Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Visserman op 15-05-2017 14:10

Ik sluit mij aan bij goodmorning idd. Ook al zijn wij christenen het soms bitterlijk oneens, toch mag dat geen gram in de weg staan in elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben Er zijn al iets van 800 verschillende denominatie's  oneens met elkaar dit mag toch niet zo zijn.

Als ik Ezekiel 28 vers 11 tot 15 lees  zie je waarom hij op de aarde geworpen is ,ook dat hij zo mooi was dat als hij liep een soort van (orgel)pijpen muziek maakten  ook staat daar dat hij al in het hof van eden was .

en dat was toch echt hier op aarde beste El. ik begrijp hoe je op deze gedachte komt maar ook ik kan hier niet mee eens zijn wel had satan op een of andere manier toegang tot Gods troon om mensen aan te klagen volgens het boek van Job  hij is dus nog niet veroordeeld maar wel ver gedegenereerd in de geestelijke rangen Hoe kunnen wij als aardse mensen ook de geestelijke wereld begrijpen ?nooit helemaal hier op aarde volgens mij 

 

Mvr groet

Visserman op 15-05-2017 14:44

...ook het vervolgen van het zaad van de vrouw is al gaande sinds de mensheid dus volgens mij is openbaringen 12 al heel lang gaande en nog niet vervult .De strijdt in de hemelen ook gaande en niet vervult paulus mocht tot de derde hemel Gods troon  is in de zevende hemel (?)denk ik maar vanwege zijn trots is dat in elk geval niet meer de gevallen cherub zijn plek wat ik probeer te zeggen is dat "hemelen" een oneindig groot begrip moet zijn 

--- verwijderd. Als een gast aangeeft hier niet meer te willen posten- omdat het geposte gedachtengoed geen of onvoldoende ingang vindt- dan is dat jammer maar dient wel gerespecteerd te worden. Mod. 

Mvg

Qromwel op 15-05-2017 14:59

goodmorning op 15-05-2017 12:28: Het is toch niet bezwaarlijk hier in alle rust en met fatsoen met elkaar van gedachten te wisselen of oneens te zijn? 

Piet 1 op 15-05-2017 15:00

Qromwel op 14-05-2017 19:57,

Ingezetenen van het Koninkrijk? 

Het messiaanse Koninkrijk van tijdelijke Vrede betreft het "1000"jarig Rijk en volgens Openb.20:8 komt dan toch een terugval, van wie dan ook..tot het einde moet men volharden in trouw en gerechtigheid, trouw ook aan werken uit genade, verdienste uit en door genade voor eeuwige behoudenis Lucas 11:35-36.

Mede-werking van de natuurlijke vermogens met de genade is van essentieel belang, want zonden tasten die vermogens aan, hoe dan ook, Lucas 12:37-48.           Misschien geven vers 47 en 48, o.a. wel een idee van het roomse vage(weg-veeg)vuur 😱 😖 >> 🤔 > 🤕  en vers 59 en 1 Kor.3:15 is dan vanwege >> 💎 om >> Openb.21:27 >> 😂 🤗 😇.

Wat ..als ik iets niet als een zonde zie en toch een zonde is hoe kan ik die dan belijden en om vergeving vragen? 

Als spoedig de Heilige Geest over de gehele schepping komt ..is dat een voor-proef op het laatste Oordeel.

En zoals de Schrift leert is er ook direct na de dood een oordeel (dus individueel) en voor de niet volmaakten zou het Vuur dat wegveegt dan een barmhartig behoud voor de eeuwigheid zijn.

Ik zelf stel mij die vraag, want in de hel wordt men steeds gestraft voor het zelfde van zijn eigen kwaad en dat niet voor 100 of 1000 jaar maar voortdurend zonder einde aan..dus 'levenslang' in de eeuwigheid.

Een goddelijke gerechtigheid die zo iets oordeelt, die zie ik ook in staat om een ziel door het weg-veeg vuur te doen gaan, zijnde zelfs als barmhartigheid (Jesaja 19:22).

Als mens zou ik zelfs de antichrist de hel niet voor de eeuwigheid vergunnen om voor altijd voor het zelfde onafgebroken te moeten lijden.

En daarom lijkt mij, omwille van Openb.21:27, dat dus het vagevuur behoort tot Gods barmhartigheid en verkiezing.

Volgens de roomschen gaan dus de middelmatige !! christenen niet verloren vandaar hun oproep tot het sacrament van de biecht, want zij impliceren Openb.21:27.

In het komende voorzegde aanstaande Vuur van de Heilige Geest zal het zijn naar Jesaja 1:25..naar 13:6-8..naar 19:22..naar 33:10:14..naar 43:25.

In het Vuur van de Heilige geest zal men dus lijden naar de staat in de zonde, het genoemde nieuwe verbond in Jeremia 31:30-34 wordt dan ook in dat moment voltrokken.     Dat er meer overeenkomsten passages zijn mag duidelijk zijn, ook elders bij andere profeten in de Schrift.

Esther op 15-05-2017 15:03

Dank je wel Goodmorning... dat je er liefdevol op wijst. Soms nemen de verschillen zulke grote vormen aan... dat inderdaad de liefde wegkwijnt... en dat zou niet moeten gebeuren...

Ook van mij... mocht ik iemand bezeerd hebben met mijn schrijven, dan bij deze mijn welgemeende spijt.

Anora, hou het vast meidje... en we kunnen het altijd bij onze Heere brengen.

Als je het leuk lijkt kunnen we soms even bomen via de mail.

Beste Esther, het begint erop te lijken dat u zich niet meer vrij voelt op dit forum uw mening te geven. Dit is onacceptabel en wijst het beheer erop dat u hier zeer welkom bent om vrijuit uw mening te geven. Mvg. Mod.

 

Voor ieder fijne dag, en hartelijke groeten, Esther.

Qromwel op 15-05-2017 15:34

Piet 1 op 15-05-2017 15:00: Ik heb het over het 1000-jarig Koninkrijk. Zal de Koning toelaten dat (een deel van) Zijn onderdanen Zijn Bestuur verwerpt? 

Rebellio op 15-05-2017 15:45

@Yerik, de bedelingsleer, ik had er wel eens wat van gehoord, maar ik heb me er nooit in verdiept. Ik persoonlijk probeer altijd open te staan voor alle dingen die mij met mijn kennis van nu waard lijken om kennis van te nemen. Dat betekend dat ik niet geloof in het theoretiseren van waarheden tot een leer. Zover ik tot nog toe heb kunnen lezen kan ik wel iets met de basis gedachte: “Gods ‘methode’ van omgang met de mensheid en ordening van de wereldse zaken  proberen te doorgronden.” Deze insteek lijkt mij wel interessant. De verdere consequenties die men aan die vastlegging verbindt (opname, duizend jarig vrederijk, Israël e.d.), zo ver wil ik (nog) niet gaan.

Misschien dat u mij wel iets kunt vertellen om mij de diepte van het onderwerp mee in te trekken: Hoe helpt de bedelingsleer u om een beter mens, Christen te zijn?

anora op 15-05-2017 16:26

Is goed hoor @Esther, Xander heeft mijn mail wel.

 

Waarom ik geloof dat Openbaring 12 gaande is sinds de Overwinning van Jezus, ga (proberen) toch nog even uit te leggen waarom. Als ik het lees, vind ik het duidelijk, ook de eerste keer in mijn leven dat ik het las. Dan komt iemand met een theorie, en raakte ik even in de war. Dat alles in openbaring nog de toekomende tijd is dat kan natuurlijk niet. Er staat duidelijk dat er een Zoon gebaard is. Nou, Die is al gebaard hoor. (!) De vervolgingen waarover gesproken wordt, zijn hoewel ook toekomende tijd (het begon en zal niet stoppen totdat Hij komt) , niet alleen maar toekomende tijd, maar gingen toen behoorlijk van start. Daar getuigt het bloed der martelaren van.

De moeite met het de "job-theorie" is voor mij, dat de verandering die kwam door Jezus, niet is meegenomen hierin. Wij kunnen het dan wel zelf regelen denk ik, enigszins een beetje: gewoon alle zonden opbiechten zodat er niks meer aan te klagen is, en dan gebeurt er geen onheil meer. "IK hoef alleen maar..."  En hoewel daar net zo goed sprake is van vergeving en genade (voor onze zonden) zit er niet ook een beetje 'zelf werken' in? En hoe zit het met een ziek persoon die ook al zijn zonden heeft opgebiecht, kan satan die persoon nog altijd aanklagen? Moet deze persoon denken: ik heb zeker nog zonde in mijn leven, want... Afgezien van wat er staat in de Bijbel, kan dit voor mijn idee ook helemaal niet kloppen.  Zeker moeten we met zonden afrekenen en God duldt de bewuste zonden zeker niet, maar ze zijn niet allemaal bewust, en gelukkig is er meer genade. Ook moeten we God ons nieren en hart laten doorzoeken, heel belangrijk, om zonden ernstig te nemen.

Maargoed sinds Jezus' overwinning kan satan niet meer op die oude manier God benaderen, dat geloof ik. Openbaring 12 vers 10: zou wat zijn als dát nog niet gekomen was, na die geweldige overwinning die de hel zo deed huiveren en verschrikken. Het recht van satan (want alles gaat volgens rechten) was gebeurd, vanaf die nederdaling van christus in de hel alweer hij de sleutels afpakte en elk gedrocht stond te huiveren van angst. En satan zou nog bij God kunnen komen?

satan komt wel dicht bij mensen, kwam zelfs dicht bij Jezus, toen Hij verleid werd, maar toen was Hij nog niet gekruisigd en opgestaan.

Hoe ik dan denk dat de aanklachten verlopen en op welke manier het verloop van die aanklachten sinds Jezus' overwinning veranderd is: via het geloof wat we hebben. Naar wiens stem luisteren we. Als de omstandigheden en de daden van mensen om ons heen hopeloos lijken, en alles lijkt tegen te werken, waarin hebben we dan geloof, en naar wiens stem luisteren we. Wat we zien met onze ogen, horen met onze oren, voelen met ons hart en vervolgens spreken (bevestigen, beamen) met ons stem, daarin is satan redelijk succesvol. 

En dan zijn we afhankelijk van een relatie met God. Tijd wegzetten samen met Hem, om sterk te staan in het juiste geloof (in Hem). Dat zouden we minder zijn, als we alleen maar met satan's klachten hadden te dealen, dit is lastiger. Dan hoef je alleen maar naar God te hollen om vergeving te vragen, Hij is zoveel meer. Wij zijn het, de grootste uitdaging. Ik geloof ook dat het NT dit echt heel duidelijk zijn, hoe belangrijk geloof is, luisteren naar Zijn stem, en dat is de kracht. "De duisternis kan het licht niet grijpen (begrijpen staat in sommige vertalingen geloof ik)"  Zeker Zijn Bloed niet.

anora op 15-05-2017 16:29

(Een correctie, Jezus werd verzocht in de wildernis, wat Hij glansrijk doorstond)

anora op 15-05-2017 16:43

@ Vrede

Ik wil me geenszins voor doen als 'dromen expert' oid

Maar zijn de dromen van God niet anders dan eigen dromen? Korter, duidelijker, met een boodschap (die we niet altijd begrijpen, al begrijpen wel dat er een boodschap zit, en die betekenis moeten we soms nog uitpluizen, verder vragen) Bij twijfel kun je misschien denken: wat zou het nut van deze droom kunnen zijn. Heeft dit überhaupt nut, dat ik dit weet?

Visserman op 15-05-2017 16:45
@piet1 Voor generaties lang hebben mensen gedacht dat de hel voor altijd was maar de hel is geschapen voor de duivel en zijn engelen Alles wat een begin heeft heeft een einde dus ik geloof ook uit de Schrift te kunnen halen dat hel niet voor altijd is er is maar één manier om eeuwig te leven en dat is de Eeuwige zonder begin of eind in je ziel vereenzelvigd te hebben hoelang de straf duurt weet ik niet maar hel is niet eeuwig
Esther op 15-05-2017 17:02

Dank u wel, Xander/mod. Ook dank u voor dat andere, u weet wel, denk ik, wat ik bedoel.

Lieve groeten van mij, Esther.

Piet 1 op 15-05-2017 20:51

@ Visserman op 15-05-2017 16:45,

Wat jij hier veronderstelt valt onder de noemer van ketterij.

In de hel is geen hoop meer, nog kun je uitzien op uitredding, hel en hemel zijn twee uitersten, meer woorden wil ik er niet aan besteden, want je ontkent daarmee nog veel meer van het geheel van de Bijbel.

Piet 1 op 15-05-2017 22:18

Qromwel op 15-05-2017 15:34,

Het staat er echt:  en wanneer de duizend jaar vol-endigd zijn, Openb.20:7.

Dat bestuur is dus eindig, de ware 'onderdanen' zullen zeker standhouden tot het einde aan toe.

Het getal zeven geeft de volmaaktheid aan, drie en half jaar is de helft, het kwaad zal dus niet ten einde toe zegevieren.    '3½ jaar is bedeeld vóór het "duizendjarig" Rijk en de andere 3½ jaar van het kwade is bedoeld ná het duizendjarig Rijk.

Het kwaad is als het ware voor de helft bekort en met het duizendjarig Rijk verslagen (tegengehouden door de Dag van Jahweh/des Heren) en de tweede helft van de 3½ jaar van het kwaad is geduid voor ná het duizendjarig Rijk en met de antichrist als de voleinding van het kwaad, de top van de driehoek/pyramide.

De conclusie is dus ..en dat leert de Bijbel dat de volheid van het kwaad zijn uitdrukking in een persoon krijgt.

Dus de zijnen zullen niet Zijn bestuur verwerpen.

goodmorning op 15-05-2017 22:22

Qromwel @,

Natuurlijk mag er van alles gedeeld worden, of een meningsverschil hebben.

Alleen jammer dat dit uitmond in een afscheid op geloofsforum voor de desbetreffende. Geschreven tekst kan verkeerd gelezen worden en gemoederen lopen dan op.

Met alle respect ik moest er even op reageren. 

Maar blijf vooral schrijven, ik lees graag...

Groet

Spyfromthesky op 15-05-2017 23:19

Vaak valt het niet mee als je al lang op weg bent met de Here en mogelijk je achtergrond die je in vrijheid meent te hebben gekozen, dat de Bijbel mogelijk anders tot je gaar spreken als je dit altijd zo gehoord hebt. De vraag is dan meteen: "Heb je dit echt altijd ook zelf zo gelezen?". Want het woord van God dat moet goed gelezen worden, herlezen worden, de context en ook voor het geldt en voor welke periode.

Onderscheid daarin kunnen zijn, inzichten zeg maar:

- Huis van Juda

- Huis van Israël

- Evangelie van het Koninkrijk

- Evangelie van genade (Paulus dus aan de onbesnedenen).

- Bedelingsleer ( dit komt je niet tegen in de Bijbel en toch zijn er bepaalde perioden die afgesloten zijn en die afgelopen zijn en daarvoor zijn er nieuwe gekomen). Pas op het doordrammen van de bedelingsleer, de ultra bedelingsleer.

Een voorbeeld van wat was is volgens mij het Evangelie van het Koninkrijk. In Mattheüs sprak Jezus dat deze boodschap aan het huis van Israël gepredikt moest worden. Dit Evangelie heeft hooguit nog een kleine 40 jaar geduurd, toen was duidelijk dat overal in Israël de boodschap van het Koninkrijk niet geaccepteerd werd. En het Evangelie van de genade is nu voor een ieder als wijze om tot de Here te komen.

We weten ook dat Israël tijdelijk erbuiten is gezet en dat ze om ons "blind" zijn en dat Israël apart nog eens tot erkenning van de Here, de Koning komen als hij is teruggekeerd.

Onder de moederkerk van Rome is na de reformatie de protestante kerk onstaan. En daarvanuit hebben we verschillende richtingen gehad.

De tradtionele kerken die zaten vast in de ouder vervangingsleer, het verbondsvolk en de kinderdoop. Dat zijn duidelijk Bijbels niet te verdedigen items.

De Pinkster en de daarop nog soms extremere vorm van de charismatische gemeenten, die komen uiteindelijk voort van een slapende protestante kerk.

Uit onvrede? Uit meer verlangen? Uit, maar onbewust door misleiding?

God heeft in het laatst der dagen gesproken door zijn Zoon. Daarvoor door profeten, dieren en tekenen ook door dingen. In ieder geval was het een duidelijke boodschap die iedereen altijd kon horen!

Veelal gaan de Pinkster/ charismatische en evangelische richtingen er prat op voor tekenen en wonderen. De Pinksterkerk heeft dan nog de (rechtsvaardige?) visie van de tongenleer.

De vraag is als er een tongentaal is, waarom dit dan niet verstaan kan worden door de hoorders of één van de hoorders. Als God spreekt, dan sprak hij altijd zo dat het te horen was. Als in de Bijbel in de context in de betekenis van het Evangelie van de genade dit verdedigd kan worden, dan mag je dit hier graag schrijven.

Maar het pure Pinksteren werd gekaapt door de Charismatisch stroming. Excessen zijn denk ik wel bij de meeste bekend. Zijn dit dan wonderen, tekenen?

Ook liedje uit opwekking: De Here brult als een leeuw. Ook Hij is het Lam. Ja, maar, waar staat in het Evangelie van de genade. In de Bijbel staat maar 3 keer iets over "brult" en slechts 2 keer in combinatie met een leeuw. En 11 keer staat er brullen die betrekking hebben op de profeten. En eigenlijk is dit brullen de profetie dat eigenlijk het herstel van het Koninkrijk van God inhoud, of te wel het Evangelie van het Koninkrijk dat Jezus dus als opdracht op de brengen.

Alleen in Openbaringen kom je "brult " nog tegen en wel in hoofdstuk 10. Het gevolg daarvan is de de werkingen van het Koninkrijk van God in werking gaan treden. Want even later in Openbaringen treden de twee getuigen op met kracht en macht. (Voor zover mijn Bijbelkennis juist is, denk ik alleen op Bijbelse argumenten dat dit Mozes en Elia zullen zijn).

Veelal zien we ook vele gemeenten soms terugvallen in Joodse gebruiken te houden. Het is goed om van Joodse gebruiken en de diepe betekenis ervan op de hoogte te zijn. Ik denk ook het eens meevieren met echt Joodse broeders, dat dit een verrijking voor je zal zijn, maar ze zijn niet voor de gelovigen van het Evangelie van de genade eigenlijk besteed.

We zien ook dat vele charismatisch leiders vaak teruggrijpen naar geboden van het oude testament omdat ze in hun, even oneerbiedig gezegd, core-business-model wel altijd zullen floreren. Begrippen als tienden geven, leiders (dan moet het vaak in het Engels zijn), "ik ben een dienstknecht van God".

Je vindt in het nieuw testament wel het begrip "dienstknecht", maar die werden eigenlijk min of meer vaak met naam wel genoemd of je kan dit uit het verband halen. Ik vind eigenlijk geen of hooguit mogelijk nog iets van "nauwelijks" een argument dat gelovigen zodan worden genoemd.

En het is eigenlijk gek. Vaak wordt er opgeroepen en geclaimd voor genezingen en vaak worden er handen opgelegd. Mijn advies is, als je voor je laat bidden dat dit hooguit door dezelfde oudsten gedaan zou mogen worden en dat hoeft zeker niet door handen op te leggen.

Jezus zelf die de werken deed van het Koninkrijk die legde de handen op. Alleen de tekst separaat nemen en Markus 16: 18 dat dit voor de gelovgen zou gelden, dat is volgens mij niet te verdedigen. Jezus sprak tegen zijn dienstknechten en dit was nog in de periode van het Evangelie van het Koninkrijk.

Ergens is het evangelische wereldje ergens ook wel een business model geworden. Want als we eerlijk zijn, blijven velen van ons best wel zwak en zijn er zoveel wonderen die we hebben meegemaakt dat mensen genezen werden?

Misschien is onze grootste genezing dé genezing van de eeuwige 'dood' doordat we in Jezus Christus, genade mogen vinden, in zijn bloed en doorboorde handen. En is onze genezing slechts daarna in het weten door alleen het geloof te hebben.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Of de NBG: Het geloof is de zekerheid van hetgeen men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet.

 

Spyfromthesky

Esther op 16-05-2017 00:22

Hallo allen...

Anora, 15-05-2017 16:26, geweldig, in één woord. Je probeerde het uit te leggen... Openb. 12, nou, daar was niets mis mee... Ook met sommige dingen wat je schreef... herkenning hoor... zo ervaarde ik het ook zo.

Een beetje onderaan wat je schreef, Tijd wegzetten samen met Hem, om sterk te staan in het juiste geloof (in Hem). Ja, dat is heel mooi en kostbaar, en heel bemoedigend. Wij kunnen alleen maar sterk zijn met de Heere. En juist alleen met Zijn kracht en schild... kunnen we ook veel meer de aanvallen van de boze te weerstaan.

Het wordt bedtijd voor mij... ik moet mijn typen steeds verbeteren... gooi de letters steeds wat door elkaar, voor mij bewijs van moeheid. Anora, morgen even achter de mails van ons.

Weltrusten, aan allen, en Lynx... 'oogjes dicht en snaveltjes toe'... of was het nu andersom, hihihi.

Liefs aan allen, Esther. 

Vrede op 16-05-2017 02:22

Meningen verschillen.Ook in het nieuwe tstament vinden we voorbeelden  van dienaren van de Heer die onenigheid kregen en zelfs uit elkaar gingen.

Maar ondanks onze meningsverschillen zijn we toch allemaal kinderen van God.

Zolang we maar Jezus onze Heer maken en houden.

En zolang we maar bij Hem onze fouten en blunders toegeven en om vergeving vragen.

Zolang Hij maar onze leraar is en blijft.

Hij is onze schuilplaats,en Hij heeft de grote kloof overbrugt.

Hij heeft de sleutels van het dodenrijk,en Hij heeft ons de sleutels gegeven van Gods koninkrijk.

Voor God is niets onmogelijk,al spuwt de draak een rivier achter Gods volk,dan laat Hij de aarde de mond opensperren om de rivier op te slokken.(Openbaring)

Al verbergt de duivel zich op de bodem van de zee,voor de Heer is niets verborgen (Amos)

Al woon je in de schaduw van de dood,ook daar laat de Heer Jezus nog Zijn licht schijnen.(matteus 4)

Ook de handel in zielen en lichamen van de hoer van Babylon is voor Hem niet verborgen (openbaring)

Niets is voor de Heer verborgen,Hij onthult het diepste van de duisternis en brengt het zwartste donker naar het licht(Job 12)

Weet je,ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven,fouten en blunders waar ik veel spijt van heb.

Maar ik weet ook,dat God alles ten goede keert voor wie bij Hem horen.

Het klinkt cliche,maar het is echt zo.

In onze zwakheid toont Hij juist Zijn kracht,

en onze grootste blunders draait Hij juist om en maakt er zelfs nog iets beters van.

In onze zwakheid is Hij juist in Zijn element.

In onze meest barre omstandigheden openbaart Hij juist Zijn leiding.

Midden in de wildernis brengt Hij ons juist bij een oase.

Alle machten en krachten heeft Hij volledig ontwapend en tentoongesteld.

Geen enkele vorst van de duivel kan het tegen Hem opnemen,of het nu een Assyrische,een Egyptische,een Perzische vorst is of een romeinse vorst.

Jezus heeft ons losgeld betaald en de grote kloof voor ons overbrugt.

En geen duivel kan daar iets tegenin brengen.

De duivel doet zich voor als een grote gevaarlijke intimiderende t-rex.

Maar dat is maar schijn,een illusie.

Want door Jezus' offer aan het kruis,en door Zijn bloed zien wij door de illusie heen en zien wij de duivel voor wat hij werkelijk is.

Weet je,onze grootste beperking die wij hebben als christen,is het feit dat wij geloven dat we een beperking hebben.

Ons geloof in die beperking,is juist de beperking.

Want Hij die in ons woont,is sterker als hij die in de wereld is.

Door Jezus in ons kunne wij alles.Door Zijn kracht in ons,hebben wij eigenlijk geen beperking.

Ik denk dat de meeste van ons het hierin toch wel met elkaar eens kunnen zijn.

Jezus is Heer.Hij is koning,Hij is de alfa en de omega,Hij is de Weg de Waarheid en het Leven.

Heer, wees onze Leraar,

en maak Uw aanwezigheid hier tastbaar.

Ieder heeft zijn eigen views,

ik plaats Jezus Christus als hoofd over xandernieuws.

Jezus is het hoofd,

Hij doet wat Hij heeft beloofd.

Heer wil U de duisternis verdringen,

en ons leren nieuwe dingen?

Wil U Uzelf aan ons openbaren,

en laat ons U iedere dag opnieuw ervaren.

Laat ons Uw woord in ons opnemen als een spons,

en blaas Uw Geest over en in ons.

Al vallen we van ons paard,

help ons overeind Heer,

en schenk ons Uw zwaard.

Dank U Rabbi,dank U Jezus.

Laat de duivel ons visioen niet verduisteren.

Heer wil U zachtjes tot onze harten fluisteren?

Uw dienaren luisteren.

In Jezus' naam,

aam.

Michaël ;-{> op 16-05-2017 16:37

@ Vrede op 16-05-2017 02:22

Daar kan ik alleen maar Amen op zeggen. Ben blij iets van je gehoord te hebben. En wat fouten en blunders betreft, die maken we allemaal, zodat we daar weer van kunnen (bij)leren. Dat vind ik het mooie in dit leven. Ik zou bijna zeggen: ''Wie zonder fouten of blunders is, werpe...''

Met vriendelijke groet, Michaël

''9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.'' (2 Korinthiërs 12)

Michaël ;-{> op 16-05-2017 16:40

@ Esther op 15-05-2017 15:03

Ik ben het helemaal met de moderator eens. Blijf jezelf en verwoord het zoals jij het wilt, je doet het prachtig!

Met vriendelijke groet, Michaël

Esther op 16-05-2017 16:54

Dank je, dank je wel, Vrede voor jou enorme bemoediging. Was er heel stil van, toen ik het zo las... zoals je het schreef met kostbare teksten erbij... Het is een gave van de Heilige Geest, zoals je het hier neerzet, Vrede. Kostbaar.

Ook dat er wel eens verschillen zijn...

Onvoorstelbaar, wat hebben wij toch een Grote God en Machtige Heer en Verlosser, Jezus Christus.

Eén zinnetje van je...  Weet je, ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven,fouten en blunders waar ik veel spijt van heb. Maar ik weet ook,dat God alles ten goede keert voor wie bij Hem horen. Het klinkt cliche,maar het is echt zo. 

Je bent niet de enigste Vrede... en het is géén cliché... ook ik heb vele fouten en vele blunders begaan, waar ik óók veel spijt van hebt... en soms probeert de boze het steeds weer in onze gedachten te brengen... maar het is vergeven en teniet gedaan door het kostbare bloed van Jezus onze Heere. En daar mogen we zo dankbaar voor zijn. Niet om onze eigen verdienste maar pure Genade van onze Vader en Jezus onze Heer.

In Christus Jezus zijn we een nieuwe schepping... besef ik of wij allen het eigenlijk wel.

En dank voor je gedicht... Vrede.

Mag ik jou schrijven, kopieëren, Vrede?? Dit is zo mooi om in ons Gemeenteboekje te zetten. Met jou naam eronder. Ik hoor/lees het wel van je. Ik wil liever toestemming... daarom vraag ik je.

Niet ik of wij... maar HIJ, Jezus.

Voor allen, Vaders liefde en genade om jullie heen... en liefdevolle groeten van mij, Esther.

anora op 16-05-2017 17:20

Mooi @vrede zo is het maar net. Bemoedigend!

anora op 16-05-2017 17:22

Dank je wel @esther, fijn om te horen! Ja ik zie het wel tegemoet, leuk!

Visserman op 16-05-2017 18:02

Piet1 

Begrijp me niet verkeerd idd eenmaal in de hel is er geen weg meer terug 

Na veroordeling en de straf gaat de hel met al de zielen eens voorbij ik zeg niet dat er een weg terug is maar wel dat al het geschapene dus ook de hel eens voorbij gaat het woord eeuwig betekend (o.a) van eeuw tot eeuw en houd een tijdsbestek in ook het begrip tijd gaat eens voorbij 

Mvrgr 

Michaël ;-{> op 16-05-2017 22:14

@ Esther

Michaël ;-{> op 16-05-2017 16:40 Ik was de - T - vergeten in 'verwoordt'. Maar jij, had het al..

Vrede zij met ons!

ThanxXx

Esther op 16-05-2017 23:00

Hihi Michaël... ik vergeet ook wel eens een letter. Wat mijn zwak is... ik gooi de d en t nog wel eens door elkaar.

Maar ook jij, dank je hoor. En we doen het samen, en bemoedigen elkaar, en mogen leren van elkaar... samen met onze Heere.

Anora... heb je stukje van gisteren 15-05-2017 16:26  nog eens gelezen... vond het erg mooi dat je dat zo aanhaalde, toen Jezus verzocht werd door de duivel... dat hij dicht bij kon komen en met Hem sprak... want de Heere was toen nog niet gekruisigd en opgestaan.

Het viel mij ineens op... wat een gigantisch verschil er was... vóór Jezus kruisiging en opstanding en dáárna. Pas daarna had de Heere de duisternis volledig overwonnen. Hij had werkelijk alles overwonnen... heel indrukwekkend als je daar zo over nadenkt.

Ja, wij hebben een geweldige Overwinnaar.

Weltrusten allen, en grote bult groeten van mij, Esther. hihihi

Michaël ;-{> op 16-05-2017 23:16

@ All. ''Alles is mogelijk voor diegenen, die geloven.'' 'Heer, Heer' (Hear, Hear) ;-{>

Piet 1 op 16-05-2017 23:30

Visserman op 16-05-2017 18:02,

Eeuwigheid of -heden betreft hemel en hel, openb.20:10 O.A. !!

Rebellio op 17-05-2017 07:49

@Moderator, ik krijg geen mail meer van Xandernieuws binnen. Zijn er andere met hetzelfde probleem?

Het beheer heeft daar geen klachten over ontvangen. Mod.

anora op 17-05-2017 09:51

Haihai @Esther, ja , daar heeft Het Grote Verschil plaatsgevonden, Het Evenement dat staat voor altijd. satan die voorheen zn opwachting kon maken om aan te klagen, had dat recht, het was legitiem (vraag me niet waarom). Na de overwinning van Jezus kon hem dat recht ontnomen worden en was het exit, uit de hemel. Ik sta ook altijd heel erg stil bij die dingen en kan zo een paar uur zitten nadenken over dit soort  dingen. Had mezelf erop toegespitst een tijd geleden om alles maar dan ook alles teweten te komen over wat er gebeurde aan dat Kruis. Want het leek me zoveel meer dan wat we vaak horen, dat kleine stukje. En ook vaak alleen maar over genezing, dat is toch raar? Als of we alleen maar blij zijn als we genezen kunnen zijn, ik vind dat erg apart en Hem ook tekort doen. Alsof dat het eindoel is, het ultieme. Begrijp me niet verkeerd ik geloif in genezing en ben ook blij dat dat gebeurt. Maar snap je? Nu dat openb 12 -ik wil niet doorzagen- maar vind dat echt een belangrijk stukje om duidelijk te hebben. 

Het is niet meer wat wij doen om iets in orde te maken of te voorkomen, het werken is er echt wel af en onze inspanningen. ( tuurlijk, inspannen tot een heilige wandel=ook meer zeggenschap)Het is nu puur geloof: geloof rechtvaardigt. 

Heb je mijn schrijffouten wel gezien? Soms gaat het heel goed en soms ziet het er niet uit. Als ik het dan achteraf lees denk ik, ik leek wel dronken! 

Michaël ;-{> op 17-05-2017 13:18

@ Vrede 15-05-2017 02:26

Bedankt voor de zegen op rijm en voor je extra uitleg. Ja, ik snap het Vrede. Er staat inderdaad niet in de bijbel beschreven wat eenieders specifieke taak is in dit leven. Ervaringen toetsen aan de bijbel is een goed uitgangspunt. Gaandeweg leren we en gaan we inzien wat de bedoeling is van sommige openbaringen en ervaringen die we hebben. Meestal weten we zelf het antwoord al en soms is het antwoord een beetje ondergesneeuwd en moeilijk te bereiken. De bijbel blijft een goede leidraad want we moeten inderdaad zelf de keuzes maken waar we voor kiezen. En soms gaat dat in tegen hetgeen ons geleerd is. Je hebt daar al een paar mooie bijbelse voorbeelden van gegeven.

Het is wel een beetje mens eigen dat, ook al hebben we de bevestiging al gehad we dan liever de andere dag weer opnieuw een bevestiging zouden willen hebben. Gelukkig heb jij er al langer ervaring mee en ik merk dat je kennis groot genoeg is om je niet te laten misleiden.

Zoals je schreef: ‘’ Allemaal vragen en een behoorlijke worsteling.’’ Is het letterlijk of symbolisch? En toch denk ik dat jij zelf als geen ander weet wat de betekenis is van hetgeen je overkomt. En mocht je het antwoord niet meteen weten dan ga ik er vanuit dat het te zijner tijd vanzelf bij je bovenkomt. Soms hebben sommige dingen gewoon hun tijd nodig. Ik ben heel blij dat jij er met een positieve instelling naar kijkt. Ik voor mezelf heb af en toe ook vragen en dan stel ik de vraag en laat het daarna los, en later komt het antwoord dan vanzelf bij mij naar boven of zichtbaar op mijn pad. Ik neem aan dat het bij jou ook zo in zijn werk gaat.

Ik wens je wederom succes en ook al is het soms een worsteling, ik ga er helemaal vanuit dat jij het ‘gewoon’ goed doet. Ik wens je uiteraard ook Gods zegen toe, alleen kan ik het niet zo mooi op rijm zetten zoals jij dat doet. En nogmaals bedankt kerel, voor je eerlijke antwoord en bijdrage.

Met hartelijke groeten, Michaël

p.s. Mijn vorige reactie was op je andere posting van 16-05-2017 02:22 met dat mooie gedicht. Pas daarna zag ik je posting van 15-05-2017 02:26 aan mij. Waarop ik nu pas reageerde.

H.M. Miller op 17-05-2017 16:00

@moderator

Is er een reden waarom mijn berichten niet goedgekeurd worden?

Wat was uw nickname waaronder u in het verleden heeft gepost. Mod.

H.M. Miller op 17-05-2017 17:02

@Moderator,

Dit gebeurde onder dezelfde nickname als nu.

In mijn vorige berichten stelde ik mij kort voor, omdat ik graag meer wil deelnemen aan dit forum.

(deze berichten had ik op 14 en 16 mei geplaatst)

H.M.

 

U bent blijkbaar geblockt in het verleden.

U gaf eerder aan hier eerst te willen posten en daarna uw eigen blog te beginnen. Begin gewoon uw eigen blog, post daar uw eigen artikelen en bouw zelf een gastenbestand op. Mod.

Lynx op 17-05-2017 17:48

Esther nog bedankt voor het welterusten liedje van meneer de uil.

Heb een ander punt,we moeten niet gelijk worden aan de wereld(conformeren)denk aan Abraham die de zondige stad links liet liggen.Maar tegerlijketijd roept Paulus op om dienaren der overheid te gehoorzamen.Natuurlijk christenen gooien niet met stenen tijdens een demonstratie.Maar het gaat mij meer om kwesties als abortus,homohuwelijk,enz.

vr groet.uhhhhhhhhhhh

Groetjes van Bor.

Spyfromthesky op 17-05-2017 23:58

Charles Lindbergh was de eerst die solo de oceaan overvloog van New York naar Parijs.

Het vliegtuig was gedoopt onder de naam : "Spirit of St. Louis". En er stond op N-X-211. Ook stond er bij de staart NYP. Dat stond voor New York naar Parijs.

Nu is 211 als een getal waarin je 11-2= 9 hebt, dus 9/11 combinatie, maar waarmee je ook 21 als 12 kunt maken en tesamen is dat 33.

Charles Lindbergh was een vrijsmetselaar en zijn project werd ook vooral ondersteund door de vrijmetselaars.

De vlucht duur 33 uur en 20 minuten. Of te wel 33 1/3 Neem je de minuten van 33 uur en 20 minuten dan kom je aan 2000 minuten en als je een derde hiervan neemt dan blijkt (natuurlijk) ook dat 666,66 te vinden is.

Hioe kan het dat deze vlucht zolang geduurd heeft. Was dit onder controle doelbewust gepland of had het meer van een occulte lading en was dit occult geprogrammeerd?

Duidelijk is dat nieuwe ontwikkelingen, innovaties enz ontarmd worden door de vrijmetelaars. Vaak zijn lieden van die genoodschappen ook lieden die in bankzaken zaten of financiéle instellingen of in belanghebbende grote bedrijven en mulitnationals. Zo was Albert Heijn ook een vrijmetselaar.

Het is eigenlijk wel duidelijk dat de wereld waarin het om de mens zelf gaat, te voorzien van alle gemakken van de techniek al een lange tijd aan de gang is.

Het is het systeem van Babel dat in ons denken komt.

Spyfromthesky

Lynx op 18-05-2017 00:29

Spy ik zeg niks meer over babel.want dan krijg ik karrevrachte kritiek.Wel op straat,want dan heb je meer persoonlijk contact.

Esther op 18-05-2017 01:11

Hallo allemaal, wat een dag vandaag, heerlijk weer, veel buiten geweest, tuin, tuin en nog eens tuin... hmm, misschien kan ik beter zeggen onkruid, hihihi.

Anora, 09:51,  ook wat je schreef, om van alles te weten met Jezus kruisiging... er is zoveel gebeurd. Zelfs wonderlijke dingen die je pas verder op in de Bijbel leest. bvb. toen de Heere in het graf lag, ik kwam er pas veel later achter dat HIJ aan het prediken was in het dodenrijk. Toen ik dat de eerste keer las, ik was daar zo van onder de indruk, het heeft mij dagen bezig gehouden. Of het gescheurde Voorhangsel van de tempel heeft ook nog een andere betekenis.

Of hoe zit het met gestorven heiligen die uit de dood opstaan... Met Jezus kruisiging... er zit zo ontzettend veel in.

Vaak lezen we in het oude testament over Gods toorn en duisternis, maar ook met Jezus liet God Zijn toorn vallen op Zijn Zoon... en wat gebeurde er... totale duisternis over de héle aarde, later de aarde beefde en rotsen scheurden... Dat moet voor de mensen die dat toen meemaakten... toch verschrikkelijk, angstige momenten zijn.  Hoe vaak heb ik daar wel niet overheen gekeken. "De dag van de Heere"... ik dacht altijd aan het einde... maar was, wat daar gebeurde op Golgotha, niet de dag van de Heere... Ik weet het niet... maar zet wel aan het denken.

Ja Anora, ik geloof zeker dat er veel, heel veel gebeurd is aan het kruis waar Jezus aanhing, en ook daarna.

Lynx, ja dat van Paulus, weet wat je bedoeld, Romeinen 13 1-7. Om dienaren der overheid te gehoorzamen, omdat God ze heeft aangesteld. Maar... zijn er praktijken die in Gods ogen een gruwel zijn... nee, dat soort gehoorzaamheid verlangt God niet van ons. Er zijn nog een paar teksten daarover... waar in staat over hun verantwoording die ze tegen God moeten afleggen. Maar weet niet zo gauw waar het staat. Misschien weet een van de anderen waar het staat.

Voor ieder weltrusten, en Lynx, tutututut, van mij, Truus de mier.

anora op 18-05-2017 10:04

Het homohuwelijk : hoe het zit met liefde tussen mensen, daar hou ik me buiten gezien het feit dat ik ook 'ontspoord' geboren ben net als iedereen. Het is altijd makkelijk om van de kantlijn te roepen wat allemaal niet zo hoort. Dat soort 'christelijkheid' komt me de keel uit. We migen geen mensen en groeperungen uitsluiten, wij zijn ook niet buitengesloten. Een mens die van een ander mens houdt en daar zijn leven mee wil delen, monogaam, trouw en liefdevol is, ik zou mezelf schunnig vinden als ik het af zou kammen. 

Nu heb je ook getrouwde stellen met kinderen die de hele dag ruzie maken waar de kinderen bij zijn, en die geen idee hebben wat vrede en liefde is. Dat schaadt pas. Maar die zijn getrouwd voldoen aan 'het plaatje' dus niemand let er verder op.

anora op 18-05-2017 10:11

Ik dacht trouwens dat als wij later voor God staan, het dan over ons zelf en onze daden gaat. Niet over die, of die, of een bepaalde groep.

Waarom zou dat dan tijdens ons leven anders zijn. 

Vrede op 18-05-2017 12:53

Hoi esther,

ik sta op het punt naar me werk te gaan en heb weinig tijd.

Maar ik wou nog even reageren en zeggen dat je de rijmpjes van mij gewoon vrij mag gebruiken hoe je wilt.

Mijn naam hoef je er niet per see bij te zetten hoor,aan God alle eer.

Hoi Michael,

nou bedankt dat je ervanuit gaat dat ik het goed doe,haha.

Ja dat hoop ik toch,maar af en toe......

af en toe krijg ik toch zulke vreemde profetieen,of openbaringen en ook dromen...dan begin ik toch behoorlijk aan mijn onderscheidingsvermogen te twijfelen.

Eigenlijk zou ik die dingen eens ergens moeten opschrijven in een boekje of map of zo.

Maar ik ben zo'n sloddervos,hier ligt een papiertje waar ik wat heb opgeschreven,en daar ergens ligt een papiertje,en daar ligt ook nog wat...

Als ik een vrouw had zou die echt helemaal compleet gek worden van mij :D

Maar goed,dromen...vreemde dromen....valse dromen...dromen van God...

Een tijd geleden droomde ik dat ik een rondleiding kreeg ergens,en toen ineens sprong er een soort superheld uit de waterkraan.

Ja wat ik daar nu mee aanmoet??Sommige dromen leg ik gewoon naast me neer omdat ik er gewoon niet zo veel mee kan.

Pas droomde ik dat ik en nog paar mensen ergens in een jungle zaten in Oost-Azie,en toen gingen we helemaal naar Zuid-West Afrika,

en daar waren we op bezoek bij iemand,een arme Afrikaan.

En ik had heel veel dorst en wou uit de kraan drinken,maar dat was een slecht idee zei degene bij wie ik op bezoek was.

Ik kon echt maar enkele slokjes drinken als het moet want het was echt heel slecht water,niet goed voor de gezondheid.

En volgens mij moest ik iets halen of doen bij zijn auto,maar het was echt heel gevaarlijk op straat,allerlei terroristen en fanatiekelingen enzo.

En op het eind van de droom werden we opgehaald door een vliegtuig.

En de piloot vroeg of dit iedereen was,maar volgens mij was er nog iemand achtegebleven in de jungle.

En volgens mij vroeg ik nog aan de piloot of ie nog even wilde wachten tot onze andere maat ook terrecht was.

Hele vreemde droom,maar wel heel kleurrijk.

Ik denk dat ik globaal wel een idee heb wat het betekent,denk ik.

Maar toch,sommige dromen zijn echt zo vreemd.

En nog een hele vreemde droom.

Hiervan weet ik echt niet wat ie betekent.

Ik was in de zee en ik zat middenin een vis.

Ik zat in een zwarte mantarog.

Het leek wel of ik hem aan besturen was.

Eerst was het water mooi blauw.

Toen werd het water groen.

Toen werd het water wit.

En toen...toen werd het water echt heel vies en zaten er ineens allerlei vreemde en vieze monsters in het water.

Het was wel een hele mooie droom,heel kleurvol.

Maar ik begrijp nog steeds niet wat de kleuren betekenen,en vooral niet waarom de kleuren in die volgorde waren.

Ik heb zelfs al gedacht dat et een droom van de duivel was,want een manta rog in het engels heet een devilsray.

Ik weet het niet.Als de droom van de duivel kwam,waarom zou hij het er dan zo dik bovenop leggen?

Ik heb een vaag vermoeden wat de droom zou kunnen betekenen,maar al met al leg ik de droom toch maar naast me neer voorlopig.

Enfin,dat wou ik even snel vertellen.

maar nu ga ik gauw werken voor ik te laat kom.

Gods zegen allemaal.

Esther op 18-05-2017 16:57

Hallo allemaal, dank je wel Vrede.

Hay, Anora... ja, als we voor God komen te staan, is het voor onszelf, en onze eigen daden. En we mogen ook niet veroordelen... homohuwelijken, abortus, eutenasie. Want ook wij zaten in de duisternis. Stelen, liegen, vreemdgaan... en ieder kan die lijst wel aanvullen... 

Ik denk ook niet, dat Lynx het meteen over de persoonlijke keuzes heeft die mensen maken. Maar meer over de overheid. Gehoorzaam zijn aan de dienaren van de wet... maar als onze eigen regering allerlei regels instellen die tegen Gods regels ingaan... dan verlangt God ook niet dat we daar achter moeten staan. Tenminste... zo las ik het een beetje.

Maar de gewone standaard regels, dat moeten we wel gehoorzamen. BVB, belasting betalen... (vind het wel niet leuk altijd, hihihi) verkeersregels naleven. En nog veel meer van dat soort regels. Zo als ik het lees in Romeinen 13, komt het meer over, dat Paulus het bvb. over justitie, of belasting en dat soort zaken heeft.

Ik denk dat juist homohuwelijken, abortus, eutenasie... en dat soort zaken... in de wet is opgenomen als iets normaals.... En dat maakt het soms zo vreselijk moeilijk. Het geeft de bevolking wel een vrijbrief ... en zo drijft men ook steeds verder van God af... maar als je een pakje boter steelt uit de supermarkt... dan krijg je straf... en dat maakt het zo dubbel.

En natuurlijk gaat het niet om te oordelen... maar mensen worden wel, door eigen regering, in zo'n donkere hoek  gedrukt. Moord mag niet... maar moord in de moederbuik wordt als iets normaals bekeken.

De regering heeft een behoorlijke verantwoording af te leggen tegen God.

Wij mogen licht en zout zijn in deze wereld... en wijzen op de Genade van de Heere Jezus. Voor ieder mens. En dat maakt het geloof in de Heere zo kostbaar... voor ieder mens.

Gunst... een heel verhaal is dat geworden. Vele groeten, aan allen, Esther.

Rebellio op 18-05-2017 18:19

@Anora, zo denk ik er ook over :-)

kanttekening is wel dat we ook verantwoording dragen over wat er in onze omgeving gebeurd. We moeten elkaar wel helpen het goede te doen en het kwade te laten. Als we iemand, iets verkeerds zien doen, dat moeten we die gene daarop wijzen zodat mensen naar God's hart kunnen zijn. 

goodmorning op 18-05-2017 18:22

Lees de bijbel letterlijk,

Als je dit doet, dan kan je jezelf niet voor de gek houden. Je kan jezelf ook niet beter uit de verf halen, want wie leeft er volgens de Wet van Mozes. Het woord gruwel is toch duidelijk genoeg lijkt mij. Wat is bijvoorbeeld overspel. Wist u dat Jezus zelf eens iets gesproken heeft over het huwelijk en aan een personage te kennen heeft gegeven dat de man waar zij nu mee ging haar man niet was. Het is wat vrij vertaalt, maar ik wil wel de richtlijn van Jezus aanhouden. 

Waarschijnlijk zal ik nu "karren" met kritiek kunnen ontvangen. Het woord "karren" gestolen van Lynx@ vond ik mooie woordspeling., maar wat bedoeld Jezus hierin. Lettelijk vertaalt, " de man of vrouw waar je voor het eerst gemeenschap mee hebt gehad, dan wel de liefde hebt  bedreven., is in wezen jou echte partner.

Nu dan., mag mezelf als zondaar bestempelen en weet dat Jezus vergeeft. Toch is waarschijnlijk 80% van de bevolking geregistreerd als getrouwd, maar niet in de ogen van de Heer met die juiste partner!

Want ik lees dit toch echt letterlijk. Een gruwel of overspel lijkt mij niet te te rechtvaardigen. Als het Woord hier duidelijk in is.

Met andere woorden, als ik met de tijd mee moet gaan dan heeft de transseksualiteit zijn taboe verloren in de toekomst en worden misschien kinderen uit het mannelijk geslacht geboren door genetische manipulatie. Moet ik dan zeggen" dit is normaal of word ik gemanipuleerd om dit normaal te vinden"

God schiep man en vrouw en zij zullen tot één vlees zijn. Anders had er iets totaal anders gestaan lijkt mij dan zo!

Maar dit kan je toch niet meer roepen in deze tijd, zie jezelf staan op een oud houten kistje op een plein en je spreekt  het Woord dat abortusklinieken moeten sluiten dat een Gruwel in Gods ogen ook echt een Gruwel is. Dat het homohuwelijk toch echt duidelijk een foute keuze is van de mens zelf.

De Schepping is tijdens de zondeval in barensnood, de mens is overgeleverd aan het kwade omdat er toen die keus is gemaakt. Nu en elke dag weer zakt het steeds verder, jeugd wordt gemanipuleerd door technologie, festival en leerindustrie. Met maar 1 doel. Dat zij de leugen geloven....

Dat is toch gruwelijk.....

 

Groet 

Michaël ;-{> op 18-05-2017 19:56

@ Esther op 16-05-2017 23:00

Ja, het Nederlands blijft een grappige taal met de d en t. Gelukkig vullen onze hersenen automatisch aan wat het moet zijn. Zodat we elkaar blijven begrijpen.

Ik wens je alvast een prettig weekend!

Michaël ;-{> op 18-05-2017 20:05

Hoi Vrede,

Ja man, de mens moet nu eenmaal vertrouwen hebben, in onszelf, in onze naaste, in Jezus, in God en in de Heilige Geest. God brengt ons nooit daar, waar zijn gratie ons niet zal beschermen. Voor God is alles mogelijk, net als voor eenieder die in Hem gelooft. En die mogelijkheden zijn legio!

Ik kreeg vandaag je quote uit Joël opnieuw op mijn pad, maar dan door Petrus uit Handelingen 2

16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël:

17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. 21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. (Statenvertaling)

Wilde het ff delen met je. Alvast een prettig weekend!

Lynx op 18-05-2017 23:43

Goodmorning las vanochtend deze tekst.

Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is.Indien iemand de wereld lief heeft,de liefde des Vaders is niet in hem.

1 Johannes.2:15

Esther bedoel ik juist wel,persoonlijke keuzes maken,wat als je christenkind met prince staat mee te zingen op een sportdag,durf je dan de christelijke school er op aan te spreken?

Voor de duidelijkheid iedereen kent de teksten van prince toch wel?

vr groet allen.

Michaël ;-{> op 19-05-2017 01:11

Bij God zijn alle dingen mogelijk (Mattheüs 19:26)

Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft (Marcus 9:23)

 Het stond al ge/be-schreven. Inderdaad! Wat een ge-be-urtenis.

 Prettig weekend alvast @ iedereen. Ik ga (alvast) mijn verjaardag vieren...

;-{>

Michaël ;-{> op 19-05-2017 02:22

@ goodmorning op 18-05-2017 18:22

Het lijkt mij 'een gruwel' in Gods ogen, om tegen Gods wil in anderen te veroordelen om hetgeen zij doen. Mensen zullen altijd doen wat zij zelf willen, de een heeft de liefde voor de waarheid en oprechte liefde voor ogen, en schept daar behagen in. De ander niet! Punt.

Blijf trouw aan jezelf, aan de liefde en aan je standvastigheid.

De Liefde zal nooit vergaan. ( 1 Korintiërs 13:8)

Met vriendelijke groet, Michaël

anora op 19-05-2017 09:21

O Lynx zo voed ik helemaal niet op. Dingen weghouden van kinderen en vice versa, iedere nuchtere realistische ouder met beide voeten op de grond zou weten dat er een betere manier is.

De kinderen brengen naar zelfstandig denkende mensen, met het ontwikkelen van visie en een juist beslissingsvermogen. Dat keuzes en besluiten uit hun hart komen en ze ook weten waaróm. Ik hou dus geen dingen weg,  maar we praten gewoon. Over alle onderwerpen. Dat werpt vruchten af, je hoort dan zelf wat ze stom vinden en niet zullen doen, geen interesse hebben in sommige dingen en dan denk ik: goed zo. Mooi zo. Zonder al te veel van mijn duidelijke invloed. Je kunt kinderen ook verliezen voor God. Dat is mijn chr taak als moeder: dat ze het zelf gaan bedenken. Niet dat ik het voor ze bepaal en angstig ben voor de wereld: daar komen zij niet ver mee en dan worden ze a)schijnheilige gelovigen of b)helemaal geen gelovigen meer.Ik wil dat mijn kinderen echte mensen worden, niet dubbelhartig, vandaar.

De wereld niet liefhebben. Snapt men ook de radicaliteit? Dat betekent ook het pakje shag in de container gooien.

Ken jij de teksten van prince? Wat dan?

anora op 19-05-2017 09:24

Ik heb het grootste vertrouwen in God in deze aardse "vallei des doods" 

@michaël wat lees ik nu? Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren, veel zegen! Fijne dag!

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl