HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Even wat anders... (Praatcafé 102)

Reacties

Luuk op 31-03-2017 20:30

Wardje, ik denk dat Vrijmetselarij en islam ook niet samengaan. In bijna alle moslim-landen is de VM verboden. Ik denk dat er een heel platte verklaring is voor de toenemende invloed van de islam: aardolie ! President W. Bush zei het al, het Westen is verslaafd aan aardolie (en verkoopt daarvoor ziel en zaligheid). 

Wardje op 31-03-2017 23:43

VM @Luuk.  Ik maakte alleen maar een vergelijking .  Net zo goed als de VM voor sommigen een leegte lijkt te kunnen opvullen , is dat voor anderen het geval met de islam die dezelfde functie lijkt te kunnen vervullen .   Een ander vraag is of de VM is te combineren met de VM. Ik zou zeggen van niet . Op een andere manier dan het katholicisme (samen met sommige vormen van protestantisme , die de verenigbaarheid van de rede met de godsdienst betuigen , ik denk aan Abr. Kuyper als voorbeeld) lijkt me de Islam in wezen onverenigbaar met de VM. Omdat de VM dogmatisch anti-dogmatisch is . Toch is van bv de staatshoofden als Mohammed van Marokko en Hoessein van Jordanië , van Yasser Arafat vrij bekend dat zij VM waren . Van Erdogan wordt hetzelfde gezegd.  Ik zou benieuwd zijn naar de Baath-aanhangers  Nasser en Sadat  van Egypte,  en Sadam Hoessein in Irak , maar het zou me niks verwonderen als vooral een van de eerste twee tot de logebroeders gerekend moeten worden . Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat ze het waren . De laatste had Stalin als grote voorbeeld .Als je zegt dat je de waarheid in principe van Boven hebt mogen ontvangen door de mensgeworden God Jezus Christus zoals hij deze heeft doorgegeven aan zijn apostelen en Zijn Kerk, zul je niet worden kunnen aangenomen in de Koninklijke Kunst . Hetzelfde zal moeten gelden als je zegt dat die waarheid tot je gekomen is in Koran , Soennna en Sira , hoe ze ook strijden met rede , mensenrechten en democratie . Als je dat zegt , meent en daar een punt van maakt . Als je dat niet te expliciet doet , zal de VM zich prestenteren als de super- (in feite tegen-)kerk die alle tegenstelllingen in zich zal weten te verenigen (maar niet heus).  Dat wordt  dan aangeboden als een nieuw (super-) geloof voor de betrokkenen. Als religie dus , wat de VM ontkent te zijn ("religieus"maar geen religie zeggensommigen als een sofisme).

Wardje op 31-03-2017 23:47

Arardolie. @Luuk  Over wat je zegt "Het Westen is verslaafd aan aardolie (en verkoopt daarvoor ziel en zaligheid)." wil ik Hans jansen citeren over Bat Yeor: "Het is van A tot Z   gedocumenteerd."

Wardje op 01-04-2017 00:04

Luuk op 27-03-2017 19:55.  Ik moet herstellen dat Dr. Caillet geen 30er graad was , maar 18e graad, Rosekruiser. John Salza was 32e graad. In https://www.youtube.com/watch?v=UrXBtKoEEmo behandelt hij (11 min.) de verhouding openbaring/VM.
Wardje op 01-04-2017 05:35

Colin Powell die mij bij ondervraging over de tweede Irak-oorlog eerlijk leek , wordt afgebeeld op een pineterest lijst in het kader van vrijmetselaars . Is iemand iets concreets bekend over lidmaatschap van Powell van de loge ? 

Wardje op 01-04-2017 07:12

"We have a saying , family first , than work and then freemasonry. " "Wij zeggen: het gezin op de eerste plaats , dan werk en dan pas vrijmetselarij". Nogal een verschil met wat Stephen Knight in de 80er jaren opmerkte , namelijk dat VM ingeval gezinsleven volkomen overrule -de.  Ik wil het nochtans geloven en ben er blij om als zich een keer ten goede heeft voorgedaan . https://www.youtube.com/watch?v=da0FZyLktLg&list=PLBpvr0BUdQiSImaeyw7ZrRXIOcOl6H5yj&index=1    10 min.    Een broeder van St. Jan (congregatie opgericht in 1975) sprak over  een groep in dezelfde streek - los van hen -  in de Provence die zich orienteerde op de kathedraalbouwers van de middeleeuwen - (bepaald niet main stream VM) . Hij merkte op dat die  helemaal niet zo'n gekke ideeën hadden . Eén ding zagen zij niet goed : zij stelden werk boven gezin . De orde moest zijn gezin boven werk . 
Wardje op 01-04-2017 07:21

"Stalin, Roosevelt en Churchill. alledrie vrijmetselaars. " 5:00 https://www.youtube.com/watch?v=3vUYGchf0Ec&list=PLBpvr0BUdQiSImaeyw7ZrRXIOcOl6H5yj&index=2  . Gisteren hier al opgemerkt dat Churchill zich niet veel gelegen liet liggen aan zijn lidmaatschap.  Ik hoor in de volgende minuten de stem van Prof. Veith, een man die bronnen zó weet te verdraaien , dat ze het tegendeel gaan betekenen van hetgeen ze eigenlijk willen zeggen . Dus ik zou niet willen afgaan op zekerheid van VM-schap van de drie genoemden , ik dacht dat dit een maconeieke bron was .

Wardje op 01-04-2017 07:24

Stalin vrijmetselaar . Geen enkel bewijs inderdaad. Eerder het vermoeden van het tegendeel.    http://www.midnightfreemasons.org/2012/01/joseph-stalin-freemason-or-not_18.html

Wardje op 01-04-2017 08:02

Ik berichtte op deze pagina gisteren over de FSSPX, de Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, de priesterbroederschap van de H. paus Pius X (1907-'14) waaronder zich vele afgescheiden katholieke volgelingen van Mgr. Lefebvre hebben geschaard .  Een natuurlijke loot is uit deze FSSPX  gesproten , een  met de kerk in volledige gemeenschap levende gemeenschap , toen eenmaal de FSSPX zich van de kerk afscheidde. Dit is de  Priesterbroederschap van Sint Petrus, ook Petrusbroederschap genaamd (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri, FSSP). In Nederland is er een vestiging in de grote kerk van de H. Agnes aan de Amstelveenseweg in Amsterdam . De mis wordt er opgedragen volgens de buitengewone ritus van de latijnse kerk , dat is zoals dit gewoon was tot 1962 . Een korte geschiedenis op Wiki:    https://nl.wikipedia.org/wiki/Priesterbroederschap_van_Sint_Petrus

Wardje op 01-04-2017 08:43

Islam-dreiging . Michael  Voris in gesprek met Robert Spencer van Jihad Watch. Vanaf 0:45s. Credentials voor Spencer zijn  zonder tal . Maar bisschoppen laten hem niet spreken.  Dit geldt voor ieder die controverses zou kunnen veroorzaken . Die voor bepaalde waarden is en tegen islam .  "Ben je een crypto-jood?" "Ongelukkigerwijze niet ." Interview van een uur , van de eerste tien minuten enige dingen weergegeven .  Geschreven staan op de pagina enige opmerkingen van Samir Khalil Samir , hier zeker 15 keer door mij genoemd , die op zijn medebroeder paus Frans  kritiek heeft : hij weet te weinig van de islam .    http://www.churchmilitant.com/news/article/jesuit-scholar-warns-of-muslim-threats

Botter op 01-04-2017 12:40

Islam en Olie,Google Pamela Hemelrijk en je vind alle antwoorden.

Bambi op 01-04-2017 18:33

Nieuwe laptopbommen van IS niet op te sporen door security op luchthavens"

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3120085/2017/04/01/Nieuwe-laptopbommen-van-IS-niet-op-te-sporen-door-security-op-luchthavens.dhtml

Die parasieten kunnen alles blijkbaar......

Zal nog zover komen dat alles plat gaat liggen.

Bambi op 02-04-2017 14:40

Britse kerncentrales en luchthavens beducht voor terreurdreiging

http://www.hln.be/hln/nl/6756/Kernenergie/article/detail/3120407/2017/04/02/Britse-kerncentrales-en-luchthavens-beducht-voor-terreurdreiging.dhtml

Ja ja van kwaad naar erger gaat het in de  parasieten europa worden.maar ook elders. ...

Wardje op 02-04-2017 21:28

@Rebellio , ik waardeer altijd de geest waarin je je bijdragen en reacties schrijft .  Maar ik ben het niet eens met het volgende , althans niet met de formulering waarin je je gedachte formuleert : Je maant ons respect te hebben voor iemand anders ideeën . Respect voor een persoon , hem vrij laten in (gewetens)oordeel, accoord, en dat je dat wel zal bedoelen.  Maar als je het met iemand niet eens bent , en je laat in een situatie als hier op de site en uit eerbied (ik laat hier even in het midden voor wat of wie) , je eigenlijke gedachte en vooral je redenen waarom je het oneens bent achterwege ,  dan doe je eigenlijk je opposant tekort: je neemt hem niet serieus .  En het is een soort onverschilligheid ten opzichte van de werkelijkheid en de waarheid van de werkelijkheid (hoe we hem juist kennen voorzover hij kenbaar is).  Niemand heeft dat voor mij  duidelijker onder woorden gebracht dan de logicus Bochenski , kort in "Wegen van wijsgerig denken" en gepassioneerd  in de inleiding van een van zijn andere boeken,  over marxisme (Der sowjetrussische dialektische Materialismus) of over  Europese eigentijdse filosofie , een overzicht uit 1950  .   @Anora. Je vraagt: "Kan iemand mij uitleggen wat dat is, het catechismus?" Ik zou zeggen neem een kijkje : https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=2606

Wardje op 02-04-2017 21:35

Stalin, Roosevelt en Churchill.  Ik ried aan  niet af te gaan op een bron waarin Dr Veith figureert.  Maar van Roosevelt staat het lidmaatschap van zelfs de hoogste graden wel vast , van Churchill zijn aanneming als meesterVM en het feit dat hij de loge verder links liet liggen . Bron: boeken uit vóór het internettijdperk . Van Stalin is eerder waarschijnlijk dat hij geen lid was , zie boven .

Wardje op 02-04-2017 21:52

Louis Armstrong (Monk geloof ik wel) was géén vrijmetselaar,  evenmin als Armstrong de maanwandelaar,  Dick Cheney,  BillClinton (lid van DeMolay geweest, een jongerenaanhangsel), Lonardo DiCaprio, de ir. Eiffel, Billy Graham (ik had aangenomen van wel), Jefferson, de Sjah (de laatste),  en Colin Powell.Voor bijzonderheden : http://www.masonicinfo.com/famousnon.htmMaconieke bron , met veel details over verdere bronnen . 

Hubo op 03-04-2017 12:51

Een drietal artikelen over Trump,China en Noord Korea.Het lijkt me geen verstandige aanpak.Misschien dat Trump zich dat niet ten volle realiseert,maar in het politieke apparaat zijn heel wat krachten werkzaam,die netzo zeer uit zijn op een conflict daar als in Europa.Het kan ze gewoon niets schelen.

https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/02/donald-trump-north-korea-war-nuclear-weapons

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/31/trump-sets-himself-on-collision-course-with-china-ahead-of-xi-meeting

https://www.theguardian.com/us-news/2017/apr/02/donald-trump-north-korea-china

Bambi op 03-04-2017 13:16

Het effect-Erdogan: +123% asielaanvragen in ons land

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3120669/2017/04/03/Het-effect-Erdogan-123-asielaanvragen-in-ons-land.dhtml

Bah bah en nog eens bah eurobiaaaa

Bambi op 03-04-2017 19:55

Europese leiders vieren 60 jaar Europese samenwerking

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3114280/2017/03/25/Europese-leiders-vieren-60-jaar-Europese-samenwerking.dhtml

De eenheid van de Europese nodig? (Wat is dat)money money money.En de kleur van de schorseneren 

Bambi op 04-04-2017 01:48

Eerder genoemde verdachte meldt zich, 23-jarige Aziaat was mogelijk zelfmoordterrorist

http://www.hln.be/hln/nl/39462/Bomaanslag-Sint-Petersburg/article/detail/3121267/2017/04/03/Eerder-genoemde-verdachte-meldt-zich-23-jarige-Aziaat-was-mogelijk-zelfmoordterrorist.dhtml

Als ik dat allemaal zo lees,Is het nergens veilig.....

En wat ze gebruiken,brandblusser,gsm,laptop,vrachtwagens, auto,granaten,kalasnikof en noem maar op.

Wardje op 04-04-2017 02:39

Eén god wil niet zeggen dezelfde god. Dat is een onderscheiding die Samir Khalil Samir maakt ten opzichte van de twee geloven christendom en mohammedanisme. Beide geloven in één God maar dat wil niet zeggen dezelfde .  Ik zou zelf willen zeggen : in attributieven , in hem eigenschappen toekennende zin , niet dezelfde , in hoe we hem zien , maar het kan wezenlijk toch alleen dezelfde zijn , namelijk Datgene , Diegene tot wie we ons in gebed richten ?  Hier zijn engelse tekst :... it is wrong to say that we believe in the same god. For Christians, God is love. For Muslims, this is not always the case. We can say, correctly, that both faiths believe in one god, but this is something quite different from saying that we believe in the same god.   Nïet dezelfde. Voor ons God=liefde. Voor mohammedanen is dat niet altijd het geval .http://www.churchmilitant.com/news/article/jesuit-scholar-warns-of-muslim-threats    

Wardje op 04-04-2017 03:12

Het Europa dat Adenauer , de Gasperi en Schuman voor ogen stond is een ander dan dat van Monnet en nog meer een ander dan het huidige Europa van de banken en multinationals , om te zwijgen van Eurabia 1975-1917 .  Naar de vaantjes lijkt het en de maan *)

Wardje op 04-04-2017 03:41

Joustra: "Brussel, dat zijn de Europese instellingen. Dat is de hofcultuur en het spel om de macht.Daar wordt vaak vergeten dat de Europese samenwerkingeigenlijk over iets anders gaat. Na de Tweede Wereldoorlog stondende winnaars in Europa voor devraag of ze Duitsland weer de gelegenheid moestengeven zich economisch te herstellen.Met het gevaardat de Duitsers hun staalindustrieopnieuw vooroorlogsdoeleinden zouden gebruiken . Het alternatiefwas dat een miljoenDuitserswerkloos zouden blijven.Destijds kwam het antwoord van de Franse minister van BuitenlandseZakenRobert Schuman, die op 9 mei 1950 een persconferentie hield waarinhij voorstelde de kolen- en staalindustrievan Frankrijken Duitsland samen te brengenonder één,bovennationaal beheer.Hij nodigde de andere Europese landen uit zich aan te sluitenbij deze gemeenschap.Schuman,opgegroeid in de Elzas onderwisselende Duits en Franse heerschappij,had een slimme zet bedacht:Duitsland mocht zich herstellen ten behoeve van het herstel van Europa.Niet onderleiding van de Duitse regering,niet onder leiding van de Franse en Duitse regering samen,maar onder leidingvan een supranationaalorgaan, dat los van  de nationale regeringende besluiten zou nemen.Een jaar later, op 18 april 1951, werd in Parijs het Verdrag tot oprichtingvan de EuropeseGemeenschapvoor Kolen en Staal door zes landengetekend.Behalve Frankrijken Duitsland hadden ook Italië, Nederland,België en Luxemburg zichaangesloten."   Inbedding van het Duitse leger mislukte . Toen de EGKS mede daardoor in moeilijk vaarwater belandde kwam de oplossing van de Nederandse minister van Buza Beijen (de post werd ooit gedeeld door Luns met z'n ...)."In plaats van eerst een politiekeeenheid te smeden,  stelde hij voor te beginnen  met samenwerking op economisch terrein."  http://www.dbnl.org/tekst/jous008hofv01_01/jous008hofv01_01.pdf   'Het hof van Brussel , of hoe Europa Nederland overneemt'

Wardje op 04-04-2017 04:06

De rest is sappig , boordevol anecdotes . Er gaapt enigszins  een hiaat van de ontwikkeling van 1975 tot 1995 .

Oma op 04-04-2017 12:36

https://www.nrc.nl/nieuws/2006/03/27/racistische-aanslag-in-st-petersburg-11103323-a231536] Racistische aanslag in St-Petersburg.

"Racistische aanslag in St. Petersburg

St. Petersburg, 27 maart. In St. Petersburg hebben twee mannen een negenjarig meisje van gemengd Russisch-Afrikaanse afkomst neergestoken, kennelijk uit racistische motieven.

Het meisje werd in de hal van een flatgebouw aangevallen en zwaar verwond. Volgens de leider van een belangenorganisatie van Afrikaanse inwoners van St. Petersburg is de aanval mogelijk een reactie op de vrijspraak, vorige week, van een Russische tiener die een negenjarig Tadzjieks meisje had doodgestoken."

Die ziekelijke wraakzucht van dat soort is onbegrijpelijk...een Kind neersteken, laffe losers....en já: in iran bijvoorbeeld geldt de Wet van oog om oog, tand om tand én die wet wordt toegepast ook, alleen.....is de minderwaardige vrouw maar 1 oog waard en de vent 2 ogen...

Zo ooit een reportage gezien over iran, waarbij een man zijn vrouw met zuur overgoot waardoor ze blind werd, omdat ze hem wou verlaten. 

Het verdict van de rechtbank was dat ze toepassing van de wet mocht eisen door bij hem 1 oog chirurgisch te laten verwijderen als straf, want ze was als vrouw maar 1 oog waard...

Bambi op 04-04-2017 13:43

Islamisten schieten twee agenten dood in zuiden van Rusland

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3122022/2017/04/04/Islamisten-schieten-twee-agenten-dood-in-zuiden-van-Rusland.dhtml

Wacht maar,tot Vladimir Poetin uit zijn vel schiet.Dan zullen ze groen lachen die parasieten. 

De grootste schande dat hier op de aarde zitten  zijn die parasieten.

Bambi op 04-04-2017 14:10
Bambi op 04-04-2017 17:40

Bestuurder van gecrashte bestelwagen met 14 illegalen was minderjarig, vijf mensen in levensgevaar

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3121842/2017/04/04/Bestuurder-van-gecrashte-bestelwagen-met-14-illegalen-was-minderjarig-vijf-mensen-in-levensgevaar.dhtml

Ja dat is zo,als je gewoon bent van in het zand te rijden.Wel triestig voor de kinderen

Yerik op 05-04-2017 16:15

Effe ander onderwerp:

Spookschepen:

http://www.hln.be/hln/nl/33982/Islamitische-Staat/article/detail/3122876/2017/04/05/Europa-vreest-spookschepen-die-onder-radar-blijven-en-mogelijk-terreur-komen-zaaien.dhtml?utm_source=hln&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=daily&utm_userid=4bc52da4-c306-4035-ac6d-9d89ca6b000a

Luuk op 05-04-2017 19:34

Trump zou het al hebben verloren van de Deep State, nu al een "lame duck"? https://fenixx.org/2017/04/05/toeval-dag-voor-syrie-conferentie-zou-er-een-gifgasaanval-plaats-hebben-gevonden/ In zijn plaats zou ik denken: "wat heb ik nu te verliezen ? Niets !"

Bambi op 05-04-2017 23:10
Wardje op 06-04-2017 02:21

De pers gezien vanuit Syrië : "De  inhoud  van  heel  de  Atlantische  pers  kan  herleid  worden  tot: leugen, bedrog,  manipulatie,  Syriafobie  en  Russofobie.Het  wordt  tijd  dat  er  een  aanklacht ingediend wordt bij het internationaal strafhof tegen de westerse journalisten, politici en  hun handlangers op grond van misdaden tegen de menselijkheid en volkerenmoord. Er  moet    een    grondig    onderzoek    komen    naar    de    verantwoordelijken van  de monsterleugens, hun werkwijze en de  tragische gevolgen ervan.Het zijn deze leugens  die criminelen aanmoedigen om land en volk te blijven uitmoorden voor de politieke en economische doeleinden van gewetenloze wereldheerschappij."

De zachtmoedige priester Daniel Maes in zijn brief van 8 april 2016 vanuit Syrië , onder het kopje "Leugens, bedrog en manipulatie". Daarvan vele voorbeelden genoemd .Zie in de rij 2016-04-08 link:  http://vcd-vl.be/source_brieven/source_brieven.html

Qromwel op 06-04-2017 12:21

Haaretz update: Syrische helicopters droppen met chlorine gevulde vaten in de buurt van Hama.

Bambi op 06-04-2017 13:53

LuuK 05/04/2017 19:34

Ja,wat moeten wij nog geloven.

Mvg

Bambi op 06-04-2017 13:57

Expert: "Oorlog met China wordt onvermijdelijk"

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3124381/2017/04/06/Expert-Oorlog-met-China-wordt-onvermijdelijk.dhtml

We zijn 2017 en nergens is er vrede

Luuk op 06-04-2017 19:27

Bambi, speciaal voor jou een docu over de woeste natuur in Siberië . Zij wisten daar te overleven met alleen aardappels en noten ! https://www.youtube.com/watch?v=BFK3DJ7Kn6s

Bambi op 07-04-2017 07:57

VS bombarderen Syrië als vergelding voor gifgasaanval, 59 kruisraketten afgevuurd

http://www.demorgen.be/buitenland/vs-bombarderen-syrie-als-vergelding-voor-gifgasaanval-59-kruisraketten-afgevuurd-bbc763f5/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=c608fd0-f2f1-168f-ae04-400212814eec&utm_source=demorgen&utm_content=ochtend

Ps:LuuK ik heb gisteren een stukje gezien op youtube.Als ik zondag terug ben of ten laatste maandag,ga ik verder kijken.Mvg

Hubo op 07-04-2017 13:08

Bambi plaatste een link naar het artikel "Oorlog met China wordt onvermijdelijk".Intussen is Trump echt een oorlogspresident geworden met een bombardement op Syrië nog voordat er duidelijkheid was over het gebruik van gifgas in Syrië.We hebben daar het afgelopen jaar al wel weer meer vage berichten over gehoord en ik vraag me af of ze nou echt zo stom zijn,dat zomaar weer te gaan gebruiken.

In Japan heeft de sekte van de hoogste waarheid geprobeerd gifgas te ontwikkelen en toe te passen.Dat kan en je kan het kennelijk ook vrij makkelijk in kleine hoeveelheden verplaatsen is toen gebleken.IS had met Mosul een grote stad met geavanceerde voorzieningen in handen.Zouden ze daar niet zoiets gemaakt kunnen hebben en door het oorlogsgebied gesmokkeld hebben?

De CIA acht ik er ook heel goed toe in staat.Het komt allemaal wel weer erg mooi uit.Europa blaast net weer eens hoog van de toren over investeren in een nieuw Syrië,maar dan moet Assad wel eerst weg zijn.Duterte laat weten dat hij zijn leger ook naar één van die eilandjes stuurt.En Xi Jinping is net op bezoek bij Trump.Dit lijkt weloverwogen en goed voorbereid.

Het is wel wat onhoffelijk om je gast op zo'n vuurwerk te tracteren.Moest dat nou echt of moest Trump zijn populariteit weer wat opvijzelen en gelijk aan China laten zien,dat hij en Amerika niet terugschrikken voor gewapend ingrijpen?Het is hoogst ongepast om met zo'n lompheid diplomatieke druk uit te oefenen,maar op zich kijk ik daar bij Trump ook weer niet zo van op.

Zo langzamerhand is hij net als zijn voorgangers de gevangene van het Witte Huis geworden en er zal wel flink op hem ingepraat zijn.Er lijkt nu geen weg terug meer.Ik zag Trump aanvankelijk niet aan voor iemand die snel internationale oorlogen zou beginnen,maar dat lijkt nu onvermijdelijk,tenzij hij zelf alsnog besluit zich terug te trekken.

Wardje op 07-04-2017 22:16

NBC liet over de aanval dokter aan het woord die bij MI6 te boek bleek te staan als jihadist . Hij wordt ervan verdacht Jeroen Oerlemans destijds te hebben vastgehouden.Jhttps://www.jihadwatch.org/2017/04/uk-doctor-who-documented-syria-chemical-attack-was-considered-committed-jihadist-by-mi6

Wardje op 08-04-2017 04:00

Meeste arabieren in VS zijn niet-moslim , velen zijn vluchtelingen . ---    Een familielid van Spencer vond een goede dag zijn huis bezet en bewoond door moslims. Daar valt dan niks meer aan te doen .  ---    Het aantal christenen in het Midden-Oosten is vanf 1948 gezakt van 15% naar nog maar 3 %http://www.churchmilitant.com/news/article/jesuit-scholar-warns-of-muslim-threats   na 54:00

Qromwel op 08-04-2017 17:26
gerechtigheid op 08-04-2017 23:01

Arjen Lubach en et klimaat. Je wilt ook wel eens lachen

Geniale humor van Lubach over onder andere het klimaatkonijn van Ed Nijpels!

https://www.npo.nl/zondag-met-lubach/02-04-2017/VPWON_1265488/POMS_VPRO_8221821

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl