Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Even wat anders... (Praatcafé 102)

Reacties

wardje op 13-06-2018 23:56

@Maatwerk re/ Tommy Robinson.  Op 27 mei is op XN aan hem uitgebreid aandacht besteed.  Zie http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Britse-linksdictatuur-een-feit-Journalist-gevangen-gezet-vanwege-verslag-over-moslim-pedo-verkrachtingsbendes  Overigens: Tommy Robinson is een pseudoniem

Maatwerk op 14-06-2018 00:28

klopt helemaal had ik gemist. er is wel weer nieuws oa onze geert was in engeland

https://www.youtube.com/watch?v=kQcEdBXFxYc

 

https://www.youtube.com/watch?v=YbbTl_yHDzE

 

bedankt in ieder geval

wardje op 15-06-2018 21:48

TRobinson-adres : René van Zalk heeft op een andere page het adres gezet van de gevangenis waarin Tommy Robinson is gedetineerd. Dit is:

HM Prison. AddressBawtry Rd, Hatfield Woodhouse, Hatfield, Doncaster DN7 6BW, UK, United Kingdom.

wardje op 15-06-2018 22:41

Groeten. Mark S. 14-6, 00:30  onder 'migrantencrisis'. Hartelijk dank voor de link die u gaf:  https://www.youtube.com/watch?v=PX581PQJSxI(Jezus en maria in hun eigen woorden; dit onderwerp komt niet aan de orde  in deze episode 1, hoe te groeten door Brother Rachid). Bro. Rachid is een beetje langzaam maar wel relaxed .   Bekeerde moslims* zijn niet dik gezaaid op het net en ik ben blij met deze aanvulling.   Je schrijft:       Dit is waar , al geef je maar  maar twee bewijzen uit de hadith.  Hetzelfde zou ook aan te tonen zjin uit de Koran zelf.   In mijn buurt (overwegend bewoond door mohammedanen) houdt de meerderheid zich niet aan deze regel.   Er zijn er wel die jarenlang hardnekkig zelfs weigeren terug te groeten , dat is dus nog een graadje erger dan niet als eerste groeten zoals de hadith voorschrijft.  Je vervolgt: < De islam is niet verenigbaar met onze Christelijke identiteit en hoort hier daarom niet thuis.>    De meeste mensen zullen van mening verschillen met  oud-minster Donner indertijd, die dacht dat de bakens verzet zouden moeten worden als de meerderheid  hier moslim zou zijn, en dat dat demokratisch zou zijn . De door U geciteerde zin kan je op meer manieren interpreteren.  De zin zou waar zijn als de  de dragers van dit geloof, met dwang bijvoorbeeld het volgende zouden invoeren  :  de ongelijkheden van moslim-niet moslim, man en vrouw,  vrije en slaaf .  Of voorzover ze dat invoeren of propageren . Maar de zin < De islam is niet verenigbaar met onze Christelijke identiteit en hoort hier daarom niet thuis.>  zónder deze beperking, is , als uitgansgspunt voor beleid zonder meer, strijdig met de vrijheid van godsdienst , dus strijdig met de niet inmenging van een staat in de godsdienst van de burgers, voorzover deze op grond van de godsdienst niet de rechtsorde schenden.   Het zou tot een interessante discussie voeren wie dan wel bepaalt wat de ware rechtsorde is.  Ik ben geen aanhanger van Rousseau-aanse leer van volksouvereiniteit.  Min of meer op grond van die leer werd in Nederland gelegitimeerd dat  voor grote groepen het recht op leven is onderuitgehaald.    ---  

*Nabil, de studievriend van DavidWood bv.  en een voormalig imam, met een indrukwekkende bekeringsgeschiedenis Mario Joseph uit Kerala David Wood: https://www.youtube.com/watch?v=ERou_Q5l9Gw

Mark S. op 16-06-2018 00:53

Groeten. Wardje 15-6, 22:41. Broeder Rachid behandelt de begroetingen volgens de woorden van Jezus en Mohammed en niet zoals u schrijft Jezus en Maria.

Het gaat erom dat er een groot verschil is tussen de Bijbel en de Koran, de woorden van Jezus en Mohammed in de manier hoe je met anders denkenden omgaat, ook in de begroetingen en het gedrag op straat naar passanten. De Koran gaat uit van Vernedering, de Bijbel gaat uit van Liefde voor elke mens. Het is maar een voorbeeld. Maar ik denk dat je dit veel breder kan trekken en in het algemeen wel kan zeggen dat de Koran uitgaat van Vernedering voor andersdenkenden terwijl de Bijbel ons de Naastenliefde leert voor alle mensen.

Het is daarom dat ik zeg dat de Islam niet in Europa thuishoort omdat ze in strijd is met de Christelijke Naastenliefde. De religie van de haat hoort niet in een werelddeel thuis dat is gebaseert op Christelijke naastenliefde.

Als dit standpunt in strijd is met de grondwet dan dient men dit als een stip op de horizon op te vatten. De grondwet staat dan in de weg. Klinkt mooi hoor die grondwet maar bedenk wel dat die is geschreven in een tijd dat er nog helemaal geen Islam in Nederland was. Er was toen alleen maar Christendom in Europa. Er is toen helemaal geen rekening gehouden met het geval dat er ooit een keer een religie zou komen die op onverdraagzaamheid, haat en vernedering gebaseerd is. Wat mij betreft is dus de grondwet achterhaald. Niet alle religies zijn gelijk en ook niet gelijkwaardig. De Islam is niet gelijkwaardig aan het Christendom, maar grotendeels in strijd ermee.

Ik weet dat er juridische obstakels zijn, maar die zijn op historische gronden gebaseerd en nu onhoudbaar geworden. U hebt het over het schenden van de rechtsorde met mijn stelling. maar het laten voortwoekeren van de Islam komt eveneens tot schending van de rechtsorde. Als we niets doen worden we vanzelf onder de voet gelopen door de Islam. Kijk naar hoe Christenen in moslimlanden worden behandeld. Is dat wel in overeenstemming met onze grondwet? Nee!

Nieuw Begin op 16-06-2018 10:20

PVV Cartoonwedstrijd!

(Hier de tekst van de PVV nieuwsbrief over de Mohammed cartoon wedstrijd te houden later dit jaar in het beveiligde deel van het parlementsgebouw waar de PVV zetelt. De NCTV heeft officieel toestemming gegeven! Laat ons hoogste goed, de vrijheid , ook van meningsuiting,  zegevieren over de correctheidswaanzin van lieden die al decennia verraad plegen aan Nederlandsgedachten- en cultuurgoed gebaseerd op een Joods-Christelijke identiteit  ten gunste van middeleeuwse praktijken van lieden die het verschil tussen hun linker en rechterhand niet eens weten en anderen willen dwingen zich te onderwerpen aan de meest krankjoreme leefregels ( denkt u aan de partij DENK en soortgelijke Erdogan knuffelaars)

De PVV brief:

 

Vertaling van het eerder door Geert Wilders gepubliceerde artikel op de website Breitbart London – Klik hier- geen hyperlink, zie siteregels en auteursrechten. Plaats de gehele url Mod. voor het originele artikel.

Later dit jaar wordt het Nederlandse parlement het toneel van een uniek en historisch evenement. In het beveiligde deel van mijn partij, de Partij voor de Vrijheid (PVV), in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag, organiseren wij een internationale Mohammed cartoon wedstrijd.

De precieze datum van de wedstrijd moet nog bepaald worden, maar de Amerikaanse cartoonist Bosch Fawstin, winnaar van een soortgelijke wedstrijd in het Texaanse Garland in mei 2015, heeft toegezegd naar Nederland te komen om als jurylid op te treden. Alle nationaliteiten kunnen zich inschrijven voor de wedstrijd. Iedereen die een cartoon van Mohammed wil maken, kan zijn werk sturen naar muhammadcartoons@pvv.nl.

De wedstrijd is niet bedoeld om te provoceren of te beledigen. We organiseren het omdat de vrijheid van meningsuiting de belangrijkste vrijheid is die we hebben. Vandaag de dag wordt deze vrijheid van twee kanten aangevallen. Zowel de islam als onze eigen Westerse politieke elites proberen het te beperken. Ze proberen ons allebei de mond te snoeren.

De islam verbiedt elke vorm van islamkritiek. Ze verbiedt ook om haar stichter Mohammed af te beelden. We mogen in het Westen echter geen ideologische beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting accepteren. Vrijheid van meningsuiting is de belangrijkste vrijheid die we hebben. Het is onze plicht om die vrijheid te gebruiken waar en wanneer we maar kunnen. Het feit dat de islam zich "beledigd" voelt door kritiek, mag niet leiden tot censuur.

 Mohammed Cartoon, Bosch Fawstin, 2015

Het echte probleem is overigens niet dat de islam zich zo gemakkelijk beledigd voelt, het echte probleem is dat de islam iedereen wil vermoorden door wie zij zich beledigd of bekritiseerd voelt. Dat is de reden waarom in 2004 de Nederlandse filmmaker Theo van Gogh werd vermoord. Dat is de reden waarom cartoonisten werden aangevallen. Dat is ook de reden waarom mensen, zoals ik, al jaren gedwongen zijn om ondergedoken te leven vanwege de doodsbedreigingen vanuit de islam. Dat is ook de reden waarom de Britse islamcriticus Tommy Robinson ernstig in gevaar is.

Ondanks de gruweldaden mogen we ons niet het zwijgen op laten leggen vanwege angst. De Amerikaanse vader des vaderlands Benjamin Franklin zei: "Degenen die de vrijheid opgeven om veiligheid te verkrijgen, verdienen geen van beide en zullen beide verliezen." Hoe meer onze vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd, hoe meer we er gebruik van moeten maken, dat is belangrijk. We moeten de islam laten zien dat de vrijheidslievende mensen in het Westen nooit zullen buigen voor bedreigingen en nooit hun vrijheid van meningsuiting zullen inperken.

Ons tweede probleem is dat de Westerse politieke elites de islam willen faciliteren door de islamcritici de mond te snoeren. Dat is de ware reden waarom de Britse autoriteiten Tommy Robinson zo snel opsloten nadat hij verslag had uitgebracht over een rechtszaak tegen voornamelijk islamitische kinderverkrachters. Dat is ook de reden waarom ik al twee keer in mijn eigen land voor de rechtbank ben gesleept. Dat is de reden waarom zogenaamde "hate speech"-wetten – wetten die worden gebruikt tegen islamcritici – overal in het Westen worden ingevoerd, met uitzondering van de Verenigde Staten met hun grondwettelijk gewaarborgde eerste amendement.

De islam wil ons de mond snoeren, onze leiders buigen voor de islam. Daarom is het voor ons tijd om een lijn te trekken. Door te spreken of cartoons te maken, drukken we onze vrijheid van meningsuiting uit. Die vrijheid, die we ooit als een natuurlijk element van ons bestaan beschouwden, ons geboorterecht, is nu iets waar we opnieuw voor moeten strijden. We doen dit op een volstrekt niet-gewelddadige manier. We doen het, niet met het zwaard, maar met de pen, inclusief de tekenpen van de cartoonist.

Eerder deze week gaf de NCTV het groene licht om de Mohammed cartoonwedstrijd in onze parlementaire kantoren te organiseren. We beginnen nu met de voorbereiding ervan. Het tekenen van Mohammed is een daad van bevrijding, een eerbetoon aan de vrijheid.

De Partij voor de Vrijheid (PVV) is de op een na grootste partij in Nederland. Ze richt zich op het verbeteren van het leven van de Nederlanders. We staan voor economische welvaart, lagere belastingen, betere gezondheidszorg, fatsoenlijke pensioenen. Maar we beseffen ook dat vrijheid altijd het meest waardevolle bezit van de Nederlanders is geweest. De vrijheid van meningsuiting is altijd ons handelsmerk geweest. Ze heeft Nederland groot gemaakt. Maar ze is de afgelopen decennia door de politieke correctheid ondermijnd. De PVV wil deze vrijheid in haar oude glorie herstellen. En daarom eren wij haar met een Mohammed cartoonwedstrijd.

Geert Wilders is lid van de Tweede Kamer en leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV), de op een na grootste partij en de grootste oppositiepartij van Nederland.

wardje op 16-06-2018 19:55

wat meer info over oa cartoonwedstrijd PVV op  http://www.breitbart.com/london/2018/06/14/geert-wilders-for-breitbart-muhammad-is-coming-to-the-dutch-parliament/          http://www.breitbart.com/london/2015/06/19/transcript-the-breitbart-geert-wilders-interview/

Wardje op 17-06-2018 00:55

Mark S.  "Het is daarom dat ik zeg dat de Islam niet in Europa thuishoort omdat ze in strijd is met de Christelijke Naastenliefde. De religie van de haat hoort niet in een werelddeel thuis dat is gebaseert op Christelijke naastenliefde."   Ik heb ooit met een theologiestudent van de Servische Orthodoxe Kerk een gesprek gehad of de naastenliefde een typisch christelijke kwaliteit heeft, of liever gezegd of de chriteljke naastenliefde zich onderscheidt van de algemene solidariteit  tegenover anderen dan (in rangorde afdalend)  echtgenoten, kinderen cq ouders, andere familieleden,  vrienden, leerlingen cq leraren, bestuurders cq bestuurden etc. 

Dus is  naastenliefde hetzelfde als algemene solidariteit jegens willekeurigen met wie we te maken krijgen (bv moslims op straat) en voor  we niet door een speciale band  gemakkelijk liefde opvatten.  Moeilijke vraag , wij kwamen er niet uit .  Uw formulering wijst al in een bepaling richting:  christelijke naastenliefde .  Het definitieve antwoord is me duidelijk geworden door Dietrich von Hildebrand die heel beslist en onomwonden zegt dat dat verschil er heel duidelijk is en hij legt ook uit waarom en waarin.  Het voert te ver daar verder op in te gaan nu.   ---      Je zegt lapidair :  [Europa] is gebaseerd op naastenliefde.   Ik vind dat té kort.    Europa is Europa geworden door het christendom. Daarvan en van alle christendom is naastenliefde een essentieel kenmerk.  Essentieel van de christelijke houding is vrije aanneming van het geloof, cq vrije toetreding tot een kerk .   Gevolg van uw formule zou zijn dat  een theorie die dan wel geen haat predikt, maar die in theorie en praktijk meedogenloos is ten opzichte van naasten, het neo-liberalisme , dan ook niet "in Europa thuishoort." Ik zeg niet dat u tot hen behoort,  maar degenen die hier wonende moslims willen verbannen, zouden even goed neo-liberalen de deur moeten wijzen overeenkomstig de regel  "Het is daarom dat ik zeg dat de Islam niet in Europa thuishoort omdat ze in strijd is met de Christelijke Naastenliefde. De religie van de haat hoort niet in een werelddeel thuis dat is gebaseert op Christelijke naastenliefde."           

wardje op 17-06-2018 01:33

Mark S.   Overigens:  grondwet is voor mij geen evangelie.   Grondwet maakt abortus en euthanasie niet onmogelijk.  Beschermt dus niet het primaire, het allereerste grondrecht, dat op leven, dat is nog van iets andere orde dan stemrecht of zo. Ons recht gaat daarmee in tegen het natuurrecht.    Er zijn niet-gelovigen die het daar mee eens zijn .   Anderen (onder wie een meerderheid van wel-gelovigen) vinden zo'n standpunt dwang en het doet hen denken aan de Islam.*   Mijn punt is:wij moeten elkaar in de samenleving zien te vinden op een gemeenschappelijke basis van natuurrecht.    Evangelie vraagt vrije instemming,  met Recht of de achterliggende principes ligt het anders.  De samenleving kan niet zonder.  Monogamie  zie ik als zo'n onveranderlijk principe eigen aan de mensheid daar waarzij niet is bedorven. Ik kom je tegemoet:  dit is boven komen drijven door het christendom (en mn door de bekende ev.uitspraak hierover).    ---   

  *Die overigens op dit punt niet rigide is, mede omdat ze aanneemt dat de ziel pas wordt ingeschapen op de 40e cq 80e dag (m en v); abortuscijfers waren enige tijd geleden de hoogste onder moslim-migranten; dit zal wel mede gekomen zijn door voorlichting van maatschappelijk werk e.d..   

Mark S. op 18-06-2018 00:40

Beste Wardje op 17-06, 00:55 Ik behoor inderdaad niet tot de neo-liberale stroming maar u moet eerst toelichten waarom het neo-liberalisme in theorie en praktijk medogenloos is. Misschien doelt u op abortus en euthanasie. Dan geef ik u gelijk. Laat me duidelijk zijn, als Christen ben ik fel tegenstander van abortus en euthanasie.

Dat gezegd hebbende denk ik dat er wel een paar verschillen zijn tussen islam en neo-liberalisme. Islam is een godsdienst, neo-liberalisme niet. Broeder Rachid heeft in zijn filmpje al aangetoond dat de bedoeling van Islam is om andersdenkenden te Vernederen. Ik denk dat je dat van het neo-liberalisme niet kan zeggen. Hun doel is niet om andersdenkenden te vernederen. De dingen die zij fout doen (abortus, euth.) is meer onwetendheid aangezien zij niet in God geloven.

Ik weet ook niet van gevallen dat er terroristische aanslagen worden gepleegd door aanhangers van het neo-lib. Kortom, ik vind wel dat er een gradatie verschil is in slechtheid en kwaadwillendheid naar andersdenkenden toe, tussen islam en het neo-lib. Daarom vind ik dat de Islam niet in Europa thuishoort.  Dat wisten de vroegere Christenen toch beter, denk aan de Slag bij Lepanto, 1572, tussen moslims en christenen. De christenen hebben toen onder aanvoering van de paus de moslims eruit gegooid. Goed gedaan!!! Er werd eerst gebeden en toen werd de slag gewonnen.

Ik weet ook wel dat er een heel spectrum is van godsdiensten en politieke ideologien die in meer of mindere mate in strijd zijn met het Christendom. Maar van Christenen wordt ook gevraagd tolerant te zijn. Een deel van het spectrum zullen we moeten tolereren. Ik vind ten slotte dat de islam zichzelf diskwalificeert omdat zij Uitsluiting en Vernedering tot doelstelling hebben. En vandaar dat er christenen in moslimlanden worden gekruisigd en vermoord en vernederd. Dat moet je hier niet hebben.

Tot slot, u had het over monogamie. Moslims doen niet monogamie maar aan polygamie! Monogamie is een (geloofs)keuze. Een christelijke verworvenheid. Door een lange christelijke traditie in de wet verankerd.

Nieuw Begin op 18-06-2018 13:24

Energietransitie ( cartoon):

https://uploads.gscdn.nl/uploads/56401b217d_Groen-Linkse_Heilstaat_1500.jpg

De rauwe waarheid over groen links!

wardje op 18-06-2018 13:28

Opstand t. Merkel. Vandaag spant het erom in Duitsland maar de CSU is vastbesloten. Het gaat tegen Angela Merkel. Maar het is een "Sachfrage", het is  niet te doen of het is niet gericht tegen tegen personen.  Markus Söder: - Niemand kan de praktijk begrijpen dat een zich-vluchteling-noemende, die al via de procedures is afgewezen, opnieuw wordt toegelaten , of ook iemand die al in een ander land asiel heeft aangevraagd. Dat is alleen nog maar geldend recht.  Drie jaar wachten we al op Europese oplossingen, niemand kan ons kwalijk nemen dat we nu maatregelen nemen die allang in andere landen gelden.  Of dat we een politiek gaan volgen die van de Europese afwijkt.  Geen halve maatregelen meer nu.    Verhouding Bundespolizei en de Beierse grenspolitie (douane lijkt in Duitsland meer op militaire leest geschoeid), kan later in overleg worden geregeld.Vandaag gaat het om een fundamentele, een principebeslissing. Dingen moeten niet alleen per geval worden geregeld , mer er moet nu met beslistheid ook inhoudeljik orde op zaken worden gesteld.          https://www.pscp.tv/w/1LyGBQPZyrnKN  5 minuten ,  via Philosophia Perennis ("Albtraum Merkel") https://philosophia-perennis.com/

wardje op 18-06-2018 13:56

Beieren op eigen koers vandaag. Twee belangrijke zaken zijn in ieder geval nodig op korte termijn te regelen :  terugwijzing aan de grens (van bijv. economische vluchtelingen, w.)  2. opvang en hulp niet meer door middel van  geld maar in natura,  o.a. opdat door geld niet nieuwe stromen moelijk gemaakt worden 

wardje op 18-06-2018 14:51

Merkel.  Alles is met een sisser afgelopen. Veel gespin , geen wol.   "There is no business like show business" waren de laatste woorden van een commentaar op PP    ----   https://philosophia-perennis.com/2018/06/18/setzen-horsti-und-gib-ruhe-merkel-show-seehofer-down/

wardje op 18-06-2018 15:13

Mark S. Dank voor Uw reactie .  Ik ben uitgegaan van uw eigen  regel: ".  "Het is daarom dat ik zeg dat de Islam niet in Europa thuishoort omdat ze in strijd is met de Christelijke Naastenliefde. De religie van de haat hoort niet in een werelddeel thuis dat is gebaseert op Christelijke naastenliefde." die ik daarom aan het begin van mijn reactie heb geplaatst , en ook nog een aan het einde.  Ik heb alleen maar geprobeerd in die regel Islam door neo-liberalisme en kwam zo tot mijn ongerijmde conclusie.  Islam en Neo-liberalisme zijn natuurlijk ongelijksoortig en niet te vergelijken, behalve dat ze allebei als ideologie kunnen worden aangehangen.  Islam als ideologie en  geloof.     Het zou me helpen als U me zou zeggen:    

Kan een individueel Moslim geweigerd worden als burger (Nederlanderschap) of als asielaanvrager , ook al verklaart hijc  

a. niet meer dan één vrouw te trouwen , ook niet in het geheim of volgens een ander rechtsstelselb. bij strijd met de sharia zich , voorzover het burgerlijk en publiek optreden betreft , zich te houden het Nederlandse rechtsstelsel

2. Kunnen aan Mohammedanen die al burgerschap hebben  in een EU-land en die zich aan bovengenoemde voorwaarden willen houden,  beperkingen en andere dwang worden opgelegd?      

Uw regel is niet duidelijk over bovengenoemde dingen.  Ze heeft voor mij een suggererende werking in die richting, maar misschien vergiis ik mij helemaal.     

Ik ben mordicus tegen de Moslimbroederschap, ook tegen de bewegeing van Gülen die een schijn heeft van tolerantie, tegen Diyanet en in het algemeen tegen geldstromen naar Moslimorganisaties in Nederland.

Tom Hendrix op 18-06-2018 15:55

@Wardje: 13.28. uur. Op www.nu.nl, staat een bericht, dat madam Merkel 2 weken heeft gekregen, van de CSU, om alsnog een Europese oplossing te bereiken. Heeft de CSU/ Seehofer toch "slappe knieën", gekregen?

wardje op 18-06-2018 21:23

Tom Hendrix op 18-06-2018 15:55  Ja hij dus,  hij zit  voor de CSU in het kabinet , maar  als ik het goed snap is ook Söder van de CSUfractie  gezwicht  die absoluut een indrukwekkend verhaal leek te hebben. "Vandaag hebben wij het voor het zeggen" heette het.   (audio-film https://www.pscp.tv/w/1LyGBQPZyrnKN    en    https://www.pscp.tv/w/bfdYajE2NDA5NzR8MUx5R0JRUFp5cm5LTroj5p0mcscvzeBmHIU4sH8T-yweA0hNmOXSs91N0oBp  )  /////     "Zit, koest Horsti! (Seehofer)" is een  artikel van Patrizia von Berlin  en "Strijd om asiel, Seehofer wederom voor Merkel op de knieën: alles blijft bij het oude" is een artikel van  David Berger, beide  op PP met waardering van boven de 4.44.  Achtereenvolgens    https://philosophia-perennis.com/2018/06/18/setzen-horsti-und-gib-ruhe-merkel-show-seehofer-down/   en   https://philosophia-perennis.com/2018/06/18/asylstreit-seehofer-erneut-vor-merkel-eingeknickt/

wardje op 18-06-2018 23:04

Tom Hendrix op 18-06-2018 15:55.  Herstel: Markus Söder is sinds maart Min.-President van Beieren en hij wilde dus een eigen toelatingsbeleid aan de grens invoeren

Mark S. op 19-06-2018 01:04

@Wardje, Ik trek een conclusie en die is inderdaad suggestief. Het is inderdaad geen harde regel aangezien ik ook wel weet dat onder de huidige grondwet,wetgeving, politiek klimaat en media-praktijk het absoluut onhaalbaar is wat ik wens. Zie het dus als een wens, eerder zei ik al een stip op horizon, zoiets als, daar zouden we eigenlijk naartoe moeten. Ondanks alle huidige barrierres. Eerlijk gezegd zie ik het er niet van komen in het huidig maatschappelijk klimaat maar ik mag toch eeen afwijkende mening hebben, of niet soms? Ik hoef me toch niet te conformeren aan de opgelegde maatschappelijke consensus t.a.v. de islam in NL/EU?

U stelt 2 vragen en op allebei antwoord ik : Nee, dat is niet mogelijk onder de huidige wetgeving en maatschappelijke en politieke omstandigheden.

Kort gesteld: Als een moslim zich 1. moslim verklaard en 2. verklaard zich aan de Nederlandse wet te houden dan kan die moslim niets geweigerd worden of met dwang gesommeerd worden uit dit land te vertrekken.

Maar er zit wel een tegenstrijdigheid in uw 2 vragen. Het punt is dat er nooit een kritische analyse is gemaakt van de Koran en de Hadith door de huidige generatie politici parlement en andere maatschappelijke krachten zoals de massamedia.

Daaruit zou nl. naar voren komen dat de geweldsoproepen en discriminatiebepalingen in de Koran en Hadith wel in strijd zijn met de Nederlandse wet. Dus een moslim die verklaard een moslim te zijn is, of in strijd met zijn eigen Koran/Hadith, of hij is in strijd met de Nederlandse wet.

Deze tegenstrijdigheid word dus onder de huidige maatschappelijke krachten niet opgemerkt en/of niet erkend waardoor ik moet zeggen dat het antwoord op uw vragen is: Nee, kan niet, tenzij er aan mijn kritiek op de islam gehoor wordt gegeven, of moslims afstand doen van alle gewelds- en sommige discriminatie-bepalingen.

Om het nog ingewikkelder te maken, ik heb al gezegd dat ik het ook niet in alles met de Nederlandse wet en de grondwet eens ben. Ik noemde bv. abortus en euthanasie. Dus soms is er wel een overeenkomst met de islam en het christendom als het gaat om bepaalde wetgeving waar we het beiden niet eens zijn met de wet.

Zolang kritiek op de Nederlandse wet vanuit de islam en het christendom dus maar vreedzaam verloopt is er in feite nooit iets aan de hand. Je kan het niet altijd met iedereen eens zijn en dat hoeft ook niet. De kernbegrippen moeten zijn Vrede en Naastenliefde ook als je het met iets oneens bent.

 

Mark S. op 19-06-2018 01:23

Wardje, deze dame (Farrah Prudence) heeft op youtube ook een interessant kanaal. Zij weet waar zij over praat als het om islam gaat. Zij heeft meer dan 10 jaar in het MO gewoond. Meer over haar vind u in haar persoonlijke beschrijving op haar kanaal.  Ik hoop dat deze filmpjes u meer duidelijkheid geven over wat ik bedoelde.

https://www.youtube.com/watch?v=3dSHIx4y1Fw

Tom Hendrix op 19-06-2018 08:16

@Wardje: 21.23. uur en 23.04. uur. Dank voor uw reactie, Wardje. Het is weer hetzelfde liedje: " veel geblaat en weinig wol". De politiek en/of de mensheid gaan niets meer oplossen, Christus is de enige oplossing in mijn optiek.

vader Jakob op 19-06-2018 15:33

vader Jakob u heeft eertijds duidelijk aangegeven niet meer op de forums van XN te willen posten vanwege het beleid. Indien u hier weer wilt posten vanwacht het beheer een excuus van u en een verzoek om een herkansing. Mod.

wardje op 19-06-2018 16:13

Mark S. 19-6 1:23  

Dank voor uw uitvoerig antwoord, to the point wat betreft mijn vragen.  Ik moet nog kijken naar de door u opgemerkte "tegenstrijdigheid', maar overigens ben ik het geheel eens met uw alinea's 3 tm 6 .   Zij het dat vrijwel niemand , niet alleen van de Nederlandsers , van de spraakmakende gemeente , en van de media, maar ook veel van van de moslims z e l f   en zelfs van een groot deel van de arabisten die strijd tussen (ik zeg maar voor het gemaak even) Nederlandse  wet en  w e z e n   van islam in koran hadith siera en sjarieja goed opmerken. Of althans tot zich door laten dringen .   Niet voor niets heb ik gezegd en herhaal ik : gelukkig zijn de meeste moslims beter dan de islam .  Ik moet nu denken aan iets vreemds:  christelijke fideïsten maken   een onderscheid  tussen enerzijds  geloof en anderzijds gewone werkelijkheid en gewoon weten en wetenschap . Dus bijvoorbeeld de verrijzenis is waar in de geloofswerkelijkheid , maar die is "een heel andere dan de gewone werkelijkheid.  Kom niet aan met de vraag of het graf leeg was na de verrijzenis".     Zo hebben de moslims een raar vermogen (die eenblindheid is)  om al die gekkigheid van Koran en Hadith te geloven als gewone werkelijkheid .  Maar het geweten van veel  moslims houdt daarnaast in meer of mindere mate een onderscheidingsvermogen voor wat echt goed en slecht  is.  Als ze echt doordringen in de boodschap van de Islam komen ze in moeilijkheden natuurlijk.  Een leuke oplossing vond Tarik Fatah :  hij kieperde alle traditie als humbug overboord .  Niemand moet hem iets vertellen . Zeker niet de arabische 'supremacists' . Hij zal zelf wel beslissen hoe de Islam te interpreteren .  Mijn oren klapperden en ik had een paar dagen goeie zin : zulke onafhankelijke durvers , niet dik gezaaid , maar ze waren er dus ook binnen de islam.  Zie Tarik Fatah akistan Canada.   Voorbeeld van een bekering van iemand die al van zijn achtse jaar af een imam-opleiding volgde en later in een Mushid werkte :  https://www.youtube.com/watch?v=WjUXd4qW9mg  

wardje op 19-06-2018 16:26

Tariq Fatah ontmaskert Tariq Ramadan (ooit welgeslarieerde hoogleraar EUR).  Fatah noemt alles op als een erfenis is van 400 jaar koloniaal leven en offeren in de schoot is gevallen, zegt hij is Ramadan "Hier in Canada aangekomen om zeker te stellen dat onze kinderen hier een 5e colonne zullen vormen "   https://www.dailymotion.com/video/xcz9jy   “Welcoming” Tariq Ramadan, the Islamist (2/5) - Tarek Fatah

wardje op 19-06-2018 16:30

Tom Hendrix op 19-06-2018 08:16.   Ik merk: het zit wel goed met de spreekwoorden en uitdrukkingen.  Door de wol geverfd!

wardje op 19-06-2018 17:06

Correctie: Tariq Ramadan ontmaskerd (ooit een buitengewoon goed geslarieerde hoogleraar EUR). Tariq Fatah noemt alles op wat iedere Canadees  als een erfenis is van 400 jaar koloniaal leven en offeren in de schoot is gevallen. "Vervolgens"  zegt hij:  "is Ramadan naar Canada gekomen om zeker te stellen dat onze kinderen hier een 5e colonne zullen vormen "   https://www.dailymotion.com/video/xcz9jy   “Welcoming” Tariq Ramadan, the Islamist (2/5) - Tarek Fatah

Tom Hendrix op 19-06-2018 19:03

@Wardje: 16.30. uur. De ouderwetse lagere school, van 1956 t/m 1963 Wardje.

wardje op 19-06-2018 22:28

Tom Hendrix op 19-06-2018 19:03  Ik teer er ook nog op !

Mark S. op 20-06-2018 01:10

Wardje, ik vind de video die u me doorgaf, het getuigenis van Mario Joseph uit India, de bekeerde moslim imam, geweldig goed. Ik ben het er helemaal mee eens wat die man zei. Wat een spectaculair getuigenis. Dank u wel daarvoor.

U heeft het over het geweten van moslims dat niet goed kan overeenkomen met wat de Koran en Hadith leert. Ach ja, ik hoop dat die gewetens eens naar de Waarheid op zoek zullen gaan.  Deze bekeerde Mario Joseph zal hen daar zeker bij kunnen helpen, zelfs met de Koran erbij. Nogmaals bedankt.

Nieuw Begin op 20-06-2018 09:16

Over eten is bijlangena niet alles al door-en uitgedacht ontdekte ik met een beetje surfen in het NL-ondernemerswereldje bekend als slagers:

gezond en smakelijk:

https://www.koopeenvarken.nl

Wat is er eigenlijk niet te koop in deze wereld? Zou het ver weg maar vaak helaas ook dichtbij  daarom vaak oorlog worden omdat de meningen divergeren?

One Way  is in het land van Trump voor velen gelukkig meer dan een verkeersbord:)

Nieuw Begin op 20-06-2018 10:29

Heeft de aarde koorts?

Nee, de aarde kan geen koorts krijgen.

Lees de column in de Telegraaf van de zeer intelligente Leon de Winter:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2192120/nee-de-aarde-kan-geen-koorts-krijgen

Hij maakt op pure wetenschappelijke gronden terecht pulver van de links en rechts milieu maffia en drammers!

(Lees zeer interressante getallen zoals et gegeven dat ons zonnestelsel met twee miljoen kilometer door de ruimte suist! Zet dat eens af tegen de weerman die de auto en de biefstuk laat staan want hij wil de aarde en de mensheid  redden.)

wardje op 21-06-2018 02:26

Beste Moderator,    vandaag 4 stukjes ingezonden waarvan één dat voor de vierde keer opnieuw werd ingezonden. 

Wardje,  U kunt een email sturen naar modxnieuws@gmail.com Mod.

Nieuw Begin op 23-06-2018 16:14

Artsen zonder grenzen zakt steeds verder af:

https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2018/06/weer-seksschandaal-bij-ngo-medicijnen-ruilen-voor-seks-met-jonge-meisjes-625984/?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=nieuwsbrief&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=early_els_22jun18

Artsen zonder grenzen zit ook diep in de mensensmokkel :

https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2018/06/626064-626064/?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=nieuwsbrief&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=early_els_22jun18

Wat een trieste zaak voor een eens betrouwbare organisatie!

Denkt u er aan de postcode loterij ook maar op te zeggen? Die doneerden 18 miljoen afeglopen jaar aan dit goede doel.

En uiteraard AZG zelf per dirtekt opzeggen! Ze helpen de criminele mensensmokkelaars tegen alle internationale wetgeving in!

Atina op 24-06-2018 22:46

Nieuw Begin op 23-06-2018 16:14

Artsen zonder grenzen is nu dus letterlijk !! Apart eigenlijk dat nederland deze serie nu opnieuw uit brengt http://www.tvgids.tv/tv/the-flying-doctors

Oma op 25-06-2018 01:04

En nu mensen: de media goed in het oog houden: 

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/islam/aanslag-op-moslims-verijdeld-in-frankrijk~a1ab76f6/

Want wát gebeurt hier eigenlijk?

Langzaam worden burgeroorlogen voorbereid...daarvoor dient de 'informele migratietop': de indruk geven aan de europeanen dat die eu bende werkt aan een oplossing voor het vluchtelingenprobleem terwijl ze intussen eigenlijk bedisselen hoe ze het vuur aan de lont gaan steken:  macron of merkel...daarvoor gebruiken ze dan vermomde huurmoordenaars/veiligheidspersoneel of zelfs politie agenten in burger om moslims aan te vallen en zo de schuld te kunnen steken op extreem rechts, voorál de autochtone bevolking en door de lange tenen van gewelddadige moslims zal het vuur in de pan slaan en hebben we oorlog terwijl de politieke aanstokers zich uit de voeten maken.... merkel heeft haar optrekje in paraguay al klaar, naast boef bush....en zal terugkeren als de burgeroorlogen voorbij zijn... 

Dat is volgens mij het monsterlijke scenario waar deze bende eu-oorlogsmisdadigers op zit te broeden om uit te lokken.

Dit eerste artikel is het begin van deze smerige, politieke strategie om verdeeldheid te zaaien, autochtonen die opkomen voor eigen volk (en reeds als racisten en extreem rechts in het verdomhoekje zitten) als zondebok te brandmerken en moslims de kans te geven om hun haat jegens de maatschappij en de autochtone bevolking bot te vieren...fanatieke moslims voor hun politieke kar spannen om de oorlog uit te lokken waarmee de schulden van de eu-landen weggeveegd worden én daarna komt eu met nwo als oplossing.

moslims enerzijds de indruk geven dat zij eindelijk het westen kunnen overheersen en er een kaliefaat stichten, sharia invoeren zodat ze in het aas bijten en oorlog voeren voor de politiek tegen de bevolking in de hoop op de politieke macht en onderwerping van de kuffars en anderzijds werpt de politiek zich dan hypocriet op als 'redder' van de europeanen, ná de puinhoop van een oorlog en als de bevolking wanhopig genoeg is om nwo te slikken.

Laten we dus de manipulerende media extra kritisch volgen want hun plannen worden telkens mondjesmaat en in bedekte bewoordingen bekend gemaakt en dit eerste artikel is daar het begin van...ik voorspel dat er in de volgende weken nog van deze leugenachtige en manipulerende (oorlogs)propaganda gevoerd zal worden om (natuurlijk extreem rechtse) autochtonen en moslims tegen elkaar uit te spelen.

para koranti op 26-06-2018 16:21

Groetjes uit Paramaribo (Suriname). Er zijn hier veel christenen die pro-Israel zijn, sommigen houden zelfs sabbatsdiensten. Helaas is de regering op de hand van de palestijnen, dus ook wij merken de gevolgen (hevige regens en overstromingen in het binnenland) op basis van Genesis 12. Er is hier (nog) geen sprake van antisemitisme, ondanks dat het toenemende aantal moslims.

Ga zo door met deze site, jullie doen goed werk met al die artikelen die niet in de kranten verschijnen. 

Atina op 01-07-2018 18:40

https://www.franklinterhorst.nl/Vrij%20immigratie%20van%20moslims%20in%20ruil%20voor%20olie.htm

Nieuw Begin op 05-07-2018 16:14

Atoombom op NL:

Íf they give me an atomb bomb I remove Holland from the face of te earth before thery can hold a competition of the caricatures...

( als ze mij de atoombom geven zal ik Holland van het aangezicht van de aarde doen verdwijnen voor de karikatuurwedstrijd kunnen houden ( over de profeet moham) 

https://www.geenstijl.nl/5142803/freedom-of-speech-biatches/#comments

Tom Hendrix op 05-07-2018 18:58

@para koranti: 16.21. uur. Respect voor uw reactie.

Hubo op 05-07-2018 21:12

Een tijdje geleden werd hier de suggestie opgeworpen of het westen en de Ukraïne nog een verrassing voor de russen in petto zouden hebben tijdens het wk en er gebeurt natuurlijk altijd wel wat in een maandje,maar nu zouden er weer 2 engelsen vergiftigd zijn met dat novitsjok.Er wordt dan gesuggereerd dat ze zeker een flesje of een potje hebben gevonden en daaraan geroken hebben.Dan moeten ze het uit nieuwsgierigheid echt wel opengemaakt hebben,want volgens deskundigen zouden alle sporen anders in 4 maanden tijd allang verdampt moeten zijn.En dan komt het:De russen moeten daar nu maar eens verantwoording over afleggen.En de russen hebben nu meteen excuses van de engelsen geëist.Ik houd niet van die excuuscultuur,maar dit lijkt me voorlopig wel terecht.Hoe bedenk je het bij elkaar.Ik kan me overigens moeilijk voorstellen,dat het van invloed zal zijn op de wk.

Nieuw Begin op 06-07-2018 13:08

Oud IMF topman: Euro Tragedy

De euro heeft uiteindelijk niets dan ellende opgeleverd en ook geen vrede en welvaart en de regeringsleiders van die dagen wisten het allemaal, de risico's:

https://www.telegraaf.nl/video/2238200/regeringsleiders-wisten-van-risico-s-met-de-euro

Voormalig IMF-topman Ashoka Modi maakt gehakt van de euro in zijn boek ‘Euro Tragedy’. 

Oma op 06-07-2018 16:30

Natuurlijk wisten ze dat, Nieuw Begin, en dat was ook de bedoeling: verarming van de europeanen. Naar verluidt hebben we nog 2 jaar te gaan voor het beter zal gaan maar dat ligt in onze handen, van de europeanen zelf, wíj bepalen onze toekomst zelf door ons tegen de politieke lijkenpikkers te keren die uit zijn op onze genocide, op burgeroorlog door moslims tegen ons op te jutten, om zo de schuldenbergen van de eu-landen uit te vegen en nwo te kunnen installeren met totale machtscontrole. Dat is en was altijd al de planning...daarvoor moet ook cash geld helemaal gebannen worden, digitaal kunnen ze overal aan en iedereen zonder geld zetten.

En de leugenpers werkt naarstig mee: 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180703_03595873

"Twee onbekenden hebben maandagavond in Anderlues, Henegouwen, een jonge moslimvrouw beledigd en haar hoofddoek en bovenkledij uitgetrokken. Vervolgens verminkten ze het lichaam van de 19-jarige vrouw, meldt het parket van Charleroi.

De jonge moslimvrouw liep maandag rond 23 uur in een steegje in Anderlues, een gemeente nabij Charleroi. Twee onbekenden hielden de vrouw tegen, gooiden haar tegen de grond en beledigden haar met racistische uitspraken.Vervolgens trokken de daders haar hoofddoek af en haar bovenkleren uit. Met een scherp voorwerp verminkten ze haar gezicht, benen, buik en romp. Nadien kozen ze het hazenpad in een onbekende richting.        Het ging duidelijk om een racistische daad, zegt het parket."

Tiens.....Onze verkrachte vrouwen krijgen het verwijt dat ze maar geen korte rokjes moeten dragen, moslims accepteren onze klederdracht niet omdat het niet strookt met hún koran, zo lokken de vrouwen zelf de verkrachting uit en zijn zíjzelf, en niet de daders, dus schuldig aan hun verkrachting volgens moslims.

Diezélfde stelling gaat dus niet op voor een moslima die wordt aangevallen door racisten omdat ze een hoofddoek draagt?  Dat ze zich maar aanpast, dan zien racisten niet dat ze moslima is en loopt ze geen gevaar dat haar hoofddoek afgerukt wordt en ze een pak slaag krijgt? 

Dán zijn het opeens wél de 'daders' omdat het racisten (léés: blánke niet-moslims!!) zouden zijn en niet de moslima die de aanval zou uitlokken door haar hoofddoek?  Toch volgens de visie van moslims en linkiewinkies?

De leugenpers insinueert opzettelijk dat het om racisten zou gaan omdat de hoofddoek werd afgetrokken terwijl ze heel waarschijnlijk wél de identiteit van de daders reeds kennen maar verzwijgen?

Zoals ik eerder postte: de strategie van het opzetten van moslims met korte lontjes tegen ons om een oorlog uit te lokken want nog nóóit is er een geval bekend dat de tolerante Vlaming de hoofddoek van een moslima van haar hoofd trekt, laat staan haar verminkt met een més, nog nooit!

Dit waren of moslims voor eerwraak of een georkestreerde aanval door betaalde en gehuurde criminelen om het vuur aan de lont te steken...en er zullen nóg van die voorvallen komen, let maar eens op!

Merk ook de toon van het artikel op: er is sprake van een 'jonge moslimvrouw' alsof dat van enige relevantie is bij een brutale overval? Natuurlijk wél als je wil benadrukken dat de daders vást wel racisten van eigen volk moeten zijn?

Wálgelijk en doorzichtig!

Dewevoga op 08-07-2018 15:14

@oma

en over een tijdje een achteraf berichtje false flag. Schijnt vaker voor te komen dat ze het zelf doen, om eerwraak te voorkomen. Dan liever die ongelovigen. 

Nieuw Begin op 16-07-2018 07:26

Hoera! Nous sommes wereldchampion du monde. Graties winkelen & rellez!

https://www.geenstijl.nl/5142945/migranten-plunderen-frankrijk-na-wk-titel/#comments

Nieuw Begin op 22-07-2018 10:42

Bloedmaan:

a.s.vrijdag 27 juli 21.30:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2333402/bijzonder-vrijdag-kleurt-maan-bloedrood

Nieuw Begin op 27-07-2018 00:59

FBI CIA en linkse media nu bewezen anti-TrumP!

Lees Leon de Winters column in de Telegraaf:

Anti Trump sperl adembenemend:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2344895/anti-trumpspel-adembenemend

Nieuw Begin op 27-07-2018 01:10

Fauda

Hartverscheurende serie ( original) Netflix over spionage en contra spionage In Israel.

Realistisch en rauw. Laat zien de persoonlijke levens van geheime dienst medewerkers en Hamas.

Een politieke oplossing kan slechts geboren worden uit een religieuze maar dan wel vanuit Hem Die kon zeggen: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat toont deze keiharde serie aan, het elkaar toegebrachte leed schreeuwt alleen om wraak en Wie kan deze waanzinnige tredmolen stoppen? Palestijn? Jood? Christen? Atheist?

zacharia 12:3:

 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle

      natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk

      verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen

      verzamelen.

Nieuw Begin op 27-07-2018 09:41

Bloedmaan om 21.30 27 juli!

ter herinnering van een prachtig natuurverschijnsel:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2355531/maan-kleurt-rood-door-totale-verduistering

De fysische wetmatigheden in de ganse kosmos , door God geschapen en ingesteld (Genesis noemt dit de vierde dag!), zijn zo wiskundig precies en eeuwig ingesteld dat zelfs de meest verwende kunstliefhebber er hier op aarde lyrisch van wordt! Hallelujah!

Nieuw Begin op 11-08-2018 00:07

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2419450/paus-franciscus-verdedigt-europese-waarden-niet

Nieuw Begin op 14-08-2018 22:57

Afsluiten NL gas krankjorum

Lees de column van Leon de Winter over de krankjoreme beslissing om het gas in de ban te doen zodat Nederland het schoonste land op aarde kan zou worden. Lees hoe hij Syp Wynia steunt van Elsevier die een eenzame strijd voert tegen de volkomen debiele milieualarmisten maar lees het allerlaatste nieuws dat Lockheed Martin bijna 100 % zeker een doorbraak heeft  bereikt op het gebied van kernfusie!

Dit wereldnieuws , dat gaat de aarde echt veranderen: vrijwel gratis onbeperkte energie. 

citaat uit het geweldige nieuws artikel:

Besacenter.org schreef: „Op 15 februari verkreeg Lockheed Martin, het Amerikaanse consortium van baanbrekende technologieën, een patent op een revolutionair ontwerp voor een Compacte Fusie Reactor (CFR), een mobiel apparaat dat zowel op een truck past als in vliegtuigen en schepen.”

Nou links NL waarom horen we jullie nu niet over een echt revolutionair concept betreffende energievoorziening? Vrijwel gratis en geen CO2 meer of wat voor verontreiniging ook? Of zou dit soms een ultime bedreiging zijn voor jullie Millieu-Verdienmodel Jessias Klaver cs???

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl