HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ik Geloof... (Geloofsforum 31)

Reacties

Tom Hendrix/Seneca op 02-02-2017 16:14

@Sonja: 22.45. uur: 01/02. Beste Sonja wat mooi verwoord van U. Ja, ik besef terdege, dat ik een zondig en zwak mens ben. Maar nog zekerder ben ik van mijn verlossing; door het Lam Gods, die zijn kosbaar bloed voor ons vergoten heeft aan het kruis, en ons daardoor heeft verzoend met God, de God van Abraham, Isaäc en Jacob. Wat een liefdesakt van de Heer Jezus. Elke dag dank ik Hem voor mijn verlossing. Beste Sonja, veel sterkte i.v.m.  de komende operatie, en veel succes met je studie. Het is niet niks, wat je gaat studeren Asyrisch en Hebreeuws, ga daar maar aan staan.

goodmorning op 02-02-2017 22:52

Blijft een mooi boek Vader Jacob, zowel het nieuwe als het oude testament. Niet alles is bekend, maar zal met de tijd aan het licht komen. Wat Dewevoga over evolutietheorie schrijft is inderdaad een stootblok. Vooral de jongere generatie maar ook ik heb hier wat van meegekregen op school. Darwin,...sorry dat ik het zeg" kan de prullebak in" totaal achterhaalt want hij wist niets van een dna structuur. Deze is wel zo complexe en voor ieder individu verschillend. Met andere woorden neem een puzzel los in een doos schut de inhoud net zo lang totdat het 1 gehele puzzel word.. Onbegrijpelijk dat Darwin nog aanhangers heeft!!! 

Achter alles staat een maker, kijk om je heen! Dus waarom niet onze aarde gecreëerd door de Schepper

Dan heb je mensen die zeggen waar komt hij dan vandaan, dan zeg ik God is er altijd geweest want jij bent zelf een klein stukje van hem. Ik mag adem halen, mezelf ontplooien, mij ongelooflijk druk maken, huilen, lachen, vooral leven, maar als laatste..." mag ik kiezen"...waar kies ik voor, waar kies jij voor. Die keuze is kort gezegt zwart wit!

Je kiest voor Jezus het vlees geworden woord, of je kiest voor jezelf. Mijn keuze is gemaakt en kies voor de bescherming die Jezus mij bied. Waarom kies ik voor hem en niet voor mijzelf. De enige reden is omdat ik niet van mijzelf  ben. 

Er moeten nog velen tot geloof komen en als dat getal vol is, dan is alles in vevulling gegaan en komt Jezus terug....

Groet aan allemaal

anora op 03-02-2017 08:50

Hai @Sonja

Met een vreselijke verhalen wordt je geconfronteerd, afschuwleijk allemaal en ja wat is het krom. Wat je zegt "Wee hen die kwaad goed noemen en het goede kwaad noemen."  is inderdaad zo, nu meer dan ooit. Zo'n vrouw, die zelf misdaden heeft begaan, en daar schijnheilig staat, het is dan toch ook moeilijk om je mond te houden (lijkt mij). Dat is de wereld waar we tegen op te boksen hebben, maar we zijn idd in de minderheid.

Het wordt eigenlijk steeds duidelijker dat er Eén rots is om op te staan en aan vast te houden. Door alles wat je hoort en ziet om je heen, denk ik wel vaak, wat ben ik blij dat ik een Toevlucht heb. En we mogen daar blij om zijn, wat moesten we zonder. Precies, bij de prachtige en geweldige basis blijven, niet ervan afwijken.Ik moet mijzelf ook altijd even checken of dat het geval is, ik  niet met een of ander iets ben meegegaan. Of mijn eigen uitleggingen en zienswijze want dat kan ook nog. 

Ik wens je sterkte als de operatie komt, en dan natuurlijk ook een goed en spoedig herstel. Voor nu ben je weer een stap verder in ieder geval! Ik weet hoe het is, ik werk me ook gestaag ergens doorheen.

Hoopvol op 03-02-2017 09:21

Ja mooi goodmorning !!!

net ook als dat je radertjes en moertjes doormekaar schudt en er een klokje uitkomt!

Wist je zelfs dat Darwin op t laatste nog toegaf dat er een schepper moet zijn, want hij liep zelf ook vast ( ergens gelezen ) 

en je zegt zo mooi ; Waarom kies ik voor hem en niet voor mijzelf. De enige reden is omdat ik niet van mijzelf  ben. 

Die onthou ik .... Whaw ...

en je zegt ; Er moeten nog velen tot geloof komen en als dat getal vol is, dan is alles in vevulling gegaan en komt Jezus terug.....

is helemaal waar .... Hij staat zelfs op de uitkijk ( met volle verwachting ) 

mooie bijdrage goodmorning ...ga snel gaan werken ! 

Rebellio op 03-02-2017 09:39

@Goodmorning, goede morgen :-) en anderen ook trouwens. Weer een onderwerp waar ik het graag met jullie over zou willen hebben. In reactie op Goodmornings conclusie dat Darwin de prullebak in kan:

Ja maar, zal iemand zeggen. Darwin's theorie is wel de enige plausibele wetenschappelijke verklaring die we hebben. Ja maar zal iemand zeggen, elke religie is door mensen verzonnen omdat we nu eenmaal denkende wezens zijn, goed of kwaad nee dat bestaat eigenlijk niet alles is relatief... Er zou toch meer te zeggen moeten zijn over die verharding. Is dit iets door God gegeven? Zijn mensen gewoon zo eigenwijs? Is het satan die op zijn aarde de ruimte krijgt om alles maar te verhullen en te bedriegen?... En denk aan die vasthoudende moslims die hun eigen religie niet kunnen zien voor wat het is: Hoe kun je door kwaad te doen denken dat je vrede nastreeft? Is het gewoon de enige waarheid en is er niks dan toeval? Is het allemaal een nachtmerrie en worden we morgen wakker en blijken we allemaal eeuwige geestelijke wezens die zich verveelde en een aarde maakte om afgeleid te worden ofzo? Het is toch op z'n minst een raar verhaal : 'het leven'....

“…gij moet niet meer wandelen zoals de heidenen wandelen in de vergeefsheid van hun denken: met hun dóórdenken in duisternis gehuld, vervreemd van het leven van God, door de on-kennis die onder hen heerst, door de verharding van hun hart;” (Efeziërs 4:17b,18)

 “En de overige mensen die niet gedood waren door die plagen, kwamen toch niet tot omkeer van de werken van hun handen, om geen hulde meer te brengen aan de demonen en aan de afgoden van goud en zilver, koper, steen en hout, die niet kunnen zien of horen of voortbewegen. En zij kwamen niet tot omkeer van hun moorden, hun toverijen, hun hoererij en dieverijen.” (Openbaring 9:20,21)

"Want God heeft het in hun hart gegeven zijn zin te doen en hen één van zin te maken, en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God tot voleinding zijn gebracht" (Openbaring 17:17)

"Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid." (2 Thessalonicenzen 2:9-12)

Maar is het dan een wedstrijd met als doel te zien wie het meest eigenwijs is?
Flower op 03-02-2017 10:08

Dag Sonja, ook namens mij felicitaties met het behalen van je tentamens en alle kracht toegewenst voor de komende tijd. Wat betreft de wetenschap goodmorning, het tij kan soms keren! Ik heb een tijd geleden (is misschien al wel weer 1 jaar tot 1,5 jaar terug) een filmpje op internet gezien waarin wetenschappers uit de scheikunde, natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde, archeologie en biomedische wetenschappen hun meerdere in God erkennen. In lijn der menselijke verwachtingen waren zij op zoek gegaan naar de bron van het ontstaan van het universum, maar kwamen (inderdaad) niet verder dan theorieën (die waren berust op aannames waarmee totale zekerheid zo goed als uitgesloten was). Uiteindelijk kwamen zij tot de conclusie dat alles wel door een almachtig "iets" in gang moest zijn gezet, het ontwerp van het universum is zo gedetailleerd en perfect..Zou daar de geringste verandering in worden aangebracht, dan staat de Hele wetenschap op zijn kop, klopt er niks meer.

Deze groep zette de zoektocht voort in het Levende Woord en vonden daar hun "antwoord". Ik kan me er nog van herinneren dat enkelen zeiden dat ze er emotioneel en nederig van werden..De ontdekking dat zij dat "iets" konden zien als persoonlijk, liefdevol, warm, dichtbij..Onze Hemelse Vader die ze al liefhad en hun harten is binnengetreden. Door de Bijbel verder te lezen konden de onderzoekers uit de archeologie sommige vondsten ook benoemen (vreemde botten en constructies die kunnen duiden op de nephilim). Ik vond het mooi om te zien dat wetenschap en geloof elkaar niet altijd te hoeven bijten; je kunt je tot op zekere hoogte ergens in verdiepen - zeker als je daar talent voor hebt - en het op een gegeven moment loslaten. De wetenschappelijke wegen die leiden naar de Eeuwige.

Maar, en ik sluit me bij je aan goodmorning, ego/narcisme is het eerste dat stuk moet. Er zijn veel wetenschappers die zich hoogmoedig gedragen en theorieën naar buiten brengen alsof het feiten zijn. Stuk moet dat ego, dan kan God Zijn werk door je heen doen. Maar niet alleen geldt dat voor de wetenschappers, ook voor gelovigen. Ik moet dikwijls ook op mijn woorden letten, heb mijn tekortkomingen..En mijn partner weet dit maar al te goed, maar houdt mij gelukkig scherp ;-) En treedt zwakheid dan toch naar voren..Verliezen wij bijvoorbeeld ons geduld of luisteren op dat moment niet meer naar elkaar..

Dan bidden we en leggen onze perikelen bij Hem neer, en grijpen terug naar de kern, de basis (Torah). Onze troost is altijd weer de vergeving en verlossing die door Jezus is gebracht. Dat stemt vrolijk (en verdrietig op het moment dat ik weer eens de "mist in ga" en me besef dat ik het Hem en mezelf niet moet aandoen). Blijf bidden, voor iedereen, en laat mensen maar vragen stellen. Dat doen we allemaal..God gunt een ieder het recht op zijn eigen zoektocht, het rijpingsproces in het leven. Hij klopt continue op de deur, maar laat het aan jou over of je opendoet.

Vader Jakob, begrijpelijk hoor. De Bijbel, complex en tegelijkertijd zo klaar als een klontje. Daarom doen we er met zijn allen een leven lang over :-)  Mag ik u misschien vragen waar u nu zit, soms is het goed van anderen te horen hoe dingen te bezien of te bevragen. Maar mocht u dat liever in stilte samen met de Heer willen doen, dan begrijp ik dat. Groeten en een fijne dag allen

Dewevoga op 03-02-2017 17:33

@lower op 03-02-2017 10:08

Ook ik heb begin vorig jaar daar een artikel over gevonden. In bijgaande link kunt u er meer over lezen. Er staan ook andere artikelen naast als is Jezus echt opgestaan uit de dood. Josephus Flavius schijnt er over geschreven te hebben, zelfs met mensen gesproken te hebben die opgstaan zijn uit de dood. Maar dit wordt angstvallig verborgen gehouden.

http://y-jesus.com/more/scc-science-christianity-compatible/?gclid=CJ6y7pjCyckCFUKfGwodb-wPTQ

Dewevoga op 03-02-2017 18:38

@Rebellio op 03-02-2017 09:39

Wat betreft de evolutietheorie nou die kan inderdaad de prullenbak in. http://www.verzwegenwetenschap.nl/

Rebellio op 03-02-2017 21:05

@Dewevoga, sorry maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel: Wat is de achterliggende 'kracht' die mensen blokeren de waarheid te zien. Zie mijn eerder genoemde voorbeelden. En wat betekend dat voor ons, hoe moeten we daarmee omgaan?

Anora op 03-02-2017 23:05

Liefde, oprecht heid en echtheid, ontdooien  zelfs verharde persoon, dat gelloof ik

vader Jakob op 04-02-2017 12:13

@Rebellio het antwoord op de vraag waarom er mensen zijn die ondanks vele aanwijzingen en waarschuwingen toch niet tot de erkenning van de waarheid komen, of zullen komen, dat geeft de Bijbel zelf ( zie 2 Thess2:12..."die die waarheid niet geloofd hebben") Ongeloof is de oorzaak van die verharding. Het afwijzen van God of "de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden" (Rom 1:18-20) heeft serieuze gevolgen. Ik vond dat bijvoorbeeld terug in de geschiedenis in Exodus, waar Farao het volk Israel niet wilde laten gaan. Zijn ongeloof sprak hij uit tegenover Mozes en Aaron(Ex.5:2) Wat gebeurt later? De Heer verhardt zijn hart, Farao gaat letterlijk ten onder,  en God toont Zijn macht en verlost Zijn volk uit Egypte.

Daarnaast lees ik de oproep aan de mens om zijn hart niet te verharden (Hebr.3:8,15, Hebr.4:7). Ongeloof ligt niet aan God (Hand.28:27) 

Die oproep geldt nog steeds, voor alle mensen (Jes.55:1-7,Joh.6:37,Hand.17:30-31) Als deze teksten je aanspreken betekent dat dat je hart nog niet verhard is ;-)

vader Jakob op 04-02-2017 12:23

Rebellio op 03-02-2017 09:39

God doet niet aan wedstrijdjes. Hij voert Zijn plan uit. Het is niet op basis van gelijkwaardigheid, en dat klinkt veel mensen slecht in de oren, de gedachte dat er werkelijk een 'Meerdere' is.

God lacht erom (Ps.2)

sonja op 04-02-2017 13:33

@Rebellio; Die kracht waar u het over heeft is -denk ik althans- tweeledig; er is er inderdaad één die niet wil dat mensen de echte ene God leren kennen. Dat is duidelijk. Maar daarnaast is het helaas ook zo dat hij daarin geholpen wordt door mensen omdat mensen wat zij zich niet kunnen voorstellen of wat zij niet willen weten of onderkennen (omdat dit weten zou betekenen dat zij iets moeten doen of veranderen en mensen zijn bang, onzeker, helaas ook gemakzuchtig) 'gewoon' blijven negeren of ontkennen. De mens wil zich al van alle tijden voor de gek laten houden of zichzelf voor de gek houden in de hoop dat alles dan gemakkelijk is en blijft, het 'niet zo'n vaart zal lopen' en zelfs de gedachte dat je door je hoofd in het zand te steken het kwaad kunt afweren.

Wat wij kunnen doen? Blijven benoemen, vasthoudend zijn, moedig zijn. Waarom; anders word je net zo, dan ga je ook omdat je geen zin meer hebt in discussie erin mee dan maar niets te zeggen of doen, en ten tweede; zoveel mogelijk mensen toch wakker proberen te schudden. Soms lijkt dat inderdaad onbegonnen werk, maar doorgaan! Er is geen ander alternatief. 

Romeinen 13:11 „Doet dit ook omdat gij de gelegen tijd weet, dat het uur reeds is aangebroken waarop gij uit de slaap dient te ontwaken.” 

1 Thessalonicenzen 5: "U bent allen  kinderen van het licht en kinderen  van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 6  Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar  laten wij waakzaam  en nuchter zijn."

goodmorning op 05-02-2017 00:17

Rebellio, flower, Sonja Vader Jacob en eigenlijk iedereen hier op Xandernieuws..... Het zijn zoveel namen dat ik gewoon ver terug moet scrollen om hier geen spelfouten in te maken. Goedemorgen zeg ik dan., alleen dit is al een hele klus☺

Al deze namen staan in het boek des levens. Daar kom je niet zomaar in, daar moet je wel wat voor doen! Gisteren en ook nu weer al uw berichten gelezen. Brainstormen en gedachten over wat Rebellio schrijft, het antwoord wordt door bovengenoemde al grotendeels gegeven. Maar ondanks dat kan ik mij voorstellen van het waarom God iemands hart verhard! Waarom buigt hij deze persoon niet de andere kant op zodat hij welgevallig wordt of was geweest. 

Volgens mij is de" wil" die wij als mensen hebben mogen ontvangen de grootste spelregel. De Schepper heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Hij wil met u communiseren op gelijkwaardig niveau. Henoch wandelde met God, Noach bouwde een schip op het droge en duurde 120 jaren. De maten van dit schip worden gezien als in... lxbxh...als best zeewaardig. God wilde in die tijd al een relatie met de mens. Als hij een hart verharde, dan was deze persoon niet voor rede vatbaar en volgde puur zijn eigen wil. Hoe God hier dus mee omgaat is voor ons als mens niet echt te bevatten., Paulus uit de bijbel joeg ook totaal iets anders na, totdat hij aangeraakt werd door De Heer. Dus God werkt ook ten goede, hij kent dus ieder hart.

En wat is wijsheid, jullie kennen Salomo....jullie kennen de woede van de heer om zijn zonde. Je zal bijna kunnen denken van wist God dit vooraf. God weet alles laat daar geen twijfel over zijn, hij gaat alleen heel ver mee zodra ons hart verhardt!!! 

Maar Jezus wil duidelijk een relatie met een ieder die zijn naam aanroept. Ik heb nog geen boek kunnen vinden, die de bijbel overtreft 

Wat een waarheid staat hierin....

Groet aan allen...

grrrr001 op 06-02-2017 14:51

bijbel King James oudere versie niet de nieuwe aangepaste  versie matheus 24:30  spreekt voor het joodse volk.

Diegene die niet in Jezus Christus geloven zullen verloren gaan,  je kan enkel tot God de vader komen als door het geloof in Jezus Christus.Is de enige weg, er is geen andere weg dus blijf niet langer star vast houden tegen de wil van God de vader.

Het zou erg zijn indien iemand het koninkrijk zou missen door het niet weten van deze belangrijke boodschap.Jesus told the prophets, "let no man decieve you!"

Esther op 06-02-2017 15:26

Hallo allemaal...

Goodmorning... mooi, geweldig antwoord geef je, naar aanleiding over de vraag van Rebellio. Alle antwoorden zijn trouwens goed en Bijbels.

Ik geloof zelf ook wel, dat God zoveel meer ziet als dat wij ook beseffen. Alle gedachten, gevoelens, berederingen van alle mensen liggen open en bloot voor Hem. Er is niets verborgen... Hij ziet waar geloof is, of waar helemaal géén geloof zit. Of helemaal niet kan groeien.

Bijzonder ook... geloof is ook één van de vruchten van de Geest.

Heel duidelijk wat je ook schrijft, 'Hoe God hier dus mee omgaat is voor ons als mens niet echt te bevatten'.  Ik denk ook zeker dat wij mensen graag alles willen beredeneren naar ons menselijke verstand... en dat is juist onmogelijk.

Dan moet ik ook denken aan de farao, met die tien plagen... dan lees je ook, "God verharde zijn hart"... omdat God al lang zag dat deze farao ook écht niet wilde. Dan kom je weer uit met de menselijke wil.

Ooit las ik ook de lezing van Spurgeon... daar haalde hij het ook al aan. Indrukwekkend, vond ik hoor.

God de Vader en Jezus Christus willen een echte levende relatie met de mens. Net zo als al die geweldige voorbeelden uit de Bijbel. Laten we dankbaar zijn... dat wij en velen met ons die levende woorden die in de Bijbel staan, met de kracht van God steeds meer mogen leren begrijpen. In Deuterenomium staat ook: "De geopenbaarde dingen zijn voor de mens, de ongeopenbaarde dingen zijn voor God".   Wat zijn dat een ware woorden.

Hier de lezing van Spurgeon, voor wie dat leuk vinden om te lezen: http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/spurgeon-mat2532.html   De schapen en de bokken, de laatste scheiding.

Lieve groeten aan allen, Esther.

Rebellio op 06-02-2017 15:41

@Esther en alle voorgaande ook eigenlijk, bedankt voor jullie bijdrage. Zeer leerzaam!

goodmorning op 06-02-2017 21:27

Dankjewel Esther.

Mooi omschreven de lezing van Spurgeon, maar slaat gelijk als een hamer op de kop. De schapen van de bokken scheiden, geen andere keuze! Rechts of links!

Als je hier over nadenkt word je stil, speelt een aardige film af van mijn eigen leven., waar echt hele grote stukken uitgeknipt moeten worden. Anders ga ik dit echt niet redden. Blijft gelukkig een klein stukje film over en waar ik niet eens zelf opsta. Bid voor mijn dierbare dat zij bij de Heer mogen komen.

Groet 

Rebellio op 08-02-2017 09:30

Door bidden, protesteren, te verstrekken en te verkondigen, helpen individuen en kerken om godsdienstvrijheid te verwezenlijken. Hier is een site waar we kunnen protesteren tegen het arresteren van drie Christenen in Soedan. Dominee Hassan, de heer Jašek, een Tsjechische humanitaire werknemer en mijnheer Abdumawla, een Soedanese activist, zijn alle veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor het helpen van een jonge man in nood. Gewoon even invullen en dat was het al! http://e-activist.com/ea-action/action?ea.client.id=88&ea.campaign.id=63683&utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=Sudan+post+verdict+action+06/02/17&utm_content=Sudan+post+verdict+action+non-UK+audience+06/02/17&ea.url.id=846164

Luuk op 08-02-2017 09:32
Wardje op 08-02-2017 14:45

Ik kan niet oordelen over de rituelen 'waarmee de superbowl gevuld is', maar de woorden die hij bij die gelegenheid volgens bijgaande link heeft gesproken hebben hun waarde . Pius XII heeft wel in dezelfde zin gesproken .

http://www.katholiekforum.net/2017/02/06/paus-neemt-videoboodschap-op-voor-super-bowl-toeschouwers/

Wardje op 08-02-2017 15:56

Mark S., dank voor je reactie . Om te antwoorden over uitingen zoals die van Vlokje: afgezien van de onwaarheid die ze bevatten vormen ze door hun vaak heiligschennend karakter een bedreiging die zich in  de eerste plaats tot henzelf , maar ook veel verder uitstrekt . Ook al zouden ze die uitingen geheel te goeder trouw doen . Bijgaande link geeft een verwijzing naar Catechismus vdKK  1756 : blasfemie altijd een doodzonde (objectief, dus afgezien van de houding van de pleger , geschiedt daar een feit dat tegen de Goddelijke orde ingaat) .Ik kwam op die verwijzing omdat - dit behoort niet tot de eigenlijke geloofsschat die men moet aannemen natuurlijk - de engel van Portugal in 1916 in die zin had gesproken en ik die woorden nog eens wilde nagaan.http://www.hprweb.com/2017/01/fatima-and-the-signs-of-the-times-needs-a-closer-look/Catechismus vdKKerk, trefwoordenlijst:https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=685www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/index/a.htmDe eerste link spreekt over mogelijke roekeloosheid bij het zoeken naar tekenen . Ik vind daarentegen hun verwijzen naar de mogelijkheid van oktober 2017 veel te ver gezocht , (1917 begin van Satans rijk) maar verder is de page interessant.· 

Wardje op 08-02-2017 21:32

Betreft reactie hierboven  08-02-2017 15:56

In bovenstaande staat een link. Deze betreft een trefwoordenregister niet zoals bedoeld van de CKK, maar van de van de de gehele rkdocumentensite .

trefwoordenregister van de CatKathKerk, juiste link:https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=685&doc=1Korte inhoud: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&highlight=Catechismus

http://www.hprweb.com/2017/01/fatima-and-the-signs-of-the-times-needs-a-closer-look/    

Nogmaals: laatste link bevat vergezochte interpretaties over het huidige jaar.

Lynx op 09-02-2017 00:15

Ja Luuk Witney was een paar jaar geleden een offer voor de superbowl.alleen geloven mensen het niet.Omdat ze de bohemien grove niet kennen,en het alziende oog.

vader Jakob op 09-02-2017 12:05

Ik heb me er ooit in verdiept, dat gebruik met rituelen, Superbowl, Bohemian Grove, etc. Het is allemaal niet opbouwend, werd er soms echt niet goed van .  Beter is het om me in het goede te verdiepen, ben ik achter gekomen. Rom.16:19. De bokkenpoot kijkt maar. Mijn Heer is almachtig!!!

Anora op 09-02-2017 17:50

Lynx, Whitney is een triest verhaal, duidelijk iemand die in  t web gevangen zat. Triest, want ze wilde anders. Zo gaat dat in die wereld. Het zijn gebruiksartikelen. Wie een kind heeft dat beroemd wil zijn kan het beter uit het hoofd praten hoewel wij -gelukkig- nog een heerlijk kneuterig landje zijn wat dat betreft. Maar.........ook in een kneuterig land: roem is leeg.

Lynx op 09-02-2017 22:34

Klopt helemaal Anora,het vervult niks.

Vader Jakop mooie humor-bokkepoot-Ha Ha..

vr groet allen.

Luuk op 10-02-2017 10:11

Lynx, er wordt beweerd dat de illuminati al in 1963 de RK-kerk hebben "veroverd" (lees opgekocht) http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3444:alle-wegen-leiden-naar-lucifer-video&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71 Voor Rooms Katholieken is er vanaf toen dus al geen hoop meer ?

Luuk op 10-02-2017 10:39

Wardje, we zijn allemaal op Gods wondere wegen, of wij het nu leuk vinden of niet ! http://eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring14.pdf

Anora op 10-02-2017 17:04

De zonden van de rk zijn al lang bekend, al eeuwen is het smerig. Er is ook veel betrouwbare info over te vinden. Zo nam men het bv beslist niet zo nauw met seksuele reinheid en was er okk in oude tijden juist enorme losbandigheid. De rk heeft vele babymoirden op zn naam staan. Ingemetselde babylijkjez vetuigen daar van. Ook is vastgelegd hoe monniken en priesters vaste bezoekers in kloosters earen alwaar nonnen zich achter gesloten deuren voor hen moesten uitkleden. Met goedkeuring van moeder overste. Sommuige nonnen vonden dit prima. Eeuwen geleden was het gebruikelijk dat dochters op gegeven moment naar kloosters gestuurd werden: ofwel de ouders wilden geen dochters ofwel de dochters waren overgebleven. En zo gingen ze tegen hun zin in naar een klooster, terwijl ze van het leven hadden willen proeven. Maar...daar kregen ze ih klooster nog ruimschoots de gelegenheid voor. Heel droevig voor meisjes die om de juiste reden ih kloister zaten en God wilden dienen: zij werden tegen wil en dank meegesleept in dit sodom en gomorra. Een pornoscenario? Nee de bittere werkelijkheid.

Anora op 10-02-2017 17:05

Sorry voor de vele spelfouten, kijk daar maar even overheen

Anora op 10-02-2017 17:08

Vader jacob 9 feb 12.05, zo met je eens. Ik kwam ook tot die conclusie waarvan ik denk dat ie volkomen correct is. Ik word moe van de (onbewuste) illu-aanbidders die daar veel tijd aan geven😜

Lynx op 10-02-2017 23:56

Luuk goede link-Bedankt onderzoek,en behoud het goede.Als we niet onderzoeken lopen we achter wolven in schaapskleren aan.

vader Jakob op 11-02-2017 09:40

@Lynx, klinkt heel wijs, dat alles onderzoeken enz. Dan moet je er wel bij zeggen dat het noodzaak is om in de Here Jezus Christus te geloven, en de wapenrusting uit Ef.6 te hanteren. Anders loop je mooi als prooi rond voor deze wolven in schaapskleren, en ben je vatbaar voor allerlei onzin.

Maitreya op 11-02-2017 16:47

De zon heeft allerlei namen in verschillende talen, toch gaat het overal om hetzelfde.

Hoopvol op 11-02-2017 18:32

Lynx 23:56.  Helemaal met je eens .... Je geestelijke ogen goed de kost ( Jezus ) geven .... ! !!! 

Anora op 11-02-2017 21:47

Als van drek bekend is dat het drek is,   is onderzoeken in geestelijk opzicht vrij stompzinnig, voegt het niets toe en druist het tegen de bijbelse zaken in. Er valt nl niks goeds aan te behouden.

vlokje op 11-02-2017 22:35

.....waarom twee koppige draak,omdat die twee koppen altijd vechten om eten, ze beconcureren elkaar ondanks ze de zelfde lichaam voeden, daarom moord en doodslag in de commando structuur van satan, zelfs in eigen gelederen of zelfs onder familieleden onder elkaar.

eerste team en twee team tegen elkaar en 1 en dezelfde vereeniging wint altijd,

en  zo kunnen ze tegen elkaar oorlog voeren en toch dezelfde meester dienen, en links om dan wel rechts hun plan door drukken, succes gegarandeerd  :-(

Hoopvol op 11-02-2017 23:58

Weten jullie nog dat El, Scott Ckark introduceerde ! 

Wat zou openbaring 12 met  23 september 2017 te maken kunnen hebben ???

zeer interessant : youtube : september 23, 2017 whats going to happen ( jammer is niet ondertiteld ) 

vader Jakob op 12-02-2017 09:19

@Anora op 11-02-2017 21:47, dat bedoel ik. Voor mezelf heb ik de tijd gehad dat ik zogezegd "alles wilde weten". "Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart" . Pred.1:18

Esther op 12-02-2017 13:27

Goedendag allemaal... oei, het is bitter koud buiten... maar de zon schijnt volop.

Heb even eerst gelezen...

Hoopvol, meidje... Openbaring 12... zijn veel denkbeelden over. Ook de maand september, is heel geliefd om allerlei profetieën op los te laten. Al vele jaren, en elke keer weer.... hebben mensen wel de één of andere visie over september of ook wel october. En al die jaren is er nog nooit is gebeurd, of uitgekomen, in september.

Dan was het die late hersftfeest... of gerstoogst.... dan werdt je vol gestopt met bloedmanen, en hemelse veranderingen...  sterrenstanden en dan is het Openb. 12.... met vele verschillende zogenaamde uitleggingen en elke keer is er wel weer iemand die wel weer de één of andere visie/profetie er op los laat... en allemaal in september. Vele mensen worden bang... heb het al verschillende malen meegemaakt.

Dat kan nooit goed zijn... maar, dat is mijn mening hoor. God de Vader wil maar één ding... dat wij gericht zijn op Zijn Zoon, Jezus.

Ik geloof niet in al die losgeslagen toekomst profetieën.... dat komt natuurlijk ook omdat ik veel visie's en zogenaamde profetieën niet geloof. Wij worden zó gewaarschuwd... wij moeten echt gaan onderscheiden wat van God af komt... of juist niet.

Ik persoonlijk zie Openb. 12 als dat het al achter ons ligt. Ik zeg niet dat ik het allemaal weet hoor... maar vind wel dat het vreselijk ingewikkeld gemaakt. En elk jaar ligt er weer één of andere visie klaar.

En juist omdat Openb. 12, velen niet helemaal precies weten wat het eigenlijk betekend.

Wat ik wel weet is dat het tweede deel van Openb. 12. uitgekomen is... de strijd en oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen, tegen de draak en zijn engelen. De draak, de oude slang satan is de hemel uitgegooid. En de Heere Jezus zag het gebeuren toen Hij nog op aarde was. Twee keer lezen we het in de evangelieën. Lukas 10 : 18, die andere tekst moet ik nog even opzoeken, want het staat er twee maal in. De Heere ziet dat de duivel er uit gegooid wordt.

Christus Koninkrijk begon... en werd met Zijn sterven en opstanding...voltooid.

Wij lezen ook, ...  wee voor de aarde en zij die daar op wonen, want de duivel is neergeworpen in grote woede. En dan wordt het nageslacht van de vrouw vervolgd. Alle ware gelovigen in Christus... beginnende bij de gelovigen uit Israël als ook de gelovigen uit de volken. Vers 17

Ik zeg niet dat ik het allemaal weet... maar wel dat al jaren veel profetieën los gelaten worden, en allemaal moet er is gebeuren in september.

En er is nog steeds niets gebeurd.... door de jaren heen. Dan zouden we mogen bedenken dat het allemaal valse profetieën zijn. En daar worden we juist zo voor gewaarschuwd.

Wij leven in de tijd van het beest, die de hele wereld probeerd te misleiden. Of zoals zelfs de Heere Jezus zegt...men probeerd zelfs de uitverkorenen te misleiden.

Laten we stevig vasthouden aan Hem die ons gekocht heeft met Zijn kostbare bloed. Hij houd ons eerst vast... héél stevig. Jezus wil dat wij alleen gericht zijn op Hem, op Hem alleen... zodat wij met Hem, iets kunnen bijdrage in het Koninkrijk van God. Totdat Hij komt...

Fijne dag allemaal... en liefs van mij, Esther.

El op 12-02-2017 19:58

Hoopvol je mag gerust mijn e-mailadres opvragen bij Xander ,als je daar behoefte aan hebt, Groetjes 👍

Anora op 12-02-2017 20:39

Openb 12, ik heb het zelf ook nooit anders gelezen @ester ben ervan overtuigd. En toen ging het los.

@vader jacob, ja verstandig. Soms is het een drogreden: onderzoek alles. Maar hiezo als bekend is wat het is (drek). Moeten we de wegen van satan onderzoeken, nee wel Gods wegen. Om op het rechte pad te lopen en niet een parallel pad. Een parallel pad: ergens zit toch een omweg. Misleidend, want zo zijn duivel's wegen; er zit geen waarheid in. Dus waarom de leugen willen doorgronden.

Esther op 13-02-2017 12:18

Hallo Anora, lieve meid... ja, dat zeg je goed, 'En toen ging het los'. Toen kwam de haat en vervolgingen los, tegen ieder die bij de Heere hoort.

Ach, het gaat mij ook niet zozeer om Opb. 12, maar dat er zoveel verschillende 'profetieën' zijn, die nóóóóóit uitkomen, daar krijg ik soms wel de kriebels van. Ergens zijn het gewoon leugens en valse profetieën. Dan zet ik wel eens eens een tegengeluid neer.

Trouwens, wel mooi duidelijk Anora... wij moeten Gods en Jezus wegen bewandelen... Ook de uitspraak van Paulus, : onderzoek alles, en behoud het goede',   ik geloof ook wel degelijk dat wij alles mogen onderzoeken, alles wat met de Heere te maken heeft... en onderzoeken mét de Heere Jezus.

Vader Jacob, geweldige tekst Prediker 1: 18. Daar zouden we veel van kunnen leren.

Hoopvol, het is niet mijn bedoeling om het filmpje af te kraken. Ik reageerde meer... 'alweer september??... ze hebben allemaal wel iets met die maand... en al die jaren gebeurd er gewoon niets. Er komt niets uit. Elke keer weer, één of andere profetie.

Maar is niet naar jou persoonlijk gericht hoor. Je bent altijd zo gericht op de Heer. En het komt soms over dat je ergens zoekende bent... en dat is niet verkeerd... maar ik kan alleen zeggen, doe het met de Heere Jezus. Dan kom je haast niet meer in het struikgewas van allerlei 'valse' profetieën... zoals ik dat zelf ooit ook heb meegemaakt.

Voor allen, Vaders nabijheid, en lieve groeten van mij, Esther.

sonja op 13-02-2017 22:21

Anora,Flower, Mijn excuses voor mijn late reactie aan jullie! Dank jullie wel voor de mooie, bemoedigende woorden. Ik waardeer het heel erg. Soms gewoon weinig tijd, ben zo druk met de studie (Hebreeuws en klassiek Syrisch is best pittig) en veel pijn en ander 'gedoe' dat ik het soms wel lees, maar dan komt het er niet van te reageren omdat ik daar de tijd voor wil nemen en het goed doen. Maar nu is het al zoveel dagen geleden dat ik dacht; "Toch maar even een kort berichtje." Dan zien jullie in elk geval dat ik het wel gelezen heb.

Verder hoop ik dat jullie het allemaal goed maken en wens ieder veel nabijheid van God toe.

Sonja

sonja op 13-02-2017 22:25

@Tom Hendrix; Dank u wel! Talen idd pittig maar erg mooi. T.z.t. laat ik je weten wanneer mijn onderzoek/scriptie klaar is. 

Voor nu wens ik u heel veel zegen van God toe. Dank u wel voor je oprechte reactie. Hartelijke groet, Sonja

Hoopvol op 13-02-2017 22:56

Lieve Esther, ooh je weet dat ik helemaal geen problemen heb met wat voor vorm dan ook als tegengeluid. Integendeel : we zijn hier om mekaar op te bouwen en daar hoort soms kritiek bij. 

Ik sta daar helemaal voor open .... Maar Esther ( en anderen ) serieus ... Het is zo jammer dat je geen Engels kunt. Ik zou bijna willen vragen ken je niemand die dit  filmpje of dat van Scott Clark over 23 september 2017 zou kunnen vertalen; want Scott zegt zelf in zijn opening ; dit blaast je hoofd eraf ..zo bijzonder is dit ! 

Op 23 september is er een bepaalde sterren stand . Dit astronomisch teken aan de hemel komt precies overeen met wat omschreven staat in openbaring 12. Ja ongelofelijk, zo'n combinatie van sterren en planeten is nog nooit  gebeurd ( in geen 7000 jaar ). Daarom dat dit zo super bijzonder is. De planeet Jupiter verblijft zelfs 9 maanden in de buik van de maagd ( bepaalde sterrenstand ) en de planeet jupiter wordt als het ware op 23 september geboren ! 

Is dit toeval ? Wil God ons iets duidelijk maken ???

Klopt Esther ik ben altijd Op een bepaalde manier op zoek, , voor mij is de bijbel een grote zoektocht! En ik ben altijd op zoek naar nog meer waarheden. Maar zie dat niet als iemand die elke minuut loopt te speuren. Soms passeren die dingen gewoon mijn padje.  En zoals je zegt ; Jezus is mijn leidsman, want er zijn idd  vele,  vele misleidingen. 

Maar dit is zo bijzonder ...... Zo ontzettend bijzonder.... !  

En Anora en vader jacob natuurlijk helemaal gelijk, maar het is volgens mij wat lynx bedoeld: veel mensen herkennen die drek nog niet of nauwelijks en worden daardoor misleidt. Daarom het advies onderzoek en behoudt het goede ... 

 

El 👍👍heb opgevraagd .... ! 

Groetjes allen 

 

El: wilt u even uw email mailen naar modxnieuws@gmail.com  Het zoeken naar uw email in het beheer is een tijdrovende klus. Mvg. Mod.

Spyfromthesky op 13-02-2017 23:39

Soms word je bedroeft door wat je hoort van andere gelovigen die uit de wat meer traditionele kringen komen. Als een gelovige echt verder opzoek gaat en ergens anders een andere boodschap hoort die hem meer aanspringt en het geloof meer leven voor hem wordt, dan wordt zo iemand in die gemeenschappen door de familie en ook vooral in een dorp erop aangekeken. Een soort van "outcast" geworden.

En nu sorry voor u gereformeerde broeders en zusters van mij. Dat hoort zo niet te zijn. In Christus zijn we allen één of we dat nu willen of niet. Want een ieder beleid dat alleen Jezus is Heer. Ik dacht dit anno 2017 wel voornamelijk voorbij zou zijn, maar in een gesprek van twee weken geleden werd ik eigenlijk bedroefd hoe dit nu nog mogelijk is.

Maar goed, wat ik wilde meedelen is dat velen het boek Openbaringen niet (durven) te lezen en mogelijk dat in bepaalde kerken, kringen of charismatische kringen er eigenlijk nooit tot nauwelijks over gepreekt wordt.

En ja, het kost moeite, maar het is ook de moeite om het te onderzoeken. De Openbaringen van Jezus Christus aan Johannes zegt zoveel en geeft ons inzicht.

WIj leven naar mijn mening in een periode dat we Openbaringen nu ook kunnen begrijpen. In de bestemde tijd staat er ergens in het oude testatment. Ik kom daarop terug.

Er is ook een Openaringen in het oude testament. Hoedan zul je je afvragen? Nu dan, dat is het boek Daniël. Wie dit niet alleen leest als echte geschiedenis of als een spannend boek, maar geestelijk zich verdiept en studie doet, die ontdekt dat dit het sleutelboek ik waar de vergezichten van het verleden, heden ( de tijd van Daniël) en de toekomst, zie dus voor al Openbaringen voorzegt worden.

Het ook Mattheus, lees van hoofdstuk 22 t/m zeker 27 (is een kleinere context) dat bepalend is, voor zowel Daniël als ook Openbaringen!

Jezus zelf vond het erg belangrijk om Daniël aan te halen.

 

Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door  de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –

Dit staat in Mattheus 24: 15.

In Daniël wordt het raamwerk geschetst dat vasststaat en zal uitkomen. Denk aan de 69 en 70 jaarweken en dat Jezus al gekomen was op de 69 jaar week. Nu is die 69e jaarweek opgebouwd uit 62 + 7 jaarweken.

En die laatste jaarweek? Jezus haalde die aan in Matheus als het ware profetisch. Want Jezus zal geweten hebben dat die jaarweek op een ander moment zou zijn. Het tijdstip enerzijds verborgen, maar aan de andere kant had Jezus wel de kennis dat die laatste jaarweek er niet meteen op zou volgen.

Nadat Jezus was opgestaan, toen bleek dat het huis van Israël niet massaal Jezus wilde aannemen en daarom is in die ene jaarweek de periode van de genadetijd erin opgenomen. Dat geheimenis was al bij God bekend en Paulus legt dit ook verder uit.

Die laatste jaarweek, de 70e jaarweek. Die verwachten wij. Die laatste jaarweek van 7 jaar. Tijden, tijd en een halve tijd. enz. zowel in Daniël in het tijdsraamwerk bekend gemaakt, zal ook in Openbaringen optreden.

Openbaringen: Het is een onthulling over “wat spoedig moet geschieden.

In de Bijbel staat 3,5 over het algemeen voor verdrukking. Wat nu met deze ernstige profetie? Hoe laat zijn we op Gods kalender? Wie de profetie als drijfsveer heeft, die heeft ook dan alleen om het verlorenen te waarschuwen.

 

Spyfromthesky

Lynx op 14-02-2017 00:18

Hoopvol die tekenen gaf de Here Jezus ook aan,denk er wel aan dat er sluipend gif is,en dat we de tekenen niet meer zien.Denk daarbij aan de olie in de lamp.Olie de Heilige Geest maak ons atent op wat er komen gaat,de andere 5 meisjes hadden vergeten om olie bij te vullen.

Als mensen me vragen,bestaat God?-En waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?

Kan ik ze wijzen op de bilderbergers,mindcontrol,en de illuminatie,en anders druip ik af,want ik heb geen antwoord.Een voorbeeld,een man vertelde mij,ik heb geestelijk inzicht.Vroeg hem wanneer de Here Jezus gekruisigd was,weet ik niet was het antwoord-ja dan ga je af als een gieter,als je wil getuigen van onze Heer-De Opgestane.

 

vr groet allen.

Hoopvol op 14-02-2017 00:18

Oh spyfromthesky .... Bedankt voor je prachtige uitleg .... Je omschrijft precies hoe ik het ervaar, voel en verlang : je zegt 

Openbaringen: Het is een onthulling over “wat spoedig moet geschieden.

In de Bijbel staat 3,5 over het algemeen voor verdrukking. Wat nu met deze ernstige profetie? Hoe laat zijn we op Gods kalender? Wie de profetie als drijfsveer heeft, die heeft ook dan alleen om het verlorenen te waarschuwen.

dit is mijn drijfsveer..... !!! ( dank je voor je bijzondere bijdrage 😘 ) 
 
 
voor degene die interesse hebben : deze lieve gast verteld en legt openbaring 12 nog eens mooi uit : 
youtube : 
923 - The  "Sign " on 23 September 2017 - - urgent  ( jammer weer in het Engels ) 
 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl