HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

De Abraham-Israël chronologie wijst op eindtijd tussen 2017 en 2024
Berekeningen en Tijdlijnen (Deel 14)
De Abraham-Israël chronologie wijst op eindtijd tussen 2017 en 2024

 
Moeten we nog (minstens) 6 jaar wachten op het begin van de Apocalyps?
 
Nadat het jaar 2010 voorbij ging zonder dat de door veel christenen verwachte opname van de Gemeente plaatsvond, hebben veel gelovigen zich nu vastgepind op 2011 en met name op volgende week, de laatste week van september, als tijdens het begin van het joodse nieuwe jaar (Rosh Hashana) de 'laatste bazuin' wordt geblazen en aan de hemel de in Openbaring 12 beschreven sterren- en planeten samenstand zichtbaar is. Tevens duurt het dan nog 7 jaar voordat de staat Israël (gerekend naar de joodse jaartelling) in 2018 precies 70 jaar bestaat, volgens de Bijbel (Psalm 90) de lengte van één generatie, waarmee Jezus' woorden in vervulling zouden kunnen gaan dat Hij binnen één generatie na het uitlopen van de vijgeboom (=symbool voor Israël) zal terugkeren. Mocht volgende week voor degenen die erop rekenen echter opnieuw op een deceptie uitlopen, dan is er nog een andere Bijbelse parallel die erop lijkt te wijzen dat de laatste fase van de eindtijd niet eindigt, maar begint in 2017.
In eerdere artikelen hebben we de opmerkelijke chronologie tussen Abraham en de geboorte van de staat Israël al eens kort aangestipt. Volgens de in de Bijbel omschreven generaties en sterfdatums van de aartsvaders kan worden vastgesteld dat Abraham werd geboren in het jaar 1948 (na de Schepping). De parallel met Israël, dat 'geboren' werd in 1948 A.D., behoeft geen uitleg. Is dit echter slechts toeval, of zijn er meer aanwijzingen dat deze vergelijking ook in andere gevallen opgaat en we inderdaad met een mogelijke voorafschaduwing van de eindtijd te maken hebben?
 
Verschil van 60 jaar
Een probleem is dat bij het bepalen van Abrahams geboorte er in de Bijbel een 'gat' van 60 jaar zit. Dat zou voor verwarring kunnen zorgen, ware het niet dat in een nadere analyse deze 60 jaar juist onderdeel kan zijn van het eindtijd patroon zoals dit zich sinds de vorige eeuw aan het ontvouwen is. 
 
In Genesis 11:26 staat dat Terah 70 jaar oud is als zijn zoons Abram (later Abraham), Nahor en Haran worden geboren. Later lezen we echter dat Haran de oudste zoon is die al sterft voordat Terahs familie wegtrekt uit Ur der Chaldeeën naar de stad Haran. Het is zelfs zo dat Harans broer Nahor trouwt met Milcah, de dochter van Haran. Haran had ook een zoon: Lot. Uit het verhaal blijkt dus dat Haran mogelijk een volle generatie eerder werd geboren dan Abram en Nahor.

Abraham was 75 toen hij van God de opdracht kreeg de stad Haran te verlaten en naar het westen (naar het toekomstige Israël) te trekken. Terah stierf toen hij 205 was, waaruit afgeleid kan worden dat Terah 130 was toen Abraham werd geboren. De meeste Bijbelwetenschappers nemen dit gegeven als basis voor hun chronologieën, mede omdat er een eerder Bijbels precedent voor is. Zo staat geschreven dat alle drie de zonen van Noach 100 jaar voor de zondvloed werden geboren (Genesis 5:32 / 7:6). Later lezen we echter dat Shem in werkelijkheid 98 jaar voor de zondvloed werd geboren (Genesis 11:10).
 
De schijnbare discrepantie die in zowel het geval van Noach als Abraham bestaat kan eenvoudig worden verklaard als zijnde een specifieke, cultureel bepaalde verteltrant die in vroeger tijden gebruikelijk was: 'Toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nachor en Haran' (maar niet noodzakelijk tegelijkertijd of kort achter elkaar). De 'fout' van 60 jaar is echter niet alleen enkel schijn, maar veel meer dan dat, en lijkt de chronologie tussen Abraham en de staat Israël te ondersteunen.
 
Abraham, Israël en het jaar 2024
Aartsvader Terah werd geboren in het jaar 1878 vanaf Adam, en 70 jaar later werd zijn zoon Abraham geboren in 1948. In het jaar 1878 A.D. stonden de Ottomaanse Turken de oprichting van de eerste joodse nederzetting (Petah Tikva) toe. De chronologie is na de geboorte van Israël in 1948 A.D. echter verder door te trekken. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok, wat overeenkomt met het jaar 2023.
 
Na een reis van zo'n 800 kilometer komt hij in het beloofde land aan, maar daar heerst hongersnood, waardoor hij moet doorreizen naar Egypte. Daarna keert hij terug, waarna te Bethel de bekende 'scheiding' met Lot volgt. We weten dat hij toen 76 was, omdat er staat geschreven dat Abraham 10 jaar in het Land woonde en 86 jaar oud was toen Ismaël werd geboren (Genesis 16:16). Abraham kwam dus in het jaar 2024 definitief aan in het beloofde land. Betekent dit dat in 2024 A.D. de terugkeer van het joodse volk, waar God een eeuwig Verbond mee sloot, voltooid zal zijn?
 
Parallel Babylonische ballingschap
De chronologie met de jaren 1878 en 1948 wordt bevestigd in de parallel met de Babylonische ballingschap. Vanaf het begin van deze verbanning door koning Nebuchadnezzar in 606 v.C. tot het jaar 1878 A.D. is een periode van 2520 jaar (Bijbels-profetische jaren van 360 dagen). Dit getal zal de meeste christenen bekend voorkomen als de periode van 2 x 1260 dagen die volgens de profetieën in Daniël en Openbaring de Verdrukking zal duren. Tevens is het precies 2520 jaar tussen de eerste terugkeer van het volk Israël naar het land in het jaar 537 v.C. tot aan de tweede terugkeer in het jaar 1948 A.D.. Het belang van het getal 2520 wordt bovendien onderstreept in de Hand van God die op de muur 'Mene Mene Tekel Upharsim' (Daniël 5:25) schrijft en daarmee het oordeel over Babylon aankondigt. De som van deze gewichten (50+50+1+25) is 126, wat gelijk staat aan 2520 gerahs.

6000 jaar na Schepping in 2017?
Vanuit een ander perspectief is de bovenstaande chronologie eveneens interessant. Als we de Bijbels-profetische 360 dagen tellende jaren omzetten naar onze eigen kalenderjaren, die gebaseerd is op 365 dagen die volgens sommige verklaringen in het jaar 713 v.C. ontstonden nadat de zon (/ schaduw) tijdens een bijzondere, niet nader omschreven astronomische gebeurtenis 'tien treden' terug ging op de 'trap van Achaz' (Jes.38:8), dan zitten er 6060,7 jaar tussen de Schepping en de joodse herfstfeesten in het jaar 2017. Als we de 60 jaar verschil uit de Abraham chronologie hiervan aftrekken, dan zouden in 2017 precies '6 dagen' (6000 jaar) voltooid kunnen zijn en de 'zevende dag' of de 'Dag des Heeren' -volgens veel Bijbeluitleggers de 70e week van Daniël- op dat moment kunnen beginnen (met wereldomvattende duisternis).
 
Herfst 4005 v.C. - Voorjaar 713 v.C. = 3291,5 jaren van 360 dagen
Voorjaar 713 v.C. - Herfst 2017 A.D. = 2769,2 jaren van 360 dagen
 
Totaal: 6060,7 jaren van 360 dagen.
Aangepast aan Abrahams 60 jaren:  6000,7 jaren van 360 dagen.
 
Geboorte Israël en terugkeer Messias
Ook vanuit dit oogpunt is het duidelijk dat de terugkeer van het oorspronkelijke volk Israël naar hun eigen land in 1948 van enorm groot belang is en niet, zoals in veel kerken wordt gedaan, genegeerd en veronachtzaamd moet worden vanwege de valse theologie dat enkel de christelijke kerk als het 'geestelijke' Israël nog van belang is. 

Abraham kwam tussen de minimale en maximale lengte van een generatie (Psalm 90:10), namelijk 70 jaar en '(indien wij sterk zijn') 80 jaar, definitief in het land der belofte aan. Zal hetzelfde gebeuren met Israël als het volk in 2017 sinds 70 jaar naar het land is teruggekeerd? Markeert 2017 daarom niet het einde, maar het begin van de laatste 7 jaar, om te eindigen met de terugkeer van de Messias Jezus Christus, 77 jaar na dato, nog binnen de door Hem voorzegde periode van één generatie? (1)

De tijd zal leren of deze chronologie inderdaad van toepassing is op de eindtijd, waar we volgens velen nu in leven. Vanzelfsprekend kunnen hier geen vaste conclusies aan worden verbonden; immers, het is eveneens mogelijk dat de laatste 7 jaar inderdaad nog dit jaar of in 2012 zullen beginnen (of mogelijk al begonnen zijn), of dat we met een in deel 10 van 'Berekeningen en Tijdlijnen' deel al eens besproken nog latere periode van 2032-2039 rekening moeten houden.


Xander
 
 
Zie ook:
 
 
2010:
 
2009:
 
2008:
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl