HeadlinesNY Times: Geen bewijs dat team Trump samenwerkte met Russen
 


14-02-17

-  'Kremlin bang voor moordaanslag op Trump'
 


13-02-17

- 'Schandalig kwaadwillige' EU leiders blijven ons voorliegen over Griekse crisis
 


12-02-17

-  Wilders: 'Islam gevaarlijker dan Nazi ideologie en Koran moet verboden worden'
 


11-02-17

Britse studie: Ruime meerderheid Europeanen wil immigratie moslims stoppen
 


10-02-17

-  Elijah Wood ('Frodo' in Lord of the Rings): Hollywood is één grote pedofielen ring
 


09-02-17

Balkan Grens Defensie Project: 16 landen negeren EU en gaan migranten tegenhouden
 


08-02-17

-  Zweedse agenten woedend: Migrant verkracht 13 jarig meisje en krijgt 2 maanden cel
 


07-02-17

- 'Merkel wil vreemdelingenlegioen van 1,2 miljoen moslims inzetten tegen Rusland'
 


06-02-17

-  Wetenschapper: Wij hebben global warming data vervalst voor klimaatconferentie Parijs
 


05-02-17

Fukushima update: Record straling in centrale gemeten sinds kernramp in 2011
 


04-02-17

-  Trump: Krankzinnig dat een land niet zou mogen bepalen wie er binnenkomt

Euro wankelt: Rente staatsschulden bankroet Frankrijk en Italië stijgt weer
 


03-02-17

-  WikiLeaks: Obama, Clinton en Soros dwongen paus Benedictus tot aftreden
 


02-02-17

Universitaire historicus zegt dat burgeroorlogen in Europa onvermijdelijk zijn
 


01-02-17

-  Teken petitie aan president Trump om EU tot illegale autoriteit te verklaren
 


31-01-17

'EU heeft zwarte lijst van iedereen die niet tegen Rusland is'
 


30-01-17

Linkse partijen Den Haag verdedigen islamitische haatideologie met verketteren Trump
 


28-01-17

-  'Steeds openlijkere alliantie tussen links en islam wil Westerse beschaving vernietigen'

VN waarschuwt voor hongersnood Jemen: Miljoenen dreigen te sterven
 


27-01-17

Trumps EU-ambassadeur verwacht dat euro en EU binnen anderhalf jaar instorten

-  Migranten misbruiken massaal uitkeringen voor vieren vakantie in thuisland

Trump wil bijdrage aan VN stoppen vanwege steun aan Palestijns terrorisme
 


25-01-17

-  Duitse overheid waarschuwt voor chemische aanslagen op drinkwater

President Trump legt immigratie uit 7 moslimlanden aan banden
 


24-01-17

Trump begint ondanks nepnieuws-media offensief met 7 uitvoerende bevelen
 


22-01-17

Mogelijk eerste internationale crisis voor Trump: Oorlog tussen Servië en Kosovo
 


20-01-17

-  President Trump belooft macht aan volk terug te geven en grenzen te beschermen

Obama laat VS in verval, diep verdeeld en met twee keer zoveel schuld achter
 


19-01-17

Zwitsers controleren wel: 80% migranten zonder paspoort
 


 

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

'2012 wordt het jaar van de komst van de laatste paus: Petrus Romanus'
'2012 wordt het jaar van de komst van de laatste paus: Petrus Romanus'


De duistere machtsovername van het Vaticaan door de occulte Illuminati elite is bijna voltooid, en zal volgens Horn en Putnam leiden tot de komst van de laatste paus, Petrus Romanus, in 2012.
 
Op 3 november 2011 schreven we dat paus Benedictus XVI volgens de Italiaanse journalist en Vaticaan expert Antonio Tornielli overweegt om in april 2012 terug te treden. De Amerikaanse researchers Tom Horn en Chris Putnam hebben nu een nieuw boek geschreven waarin ze dit gerucht op grond van uitgebreid onderzoek van onder andere de profetieën van St. Malachy bevestigen. In 2012 staat volgens hen inderdaad de komst van de laatste paus gepland: Petrus Romanus, die volgens eeuwenoude profetieën tijdens de in de Bijbel voorzegde Grote Verdrukking, die pal aan de terugkeer van Jezus Christus voorafgaat, aan het hoofd van de Rooms Katholieke kerk zal staan.
De profetie der pausen
'Tijdens extreme vervolgingen zal de zetel van de heilige Roomse Kerk worden bezet door Petrus Romanus, die de schapen in grote verdrukkingen zal voeden. Als deze voorbij zijn zal de stad van de zeven heuvelen (Rome) worden vernietigd en zal de vreselijke en afschrikwekkende Rechter zijn volk oordelen: het Einde.' Zo luidt het laatste gedeelte van de 'profetie der pausen', die zo'n 800 jaar geleden door St. Malachy zou zijn opgetekend en in 1595 voor het eerst werd gepubliceerd in het door de Benedictijnse historicus Arnold de Wyon geschreven boek Lignum Vitae.
 
De traditie leert dat Malachy door paus Innocentius II in Rome werd ontboden. Terwijl hij daar verbleef zou hij een visioen van alle toekomstige pausen hebben gekregen, inclusief de allerlaatste. Malachy omschreef ieder van hen in een serie cryptische zinnen. Volgens deze profetie is de paus die Benedictus XVI zal opvolgen de laatste paus, Petrus Romanus.
 
De grote afval en de Grote Verdrukking
Sommige katholieken geloven dat de komst van Petrus Romanus vrijwel onmiddellijk het begin van de in de Bijbel voorzegde 'grote afval' in gang zal zetten, die zal worden gevolgd door de 'Grote Verdrukking', waarin de aarde en de mensheid getroffen zullen worden door een serie apocalyptische rampen en oorlogen. Tijdens deze Verdrukking zal de 'valse profeet' op het toneel verschijnen, die volgens deze uitleg van het Bijbelboek Openbaring de mensheid ertoe zal bewegen een nieuwe wereldleider, de Antichrist, te accepteren en zelfs te aanbidden. Veel niet katholieken zullen het met deze eindtijd visie eens zijn. 

Vaticaan geïnfiltreerd
In heel de geschiedenis zijn er veel katholieke priesters geweest die verbazingwekkend open waren over deze zaken en waarschuwden voor het gevaar dat het Vaticaan, doordat het geïnfiltreerd werd door occulte, satanische leden van de Vrijmetselaars-Illuminati, achter de schermen werkt aan de totstandkoming van een soort wereldregering en een één-wereldreligie. Volgens deze priesters bestaat er een multinationale machtselite en een occulte hiërarchie die achter de huidige wereldwijde supranationale en globalistische politieke machtsblokken, instellingen en bewegingen zit.

Eén van de priesters die dit naar buiten bracht -en hoogstwaarschijnlijk om deze reden werd vermoord- was Malachi Martin. In 1998 onthulde hij in zijn boek 'Windswept House' dat er in 1963 een 'zwarte mis' heeft plaatsgevonden in de Rooms Katholieke Citadel in Rome en tegelijkertijd in de VS. Dit zou het signaal geweest zijn dat de tijd was aangebroken om de komst van de 'prins' -de Antichrist, satan in vlees en bloed- voor te bereiden, alsmede ook zijn helper, de 'valse profeet'.

Alta Vendita plan
Ook 'valse' katholieke infiltranten maken deel uit van deze sinistere machtselite, omdat zij begrijpen dat de Rooms Katholieke kerk, die één zesde deel van de wereldbevolking en meer dan de helft van alle christenen vertegenwoordigt, onmisbaar is bij het controleren van de toekomstige wereldgebeurtenissen en ontwikkelingen op het gebied van kerk en staat. Dit omvat de verwezenlijking van het duivelse 'Alta Vendita' plan, waarin de Vrijmetselaars-Illuminati het pausdom kapen en vervolgens de valse profeet naar voren schuiven, die de wereldbevolking moet gaan verleiden tot het aanbidden van de Antichrist, die zal worden gepresenteerd als de messias.
 
Kingdom Now
De weg voor de komst van de laatste paus werd zorgvuldig vrijgemaakt door onder andere een groot deel van de evangelische (pinkster)wereld, waar het zogenaamde 'Domionisme', ook wel de 'Kingdom Now' theologie, steeds meer aanhangers heeft gekregen. In deze theologie wordt geleerd dat Jezus pas op Aarde terugkeert als de christenen eerst de hele wereld hebben onderworpen. Dit zouden zij pas kunnen doen nadat de 'Christus geest' of het 'Christus bewustzijn' uit de hemel is neergedaald. Zij verwachten dus geen opname en geen letterlijke Wederkomst, maar net als veel New Agers een soort 'messias geest'.
 
'2012: Het jaar van Petrus Romanus'
Zowel katholieke, protestante als evangelische Bijbelwetenschappers waarschuwen al eeuwen voor het verschrikkelijke moment dat de door de machtselite geplande gebeurtenissen, die moeten leiden tot de éénwording van de mensheid en de totale onderwerping aan de Antichrist, werkelijkheid worden. Eén van hen is een Franse Jezuïtische wiskundige, die al ruim 60 jaar geleden het door de elite gevolgde tijdsschema ontdekte en dit opschreef in een geheime codex. Volgens Horn en Putnam zal de mensheid de komende 90 dagen gaan merken dat dit tijdschema inmiddels bijna voorbij is: Petrus Romanus -al zal hij zich zelf mogelijk een andere naam geven- zal in 2012 zijn opwachting maken.


Xander
 
 
Zie ook o.a.:
 
 
Serie 'De opkomst van Apollyon':
 
2010:
 
2009:
21-10: Deel 16: Vrijmetselaars bereiden komst 'godheid' in 2012 voor (Apollyon 2012 onthult grootste complot aller tijden tussen VS en Vaticaan)
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
(non-profit free fan-ad)

Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl