Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Bekende Messiaanse Jood gelooft dat de Opname nabij is
Bekende Messiaanse Jood gelooft dat de Opname nabij is

 
De hemelpoort van genade zou volgens Sklars visioen in maart 2009 al bijna gesloten zijn.
 
De bekende Messiaanse Jood Maurice Sklar, die in maart 2009 een visioen van God zou hebben gehad waarin hem getoond werd dat de poort van genade voor de wereld bijna gesloten zou worden (zie dit artikel), schrijft in zijn nieuwjaarsboodschap dat God hem bevestigd heeft dat de Opname zeer nabij is, en dat niemand zich van de wijs moet laten brengen door valse predikers die beweren dat de Christenen -net als de rest van de wereld- door de Grote Verdrukking moeten gaan.

'Nu we het tweede decennium van de 21ste eeuw ingaan, bevinden we ons in de meest opwindende maar tevens meest gevaarlijke tijden die de planeet Aarde ooit gekend heeft,' begint Sklar zijn betoog. 'Pal voor onze ogen komt de Bijbel tot leven. De Bijbelse profetiën worden in een verbijsterend tempo vervuld, tot het moment van de glorieuze verschijning vanonze Messias Yeshua.'
 
'Ik twijfel er niet langer aan dat het heel laat is op Gods profetische klok. De tekenen der tijden zijn zó duidelijk en alarmerend, dat ze recht voor onze neus plaatsvinden - tenminste, als we maar wakker worden en ons geestelijk afstemmen op wat er allemaal om ons heen aan het gebeuren is.'
 
Sklar schrijft vervolgens dat hij verbaasd is over het geduld en de genade van God, die uit liefde het oordeel over deze wereld ettelijke malen zou hebben uitgesteld. Hierbij verwijst hij naar zijn eerdere profetische visioenen uit bijvoorbeeld 2005 en 2007, waarin God hem liet zien dat de wereld -met de VS voorop- dramatische gebeurtenissen (zoals aanslagen met kernwapens) te wachten staat. Dankzij de gebeden van de gelovigen zou God dit oordeel echter hebben opgeschort, maar niet voor onbepaalde tijd.
 
'Wat ik van de Heer tegen jullie moet zeggen,' vervolgt Sklar. 'is dat wij de belofte van onze Gezegende Hoop niet moeten loslaten. Het is van vitaal belang om aan de hoop van de aanstaande verschijning van onze Heer in de lucht vast te houden! Er is NIETS dat nog profetisch vervuld zou moeten worden om te voorkomen dat dit op ieder moment zou kunnen plaatsvinden.'
 
'Ik geloof dat er een grote opwekking in zowel Amerika als in de wereld komt, maar dat deze tijdens de laatste zeven jaar van de Verdrukking zal plaatsvinden, gelijktijdig met de uitstorting van Gods toorn... Eerst dacht ik dat deze opwekking vóór de Opname zou komen, maar nu geloof ik serieus dat deze alleen komt als de landen (en speciaal Amerika) op hun grondvesten door elkaar zullen worden geschud. Alleen dán zal God in staat zijn hen te bereiken en zullen talloze zielen van de eeuwige verdoemenis gered worden.'
 
De Messias belijdende Jood concludeert vervolgens, dat er verdeeldheid in de kerk is ontstaan over de komst van Yeshua / Jezus Christus. 'Afgelopen week keek ik naar een grote man van God die gepassioneerd zijn standpunt verdedigde, dat de kerk door de verdrukking MOET gaan, en dat degenen die geloven in een 'pre-trib' Opname (dus vóór de Grote Verdrukking) hun kop in het zand steken. De wegrukking van de Bruid van de Messias was volgens deze prediker een waanidee en een valse leer, waardoor we misleid worden.'
 
'Dat bracht me van mijn stuk, maar ik wist dat het niet waar was. En, zoals ik altijd doe als ik het antwoord niet weet, keer ik me tot de kostbare Heilige Geest en het Woord van God, en vraag ik het aan de Heer. Feitelijk was ik zeer verrast door wat Hij mij antwoordde. Dit is wat Hij zei:
 
Als Ik de shofar (bazuin) in de lucht laat klinken, zullen niet al Mijn kinderen gereed zijn. Feitelijk zal de helft van degenen die in Mij geloven, achtergelaten worden, net zoals geschreven is in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Ik kom voor degenen die voorbereid zijn en Mijn terugkomst verwachten.
 
Ik vertrek echter niet van de aarde zonder een sterk getuigenis van Mijn genade, Mijn aanwezigheid en Mijn glorie. Sommigen heb ik zelfs laten kiezen of ze mee willen naar Mijn Bruiloftsmaal, of dat ze willen blijven en deel willen uitmaken van de grootste opwekking en oogst ooit. Dat is echter niet het beste voor hen, Ik wil hen niet zien lijden.
 
Het zal de ergste tijd in de hele historie worden. Niemand zal de verdrukkingen van de komende toorn kunnen ontsnappen. Herinner je dat jullie alleen door GELOOF zult ontsnappen aan de dingen die binnenkort over de aarde zullen komen. Als je niet GELOOFT dat ik jullie kom halen om jullie van de komende toorn die over de aarde zal worden uitgegoten te verlossen, dan heb Ik ook niet de verplichting om dat te doen.'
 
Herinner je ook dat al degenen die zullen worden achtergelaten en aan Mij blijven vasthouden, zullen worden vermoord. Velen zullen op dat moment niet aan Mij blijven vasthouden, en zullen hun zielen verliezen als de vervolging steeds heviger begint te worden. Dat komt omdat ze feitelijk nooit echt bij Mij gehoord hebben. Er zullen echter ook veel kampioenen voor Mij opstaan en niet opgeven gedurende de tijd van Jakobs Kwelling (de 2e Holocaust). Ik zal degenen die voor Mij uitkomen beschermen, totdat hun taak voltooid is. Dan zullen zij allen hun levens geven voor Mij en voor de waarheid van Mijn Evangelie.
 
Inmiddels heb Ik de Bruid afgescheiden van de kerk van Laodicea. Ik heb de kerk keer op keer gewaarschuwd. De tijd is nog maar heel kort! Kom in de ark van veiligheid! Vlucht van de liefde voor de zonde, het vlees en de wereld, vóór het te laat is! Kijk niet terug naar Sodom, zoals de vrouw van Lot. Vlucht uit de stad der vernietiging! Vlucht van de komende toorn! Kom in Mijn veilige plaats!'
 
De deuren zullen spoedig sluiten. Aanvaard de waarheid van Mijn belofte dat Ik jullie niet gesteld heb tot toorn, maar voor Mijn redding, en om deel te zijn van Mijn Bruid. Gezegend en heilig zjin degenen die deel zullen uitmaken van de eerste opstanding. Amen. Ik kom voor degenen die van Mij houden, (en geloven in) Mijn spoedige verschijning in de lucht, Mijn Bruiloft en Mijn glorieuze Bruiloftsmaal. Ik kom voor degenen die de hemel en het komende Koninkrijk meer liefhebben dat de tijdelijke geneugten van de zonde op de huidige aarde. 
 
Laat jullie niet misleiden door de valse leer, die jullie van de gezegende hoop van Mijn komst berooft! Ik ben de Grote Koning en Bruidegom. Hou jullie lampen brandende! Het middernachtelijke uur is gearriveerd!
 
Commentaar
Maurice Sklar is één van de weinigen die terugkomt op eerdere visioenen en profetiën, die (nog) niet zijn uitgekomen. Niet alleen dat maakt hem betrouwbaarder dan veel anderen, maar ook het feit dat hij bij iedere profetie oproept tot gebed om de aangekondigde gebeurtenissen te voorkomen of uit te stellen. Volgens zijn eigen zeggen is dit inderdaad gebeurd met de visioenen die hij enkele jaren geleden ontving over bijvoorbeeld aanslagen met massavernietigingswapens in de VS.
 
Over de leer van de Opname is er onder Christenen de laatste jaren scherpe verdeeldheid ontstaan. Inmiddels kan geconcludeerd worden dat nog slechts een minderheid van de mensen die zichzelf als Christenen beschouwen, hierin gelooft. Critici komen vaak met onder andere het argument, dat het woord 'Opname' niet in de Bijbel voorkomt. Naast het simpele feit dat het woord atoombom er ook niet in voorkomt (maar er wel duidelijke beschrijvingen van in de Bijbel zijn te lezen),staat er in de Latijnse tekst die over de 'Opname' (Engels: Rapture) gaat te lezen:
 
deinde nos qui vivimus qui relinquimur simul rapiemur cu*m illis in nubibus obviam Domino in aera et sic semper cu*m Domino ermus (1 Tessalonicenzen 4:17)
 
In het Nederlands:
 
... daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht...
 
Het woord wat in het Engels later 'rapture' werd komt van 'rapiemur', de eerste persoon meervoud (passief) van het werkwoord 'rapio, rapere', dat 'plotseling weggerukt' betekent en in de tekst vertaald wordt als 'weggevoerd (opgenomen) worden'. De toekomstige Latijnse werkwoordvorm is 'raptura', slechts één letter verschil met het Engelse 'rapture'.
 
Sklar schrijft iets opmerkelijks, namelijk dat God tegen Hem zou hebben gezegd dat Hij Zijn Bruid (de gelovigen die worden opgenomen) heeft afgescheiden van de kerk (van Laodicea; dat zijn de gelovigen die zichzelf geweldig vinden, maar volgens Jezus helemaal niets zijn). Het doet me denken aan veel onafhankelijke berichten die ik lees, emails die ik krijg en gebeurtenissen die ik in mijn vrienden- en kennissenkring meemaak, en die ook door andere gelovigen min of meer worden beschouwd als een aan de gang zijnde 'scheiding' tussen Christenen, alsof 'de oogst' inmiddels rijp is en nu duidelijk wordt wát er wérkelijk in de mensen leeft, die zichzelf Christenen noemen.
 
'Het oordeel begint in het huis Gods,' staat in de Bijbel te lezen. Misschien is dat oordeel inmiddels begonnen, aan de vooravond van de 'grote scheiding' die zal plaatsvinden bij de Opname. Deze scheiding loopt door álle kerken en denominaties heen, en heeft niets te maken met wat voor soort leer uw kerk er op nahoudt, maar wel met wat (of beter: wie) er IN u leeft, en dat nu wellicht naar buiten wordt 'gedwongen'.
 
Waar dat onder andere toe leidt, valt triest genoeg overal steeds vaker en heviger te zien: Christenen die anderen maar vooral elkaar zwartmaken, met grove woorden en valse beschuldigingen afmaken, lasteren, verketteren. Christenen die van geen wet en regel willen weten en menen er dankzij het evangelie gewoon op los te kunnen leven, vloeken, schelden en tieren. De vrucht van de Geest (o.a. liefde, lankmoedigheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, Galaten 5:23) is ver te zoeken, terwijl men zich onder het mom van het eigen gelijk en/of dat van de eigen leer of visie soms tot in het extreme overgeeft aan de werken van het vlees: o.a. veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap en brasserijen, 'waarvoor ik u waarschuw,' schrijft Paulus (5:21), 'dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.'
 
In de volgens Sklar door God aangehaalde gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden wordt duidelijk waar dit aan ligt: de ene helft heeft olie (= de Heilige Geest en de daarbij horende vrucht, hoe imperfekt dan ook), de andere helft niet. Gezien de al eerder genoemde toenemende spanning en verdeeldheid denk ik inderdaad dat de 'tijd nabij is' (Openbaring 22:10). 'Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht, wie vuil is, hij worden nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd' (22:11) .Of de Opname misschien al dit jaar is of pas over 6 jaar maakt dan weinig meer uit - nu is de tijd dat aan de hand van iemands acties -en niet (meer) alleen door mooie en vrome woorden en leerstellingen- duidelijk wordt, of hij of zij zichzelf terecht als Christen beschouwd, of niet.
 
 
Xander
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl