HeadlinesNY Times: Geen bewijs dat team Trump samenwerkte met Russen
 


14-02-17

-  'Kremlin bang voor moordaanslag op Trump'
 


13-02-17

- 'Schandalig kwaadwillige' EU leiders blijven ons voorliegen over Griekse crisis
 


12-02-17

-  Wilders: 'Islam gevaarlijker dan Nazi ideologie en Koran moet verboden worden'
 


11-02-17

Britse studie: Ruime meerderheid Europeanen wil immigratie moslims stoppen
 


10-02-17

-  Elijah Wood ('Frodo' in Lord of the Rings): Hollywood is één grote pedofielen ring
 


09-02-17

Balkan Grens Defensie Project: 16 landen negeren EU en gaan migranten tegenhouden
 


08-02-17

-  Zweedse agenten woedend: Migrant verkracht 13 jarig meisje en krijgt 2 maanden cel
 


07-02-17

- 'Merkel wil vreemdelingenlegioen van 1,2 miljoen moslims inzetten tegen Rusland'
 


06-02-17

-  Wetenschapper: Wij hebben global warming data vervalst voor klimaatconferentie Parijs
 


05-02-17

Fukushima update: Record straling in centrale gemeten sinds kernramp in 2011
 


04-02-17

-  Trump: Krankzinnig dat een land niet zou mogen bepalen wie er binnenkomt

Euro wankelt: Rente staatsschulden bankroet Frankrijk en Italië stijgt weer
 


03-02-17

-  WikiLeaks: Obama, Clinton en Soros dwongen paus Benedictus tot aftreden
 


02-02-17

Universitaire historicus zegt dat burgeroorlogen in Europa onvermijdelijk zijn
 


01-02-17

-  Teken petitie aan president Trump om EU tot illegale autoriteit te verklaren
 


31-01-17

'EU heeft zwarte lijst van iedereen die niet tegen Rusland is'
 


30-01-17

Linkse partijen Den Haag verdedigen islamitische haatideologie met verketteren Trump
 


28-01-17

-  'Steeds openlijkere alliantie tussen links en islam wil Westerse beschaving vernietigen'

VN waarschuwt voor hongersnood Jemen: Miljoenen dreigen te sterven
 


27-01-17

Trumps EU-ambassadeur verwacht dat euro en EU binnen anderhalf jaar instorten

-  Migranten misbruiken massaal uitkeringen voor vieren vakantie in thuisland

Trump wil bijdrage aan VN stoppen vanwege steun aan Palestijns terrorisme
 


25-01-17

-  Duitse overheid waarschuwt voor chemische aanslagen op drinkwater

President Trump legt immigratie uit 7 moslimlanden aan banden
 


24-01-17

Trump begint ondanks nepnieuws-media offensief met 7 uitvoerende bevelen
 


22-01-17

Mogelijk eerste internationale crisis voor Trump: Oorlog tussen Servië en Kosovo
 


20-01-17

-  President Trump belooft macht aan volk terug te geven en grenzen te beschermen

Obama laat VS in verval, diep verdeeld en met twee keer zoveel schuld achter
 


19-01-17

Zwitsers controleren wel: 80% migranten zonder paspoort
 


 

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering
Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering
VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie

 
 
In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft aartsbisschop Dominque Mamberti gepleit voor de oprichting van een wereldregering. Het was bepaald niet voor het eerst dat het Vaticaan bij monde van een van zijn hoogste officials openlijk zegt te streven naar de vereniging van de hele mensheid onder één centraal politiek en religieus systeem.
Mamberti, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, verklaarde dat de huidige internationale en economische crisis voortkomt uit een 'diepe antropologische crisis, namelijk een verlies van het gemeenschappelijke begrip van wat echt menselijk is.' Volgens de aartsbisschop kan 'alleen een internationale gemeenschap die vast gegrond is in authentieke waarden ten aanzien van de menselijke waardigheid met uitvoerbare oplossingen komen voor nieuwe soorten conflicten.'
 
Eén van deze nieuwe soorten conflicten bestaat volgens Mamberti uit het internationale terrorisme, dat wordt uitgevoerd door 'transnationale groeperingen die een pseudo-religieuze ideologie van minachting voor de mensenrechten en burgerlijke vrede verspreiden.' Deze ontwikkeling is volgens hem het sterkste zichtbaar in de huidige ontwikkelingen in het Midden Oosten en vooral in Syrië.

Wereldregering nodig om crises te bestrijden
De aartsbisschop prees de VN voor zijn rol in het bereiken van wereldvrede, maar merkte op dat de structuur van de organisatie zwak is omdat er een 'gebrek aan eenheid en overtuigingskracht is' die de VN in legitiem opzicht wel zou kunnen hebben. Dit komt volgens hem omdat er geen duidelijk internationaal akkoord is over de basis morele principes zoals deze zijn beschreven in de internationale overeenkomsten ten aanzien van de mensenrechten.
 
'Hoe komt het dat we er ondanks de universele acceptatie van het VN Handvest en de fundamentele verdragen maar niet in slagen een echt en billijk systeem met een wereldregering op te zetten?' vroeg Mamberti zich hardop af. De topofficial van het Vaticaan pleitte tevens voor 'wereldwijde actie' om de 'onacceptabele kloof tussen arm en rijk' te verkleinen en snel een einde te maken aan de financiële crisis, die zich 'als een bosbrand zo snel verspreidt'. (1)
 
Vaticaan pleitte al vaker voor centrale wereldautoriteit
Vorig jaar riep het Vaticaan in het document 'Naar de hervorming van de internationale financiële en monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit' eveneens op om een wereldregering te vormen om de uit de hand lopende crises op te lossen. Eén van de voorstellen omhelsde een 'Centrale Wereld Bank' die onder een nieuwe en onafhankelijke 'supranationale autoriteit' met 'universele bevoegdheid' moet gaan functioneren.

Het Vaticaan erkende dat het overdragen van macht aan een wereldregering op veel verzet zal stuiten en dat dit proces daarom geleidelijk moet plaatsvinden. De 'proeftuin' voor dit wereldwijde streven is de Europese Unie en de plannen om deze om te vormen tot een volledige politieke Unie waarin de afzonderlijke volken en landen hun belangrijkste bevoegdheden hebben overgedragen aan een centrale regering in Brussel. Zodra dit federale Europa een feit is zal hetzelfde proces worden toegepast op andere werelddelen.
 
Overigens riepen de pausen Paulus VI en Johannes Paulus II ook al op om een 'Nieuwe Wereld Orde' te vormen waarin alle landen van de wereld hun macht overdragen aan één centraal gezag.
 
'VN en Vaticaan werken samen toe naar wereldreligie'
Onderzoeksjournalist Greg Symanski, die 6 jaar lang vanuit Rome het Vaticaan bestudeerde, schreef in 2009 dat het Vaticaan en de VN samenwerken bij niet alleen de vorming van een wereldregering, maar ook bij de totstandkoming van een wereldreligie. Aan het hoofd van deze wereldregering en wereldreligie zou één en dezelfde persoon moeten komen te staan. 

In 1995 werd de 'Verenigde Religieuze Organisatie' van de VN opgericht die in 2005 operationeel werd. Deze VN afdeling werkt toe naar het samenvoegen van alle grote wereldreligies. Dit idee werd al in 1955 gepromoot door de Jezuïtische priester Teilhard de Chardin, die door velen wordt beschouwd als de vader van de New Age beweging.

VN doelen gebaseerd op plannen New Age occultist
De voormalige vice-secretaris generaal van de VN, Robert Muller, verklaarde in 2001 te verwachten dat alle wereldreligies zich uiteindelijk bij deze Verenigde Religieuze Organisatie zullen aansluiten. Ook gaf hij toe zwaar beïnvloed te zijn door de ideeën van De Chardin. Muller legde de basis voor een wereldwijd VN onderwijssysteem -de 'Robert Muller School'-, dat volgens zijn eigen zeggen dezelfde filosofie heeft als die van occultist Alice Bailey, ook wel de 'hogepriesteres van de New Age' genoemd.

Bailey verklaarde dat alle plannen van de New Age beweging terug te vinden zijn in de doelstellingen van de VN. 'Vanaf het allereerste begin (van de VN) zijn er drie occulte factoren aan de ontwikkeling van deze plannen verbonden,' aldus Bailey, die haar boeken uitgaf onder de naam 'Lucifer Publishing' en het hoofd was van H.P. Blavatsky's Theosofische beweging. Zowel Bailey als Blavatsky waren openlijke vereerders van Satan.
 
Blavastky schreef in haar boek 'De Herverschijning van Christus' dat er op zeker moment in de toekomst één persoon zal verschijnen die alle volken en religies zal verenigen. Iedereen die dan nog vasthoudt aan zijn eigen persoonlijke overtuiging zal volgens haar 'ontmaskerd' worden. Deze 'Christus' is in Blavatsky's ogen niet de Jezus uit de Bijbel, maar de verpersoonlijking van Lucifer (Satan) zelf.
 
Samenwerkingsdriehoek VN-Vaticaan-New Age
'Om een wereldregering te bereiken is het nodig om individualisme, loyaliteit aan familietradities, nationaal patriottisme en religieuze dogma's uit de hoofden van de mensen te verwijderen,' drukte Brock Chisolm, de voormalige directeur van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), de huidige ontwikkelingen in de wereld en met name in de EU treffend uit.
 
Buiten het zicht van het grote publiek bestaat er dus al tientallen jaren een geheime 'samenwerkingsdriehoek' tussen de VN, het Vaticaan en de New Age beweging, die allen hetzelfde doel voor ogen staat: het economisch, financieel, politiek en religieus verenigen van de hele mensheid onder één wereldwijd uniform en centraal geleid systeem. 
 
 
Xander
 

Zie ook o.a:
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
(non-profit free fan-ad)

Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl