Headlines
17-05-17

- Deep State en massamedia gaan vol voor staatsgreep tegen Trump
 


16-05-17

-  Rusland: 'Absolute onzin' dat Trump geheime Israëlische info naar ons gelekt heeft

- 'Amerikanen verantwoordelijk voor verspreiding WannaCry gijzelvirus'
 


15-05-17

-  Facebook begonnen met blokkeren kritische berichten over islam
 


14-05-17

- EU wil dit jaar grenzen openen voor nog eens 10 miljoen immigranten
 


13-05-17

-  'Rusland en China overtuigd dat VS kernaanval voorbereidt'
 


12-05-17

- Top psychiater: Macron is gevaarlijkse psychopaat die Frankrijk zal ruïneren
 


11-05-17

-  Massale stroomstoringen en tientallen doden bij 40% duurzame energie in Australië
 


10-05-17

- Macron wil eurozone regering en Franse schulden afschuiven op Duitsland en Nederland
 


09-05-17

-  Erdogan dreigt Israël opnieuw met moslim invasie van Jeruzalem
 


08-05-17

- Gelekte emails: Macron betrokken bij wapens voor ISIS, drugs en belastingontduiking
 


07-05-17

-  'Macrons partij grotendeels geïnfiltreerd door Moslim Broederschap'

- Paniek in VS over nieuwe drug die dodelijk kan zijn bij aanraking met de huid
 


06-05-17

-  'Duizenden wapens onderschept voor nieuwe Balkanoorlog tegen Servië'
 


05-05-17

- Macron zegt dat Franse cultuur niet bestaat en wil meer moskeeën laten bouwen
 


04-05-17

-  'Zwarte leiders Zuid Afrika willen blanke bevolking binnen 5 jaar uitroeien'
 


03-05-17

- Nederlandse ex-bankier: Elite nodigde mij uit voor satanische kinderoffers
 


02-05-17

-  Nieuw handvest Hamas streeft exact hetzelfde doel na: de vernietiging van Israël
 


01-05-17

- Welt journalist: Beleid Angela Merkel is late wraak DDR op West Duitsland
 


30-04-17

Boek van priester-theoloog: 'Helft van alle katholieke geestelijken is homo'
 


28-04-17

- Israël waarschuwt Rusland en Iran met bommen op luchthaven Damascus
 


26-04-17

- Minstens 5 EU-landen kiezen Saudi Arabië in VN Vrouwenrechten Commissie
 


24-04-17

- Fransen stemmen over toekomst van Europese Unie
 


22-04-17

- Operatie Gotham Shield: Nieuwe geruchten over nucleaire false-flag aanslag VS
 


20-04-17

- Moslim aanslag op christelijke conferentie met 500 deelnemers net voorkomen
 


18-04-17

- Pasen 2017: Afgelopen jaar 90.000 christenen vermoord om hun geloof
 


16-04-17

Noord Korea dreigt kernbom op Amerikaanse vlooteenheid te gooien
 


11-04-17
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Veroorzaken globalisten binnenkort opnieuw een Wereldoorlog?
Veroorzaken globalisten binnenkort opnieuw een Wereldoorlog?

 
De Derde Wereldoorlog als laatste stap om te komen tot een planetaire wereldregering?
 
Sinds de jaren '50 van de vorige eeuw is er in een groot deel van de wereld veel aandacht geweest voor diverse -nog- fictieve doemscenario's van het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Nog steeds verschijnen er talloze boeken, films en games over het bijna mythisch geworden onderwerp van een nieuw wereldwijd en allesverwoestend conflict. Toch houden maar weinig mensen er serieus rekening mee dat Wereldoorlog nummer 3 daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden. De geschiedenis leert echter dat dit niet terecht en zelfs gevaarlijk is, aangezien zowel de Eerste en Tweede Wereldoorlog als een aantal andere belangrijke conflicten doelbewust veroorzaakt zijn door de globalistische elite, en er sterke aanwijzingen zijn dat zij de mensheid op zeer korte termijn opnieuw in een planetaire oorlog zullen storten.

Globalisten spiegelen hun uiteindelijk doel, een wereldregering, graag aan de mensen voor als dé oplossing voor alle conflicten, armoede en honger op onze planeet. De waarheid is echter dat de weg naar deze door velen zo vurig gewenste 'éénheid' tot nu toe is geplaveid met miljoenen doden en de ondergang van hele beschavingen. Iedere poging om een wereldregering op te zetten werd zonder uitzondering vooraf gegaan door onvoorstelbare verwoestingen.
 
Oorlog is in de ogen en handen van de globalisten echter het beste werktuig om de mensheid te onderwerpen aan deze toekomstige wereldeenheid. De grootste en gruwelijkste conflicten in de geschiedenis zijn daarom beslist niet het gevolg van tijdelijke massale waanzin, of een serie 'onvoorziene' en 'ongelukkige' gebeurtenissen. Integendeel, zij zijn doelbewust en nauwkeurig gepland door de globalistische elite. Zonder hun bemoeienis zouden bijvoorbeeld de volgende oorlogen waarschijnlijk nooit hebben plaatsgevonden:
 
De Spaans-Amerikaanse oorlog
De rond de wisseling van de 19e en 20e eeuw uitgebroken oorlog tussen Spanje en de VS was één van de eerste in de media gecreëerde conflicten. Ondanks het feit dat de Amerikaanse bevolking in die tijd niets moest weten van een imperialistische politiek, besloot de toenmalige regering van president en elitist Theodore Roosevelt dat de Amerikaanse invloed in de regio zich moest uitbreiden, ten koste van de Spaanse aanwezigheid op Cuba.
 
Als eerste verschenen er vrijwel compleet verzonnen verhalen in de media over de gruwelijke manier waarop de Spanjaarden met de Cubanen omgingen, en tevens over niet bestaande gevechten tussen Spaanse soldaten en Cubaanse guerillastrijders. De toenmalige media-icoon en elitist William Randolph Hearst, eigenaar van diverse grote Amerikaanse kranten, gaf aan een correspondent die rapporteerde dat er op Cuba niets aan de hand was, de opdracht omfoto's te fabriceren waarmee aan de krantenlezers een oorlog verkocht zou kunnen worden.
 
Vervolgens werd op 15 februari 1898 het Amerikaanse oorlogsschip USS Maine voor de kust van de Cubaanse hoofdstad Havana tot zinken gebracht, volgens de officiële verklaring als gevolg van een Spaanse torpedo. 260 van de 355 opvarenden (maar vreemd genoeg slechts 2 officieren) kwamen daarbij om het leven, en Amerika had haar voorwendsel om een oorlog te beginnen. Latere onderzoeken (van onder andere National Geographic) toonden aan, dat de explosie waardoor de USS Maine verwoest werd, van binnen uit het schip moet zijn gekomen. De Amerikaanse overheid blijft echter volhouden dat dit geheel toevallig was.
 
De Eerste Wereldoorlog
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt vaak toegeschreven aan een serie 'onbedachtzame gebeurtenissen', maar niets is minder waar.Het betrekken van de VS in een oorspronkelijk Europees conflict was nauwkeurig voorbereid.
 
Net als in de Spaans-Amerikaanse oorlog werd hiervoor opnieuw een schip tot zinken gebracht: de Lusitania, een passagiersschip, dat op 7 mei 1915 door een Duitse U-boot (onderzeeër) tot zinken werd gebracht. 1198 mensen verloren hun leven bij deze aanval, die voor Amerika de aanleiding was om zich in de Eerste Wereldoorlog te storten.

In dit geval was er inderdaad een Duitse U-boot bij betrokken, maar dat is beslist niet het hele verhaal. In die tijd bestond er namelijk nog een oorlogscode, waarbij vijandelijke partijen afspraken om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken. De Duitsers hielden zich aan de afgesproken regel dat als een onderzeeër een niet-militair schip tot zinken wilde brengen, dit eerst kenbaar moest maken door aan de oppervlakte te komen, en de passagiers de tijd te geven te vluchten.
 
De Britten begonnen echter misbruik van deze afspraken te maken door passagiersschepen onder valse (neutrale) vlag te laten varen en deze te gebruiken voor het smokkelen van wapens en explosieven. Omdat hiermee de oorlogscode werd geschonden, achtten de Duitsers zich er niet langer aan gebonden, en vuurden ze  zonder waarschuwing vooraf een torpedo op de Lusitania af.
 
Hoewel deze torpedo het schip beschadigde, volgde er volgens getuigen later een nog veel grotere explosie waardoor de Lusitania uiteindelijk naar de zeebodem zonk. Decennialang ontkende zowel de Amerikaanse als Britse overheid dat het passagiersschip wapens smokkelde, totdat duikers het schip onderzochten en een enorme hoeveelheid munitie in het ruim aantroffen. Volgens de toen geldende oorlogsregels was de Lusitania daardoor wel degelijk een oorlogsschip, en geen weerloze oceaanstomer.
 
Schokkender is misschien nog wel het feit dat de Duitse ambassade middels advertenties in 50 Amerikaanse kranten wilde aankondigen dat de Lusitaniazou kunnen worden aangevallen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgde er echter voor, dat de meeste kranten deze advertentie niet afdrukten, waardoor de passagiers van de Lusitania niet op de hoogte waren van het dreigement. Dat betekent dat de Amerikaanse regering vooraf op de hoogte was van de geplande aanval, maar deze met opzet liet plaatsvinden.
 
Het boek 'The Intimate Papers of Colonel House' bevestigt het verhaal dat Amerika op deze manier doelbewust in de oorlog werd betrokken. Volgens het boek zou de volgende discussie hebben plaatsgevonden tussen House, adviseur van president Wilson, en sir Edward Grey, minister van Buitenlandse Zaken van Engeland:
 
Grey: 'Wat zal Amerika doen als de Duitsers een oceaanschip met Amerikaanse passagiers aan boord tot zinken brengen?'
 
House: 'Ik denk dat er dan een golf van verontwaardiging door de VS zal gaan en dat dit voldoende zal zijn om ons de oorlog in teslepen.'
 
De Tweede Wereldoorlog
Waarschijnlijk was de Tweede Wereldoorlog het eerst grootschalige conflict waarbij de vijand vanaf het allereerste begin gecreëerd werd. De Nazi's zouden nooit aan de fondsen en technische middelen zijn gekomen om hun gruwelijke oorlog te beginnen zonder hulp van de (met name Amerikaanse) elite.
 
Adolf Hitler werd met zijn tirades over het 'Arische Rijk' aanvankelijk totaal niet serieus genomen door het Duitse volk. In de media werd hij als een gestoorde afgeschilderd, totdat de economische crisis in Duitsland steeds ernstigere vormen begon aan te nemen.Gesteund door de vrijmetselaars van het anti-semitische Thule-Gesellschaft en de beruchte Rockefeller-familie wist Hitler de aandacht van het volk te krijgen, dat wanhopig een uitweg zocht uit de wurgende crisis.
 
De samenwerking tussen de Rockefellers en de Nazi's is zeer goed gedocumenteerd en kwam al tijdens de tribunalen van Nürnberg boven tafel. Uit de documenten bleek onder andere dat de Rockefellers via hun multinational Standard Oil de Nazi's voorzagen van financiën en brandstoftechnologie voor de Duitse oorlogsvliegtuigen. Daarnaast waren Hitlers racistische ideeën voornamelijk gebaseerd op het eveneens door de Rockefellers gesteunde Amerikaanse rassencontroleprogramma uit het begin van de 20e eeuw. De Rockefellers financierden zelfs het onderzoek van Josef Mengele, voordat deze zijn afgrijselijke experimenten in Auschwitz begon uit te voeren.
 
Verder is de samenwerking van de grootvader van president George W. Bush, Prescott Bush, met de Nazi's aangetoond, alsmede ook de technologische steun van grote Amerikaanse bedrijven zoals IBM, zonder welke de Tweede Wereldoorlog en met name de Holocaust nooit dergelijke enorme proporties had kunnen aannemen.
 
9/11 en de 'War on Terror'
De officiële versie van de terroristische aanslagen van 9/11/01 is al door zoveel onderzoekers en wetenschappers in twijfel getrokken, dat de conclusie gerechtvaardigd is dat er, net als aan het begin van de Spaans-Amerikaanse en Eerste Wereldoorlog, opnieuw een 'false flag' operatie werd uitgevoerd om een oorlog te beginnen. Deze keer was het echter geen schip maar een aantal gebouwen die doelbewust werden opgeblazen, en was de vijand niet één specifiek land, maar een 'grenzenloos' en niet volgens de oorlogs'regels' opererend terroristen'leger'.

Voor de weinige sceptici die er nog zijn: Dr. Steven Jones heeft samen met nog 8 andere, van over de hele wereld afkomstige wetenschappers keihard bewijs geleverd dat de WTC-torens in New York met militaire explosieven (nanothermiet) zijn opgeblazen. De oorlog tegen terreur startte vervolgens met de invasie van Irak en Afghanistan, en duurt inmiddels al 8 jaar. Omdat feitelijk iedereen die tegen de opvattingen van de staat is als 'terrorist' kan worden gekenmerkt, kan deze oorlog tot in het oneindige worden voortgezet, en zal deze in toenemende mate als voorwendsel worden gebruikt om de vrijheden van de burgers -onder het mom van 'bescherming tegen terreur'- in te perken.

De Spaans-Amerikaanse oorlog zorgde ervoor dat de Amerikaanse burgers de imperialistische politiek van hun regering begonnen te accepteren. De Eerste Wereldoorlog overtuigde de Amerikanen ervan dat het een goede zaak was om betrokken te worden in oorlogen die zich ver over de landsgrenzen afspeelden. De Tweede Wereldoorlog maakte de creatie van zowel de VN als de Europese Unie mogelijk, het begin van het gedwongen samensmeden van de wereld tot een éénheid.
 
Inmiddels heeft de globalistische elite de weg vrij gemaakt voor een nieuw en allesbeslissend conflict, dat de laatste barrières naar een planetaire wereldregering moet opruimen:
 
De Derde Wereldoorlog
Een aantal ontwikkelingen lijken er steeds sterker op te wijzen, dat de lang gevreesde Derde Wereldoorlog op het punt van uitbarsten staat.
 
Het kleine, streng Islamitische land Jemen lijkt daarbij centraal te staan. De zwakke Jemenistische regering vecht al jaren tegen de door Iran gesteunde opstandige Houthi-rebellen in het noorden van het land, het grensgebied met Saudi Arabië. De Saudi's zijn bevreesd dat de rebellen hun pijlen gaan richten op de olievelden, en hebben leger- en luchtmachteenheden tegen de Houthi's ingezet.
 
Inmiddels bemoeien ook de Amerikanen zich steeds intensiever met dit conflict, en hebben ze ettelijke aanvallen met onbemande vliegtuigen (Drones) uitgevoerd, waarbij al 63 burgers (waaronder 28 kinderen) zijn omgekomen. Eén van de voorwendselen voor de VS om de 'war on terror' in Jemen uit te breiden was het feit dat de recente mislukte 'aanslag' op een passagiersvliegtuig van Amsterdam naar Detroit zou zijn opgeeist door Al-Qaeda strijders die zich in Jemen zouden ophouden.
 
Het omlabelen van de Houthi-rebellen als zijnde Al Qaeda strijders is een beproefd recept om de Amerikanen en Europeanen militair ingrijpen te doen accepteren. De achterliggende hoofdreden is het feit dat Rusland sinds de korte oorlog met Georgië in 2008 stelselmatig bezig is haar militaire aanwezigheid in het Midden Oosten uit te breiden door onder andere het opzetten van marinebases in Syrië, Libië en ook in Jemen, waar de Russen tijdens het Sovjet tijdperk al eerder aanwezig waren. Daarnaast sloot de regering van Jemen onlangs een grote wapentransactie met Rusland en kondigde het aan te gaan samenwerken met Iran bij het beschermen van de kust tegen piraten.
 
De plotselinge bemoeienis van Amerika in Jemen is dus beslist niet toevallig, maar is bedoeld om de groeiende Russische invloed tegen te gaan. Zet in dit licht de al jaren broeiende mogelijke oorlog tussen Israël en Iran, en het feit dat de leiders van Iran en Syrië onlangs officieel aankondigden dat zij een 'Nieuwe Wereld Orde' in het Midden Oosten willen opzetten, waarbij er geen plaats zal zijn voor de 'Zionistische entiteit Israël' - en het recept voor W.O. nummer 3 is geschreven.

Alles wat nog nodig is om deze lang geplande oorlog te doen losbarsten is de bekende vonk in het kruitvat, of dat nu een Israëlische aanval op de Iraanse nucleaire installaties is of opnieuw een grote 'false flag' terroristische aanslag op een Amerikaanse stad. Hoe dan ook, Israël en de VS zullen elkaar -uitgelokt door Teheran, dat door middel van het openlijk steunen van Islamitische terreurgroeperingen overduidelijk aanstuurt op een groot militair conflict- in een oorlog met Iran sleuren, waardoor automatisch ook Syrië, Libanon, Hezbollah en Hamas Israël zullen aanvallen. Daarbij is het niet ondenkbaar dat Rusland door haar militaire banden met Iran en Syrië in deze oorlog zal worden betrokken, zodat deze zich mogelijk over de hele wereld zal verspreiden. Mogelijk zullen bij deze oorlog op beperkte schaal (de elite wil immers nog wel een leefbare planeet om over te kunnen regeren) kernwapens worden gebruikt.
 
Niemand dient te onderschatten dat de voordelen van een Derde Wereldoorlog voor de globalistische elite enorm zijn. De economie en munteenheid van de VS lopen op hun laatste benen, en vertonen inmiddels krampachtige stuiptrekkingen alvorens straks definitief in te storten. Net zoals de Tweede Wereldoorlog Amerika uit de Grote Depressie trok, is de overtuiging dat een nieuwe oorlog nu hetzelfde zal doen. De elite in Rusland heeft daarbij hetzelfde doel als in het Westen, namelijk het creëeren van zoveel mogelijk chaos en verderf, waardoor de burgers van alle betrokken landen zó uitgeput raken, dat zij een allesoverheersende en allesbepalende wereldregering zullen omarmen als dé oplossing om eindelijk te komen tot éénheid, voorspoed en permanente vrede voor iedereen.
 
Na W.O.3: gedwongen éénheid onder wereldregering
Voor vrijheid van meningsuiting en religie zal echter geen plaats meer zijn, omdat dit volgens de toekomstige planetaire overheid opnieuw 'verdeeldheid' zal zaaien, met het risico op nieuwe conflicten en oorlogen. Het intens gemene hiervan is het feit dat de globalistische elite zelf eerst deze verdeeldheid gevoed heeft, om uiteindelijk door middel van verschillende oorlogen de wereldbevolking een afgedwongen vrede en het opgeven van persoonlijke vrijheden te doen accepteren.

Om deze reden speelt ook de vooral via het alternatieve internet communicerende 'anti'beweging de elite voor een groot deel in de kaart. Deze beweging, die zich uit op talloze verschillende manieren, schaart zich zonder het te beseffen goeddeels achter de doelstellingen van de globalistische elite om te komen tot een grenzenloos socialistisch wereldsysteem met 'gelijkheid' voor alle mensen. Eén van de duidelijkste trends hierbij is de toenemende druk om te komen tot het samenvoegen van alle religies, omdat religieuze verschillen aangevoerd zullen worden als belangrijkste oorzaak van alle ellende op Aarde, waaronder ook de komende Derde Wereldoorlog.
 
Dat laat in deze toekomstige maatschappij geen plaats voor 'fundamentalisten', mensen -zoals Christenen- die vast blijven houden aan hun eigen -religieuze- waarheid, in strijd met de eenheidsreligie die dan zal zijn ingevoerd door de wereldregering. Op deze manier zullen de globalisten -als zij niet gestopt worden- na de Derde Wereldoorlog onder het mom van 'vrede' een fascistische werelddictatuur instellen, waarbij iedereen die het niet eens is met de nieuwe wereldéénheid en zich weigert te scharen achter de nieuwe éénheidsreligie, met steun van de tot slaaf gemaakte meerderheid 'verwijderd' zal worden.

* Om wille van de lengte van het artikel is bijvoorbeeld het 'Golf van Tongkin incident', de aanleiding voor de VS om de oorlog in Vietnam te beginnen, niet opgenomen. Er zijn echter aanwijzingen dat ook dit een 'false flag' operatie was. Al met al is Amerika sinds de stichting in 1776 al bij ruim 200 conflicten en oorlogen betrokken geweest.

Xander
 
Deels gebaseerd op:
 
Zie o.a. ook:
 
16-03: Boek bewijst steun Amerikaanse bedrijven aan Nazi-Duitsland (Anti-semitische Henry Ford inspirator van Hitler / Vervalsing 'Protocollen van Zion' door Ford - Amerikaanse bedrijven werkten doelbewust mee aan de Holocaust)
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
(non-profit free fan-ad)

Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl