Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

anora op 09-08-2017 16:56

Ja waar alles  (om) begon zo eindigt het ook. Daarom zijn die profeten absoluut interessant.Dat is wat ik geloof en denk. En daarnaast: omdat God altijd Dezelfde is valt er veel uit op te maken. 

Benny op 10-08-2017 11:12

Ik lees veel op diverse site en op you tube dat de opname op 23 september zou gebeuren Ook door het feit van de bijzondere stand maagd Jupiter [openb.12]teken opname???Is dat zo??Ik word wel nerveus van dat soort berichten In 2015 zou het ook zijn gebeurd op de 23e

vlokje op 10-08-2017 12:39

Rebellio op 07-08-2017 17:17 ik wil je bemoedigen

je bent niet de enige, ik staat compleet achter jouw denkwijze

Rebellio op 10-08-2017 13:38

@vlokje, bedankt. Ik voel me wat dit onderwerp niet alleen hoor. Waarheidvinding blijft gewoon moeilijk, we moeten bescheiden proberen te zijn....

Esther op 10-08-2017 14:41

Hallo allen... eerst even weer bijgelezen.

Piet 1 op 07-08-2017 23:44... ik reageer beetje laat, erg druk geweest bij ons. Toen ik jou woorden las, ja, zo zag ik het ook al langer, over Opb. 12. Die vrouw, die een kind baart, dat is de oudtestamentische gemeente, het Kind is Christus. En niet de gemeente die dan opgenomen wordt... zoals men dat leert. Christus werd opgenomen, dat is wat we lezen.

Wie zal de heidenen hoeden met een ijzeren staf... de gemeente of Christus.

Het nageslacht van die vrouw wordt vervolgd... wat we ook lezen.... en dat zijn de oudtestamentische gemeente en de nieuwtestamentische gemeente... samen.

De datum van 23 sept. heeft hier helemaal niets me te maken. Misschien gebeurd er iets tussen de hemellichamen en de planeten.... maar dat is al jaren aan de gang. Dan veel drukte over bloedmanen, en zonsverduisteringen, dan is het dit, dan is het dat... allemaal profetieën, en... er is in alle jaren nog geen mallemoer uitgekomen.

Benny... wees maar niet benauwd hoor... je bent niet de enigste, velen zijn bang van zulke datums. En er is nog nooit iets van uitgekomen. Al wel een aantal jaren moest het gebeuren in sept. er is nog steeds niets gebeurd. Hou je maar vast aan de woorden van Jezus... en geloof volledig wat HIJ zegt, dat is het allerbelangrijkste, Jezus weet het allemaal wel. Als de Heere Zelf zegt... niemand weet het... dán weet ook niemand het. Al zou de hele wereld op z'n kop staan... blijf je vast houden aan Hem en Zijn woorden. Dat is het allerbelangrijkste.

Het kan wel eens een toets zijn... wie geloven we meer... Gods Zoon en Zijn woorden... of allemaal mensen met allerlei profetieën, waar tot heden het alleen maar valse voorspellingen zijn.

De Heere Jezus komt... en wij moeten waken en verwachten... Hij komt op een moment dat niemand het verwacht. En echt niet op een datum door een stelletje zogenaamde profeten. Zo simpel is het.

'Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden". Lukas 18 : 8. Dat betekend óók... geloven wij in Zijn woorden en Zijn voorspellingen???

Laten we voorzichtig zijn... het is zo vaak geschreven, zoveel waarschuwingen... dat er valse leraren, valse profeten opstaan. En al die valse profetieén... woekeren als kanker. En in deze tijd zitten wij er nu middenin. 

Goodmorning... dat is geweldig nieuws, wat heerlijk dat je weer herenigd bent met je kinderen. Dank de Heere.

Hartelijke groeten, aan allen, Esther.

Benny op 10-08-2017 15:18

Esther  Bedankt Ik was zo bang om achtergelaten te worden Ik doe mijn best om bij Jezus te mogen komen

Rebellio op 10-08-2017 15:27

Australische media heeft een lijst gepubliceerd met terroristische aanvallen met auto’s van de afgelopen jaren. Maar als je enigszins op de hoogte bent kun je zien dat er één land niet vermeld is! Weet jij welk land?

June 3 – London Bridge

April 8 – Stockholm

March 22 – Westminster

January 20 – Melbourne

December, 2016 – Berlin

July, 2016 – “Bastille Day” attack (Nice)

December, 2014 – France

April, 2009 – Dutch Royal Family

 

Sinds het begin van de Golf van terreur in September 2015 is er één land dat meer aanslagen heeft mee gemaakt dan die ene zoals Melbourne of Berlijn. Het zijn er meer dan die twee zoals in het Verenigd Koninkrijk. Zelfs meer dan die vier zoals Frankrijk, maar 60. Zoals gedocumenteerd door het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken heeft Israël 60 terreuraanslagen met auto’s mee moeten maken.

Maar waarom doet Israel niet mee wat betreft de MSM????

 

http://honestreporting.com/which-country-is-missing-from-terror-list-on-australias-1-news-site/

 

Qromwel op 10-08-2017 15:40

De moeite waard om weer eens te lezen: Het Boek Joël, slechts 4 hoofdstukken. En daarnaast 'Joel's Prophetic Message and Warning' van wijlen Howard Rand.

Esther op 10-08-2017 16:19

Hallo Benny... Als je gelooft in Jezus, in Zijn offer, dat Hij voor jou en mij gegeven heeft aan het kruis. Dat Hij mijn en jou zonden droeg... ben je behouden.

Je mag meteen naar Hem toe...de Heere heeft je zó lief... Helemaal met je eigen woorden, mag je het zeggen, "Heere wilt U in mijn hart komen, en dat schoon maken"... Helemaal gewoon zoals zoals je bent. 

Denk maar aan de kostbare woorden van Jezus uit Johannes 3 : 16, 'Want zó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die ik Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".

En dat is ook voor jou, Benny, God de Vader heeft jou persoonlijk lief, ook voor jou gaf Hij Jezus. En Jezus heeft jou ook lief.

Er zijn zoveel mooi, kostbare teksten... die rijkdom, en diepe genade van Jezus is er ook voor jou.

Lieve groeten, Esther.

 

Qromwel op 10-08-2017 16:49

Rebellio op 10-08-2017 15:27: Wat zowat aan de orde van de dag is, heeft huns inziens misschien geen nieuwswaarde meer. In Haaretz wel.

anora op 10-08-2017 17:05

@Benny

Ik weet ook niet of ik opgenomen zou worden hoor, moet het nog maar zien. Natuurlijk streef ik ernaar -met Zijn hulp- om 'klaar''  te zijn. Maar is de vraag of ik dat ben. Ik ga mezelf ook niet vromer voordoen. Is toch iets om rekening mee te houden, en dat hoeft niet deprimerend te zijn. Denk dat we bereid zouden 'moeten' zijn hier te blijven. Angst brengt alleen vooruit en heeft dus zowaar nog een functie, als je het recht in de ogen ziet als een stoutmoedige onverschrokken held. Ik persoonlijk geloof in de Opname, maar ook dat het een schok voor velen kan zijn die dachten met die Opname 'binnen' te zijn. Daarom: ook bereid zijn om hier te dealen met dingen die op ons pad komen. Kom ik om dan kom ik om.

anora op 10-08-2017 17:25

@Qromwel, Haggai sprak me de eerste keer dat ik het las al enorm aan. Vind het een heel mooi boek en heel actueel. Bedankt voor de tip, ik ga het zeker en graag opzoeken!

Dankzij het OT ben ik toch meer te weten gekomen over God's karakter en handelswijze.

Esther op 10-08-2017 18:07

Hallo Qromwel, heb gelezen, Joël... nu is de vraag... op welke tijd duid dit. De oude tijd, een oude geschiedenis, maar indrukwekkende periode... of de toekomstige tijd. bvb. deze tijd.

Ergens voel ik het al aan...dat men dit Bijbelboek in onze tijd, en de toekomstige tijd, wil plaatsten. Ben héél benieuwd, hoe men dit ziet.

Hartelijke groeten, Esther.

Qromwel op 10-08-2017 18:30

anora op 10-08-2017 17:25: Het in verband met de actualiteit  regelmatig herlezen van die "kleine " profeten is voor mij een opwindende zaak.

Witte Veder op 10-08-2017 19:18

Zo heb ik eens een you tube filmpje gezien. Dan werd aangeraden exodus van achter naar voren te lezen. De clou van het verhaal is: Zoals God begonnen is zo zal het eindigen!

"De aarde was woest en ledig" wordt dan: "De aarde werd woest en ledig."

We hoeven eigenlijk al niet meer uit te leggen waar het dan door komt, gezien alle nieuwsberichten van pakweg de laatste 10 jaar en de recente bedreigingen over en weer van Noord-Amerika en Noord-Korea. Dat is in het groot, maar in het klein gebeurt het net zo hard, mensen die elkaar niet verdragen, ruzies binnen de gezinnen, bedrijven, op forums,  ruzies tussen buren. Als ieder mens, mijzelf incluis,  onze weerspannigheid jegens God en elkaar nou eens lieten varen, dan ziet de wereld er binnen de kortste keren vast heel anders uit. Misschien is het evenzogoed niet wat extra eten in huis op te slaan, voor het geval dat ...., al was het maar om de eerste 14 dagen doorheen te komen. Als we zelf al niet tot de (eerste) doden behoren, dan zullen we eerst moeten bekomen van de hevige schrik, en dan van lieverlee het leven weer oppakken. Willen leven en niet bij voorbaat denken dat het leven voltooid is en niets meer zou kunnen helpen. Dan hebben we elkaar nog, en komen we er eindelijk achter dat er meer is dan de TV en het Internet. Komen we er achter dat we elkaar harstikke nodig hebben en dom waren om steeds ruzie te gaan maken. Uit iets kwaads kan iets goeds voortkomen. Hoe lang moet het nog slechteren wil het gaan beteren? We hebben het in principe in onze eigen hand. En met Gods hulp en genade moet het lukken! "Mijn genade is u genoeg." heeft Jezus gezegd.

Esther op 10-08-2017 21:14

Hallo Anora... 17:05... ja, daar heb je gelijk in, we moeten ons ook niet vromer voordoen als dat we zijn. Tenslotte staat de hele mensheid onder het oordeel. Het is juist de Heere Jezus die de redding is.

Maar... aan de andere kant, mogen we ook niet twijfelen aan Gods belofte. Wij zelf twijfelen aan ons zelf, wij oordelen ons zelf al zo vaak. Het overkomt mij ook regelmatig... ik ben niet goed genoeg, ik ben te slecht... ik ben ontrouw, ik verdien Jezus genade niet en Zijn liefde, noem al die menselijke eigenschappen maar op.

En de Heere weet dat ook van ons. De Heer zit in ons, door de H. Geest... Als Hij niet in ons zit, hebben wij ook geen twijfel of die geestelijke strijd. Het is juist die Geestelijke strijd die we dagelijks hebben... twee machten in ons, ons vlees, en de geest waar Christus is.

Er is zoveel over te schrijven... maar wij, ik dus ook... zetten zo vaak Gods liefde en trouw, Zijn beloften, die hij geeft in Jezus... aan de kant... omdat we ons soms te veel laten leiden door onze eigen gevoelens/emotie's. De boze wil niets liever dat wij twijfelen aan alles wat betreft onze Redding in Jezus Christus.

Fijne avond allen, en groeten, Esther.

anora op 10-08-2017 22:36

@Esther, klopt wel wat je zegt, beter bemoedigen dan ontmoedigen. Ik dacht, zal ik dit wel tegen Benny zeggen. Maar realistisch zijn staat niet gelijk aan ontmoedigen en mag niet ontbreken: hoe sta je ervoor, hoe sta ik ervoor? Dat is onze verantwoordelijkheid, in de spiegel kijken, de bereidwilligheid hebben om te lopen in de voetsporen van Jezus.  We kunnen niet alles zondermeer wegmoffelen onder het mom van genade en liefde, en dingen bij onszelf laten zoals ze zijn. Genade is er als we het Offer aan het Kruis en het Bloed van Jezus eren. Snap je wat ik bedoel? Ben het met je eens hoor, maar de realistische 'touch' mag er best zijn. Anders blijven mensen in zonden leven, en denken ze dat het goed is. Dat is het gevaar ervan. Ik ben mensen dankbaar die mij duidelijk toespraken of een veeg uit de pan gaven (soms), want dat is wel heel verhelderend en geeft je soms de onmisbare schop onder het achterwerk, brengt toch vooruit. Tenminste bij mij wel hoor. Ik waardeer dat heel erg. Dat gebeurt niet als ik alleen hoor: Maar Jezus houdt van je! (heb ik zelf zo meegemaakt , het is heel lief, maar soms kan het een beetje hol zijn, en schaaft niet zozeer bij)  Want dat weet ik wel!

Je hebt gelijk, er valt zoveel over te schrijven, en ik bedoel dit absoluut niet om jou tegen te spreken, maar dit is gewoon een kleine toevoeging zeg maar.

@Qromwell, 10-08-2017 18:30: snap ik, heb ik ook!

Esther op 11-08-2017 00:30

Anora, ik ben juist blij dat je zulke dingen zegt. Ik heb in de loop van jaren ook wel eens een schop onder mijn achterste gehad. Niet altijd leuk, maar wel terecht. Ook daar groei je ook van. We mogen bemoedigen, elkaar aansporen... maar ook wel eens vermanen. Niet altijd leuk... maar soms wel nodig.

En we weten dat de Heere van ons houd... maar er is ook nog zoiets van onze kant. Je bracht het al duidelijk, 'bereidwilligheid'. Ik besef heel goed dat we het met de Heere doen... maar er is ook nog onze eigen wil, om die te trainen. En gehoorzaamheid... en strijd tegen de zonde... Het besef, wat het  God en Jezus heeft gekost... om mijn zonden. IK had daar moeten hangen... De genade van Jezus is geen vrijbrief om er maar op los te zondigen.

En ik voelde dat ook helemaal niet zo, dat je mij tegensprak... want wat je schrijft Anora, ben daar juist blij mee. Blijf daar gewoon mee door gaan. Ik leer ook veel van jou... als van velen anderen. Zo mogen we elkaar aanvullen.

Welterusten vannacht, en liefs van mij, Esther.

Witte Veder op 11-08-2017 01:15

Het was natuurlijk niet Exodus, maar Genesis. Zie mijn commentaar op 10-08-2017 / 19:18 uur.

Wat de aanslagen betreft door ISIS of juist de onverschilligheid in de Westerse Landen betreffende hun Godsdienst, de dreigende taal van presidenten, en de kleinere onderlinge ruzies tussen de mensen, in families en tussen buren etc., moet ik ineens denken aan het liedje van Elly & Rikkert: "Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen!" Wie kent dit liedje?

Esther op 11-08-2017 03:13

Hallo Witte Veder... vergeet helemaal om u even van harte welkom te heten.

Dit lied bedoelt u Witte Veder  https://www.youtube.com/watch?v=byiOEmZmmts  

Ik ken wel een aantal liederen van Ellie & Rikkert, maar deze kon ik nog niet.

Hartelijke groet, Esther.

Cees op 11-08-2017 03:51

Wees gerust Benny!

23 sept. géén 'opname'.

Maar wanneer jij de Heere Jezus hebt aanvaard als je persoonlijke Verlosser ben je er zo rond Pentecost 2020 beslist bij wanneer de Heere Jezus Zijn gemeente komt halen !!!

Laat je 't hoofd niet op hol brengen als zou de constellatie rond het sterrenbeeld 'Maagd', dat elk jaar rond sept/okt waar te nemen is (!), nu opeens heel bijzonder zijn.

Ja, Jupiter maakt een retrograde beweging. Nou en?

Waar is de krans, opgebouwd uit 12 sterren? Ik zie die niet hoor!

Ja, met een hoop fantasie en een paar erbij geplukte planeten zou dat een krans moeten voorstellen!

En daar verbinden ze dan ook nog es de opname aan ....

Dat teken wat al duizenden jaren, zij het met kleine verschilen, aan het firmament te zien is, is echt niet bedoeld voor de gemeente.

Het zal naar mijn idee wanneer er echt een krans, opgebouwd uit 12 sterren, te zien is, een teken voor Israel zijn. En dan zal er bovendien ook nog een ander teken verschijnen.

Benny, Je weet dat iemand zonder het eigendom te zijn van de Heere Jezus, verloren is. (ik weet namelijk dat jij dat weet :-)

Wanneer jij daarom reeds in dankbaarheid Gods redding van een eeuwige verlorenheid hebt aanvaard, namelijk het offer dat Zijn Zoon Jezus Christus óók voor jou bracht, en vergeving van al je zonden ontvangen hebt en alzo een kind van God geworden bent, dan heb je nu (!) reeds het eeuwige leven en zul je in alles delen wat de Heere God heeft weggelegd voor Zijn kinderen !!

En dat betekent, of je nu op het moment van de opname nog hier bent of reeds in de hemel, dat je de Heere Jezus tegemoet zal gaan in de lucht wanneer Hij Zijn gemeente komt verlossen uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.

Ook al vindt de opname met 23 sept 2017 niet plaats, dan nog moeten we nu al bezig zijn met ons voor te bereiden.

de tijd dringt !!

Wat laten we achter en hoe?

Wat kunnen we nog betekenen voor familieleden, vrienden en kennissen die (nog) niet behouden zijn?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, wanneer we spaarcentjes nalaten, dit bijvb. bij de broeders van de Heere Jezus, het Joodse volk, terechtkomt?

Kijk, organisaties zoals 'Christenen voor Israel', Dorkas, Friedenstimme, enz. zijn na de opname zo goed als onbemand.

Een testament, gaat dat dan uitgevoerd worden? We zullen immers als vermist worden opgegeven en kunnen daarom niet dood worden verklaard.

Zo maar wat zaken die me bezig houden.

Beste Benny, van harte Gods nabijheid toegewenst! Cees.

Dewevoga op 11-08-2017 09:22

@anora op 10-08-2017 17:05

Ik denk dat u / men zich daar niet zo druk over hoeft te maken. We zijn allemaal zondaars, maar wij hebben de belofte van de Messias Yeshua dat onze zonden vergeven zijn en daarom bij hem mogen wonen. Heb vertrouwen.

Er zal op 23 september a.s. best wel het e.e.a. gebeuren, maar de opname dat weet God alleen. Yeshua wist het wel, maar zei verdekt het gaat jullie niks aan, want hij wist het wel. Dit kan men opmaken uit de woorden: Wie de Zoon gezien heeft, heeft de Vader gezien. En de naam van de zoon is Yeshua onze God en het gebed dat Hij ons leerde begint met Onze Vader.

anora op 11-08-2017 17:48

Ja @Esther het evangelie is goed nieuws, dat we daaraan vasthouden en tegelijkertijd ons óók niet laten misleiden door zoet evangelie. Hoeveel waarsch staan er niet in de nieuw testamentische brieven gericht aan .... gelovigen. Dat is de realiteit. De weg zou smal zijn meen ik te hebben gelezen. Er wordt óók wel iers verwacht van ons, zo kunnen we daarin lezen. In die zin is ontzag voor God ondanks her goede nieuws op zijn plaats en dat lezen we dan weer in het OT. 

Maar blij met jullie onmisbare bemoedigingen Ester & dewevoga💙

Esther op 11-08-2017 17:53

Cees en Dewevoga, dank jullie wel voor jullie enorme bemoediging. Ik weet dat jullie schrijven naar iemand anders was gericht... maar als lezer, deed het mij ook heel veel.

Vaders Zegen om jullie allen heen, en liefdevolle groet van mij, Esther.

Witte Veder op 11-08-2017 20:39

@Esther, 11-08-2017 / 03:13.

Klopt. Dank u wel Esther. U behoort tot de vaste crew hier? Ik zie uw naam vaak voorbij komen.

Even een vraag er tussendoor: Heeft u een eigen domeinnaam? Zo ja, is dat handig en praktisch? Of alleen maar extra ballast? Kost dat veel geld. Het eerste jaar kost maar  €1,00 meen ik gezien te hebben, maar daarna?

Esther op 11-08-2017 23:48

Hallo Witte Veder... nee hoor, ik heb hier geen domeinnaam. Misschien dat Xander daar antwoord op kan geven. Ik ben gewoon een vaste gast. En... zeg maar gewoon jij hoor. 

Slaap goed en hartelijke groet, Esther. 

Qromwel op 12-08-2017 11:16

Cees op 11-08-2017 03:51: wat wij aan het firmament zien is een projectie.

Qromwel op 12-08-2017 11:48

Wereldwijd voeren Soenna & Sjia proxy-oorlogen. En dat zal nog wel erger worden.

Tante Betje op 12-08-2017 18:49

In September de opname?....misschien morgen al...we behoren altijd ,elke dag ,klaar te zijn voor een ontmoeting met Hem, we kunnen n.l.ook  vannacht een hartstilstand krijgen, of morgen onder de tram lopen!  Wanneer er angst is , ja dan moet je je toch afvragen...is er iets in mijn leven wat die angst voortbrengt...zonde,?dat kan ,bitterheid, niet kunnen vergeven, boosheid, verslaving, onreinheid,,,enz enz....laten we ons leven met God op orde brengen...op alle gebieden hiervan.  Wees heilig, want IK ben heilig zegt de Heer.Hebben we een zuiver geweten?

Angst kan ook voortkomen uit het niet goed beseffen van God,s grote vergevende liefde ..als we onze zonden hebben beleden en ons leven afstemmen op wat Hem welgevallig is dan zal Hij zijn zegen gaan gebieden over ons..en dan zal alle angst verdwijnen, en er rust en vrede zijn in o nze harten....laat je met God verzoenen....

Witte Veder op 12-08-2017 20:16

@Anna, ik weet niet of u hier bent. U schreef dat velen vinden dat de Bijbel een sprookjesboek zou zijn. Dat zeggen inderdaad veel mensen die reageren op forums waar het geloof ter sprake komt. Zij verzieken vaak menig forum. Er zijn forums opgeheven op diverse protestante christelijke en katholieke websites omdat het er te grof aan toe ging tot hoog oplopende ruzies aan toe. Ook in mijn eigen omgeving merk ik dat het niet gewaardeerd wordt als je het geloof ter sprake brengt.

Witte Veder op 12-08-2017 20:30

@Tante Betje op 12-08-2017 18:49 uur

Heilig ben ik niet. Er is zoveel wat niet (meer) klopt aan mij (...). In deze wereld is het ook moeilijk heilig worden. Je moet van sterke huize komen wil je niet ontmoedigd raken in deze wereld.

Witte Veder op 12-08-2017 20:34

Iedereen zou ik willen aanraden om een keer naar Shema Yisraël van M.B. Eliyahu David te luisteren. Prachtig lied, gebaseerd op een Bijbeltekst (O.T.) Deuteronomium 6:4 en ... opgenomen op een eiland boven Noord-Holland! In het Engels/Hebreeuws gezongen met meerdere muziekinstrumenten. Ik ben benieuwd hoe men dit lied vindt. Al zijn liederen zijn gebaseerd op Bijbelteksten.

Ayla op 12-08-2017 20:55

Tante Betje.. wat valt er onder de zonde en wat valt niet onder de zonde?

Qromwel op 12-08-2017 20:57

Witte Veder op 12-08-2017 20:16: Ongelovigen op geloofsfora gewoon negeren. Zonde van je tijd.

Dewevoga op 12-08-2017 21:29

@Anna op 12-08-2017 17:15

Ondanks dat de taal harder wordt zie ik toch steeds meer nieuwe namen verschijnen en m.i. worden uw reacties wel gewaardeerd. Door mij in ieder geval wel. Maar ik denk dat de bijbel wel gebruikt is/wordt voor mythes en sagen. Denk bv. maar over reuzen. of films over een grote vloed. En ook vond ik nog de plaats Gog-Magog. Dit ligt in Engeland bij Cambridge en daar schijnen reuzen hebben geleefd.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gogmagog_(giant)

En over profetieen gesproken: onderstaand was ook nooit in het nieuws

https://www.breakingisraelnews.com/93005/watch-exodus-718-come-life-indonesian-river-turns-poisoned-blood-red/?utm_source=Breaking+Israel+News&utm_campaign=88d547ecd9-BIN_morning_8_17&utm_medium=email&utm_term=0_b6d3627f72-88d547ecd9-86779741&mc_cid=88d547ecd9&mc_eid=73d8c8b2f9#itbDxwve3cR3xCJe.97

Witte Veder op 12-08-2017 22:30

@Cromwell re. op 12-08-2017 /  20:57:  Ik weet niet precies wie hier wel of niet gelovig is. Als zij gaan spotten is het beter ze te mijden, ja.

Witte Veder op 12-08-2017 22:33

@Dewevoga, re. op 12-08-2017 21:29

Gog en Magog is dacht ik ook iets uit de Bijbel. Niet veel goeds in ieder geval.

Witte Veder op 12-08-2017 23:38
Anna op 13-08-2017 00:04

Tante Betje 18.49 

" angst kan ook voortkomen uit het niet beseffen van Gods grote vergevende liefde" 

Dat ben ik volkomen met u eens..... mensen moeten vertrouwen  op wat God zelf zegt.... in zijn woord de BIjbel......God liegt niet en God wil niets liever dan alle mensen tot zich trekken...... zijn liefde is eindeloos..... en vertrouw daar nu maar op.... God veranderd niet.... Als Jezus zelf zegt dat een ieder die in hem geloofd behouden zal worden  dan is dat ook zo. Twijfel is wat de boze, ( ik noem hem  de satan ) in ons wil werken ..... sta dat niet toe.... .....zeg dat je bij Jezus hoort, ondanks alle gebreken, want dat weet Jezus ook ; volmaakte  mensen bestaan niet.... En in vertrouwen kun je je vinger bij de Bijbel tekst leggen en zeggen  God hier staat het, ik hou u aan uw woord........  

Witte Veder; 20.30 uur

Laat u niet ontmoedigen door de wereld / tijd......waarin wij leven. Jezus zegt " Heft uw hoofd omhoog want uw redding is nabij".......Het is fascinerend om te zien hoe God momenteel werkt. Hoe God  bezig is om zijn grote plan wat hij al vanaf de schepping, toen  het misging met de eerste mensen, nu bezig is om dit tot een climax te brengen....... En het " gekke" is dat ...ook....." .niet in de Bijbel gelovende mensen " dit ook zien.....of op een of andere manier aanvoelen en dan zoeken naar allerlei " zonde bokken " om het verschijnsel van de " eindtijd " te kunnen verklaren..... Verklaren  op een ander niveau..... helaas missen zij de profetieen......... We zien nu hoe  de " volheid der heidenen " ( Rom 11). begint te naderen....,     Hoe alle " poppetjes " / landen / heersers...... kerkelijke / religieuze leiders / en de mensheid die momenteel misleid worden door de culturele occulte en religieuze  leegheid, op hun plaats worden gezet.  Kortom hoe God zelf wat Johannes in de Openbaringen  die hij van God kreeg, hoe God zelf bezig is deze te vervullen.......... ....... Geweldig ! alles lijkt nu  op zijn plaats  te vallen...... Wij leven in een bijzondere tijd, wij zijn een bijzondere generatie.........  Eeuwenlang is dit nooit te zien geweest.... en nu " bloeit de vijgeboom al bijna 70 jaar" en het evangelie gaat zeer snel de hele wereld over met internet..... zelfs in gesloten landen.................  ( Dit zijn immers de tekenen... zie Matheus 24 )

Dewego 21.29 uur 

Dank voor uw woorden, maar het gaat er niet om of mijn reacties gewaardeerd worden of niet maar, om zelf nadenken over wat er in de wereld gebeurt.......Helaas is er  soms ....weerstand tegen wat ik over de Bijbel en God schrijf...... Dan worden het oude fabels genoemd en verhaaltjes uit een ver verleden..... ..... en mensen die daar nog in geloven worden als niet van deze tijd geacht..... dit is pijnlijk.....Jammer.  misschien zie ik dit te zwart..... Dat er steeds nieuwe mensen bij komen is fijn. Op deze manier voorziet het nieuws van Xander kennelijk in een behoefte.    ; Nog iets over  Gog en Magog; deze plaatsen in de Bijbel liggen niet in Engeland hoor.....die zijn er w.s. naar genoemd, maar ze liggen ten noorden van Israël. w.s. Turkije en Rusland en nog meer landen worden in dit verband genoemd ..... Ik wens  u allen een goede Zondag;  Shalom Anna. 

Qromwel op 13-08-2017 08:05

Witte Veder op 12-08-2017 22:33: (©HSV2010):Ezechiël 381Het woord van de Heere kwam tot mij:

2Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.

Witte Veder op 13-08-2017 11:36

@Anna, 13-08-2017 00:04 | Inderdaad Matt.24 en ook Lucas 21 kan men als dé waarschuwingen zien voor onze tijd. Wat daarin staat zien we nu gebeuren. Ik zou alle niet-gelovigen willen aanraden dit ook te lezen, dan begrijpt men christenen beter waar ze het over hebben.

Teveel gedetailleerde profetieën maken mensen eerder bang. Onze hoop en vertrouwen zouden door alle gelovigen gevestigd moeten zijn in God YHWH en in Zijn Zoon Jezus Christus, de Verlosser van e Mensheid. Het is immers Gods intentie geweest om mensen niet verloren te laten gaan. Joh.3:16. Shalom Aleichem en fijne Zondag, Witte Veder.

Witte Veder op 13-08-2017 11:53

re. op Anna op 13-08-2017 om 00:04 op haar reactie op Dewego 12-08-2017 /21.29 uur 

Zeer herkenbaar wat ik zelf meemaak alhier en op verschillende forums waarin het herhaaldelijk door niet-geloivgen gezegd werd dat de Bijbel slechts sprookjes bevat. Men zou eens naar de hedendaagse sprookjes moeten kijken, waarin mensen nu heilig in lijken te gaan gelovigen (bijv. aliens*, vliegende schotels UFO's e.d., evolutietheorie, die nu algemeen aangenomen wordt en als bewezen wordt gezien, terwijl wetenschappers elkaar op dit punt nog altijd tegenspreken).

*Er bestaat een liedje van de Kelly Family waar Patrick Kelly (of een broer van hem)  zingt: "I am in love with an Alien." Patrick heeft zich bekeerd tot God, trok zich terug uit deze manier van zingen, werd monnik en is een aantal jaren monnik geweest en is nu weer gaan zingen. Ik hoop vurig dat die bekering van hem wel beklijfd en dat hij niet weer verstrikt raakt in de heidense wereld. Hij heeft wel de harten van veel mensen en komt in Duitse Talkshows en in Nederland is hij ook wel eens geweest. Verder heeft hij wel een goed contact met zijn familie. Bijzonder toch wel om te zien hoe het met een vrij bekend iemand in zijn leven gaat.

Qromwel op 13-08-2017 18:19

N.a.v. het EMP bericht dit: (©HSV2010) Lucas 17:33 

33Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.

Piet 1 op 13-08-2017 21:27

Qromwel > op 12-08-2017 11:16,

In jouw reacties naar aanleiding van die van Cees op 11-08-2017 03:51: .. wat wij aan het firmament zien is een projectie.. vind je het niet nodig je nader toe te lichten aangaande de 'stelling' van een projectie inzake de 2 tekens in Openb.12. 

Projectie is: .. afbeelding in plat vak.. volgens het woordenboek;  projecteren is: ..het onbewust zijn eigen zieleleven in andere zien.

Aangaande het goed en kwaad op aarde in ieder mens en mensheid in zijn geheel heeft dan een zekere parallellie in dat spiegelend "hemels" gebeuren.

In Openb.12 wordt eerst een algemeen overzicht geven over wederwaardigheden doorheen de eeuwen inzake het heilsgebeuren en de tegenstand, tegenwerking.    In vers 17 zie je specifiek de rest van haar zaad in de eindtijd-strijd..  hen die de geboden van God onderhouden en de getuigenis van Jezus bezitten.. een hogere status bestaat niet.  Een hogere status wordt dan verondersteld van die die zogenaamd waard-ig/waardiger zijn om opgenomen te worden 

Dat de ene wordt opgenomen en de andere wordt achtergelaten (fiftie fiftie beeld) wil theologisch zeggen: de een is tot behoudenis in de eeuwigheid de ander tot eeuwige verwerping.  

Hoofdstuk 12 wordt genummerd met A en hoofdstuk 13 met B en wat aansluit met te informeren over het mondiale beest en het beest in persoon, de antichrist, die in vers 5 "maar" 3½ jaar zal optreden.

3½ is de helft van zeven en 7 geeft zinnebeeldig de volmaaktheid aan.  3½, het kwaad dat niet ten einde toe zal zegevieren, maar als het ware bekort wordt voor de helft.. het kwade en de antichrist als de voleinding van het kwaad zal niet ten einde toe zegevieren (zie 2Tess.2:8), maar wat dan voor altijd opgesloten wordt.. en hetgeen in tegenstelling staat met de tijdelijke opsluiting in Openb.20:2-3 dat natuurlijk in de tijd (daaraan) vooraf gaat.

In Openb.13:11-17 zien we een ander 2e beest, met algemene valse leringen geïndividualiseerd in de persoon van de valse profeet, die naar vers 12 ..al de macht van het eerste beest voor dienst (in persoon de antichrist) ogen uitoefent.  Maar ook zijn kwaad heeft zinnebeeldig de duur van 3½ jaar en ook hij komt niet tot de volheid in de zinnebeeldige 7 van volmaaktheid, ook hij wordt in zijn werking tegengehouden door het 6e zegel en daar-mede voor "1000" jaar tegengehouden de antichrist en zijn optreden.  Het is vandaar dat in Openb.19:20 alleenmaar de valse profeet levend in de vuurpoel werd geworpen, ofschoon daar hetgeen van beide wordt gezegd, maar daardoor wel de beide oordelen, ofschoon onderscheiden in de tijd, tot één maakt.

De tekenen in Openb.12 kunnen dan waarschijnlijk de aanzet van het komende weergeven; Openb.13:16-17 lijkt mij dan vooraf te gaan aan het 6e zegel.. tot die voorzichtige conclusie kom ik dan, maar de tijd zal het uitwijzen en mij (uiteindelijk) onderwerpende, hoe dan ook aan de heilige Schrift.

Witte Veder op 13-08-2017 21:53

Over de Hoer van Babylon. Mekka (Islam) of Rome (R.K. Kerk) of toch weer anders?  Combinatie van landen in EU --> !0 Europese landen?  (Tien landen, volgens een voorspelling uit de Bijbel?/ EU --> Het nieuwe Romeinse Rijk --> Denk aan de vroegere val van Rome --> door decadente samenleving met seksorgies, een vreetfeesten. | komende Nieuwe Wereldorde? Met rfid-chip wellicht het teken, drie zessen naast elkaar, van het Beest, volgens Openbaring 13.

Vergelijking nu met het zgn. Rijke Westen met veel perversiteit over seks, zelfs op de televisie, abortus, euthanasie, homohuwelijk, genderideologie.

Zonden die geen zonde meer genoemd mag worden (door een bepaalde categorie of meerdere categorieën mensen) en dat bepaalde zonden niet meer mag worden afgewezen vanuit je geloof. Dit is wereldwijd bezig. Christenvervolging ligt ook hier in onze landen op de loer. In zekere zin leven we al in een vorm van onderdrukking.

Scheiding van Kerk en Staat? Nu bemoeit de (Nederlandse) staat zich, zo te zien,  al meer met aspecten van het geloof, die voor gelovigen heilig waren en nog altijd zijn, waar zij nu dwars overheen willen walsen. Zelfs wereldwijd lijkt dit nu aan de gang te zijn.

Qromwel op 14-08-2017 11:40

Piet 1 op 13-08-2017 21:27: Wij zien aan het firmament geen diepte, het lijkt alsof Jupiter en venus in hetzelfde vlak staan. In werkelijkheid staat Jupiter veel verder bij ons vandaan dan Venus. Mijn opmerking heeft geen enkele theologische inhoud, maar is puur astronomisch.

Hoe lang het geleden was dat de wijzen het teken gezien hadden staat er niet bij, maar gezien de marge van twee jaar die Herodes in acht nam bij zijn massa/seriemoord speelde eea. kennelijk al geruime tijd. Intrigerend vind ik de beschreven bewegingen en stilstand. Maar misschien begrijpen wij nog niet alles van de bewegingen van hemellichamen.

Witte Veder op 14-08-2017 15:04

@Anna 

@Anna  op 14-08-2017 10:56 (op ander artikel over ontbrekende Bijbelverzen in Nieuwe Bijbelvertalingen).

Dank u voor uw bericht. Ik ben blij dat u dit weet. Er zijn zo veel christenen die dit nog niet weten. laat staan katholieke christenen.'Onderzoekt alles, behoudt het goede." zegt Paulus ergens. Verder de Bijbel goed in de context lezen is belangrijk. Maar als er Bijbelteksten gaan ontbreken dan wordt het soms ook moeilijk om bepaalde aspecten er van goed in de context te plaatsen.

Anna, wilt u verder met mij converseren hierover of een ander Bijbel- en of geloofsonderwerp? Met vriendelijke groet, Witte Veder.

Niet alleen ontbrekende bijbelteksten maar ook verkeerd vertaalde teksten geven veel verwarring. Voor meer helderheid qua vertaling is www.biblehub.com een goede website om te raadplegen. Mod.

Dewevoga op 14-08-2017 15:38

Dewevoga, hoe weet Bram dat u op het geloofsforum een reactie voor hem heeft geschreven. Ga naar het betreffende topic waar Bram zijn post heeft geschreven en nodig Bram daar uit om op het geloofsforum verder te praten. Wijs hem even de weg naar het geloofsforum. Mvg. Mod.

@bram op 13-08-2017 15:46

Op verzoek van de moderator heb ik onderstaande op dit forum geplaatst ik hoop dat u de moeite wilt nemen het te lezen.

 

U stelt: en mocht er echt een god bestaan. dan zou hij dit alles tot een oplossing brengen. maar helaas, god blijft stil heel erg stil zo erg stil als  de dood

 

Ik neem de staat Israël als voorbeeld. Sinds de oprichting van de staat in 1948 heeft dit land 5 oorlogen gevoerd, die zij niet zelf begonnen zijn, tegen een enorme overmacht en geen enkele verloren. Is dit geluk, zoals bv. een keeper een engeltje op de lat had zitten bij het missen van een niet te missen kans? Een staat met zo'n 8 miljoen inwoners omringd door honderden miljoenen vijandige beoefenaars van een ideologie die de joodse staat willen en zouden kunnen wegvagen en het toch niet aandurven? Het merendeel van alle wereldnaties zou het niets kunnen interesseren gezien het aantal aangenomen resoluties tegen de staat Israël, terwijl er geen resoluties zijn tegen bv. Syrië, Irak of Saoedi-Arabië met hun huidige oorlogen. Zou God die staat niet beschermen? Als men gewoon zegt God bestaat niet en het niet onderzoekt dan blijft iedereen zich na papegaaien. In een reactie kwam ook de oerknal ter sprake, dus voeg ik een aantal links toe ter onderzoek.

 

Has Science Discovered God?

 

http://y-jesus.com/more/scc-science-christianity-compatible/?gclid=CJ6y7pjCyckCFUKfGwodb-wPTQ

 

http://y-jesus.org/dutch/wwrj/6-is-jezus-opgestaan-uit-de-doden/10/

 

Niet alles wat men op school moet leren is waarheid, de ontstaan geschiedenis van Nederland is ook niet wat het is, want het is al decennia bekend bij de overheid en universiteiten. Deze stelling wordt niet onderzocht en weerlegd en degenen die dit wel geloven worden als charlatans weggezet door de “deskundigen”. Die geschiedenis begint in Frans-Vlaanderen ter hoogte van Duinkerken en Calais.

 

http://www.noviomagus.info/

Anna op 14-08-2017 19:13

Dewovoga15.38 uur 

Leuk dat u dit zo zegt. 

Een Franse koning ( ik weet niet meer welke) vroeg in een ver verleden aan een van zijn hofdignitarissen " kunt u mij bewijzen dat God bestaat" Ja antwoordde de hof beambte ;" de Joden Sire, de Joden " 

En dat is een feit; God heeft zelf dat volk geschapen.... Uit Abraham en Sara... een paar weken  geleden heb ik dit hier uitgebreid beschreven ga ik nu niet weer doen.... maar deze twee mensen waren oud en niet meer vruchtbaar..... en door een  ingrijpen van God werd Sara op 90 jarige leeftijd zwanger en kreeg Abraham die Inmiddels 100 was zijn vruchtbaarheid terug.....en kon hij weer een kind verwekken.....  De Joden is een volk geboren uit  een scheppingsdaad van God zelf.......... God heeft dit volk laten ontstaan is en dat zal hij nooit loslaten... Hij noemt Israël dan ook zijn eerstgeboren zoon.(  Ex4:14 )

En wat nu zo bijzonder is ; 1800 jaar later wordt uit deze eerstgeboren zoon de eniggeboren zoon van God geboren...... Onze Here Jezus Christus.... De geslachtslijn is; Abraham Izak Jacob Juda David Maria (uit het geslacht van David ; Bethlehem ) Jezus........Het volk en Jezus hebben grote paralellen ..... Beide moesten ze vluchten naar Egypte ( want uit Egypte heb ik  Mijn Zoon geroepen, dat geldt dubbel zowel voor het volk als de Zoon..... )  beide worden ze verguist door de wereld en veracht. Enz enz enz ik kan nog vele paralellen noemen....

En de staat Israël bestaat omdat God zich weer met dit volk gaat bemoeien... ergens in Jes. of Jer. staat ( ik moet het opzoeken ) dat God zijn arm heeft ontbloot en zich gaat inzetten voor zijn volk... en lees de beloften voor de terugkeer van het volk naar het land van God in Ezechiel..... Geweldig je ziet het gebeuren vandaag de dag....... Het lijkt wel nu God zich met zijn oorspronkelijke volk bezig gaat houden, hij West Europa loslaat....... want wij in West Europa hebben hem ook losgelaten, in de europeesche grond wet mocht God niet genoemd worden,..... en God is een Jaloers God dat wil zeggen als je hem niet de eer geeft en niet naar hem luisterd laat hij  ons ook los........ en dat zien we nu..... kerken sluiten........, een duistere religie , de islam komt er voor in de plaats......

Maar het heeft ons ook wat te zeggen want Jezus zegt dat aan het einde der tijden ( wanneer dat is weet niemand en ik ga er ook niet aan rekenen) de vijgeboom zal gaan bloeien  en als de vijgeboom bloeit, en hij bloeit al een generatie.....!!!!!!dan moeten we opletten want dan zullen er grote dingen gaan gebeuren....We moeten ons hoofd omhoog heffen en we weten dan dat onze verlossing nabij is.....  

Maar nog vele oud testamentische profetiën ( voornamelijk over oorlogen,)  zijn nog niet vervuld dus zal het nog wel even duren voordat het einde daar is..........alhoewel de ontwikkelingen in de wereld zeer snel gaan.... ( Dat profiteerde Jesaja ook al dat het woord / evangelie zeer snel zou gaan ) En nu met internet is vrijwel de hele werel bereikt met het evangelie..... Het is frapant om te zien hoe moslims in " gesloten " landen tot geloof in Jezus komen via internet....  ze geloven hun eigen religie van geweld niet meer en gaan op zoek.... heel bijzonder..... de vraag stelling was of God bestaat..... Nou en of we zien zijn werk iedere dag alleen je moet het willen zien.....

De laatste Gaza oorlog was er een raket die kwam rechtstreeks op Tel Aviv af..... in de controle kamer hadden ze er al een patriot erop af gestuurd die mistte... een tweede mistte ook.. toen werden alle alarm knoppen ingedrukt,  want hij vloog recht op het bebouwde deel van de stad af...... Door onverklaarbare oorzaak boog de raket opeens af naar zee..... De dienstdoende niet religieuze joodse soldaat riep keihard  ; God bestaat!!! 

Witte Veder op 14-08-2017 19:22

@Anna en @Mientje,

Als ik aan alle mensen denk, naar aanleiding van de reactie van Mientje elders: "Love you" (you = hier: jullie), denk ik aan een paar Bijbelverzen. Ik zal ze nog moeten opzoeken, want ik weet dat niet uit mijn hoofd. Komt later op de avond tussen 21:00-23:00 uur. Ik weet niet of jullie er dan zijn, maar dat zie ik dan wel. Met vr. groet, Witte Veder.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl