Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Marinus Ferdinand op 26-07-2017 19:03

Kerk en Staat

Op grond van de vrijheid van godsdienst mag er uiteraard islamitisch onderwijs zijn in Nederland, zou je zeggen. Zo komt "de islam" onze maatschappij in: de islam als godsdienst.

Maar we krijgen de cultuur erbij, en de staatideee van de koran ook, want de islamitische culturen kennen geen schediing van kerk en staat. Sterker nog, ze wijzen de scheiding tussen kerk en staat af en willen een theocratie. En dat is geen democratie en er ook niet mee te verenigen.

Conclusie: de rechter in Nederland zal islamitisch onderwijs toelaten in Nederland (en subsidieren) en daarbij maatschappeilijke invloeden importeren die tegen de democratie zijn. Mooi is dat. Dank je wel rechters!

Tijd voor wetswijzigingen? Ja!

Wardje op 26-07-2017 19:15

Welke eenheid. @Piet 1 op 26-07-2017 09:39   ---   Je schrijft: Het is niet verwonderlijk dat 'Rome' {het ging over ierland, w} het gezag in Petrus centraal wilde houden en vergroten om de eenheid in het geloof te bewaren, want daar had Jezus het over , en niet over de innerlijke (en geestelijke) eenheid .  Ik parafraseer je vervolg: "Sommigen hier willen dit probleem oplossen door te "evangelizeren" en het te hebben over innerlijke (en geestelijke) eenheid".  Ik ben het eens met de strekking van je zegt, maar toch niet helemaal met de formulering. De twee eenheden bijten elkaar allerminst. Ze zijn wel allebei noodzakelijk en m.i. allebei door Jezus in het hogepriesterlijk gebed (Joh. 16 of 17) bedoeld. Terecht beweren sommigen hier, en vaak met passie,  dat de eenheid van (geformuleerd) geloof weinig waard is zonder innerlijke, geestelijke eenheid. Ze zijn er ook van overtuigd dat ons geloof vol zit met aangroeisels die wezensvreemd zijn aan de oorspronkelijke boodschap.  Richard Voris van Curchmilitant.org noemt dat de "specifics". Over de 12 artikelen zijn we het hier in het algemeen wel eens. Maar dan noemt Voris als voorbeeld één van die specifics.  Ik zou het geen "specific" noemen, maar kern van het geloof, want:  Christus zelf in lichaam en Godheid, en offer van het Nieuw Verbond, de mis.  Hij toont met bijvoorbeeld Justinus de martelaar (+150), dat de eeuwenlange katholieke interpretatie exact dezelfde is als de vroeg-christelijke. *Geloofseenheid en geestelijke eenheid.  Waarheid en spiritualiteit. Wederom weer geen tegenstelling . Het een niet zonder het andere.  Ik las ooit dat de grootste theologen in de kerkgeschiedenis allemaal heiligen waren. Dus reuzen in spiritualiteit, in datgene waar de mensen op de site de nadruk op leggen.  Behalve in de laatste tijd (K.Rahner,Schillebeeckx die beiden een goede tijd hebben gehad,  de nog levende Kasper(schijnt een erg goed boek te hebben geschreven over de psalmen, maar gelooft in het leeg zijn van de hel) Metz). Hiertegenover wel: Justinus (+ 150, van opleiding filosoof), alle ander kerkvaders incl. Athanasius, Cyrillus van Alexandrië, Ambrosius, Augustinus, Hiëronymus, en later de kerkleraren Thomas van Aquino, Bonaventura, Scotus en - niet discreet, maar ik noem hem toch - Joseph Ratzinger.   Met uitzondering van de laatste  kan sommig van hun werk toch zakelijk, moeilijk, droog overkomen. Maar het diende en dient, om met jou te spreken, de vaak bedreigde geloofseenheid, de waarheid.   Thomas kwam na een extase, al wat hij had geschreven voor als "strovuur".  Daarmee verloochende hij het niet. H.J. van Dijk ORC beweerde dat sommige geloofszaken - en hij doelde mi op heel belangrijke als triniteit - uiteindelijk alléén  kunnen worden verdedigd door deze thomistische theologie.*https://www.youtube.com/watch?v=Dqm_SrNaolI  -  "Are catholics christians?"

Wardje op 26-07-2017 19:17

@steady op 26-07-2017 16:53. --- *https://www.youtube.com/watch?v=Dqm_SrNaolI  -  "Are catholics christians?"

Wardje op 26-07-2017 19:22
@vlokje op 25-07-2017 13:41

een mensoffer is een heidense gebruik.  Joseph Ratzinger schrijft hierover en waarschuwt tegen verkeerde - heidense - opvattingen ook van het offer van Jezus.  marinus Ferdinand , weet jij waar?

Marinus Ferdinand op 26-07-2017 19:36

@Wardje

Nee, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat de trilogie over Jezus, die hij (op persoonlijke titel) schreef, van een zeer hoog gehalte is. 

Wardje op 26-07-2017 20:15

Nowee. Beste Anora.  Toch vind ik het goed klinken en passen bij elkaar, jouw naam en de samenstelling: "Noachitisch verbond".   Ik ben er óók maar op gewezen door iemand . Het heeft sindsdien mijn aandacht. ScottRitterspreekt erveel overin zijn tubes. Over de verbonden en over de verbondsgedachte in het algemeen.  Het zijn er nogal wat, met hun specifieke beloftes:  1. met Adam 2. met Noach 3. met Abraham 4. met Mozes 5. met David 6. met Jezus      Ik heb me enorm in verzet gevoeld tegen de benaming "het tweede verbond" die - ook katholieken - wilden invoeren voor het laatste, het  "Nieuwe verbond". Dit laatste is een uitermate passende naam voor het alomvattende 6e. Die gepoogde relativerende benaming was even misplaatst als onjuist.  Ik geloof dat de mode geen ingang heeft gevonden. Gelukkig.      Er is een uitstekend overzicht van de 6 verbonden in tabel, met hoever de verbonden strekken (1 (Adam)echtpaar, 2 (enz)grootfamilie 3 stam 4 natie 5 koninkrijk 6 wereld/kerk) ,  met de kinderen  van de verbondspartners en met de inhoud van de verbonden . Privé gemaakt door een enthousiasteling. Te vinden via www.catholic-convert.com/documents/Covenants.doc  , een doc van 7 bladzijden. Je ziet de tabel meteen op de eerste bladzijde .   zie:   www.catholic-convert.com/documents/Covenants.doc

Marinus Ferdinand op 26-07-2017 20:20

@Wardje

Wat mensenoffers betreft. Ik denk dat er ook in Leviticus over geschreven is, want in dat boek gaat het over regels, die zeer funderend zijn.

Marinus Ferdinand op 26-07-2017 20:23

@Wardje

Vergeet Johannes van het Kruis niet: Mystieke Werken

en Theresa van Avilla: Innerlijke Burcht.

Maitreya op 26-07-2017 20:43

Ik ben ontsteld door de onbeschoftheid van de burgers die ze hun goede fatsoen noemen, met hun vakantie: de innerlijke leegte. Als ze op vakantie zijn is er al een hiërarchie in de lethargie. Share is trouwens ook aan de verkeerde kant gekomen. Hoewel je zonder vooroordelen met niemand kan communiceren want dan snappen ze niet waar het over gaat. Echter van de voorwaarden waaronder ze gebruikt hebben gemaakt van mij, die in de rij mag staan voor Jan Lul, komen ze maar niet af. Pretentie die ze niet waar kunnen maken met hun flauwe grappen. De ideeën van Benjamin Creme waren weliswaar bestemd om de normale burgerij ook eens de kans te geven mee te doen, bijna nooit koos zij de goede kant en dus ook nu niet. De besmuiktheid van de eigenwaan valt altijd terug op de indolente, en dat is geen vredigheid. Maya is de dichtste vorm van illusie die om je lichaam hangt en tot in je poriën doordringt.

Wardje op 26-07-2017 21:30

Mystieken.  @marinus ferdinand.  Je moet aan die werken toe zijn. Een persoonlijke bekentenis. Lang geleden ben ik begonnen aan het hoofdwerk van Johannes van het Kruis. Hij waarschuwt in de inleiding in welke gesteldheid je moet zijn om het te lezen, aan welke voorwaarden je moet voldoen.  Later kreeg ik werken van Teresa van Avila aangeboden. Tot teleurstelling van degene die ze me aanbood , heb ik ze niet aangenomen. De joodse maar ongelovig geworden filosofe Edith Stein, assistente van Husserl, is in één nacht bekeerd door lezing van de Innerlijke Burcht.

Wardje op 26-07-2017 22:20

@Marinus Ferdinand.  Link interessant maar..Leitmotiv voor van Hooijdonk bij lezing van Ratzingers boeken is de 'bemerking'  van Maarten Menken “De christelijke kerk heeft door de eeuwen heen niet de historische Jezus, maar de interpretaties van zijn persoon, van zijn woorden en van zijn daden in de geschriften van het Nieuwe Testament als canoniek beschouwd”.      Lees eens goed wat hier staat.  De authentiek kerkelijke interpretaties van Christus als persoon, zijn daden , zijn woorden in de geschriften van het Nieuwe testament betreffen niet de historische Jezus, ze zijn dus niet  historisch.  En ga even te rade bij Pius X's Pascendi 1907.  Hij laakt deze zin  al trefzeker en haarscherp  bij zijn tijdgenoten, en knoopt er niet licht te nemen waarschuwingen aan vast.  Nu 110 jaar later, worden de exegeten van zijn tijd nog altijd nagekauwd. Onbegrijpelijk dat lezing van Ratzinger de modernistische vóóronderstellingen van van Hooijdonk onaangetast laten.  Alseen klaroenstoot aan het hoofd  van  zijn recensie gezet. "Als we 't maar weten."Toch nog een citaat uit de recensie: http://www.rk-kerkplein.org/home/themas/spiritualiteit/jezus-van-nazareth-een-studie-van-joseph-ratzinger-benedictus-xvi-2.html

 

Beste Wardje, Uw betogen hebben geen raakvlak met waar dit forum voor bedoeld is. Gelieve een katholiek forum op te zoeken. Mod.

Piet 1 op 27-07-2017 09:11

Qromwel op 26-07-2017 16:29,

-ons verwaarloosd erfdeel van Gladys Taylor-  heb ik gegoogled.. de link naar een PDF doet de ware feiten onthullen aangaande de waarheid van de Rkk.

Daar wordt duidelijk vermeld dat de Heer de wijding tot priester en bisschop op enkele Apostelen heeft toegepast.

De auteur A.Snijders is dus op de hoogte van deze feiten want in de voetnoot op blz.17 verwijst hij naar deze informatie.   En toch blijft hij in zijn boek het priesterschap en de daaraan verbonden sacramenten ontkennen.  Dat valt dus onder de categorie laster, kwaadspreken dus met opzet.

Ook op de site -vergadering.nu- zijn ze op de hoogte van deze feiten en toch gaan verder op de oude voet.

Iedereen die deze informatie leest en een oprecht christen wil zijn zal afstand doen van de reformatie al waren de persoonlijke wandaden van leiders in de RK tien keer erger, aan hun persoonlijk oordeel zullen ze niet ontsnappen.

Iedereen die toch geen afstand van de reformatie wilt doen "raad ik dus aan" die informatie hierover niet te googlen.

Die auteur is zo blind en liegt zichzelf voor, zodanig dat hij de waarheid niet lief heeft en dusdanig in het kwaadwillige valt.

Ik stel hem dan ook op het niveau van de vrijmetselarij en de illuminati want die willen ook de rkk ten gronde richten. 

Dat iedereen zijn keuze maakt naar aanleiding van desbetreffende info, ikzelf verwerp dus nu de reformatie naar aanleiding van die informatie en naar wat ik voorheen al aantoonde.  Aan de leugen en bedrog zijn we niet verplicht.

>>Piet 1 op 26-07-2017 08:48: Ik trof de cyclus van Taylor aan op de achterkant van het boek van Jovett, ik heb ze niet gelezen. Ik vorder in het boek van Snijders, maar ik heb nog meer te doen. Mijn voorlopige conclusie: Snijders ligt in de lijn van ds. Hegger....

..en ds. Hegger was priester, hij verloochende zijn wijding en daarin de Heer, zoals Petrus, maar deze had groot berouw, ook Luther was priester.

Het Oordeel is aan God....

Marinus Ferdinand op 27-07-2017 10:43

@Wardje

Ook ik ben niet in de gesteldheid om genoemde werken te vatten. Ik vind het wel inspirerend, maar kan de volle betekenis natuurlijk ook niet verwerken.

Volgens mij zijn de teksten van het Nieuwe Testament wel (gedeeltelijk) op de historische Jezus gebaseerd. Er is natuurlijk veel interpretatie, inspiratie, visioenen, et cetera,bijgekomen. Althans, zo zie ik het.

P.S. Ik ben geen theoloog.

Pier op 27-07-2017 12:28

Wardje, zoals beloofd heb ik een gedeelte van de RK catechismus doorgenomen, m.n. Het gedeelte over het gebed. Veel goeds en waars daarin. Helaas niets over het spreken in tongen, 'klanktaal' zoals de NBV- of 'vreemde talen' zoals de Petrus Canisius vertaling het noemt, terwijl onze Heer toch heeft gezegd: "als tekenen zullen de gelovigen deze dingen volgen: in nieuwe tongen zullen zij spreken....enz."

Ongetwijfeld ken je de manier van schilderen waarbij op het linnen een vantevoren getekende afbeelding in vakjes is verdeeld, die genummerd zijn naar kleur en alleen maar moeten worden ingevuld. Zo ontstaat dan het 'schilderij'. 

De Heilige Geest nu, de vervulling met de Heilige Geest en de gaven ervan, zoals het spreken in tongen, de profetie, wijsheid, krachten, enz., zou je kunnen vergelijken met het vermogen zelf te schilderen. 

De catechismus verdeelt het geloofsleven in vakjes, vantevoren bepaald en genummerd naar kleur. Er ontstaat een aardige afbeelding van het geloofsleven.

De Heilige Geest daarentegen vult ons met de kracht en de creativiteit om zelf te schilderen. De Geest waait waarheen Hij wil, dus het schilderij dat ontstaat kan van alles zijn. Dat is levend geloof.

Ik denk dat een volwassen geloofsleven de Geest de gelegenheid geeft dat te schilderen wat Hij wil, dus zo te handelen als Hij op een bepaald moment nodig acht. Zoals Paulus verhinderd werd naar Azie te reizen door de Geest en daarna door een droom in Macedonie terecht kwam. Zo kan en wil ook vandaag de Geest ons leiden. 

Dit gaat niet tegen de beschreven 'technieken' van de catechismus in. Het voegt er iets aan toe. Vrijheid, creativiteit, avontuur, leven. Het kunnen verstaan van de stem van God. Het geleid worden door de Heilige Geest. 

Dit is niet een privilege dat alleen voor 'heiligen' in Rooms Katholieke zin, dus extra uitmuntende of gezegende gelovigen is weggelegd. Integendeel. God wil al Zijn kinderen vol maken van Zijn Geest, opdat Zijn wil volledig tot uitvoering kan komen door en in alle delen van Zijn lichaam. Alleen zo kan de 'volwassen mansgestalte' of 'mannelijke rijpheid' uit Efeze 4:13 worden bereikt.

Waarom spreekt de catechismus niet over het spreken in tongen? De bijbel is er toch duidelijk over: "ik wilde wel dat jullie allemaal in tongen zouden spreken", zegt Paulus. "Want wie in een tong spreekt, sticht zichzelf." Hoe belangrijk! Waarom is dat uit de catechismus gelaten? De gaven van de Heilige Geest mogen toch niet worden genegeerd? Het kan toch niet zo zijn dat de vrijheid die de Heilige Geest de gelovige geeft, door de kerk als een bedreiging wordt gezien? Door een menselijke organisatie, een instituut, ja, natuurlijk, daardoor wel. De volwassenheid, onafhankelijkheid en vrijheid die de Geest geeft is voor een dergelijke instelling een bedreiging. Maar voor de kerk, alle leden die gezamenlijk het lichaam van Christus vormen, is de Heilige Geest met alle gaven onontbeerlijk en noodzakelijk om de individuele leden op te voeden tot volwassenheid in het geloof.

Esther op 27-07-2017 13:49

Hallo Anna... dank je wel voor je lange reactie... ik vind het bepaald niet erg hoor. Soms wil je in één reactie veel duidelijk maken... of vertellen...

Over de boom des levens die óók in de hof van Eden stond, ja dat vond ik mooi om te lezen. Wij thuis hebben daar ook wel eens over, en toch hoor je er haast niets over. Terwijl het wel zo duidelijk vermeld staat in de Bijbel, in Genesis. Zo bijzonder, dat we het ook weer lezen in Openbaring... de boom des levens.

Het is een geweldige geschiedenis... en God doet wat Hij beloofd.

Het enigste wat ik persoonlijk anders zie... is dat ik geloof in een hemels Jeruzalem. En niet het aardse Jeruzalem.

Met de val van Jeruzalem 70 na Chr. was Gods wraak... Die stad was in Bijbelse tijden de kern van aanbidding, daar stond de tempel, daar werd geofferd... wat was de stad van God. Wie zou daar sterven??? we weten het allemaal wel... dat was de Heere Jezus. Waarom scheurde het voorhangsel in de tempel, waar het allerheiligste verborgen lag. Met het sterven van Jezus... liet God zien dat er een nieuwe weg was voor aanbidding een nieuwe offer, het allerbelangrijkste offer... de Heere Jezus Zelf. Hij was hét Lam wat God door de eeuwen heen was beloofd. Met Jezus sterven werd die belofte volledig vervuld.

De tempel... en alles er omheen... was niet nodig meer... want de Heere Jezus is de tempel, Hij is de Hogepriester... Hij is het allemaal. Hebreeën is een geweldig Bijbelboek... waar we het allemaal kunnen lezen, wat het allemaal inhield, en op WIE alles sloeg.

Er is een tempel in de hemel... wat lezen we dat veel in Openb. Daar was de tabernakel, daar was de ark... daar was alles aanwezig... wat het volk Israël moesten namaken... wat we zo mooi kunnen lezen in o.a. in Leviticus.

Ach... ik draaf nu door, en dat wil ik ook weer niet. Maar, zo zie en geloof ik dat persoonlijk.

En het is waar, de boze gaat als een brullende leeuw rond... maar wij mogen ons vasthouden aan Hem, die de volledige overwinnaar is, de Heere Jezus. Ook God de Vader en Christus Jezus... zitten bepaald niet stil... twee machten in de hemelse gewesten... maar wij weten ook wie de grootste Overwinnaar is. Het Lam Gods, Jezus.

Vele ogen zijn gericht op Israël en alles wat daar gebeurd... en dat benauwd soms. Ik heb al langere tijd het sterke gevoel dat de boze niets liever wil dat wij alleen maar daar op gefocust zijn... en het gevaar van uit een totaal andere hoek komt.

Maar, daar kan ik niets over zeggen... ik weet zelf nog niet helemaal waar ik alles moet plaatsen. Ik hou mij vast aan de Heere, dat is toch de belangrijkste schuilplaats... en werken in Zijn Koninkrijk, totdat Hij komt.

Hele fijne dag Anna, en jullie allemaal en hartelijke groeten, Esther.

 

Marinus Ferdinand op 28-07-2017 10:15

Geachte dames en heren van het Geloofsforum,

O jee, nu begin ik al direct vertkeerd en stoot alle mensen die transgender zijn en/of die zich niet uitgesproken man of vrouw voelen voor het hoofd, en daarom begin ik opnieuw. Excuus.

Geachte mensen,

Ik lees dat de NS de reizigers zoveel mogelijk genderneutraal wil benaderen, om er voor te zorgen dat zoveel moeglijk mensen zich thuis voelen in de treien. Topman van de NS Rogier van Boxtel vind dat we hier niet lacherig over moeten doen.

Ik ben erg in de war van dit bericht moet ik u bekennen, en na enig zelfonderzoek kom ik tot de volgende analyse. Er kunnen twee dingen aan de hand zijn:

1. ik ben volledig de weg kwijt

2. de maatschappoij is totaal aan het debieliseren

Hoogachtend,

Mens Marinus Ferdinand.

Fran op 28-07-2017 11:58

Hartelijke grtjs terug Esther en heel mooi wat je schrijft .

---

Ja , de Heere Jezus is de tempel , Hogepriester , Verlosser , Herder , God met ons , Meester , Bevrijder , Genezer , Lam Gods ,

Messias , Koning , Overwinnaar  ............ De Weg , de Waarheid en het Leven ..........

De Alpha en de Omega !

Koning van Gods Heilige stad Jeruzalem .

xxx De Stralende Morgenster xxx

Marinus Ferdinand op 28-07-2017 12:50

Een genderneutraal taalgebruik is m.i. helemaal niet wenselijk. Waarom niet? Ieder mens is uniek en wil graag zichzelf zijn, zijn/haar eigen identiteit mogen hebben en als zodanig erkend worden. Ofwel: individu (in de brede zin van het woord) mogen zijn, is een heel, heel groot goed.

Als ik als "wit" mens een "zwart" mens ontmoet, ervaar ik des te duidelijker dat ik "wit" ben. Dat is heel mooi. Dat is geen discriminatie van de zwarte medemens, maar juist een ontmoeting waarbij we beiden onszelf en de ander kunnen leren kennen. Zo is het ook als ik man ben en een vrouw ontmoet.

En nu wil de NS ineens genderneutraal taalgebruik?! Dat betekent een enorme verarming van het maatschappelijke verkeer en van ontmoetingen: want de identiteit die bij ons hoort en die we zijn, mag niet meer erkend worden (in taalgebruik). Fout! Dit is dan zgn. modern en tolerant, maar in wezen heel erg dom!!!

Marinus Ferdinand op 28-07-2017 12:50

Een genderneutraal taalgebruik is m.i. helemaal niet wenselijk. Waarom niet? Ieder mens is uniek en wil graag zichzelf zijn, zijn/haar eigen identiteit mogen hebben en als zodanig erkend worden. Ofwel: individu (in de brede zin van het woord) mogen zijn, is een heel, heel groot goed.

Als ik als "wit" mens een "zwart" mens ontmoet, ervaar ik des te duidelijker dat ik "wit" ben. Dat is heel mooi. Dat is geen discriminatie van de zwarte medemens, maar juist een ontmoeting waarbij we beiden onszelf en de ander kunnen leren kennen. Zo is het ook als ik man ben en een vrouw ontmoet.

En nu wil de NS ineens genderneutraal taalgebruik?! Dat betekent een enorme verarming van het maatschappelijke verkeer en van ontmoetingen: want de identiteit die bij ons hoort en die we zijn, mag niet meer erkend worden (in taalgebruik). FOUT! Dit is dan zgn. modern en tolerant, maar in wezen heel erg dom!!!

Piet 1 op 28-07-2017 13:05

>>Pier op 27-07-2017 12:28,

Je zegt: "Waarom spreekt de catechismus niet over het spreken in tongen?" ..en dit terwijl je het antwoord al zelf hebt gegeven met: "De catechismus verdeelt het geloofsleven in vakjes, vantevoren bepaald en genummerd naar kleur. Er ontstaat een aardige afbeelding !! van het geloofsleven" en verderop: "de beschreven 'technieken' van de catechismus", als de manier van schilderen.

Zo is het ook trouwens met het dogma ...als algemeen, een algemene samenvatting, de catechismus dus als be-doeld een korte samenvatting te zijn van het gegeven geheel.

Dit algemene vraagt dus om een persoonlijk!! antwoord, invulling, gestalt-e te geven (middels de Heilige Geest) wat dan feitelijk overeenkomt met dat mooie voorbeeld van het schilderen, wat mij overigens onbekend was.

De catechismus kan (als zodanig) dan als inleiding, voorbereidend zijn op hetgeen van de Heilige Geest is.

Uitwassen "van" de Heilige Geest zijn een gevaar voor de kerk/gemeente waarvan wij tegenwoordig ook het een en ander kunnen constateren, de kerk vervult haar opdracht de gemeente hiervoor te waarschuwen en in nuchterheid te beleren tot bescherming van de gelovigen en om ook niet aan haar eigen (verantwoordelijke) werkzaamheid te verzaken, want zijzelf is ook beeld (vrouwelijk) van het algemene..zoals de vrouw in haar wezen beeld is van de de natuur in zijn algemeenheid.  (Homofilie relaties zijn dan ook tegen-natuur(lijk).  Dat de leden gezamenlijk het lichaam van Christus zijn is dan ook maar een zijde van de medaille.

Het beeld van de vrouw wordt ook toegepast op de kerk in zijn algemeenheid en dan is ze de bruid (bruidsmotief) van de Bruidegom Jezus zelf en baard ze Zijn kinderen in het doopsel en voedt en onderricht ze samen middels Zijn Heilige Geest.  

Waar ik al naar verwezen heb is het te googlen van -Ons verwaarloosd erfdeel- van Gladys Taylor mede met nog andere geschriften van de Apostelen naast en buiten die van de Heilige Schrift die getuigen van de waarheid van de sacramentele Petrus kerk, stichting van en door de Heer zelf op Petrus (in het pausschap de "eeuwige jeugd" hebbende) tot aan Zijn wederkomst.

Deze geschriften komen nu aan het daglicht en laten ons geen keuze dan ze in hun getuigenis naast de Bijbel te erkennen en wat van wezenlijk belang is tot waarheidsvinding inzake de scheiding in de christenheid.

De kerk tot een menselijk instituut te verkleinen is mogelijk gemaakt door Petrus buitenspel te verklaren middels de Reformatie.  Alles wordt terug geredeneerd naar het persoonlijke/indivuduele en staat dan tegenover het algemene van de om-geving.   In Jeremia 31:22 omgeeft de vrouw de man.. want de man heeft in bijzonderheid deel aan de vrouw, de paradijselijke harmonieuze wederkerigheid is daarin hersteld (via 6e zegel).

Buiten Bijbelse geschriften van de Apostelen zelf kunnen we niet negeren ..ze zijn dwingend en vragen om bijstelling en vernieuwing in het denken, zoniet maak je je bewust schuldig in het vooroordeel. 

Dus aannemende dat de buiten Bijbelse vermelding dat Jezus zelf Apostelen heeft gewijd tot priester kom ik dan ook tot de constatering dat in 1Petrus 5 de RK vertaling de juiste is daar deze spreken van priester en niet van oudste zoals andere vertalingen.. Petrus zou dan ook zijn priesterschap verloochenen in dat licht bezien, ook in het oudtestament komt Oudsten niet overeen met priesterschap.

Conclusie is dan ook dat de Reformatie heeft vertaald naar eigen denken.

De vraag aan jou is dan ook wat de persoonlijke relatie van jou met Jezus en de inwoning van de Heilige Geest .. Jezus je duidelijk maakt over de waarheidsvinding in deze?? .....want dat is de mogelijkheid van een relatie.. en het kunnen verstaan van de stem van God, zoals je hierboven schrijft, ik ben benieuwd, maar het kan natuurlijk ook al mogelijk zijn dat je op natuurlijke wijze de bovenste gegevens redelijkerwijs gelovig erkend..

steady op 28-07-2017 16:59

pit//pier

niks anders dan axioma's

het doopsel ook een babylonisch gebruik (zie en lees "the two babylons)

de  peruskerk - welke petrus kerk petrus is nooit in rome geweest (niks petruskerk)

stichting door de heer zelf (wwr staat dit te lezen? )

in het pausschap??  de uw paus is toch de "potifex maximus" vanuit babylonie

pontifex maximus betekent toch- goed luisteren he "opperpriester van jupiter"

nazaten van de stichter van babylon - de machtige "nimrod" gekant tegen jegwah

niet persoonlijk -maar wat en --- let op uw woordkeuze .Mod.-allemaal naast de waarheid

en nogmaals "met filosofie kom je er niet hoor"

Shalom voor iedereen

Pier op 28-07-2017 17:22

Piet1: je schrijft mooie dingen, maar ik ben het niet met alles eens. De Reformatie heeft de kerk zeer zeker niet tot slechts een menselijke instelling verklaard. Dit zou ook niet bijbels zijn, daar onze Heer spreekt over het 'bouwen van Zijn gemeente.'

Dan is er het woord 'presbyterous', dat in 1 petrus 5:1 wordt gebruikt. Komt van het Griekse 'presbyteros' en heeft eigenlijk maar 1 geldige betekenis, namelijk: oude man, oudste, ouderling, grijsaard of ook wel: eerbiedwaardige man. Het woord priester in de nieuw testamentische betekenis is hiervan afgeleid en dat mag best naar mijn mening, aangezien bijbels gezien alle gelovigen behoren tot het 'koninklijk of heilig priesterschap' uit 1 petrus 2:5 waar staat: 'en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.' of 1 Petrus 2:9 waar staat: 'gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht.'

Fantastische, verheven en heilige teksten, die wonderlijk genoeg Piet1, gelden voor alle gelovigen, voor jou en voor mij, voor het 'gewone' volk van God, dat in de bijbel wordt aangesproeken met 'heiligen'!

Is dit nou 'Protestants' of 'Reformatorisch', wat ik hierboven schrijf? Absoluut niet! Het is bijbels. Het is niet te loochenen, het is niet tegen te spreken. We zullen ons eraan moeten conformeren, ermee in moeten stemmen, het voor waar moeten aannemen. Ook als het tegen de traditie waar we deel van uitmaken ingaat. 

Ik buig wat leer betreft alleen voor de Schrift. Alles wat van de Schrift is afgeleid en ermee instemt, acht ik hoog, maar niet heilig, zoals de Bijbel zelf. Dus wat jij als bewijs aanvoert, de geschriften van Gladys Taylor, die ik overigens niet ken, zal ik alleen beamen als ze overduidelijk bijbels te onderbouwen zijn. De Bijbel is dus altijd het bewijs, niet de wel of niet ervan afgeleide geschriften. Dus acht ik de door jou aangevoerde bewijzen hierboven voor een bepaalde mening, zeker niet geldig, mits zoals ik al zei, overduidelijk bijbels onderbouwd.

Dat zijn zo onze verschillen van mening. Wat je zei over de catechismus; daar stem ik mee in. Het is een theoretisch model, door de gelovige verder zelf in praktijk te brengen. In die zin is het misschien minder bezwaarlijk dat het spreken in tongen er niet in voorkomt. Toch jammer. In zowel de RK kerk als in de Protestantse kerk komt de leer over de vervulling met de Heilige Geest en de Geestesgaven nauwelijks, tot helemaal niet, aan bod. En degenen die de ervaring kennen worden vaak verworpen! 

Dat is overigens ook hoe de evangelische- of pinksterbeweging is ontstaan. De broeders en zusters, die in de opwekkingen uit het begin van de 20e eeuw tot bekering kwamen en werden vervuld met de Heilige Geest, brachten hetgeen ze ervoeren terug in de kerk waar ze lid van waren en werden vervolgens buitengeworpen. Steeds zie je datzelfde beeld: dominees die vervuld worden met de Geest en uit hun ambt worden gezet, William Booth, de stichter van het Leger des Heils die met zijn bekeerlingen niet meer in de kerk mocht komen. En tot nu toe is er afweer tegen de werkingen van de Geest. Zeker zijn er misstanden, zoals jij zegt, en daar moet de kerk waakzaam voor zijn, maar ook de goede dingen worden verworpen. En de kinderen van de Heer staan op straat. Als jij de kerk ziet als moeder Piet, door hun moeder op straat gezet.

Allemaal menselijk falen. Ja, dat is wel menselijk, als je over menselijke instellingen spreekt: elkaar verketteren, op de brandstapel zetten, afwijzen, minachten en verwerpen. Ik las een paar stukjes terug nog van jou dat ook jij je daaraan schuldig maakt. Je verklaarde de Reformatie voor eens en voor altijd te verwerpen. Waarmee je "weg jij!" zegt tegen ontelbare kostbare, heilige kinderen van God, je eigen broers en zussen. Spreek me alsjeblieft tegen als het niet zo is! Ik hoop dat ik me vergis!

Ik voor mij doe aan deze praktijken nooit en geenszins meer mee. Voor zover een kerkrichting er aan mee doet, zal ik dat aspect van die kerkrichting verwerpen, maar de kerkrichting zelf is deel van de ene, heilige, katholieke of algemene kerk. De fouten die alle kerkrichtingen maken zijn betreurenswaardig, maar geen reden elkaar de rug toe te keren. Tenzij -maar dat ken ik eigenlijk van geen enkele christelijke denominatie- de Heer Jezus wordt verloochend en niet wordt erkend als de Zoon van God, door wie wij gered zijn door het offer van Zijn bloed. Wie dit laatste erkent, gelooft en laat gelden in zijn leven, is mijn broeder of zuster.

Is dit laatste nu te idealistisch of ireeel? Nee. Het is het gehoorzamen aan de wil van onze Heer. We moeten ergens beginnen. Ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen, ik zie de fouten, de valse leer, de wereldsgezindheid. Maar we moeten streven naar eenheid, elkar erbij roepen. Samen aan de voeten zitten van onze Heer en leren van Hem. Dit geldt voor allen die Hem liefhebben en zoeken naar Zijn wil.

Dewevoga op 28-07-2017 17:24

Wat een discussies de laatste tijd, Het lijkt wel een digitale "godsdienstoorlog" en er is er 1 die er garen bij spint

http://www.deboodschap.org/websiteIII_bestanden/page0064.htm

 

Anna op 28-07-2017 17:39

Hallo Esther.... een korte reactie op je schrijven..... Ik vind het heel mooi dat je de Here Jezus zo centraal stelt. En inde hemel is nu een plaats van vrede......... Maar als ik het zo lees dan denk ik dat je nog volop vast zit in de vervangingsleer... dat de kerk in de plaats van Israel is gekomen en dat is jammer....  Want God heeft zijn volk niet verstoten zegt Paulus Tegen de Romeinen in hoofdstuk 11....... er is zoveel meer....... want als de Hemel het / ons eindpunt zou zijn, dan zouden heel veel beloften van God niet meer vervuld kunnen worden.........Gabriel zei tegen Maria..... U zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven ( tot hiertoe is deze belofte / profetie, letterlijk vervult) Deze zal groot zijn en de zoon van de allerhoogste genoemd worden, en de Heere God zal hem de troon van zijn Vader  David geven en hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid !!! ....en Zijn koningschap zal geen einde nemen.....          

Maria had geen nieuw testament zij moest het doen met de woorden van God....en het eerste deel van deze profetie is letterlijk vervuld dus ze verwachtte ook dat het tweede deel vervuld zou gaan worden........dat hij koning zou worden... en het tweede deel ook vervuld zou gaan worden......ze is immers uit het geslacht van David... zij was een prinses.... En het is nu juist deze belofte die nog vervuld moet gaan worden...... dat komt door ons...... Jezus heeft het nieuwe verbond gesloten en van daaruit mogen wij nu niet joden ook weten wie hij is....... en het koningschap van Jezus op aarde dat komt straks bij de wederkomst van Christus....Ook het boek de openbaring aan Johannes spreekt hier over..... Hij zal heersen vanuit Jeruzalem en alle volkeren zullen dan loofhutten feest ( Jes) komen vieren.... vanuit Jeruzalem zal de Thora uitgaan.... en dit zal 1000 jaar duren zegt Johannes........

Maar nu zijn we nog in afwachting hiervan.... en is Jezus in de hemel als het geslachte Lam.... maar straks gaat hij het Boekje nemen zoals Johannes zegt... en dan komen de oordelen over de wereld met als climax Zijn grote glorieuze wederkomst....ik zie er naar uit....

Het werk van de Here Jezus is nog niet klaar hoor.....Hij is nu wel in de hemel en trekt met de Heilige Geest mensen uit de hele wereld tot zich...... ,,,,, die ook in hem gaan geloven en hem belijden......En  Hij heeft zijn middelaars  werk als het lam van God wat de zonde de wereld wegdraagt wel helemaal volbracht, maar hij komt straks terug naar de wereld..... Gelijk gij hem hebt zien opvaren zal hij ook terug komen, zeggen de engelen op de olijfberg tegen zijn dicipeleen.....Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden..... dan komt hij als de leeuw uit Juda's stam..... Dan zal Hij zitten op de troon van zijn vader David.... ( die staat niet in de hemel maar die stond hier in Jeruzalem en daar komt hij weer terug)...........je geloofd toch ook in de opstanding der doden.....  Dat zal geweldig zijn.....Ik wens je Zijn zegen toe.... Anna 

anora op 28-07-2017 17:47

Wat een sympathieke opmerking weer @tomdewevoga👍Ga zo door, het toont namelijk zoveel😂

anora op 28-07-2017 17:48

Een leerzame discussie, leuk.. 

anora op 28-07-2017 19:58

@Marinus Ferdinand,

Snap uw verontwaarding (als het verontwaardiging is). Er is slechts een klein aantal transgenders in Nederland, circa 50.000, dus wel rigoureus van de NS. Ze maken dus maar een klein deel uit van de cicra miljoen reizigers via de NS/dagelijks en van dat kleine aantal reist dan ook nog slechts een klein percentage. Ja, om steil van achterover te slaan van verbazing. Maarja. Dit is typisch Nederland: iedereen tot in den treure tegemoet komend. Het is bizar. Het is onlogisch.

Verder geef ik je eveneens gelijk, wat betreft de unieke dentiteit die we (horen te) bezitten. Satan is erop uit om verwarring te brengen omtrent onze identiteit, een specialiteit van m. Ik zal de specifieke kleine groep niet veroordelen, schreef ik ook eerder. Het is ook niet die kleine groep die het doet, zoals u ook waarschijnlijk wel ziet. Maar deze het zijn deze rare bestuurders van overheid en organisaties, in Nederland. Evident toch!

Fran op 28-07-2017 20:35

Mormonen , jehova s getuigen  , alverzoeningleer , protestands , katholiek , pinksterbeweging , messiaans jodenbeweging ...... ellenlang wordt deze lijst .

Jammer , steeds maar weer zoeken en debateren  met  anderen .

Zo doet men Jezus Leer tekort .

En  blijft je hart versteent .

Tot volle kennis komt men nooit .

Wie weet met zekerheid te zeggen wie of wat het getal 666 vertegenwoordigt ?

De 10 geboden ,  de bijbel , profetie , evangelie , openbaring , enz.....

Het heil komt uit de joden en ik versta  dat .Ze zijn Gods uitverkoren volk .

Jezus is de Hogepriester en zegt dat geen enkele tittel of jota zijn kracht verliest .

 

De meesten onder ons kunnen zich nog niet eens aan de 10 geboden houden .

Maar breien wel tradities en menselijke opdrachten toe  , voortgebracht door verschillende gemeenschappen .

Daardoor onstaat chaos , jaloersheid en verdeeldheid .

Ik pas hiervoor .

Dag !

---

De liefde van God , de genade van Jezus-Christus en de gemeenschap van de H.Geest .

Marinus Ferdinand op 28-07-2017 20:44

@Anora

Ik stem er mee in wat u zegt: ik ben niet boos op transgenders of homo 's. Sterker nog, ik denk dat deze groepen mensen ook niet op dit soort onzin zitten te wachten, want het is te belachelijk voor woorden, en slaat alleen maar negatief terug op deze groepen.

Esther op 28-07-2017 21:05

Dank je wel Fran... ja, we hebben zo'n geweldige Heere. Hij is het allemaal. Wat zijn we rijk... als je daar soms over nadenkt. "De Stralende Morgenster"... doet mij meteen weer denken aan een klein boekje, met die titel. Samen met de Heere heb ik ooit eens zulke boekjes gemaakt, héél eenvoudig, maar heel gericht op Jezus. Daarna hebben we die boekjes bij een bejaardencentrum door de brievenbussen gedaan. Bij veel bejaarde mensen kun je niet zomaar de afdeling op... dan maar via de brievenbus. Eerst echt wel voor gebeden hoor, of de Heere harten wilde aanraken van die oude mensen, die het lazen.

Heb er nooit iets over gehoord... maar we brachten alles bij de Heere Jezus... Hij moet het toch doen. Wij mogen zaaien... maar de Heere is het die het laat groeien. Hij alleen ziet wat in een mensenhart aanwezig is. Maar, het was wel heel dankbaar.

@ Hallo Anna... dank je wel voor jou reactie. Alleen die vervangingsleer... er zijn er wel meerdere bij die dat van mij denken. Nee hoor meidje... ik geloof absoluut niet in die vervangingsleer.

God gaat nog altijd door met Israël... maar wél alleen het gelovige Israël. Het verschil zit hierin... dat met Jezus nu ook de niet-Israëlieten door geloof in Hem... er volledig bij horen. En ieder die door geloof in Christus Hem heeft aangenomen... wordt toegevoegd, zowel de Jood als ook de Griek.

God heeft maar één volk... bestaande uit gelovige Israëlieten en gelovigen uit de volken. In Christus Jezus wordt het één. De Romeinen en de Galaten brieven zijn daar héél duidelijk in... ook Efeziérs. Er zijn veel teksten die daar over spreken. Dan kan ik dat niet zomaar aan de kant schuiven... omdat het niet in één of andere theorie past.

Men wil het scheiden van elkaar... Israëlieten los van de andere volken... terwijl juist in het Nieuwe Testament steeds weer te lezen is... in Christus Jezus is geen onderscheid meer. Het is één geworden.

Het is jammer dat in Handelingen 1 : 11, verdraait wordt. Dan zeggen de engelen in het tweede deel, "Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan".

Waar zit de verdraaing zou je zeggen... er staat alleen... op dezelfde wijze... er staat niet dat Hij op dezelfde plek terugkomt. Er zijn meerde teksten daar lezen we ook dat Hij op de wolken terugkomt... net zoals zij Hem zagen opvaren. En daar zit een miniscul verschil in. Maar wel zo gevaarlijk dat het een eigen leven gaat krijgen.

Misschien ben ik een pietlut, maar heb het al zo vaak meegemaakt... dat ieniminie verschillen, voor een complete verdraaingen van de Schrift teweegbrengt.

Dat is niet persoonlijk naar jou Anna... ik zelf heb de gekste dingen gelooft, was er zo van overtuigd... maar het was een complete dwaalleer. Dan wordt je voorzichtig...

Ik schreef dat het mij soms benauwd, alle ogen gericht naar Israël. Velen daar verwerpen Christus... de mond vol over Gods beloften... maar vergeten gemakshalve dat zij wél Christus moeten aannemen. Net zo als elk mens Christus nodig heeft... en vele verwerpen Hem. Gelukkig kunnen wij niet in harten kijken.

In Christus Jezus liggen Gods beloften. Er is geen andere weg. 2 Korinthiërs 1 : 20, "Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem Amen,tot verheerlijking van God door ons."

Ik zie ook uit naar Zijn komst in Heerlijkheid. En Anna, ook al hebben wij daar beide een andere visie op... wij geloven in onze Heere en Heiland Jezus, en verlangen naar zijn komst.

Gods zegen voor jullie allen... en hartelijke groeten, Esther.

Esther op 28-07-2017 21:41

Hallo Dewevoga op 28-07-2017 17:24...volgens mij loop ik achter.

Ben het met Anora eens... en de link ben ik al begonnen te lezen... echt wauw, echt mooi. Mooi Bijbels, ga het zo even verder aflezen.

Anora, liefs meidje.

Esther.

Pier op 28-07-2017 21:57

Fran: Mormonen en Jehova's getuigen kun je niet op 1 lijn stellen met Katholieken of Protestanten. Mormonen en Jehova's getuigen belijden niet onze Heer Jezus Christus als de Zoon van God en deel van de Goddelijke Drie-eenheid. Het zijn dus geen christelijke denominaties of kerken zo je wilt. Het zijn sektes en ze voeren de mensen weg van de redding in Jezus Christus.

Ik wou het maar even zeggen, om de verwarring niet te groot te maken en om duidelijk het verschil te maken tussen niet christelijke sektes en wel christelijke denominaties/kerken. Met de alverzoeningsleer kun je het wel of niet eens zijn, maar het is wel een leer die de ronde doet binnen het christendom; Pinksterbeweging en Messiaans-Joodse gemeentes zijn net als Katholieken of Protestanten gewoon christenen.

Pier op 28-07-2017 22:16

Piet1: nog even dit: ik weet van de brief van Barnabas en van de Didache, de samengevatte apostolische leer, maar verder ken ik eigenlijk geen wat jij noemt 'buiten bijbelse geschriften van de apostelen zelf'. De brief van Barnabas noch de Didache zijn opgenomen in de bijbelse canon. Ik acht ze hoog, ze zijn in overeenstemming met wat de Bijbel leert, maar verder ga ik niet.

Marinus Ferdinand op 28-07-2017 22:21

@Fran

Ik weet vrijwel zeker dat het getal 666 voor het woord "satan"staat, want je kunt Hebreeuwse letters omzetten in getallen. Satan=tegenstrever. Het woord "duivel" komt uit het Grieks en betekent "tweespaltbrenger". 

Dewevoga op 29-07-2017 02:21

@anora op 28-07-2017 17:47

Dank u voor de aanmoediging. Ik hoop dat u het artikel in de link ook verhelderendi vind. Het kan heel wat discussies overbodig maken. En de Here Jezus bevestigde dit ook nog eens door ons het Onze Vader te leren.

anora op 29-07-2017 18:03

@Esther @Dewevoga

We maken het vaak ingewikkeld.

Toch lees ik wel interessante dingen. Niet zo in de trant, dat geloof van mensen afgekraakt wordt.

@Fran, inderdaad, dat gediscussieer. Dat kan niet de bedoeling zijn.  Is denk ik geen probleem zolang er ook wat op te steken valt.

anora op 29-07-2017 18:46

@Marinus Ferdinand, ja gek, wat zou daar toch achter zitten. Misschien heeft die dame (van uw link) toch gelijk? Maarja, blijft: dit is voor zover ik weet alleen in NL, alleen wij zijn zo 'apart'.  (Druk het netjes uit! Kon ook een Geert Wilders term zijn!)

steady op 29-07-2017 19:00

fran

het getal 666 kan je terugvinden in openbaring

en het getal staat ook voor een naan( en of woorden)

succes metuw opzoekwerk

Shalom

steady op 29-07-2017 20:38

pier fran

de jehovah getuigen belijden wel jezus christus als de Zoon van god

maar niet als een deel van de drieeenheid, en het kan ook niet

omdat jezus gezegd heeft "van die dag en dat uur weet zelfs ik niets af"

moest jezus deel zijn van die babylonische drieeenheid dan zou hij alles weten dat de vader weet, ja toch

en de heilige geest is toch gods werkzame kracht en géén persoon

de drieeenheid is ook van babylonische komaf "nimrod met zijn drie gezichten"

verleden-heden- en de toekomst

de vader van nimrod(de god bell-tevens heilig hart) goeiendag

de zoon van bell (nimrod) de stichter van babylon

en de vrouw van bell (semiramis)tevens de vrouw van haar eigen zoon

en de zoon tevens moordenaar van zijn eigen vader

dat is de drieeenheid, en al de rest is naast de kwestie

succes met uw opzoekwerk

nogmaals  het boek  "de twee babylons" van a. hislop in het nederlands

Shalom

anora op 29-07-2017 22:46

Drieëenheid:

God heeft de dingen bedacht, Jezus maakt het weer mogelijk en beschikbaar en de Heilige Geest werkt het uit.

Fran op 30-07-2017 08:17

Zo is het maar net wat de getuigen van Jehova betreft .Ze belijden Jezus-Christus als Gods Zoon .

Waar ze verder  achter staan interseert mij niet zo : ik wil mij vrij voelen in Jezus -Christus ,

en de hemelse Vader .

---------

Andere dominaties van kerken zijn gemakkelijker om af te haken .Ik bedoel bv :mormonen : sommigen hebben meerdere vrouwen ,

of gemeenschappen waar veel geld mee gemoeid is .En nog een paar . Maar waarom daarover redeneren ? Hetzij positief of negatief .

Ze stroken niet met Gods Woord .

-----------------

Wat betreft het getal 666 : het getal is van een mens .

Het beest !

Je kunt niets kopen of verkopen als je het getal van het beest niet op je voorhood of hand hebt staan .

Men kan gaan berekenen en onderzoeken , voorbereid zijn : maar wie weet met zekerheid te vertellen wie of wat :diegene is die

in de derde ( nog niet gebouwde ) tempel gaat tronen ?

Of hoe dat teken tot uiting komt op hand of voorhoofd .

De joden dragen een tefilin op hun hand en voorhoofd .

-Voorhoofd : zetel van de ziel

-Hand : aanduiding van kracht

Wat dat allemaal precies inhoud weet ik niet , het zijn zwarte doosjes met bijbelse teksten in : maar verder ?

Wil ik ook niet uitdiepen , maar mij viel op : voorhoofd , hand .

---

Ik wil hiermee zeer duidelijk laten weten dat ik niet denk dat de joden het getal 666 vertegenwoordigen , en dat ik

eerder nadenk over

de ziel en kracht .

Misschien dat de aanhangers van het beest reeds hun ziel en kracht hebben prijsgegeven .

Doordat ze dingen volgen :in hun denken en handelen : die niet volgens Jezus-Christus Leer is ;

Maar ook ik weet dat niet met zekerheid te zeggen .

Dag !

Marinus Ferdinand op 30-07-2017 10:12

@Steady @Fran

Bron: mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/72546-de-oorsprong-en-betekenis-van-666.html

Een oude openbaring

Om een goed beeld te krijgen van de lading die het getal 666 voor veel mensen heeft, moeten we ver terug in de tijd. Tegen het einde van de eerste eeuw van onze jaartelling krijgt een zekere Johannes een hemels visioen over de toekomst. Hij bevindt zich op dat moment op het Griekse eiland Patmos, waarheen hij verbannen was vanwege het uitdragen van zijn geloof in Jezus Christus. In het visioen krijgt Johannes de opdracht om alles wat hij ziet op te schrijven in een boek. Het resultaat staat bekend als de Apocalyps, of (vertaald) Openbaring, en vormt het laatste boek van de Bijbel.

Qromwel op 30-07-2017 10:16

Piet 1 op 27-07-2017 09:11: Mijn probleem met de RKK is de bedrieglijke vermenging van waarheid en onwaarheid. Wat "De Reformatie" betreft, ik heb het (volgens sommigen zonderlinge) idee, dat die niet af is. 

Qromwel op 30-07-2017 10:28

anora op 29-07-2017 22:46: Ik geloof niet in de Heilige Geest als zijnde een zelfstandig optredende entiteit. De Vertrooster WORDT gezonden.

Dewevoga op 30-07-2017 14:26

@Qromwel op 30-07-2017 10:16

Ik ben het met uw stelling eens. Het is nog niet af. De stelling over de drieeenheid wordt in onderstaande link weerlegd evenals waar het vandaan komt. Evenals onderaan in het artikel de Schriftverwijzingen dat God een is.

Deut.6:4 NBG Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! ( Niet drie) Staten vert: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere! (niet een drie-enig) r

http://www.deboodschap.org/websiteIII_bestanden/page0064.htm#schriftverwijzingen

steady op 30-07-2017 15:29

drieeenheid

zie staedy op ik geloof  geloofsforum

Shalom

steady op 30-07-2017 16:08

fran

niets kopen en of verkopen

nu- wij allemaal kunnen kopen en verkopen en bijna zeker hebben wij dan symbolisch

het teken van het beest op hand en voorhoofd staan, want wij staan volledig onder zijn invloed

want god zei tot hem zie ik geef de wereld voor een korte tijd in jouw handen

zodoende kon het beest voor eens en voor altijd bewijzen dat hij de wereld kon regeren in vrede en voorspoed

en wat is het resultaat

shalom

Esther op 30-07-2017 16:13

Lynx, lig je onder de struik... wel stil zo zonder jou hoor. Als je dit leest, lieve groet van mij, Esther.

Hallo allemaal...

@ Anora... op 29-07-2017 18:03... hele ware woorden wat je schrijft, het wordt ingewikkeld gemaakt. Misschien doe ik het zelf soms ook. Terwijl juist de Heere zegt, we mogen als kinderen zijn... gewoon eenvoudig.

Dewevoga, heb de link gelezen, erg mooi en duidelijk over de éénheid van God, Christus en de Heilige Geest. Het gaat héél diep. Als we Bijbel lezen komen we vaak tegen of het meerdere personen zijn. En toch is het één.

Het is denk ik zo groot, dat wij het niet eens kúnnen beseffen... maar geloven.

Ik vond ook altijd de tekst uit Micha 5 : 1, héél bijzonder... dan spreekt de Heere, "En u, Bethlehem- Efratha, al bent u klein onder de duizende van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israél. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af".  

Daar spreekt de Heere in enkelvoud... Hij zegt,  uit u zal Mij voortkomen.

Er is nog zo'n héél bijzondere tekst, dat is een tekst waar je stil van wordt. 1 Timotheüs 6 : 15-16. Eerst lees men over dat we moeten strijden voor het geloof, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus... dan in vers 15, "De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien'.

vers 16, "Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en in een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft géén mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen"" .  

Als enige onsterfelijkheid??? Is dat Jezus of is dat God... ze zijn Beiden toch onsterfelijk. Enorme geweldige woorden, want Ze zijn Eén... op een manier zó groot en machtig, wat wij niet kunnen bevatten. Het komt op geloof aan... om zoiets groots als waar aan te nemen.

God gaf iets van Hemzelf, een deel van Hem, om op zo'n geweldige manier een brug te slaan tussen de mensen en God... de Heere Jezus Christus.

In de link staan heel veel mooie teksten... en ook uitspraken van Jezus over hoe één God, Christus en de heilige Geest zijn. Niet alleen in handelen en voelen en denken...maar ze Zijn waarlijk één.

Het komt op geloof aan... want ik kan daar met mijn verstand niet bij... en toch geloof ik het.

Hoe machtig  is onze ... Ik ben...

Fijne zondag allen... en hartelijke groet, Esther.

Qromwel op 30-07-2017 16:20

Dewevoga op 30-07-2017 14:26: Bedankt. Wat op de site staat is voor mij moeilijk leesbaar, ik moet het eerst viavia converteren om het gewoon zwart op wit te krijgen. Maar ik denk dat ik de uitleg over herkomst van het begrip de drieëenheid al eens gelezen heb. Uiteraard word ik door sommige beminde gelovigen voor ketter uitgemaakt

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl