Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Ingezonden: '666, de NWO inclusief islam, is aanwezig!'
Ingezonden: '666, de NWO inclusief islam, is aanwezig!'

 
Linksonder: 'bismillah' = '666' zoals opgetekend in de brontekst van Openbaring. Achtergrond: islamitische poster met variant op 'bismillah', waarin duidelijk '666' -een heilig getal in de islam- is te herkennen.
 
(Door Ben Kok)
Vanaf 2013 (al over anderhalf jaar dus!) hebben we allemaal een bankrekeningnummer van 18 cijfers, om Europese en/of wereldwijde uniformiteit te krijgen in het controleren van ons geldsysteem. Dat is al eerder aangekondigd, maar nu weer in het nieuws en is dus binnenkort een feit. Ik leef in de verwachting van de komst van Yeshua ha Mashiach ben David als Koning te Yerushalayim, en een van de tekenen van de eindtijd en de nadering van Zijn komst is het teken 6 6 6. Het getal van de mens is 6 en dit is dan drievoudig, de ultieme menselijke macht. Het laatste Bijbelboek, Openbaring van Yeshua aan Johannes, legt uit in 3:11-18 dat de wereld in die eindfase door een anti-Messiaanse macht, een politieke en religieuze macht, zal worden beheerst, naar mijn mening de NWO (Nieuw Wereld Orde).
In 3:16 staat: 'en het (beest, die macht) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is het getal van een mens en zijn getal is 6 6 6.' ('beest' staat hier in de betekenis van 'gevaarlijk, wild beest of ook valstrik. In het Grieks staan er 3 letters, chi/ksi/sigma, als getalswaarde voor die letters dus 600/60/6)
 
Walid Shoebat toont aan dat deze 3 Griekse lettertekens voor iemand die Arabisch kan lezen meteen opvallen, want als Arabische lettertekens gelezen staat er: 'bismillah', in de naam van Allah, en dan gevolgd door twee gekruiste zwaarden. Zie mijn artikel hierover op Tora Yeshua.
 
Dus de ultieme menselijke macht en de islam; het wijst m.i. op de NWO, we zien dat Mohbama alles doet om zo'n soort schijnvrede te realiseren. De islam, de Rooms Katholieke kerk, de Wereldraad van Kerken, interreligieuze conferenties, In Vrijheid Verbonden, Charter for Compassion, Vrijmetselarij, Bilderbergconferenties, NGO's, etc. ze zingen allemaal mee in het NWO koor.
 
Complottheorie? Ik zou liever zeggen: self fulfilling prophecy. Het onverzadigbare verlangen van de mensen om het leven in eigen onafhankelijkheid, los van de Schepper, te bepalen, heeft ons tot hier gebracht.
 
De Schepper, de God van Abraham, Isaac en Jacob, heeft ons er steeds voor gewaarschuwd dat dit principieel foute verlangen ons kapot zou maken. En inderdaad, we zitten in die eindfase. In Genesis 3;3,4 en in Genesis 11:1-9 worden we al gewaarschuwd en verder de hele Bijbel door, met op het einde dus het hele boek Openbaring, met genoemde teksten.
 
Ook Yeshua laat ons zien in Mattëus 24 hoe de eindtijd zal verlopen, en Paulus beschrijft de moraal van de mensen in de eindtijd als: 'zelfzuchtig, gierig, pochers (macho's), vermetel (roekeloos), kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig (verslaafd!), onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God (hedonisten), die met een schijn van Godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben (schijnheiligen, vroom praten, maar niet je nek uitsteken of in actie komen), houd ook deze mensen op een afstand.' (2 Tim.3:1-5)
 
Rechterhand of voorhoofd: denken en doen, oftewel ons 'handelen', wie geen toegang heeft tot het nu al bewezen corrupte, ons wurgende banksysteem, kan in de huidige maatschappij niet leven. Geen geld, geen verzekeringen, geen subsidies, etc., dus als het systeem instort of wanneer je met een druk op de computerknop wordt geblokkeerd, sta je buiten. Daar is verder helemaal geen implantaatchip voor nodig, maar dat zou ook nog kunnen.
 
In Opb.14:9 wordt de val van het huidige wereldsysteem verder beschreven en dan lezen we: 'En een andere engel, een derde, volgde hen (de voorafgaande twee), zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toorn (etc.).'
 
God zal de hele wereld laten ervaren hoe het is om zonder Hem in de door mensen gemaakte duisternis te leven. Wie dus kiest voor het anti-Messias systeem en macht, voor het blijven horen bij het corrupte wereldsysteem, dat ons allen letterlijk en figuurlijk afhankelijk heeft gemaakt van het nummer 6 6 6, begeeft zich nog verder in een duisternis zonder God.
 
Wat doe we ermee als oprechte gelovigen in de God van Abraham, Isaac en Jacob, door Yeshua?
 
Leven zoals Yeshua, zoveel mogelijk los van dit wereldsysteem, zelf voorzienend waar mogelijk. En vooral groeiend in de geloofsrelatie met Hem, zie Opb. 22:10,11: 'wie vuil is, worde vuiler en wie rechtvaardig/heilig is, worde rechtvaardiger/heiliger'. Onze Vader ziet ieders hart en beoordeelt ons op onze keuzes! En Yeshua belooft: 'Zie, Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld' (Matt.28:20).*
 
 
Ben Kok
 
* Met toestemming van de auteur ingekort en minimaal aangepast - Xander.
 
Bron: Tora-Yeshua.nl 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl