Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

'De Opname is vandaag... of morgen'
Berekeningen en Tijdlijnen DEEL 13
'De Opname is vandaag... of morgen'

 
Als de makers van 'God's Timeline' het bij het rechte eind hebben dan kan vandaag of morgen op ieder moment de bazuin klinken... 
 
De Opname van de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus is vandaag... of morgen. Letterlijk. Althans, dat wordt beweerd door de makers van de eindtijd website 'Gods Timeline'. Na vele jaren intensieve studie van de Bijbelse profetieën kwamen zij vier jaar geleden met behulp van enkele 'openbaringen' tot de conclusie dat de wegrukking van de 'ware gelovigen' op 26 of 27 januari 2011 zal plaatsvinden. Hoe nihil de kans dat deze datums wél kloppen ook is, laten we eens kort bekijken hoe zij tot deze gewaagde (immers, na morgen zullen ze een excuus moeten schrijven) conclusie zijn gekomen. 
Om het verhaal niet te lang te maken -de website 'Gods Timeline' is erg uitgebreid- laat ik het uitleggen van een aantal basisbegrippen die mensen met enige kennis van de Bijbelse eindtijdprofetieën behoren te hebben achterwege. Voor degene die hier nog niet mee bekend zijn verwijs ik naar eerdere artikelen in deze rubriek.
 
Ook bij God's Timeline draait het om de 'één dag is als duizend jaar', de 6000 jaar menselijke geschiedenis die nu voorbij zijn en het aanbreken van de 'zevende dag', het 1000-jarig Vrederijk onder heerschappij van Jezus Christus. Alvorens deze 'zevende dag' aanbreekt volgt eerst de bekende 7 jaar durende periode van de '70e (jaar)week' van Daniël, ook wel de (Grote) Verdrukking of de 'tijd van Jacobs (=Israëls) benauwdheid' genoemd.
 
Volgens sommige Joodse Rabbi's eindigden de 6000 jaren (Bijbelse parallel: de 6 dagen van de Schepping) op het Joodse Rosh Hashana feest in het jaar 2000. Op dat moment zou de 'tijd van Jacobs Benauwdheid' zijn begonnen. Phil Rogers, Sherry Vance en Kevin Drake stellen dat de 'dag des Heeren' is begonnen met de tweede Palestijnse intifada die in 2000 uitbrak. Tevens zien zij 3 periodes van 7 jaar die parallel lopen met de 2 x 7 jaar die Jacob moest werken bij Laban voordat hij met zijn geliefde Rachel mocht trouwen. Na deze 14 jaar volgde een (sabbats)jaar van 'rust', waarop Jacob vervolgens nog 6 jaar bij Laban verbleef alvorens weg te vluchten en letterlijk te 'worstelen' met God, wat als gevolg had dat zijn naam door de Heer in Israël werd veranderd (Genesis 32:28).

Drie periodes van 7 jaar / Jacob = Israël
De historische vervulling van deze Bijbelse 'types' zien we in onze tijd voor onze eigen ogen in vervulling gaan. Jacobs eerste week van 7 jaar bij Laban begon voor Israël in 1993 met het sluiten van de Oslo akkoorden, die officieel in werking traden op Rosh Hashana 1993. Dit zogenaamde vredesakkoord bleek echter een leugen; net zoals Jakob bedrogen werd door Laban (hij trouwde na 7 jaar niet met Rachel, maar met Lea) werd Israël bedrogen door Yasser Arafat, die geen enkele afspraak uit de akkoorden met Israël nakwam.
 
Om toch met Rachel te kunnen trouwen moest Jakob nóg een periode van 7 jaar voor Laban werken. Deze voor Jakob stressvolle periode zien we bij Israël terug in de start van de tweede intifada in 2000, nadat Ariel Sharon (de leider van Israël) op Rosh Hashana van dat jaar de Tempelberg opgaat om te bidden. Precies 7 jaar na het tekenen van de Oslo akkoorden leidt dit tot een nieuwe Palestijnse opstand, met een explosie van terrorisme en zelfmoordaanslagen. 
 
Deze tweede periode van 7 jaar wordt afgesloten op Rosh Hashana 2007. Jakob trouwt met Rachel en Israël sluit een hevige periode af die in 2006 zijn hoogtepunt kende in de Tweede Libanonoorlog. De sinds 2003 gebouwde Veiligheidsmuur heeft het Palestijnse terrorisme met 98% weten terug te dringen, waardoor er nu een jaar van rust voor Israël volgt, net zoals Jakob na 14 jaar een sabbatsjaar met rust ondergaat. Daarna werkt hij echter nog eens 6 jaar voor Laban om uiteindelijk aan hem te ontsnappen.
 
Israëls jaar van rust duurt van Rosh Hashana 2007 tot Rosh Hashana 2008 -een sabbatsjaar-, als opnieuw precies op dat Joodse feest de wereldwijde financiële crisis uitbreekt. De Dow Jones index zakt op één dag met 777.68 punten in elkaar; volgens de makers van God's Timeline een teken van de 3 x 7 jaar en het einde van het Hebreeuwse jaar '5768' (2007-2008) die de start van de laatste 6 jaar van Jakob / Israël markeert. Zoals de derde 'week' van Jakob bij Laban werd gekenmerkt door het verzamelen van geld en goederen begint de derde 'week' van de eindtijd met de instorting van de economie (de teloorgang van 'geld en goederen'), die uiteindelijk zal lijden tot wereldwijde hongersnood (zie Openbaring 6:6). De eerste tekenen daarvan zijn nu duidelijk zichtbaar en worden in alle media vermeld.
 
Vandaag... of morgen 
De laatste 7 jaar begonnen volgens God's Timeline dus op Rosh Hashana 2007 en duren tot Rosh Hashana 2014, wanneer Jezus Christus zichtbaar terugkeert op de Aarde om Zijn vijanden te verslaan (de vernietiging van het rijk van de antichrist en de machten die tegen Israël zijn opgestaan) en Zijn Koninkrijk te vestigen. De opstanding en de Opname vinden plaats in het midden van de Verdrukking, en dat valt in dit scenario op 26 en 27 januari 2011 - vandaag en morgen.
 
Op dit moment zou er een oorlog in de hemel aan de gang zijn (Opb.12:7). De satan zal uit de hemel worden gegooid en in de antichrist varen, waardoor de 'aanklager' (Opb.12:10) uit de hemel is verdwenen. Dan zal Christus, onze voorspraak (of 'advocaat'), gereed zijn voor de opstanding der doden en de Opname van de gelovigen die op dit moment in leven zijn. De Heer zal Zelf, bij het klinken van een bazuin, neerdalen (1 Tess.4:13-18) en Zijn Gemeente opnemen in de hemel. Daarna beginnen de laatste 1335 dagen van de eindtijd (Daniël 12:12) die worden afgesloten met de Wederkomst op Rosh Hashana 2014.
 
45 dagen na de Opname 'vandaag of morgen' zal de antichrist -volgens velen zal dit Barack Obama zijn, de 'bliksem uit de hemel' (de betekenis van de naam van de Amerikaanse president) waarmee Jezus hem aanduidde (Lucas 10:18)- de 'gruwel der verwoesting' oprichten, dat zal bestaan uit zijn 'beeld' (afbeelding, Opb.13:14) en het dagelijkse offer (de gebeden van de heiligen) doen stoppen. Dan zal de antichrist zichzelf als God laten aanbidden. 
 
Opstanding & Opname bij wereldwijde aardbeving en oorlog 
Vervolgens zal het hele eindtijdscenario -met hier en daar de nodige variaties- zoals we dat vaker uitgebreider bespraken zich gaan afspelen. Alle mensen die na (en door) de Opname alsnog tot geloof in Jezus Christus komen zullen worden vervolgd, gemarteld en vermoord (onthoofd, de islamitische executie). De wereld zal eerst een hele korte periode van schijnvrede kennen, waarna de ellende pas goed losbarst en Gods oordelen over de Aarde zullen gaan. De opstanding der doden en de Opname zullen ook volgens veel anderen die beweren hier visioenen van God over te hebben ontvangen gepaard gaan met een wereldwijde aardbeving en het uitbreken van de Derde Wereldoorlog, mogelijk rond Iran en waarschijnlijk met gebruik van kernwapens.
 
De bazuin is mogelijk een stem / donderslag 
De 'bazuin' die de Opname zal aankondigen volgens God's Timeline mogelijk klinken als een stem die ons oproept om ons klaar te maken. De ongelovigen en naamchristenen zullen het echter niet verstaan en zullen enkel een donderslag (Opb.14:2) horen. De 'wachttijd' tussen de bazuin/stem en de daadwerkelijke Opname zou af te lezen zijn uit de gelijkenis van de 10 maagden (Matt.25), waarin éérst de roep dat de bruidegom komt te horen is, en vervolgens de 5 dwaze maagden -die geen olie bij zich hebben- nog gauw op zoek gaan om ergens olie te kopen. In de tussentijd komt de bruidegom en neemt de 5 wijze maagden mee. Die 'tussentijd' zou ongeveer een dag kunnen duren, stellen Rogers, Vance en Drake. Vandaar de datums 26 of/en 27 februari. Pas bij de 'laatste bazuin' (1 Cor.15:51) vindt vervolgens de verandering van ons lichaam plaats en de opname in de hemel.
 
Voor véél meer informatie (in het Engels) verwijs ik naar de website God's Timeline. Hoe dan ook, het zou wel heel erg toevallig zijn als deze berekening wél blijkt te kloppen. Zo niet, dan niet getreurd; een flink aantal andere Bijbelonderzoekers hebben evenzoveel andere datums geprikt in de periode 2011-2016. Deze 'berekeningen en tijdlijnen' serie kan dus nog een paar jaartjes vooruit - mits de Opname in de tussentijd écht plaatsvindt, natuurlijk...
 
 
Xander
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl