Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

anora op 09-05-2017 16:29

Maar het is van duivel's wegen, het gefluister van " maaarrrrr is dat wel zo...??"  En dan zeggen wij fier: ja het is zo. Basta. We zitten op een goed verzorgde reis, alles is betaald. 

anora op 09-05-2017 16:35

Oja en wat is zgn chr muziek en wat niet. Heel wat "niet chr" muziek is prachtig en had zo "chr" kunnen zijn  we moeten maar is van dat starre gedoe af en dat elkaar aanpraten van dit is niet  chr en dat wel. Ik bijv heb daar helemaal geen boidschap aan. Het is zo huichelachtig. Wel alleen opwekking spelen en ondertussen. Ik ben best een radicaal gelovige: viir heel wat " christelijkheid" zie ik maar 1 weg: dat is de exit, het gat van de deur!!

Piet 1 op 09-05-2017 20:01

Esther op 09-05-2017 12:50

@ Vrede bedoelde eigenlijk Joël 3, de verwijzing in Handelen naar Pinksteren impliceert een gedeeltelijke vervulling, want de Geest is nog niet over alle vlees gekomen.

In Zacharia 12:10 zal de gehele mensheid opzien naar Hem die ze doorstoken hebben met hun zonden.

Ieder mens zal dan rouwen 13:1 voor zich, want de Geest komt dan over alle vlees, Jesaja 52:10.

De illuminati en met hun wetenschappen (ook in het occulte) weten dat ook want in een van hun films zeggen ze dat verleden en heden tezamen zullen zijn..de dag van Jahweh..

Lynx op 10-05-2017 00:04

Ik lees in de eerste regels,iets over ontzetting,en duisternis,en donkerheid.En dan de dag van de Heer komt nabij.en de eerste regel,blaas de ramshoorn op de Sion.Lijkt me niet al te moeilijk dat het hier over het einde gaat.

vr groet allen.

Esther op 10-05-2017 00:13

Hallo Piet 1... ik moest even nakijken hoor... Joël 2 : 28-29, daar staat het wel over de H. Geest uitstorting. Wat in Handelingen 2 vervult wordt.

En Zacharia 12 : 10, gaat over de Geest van genade. "Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben". Dit staat maar drie maal in de Bijbel.

1ste in Zacharia 12:10, dan is het nog een profetie.  2de maal in Johannes 19:37, daar is Jezus net gestorven aan het kruis, dan lezen we, "En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben". Hier wordt de profetie van Zacharia 12:10 vervuld.

En de 3de maal lezen we deze woorden in Openbaring 1:7, over Jezus wederkomst... "Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben"...  Dan zal de totale mensheid Hem zien, dus ook zij die Hem doorstoken hebben. Zowel de levenden als de doden, ieder zal hem zien. Je kunt wel stellen... vanaf Adam en Eva tot de laatste geboren mens. Ieder zal Hem zien...

Onvoorstelbaar... wat een dag/nacht zal dat zijn.

Hartelijke groet, Esther.

Lynx op 10-05-2017 00:26

Piet 1 u kent het Oude Testament ook goed.

vr groet.

Michaël ;-{> op 10-05-2017 00:33

 

@ Vrede op 09-05-2017 01:52

Ten eerste, graag gedaan beste Vrede

Nu ik de andere reacties gelezen heb, herinner ik me ook dat Anora dat al eerder aan je geschreven had. Je kon het je niet herinneren schreef je, maar je gaf zelf al de juiste conclusie. Het ging inderdaad over wat je van je persoonlijke ervaring wel of niet zou moeten delen op sociaal media. Maar dan zou je niet totaal eerlijk en transparant kunnen zijn en waarom, voor wat? Plus dat je zodoende misschien ook nog wel een geweldig advies van de kenners misloopt

De ervaringen die jij beschrijft met ‘dromen’ ken ik zelf echter niet, net als Esther. Maar zoals zij al schreef. ‘’Ieder in Christus heeft verschillende gaven van de heilige Geest.’’ Ik vond het in zijn geheel een mooi,liefdevol antwoord wat ze gaf. Ik sluit me helemaal bij haar aan, maar zal zelf ook nog wat aanvullen. Je schreef dat je heel veel persoonlijke profetie hebt gehad via profetische dienaars. Daar ben ik best wel benieuwd naar. Hoe gaat zoiets dan in zijn werk, en zijn ze bekend bij het grote publiek? Als je het er liever niet over wilt hebben is dat ook begrijpelijk en geen enkel probleem.

Mijn vorige reactie ging over je gebed voor anderen, en dat jij dan later daar de bevestigingen van kreeg om jou te laten weten dat je gebed verhoord was, wat prachtig is. Ik was me toen niet bewust dat jij ‘dromen’ ook als een bevestiging ziet. Je doet een gebed en dan krijg je binnen een uur de  missende gedeeltes van je droom, die voor jou dan de bevestiging zijn.

Begrijp ik uit je uitleg. Maar kan het niet zo zijn dat jij dat dan zelf invult, met hetgeen zoals jij het op dat moment wilt zien of interpreteert? Een boodschap van God lijkt mij juist duidelijkheid te moeten geven ipv verwarring. Maar hou me ten goede, ik schreef je net al dat dit onbekend terrein is voor mij. Zoals ik het zie ben jij de ervaringsdeskundige in deze. En zoals Anora je schreef: ‘’Aldoende leer je.’’

En ja, ieder op zijn eigen manier natuurlijk. Maar ik begrijp wel dat je er erg mee worstelt, zoals je schreef. Het is zodoende geen zegen voor je, en dan kunnen je gedachten alle kanten op gaan. Zodat jij jezelf afvraagt: Komt het van God of komt het van de duivel? Maar het zou ook nog uit jezelf kunnen komen omdat je het zo graag wilt beredeneren.

Dit is enige advies wat ik je (als leek!) in deze kan geven. Welke ervaring het ook is: (onderzoek alles en)Behoud het goede! Dan kan je nooit fout of stuk. En het goede is heel makkelijk te herkennen want dat zal nooit kwaad berokkenen, noch voor jezelf noch voor je naaste, mens of dier.

Daarmee bedoel ik niet dat jij iemand kwaad doet hoor. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Het leuke is dat eenieder zijn eigen pad heeft, en wat het ook is wat er op je pad komt, God geeft je de moed en de kracht om het aan te kunnen. Uit ervaring weet ik dat de Heilige Geest je ook altijd op exact het juiste moment bijstaat.

Ik zou daar een boek over kunnen schrijven, echt zo mooi. Maar alleen jij kan als geen ander - vanwege je eigen persoonlijke symboliek en betekenissen - de betekenis halen van en uit je eigen ervaringen. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke betekenissen bij bepaalde zaken, die zijn verschillend en echt privé. Een ander kan daar alleen maar zijn of haar betekenis aan geven, met zijn of haar eigen perceptie, niet met het jouwe. Dat kan alleen jijzelf dus als de beste!

Zoals gezegd heb ik niet de ervaring zoals jij die hebt met dromen, maar ik kan wel mijn eigen ervaring met dromen met jou delen. Ik heb in mijn dromen geen last van tinnitus. Verder droom ik altijd in kleur en driedimensionaal. Ik kan vliegen in mijn dromen en ben onoverwinnelijk, telkens weer. Maar… Mocht ik een droom hebben die echt bizar is, (vliegen en het kwaad verslaan schijn ik heel normaal te vinden) dan word ik me daarvan bewust terwijl ik nog droom. Want dan denk ik: ‘’Dit kan echt niet, dus ik droom!

En dan zeg ik tegen mijzelf, in mijn slaap: wakker worden!!! En dan word ik binnen een paar seconden wakker. Nogmaals, ik kan alleen voor mezelf spreken. De mooiste dromen die ik heb, zijn de dromen waarin mijn ouders, twee van mijn broers en de vijf honden in voorkomen. Meestal allemaal tezamen in één droom en dan voelt alles heel natuurlijk, vertrouwd en lekker aan, alsof ze nooit overleden waren. Ik ben de andere dag dan ook altijd heel blij dat ik ze weer gezien heb, ook al was het in een droom. Het plezier ervan blijft dan voort duren.

Verder heb ik 1 keer in mijn leven een droom gehad waarvan ik dacht: ‘’Hoe kan dat nou!?’’ Daarna nooit weer. Ik was 11 jaar en zat op de lagere school en droomde op een nacht dat de snackbar in de zijstraat bij mijn school in de fik stond en aan het afbranden was.

Toen ik die ochtend bij mijn school aankwam zag ik dat de snackbar half afgebrand was en de stoep was afgezet. Iedereen op school had het die dag over The King die was overleden. Elvis Presley dus. Maar ik was alleen maar verbaasd over die droom en kon eigenlijk alleen maar concluderen dat ten tijde van mijn droom dat pand in lichterlaaie moet hebben gestaan. Want toen ik op school aankwam was die snackbar allang geblust.

Met Joel 2 gaf je meteen je eigen ervaring, je leeftijd, de eindtijd en de mogelijkheden weer. Mooi man. En die mogelijkheden zijn eigenlijk legio Vrede. En wederom, eenieder op zijn eigen manier, we zijn allemaal verschillend en met en bij God is alles mogelijk.

Als we maar één zijn in ons geloof in Christus. Ik wens je nogmaals het allermooiste uit Gods schatkamer toe en hoop dat je verder leert en groeit van de uitdaging die op jouw pad is gekomen. Zodat je inzicht zal verruimen en je met het grootste gemak en plezier moeiteloos onderscheid kan maken tussen de verschillende dromen.

Joel 2:28 ‘over alle vlees’ De zin zegt het al.

Met hartelijke groeten, Michaël

 

@ Esther op 09-05-2017 12:50 Dat was weer een mooie bijdrage en advies. Mijn complimenten.

Michaël ;-{> op 10-05-2017 01:50

 

Opmerking: Ik had automatisch Joël 2:28 en 29 gekopieerd vanaf Vrede zijn posting. In de NBV staat zijn quote in Joël 3

1 Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien; 2 zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.

Nu ik net Joël 2, 3 en 4 gelezen heb, wil ik graag afsluiten met één van mijn favorieten: Micha 4:1-8

Het Koningschap van de Heer

'' 1 Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

Volken zullen daar samenstromen, 2 machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer.

3 Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 4 Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. 5 Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd.

6 Als die tijd gekomen is - spreekt de Heer - zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. 7 De kreupelen zal ik sparen, van de verdrevenen maak ik een groot volk, en op de Sion zal de Heer hun koning zijn, van nu tot in de eeuwigheid.

8 En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen, aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe.''

Qromwel op 10-05-2017 11:21

anora op 30-04-2017 16:44: Wat heeft u ze dan aangedaan?

Piet 1 op 10-05-2017 14:28

Esther op 10-05-2017 00:13,

Wij zijn op het verkeerde been gezet door verschillende vertalingen, want er zijn vertalingen die vers 28 en 29 in Joël 3 zetten.   Zo zie je maar hoe er misverstanden kunnen ontstaan, maar de opmerking was ook geen verwijt.

Waar jij naar verwijst behoeft toch wat toelichtingen, want door jouw verwijzing wordt mijn veronderstelling juist nog meer aangevuld, krijgt het nog meer gewicht.

Namelijk: in Handelingen 2 moet je doorlezen tot aan vers 22 dan zie je dat Petrus de lijn van Joël 2 cq 3 doortrekt naar de dag des Heren cq. de dag van Jahweh.

De NBG vertaling spreekt zelfs van: ..de Geest op al wat leeft, (ook Joël) en trek je ook die lijn door naar Zacharia 14:20-21, dan wordt ook dat duidelijker want de gehele natuur er bij betrokken.. trouwens hoofdstuk 14 gaat ook over de dag des Heren en niet over het laatste Oordeel.

Ook Zacharia 12:10 is niet zomaar een vermelding, zijnde een profetie, haar (omgeving) context begint al in vers 1, het betreft duidelijk de Dag des Heren/Jahweh.

Ook wat Openbaring 1:7 betreft "dwing" je mij ter plekke goed te lezen om de onderbouwing nog meer te verdiepen, te verfijnen.   Er staat namelijk dat ze weeklagen, ze rouwklagen namelijk over hun (ieder) eigen zonden, Jeremias 31:29-30.

In openb.6-17 (6e zegel) wordt er gesproken over de grote Dag van Hun toorn, ook zo in openb.19:15 en dat is het grote onderscheid en tegelijkertijd de grote samenhang met de komst bij het laatste Oordeel dat in 2Tess.2 en vanaf vers 8 het tweeoordelen betreffen.

Conclusie is dat met de dag des Heren het kwaad niet geheel en al wordt uitgeroeid maar dat dan pas openb.20:2 begint.

Persoonlijk geloof ik dan ook dat het verbond in Daniël 9:27 het werken is van de illuminati, vrijmetselaars en al het occulte door de eeuwen onder leiding van de vorst van deze wereld en dat de helft van de laatste jaarweek, het 6e zegel en het "1000"jarig Rijk situeert en markeert en dat pas daarna de antichrist komt, dit is ook wat de meeste kerken veronderstellen dat de antichrist komt vlak (de laatste "3½" jaar) voor het laatste Oordeel..

In onze visie sluiten wij evenwel niet uit dat de visie over de laatste jaarweek niet juist is, een schets en onderwerpen wij ons aan de H.Schrift.

Qromwel op 10-05-2017 16:36

Piet 1 op 10-05-2017 14:28: Daar aan het einde der tijden de vijand komt opzetten over de volkle breedte der aarde denk ik dat het Koninkrijk in 1e instantie van beperkte aardse omvang is. Tevens denk ik dat De Dag des Heren Het Koninkrijk inluidt.

anora op 10-05-2017 17:11

@Michaël mooi verhaal

@ Vrede als je iets deelt wat voor je persoonljik bedoeld is, wordt je niet 'gestraft' of zoiets hoor. Het is meer dat je kan tegenkomen dat men je in twijfel trekt, onderuit wil halen, hun corrupte (spinne) ei bij je willen leggen.....(strikvragen, klem willen zetten dat soort dingen, je vertellen dat dat soort dingen niet meer van deze tijd zijn en je dingen voorleggen om hun spreken te 'bewijzen', niks nieuws onder de zon! ) dit kan je eigen vrede roven.  En je onzeker maken. Feitelijk willen ze hun eigen ongeloof/twijfel -soms voortkomend uit wel religieus zijn maar niet gelovig-  op jou projecteren (spinneei leggen) Zodat jij dan gaat twijfelen. Een kwaadaardige subtiele stroming willen ze laten stromen, dat jij gaat denken 'ben ik nou gek, is dat wel zo wat ik ervaar?'. Dat is het meer, gewoon ter bescherming van je zelf en je innerlijke vrede.  Dat soort dingen is er in religieuze kringen meer dan in ongelovige kringen, de kringen van de zogeheten 'goddelo'zen'. Dat moeten wij leren, van ons afschudden die stoffige hap.

Sta fier Vrede, en blijf staan!

@qromwell niks hoor, alleen de deur gewezen.  Ben anti spinne-ei. En zij mij dus ook niet.

Esther op 10-05-2017 19:02

Hallo Piet 1, wees gerust, ik voelde het niet als verwijt hoor. En ja, door verschillende Bijbel vertalingen komen er soms ongemerk misstanden. Maar gelukkig, we bedoelden allemaal het zelfde. Michaël en jij kwamen er gelukkig achter... want ik wist het niet. Ik lees de NSV.

Vind het altijd weer mooi om profetieën vanuit het Oude Testament, en de vervulling te lezen in het Nieuwe Testament.

Ik wil nog wel even verder schrijven... maar moet eerst zo weg. Maar ik kom er nog op terug... hoewel... je hebt het toch al mooi duidelijk neer gezet.

Alleen Zacharia 14, daar ben ik nog niet over uit wat daar nou precies werkelijk mee bedoeld wordt. Maar... het belangrijkste en dankbaarste is dat de Heere Jezus kwam voor ieder mens.

Piet 1, en allemaal, liefs van mij, Esther.

Michaël, prachtige, bemoediging vanuit Micha

Piet 1 op 10-05-2017 19:25

Qromwel op 10-05-2017 16:36,

Dat de dag des Heren de aanzet, geboorte weeën zijn voor de Vrede van het duizendjarig Rijk dat kun je her en der bij de profeten lezen, dat Rijk is het Koninkrijk Gods en dat wordt tot stand gebracht door het Vuur van de Heilige Geest waarin Jezus zich manifesteert als de Ruiter in Openb.19:11.

Jouw veronderstelde beperkte omvang staat in tegenstelling met het feit dat het de gehele schepping betreft en net als na de zondvloed zal de mensheid voor een korte tijd opnieuw terugvallen waarmee het definitieve einde komt.

We moeten goed beseffen dat de gevallen engelen in de gedaantes van buitenaardsen zich presenteerden aan wetenschappers om hun te helpen.

Kijk eens naar Jesaja 3:18, het is bekend dat de gevallen engelen de goden zijn en dat ze al in de holen van de aarde zitten, op het internet is daar genoeg informatie over, de top van de Duitse wetenschappers hadden al voor de laatste oorlog contacten met die "buitenaardsen".😠

Piet 1 op 10-05-2017 19:51

Qromwel,

Jesaja 3 bevestigd de complotpraktijken in onze tijd, de complottheorieën zijn werkelijkheid, de inhoud wordt steeds duidelijker, de maat is bijna vol.

Allerlei mensen dragen informatie aan en wagen hun leven en van meerdere wordt hun leven geroofd/genomen, het zijn dus helden...

Michaël ;-{> op 10-05-2017 22:13

@ Anora & Esther: Dank je!

Esther op 11-05-2017 08:44

Hay allen... eerst maar even een fout herstellen. Mijn Bijbel is de HSV... en niet NSV....

Heerlijk weer, voor ieder een fijne dag en groet van mij, Esther.

Rebellio op 11-05-2017 09:52

Een opvallende constatering m.b.t. de Bijbelteksten uit Openbaring 12 en 1 Thessalonicenzen 5:3.: 'Want wanneer ze zeggen,'Vrede en veiligheid', dan komt er een plotselinge een vernietiging over hen, zoals de weeën een zwangere vrouw. En zij zullen niet ontsnappen.'

 "De Internationale Vredesdag ("Peace Day") wordt jaarlijks over de hele wereld op 21 september gevierd. Dit is ingericht in 1981 met eenparigheid van stemmen bij de Verenigde Naties 36/37, als de Algemene Vergadering een dag verklaarde als gewijd aan het "herdenken en versterken van de idealen van vrede, zowel binnen als tussen alle naties en volkeren." Het Bazuinenfeest is ook op 21 September 2017 en de volgende keer in 2028. http://watchfortheday.org/peaceandsafety.html

Rebellio op 11-05-2017 09:56

Nog een aardige in relatie tot het beeld van openbaringen 12. Voor de rekenwonderen onder ons: https://www.youtube.com/watch?v=RK6SAne318c&feature=youtu.be

Lynx op 11-05-2017 18:22

Ja Esther de eerste zomerse dag,zijn naar het enge bos geweest-oehhhhh.

vr groet.

Esther op 11-05-2017 21:13

Hallo allemaal... ook genoten van het mooie weer???

Ik heb getwijfelt om dit filmpje te plaatsen... de zoveelste. Openbaring 12 komt er in voor, Romeinen 11 ook. De bekende teksten van Efeziérs en Galaten... alles zit erin.

Néééé, lieve mensen, geen voorspellingen van datums, géén getallen en berekeningen, ook géén maan standen of planeet standen, niets van dat alles.

Veel zoals ik het al langer ziet...en ook nog nieuwe inzichten. Oooh... de Heere Jezus en Zijn Vader, Zij zijn de kern van dit filmpje.

https://player.vimeo.com/video/199576287    Veel kijk plezier.

Liefs Esther.

Esther op 11-05-2017 23:40

haha, Lynx, naar het enge bos geweest... je maakt me nieuwschierig... hoe eng??? Je kunt vannacht toch nog wel slapen hé, hihihi.

Liefs, mij, Es. oehhhh....

Lynx op 12-05-2017 00:35

Esther je bent iets jonger dan mij,maar het komt uit de fabeltjeskrant-Bor de Wolf,uhhhhhhhhhhhh,ik ga naar het enge bos.

groetjes.

Esther op 12-05-2017 01:40

Hahaha, oh ja, die ken ik ook nog wel Lynx... maar had niet aan dát enge bos gedacht, hihihi.

Truus de mier, tututu... de gebroeders bever, mejufvrouw ooievaar ... Lowie de vos en zo meer. Ik was nog wel een kleine blaag, maar vond het prachtig, hihihi.

Tja, dat waren nog eens mooie tijden.

Slaap goed vannacht, niet dromen van het enge bos...hihihi, groeties, Es.

anora op 12-05-2017 10:20

Weet je wat ik me steeds afvraag en waar ik maar niet uitkom?

Is het zo dat satan nog steeds zijn opwachting maakt bij God om ons aan te klagen? Ik kom er maar niet uit.

Ik dacht zelf nl altijd van niet. Dat dat gebeurd was, voorbij, over. Openbaring 12 ook, uit de hemel geworpen en sindsdien gaat hij tekeer op aarde.

Hij wordt natuurlijk de aanklager van broeders en zusters genoemd. Dan denk ik anderzijds aan verhalen van mensen die niet vervloekt konden worden door bijv heksen enzo, of waarvan de gedachten niet gelezen konden worden, omdat er bij hun 'licht' was, en er niks te zien was. Als het klopte zouden we ook makkelijk vervloekt kunnen worden, toch? Of zijn die mensen toevallig allemaal 100% zondevrij, dat het daarom niet lukte.

Dat God Rechter is, vind ik altijd al interessant, en Jezus onze Hogepriester en Bemiddelaar, en dat onze zaken bepleten worden. Ik zie dat ook helemaal voor me, in zo'n gerechtszaal.

Het verhaal dat luidt gaat zo: satan klaagt ons nog aan, zoekt naar zonden waar hij ze kan vinden, zelfs nog ver terug in de bloedlijnen. Dat zou voor veel gelovigen ook veel verklaren, daarom is het ook zo belangrijk -voor iedereen- hoe dit zit!

Maar toen dacht ik; ja hallo zeg, daar heb je het weer: moet je nu werkelijk weer in die bloedlijnen gaan graven, dat kan toch niet de bedoeling wezen? Voor je het weet ben je alleen daar nog maar mee bezig, en het is onbegonnen werk. Hm,er klopt iets niet, en aan de andere kant is het hele verhaal wel weer aannemelijk (en zou het dus veel verklaren voor velen).

Elke keer kom ik weer op deze theorie uit, via anderen, elke keer denk ik: aha! Dus zo zit het! En elke keer gebeurt weer hetzelfde, dat ik denk: hm, klopt het wel?

Dit is zo'n hamvraag. Ik hoop dat iemand hier iets zinnigs over kan zeggen.

Piet 1 op 12-05-2017 11:29

Esther op 10-05-2017 19:02

Elkaar te bevragen op standpunten is de juiste wijze hoe we tegenover elkaar moeten staan in discussies want men heeft daarin elkaar nodig om zich te verdiepen en te groeien.    Als iemand dus iets opvalt ivm. passages in de Schrift dat tot andere standpunten leidt, is het bovenstaande van kracht.

Aangaande Zacharia 14 wil ik nog naar vers 16 wijzen en opmerken dat daar wordt gesproken, van die zijn overgebleven, overlevenden (bij het gronden van de nieuwe hemel en nieuwe aarde).

Als je kunt aannemen dat Johannes 5:24-30 en het getuigenis van Martha bij de dood van Lazarus en Daniël 12:1-3, alleen het laatste oordeel betreffen, er maar een conclusie overblijft dat alle oordelen waar het leven doorgaat beschrijvingen zijn van wat in het zesde zegel gebeurt, want het zesde zegel in openb.6: 12 lijkt heel erg op het laatste oordeel..maar is het niet.

Het oordeel in het zesde zegel baart het duizendjarig Rijk en legt daarmee de grondslag voor de verrijzenis in het laatste Oordeel.   In Jesaja 13:6-13 (vers 8: hun gelaat staat in vlam cq. hun gezichten gloeien als vlammen).. zie je al iets wat het Vuur van de Heilige Geest in dat oordeel bewerkt;  de mate dat Christus in je leeft, in die mate zul je het gemakkelijker doorstaan/ver-dragen, de gloeiende toorn is dus letterlijk.

De Bijbel lijkt !! dus op het eerste oog geen onderscheid te maken in zijn hoedanigheid van manifestatie van beide oordelen, maar "op het tweede oog" zie je meer.. Jesaja 24:21-22 bv. impliceert duidelijk openb.20.

Daaropvolgend in Jesaja 25:7-8 zie je goed wat ik wil verduidelijken nm. dat de overeenkomst in de beide oordelen is, dat de omsluiering en bedekking van alle natiën (dus ook Israël) en volken wordt weggenomen, vers 7.     Indachtig Johannes 5:29 impliceer ik dus dat vers 8: ..de dood voor eeuwig te niet, bij het laatste Oordeel behoort en daarmee de beide oordelen onlosmakelijk (ofschoon onderscheiden in de tijd) met elkaar verbonden als in een adem-tocht.

Of men erkent dit onderscheid of men creëert opname theorieën terwijl ieder schepsel toch door het Vuur van de Heilige Geest moet.     ..Dit is aldus mijn bevinding en dus iedereen vrijlatend tot aanname of niet..

goodmorning op 12-05-2017 13:13

Kan jou film niet zien of openen op het net Esther@ Wel de link van Rebelio@....

Waarschijnlijk zal jij in tegenstelling van mij toch het laatste boek van de bijbel anders zien in openbaringen. Voor jou en velen is dit al volbracht in de naam van Jezus Christus, maar voor mij persoonlijk is dit niet het geval. Waarom niet, omdat ik elk woord in de bijbel letterlijk wil lezen. Een einde van deze wereld zal naderen en de beschreven woorden van God onze schepper neergepent door pepersonages die Hij/God heeft aangesteld om dit te mogen vastleggen, was voor Hem al bekend voor de grondlegging van onze aarde.

Al met al..." het verleden en de toekomst is tot elk detail uitgewerkt en zal geschieden. Voor Hem onze Schepper dus geen geheimenis, omdat het zijn Schepping is. Voor Jezus daarintegen, weet alleen de Vader het uur het ogenblik van de wederkomst.

Dat verteld eigenlijk genoeg, de Drie Eenheid is een Eenheid, maar God bepaald hoe of wat en wanneer. Wie Mij ziet heeft de Vader gezien zijn de woorden van Jezus.....met andere woorden, de Here lijkt op Hem., is Hem inweze en als verlosser voor ieder mens op aarde. Maar de mens zelf kan God niet zien dit is een duidelijk verschil.

Henoch wandelde met God en was niet meer, ....dit was ver voor de geboorte van Jezus. Ben er van overtuigt dat de Vader zo,n geweldige relatie met Henoch had dat Hij zichzelf zichtbaar gemaakt heeft en hem daardoorheeft opgenomen. Geen andere verklaring voor! Wij mensen zijn geschapen naar Zijn Beeld, Zijn Zoon is geboren uit de Maagd Maria en zal als Messias wederkeren op de aarde.

Maar voordat of liever gezegd Totdat dit zal geschieden moet elke letter in vervulling komen die in het laatste bijbelboek beschreven staan

Wat of wie Israël mag besturen...op menselijke wijze ook,... de 12 stammen blijven Zijn verbintenis, immers Jezus het Vleesgeworden Woord is hieruit geboren. Die rode draad van het Uitverkoren Volk loopt door de hele bijbel heen en moet als leidraad gezien worden die ons brengt tot aan Zijn wederkomst. Hij geeft ons zelfs de opdracht om de tekenen der tijden in de gate te houden, dat wat dus nog in vervulling moet komen.

Gods plan heeft een begin en een einde dus lees ik graag het Woord pagina na pagina, eens komt die dag waarvan Hij allleen het uur het ogenblik weet.

Goodmorning

Esther op 12-05-2017 13:35

Hallo Anora... néé, satan kan ons niet meer aanklagen bij God... zo geloof ik dat zelf ook. Hij is er uitgegooid, met zijn engelen. Zelfs de heere Jezus zag het gebeuren, in Lukas 10 : 18. Het staat er zelfs een paar maal in, dat Jezus het ziet. Maar moet even die teksten weer opzoeken.

Wat die ellendeling wel doet, is onszelf aanklagen... ons steeds weer proberen te laten geloven dat wij niet goed genoeg zijn. Of het Bloed van Jezus niet genoeg is voor onze zonden. De eerste vervolgingen kwamen pas echt los nadat de Heere Jezus opgenomen werd en na de uitstorting van de Heilige Geest.

Dan herken je ook vers 17, de draak voerde oorlog tegen het nageslacht... van de vrouw. Al die vervolgingen, al die aanvallen, en vul zelf maar in. En dat is nu al plm. 2000 jaar aan de gang.

Je schreef ook:   Dan denk ik anderzijds aan verhalen van mensen die niet vervloekt konden worden door bijv heksen enzo, of waarvan de gedachten niet gelezen konden worden, omdat er bij hun 'licht' was, en er niks te zien was. Als het klopte zouden we ook makkelijk vervloekt kunnen worden, toch? Of zijn die mensen toevallig allemaal 100% zondevrij, dat het daarom niet lukte.

Ik geloof dat zulke dingen niet lukten om dat Jezus in hun zit, door de Heilige Geest. ZIJN macht en kracht is zo weergaloos sterker, mooier nog, Jezus heeft de duivel volledig overwonnen. Een grotere bescherming is er niet.

Niemand is zondevrij... wij zijn vergeven zondaars. Dat staat zo mooi in 1 Johannes 1:8-10 en hfds. 2 :1-2.

Misschien dat een ander het beter kan uitleggen... maar zo geloof ik dat. De duivel heeft allang geen toegang tot de hemel daar waar God en Het Lam, Christus Jezus zijn. Hij is er werkelijk uitgesmeten. Hij voert nou oorlog tegen het nageslacht van de vrouw, ieder die bij Christus Jezus hoort.

Een heel mooi voorbeeld... hoe wij aan het twijfelen gebracht worden, als we dingen lezen in de Bijbel, en wij en velen met ons... geloven erin... en dan ineens... vliegen de theorieén als paddestoelen uit de grond... en wij gaan twijfelen, het is net of die twijfel ergens gevoed wordt... door al die verschillende theorieén. Wat is het nou??? Dan mogen we ons ook wel eens afvragen... wie er achter zit, om ons zo te laten twijfelen.

We mogen die punten/vragen bij de Heer brengen... en als je een bevestiging krijgt in je binnenste, daar waar de Heere zit... hou dat héél stevig vast. Want velen proberen je op andere gedachten te brengen, door allerlei wild-west theorieén.

Hoop dat je er iets aan hebt Anora... misschien komen er nog meer reacties... die ook kostbaar zijn.

Fijne dag en liefs van mij, Esther.

PS... Piet 1, ik reageer er nog op hoor.

Piet 1 op 12-05-2017 14:00

op 12-05-2017 11:29,

Mensen, kijk eens op Jesaja 13:5: van verre gekomen, van de grenzen des hemels, dat wil zeggen de gevallen engelen komende als de buitenaardsen.

De occulte illuminati "wetenschappers" en de vrijmetselaars hebben daar weet van en tonen dat in hun fantasie films en de jeugd en veel christenen slapen verder door slappe leiders.

Qromwel op 12-05-2017 14:46

Piet 1 op 10-05-2017 19:25: U veronderstelt dat ingezetenen van Het Koninkrijk Zijn Heerschappij verwerpen. Als men Zijn Zegenrijk Bestuur van de hand wijst is men wel erg ondankbaar. Ik vind dat zeer ongerijmd.

Piet 1 op 12-05-2017 20:36

Qromwel op 12-05-2017 14:46,

Volgens Openb.20:7-9 blijkt toch dat een gedeelte van de mensheid opnieuw terug zal vallen, satans mis-leiding.

anora op 12-05-2017 23:23

Ja @Esther, ik denk het zelf ook, maar 100% overtuigd ben ik niet. Maar wat je zegt over die vervolgingen is belangrijk, want: hadden die mensen dan allemaal in hun bloedlijnen moeten graven en vergeving moeten vragen voor hun voorouders, zodat ze hun lot bespaard zouden blijven?? (Nee stel je voor). Hier gaat het er dus om dat wij dat moeten doen zodat ons geen onheil treft, en is het meestal de reden van ellende (zonden en zonden van voorouders).

Het is toch vaak herzelfde als ik dit hoor, en er meer over opzoek. Ene robert henderson heeft het hierover. Ik denk dan aha! Interessant. Maar een paar dagen later vind ik het toch rammelen. Denk dat kan niet joh. Ja met zonden moeten we afrekenen maar er zijn ook dingen die we nog niet helemaal weten. En dat gewroet zoveel geslachten terug, want als je bet bet bet opa in  het jaar 1700 iets gedaan heeft, dan ben je de pineut. Beetje moedeloze gedachte.profetische mensen kunnen dat vertellen en een tip van de sluier oplichten, zegt die henderson. Nou das leuk als je die niet kent dan. Of als ze het niet bij het rechte eind hebben. En wij maar vergeving blijven vragen.

Esther op 12-05-2017 23:45

Hallo Goodmorning, ik wou één klein dingetje even rechtzetten... ik geloof zeker dat de Heere Jezus alles vervuld heeft... aan het kruis. Maar met Openbaring is nog niet alles vervuld... dat is even weer iets anders...wij zitten er als het ware midden in. Er zal ook nog wel van alles gebeuren...  

Jammer dat de link niet werkte, want het is best wel heel mooi en heel Bijbels... en de twaalf stammen Israëls, daar gaat de Heer ook mee verder... dat houd nooit op... wij zijn toegevoegd... Maar wel alleen door het geloof. Ik schrijf het nu heel kort, maar deze broeder weet het erg mooi uit te leggen.

Ik heb de link op een andere manier neergezet, ik hoop dat het nu lukt. En ik wil het ook niet opdringen hoor.

http://adventmedia.nl/video/play/944-de-overigen-van-haar-zaad/

Liefs van mij, Esther.

anora op 13-05-2017 00:48

Ja hij is er echt uitgesmeten. Hij maakt niet meer zijn opwachting zoals toen bij Job. Toch denken nog veel mensen dat het precies zo gaat. Ook ik was even in verwarring, maar kom hier ook steeds weer bij terug en blijf er nu bij. Heb even eea opgezocht, zal de teksten hier een dezer dagen zetten. 

Lynx op 13-05-2017 09:15

Piet 1 slappe leiders?

Natuurlijk de Here Jezus waarschuwde hier voor,maar de schapen herkennen Zijn stem door de Heilige Geest.

vr groet.

Esther op 13-05-2017 12:02

Hallo Anora... 13-05-2017 00:48   Ja, ik geloof dat ook zeker. Ik had al geschreven dat de Heere Jezus het zag gebeuren, de satan die er uit gegooid wordt... Ik haalde Lukas 10 : 18 al aan... en heb ook de andere teksten even opgezocht. We kunnen het ook lezen in Johannes 12 : 31... mooi om het hele stuk te lezen.

Johannes 12:31, Jezus sprak "Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden".  Er is maar één plaats waar hij buitengeworpen wordt... dat is uit de hemel. En dat is wat we ook lezen in Openb. 12, over de oorlog in de hemel.

Openb. 12 : 10, "En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen".

En zo geloof ik dat met mijn hele hart... en bid er maar om. Ik persoonlijk geloof dit volledig... maar ik wil niet mijn kijk zoals ik het ziet en gelooft, opdringen aan een ander.

Eén ding weet ik wel... er zitten radicale verschillen in... alles voor Jezus tijd, en alles ná Jezus tijd. Zijn sterven en opstanding heeft de hele geschiedenis totaal door midden gescheurd.

En wij mogen dankbaar zijn... dat ook de tegenstander, zijn straf ontvangt.

Fijne dag Anora... en allen, hartelijke groeten uit het Hoogeland, Esther.

Lynx op 14-05-2017 00:04

Esther mooie zin-neergeworpen.En onze verlosser de Here Jezus is overwinnaar.

goodmorning op 14-05-2017 12:34

Esther@,...

Het is ook heel niet mijn bedoeling geweest om een stelling of mening op te leggen. Wat dat betreft moet ikzelf nog veel leren, maar las de laatste tijd veel berichten over de Bruid, de Vrouw en iets in die richting. Er gaat dan een gedachte door mij heen van wat is nu de drie eenheid Gods. Hoe zien wij Hem, hoe Jezus en wat is de heilige geest. 

God was er en heeft ons laten zien wie Hij is door Zijn Zoon.

God heeft zich geopenbaard door zijn zoon Jezus Christus, door Hem is inderdaad alles volbracht., maar wat is alles! " rijst als vraag naar voren". Kort gezegd, een ieder die in Hem gelooft heeft eeuwig leven en met dit gegeven is elk gelovig mens behouden....behalve de Israëlieten die tot op de dag van vandaag nog tegen een muur aan staan te bidden. 

Met andere woorden het boek de Bijbel had dan na Zijn opstanding en Hemelvaart gesloten kunnen worden, want alles is volbracht.....het gaat verder, wij mogen dankbaar gebruik maken van wat het Nieuwe Testament te bieden heeft....

Maar doet Zijn uitverkoren volk dit ook, dan kom je tot de conclusie dat dit niet zo is. Rijst opnieuw de vraag bij mij op, van waarom stoot God zich weer aan dezelfde steen en wat heeft hij met dit dansende volk om het gouden kalf. Dat Mozes Zijn geschreven stenen tafelen vergruisde op de rotsen. Wat is dit voor volk, wat dacht Mozes toen....

Dat God zich stoot aan de zelfde steen is natuurlijk mijn totale onzin, Hij stoot zich nergens aan, Hij houd bijzonder veel van dit koppige volk immers zijn zoon is hieruit geboren. Er komt een dag en dat bedoel ik dus te zeggen ik kijk naar Israël en weet dat Jezus het voor mij persoonlljk volbracht heeft. Maar God schrijft zijn Woord uit, Israël is en blijft " zijn uitverkoren volk" ik kan er niet omheen....

Met dit gegeven kan ik mij dus niet boven Zijn Uitverkoren volk plaatsen zoals ik las in een aantal berichten van verschillende meningen omtrent een nieuw verbond. Of ik moet het totaal verkeerd begrepen hebben! Het boek kan voor mij persoonlijk dicht als het Israëlische volk word uitgesloten. Het is mijn leidraad, het is de leidraad voor ons bestaan hier op aarde. God begint en eindigd met zijn Uitverkoren Volk.

Vandaar dat elk mens de tijden en gebeurtenissen kan koppelen aan Zijn Woord. Daardoor blijft ons lamp brandend.

Groet.

anora op 14-05-2017 16:41

Dat waren de teksten @Esther, dank je wel! Ik dacht dat ik nog wat had, maar dan meld ik het nog wel.

Het is duidelijk. En belangrijk. Velen denken dat satan nog zijn opwachting maakt bij God om aan te klagen, net als in Job! Satan verschijnt aan het einde der tijden ook niet in één of andere troonszaal. Het oordeel is geveld. Anders maakte hij dan ook wel zijn opwachting.

Maar, wij worden aangeklaagd, dat is zeker. Hoe gebeurt dit dan?

En hoe belangrijk is God's rol als Rechter, en Zijn rechtszaal Nu vandaag de dag.

Er zijn aanklachten tegen ons. Wij moeten dat weten. Wat is het? Gelukkig hoeven we alleen maar vergeving te vragen. Via welke weg gaan deze aanklachten? Waarschijnlijk via onze zonden. Maar hoe, verder , wie klaagt aan. Ons eigen bloed, ons geweten? Satan nog steeds, maar dan anders. Wil daar echt het uiterste van weten.

Verder: Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. Mattheüs 24:32-34

En nee, naar mijn idee maakt de Bijbel ons natuurlijk ook echt wel duidelijk dat het niet klaar is met Zijn volk!

Esther op 14-05-2017 16:43

Hallo @Lynx... zo waar, onze verlosser Jezus Christus is de grootste overwinnaar. Laten wij maar dicht bij Hem blijven. Zo mooi, wij zijn ook overwinnaars, door ons geloof in Hem, Jezus. Geweldig hé.

Hallo @Goodmorning... op jou schrijven heb ik het nooit gevoeld als dat je jou mening of stelling op wil leggen. Nee, helemaal niet... we mogen toch ons bijdrages brengen... of hoe je het zelf ziet of leest, of gelooft. Ook ik moet nog genoeg leren hoor.

Dat Jezus alles heeft volbracht... gaat over de zonden van de mensheid... en, Hij heeft alles vanuit het oude verbond óók volbracht. Alle beloften van God, zijn in Christus Jezus. Zowel het oude als óók het nieuwe verbond.

Het is waar Goodmorning, wat je schreef... met de Heere Jezus gaat het verder, máár wél onder het Nieuwe Verbond. En juist dát was door de eeuwen heen voorspeld/geprofiteerd.

En daar zit het grote verschil in... God gaat verder... maar alléén onder het Nieuwe Verbond. Onder Christus Jezus.

Hebreeën 8, is erg mooi om te lezen... daar worden die twee verbonden... het oude en het nieuwe... tegenover elkaar gezet. Het Nieuwe Verbond, waar de Heere Jezus middelaar van is... een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.

vers 7,  "Als het eerste onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaatst zijn gezocht".  Het hele hoofdstuk is mooi om te lezen...

En over het volk Israël... gaat God nog steeds mee verder... maar alleen het trouwe en gelovige deel van het volk. Zowel zij vanuit het oude verbond...als zij onder het nieuwe verbond. En nog steeds komen er mensen uit Israël door geloof bij in Jezus Christus bij... net zo als dat er heidenen door geloof toegevoegd worden.

Als gelovige in Christus... horen jij en ik en velen met ons, bij het Israël Gods.

En het is waar wat je schreef... God begint en eindigd met Zijn Uitverkoren volk, maar wél doormiddel van Zijn Zoon, het Lam Gods, Christus Jezus... waar wij volledig bij horen.

En ik weet dat niet iedereen het zo ziet... velen blijven nog te veel hangen onder de beloften vanuit het oude verbond... heb ik ook gehad... terwijl er betere beloften zijn onder het nieuwe Verbond, onder Jezus Christus. 

Fijne dag allen en liefs van mij, Esther.

El op 14-05-2017 18:57

Goodmorning je hebt helemaal gelijk,God s zeker nog niet klaar met Zijn Volk, laat je niks wijsmaken,

overigens satan is nog niet de hemel uitgegooid, dat gebeurd pas in openbaring   12 ( hij word dus op de aarde gegooid) waarna hij de vrouw ( israel ) gaat vervolgen die worden beschermt door God ( in de woestijn) waarna hij achter het zaad van de vrouw aangaat ( Christenen)

En nee dat is nog niet gebeurd, in openbaring 1:1 staat duidelijk dat dat Toekomst is. Openbaring is geschreven rond 90  dus ver na de kruisiging van Jezus.Ook na de vernietiging van de tempel,

Dus Anora hij is nog steeds de aanklager, hoe hij mensen misleid? Voornamelijk door het Woord van God te verdraaien op een hele slimme manier.

Qromwel op 14-05-2017 19:57

Piet 1 op 12-05-2017 20:36: Maar zijn dat ingezetenen van het Koninkrijk?

anora op 14-05-2017 21:44

@El, aangezien de Bijbel daar duidelijk in is, gaat dat er in ieder geval niet bij mij in. Ik vind dat heeel belangrijk om te weten. Er zit veel misleiding in als dit niet onderscheiden wordt, en hele leerstellingen zijn er op gebaseerd, vele boeken worden erop verkocht, het is big business mn in Amerika. Graven in de bloedlijnen, vergeving blijven vragen, spitten en wroeten en dat aan de hand van job en openbaring 12.! " want satan maakt nog zijn opwachting bij God'. Met dat je laatste zin heb je dus gelijk (!) Maar het is te beperkt, slechts een klein stukje. 

Ik noem er nog een: via broeders en zusters die niet afhoudend blijven aanklagen en gadeslaan waar hun kansen hierin liggen. Op de 'fouten' van anderen letten.

Dat is vast nog maar een topje vd ijsberg. Er is vast meer.

El op 14-05-2017 23:00

Anora, wat bedoel je , dat je 20 keer de moderator vertelt, dat iemand een copie gedeeld heeft, hetzelfde wat je met d.s geflikt hebt, is dat wat je bedoelt met aanklagen , .......desalnietemin, openbaring is toekomstmuziek, en als jij je graag iets anders wil laten wijsmaken, dan moet je het zelf weten, ik veeg het stof van mijn voeten,succes iedereen , dit is mijn laatste bericht hier, en xander bedankt voor mij de mogelijkheid gegeven te hebben hier te reageren 👍

Esther op 14-05-2017 23:54

Hallo El... wat maak je je druk???  Niemand hier heeft geschreven dat God niet verder gaat met Zijn volk. Begrijp de hele insteek niet helemaal... Wat ik alleen zeg, dat wij heidenen er nu ook bij horen, door Christus. Gods volk, het gelovige, trouwe deel van Israël... en gelovige heidenen... vormen nu gezamelijk Gods en Christus volk. En dankbaar dat er nog steeds mensen bij toegevoegd worden.

En Opb. 12, is verleden, heden en toekomst... En de duivel is er werkelijk uitgegooid...  

Zie je het voor je... hij klaagt gelovigen nu nog steeds aan tegenover God... wat velen denken... dan komt hij het Lam Gods toch ook tegen, juist Hij, Christus die de boze heeft onttroont. Hij siddert bij Christus en Zijn bloed. Hij vlucht er voor weg...

Vergeet het maar... dat soort theorieën zijn niet aan mij besteed... ik vind het een gevaarlijke leerstelling.

de duivel weet als geen ander dat hij verloren heeft... hij kan niets tegen het Lam inbrengen. Hij weet bliksems goed wat hem nog te wachten staat.

Oh ja, hij klaagt nog steeds aan... maar dat doet hij hier op aarde zelf... via allerlei slinkse wegen. Of via dwaalleren of via mensen... gevaarlijker nog, via mede gelovigen.  Hij is een leugenaar en moordenaar van den beginne...

Onze kracht en hulp is juist van onze Heer en Verlosser Christus Jezus. Wij kunnen alleen staande blijven met kracht van de Heere Jezus.

Groet mij, Es...

 

Vrede op 15-05-2017 02:26

Hoi Michael,

dat is precies de worsteling die ik regelmatig heb doorgemaakt.

Zijn mijn dromen gewoon het gevolg van mijn eigen verlangens,en zijn het dan dromen uit het vlees of is het de duivel die dit verlangen invult dmv dromen?

Of zijn het dromen van God?

 

Ik kan ondertussen in ieder geval met zekerheid uitsluiten dat het dromen zijn uit het vlees of uit het onbewuste.

Dat staat sowieso al voor mij als een paal boven water.

Want ik bid ook naar aanleiding van die dromen,en dan krijg ik vaak een antwoord,en regelmatig ook door een vervolgdroom.

Met 100% zekerheid ervaar ik dat er een persoon zit achter de dromen.

 

Dan is de vraag,wie is die persoonelijkheid?

 

Het makkelijkste antwoord is dan het te toetsen aan de hand van de bijbel.

Maar ja,er staat nergens in de bijbel dat ik een specefieke roeping heb om voor die en die groep te bidden.

Er staat nergens in de bijbel dat Derek Prince geroepen was om leraar te worden,

Nergens staat dat Jan Zijlstra specefiek geroepen is om een bevrijdingsbediening op te roepen,

ook staat er nergens in de bijbel dat Xander van God een website moest maken.

(begrijp me niet verkeerd,ik bedoel dit niet onrespectvol)

 

Dus ja,mijn punt is dat dat soms toch best moeilijk is.

Wat nou als God je nieuwe dingen wilt leren die mischien niet altijd even duidelijk in de bijbel lijken te staan?

 

Neem nou Handelingen 10.

Petrus was een Jood.Het enigste waar hij op terug kon vallen waren de oud-testamentische geschriften en het onderwijs van Jezus.

Hij had nog geen volledige bijbel zoals wij waar hij op kon terugvallen.

Eigenlijk mocht hij niet eens omgaan met mensen die geen Jood waren en bij hun in huis komen en bij hun eten.

En toch leert God hem dmv die droom dus iets nieuws,iets wat eigenlijk ingaat tegen alles wat hij tot nu toe had geleerd of gedacht.

En hij was daar ook behoorlijk van in verwarring.

Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat de droom die hij kreeg,wel degelijk (tijdelijk)verwarring veroorzaakte,

en toch was het een droom van God.

Dus ja,God is niet de auteur van verwarring,maar toch kan een droom van God,die wij niet begrijpen,of mischien verkeerd interpreteren,verwarring veroorzaken.

Handelingen 10(BGT),

13Toen zei een stem: ‘Sta op, Petrus. Slacht deze dieren en eet ze op.’ 14Maar Petrus zei: ‘Nee, Heer, dat doe ik niet! Want er zijn onreine dieren bij, en ik heb nog nooit iets gegeten dat volgens de wet onrein is.’ 15Weer hoorde hij een stem. De stem zei: ‘Wat God rein noemt, mag jij niet onrein vinden.’

16Dat gebeurde drie keer. En meteen daarna ging het laken weer omhoog de hemel in.

(sorry moderator,

ik weet niet hoe ik deze tekst kan kopieren zonder dat die letters zo groot worden.)

 

Petrus,een Jood,die leeft volgens de Joodse gebruiken,

krijgt in de droom opdracht om onreine dieren te eten.

Dat gaat rechtstreeks in tegen alles wat hij als Jood zijnde heeft geleerd.

In vers 17 staat dat hij in de war was en over zijn droom aan het nadenken was over wat hij hier nu mee aanmoest.

En toch was het een droom van God.

 

Ik maak ook wel eens zulke dromen mee.

En ja het is oppassen geblazen dat ik niet in een valkuil val van de duivel,

maar tegelijkertijd moet ik ook oppassen dat ik niet iets van de duivel verklaar als God mij,net als Petrus,

iets nieuws wil leren wat rechtstreeks tegen mijn huidige denken in lijkt te gaan.

 

Dus ja,moeilijk moeilijk.

Wat is wijsheid hierin?

 

Ik ben gewoon in een process van Gods stem leren verstaan,en kunnen onderscheiden van de stem van de duivel.

Leren Gods handtekening herkennen.Een process wat iedereen iedere dag opnieuw moet leren.

 

Maar soms lijkt het ook wel of ik een beetje een snelcursus krijg,mischien dat het me daarom soms zo moeilijk afgaat soms.

Zowel persoonelijke profetie als de dromen duiden er sterk op dat de Heer mij voorbereid op iets,mischien krijg ik daarom juist een beetje een snelcursus.

 

En het onderwerp waar ik voor bid,

en de dromen die ik erover krijg,

die lijken soms een beetje grijs gebied te zijn.

Net als Petrus,weet ik soms gewoon niet wat ik ermee aanmoet.

 

Bijvoorbeeld dromen over antarctica.

Wat moet ik daarmee?

Moet ik ze letterlijk nemen of symbolisch??

Als ik ze letterlijk neem,waar vind ik dan antarctica in de bijbel??

 

Dromen over een vreemde ondergrondse stad.

Tja,is het de duivel die inspeelt op mijn kennis van samenzweringstheorieen en holle aarde theorieen?

Of is het God die ze juist bevestigt?

Moet ik het letterlijk nemen of symbolisch??

En waar staat dat in de bijbel??

 

Of dromen over mensen gevangen in een hele duistere plek?

En over kerkers en gevangenissen.

Tja,zijn dat gewoon atheisten die omdat ze niet in God geloven in een duisternis leven.

of bedoelt God letterlijk mensen die letterlijk op een duistere plek letterlijk gevangen zitten??

 

Of de term 'in de schaduw van de dood' in de bijbel,

die ook in mijn dromen een terugkerend thema lijken te zijn.

Bedoelt God dan iemand die niet in God gelooft en daarom naar de hel of dodenrijk gaat?

Bedoelt God met schaduw van de dood,gewoon het dodenrijk?

Of bedoelt God daadwerkelijk een plek,ergens,die vlakbij (in de schaduw van) het dodenrijk ligt?

 

En dan heb ik het nog niet eens over de dromen over blokhutten.

Laat God mij nou een letterljk fysieke plek ergens zien??Of staan ze gewoon symbool voor iets anders?

Ik moest wel ineens denken aan het loofhuttenfeest bij mijn droom van vanmorgen.

Maar wat dan precies met het loofhuttenfeest??

Allemaal vragen en een behoorlijke worsteling.

 

Ondertussen denk ik het antwoord wel een beetje te kennen voor mezelf,

in grote lijnen althans.

En ik heb wel een aantal aanwijzingen in de bijbel die mij verder helpen.

Maar ik heb geen echte smoking gun bewijs tot nog toe.

 

Ik heb in ieder geval nog geen antarctica gevonden in de bijbel.

Maar wel iets anders,een kleinigheidje.

Het laat geen antarctica zien in de bijbel,maar sluit het ook niet met zekerheid uit.

Zo was antarctica in bijbelse tijden mischien helemaal niet met ijs bedekt.

Daarnaast,de defenitie van woestijn is dat het een droge plaats is,en laat antarctica nu juist de droogste plaats zijn op aarde.

Nogmaals,geen bewijs,maar het geeft wel te denken.

Er bestaan dus ook poolwoestijnen.

 

Maar ik draaf een beetje door.

Mijn punt is,er kunnen  inderdaad dromen van de duivel bij zitten,

maar tegelijkertijd wil ik ook niet zomaar iets uitsluiten zonder te onderzoeken,

mischien probeert de Heer iets nieuws te laten zien net zoals Hij ook bij Petrus deed.

 

Van sommige dromen weet ik heel zeker dat ze van God komen,

en van andere dromen weet ik heel zeker dat ze van de duivel komen.

Maar er zijn ook een hoop dromen waar ik niet met 100% zekerheid over kan zeggen bij welke van de 2 groepen ik ze moet plaatsen.

Een beetje grijs gebied dus.Over die dromen zijn mijn hersenen behoorlijk aan het kraken.

 

Tja,mijn roeping...

Sommige dingen weet ik echt heel zeker,mede door dromen en profetieen,

maar er zijn ook dingen bij die echt zo ongeloofelijk zijn dat ze heel moeilijk zijn te geloven zonder een goede bijbelse onderbouwing,

en zonder een bevestiging iedere dag opnieuw.

 

Tja,ik heb geen kant en klare antwoorden.

Het is iedere dag opnieuw een worsteling.

Is het een droom van God of niet?

Is de interpretatie die ik eraan geef van God of niet?

Symbolisch?Of letterlijk?

 

Ik wou nog wat meer schrijven maar ik ben behoorlijk moe,

ik heb ook de hele dag aan een rijm gewerkt voor op me blog.

 

Ik wens je in ieder geval Gods zegen,

moge de Heer nog meer in je leven gaan bewegen.

Moge Hij Zijn Geest leggen op je tong.

Van heel de schepping is God de Heer de oorsprong.

Moge Hij wonderbaarlijke dingen aan jouw openbaren,

en moge Zijn engel jouw bewaren.

anora op 15-05-2017 09:59

Serieus El? Dat is al de zoveelste keer dat jij laat zien dat je niet helemaal de waarheid aanhangt. Dat klopt niet wat je zegt. Ik heb Hoopvol erop aangesproken, omdat ik graag wil weten waar iets vandaan komt, wie iets zegt en wat de bron is. Lijkt mij gewoon normaal. En hoe dit zich verder ontvouwt, daar heb ik geen deel aan. Suggereer jij nu werkelijk wat jij suggereert? Bah!!

anora op 15-05-2017 10:05

En Esther, had zij ook nog iets gedaan? Ook een doelwit van je , neem me niet kwalijk.

Rebellio op 15-05-2017 11:25

Hier een vervolg op het bericht 'Rusland en China overtuigd dat VS kernaanval voorbereidt’ waarin Henk reageerde op de felheid van de moderator: 

@Willy, maar hoe uit zich die liefde? En wat betekend haten? Volgens mij  bestaat er nog steeds Goed en kwaad al moeten we ook deze termen kunnen relativeren. Ik kan en moet mijn islamitische dorpsgenoten helpen in hun nood, ook al weet ik dat dat het begin van het einde kan betekenen.

Maar ik moet hen ook wijzen op de oorzaken van hun problemen. En daar hoort hun religie bij, hun cultuur, hun ideologie. Ik moet hen wijzen op de verschillen in levenshouding en wat daar de gevolgen van zijn. Dat doe je niet 1,2,3. Dan moet je eerst een band opbouwen. En ik hoop dat God mij daar in leidt. Ik probeer hen in het leven verder te brengen, en Daarom Haat ik hun ideologie, hoe meer ik me in de islam verdiep hoe meer afkeer ik ervan krijg.

En als zij mij niet accepteren om deze levenshouding dan kan het er van komen dat ik ze laat vallen, dat we dan zelfs ruzie krijgen. Ik moet daar op voorbereid zijn. De islam vervloekt ons en onze God en als het leven mij brengt op een punt dat het conflicteert, dat ik moet kiezen tussen mijn Christelijke-naaste of mijn moslim naaste, of mijn Here of mijn moslim-naaste dan moet ik dat moment kunnen herkennen en kiezen voor mijn drieenige God.

Maar ieders leven brengt ieder op andere wegen. Ik vindt het moeilijk om echt te oordelen, dat moet tenslotte God doen, niet ik. Met een pen gaat dat makkelijker (te gemakkelijk?) dan in het ‘echte’ leven. Maar vergeet niet dat God het kwade, het onrecht haat en daar moeten wij iets mee als we proberen God lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en uit heel je kracht (Marcus 12:30 en Deut. 6,4-5)!

goodmorning op 15-05-2017 12:28

Stop,....zet even het verkeerslicht op rood!

Nu lees ik een afscheidsbericht en dit mag niet de bedoeling zijn " lijkt mij".

Dit kan aangeven dat er zware verdeeldheid is in meningen en gedachtegang. Laat je hierdoor niet leiden, dit is nu juist wat Satan wil. Die naam wil ik niet te vaak gebruiken, want dat geeft hem te veel eer! Maar begrijp goed dat je hierin meegetrokken kan worden zonder dat je er erg in hebt. 

Er zijn genoeg vragen over, waarvan het andwoord nog niet bekend is! Laten wij daar dan op wachten, God maakt dit vanzelf openbaar., Hij laat ons niet in het ongewisse. 

Wat ik ooit eens mocht horen in een preek is mij bijgebleven.....wij gelovigen zijn een zaad, als dit zaad begraven word sterft het inweze af opzoek naar het licht. Wat dan boven de aarde komt is volmaakt. Of blijf jij liever de "bol" inplaats van de "bloem" werd mij verteld.

Met andere woorden,...ik mag jullie zien in alle werkelijkheid in al jullie gebreken in al jullie pracht en zo zien jullie mij ook in de toekomst.

God,...werkt zijn plan uit, ben behouden door Zijn zoon Jezus Christus,...ik mag fouten maken, maar de Almachtige God weet wie ik ben.

Dat geld voor een ieder van ons.

Dus blijf schrijven, zie jullie berichten graag.....

Groet

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl