Headlines- 'Spanje dreigt Catalaanse leider impliciet met executie, stuurt duizenden troepen'
 


10-10-17

- Hackers kraken via SMS authenticatie simpel uw email en bitcoin
 


08-10-17

- Waarom de officiële mediaversie van aanslag Las Vegas louter nepnieuws is
 


05-10-17

- 'Aanslag Las Vegas kan onmogelijk door één man zijn gepleegd'
 


03-10-17

- Dodelijkste schietpartij in VS ooit eist meer dan 50 mensenlevens - UPDATE 13.50 - 15.00 - 17.30
 


01-10-17

- Gevaarlijk precedent: Eerste Afrikaan krijgt wegens klimaat asiel in Europa
 


29-09-17

-  Migranten verwelkomd met soms tienduizenden euro's - per maand
 


20-09-17

-  Multimiljonair Abramowitz na VN toespraak Trump: Derde Wereldoorlog feitelijk al uitgebroken
 


19-09-17

-  Vrijheid bijna verdwenen in oprukkende digitale politiestaten Europa en Amerika
 


18-09-17

-  Grensmuur Hongarije dringt illegale immigratie met 99% terug - (21.10 uur aangepast)
 


17-09-17

-  Wetenschappers bang voor uitbarsting supervulkaan door kernproef Noord Korea
 


16-09-17

-  Honderden Amerikaanse tanks en houwitsers in Polen gearriveerd
 


15-09-17

-  Frankrijk: Enkele zwaargewonden na drie moslim aanslagen op straat

- Britse generaal: Aanslag metro Londen was 'absoluut 100% islamistisch'
 


14-09-17

-  'Plan Juncker voor EU-superstaat betekent komst miljoenen Afrikanen en Arabieren'
 


13-09-17

- Politie Zweden erkent onhandelbare verkrachtingsexplosie sinds massaal toelaten migranten
 


12-09-17

-  Een week asielterreur: Dagelijks mishandelingen en verkrachtingen door migranten
 


11-09-17

- Palestijnse terreurgroep mag officieel deelnemen aan Duitse verkiezingen
 


10-09-17

-  China waarschuwt Trump opnieuw Noord Korea militair te steunen bij aanval VS
 


09-09-17

- ARD redacteur bevestigt Westerse mediadictatuur: 'Burgers worden totaal bedrogen'
 


08-09-17

-  Strategic Intelligence verwacht binnen 6 maanden aanval op Noord Korea
 


07-09-17

- 'Noord Koreaanse chemische wapens in door Israël aangevallen complex in Syrië'
 


 


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (1)
Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (1)

 
Het antichrist-systeem in de Bijbel vertoont talloze treffende gelijkenissen met de islam en de verwachte komst van de Mahdi.
 
'Trots is de ergste ziekte waar we aan kunnen lijden,' aldus Walid Shoebat, een voormalige Palestijnse terrorist die zich bekeerde tot het christendom. 'De effecten die Hitler en de Nazi's op het Duitse volk hadden waren vele malen erger dan de gevolgen van de huidige drugepidemie in Amerika. In onze tijd zien we in ruim 50 moslimlanden over de hele wereld de opkomst van een vergelijkbare epidemie van trots. Het gevolg zou al op korte termijn het op diverse fronten uitbreken van een aantal islamo-nazi oorlogen kunnen zijn. Voorspelt de Bijbel zo'n cataclysmische gebeurtenis waarbij zoveel moslimlanden zijn betrokken? Het antwoord is absoluut: JA.'
'Het keerpunt in mijn leven als moslim terrorist was de dag dat ik de beste $ 10 dollar van mijn leven uitgaf aan het kopen van een Bijbel. Misschien wel de meest cruciale ontdekking die ik deed was dat de Bijbel niet slechts een boek met wijze uitspraken en diepzinnige gedachten voor persoonlijke meditatie is, zoals velen denken. De Bijbel is ook een wegenkaart met daarop het lot en de toekomst van de mensheid.'
 
Voor Shoebat was het opwindend te ontdekken dat de Bijbel zich vooral concentreert op het Midden Oosten, waar hij opgroeide. Op persoonlijk gebied was de Bijbel een spiegel die hem liet zien wat er allemaal mis was in zijn ziel. 'Bedenk eens wat het met mij, een trotse moslim, deed toen ik de gedetailleerd omschreven opkomst en ondergang van toekomstige islamitische landen en coalities ging bestuderen. Ik had nooit kunnen denken dat ik naast sociologie, Engels en psychologie ook een cursus futurologie zou krijgen.'

De Mahdi, de Antichrist
'U kunt zich niet voorstellen hoe ik me voelde toen ik in de Bijbel zoveel omschrijvingen las van de Mahdi, waar ik toen ik opgroeide zoveel over geleerd had. Het was een schok te ontdekken dat deze Mahdi op heel veel plaatsen in de Bijbel is terug te vinden. In de Bijbel wordt hij echter niet de Mahdi, maar de Antichrist genoemd. Waren de profeten van de Bijbel soms islamofoob? Voor Soenitische moslims is de Mahdi tenslotte de 'rechtvaardige, geleide, verwachte persoon'. De Shi'itische moslims noemen hem de 'heer van deze eeuw'. Dat is exact hoe in de Bijbel satan wordt omschreven: de 'heer (of god) dezer eeuw' (2 Cor.4:4).'
 
'Misschien denkt u dat dit gewoon toeval is, maar als ik klaar ben met het aantonen van tientallen overeenkomsten tussen het islamitische systeem en dat van de antichrist, zult u het niet langer enkel toeval kunnen noemen. Wat iedereen zou moeten beangstigen is het feit dat het verhaal over de Antichrist niet enkel een nachtmerrie is uit een stokoud boek, maar in snel tempo voor onze eigen ogen realiteit aan het worden is.'
 
'Volgens de islamitische traditie verschijnt de Mahdi niet alleen als een obscure religieuze leider, maar komt hij met name om het Kalifaat te herstellen. Islam beveelt zijn volgelingen: 'Als u hem ziet, ga en bewijs hem trouw, zelfs al zou u over ijs moeten kruipen, want hij is de medeheerser (Khalifa) van Allah, de Mahdi' (Ibn Maja, Kitab al-Fitan #4048). 'Want hij zal de weg bereiden voor, en de regering oprichten van de familie (of gemeenschap) van Mohammed... Iedere gelovige is verplicht hem te steunen' (Sunan Abu Dawud).

Moslim-goedpraters en de Hadith
'In het kort gezegd bevat de Hadith, of Sunnah, de verslagen van zowel de woorden als de daden van de profeet Mohammed. Met andere woorden: de Koran is 'zo zegt Allah', en de Hadith is 'zo zegt Mohammed'. Het begrijpen van de Hadiths is cruciaal bij het debatteren met moslim-goedpraters. Iedere keer als een niet-moslim begint over het islamitische terrorisme, reageert de doorsnee moslim-goedprater steevast met 'laat me één tekst in de Koran zien waar geweld wordt gepredikt.' Dit is een veelgebruikte tactiek om Westerlingen af te schepen, want welke tekst vervolgens ook gegeven wordt, deze wordt weggeredeneerd als zijnde 'zelfverdediging', of als geboden die enkel voor één bepaalde gebeurtenis golden.'
 
'Met andere woorden, alle geboden in de Koran die moslims oproepen om geweld te plegen zijn verouderd en niet langer toepasbaar. Dit is echter pure misleiding, een public-image achtige jihad. De eerste reactie op zo'n vraag zou namelijk altijd deze vraag moeten zijn: 'Beschouwt u Mohammed als de beste autoriteit voor het interpreteren van de Koran?' Oftewel: Is de Hadith gezaghebbend voor moslims? Dit resulteert in een Jezus-stijl achtige schaakmat, want als een moslim de autoriteit van de Hadith ontkent, ontkent hij de autoriteit van Mohammed als de profeet.'
 
'Heel vaak zal de zich in allerlei bochten wringende moslim-goedprater beweren dat hij veel teksten in de Hadith niet geloofd, vooral niet de teksten die u aanhaalt in de discussie over geweld. Deze discussie zal echter altijd eindigen als het volgende, krachtige vers uit de Koran wordt gegeven: 'O gij die gelooft, gehoorzaam Allah en gehoorzaam zijn boodschapper en degenen met autoriteit onder u. Als u ergens een meningsverschil over krijgt, verwijs dan terug naar Allah en zijn boodschapper, als u gelooft in Allah en de Laatste Dag...' (Qur'an 4:59). Iedere moslim die dus de Hadith ontkent, ontkent niet alleen het gebod van Allah, maar ook Allah zelf! Dit is te vergelijken met een christen die het Nieuwe Testament ontkent.

'In werkelijkheid ontkennen deze draaiende moslim-goedpraters helemaal niet de Hadith. Ze ontkennen het alleen in uw gezicht. Slechts weinig Westerlingen beseffen dat het moslims is toegestaan de waarheid te verhullen als ze met niet-moslims praten. De Sunnah is net zo belangrijk voor een moslim als het Nieuwe Testament voor een christen. 'De Sunnah is naast de Koran alles dat van Allahs boodschapper kwam. Het verklaart en geeft details voor de wetten die in de Koran worden gevonden' (de Sunnah over de Sunnah zelf). Geen enkele serieuze moslimgeestelijke ontkent de 200-plus geboden in de Hadith, waarin niets minder dan de jihad met het zwaard wordt gepromoot, inclusief plotselinge invasies, met als enige doel het verspreiden van de aanbidding van Allah.'
 
'Onthou dat het verschil tussen het christendom en de islam in één zin is samen te vatten: Het christendom is Calvary (Golgotha), de islam is Cavalry (cavalerie, oftewel: kanonnen). Het doel van Mohammed, de Khalifa, de Mahdi en alle gehoorzame moslims is het bereiken van maar één ding, en dat is de verspreiding van de enige glorie van Allah als de opperste god door middel van de jihad en oorlog, totdat er niemand meer is die niet wil zeggen dat er geen god buiten Allah is, en Mohammed zijn boodschapper is.'
 
De Islamitische Jezus verwoest het christendom
'In de islamitische traditie ontbeert de speciale titel 'messias' alle ware Bijbelse messiaanse kenmerken. Volgens de islam zal Jezus het land Israël niet teruggeven aan de Joden, noch zal het Zijn taak zijn Zijn trouwe volgelingen te verlossen van de voortdurende vervolging door de Antichrist. In de islam komt Jezus terug als een radicale moslim, om de moslimlegers te leiden tot de vernietiging van het christendom, het afslachten van alle Joden en om het kruis te breken. Hoe ironisch en pervers het ook moge klinken, toch is dit precies wat fundamentele moslims over de hele wereld geloven en waar ze dan ook op wachten.'
 
We hebben duidelijk gezien dat de islam EEN antichristelijke religie is. Is er echter ook bewijs dat de islam DE religie van de antichrist is? Laten we eens hard en definitief 'DNA' bewijsmateriaal verzamelen om deze theorie te ondersteunen.
 
Jezus keert terug als Krijger 
Christenen halen vaak Jozef aan als de Oud Testamentische voorafschaduwing van de Messias. Jozef is het beeld van de lijdende Messias en David het beeld van de Koning Messias. Jozefs verwerping door zijn broeders staat voor Israëls verwerping van Christus. Davids koningschap is een type van het Messiaanse koningschap, want het Koninkrijk van Christus zal in Jeruzalem worden gevestigd.'
 
'Er is echter nog een Bijbelse figuur die vrijwel nooit wordt aangehaald als zijnde een beeld van Christus: Gideon, als beeld van de Krijger-Messias. Gideon is echter cruciaal als we willen begrijpen wat de Messias zal doen tijdens zijn oorlogsexpedities, nadat Hij neergedaald is op de Olijfberg om te vechten in de slag om Jeruzalem. Het komt zelden ter sprake, maar Christus zal net als Gideon vechten tegen Midjan, de Ismaëlieten waar in Richteren 8:22 naar verwezen wordt. Het zijn de afstammelingen van Abrahams vierde zoon, die hij kreeg met zijn bijvrouw Ketura (Gen.25). In de Bijbel vecht Christus net als Gideon tegen de inwoners van Arabië:
 
'God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht.' (Habakuk 3:3-4)

Jezus Zelf die terugkeert uit Teman, van het slagveld in Arabië - hoe vaak wordt dit in kerken besproken? Wanneer werd er ooit op een zondagsschool geleerd dat Christus zal vechten en uit Arabië zal terugkeren? Nooit! Er wordt nooit over gesproken in kerken, maar dat zou wel moeten. Jezus zal lichamelijk terugkeren en niet alleen de inwoners van Arabië oordelen, maar ook die van Kush, de huidige islamitische landen Soedan en Somalië. 'Ik zie de tenten van Kusan (Kush) onder druk, de tentkleden van het land van Midjan sidderen.' (Hab.3:7-8) Midjan verwijst naar het gebied ten oosten en zuiden van de rivier de Jordaan, het huidige Jordanië en Saudi Arabië, wat het hart van het islamitische territorium is.'
 
'Beschrijvingen van dit soort veldslagen, waarbij Christus tegen de moslimlanden vecht, worden in heel het Oude Testament gevonden. De vijanden die tegen Christus zullen opstaan worden als volgt beschreven: 'Heel dat volk komt om geweld te bedrijven, het aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind, en ze verzamelen gevangenen als zand. Met koningen drijven ze de spot en machthebbers zijn hun een belaching. Ze lachen om elke vesting, ze werpen er aarde tegenop en nemen haar in.' (Hab.1:9-10, aangepast aan KJV).
 
Antichrist komt uit Arabië
De vijanden van de oostenwind zijn de 'sprinkhanen' van Arabië en de koningen uit het Oosten. En voor het geval iemand denkt dat dit slechts een kleinere oorlogsexpeditie van de Messias tegen de moslims is en de échte slag geleverd wordt met een Europese Antichrist, zoals velen denken - kijk eens naar de context van Habakuk. Het is de laatste strijd van de Messias tegen de Antichrist, die wordt omschreven als de 'meest trotse' in Habakuk 2:5, de persoon die het vredesverdrag zal verbreken en in de naam van zijn god de oorlog zal verklaren: 'Dan zal hij van gedachten veranderen, en hij zal verder trekken en zich schuldig maken en zijn kracht toeschrijven aan zijn god.' (Hab.1:11, vertaald uit KJV).

In het boek Numeri staat één van de vroegste, duidelijkste en meest directe messiaanse profetieën in de Bijbel, die zegt dat de Messias zal komen om specifiek dezelfde volkeren te bevechten en te overwinnen. Deze profetie werd gedaan door Bileam en werd gegeven aan Balak, de koning van de Midjanieten (/Moabieten): '... een Ster gaat op uit Jacob, een Scepter rijst op uit Israël, en verbrijzelt Moabs slapen, en verplettert alle zonen van Set. Dan zal Edom een veroverd gebied wezen, en Seïr zal een veroverd gebied wezen - zijn vijanden. Maar Israël zal kracht oefenen, en Hij zal heersen uit Jakob, en de vluchtelingen uit de stad verdelgen.' (Num.24:17-19)

De Messias wordt hier omschreven als vertrekkende uit Jacob, in het bezit zijnde van de Scepter, een duidelijke referentie naar Zijn toekomstige Koningschap over Israël. Deze drie namen, Moab, Edom en Seïr, verwijzen allen naar hetzelfde volk en dezelfde regio, namelijk de volken die ten oosten en zuiden van Israël leven. Ligt Europa soms direct ten oosten en zuiden van Israël? Of is dit de locatie van Arabië?
 
Messias vernietigt Arabische volken
Ezechiël (35:1) spreekt van het oordeel over de berg Seïr, en verbindt deze met Edom: 'Zoals gij u verblijd hebt omdat het erfdeel van het huis Israëls verwoest is, zó zal Ik aan u doen; het gebergte van Seïr en gans Edom zal geheel een verwoesting worden. En zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben'(vs. 15). Groter Edom, dat het land van Temam tot Dedan omvat, is heden ten dage het gebied van Jemen tot en met Saudi Arabië. Als Jezus terugkeert en zijn Scepter neemt om Zijn vijanden te vernietigen, wie zijn dus Zijn vijanden? Het zijn alle Arabische volken ten oosten van Israël. Dit wordt herhaald in Jesaja:
 
'Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE (Jehovah) heeft het gesproken' (25:8).
 
Is dit soms al gebeurd? Of verwijst dit naar de periode NA de terugkeer van Christus. Tenzij de dood inderdaad al 'vernietigd' is en ik deze gebeurtenis gemist heb, verwijst dit dus duidelijk naar de terugkeer van Christus: 'Want de hand des HEREN zal op deze berg (Zion) rusten, maar Moab zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water van een mestkuil.' (25:10)

God lijkt er dus niet mee te zitten dat Hij hier geen beleefd en politiek correct taalgebruikt bezigt. Nogmaals: de Messias komt terug om Moab te vertrappen. Hij wordt afgebeeld als staande met zijn zegenende hand rustend op Israël maar met zijn voet gedrukt in de nek van Moab. Voor degenen die nog steeds geloven in het 'Europese antichrist' verhaaltje: Waarom noemt God specifiek Moab, en niet een land in Europa? Als je gewoon leest wat er staat, wat de meest redelijke benadering is, dan is de conclusie dat deze passage slaat op de laatste overwinning op de huidige lichamelijke en spirituele afstammelingen van Moab, en daarom niet op allegorische wijze betrekking kan hebben op Europa.

Kleren Messias zullen druipen van bloed
De waarheid is dus dat de Bijbel GEEN Europese antichrist leert. De profetie in Jesaja 63 sluit af met de Messias die terugkeert uit Edom, met zijn kleren letterlijk druipend van het bloed van de massa's die hij heeft afgeslacht! Hebt u ooit de Messias op deze manier horen beschrijven? Hij vertrok als een Lam, maar zal terugkeren als een machtige overwinnende Leeuw:
 
'Wie is het ,Die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, Die daar praalt in Zijn gewaad, fier voortschrijdt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en zijn Uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand met Mij, Ik trad hen in Mijn toorn en vertrad hen in Mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op Mijn klederen en Ik bezoedelde Mijn ganse gewaad. Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van Mijn verlossing (of: vergelding) was gekomen.' (Jes.63:1-4)
 
Messias zal Zelf Libanon oordelen
De Messias zal zelfs in hoogst Eigen Persoon Libanon oordelen. In Jesaja 10:34 wordt de verbazingwekkende verklaring gedaan dat 'Libanon zal vallen door toedoen van de Machtige'. Dit is de Messias die de anti-Israëlische elementen (o.a. Hezbollah) in Libanon zal oordelen. Heel Libanon zal voor Hem buigen. Sommigen zullen misschien zeggen dat de Machtige (Mighty one) hier niet de Messias is, maar God de Vader. Jesaja 19:20 laat er echter geen misverstand over bestaan: 'Hij zal hun een verlosser en een strijder (Mighty One, SV: Heiland en Meester) zenden, die hen zal redden.'

Wie is deze Verlosser, en hoe wordt Hij gezonden? In de Psalmen wordt Hij met dezelfde term Machtige (Mighty One) afgeschilderd als een Soldaat en een Strijder: 'Gord Uw zwaard aan de heup, gij Held! Met Uw Majesteit en Uw heerlijkheid.' (Ps.45:4). In Zefanja drie is deze 'Machtige' fysiek in Israël aanwezig: 'De HERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal; ' (Zef.3:17).
 
Het is duidelijk dat dit de Messias is. God de Vader gaat alles en iedereen te boven, maar is niet lichamelijk aanwezig in Israël. De profetie over het oordeel over Libanon is tevens de veroordeling van de Antichrist: 'Vrees niet, o Mijn volk, dat in Zion woont, voor de Assyriër. Hij zal u met de stok slaan en zijn staf tegen u opheffen, zoals Egypte deed' (Jes.10:24-25). De Antichrist zal verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van Libanon: 'Want het geweld dat tegen Libanon begaan is zal u bedekken, en het uitroeien van de beesten zal u verschrikken, vanwege het vergoten mensenbloed en het geweld het land, de stad en al haar inwoners, aangedaan.' (Hab.2:17)
 
De foutieve éénzijdige Westerse kijk op profetie
Waarom heeft het Westen dit alles gemist? In het Westen is het gebruikelijk dat als iemand over profetie begint, de discussie onmiddellijk gaat over het boek Openbaring. De meeste boeken en artikelen over profetie beginnen met en concentreren zich op de veelal allegorische passages in Openbaring, het laatste boek in de Bijbel. Waarom niet aan het begin van de Bijbel beginnen? Waarom niet beginnen met de vele letterlijke referenties en profetieën die in de Bijbel staan? In plaats van gelijk te beginnen met diverse interpretaties van allegorische beelden en visioenen van beesten, hoornen, draken, et cetera, waarom niet beginnen met wat duidelijk en rechtstreeks is? Dat zou toch een veel logischere benaderingswijze zijn?
 
Om een gegronde Bijbelse basis te verkrijgen over hoe het antichrist-systeem eruit zal zien, moeten ALLE daarop betrekking hebbende Bijbelteksten in ogenschouw worden genomen, en moet niet alleen het laatste en meest mysterieuze boek van de Bijbel -Openbaring- worden aangehaald. Hoewel de profetische 'kiekjes' in Openbaring en het boek Daniël heel belangrijk zijn, vormen ze slechts een klein stukje van een veel grotere hoeveelheid informatie die de Bijbel ons heeft gegeven. Veel te veel schrijvers en Bijbelverklaarders beginnen echter juist met die profetische 'kiekjes', en als hun conclusies vervolgens niet ondersteund worden door de overweldigende hoeveelheid andere profetische teksten, dan worden die teksten of zó verdraaid, dat ze passen in hun eigen veronderstellingen, óf totaal genegeerd.

Alleen complete openbaring Bijbel is toereikend
'We kunnen echter niet akkoord gaan met zo'n profetisch 'lopend buffet'. Nogmaals: om een accuraat en waarlijk Bijbels perspectief op de eindtijd te krijgen moeten we vertrouwen op de COMPLETE en TOTALE openbaring van de Schrift. Wil een theorie of stelling overtuigend genoeg zijn om universeel overgenomen te kunnen worden door de Kerk, dan is het nodig dat ALLE passages voldoende met elkaar in overeenstemming zijn gebracht. Ze moeten bij elkaar passen, zodat er een algeheel consistent plaatje ontstaat.

In de volgende delen zal uitgebreid ingegaan worden op de bewijzen die de Bijbel geeft dat de islam de antichrist-religie is en dat de islamitische Mahdi de Antichrist zelf is.'


Xander
 
 
Zie ook:
 

Reacties

flexjoly op 28-03-2016 13:16

Erg verhelderend artikel!Kun je svp links opnemen naar het volgende deel. Heb dit deel gedeeld op facebook. Zou mooi zijn als de lezer steeds kon doorklikken naar het volgende deel. 

Niemandalletje op 18-04-2016 14:56

Ik ben blij verrast om ook dit bovenstaande schrijven hier op Xandernieuws terug vinden. 

Zico op 17-05-2016 20:35

Wel grappig dan dat er nog nooit zoveel Christenen bekeren tot de islam...in Nederland alleen al meer dan 30.000. In deze context kan ik het wel begrijpen om zoveel halve of hele leugens op een rijtje te zetten. Jezus (vrede zij met Hem) wordt trouwens elmesih (messias)  genoemd in de koran. En de koran verbiedt expliciet en impliciet het bekeren van mensen tegen hun wil. Dit wordt zelfs gezien als een Grote zonde...gelijk aan moord, ontkennen van God etc. Ik zou zeggen doe uw huiswerk eer u hier haat gaat preken. Tenzij de waarheid u niet lief is natuurlijk...

 

Zico, de forumgasten zouden het zeer op prijs stellen een echte inhoudelijke discussie met u te voeren over de Islam, Allah en uw profeet Mohammed in respect.

Het wordt dan geen discussie Koran versus de Bijbel, maar enkel over de Koran. Legt u ons uit aan de hand van Koranteksten hoe u die verklaart.

Er zijn hier forumgasten die gedegen ondezoek hebben gedaan naar de Koran en de Hadith en hebben hun huiswerk goed gedaan.

XN ( Xander Nieuws) zou het toejuichen om een gesprek op gang te brengen met praktiserende Moslims met als uitgangspunt de Koranteksten , Hadith en hun betekenis.

Neem uw geloofsbroeders en zusters mee voor een eerlijke open discussie. U bent allen welkom op het geloofsforum.

Mvg. Mod.

Harold op 17-05-2016 23:57

@Zico 'En de Koran verbiedt expliciet en impleciet het bekeren van mensen tegen hun wil' 

Dat gaat dan een lastige zaak worden als de Mahdi terugkeert en de wereld onder Islam heerschappij komt te staan, niet? Wat met de mensen die niet willen bekeren? Nou ja een andere oplossing dan maar, zoals uit de weg ruimen?

En Oh ja, Waar staat die haatprediking trouwens? Misschien kunt u niet goed tegen feiten en heeft uzelf de waarheid niet helemaal lief?

sonja op 18-05-2016 12:40

@Zico; Ten eerste is de islam op dit moment de grootst groeiende gedwongen religie ter wereld. Alleen al in Pakistan worden elke maand christelijke jonge vrouwen en meisjes verkracht en vervolgens gedwongen zich te bekeren tot de islam. Geen reden voor mij dit 'grappig' te noemen zoals u wel doet, maar al helemaal niet om hier op deze site zonder inhoudelijk argument te stellen dat volgens de koran het verboden is mensen tegen hun wil te bekeren. Men heeft binnen de islam drie 'keuzes'; bekeer je, betaal de jizia of je wordt vermoord. Moslims noemen dit een keuze wellicht, maar dat is het natuurlijk niet. Deze keuzes komen veelvuldig voor in de koran, zeker in de Medinaboeken.

Over uw tweede stelling dat volgens u deze gedwongen bekeringen een Grote zonde (= een Zina) zouden zijn gelijkgesteld aan moord; dat is niet waar. In de islam wordt een moord begaan overigens ook niet gelijkgesteld, zoals u beweert, aan het ontkennen van God. Er is binnen de islam (koran en Hadith) één grote zonde en dat is Shirk (blasfemie, anderen gelijk stellen aan allah). De andere zonden, moord, diefstal et cetera, worden soms als Zina, soms als Laman (=lichter vergrijp) gezien. Moord wordt overigens in bepaalde categorieen verdeeld, soms is het verboden, soms is het in bepaalde omstandigheden toegestaan. 

Dat men Isa (die beslist niet Jezus is) al Masih noemt, zegt mij niet zoveel. Er zijn ook duizenden meer vrouwen die dezelfde naam dragen als ik, maar wij zijn niet dezelfde persoon. Dat u Isa dus de messias noemt  zegt mij niets. De Arabische naam voor Jezus is Yesua (vergelijkbaar met Yeshua en Yashua uit het Hebreeuws en Aramees) en niet Isa. De naam Isa is door Mohammed bedacht. Yesua betekent God redt. Isa -de naam- heeft geen enkele betekenis. Vandaar dat ik dus stel dat Isa niet Jezus is. Christus betekent (Koine Grieks) logos = ratio, de rede. Dit alles vind je niet terug in de naam Isa die de islam verkiest, een naam zonder enige betekenis.

U kunt wel zeggen 'Vrede zij met Hem', maar Jezus IS vrede. Of u Hem dat nu toewenst of niet, Hij staat daarboven. Dat vind ik pas blasfemisch.

Ik predik nergens haat voor zover ik weetk, maar ik vertel wel wat ik weet, zie, lees en debateer op deze site daar in alle openheid over. Dat is ook wat Christus, in de zin van logos (rede, rationaliteit) van mij vraagt. In de Theologie noemen wij dit (christelijke ethiek) de wil van de mens die is verbonden aan het goede dat God is en daarvoor het verstand nodig heeft om de goede dingen te willen (doen). Vandaar dat voor ons christenen de persoon Jezus, als tweede persoon van de triniteit, zo belangrijk is.

Uw suggestie dat ik mijn 'huiswerk' niet gedaan zou hebben (of anderen op deze site) leg ik naast mij neer. Ik studeer Theologie en daarnaast ben ik gemiddeld 5 à 6 uur per dag bezig met het bestuderen van de islam. Frappant vind ik wel dat u en andere moslims op deze site continu zeggen dat wij hier ons 'huiswerk' niet doen, maar geen van u ooit zelf inhoudelijke argumenten heeft aangedragen. Wellicht moet u zelf uw 'huiswerk' eens doen?

sonja op 18-05-2016 12:56

@Allen; ter aanvulling voor diegenen die dit nog niet weten. Een Hadith die Sahih wordt genoemd, Sahihi Bukhari, Sahih Muslim, is de meest betrouwbare, geloofwaardige Hadith. Wanneer er Da'if staat is het een zwakke, onbetrouwbare Hadith. Wanneer -zoals onlangs op deze site ik meen Ottoman nog beweerde- een moslim dus beweert dat de Hadith door de meeste moslims niet worden erkend of zoals hij beweerde Sahih Bukhari door moslims niet wordt erkend omdat deze zoveel schade had berokkend aan de islam, is dit pertinent niet waar. Sahih Bukhari en Sahih Muslim zijn worden gezien als de meest betrouwbare Hadiths!

Waarom zouden ze dit dan ontkennen? Omdat o.a. in de Hadith van Bukhari staat dat Mohammed drie brieven schreef. Volgens de islam is de koran zo'n wonder omdat Mohammed analfabeet zou zijn geweest. Wanneer dit niet zo is, en dat staat min of meer in Sahih Bukhari, dan hebben zij een probleem. Dus stelt men nu in de meest betrouwbare, sterke Hadith van Bukhari ineens dat dit een zwakke Hadith is. Ook staat er in de Hadith verschillende keren de genitale verminking van meisjes duidelijk benoemd en Mohammed doet zelfs voor hoe het moet. Hier weer; dit vinden moslims genant of het is geen goede reclame en dus zegt men ineens dat de Hadith onbetrouwbaar is. Stenigen van vrouwen staat meermalen benoemd in Sahih Bukahri met als voetnoot dat het eerder in de koran stond, maar dat de betreffende pagina is opgegeten door een geit (het staat er echt) en dat men het daarom meermalen in de Hadith zet opdat moslims het niet vergeten zullen. Onhoud hierbij dus dat de koran niet zo eeuwig en onveranderlijk is als men claimt als zelfs een geit delen ervan kan opeten, ten tweede dat dus het excuus van moslims waar de schrijver het ook al over heeft: "Wijs dan aan in de koran waar het staat" mank gaat, omdat de Hadiths uitleg geven bij de koran (tafsir) en 60% van de islamitische geloofsboeken bevatten. Men handelt er wel naar (o.a. in de Sharia) maar wil het vervolgens niet weten wanneer het zo uitkomt.

Tot slotte; omdat men nooit kritiek mag geven op Mohammed moet er dus een draai gemaakt worden en krijgen dus de Hadiths die eerder betrouwbaar zijn bevonden en benoemd nu de schuld. Alles om maar niet bij de profeet van de islam, Mohammed, terecht te komen.

Zomer op 18-05-2016 14:27

sonja op 18-05-2016 12:40  sonja op 18-05-2016 12:56

Goed geschreven, en dank je voor de goede duidelijke uitleg. 

Zomer op 18-05-2016 14:32

Zico op 17-05-2016 20:35

Leg mij eens uit waarom er zoveel Moslims zijn die niet eens weten wat er allemaal in de Koran staat, maar alleen maar uitgaan van de woorden van de Imam.    

sonja op 18-05-2016 19:01

@Zomer; Graag gedaan!

sonja op 19-05-2016 21:21

@Harold, Geweldige reactie! Altijd dat omdraaien van de feiten en vervolgens hoor je niets meer. Gooien de knuppel in het hoenderhok en wanneer ze niet aankunnen wat ze aan reacties krijgen, is het ineens muisstil.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl