HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

anora op 15-07-2017 16:58

Heb dat ook een beetje net als @Esther, kan het ook niet volgen.

Iemand zei (door alle teksten heen weet ik niet meer wie) veel te hebben aan het geloof (RK). En dat geloof ik ook wel, dat dat echt wel kan. 'Wij' moeten ook weer oppassen het RK geloof niet af te doen als minder goed, alleen omdat er een instituut aan verbonden is. Niet elke RK-gelovige is het daarmee eens, met dat instituut. Dus iemand die veel heeft aan zijn geloof, dat vind ik óók mooi om te lezen.

anora op 15-07-2017 19:58

( en niet iedere RK-gelovige zet Maria centraal)

Marinus Ferdinand op 15-07-2017 22:03

@Esther 15/7 10.46

Ik heb geen behoefte aan instituten te verdedigen, hoeft ook niet. En ik begrijp een beetje de dilemma 's. Ik ontken de foute zaken niet. Laat ik niet hier op doorgaan. Dank voor uw mooie reactie.

Ter illustratie, niet ter verdediging of om iemand ergens van te overtuigen, voeg ik een tekst bij van Solovkov:

Solovjov, over de christelijke staat:

"De christelijke kerk, de christelijke staat en de christelijke samenleving, drie samenhangende modificaties van het koninkrijk Gods (in zijn aardse stadium) hebben allen een en hetzelfde wezen : de Goddelijke waarheid. De kerk gelooft in haar en dient haar als absolute waarheid,  de staat in zijn relatieve sfeer verwerkt haar praktisch als rechtvaardigheid, en de christelijke samenleving, moet haar in zichzelf als volheid van vrijheid en liefde ontwikkelen. Rechtvaardigheid is de waarheid in haar uitwendige werkzaamheid, zoals de vrije liefde diezelfde waarheid is in haar innerlijke toestand.."

Esther op 15-07-2017 22:04

Hallo allen... Wardje, ik wacht rustig af. En doe maar rustig aan hoor, en jij ook dank je wel.

Anora, heel waar wat je daar schrijft, niet iedere rk, gelovige zet Maria centraal. Ik geloof ook zeker dat in elke richting echte broeders en zusters van ons zijn.

We mogen dankbaar zijn met elkaar, dat velen óók bij de Heere horen. Zoals Goodmorning al zo mooi schreef, de Heere kent het hart van ieder mens. En dat geeft ook een stuk rust en daar mogen we op vertrouwen. 

Vele groeten, Esje.

Marinus Ferdinand op 15-07-2017 22:47

@Esther

Ik wil er nog graag aan toevoegen dat het natuurlijk niet om instituten gaat en regeltjes, maar om de persoonlijke weg naar Jezus (ik ben de weg, de waarheid en het leven) en naar God. Wat dat betreft zijn we het eens. Dat is de kern.

Marinus Ferdinand op 15-07-2017 23:15

@@Goodmorning

Filosofie en theorie hebben zeker grote waarde, maar de verwachtingen moeten juist zijn. Anders gezegd: er zijn ook beperkingen met wat je met het verstand kunt bereiken. Geloof gaat verder dan theorie.

Natuurlijk kun je ook meegezogen worden met religie en de weg kwijt raken, dat is zo.

Pier op 15-07-2017 23:36

Wardje, dank voor je uitgebreide reactie. Jij houdt van je kerk en dat is goed. En verder: (2Kor.13:5) 'onderzoek uzelf of u wel in het geloof bent. Weet u zeker dat Christus in u is? Zo niet, dan hebt u de proef niet doorstaan.'

Dat is de kern Wardje, dat is ons geloof: Christus in ons. Christus in jou, Christus in mij. Als dat zo is en jij dat zeker weet en ik ook, dan zijn we 1, dan zijn we broeders, dan zijn we Zijn tempel, dus Zijn kerk. Hoe meer we ons die eenheid bewust zijn, hoe beter. Alles wat die eenheid ontkent, is niet de stem van de Goede Herder en zouden we dus niet moeten volgen.

Dat is mijn praktijk. De Heer woont in mijn hart en ik ben 1 lichaam met Hem en met allen in wie Hij woont en die dat ook weten, ongeacht uit welke denominatie, kerk, cultuur of traditie ze afkomstig zijn. 

Ik zal het nooit ingewikkelder maken dan dat. Dat is wat ons redt, dat heeft mij gered, dat houd ik vast. 

Pier op 15-07-2017 23:56

Piet1: meningsverschillen tussen mensen moeten kunnen bestaan, ook tussen leden van het lichaam van Christus. Ik ken niet volkomen, jij kent niet volkomen. Pas als we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht, zullen we volkomen kennen.

Als het goed is, zullen we ook elkaar ontmoeten als het zover is. Waarschijnlijk zullen we dan inzien dat onze overwegingen onvolkomen waren en dat Zijn waarheid grootser is dan wij ooit hadden beseft. 

Ik verlang naar Zijn komst.

Piet 1 op 16-07-2017 12:54

Pier op 15-07-2017 23:56,

Mijn betoog hield sola Scriptura in ... en wat Pier op 15-07-2017 23:36 betreft:  Jezus voorzag in de toekomst de onderlinge scheiding en dat herstel had hij op het oog en niet hetgeen jij er van maakt, ook hier ga je weer vergeestelijken, je hebt nog steeds het zwemvest nodig.

anora op 15-07-2017 19:58 >>veel katholieken hebben dan ook bijscholing nodig zodat de volle inhoud van de Menswording helder en klaar verkondigd kan worden.. naarhetgeen wat ik heb betoogd.

De exegese over de Menswording en mariale exegese behoren bij elkaar, zoals mijn betogen aantonen.. ontwijken helpt niet.

Marinus Ferdinand op 16-07-2017 14:33

@Peit1

Veel katholieken hebben bijscholing nodig? Lees eens Mystieke Werken van Johannes van het Kruis: daarna praten we verder.

Wardje op 16-07-2017 15:08

@Pier.  Zeker is Christus-in-ons de kern van de zaak .    Wél of níet is beslissend voor ons eeuwig heil .  Ik heb dat eerder ook genoemd , en erbij gezegd dat wijzelf er niet over gaan , maar uiteindelijk alleen de Vader .   Christus-in-ons beslissend voor ons eeuwig heil . Dat wil nog niet zeggen dat de heel rest van de goede boodschap er niet toe doet . Bijvoorbeeld of het er niet toe doet  hóe we dat het best bereiken ,   of voor hoe we het door Hem aangeraden en voorzien bereiken .  Hoe we het bereiken op de meest zekere manier ,  weliswaar niet zonder lijden en strijd , maar zonder onnodige risico's en struikelblokken .   Of we in de interpretatie van de blijde boodschap helemaal vrij zijn. Wie dat uitmaakt . Bijvoorbeeld in wat het betekent als God de Zoon op aarde zegt tot de apostelen : "Wie U afwijst , wijst mij af " . Onbewust of niet ,  we stuiten op een groot verschil :  'alleen-de-bijbel' of niet .  Heeft Jezus een - meestal feilbaar , maar soms - onfeilbaar leergezag ingesteld of niet* .  Jij gelooft daar niet in . Maar feitelijk voel ik me door jou aangesproken alsof ik mijn geloof daarin zomaar opzij kan en mag zetten .  Ik weet heel goed dat voor jou de bijbel Gods Woord is , en hoogste instantie . Jezus zond zijn apostelen en leerlingen uit .  Hij gaf de aanwijzingen .  Dit is in de kern organisatie van en door feilbare ** en zichtbare mensen .  Ik ben het eens met de hele 2e alinea die je schrijft , maar niet met de woorden "dan zijn we zijn tempel , zijn kerk(-volledig en in alle betekenissen w)" .  In dit opzicht zijn we níet éen ,  ook niet in één eredienst van het nieuw verbond , het éne offer. De klemmende bede om eenheid uit het grote hogepriesterlijk gebed van Jo 17 zou voor een groot deel niet nodig zijn als Hij niet nodig was ook voor éénheid tussen jou en mij . Niet allen in genade (Christus in ons) maar ook in Waarheid .  Ik zet deze dingen op de site uiteen, maar ik heb de indruk dat Marinus Ferdinand in deze dingen eenvoudiger en duidelijker is, en meer durft te zeggen .Eénheid ging Joannes XXIII (58-63) meer dan wie aan het hart. Soms spreekt hij er hartstochtelijk over .  Als je wil kijk of je een zin kan oppikken uit het volgende , er zijn er meerdere waarmee je het al eens bént:https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1629&id=6490*Hij heeft , volgens ons ook een feilbaar bestuursgezag (organisatie), ingesteld en sacramenten .  Daarvan zijn doop en het huwelijk mee overgegaan in de Reformatie .   Het heilig Avondmaal is voor mij ook heilig omdat het voor jullie heilig is en om wat het voor jullie en mij betekent . Maar het is geen sacrament in katholieke zin .  Volgens algemene interpretatie , zowel van de Kerk en de Orthodoxen van de ene kant , als van de anderen anderzijds is het heilig Avondmaal iets anders dan het misoffer of de H.Liturgie (orth) .  Zou het voor Christus niet uitmaken wat we denken van zijn hoogste gave?                   ** behalve Eén

Wardje op 16-07-2017 15:11

@Pier.  Ik doelde met mijn opmerkingover eenvoud en helderheid bij uiteenzettingen  ook op Piet 1.

anora op 16-07-2017 15:52

@Piet1

Waarom bijscholing?

Er is een bijbel, er is de Heilige Geest, en we weten dat de letter alleen doodt maar de Geest levend maakt. En natuurlijk is extra uitleg en verduidelijking goed. Mensen horen ook niet voor niks preken en alfacursussen zijn er ook. Maak je het niet te ingewikkeld allemaal? Of bedoel je dat met bijscholing?

Sorry, misschien heb je het al uitgelegd allemaal (waarschijnlijk wel), maar met de uitvoerige teksten raak ik echt de draad kwijt (niet alleen van jou). Dat is heel gek, dat heb ik normaal gesproken niet met uitvoerige teksten, maar met dit wel.

anora op 16-07-2017 15:55

In elk departement van het Lichaam van Christus is wel iets mis.

(Hoewel de RK kerk patent heeft op kindermisbruik en toch wel de kroon spant. Waarschijnlijk zijn er zat rk-gelovigen die zich daarvoor rotschamen.)

Piet 1 op 16-07-2017 16:49

Marinus Ferdinand op 16-07-2017 14:33,

Heeft die Johannes zich daar dan over uitgelaten??!.

Praat mij dan maar eens bij.

Wat ik wel weet is dat voor het 6e zegel de gehele mensheid doorheen een nacht gaat en ten tijde van de antichrist nogmaals..

Ja het sterven aan jezelf is een nacht ter onthechting, .....een schudden >> wat ook aangekondigd is door oa. Derek Prince en David Wagner -profetieën-voor Nederland (te googlen).

Door de zonde zijn wij niet onszelf, vandaar de nood-zaak van het schudden ..om in Christus door genade transcendentaal tot zichzelf te komen, dat Adam verspeelde, "verappelde".

Marinus Ferdinand op 16-07-2017 17:23

Ik vind de kritiek op de RK kerk op deze site disproportioneel, en soms radicaal. Ik neem aan dat frustratie een rol speelt.

P.S. Ik ontken niet dat de kritiek ook wel terecht is.

Piet 1 op 16-07-2017 18:03

>> Wardje op 16-07-2017 15:11,

Dat is opmerkelijk.. jij plakt alles aan elkaar zonder alinea's, dat is pas puzzelen.

Matt.1:25 en Lucas 1:34 is taalkundig eenvoudig !! en direct duidelijk, de reformatie heeft de uiteenzetting ingewikkeld (zie anora) gemaakt en moet je ..dan middels verdere uiteen-zetting, de puntjes op de i zetten .. noodzakelijk stap voor stap... aanscherping door bijscholing.

Marinus Ferdinand op 16-07-2017 19:13

@Piet1

Ja, natuurlijk. Hij is een van de belangrijkste lereraren van de katholieke kerk uit de geschiedenis. Hij beschrijft de mystieke weg naar de vereniging met God. Zo spreekt hij in het gedeelte "De bestijging van de berg Karmel" de weg omhoog, waarbij je zelf hard moet werken. Maar er is ook overgave nodig, want je kunt het niet allemaal zelf: God kiest je uit. De nacht waar u over spreekt kan op twee manieren bedoeld zijn. De donkere nacht van de zintuigen en de donkere nacht van de ziel/geest. Beiden zijn crisissen, tijden van verlatenheid, die bij het "pad" horen. Het zijn crisissen van een totaal verschillend niveau. Het gaat om een innmerlijke weg. Daarom ben ik voorzichtig om de huidige politieke crisis te vertalen in die termen, hoewel dat wel mogelijk is, kan zijn.

De Mystieke Werken van JvhK is zeker een van de beste werken die ik in mijn boekenkast heb staan: zowel geesltelijk als literair.

Met vriendelijke groet, MF

Marinus Ferdinand op 16-07-2017 20:06
Pier op 16-07-2017 21:29

Ja Piet1, reken maar dat ik een zwemvest nodig heb. Het zwemvest van de Heilige Geest, om staande te blijven in deze wereld. Om de weg te weten. Om Zijn stem te kunnen verstaan. Om in alle verwarring, valse leer, hoogmoed en vrome geesten, te kunnen onderscheiden waar het op aan komt! Oh ja, ik heb dat zwemvest nodig! 

Het is begonnen met de reddingsboei die de Heer Zelf mij toewierp, toen ik dreigde te verdrinken in de manier van leven in de jaren 60 en 70, de manier van leven die veel van degenen met wie ik optrok letterlijk het leven heeft gekost. Ik hoorde het evangelie, eenvoudig verteld, en ik wist dat het waar was. Dat was de Heilige Geest die mij daarvan overtuigde, zoals ook in de bijbel staat: de Heilige Geest overtuigt ons van zonde, oordeel en gerechtigheid. Ik koos voor de waarheid. Ik boog mijn knieen voor Jezus en vroeg Hem om in mijn leven te komen, in mijn hart. Ik vroeg Hem of Gij mijn zonden wilde vergeven. Dat heeft Hij gedaan, hallelujah! Ik had de reddingsboei gegrepen en de Heer redde mij.

Daarna werd ik vervuld met de Heilige Geest. Ik sprak in tongen en profeteerde, zoals ook in de bijbel staat. Daarna begon ik steeds beter te begrijpen wat de Heer van ons wil en, belangrijker nog, wie Hij is. Dat staat ook in de bijbel, namelijk dat Hij Zichzelf aan zijn kinderen openbaart. Dat proces is nog steeds bezig. Ik kan het niet zelf, maar heb het zwemvest van de Heilige Geest nodig. De geest van Jezus. Hij is de voleinder van ons geloof en de leidsman. Hij troost ons en helpt ons. Hij wijst ons de weg tot de volle waarheid. 

Aan mij en in mij is de blijde boodschap waarheid en levend geworden. Het evangelie is de kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft.

Ik kan het dus niet zelf Piet1. Niemand kan het zelf. En het geloof is alleen levend en reddend als we een levende relatie hebben met de Heer Jezus Zelf. 

Spyfromthesky op 16-07-2017 22:31

@

Qromwel op 13-07-2017 12:01

Spyfromthesky op 10-07-2017 22:09: De dagopeningen van

het ICR (Institute for Creational Research) bepreekt de afgelopen dagen de brieven aan de zeven Gemeenten. Morgen de zevende.

@Qromwel,

Excuus dat ik niet vaker hier kom of kijk. Ik zag deze reactie van je.

Mocht je nog iets nieuws daaruit ontdekken dan hoor ik dat graag.

Mijn inziens zijn de eerste 3 Hoofdstukken van Openbaringen een overgang van de bestaande fysieke gemeente waarover geprofeteerd werd, maar deze staan ook voor de christenen als waarschuwing van de eindtijd. De zeven bieven zijn pas door christenen begin 19e eeuw een beetje begrepen. Want in die 7 gemeenten zag men ook de tijdsperiode tot onze tijd toe of te wel, het oog viel al in de begin 19e eeuw.

http://www.zoeklicht.nl/artikelen/openbaring+2+en+3_4802 Het zoeklicht heeft ook een artikel hieraan gewijd.

Opvallend was dat vervolging door het Romeinse rijk juist zorgde voor groei van het ware christendom. Ondanks pogingen tot uitroeien, bleken er nieuwe gelovigen telkens te ontstaan.

Mogelijk is het grote en grootste gevaar de inmening van een andere leer. Zoiets gebeurde ook toen het Romeinse Rijk het christendom omarmde. De verkeerde leer is mogelijk vanaf die vroege kerk binnengetreden ergen. Dus eingelijk al vanaf de vroegste kerkvaders.

De gemeente Filadelfia is ook de gemeente waar voor het eerst sprake is van een wederkomst. Zie ik kom spoedig staat er in de 6e brief.

Spyfromthesky

Wardje op 16-07-2017 23:28

@Piet 1.  Ik heb niet willen zeggen dat je bijdragen onhelder of ingewikkeld zijn maar juist het tegendeel .  Geen interlinie bij mijn reacties :  een voordurende ergernis .  Iets in het proces gooit alle interlinie , opsommingen , markeringen van links en noten e.d. eruit , zodat ik zelf moeite heb om het terug te lezen .   Gaarne tips van hen die meer ervaring hebben met punt.nl .   Ik werk vanaf een pc met lijnverbinding . Meestal tik ik de boel eerst  Wordpad , omdat punt.nl soms onvoorspelbaar reageert als ik het er idrect erop intik en en ermee aan het werk ben . Op die manier ben ik al meermalen ben ik lappen tekst helemaal kwijtgeraakt zo .   Nu heb ik een makke erbij: dat alles, of een gedeelte van wat ik vervolgens copieer en plak weer dubbel verschijnt op punt.nl . 

Ctrl-Enter voor nieuwe regel met interlinie - suggestie van Moderator -  geeft het gewenst resultaat wanneer ik het intik , maar resultaat als posting is wederom pastei .

 

Wardje:

Het plakken via Wordpad geeft problemen.

Typ uw reactie in het reactie kader  en slecteer  -ga met uw curser over de gehele tekst, wat u geschreven heeft met uw linker muisknop ingedrukt-  Alle letters worden wit in een blauwe achtergrond.

Laat uw muisknop los.U ziet dan nog steeds uw witte tekst op blauwe achtergrond

Dan gaat u met uw muiskonop rechts ingedrukt ergens op de geselecteerde tekst staan en klik het woord kopiëren aan. Laat uw muis los.

Ga dan weer verder met het typen van de rest van uw reactie en herhaal weer opnieuw, alles  selecteren en kopiëren.

Uw gehele tekst slaat u zo op achter de knop van de muis.

Mocht er iets misgaan.

Typ dan Ctrl en v , uw hele tekst is dan weer terug. Mod.

Wardje op 17-07-2017 00:01

Misbruik  @Anora 16-7 15:55.  Volgens een bekend onderzoek van Draijer is van 1054 vrouwen - 20/40 jr. algemene bevolking -  248  misbruikt geweest .  24 % .  De helft in een incest-situatie .   Er lijken dus groepen te zijn - gezinnen , vaders -  die het nog bonter maken . Ned. tijdschrift voor Geneeskunde:       https://www.ntvg.nl/artikelen/psychische-gevolgen-op-oudere-leeftijd-van-seksueel-misbruik-de-jeugd/volledig

Wardje op 17-07-2017 00:29

Bodar over misbruik @Anora2   Er worden percentages van 2% genoemd .   Ik weet niet of het klopt .  Toen ik voor het eerst hoorde was mijn reactie op  "máár 2%":  je gaat niet naar een dokter als 2% van die beroepsgroep er opuit is mensen zieker te maken of te doden ".   Bodar stelt dat dit aantal vergelijkbaar is met misbruikcijfers van psychiaters , leraren , dominees  en andere hulpverleners .  Neemt niet weg dat de adel van het katholiek zijn extra verplicht  . Min of meerin dezelfde zin Bodar:    "Laten we het nog eens hebben over het meest beschamende ..onderwerp in de jongste geschiedenis van de Kerk.  ...  Uitgenodigd daarover in openbaarheid verantwoording af te leggen past het plaats- vervangend terecht te staan. Maar beluisterd worden blijft feitelijk uit. Hoe komt dat? Of anders gezegd: Terwijl dergelijk sexueel misbruik minder of meer gelijkelijk voorkomt onder psychiaters en leraren, dominees en priesters en andere hulpverleners die overwicht hebben op jongens en meisjes die zich aan hen toevertrouwen, roept geen enkele ‘beroepsgroep’ zo veel afkeer en verachting op als de priester. Daarvoor zijn drie redenen aan te voeren, denk ik: ...."Meer: http://www.antoinebodar.nl/artikelen/kindermisbruik/

Wardje op 17-07-2017 02:14

@ Pier en anderen .   "Of zij willen of niet , zij zijn onze broeders. Dan alleen houden zij op onze broeders te zijn, wanneer zij nietlanger zeggen 'Onze Vader'".  "Laten wij de Heer onze God liefhebben; de Heer als onze Vader , de Kerk als onze Moeder ; de Heer als onze Meester, de Kerk als zijn Dienstmaagd, want wij zijn de kinderen van de dienstmaagd. Maar de band van dit huwelijk is een sterke liefdesband ;  wie de een beledigt , is de liefde van de ander niet waardig ....Wat baat het een vader niet-te-beledigen als die Vader u straft voor de belediging van de Moeder ? ... Houdt u daarom , geliefden , allen eensgezind vast aan God  als Vader en aan de Kerk als moeder .  Augustinus door Paus Joannes XIII, 'de 'goede'' in '1959

Wardje op 17-07-2017 03:33

Piet 1. Lees even 16-7 15:08 als je wil , dan wordt 15:11 onmiddellijk duidelijk.

Wardje op 17-07-2017 04:58

AvondmaalEsther op 14-07-2017 00:35  .  Ik had in het vooruitzicht gesteld nog te reageren .Het Lichaam van de Heere Jezus, daar horen wij bij, door ons geloof in Hem. Jezus Gemeente, en die zit over de hele aarde verspreid.

Daar kan ik in meegaan .   Je spreekt hier over het Lichaam des Heren en over ons die daarbij zijn ingelijfd door doop , en door geloof , hoop en liefde die we van Hem als genade hebben gekregen , een gave die we zelf nooit zouden hebben kunnen verkrijgen op eigen kracht . We hebben alleen maar bewilligd in het ontvangen ervan . Met vrije wil . Het maakt ons inderdaad deelgenoot aan allen die bij Hem horen (jullie visie, tevens de katholieke visie) . Aanvullling van katholieke visie : 1)daar horen wij bij , en zelfs 2)bij  hen die zijn overleden en die al de aanwezigheid en de aanschouwing van de goddelijke Drieeenheid genieten  in de hemel. Niet 'als in een wazige spiegel , maar van aangezicht tot aangezicht '(Paulus). En we horen 3) ook bij  hen die zijn overleden en nog niet in de hemel zijn aangekomen. Die daarnaartoe op weg zijn en , in liefde van en voor God ,  gezuiverd worden in het Purgatorium , zuiveringsoord , in het Nederlands : in het vagevuur (schoonmakend vuur , vgl. 'vegen').  Dit noemen wij achtereenvolgens  1)'strijdende' kerk (hier op aarde) , 2) de 'zegevierende' kerk (in de hemel), en 3) de 'lijdende' kerk (in het zuiveringsoord). En alledrie worden door katholieken gevoeld en erkend als één gemeenschap die bij elkaar hoort . Dit idee is door Paulus(1) in de jonge  Kerk* en ook door de Kerk in later eeuwen , uitgewerkt in de leer van het 'Lichaam van Christus dat de Kerk is' (paulus)*.  Paulus heeft het over Christus en Hoofd, en wij de ledematen , die met Hem zijn  verbonden in één organisme , één lichaam waardoor zijn Leven , vgl zijn bloed , stroomt .  Het heeft veel gelijkenis met de gelijkenis van onze Heer zelf , waarin hij het heeft over de wijnstok , Hemzelf , en de ranken ("gij", wij , ons). Het één leidt wel tot het ander , en het ander tot het éen (Augustinus), maar Lichaam des Heren als kerkgemeenschap is toch iets anders dan het Vlees dat hij ons gebiedt te eten en zijn Bloed dat ons bevolen wordt te drinken . Met andere woorden : zijn  Vlees eten  en zijn Bloed drinken bouwt de gemeenschap , de Kerk op , en omgekeerd brengen gemeenscap , Kerk , geloof hoop en liefde ertoe zijn Vlees te eten en Bloed te drinken.  Maar Kerkgemeenschap en het Lichaam van Christus in de zin van Johannes 6 , vooral het einde van het hoofdstuk , zijn toch niet identiek .  Wij katholieken spreken niet over heilig Avondmaal .  Ik heb er respect voor, wanneer mensen in eerbied denken te doen wat Christus heeft bedoeld. Terecht spreken jullie over een heel intieme , diepdoorleefde, maar geestelijke gemeenschap met Christus .   Vandaar dat je hem ook eerder met de kerkgemeenschap , en eigenlijke kerkgemeenschap , gelijk kunt stellen . De visie van Katholieke en orthodoxe christenen voor wat betreft hun misoffer of  heilige Liturgie (orthodoxe term voor hetzelfde sacrament) is toch een andere , dan die van het heilig Avondmaal .     Vooreerst is het heilig Avondmaal meer een maaltijd . Er wordt dan weliswaar niet een lam geofferd en gegeten , maar de heel setting en uitvering is toch meer die van een maal , - symbolisch of niet  -  waarbij intimiteit en liefde met Christus , en ook van en onder de deelnemers onderling diep wordt doorleefd .  In de ogen de de katholieke en orthodoxe kerk is dat niet voldoende voor wat Christus heeft bedoeld . Ter gelegenheid het pesachmaal van witte donderdag werd een onbevlekt éénjarig lam geslachtofferd door de voorzitter van de tafel . In dit geval door Christus  .  Wie symboliseerde dat   onschuldig   l a m   ?  Hemzelf , slachtoffer en offeraar tegelijk , de volgende dag . Toen het eten van het lam voorbij was, de hoofdschotel , het belangrijkste deel van het maal , pas toen , nam hij brood en zei "Dit is mijn Lichaam" .  En wijn en zei "Dit is de kelk van het nieuwe en eeuwige   v  e r b o n d  , dit is mijn bloed   dat zal worden vergoten tot vergeving van de zonden " en gebood ze te eten en te drinken . Dit is niet alleen gemeenschap met zijn Geest . Die geest hebben wij als het goed is al, hadden de apostelen al volgens de eigen woorden van Jezus op het zelfde avondmaal (Joa hfdst 16 of 17, "Gij zijt al rein"). Na de mystieke offering ('dit is mijn Lichaam , o v e r g e l e v  e r d voor U, dit is de beker van het nieuwe en eeuwigdurend verbond , dit is mijn Bloed dat wordt v e r g o t e n   ter vergeving van de zonden")vraagt hij duidelijk om gemeenschap te hebben met zijn Lichaam (Didache omstr. 100) , om zijn Vlees te eten (Joa 17, 52 e.v.).  Het is vooruitlopen op de grote verlossingsdaad van goede vrijdag 3 uur ,  een mystiek vooruitnemen van Calvarië waarbij hij zich zichtbaar zou overleveren en offeren . En tegelijk instelling van het nieuw verbond , het nieuw testament met de instelling van het grote offer en sacrament ervan , het sacrament des Altaars , de mis , de Eucharistie (=dankgebed, lofprijzing bij de Sedr),  de heilige Liturgie bij uitstek .   In aanwezigheid van de elf , de eerste bekleders van het priesterschap , een ander sacrament van dat nieuwe verbond ("Doet dit tot mijn gedachtenis").Het heilig avondmaal iets bijzonders , ja , waar, ik weet het .  Vanwege de goede wil , de liefde , de intentie .   Maar dit is het eigenlijke  .           *bijna gelijk aan de naam van de rondzendbrief van Pius XII precies over dit onderwerp uit 1942 of 43 (Het mystiek lichaam van Christus , dat de Kerk is)

Marinus Ferdinand op 17-07-2017 09:09

@Wardje 17/7 00.29 uur

"...roept geen enkele ‘beroepsgroep’ zo veel afkeer en verachting op als de priester."

De reden: haat tegen de RK kerk, ook op deze site. Die haat is lang niet in alle gevallen rationeel!

Qromwel op 17-07-2017 10:02

Spyfromthesky op 16-07-2017 22:31: De dagopeningen van ICR zijn altijd summier, geen uitgebreide theologische verhandelingen. Wonderbaarlijk in de Bijbel (o.a.) vind ik het profetisch karakter van wat toen actueel was.

Qromwel op 17-07-2017 14:53

Marinus Ferdinand op 17-07-2017 09:09: Persoonlijk koester ik geen haat, bezwaren tegen de RKK-Leer zijn stevig Bijbels-Evangelisch te onderbouwen.

Marinus Ferdinand op 17-07-2017 15:28

@Qromwell

Dan moet u van goede huizen komen... Ik geloof dat niet.

anora op 17-07-2017 17:50

Hallo Wardje,

De cijfers ken ik niet, moet ik eerlijk bekennen. Er is wel nogal wat naar boven gekomen daarover, zoals we allemaal wel hebben gehoord. Het gebeurt overal, ja daar heb je gelijk in, maar het ging hier niet om 'normaal' misbruik (is nooit normaal), maar misbruik van jongetjes en inderdaad als dit door geestelijken gebeurt, dan staat daar (terecht!) extra de spotlight op. De RK kent een geschiedenis van misbruik die eeuwen teruggaat. Ook de nonnen konden er wat van. Heb daar wat documenten over gelezen. Ik zal er hier niet over uitwijden.

Maar moet je hier als individu tegen verdedigen? Dat vraag ik me af. Je hebt het immers zelf niet gedaan, en als je zelf recht staat....Kan ook een 'valkuil' zijn hoor, je geloof steeds verdedigen.

Als je als gelovige het Bloed van Jezus gebruikt voor dagelijks gebruik zeg maar, en je stelt Jezus centraal, dan is het toch okee. En je hebt niks met die rare (occulte) fratsen eromheen. Ook in de evangelische kringen speelt dat: het moeten verdedigen, want dit is raar en dat is raar enz. Ik ben écht van mening dat we dat niet hoeven te doen. Maarja, daar kunnen ook weer kanttekeningen bij gezet worden. Wardje, als jij blij bent met je geloof en Jezus is je nr. 1 en je weet wat Zijn bloed /offer inhoudt, wees dan gewoon blij. :-)

anora op 17-07-2017 18:05

Hallo Wardje,

De cijfers ken ik niet, moet ik eerlijk bekennen. Er is wel nogal wat naar boven gekomen daarover, zoals we allemaal wel hebben gehoord. Het gebeurt overal, ja daar heb je gelijk in, maar het ging hier niet om 'normaal' misbruik (is nooit normaal), maar misbruik van jongetjes en inderdaad als dit door geestelijken gebeurt, dan staat daar (terecht!) extra de spotlight op. De RK kent een geschiedenis van misbruik die eeuwen teruggaat. Ook de nonnen konden er wat van. Heb daar wat documenten over gelezen. Ik zal er hier niet over uitwijden.

Maar moet je hier als individu tegen verdedigen? Dat vraag ik me af. Je hebt het immers zelf niet gedaan, en als je zelf recht staat....Kan ook een 'valkuil' zijn hoor, je geloof steeds verdedigen.

Als je als gelovige het Bloed van Jezus gebruikt voor dagelijks gebruik zeg maar, en je stelt Jezus centraal, dan is het toch okee. En je hebt niks met die rare (occulte) fratsen eromheen. Ook in de evangelische kringen speelt dat: het moeten verdedigen, want dit is raar en dat is raar enz. Ik ben écht van mening dat we dat niet hoeven te doen. Maarja, daar kunnen ook weer kanttekeningen bij gezet worden. Wardje, als jij blij bent met je geloof en Jezus is je nr. 1 en je weet wat Zijn bloed /offer inhoudt, wees dan gewoon blij. :-)

anora op 17-07-2017 18:24

@Pier,

Een mooi getuigenis. Dat is wel de tekst, taal die ik versta.

goodmorning op 17-07-2017 20:47

Waarom zou er haat zijn tegenover mede gelovigen?

Lees toch in een aantal berichten, dat er wat meningen verschillen en dat brengt discussie naar voren.

Over geloof, mag je niet discuseren! Totaal geen toegevoegde waarde, als Jezus Christus centraal staat weet jij en ik het antwoord al.

Stel,...ik word priester, dat word je niet zomaar want daar gaat een levensinstelling aan vooraf. Om het kort te houden in schrijven, ..'Stel ik ben het geworden in al mijn bewust zijn en geloof in de Heer'...kan ik het rechtvaardigen dat in mijn gemeente zonde plaats vind wat in de ogen van de Heer een gruwel is. Moet ik  niet achter mijn oren krabben!...of mezelf verlogenen en de zonde die plaatsvind  onder de mantel der liefde verbergen. 

Is de laatste regel dan niet een leugen voor de Heer.

Wat deed Jezus in de Tempel,...in eerdere berichten vermeld.

Wat zou hij doen, als er in zijn tempel op deze manier gezondigd wordt. 

Koester geen haat, tegen mede gelovigen, maar maak duidelijk onderscheid van wat waarheid en trouw is. Als er twee, of meerderen in Mijn Naam vergaderd zijn,...daar ben Ik in hun midden,...erg mooie uitspraak van Jezus vind ikzelf!

Prachtige gebouwen hoor de RKK...moskeeën evenzo. Maar als God/Jezus niet centraal staat,  is het beter dat u uit zo,n gemeente vertrekt.

Groet

Esther op 17-07-2017 22:50

Hallo allen... Pier op 16-07-2017 21:29... net zo als Anora, dank je wel voor dit mooie getuigenis. En prachtige vergelijking over het zwemvest... zo mogen wij in de Reddende handen van onze Heere, staande blijven. Vooral het laatste zinnetje wat je schreef, héél bemoedigend, en zo waar..."Niemand kan het zelf. En het geloof is alleen levend en reddend als we een levende relatie hebben met de Heer Jezus Zelf".  

Wardje op 17-07-2017 04:58... dank je hoor, voor jou uitleg. Ach, het Avondmaal of het Heilig Avondmaal... we weten met elkaar wel wat er bedoeld wordt. Het belangrijkste is dat we het vieren of houden ter ere van de Heere Jezus... wat Hij voor ons en persoonlijk heeft gedaan.

En het is waar Wardje, onze broeders en zusters zitten over de hele aarde verspreid. Het is de Heer die ons bind. En niet omdat we in dezelfde kerk of gemeenschap zitten. Het is ons dierbaarste geloof in Hem, die bijzondere persoonlijke relatie die we met Hem hebben.

En ieder op deze site van Xander... die dat ook zo ervaart en gelooft... dan zijn wij allen broeders en zusters van elkaar. In een menselijk gezin hebben de kinderen het bepaald niet voor het zeggen, wie hun broer of zus is. Zo ook in Gods gezin... door de Heere Jezus alleen ben je deel van dat bijzondere gezin.

Alleen, velen zien het niet. Die zitten nog te vast in de leer waar ze bij horen... terwijl hun hart Jezus behoort.

Vaak moet ik aan de woorden van Paulus denken in Galaten 5 : 1, "Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus Ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet langer weer met een juk van slavernij belasten". 

Daar heeft Paulus het over de besnijdenis... maar er zijn nu óók zoveel jukken, dat vaak die vrijheid in Jezus Christus in het nauw komt. Het juk van de kerk/gemeente waar iemand bijhoort.

Als gelovige zuster, zou ik bij velen niet eens mee kunnen delen aan het Avondmaal... samen met mijn broeders en zusters, want ik ben geen lid van die kerk/gemeente... dat is ook een juk. En zo kun je nog wel vele voorbeelden aanhalen.

Wij zijn vrij in Christus... Hij heeft dat juk weggehaald... en Paulus zegt... 'en laat u niet langer weer met een juk van slavernij belasten'.

Voor ieder weltrusten, Vaders zegen om jullie heen, en hartelijke groeten van mij, Esther.

 

Esther op 17-07-2017 23:01

Amen, Goodmorning

Liefs, Esther

Marinus Ferdinand op 17-07-2017 23:04

@Goodmorning.

Ik heb het woord "haat" gebruikt. Had ik niet moeten doen, omdat het te sterk is uitgedrukt. Mijn excuses.

Ik heb pijn aan de aversie tegen RK, omdat het mijn afkomst is, en ik nog altijd RK ben.

Pier op 18-07-2017 11:38

Goodmorning op 20.47: goed gezegd.

Marinus Ferdinand op 23.04: ook goed gezegd. Wij hebben allemaal pijn aan de verdeeldheid Marinus. Dat is de pijn van de Heer. Natuurlijk heb jij liefde voor de kerk waar je deel van uit maakt. Juist omdat je er liefde voor hebt, is de pijn groter. De pijn ook over zaken die niet goed zijn. De ontucht werd hier genoemd. Hoe gruwelijk, hoe droevig ook. Wat dacht je van de mistoestanden in alle andere denominaties! De kerk wereldwijd is geen glorieus geheel. Het is een ziek lichaam, vol van zweren en gebreken. Verdeeld. Niet in staat te handelen naar de wil van haar Hoofd, Jezus.

Dat is de realiteit en daar lijden alle kinderen van God onder. De Russisch orthodoxe patriarch die ik onlangs zag; vol overtuiging stond hij over de RK patriarch, de Paus, het anathema uit te spreken, de vervloeking dus. Hij dacht dat hij er goed aan deed. 

Ook wij denken er goed aan te doen de fouten van de ander, de andere denominatie, te veroordelen. Zijn die fouten er dan niet? Jazeker. Bij alle partijen. Dat moeten we onder ogen durven zien. Die pijn moeten we durven toelaten, ook de pijn dat het in de eigen club niet goed zit. Als we elkaar vanuit dat besef bezien, wordt het anders. 

Ik vind het bemoedigend dat ik op deze site van dit laatste de aarzelende aanzet bemerk. Dat is heel bijzonder. Jouw laatste berichtje werkt daaraan mee. Dank daarvoor.

En Goodmorning, het was jouw bericht dat Marinus daartoe aanzette. Fijn.

Wardje op 18-07-2017 16:16

bromfiets @Esther op 17-07-2017 22:50  beste E., je antwoord komt bij mij over als volgt. Ik leg uit dat ik de fiets wel kén en waardeer ,  maar dat ik een  bromfiets heb en die gebruik. Dat die wezenlijk verschilt van de fiets. Dat het ook wel ook een fiets is , maar dat hij bijvoorbeeld een krachtbron heeft van buiten de mens om , namelijk de benzine .  Dan hoor ik van jou:  "Fiets of bromfiets , het maakt niet uit , het komt op hetzelfde neer.  Als je het maar gebruikt in de goede geest ."    Misschien doe ik je tekort , het antwoord is kort.   Je hoeft van mij niet op de argumenten in te gaan , of te discuteren .  ./. Maar wat ik in al je reacties mis is de erkenning dat mis en heilig avondmaal   a) volgens mensen die bewust aan het een of het ander deelnemen en  b) volgens de verklaringen van orthodoxe kerk en katholieke kerk aan de ene kant en volgens alle confessies aan de andere kant wezenlijk van elkaar verschillen.   ---    Er zijn drie mogelijkheden:   ---   1) Christus heeft bedoeld: Mis of h. liturgie (orth.). Het  is een offer , hetzelfde verlossingsoffer als calvarië niet alleen herdacht maar ook werkelijk hernieuwd , tegenwoordig gesteld en toegepast op actuele plaats en tijd . Als ik me niet vergis is de verrijzenis op dezelfde manieren in de mis begrepen . Enig verschil met Calvarië is: de offeraar is in de mis mede de priester, en het offer is onbloedig.    Het brood en de wijn zijn, na de instellingswoorden uitgesproken door de priester ('Dit is mijn Lichaam etc.', na de zg. consecratie) geen brood en wijn meer, maar verheerlijkt Lichaam en Bloed van Christus met  zijn ziel en zijn Godheid .  Ook bijwoning van de mis zonder te communie te gaan is uiterst heilzaam en geen breking van het gebod (aan de apostelen toen en daar) "Neemt en eet".  De Godheid van Christus woont altijd al in in de Christen in staat van genade , met zijn Lichaam wordt hij alleen verenigd in de communie .   ---   2) Christus heeft bedoeld: een herdenking. De dominee met wie ik het gesprek had, waarover in een vorige reactie sprak, sloot uitdrukkelijk in : vooruitgenomen herdenking van zijn lijden en dood; ik proefde uit zijn woorden zelfs enigszins: actualisatie daarvan.  De herdenking gebeurt in de vorm van een maal - soms meer symbolisch , soms ook werkelijk in de vorm van een maal dat enigszins verzadigt ; dat doet een maal.  Het brood wordt niet Lichaam van Christus* (zo verreweg de meeste protestanten en andere bijbelchristenen,   maar is er symbool van.  De tegenwoordigheid van Christus is intens , en wordt ook vaak zo beleefd .   ---   3) Ik weet niet wat Christus heeft bedoeld en laat dat in het midden.   ---   4) Ik weet niet wat Christus precies heeft bedoeld. Ik pas in de vrijheid die mij als Christen eigen is , op eigen gezag de woorden van Christus toe zoals ik denk dat ze toegepast moeten worden . **   ---   Wat niet waar is,  is dat 1) en 2) op hetzelfde neerkomen.  En ik heb die mening uit je reacties opgemaakt. Ik ben het met Piet1  eens , dat je dan er een saus overheengooit die alles "vergeestelijkt".  Als je 1) bedoelt, zeg mis, eucharistie of een van de andere termen, als je 2) bedoelt, zeg heilig avondmaal en maak niet voor ons , de aanhangers van 1) en die van 2) uit dat het allemaal hetzelfde is.  We mogen dat zelf uitmaken.   ---   Je hoeft niet te reageren, helemaal niet wanneer je jezelf ongemakkelijk bent gaan voelen. Ik wil je al helemaal niet dringen tot een discussie die je niet wilt aangaan. Laat het bezinken. En geef en laat ons de vrijheid een onderscheid en verschil te maken dat Christus niet heeft bedoeld er te zijn, maar dat er IS. En de vrijheid om niet-maar-te-doen alsof dat onderscheid niet bestaat, maar in woorden met een eigen betekenis tot uitdrukking te blijven brengen.   ---  *Luther geloofde nog dat op het moment van de nuttiging men het Lichaam van Christus at. Maar het was voglens hem óók nog brood .  De zg leer van de consubstantiatie. Hij ontkende uitdrukkelijk aondmaal als offer en keerde zich helemaal tegen de aanbidding van de gedaante van Brood , volgens de Kerk Lichaam en Bloed van Christus mét zijn menslijke ziel   e n    Godheid.   ---  **Je hebt de keuzevrijheid om die handelingen uit te voeren. Ik zeg niet dat je objectief die keuzevrijheid hebt moreel.  Misschien zegt je (volgens de katholieke kerk dwalend) geweten je dat je zo  mag  handelen. Dan is het volgens dezelfde kerk mogelijk subjectief minder of niet schuldig.  Niemand zal je er met dwang vanaf houden.  Dit geldt mut.mut. ook voor kerkgenootschappen.   Ik heb zelf een tijd gehad van opvatting 3): W. over de mis aan Pier op 14-07-2017 01:19Zie ook 16-07-2017 15:08   ---      Scott Ritter ong. 20:00 : mis=nieuw verbond: ---   https://www.youtube.com/watch?v=0uL_IAJWvX0  op ong. 20min   ---  Calvarië, Scott Ritter . "Calvarië,  Goede Vrijdag kan alleen begrepen worden als een offer,  in het licht van de avond tevoren "     https://www.youtube.com/watch?v=LQ3goNXz8Jg      Scott Ritter 10 minuten. Scott Ritter is uiterst vertrouwd met de bijbel , en was overtuigd en actief evangelical .      Dezelfde boodschap uitgebreider in een lezing   ---  https://www.youtube.com/watch?v=0uL_IAJWvX0   ---   na 9:00: "Als Witte Donderdag alleen een maaltijd was , dan was Goede vrijdag niet meer dan een ten uitvoeringlegging van een Romeins doodvonnis." Zijn eerste , hem overrompelende ervaring van een mis (10 minuten):  ---   https://www.youtube.com/watch?v=1gCGZtsn878    ---    Aangehaald in  eerdere reactie aan Pier hier op geloofsforum Wardje op 12-07-2017 22:49                                                           

anora op 18-07-2017 16:33

Je laatste zin @Goodmorning, is wel waar.

Weten we iets, dan zouden we er wel op moeten handelen. Denk dat er mensen zijn hier, die dat uit ervaring ook wel kennen. Dat is een pijnlijk proces, maarja, er werden geen paden bezaaid met rozenbladeren beloofd. 

Rebellio op 18-07-2017 20:33

"Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook tot alle mensen de dood door-gekomen, aangezien allen gezondigd hebben." (Romeinen 5:12)

Michael Heiser: Dus niet erfzonde (schuld) door Adam, maar de dood [Sterfelijkheid] is rechtvaardig omdat we allemaal zondaars zijn! https://www.youtube.com/watch?v=M97gjvIH8vA

Pier op 18-07-2017 21:19

Wardje, een vraag: in o.a. de Anglicaanse kerk worden het brood en de wijn ook geconsacreerd. Maar deze denominatie heeft zich losgemaakt van de RK kerk. De priesters zijn dus niet door de RK kerk geordineerd. Acht jij hun viering van de eucharistie gelijkwaardig aan de RK viering?

Esther op 18-07-2017 21:38

Hallo Wardje, 18-07-2017 16:16... eerst dank je voor jou lange uitleg. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik mij er eerst doorgeworsteld heeft. Zoveel woorden die mij niets zeggen... omdat het in díe kerkgemeenschap gebruikt wordt.

Voor mij is het niet zo moeilijk, Avondmaal betekend voor mij de herdenking wat de Heere Jezus heeft gedaan, Zijn sterven en Zijn opstanding. Alles is symbolisch bedoeld. Voor mij gaat het om wat er leeft in het hart... en de Heere ziet ons hart aan.

Ik moet wel even zeggen dat ik mij er helemaal niet ongemakkelijk bij voel... zoals je ergens in jou schrijven vermelde. En ik ben ook niet op een discussie uit. Soms deel je die dingen met elkaar.

Ik zelf ben blij dat ik niet bij een kerk of wat voor geloofsgemeenschap dan ook maar, ben aan gesloten... of lid er van ben. Dat is mijn eigen keuze geweest. Ik wil niet meer die knellende banden die zo vaak voorkomen bij deze of gene kerk of geloofsrichting. Maar daarom ga ik wel naar de diensten. Ik heb mijn broeders en zusters ook nodig.

Wat ik al wel eens eerder aangaf, dat ik het niet altijd begrijpt met al die termen en woorden die juist alleen dáár gebruikt worden, bij de Katholieke kerk. Er zit een scala van wetjes en regeltjes en een hele ceremonie zit er om heen, die voor een groot deel, door mensen zijn verzonnen. En dat is niet alleen maar dáár... veel kerken hebben dat. Ook gemeenten hebben dat.

Elke kerk heeft zijn eigen regels en dogma's... maar, het zijn, voor een groot deel, allemaal wel verzonnen mensenregels. Het is toch niet voor niets dat er zoveel verdeeldheid is... Ik weet zelf toch héél goed wat een kerk/gemeente/organisatie voor stempel drukt op het geloof van mensen.

Wardje, je praat vanuit jou belevenis en geloof vanuit de RKK. Tenminste... zo komt het over. Ik wil alleen de Bijbel gebruiken en God de Vader en de Heere Jezus Zelf. Ik ben echt niet beter of vroomer als een ander mens... maar ik ben het zo zat al die mensenregels die erbij toegevoegd zijn. Het gaat zo zijn eigen leven leiden, dat de leer vaak zulke grote vormen krijgt. Vaak... gelukkig niet altijd, zelfs belangrijker is als Christus Zelf. Maar...dat is mijn mening hier over.

Ik weet niet of ik overal een geestelijk sausje over gooit... Ik weet wél, dat God de Vader en Christus Jezus Zelf wel geest zijn, en alles draait om het geestelijke leven.

Dit is niet om af te kraken Wardje... als jij van de Heere Jezus houd, en je goed voelt in jou kerk, en ik hou van Jezus , en we beseffen samen en natuurlijk persoonlijk, wáárom wij in Hem geloven en wat Hij voor ons gedaan heeft... en hebben voor Hem gekozen... zijn wij broeder en zuster. Ook al zitten we niet in de zelfde kerk.

Op die manier behoren wij bij het Lichaam van Jezus Christus. En die zit wereldwijd en de gelovigen komen uit allerlei verschillende denominaties. En dat maakt één, in Christus Jezus.

Hartelijke groeten, ook aan ieder, Esther.

Marinus Ferdinand op 18-07-2017 23:37

@Pier 21.19uu

Het gaat om een visieverschil! Ook over gelijkwaardigheid zal dus een visieverschil bestaan.

goodmorning op 19-07-2017 00:49

Marinus@,

Ik begrijp u volkomen Marinus, u gelooft de ware God de God van Israël  en in Zijn geboren Zoon uit de maagd Maria. Als u dan ook Jezus ziet als u persoonlijk Verlosser dan bent u behouden. Of u dit nu in de RKK belijd of elders dat maakt voor de Here niets uit.

Wij leven nu eenmaal in een gekke tijd, niet in vergelijk in vele jaren terug. Het is erg onrustig. Die onrust vind je overal en zorg jij er niet voor dan doet de media dit wel. De mens word langzaam een kant opgeduwd en dat gebeurd toch door een bepaalde macht. Zelf probeer ik dit goed te plaatsen door toch bepaalde wereldse ontwikkelingen te koppelen met de bijbel. 

Bedenk de dingen die boven zijn,...ook een mooie regel in Gods Woord! Dat doe ik toch steeds vaker  Marinus!

Daar krijg ik rust van.

Groet

Wardje op 19-07-2017 01:01

Beste Esther. Dank voor je uitvoerig antwoord .  Je bent ook duidelijk: heilig avondmaal : alleen herdenken en (Lichaam van Christus) alleen symbolisch . Goed. Dat is de mening van de meeste christenen van 'alleen de bijbel'.  Ik weet dat het níet is wat Christus heeft bedoeld, maar respecteer je vrijheid om in geweten te denken dat dit wel zo is , of om het in het midden te laten.  De kerken van de meerderheid der christenen denkt daar anders over :  mis (katholieken) heilige liturgie (orthodoxe christenen), dus niet avondmaal (=iets anders),  is offer van Christus tegenwoordiggesteld en Lichaam van Christus is echt het Lichaam van Christus tegenwoordig gekomen, na de consecratie, onder de gedaante , de schijn van brood en wijn . Jezus-God en Mens is dan met ook zijn mensheid tegenwoordig, anders en méer dan alleen zoals Jezus in levende christenen toch al tegenwoordig is : met alleen zijn Godheid; meestal spreken we in dat opzicht over inwoning van de Heilige geest ook (Paulus). Alle werkzaamheid van de H.Drieëenheid naar buiten gebeurt met de Drie Personen, dus de inwoning in de ziel van levende christenen betreft alledrie de Personen.  ---   Een geestelijk sausje is iets anders dan een sausje van vergeestelijking. Vergeestelijking is een trek van de gehele Reformatie . Subjectivering is dat ook. De opmerking van Piet1 of MarinusFerdinand dienaangaande vond ik bijzonder raak.   ---   Vóorlaatste grote alinea natuurlijk helemaal eens , lieve zus.  Behalve dat het gevoel in het leven en ook in het geloof een grote rol speelt , maar...dat de waarheid er niet van afhangt.

Wardje op 19-07-2017 01:10

Het citaat van Augustinus "Of zij willen of niet , zij zijn onze broeders. Dan alleen houden zij op onze broeders te zijn, wanneer zij nietlanger zeggen 'Onze Vader'" had ik gelezen bij Joannes XXIII. Dit was in de reactie niet duidelijk . Het andere citaat was:  "Laten wij de Heer onze God liefhebben; de Heer als onze Vader , de Kerk als onze Moeder ; de Heer als onze Meester, de Kerk als zijn Dienstmaagd, want wij zijn de kinderen van de dienstmaagd. Maar de band van dit huwelijk is een sterke liefdesband ;  wie de een beledigt , is de liefde van de ander niet waardig ....Wat baat het een vader niet-te-beledigen als die Vader u straft voor de belediging van de Moeder ? ... Houdt u daarom , geliefden , allen eensgezind vast aan God  als Vader en aan de Kerk als moeder ."  Augustinus heeft het waarschijnlijk over de Donatisten, die omstreeks 400 de meerderheidvande kerkgebouwen in zijn streek van Noord-Afrika in bezit hadden . Hij had heel wat met hen te stellen.

Piet 1 op 19-07-2017 11:47

Esther op 18-07-2017 21:38,

Op Jesaja 11:3  beroep ik om de Rk te beoordelen ook al ben je dan zelf buitenstaander, die positie is juist neutraler om tot een onbevooroordeelde conclusie te komen, zodat je recht kunt doen en recht kunt !! spreken.

Inzake het Misoffer beroept de Rk zich gewoon op de heilige Schrift, dus ook gewoon het sola Scriptura.. maar dat is altijd met exegese.  

Luther was priester en had dus kunnen weten dat Hand.2:38-39 het Rk sacraments karakter/opvatting (alle sacramenten) bevestigd.  Door Luther kwam er een subjectief begrip van het sacrament erbij terwijl Handelen ons doet begrijpen dat het een objectief karakter heeft..zoals de RK leert.

Het boek: "'t Was anders" ..op attent gemaakt door Qromwel, toont op blz.38 in de voetnoot beider verschil in karakter..zijn betekenis in het subjectieve en objectieve.   Objectief.. dat is zijn-de in wezenlijke hemelse werkelijkheid verwezenlijkt.

Jezus heeft de reformatie gedoogd opdat zij het persoonlijke antwoord op de Bijbel zouden uit-werken. Het goede van de Reformatie behoort dus feitelijk tot de door de Heer gestichte kerk op Petrus.  

Onlangs was ik op een Google pagina met een link naar de site:  heiligen.net ..volgens een bewering van een bekende leerling van Apostel Paulus, zou Paulus Petrus hebben bevestigd in zijn positie van eerste "paus" en andersom. (Op het moment dat ze werden weggevoerd ter terechtstelling.)

Uit alles blijkt dat de rk toch het ware geloof heeft en dat de Reformatie maar een tijdelijke zijtak zal zijn en het goede daarvan in de RK wordt "geannexeerd" als vrucht ...wat alleen tot stand gebracht kan worden door de uitwerking van het 6e zegel.. Jesaja 66:18.

Een gebrek aan onderscheid is dus schadelijk voor beide partijen en derden die ons weer beoordelen.

Piet 1 op 19-07-2017 12:50

Pier op 16-07-2017 21:29...

Ondanks je toegeworpen zwemvest door de Heer moet een "vol"leerd zwemmer ook de diepte in kunnen en net als Qromwel en anderen ontwijk je dat, maar kom je wel aan met je diploma zwemmen en ik geloof echt dat je zwemmen kunt en misschien wel over het "water kunt lopen"...maar de "diepte" van het woord.. heb ik zo mijn terechte twijfels.

De sacramenten ontslaan de katholieken niet om een persoonlijke relatie met de Heer op te bouwen, de katholieke heiligen getuigen hiervan en zelfs die verketteren wij...op genoeg sites te constateren..vandaar Jesaja 11:3.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl