Headlines
12-02-17

-  Wilders: 'Islam gevaarlijker dan Nazi ideologie en Koran moet verboden worden'
 


11-02-17

Britse studie: Ruime meerderheid Europeanen wil immigratie moslims stoppen
 


10-02-17

-  Elijah Wood ('Frodo' in Lord of the Rings): Hollywood is één grote pedofielen ring
 


09-02-17

Balkan Grens Defensie Project: 16 landen negeren EU en gaan migranten tegenhouden
 


08-02-17

-  Zweedse agenten woedend: Migrant verkracht 13 jarig meisje en krijgt 2 maanden cel
 


07-02-17

- 'Merkel wil vreemdelingenlegioen van 1,2 miljoen moslims inzetten tegen Rusland'
 


06-02-17

-  Wetenschapper: Wij hebben global warming data vervalst voor klimaatconferentie Parijs
 


05-02-17

Fukushima update: Record straling in centrale gemeten sinds kernramp in 2011
 


04-02-17

-  Trump: Krankzinnig dat een land niet zou mogen bepalen wie er binnenkomt

Euro wankelt: Rente staatsschulden bankroet Frankrijk en Italië stijgt weer
 


03-02-17

-  WikiLeaks: Obama, Clinton en Soros dwongen paus Benedictus tot aftreden
 


02-02-17

Universitaire historicus zegt dat burgeroorlogen in Europa onvermijdelijk zijn
 


01-02-17

-  Teken petitie aan president Trump om EU tot illegale autoriteit te verklaren
 


31-01-17

'EU heeft zwarte lijst van iedereen die niet tegen Rusland is'
 


30-01-17

Linkse partijen Den Haag verdedigen islamitische haatideologie met verketteren Trump
 


28-01-17

-  'Steeds openlijkere alliantie tussen links en islam wil Westerse beschaving vernietigen'

VN waarschuwt voor hongersnood Jemen: Miljoenen dreigen te sterven
 


27-01-17

Trumps EU-ambassadeur verwacht dat euro en EU binnen anderhalf jaar instorten

-  Migranten misbruiken massaal uitkeringen voor vieren vakantie in thuisland

Trump wil bijdrage aan VN stoppen vanwege steun aan Palestijns terrorisme
 


25-01-17

-  Duitse overheid waarschuwt voor chemische aanslagen op drinkwater

President Trump legt immigratie uit 7 moslimlanden aan banden
 


24-01-17

Trump begint ondanks nepnieuws-media offensief met 7 uitvoerende bevelen
 


22-01-17

Mogelijk eerste internationale crisis voor Trump: Oorlog tussen Servië en Kosovo
 


20-01-17

-  President Trump belooft macht aan volk terug te geven en grenzen te beschermen

Obama laat VS in verval, diep verdeeld en met twee keer zoveel schuld achter
 


19-01-17

Zwitsers controleren wel: 80% migranten zonder paspoort
 


17-01-17

Hof van Beroep in Parijs: Aanwezigheid Israël op Westbank is legaal
 


15-01-17

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

VN en regeringsleiders steunen heimelijk komst Maitreya
VN en regeringsleiders steunen heimelijk komst Maitreya
Aquarius: Het tijdperk van het Kwaad (Deel 3)

 
 
Het in de populaire 'Zeitgeist' films gepropageerde één-wereldsysteem, waarin elk politiek, sociaal en religieus onderscheid moet verdwijnen, heeft in Benjamin Creme en diens New Age organisatie Share International al jaren een groot pleitbezorger voor de komst van de leider die deze wereldeenheid moet gaan realiseren: Maitreya. Hoewel veel mensen Creme, Maitreya en Share International afdoen als 'zweverig en daarom niet serieus te nemen New Age geklets' blijkt de komst van deze 'Christus van alle religies' al vele jaren heimelijk bekend bij zowel de VN als de belangrijkste leiders van deze wereld, en steunen zij het streven om een één-wereldregering op te zetten die onder leiding zal staan van Maitreya.

De bewering dat de VN de New Age 'messias' Maitreya daadwerkelijk zeer serieus neemt en diens komst buiten het zicht van het publiek zelfs bovenaan de agenda heeft staan klinkt voor sommigen misschien ongeloofwaardig. Bewijs dat dit wel degelijk het geval is wordt echter bij de VN zélf gevonden: de door de antichristelijke theosoof en satansvereerder Alice Bailey opgezette New Age organisatie Lucis Trust -voorheen Lucifer Publishing, maar dat werd vanwege de té direkte verwijzing naar Satan te controversieel bevonden- blijkt direkt verbonden te zijn met de VN. Volgens het VN-International Geneva Yearbook 2009 wordt Lucis Trust erkend als een publieke organisatie die vertegenwoordigt is bij regelmatige bijeenkomsten op het VN-hoofdkwartier in New York. Ook staat Lucis Trust op het rooster van de economische en sociale raad van de VN.

Dit is onomstotelijk bewijs dat de theosofie en de New Age agenda samengesmolten zijn met de Verenigde Naties. Net zoals de Zeitgeist-beweging delen ze dan ook precies hetzelfde doel: de creatie van een één wereldsysteem met één regering en één religie, oftwel de totstandkoming van het 'Tijdperk van Aquarius'.

Benjamin Creme -als zijnde de 'Johannes de Doper' (wegbereider) van Maitreya- en zijn New Age organisatie Share International blijken zeer nauw verbonden zijn met dit doel en worden al jaren door de wereldleiders -zelfs in Washington en Moskou- veel serieuzer genomen dan het gewone publiek ooit voor mogelijk heeft durven en willen houden.

Benjamin Creme 'geroepen' als wegbereider van Maitreya
De in 1922 geboren Benjamin Creme zou op 37 jarige leeftijd op bovennatuurlijke wijze 'geroepen' zijn door één van de zogenaamde 'Verheven Meesters' om de wegbereider te worden voor de lang verwachte verlosser van de mensheid: Maitreya. In 1959 werd Creme, een student van Alice Bailey en Helena Blavatsky en dus reeds bekend met de leer van de 'Verheven Meesters', op een dag bezeten door een onbekende energie of krachtbron, die hem de boodschap gaf om enkele dagen later naar een specifieke brug in Londen te gaan. Creme gehoorzaamde en werd daar opgewacht door een auto waarvan de inzittenden eveneens boodschappen doorkregen van deze 'Verheven Meesters'.
 
Vanaf die dag ontving Creme naar eigen zeggen regelmatig nieuwe 'gechannelde' boodschappen van deze onbekende macht, die hem opdroeg om alles wat hij doorkreeg op te nemen op een cassetterecorder. De 'entiteit' of het 'wezen' maakte zich bekend als volgeling van 'Meester Maitreya'. Creme beweerde vervolgens 'overschaduwd' -feitelijk dus bezeten- te zijn door Maitreya zélf en een onvergelijkbare ervaring van 'geweldige energie' te hebben gekregen, waarin het net was alsof hij zich verbonden voelde met alles en iedereen op deze wereld. Ook zou hij een visioen hebben ontvangen over de toekomst, waarin hij zichzelf zag en Maitreya, die als de nieuwe wereldleider het Tijdperk van Aquarius zou gaan inluiden.
 
In zijn boek 'De herverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid' erkende Creme dat hij beïnvloed was door Helena Blavatsky, mede-oprichter van het Theosofische Genootschap, en Alice Bailey, een invloedrijke promotor van het vernietigen van het Christendom en de komst van een New Age verlosser - de Bijbelse 'antichrist'. Ook Blavatsky beweerde boodschappen te hebben ontvangen van geheime 'entiteiten' die niet van deze wereld zijn. Het is echter volkomen onduidelijk of deze spirituele wezens werkelijk zijn wie ze beweren te zijn en of ze de waarheid spreken. 
 
'Ik begrijp dat het heel poëtisch en aantrekkelijk klinkt en heel verleidelijk is om die boodschappen te geloven,' geeft researcher dr. Scott Johnson als commentaar. 'Maar álles wat demonische entiteiten doorgeven klinkt extreem verleidelijk. Deze wezens zijn namelijk duizenden jaren ouder dan wij en ongelooflijk slim. Wij zijn geen partij voor hen; de slimste van ons stelt in het licht van hun intellect niets voor. Zij willen ons echter misleiden, en omdat wij in dit opzicht volledig overklast worden is het zo verleidelijk om het te lezen en te geloven.'
 
Maitreya is 'Christus, komende op de wolken des hemels'
Vervolgens richtte Creme in 1975 Share International op, met als doel de mensheid voor te bereiden op de komst van deze Maitreya, die vervolgens in 1977 gematerialiseerd zou zijn in een mensenlichaam. Om zijn status als 'Christus van alle religies' te onderstrepen werd beweerd dat Maitreya, komende uit het Himalaya hooggebergte in het grensgebied van India en Tibet, daarmee de Bijbelprofetie van de komst van Christus 'op (of met) de wolken des hemels' vervulde.
 
Sinds die tijd promoot Creme zijn Meester als de komende nieuwe spirituele en politieke leider van de mensheid. Alhoewel Maitreya's publiekelijke bekendmaking in de loop der jaren al diverse malen werd aangekondigd en telkens weer werd uitgesteld, geloven ze dat hij wel degelijk op Aarde is en de beloofde Christus van de christenen, Mashiach van de joden, Vijfde Boeddha van de boeddhisten, Krishna van de hindoes en Imam Mahdi van de moslims in één persoon is.
 
Volgens New Agers slaat de term 'Christus' niet op één Persoon, maar vertegenwoordigt het een 'functie' in de spirituele hiërachie van de 'Verheven Meesters'. Deze Meesters zouden een groep van perfekte, achter de schermen opererende figuren zijn die de menselijke evolutie al eeuwen lang begeleiden en Maitreya als hun 'Christus' zien. De hoge vrijmetselaar en occultist Manly P.Hall beschreef hem als 'de weg, de waarheid en het leven, die zal komen om iedereen die het wil te verlossen.' Jezus Christus zou in de ogen van de New Agers slechts een Christus zijn geweest, ondergeschikt aan leider Maitreya.
 
Komst van Maitreya met tekenen en wonderen en na wereldcatastrofes
Dr. Scott Johnson wijst in dit verband op de nieuwste 'Maitreya' hype, het 'teken van de ster' die al vorig jaar aan de hemel zou verschijnen (en ook daadwerkelijk verschenen zou zijn). 'Dit is opnieuw een kopie van de Bijbel, van de ster van Bethlehem,' aldus de researcher. Op onder andere de website van Share International worden foto's geplaatst van mensen die dit 'sterteken' zouden hebben gezien en dat zou bestaan uit vijf grote ufo's die op weg zijn naar de Aarde. Ook is er een video geplaatst van een Shi'itische (Moslim)bijeenkomst in Irak, waar Maitreya plotseling als lichtend wezen zou zijn verschenen. 'Er gaat in ieder geval iets gebeuren dat de komst van Maitreya zal aankondigen, vlak voor de dag van zijn eerste publieke optreden.'
 
Volgens Share zal Maitreya op deze dag op telepathische wijze in kontakt treden met de hele mensheid en hen in hun eigen taal toespreken en zich bekendmaken als de Christus/Messias/5e Boeddha/Krishna/Imam Mahdi. Als 'bewijs' zullen over de hele wereld grote wonderen en tekenen plaatsvinden. Zo zullen veel mensen een gevoel van 'oneindige liefde' ervaren en op miraculeuze wijze genezen worden van hun ziekten. De dag waarop Maitreya zich bekend zal maken zal zeer waarschijnlijk vooraf gegaan worden door één of meerdere catastrofes, te beginnen met een totale wereldwijde economische ineenstorting.
 
'De Bijbel voorzegd dat de antichrist met behulp van allerlei bedriegelijke tekenen en wonderen op het toneel zal verschijnen,' vervolgt Johnson. 'Hij zal ieder wonder dat er gebeurt aan zichzelf toeschrijven, of dat nu Maria-verschijningen, energiegevend water, bloedende beelden of kruizen van licht zijn, die nu al in diverse kerken worden waargenomen. Creme schrijft ook dat steeds meer mensen UFO's zullen zien. Zodra Maitreya verschijnt zal hij gelijk proberen de hele wereld te verenigen.'
 
Collega researcher Christ White is het met hem eens. 'De antichrist zal écht de 'Christus' lijken te zijn en het oude wereldsysteem omver lijken te werpen. Het zou me niets verbazen als Maitreya deze persoon zal blijken te zijn, en ik denk dat zijn komst mogelijk gepaard gaat met een valse 'invasie' of verschijning van buitenaardse wezens (/UFO's).' White gelooft dat Creme inderdaad onderwezen is door bovennatuurlijke entiteiten, maar wijst erop dat veel van wat deze entiteiten doorgeven niet waar is en niet uitkomt. 'Dat komt omdat zij niet weten wanneer er precies iets gaat gebeuren. De demonen hebben namelijk geen controle over de tijd, dus zorgen zij ervoor dat ze ten allen tijde klaar staan om hun plannen door te voeren, zodra dit mogelijk is.'
 
Volgens de Kenyan Times zou Maitreya voor het eerst op 11 juni 1988 zijn verschenen aan een lokale gemeente in Nairobi. Hierbij was de ervaren journalist Job Mutungi aanwezig. Hij maakte foto's van Maitreya's plotselinge verschijning uit het niets. Maitreya hield de aanwezigen voor dat de tijd van 'hemelse heerschappij' bijna was aangebroken, en dat hij bij zijn openlijke komst de mensen van Kenya bijzonder zou zegenen. Nadat Maitreya de bijeenkomst had verlaten zou een getuige hebben gezien dat hij daarna letterlijk in rook oploste.
 
Verschijning Maitreya verhinderd door gebed van één Christen 
New Age expert en auteur van het boek 'De Verborgen Gevaren van de Regenboog - De New Age beweging en het komende Barbaarse tijdperk' Constance Cumbey deed grondig onderzoek naar Benjamin Creme en 'zijn' messias Maitreya. Al in 1983 verklaarde Creme in een interview met de Denver Post dat de huidige wereldreligies geschokt zullen zijn als Maitreya komt, en zij het meeste moeite zullen hebben om hem te accepteren. 'Maar ze zullen wel moeten, en dan zullen wij als potentiële goden gaan leven.' Eerder had Creme in een radio-interview (9 november 1982 met de zender WLAC in Nashville) toegegeven een aanhanger van Lucifer te zijn. Midden in de 'Bible Belt' beweerde hij dat Lucifer 18,5 miljoen jaar geleden vanaf Venus naar de Aarde was gekomen om 'het ultieme offer voor ons te brengen'.
 
Constance Cumbey was in 1981 aanwezig bij een bijeenkomst met Benjamin Creme in Detroit. Naast bekende liefdadigheidsorganisaties zoals Oxfam International waren daar allerlei bekende figuren uit de politiek en het bedrijfsleven bij aanwezig. Cumbey kende veel van de aanwezigen persoonlijk, en na met hen een praatje gemaakt te hebben bleken allen deel te nemen aan diverse New Age- en/of 'wonderen'cursussen. 'Ze stonden allemaal onder een soort mind control, gedachtencontrole, en namen allen deel aan één of andere New Age training. Ook vroegen zich af waarom ik me nog niet bij de 'éénheid' had aangesloten.'
 
Volgens Cumbey maakte Creme bij het betreden van de zaal een vreemd handgebaar, waarna bijna iedereen in een soort hypnotische trance belandde. Creme beloofde dat Maitreya die avond persoonlijk zou verschijnen en een boodschap zou doorgeven en riep, na voortdurend ontkend te hebben dat de Jezus uit de Bijbel de Christus is, op om gezamelijk 'de geest' van Maitreya - de 'ware' Christus- aan te roepen. Cumbey weigerde hier aan mee te doen en begon in plaats daarvan hardop te bidden: 'Onze Vader die in de Hemelen zijt, UW Naam worde geheiligd, UW Koninkrijk kome... en moge Jezus Christus op Aarde terugkeren om een einde te maken aan de kwade entiteit in deze ruimte.'
 
Vervolgens was het lange tijd stil, en leek Creme duidelijk te wachten op de kracht van Maitreya, die hem als zovaak in bezit zou nemen en hem boodschappen zou doorgeven. Maar er gebeurde niets, waarop Creme de zwaar teleurgestelde aanwezigen wegstuurde. Veel mensen waren woedend op Cumbey, omdat zij in haar ééntje met haar eenvoudige gebed de verschijning van Maitreya had tegengehouden.

Deze gebeurtenis zal de overtuiging van veel Christenen versterken dat de komst van de antichrist (Maitreya) wordt tegengehouden door de aanwezigheid van (Geest vervulde) Christenen op Aarde en in het bijzonder hun gebeden tot God. In de leer van de 'pre-trib' Opname worden de Christenen eerst in de hemel opgenomen, waarna de belemmering voor Maitreya/de antichrist verdwenen is en hij zich ten volle aan de mensheid zal kunnen openbaren.
 
Wereldleiders bereiden heimelijk komst Maitreya voor
Het zijn echter niet alleen New Agers en occultisten die in Maitreya geloven. Ook politici, presidenten en elitairen volgen de komende nieuwe wereldleraar. Wayne Peterson, een inmiddels gepensioneerde Amerikaanse diplomaat en openlijke supporter van Maitreya, schreef op 20 juni 2000 in Vision Magazine dat de voormalige leider van de Sovjet Unie, Mikhail Gorbachov, publiekelijk verklaard heeft dat hij gelooft in het bestaan van Maitreya. Een vriend van Peterson, die werkzaam was bij de Wereld Bank, zou tijdens een toespraak voor hoge regeringsleiders en officials in Europa geciteerd hebben uit de geschriften van Benjamin Creme, echter zonder diens naam te noemen. Daarna werd hij uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst waarbij zo'n 16 tot 20 van deze leiders aanwezig waren, waaronder Gorbachov.

Nadat de Wereld Bank official had toegegeven dat hij de in zijn toespraak geventileerde ideeën van Benjamin Creme had overgenomen, vertelden de wereldleiders hem: 'Dat dachten wij al. Wij weten allemaal wie Maitreya is en we doen voor hem wat we kunnen, maar wij kunnen dit niet openlijk zeggen omdat wij wereldleiders zijn.' De enige persoon die toestemming gaf om zijn naam te gebruiken was Gorbachov. Volgens de bronnen van Wayne Peterson zou Maitreya echter ook verschenen zijn aan de voormalige Amerikaanse president George Bush (senior) en mogelijk ook aan diens opvolger Bill Clinton. 'Ik weet van mensen in het Witte Huis die vaak door Maitreya bezocht zijn,' schreef Peterson. 'Dat zijn mensen die op foto's pal naast de president staan.'
 
De conclusie is dan ook dat de hele Verenigde Naties met al haar instellingen, samen met de theosofische beweging, de Lucius (Lucifer) Trust organisatie en Share International gezamelijk toewerken naar één wereldregering en één wereldreligie onder leiding van Maitreya (de antichrist), waarbij de Zeitgeist-films en beweging de komst van deze bedriegelijke Nieuwe Wereld Orde aan het 'gewone publiek' moeten aansmeren, iets wat helaas een groot succes is gebleken. Buitenstaanders zouden zich echter eens moeten afvragen waarom van alle wereldreligies uitgerekend alléén het authentieke Christendom dat Jezus Christus centraal stelt als HET obstakel voor de totstandkoming van deze wereld éénheid wordt gezien, en de genoemde organisaties daarom alles in het werk stellen om de Bijbel en het Christendom te ontkrachten.
 
 
Wordt vervolgd (in deel 4 meer over het grote plan om op zeer korte termijn deze Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen)
 
Xander
 
 
Bron:  Aquarius: The Age of Evil (voor zover ik weet offline gehaald door YouTube)
 
Zie ook:
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
(non-profit free fan-ad)

Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl