Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Even wat anders... (Praatcafé 102)

Reacties

Wardje op 01-02-2018 07:16

Organenhandel.  Nog een graadje erger:  https://hslot4.wordpress.com/2017/06/25/islam-the-religion-of-pieces-how-kosovo-serbs-were-butchered-by-muslims-for-their-organs/

Wardje op 01-02-2018 07:16

Kinsey. 70e verjaardag van het Kinsey-report.   bespreking , tot 2 februari beschikbaar op Klagemauer-tv.  Eerste video op: https://www.kla.tv/

Nieuw Begin op 02-02-2018 13:03

D66-nihilsme zet recht op leven onder druk

Een scherpzinnige beschouwing van Elsevier columnist en hoogleraar Prof.mr.dr. Afshin Ellian over de zaak Heringa die zijn moeder het gif klaar maakte wat zij vervolgens zelf innam. Dat werd gefilmd en diende als materiaal voor de docu ‘De laatste wens van Moek’ uitgezonden door ‘Netwerk’ op 8 februari 2010. 

De verdediging van Heringa stelde o.m. dat het recht op leven gelijk staat aan het recht op sterven. Een absurde redenering! Alsof Iemand zegt dat het recht op menselijke waardigheid gelijk staat aan het recht op onmenselijkheid. Terecht prijst Ellian de Bossche rechters. De nihilistische beweging D66 wil (zelf) doding privatiseren!

https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2018/02/rechtbank-wijst-d66-nihilisme-in-zaak-heringa-af-gelukkig-581840/ ( voor abonnementhouders van Elsevier ~)

Oma op 03-02-2018 15:13

@Wardje: orgaandonatie...in belgie moest je eerst via registratie op de gemeente toestemming geven om orgaandonor te zijn maar omdat te weinig mensen moeite deden om daarvoor naar de gemeente te gaan, heeft de politiek de boel gewoon omgedraaid: nu ben je automatisch orgaandonor tenzij je expliciet weigert orgaandonor te zijn door een formulier te ondertekenen/te halen op de gemeente. De 'overheid' wekt telkens de indruk dat ze zorgt waarvoor politici betaald worden: het welzijn van haar bevolking, niets is minder waar: telkens komen leugens, bedrog en de ware toedracht achteraf aan het licht voor dat hebzuchtige, politieke gekonkel: legaal machtsmisbruik voor duistere en zelfs misdadige motieven ten nadele van de bevolking.

Te weinig mensen denken na over gevolgen van mogelijk misbruik allerhande door de overheid, die vérstrekkend en schadelijk zouden kunnen zijn voor de hele bevolking...misplaatst vertrouwen dat de overheid ons welzijn in gedachten heeft terwijl het nu reeds talloze keren werd bewezen dat de politiek ons vertrouwen telkens beschaamt en schendt. Het is niet denkbeeldig dat er ooit jacht gemaakt zou kunnen worden op geregistreerde orgaandonoren om zieke rijken te voorzien van nieuwe, compatibele organen. (Daar heb ik trouwens ooit een film over gezien, griezelig)

Hetzelfde met euthanasie: dat over zelfbeschikking gaat...geen overheid heeft zich te bemoeien met deze gevoelige materie, het menselijke leven en dood...dat is aan elk mens zelf om te bepalen wanneer zijn/haar leven 'voltooid' is....strikt genomen, Nieuw Begin, pleegde de stiefmoeder van Heringa zelfmoord door het gif dat haar leven beëindigde, zélf en vrijwillig in te nemen! En daar heeft de overheid en of rechtbanken zich dan níet mee te bemoeien of over uit te spreken.

Dat 'recht op sterven' betekent zélfbeschikking en dient absoluut te zijn, het récht om over je eigen dood te beslissen, dus die redenering is zo absurd nog niet?

Waarom zou een overheid via een wet jou mogen verbieden om zelfmoord te plegen (of mét hulp van anderen) indien je vindt dat jouw leven ondraaglijk lijden is geworden, met zodanige lichamelijke of geestelijke pijn dat er geen sprake meer is van een menswaardig bestaan? Heeft niet ieder mens het recht om de kwaliteit van zijn eigen leven te bepalen? Om zelf te kunnen en mógen beslissen hoe en wanneer je uit het leven wíl stappen? Als je leven bijvoorbeeld gelijk staat aan dagelijkse marteling ipv een kwalitatief Léven? Daarvoor zou geen 'hulpverlener', die hulp gevraagd wordt om die wens tot milde levensbeëindiging te vervullen, gestraft voor mogen worden. Een zelfmoordenaar kunnen ze toch ook niet (meer) straffen voor het nemen van zijn eigen leven?

Heringa heeft enkel gehoor gegeven aan de vraag tot hulp van zijn 99-jarige stiefmoeder om haar leven te beëindigen en daarover kan geen discussie bestaan vermits het allemaal op video vastgelegd werd?

Het OM gaat vervolgens, naar aanleiding van deze documentaire, over tot vervolging van Heringa?! Wat voor onzin is dát, haar toestemming en vraag om hulp zijn immers onmiskenbaar bewezen door de beelden. Zij had misschien nóg duidelijker voor de camera moeten 'opdracht' geven aan Heringa om haar te helpen?

Bambi op 03-02-2018 15:30

“Schietpartij in Calais is de schuld van onze eigen president Macron”

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/-schietpartij-in-calais-is-de-schuld-van-onze-eigen-president-macron~af875027

Iedereen is daar schuldig van.

Bambi op 03-02-2018 15:33

Man schiet vanuit auto op migranten in Italiaanse stad, meerdere gewonden

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/man-schiet-vanuit-auto-op-migranten-in-italiaanse-stad-meerdere-gewonden~a2a44529

Denk dat dit nog overal zal gebeuren

Bambi op 03-02-2018 15:34
Oma op 03-02-2018 17:41

Man schiet vanuit auto op migranten in Italiaanse stad, meerdere gewonden

via iPad zijn sommige artikelen op hln niet te bekijken, browser blokkeert keer op keer...wellicht opzettelijk?

De aanleiding van deze schietpartij op zwarte vluchtelingen is de gruwelijke moord en slachting van een 18- jarig meisje door een nigeriaan. Kannibalisme komt daar ook nog steeds voor máár de stinkende media blijft de indruk wekken dat het weer om een italiaanse 'fascist' zou gaan om de schuld weer maar eens bij een nabestaande van het slachtoffer te kunnen leggen. Bescherming van een beest, de naam mens niet waardig en de leugenpers blijft koppig hun misdadige leugens verspreiden. De mentaliteit en haat jegens blanken van zwarten uit afrika is nog steeds niet goed doorgedrongen in europa. Er zullen nog veel meer en gruwelijker misdaden gebeuren want zowel politiek als media blijft dit soort haatmisdrijven tegen blanken ontkennen.

Nieuw Begin op 03-02-2018 20:31

D66 De antichrist thans:

https://markdehollander.wordpress.com/2018/01/31/aan-alexander-pechtold/

enkele citaten:

Dat je het voeren van de Nederlandse vlag op een demonstratie NSB prakrijkpraktijken noemt maar dat je over duizenden Turkse vlaggen in Rotterdam en IS vlaggen in Den Haag even ‘vergeet’ een standpunt in te nemen. Dat jij en je troela Pia Dijkstra met de donorwet het grondbeginsel van de recht op zelfbeschikking net zo gemakkelijk aan jullie laars lappen voor politiek gewin en dat je het in je hoofd haalt om orgaanhandel door de overheid te legaliseren. Dat er nog altijd een zweem van oplichting aan je blijft hangen door de het misbruik van wachtgeld door je ex-collega Wassila Hachchi.

of deze alinea:

Dat je vrolijk tegen Israël staat te demonstreren op een bijeenkomst van terrorist en Hamas kopstuk Abou Rashed op het Malieveld in Den Haag naast de islamofascisten van DENK, dat je samen met je CDA vrienden het referendum over de sleepwet bij voorbaat naast je neerlegt om aan de macht te blijven en je de uitkomst van het referendum over het Oekraïne associatieverdrag door je liegende collega Kees Verhoeven omdraaide van NEE naar JA (video). En dan het gestuntel van deze Kees Verhoeven met de invoering van de wet netneutraliteit, de complete mislukking hiervan en de doofpot erna. Dat jij en deze Kees Verhoeven een snoepreis naar Oekraïne maakten op kosten van Porosjenko en pas nadat dit onthult werd door journalist Ton F. je deze trip liet registreren en uit eigen zak moest terugbetalen.

tot zover...

waarachtig... God zal Nederland misschien nog net op tijd als een brandhout uit het vuur rukken...door de Groningers, de PVV en FvD. En het kaf, vooral de afvalligen zoals Pia Dijkstra, Kajsa Ollengren, Pechtold , lakeien van de antichrist zullen het toch niet mee gaan maken, de verhoring van hun smeekbede...heuvelen bedekt ons en bergen valt op ons. God's Majesteit is werkelijk verpletterd...ook in Zijn barmhartige wraak aan Zijn haters! Hallelujah! Bekeert u D66 voordat het volk u zal uitspugen en geef God alle eer en stop met uw strijd tegen alle Chrisatelijke ethiek -en zedenleer. Mene tekel urfasin!

Jezus Christus is Heer!

Nieuw Begin op 03-02-2018 23:36

Correctie:

in bovenstaande artikel staat God's Majesteit is werkelijk verpletterd...

dit moet uiteraard zijn: God's Majesteit is werkelijk verpletterend.

Ontzagwekkend is de God Die wij uit genade mogen dienen en laten we toch nooit 'te klein' van Hem denken!

En niet alleen 'Sola Scriptura' alhoewel dat stellig de basis mag zijn!

En wat D66 betreft...het lijkt er op dat de geest van de antichrist in deze 'democraten' is gevaren. Ach een oude grondwet in het Koninkrijk der Hemelen zal tot de Jongste Dag gehandhaafd worden door Israel's God:

datgene wat in de Schepping goddelijke eer ontvangt keer zich hoe dan ook eens tegen de afgodendienaars:

Eens sprongen de kikkers tegen de Farao op, eens zette God het land Egypte in duisternis ( de zonnekoning werd machteloos gemaakt door de nacht terwijl in het land Gosen er licht was welk een ontzagwekkend wonder!)

en nu 2018 zal de partij die 'democratie' verafgood door diezelfde democratie worden vermorzeld. Het is een simpele geestelijk wet waar God de eer niet wordt gegeven ( als men al in God gelooft!)

Shalom

Shalom 

Bambi op 04-02-2018 01:35
Wardje op 04-02-2018 09:00

@Oma 3-2-18 15:13 nav orgaandonatie, 'definitie van dood'   https://www.churchmilitant.com/video/episode/micd-updeath-too-soon  en   http://www.medische-ethiek.nl/modules/news/article.php?storyid=1335 in samenhang met https://hslot4.wordpress.com/2017/06/25/islam-the-religion-of-pieces-how-kosovo-serbs-were-butchered-by-muslims-for-their-organs/ , zie wardje 1-2-18 en volgende  .     Hebben wij volledig de beschikking over ons eigen leven en dood?  Zijn wij "van onszelf"?  De vraag lijkt moeilijk ontkennend te beantwoorden zonder Godsgeloof,   zoals , ennigszins tot mijn verwondering,  ook Eijk stelt in zijn proefschrift aan de Leidse universiteit. Toch lijken er liberalen zich op te werpen, soms  met meer moed en overtuiging dan christenen, en dat met filosofische argumenten, zonder zich op geloof te beroepen.   Een bewijs dat de erfenis van de christelijke beschaving in waar humanitaire zin - waarden daarvan die in culturele zin waren en soms nog   z i j n     geïntegreerd - nog niet geheel dood zijn.  Met dank aan Nieuw Begin 2-2-18 13:)3 .

Wardje op 04-02-2018 09:23

Euthanasie is geen product van beschaving, maar van secularisatie en een kille beoordeling op grond van nut, aldus paus Franciscus vorige week.

Evena,s tegen de genderideologie, setlte de huidige paus zich te weer tegen de euthanasiepraktijk.  En onderkent daarin redenen van utiliteit en economie. .   https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/paus-euthanasie-heeft-niets-met-beschaving-te-maken

Wardje op 04-02-2018 09:27

Klaagmuur tv, Kla.tv heeft een afdeling voor nederlandstaligen  (ondertitels):  https://www.kla.tv/nl

Wardje op 04-02-2018 10:05

Amerika zal alles doen , zelfs oorlogen ontketenen,  om de petro-dollar te handhaven.  Inleiding inhet Nederlands.  Vervolg in Engels: uitzending van de Russicsche RT met Max Keiser.  Bedreigers van de dollar , Saddam houssein en Kaddhaffi hebben hun pogingen moeten bekopoen met de dood.     ----     https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=11649&date=2017-12-19

Wardje op 04-02-2018 10:16

Orgaandondatie en euthanasie.  Het stuk van Ellian is voor de helft te lenzen onde de voglende link:    ----    https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2018/02/rechtbank-wijst-d66-nihilisme-in-zaak-heringa-af-gelukkig-581840/    ----     Nuttige idioten.  Waarvan kennen we zulke terminologie?

Tom Hendrix op 04-02-2018 11:08

@Nieuw Begin: 20.31. uur, op 3/2. Helemaal met U eens.

Bambi op 04-02-2018 13:25

China en Iran kritisch voor nucleaire plannen VS: “Laat koudeoorlogsmentaliteit varen”

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/china-en-iran-kritisch-voor-nucleaire-plannen-vs-laat-koudeoorlogsmentaliteit-varen~a0c026c3

Bambi op 04-02-2018 13:47

Venetië staat droog: super-blauwe-bloedmaan én weinig regen veranderen romantische kanalen in modderpoel

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/weernieuws/venetie-staat-droog-super-blauwe-bloedmaan-en-weinig-regen-veranderen-romantische-kanalen-in-modderpoel~a1107933

Oma op 04-02-2018 18:00

@wardje: sorry maar ik heb geen behoefte aan gelovigen die gelijk welk geloof promoten en intussen werkeloos toezien hoe de wereld om zeep geholpen wordt door de méns, het blijft bij roepen langs de zijlijn, net als de politiek doet, die nog en na alle schandalen van de kerk blijven bijbelse citaten aanhalen waar geen zinnig mens wat mee kan behalve meewarig glimlachen over zoveel naïviteit over een fictieve weerkomst van een 'redder' terwijl de maatschappij verder rondom hen instort. Begrijpen dat zowel politiek als kerk hun (bedrog)verhaaltjes gebruiken om de (ver)armde schaapjes in toom en onder controle te houden is blijkbaar in de 21ste eeuw nog steeds teveel gevraagd van zulke zelfverklaarde zondaars.

Qromwel op 04-02-2018 20:01

Bambi op 03-02-2018 15:33: Ik kon geen medestanders vinden voor actie in Goverwelle, de Goudse mocrowijk.

Qromwel op 04-02-2018 20:42

Nieuw Begin op 03-02-2018 23:36: D66 is niet de enige anti-christelijke partij. Het bijwonen van de Matthäus Passion is geen bewijs van geloof in God.

Wardje op 04-02-2018 21:19

@Oma. Met de weerkomst van de Verlosser komt het oordeel en is het afgelopen met het tijdelijke.  Dat is het geloof van het overgrote deel van de christenen.   Verkondigers van "the rapture" timmeren aan de weg, maar zijn niet eerder nawijsbaar dan de 19e eeuw.   Dit terzijde, ik zit niet op het verkeerde forum .  Mijn punt  was:  niet ingrijpen bij het leven was dacht ik vroeger, met alleen het natuurrecht -   dus zonder geloof, zonder openbaring -  te verdedigen.  Opvallend dat deze verdediging nu van niet-gelovigen komt. 

Oma op 05-02-2018 14:39

@wardje: ze houden dan best niet hun adem in tot de weerkomst van de 'verlosser' want dat zou weleens lelijk kunnen tegenvallen..intussen gaat het leven in sneltempo aan hen voorbij.

Niet ingrijpen bij het leven? Waar blijf je dan met de medische mogelijkheden die het leven verlengen? Ook not done, dan?....het is altijd zo geweest dat er zelfmoorden voorkwamen, zelfs met hulp, is zo oud als de mens zelf...alleen niet geweten, dat werd stil gehouden. Het punt is dat nu de bemoeizieke wetgever zelfs het recht op zelfbeschikking over je eigen lichaam ontneemt en in wet wil gieten wie wanneer mág sterven...de wet wil bepalen wanneer iemand mag beslissen om uit het leven te stappen? Dacht het niet, die keuze is en moet blijven aan elk mens zelf. Dat is de Godgegeven Vrije Wil waarover geen enkel méns mag oordelen en zeker de wetgever niet!

Qromwel op 05-02-2018 17:53

Geen ambassadeur meer in Turkije! Mijn hemel, wat nu? Hopelijk komt morgen nog wel de zon op. 

Wardje op 07-02-2018 10:04

@Mientjei.  "De enige etisch verantwoorde donatie is dus een nier afstaan bij leven aan een familielid." Dit is inderdaad een mogelijke , en heldhaftige daad .  En meer lijkt bij de huidige en geplande wetgeving en praktijk in Nederland niet verantwoord.  Toch is  in principe volgens het pro-life Nederlands Artsenverbond méér mogelijk en verantwoord.   Bij dood of onherstelbaar letsel aan de grote hersenen is er voor velen tegenwoordig  geen sprake meer is van "menselijk"of "waardig leven" of volgens bepaalde modernere mensvisies van "persoon zijn".

Toch mag dat niet een reden zijn voor beëindiging van kunstmatige beademing. Voor voorbeelden, zie artikel en vele bijdragen hier en 1e link onder.      Wanneer echter  grote hersen én hersenstam zijn afgestorven, en dat is irreversibel,  dan is er meer aan de hand. Bij afsterven van de hersenstam kan menselijk leven niet meer gereïntegreerd worden, omdat dat niet meer één geheel kan vormen.  Alleen dan kan en mag  kunstmatig-aan-de- gang-houden van adem en/of hart worden gestopt.   Of - in principe - men mag daar mee doorgaan voor het in leven houden van afzonderlijke organen . 

Dit was de vanaf de 60er jaren langzaam en zorgvuldig gevormde communis opinio van de 60er jaren, tot enkele tientallen jaren geleden. Toen kwamen  - andere mensvisie maar ook 'utiiteitsdenken - nieuw gevormde "definities"van hersendood in zwang.  Vergelijk  kunstmatig verlengde leven van  adem- en hartfunctie en  afzonderlijke lichaamsdelen -  zonder het eenmakend integrerend beginsel , hoe men dat ook noemt (ziel, geest) -  met het doorgaan van baard- en nagelgroei ná stilstand van hartslag en adem (voorbeeld en hele rest: zie 1e link).   ---   

De huidige discussie zoals hij publiek wordt gevoerd en gestuurd , doet denken aan de al langer bestaande  over euthanasie.  Palliatieve zorg is of was  in Nederland lang niet zo ver als in het buitenland. Omdat men zich focuste op euthanasie .  Ik vraag me af of men zich nu niet meer richt op transplantaties in plaats van op stamcelonderzoek en -toepassing die veel méérbelovend zijn. En met name , ook voor de ontvanger, minder schadelijk.    --

Tot slot nogmaals: ook ik zou niemand die zijn leven lief is, willen aanraden zich voor orgaandonatie na "dood" beschikbaar te stellen. 

Hier en nu. Zelfs in Denemarken is men zorgvuldiger.    ----*(behalve afstaan van cornea die 24 uur na overlijden nog inplantbaar is, zie link)    ----   

 1e link Cie. Ned. Artsenverbond (pro life)  http://www.medische-ethiek.nl/modules/news/article.php?storyid=62&page=0    ----Videodiscussie VS, meer in lijn met Mientjei en Lodewick (link onder Xanders artikel uit Trouw):   https://www.churchmilitant.com/video/episode/micd-updeath-too-soon

Bambi op 07-02-2018 22:21

Qromwel op 04-02-2018 20:01

Ik ook niet

Mvg

Bambi op 08-02-2018 17:41

Live. Sven Mary vraagt vrijspraak voor Abdeslam wegens procedurefout, proces wordt verdergezet eind maart

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/live-sven-mary-vraagt-vrijspraak-voor-abdeslam-wegens-procedurefout-schietpartij-in-vorst-was-geen-daad-van-terrorisme~ad7d3904#comments

Nog goed dat ik neer zit

Oma op 09-02-2018 13:48

@Bambi: nu mag het toch overduidelijk zijn dat de belgische justitie de pedalen kwijt is en zelf misdadig bezig is door telkens 2 maten en gewichten te hanteren waarbij autochtone burgers buitensporig, peperduur en onrechtvaardig zwaar worden gestraft in verhouding tot begane overtredingen voor bijv. verkeersovertredingen, terwijl ze elk mogelijk middel aangrijpen om moslim/migranten tuig te beschermen, vrij te pleiten en zelfs terroristen schadevergoedingen toekennen met belastinggeld van de hardwerkende burgers!

Niet enkel advocaten/beroepsleugenaars maar ook rechters werken hieraan mee...uiteraard worden die politiek benoemd dus iedereen weet uit welke hoek de bescherming van moslimtuig komt. Daarom werden procedurefouten ingevoerd: om vreemd crapuul vrij te krijgen zonder te moeten vonnissen over de eigenlijke misdaad want er bestaat geen enkel verband tussen iemand vermoorden en een stukje papier dat niet werd ondertekend, te laat werd ingediend of zoals nu, sven marie (hoogstwaarschijnlijk zelfs betaald door de belgische belastingbetaler/slachtoffers ook nog!!) die beweert dat iets niet in de juiste 'taal' werd opgesteld!

Hallucinant dat de mislukte zelfmoordenaar abdeslam de rechtbank minacht, níet erkent, zelf kan beslissen niet te komen opdagen én zich voor verdediging kan beroepen op wetten die hij niet erkent....pure waanzin en niemand kan er meer naast kijken dat moordenaars/terroristen zelfs openlijk worden beschermd/vrijgepleit door justitie, enkel omdat ze migrant/moslim (en terrorist) zijn. Corrupt belziek, hét wetteloze paradijs voor terroristen en vreemde criminelen, rechtspraak bestaat niet meer, wetten gelden enkel nog voor de autochtone (en werkende) burgers!

Bambi op 09-02-2018 16:35

ik had  juist mijn verrekijker gaan halen,kwestie van toch geen vlokje te missen,het kan zo mooie zijn.

Sneeuwzone trekt langzaam over het land, Brussels Airlines schrapt preventief vluchten. “Blijf zo veel mogelijk thuis”

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/weernieuws/sneeuwzone-trekt-langzaam-over-het-land-brussels-airlines-schrapt-preventief-vluchten-blijf-zo-veel-mogelijk-thuis~abc4954c

Bambi op 09-02-2018 16:46

Oma op 09-02-2018 13:48

Ja beste Oma ,dat is hier allemaal normaal hoor.Ongelooflijk.Het is om op te spuwen

Maar wacht tot loontje aan zijn boontje komt.

Ga heel blij zijn de dag dat ik hier vertek.Ben het kost beu.En al dat politiek gedoe zijn graaiers.Ik geloof dat ze er bang van zijn van dat soort. 

Mvg

Bambi op 09-02-2018 16:57

Bitcoinmiljardairs verhuizen naar ‘Cryptopia’, een eiland in de Caraïben waar ze hun fortuin kunnen laten exploderen

https://www.hln.be/geld/bitcoinmiljardairs-verhuizen-naar-cryptopia-een-eiland-in-de-caraiben-waar-ze-hun-fortuin-kunnen-laten-exploderen~a7df03d9

Bambi op 09-02-2018 17:02

Gazprom: “Europa moet meer Russisch gas importeren om tekort te vermijden”

https://www.hln.be/geld/economie/gazprom-europa-moet-meer-russisch-gas-importeren-om-tekort-te-vermijden~a1c72726

Oma op 09-02-2018 20:18

Vertrékken, Bambi? Nooit, jamais en néver. Gevochten zal er worden, niks vertrekken; te beginnen met de bende landverraders die ons overleveren aan dat achterlijke zootje reli-fanaten uit de woestijn. Ze terug jagen zoals in Spanje gebeurd is in het verleden! Wij laten ons níet verjagen!

Bambi op 10-02-2018 22:32

Oma op 09-02-2018 20:18

Ik ga wel vertrekken,ik heb nog een dochter.Daarvoor doe ik het.Zou mij schuldig voelen anders

En we willen nog zolang mogelijk ouders zijn voor onze dochter

Mvg.Trouwens warm weer heb ik nodig

Bambi op 10-02-2018 22:37

Sven Mary krijgt hopen haatmails: zelfs zijn kinderen met dood bedreigd

Hier si bum

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/sven-mary-krijgt-hopen-haatmails-zelfs-zijn-kinderen-met-dood-bedreigd~a39f8991#comments

Heel normaal he

Bambi op 10-02-2018 22:41

Oma op 09-02-2018 20:18

Vechten,ik wil  dat parasieten bloed niet op mij.

Oma dat gaat nooit lukken en zal nooit stoppen.integendeel er komt altijd maar bij.Ze staan te wachten met open armen.

Mvg

Bambi op 10-02-2018 22:41

Oma op 09-02-2018 20:18

Vechten,ik wil  dat parasieten bloed niet op mij.

Oma dat gaat nooit lukken en zal nooit stoppen.integendeel er komt altijd maar bij.Ze staan te wachten met open armen.

Mvg

steady op 11-02-2018 10:02

steady sfen marie

De wereld heeft de duivel ook tot god gepromoveerd

Wel onze sfen doet juist hetzelfde met de moslimmoordenaars

(zij hebben recht op verdediging!!) hoezo

Wel verdedigd hen dan hé voor wat zij gedaan hebben, en probeer die "sukkelaars" te begrijpen

waarom zij moordenaars zijn.

zonder procedure fouten in te roepen.procedure fout of niet moord is moord

Het is niet omdat wij het recht zouden hebben om iets te doen , dat wij dat dan maar

automatisch doen, denk het niet hé.

even de rollen omdraaien: massa moorden in moslimlanden door christenen of joden of boedhisten

de advokaat die het zou riskeren om die te verdediben wordt "meteen" samen met zijn familie op

de meest gruwelijke manier omgebracht: en volgens mij terecht hé

We zijn niet veraf meer van de tijd dat Sventje Marie zal roepen om bescherming voor zijn nest

Zo n mensen mogenn het ook eens voelen zeker

Hij begrijpt niet dat wij normale mensen "het niet begrijpen"

Sfennetje kan alles tot niets herlijden en niets tot alles, en  hij begrijpt niet dat wij daar niet in meelopen.

Zo n mensen genaken in de echte wereld nog de grond niet, en komen nergens terecht bij gebrek aan kompetentie

"Procedure fout" roept hij dan

Succes sfennetje als je uw kinderen samenveegt na de aanslag

Procedure fout he wij zijn onschuldig

shalom

Qromwel op 11-02-2018 12:00

Bambi op 10-02-2018 22:37: Van je volksgenoten moet je het maar hebben. Maar nou lieg ik.

Qromwel op 11-02-2018 12:57

Haaretz update van 12.06 door Chemi Shalev:Analyse Schurk of staatsman? Netanyahu voert een twee-fronten oorlog, tegen Iran en de Israëlische politie. De premier zet zijn ervaring en expertise in nationale veiligheidszaken in tegen de dreigende onthulling van zijn corruptie.

Qromwel op 11-02-2018 13:26

Via Blacklisted News (vertaald en aangepast mbv. Google Translate) 

Afgelopen zaterdag waarschuwde Israel Syrië en Iran dat hun pogingen om de situatie in het noorden te escaleren de volledige macht van de IDF over hen zal brengen.

In een verklaring zei het leger: "Iran en Syrië spelen met vuur. De IDF (Israeli Defense Force) zal vastbesloten optreden tegen iedere Iraans-Syrische aanvalspoging en schending van de Israëlische soevereiniteit. De IDF is voorbereid op diverse scenario's en zal voortgaan zonodig te handelen."

De betrokkenheid van Syrië blijkt uit het besluit zich te mengen in Israëlisch-Iraanse incidenten. De IDF verklaart: "Het Iraanse masker is verwijderd. Het is duidelijk dat Iran Syrië wil gebruiken als springplank voor activiteiten tegen Israel."

 

Beste Qromwel, wilt u even een bronverwijzing erbij vermelden. Mod.

Qromwel op 11-02-2018 15:19

Qromwel op 11-02-2018 13:26: Het stond in The Jerusalem Post. Hier nog wat uit de JPost update van zojuist:

Maandag markeert Hezbollah de tiende verjaardag van de dood van Imad Mughniyeh, de legendarische en meedogenloze militaire commandant, wiens afwezigheid volgens de Israëlische inlichtingendienst vandaag nog steeds wordt gevoeld.

Mughniyeh - het brein achter de bombardementen op de Amerikaanse marinekazerne in Beiroet (1983) en de aanslagen tegen de Israëlische ambassade (1992) en het Joodse gemeenschapscentrum (1994) in Buenos Aires - werd op 12 februari 2008 in Damascus gedood , net nadat hij een ontmoeting met enkele van zijn Iraanse opdrachtgevers had afgerond. De Mossad plantte naar verluidt een bom in het reservewiel op de achterkant van zijn Mitsubishi-jeep.

Oma op 11-02-2018 18:44

@bambi: en naar waar ga je vertrekken?

Oma op 11-02-2018 18:55

@steady: advocaat sven mary gebruikt enkel de middelen die de politiek geeft, de achterpoortjes die bedoeld werden om willekeurig te gebruiken om rechtszaken tegen zware criminelen, liefst terroristen en rijke fraudeurs te kunnen saboteren.

Het is de politiek/wetgever hun schuld dat sven nu gebruik kan maken van deze schandelijke omzeiling van de wet: procedurefouten die geen énkel verband hebben met de gepleegde misdaad. Natuurlijk kon svenneke ervoor kiezen deze procedurefout (een tekst in Nederlands ipv Frans, taalkwestie dus, maar wél in één van de officiële lándstalen?) niet aan te halen - tenslotte erkent de massamoordenaar en terrorist abdeslam zelfs de rechtbank niet dus zou hij zich ook niet mogen kunnen beroepen op diezelfde wetten om een verdediging te voeren! Als beroepsleugenaar moet je in de eerste plaats je geweten aan de kant schuiven, lijkt wel....het is er wel over dat zijn kinderen worden bedreigd, dat is het laagste van het laagste en dat doe je nu eenmaal niet want die kinderen hebben niks te maken met de job van pappa?

Qromwel op 12-02-2018 10:53

Macron wil de Islam in Frankrijk hervormen. Een ONgelovige gaat een Geloof hervormen. Zie je wel dat de wonderen nog de wereld niet uit zijn.

Vermeld uw bron met url. Mod.

steady op 12-02-2018 17:51

steady  oma

Het is "mijn job" zei de beul van neurenberg

zijn kindertjes hebben alles te maken met de job van "papa"

Moest zijn eigen gezin nu fel protesteren maar dan ook fel

zou hij wel veranderen van kamp, want welke kinderen zien niet op naar hun "papa".

Voor zover ik mij kan herinneren vallen rotte appelen toch van een zieke aappelboom, ja toch.

Zijn client erkent ons rechtssysteem niet: géén probleem

Hij is moslim- laat hem berecht worden volgens zijn eigen ""sharia""

Ik wens hem veel sterkte toe (met zijn sharia)

Sterkte ook voor ons

Shalom

Qromwel op 12-02-2018 19:07

Qromwel op 12-02-2018 10:53

@Mod; Het staat in Elseviers Weekblad van hedenmorgen. Je moet geabonneerd zijn (een account hebben) om te kunnen inloggen.

Plaats voortaan uw bron erbij, ook al is daar een account voor nodig om te kunnen lezen. Mod.

Bambi op 12-02-2018 19:37

Oma op 11-02-2018 18:44

Naar mijn land IT.Friuli

Als ik moet sterven liever ginder dan,dan lig ik in de zon.

En mijn echtgenoot is gek van It.

Mvg

Bambi op 12-02-2018 19:48

Qromwel op 11-02-2018 12:00

Ik kan dat heel goed aanvaarden hoor.Ik kan tegen een zware klop hahahaha

Maar ben nog niet weg hoor,wie weet blijf ik maar verhuizen ,zou mij niks schelen.

Als het warm aan worden is onder mijn voeten,ben ik terug weg.De wereld is groot hoor.

Mvg

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl