Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Pier op 05-07-2017 16:27

Esther: alles draait om onze Heer Jezus Christus. Het heelal wordt door Hem bijeenghouden. Alles is door Hem en tot Hem geschapen. Ik ben het met je eens als je zegt: het gaat om Jezus.

Maar de bijbel is het Woord dat op Hem wijst. Daarom is de bijbel zo belangrijk. Het is ook een maatstaf; klopt wat we zeggen met wat er in de bijbel staat? Zo niet: weg ermee! En uit de bijbel leren we de principes van het Koninkrijk, de goddelijke wetten (en dan bedoel ik niet alleen de thora, maar ook een goddelijk principe als: "geef en u zal gegeven worden", "als u niet vergeeft wie u iets schuldig is, zult u zelf ook niet vergeven worden", enz.)

Wat we nodig hebben om te leven zoals Jezus wil, staat in de bijbel. Maar: "de letter doodt, maar de Geest maakt levend." Staat er ook in.

Ik mocht de Heer ook vinden doordat mij werd verteld wat er in de bijbel staat, het evangelie. Je zou kunnen zeggen: het een kan niet zonder het ander, het hoort bij elkaar.

sonja op 05-07-2017 16:39

Beste Pier, Ik denk al een paar dagen aan je. Vorig jaar schreef je mij via Xander een paar mooie woorden, weet niet of jij ze nog kunt herinneren, mij is het bij gebleven. Je zei: "Laat onze grote pottenbakker in de hemel jou nog maar even kneden. En daarna...de finale." Het is inmiddels begonnen, ik ben soms nog bang wat mij allemaal overkomt, maar probeer mij steeds meer vast te houden aan het idee/de wetenschap dat ik niet meer zal krijgen dan ik aan kan. Het is zwaar, maar er overkomen mij ook prachtige dingen momenteel. Dan heb ik weer even de energie door te gaan.

Inmiddels blijk ik nog zieker te zijn dan aanvankelijk gedacht. De pijn kost energie, vreet energie. Lichamelijk dus niet altijd top fit, maar ik mag niet klagen. Hoop dat alles met jou goed gaat? Hartelijke groet, Sonja

Marinus Ferdinand op 05-07-2017 16:58

@Pier 5/9 9.19 uur

Het is juist dat het hart op een andere manier dingen begrijpt dan het verstand. Bent u het met me eens dat het om de symbolische werkelijkheid gaat als je de Bijbel leest, en dat die werkelijkheid door het (mystieke?) hart kan worden verstaan? 

anora op 05-07-2017 17:04

@Esther

Ja, maar het is serieus bedoeld en met volle overtuiging getypt. Elk woord -elk woord dus:-) -  Het gaat niet om het minste, immers. Het is 'oorlog'. En dingen waar gelovigen mee hadden te dealen zijn geen spat veranderd. Wat heb je aan beschaafdheid en opgeblazen gezever. Uiteindelijk niks. Het doet je net zo naakt staan als het erop aan komt als tal van andere dingen. Zeker als men je dingen wilt opleggen, dan is er maar een woord. Ik ben niet emotioneel in die dingen, Es, maar rustig, overtuigd en doordacht. En sta dus achter elk woord.

@Maarten,

Dat u gaat verbaast me toch. U ziet toch dat hier mensen zijn die u schrijven en links erg op prijs stellen? Daar val ik niet onder, maar het gaat dan toch om de mensen die het wel bevalt? Als ik u was zou ik toch blijven, voor diegenen die het wél waarderen!

@Xander

Het siert u dat er ruimte is voor een 'zweep'.

@Lynx. En nu de rest nog lezen vanaf de bergrede, vanaf vers 36. Dat hoort er ook bij. Jezus zei 'donder op'  trouwens, alleen gebruikte Hij een paar andere woorden. Mijn 'donder op' is milder dan die woorden, en ik heb die woorden bewust niet gebruikt. Jezus volgen? Ja, dat was mijn punt.

@Pier, dat heb je wel mooi omschreven. Daar herken ik veel in! Je hebt gewoon gelijk.

@Marinus Ferdinand, u zegt; "Ik weet er nog niet veel van, maar ben onderweg.... Mij past uiteraad ivm dit soort grote zaken, bescheidenheid."  En dat zegt u mooi. Dat geldt voor ons allemaal.

Groeten allemaal, en ook aan u, Xander. 

Hele fijne avond!

anora op 05-07-2017 17:11

Er valt niet te 'sjalommen' met God's Woord (gesjalom er omheen). Sjalommen voor de vrede. Sjalommen om aardig gevonden te worden. Sjalommen om goedkeuring te krijgen, acceptatie of eer. Sjalommen om geen sneren te krijgen.  Sjalommen om een hete brei heen. Niks geen gesjalom wat mij betreft. Ik sjalom wat af, in het dagelijks leven, ten behoeve van anderen, en dat doe ik met heel veel liefde, maar ik doe dit niet w.b. dit. En wat er van gevonden vond interesseert me dan ook echt niet.

Nou, toedeloe ! Maak er een mooie avond van!

Rebellio op 05-07-2017 18:44

@Marinus Ferdinant, wankelen? Ik wil u alleen maar uitdagen zodat uiteindelijk u, ik en eventuele lezers vaster in onze schoenen komen te staan hoor! Ik ben benieuwd wat uw bevindingen zijn.

Pier op 05-07-2017 19:32

Sonja! Fijn weer iets van je te horen. Ik heb aan je gedacht en je gemist. 

Wat zwaar om zo ziek te zijn. Wat bijzonder om te horen dat je nog staat. Als ik lees wat je schrijft denk ik: "Heer, kom alstublieft terug!" Wat verlangen we naar verlossing, gewoon blij kunnen zijn, vrij, niet op van vermoeidheid, niet bedroefd. 

We moeten sterk zijn, volhouden, blijven volharden in het geloof.... maar makkelijk is het niet. Dat vind ik, want ook in mijn leven zijn er dingen die ik moeilijk vind. Ik ga dan naar de Heer en leg het bij Hem en als ik dan een poosje in Zijn nabijheid ben, dan begrijp ik weer dat Hij weet wat Hij doet. Dat ik mijn leven aan Hem gegeven heb, dat Hij er als het ware verantwoordelijk voor is, in de zin van: ik heb mijn leven weggegeven dus het is van Hem. Hij is mijn schepper. Zijn wegen zijn hoger. Hij weet wat Hij doet. Ik laat het los. Ik neem a.h.w. het tegen alle logica ingaande besluit Hem volledig te vertrouwen en mijn werkelijkheid uit Zijn hand te aanvaarden.

Sonja, wil je af en toe iets van je laten horen?

Hartelijke groet,

Pier

Lynx op 05-07-2017 19:47

Xander u heeft het over een zweep,waar kan ik dit in de bijbel vinden?

Wel weet ik dat de Here Jezus een stuk touw nam,omdat de Heilige Tempel van zijn Vader werd ontheiligd.

vr groet.

 

Lynx, Hij maakt een zweep van een stuk touw. Mod.

Lynx op 05-07-2017 19:52

Esther we lezen juist in de Romeinen brieven dat geloof kalm maakt,en er geen plaats is voor wereldse razenij,we zijn een lamp-weet je nog wel?

Ook in de brief van Jacobus lezen we hierover,anders worden we gelijkvormig aan de wereld.Werd verleden week door iemand uitgescholden,hoorde het geeneens,vond het alleen maar triest zoveel haat.

vr groet allen.

Pier op 05-07-2017 19:57

Beste Marinus Ferdinand,

Nee, helaas kan ik het niet met je eens zijn als je denkt dat het in de bijbel om een symbolische werkelijkheid gaat. God is zo groot! Hij heeft zonnen opgehangen met de kracht van tienmiljard atoombommen in een onmetelijk heelal. Gratie, intelligentie, waardigheid, liefde, schoonheid, het zijn Zijn scheppingen. Vandaag bekeek ik een piepklein bloemetje, van de Perovskia, een plant waarvan de bladeren heerlijk ruiken. Een klein orchideetje, prachtig blauw. Er zitten er duizend in zo'n plant. Zo geniaal gemaakt.

Voor Hem is niets te wonderlijk. Voor Hem is niets onmogelijk. Wat een God hebben wij!

Marinus Ferdinand op 05-07-2017 22:52

@Rebellio. Nee, "wankelen" is te sterk uitgedrukt hoor. Ik wil er even over nadenken, over de de juiste verhouding tussen innerlijk en uiterlijk. Geen probleem verder.

@Pier Het gaat niet alleen om symbolische werkelijkheid, maar soms moet je het wel zo lezen, denk ik. Inderdaad, zeker niet altijd, daar geef ik u gelijk in.

anora op 05-07-2017 23:11

Bij mij geen razernij, spoortje van woede, verhitte emotie, en zeker niet van haat. @Lynx. Ik zei tegen Esther vandaag dat ik erg rustig ben in deze dingen. 

Wardje op 06-07-2017 04:40

Baarmoederplaatsing; psalm 3; beschaving .  Aansluitend bij Hubert Luns op 04-07-2017 10:17, reactie op Putin bekritiseert Europa van XN 3-7, hier een begin van vertaling van de nieuwsbrief van het beschouwende klooster Le Barroux.org  in de Provence van 15 juni 2017.  Beschouwende kloosters , zoals die van de Benedictijnen , wijden zich geheel of voornamelijk aan het gebed , m.n. aan het officiële gebed van de kerk , 7 keer per dag het getijdengebed  , of , zoals Benedictus het noemt (+547) in zijn regel , aan het "Opus Dei", bij uitstek het werk Gods.  Le Barroux was gesticht onder de vorige prior en abt wat men hier zou noemen onder het regiem van de FXSPPX.  Ze hebben zich al heel lang nu geschaard onder de hoede van de paus . Em.-paus Ben.XVI was er meermalen te gast .        "Psalm 3, gebed voor vandaag , gebed voor altijd ."       'Heer hoe talrijk zijn mijn vijanden! Wat een menigte maakt zich op tegen mij!'    De tegenwoordige abt:  Ja , Heer, ik roep tot U, ik richt mijn blik naar U op , want de vijanden van de Kerk zijn verschrikkelijk talrijk : de grote media , de vrijmetselarij, de tegencultuur , de wetten die aanprijzen: abortus, euthanasie , kunstmatige ontvangenisverhoeding, , echtscheiding  en binnenkort baarmoederplaatsing,  de commerciële productie van kinderen , de genderideologie , opvoedingsmethoden , de verafgoding van de sport, de macht van het geld het atheïsme en het islamistisch geweld . Wat zijn ze talrijk, Heer ! Het is niet alleen uw Kerk die wordt bedreigd  ,  het zijn ook de mensen en de gehele sameneving die worden bedreigd door deze nieuwe en twijfelachtige verslaving van de geesten .Dit is een van de vijf alinea's . Rest volgt. Die heeft ook , de psalm volgend , opwekkende noten . Ik weet dat de schrijver geen bezwaar heeft tegen vertaling en plaatsing . 

Wardje op 06-07-2017 04:43

@Hubert Luns op 04-07-2017 10:17.  Zie 6-7-2017 geloofsforum voor een reactie op uw bijdrage .

Qromwel op 06-07-2017 09:04

Lynx op 05-07-2017 19:47 & Xander: In de HSV 2010 staat daar "gesel". Ik merk hier wel vaker dat men verschillende bijbelvertalingen bezigt. Kan aanleiding tot misverstanden zijn. In sommige hedendaagse vertalingen wordt (m.i.) belangrijke informatie wegvertaald, om niet te zeggen weggemoffeld. Wat er dan staat is wel waar, maar de oorspronkelijke info is weg. 

Piet 1 op 06-07-2017 09:57

Qromwel op >> 05-07-2017 11:02

De informatie die je op pagina 172 gaf was te googlen, die info komt goed van pas, waarvoor dank.

Wat Hand.2:38-39 betreft wordt voor mij bewezen dat als het water van de doop tot vergiffenis van zonden is, dat water dus de zonden vergeeft en wordt daarmee het katholieke sacraments begrip bevestigd en natuurlijk op dezelfde wijze de andere sacramenten.

Door te beroepen op die Bijbel passage wordt het sacramentsbegrip in alle eenvoud zodanig verklaard en opgehelderd, dat het het sacramentsbegrip van de reformatie definitief weerlegd, en zodoende vanuit het woord dan leerplichtig is.. dus een Schriftuurlijke stelligheid.

Aangaande de kinderdoop is het logisch dat ..de gevolgen van de erfzonde niet ongedaan kunnen worden daar de mens dan teruggezet (dus magie) zou worden in de staat van voor de zondeval (...) en wat ik al duidelijk maakte ..dat elke zonde na het doopsel een persoonlijke schuld dan is.

Begrip van het tegengas in deze door de reformatie zal de katholieken doen beseffen wat ze bij het grofvuil hebben gezet met als gevolg verkwanseling van genaden, leidende tot geloofsafval en onverschilligheid en afwijst Hem door zijn vlees en bloed te weigeren..enz. Johannes 6.

Zoals de Joden hun Messias weigerde zo weigerde de reformatie de Messias te eten zoals Hij dat leerde.   De reformatie ontvangt dan maar gedeeltelijk de Verlosser.

Ook de Menswording is maar gedeeltelijk begrepen, als men het spreken van Zijn Moeder (als hulpe, zoals Eva van Adam) ..namens de mensheid vanuit het centrum van het uitverkoren volk niet als -ultieme-  nood-zaak wilt zien.

Qromwel op 06-07-2017 15:32

Piet 1 op 06-07-2017 09:57: Ik dacht dat we het hadden over Lucas 1:31-38. Men moet overigens niet denken dat ik geen respect heb voor de moeder van de mens Jezus.

anora op 06-07-2017 15:52

Fragellion is het woord dat gebruikt word in Joh 2, en dat betekent echt zweep.

anora op 06-07-2017 15:53

@Sonja,

Beterschap, en sterkte!!

Qromwel op 06-07-2017 19:35

anora op 06-07-2017 15:52: Zweep en gesel zijn allebei goed (in Strongs Concordance staat scourge)

sonja op 06-07-2017 20:09

Lieve Anora, Het is chronisch, helaas, maar moet ermee leren omgaan. Gaat wel lukken. Dank je wel, meid! Doet me echt goed. Ik lees vaak wel mee hier, hoor, maar niet altijd veel energie om te reageren.

Marinus Ferdinand op 07-07-2017 06:51
Rebellio op 07-07-2017 08:48

Mosul, het vroegere bolwerk van Isis is nu voor het algemeen schoon van Isis strijders, met uitzondering van enkele kleine overgebleven plukjes http://mideast.liveuamap.com/en/2017/6-july-mosul-is-in-general-cleared-of-isis-with-small-pockets Irak is hiermee bevrijd van een groot kwaad. Nu moet men aan de slag om een en ander weer op te bouwen, dat zal, helaas voor hen, niet lukken zolang islam de fundering is. 

Rebellio op 07-07-2017 08:56

Dit moet iedereen zien: De aanvoer van asielzoekers… https://www.youtube.com/watch?v=TbIc1LZqIAw&feature=youtu.be

Mensen in het westen weten al jaren dat hun regeringen hun vertrouwen hebben verraden. Maar in een nieuw schandaal net ontdekt in wat als een van de grootste verraad van vertrouwen in de westerse geschiedenis naar op zoek is. Gefira, een bedrijf dat zich in Europese politicay analyse specialiseert heeft blootgelegd een enorm schandaal-er is een actieve collusie tussen tientallen grote bedrijven, NGO's en humanitaire organisaties doen vuile werk van de Europese Unie door middel van rechtstreekse vervoer voor de miljoenen moslims indringers in Europa en ze zijn allemaal wordt gefinancierd door uw belastingsdollars en charitatieve organisaties.

De lijst van organisaties is formidabel. Deze zijn niet alleen duistere entiteiten, maar grote organisaties zoals Artsen zonder grenzen en Save The Children. Een groep van Naties zijn betrokken, waaronder niet alleen Europese landen zoals Duitsland, Italië, en Nederland, maar ook Naties zoals Belize, de Marshalleilanden en Panama, en er zijn zelfs sommige boten die als echte piraten handelen, bieden geen identificerende informatie in rechtstreekse schending van het internationaal recht van de zee.

goodmorning op 07-07-2017 09:22

Hallo allen,

Het zit mij eigenlijk al een lange tijd dwars en dat is met name de "vervangingstheologie" . Heb iets gevonden op het net dat totaal mijn eigen beleving is van wat Gods bedoeling is in geschreven Woord. 

Prachtig om te zien hoe deze 2 oude rakkers, het Woord ter hand nemen en in een klein half uurtje de Bijbel in al zijn actualiteit neerzetten voor wat nog moet geschieden.

Heel goed te volgen voor iedereen, met name de aangegeven teksten die zij ter hand nemen. Voor mij persoonlijk de gesproken waarheid.

Hoop dat jullie er iets aan hebben.

Onderste link even intikken en jullie kunnen zien.

Eindtijd en profetie vervangingstheologie 11 juni 2017

Goodmorning 

Marinus Ferdinand op 07-07-2017 10:50

In Nederland is volgens de Grondwet, vrijheid van godsdienst. Maar hoe definieren we een godsdienst eigenlijk? Want het is niet de bedoeling dat iedereen (elke groepering) zich allerlei vrijheden kan permitteren, en onaantastbaar wordt, door zichzelf als godsdienst te definieren. En... hoe komt een "godsdienst"aan zijn erkenning als godsdienst? 

Als iemand deze vragen kan beantwoorden, graag.

Piet 1 op 07-07-2017 10:52

Qromwel op 06-07-2017 15:32,

Dat is juist het punt toen ik oa. naar Lucas 1:31-38 wees ..van het puur lezen van vers 34, van wat er staat en daar is niet op gereageerd, jij wekt wel de schijn op dat je antwoord en verval in algemeenheden die eigenlijk betogen dat je geen objectief standpunt kunt innemen aangaande wat ik de Statenvertaling verwijt.  Jouw reacties waren feitelijk omzeilingen om uiteindelijk het onderwerp te laten uit te doven als een kaars op zijn einde. En die het dilemma inzag en er wel op reageerde die was zo verontwaardigd dat hij verder geen commentaar wilde geven, de confrontatie hiermee kon hij helemaal niet aan ..vijf eeuwen "bouwwerk tot de sloop verklaren"  kan dan ook traumatisch werken, uiteindelijk is hij hier in het geheel weggebleven, dan wel om andere verklarende redenen.   

De Statenvertaling heeft een duidelijke onmisbare draai gegeven aan wat een duidelijke verstaanbare tekst is.    Het is dus de Schrift naar je eigen hand zetten, zoals de Jehova's doen.  Hoe oprecht is dan het sola Scriptura.

Dit is handel in Gods tempel en de gegeven ophelderingen zijn als de zweep "van" Anora, of liever des Heren...de afkeer aan de RK maakt die handel mogelijk, die verdraaiing van Zijn woord.

Wat een teleurstelling te moeten vaststellen dat er handel wordt bedreven met Gods woord, want dat is het om de Schrift naar je hand te zetten, inlegkunde met desastreuze gevolgen .. afschuwelijk!!! 2Petr.3:10-17.

Ik geloof dan ook dat alleen het 6e zegel ons doen kan ontnuchteren, ontwaken ..maar valse eenheid is ook een gruwel.

Piet 1 op 07-07-2017 14:28

sonja op 06-07-2017 20:09,

Sonja heb je al: David Wagner en profetieën over Nederland gegoogled ?

Hoop en zie uit naar genezing, dat wens ik je toe in het komende.

Wéés gegroet.

Ayla op 07-07-2017 15:31

Rebellio,,, wat je zegt over de islam dat klopt, maar het christendom is niks beter...Gewoon een bom er op daar alles plat en opnieuw opbouwen dan zonder geloof zul je zien dat er meer vrede zou heersen dan als het nu doet

Rebellio op 07-07-2017 08:48
Pier op 07-07-2017 16:03

Piet1: ik begrijp iets niet. Wat verwijt je nu de Statenvertalers precies? Ik wil me eigenlijk niet mengen in jouw discussies met Qromwell, maar ik heb even in de grondtekst gekeken en daar staat in Lucas 1:34 (latijnse letters) epei andra oe ginooskoo. Daar is m.i. maar 1 vertaling mogelijk, namelijk: daar ik geen (sexuele) omgang met een man heb. Ginooskoo (tegenwoordige tijd eerste persoon van gignooskoo) in de betekenis tussen man en vrouw kun je vertalen met 'Ik beken' (bekennen in de betekenis van gemeenschap hebben)

Er staat dus: daar, omdat-- man-- niet-- ik beken/heb omgang met.

Dus: daar ik geen omgang met een man heb.

Mijn statenvertaling zegt: dewijl ik geen man bekenne 

Waar zit volgens jou de fout in de vertaling 'omdat ik niet met een man slaap' Piet1?

Maria zegt hier toch gewoon: hoe kan ik nou zwanger worden, daar ik geen sexuele omgang met een man heb? 

Wat denk jij dan?

anora op 07-07-2017 16:38

@sonja, dat vind ik echt naar om te horen, ik hoop dat het je lukt met je studie enzo, en dat er hopelijk toch een bepaalde oplossing komt......

Heel veel sterkte en liefs💙

anora op 07-07-2017 16:40

Wat doet het christendom dan vandaag de dag @ayla?

anora op 07-07-2017 16:49

@goodmorning, je link is er niet......?

Marinus Ferdinand op 07-07-2017 17:14

@Ayla

Linkse rakkers zijn veelal niet gelovig, en kijk eens hoe opbouwend die bezig zijn... Wat een mooie toekomst zouden we hebben met dat soort "voorlopers". Zie Hamburg (G20): smijten met ijzeren staven en molotov-coktails en politiemensen klapot maken.

Singleman op 07-07-2017 17:45

Marinus, er is ook nog wel een verschil tussen linkse rakkers & ongelovigen, ik ben ongelovig maar zeker geen linkse rakker.... Wilders is ook ongelovig, geen linkse rakker hè?

sonja op 07-07-2017 18:12

@Anora, Dank je wel. Ik ga, zodra de pijn minder is, verder met fysiotherapie. Als het goed is, moet bewegen juist helpen. Studie wel wat achterstand, maar met hertentamens moet het lukken. Ze zijn heel begripvol, weten wat er speelt, op de universiteit. Ik moet leren mezelf tijd te gunnen en minder "perfectionistisch" te zijn. Ook een mooie opdracht! 

Ik hoop dat met jou alles goed gaat? Een mooi weekend vast!

Liefs, Sonja

sonja op 07-07-2017 18:17

Hoi Pier, Dank je wel voor je reactie. Je schrijft dat je ook moeilijke periodes hebt. Ik hoop dat je steun en kracht mag ontvangen. En liefde; dat laatste kan zoveel dingen lichter maken. Gemakkelijk is het nooit, maar hopelijk wel dragelijk. Liefde van God en van mensen om je heen. 

Met mij redelijk goed. Fysiek minder, zoals je zult begrijpen. Ik krijg heel veel hulp van mensen, steun, maar ook zeker veel kracht door geloof. En net als jij; de overgave is het belangrijkste voor mij. Mijn plannen werken niet zoals ik wil, dus laat Hij maar de weg wijzen. Dat is het beste. 

Ik doelde niet alleen op mijn ziekte, er zijn artikelen en deze week ook een interview met mij gepubliceerd. Vooral het laatste heeft veel stof doen opwaaien. Ook daarin; doorzetten maar. 

Hartelijke groet,Sonja

sonja op 07-07-2017 18:19

@Piet 1, Last but not least mijn reactie aan jou. Dank je wel voor je bezorgdheid en voor de tips. Ik kijk liever niet naar dat soort profeten, maar ieder zijn eigen 'ding'. Ik voel wel dat je het aanraadt uit oprechte zorg en dat waardeer ik heel erg. 

Hartelijke groet,

Sonja

anora op 07-07-2017 19:02

@marinus Ferdinand; een godsdienst wijst denk ik op een dienst die gewijd is aan een god. Dat kan elke god betreffen. En zegt dus niet perse iets over waarheid. Ik denk dat een godsdienst aan diens benaming komt als mensen samenkomen om ter ere van hun god activiteiten te doen. Er kan echt van alles onder vallen, je zou zo een nieuwe godsdienst kunnen bedenken. Tenminste, bij ons wel.

Lynx op 07-07-2017 19:25

Rebellio op 08.56

Denk dat Europa in het najaar al bezwijkt,dit kan geen enkel werelddeel aan.Afrika loopt helemaal leeg.

goodmorning op 07-07-2017 19:51

anora@

Eindtijd en profetie vervangingstheologie 11 juni 2017

Het bovenstaande even kopieren en plakken op YouTube....ben niet zo goed met computer om een link in elkaar te zetten zodat deze gelijk te bekijken is. Met kopieren plakken lukt het ook....

Mooi half uurtje, toegewenst...

Groet

Maitreya op 07-07-2017 20:32

Je hebt religie op alle niveaus van kleuterschool tot universiteit, net als wetenschap. Wat we in de kerk horen is de kleuterschool. De tegenstanders willen de mensen dat afnemen zodat ze geen enkele correctie meer hebben. Verder is de universitaire studie van geloof ook niet buitengewoon vergevorderd. Dat geeft de buitenstaanders de kans zich in de minderheid te ontwikkelen, want zonder die spanning is dat onmogelijk. Al met al hebben de gelovigen geen enkele kennis om de realiteit te toetsen van de wereldleraar of de Christus. Daardoor kan die laatste daar makkelijk gebruik van maken, of (zoals in mijn geval) misbruik. De massa wacht inmiddels geduldig af, om daarna weer ettelijke duizenden jaren in het beste geval als schaap verder te kunnen. De grootste verraders zullen elkaar liefdevol in de armen vallen om daarna weer even tolerant verder te gaan naar alles wat er in hun hierin overontwikkelde fantasie onder hen staat.

Marinus Ferdinand op 07-07-2017 22:04

@Singleman

Ja, ik begrijp dat niet elke ongelovige links is. De strekking van mijn verhaal was eigenlijk: als je alle ongelovigen terzijde schuift, ben je nog niet  per definitie uit de problemen, want bepaalde groeperingen (bijv. linkse rakkers) kunnen zich ook vreemd gedragen. 

P.S. Ik heb er overigens geen moeite mee als iemand niet gelovig is, want dat is een persoonlijke zaak.

Marinus Ferdinand op 07-07-2017 22:10

@Maitreya

Ik denk dat de devotie van de mensen in de kerk wel degelijk van goed gehalte kan zijn, al is dat misschien niet op intellectueel gebied. Er zijn groepen van alle niveaus, ook van heel hoge niveaus, maar die moet je zoeken. Denk eens aan de leerlingen van Jezus, dat waren mensen met een hoge inwijding, Die mag u niet onderschatten. Gewone gelovigen die niet alles onder woorden kunnen brengen, mag je overigens ook niet onderschatten. Het gaat nu eenmaal niet alleen om het intellect... maar ook om de beleving (in de kerk).

Marinus Ferdinand op 07-07-2017 22:11

@Anora 7/7 19.02

Dank voor u uitleg over godsdienst

Ayla op 07-07-2017 22:40

Dat de politie op zijn kop krijgt vind ik alleen maar goed misschien leren ze nog eens dat ze het over mensen hebben, politie maakt fout op fout en wordt daar niet voor bestraft  dan maar op deze manier.....alle ellende komt vanuit het midden oosten.....Gekke geert wilders zegt de vrede komt vanuit israel toen  moest ik hem niet meer  hoe kunnen uit zulke oorlogzuchtige landen vrede komen

De derde wereldoorlog komt uit het middenoosten die zal er plotseling zijn en ook heel snel zijn afgelopen.....zo zie ik dat....Ik kan ook nooit terug naar het christendom gaan en wil het ook niet meer  een god die mijn leven verknald twee zwaar gehandicapte kinderen die bij elkaar wonen  zelfde galerij elk een appartement.. nu worden ze bij elkaar weg getroken.. ze zitten in een christelijke instelling en ik heb gezegt waar was goed  toen dit fout ging met de kinderen en waarom gebeurd dit.. wist niemand wat op te zeggen... toen heb ik gezegd had abortus moeten doen  want dit is geen leven voor de kinderen en voor mij en andere ouders ook niet..snap niet hoe jullie aan die boeman geloven hij helpt mee alles kapot te maken kinderen die verhongeren misbruikt worden.. hij kan toch wonderen verrichten  nou laat hem aan de slag gaan  misschien is hij een sadist en geniet van het lijden.. als je genog lijden achter je hebt dn ga je vragen waarom.. ik ben blij dat ik van deze aarde ben.. wil nergens van gered worden dit ellendige leven is bijna niet vol te houden.......en vandaag aan de dag krijg je geen baan bij een instelling of wat dan,   als je een Pentagram draagt christendom veroordeeld nog steeds..zou een stuk rustiger in de wereld worden als het christendom en de islam verdwijnen ook in de regering  wilen ze de mensen beperken bijv bij zelfdoding.. een mens bepaald wat hij of zij met haar leven wil doen.. want god heeft nog nooit een gezien...

Spyfromthesky op 08-07-2017 01:14

Is het dan altijd ergens anders? Een vreemd begin? Dat ligt eraan. Hoevaak horen we niet sprekers in kerken of de meer evangelische / charismatische gemeenten waarin altijd wel iets wordt opgerakeld van wonderbare dingen in het verleden, te horen dat het ook nu geldt, dus de eigenlijke wonderbare werken van het Koninkrijk van God en ook in nog aangekondigde diensten waar dan ook al vooruitlopen veel geclaimd zal worden.

De prediking is als God echt mensen gaat genezen en of er beroering ontstaat zoals in de geschiedenis is geweest. (Nijkerk / Aalten enz.) dat volgens de sprekers die ons zal verbazen omdat zij en wij ook niet weten om hoe te reageren.

In het gebed, dat volgens mij een profetische lading heeft, leerde Jezus aan zijn discipelen een soort van zou je haast zeggen, een modelgebed waar veel in zit.

In het onze Vader gebed is nergens opgenomen en genees de zieken of zo. En toch is dit gebed ook erg diep, verlangend, het gaat over God (3x), maar ook over de dingen die de mens nodig heeft (3x). Zit in het bidden van dit gebed, een ieder die dit oprecht doet al een soort van genezing in, die anders is dan een lichamelijke genezing.

Jezus moest aan het huis van Israël de prediking van het Koninkrijk verkondigen. Ook de daarbij behorende wonderlijke genezing die Jezus deed, toonde hoe werkelijk dit Koninkrijk al kon wezen. In de eerst tijd van Handelingen, toen verwierpen ook Israël en evangelie van het Koninkrijk en werd eigenlijk in de geheimenis tot de volheid van de heidenen het blijde evangelie ter schrift gesteld. Daaraan danken wij eigenlijk zoals wij het noemen, het nieuwe testament.

Het nieuwe testament kan niet zonder het oude testament. Want veel en veel wordt pas verklaard vanuit het nieuwe testament. En eigenlijk met de vorming van alle bireven enz. was het dus gewoon een soort van overgang in het nieuwe. Maar het nieuwe werd niet door Israël aangegrepen en ze verwierpen ter willen van ons verklaart de Romeinen het evangelie van het Koninkrijk, maar ook in hun tijdelijke blindheidfase, de blijde boodschap.

Het onze Vader is een smeking, een bede, een verlangen. En op het einde wordt God's naam en alles verhoogd. Uw Naam worde geheiligd.

Met dat laatste faal ik helaas regelmatig. Hoe vaak in situaties, in reacties laat ik dat dan juist niet zien! Genezing is denk ik een soevereine handeling van God.

Bidden mag  en moet voor genezing (ik denk aan de Jacobusbrief voor bepaalde instructies, maar ik denk niet altijd. Wellicht moeten we dan anders bidden, dat het snel mag gebeuren voor die persoon en dat er rust en vrede zal zijn voor die persoon. Maar genezing bijna claimen en een soort van optrommelen.

Nee, ik zie dat niet zo. En ondertussen, tijdens de laatste dienst die ik in mijn plaatselijke gemeente bezocht had, was er een spreker die juist die dingen aanhaalde. Voor mij zat een vrouw in een rolstoel. Waarom wist ik niet, ook niet of dit tijdelijk was of zo. Maar ja, er werd dan in onze gemeente niet verder op aangedrongen om massaal voor zieken te bidden enz.

Wellicht dat de samenstelling van onze gemeente toch nog bestaat uit te veel nuchtere gelovigen. En ja, wat moest ik dan met een niet grijpbare boodschap? Veel claimen op bepaalde gebieden, maar nog meer vraagtekens achterlatend. Volgens die leer zal het alleen maar beter worden op aarde als het Koninkrijk maar aanbreekt. Dit is een door mensen geclaimd Koninkrijk, met een Royal Mission, met Profetische bedieningen, een generatie die God daartoe zal uitrusten (dat hoort ik al in de jaren 80 van de vorige eeuw overigens).

Helaas lees ik uit de Bijbel dat vele God de rug zullen toekeren, de liefde zal verkillen.

Ja, wat is een gezonde prediking voor ons als gelovigen. In ieder geval het Woord van God recht snijden, de contexten proberen te volgen en zo mogelijk teruggrijpen op eerdere Bijbelboeken voor de mogelijke verklaringen of achtergronden.

En toch, ergens wilde ik wel ergens hebben dat ik het mis heb of verkeerd zie. En dat zomaar die vrouw uit de rolstoel was gekomen. Het is vaak ergens anders op de één of andere manier.

 

Spyfromthesky.

Pier op 08-07-2017 11:18

Sonja, die artikelen en dat interview zou ik graag willen lezen. Maar ik weet niet of je hier openbaar wilt maken waar ik ze kan vinden. Anders misschien via de mail? 

(en mijn schrijven over eigen moeilijkheden was niet bedoeld om mijn eigen moeite te vermelden, maar om jou te vertellen wat ik in mijn leven heb ontdekt over hoe er in te staan. Ik vond al toen ik het teruglas dat ik het helemaal naar mezelf trok. Sorry.)

Singleman op 08-07-2017 11:29

Marinus, juist, geloof zou dat ook moeten zijn, een persoonlijke zaak & geen politieke zaak....

Piet 1 op 08-07-2017 11:35

Pier op 07-07-2017 16:03,

Die vertaling van de Statenvertaling is wel juist maar niet de uitleg, exegese

Indoctrinatie betekent.. systematisch onderricht in een leer, de betreffende exegese is tot een leer, een dwaalleer geworden die met de tekst niet overeenstemt.

Jouw citaat: .. hoe kan ik nou zwanger worden, daar ik geen sexuele omgang met een man heb? ..toont aan dat je bent beïnvloed.    Ik ben beslist geen taalvirtuoos, nog taalkundige en begrijpend lezen hoeft in deze niet op universitair niveau te zijn om toch te begrijpen dat knappe koppen doelbewust de gewone gelovige hebben misleid zodat die het 'sola Scriptura' van de tekst uit het oog verloren doordat de tekst met de mist van exegetische indoctrinatie werd omhuld.

De taalvaardigheid van het begrijpend lezen geeft mij de mogelijkheid de tekst anders te lezen om de inhoud op te klaren en dat op de volgende wijze: ..omdat ik geen (nog niet) seksuele omgang met een man heb kan ik niet zwanger worden...dat is dus de juiste omzetting cq. "vertaling".

Jouw citaat met de stellig-e vraag: ..hoe kan ik nou zwanger worden.. is dus onjuist en brengt de tekst in een mistig schemergebied ..dat wat het juiste onderscheiden doet vertroebelen.

Dat Maria het zelf heeft over: ..(geen) man bekennen of seksuele omgang hebben, impliceert dat ze op de hoogte is van hoe tot zwangerschap te komen, dus dat is het punt niet.

Het eerste gedeelte van het vers: hoe zal dit (of dat) geschieden betreft het voorafgaande van de gehele inhoud van vers 31-32 en 33, dat is ontvangen, zwangerschap, geboorte en verder.   En kan dus ieder moment in het huwelijk aanvangen...de zwangerschap vraag doet dus hier niet terzake.

Het:  daar ik geen man beken is dus niet beperkt tot dat moment (in haar maagdelijke staat) maar is een bepaling voor altijd en is een positie bepaling van haar wil (voornemen).

In eerdere reacties heb ik verdere conclusies getrokken en die ik niet verder wil herhalen.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl