Headlines- Moslim verkrachtingsbende gooide Britse kinderseksslavinnen in vleesvermaler
 


20-05-17

-  In sommige wijken Parijs is 100% jonge vrouwen aangerand door migranten
 


19-05-17

- Dorp bij Wenen weigert migranten na groepsverkrachting 15 jarig meisje
 


18-05-17

-  EU sponsort deze propaganda video die moslims oproept naar Europa te komen
 


17-05-17

- Deep State en massamedia gaan vol voor staatsgreep tegen Trump
 


16-05-17

-  Rusland: 'Absolute onzin' dat Trump geheime Israëlische info naar ons gelekt heeft

- 'Amerikanen verantwoordelijk voor verspreiding WannaCry gijzelvirus'
 


15-05-17

-  Facebook begonnen met blokkeren kritische berichten over islam
 


14-05-17

- EU wil dit jaar grenzen openen voor nog eens 10 miljoen immigranten
 


13-05-17

-  'Rusland en China overtuigd dat VS kernaanval voorbereidt'
 


12-05-17

- Top psychiater: Macron is gevaarlijkse psychopaat die Frankrijk zal ruïneren
 


11-05-17

-  Massale stroomstoringen en tientallen doden bij 40% duurzame energie in Australië
 


10-05-17

- Macron wil eurozone regering en Franse schulden afschuiven op Duitsland en Nederland
 


09-05-17

-  Erdogan dreigt Israël opnieuw met moslim invasie van Jeruzalem
 


08-05-17

- Gelekte emails: Macron betrokken bij wapens voor ISIS, drugs en belastingontduiking
 


07-05-17

-  'Macrons partij grotendeels geïnfiltreerd door Moslim Broederschap'

- Paniek in VS over nieuwe drug die dodelijk kan zijn bij aanraking met de huid
 


06-05-17

-  'Duizenden wapens onderschept voor nieuwe Balkanoorlog tegen Servië'
 


05-05-17

- Macron zegt dat Franse cultuur niet bestaat en wil meer moskeeën laten bouwen
 


04-05-17

-  'Zwarte leiders Zuid Afrika willen blanke bevolking binnen 5 jaar uitroeien'
 


03-05-17

- Nederlandse ex-bankier: Elite nodigde mij uit voor satanische kinderoffers
 


02-05-17

-  Nieuw handvest Hamas streeft exact hetzelfde doel na: de vernietiging van Israël
 


01-05-17

- Welt journalist: Beleid Angela Merkel is late wraak DDR op West Duitsland
 


30-04-17

Boek van priester-theoloog: 'Helft van alle katholieke geestelijken is homo'
 


28-04-17

- Israël waarschuwt Rusland en Iran met bommen op luchthaven Damascus
 


26-04-17

- Minstens 5 EU-landen kiezen Saudi Arabië in VN Vrouwenrechten Commissie
 


24-04-17

- Fransen stemmen over toekomst van Europese Unie
 


22-04-17

- Operatie Gotham Shield: Nieuwe geruchten over nucleaire false-flag aanslag VS
 


20-04-17

- Moslim aanslag op christelijke conferentie met 500 deelnemers net voorkomen
 


18-04-17

- Pasen 2017: Afgelopen jaar 90.000 christenen vermoord om hun geloof
 


16-04-17
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering
Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering
VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie

 
 
In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft aartsbisschop Dominque Mamberti gepleit voor de oprichting van een wereldregering. Het was bepaald niet voor het eerst dat het Vaticaan bij monde van een van zijn hoogste officials openlijk zegt te streven naar de vereniging van de hele mensheid onder één centraal politiek en religieus systeem.
Mamberti, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, verklaarde dat de huidige internationale en economische crisis voortkomt uit een 'diepe antropologische crisis, namelijk een verlies van het gemeenschappelijke begrip van wat echt menselijk is.' Volgens de aartsbisschop kan 'alleen een internationale gemeenschap die vast gegrond is in authentieke waarden ten aanzien van de menselijke waardigheid met uitvoerbare oplossingen komen voor nieuwe soorten conflicten.'
 
Eén van deze nieuwe soorten conflicten bestaat volgens Mamberti uit het internationale terrorisme, dat wordt uitgevoerd door 'transnationale groeperingen die een pseudo-religieuze ideologie van minachting voor de mensenrechten en burgerlijke vrede verspreiden.' Deze ontwikkeling is volgens hem het sterkste zichtbaar in de huidige ontwikkelingen in het Midden Oosten en vooral in Syrië.

Wereldregering nodig om crises te bestrijden
De aartsbisschop prees de VN voor zijn rol in het bereiken van wereldvrede, maar merkte op dat de structuur van de organisatie zwak is omdat er een 'gebrek aan eenheid en overtuigingskracht is' die de VN in legitiem opzicht wel zou kunnen hebben. Dit komt volgens hem omdat er geen duidelijk internationaal akkoord is over de basis morele principes zoals deze zijn beschreven in de internationale overeenkomsten ten aanzien van de mensenrechten.
 
'Hoe komt het dat we er ondanks de universele acceptatie van het VN Handvest en de fundamentele verdragen maar niet in slagen een echt en billijk systeem met een wereldregering op te zetten?' vroeg Mamberti zich hardop af. De topofficial van het Vaticaan pleitte tevens voor 'wereldwijde actie' om de 'onacceptabele kloof tussen arm en rijk' te verkleinen en snel een einde te maken aan de financiële crisis, die zich 'als een bosbrand zo snel verspreidt'. (1)
 
Vaticaan pleitte al vaker voor centrale wereldautoriteit
Vorig jaar riep het Vaticaan in het document 'Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit' eveneens op om een wereldregering te vormen om de uit de hand lopende crises op te lossen. Eén van de voorstellen omhelsde een 'Centrale Wereld Bank' die onder een nieuwe en onafhankelijke 'supranationale autoriteit' met 'universele bevoegdheid' moet gaan functioneren.

Het Vaticaan erkende dat het overdragen van macht aan een wereldregering op veel verzet zal stuiten en dat dit proces daarom geleidelijk moet plaatsvinden. De 'proeftuin' voor dit wereldwijde streven is de Europese Unie en de plannen om deze om te vormen tot een volledige politieke Unie waarin de afzonderlijke volken en landen hun belangrijkste bevoegdheden hebben overgedragen aan een centrale regering in Brussel. Zodra dit federale Europa een feit is zal hetzelfde proces worden toegepast op andere werelddelen.
 
Overigens riepen de pausen Paulus VI en Johannes Paulus II ook al op om een 'Nieuwe Wereld Orde' te vormen waarin alle landen van de wereld hun macht overdragen aan één centraal gezag.
 
'VN en Vaticaan werken samen toe naar wereldreligie'
Onderzoeksjournalist Greg Symanski, die 6 jaar lang vanuit Rome het Vaticaan bestudeerde, schreef in 2009 dat het Vaticaan en de VN samenwerken bij niet alleen de vorming van een wereldregering, maar ook bij de totstandkoming van een wereldreligie. Aan het hoofd van deze wereldregering en wereldreligie zou één en dezelfde persoon moeten komen te staan. 

In 1995 werd de 'Verenigde Religieuze Organisatie' van de VN opgericht die in 2005 operationeel werd. Deze VN afdeling werkt toe naar het samenvoegen van alle grote wereldreligies. Dit idee werd al in 1955 gepromoot door de Jezuïtische priester Teilhard de Chardin, die door velen wordt beschouwd als de vader van de New Age beweging.

VN doelen gebaseerd op plannen New Age occultist
De voormalige vice-secretaris generaal van de VN, Robert Muller, verklaarde in 2001 te verwachten dat alle wereldreligies zich uiteindelijk bij deze Verenigde Religieuze Organisatie zullen aansluiten. Ook gaf hij toe zwaar beïnvloed te zijn door de ideeën van De Chardin. Muller legde de basis voor een wereldwijd VN onderwijssysteem -de 'Robert Muller School'-, dat volgens zijn eigen zeggen dezelfde filosofie heeft als die van occultist Alice Bailey, ook wel de 'hogepriesteres van de New Age' genoemd.

Bailey verklaarde dat alle plannen van de New Age beweging terug te vinden zijn in de doelstellingen van de VN. 'Vanaf het allereerste begin (van de VN) zijn er drie occulte factoren aan de ontwikkeling van deze plannen verbonden,' aldus Bailey, die haar boeken uitgaf onder de naam 'Lucifer Publishing' en het hoofd was van H.P. Blavatsky's Theosofische beweging. Zowel Bailey als Blavatsky waren openlijke vereerders van Satan.
 
Blavastky schreef in haar boek 'De Herverschijning van Christus' dat er op zeker moment in de toekomst één persoon zal verschijnen die alle volken en religies zal verenigen. Iedereen die dan nog vasthoudt aan zijn eigen persoonlijke overtuiging zal volgens haar 'ontmaskerd' worden. Deze 'Christus' is in Blavatsky's ogen niet de Jezus uit de Bijbel, maar de verpersoonlijking van Lucifer (Satan) zelf.
 
Samenwerkingsdriehoek VN-Vaticaan-New Age
'Om een wereldregering te bereiken is het nodig om individualisme, loyaliteit aan familietradities, nationaal patriottisme en religieuze dogma's uit de hoofden van de mensen te verwijderen,' drukte Brock Chisolm, de voormalige directeur van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), de huidige ontwikkelingen in de wereld en met name in de EU treffend uit.
 
Buiten het zicht van het grote publiek bestaat er dus al tientallen jaren een geheime 'samenwerkingsdriehoek' tussen de VN, het Vaticaan en de New Age beweging, die allen hetzelfde doel voor ogen staat: het economisch, financieel, politiek en religieus verenigen van de hele mensheid onder één wereldwijd uniform en centraal geleid systeem. 
 
 
Xander
 

Zie ook o.a:
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
(non-profit free fan-ad)

Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl