Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Koeweitse prins bekeert zich van islam tot het christendom
Koeweitse prins bekeert zich van islam tot het christendom
Iraanse geestelijke noemt evangelisch christendom 'meest afschuwelijke organisatie ter wereld'

 
Bij demonstraties laten moslims duidelijk weten wat ze van het christendom vinden.
 
Abdullah al-Sabah, een prins van de koninklijke familie van Koeweit, heeft zich bekeerd van de islam tot het christendom. Het in Arabische taal uitgezonden christelijke TV station al-Haqiqa heeft een geluidsopname uitgezonden waarin de prins de keus voor zijn nieuwe geloof heeft bevestigd. Ook diverse Arabische en Iraanse media maakten melding van de opmerkelijke bekering, alhoewel sommige Shi'itische nieuwsbronnen de in moslimogen schandelijke ommezwaai ontkenden door te beweren dat er geen prins Abdullah al-Sabah bestaat.
'Ten eerste stem ik volledig in met de verspreiding van deze geluidsopname en verklaar ik dat als ze mij hierom vermoorden, ik voor Jezus Christus zal verschijnen en in eeuwigheid bij Hem zal zijn,' aldus de prins, die voluit zijn naam bevestigde maar niet duidelijk maakte of hij voor een specifieke tak van het christendom heeft gekozen en zo ja, voor welke. 'Ik zal alles wat ze met me doen accepteren, want de waarheid in de Bijbel heeft me op het juiste pad geleid.'
 
Tevens maakte Abdullah -wat 'dienaar van Allah' betekent- enkele opmerkingen over de islamistische partijen die de verkiezingen in Egypte hebben gewonnen. 'Islamitische gemeenschappen hebben altijd aanvallen willen plegen in diverse delen van de wereld, maar God heeft de wereld hiervoor bewaard en doet dat nog steeds. Daarom hebben we recent onenigheid zien komen tussen islamitische groepen die nu met elkaar vechten. Zij zullen zich verder opsplitsen in nog meer groeperingen.'
 
Bekering bevestigd door Arabische nieuwsbronnen
Mohabat News, een Iraanse christelijke website die zich concentreert op het lot van de christelijke minderheden in het Midden Oosten, bevestigde dat het nieuws van de bekering van de prins kort werd gemeld door Arabische nieuwsagentschappen en ook door het Iraanse staatspersbureau. Sommige websites met banden met de Shi'itische islam haalden echter een andere Koeweitse prins aan, Azbi al-Sabah, die verklaard zou hebben van geen Abdullah te weten. Hoewel er inderdaad geen prins met die naam op de officiële lijst met 15 vertegenwoordigers van het koningshuis voorkomt, is het goed denkbaar dat Abdullah deel uitmaakt van de grotere koninklijke familie.
 
In Koeweit is bijna de hele bevolking islamitisch en is de Sharia de officiële basis voor alle wetten. Slechts 4% van de Koeweiti's is christen. Zoals bekend komen moslims die zich bekeren tot een ander geloof in hun thuislanden doorgaans in grote problemen terecht, mede omdat afvalligen volgens de Koran moeten worden 'herbekeerd' of worden vermoord. Daarom worden bekeringen van moslims vaak ontkend, of wordt zelfs het hele bestaan van de persoon die de islam heeft verlaten doodgezwegen.

'Meest afschuwelijke organisatie'
De laatste jaren zou de moslimwereld zich steeds meer zorgen maken over het succes van -de overigens meestal verboden- evangelisatie door met name protestantse en evangelische christenen. Mogelijk dat de Koeweitse prins één van hun bekeerlingen is. In Iran heeft de Iraanse minister van Inlichtingen, Heidar Moslehi, de moslim gemeenschappen al gevraagd om actief op te treden tegen de verspreiding van het christendom. Een hoge Iraanse geestelijke noemde het evangelische christendom zelfs de 'meest afschuwelijke inlichtingen- en veiligheidsorganisatie ter wereld'.
 
Op een conferentie over 'New Age sekten' in Varamin, een district ten zuiden van Teheran, verklaarde Akhond Mosen Alizadeh dat het verboden zou moeten worden dat andere geloofsgroepen de islamitische wetgeving in twijfel trekken. 'Ze vertellen de jeugd dat de god van de islam wraakzuchtig en verschrikkelijk is, maar dat de God van het christendom liefde is. Christelijke voorgangers beantwoorden de vragen en twijfels van de jeugd in hun eigen voordeel en proberen hen zo aan te trekken.'
 
Desalniettemin zou vooral het niet-traditionele christendom -het evangelische- en pinksterchristendom en in de ogen van het Vaticaan ook de protestanten- zich aan het verspreiden zijn, reden waarom bekeerlingen steeds vaker worden veroordeeld in de door het Iraanse regime gecontroleerde pers en te maken krijgen met vervolging. (1)
 
Moslims verdraaien Bijbel
In de moslimwereld wordt ten onrechte geloofd dat Jezus de komst van Mohammed zou hebben voorzegd en de islam daarom de enige ware religie zou zijn. Hiervoor wordt de tekst van Johannes 14:16-17, waar Jezus de komst van de heilige Geest beloofde, door islamitische geestelijken verdraaid en toegepast op 'de profeet'. Onder experts in de Griekse taal (waarin het Nieuwe Testament is geschreven) bestaat er echter geen enkele twijfel over de juistheid van de Bijbelse vertaling van Jezus' woorden. Alle oude Griekse manuscripten laten namelijk ondubbelzinnig zien dat de Messias wees op de heilige Geest, en niet op slechts een mens die na Hem zou komen.
 
 
Xander
 
  

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl