar ik krijg de laatste tijd wel steeds een gevoel om wat geopenbaard is, gewoon maar voor jezelf te houden. Dan komt er ook niet zo'n verdeeldheid... waar zo vaak de liefde door verdwijnt.

Maar... ik besef ook wel dat dat ook niet de oplossing is. Je wilt het juist met elkaar delen... en daar krijg je ook zovaak weer tweedracht van.  Moeilijk hoor... misschien dat God YHWH en Zijn Christus het ons duidelijk maakt.

Er zijn voor mij nog genoeg profetieën die ik niet helemaal begrijpt... die leg ik naast me neer, bid er voor... en als God het op Zijn tijd duidelijk wil maken, dan weet ik ook dat ik er dan pas klaar voor ben... en niet eerder.

Het diepst belangrijkste is Jezus Christus... en dat vind ik soms al moeilijk genoeg, om Zijn wil te doen. Alle dagen heb ik Jezus reinigende, kostbare bloed nodig... om steeds meer te groeien... Het is vallen en weer opstaan, maar wél aan Zijn hand. Hij is er altijd bij...

Fijne dag allemaal... vriendelijke groet, Esther.

mientjei op 15-08-2017 18:22

@ witte veder   ik heb uw reactie gelezen en ter harte genomen,, bedankt en vriendelijke groet  Mientjei

Tom Hendrix op 15-08-2017 18:49

@Esther: 22.44. uur, op 14/8. Beste Esther, inderdaad, slechts bij de Here Jezus, zijn we veilig geborgen. HIJ en alleen HIJ; is "de weg, de waarheid, en het LEVEN".  Dat geeft bemoediging en zekerheid in mijn leven. De Here Jezus, heeft het voor mij mogelijk gemaakt, om een kind van God te zijn. Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. Ik zit echter met een vraag, men heeft het over de opname van de Gemeente; het is mij niet geheel duidelijk, kun jij mij daar wat duidelijkheid over geven, Esther?  Groet: Tom.

Dewevoga op 15-08-2017 19:28

@Esther op 15-08-2017 17:39

U stelt: Er zijn voor mij nog genoeg profetieën die ik niet helemaal begrijpt... die leg ik naast me neer, bid er voor... en als God het op Zijn tijd duidelijk wil maken, dan weet ik ook dat ik er dan pas klaar voor ben... en niet eerder.

Ik denk dat we dat allemaal doen

Het diepst belangrijkste is Jezus Christus... en dat vind ik soms al moeilijk genoeg, om Zijn wil te doen. Alle dagen heb ik Jezus reinigende, kostbare bloed nodig... om steeds meer te groeien... Het is vallen en weer opstaan, maar wél aan Zijn hand. Hij is er altijd bij...

Helemaal mee ens

Over uw opmerking over Israel voel ik mij wel aangesproken. Het draait allemaal om Israel. Als het aan de wereld ligt verdwijnt dat gewoon. Probleem opgelost. Maar God liet de profeten profeteren vanwege Zijn Naam die in discrediet gebracht werd door Zijn volk waaraan Hij zijn beloften gegeven heeft en om ze daaraan te herinneren. En die beloften houdt Hij.De belangrijkste was voor de hele mensheid, het zenden van de Verlosser, Maar de overigen zijn niet vervallen. Dat maak ik op uit de Bijbel. Als voorbeeld geef ik weer Rm. 11-24:32 De bekering der heidenen en het behoud van Israel.

 • Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden?
 • Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
 • En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
 • En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
 • Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
 • Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
 • Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;
 • Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen.
 • Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.

Dit is wat ik begrijp en ik wil echt niet onderuit halen.

 

Rebellio op 15-08-2017 20:15

@Esther, tja verdeeldheid. Wij Westerlingen zijn van de feiten, de Joden meer van de discussies. De Talmoed staat bekend om zijn discussies. De reden dat er gediscussieerd wordt is om de Waarheid te achterhalen. Het Jodendom is een zoektocht naar de Waarheid, de absolute Waarheid is God. Ik denk dat de tekst hier op doelt. Blijf zoeken naar God, blijf open staan, en dus eigenlijk: blijf twijfelen. Het uitgangspunt is dan juist openheid en niet verdeeldheid. Maar Wel vanuit kennis, laat je kennis groeien door onbevangenheid. Maar dat moet wel van twee kanten komen he, ik ken het probleem...

Anna op 15-08-2017 20:48

Dewevoga 12.43 uur

Dank voor uw uitgebreide reactie.... Ik was blij verrast door de website Y-jesus waar u naar verwees in uw vorige bijdrage ik heb hem ( gedeeltelijk gelezen " tijd" ) en in mijn favorieten gezet.. zeer de moeite waard..... Ja, het is onvoorstelbaar hoe nauwkeurig God aan  het werk is met zowel zijn volk Israël,  als wel het universum en ook de christenheid en de hele wereld die ook onder Zijn bestuur valt ook al willen velen dit niet horen.... En dit zelfs proberen te ontlopen door een grote wereld regering ( NWO ) te stichten, met een grote wereld religie........ En hoe wij zien vandaag de dag en erop reageren, dat iedere titel en jota vervuld wordt..... Dat maakt mij blij want het klopt echt helemaal. Dan is ons voorbeeld de mensen van Berea; Paulus bracht daar ook een nieuwe leer en zij bestudeerden het Oude Testament om te zien of het schrift getrouw was wat hij vertelde.... en het was juist!   En nu wij Christenen,  na 1948 af moeten rekenen met de vervangingsleer is dit net zo nieuw voor velen....... 

Ik ben niet zo behendig met de " kans berekeningen " die u noemt maar wat ik er van weet is dat  in de Bijbel alle plaatsen en alle namen van mensen ook allemaal een getals waarde hebben..... en dan zijn daar ook wonderbaarlijke combinatie' s in te vinden die ook profetisch zijn.... In het Hebreeuws kende men geen getallen en iedere letter had een getals waarde.... het is inderdaad onvoorstelbaar  hoe nauwkeurig profetieën worden aan gegeven.... Ds. Henk Poot houdt zich daar vaak mee bezig misschien kunt u iets ( lezing?) van hem op internet vinden... 

Wat mij ook verraste was het boek wat u kocht omdat u naar Israël wilde..... Wat bijzonder dat u dit " toevallig"  in handen kreeg " ( dit is u echt " toegevallen" ) Ik kan u ook een boek aan bevelen " Waarom  Israel  " van Ds. Willem JJ Glashouwer.... dit is een boek wat Bijbels inzicht geeft in " Wat de terugkeer van Gods uitverkoren volk ons te zeggen heeft vandaag de dag" ......... En het handeld over het verband tussen de terugkeer van het Joodse volk en de komst van de Messias van Israël, en de daarmee verband houdende vraag; Realiseren  wij ons wel in welke fase van de wereld geschiedenis wij leven.... Nadat het Joodse volk bijna 2000 jaar verstrooid zijn geweest terugkeert naar hun land......Goed boek ! in vele talen vertaald.... 

De geschiedenis gaat zeker samen met de loop van de Bijbel en vooral bij  het stichten van de kerk als instituut zijn er grote fouten gemaakt die we als Christenen nooit herkend hebben maar deze vervangings leer wordt nu met het herstel van Israël onhoudbaar..... En we hebben gezien hoe volken de religie van hun leiders " opgedrongen " werden en hoe de joden daar steeds " tussenin " zaten..... met de inquisitie en vervolgingen..... Maar in feite is het opstand tegen God zelf want de mensheid kan God niet meer raken omdat Jezus zijn middelaars werk heeft volbracht, dus stort de wereld zich dan maar op het " liefste " wat God heeft "zijn eigen geschapen volk.... de Joden, en dit zal zich blijven herhalen tot de komst van de Messias..... 

In uw reactie 16.54 uur schreef u over Bart Repko " Never  be silent..... " Ik ken hem persoonlijk en ben vaak met hem  ( soms ook Albert ) mee geweest op de muren van Jeruzalem.... Om 9 uur s' morgens Van de Jaffa poort naar de Sion poort al proclamerend wat God beloofd heeft aan het Joodse volk ; geweldig...... Daar heb ik veel.geleerd....Daar is het haast tastbaar wat in de Bijbel geprofiteerd is... geweldig...... Ik heb daar goede herinneringen aan.... ( soms wat radicaal !) Misschien ga ik  in oktober weer met hem mee, dan ben ik weer met een groep in Israel.......Als u in de gelegenheid bent kan ik u een reis naar dit bijzondere land van harte aanbevelen.......Mag ik u advies geven ; zoek dan wel een goede Christelijke reisorganisatie omdat daar de Bijbel centraal staat.....( ik ben RL in Israël )  Ik wens u veel zegen met uw Bijbel studie het is heel verhelderend.....en Bovenal Gods zegen;  Shalom Anna. 

Witte Veder op 15-08-2017 21:43

@Anna, @Esther, @Mientjei en @andere belangstellenden,

Kennen jullie de profetieën van de Tien verloren stammen van Israël? En welke stam in ons land gekomen is? Dit is zo'n bijzondere geschiedenis, waar ik onlangs op stuitte. Eén van de twaalf zonen van Jakob is of zijn nazaten gekomen over zee naar de kustlanden. En nog meer. Het staat letterlijk geprofeteerd in de Bijbel. Ik weet niet of er belangstelling voor is, anders geef ik morgen de links waar je het kunt vinden op Internet. Zelf op zoek gaan kan ook, misschien kon je er dan vanzelf wel achter. Fijne avond en een goede nachtrust!

Nieuw Begin op 15-08-2017 22:23

Mijn stellige overtuiging is dat juist de (ongelovige) wereld moet weten dat Jezus Christus ( door Zijn Geest ) de atoomdood voor alle wil en kan volkeren tegenhouden. Er zijn miljoenen gedachten te maken over wat de Bijbel ons voorschotelt ten aanzien van de eindtijd. En toch zullen de ware Christenen het laatste woord spreken en Niet de (atoom) wapens want de Eeuwige wil het Vrederijk geven door de bekering van gans Israel to de eigen Messias in wie wij al mogen geloven uit Genade alleen. En het hart van de koning is in des Heeren Hand.


Laten we toch niet te klein denken van onze God! Want Hij doodt en doet herleven! De wereld hoeft niet te eindigen als een rooksliert in het heelal. Hemelse vreugde , de Zon van Openbaring 10, zal schijnen en daardoor de sluwe Satan uitwerpen en neerwerpen en wereldwijd zal het uitverkoren Israel de Naam van hun Masjiach gaan claimen als enige oorzaak van eeuwige zaligheid, beginnende al hier op aarde. Dat is het Evangelie waar nog altijd een meerderheid op aarde in gelooft, welke denominatie men ook mogelijk aanhangt. Christus is de Vredevorst, daarom bid voor de vrede van Jeruzalem want van daaruit zullen alle volkeren der aarde worden gezegend.


Jeruzalem niet alleen geografisch te zien maar als centrum van het komende Koninkrijk God's op aarde waar Jezus Zelf ons heeft geleerd om voor te bidden, dat het kome moge. Voor de 'grote en zeer vreselijke Dag des Heere' zal God toch nog geven de bekroning op Jezus' arbeid t.a.v. Zijn Bloedstorting op Golgotha voor de zonden van God's volk namelijk de machtige profetie des Here Jezus Zelf: gij ( priesters van Israel vertegenwoordigd door Kajafas) zult Mij niet meer zien totdat ge zeggen zult: Geprezen is hij die komt in de naam des Here. Dat gaat komen! En pas veel later ( 1000 of misschien wel een miljoen jaar?


Wie het weet mag het zeggen al denk ik zelf circa 100 jaar) de definitieve oordelen over deze aarde waarna er geen aardse tijd meer zal zijn omdat de kosmische rampen de aarde als een boekrol hebben opgerold en de eeuwigheid aanvangt , voor de een als een heerlijkheid, voor de ander als eeuwige gruwel. De Here is waarlijk opgestaan en er valt geen mus ter aarde zonder dat Vader het weet en heeft Jezus Zelf niet gezegd: gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen maar het einde is het nog niet! Verwacht dan het komende Vrederijk waarover alle profeten onder oud-Israel hebben geschreven en ook de Here Jezus Zelf ( Math 24 ) en leef voor de Koning der Joden en zegen het dwalende Joodse volk in alles, ook met uw portemonnee want er zijn veel behoeftigen in het Heilige Land. Ik wilde dit graag toch even gezegd hebben. En bid alstublieft voor de Shalom van Jeruzalem de stad van de grote Koning! Shalom allen! 

Anna op 15-08-2017 23:28

Esther 17.39 uur.

Het is inderdaad soms moeilijk om profetieën te duiden, en u stelt dat een groep zo gericht is op alles wat met Israël te maken heeft dat alle profetieën in hun eigen  Israël beeld moeten passen........Helaas ben ik dat niet met u eens. 

En wel om de volgende reden. De Bijbel is een door en door Joods Boek. Het is geschreven door Joden en Voor Joden pas in het nieuwe testament en dan pas nog in Handelingen 10 komt Cornelius , de eerste niet Jood erbij..... en pas dan gaat het evangelie ook naar de " niet Joden heidenen" Bedenk dat het nieuwe verbond ook met Israël is gesloten.....

-Het Joodse volk is het kanaal dat God gekozen heeft om de wereld te zegenen.

-Gods relatie met Israël is de wortel van de kerk / gemeente.

-Joden zijn niet zonder God,; ze hebben een blinde vlek voor Jezus.

- Het " licht " over  de heidenwereld gaat langzaam uit, het licht over Israël begint langzaam aan te gaan.

- Bidden om de vrede van Jeruzalem psalm 122 :6 is bidden om de vrede van de wereld.

Al bladerend door de profeten is het opvallend dat wanneer God spreekt ( niet ik met een eigen draai, dat zal ik u onderaan aantonen ) over Israël, zijn oogappel dat hij gebruik maakt van de Ik Zal vorm. Alsof hij zeggen wil wat er ook gebeurt en hoe onmogelijk de omstandigheden ook zijn ik zal ten aanzien van jullie woord houden er is geen plaats voor twijfel..... Als God iets zegt dan kun je daar ook,van opaan...... Beloofd is beloofd......

Hier een aantal teksten waarin God duidelijk aangeeft wat Israël voor Hem betekent en wat Hij aan Israël beloofd....

God neemt zelf het heft in handen en zegt; Ik zelf zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël . Ik zelf zal Israël redden , ik zelf zal naar mijn schapen omzien , ikzelf zal voor ze zorgen, ik zelf zal ze uit alle landen bijeen brengen, ik zelf zal zuiver water over Israël uitgieten, ik zelf zal Israël een nieuw hart en een nieuwe geest geven..... Teksten uit Amos 9:14 en Ezechiel 34:11 -16 en 36: 22-26       

Eis van mij en Ik zal U de heiden volken als uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. Psalm 2:8 ( dat is nog toekomst)

In gerechtigheid heb Ik de Here , jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, Ik neem je in dienst voor Mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken Jes 42:6

Tot uw ouderdom toe zal Ik dezelfde zijn, ja touw grijsheid toe  zal Ik u dragen; ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen, Ik zal u dragen en redden. Jes 46:4

Hij zei ; Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken , opdat de redding die Ik brengen zal tot aan het einde  der aarde reikt..... Jes 49:6 

Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,  Zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal u niet vergeten... Jes 49:15 

Ik heb je slechts een ogenblik verlaten , maar met open armen Zal Ik je weer ontvangen. Ik verborg Mijn aangezicht voor je in laaiende toorn één ogenblik lang , maar Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de Here die je vrijkoopt... Jes54:7,8 

Roep tegen het noorden; Kom terug, ontrouw Israël- spreekt de Here- , dan zal Ik Mijn woede laten varen, want ik ben vol genade, niet eeuwig duurt mijn toorn- spreekt de Here Jer 3:12 

Zo waar de Here leeft , die het volk van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen Hij  het verdreven had. Ik zal hen terug brengen naar hun land, dat Ik hun vooroudersgegeven heb... Jer 16:15 

Zo kan ik nog heel veel profetieën noemen....... .... lees ze letterlijk....  de laatste slaat duidelijk op de val van het communisme in Rusland wie had 50 jaar geleden ooit gedacht dat de Russiche Joden uit Rusland weg konden komen.......

Nog en hele mooie; Dit zegt God de Here ; Ik zal het volk van Israël bijeenbrengen vanuit de landen waarheen het is verstrooid..... zo zal ik alle volken laten zien dat ik Heilig ben. De Israëlieten zullen weer wonen in hun eigen land, het land dat ik aan mijn dienaar Jacob heb gegeven... Ez 28:25.

Israel is niet slechts een interresant thema.... volstrekt niet ( zou Paulus zeggen) Israël is de spil waar omheen  Gods reddingsplan zich ontvouwt........ Via Israël komt het heil tot de wereld....Jezus Gods enig geboren Zoon en Israël Gods eerstgeboren Zoon zijn beide Gods Diensknecht..... Zij zullen de grote opdracht vervullen .. Eenmaal zullen we Jezus zien ;verenigd met,  en in Israël. ( Jeruzalem!!) Shalom Anna. 

goodmorning op 16-08-2017 02:58

Ben Jezus dankbaar dat Hij voor u en mij gestorven is aan het kruis. Doordat Hij ons is voorgegaan in de dood en al onze zonde hierin heeft meegenomen kunnen wij behouden zijn. Voor zowel Jood als Griek geeft Hij eeuwig leven, ...moeten wij wel voor Jezus kiezen! Want niemand komt tot de Vader dan door Mij alleen, ben Jezus echt dankbaar voor mijn redding. 

Ik vrees God, omdat Hij te groots is in al zijn werken. Hij begon en al wat ik niet bevatten kan in tijden van " nu"  tot aan de eerste zonde op aarde, Hij zal eindigen. Dat heeft Hij immers geschreven.

Het vleesgeworden Woord,.. hoe dicht staat God naast ons door zijn zoon Jezus Christus. Begrijpt u het, ik niet! 

Als ik het begrijpen kan, krijgt u alle antwoorden.

Piet 1 op 16-08-2017 09:21

Esther op 15-08-2017 17:39,

Waar Nederland wereldkampioen in wordt.....

Aan het woord is Josie Hagen, die dit jaar op verscheidene plaatsen in ons land haar profetische boodschap bracht. Josie: “Eén en twintig jaar geleden gaf een profeet mij een woord: ‘De tijd komt dat God je gaat terugbrengen naar je land, naar België en Duitsland. Als de Heer je terugbrengt naar Nederland, zal Nederland staan op de rand van de opwekking en daar zul je worden gebruikt als een speerpunt, als een stem om profetische te spreken.’”Eindtijdkerk“Nederland is uniek in de ogen van God. Maar er zijn krachten aan het werk in dit land, in de geest, die jullie identiteit willen overnemen. Maar ik geloof dat God niet toestaat dat dat gebeurt. Want het unieke en de kracht van het volk van Nederland wil God ongetwijfeld gebruiken voor de rest van Europa. Ik geloof dat Nederland een soort doorgangspoort is voor een eindtijduitstorting van Zijn Geest in Europa. De bevrijding in de geest geschiedt door Gods leger, in Zijn kerk. Wij zijn de eindtijdkerk, wij zijn Zijn Lichaam, Zijn volk. Het is tijd om te komen tot een krachtig Christendom, om in het vuur van de Heilige Geest te komen. Het is ons mandaat om Nederland geestelijk terug te winnen voor het Koninkrijk van God. De ongelovigen zullen het niet doen, wij hebben die opdracht van God.”Toekomstvisie van God“De 5e van de 5e maand van 2005. In die dag zitten drie vijven en dat heeft een diepe profetische betekenis. De 3 betekent Goddelijke volmaaktheid en éénheid. De 5 betekent genade, hemelse gunst, liefde, volkomenheid, het is volbracht; dat betekent het voor onze kerk. Ik geloof dat er een hemelse gunst komt voor dit land.Ik wil een visioen dat God me gaf aan u doorgeven. Ik kreeg dit in Melbourne en een tweede keer in mei van dit jaar op het eiland Patmos. Ik zag Nederland als een landkaart en op hetzelfde moment zag ik ook de rechterhand van God, die naar beneden kwam, naar Nederland. Die hand kwam naar die landkaart toe en ging de grond in, dieper en dieper, tot Gods hand daar was, waar de wortels zitten, de geestelijke wortels. En ik zag Gods hand Nederland losschudden. Nederland werd langzaam losgemaakt met zijn wortels, vrijgemaakt. Sommige wortels zaten heel diep, geestelijke geschiedenis van eeuwen terug. Sommige waren korter, er waren er veel, maar de kracht van God maakte Nederland los van die slechte geestelijke geschiedenis. Het was zoveel geschiedenis dat het als het ware een bolwerk vormde tegen de toekomstvisie van God. Er stonden dingen op die wortels geschreven: religie, heidendom, toverij en al die zaken welke te maken hebben met koninkrijken die anti-God gebouwd werden. Oude tradities, religies, methodes, overspel en vrijmetselarij die ingebed waren in de geestelijke geschiedenis van dit land.”Schudden“Het is bevrijdingstijd voor Nederland. Geestelijk Nederland, sta op, kom uit je lauwheid en je tradities en je systemen van mensen en van het eerder je eigen koninkrijk bouwen dan het Koninkrijk van God. Religie heeft Nederland lang genoeg in haar greep gehouden, maar God legt het bloot. Het vuur van God gaat vallen, dit zijn de dagen waarin de Heilige Geest het kaf van het koren gaat scheiden, wat echt is en wat niet. Het is een apostolische uitstorting van Gods gunst, genade en barmhartigheid; het komt en het komt snel. Want God gaat dit land nog een keer schudden om de vreze Gods terug te brengen in Nederland.In Amsterdam gaf de Heer mij enkele dromen over dit land.Ik zag Nederland helemaal onder water, alleen de daken van de huizen waren nog zichtbaar en soms een topje van een molen. Ik zei: ‘Heer, wat is dit?’ Toen ik die vraag stelde leek het water steeds helderder te worden, met zoveel glorie dat –in de droom- ik niet eens meer naar het water kon kijken; het werd kristalhelder. Toen sprak de Heilige Geest tegen mij: ‘Het is de uitstorting van het levende water en het licht in Nederland.’In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel wit pak aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ijs van de kanalen veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; daarna ging hij naar de hemel en mijn droom was voorbij.”Eindtijdglorie“God heeft Zijn overblijfsel klaar, verspreid over geheel Nederland, dat alleen maar Hem zal aanbidden in Geest en in waarheid. We moeten bidden: Heer, geef barmhartigheid voor Nederland, barmhartigheid voor rebellie, voor slechtheid, voor de regering en de koninklijke familie, we staan op de bres. Vragen om vergeving voor dit land, voor zijn geschiedenis, de vele generaties. We moeten de weg des Heren bereiden, want er is iemand op komst, zoals Johannes de Doper zei: ‘Er is één die na mij komt.’ De eindtijdglorie komt. Zijn we er klaar voor? We hebben evenals Johannes de Doper een confronterende zalving nodig, die overheden en de wereldse heersers in Nederland confronteert. Wij moeten de religieuze systemen, de denktrant, tradities, valse koninkrijken, het overspel en de tolerantie in dit land confronteren.In een andere droom zag ik boven Groningen een open deur. Het was in de richting van Noord-Holland en ik zag de Heer staan in die opening en Hij liet stromen van glorie los. Het raakte Groningen en al de provincies in het noorden. De glorie bezocht gemeenten en samenkomsten en kleine gebedsgroepen, bij hen waar we het ’t minst verwachten.”Echtheid“God wil de heerschappij terug over Zijn kerk in Nederland, het bloedgekochte lichaam van de levende God. We moeten in dit land opstaan in waarachtige éénheid, niet in een zogenaamde eenheid. Eén van de geesten, waarvan ik geloof dat de Heer mij die toont, is de geest van kritiek, veroordeling van elkaar, elkaar bekritiseren, geklets over elkaar. Als we net zoveel tijd zouden besteden aan het met elkaar bidden als aan het roddelen, dan zouden we in die opwekking komen, zodat de mensen Christus in en onder ons zouden kunnen zien. Ze zullen komen naar het licht, want wij zijn het licht der wereld! Nederland wil realiteit, echtheid zien, ze zien geen echtheid meer in de kerk.Velen hebben de Heer verlaten omdat ze het leven van Christus niet in de kerk zien. Maar God wil Zijn kracht en Zijn glorie openbaren in de kerk van Nederland. Sta op! Laten we samen profeteren tot Nederland, dat de geestelijke doden zullen opstaan en tot geestelijk leven komen. Zoals Ezechiël bevolen werd te profeteren over de vallei met de dode beenderen, zo moeten wij profeteren over geestelijk-dood Nederland. Want de adem van God komt en wat dood is wordt opnieuw levend.”Ik roep Mijn gemeente in Nederland op om één te zijn in Mij, om voor elkaar te bidden, om van elkaar te houden en voor elkaar te zorgen, zodat de wereld kan zien dat Ik in jullie midden ben.“Als de wereld geen éénheid ziet in de gemeente, hoe kunnen ze dan de liefde van de Vader zien?”

Witte Veder op 16-08-2017 09:28

@Anna,

Dat hoop ik Anna, uw laatste zinnen, zeer hoopvolle Belofte Dat is ook wat Michael B. David vraagt als hij zijn Psalmliederen al dan niet samen met anderen gezongen heeft: "Bidt voor de vrede in Jeruzalem." Het is zo belangrijk die Vrede. In de R.K .Kerk zingen gelovigen ook "JerusalaÏm, Stad van Vrede, breng ons weer thuis." Zijn liederen gaan gepaard met prachtige opnamen uit diverse landen over de wereld. Prachtig zijn bijvoorbeeld die opnamen in Zweden bijvoorbeeld en dan het Psalmlied erbij. Vrede en een fijne dag verder. Wite Veder.

Anna op 16-08-2017 10:31

Rebellio  20.15 uur U stelt: Het Jodendom is een zoektocht naar de waarheid.... , de absolute  waarheid is God. Dit is juist. Maar hoe zit dat dan met God en de Joden en zijn Zoon Jezus.....

De Joden hebben de waarheid. Zij kennen God zij kennen de Bijbel veel beter dan wij Christenen....!!!! 

Alleen de Joden zijn doof en blind voor Jezus..... en waarom..... Nou dat zegt Paulus heel duidelijk tegen de gemeente in Rome:Leest u met mij mee; hoofdstuk 11 vers 5 Zo is er  dan in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade; Indien het nu door genade is , dan is het niet meer uit werken; ( Opm van mij...; . de Joden hadden en hebben de wet van Mozes gekregen en die wilden ze stipt volbrengen dat zijn de werken )  anders is genade geen genade meer..... Want dan ? Hetgeen Israël najaagd heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard , gelijk geschreven  staat ; God gaf hen een geest van Diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Tot op  de dag van heden...... en  David zegt ; Hun tafel worde tot een strik en een net, en tot een aanstoot en vergelding voor hen..... Laten hun ogen verduisterd worden zodat zij niet zien , en doe hun rug voorgoed zich krommen. ( deze profetie van David zien we nog tot vandaag de dag...., en ook de profetie van de oog verblinding en het niet kunnen horen..... , ze weten het wel hoor ze bestuderen tegenwoordig het Nieuwe testament ook ..... maar het merendeel is en blijft verblind... ) 

Wat zegt Paulus hier nu eigenlijk; 1 Dat ook Joden niet door hun goede werken van de wet najagen, behouden kunnen worden, maar door genade! 2. Dat er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade dus dat God zelf een heleboel Joden kiest die wel deze genade kennen....uit de evengelieën weten we dat... de apostelen en de 3000 op Pinksteren en de gemeente in Jeruzalem die groeide als kool... een overblijfsel der genade is...... en door deze joden is het evangelie over de wereld verspreid. En 3. God zelf gaf  hun een geest van diepe slaap.... dat wil zeggen dat God hen doet " slapen" voor het evangelie..... dat ze het niet kunnen zien  en niet kunnen horen...... Dit klinkt wreed; maar dit is een groot geheimenis zegt Pualus later in dit hoofdstuk. Hier past het ons om onze mond te houden want God is toch almachtig..... en dit is zijn weg voor het evangelie, dit is Zijn Grote plan van heil voor de volken  dit is in zijn  grote wijsheid de manier om de volkeren te leren wie Jezus is.... dit is zijn manier, op dit moment ( en dit al 2000 jaar,  de joden moeten een stapje opzij doen; ze zijn doof en blind voor het evangelie om onzentwil..... ) maar dat zal veranderen.... en dat zien we nu na 1948 , de voorbereidingen hiervoor gebeuren....... 

En dan gaat Paiulus verder in vers 11. Ik vraag dan ; zij zijn toch niet zo gevallen dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet ! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken...... Betekend nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen hoeveel te meer hun volheid! 

Wat zegt Paulus; Dat door hun ongeloof ( dus wat zij, de joden, niet kunnen zien ) is het heil ( het evangelie) tot de heidenen de niet joden ( ons /wij ) gekomen....  Hun val; is onze rijkdom..... maar hun val is niet voor altijd.... want er staat; hoeveel te meer hun volheid..... dus ze komen terug... en dan zullen ze wel Jezus kennen.....  Dit zegt Paulus later ook " en aldus zal gans Israel behouden worden " vers 26  En de voorbereidingen op deze hereniging van Jezus met zijn volk is wereld wijd volop aan de gang...... En de satan weet dit maar al te goed.......

En er staat nog iets.... " om hen tot naijver op te wekken " hier worden wij christenen opgeroepen om de joden tot jaloersheid op te wekken..... ( niet proberen te bekeren dat is een  verhaal apart...... maar zeggen wat jou drijft van waaruit jij leeft.... en dat je daarom van dat volk houdt..... en dat Jezus hun oudste broeder, een Jood tot grote zegen voor jou is....... enz enz . )  Maar hier ligt een hoop werk voor ons.... doen wij dat? Ook hebben wij veel schuld daaraan want vaak was het omgekeerd,  wij vonden het " vreemde " mensen die zo vasthoudend waren aan hun religie, wij hebben ze verguist,  vertrapt,  vermoord!!!! 1940/1945 in " Christelijk west Europa!!! ) Wat doet de kerk/ gemeente voor onze oudste broeder??? De historie laat ons zien dat het andersom is dan wat we zouden moeten doen..... we hebben ze niet tot jaloersheid naar het evangelie opgewekt...... .. en dezelfde geschiedenis leert ons dat wij christenen zijn nogal met onszelf ingenomen als het over Joden gaat...........Kortom wij hebben er nog niet eel van begrepen.....

Ik zou graag heel Romeinen 11 door nemen want er staat zoveel moois in wat essentieel is in de verhouding tussen Joden en niet Joden..... Lees het aub zelf eens met aandacht!!! Het was even koffietijd en  mijn verhuisdozen wachten... misschien later meer.... groet Anna 

anora op 16-08-2017 10:36

Hallo @Witte Veder/ anderen

Ja dat is interessant, dat zou Zebulon zijn. Maar toch vind ik dat niet 'hard'. In die zin heb ik hetzelfde als Esther denk ik.  Ik snap dat wel. When the going gets tough, kom je altijd weer aan de basis. Dat wat Anna schrijft is dan ook weer interessant, maar dan denk ik inderdaad ook: is dat dan zo duidelijk, over de val van het communisme bijvoorbeeld. Ik lees de teksten toch ook letterlijk en haal het er niet uit. Dat alles om Israël draait, dat is duidelijk en voor ons interessant en relevant.

Hoewel geuite 'visies' natuurlijk niet altijd allemaal (kunnen) kloppen, is het ook niet zo erg dat ze geuit worden. Want bij het een denk je, mm nee, maar bij andere dingen denk je 'verhip ja' en dat stemt tot nadenken. We kunnen wegzetten of aannemen tot nadenken of verdere studie, zoals we dat willen. Hoe meer ik hier lees, des te meer me duidelijk wordt dat ik eigenlijk helemaal niet zo veel weet. Dus daar kan ik wel wat mee, voor mezelf. Maar dan moet ik wel tijd hebben, want mijn streven is om mijn eerste tijd aan het allerbelangrijkste te geven. Heb ik tijd en ruimte in mijn hoofd dan pas pak ik iets extra's. Het is niet anders, anders red ik het niet meer, ik kan niet alles. Beste dingen eerst.

Dat kan allemaal zoals we dat zelf verkiezen, en dat is wel het mooie.

 

Nieuw Begin op 16-08-2017 11:28

Er zijn helaas een paar fouten in de bijdrage van 15 augustus 22.23 geslopren die echt niet horen:

De eerste zin moet natuurlijk zijn:

Mijn stellige overtuiging is dat juist de (ongelovige) wereld moet weten dat Jezus Christus ( door Zijn Geest ) de atoomdood voor alle volkeren wil en kan  tegenhouden.

En aan het eind van de derde alinea behoort te staan over de duur van het Vrederijk:

En pas veel later ( 1000 of misschien wel een miljoen jaar, wie het weet mag het zeggen al denk ik zelf circa 1000 jaar) de definitieve oordelen ....etc.etc.

Dus niet 100 jaar zoals abusievelijk is weergegeven als mijn persoonlijke mening. 

Daarbij mij baserend op het vers uit de Openbaring 20 vers 7-9:

7  En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit

      zijn gevangenis worden losgelaten,

       8  en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde

      te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen,

 

      en hun getal is als het zand der zee.

 
Dan staat hier dus dat de Satan werd geboden duizend jaar en wat is die binding anders als door het Bloed van Jezus waar Hij toch in de eerste plaats voor is gestorven en wat de Christelijke Kerk nu al twee God's dagen ( 2000 jaar) belijdt? Inderdaad, men zou kunnen tegenwerpen hoe kunnen de martelaars voor Christus ( vers 4) met Hem die duizend jaar regeren als ze onthoofd zijn? Dit vers moet gezien worden als een profetische beoordeling van het lijden van de martelaars voor hun getuigenis van Jezus in God's oordeel over dit offer wat deze zielen hebben gebracht! Het is God niet ontgaan in welke hoedanigheid zij werden onthoofd! Als getuigen van de laatste ronde, de tijd van de weder Loslating des Satans!
 
Ook wil ik nu graag mijn waardering uitspreken voor het vele werk wat Xander en zijn team verrichten! God's zegen toegebeden!
Jerommeke op 16-08-2017 14:53

Witte Veder op 15-08-2017 21:43

U doelt zeker op de stam Zebulon=Nederland. Efraim en Manesseh = VK en VS. enzovoorts.  De profetië m.b.t. Zebulon=NL komt inderdaad erg duidelijk over. Overige stammen wat minder.

Maar als dit wel zou kloppen,  neemt dan Israel niet een hoop mensen op die eigenlijk niet-Joods zijn in de veronderstelling dat ze behoren tot de 10 verloren stammen?

Esther op 16-08-2017 15:11

Goedemorgen allemaal... heb alles gelezen, zal een poging wagen om te antwoorden. Maar alles wat ik hier en daar schrijft... is zoals ik persoonlijk het lees en de dingen geloof. Anderen kunnen wel een héél andere visie er op na houden.

@ Tom Hendrix... ja, het gaat om de Heere Jezus. Die bekende woorden, "Ik ben de weg de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij, "... Eigenlijk zit daar de hele kern van het geloof in.

Tom, je vroeg hoe ik het zie met de opname van de gemeente. Ik begrijp dat het al jaren een hyve is... gemeente wordt opgenomen en Israël mag nog 7 jaren ellende verwachten. De gemeente is voor mij, Jood en Griek in Christus. De opname is gewoon zoals de Heere Jezus al zei in Matth. 24 ; 23-31. Wat we ook weer lezen in 1 Thess. 4

Best wel bijzonder... want het wordt eerst door Jezus aan de discipelen (Joden) verteld... en door Paulus later hetzelfde aan de gelovigen uit de 'heidenen'. Maar zo eenvoudig zie ik het. En met allerlei datums... door de jaren heen, nee, dat is niet aan mij besteed. Voor mij persoonlijk is Jezus wederkomst hetzelfde als de opname. Zoals we ook zo duidelijk lezen in Matth. 24. De Heere komt... en de engelen halen de uitverkorenen op. Even snel gezegd. Maar...dit is persoonlijk voor mijzelf. Ik lees dat... en geloof dat.

@ Dewevoga... ik begrijp dat wel... als je héél gericht ben op Israël, komt het niet altijd leuk over. Het is ook niet mijn bedoeling om te kwetsen... Ik bedoel veel meer... dat gericht op Israël, zo vaak zulke grote vormen aanneemt... en veel menselijke theorieën worden er bij gehaald... wat niets meer met de Bijbel te maken heeft.

Je haalde Rom. 11 aan... ben het daar volledig mee eens... maar... het beste is om het hele hoofdstuk te lezen. Wat lezen we daarvoor... de vergelijking van de boom, natuurlijke takken, wilde takken... máár, het is maar één boom. Joden en heidenen samen door geloof in Christus. Jezus is de wortel die beiden vasthoud. Ieder kan alleen op die boom door geloof in Christus. Dáár zit het geheim.

Als héél Israël gered wordt... wie zijn dat dan??? Alleen de Joden... of, ook de Grieken... die óók een plaats hebben in het geheel door geloof in Christus. Dan is toch logischerwijs... dát is Israël... Jood en heiden één in Christus.

Maar nu...wordt massaal geleerd om beide te scheiden van elkaar. De éne groep op aarde... de andere groep in de hemel.

Lees Efeziërs 2: 11-21 maar... in Jezus is die vijandschap teniet gedaan aan het kruis. Efeziërs 3, is zo mooi... dan lezen we ook over Gods geheim, wat door de eeuwen heen verborgen is geweest... 'dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen... vers 6 'namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van Zijn belofte in Christus". Beter om het hele stuk te lezen. Dit komt niet van mij af... maar de Bijbel is daar héél duidelijk in. En ik geloof volledig daar in.

Daarom kom je het ook niet tegen in al die delen van het O.T. Want dát was het geheim. Er is te veel verwarring, over dit onderwerp. God beloofde het volk Israël, over het land... dat is gebeurd... ná de ballingschap. Want de meeste, niet allemaal, teksten gaan daar over. Maar, daar is zo onvoorstelbaar veel over te schrijven...

Ik ben niet van plan om jou Dewevoga of wie dan ook... te willen overtuigen. Dít is zoals ik het lees en dat gelooft, en ieder moet voor zichzelf zulke kostbare dingen onderzoeken. En ik heb geen hekel aan Joden, ik hoop en bid dat velen van hen hun Messias/Christus Jezus leren kennen en in hun hart sluiten. En dankbaar dat velen de Weg van Christus leren. Dat wens ik trouwens ieder mens toe.

Ik ga zo nog even naar Anna... maar het is hier wat rommelig, ieder heeft vakantie, ik moest steeds onder het schrijven erbij weg. Nog een geweldige link, heb het al eerder neergezet... maar zo kostbaar en zo mooi. Hoe veel Joden tot geloof in Christus komen. https://www.jewishtestimonies.com/nl/  

Vaders zegen en vriendelijke groeten, Esther.

Dewevoga op 16-08-2017 15:23

@Anna op 15-08-2017 20:48

Dank voor uw antwoorden en bemoedigende woorden in al uw reacties. Zodra de gelegenheid zich voordoet zal ik zeker een reis naar Israël boeken en met de wachters meelopen. Uw advies betreffende de reisorganisatie neem ik ter harte. Een aantal gelijkgestemden willen ook mee.

Shalom en succes met uw? Verhuizing.

Hans op 16-08-2017 15:53

Hi allemaal waar gaat het hierom? We leven in de laatste dagen van deze wereld. De wereld is in grote wanorde. Ik noem het de stilte voor de storm. Lees eens Math 24 en je begrijpt in welke tijd we leven. Vers 14 en vers 45-47 zijn hele belangrijke verzen. Als u onderscheid wie het zijn die dit zijn heeft u  het echt begrepen.

Dewevoga op 16-08-2017 16:17

@Qromwel op 01-08-2017 09:02

Het woord leeft. U haalde Nahum aan, maar ook blijkt recent de eeuwige vijandschap van Ezau (Palestijnen Arabieren) uit Amos 1:11 in onderstaand artikel. Een paar weken eerder ging het over een wijngaard, geplant op zeer moeilijke bodem en voor het eerst vrucht zou leveren die vernield werd. En dan de laster van de publieke opinie dat Israël met twee maten zou meten in het betwistte gebied. Dat kan nl. niet het staat onder PA-bestuur die de ellende alleen maar aanmoedigt.

https://www.breakingisraelnews.com/93273/arab-thieves-steal-israels-blessing-honey/#BmwufpxStduq0Ikc.97

Dank u ook voor de reactie over de Parthen

Hans op 16-08-2017 16:51

Tja en nu dan. We wachten op de dingen die binnenkort te gebeuren gaan. Ik weet heel zeker dat heel mensen dat zal verbazen....

Hans op 16-08-2017 17:34

Even dit het is een complete misvatting om Ezau op de Arabieren en Palestijnen van toepassing te brengen. Ezau en zijn nakomelingen bestaan niet meer. Wat gebeurd is dat Israël Geen rol meer speelt in het Goddelijke plan der eeuwen. Wel individuele joden kunnen net als Arabieren en Palestijnen het ware geloof gaan aan hangen. In Handelingen staat dat JHWH onpartijdig is en elk mens aanvaardbaar. Ook ik heb lieve Palestijnse broers en zussen. Het zijn mijn vrienden. Ook in Israël heb ik lieve broers en zussen. Wie maakt het verschil??????. De mens maar JHWH niet.....

Tom Hendrix op 16-08-2017 17:38

@Esther: 15.11. uur. Bedankt voor je reactie, Esther. Ik zal de betreffende teksten nalezen.

Ayla op 16-08-2017 19:03

Wat mijn steekt en niet lekker zit dat ik van iemand hier hoorde, dat als de moordenaar van mijn dochter op het laatste van zijn zelfmoord God vergeving zou vragen dat hij dat ook krijgt...komt mij over van doe alles maar verkeert leef je lekker uit doe alles wat God verboden heeft  ....en als je dood gaat vraag je vergiffenis en dan is het klaar......

Esther op 16-08-2017 19:11

Hallo Anna... hé, even, nu even schrijven.

Ik weet dat wij over Israël een verschillende mening hebben. En beiden vanuit de Bijbel. Ik zie de Bijbel niet als een Joods boek... maar volledig het Woord van de Heere. Daar staat Zijn reddingsplan... hoe Hij en via wie Hij dat zal doen. Zijn regels en Zijn wetten... Zijn beloften en Zijn trouw... alsook Zijn grimmigheid, Zijn heiligheid... en als de tijd daar is... Zijn Zoon Jezus Christus.

De teksten die je liet zien, de meesten ken ik. Er staan veel van zulke uitspraken in het O.T. Het punt is... er staat zoveel meer als alleen maar over Gods beloften... ook lezen we vaak dat ze zich moeten bekeren, of omdraaien weer naar Hun God.

Al Gods beloften daar houd Hij aan vast... maar, het Zijn niet alleen maar beloften... daar stond door de eeuwen heen wel iets tegenover. En ja... dat mis ik elke keer weer. Want daar lees je nooit iets over. Terwijl dat juist het belangrijkste is... zolang het volk bij de Heere bleef, werden ze gezegend... dwaalden het volk af, zelfs nog erger... zij erkenden God niet meer als hun God... en vervuilden zij zich met allerlei afgoden en hun gruwelen... Dan lezen we ook hun straffen. Zij zijn als een groot voorbeeld voor ons.

God bleef trouw... want Hij de Messias moest nog geboren worden. En dat zou gebeuren vanuit dat volk. Uit Juda... dat weten we...

En veel profetieën... waar het eigenlijk mee begon, met mijn schrijven gisteren... dat meen ik serieus... veel profetieën krijgen een verkeerde draai... omdat het moet passen in de leer. En niet altijd vanuit de Bijbel.

Men wil veel profetieën uit het O.T. laten uitkomen in deze tijd... erg gericht op Israël... maar men gaat met een boog om Christus heen. Gods beloften vinden hun vervulling in Christus Jezus.

Ook een aantal verzen,  bv. Psalm 2... gaat over de Gezalfde van de Heere, Christus. Jesaja 42 : 6, gaan niet over Israël... ook daar gaat het om Iemand anders.

vers 6-7. "Ik, de Heere, hebt U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij de hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinden ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten".

Mooi om het hele stuk te lezen, daar gaat het over de Knecht van de Heere... Christus. Dus niet over Israël.

Zie je het gevaar om teksten te isoleren... daar komt verwarring van. Het gaat een eigen leven leiden... en men kan er een hele theorie om heen bouwen. Ik heb die ervaring zelf gehad... van niets... of een bepaalde tekst uit de Bijbel, wordt totaal uit het verband gerukt... en men had weer een nieuwe theorie/leer.

In Jesaja 49 : 7, lezen we ook al over de afschuw die het volk had, over de Verlosser van Israël.

Een rest... een overblijfsel van dat volk, zal behouden worden. Romeinen 9 : 27-29.  Daarom is het goed om veel van uit het O.T. tegen over het N.T. te zetten. Dan zien we de dingen van beide kanten. En niet alleen maar van één kant. Of alleen maar vanuit één teks, die in het N.T. staat.

Maar goed... we kunnen zo wel eeuwig doorblijven gaan... Ik wil absoluut niet overtuigen... dit is meer zoals ik het zie en lees. Net zo als dat jij het ziet Anna. Wij hebben Christus Jezus onze Verlosser... Hij alleen is de weg, de waarheid en het leven... Hij is de weg naar de Vader.

Ook al hebben we verschillende meningen Anna... Christus moet de mensen binden, Hij alleen.

Vaders zegen... en vriendelijke groeten, Esther.

anora op 16-08-2017 19:43

@Hans, het is al enige tijd verbazingwekkend. 

Witte Veder op 16-08-2017 21:02

De tien verloren stammen van Israël betekent niet dat zij verloren gaan, maar dat zij verspreid gingen leven over de hele wereld. Dus o.s. de stam van Zebulon is aanbeland in ons land, maar er zijn meer kustgebieden, dus elders kunnen ze ook nog zijn. Bijzonder is wel dat in de Bijbel vermeld staat: Havens - Handel -  veel huizen - het schrijven is belangrijk. Die kenmerken heeft ons land in ieder geval wel. Uitvinding van de Boekdrukkunst was door een Nederlander geweest, Bijbels werden o.a. gedrukt. Sommigen zeggen echter dat de boekdrukkunst door een Duitser is uitgevonden. Dat is mij om het even.

Wat ik nog bijzonderder vond is dat er een Nederlands lied bestaat over Zebulon (6e zoon dus van Jakob en Lea) , tevens ook een christelijk lied. Echter een opname uit waarschijnlijk eind jaren vijftig of begin zestig (schat ik) in één of andere Kerk. Aangezien er Engelse ondertiteling was, heb ik de tekst alleen in het Engels, waarvan ik één zin v.h. refrein niet goed kon verstaan en de ondertiteling ontbrak op dat moment. Maar het Nederlands was helemaal niet meer te volgen, het was een hele oude opname. De tekst sprak mij echt aan en het klinkt als een kerklied van vroegere jaren, al kende ikzelf de melodie niet. Ik weet niet of ik gemachtigd ben het lied hier te publiceren. En van welke Kerk het nu was is mij niet duidelijk. Interessant vond ik het wel.

Shalom Aleichem en vriendelijke groet, Witte Veder.

Witte Veder op 16-08-2017 21:07

@Jerommeke op 16-08-2017 14:53

Ja, die bedoel ik. Ik heb van alle verloren stammen een lijst en waar ze naar toe zijn gegaan. Toch komen niet alle verhalen hierover overeen.

Verder: Zie mijn andere reacties hierover (2 stuks, een korte algemene en een langere.  tenminste, als ze gepubliceerd worden). Met vr. groet en fijne avond.

Qromwel op 16-08-2017 21:55

Jerommeke op 16-08-2017 14:53: "De tien stammen" zijn nooit Joods in religieus opzicht geweest. Onder Omri maakten zij hun eigen wetten.

Witte Veder op 16-08-2017 22:52

Qromwel op 16-08-2017 21:55

Onder Omri? Wie of wat is Omri? Verklaar u nader! Bijbelverhaal?

Witte Veder op 16-08-2017 22:58

@Qromwel op 16-08-2017 21:55

Hoe weet u dat zo zeker dat die tien [verloren] stammen nooit zo Jood in religieus opzicht zijn geweest?

Dewevoga op 17-08-2017 08:25

@Witte Veder

Omri was de vader van koning Achab van het huis Israël. Onder Achab werd de godsdienst afgeschaft en de stam Levi teruggaat Judea gestuurd. En de gelovigen gingen mee naar Judea. 

Tip: googlen, koningen en kronieken

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl