Headlines- 'Spanje dreigt Catalaanse leider impliciet met executie, stuurt duizenden troepen'
 


10-10-17

- Hackers kraken via SMS authenticatie simpel uw email en bitcoin
 


08-10-17

- Waarom de officiële mediaversie van aanslag Las Vegas louter nepnieuws is
 


05-10-17

- 'Aanslag Las Vegas kan onmogelijk door één man zijn gepleegd'
 


03-10-17

- Dodelijkste schietpartij in VS ooit eist meer dan 50 mensenlevens - UPDATE 13.50 - 15.00 - 17.30
 


01-10-17

- Gevaarlijk precedent: Eerste Afrikaan krijgt wegens klimaat asiel in Europa
 


29-09-17

-  Migranten verwelkomd met soms tienduizenden euro's - per maand
 


20-09-17

-  Multimiljonair Abramowitz na VN toespraak Trump: Derde Wereldoorlog feitelijk al uitgebroken
 


19-09-17

-  Vrijheid bijna verdwenen in oprukkende digitale politiestaten Europa en Amerika
 


18-09-17

-  Grensmuur Hongarije dringt illegale immigratie met 99% terug - (21.10 uur aangepast)
 


17-09-17

-  Wetenschappers bang voor uitbarsting supervulkaan door kernproef Noord Korea
 


16-09-17

-  Honderden Amerikaanse tanks en houwitsers in Polen gearriveerd
 


15-09-17

-  Frankrijk: Enkele zwaargewonden na drie moslim aanslagen op straat

- Britse generaal: Aanslag metro Londen was 'absoluut 100% islamistisch'
 


14-09-17

-  'Plan Juncker voor EU-superstaat betekent komst miljoenen Afrikanen en Arabieren'
 


13-09-17

- Politie Zweden erkent onhandelbare verkrachtingsexplosie sinds massaal toelaten migranten
 


12-09-17

-  Een week asielterreur: Dagelijks mishandelingen en verkrachtingen door migranten
 


11-09-17

- Palestijnse terreurgroep mag officieel deelnemen aan Duitse verkiezingen
 


10-09-17

-  China waarschuwt Trump opnieuw Noord Korea militair te steunen bij aanval VS
 


09-09-17

- ARD redacteur bevestigt Westerse mediadictatuur: 'Burgers worden totaal bedrogen'
 


08-09-17

-  Strategic Intelligence verwacht binnen 6 maanden aanval op Noord Korea
 


07-09-17

- 'Noord Koreaanse chemische wapens in door Israël aangevallen complex in Syrië'
 


 


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering
Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering
VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie

 
 
In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft aartsbisschop Dominque Mamberti gepleit voor de oprichting van een wereldregering. Het was bepaald niet voor het eerst dat het Vaticaan bij monde van een van zijn hoogste officials openlijk zegt te streven naar de vereniging van de hele mensheid onder één centraal politiek en religieus systeem.
Mamberti, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, verklaarde dat de huidige internationale en economische crisis voortkomt uit een 'diepe antropologische crisis, namelijk een verlies van het gemeenschappelijke begrip van wat echt menselijk is.' Volgens de aartsbisschop kan 'alleen een internationale gemeenschap die vast gegrond is in authentieke waarden ten aanzien van de menselijke waardigheid met uitvoerbare oplossingen komen voor nieuwe soorten conflicten.'
 
Eén van deze nieuwe soorten conflicten bestaat volgens Mamberti uit het internationale terrorisme, dat wordt uitgevoerd door 'transnationale groeperingen die een pseudo-religieuze ideologie van minachting voor de mensenrechten en burgerlijke vrede verspreiden.' Deze ontwikkeling is volgens hem het sterkste zichtbaar in de huidige ontwikkelingen in het Midden Oosten en vooral in Syrië.

Wereldregering nodig om crises te bestrijden
De aartsbisschop prees de VN voor zijn rol in het bereiken van wereldvrede, maar merkte op dat de structuur van de organisatie zwak is omdat er een 'gebrek aan eenheid en overtuigingskracht is' die de VN in legitiem opzicht wel zou kunnen hebben. Dit komt volgens hem omdat er geen duidelijk internationaal akkoord is over de basis morele principes zoals deze zijn beschreven in de internationale overeenkomsten ten aanzien van de mensenrechten.
 
'Hoe komt het dat we er ondanks de universele acceptatie van het VN Handvest en de fundamentele verdragen maar niet in slagen een echt en billijk systeem met een wereldregering op te zetten?' vroeg Mamberti zich hardop af. De topofficial van het Vaticaan pleitte tevens voor 'wereldwijde actie' om de 'onacceptabele kloof tussen arm en rijk' te verkleinen en snel een einde te maken aan de financiële crisis, die zich 'als een bosbrand zo snel verspreidt'. (1)
 
Vaticaan pleitte al vaker voor centrale wereldautoriteit
Vorig jaar riep het Vaticaan in het document 'Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit' eveneens op om een wereldregering te vormen om de uit de hand lopende crises op te lossen. Eén van de voorstellen omhelsde een 'Centrale Wereld Bank' die onder een nieuwe en onafhankelijke 'supranationale autoriteit' met 'universele bevoegdheid' moet gaan functioneren.

Het Vaticaan erkende dat het overdragen van macht aan een wereldregering op veel verzet zal stuiten en dat dit proces daarom geleidelijk moet plaatsvinden. De 'proeftuin' voor dit wereldwijde streven is de Europese Unie en de plannen om deze om te vormen tot een volledige politieke Unie waarin de afzonderlijke volken en landen hun belangrijkste bevoegdheden hebben overgedragen aan een centrale regering in Brussel. Zodra dit federale Europa een feit is zal hetzelfde proces worden toegepast op andere werelddelen.
 
Overigens riepen de pausen Paulus VI en Johannes Paulus II ook al op om een 'Nieuwe Wereld Orde' te vormen waarin alle landen van de wereld hun macht overdragen aan één centraal gezag.
 
'VN en Vaticaan werken samen toe naar wereldreligie'
Onderzoeksjournalist Greg Symanski, die 6 jaar lang vanuit Rome het Vaticaan bestudeerde, schreef in 2009 dat het Vaticaan en de VN samenwerken bij niet alleen de vorming van een wereldregering, maar ook bij de totstandkoming van een wereldreligie. Aan het hoofd van deze wereldregering en wereldreligie zou één en dezelfde persoon moeten komen te staan. 

In 1995 werd de 'Verenigde Religieuze Organisatie' van de VN opgericht die in 2005 operationeel werd. Deze VN afdeling werkt toe naar het samenvoegen van alle grote wereldreligies. Dit idee werd al in 1955 gepromoot door de Jezuïtische priester Teilhard de Chardin, die door velen wordt beschouwd als de vader van de New Age beweging.

VN doelen gebaseerd op plannen New Age occultist
De voormalige vice-secretaris generaal van de VN, Robert Muller, verklaarde in 2001 te verwachten dat alle wereldreligies zich uiteindelijk bij deze Verenigde Religieuze Organisatie zullen aansluiten. Ook gaf hij toe zwaar beïnvloed te zijn door de ideeën van De Chardin. Muller legde de basis voor een wereldwijd VN onderwijssysteem -de 'Robert Muller School'-, dat volgens zijn eigen zeggen dezelfde filosofie heeft als die van occultist Alice Bailey, ook wel de 'hogepriesteres van de New Age' genoemd.

Bailey verklaarde dat alle plannen van de New Age beweging terug te vinden zijn in de doelstellingen van de VN. 'Vanaf het allereerste begin (van de VN) zijn er drie occulte factoren aan de ontwikkeling van deze plannen verbonden,' aldus Bailey, die haar boeken uitgaf onder de naam 'Lucifer Publishing' en het hoofd was van H.P. Blavatsky's Theosofische beweging. Zowel Bailey als Blavatsky waren openlijke vereerders van Satan.
 
Blavastky schreef in haar boek 'De Herverschijning van Christus' dat er op zeker moment in de toekomst één persoon zal verschijnen die alle volken en religies zal verenigen. Iedereen die dan nog vasthoudt aan zijn eigen persoonlijke overtuiging zal volgens haar 'ontmaskerd' worden. Deze 'Christus' is in Blavatsky's ogen niet de Jezus uit de Bijbel, maar de verpersoonlijking van Lucifer (Satan) zelf.
 
Samenwerkingsdriehoek VN-Vaticaan-New Age
'Om een wereldregering te bereiken is het nodig om individualisme, loyaliteit aan familietradities, nationaal patriottisme en religieuze dogma's uit de hoofden van de mensen te verwijderen,' drukte Brock Chisolm, de voormalige directeur van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), de huidige ontwikkelingen in de wereld en met name in de EU treffend uit.
 
Buiten het zicht van het grote publiek bestaat er dus al tientallen jaren een geheime 'samenwerkingsdriehoek' tussen de VN, het Vaticaan en de New Age beweging, die allen hetzelfde doel voor ogen staat: het economisch, financieel, politiek en religieus verenigen van de hele mensheid onder één wereldwijd uniform en centraal geleid systeem. 
 
 
Xander
 

Zie ook o.a:
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl