HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Bewijs dat paus Benedictus loog over kindermisbruik priester
Bewijs dat paus Benedictus loog over kindermisbruik priester


Als slachtoffers van misbruik door priesters niet langer hun mond kunnen houden legt de Rooms Katholieke kerk hen alsnog het zwijgen op door hun verhalen te bagatelliseren, te negeren of te ontkennen, zodat de (eind)verantwoordelijken rustig op hun plek kunnen blijven zitten.
 
Een potentiële tijdbom onder het pausschap van Benedictus XVI: Volgens het Duitse online magazine Der Spiegel zijn er documenten boven tafel gekomen waaruit blijkt dat de paus in zijn voormalige functie als aartsbisschop Ratzinger wel degelijk een van veelvuldig kindermisbruik beschuldigde priester willens en wetens in functie hield. Dit zou betekenen dat het Vaticaan en de paus eerder dit jaar hebben gelogen toen ze beweerden dat Ratzinger niet op de hoogte was van de pedofilie praktijken van deze Duitse priester.

Het doelbewuste document gaat over een geval uit 1980 waarbij een Duitse priester van Essen naar München werd overgeplaatst nadat hij jongens van zijn parochie seksueel had misbruikt. In de Rooms Katholieke kerk is het een algemeen gebruik dat priesters die zich hieraan schuldig maken niet of nauwelijks worden gestraft maar worden overgeplaatst. De vicaris -Gerhard Gruber, het hoofd personeel- in Essen schreef een brief over de zaak aan Joseph Ratzinger, die toen als kardinaal verantwoordelijk was voor de pedo-priester. Ook telefoneerde Gruber met hem en liet hij de kardinaal weten dat 'er een risico bestaat waardoor wij hem onmiddellijk uit de parochie hebben moeten zetten' en dat 'er een officiële klacht is ingediend door leden van de parochie'. Vervolgens kon de priester gewoon doorgaan met het misbruiken van kinderen en kreeg hij pas in 1986 een verlate boete en een uitgestelde straf hiervoor.
 
De Katholieke Kerk beweert dat Ratzinger destijds niet wist dat de priester werd toegestaan om met kinderen te blijven werken, maar op 29 november werd er bewijs vrijgegeven waaruit blijkt dat dit een leugen is. Op 31 juli 1980 schreef de toen 32 jarige pedo-priester namelijk een persoonlijke brief aan 'zijne eminentie kardinaal Joseph Ratzinger' waarin hij vroeg om promotie van assistent-priester naar volwaardig priester. Getuigen bevestigen dat Ratzinger de brief heeft ontvangen. In deze brief schreef de priester uitvoerig over het vele werk dat hij deed met jonge kinderen en voegde hij zelfs kopieën uit het kerkblad toe. Ook zou hij een pelgrimsreis voor 20 tot 25 kinderen hebben georganiseerd. Volgens de priester kreeg hij een reactie van Ratzinger. Als dit klopt dat wist de huidige paus dus dat een kindermisbruikende priester nog steeds ongelimiteerd contact had met talloze jonge kinderen.
 
In het voorjaar van 2010 zorgde dit geval voor grote onrust omdat het er sterk op leek dat de paus er persoonlijk door geraakt zou worden. Onder leiding van de aartsbisschop van München, Reinhard Marx -recent door de paus bevorderd tot kardinaal- haastten officials van de Katholieke Kerk zich echter de verklaren dat kardinaal Ratzinger destijds niets wist dat de priester in kwestie nog steeds met kinderen mocht blijven werken. Hij zou alleen geweten hebben dat de priester in 'therapie' zou worden geplaatst. Het is echter nauwelijks waarschijnlijk dat Ratzinger niet op de hoogte zou zijn gesteld door vicaris Gruber, destijds één van zijn naaste medewerkers.

Daarnaast bestond de 'therapie' die de priester opgelegd kreeg klaarblijkelijk uit 'intensieve spirituele begeleiding van kinderen', zoals een latere editie van het kerkblad omschreef. Dankzij persoonlijke bemoeienis van de priester zou het aantal altaarjongens binnen twee jaar verdrievoudigd zijn, en zou hij 'met name jonge kinderen bewust hebben gemaakt van de blijde boodschap van de Kerk' en 'de traditie van religieuze kinderdiensten hebben verrijkt.' En dat gebeurde allemaal onder supervisie van kardinaal Ratzinger en volgens het nieuwste bewijs dus ook ondanks zijn wetenschap van het feit dat deze priester kinderen misbruikte.

Eén van de slachtoffers van de priester, Wilfried Fesselmann, kreeg als antwoord op zijn in mei aan de paus gerichte brief dat er naar de zaak gekeken zou worden. Sindsdien heeft hij echter niets meer van de kerk vernomen. Het aartsbisdom van München zwijgt in alle talen, ondanks de eerder dit jaar gedane toezegging 'alles in het werk te stellen om hier opheldering over te verkrijgen. We zullen niet de andere kant opkijken of anderen beschuldigen.' Fesselmann ziet de recente bevordering van Marx door de paus tot kardinaal -met 57 jaar de jongste in Duitsland- als een beloning voor het onder de tafel moffelen van deze beschamende kwestie.
 
De paus heeft zich de laatste jaren op bijna krampachtige wijze geprobeerd te distantiëren van het massale pedo-schandaal dat de Rooms Katholieke kerk heeft getroffen. Toch heeft hij in het verleden zijn steun gegeven aan een belangrijke geheimhoudingsclausule die het Vaticaan in 1962 opstelde ten aanzien van kindermisbruikende priesters. Daarnaast heeft paus Benedictus weliswaar publiekelijk zijn spijt betuigd voor het leed dat pedo-priesters hebben veroorzaakt, maar blijkt hij zijn eigen kwalijke rol hierin dus uit alle macht verborgen te willen houden.
 
 
Xander
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl