HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Even wat anders... (Praatcafé 102)

Reacties

Luuk op 23-03-2017 12:33

Wilders krijgt straks (helaas) mogelijk gelijk : stem Rutte en je krijgt Klaver als minister van immigratie erbij ! In mijn zienswijze zijn juist D66 en GL de verkapte fascisten/foute populisten, maar die krijgen juist géén cordon sanitaire om hen uit te sluiten...http://nos.nl/artikel/2164575-vvd-cda-d66-en-groenlinks-onderhandelen-over-kabinet.html

Wardje op 23-03-2017 14:48

Turkse diplomaten die zijn aangehouden of vastgehouden: mogelijk toch is toch hun diplomatieke onschendbaarheid aangetast. Het gaat niet over de consul zelf. Zittende ministers genieten volgens advocaat Knoops misschien ook dipl. onschendbaarheid . Overzicht van de perikelen tussen Turkije en Nederland vanaf 2009 (v i a   link) . Volkskrant.      http://www.volkskrant.nl/binnenland/rutte-moet-mogelijk-alsnog-door-het-stof-voor-erdogan~a4475919/

Wardje op 25-03-2017 15:22

Erdogan verdedigt de moslimbroederschap. Volgens zijn waarneming is de organisatie van ideologische aard . Was zij terroristisch van karakter dan had hij haar allang verboden .    

https://www.globalmbwatch.com/2017/02/20/turkeys-erdogan-muslim-brotherhood-is-ideological-not-terrorist-organisation-middle-east-monitor/

Wardje op 25-03-2017 15:37

Blinde sjeik overleden. Omar Abdel Rahman is begin maart op hoge leeftijd in de gevangenis overleden. Medewerker aan de aanvalsplannen op WTC in  New York in 1993 en op 9/11  , werd hij door voormalige aanklager omschreven als eerlijke ('bona fide")  terrorist omdat hij over zijn terroristische machtsstreven  en zijn mohammedaanse motieven ervoor , later geen doekjes wond . De moslimbroederschap prees hem uitbundig , daarmee haar naam van geweldloosheid weer omverwerpend . Zij haalde haar verklaring schielijk van Facebook , maar die bleef staan op de arabische website .https://www.globalmbwatch.com/2017/03/05/recommended-reading-moderate-muslim-brotherhood-mourns-terrorists-death/

Scrutinizer op 25-03-2017 16:18

@ artikel: http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/03/Terreuralarm-vliegveld-Frankfurt-Bomdreigingen-bij-Wenen#comments

Ik heb plots een nieuwe theorie bedacht die mogelijk beide gangbare opvattingen verenigt.

Het probleem is dat het moeilijk is haar te beschrijven zonder handgebaren te maken.Ik zal node proberen het louter verbaal "rond te breien" maar dat zal lastig worden.Bij voorbaat excuses voor een mogelijk warrige woordenstroom.De kern is dit: wat nou als hetgeen wij kennen als de wereld zich bevindt op het relatief platte bovenste van een veel grotere bol?Wat wij "onderaan" als zg. zuidpool kennen, zou in werkelijkheid een soort eindgrens zijn van ons bestaande wereldbeeld.(En dan zijn er 2 mogelijkheden: ofwel is alles verder gewoon ijs, ofwel is er achter een ijskraag van een paar duizend kilometers een of ander soort non-ijs landschap, hetzij gelijkaardig aan wat wij kennen in het ons bekende deel van de wereld, hetzij nog helemaal iets anders).

Kortom: de ons bekende wereld met o.a. Australie en Patagonie etc. zou liggen op een z.g.a. (doch niet helemaal) vlakke bovenste x% (bv. 10%) van een gigantische bol. "Onze" wereld zou dus (z.g.a.) plat zijn, maar ... net zoals de overige hemellichamen die we aan het firmament zien, is ook onze aarde wel degelijk een bol, zij het eentje waarvan we nog geen 10% hebben verkend en waarvan we niet weten wat er achter de grens van wat wij de zuidpool noemen, ligt.Ligt daar alleen maar meer ijs? Of ligt daar een "heel andere wereld" en wel vele malen groter dan dat stuk wat wij tot dusverre kennen?Verdere vraag zou dan ook zijn: is dat bewoond en zo ja door wie? Zouden daar andere wezens wonen? Of zou de zg. elite dat hebben geclaimd en zouden zij daar hun toevluchtsoord hebben om te schuilen i.g.v. bv. een nucleaire oorlog in dat deel van de wereld wat de gewone burger als "onze hele wereld" kent?Ik wil benadrukken dat ik het ook niet met zekerheid weet: niet slechts wie en wat daar zou zijn, maar zelfs of dit wereldbeeld wel klopt.Ik wil dus benadrukken dat ik niet poneer dat het zo is, dat onze bekende wereld slechts de relatief vlakke opperste x% van een veel grotere bol beslaat. Misschien is dat complete onzin. Maar het was plots iets wat ik zo voor me zag en wat enerzijds de flat earth theorie combineert met anderzijds het gegeven dat alle overige hemellichaamen wel degelijk bollen zijn. Deze zienswijze verenigt de idee dat de ons bekende aarde (z.g.a.) vlak is, met het gegeven dat we toch op een (zij het vele malen grotere) bol leven. Juist dat maakt het zo aantrekkelijk.Maar ... ik wil benadrukken dat het in dit stadium louter een speculatie betreft. Ik zeg dus niet dat het zo is, maar misschien is dit een interessante denkpiste die het waard is om nader onderzocht te worden.

Bambi op 25-03-2017 17:44

Scrutinizer 25/03/2017 16:18

Ik heb altijd geweten dat de aarde rond is. 

Indien dit niet de waarheid IS ,hebben ze ons belogen.

Trouwens ze vinden zoveel uit,juist toch!

Hoop dat we ooit de waarheid kennen.

Mvg 

Bambi op 25-03-2017 18:11

Platte Aarde

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Platte_Aarde

Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat de aarde plat is: “NASA en wetenschap liegen tegen ons”

http://www.ninefornews.nl/steeds-meer-mensen-zijn-ervan-overtuigd-dat-de-aarde-plat-is-nasa-en-wetenschap-liegen-tegen-ons/

Kijk maar eens rond op google,het staat er vol van,ook wel intresant om te lezen.

Gaan we ooit echt de waarheid weten?

Bambi op 25-03-2017 19:43
Bambi op 25-03-2017 21:35

60 jaar Verdrag van Rome: duizenden betogers in Rome en Londen

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3114377/2017/03/25/60-jaar-Verdrag-van-Rome-duizenden-betogers-in-Rome-en-Londen.dhtml

Vandaag gehoord op radio Sorrriso op internet,grootste crisis ooit in Italië aangaande werkgelegenheid.

Wardje op 25-03-2017 21:47

Moslima in Londen bleek duidelijk wel geraakt door het leed , zo verklaarde ze zelf ; zo was op een tweede  foto te zien en zo verdedigde haar ook de fotograaf die de beide foto's had gemaakt . Mensen die niet doorlinken krijgen een geheel verkeerde indruk . Dit had makkelijk kunnen worden vermeden door de feiten relevant aan te vullen .     Bericht:

Bambi op 25-03-2017 18:19

"En onverschillig stapte de moslima terreurslachtoffers voorbij": geviseerde vrouw reageert op de haat

http://www.hln.be/hln/nl/39406/Terreur-aan-Brits-parlement/article/detail/3114298/2017/03/25/En-onverschillig-stapte-de-moslima-terreurslachtoffers-voorbij-geviseerde-vrouw-reageert-op-de-haat.dhtml

Wardje op 25-03-2017 23:01

Interessant door Bambi aangegeven interview met Aboutaleb in de Belgische Tijd, een dagblad met veel economisch en financieel nieuws.       http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/3114399/2017/03/25/Rotterdamse-burgemeester-Aboutaleb-Ik-zie-geen-leiders-in-de-moslimgemeenschap.dhtml      Met een emailadres kun je je registreren en gratis 5 artikelen per maand lezen .  Met leiders bedoelt A. vooral leiders   b i n n e n  de eigen gemeenschap . Die - met HB of universitair onderwijs  - zouden er pas komen bij de derde generatie na 90 jaar , dus nu na 40 jaar . In feite is er nmm nu al een redelijk percentage van de huidige jongeren zover . Hij geeft toe dat het terrorisme door de koran wordt geinspireerd , maar ziet daarentegen het salafisme en de vele salafisten weer niet als de kweekvijver . Dit doet hij vergezeld gaan van een flauwe etymologische uitleg van het woord . Hij is de zoon van een imam . De koning van Marokko heeft een  imam-opleiding in gematigde traditie opgericht, maar de nederlandse studenten gaan nog steeds naar "ingewikkelde" landen als Iran  en Saoedi-Arabië .    Abou­ta­leb: ‘Ik zou het fan­tas­tisch vin­den moch­ten klein­scha­li­ge mos­keeën in Eu­ro­pa zelf­be­drui­pend zijn. Ik zie in Rot­ter­dam al hoe jonge, ka­pi­taal­krach­ti­ge mos­lims op klei­ne schaal met eigen mid­de­len be­schei­den ge­beds­hui­zen in de wij­ken bou­wen.  Vooral opvoeding thuis , goede leiders en de moskee moeten beschermen tegen een "kwalijke interpretatie van de koran".  Veel dingen zijn - 'nog' - krom in de islamitische gemeenschap in Europa . Hij eindigt positief dat steeds meer jongeren zich mede-eigenaar - en dus mede-verantwoordelijk tonen voor het land . Die spreken van 'ons' land .      Ik wil dit niet ironisch interpreteren . Dat die jongeren er zijn is wel een feit , maar het is jammer dat het niet zo zichtbaar is . Daardoor is het moeilijk uit te maken of het zeldzame vogels zijn en of er een trend is naar groei .             Interessant nog een niet rechtstreekse uitval naar Erdogan: ‘Aan Er­do­gan-aan­han­gers vraag ik: ‘Zou ik toe­la­ting krij­gen om op het Taksim-plein in Is­tan­boel slo­gans tegen Er­do­gans re­fe­ren­dum te gaan roe­pen?’ Ze kun­nen me al­leen maar ge­lijk geven.’         Dit argument is n.m.m. te weinig gehanteerd .

Scrutinizer op 25-03-2017 23:13

@Bambi op 25-03-2017 18:11

Nou wat ik dus opperde is dat mogelijk beide juist zijn.

Ik bedoel: "wat wij als aarde kennen" (Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azie, Afrika en Australie) zou zich dus bevinden op een cirkelvormige min of meer platte vlek op een inmense bol, vele maalen groter dan die vlek. Dus dan zou de ons bekende wereld inderdaad (zo goed als) plat zijn maar ... bevindt het zich wel degelijk op een -inmense- bol (waarvan de kromming verwwaloosbaar is over de oppervlakte van die vlek omdat die zo klein is t.o.v. de totale omvang van de gehele bol). Maar dat zou dus verklaren waarom alle andr hemellichamen rond zijn en de onze (de grote bol) daarop geen uitzondering vormt maar anderzijds dat stuk wat wij tot dusverre als de volledige wereld beschouwden (doch slechts een paar % van het geheel zou beslaan) toch z.g.a. vlak zou zijn.

Ken je de typische UN-logo-projectie van de wereld, waarbij de noordpoor in het midden staat en de rest er in een cirkel om heen ligt?

Wel, de idee is als volgt: neem een voetbal van 40 cm doorsnee; teken bovenaan een cirkeltje van 5cm doorsnee en teken daarin het UN-logo met daarin de hele wereld zoals wij hem kennen. Wel, die hele wereld zoals wij hem kennen is dan (zo goed als) plat maar ... hij bevindt zich op een véle malen grotere bol.De buitenrand van de ons bekende wereld zou uit ijs bestaan ("de zuidpool") maar de vraag is: is dit slechts een "kraagje" van enkele duizenden km en wat ligt daar dan achter? Meer ijs? Of ... een hele andere wereld? Vergelijkbaar met het ons bekende stukje? Of totaal verschillend?

AEO op 26-03-2017 01:23

Platte aarde of een bol?

Er zijn meerdere zaken die ons bewijzen, dat de aarde niet plat is, maar een bol. Laat ik er hier een paar uitleggen.

1. Als de aarde plat zou zijn, dan zouden er geen tijdzones zijn, de zon schijnt dan immers over de gehele aarde, zowel in Australië, Amerika, Azië en Europa. Het zou dan overal ter wereld dezelfde tijd zijn. Als het nacht wordt, dan zou het ook overal op aarde nacht zijn. Lijkt mij in ieder geval al voldoende duidelijk. Er zouden dan ook geen verschillende jaargetijden zijn, omdat de intensiteit van het zonlicht dan ook overal hetzelfde zou zijn. Wat meteen ook inhoudt, dat er dan over de hele wereld hetzelfde klimaat zou zijn.

2. Er zouden geen satellieten gebruikt kunnen worden als de aarde plat is. Want de eigenschap van een satelliet is, dat die in een baan om een planeet draait, in dit geval dus onze aarde. Een satelliet of een ruimteschip, draaien in een baan om de aarde omdat buiten de dampkring er geen luchtweerstand is. De satelliet bevindt zich permanent in een vallende toestand. Als de omloopsnelheid te traag wordt, dan valt zo'n satelliet uiteindelijk terug in de dampkring en wordt steeds verder afgeremd.

Om in een lage baan om de aarde te vliegen, moet de snelheid ongeveer 28.000 km per uur zijn. Het ruimteschip, of de satelliet, valt voortdurend naar de aarde, maar omdat de aarde een bol is, verdwijnt de horizon dus ook steeds naar beneden, waardoor het ruimteschip steeds naar beneden blijft vallen, maar vanwege de voorwaartse snelheid steeds voorbij die horizon blijft vallen. Hoe hoger de snelheid, hoe hoger de baan van zo'n satelliet wordt. Als de satelliet op een hoogte van ongeveer 37.000 km zweeft, dan valt hij nog steeds voorbij de horizon, maar haalt deze niet meer in. De satelliet blijft daardoor op een vast punt in de ruimte boven de aarde hangen, en daarom is het mogelijk om via de satelliet tv signalen te ontvangen. Al vele jaren kijk ik op deze manier tv, het voordeel is een buitengewoon groot aantal tv kanalen, waaruit ik kan kiezen.

3. In het verlengde hiervan moeten we dan ook constateren, dat behalve tv kijken via satellieten, ook onze navigatiesystemen met een platte aarde niet zullen functioneren.

4. Er zijn 24 tijdzones op aarde, juist omdat deze een bol is. Vroeger, toen men nog met de Concorde kon vliegen, duurde de reis van Londen naar New York ongeveer 3¹/₂ uur, en zo was het mogelijk om in Londen te lunchen en in New York vervolgens te ontbijten, omdat men sneller naar het Westen vloog dan de omloopsnelheid van de aarde zelf.

5. De Heere bevestigt de aarde aan het niet,.....dat staat geschreven in het boek Job. Ook in de Bijbel kan men dus lezen, dat de aarde dus in het heelal rondzweeft.

Denk hier maar eens over na!

Hubo op 26-03-2017 19:45

Volgens prognose geen doorbraak van AfD in Saarland.Wel net boven kiesdrempel van 5%.

http://nos.nl/artikel/2165118-merkels-cdu-wint-verkiezingen-in-saarland.html

Wardje op 26-03-2017 21:36

Volgens Paus Callixtus in 1455 is de Islam een duivelse secte . CM: Je kan nagaan dat dat waar is : de koran  staat liegen toe en het  verkrachten van slavinnen . Wat Vaticanum II ('62-'65) zegt, moet worden gelezen in het licht van de traditie .   https://www.youtube.com/watch?v=O-t66-mM518    55 sec.     "Muslim world needs conversion , not understanding"     We moeten de muzelmannen de waarheid brengen en niet dialoog . Pat Archbold . Ze zijn in duisternis . Bij álles wat je leest over het Midden-Oosten , valt nooit, nooit het woord bekering.  Oorzaak waarschijnlijk: ideeën van de hogere geestelijkheid die neerdruppelen tot in de plaatselijke kerken .  Veel kerkleiders geloven niet meer wat ze zouden moeten verkondigen (14:00 e.v.) Brazilië kan nu massale eucharistische bijeenkomsten  vieren met jeugd omdat 500 jaar geleden missionarissen bereid waren hun leven te geven voor het  evangelie.        https://www.youtube.com/watch?v=u1c07GWn-Tg   23m , dit is een nogal uitvoerige bespreking van het korte artikel in NCR onder link: http://www.ncregister.com/blog/pat-archbold/the-muslim-world-needs-conversion-not-understandingIslam, Catholicism, Modernism  6 m       Gay lobby en -mafia en feminisme zijn banger van het echte katholicisme dan van Isis .  Ook Obama denkt : de vijand van mijn vijand . We moeten toegeven dat  zij beter en  meer  toegewijd strijden voor hun zaak .         https://www.youtube.com/watch?v=gCspUBe8Zy0

Hubo op 27-03-2017 04:11

Behalve slagveld Europa is er ook de dreiging van een interventie gericht op regimeverandering in Korea.Daarbij werden onlangs ook weer de uitspraken van de remoteviewers aangehaald die een dergelijk conflict zouden voorzien en een spectaculaire zonnevlam,die de moderne electronische beschaving ernstig zou kunnen verstoren.

Ik merkte toen op dat er zich op dit moment geen concrete aanwijzingen voordoen voor zo'n zonnevlam,maar toen ik vanavond oppevlakkig naar Discoverychannel keek,waar al een tijdje de documentaire The dark side of the sun loopt,werd daarin gesteld dat zich eens in de 100 jaar zoiets kan voordoen en dat we er statistisch eigenlijk wel weer aan toe zijn.

Overigens zou de schade met een anticiperend beleid nog wel mee kunnen vallen.

http://www.discovery.nl/programmas/the-dark-side-of-the-sun/

Qromwel op 27-03-2017 15:42

In 20 jaar tijd heeft het Pentagon het zicht op 20 biljoen(!) dollar verloren.

Wardje op 27-03-2017 15:57

Philippe Ploncard d'Assac :   

Marine LePen geeft met de ene hand wat ze met de andere terugneemt . Hij doelt op haar uitspraken . Je weet niet wat je aan haar hebt . In die zin lijkt ze erg op Trump vindt hij .  In dat verband wijst hij op de benoemingen van GoldmanSachs-mannen tegenover zijn uitspraken over GS en de banken. Om terug te komen op LePen, ik had zelf al eerder op XN hierover iets geschreven , hij wijst  op de uitnodiging van een Grootoosten (gemengde v.m.) waar ze zal spreken .    Ploncard is tamelijk nuchter , je vraagt je af of hij wel voor íemand enthousiasme kan opbrengen . Maar één ding is erg te waarderen , hij hamert erop dat alleen harde feiten tellen . In verband daarmee schort hij  vaak zijn oordeel op.  Terecht.

Interview februari. Er is er ook een te vinden van januari .   https://www.youtube.com/watch?v=T1cA4p924tc

Wardje op 27-03-2017 17:19

Erdogan. De zelfmoordpoging in december 2015, door Erdogan verijdeld was volgens fort-russ.com in scène gezet en de hoofdpersoon was al vele jaren geheim agent . De naam van de agent noemt de site echter niet , hij geeft wel een duidelijke foto.  Er is een mededeling in een propagandafilm op Niburu met veel gratis beweringen. Deze film gemaakt door een Turkse grijze wolf , maar verder  kan ik geen bevestiging te vinden op het net  .    Als het waar is , is het wel van belang het voor 16 april op de juiste fora als feit bekend te maken .www.fort-russ.com › suicide

Maitreya op 27-03-2017 17:46

Apart, ik meldde niet zo lang geleden op internet dat verzending van post door Post.nl weer met een paar dubbeltjes omhoog was gegaan. Dat doen ze blijkbaar om de paar maanden. Na mijn vermelding was de prijs daags daarna ineens weer teruggebracht voor een tijdje. En nu weer omhoog. Hoe ver moet je gaan met je privatiseren.

Luuk op 27-03-2017 19:47

AEO, er zijn nog veel meer bewijzen dat de Aarde bol is. Waar ik mij het meest over verwonder is de perfecte schepping ervan: zou er bijvoorbeeld geen lava rondstromen vlak onder het flinterdunne vliesje dat de Aardkorst is, dan zou er geen beschermend Aardmagnetsich veld om de de Aarde zijn (zoals bij Mars). Ook is de zwaartekracht groot genoeg om een atmosfeer vast te houden en is er veel vloeibaar water, waardoor leven mogelijk is. Het rondje om de Zon (één jaar) is niet te groot (dan wordt het te koud), maar ook niet te klein (dan zou het te heet worden).

Luuk op 27-03-2017 19:55

Wardje, binnen de Vrijmetselarij (VM) is er volgens mij een richtingenstrijd gaande, vrijmetselaars zitten kennelijk vaak niet op een lijn. Met de VM kun je in principe alle kanten uit. dat LePen en Trump contacten hebben met de VM lijkt mij onontkoombaar, de VM heeft nu eenmaal veel macht en geld. 

Warddje op 28-03-2017 10:04

@Luuk.Wel wis en zeker is er richtingenstrijd en dit is nog zachtjens uitgedrukt . Die is ook niet van vandaag of gisteren . Belangrijk: ik heb een oud citaat dat dit in hogere regionen zo wordt gewijd.          In de voordracht van de ex-30graad macon , Dr. Caillet die ik gisteren beluisterde merkte deze op dat hij nooit, maar dan ook nooit , in de loge het woord amour - liefde - had horen vallen

Luuk op 28-03-2017 13:52
Harry op 28-03-2017 16:57

De-Islamiseer Europa voordat de islam zich van jou ondoet .

Sura 2:193..Fight them until there is no [more] fitnah and [until] worship is [acknowledged to be] for Allah. Met andere woorden vermoordt alle ongelovigen Christenen en Joden tot er nog maar een religie aanbeden wordt .

https://hslot4.wordpress.com/2017/03/28/father-guy-pages-on-islam-and-the-west-de-islamize-europe/

Bambi op 28-03-2017 18:57

Scrutinizer 25/03/2017 23:23

Dat kan goed zijn,alles kan.

Maar zo kan men het niet beweren .Het zou mooi zijn als we alles zouden weten hè.

Mvg

Wardje op 28-03-2017 19:12

@Luuk  27-03-2017 19:55  . Verwarrende typfout . Hier nog een keer : Wel wis en zeker is er richtingenstrijd en dit is nog zachtjens uitgedrukt . Die is ook niet van vandaag of gisteren . Belangrijk: ik ken een lang geleden gepubliceerd  citaat van een gezaghebbende vrijmetselaar,  dat zulke strijd in hogere regionen graag wordt gezien ,  wordt gewild (en dus bevorderd).      In de voordracht van de ex-30graad macon , Dr. Caillet die ik gisteren beluisterde, merkte deze op dat hij nooit, maar dan ook nooit , in de loge het woord amour - liefde - had horen vallen

Bambi op 28-03-2017 22:00

AEO 26/03/2017 01:23 &LuuK 27/03/2017 19:47

Heel interessant om te weten,voor sommige lezers hier.

Mvg

En zeggen dat onze bol,zo mooi had kunnen zijn......

AEO op 29-03-2017 09:51

Ik wil aan de discussie over een wel of niet platte aarde nog iets toevoegen. Jaren geleden reed ik eens van Salt Lake City in de staat Utah naar Reno in de staat Nevada. Op een bepaald moment was ik nog zo'n 150 km van gokstad Wendover verwijderd, dat precies aan de grens van beide staten ligt. aan de Nevadakant.  Het was donker, en in de verte zag je de lichten branden. Aangezien de maximum snelheid daar 55 mijl per uur is, omgerekend 88 km per uur, duurde het nog bijna twee uur, voordat ik Wendover bereikte. Die lichten in de verte bleken de lichten van Wendover te zijn, en die lichten zag ik meer dan 1¹/₂ uur, schijnbaar niet dichterbij komen. Pas vlak bij Wendover begon het zichtbaar dichterbij te komen. Je zou dan kunnen denken dat de aarde misschien toch wel plat is? Totdat je bij later onderzoek ontdekt, dat de weg met een vals plat afdaalt en verder weer geleidelijk stijgt, precies genoeg om de kromming van de aarde over deze afstand teniet te doen. Ik heb zeer veel gereist, maar tot nu toe was dit de enige plek waar zich dit verschijnsel voordeed.

Bambi op 29-03-2017 11:13
Luuk op 29-03-2017 11:28

Wardje, toch zeggen sommigen dat de VM een soort christenen zouden zijn, onbegrijpelijk. Dat ze qua organisatie veel hebben geleerd van het christendom lijkt vast te staan. En liefde is bij vrijmetselaars waarschijnlijk hooguit een synoniem voor sex. Toen ik vernam dat in bepaalde loges de koran op de Bijbel worden gelegd (alsof het allemaal niet uitmaakt) hoefde het van mij niet meer. Een synthese tussen de verlichte Zonne-cultuur als het christendom en de duistere Maan-cultuur als de islam is niet mogelijk, zij willen dit niet inzien. Het "ijzer en leem" in Daniël bij de droom van Nebukadnessar negeren zij liever.

Luuk op 29-03-2017 11:43

Bambi, ja, de Aarde had een paradijselijke planeet kunnen zijn. 

Wardje op 29-03-2017 18:21

Mozart en Haydn waren allebei gelovige katholieken en vrijmetselaar , (het verbod op de vm was niet afgekondigd in Oostenrijk en gold daar niet formeel), Beethoven ook maar  had zijn geloofsbelijdenis aangepast , talloze protestante predikers zijn lid vand de loge onder wie vele van de bekendste in de VS . Ik ga er niet over of zij christen zijn , maar ik heb het vermoeden dat de meeste het wél zijn . Luuk op 29-03-2017 11:28

Wardje op 29-03-2017 18:32

"Een voormalig vrijmetselaar heeft zware beschuldigingen tegen de Franse vrijmetselarij geuit. Volgens Maurice Caillet ondermijnen de vrijmetselaars de politiek en bedreigen afvalligen met de dood." http://www.hetknp.org/2009/05/26/franse-ex-vrijmetselaar-beschuldigt-loge/De biografische gegevens komen overeen met wat ik van hem zelf hoorde in video's . Caillet verloor zijn baan en kon geen andere vinden . "Condordet" moet zijn Condorcet.  Voltaire was wel vm , maar bezocht tot vlak voor zijn dood niet de loge .

Wardje op 29-03-2017 18:39

@Luuk .  Je verzwakt de ideeënstrijd tegen de VM door uit te gaan van zoveel vooroordelen die ook nog eens onrechtvaardig zijn . Neem een voorbeeld aan Wilders en zoveel anderen die consequent spreken over Islam en niet over muslims en pas dat toe op VM en vrijmetselaars . Het meerendeel is niet te kwader trouw (zoals Caillet voor zijn bekering, zelfs als 32er: "Ik kon niet geloven dat ...").

Luuk op 29-03-2017 19:45

Wardje, loges kunnen verschillen, zoals de kerken ook niet allemaal gelijk zijn. Maar ik kan mij niet voorstellen dat wat er momenteel in Europa gebeurt (massa-migratie, centralisering en globalisering) niets te maken heeft met de VM. Ze maken hun motto "ordo ab chao" absoluut niet waar. En inderdaad, het gaat om de hoogste graden (vanaf 30 ongeveer) die veel macht hebben. Ik vind de vrijmetselaars van vroeger beter en oprechter dan die van tegenwoordig (de Amerikaanse revolutie werd hoofdzakelijk geleid door vrijmetselaars). Vroeger was er nog een sterke spirituele dimensie, tegenwoordig zijn het vooral platte materialisten in rotary-clubjes, die elkaar de bal toespelen en dekken.  

Wardje op 29-03-2017 19:51

Padre Pio nam een (voormalig?) vrijmetselaar als medewerker (Dr Sanguinetti). Zie onder het 7e kopje in volgende link:http://www.marypages.com/PioNL.htmAan een andere vrijmetselaar die zich bekeerde zei hij , "verwerp wat slecht is erin , behoud het goede" , en hij liet hem een laatste getuigenis afleggen in de loge .    Emanuele Brunatto , een volgende vrijgeest , na de oorlog ter dood veroordeeld ,  in de oorlog een ongelooflijk leven geleid , oa met geld gemanipuleerd ten nadele van de bezetter (doet denken aan Gijsbert van Hall in Amsterdam in die tijd) , joden gered , beschuldigde in bijzijn van P.Pio de aartsbisschop van Syracuse , die inderdaad de boel tilde en Pio zelf verschrikkelijk behandelde , van allerlei kwaad . P.Pio ontplofte en Brunotti bekeerde zich . Een mooie scène uit It. telefilm (5m, engels ondertiteld)    https://www.youtube.com/watch?v=23ASw1jgoXI    Vervolgens werd hij Pio's verdediger tegen de vele verdachtmakingen . En tegen vervolgingen van Romeinse instanties            Volgens Brunatto's zoon Francois was de scène inderdaad heftig .    https://www.youtube.com/watch?v=kitzf02NTBQ   (op 20:12, franstalig).

Bambi op 29-03-2017 19:58

Luuk 29/03/2017 11:28

Inderdaad,konden we de tijd maar terug draaien 

Mvg

Wardje op 29-03-2017 20:08

Luuk op 29-03-2017 19:45: "Loges kunnen verschillen, zoals de kerken ook niet allemaal gelijk zijn. Maar ik kan mij niet voorstellen dat wat er momenteel in Europa gebeurt (massa-migratie, centralisering en globalisering) niets te maken heeft met de VM. Ze maken hun motto "ordo ab chao" absoluut niet waar."    Dat ontken ik allemaal niet .  "En inderdaad, het gaat om de hoogste graden (vanaf 30 ongeveer) die veel macht hebben. Ik vind de vrijmetselaars van vroeger beter en oprechter dan die van tegenwoordig (de Amerikaanse revolutie werd hoofdzakelijk geleid door vrijmetselaars). Vroeger was er nog een sterke spirituele dimensie, tegenwoordig zijn het vooral platte materialisten in rotary-clubjes, die elkaar de bal toespelen en dekken."    Dat is een indruk die sterk afhangt van wat je toevallig leest of hoort verklaren  . Ik ben blij dat je in een ieder geval van een paar , van wie je meer weet dan ik, de goede trouw niet in twijfel trekt . Washington was overigens niet veel in de loge te zien , net als Voltaire zoals ik boven vermeldde , en zoals Churchill trouwens  . Van Washington wordt gezegd dat hij zich op zijn sterfbed  tot het katholicisme bekeerde , maar ik heb niet een stevig bewijs gezien .     "de bal toespelen", John Salza , 32er bekeerd, katholiek advocaat, verklaart dat hij ook met beroepsvoordelen de loge is ingelokt , maar ik wil niet geloven dat dat voor allen , overal of overwegend de belangrijkste reden is . Velen zoeken . En er is een groot vacuum . Voor anderen een reden geïnteresseerd te zijn in de Islam .

Shomer op 29-03-2017 20:42

Zou Merkel nou werkelijk denken dat mensen erop zitten te wachten dat zei zegt

"Het is een trieste dag"

Het is nogal absurd

Bambi op 29-03-2017 21:14

VS moeten bereid zijn kernwapens tegen Noord-Korea in te zetten"

http://www.hln.be/hln/nl/15783/Noord-Korea/article/detail/3117405/2017/03/29/VS-moeten-bereid-zijn-kernwapens-tegen-Noord-Korea-in-te-zetten.dhtml

Gaat dat nu nooit stoppen zeg,ik vraag mij af of ik nog op de juiste wereld zit.

Shomer op 29-03-2017 21:25

Pilatus zei: Ach wat is waarheid?

Tegenwoordig leven wij in zo''n wereld

Luuk op 30-03-2017 12:43

Wardje, altijd zoeken is inderdaad typisch iets van vrijmetselaars. Het mysterie van het leven ontrafelen zal waarschijnlijk nooit lukken, ook niet bij de hoogste graden. Dus dan wordt zoeken een doel op zich. Bij de islam zullen ze in ieder geval niets zinnigs vinden. De koran op het "altaar" in hun "tempel" plaatsen is in mijn ogen dan ook een slecht idee.

Washington stierf trouwens door een kwik-vergiftiging via een alchemistich elixer (tegen een keelontsteking). Vroeger werd gedacht dat van lood via kwik goud gemaakt kon worden en dat kwik genezende eigenschappen zou hebben, het tegendeel bleek waar. Tegenwoordig weten we dat kwik zeer giftig is (dus goed ventileren na het breken van een spaarlamp). Overigens zijn er ook veel Chinese keizers gestorven door brouwsels van kwakzalvers.

Bambi op 30-03-2017 14:28
Bambi op 30-03-2017 14:38

Terreurcel in historisch centrum Venetië opgerold

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3118110/2017/03/30/Terreurcel-in-historisch-centrum-Venetie-opgerold.dhtml

Jaja,heel Europa en daar buiten zullen nog veel ogen te kort hebben.

Terreuralarm op Eurostar tussen Brussel en Londen

http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/3118183/2017/03/30/Terreuralarm-op-Eurostar-tussen-Brussel-en-Londen.dhtml

Aanslagen gaat de top halen in de kranten,en dat zal ons dagelijks leven zijn.

Wardje op 30-03-2017 23:29

@Luuk. Inderdaad vrijmetselaars blijven zoeken , hoewel ik niet weet of dit geldt voor de hoogste graden in bepaalde oebediënties waar het heet dat men overgaat tot aanbidding van Lucifer . Daar zullen dan toch wel bepaalde "waarheden" bij worden aangenomen . Vrij algemeen bij een van die 30e graden is dat men een pauselijke  tiara moet vertrappen en erger . Maar voor de hele range geldt : Ze zijn dogmatisch anti-dogmatisch . De formule is van Louis Knuvelder die een soort commentaar heeft geschreven op een boek van grootmeester Jacques Mitterand , dat hij erg onthullend vond . Hoewel het vrij poëtisch is geschreven naar mijn mening.Over de goede trouw bij vm: ik zocht een boek op het net van Wim van Rooij naar aanleiding van het beluisteren van het debat in de balie kort geleden (op het net in zijn geheel te volgen , 2u, Frits Bolkestein was een van de illustere aanwezigen) en stuitte op een reactie van mijzelf nav een gesprek van Jan Roos met Van Rooij. Ik was vergeten dat hij vrijmetselaar was. Ik zal de reactie laten volgen ; hij en Bolkestein zijn zeer krachtig en consequent, en dat consistent gedurende lange tijd . Maar in ieder geval Van Rooij - terwijl hij zegt dat hij vertrekt vanuit de concrete ervaring - vertrekt tegelijkertijd in zijn duiding vanuit soortgelijke antidogmatische principes . Hij is ex-katholiek , maar lijkt er nu van uit te gaan dat een goddelijke openbaring niet  k a n   bestaan . Ook duidt hij de scholastiek niet goed , die in feite voor het denken , ook van na de middeleeuwen, van groot belang is .   Bolkestein zal als filosoof een meer uitgewerkte houding hebben hierover .   Blijft dat van Rooij juist in zijn concreetheid , werkelijkheidszin en consequentheid (betere vruchten van een  communistisch verleden wellicht) erg de moeite waard is . En toch onze beschaving verdedigt . Als vrijmetselaar denk ik .    De eerdere reactie :   

Wardje op 25-03-2016 23:45 (Onder "Aanslagen Brussel gevolg van welkomstcultuur voor terroristen", ook andere waardevolle reacties over het onderwerp daar))

Dank voor degene die deze link heeft geplaatst:

https://www.youtube.com/watch?v=9B4otYn63C8

zogeheten gesprek op niveau van jan roos met wim van rooy.

hoewel ze het hinderlijk met elkaar eens zijn, is het afwisseling eens wat te leren van een vrijmetselaar die bovendien een blauwe maandag marxistisch was angehaucht . Hij eindigt met het gebrek aan realiteitszin te laken zet zijn betoog kracht bij  (op35:50)

drie mensen die het sovjettijdperk goed hebben gekend

een poolse nobelprijswinnaar, vervolgensde poolse dichter miloschen de hongaar gyorgy konrad, alle drie oosteuropeanen en progressief,  zeggen over de islam :"Het is een totalitair systeem , vergelijkbaar met het communisme , wij herkennen het."

Wardje op 31-03-2017 19:31

Luuk, je noemde de site de restkerk . Ik ken de site . Ze varen volkomen blind op een mystica , wier voorzeggingen vals zijn gebleken .  Ikzelf  ben als    te  kritisch   van de site verbannen . Eergisteren op Church Militant een aankondiging 8 min. van een uitgebreid voorbereide documentaire over SSPX, het priestergezelschap van de heilige Pius X , waaronder zich de schismatieke katholieke gelovigen van de afscheiding van aartsbisschop Lefebvre hebben geschaard. Als ik me niet vergis hoort John Salza bij hen . Vandaag zou de doc , 90 min.,  uitkomen . De aankondiging is een pleidooi om de eenheid te bewaren in de katholieke chaos .   https://www.youtube.com/watch?v=wlBFzuEeKJ4

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl