HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Qromwel op 17-04-2017 16:44

Piet 1 op 16-04-2017 19:0: Die verhalen staan niet in de Bijbel. Daarom neem ik er slechts kennis van, maar op wat ik geloof hebben ze geen directe invloed. Het boek heet "The Drama of the Lost Disciples" en is geschreven door G.F. Jovett, uitgegeven door Covenant Publishing Co. Ltd.in 1980. een aantal passage berust op publicaties van kardinaal Baronius, Deze was in de 16e eeuw bibliothecaris of prefect van de Vaticaanse Bibliotheek. Wat hij naar buiten bracht werd niet altijd op prijs gesteld. En dan druk ik mij zacht uit!

Nikola op 17-04-2017 16:57

Na de Openbaring van Johannes zouden er volgens de officiële kerk geen openbaringen meer zijn geweest. God zou   aldus sinds ruim 2.000 jaar niets meer van zich hebben laten horen. Toch staat mijn boekenplank vol boeken met Nieuwe Openbaringen. Daarmee ben ik intens blij en gelukkig; een scharnierpunt in mijn leven.

Lynx op 17-04-2017 18:14

Pier ik heb het niet over de wet gehad,wel goed lezen hoor.De feestdagen,van de rk kerk,en haar dochters afwijzen,is wat anders dan de wet houden.De wet leid tot de dood,de genade van de Here Jezus niet.Maar daarom hoef ik Gods feestdagen toch niet bij het vuilnis te zetten?

vr groet.

Maitreya op 17-04-2017 20:14

Er zijn genoeg mensen met talent en een revolutionaire aanleg, de enige fout die ze gemaakt hebben is dat ze gekozen hebben voor het beetje extra geld, en dat meest door hun partner want die heeft een hoop extra sanitaire voorzieningen nodig die veel kosten. Hier is de hele huizenmarkt ook op gericht. Ze hebben geen originele aard, zonder hetzelfde recept waar hele volksbuurten op zijn ingericht de saaiheid waarvan die ze proberen te vermijden, zouden ze niet kunnen bestaan. Ze denken weleens aan hun geweten, maar dat verzandt direct in het thema hypocrisie van de kerkganger waar ze te intelligent voor zijn en die ze versmaden. Echter hun gewetenloosheid is daardoor des te verraderlijker. In een land als Nederland waar je met enige intelligentie geld kan verdienen, is die intelligentie synoniem geworden aan dat geld en daarmee staatsgericht. Hierop is alles gericht.

Pier op 17-04-2017 20:30

Lynx, nee natuurlijk hoef je Gods feestdagen niet bij het vuilnis te zetten. Maar wat zegt Paulus daar over? Blijf elkaar niet oordelen inzake feestdagen, enzovoort. (Even vrij uit m'n hoofd) Jij viert het Pascha begrijp ik. Prima! Maar dat moet je een ander niet willen opleggen! Zeker niet als die ander ervan getuigt elke dag zich te verblijden in de opstanding van haar Heer, dus in feite elke dag Pasen te vieren. Wat is er nou mooier dan dat man!? De dingen uit het oude testament zijn een schaduw van juist die praktijk! Het dagelijks je verblijden in de Heer! In Hem leven en Hij in ons. Wij als Zijn tempel! 

Pier op 17-04-2017 22:10

El.... Ik weet niet precies wie de voorzitter is, maar ik stel voor: wijziging van het clublied als eerste agendapunt voor de eerstvolgende vergadering, aangezien het voor aspirantleden (zoals mijzelf) niet altijd mogelijk is aan de in het clublied gestelde eis voor lidmaatschap te voldoen....

Lynx op 17-04-2017 22:36

Pier toen Paulus dat schreef ging dat over hoe te vieren de Feestdagen van God,er waren immers geen andere feestdagen.Die kwamen onder de dwang,en vervolging van constantijn,en later de rk kerk.

vr groet.

Qromwel op 17-04-2017 23:26

Nikola op 17-04-2017 16:57: Verwijzend naar Op. 22:18-19 stel ik dat we voorzichtig moeten omgaan met verder "openbaringen"

Qromwel op 17-04-2017 16:44: de schrijver is niet Jovett maar Jowett.

Vrede op 18-04-2017 00:56

Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt"

Exodus 20:12

Weet je,

ik heb al eerder verteld dat ik geloof dat de Heer een roeping voor mijn  leven heeft.

En Hij laat me daar veel dingen over zien,steeds meer.

En ook steeds meer specefieke personen voor wie Hij wil dat ik bid.

Maar wat Hij me ook laat zien,is dat ik niet volledig in mijn roeping kan staan,

niet volledig in overwinning kan wandelen,

als ik niet eerst afreken met bepaalde zondes en gevolgen van zondes en fouten en gevolgen van fouten in het verleden.

Het allereerste wat de Heer mij daar op het hart legde is bijvoorbeeld een excuus aanbieden aan me vader,en mijn relatie met hem verbeteren.

Ook heeft de Heer de afgelopen week mijn moeder terug op me pad gebracht,dat was ook wat Hij steeds op me hart legde.

Ik zag er gigantisch tegenop om weer contact met me moeder te beginnen,maar toch ben ik nu dolblij dat het toch gebeurd is.

Ik zie nu in dat de eerste stap in mijn persoonelijke genezing en bevrijding en wandelen in overwinning,

alles te maken heeft met een verbeterde verhouding met mijn ouders,hoe moeilijk dat soms ook is.

Ik zie nu in dat je vader en moeder eren geen licht gebod is waar je zomaar even overheen moet kijken.

Het is goed voor het welzijn van je ouders dat je hun eert,en dat je contact met ze hebt.

Ouders maken zich zorgen,daarom willen ze contact met je behouden.

Ik heb mijn moeder jarenlang niet gezien,zij moet zich toch ook wel in al die jaren zorgen hebben gemaakt over mij.

We waren dan ook beide behoorlijk emotioneel toen we afgelopen week weer contact hadden.

Maar het is ook goed voor jezelf om gezond contact met je ouders te hebben.

Alleen al het feit dat ik nu contact heb gehad met mijn moeder sinds lange tijd heeft al een stukje bevrijding,een stukje opluchting,een stukje genezing gebracht.

Ik heb met God gevochten hierom,want ik wou het steeds uitstellen en zag er steeds zo tegenop.

Toch ben ik nu echt blij dat het is gebeurd.

De volgende fase van afrekenen met dingen uit mijn verleden daarentegen.....

...dat is nog steeds iets waar ik verschrikkelijk tegenop zie.

Het gaat om dingen die ik in het verleden wel eens heb gestolen en dan daarvoor een excuus aanbieden en een schadevergoeding aanbieden,maar ook een excuus aanbieden aan mensen die ik in het verleden heb gepest op school bv,en ook mensen die ik heb gekwetst met hele foute dingen die ik heb gezegd.

Vooral dat laatste is iets waar ik het meest tegenop zie.

Maar goed,dat wou ik dus eventjes kwijt,

dat het echt belangrijk is om te proberen een goede verstandhouding te hebben met je ouders,

en dat dat ook echt Gods wil is.

En dat die verbeterde verstandhouding ook juist voor onszelf een bevrijding geeft en opluchting.

De afgelopen tijd laat de Heer mij regelmatig 1 specefiek persoon zien waarvoor Hij wil dat ik bid.

En ik heb heel sterk het gevoel dat deze persoon met een soortgelijk proces bezig is als mij.

Het is alsof de Heer zegt dat ook zij contact met haar ouders moet opnemen,

en dat haar ouders zich ontzettend zorgen maken over haar.

Ook zij moet afrekenen met dingen uit het verleden voordat zij zich volledig op de toekomst kan richten,

net als mij.Zij is bezig met een proces van bevrijding en genezing.

Maar zoals ik de stem van de Heer nu interpreteer,is contact nemen met haar ouders een grote mijlpaal in dat proces.

En mischien is het wel voor iedereen hier een opsteker,

om contact tot stand te brengen,en of te verbeteren,met onze ouders.

Ik snap wel dat niet iedere situatie hetzelfde is,

maar de Heer heeft dit bij mij in ieder geval wel heel sterk op mijn hart gelegd.

Ook voor mij is contact met mijn moeder na jarenlang ook een hele belangrijke mijlpaal in mijn eigen proces.

Echt jonge ik wou dat ik jullie meer kon delen over de mensen die de Heer mij laat zien om voor te bidden.

Maar ik heb het gevoel dat het niet erg gewaardeerd zal worden als ik hier teveel over dromen en persoonelijke openbaringen spreek,wat ik overigens ergens wel kan begrijpen hoor.

Ik heb een envelop vol met namen van mensen voor wie ik bid,

en een deel daarvan is me rechtstreeks in een droom gegeven.

Toch wil ik een heel klein stukje vertellen over hoe grappig de Heer soms is.

Dus op een morgen kreeg ik een droom.

Er gebeurde vanalles in die droom.

Maar op een gegeven moment komt het erop neer dat er in die droom iemand was die 'kozijn' heet.

En dat 'Kozijn'  ziek was en dat er voor hem gebeden moet worden.

Vervolgens word ik wakker en probeer ik de droom te begrijpen.

Ja,wie heet er nu 'kozijn'?Ik begreep er niets van,wat een vreemde droom.

Voor iemand bidden die 'kozijn'  heet,ik bedoel,serieus??

Maar goed,ik heb desondanks toch voor 'kozijn' gebeden zo goed als ik kon.

Het was maar een vrij kort gebed eigenlijk.

Vervolgens val ik weer in slaap,

en jahoor ik krijg weer een droom.

Er gebeurde weer vanalles in die droom,

maar op het laatst van die droom...guess what?....ik keek door een kozijn heen.

Toen pas begreep ik waarom de Heer mij voor 'kozijn' liet bidden.

Ik was dus niet aan het bidden voor een persoon die 'kozijn'  heet,

ik was aan het bidden voor een extra openbaring,ik was aan het bidden om door het kozijn heen te mogen kijken.

En de betekenis van die droom viel ook echt op zijn plek,juist doordat ik op het laatst van die droom door het kozijn heen keek en toen ook dus nieuwe dingen zag.

Ik vind dat toch wel grappig dat de Heer mij op zo'n manier oproept om te bidden voor een extra openbaring.

Zo heb ik er nog eentje.

Zoals ik al zei heb ik dus een lijstje van mensen voor wie ik specefiek bid.

Op een gegeven moment krijg ik dus weer een droom.

En in deze droom word ik dus opgeroepen om te bidden voor 'Joey'.

Het eerste wat ik doe als ik daarna wakker word is even de betekenis van de naam 'Joey' googlen.

Want betekenisssen van namen in dromen is vaak heel belangrijk bij het interpreteren van de droom.

Wat blijkt nou?Joey betekent 'de toegevoegde' .

Ik ben nu dus van mening dat de Heer dus een naam aan mijn lijstje wil toevoegen,

en doordat ik voor Joey bid,bidt ik dus in werkelijkheid voor degene die de Heer wil toevoegen aan het lijstje van mensen voor wie ik bid.

Ik vind dat best wel grappig dat de Heer op zo manier spreekt.

Ik heb nog niet precies in beeld wie de Heer precies bedoelt met Joey,

maar ik weet wel dat ik dus nu ook voor 'Joey' bid,wie het ook in werkelijkheid is.

Zo is er ook het 'meisje van de bossen' die steeds terugkomt in mijn dromen.

Zij is een persoon voor wie ik echt heel veel heb gebeden.

Voor haar heb ik ook een rijmpje geschreven en op mijn blogje gezet.

Ik probeer alleen maar te zeggen,

dat de Heer af en toe echt heel grappig is,

sommige dromen zijn echt gewoon humor,terwijl er toch vaak een wat serieuze betekenis achter zit.

En ik wou dat ik dat meer kon delen met mensen.

Want los van wat ik geloof dat mijn roeping is,

praat ik eigenlijk ook graag over de dromen die de Heer geeft.

Maar de meeste christenen hebben daar jammer genoeg geen oren naar.

Zij denken dat God vandaag de dag niet of nauwelijks spreekt,of dat je supe super gezalfd moet zijn,en een of andere super predikant voordat de Heer tot ons spreekt.

Niets is minder waar.God spreekt tot ons allemaal,vandaag de dag nog steeds.

In Joel staat zelfs dat God Zijn Geest uitstort over alle vlees,en dat zij vervolgens dromen zullen dromen en visioenen zullen zien.

Zie je dat?Je hoeft nog niet eens per se een christenen te zijn om dromen van God te kunnen ontvangen.

Ook koning Nebukadnezar was daar wel een schoolvoorbeeld van.

Een of andere afgoddienaar van Babylonie,en toch schonk God hem dromen.

Mvg,

en Gods zegen allemaal.

Pier op 18-04-2017 11:32

Lynx, de feestdagen die God heeft ingesteld, zijn de voorafschaduwing van de werkelijkheid in Christus. We mogen die feesten vieren. Zoals men zijn geboortedag viert. Dat mag, maar het hoeft niet. De werkelijkheid is immers, dat je geboren bent.

Zo is de werkelijkheid van de christelijke feestdagen, dat we bevrijd zijn uit de slavernij van de zonde, dat God Zijn wet in ons hart geschreven heeft, dat we zijn begraven met Christus in de doop en opgestaan zijn met Hem in een nieuw leven. 

Reken maar dat je dat alles mag vieren! Elke dag! Maar nogmaals: het vieren van je verjaardag is niet verplicht en je mag zelf weten wanneer je dat doet. Mijn dochter bijvoorbeeld is geboren op 29 februari. Ze viert het of op de eerste maart, of op de achtentwintigste februari. En soms op 29 februari. Wat maakt dat in hemelsnaam uit?

Ik geef je gelijk in het feit dat God de bijbelse feestdagen zeer zorgvuldig heeft ingesteld. Ze werden voor het grootste gedeelte op exact het juiste moment vervuld in de kruisiging en de opstanding van Jezus en in de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag.

Naar mijn mening moet Soekkoth nog vervuld worden in de vernieuwing van ons lichaam en het openbaar worden van de zonen Gods. Ook dat zal op precies het juiste moment plaatsvinden. Daarna is het werkelijkheid en staan we permanent in die heerlijkheid. 

Daarom hoeven we ook de Sabbath niet meer te houden. De Sabbath is in Jezus vervuld. We zijn door Hem de rust en de vrede van de eeuwigheid binnengegaan. De rust van God.

Je mag dit alles vieren en gedenken. Maar het werkelijke feest is de realiteit van elke dag.

Nikola op 18-04-2017 11:33

@Qromwel, Ik ben voorzichtig met Nieuwe Openbaringen (NO). Ik lees ze met mijn hart; niet met mijn verstand. Op oude schilderijen wordt Jozef dikwijls afgebeeld als een oudere man. In NO wordt uitgelegd dat het lot in de tempel Jozef had aangewezen te zorgen voor Maria, toen zij op de leeftijd was gekomen om de tempel te moeten verlaten. Jozef was een weduwnaar met een aantal zonen. Jozef werd gezien als de meest gelovige man aldaar.

anora op 18-04-2017 11:54

@Vrede

Mooi dat je het in orde gaat maken met de mensen uit je verleden, nee zeker niet makkelijk, maar je zult zegen ervaren (en zij ook). Zal voor je bidden.

Je ervaringen, mooi om te lezen. Ja, ligt niet altijd voor hand wat je krijgt. Kozijn, wel mooi. Heb ook eens gezien hoe een 'reus' viel, zomaar in allemaal stukjes. Zo was het wat, en zo was het niks meer, de stukjes gingen op in de lucht voordat ze de grond konden bereiken. Waarom dat een bekend stripfiguur was, geen idee. (?) Ik had kunnen denken: omdat het een stripfiguur is neem ik het niet serieus.  Maar nu is er weer een berg en na jaren zag ik dat weer. Voor mij een geruststelling, zie je wel, het is gevallen. Maargoed, dat snapt niet iedereen, en dat snap ik dan ook wel weer. Vandaar Vrede, niet iedereen zal je snappen, maar ga het wel behouden. Dan zal je ook leren tzt wat te delen is en wat persoonlijk, voor jouw (roeping's) bescherming.  Sommige mensen denken dat dromen en visioenen niet meer van deze tijd zijn, dat zie ik als een dwaling. Ook 'ik wacht op God's wil, nee ik wacht op God, zoals Hij het wil zal het gebeuren'. Of' misschien is het God's wil niet, ik wacht het af.' Dan zeg ik: Waaróm zou het God's wil niet zijn dat jij....'  Als je dit en dat leest, dan weet je dus dat het God's wil is. Natuurlijk gaat het om God's wil en niet de onze, maar van ons wordt toch ook wel verwacht dat we proactief zijn en initiatieven nemen. Wat komt er tot stand in passiviteit? Toch wordt dat over het algemeen meer verwelkomd en geaccepteerd dan de dingen (de frisse Geest) van God.

Piet 1 op 18-04-2017 13:47

@ Qromwel op 17-04-2017 16:44,

Betreffende kardinaal Baronius is ook te lezen in het boek: 't Was anders,  van A Snijders, ik geloof dat het te bestellen is bij dominee Jan Admirant waarschijnlijk ook de uitgever: 'Jeruzalem of Rome'.

In een reactie wat later, ga ik daar wat verder op in.

El op 18-04-2017 14:26

Pier, ghe ghe die is echt goed, lol, 😂😂

Flower op 18-04-2017 16:45

Flower, waarschuwing, zie siteregels. Post verwijderd. Mod.

Flower op 18-04-2017 18:12

Moderator, sorry dat ik het zeg, maar ik begin me zo langzamerhand te ergeren dat ik niks over de Torah of alles wat maar enigszins naar het Oude Testament verwijst mag zeggen.

Indien het beleid van XN u ergert, dan is het voor uw eigen gemoedsrust beter dat u een ander platform zoekt. Mod.

Anora op 18-04-2017 19:31

@pier, mooie uitleg. 

Als hebr 4 goed gelezen werd, zou men inzien voor wie de sabbat is ingesteld: voir hen aan wie het evangelie eerst werd gebracht, -maar die het niet aangenomen hebben.-

Vandaar dat ik de sabbat niet doe: ik heb nl het evangelie wél aangenomen.

Het is voor ongehoorzamen.

Heb ik niet bedachr, staat in het Woord.

Onbegrijpelijk dat men daar consequent overheen leest en de gehoorzamen -zij die het evangelie aangenomen hebben - ongehoorzamen noemt. Het is dus een dwaling.

El op 18-04-2017 22:20

Pier deze dan, ? https://youtu.be/bkLcVAwyqh8 😜

Lynx op 18-04-2017 23:09

Pier de werkelijkheid is dat deze feestdagen met de zonvereering te maken.

vr groet.

Lynx op 18-04-2017 23:23

Pier deze dan 1 Petrus 4-3

Uhebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovige plezier hebben,losbandigheid,wellust,dronkenschap,bras en slempartijen en verwerpelijke afgodendienst.

Anora op 19-04-2017 01:28

Aha dus dat doen mensen in samenkomsten @lynx, en wanneer ze de intentie hebben God te eren. Fijne gedachten zijn dat over br's en zr's. Je meet met de verkeerde maat, ken jij de tekst die daar over gaat? De feestdagen hebben trouwens niet met de zonverering te maken: weinig zon in december. En lees eens over de sabbat, en waar jij jezelf geplaatst hebt. En bovenal: tabak roken komt oorspronkelijk vd maya's. Ook  andere stammen doen het nog; tabak roken om demonen op te roepen. Dat is nl de oorsprong van ons genotsmiddel. Wie eer jij dan?

Maar Lynx dat denk ik niet echt van jou hoor, ik gaf het ter voorbeeld, omdat je beter id spiegel kan kijken.

Verder weet ik wel dat je het goed meent. Maar naar mijn idee zit je wel fout en moet je bepaalde uitspraken niet doen; je veroordeelt nogal en hiermee juist jezelf. Bescherm jezelf daartegen joh! Anders ben je niet goed uitgerust (wapenuitrusting)

Anora op 19-04-2017 01:33

Het is een leugen, een misleiding, zodat de ene gelovige erin tuint, om zich beter te voelen dan de andere gelovige. Een redelijk succesvolle strik.

Luuk op 19-04-2017 11:02

Pesach, bij ons Pasen, is van oorsprong een Joods feest.De bevrijding uit Egypte wordt dan gevierd. Dat Jezus vlak voor Pesach werd gekruisigd, heeft er eigenlijk niets mee te maken. https://nl.wikipedia.org/wiki/Pesach

Piet 1 op 19-04-2017 14:48

@ Qromwel,

Zoals ik op 18-04-  13:47 verwees naar A.Snijders en zijn boek over de vroegste overleveringen, ook van de Apostelen zelf.. hier een passage:  Daarna bouwden de Apostelen verscheidene tabernakels overal waar ze konden heengaan, tot op de eilanden van de Oceaan bouwden zij verschillende Godshuizen (St.Hilarius, bisschop van Poitiers, ca, 315-367, in "tract. In XIV. Psalm 8" hadden en Stubbs, vol. I. Blz 5.

Wat opvalt dat daar gesproken wordt van Tabernakels, dat impliceert dat de Roomse kerk met zijn altaar-sacrament geen heidense afkomst heeft, ook van meerdere personen in de geschiedenis wordt beweerd dat zij zijn gekruisigd en oogestaan, dat heb ik pas gelezen.

Als men spreekt over de godin Isis dan moeten wij het ook hebben over die andere Heiland-en "verlossers" die de verlossing in het relatieve plaatsen ..daarom overweeg ik katholiek te worden, omdat in het tabernakel hun H.Hosties worden geplaatst na de viering van de Mis.

Het een ander "schijnt" dus zo, vanuit bijbel door de Roomschen goed begrepen en geleerd.

Ook ben ik gaan zoeken over de broers van Jezus en nog wat andere aannames, want Judas de broer van Jacobus blijkt in de overlevering ook Taddeüs te zijn, dus Judas-Taddeüs, (Matt. 10:3) en stapelen zich de gegevens op dat Jezus inderdaad geen broers had. 

Maar dat in een andere reactie.

anora op 19-04-2017 15:02

Nou en of het met elkaar te maken heeft @Luuk. Maar dat vind je niet op wikipedia😁

Piet 1 op 19-04-2017 15:09

Luuk, op 19-04-2017 11:02,

Ook weer zoiets.. Goede vrijdag werd Zijn tempel afgebroken, zaterdag was het sabbat (de 2e dag) en is Hij zondag de eerste dag van de week, verrezen op de 3e dag vroeg in het begin van de dag, Matt.28:1.   In het prilste begin van de derde dag heeft hij Zijn Tempel weer opgebouwd.

Alle andere theorieën zijn de (Bijbelse) nuchterheid, helderheid voorbij.

Nikola op 19-04-2017 16:13

In Nieuwe Openbaringen wordt zeer negatief geschreven over de RK-kerk. De extreme rijdom, de overdreven uitdossing, de aflaten enz. Ook is hun heilige stoel een valse stoel. Petrus was nooit in Rome. Hij is vermoord in Klein-Azië. Overal waar de apostelen kwamen wekten zij grote ergernis op van plaatselijke priesters. Evenals Jezus konden ook zij zieken genezen; de priesters konden dat niet.

Akka fietje op 19-04-2017 16:28

@Piet

En hoe kom je dan op drie nachten uit ?

Jezus is op woensdag middag gestrorven, Nervermind joodse of heidense kalenders  3  dagen  +  3 nachten =  72 uur  punt uit

Hetzelfde geldt voor Jona in de vis

Rebellio op 19-04-2017 17:35

@Nikola, en toch (of ik het nu eens ben met uw stellingen of niet), en toch is die kerk de basis geweest van uw huidige geloof!

Qromwel op 19-04-2017 18:03

Akka fietje op 19-04-2017 16:28: Precies! Misschien hangt de christelijke tijdrekening in deze samen met de verschuiving naar zondag.

Piet 1 op 19-04-2017 14:48: Hoe oud zouden die zoons van Jozef dan geweest zijn? Zij zouden toch ook naar Bethlehem hebben gemoeten.

Is het dan niet logisch dat zij tegelijk met hun vader gegaan zouden zijn? 

Rebellio op 19-04-2017 18:41

@Akka fietje, Piet 1 en anderen: de volgende site wordt de vraag beantwoord hoe we aan drie dagen en drie nachten komen: http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pasen-drie-dagen-en-nachten&Itemid=93

De conclusie is dat de traditie niet klopt. De Wet (de Thora) kent niet alleen de wekelijkse Sabbat, de zevende dag als rustdag (Lev. 23 : 3), maar de Wet kent nog een aantal Sabatten, die samenhangen met de feesten des Heeren, of zoals Lev. 23 : 2 ze noemt: “de gezette hoogtijden des Heeren”. De dag van het Pascha is geen vaste dag, wel een vaste datum, namelijk de 14e van de maand Nisan. Dit betekent dat het Pascha elk jaar weer op een andere dag kan vallen. Het kan dus zijn dat er in één week meerdere rustdagen, meerdere Sabbatten, zijn. In dit geval dus één wekelijkse Sabbat, en één jaarlijkse Hoogtijd-Sabbat! Wanneer we Mark. 16 en Luk. 23 samenvoegen, moeten we tot de conclusie komen dat de vrouwen de specerijen kochten na de Hoogtijd-Sabbat (wat Markus zegt), ze bereidden, en daarna rustten zij op de wekelijkse Sabbat (wat Lukas zegt). De twee Sabbatten zijn dus gescheiden door één werkdag! En ná die wekelijkse Sabbat ontdekten zij dat het graf geopend was (Luk. 24 : 2). Johannes 19 : 31 spreekt dan ook niet over een gewone Sabbat, maar zegt er expliciet bij: “want die dag van de sabbat was groot”. In Matth. 26 : 17 lezen we: “En op de eerste dag der ongezuurde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het pascha te vieren [1]”. En vervolgens lezen we in vers 20: “En toen het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalven”. Het feit dat de Heere Jezus op die avond van de dag het Pascha vierde, betekent dat op dat moment de 14e Nisan, het Joodse Pascha van de Wet, was aangebroken! Het Laatste Avondmaal werd deze avond gehouden, diezelfde avond werd Hij gevangen genomen (Matth. 26 : 21 – 75), en de volgende morgen voor Pilatus geleid (Matth. 27 : 1, 2). Van daaruit werd de Heere Jezus gekruisigd (Matth. 27 : 33 – 56). Het Laatste Avondmaal werd dus gehouden op een dinsdagavond.

Dus: Woensdag overdag de kruisiging

Donderdagnacht = nacht 1. Donderdagoverdag = dag 1. (bijbelse dagindeling met eerst het nachtdeel en dan het dagdeel)

Vrijdagnacht = nacht 2. Vrijdagoverdag = dag 2.

Zaterdagnacht = nacht 3. Zaterdagoverdag = dag 3. --> zondsondergang, een nieuwe dag de zondag begint, Christus staat op uit de dood....

Lijkt mij een kloppend geheel, toch?

Esther op 19-04-2017 21:13

Hallo allen... deze discussies over welke dagen Jezus stierf, heb ik al veel vaker meegemaakt. Is het dan gewoon niet het allerbelangste dát de Heere stierf om ons te redden van het oordeel. Mits iemand Hem en Zijn offer in geloof aanneemt.

We weten dat Hij 3 dagen en nachten in het graf lag. Dat zou toch genoeg moeten zijn... De grootheid en liefde en gehoorzaamheid van de Heere Jezus die daar aan vooraf ging... Zijn lijdensweg en eenzaamheid, is zo onvoorstelbaar en zo diep... dat wij het niet eens kunnen bevatten. Het moet zoiets afschuwlijk, verschrikkelijks geweest zijn... Wat de Heer heeft mee moeten maken... om onze rottigheid en zonden te dragen. Zelfs dat God Zijn geliefde Zoon totaal verlaten heeft. De aarde kwam in diepe duisternis... vanaf het 6de tot het 9de uur. Niemand leest en beseft ook maar... wat de Heer heeft moeten doorstaan.

Laten we a.u.b. ons over zo iets kostbaars, niet verlagen door dat eeuwige gekibbel over dat soort onderwerpen.

Hartelijke groeten, Esther.

Piet 1 op 19-04-2017 22:10

@ Akka fietje op 19-04-2017 16:28,

In Matt. 27:40 wordt alleen gesproken dat Hij de tempel binnen, of -in- 3 dagen zou opbouwen.

Vrijdag voor de sabbat is Jezus om 15.00 uur gestorven en  dan zaterdag de sabbat.

Jezus is dus nog geen 2 dagen in het graf, maar toch is hij opgestaan op de 3e dag,  in het prilste begin van de zondag.

Dus ik zie graag jouw motivatie van precies 72 uur of drie dagen, onderbouwd in de bijbel..de drie dagen van Jona in de vis staat dan tegenover de herbouw van zijn lichaam als tempel..in of binnen 3 dagen, de omzetting in 72 uren is dus niet relevant, of jij kunt mij het tegendeel aantonen, ik ben benieuwd.

Een vergelijkbare situatie zie je in wat @ El en @ Qromwel in brachten.   In Lucas 1:31 daar heeft God 'beslist', met een profetisch:  gij -zult- zwanger worden.. Maar Maria kwam met haar voornemen om haar maagdelijke staat te behouden als dienst-maagd des Heeren, vandaar het:  ..hoe zal dat -kunnen--geschieden daar ik geen man beken en dat was dus ook een beslis-t-sing.   Maar in vers 35  haar werd aangezegd dat ze door de werking van de Heilige Geest zou ontvangen en begreep ze dat haar voorgenomen maagdelijke staat als teken van totale toewijding aan God, niet hoefde op te geven en kon ze in gehoorzaamheid haar Ja woord geven.

Je moet hier dus gewoon goed lezen, daar hoef geen theoloog voor te zijn.

Zij wilde geen gemeenschap-omgang met een man omwille van totale toewijding aan God, als dienst-maagd des Heeren, vers 38.    Zij week af van haar voorgeslacht, dat juist de Verlosser verwachtte.

De verloving was toen echtverbintenis en het huwelijk werd voltrokken bij opnemen van de bruid in het huis van de bruidegom.

Akka fietje op 20-04-2017 03:27

Gelukkig is mijn internet verbinding weer gerepareerd, lastige moslims hier in Zuid Philippijnen hebben de gewoonte om de draden door te knippen, of soms hoogpanningsmasten op te blazen, om misionarissen te pesten. Nu kan ik me misschien kan verdedigen.

Op 15 april ontving ik van broeder pier een commentaar : “  Dus... ik trek me hierbij terug uit deze theologische discussie over wie nou precies de bruid is. Want leer.... dat lap ik onder mijn schoenen

Ik vind dit een zeer ongepaste opmerking betreffende het woord van God, waar ons iets wordt uitgelegt. The webmaster reageerde niet, maar toen ik zijn woorden herhaalde , en mijn afschuw er over deed, werd   ik    gesommeerd.

Ondanks dat ik hem netjes Broeder Pier en U,  noemde, volgde hij niet mijn beleefdheid .

Anora 16 apr  ... dwangmatigheid en bekeringsdrang bij naar Joods denken geneigde mensen.

Zijn Christenen die de oogappel van god respecteren een nieuw soort mensen waar je je maar beter niet kan bezighouden ???

Zeker voor een Christan vind ik dat behoorlijk anti-semietish en onChristelijk

Waarom reageert de web master zo selectief.

Graag zou ik uw reactie tegemoed zien komen op mijn twee punten

Vriendelijke groeten vanuit de Philippijnen,

 Akka fietje

Akka fietje op 20-04-2017 03:42

@ Rebello

Het is de keus van de hedentijdse Christen te kiezen, willen we alleen de traditie van onze ouders en groot ouders volgen ?

Als we alles zouden volgen wat de roomse traditie ons leert, hoeven we niet na te denken, lekker makkelijk, maar als Gods woord zegt 3 dagen en 3 nachten is dat minstens 72 uur non stop. God is groot genoeg om de resurrectie zelfs langer uit testellen

Als God had gezegd alleen 3 dagen, dan is het discusable , telt de eerste dag al mee of telt ook de laatste dag mee ??

Overduidelijk heeft Hij gezegd 3 dagen en 3 nachten met andere woorden geen enkele twijfel in uitleg

Vriendelijke groeten Akka

Akka fietje op 20-04-2017 03:45

Rebellio op 19-04-2017 18:41

Bedankt voor support, Ik dacht dat ik een roepende in de woestijn was.

De meeste gelovige volgen liever de Roomse kerk traditie, dan hun bijbel te lezen

Vr gr  Akka

Akka fietje op 20-04-2017 04:15

@Broeder Piet1  19 apr   22:10

Als God had gezegd 3 dagen, dan is het niet 100% duidelijk, want is het gedurende 3 dagen, of thet de eerst en laatse dag ook mee. Om alle misvertsatnd te voorkomen zei God Mat 12:40  Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. Dus geen twijfel minstens 72 uur onafgebroken.

Zijn voorbeeld van de tempel was alleen 3 dagen er werden geen nachten genoemd, maar dat is wel te verwachten. Wat veel belangrijker is dat het staat in mat12:40, en daar hebben we het over

We geloven dat Hij is opgestaan in de nacht van zaterdag op zondag. Wat we zeker weten is dat hij vlak voor zonsondergang het graf in ging, dus dat moet woensdag geweest zijn.

Maria was zwanger door God = H-Geest, uiteraard zonder sex , dit was natuurlijk een miracle.

Ben met je eens lees precies wat er staat en vergeet de tradity

Vr gr. Akka

Akka fietje op 20-04-2017 04:36

Ik blijf het woderlik vinden dat velen nog steeds aan nemen dat de bruid de gemeente is en zelfs met de volgende text verdedigen

 Mar 2:19  En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? Zo langen tijd zij den Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. 

In eerste instantie kwam Jezus voor zijn oogappel, de Joden, de Joodse johannes zegt over de Joodse Jezus, tegen de Joden om hun heen, deze woorden, en toch geloven velen dat het de bekeerde heidenen Gods bruid zal zijn.

De andere Johannes ziet op Patmos een visioen op 21:2  En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn

Rev 21:9  En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. 

 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem.

De Joodse Johannes  ziet 30 jaar na de opstanding, hier het herselde Israel, hun heilge Jeruzalem , Zijn oogappel nederdalen, de eeuwig durende belofte van God.

En toch zijn er doe zeggen dat zijn geen Joden , dat is de (pinkster) gemeente uit Nunspeet

Vr. gr. Akka

 

Akka fietje op 20-04-2017 11:12

Rebellio op 19-04-2017 18:41

Accord

Akka

Nikola op 20-04-2017 13:34

@Rebellio, Het begin is altijd goed. Maar al snel komt de klad er in; zoals al in de tijd van Paulus. Uiteindelijk wordt het van kwaad tot erger. Het eindigt met hoogmoed, hebzucht, heerszucht, jaloezie, moord en doodslag, vraatzucht, wellust (inclusief pedofilie). Aan de vruchten herkent men de boom; niet aan de mooie praatjes.

Piet 1 op 20-04-2017 15:16

@ Rebellio op 19-04-2017 18:41,

Waar jij naar verwees ivm. de 3 dagen lijkt mij beter, maar ik begrijp nog niet alles.

Harold op 20-04-2017 17:40

Zo de hele discussie over de feestdagen te lezen, weten er sommigen misschien nog niet dat Jezus Christus gelijk staat aan vrijheid.

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.' (Galaten 5: 13-14)

God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. (1 Petrus 2: 15-17)

- Het is goed als je Bijbelse feestdagen viert ter ere van God en zijn zoon Jezus Christus                                                                                                                                                       - Het is goed als je Heidense feestdagen viert ter van God en zijn zoon Jezus Christus

Zie je? geen verschil, alles ter ere van de Heere Jezus Christus, dan hoeft discussie niet, ieder eert Jezus op zijn eigen manier. Als we hem maar eren is belangrijker dan de wijze waarop. Geniet van je vrijheid in Jezus naam!

Harold op 20-04-2017 17:44

Ter aanvulling over de vrijheid in Jezus Christus; kijk hier eens naar Egyptische Copten, hoe deze toch wel onderdrukte minderheid, geniet van hun vrijheid in Jezus Christus, zeer mooi om te zien:

https://www.youtube.com/watch?v=mwCr3GNYBag

El op 20-04-2017 17:48

Akkefietje, je zegt het zelf al bruidloftskinderen , dus niet de bruid de rest heb ik al uitgelegd. En andere.

Jezus is opgewekt ten derde dagen kor. 1:15/4 dus Hij kan geen 72 uur in het graf gelegen hebben

En nee hoor , je bent geen appart soort Christen die het joodse volk respecteerd, dat doen  we allemaal, maar het is niet de bedoeling weer een juk op mensen te leggen waar Jezus ons van bevrijd heeft.

de tijd van Jacobs benauwdheid , ( openbaringen) gaat God zich  weer volledig richten op het herstel van  Zijn oogappel. 

Dus geen paniek , 

anora op 20-04-2017 18:26
  • @akkefiete, eerlijk gezegd ging deze discussie mij  ( nauwelijkk nog) het ene oor in maat het andere echt weer uit. Had het alweer afgesloten.
  • Maaaaarrrrr......ik moet zeggen, ik dacht al, waar blijft ie? De opmerking over antisemitisme? Nu toch gekomen; 100% voorspelbaar. En - al zit je in de fillipijnen Akka, ook 100% nl's , ook al zou je niet 100% nl' zijn, eventueel- 
  • Heb er 1 antwoord op: heeerl flauw. 

Leuk die nummerimg die er zomaar ineens is!

anora op 20-04-2017 18:28

Zijn wat spelfouten ingeslopen her en der zie ik, excusez moi!

Anora op 20-04-2017 19:04

Wat ik bedoelde is dat het een 100% nederlandse -west europese stijl is om met antisemitisme aan te komen. Ik schreef het vrij onduidelijk neer. Het is een corrupte visie, antisemitisme erbij halen en wat ik al eerder hoorde van Zoeker; vervangingstheologie . Zo, 100% duidelijk nu. Corrupte kijk, dat is wat het is.

Lynx op 20-04-2017 19:13

Akka jij bent geestelijk wakker-Sela.

vr groet.

De Here Jezus is op Sabbat opgestaan,waarom was het graf op zondag leeg,omdat ze niet eerder mochten kijken.Charismatische christenen vinden alles wel goed,denk aan Elia Hij stond tegenover 500 baal priesters.satan heeft na de vervolging in de eerste eeuwen,zijn aanpak veranderd,valse leer.De kerk van binnen uit roken,het is niet voor niks dat de Here Jezus de laatste gemeente blind noemd.

vr groet allen.

Pier op 20-04-2017 19:50

Akka fietje, ja, het is de Pinkstergemeente uit Nunspeet die daar neerdaalt uit de hemel. Inderdaad. Het zijn de boeren uit de Achterhoek, uit Drenthe en uit Zeeland, die de Heer Jezus kennen als hun verlosser die daar neerdalen. Het zijn de Yali uit Papoea Nieuw Guinea, die lopen in bamboewikkels met een peniskoker van een meter lang die daar neerdalen omdat ze werdergeboren zijn door het bloed van het Lam en nee! Het zijn niet de Joden die de Heer niet hebben aangenomen die daar neerdalen op grond van hun genetische afstamming maar het zijn de Joden die de Heer wel hebben aangenomen en alle andere Joden die Joden zijn op grond van het feit dat ze kinderen van Abraham zijn in de geest en niet naar het vlees. Dat is wat Johannes ziet en dat noemt God het nieuwe Jeruzalem en dat noemt de engel de bruid en als je dat niet begrijpt, dan begrijp je het maar niet en nee, ik ben niet van plan het beleefder te gaan zeggen dat dit. 

Ik was niet van plan deze discussie nog voort te zetten en dat zal ik ook niet doen, maar jouw laatdunkend spreken over de pinkstergemeente uit Nunspeet.... daarmee laat je zien dat je niet begrijpt wat het betekent om gered en wedergeboren te zijn en gerechtvaardigd door Jezus, niet op grond van afstamming of verdienste of wat voor voorrechtelijke positie dan ook, want dergelijke posities bestaan niet bij God. 

anora op 20-04-2017 20:02

Het is bekend dat ah einde der tijden wakkeren slapend genoemd worden en andersom. En dat spiegels overbodig geworden zijn. En soms roken mensen zichzelf van binnen uit en denken toch heilig bezig te zijn. 

 

Sela.

 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl