Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Laatste fase teruggekeerde 'dagen van Noach' is aangebroken
Verboden Poorten: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (5)
Laatste fase teruggekeerde 'dagen van Noach' is aangebroken


Niet alleen in de Bijbel, maar ook in geschriften van talloze oude culturen staat opgetekend hoe de 'goden' of 'gevallen engelen' zich ooit tegen de wil van God voortplantten met menselijke vrouwen.
 
In 1876 besprak de Engelse theoloog in zijn absolute meesterwerk Earth's Earliest Ages de profetie van Jezus Christus dat de eindtijd, de periode pal vóór Zijn terugkeer op Aarde, gekenmerkt zou worden door een herhaling van de 'dagen van Noach'. Pember zag in zijn eigen tijd de eerste signalen van het eerste teken, en kwam tot de conclusie dat het laatste, meest vreeswekkende teken een terugkeer van de 'geesten van de Nephilim' zou zijn. De razensnelle ontwikkelingen in de genetische, biologische en nanotechnologische wetenschappen wijzen er duidelijk op dat deze laatste fase van de teruggekeerde 'dagen van Noach' in onze tijd is aangebroken.

In Matteüs 24:37 zegt Jezus tegen Zijn discipelen dat het teken van Zijn komst en het einde van de wereld een herhaling van de dagen van Noach zou zijn. Het bijzondere van dit tijdperk is niet zozeer dat de mensen trouwden, aten, dronken en gewoon verder leefden alsof er niets aan de hand was (vers 38), alhoewel dat laatste gegeven inmiddels heel duidelijk zichtbaar is, ook onder veel christenen. De dagen van Noach werden echter vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van de (geesten van) de Nephilim op Aarde (Genesis 6:4).
 
De verboden vermenging van de gevallen 'Wachters' met de mensheid
De eerste komst op Aarde van de 'zonen Gods' (b'nai ha Elohim) of 'gevallen engelen', die in moderne taal wellicht 'aliens' of 'buitenaardsen' genoemd kunnen worden, wordt niet alleen in de Bijbel beschreven, maar ook in geschriften van talloze oude culturen zoals die van Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en Sumerië. De Hebreeën noemden deze 'zonen Gods', die zich genetisch vermengden met de mensen (Genesis 6:4), Nephilim of 'Wachters'.
 
In apocriefe boeken zoals Henoch, Jubileeën, Baruch, Genesis Apocryphon, Philo, Josephus en Jasher wordt meer informatie gegeven over de tijd dat deze buitenaardse wezens op Aarde rondliepen. Zo was de reus Goliath een afstammeling van deze Nephilim, die op hun beurt de kinderen waren van de 'Wachters' en menselijke vrouwen. In 1 Henoch 10:3-8 veroordeelt God deze niet toegestane vermenging op de meest krachtige wijze: noch van de Wachters, noch van de Nephilim, noch van hun kinderen zal God ooit hun zonden vergeven. Zijn zijn voor eeuwig verdoemd:
 
'Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt Hij hen met onverbreekbare (lett: 'eeuwige') boeien in de onderwereld (lett: 'duisternis') gevangen.' (Judas 1:6)
 
Volgens Henoch daalden 200 engelen af uit de 'hoge hemel' - de ruimte en/of een andere dimensie- en mengden zij hun eigen DNA met dat van de mensen. In Genesis 6:2 (Interlineaire Hebreeuwse Bijbel) staat dat deze (gevallen) engelen menselijke vrouwen als 'geschikte uitbreidingen' zagen. Omdat nooit eerder begrepen werd dat dit sloeg op de genetische vermenging van hemelse wezens met mensen, waardoor de eerste hun invloedssfeer tot in de zichtbare wereld konden uitbreiden, hebben alle Bijbels deze term foutief met 'schoon' of 'mooi' vertaald. Het ging de gevallen engelen echter niet om de uiterlijke schoonheid van vrouwen, maar om de mogelijkheid om zich via hen in fysieke toestand voort te planten.
 
In de Griekse versie van het Hebreeuwse Oude Testament (de Septuaginta) werd het woord 'Nephilim' vertaald met gegenes, wat zoiets als 'aards geborenen' betekent. Deze zelfde terminologie werd gebruikt in legendes over de Griekse Titanen en andere 'halfgoden' zoals Herculues, Achilles en Gilgamesh. In deze oude teksten werden deze halfgoden vaak vergezeld door wezens die half-mens en half-dier waren, zoals centauriërs, chimera's, furies, satyrs, nymphen en minotauriërs. Dit lijkt er op te wijzen dat de Wachters bij het creëren van de Nephilim niet alleen menselijk DNA veranderden, maar ook dat van dieren.
 
In de Bijbelboeken Jozua (10:13) en 2 Samuël (1:18) wordt verwezen naar het niet in de Bijbel opgenomen boek van Jasher, waarin het verhaal van de val van de Wachters wordt omschreven. Nadat de Wachters de mensen hebben ingewijd in de 'geheimen van de hemel' schrijft Jasher: 'Toen begonnen de mensenzonen de vermenging van dieren van één soort met andere (soorten) te leren, om op die manier de Heer te tarten.' (4:18)
 
Dit kan niet slaan op de natuurlijke vermenging van diersoorten (zoals paarden met ezels) onderling, omdat God dit immers Zelf in de Scheppingorde mogelijk had gemaakt. Om God te 'tarten' moesten de Wachters dus verboden grenzen overgaan, net zoals de moderne wetenschap dit inmiddels kan en ook daadwerkelijk doet: het vermengen van DNA met van nature niet onderling te kruisen diersoorten en zelfs met het DNA van mensen.
 
Wetenschap wil van mensen goden maken
De vraag rijst waarom de Wachters zulke enorme risico's namen, omdat het overschrijden van deze grenzen hun eeuwige verdoemenis door God zou kunnen opleveren (volgens Henoch gebeurde dit dus ook). Waren hun beweegredenen slechts gebaseerd op het God willen dwarszitten, of hadden ze diepere, verborgen motieven? In een volgend deel gaan we daar dieper op in, maar de volgende quotes geven al aan in welke richting u moet denken:
 
'Het zou fijn zijn een artilect, een god te zijn, een almachtig en alomtegewoordig wezen. Ik zou spoedig zo'n wezen kunnen zijn. Dat is geen onhaalbare droom... Alles wat ik hier kan doen is iets van de kracht van het 'religieuze' gevoel dat ik en anderen deze eeuw publiekelijk zullen maken, over te dragen.' (Professor Hugo de Garis, ontwerper van kunstmatige hersenen)
 
'Alle grenzen zijn te overschrijden. Alle grenzen die ons definiëren als menselijke wezens, grenzen tussen een menselijk wezen en een dier en tussen een menselijk wezen en een supermens of een god.' (Prof. Leon R. Kass, oud-voorzitter Presidentiële Raad voor Bio-ethiek)
 
'Ooit leefde er een niet-menselijk ras op aarde. Zij werden de Rephaim (Nephilim) genoemd, en waren genetische monsters, mutanten, wier einde de duisternis is, net zoals hun samenleving op aarde dit was (vernietigd door de Zondvloed). Zal het werk van het J. Craig Venter Instituut (dat een geheel nieuwe levensvorm creëerde dat de bijnaam 'Synthia' kreeg) leiden tot een nieuwe gruweldaad?' (Gary Stearman, Bijbelwetenschapper)
 
Midden in de teruggekeerde laatste dagen van Noach
In het Nieuwe Testament van de Bijbel lezen we dat er in de laatste dagen pal voor de terugkeer van Jezus Christus op aarde net zoals in de dagen van Noach opnieuw een sterke bovennatuurlijke invloed zal zijn, die buitengewoon krachtig en misleidend is (2 Timotëus 3:13). Het effect op de mensheid zal zó intens zijn dat zelfs het geïnstitutionaliseerde christendom ermee besmet en er soms zelfs van doordrenkt zal raken. 'Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.'  (1 Timoteüs 4:1, NBV).
 
Als we kijken naar de huidige ontwikkelingen zien we duidelijk deze in de Bijbel voorzegde steeds snellere en sterker wordende toename van de invloed van demonen op zowel de maatschappij als op religieuze gemeenschappen. De uitingen van deze occulte bovennatuurlijk machten zien we onder andere terug in een grote maatschappelijke interesse voor het bovennatuurlijke (films, tv-series, New Age concepten en rituelen, etc.), in kerken die vooral gericht zijn op uiterlijke 'tekenen en wonderen' (o.a. vallen, lachen, springen, gillen, kotsen in de geest) en ook in de wetenschap en technologie, wier experts vastbesloten lijken om door middel van zaken zoals genetische manipulatie de droom van transhumanisten -namelijk een 'verbeterd', 'opgewaardeerd' en veranderd menselijk ras- al op korte termijn waar te maken.
 
Aangezien dit precies is wat de Wachters en de Nephilim deden in de tijd van Noach, lijkt de voorspelling van Henoch dat deze (geesten van de) Nephilim in de laatste jaren van de eindtijd nog éénmaal zouden terugkeren op Aarde, inmiddels uitgekomen. Als daarnaast bedacht wordt dat 2012 gezien wordt als het officiële 'jaar 1' van de genetische en biologische verandering van de mensheid, zal duidelijk zijn dat de mensheid zich inderdaad midden in de door Jezus voorspelde laatste dagen van Noach bevindt.
 
 
Xander
 
 
Zie ook:
 
05-09: Deel 4: Veel kerken worden beheerst door religieuze demonen (Moderne tekenen en wonderen kondigen komst Antichrist aan)
14-08: Deel 1

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl