HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Joodse organisatie wil dit jaar offeren op Tempelberg hervatten
Joodse organisatie wil dit jaar offeren op Tempelberg hervatten
18e eeuwse Rabbijnse profetie wijst op spoedig begin herbouw Tempel - 800 jaar oude profetie voorziet terugkeer Messias in 2017


De droom van steeds meer Joden, de herbouwde Tempel op de Tempelberg in Jeruzalem, lijkt steeds dichterbij te komen.
 
1940 jaar na de verwoesting van de Joodse Tempel wil de Joodse organisatie KorbanPesach dit jaar het offeren op de Tempelberg in Jeruzalem hervatten. Twee eeuwenoude Joodse profetiën wijzen er namelijk op, dat de herbouw van de Tempel wel eens zeer dichtbij kan zijn en mogelijk al in 2010 zal beginnen. Eén van deze profetiën is 800 jaar oud en voorziet de terugkeer van de Messias in het jaar 2017. (1)

Korban Pesach hersteld in 2010?
Tijdens het Joodse paasfeest (Pesach) wordt herdacht dat God zijn volk onder leiding van Mozes bevrijdde uit de slavernij in Egypte. Korban Pesach slaat op het toenmalige offeren van een schaap of geit, waarna het bloed hiervan op de deurposten werd aangebracht, zodat de engel des doods aan de deur van dat huis voorbij zou gaan. Dit Korban Pesach offer werd later in de in Jeruzalem gebouwde Tempel (Beit Hamikdash) verricht, totdat de (tweede) Tempel in het jaar 70 n.C. werd verwoest.
 
Het verdwijnen van de Tempel betekende echter niet, dat Korban Pesach niet meer verricht kon worden. Tot in de 6e eeuw waren de Joden nog trouw aan dit gebod, totdat de Byzantijnse keizer Yostaninos hier middels een verbod een einde aan maakte. Vervolgens was de Tempelberg eeuwenlang verboden gebied voor de Joden en werden ze eerst door Christenen en later door Moslims vervolgd.
 
Zelfs toen de duizenden jaren oude Bijbelse profetiën in vervulling gingen en de Joden in 1947 terugkeerden naar hun eigen land Israël en in 1967 Jeruzalem heroverden, kon het Korban Pesach offer niet hersteld worden, omdat de authoriteit over de Tempelberg kort na de herovering werd overgedragen aan de Moslims.Die situatie is na bijna 43 jaar nog onveranderd.
 
Toch hoopt de organisatie dit jaar over te kunnen gaan tot het herstellen van Korban Pesach. Als belangrijkste redenen noemen ze het feit dat de Joden zich steeds meer verenigen in hun verlangen de Tempel te herbouwen, mede door het feit dat er in recente jaren enorm veel archeologisch bewijs is ontdekt voor het feit dat de Tempelberg aan het Joodse volk toebehoort. Daarnaast wordt ook het herstel van het Sanhedrin, het Joodse religieuze leiderschap, genoemd, dat zich inzet voor het herstel van de Joodse zeggenschap over de Tempelberg. De hervatting van Korban Pesach is hier een zeer belangrijk onderdeel van.
 
Het zogenaamde Sanhedrin Initiatief roept de Joden in Israël en over de hele wereld op om nog dit jaar deel te nemen aan Korban Pesach. Alle voorbereidingen zijn in gang gezet, al realiseert men zich goed dat de viering door niet-Joden als zeer controversieel zal worden beschouwd, met name vanwege het feit dat de Tempelberg nog altijd in handen is van de Moslims en de daarop gebouwde Rotskoepelmoskee (volgens sommige verklaringen de in de Bijbel geprofeteerde 'gruwel der verwoesting')het op twee na belangrijkste Islamitische heiligdom is. Om die reden is het niet ondenkbaar dat het herstel van Korban Pesach door de regering van Israël verboden zal worden.
 
Eeuwenoude profetiën op het punt van vervulling?
Desondanks lijkt het Sanhedrin Initiatief in profetisch opzicht een erg belangrijk signaal. Op 30 november 2009 publiceerde de Israëlische krant Haaretz een artikel over een oude profetie van de 18e eeuwse Rabbijnse authoriteit Vilna Gaon. Deze profeteerde dat zodra de door Moslims verwoestte Hurva Synagoge in Jeruzalem herbouwd zou zijn, de bouw van de Derde Tempel zou beginnen.(2)

De bouw van de Hurva Synagoge begon al in 1701, maar werd nooit voltooid en in 1721 verwoest door de Moslims, omdat de Joden de door de Moslims opgelegde belastingen niet konden opbrengen. Uiteindelijk werd de synagoge in 1836 door volgelingen van Vilna Gaon herbouwd en werd het de belangrijkste synagoge van het land. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 werd het gebouw door het Jordaanse leger weer vernietigd.
 
In 2001 besloot de Israëlische regering om de Hurva Synagoge te herbouwen. Op 15 maart 2010 moet dit proces voltooid zijn, en zou volgens de Vilan Gaon profetie de bouw van de Derde Tempel beginnen. Wel is het onduidelijk wat de orginele bron is van de uitleg van deze profetie (alle ophef lijkt tot nu toe alleen afkomstig van het Haaretz-artikel) en daarom is niet met zekerheid vast te stellen hoeveel tijd er tussen de opening van de Hurva synagoge en het begin van de bouw van de Derde Tempel zou moeten zitten.

Desondanks is de Vilna Gaon profetie erg opmerkelijk in het licht van een nog veel oudere Rabbijnse profetie. In het jaar 1217 profeteerde Rabbi Judah Ben Samuel dat de Ottomaanse Turken 8 Jubeljaren (één Jubeljaar = 50 jaar) over Jeruzalem zouden heersen. 300 jaar later, in 1517, veroverden de Ottomanen inderdaad Jeruzalem, vanwaar ze precies 400 jaar later, in 1917, weer verdreven werden. Tijdens het Hanukkah feest dat jaar trok de Britse generaal Edmund Allenby de stad binnen zonder ook maar één schot te lossen.(3)

Ook het tweede deel van Rabbi Samuels profetie werd exact vervuld: Na 8 Jubeljaren zou Jeruzalem één Jubeljaar lang een niemandsland zijn. Precies 50 jaar lang was dit inderdaad het geval, totdat Israël tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 Jeruzalem heroverde.
 
Als, net als de eerste twee gedeeltes, ook het laatste deel van Rabbi Samuels profetie zal blijken te kloppen, dan zal dat niet alleen voor Joden en Christenen, maar voor de hele wereld enorme consequenties hebben: het herstelde Israël zal volgens Rabbi Samuel namelijk eveneens één Jubeljaar lang de controle hebben over Jeruzalem. Die periode zal volgens hem de in de Bijbel geprofeteerde 'eindtijd' zijn, die na 50 jaar zal eindigen met de terugkomst van de Messias. En aangezien dat laatste Jubeljaar in 1967 begon, zal deze terugkeer volgens deze profetie in 2017 zijn - dit jaar over precies 7 jaar.
 
Juist deze 7 jarige periode tussen 2010-2017 is zowel volgens de Bijbelcode als veel Christelijke verklaringen en berekeningen -waaronder ook die van de rond het jaar 1800 levende beroemde wetenschapper en Bijbelgeleerde Isaac Newton- de periode van de zogenaamde '(Grote) Verdrukking', volgens de Bijbel een tijdperk van 2520 dagen waarin de 'antichrist' op het toneel zal verschijnen en God de onberouwelijke mensheid zal oordelen, en die zal eindigen met 'Armageddon' en de definitieve terugkeer van Jezus Christus.

2010 - gaat het nu dan toch écht beginnen, of krijgt de mensheid opnieuw nog enkele jaren respijt?
 
 
Xander
 
Bronnen:
 
 
 
Zie ook:
 
(Veel meer artikelen over dit onderwerp in de rubriek 'Eindtijd en Profetie)
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl